LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI"

Transkript

1 LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI Ömer GÜZELDAL ÖZET Bu ildiride, Arlık 2003 trihinde, lojistik şirket için gerçekleştirilen, lojistik opersyon için süreç tsrımı ve iyileştirme çlışmsı nltılktır. İlgili lojistik opersyonun verimliliğinin nieliksel ve niteliksel verilerle rtışı (ve unlrın rsındki kominsyonlrının yrtğı sinerji) ktrılmy çlışılktır. Lojistik opersyond uygulnileeğini sizlere knıtlmy çlışğım u yeni sistem (hüresel lojistik sistemi), u lojisitk opersyon enzeyen vey ondn dh koly görünen, insnlrın mnuel ml toplm yptığı irçok opersyond kullnılğını ve üyük verim rtışlrı sğlyğını düşünmekteyim. Bu lojistik opersyon enzeri olmyn, teknolojinin fzl olrk kullnıldığı çok modern sistemlere hüresel lojistik opersyonu (litertür de olmyn ir kvrm) ile verimin rtğını düşünmekteyim. 1.GİRİŞ Günümüzün küresel reket ortmınd, işletmelerin müşterileri ister ireysel tüketii olsun isterse ir şk üretii/stıı firm olsun, işletmeler vrlıklrını sürdüreilmek için müşterilerinin iyi klite, düşük fiyt ve kıs teslim süresi eklentilerini hızl krşılyilmek, dh fzl çeşit üründen dh küçük miktrd verilen ve nlık olrk değiştirilen siprişlere uyum sğlmk zorunddır. Bu projede ypılmsı önerilen süreç tsrımının mntığınd ;ylın düşüne ile ilgili okuduğum ir kitpt eynime kzınn üç kelime, ene ir ry geline değer kznn; Bsitleştir_Birleştir_Yönet tmlmsı vrdır. 2.YALIN LOJİSTİK Ylın düşüne, ürün ve hizmet yrtm süreçlerini isrflrdn rındırıp sdeleştirerek sunuln değeri mükemmelleştirmek ve u yoll firm krlılığını rttırmk mını tşıyn kvrm, sistem ve teknikler ütünü nlmın gelir. [1] Önelikle ylın düşüne, üretim sistemlerine uygulnmy şlnmış(özellikle Toyot d), ve çok şrılı sonuçlr lınmıştır.jpony dn sonr dünyd ir çok ülkede uygulnmıştır. Günümüzün dev şirketlerinin ir çoğu ugünkü şrılrını u üretim sistemlerine orçludurlr. Ylın lojistik kvrmı, ylın üretim sistemlerinin devmı niteliğindedir. Ank günümüzde ylın düşünenin lojistiğe nsıl uygulnğı tm olrk ilinmemektedir. Ylın lojistik, istenilen servis düzeyinde ve en düşük mliyetle, hm mddenin, süreç içi stoklrın ve itmiş ürünlerin fiziki yerleşimlerini ve hreketlerini kontrol etmek için dizyn edilen ve yönetilen sistemlerin oluşturulmsınd kullnıln gelişmiş yetkinliktir. Bu rpord ilgili lojistik opersyonlrın ylın düşüne ile süreçlerde ypılk değişikliklerle etkinliğin ve verimliliğin rtışı sizlere knıtlnktır.ypılk değişiklikler çok küçük görünmesine rğmen, devm etmekte oln opersyonun mntığının tm nlmıyl değiştireek ve verimliliği çok fzl rttırk niteliktedir.

2 Rpord undn sonrki ölümü iki n şlığ yrılmıştır; 1-Ypılk değişiklikler 2-Bsit ir similsyonl u ypılk değişikliklerin çıklmsı(u similsyon d sdee, hüreye yırmnın getireeği verimlilik rkmlrl orty konktır. ) 2.1.YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER; Değişiklikleri üç yrı yktn irettir ve uygulmy geçiş smklrı sırsıyl, 1-Hürelere yırmk 2- Üç Siprişi Aynı And Toplnmsın İzin Vereek Arç Kullnılmy Bşlnmsı;(Mnuel rç) 3-Grup teknolojisi metodu ile hüredeki sipriş emirlerinin üçer üçer irleştirilmesi Hürelere Ayırmk Günümüzde üretim sistemlerinin geldiği son durk, yukrd d hsedildiği gii ylın üretim sistemleridir. Ylın üretim sistemlerinin en üyük elemnı hüresel üretim sistemleridir.(şk ir deyişle esnek üretim sistemleridir.) Firmlr son yıld kitlesel üretimden kişiye özel üretim sistemine geçilmiştir. Günümüzde müşterilerin firmlrdn eklentileri çok fzl çeşitlenmiştir.[örnek; Levis müşterilerine inlere el, pç, skı modelleri inlere renk örnekleri sunmkt, müşteri unlrın kominsyonunu(yüzinlere ürün ypr) internetten siprişini vermekte ve çok kıs ir sürede müşterinin ürünü üretilmektedir; kıs kişi ye özel üretim ypmktdır.] İlgili opersyond çlışnlr sık sık inlere ürün çeşidi vr söylemini dile getirmektedir. Opersyond ksklıklr meydn geldiğinde u söyleme sığınmk, u durumu günümüzün reketin en önemli koşulu olduğunu gözden kçırmktdır.hytt klmk ve diğer firmlrın önüne geçmek isteyen firmlr(özellikle lojistik firmlrı) u gerçeği görmek ve unu şmk zorund olduğu ilinine ulşmlıdır. Hüresel üretim sistemi;(=esnek üretim sistemlerinin uygulnmsındki olms olmz lt şlığıdır) enzer prç ilelerinin grup teknolojisi yrdımı ile gruplndırılrk üretim sistemlerinin dh esnek ve etkin olmsını sğlyn üretim sistemidir. Tekrr üzerine srk değinmek istiyorum, hüresel üretim(vey esnek üretim) sistemi günümüzün üretim sistemlerinde geldiği son durktır. Lojistik litertüründe dh öne duymdığım, u proje ile znnedersem litertüre yeni ir deyim kzndırıyorum; hüresel (esnek) lojistik. Bu projenin uygulnmsındki en önemli şm opersyon lnlrını hürelere ölünmesidir. (hürelere ölmek deyimi ile iririnden ğımsız çlışn rlrın çizgiler çekilerek oluşturuln depouklr, yrılmış ürün gruplrı kstedilmektedir.). Her ir hüreninin çlışnı elirleneek, ve çlışn kendi hüresi dışınd ml toplm ypmyktır. (Sezonun yoğunluğun göre hüre çlışnı rtırılilir, vey sezonun yoğunluğunun düştüğü dönemlerde hüre çlışn syısı düşürüleilir.) Bu opersyond mezene lerde iki kt çıkrılmsı şmsınd, sipriş çıkış sıklığı fzl ürün gruu (tekstil vey ykkı) mezenenin irini ktın, diğeri ise ikini ktın çıkrılmlıdır. Detylı ir fiziilite çlışmsı olms d yptığım çlışmlrd ve mühendislik sezgilerime dynrk, her iki mezene ktıd dörder hüreye yrılmlıdır. (Tekstil ktı dört eşit hüreye, ykkı ktı vey ölümü dört eşit hüreye yrılktır.(şekil 1) Hüre elemnı/lrı sdee kendi hüresindeki işemirlerinden sorumludur. Aksesur ürünleri içinse yüksek irtif rflrı ir hüre olrk kul edileilir. Hürelere ml yerleştirilirken, tiki u işlemi lojistik progrmı ypktır. (Gelen ykkı ürünleri progrm trfındn dört hüreye tnktır.) Atm d önemli ir konu ;ynı rtikel numrsının ütün ürünleri ir hüre de ulunmlı, ve sezon devm ederken ir hürede ulunn rtikel dn

3 depoy gelen yeni ürünler olurs ynı hüreye ve de ynı size lrdki ürünlerin üzerine konmlıdır.bunun için lojistik progrmın yeni ir lgoritm eklenmelidir. Hüresel üretimin lojistiğe uygulnileeğini düşündüğüm vntjlrı; -İş sitleştirme -Ylınlştırm -İlgili hürenin çlışnlrı rsındki tkım çlışmsı ilini kendiliğinden orty çıkmsını sğlyktır. -Hüre içerisinde görsel kontrol rtktır -Hüre içerisinde dürekli ir kış sğlnktır. -Bir türlü dresleme ypılmyn ürünler hüre elemnlrının sorumluluğu ltınd dreslere yerleştirileileeğini düşünmekteyim.(bu konu şğıdki ölümlerde detylndırılktır.) Adreslemenin uygulmd ypılmyğı knısın vrıls ile hüreler kendi şlrın irer dres olktır(ir ütünün dörde yrılmsı). -Hüre içerisine mlın yerleştirilmesinden hüre çlışnlrı sorumlu olklrı için ürünleri kendi hüresine düzenli yerleştirmek zorund klktır.(örneğin,ynı rtikel ın frklı size lrı hüreye yerleştirilirken size numrsı rtk şekilde sırlyktır) -Uzmnlşm. Hüre çlışnı mlın yerleştirilmesini kendisi ypğı ve çok üyük ir ln yerine u lnın küçük ir prçsın yerleştireeği için hngi ürünün nerde olduğunu hfızsınd çok dh koly ve çuk tutktır.hüre elemnı kendinin sorumlu olduğu küçük lnınd ml topldığı için ürünlerin yerlerinin hfızsınd tutmsını kolylşktır. -Herkes kendi hüresinden sorumludur;hürenin temizliğinden, düzeninden ve ypılk htlrdn. -Hngi hüreden(günlük, hftlık, ylık...)ne kdr ürün toplndığı, htlrın(mğzy giden ynlış ir ürünün ile hngi hüreden gittiği lojistik progrmlrınd yer lğı için) hüre performnsı değişik kriterlere göre değerlendireileektir. Performns ğlı üretlendirme ypılırken syısl veriler rhtlıkl kullnılileektir. -Sezonun en yoğun döneminde hüre elemnı rtırılrk ml toplm hızı rtırılır, ml çıkışının z olduğu dönemlerde hüre elemnlrı şk opersyonlr rhtlıkl kydırılilir.(esnek üretim sisteminin günümüzde uygulnmsının en önemli nedenlerinden iridir.) -Hüre elemnı dikktini kendi hüresinde toplyktır, u durum kişinin çuk yorulmsını önleyeek ve htlr zlktır. -İkini ölümde nltılk similsyond d göreeğiniz gii vr oln opersyond sezon şınd ve sezonun yoğun olmdığı dönemlerdeki sipriş toplm süreleri rsınd üyük frk eklenmesi gerekirken, çok üyük frk olmmsının nedeni; dresleme ypılmdığı(vey ypılmdığı için) için ilgili sırnın en şındn en sonun kdr ürün ulununy kdr tüm kolilerin üzerindeki rtikel lr kılıyor.(zmnı gelmişken ürün toplnmsı sırsınd mezenenin ir uundn diğer uun kdr (80 metrelik ir uzunlukt) tüm kolilerdeki etiketlere okuyrk gidilirse unun yklşık stndrt süresi 7 dkikdır(ml rm süresi). Ml toplm ypn kişinin elinde ulunn iş emrinde, ilgili sırnın en şınd ve en sonund ürünler vrs, ilgili sırnın en şındn en sonun kdr ütün kolilere kılktır. Ank hüresel lojistik ile tüm ir çok koliye kılmsın gerek klmyk ve yoğun olmyn dönemlerde ml toplm süreleri çok düşeektir. -İlgili lojistik opersyonu, özellikle sezonluk çıkışlrın olduğu dönemlerde, yngın söndürme opersyonun dönüştüğü için çlışnlr küçük gii görünen nk onlrı çok fzl uğrştırn prolemleri önemseyememektedir. (Aşğıd verilen iki yrı sorun ki u sorunlr yukrıd d

4 hsedilen hüre çlışnı/lrının elli olmsı nedeniyle kendi hüresine it ürüne dikkt göstereeği için dh d doğrusu o ürünü ryk oln yine ylnız ve ylnız kendisidir.) Vr oln ml toplm sisteminde krşılşıln irini prolem; (ilindiği üzere lojistik opersyonun ürünleri sır olrk dreslenir, dresleme de Y ekseni yoktur) ürünlerin hngi sırd olduğunun sistemde görünmesini sğlyn THM lerin ypıştırılmmsı sonuu, örneğin tekstil ölümünün tmmındn ir ürünün rm süresini 3-4 sti ulilmektedir. Krşılşıln ikini prolem türü,, siprişin tmmının toplnmsındn sonr ürünlerin tmmı pketleme lnın indirilir ve ürünlerin RF lerle okutulurken frkedilen ynlış toplnn herhngi ir ürün zemin kttki mslrd klır.(ayrı ynlış toplnn ürün den dolyı müşteriye gönderilmesi gereken siprişte geçikme yşnıyor.) Ynlışlıkl lınn ürün, lındığı koli içerisine tekrr konmsı gerekirken u işlem ypılmmkt ve ürünlerin okutulduğu mslrd yığınlr oluşmktdır.bu yığınlr elli zmn rlıklrınd mezene lere çıkrtılmkt ve ir çok ürünün ulunduğu özel rflr oluşmktdır. Bu ürünlerin rsındn ir ürün rmk çok üyük zmn kyıplrın neden olktır..(yine üzerine srk söylüyorum ki hüresel lojistik opersyonu ols idi hüre çlışnı o ürünün peşini ırkmzdı ve ürünü hüresindeki yerine koyrdı, çünkü dh sonr o ürünü ryk oln kişinin kendisi olduğu ilininde olktır.) -Yukrıdki irçok mddenin vrlığındn dolyı ml rm süresi kıslktır.(küçük ir lnd ml rm zlktır.) Şirket genelinde uygulnmsının çok fydlı olduğunu düşündüğüm, düzeltii önleyii fliyet (DÖF) sisteminin devreye girmesinin ir çok opersyond olduğu gii u lojistik opersyonun d d zı prolemleri çözmesi ve küçük küçük irçok verim rtışını sğlyğını düşünmekteyim. DÖF sisteminde, çlışnlrın getireekleri öneriler dikkte lınır ve hyt geçirmeye değer ulunur ve uygulnmy şldıktn sonr fyd sğlmışs ilgili kişi ödüllendirilir.bu opersyon çlışnlrı çok fzl yorulmmk için küçük metotlr geliştirmişlerdir, u metotlr küçüktür m irçok küçük metot irry geline ve çok fzl ürünün olduğu ir opersyond hiç te küçümsenmeyeek verim rtışın neden olktır. Çlışnlr kendileri uyguldıklrı metotlrı diğer kişilere ktrslr ile önemsenmediği için u metotlrın getireekleri fydlr isrf olmktdır. Bir iki gün içerisinde gördüğüm, ir çlışnın küçük ir metodunu ktryım size; klemi ve küçük ir tornvid uunu(çok z keskin) irleştirmiş, ir trfını koli çmkt kullnıyor, diğer trfını iş emrinde ilgili ürünün işretlenmesinde kullnıyor.(bunu ir kişi ypıyor,diğerleri rk eplerine flçtlrını yerleştiriyorlr ve gerektiğinde eplerinden çıkrıp kullnıyorlr) Üç Siprişi Aynı And Toplnmsın İzin Vereek Arç Kullnılmy Bşlnmsı Şekil 1 de görülen fotoğrf, rporun okuyuusun ir izlenim vermesi çısındn eklenmiştir. (Jet kullnılmyktır.) Sözü edilen rçlr, süper mrketlerde kullndığımız sit lış veriş rlrı trzınd olup, en önemli özelliği u rlrın koly irleştirileilmesi ve koly yrılmsıdır.(ti ki monte edilmiş üç rç tek ir rç gii hreket edeektir.) Ayrı ynı süpermrket rlrınd olduğu gii oş rçlr iririnin içine gireilmelidir. Böylee oş rçlrın prk lnı için tsrruf sğlnmış olur. Yukrd d nltıln grup teknolojisinin ikili kümelendirme yönteminin iki def kullnılmsı sonuu rsınd ynı ürün syısının fzl olduğu üç sipriş rtık u üç rç için ir iş emri olrk düşünüleilir. İkili kümelendirme yöntemi (grup teknolojisi) kullnılrk enzer siprişlerin ynı nd toplnmsı smğı, mezenin hürelere yrılmsı ve üç siprişin ynı nd toplnmsı smklrı tm olrk uygulnmy şldıktn sonr devreye lınmlıdır. Dikkt edilmesi gereken önemli ir konu ynlış r ynlış ürünlerin tılmsıdır. Bunu koly şrmnın yöntemi her ir rın üzerinde dikkt çekii üyüklükte ve renkte hrfler olmlı(a,b,c) ve siprişler üzerinde de u hrfler syfnın tmmını kplyk üyüklükte gölgelendirilmiş olrk ulunmlıdır. Burd dikkt edilmesi gereken ir diğer konud frklı hürelerde toplnn ynı iş emirlerinin elli süreler rsınd toplnmsı için lojistik progrm ekleneek plnlm lgoritmsı ile ypılmlıdır. (Zir ir hürede Beşiktş mğzsının iş emrinin sh toplnırken, ynı mğznın iş emrinin ir diğer hüredeki ölümünde ulunn ürünlerin kşm toplnmsı sorunlr orty çıkrğı şikrdır.) Bir mğznın tekstil, ykkı ve ksesur reyonlrındn siprişi olduğunu düşünürsek

5 ve her ir hürede siprişin ir ölümünün olduğunu düşünürsek, u lgoritm rsınd, toplm 9 hüre rsınd ir denklem kurmk gerekeektir. Bu denklemin kurulileeğini düşünmekteyim. Belli ir hürede, ynı nd üç iş emrindeki ürünlerin(dh doğrusu üç iş emrinin heririnin dörtte iri) toplnmsı sırsınd zorluklr yşnğını düşünen görüşlere ktılmıyorum ve şu sit enzetmeyi ypmdn geçemeyeeğim; vr oln ml toplm mntığınd elinde ir sipriş oln kişinin toplmsı gereken ürün syısı 60 olduğunu düşünelim, yrı her ir siprişin toplm 60 şr detlik ürün içerdiğini vrsylım. Dörde yrılmış hürede (yine ortlm düşünülürse) 15 er detlik ürün düşmektedir. Hüre çlışnı 3 siprişi toplyğı ürün 15*3 =45 det olup vr oln sistemden dh d z ürün toplyktır. Durum çok sit ir dille mrketten 45 det ürünün toplnmsı mı dh zor ve krışıktır yoks u mrketin dört ktı üyüklükteki ve dört ktı ürünün ulunduğu süper mrketten 60 det ürünün toplnmsı mı dh zor? Şekil 1. Mnuel Arç Ayrı oş rç prkın yerleştirilen rçlrın üzerinde hürelere göre ml toplm emri olk, öylee hüre çlışnı herhngi ir mğznın sipriş emrinde yer ln ürünler toplndığınd, sipriş rsını elirlenmiş ir ln ırktıktn sonr, u oş rı lır ve ynı nd üç siprişi toplmy devm eder Grup Teknolojisi Dh öne de hsedildiği gii u şm yukrdki iki smğın tm olrk uygulnmsı sonrsı uygulmy lınmlıdır. Bu şm ml toplm etkinliği fzlsıyl rtırk önemli ir dımdır.bu dım similsyon d dikkte lınmmış olmsının nedeni önemsizliğinden değildir, projede svunuln mntığın çok çık ir şekilde knıtlnmsı isteğidir. Bu şmnın mntığı lojistik progrmı üç sipriş için ynı nd ml toplnırken, mümkün olduğun siprişler için ynı ürünleri toplyrk verimliliği, etkinliği ve toplm süresini kısltmktır. Bu şm hüresel lojistik opersyonun geçişin en son şmdır. Grup teknolojisinin çok frklı ve krmşık yöntemleri vrdır. Bu yöntemler üretim sistemlerinin krmşık olmsı ; çok syıdki mkine ve u mkinelerde üretilen çok syıdki prçnın hürelere

6 tnmsınd kullnılır. [2] Bu projede nltıln lojistik hüreler de sisteme düşen iş emirlerinin içerisinde ynı rtikel d ve/vey ynı size dki ürün fzllığını dikkte lk çok sit ir yöntem oln ikili kümelendirme yöntemi kullnılmsı önerilmektedir; sistemde vr oln siprişler(ti ki hürelere yrılmış siprişler) ikişerli olrk içlerindeki,önelikle ynı rtikel numrlrının, dh sonr d size lrının d ynı oln ürün syısının en fzl olduğu iş emirlerinin ikili olrk gruplndırılmsı ve u ikili gruplrın her irini ir sipriş olrk kul edip geride kln siprişlerle ir kez dh ikili kümelendirme yöntemi rılığı ile ynı ürün syısının toplmd fzl olduğu üçünü ir siprişi ir grup ypktır.(burd nltılmk istenilen üç işemrinin kesiştiği ürünlerin fzllığı değildir; zir üç iş emrinin kesişme olsılığı çok düşüktür.) 2.2.SİMİLASYON Önelikle Similsyon hüresel lojistiğin yukrıd nltıln irçok fydsı syısl olrk ölçülemediği için hesplmlr ypılırken ktılmmıştır. Hüre çlışnı kendi hüresinden sorumlu olduğu ve sdee kendi hüresinden ml toplm ypktır.( dresleme ypılmyn lojistik opersyonun d, çlışnın zihninde çok dh kolylıkl ürünlerin nerede olduklrı klk ve ürün ulm süresi çok dh kıslktır.) Similsyond ki tüm şekillerde ürün rm süresi ynı stndrt süre lınmıştır.bu süre kronometrj yöntemi ile hesplnmıştır.(80 metrelik ir uzunlukt ştn son kdr 7 dkik d ürün rnmktdır. 1m=4,24 sniye) Şekil 2 de tekli ve ikili sipriş toplm içimi ile mezenenin (örneğin ykkı ktı için) 4 eşit hüreye yrılrk hüresel lojistik şekilleri görülmektedir. Tekli ve ikili sipriş toplm d sipriş toplyn çlışn sırsıyl ir ve iki siprişi toplyktır, hüresel lojistik te ise her hürenin kendi çlışnı hüresine düşen üç siprişi ynı nd toplyktır. Similsyond ürün rnmsı için geçeek süre hesplnırken, ürünlerin kolilerden çıkrılmsı ve oş koliye konulmsı, çlışnın ürün rmsı dışınd kln(örneğin sutun değiştirken vey ir sutunun tmmını itirmeden ilgili sutundki işemirlerinin itmesinden dolyı şk ir sutun geçmek için yürüdüğü süreler hesplm d kullnılmyktır.zir u süreler çok kıs olup her iki sistemde de mevut oln sürelerdir. Tek ir Sipriş toplm içiminde; Şekil 2 için A mğzsının siprişlerinin toplnm süresi 84 dk, B mğzsının 95 dk, C mğzsı için 91 dk. Şekil 3 için sırsıyl 36 dk, 45 dk ve 47 dkikdır. (Bu süreler ilgili mğznın siprişinin içindeki ürünlerin toplnmsı sırsınd çlışnın yüreyeeği kre kenrı syısı toplnır ve syı 4,24 sniye ile çrpılrk ulunur. Örneğin A siprişi için toplm 1194 kre de ml rnır, u syı 4,24 ile çrpılırs 84 dkik elde edilmiş olur.) İki Sipriş Toplm Biçiminde ise;(2. Durum) Şekil2 için; A mğzsı ve B mğzsının ynı nd siprişindeki ürünlerin toplnm süresi 107 dk, A ve C mğzlrının siprişlerinin ürünlerinin ynı nd ürünlerinin toplnm süresi 99 dk, B ve C mğzlrının siprişlerindeki ürünlerin toplnm süresi 104 dkikdır. Şekil 3 için; A mğzsı ve B mğzsının ynı nd siprişindeki ürünlerin toplnm süresi 74 dk, A ve C mğzlrının siprişlerinin ürünlerinin ynı nd ürünlerinin toplnm süresi 68 dk, B ve C mğzlrının siprişlerindeki ürünlerin toplnm süresi 64 dkikdır

7 A mğzsı sipriş ürünleri = B mğzsı sipriş ürünleri= C mğzsı sipriş ürünleri=

8 Şekil 2. Depodnun üstten görünümü ve vr oln koli yerleşim içimi

9 Hüresel Lojistik opersyonund; (3. Durum) Şekil4 için; 1. hüredeki A, B ve C mğzlrının siprişlerindeki ürünlerin toplnm süresi 26 dk, 2. hüredeki A, B ve C mğzlrının siprişlerindeki ürünlerin toplnm süresi 27 dk, 3. hüredeki mğzlrının siprişlerindeki ürünlerin toplnm süresi 26 dk, 4. hüredeki A, B ve C mğzlrının siprişlerindeki ürünlerin toplnm süresi 26 dkikdır Şekil5 için; 1. hüredeki A, B ve C mğzlrının siprişlerindeki ürünlerin toplnm süresi 22 dk, 2. hüredeki A, B ve C mğzlrının siprişlerindeki ürünlerin toplnm süresi 20 dk, 3. hüredeki mğzlrının siprişlerindeki ürünlerin toplnm süresi 19 dk, 4. hüredeki A, B ve C mğzlrının siprişlerindeki ürünlerin toplnm süresi 20 dkikdır. 1.Durum; Şekil 2 için ortlm;;( )/3=90 dk (Bir kişi ir siprişi 90 dkikd toplmktdır.) Şekil 3 için ortlm;;( )3=43 dk (Bir kişi ir siprişi 43 dkikd toplmktdır.) 2.Durum; (ynı nd iki sipriş toplnıyor) Şekil2 için ortlm;( )/3=103 dk(bir kişinin ir siprişi toplm süresi 103/2=52 dk Şekil3 için ortlm; ( )/3=69 dk(bir kişinin ir siprişi toplm süresi= 69/2=35 dk 3.Durum;(hüresel lojistik,hüre elemnı sdee kendi hüresindeki siprişleri toplmktdır.) Şekil 4 için ortlm hüre şın siprişlerin toplnm süresi;; ( )/4=26 dk Şekil 4 için 4 kişi 3 siprişi 26 dkikd toplr(3 yrı sipriş 4 hüre de 4 yrı kişi trfındn toplm 26 dkikd toplnmktdır.) Ornlm ypılırs 1 kişinin 1 siprişi toplm süresi 35 dkikdır. Şekil 5 için ortlm hüre şın siprişlerin toplnm süresi;;( )/4=20 dk Şekil 5 için 4 kişi 3 siprişi 20 dkikd toplr.1 kişinin 1 siprişi toplm süresi 27 dkikdır Üç durum ve ikişer şekli için ir kişinin 1 siprişi toplm süreleri şğıddır.; 1 kişi 1 siprişi toplm süresi 90dk (1.durum 2.şekil) 1 kişi 1 siprişi toplm süresi 43 dk(1. durum 3.şekil) 1 kişi 1siprişi toplm süresi 52 dk (2. durum 2.şekil) 1 kişi 1 siprişi toplm süresi 35 dk(2.durum 3.şekil) 1 kişi 1 siprişi toplm süresi 35 dk(3.durum 4.şekil) 1 kişi 1 siprişi toplm süresi 27 dk(3.durum 5.şekil)

10 # s

11 Şekil 3. Kolilerin Depod Yty Biçimde Dizilmesi

12 1. Hüre 2. Hüre 3. Hüre 4. Hüre

13 Şekil 4. Hüresel Lojistik te Koli Yerleşimi

14 1. Hüre 2. Hüre 3. Hüre s

15 4. Hüre Şekil 5. Hüresel Lojistikte Koli Yerleşimi Yukrıd verilen sürelere kılırs ikili sipriş toplm yönteminin 2. şeklinde sipriş toplm süresi 35 dkik, hüresel lojistik opersyonunun 2. şekli 27 dkik sürmektedir. Hüresel lojistik opersyond sipriş toplm süresi %23 düşmüştür. Hüresel lojistik opersyonund 27 dkiklık ir kişinin sipriş şın düşen u süre, mezenenin hürelere yrılmsındn kynklnn ir çok fktörün irry gelerek ypğı sinerji ile u süre nin dh d düşeeği şikrdır.

16 Ayrı 2. durum 2. şekilde ortlm 69 dkik d 2 sipriş toplnıyor.bu demektir ki ir siprişin pketleme lnın girmesi 69 dkikdır. Hüresel lojistik opersyonund ise her hüre çlışnı yklşık 20 dkikd A,B ve C mğzlrının kendi hüresine düşen ürünlerini toplmktdır. Yni ir siprişin pketleme lnın girme süresi 20 dkikdır. Müşteriye ir siprişin ulştırılmsı için ml toplm sırsınd hrnn süre % 71 düşmüştür. Bu orn müşteri memnuniyetini direkt olrk rttırk ir göz önünden kçırılmmsı gereken ir orndır. 3.SONUÇ Bu çlışmnın ir çok yerinde, hüresel lojistik opersyonun u similsyon dhil edilemeyen ve syılr dökülmekte zorlnıln ir çok fktör mevuttur. Bu fktörlerin etkisi kntime hiç te gözrdı edilemeyeek niteliktedir. Bu çlışmnın similsyon ölümünde hüresel lojistik opersyonund syılr dökülemeyen fktörler göz önüne lınmmsın rğmen sipriş toplm süresi yklşık %23 düşmüştür ve yrı ir siprişin toplnmy şldığı süreden, pketleme lnın girineye kdr geçen süre %71 gii üyük ir ornd düşmüştür. (Bir siprişe düşen toplnm süresi ile ir siprişin toplnmy şldığındn pketleme lnın girmesine kdr geçen süre iririnden frklı kvrmlrdır.) 4.KAYNAKLAR 1- WOMACK P., JONES T ; Ylın Düşüne, Sistem Yyınılık, KOÇ, T., Mnufturing Mngement Ders Notlrı, İTÜ, 1998

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Syý: 3 Syf: (2-21) Ödül Almış Çlışm ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Abdullh TAŞKINCAN, Erkin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Mehmet POLAT BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 1. GİRİŞ

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdar KILINÇ

İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdar KILINÇ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdr KILINÇ Anbilim Dlı : ENDÜSTRİ

Detaylı

ORAN VE ORANTI Tekrar Zamanı Çözümlü Test 1 Çözümlü Test 2 Uygulama Zamanı 1 Tekrar Zamanı Çözümlü Test 1 Çözümlü Test 2 KESİR PROBLEMLERİ

ORAN VE ORANTI Tekrar Zamanı Çözümlü Test 1 Çözümlü Test 2 Uygulama Zamanı 1 Tekrar Zamanı Çözümlü Test 1 Çözümlü Test 2 KESİR PROBLEMLERİ İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI Orn Kvrmı... Orntı Kvrmı... Orntı Elemnlrının Yer Değiştirmesi... İçler Dışlr Çrpımı Prolemleri...4 Orntıyı Sitleme-I... Orntıyı Sitleme-II...6 Orntıyı Sitleme-III...7 Uygulm

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ Yorum Rporu Myıs 1 GİZLİ Yorum Rporu Giriş Myıs 1 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 1PF'den elde edilmiş ilgiler 1PF konusund uzmnlşmış kişilere yorumlnmlıdır. Bilgisyr ortmınd otomtik olrk oluşturuln u rpord

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ

REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ 33 REKTUM KANSERİNİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ Dr. Oktr ASOĞLU Rektum knserinin cerrhi tedvisinde hem sğklım, hem de lokl nüks ornlrının kurumdn kurum, cerrhtn cerrh üyük frklılıklr göstermesinin temel nedeni

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

Yakıt Tankları (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Yakıt Tankları (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Hoş geldiniz! Mercury ürününüzün mksimum performns ve ekonomi ile en üst seviyede çlışmsı için uygun kım ve ilgi çok önemlidir. Ekteki Ml Shii Kyıt Krtı, prolemsiz ile eğlencenizin nhtrıdır. Tm grnti kpsmınızın

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Mantık ve Muhakeme Soruları. 1. Bir uçağın rüzgara karşı hızı 2A km/s, rüzgar yönündeki hızı ise B km/s ise rüzgarın hızı kaç km/s'dır?

Mantık ve Muhakeme Soruları. 1. Bir uçağın rüzgara karşı hızı 2A km/s, rüzgar yönündeki hızı ise B km/s ise rüzgarın hızı kaç km/s'dır? Mntık ve 1. Bir uçğın rüzgr krşı hızı 2A km/s, rüzgr yönündeki hızı ise B km/s ise rüzgrın hızı kç km/s'dır? A) (2A B)/2 B) 2A B C) B 2A D) (B 2A)/2 E) (2A + B)/2 2. Bir tord 8 yeşil, 9 mvi, 10 kırmızı

Detaylı

Metro yu bize verseydi şimdiye çoktan biterdi

Metro yu bize verseydi şimdiye çoktan biterdi SAYFA 01 Metro yu bize verseydi şimdiye çoktn biterdi Üçyol-Üçkuyulr Metro Httıʼnın ypımı için Büyükşehir Belediyesiʼne tlepte bulunduklrını htırltn Bkn Yıldırım, Am kbul etmediler. Biz yprız dediler.

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin. NOT Tüm modeller tüm ülkelerde bulunmaz.

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin. NOT Tüm modeller tüm ülkelerde bulunmaz. Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Brother ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz, desteğiniz izim için önemlidir ve işinize değer veriyoruz. Brother ürününüz

Detaylı

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Gemiye Hoş Geldiniz! Düzenli kım ve servis, Mercury Ürününüzü mksimum performns ve ekonomi için verimliliğinin zirvesinde kullnilmeniz için şrttır. Ekteki Kullnıcı Kyıt Formu, sizi sorunsuz ile oyu eğlenceye

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHemtolojiDerneği Ock-Şubt 2011 Syı 1 İki yd bir yyımlnır. BÜLTENİ THD MİZİN 44. GURUR YILI OKULU ON LADIK TRANSFÜZYONU DA SOLLADIK THO 9 Hemostz Tromboz Uygulmlı Lbortuvr ve THO 10 Trnsfüzyon Tıbbı

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar Europen Hert Journl doi:10.1093/eurhertj/ehp337 ESC KILAVUZLARI Klp dışı cerrhide preopertif krdiyk riskin değerlendirilmesi ve periopertif krdiyk tedviye ilişkin kılvuzlr Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC)

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Nilsen KARAKAOLU Hzirn 008 DENZL BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Pmukkle Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisns Tezi

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

Matematik Olimpiyatları İçin

Matematik Olimpiyatları İçin ONU NLTIMLI Mtemtik Olimpiytlrı İçin enzerlik LİS MTMTİ OLİMPİYTLRI İÇİN Mustf Yğı, Osmn kiz enzerlik Mustf Yğı Osmn kiz İki çokgenin köşeleri rsınd ire-ir eşleme ypılırs eşleştirilen köşelere krşılıklı

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı