AFET LOJİSTİĞİ: ULUSAL MALZEME DEPOLAMA KURULUM YERLERİNİN SEÇİMİ, DEPO İÇ TASARIMI VE MALZEME AKIŞ PLANI MODELİ PROJE EKİBİ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFET LOJİSTİĞİ: ULUSAL MALZEME DEPOLAMA KURULUM YERLERİNİN SEÇİMİ, DEPO İÇ TASARIMI VE MALZEME AKIŞ PLANI MODELİ PROJE EKİBİ:"

Transkript

1

2 AFET LOJİSTİĞİ: ULUSAL MALZEME DEPOLAMA KURULUM YERLERİNİN SEÇİMİ, DEPO İÇ PROJE EKİBİ: Seda KALAYCI 1 Ayfer AYBULUT 2 Mesude GÜRKAN 3 Alaattin GENÇ 4 1 Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KIRIKKALE 2 Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KIRIKKALE 3 Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KIRIKKALE 4 Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, KIRIKKALE PROJE DANIŞMANI: YRD. DOÇ. DR. Mustafa YÜZÜKIRMIZI

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 1. TEORİK ÇERÇEVE 3 2. PROBLEMİN TANIMI 3 3. ÇALIŞMANIN AMACI 4 4. LİTERATÜR TARAMASI 5 5. ARAŞTIRMA SORUSU ve/veya HİPOTEZ 6 6. DİZAYN, YÖNTEM VE PROSEDÜRLER ALET, ARAÇ- GEREÇ VE CİHAZ VERİ TOPLAMA VERİ ANALİZİ 7 7. PROBLEMİN ANALİZİ TAHRİBAT KATSAYISI HESABI KARIŞIK TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ SİMÜLASYON DEPO İÇ TASARIM AŞAMASI ÇALIŞMANIN ÖNEMİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR EKLER 22

4 TABLO LİSTESİ Tablo 1- ILOG Programı Kapasiteleri İçin Çözüm Sonuçları 12 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1- Proje Planı İçin Ön Belirleme Ve Gereksinimler 3 Şekil 2- Afyon İli İçin Deprem Şiddetleri Haritası 8 Şekil 3- İllere Göre Tahribat Katsayıları 9 Şekil 4- Türkiye Genelinde Kurulması Belirlenen Depo Yerleri 11 Şekil 5- Programın Ana Sayfa Çıktısı 15 Şekil 6- Programın Afet Bildir Sayfası 16 Şekil 7- Depo Bilgileri Sayfası 16 Şekil 8- Seçilen Depo İçin Hacim Ve Miktar Bilgileri 16 Şekil 9- Deprem Arşivi Sayfası 17 Şekil 10- Pareto Destekli Depo Yerleşim Modeli 17 EKLER LİSTESİ EK 1- İl Bazında Her Bir İlin Gerekli Çadır Sayısı 22 EK 2- Richter Ölçeği 22 EK 3- Deprem Bölgeleri Haritası 22 EK 4- Tahribat Katsayıları Ve Gerekli Çadır İhtiyaçları 23 EK 5- Depo İç Malzemeleri Hacim Hesabı 25 EK 6- Depo İç Malzemeleri Miktar Hesabı 25 EK 7- Bir Mutfak Setinde Bulunması Gereken Malzemeler Ve Miktarları 26 EK 8- ILOG Programında Matematiksel Modelin Gösterimi 27

5 AFET LOJİSTİĞİ: ULUSAL MALZEME DEPOLAMA KURULUM YERLERİNİN SEÇİMİ, DEPO İÇ TASARIMI VE MALZEME AKIŞ PLANI MODELİ GİRİŞ Afetler toplumsal yaşamı ve kurumsal yapıyı derinden etkileyen olaylardır. Gerek doğal kaynaklı olsun, gerekse insan kaynaklı olsun, afet olayları bireyleri, kurumları, eşyayı ve doğayı etkilemekte, hatta yıkımlara yol açmaktadır. Afet bir yönüyle sürekli tekrarlanan doğal bir olay, diğer bir yönüyle de insanın faaliyetlerinden ve davranışlarından kaynaklanan bir felakettir. Bu yönüyle afetler doğanın, yaşamın ve toplumun, kaçınılması mümkün olmayan bir parçasıdır. Afetsiz bir yaşam mümkün değildir. Toplumların afetlerle karşılaşma riski ve tehlikesi altında olmaları, afetsiz bir yaşamın mümkün olmaması, toplumların afetlerle birlikte yaşama becerilerini geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, AFAD kurumu ile yapılacak projede temel amaç, olası deprem durumlarında halkın ihtiyacına en kısa sürede ve yeterli düzeyde cevap verebilmek afetlerin olası içsel ve dışsal yıkımlarından en az düzeyde etkilenilmesini sağlamaktır. Bu nedenle deprem anında gerek bilginin gerekse gereksinim duyulan malzemelerinin akışının doğru planlanması ve koordineli bir şekilde sistemin ilerlemesi büyük önem arz eder. Çalışmada meydana gelen afetlere karşı ihtiyaç tespiti yapılarak, ilk olarak bölgesel ve yerel kaynakların kullanımını sağlamak için yardım malzemelerinin depolama yerlerinin seçimi, depo kapasiteleri, depoların tasarımı ve bu depolardan illere aktarılacak malzeme miktarları problemleri ele alınmıştır. Bu problemler için göz önüne alınması gereken kısıtlar değerlendirilmek üzere Endüstri Mühendisliği yöneylem teknikleri kullanılmıştır. Böylece deprem olasılıkları değerlendirilip ihtiyaç planlaması yapılarak depremlerin olası zararlarının azaltılması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler : Simülasyon Afet lojistiği, Yöneylem Teknikleri, Depo tasarımı, 1

6 INTRODUCTION Disasters are incidents that effects social and institutional structure deeply. Whether it is caused by natural or humanic, disasters triggers to effect people, institutions, goods and nature, even happens the ruins. In this way disaster is a natural incident that is repeatable continiously, on the other perspective it is the reason of the acting of human badly. So, disasters are the truth of living creatures that never escape. It is impossible a life without disasters. The risk and danger of facing disasters of the society and living without disasters causes to improve the abiliy of facing the disasters. In this context, the main purpose of using AFAD is that answering the people s needs as soon as possible and sufficiently and also effecting probable demolotion of internal and external minimally when an earthquake happens. Because of that, during the earthquake it is really important that ensuring the flow of information regularly and to supply the needs of people. by identifying the requirements against the disasters occurred, firstly the selection of location of the warehouses of aid materials in order to provide the use of regional and local resources, warehouse capacities and the problems of the material amounts to be transferred to the provinces from these warehouses have been discussed in the study. operational techniques of industrial engineering have been used in order to evaluate the restrictions needed to be taken into account for these problems. Thus, it is purposed to make a necessity plan for decreasing the probable effects of a possible earthquake by evaluating it. Key words : Disaster logistics, Operational Techniques, Warehouse Design, Simulation 2

7 1. TEORİK ÇERÇEVE Yeraltındaki çatlamalar ve kırılmalar nedeniyle oluşan hareketlerin yer yüzeyini sarsmasına deprem denir. Deprem, faylar üzerinde yarı düzlemsel deformasyon zonları boyunca oluşan hareketler nedeniyle yeryüzünün sarsılmasıdır. Depremler, oluşan gerilmenin büyüklüğünün yerkabuğunu oluşturan malzemenin dayanımını aştığı zaman meydana gelir. Deprem, yerkabuğundaki bir takım jeolojik olaylar sonucunda, yerin sarsılması ile oluşan bir titreşim hareketidir. Depremler can ve al kaybına sebep olabilen doğal afetlerdendir. Afetlerin toplumları yıkıcı, can ve mal kaybına yol açıcı tahripkar sonuçları karşısında toplumlar tedbir alma ve mücadele etme gerekliliğini hissetmişlerdir. Afet Yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılabilmesi için, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken teknik, yönetsel ve yasal çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran, bir olayla karşılaşıldığında etkili bir uygulama yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan elde edilen deneyimlerin ışığında mevcut sistemi geliştiren bir yönetim yaklaşımı ve uzmanlık alanıdır. Afet yönetimi süreklilik arz eden dinamik bir yönetim biçimidir. 2. PROBLEMİN TANIMI Afet yönetim sistemleri açısından Türkiye deki afet yönetiminin değerlendirilerek bu konudaki eksikliklerinin tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması üzerine bu çalışma yapılmıştır. Şekil-1 Proje Planı İçin Ön Belirleme ve Gereksinimler 3

8 Afetler için önceden afet planlarının hazırlanması ve olası afetlere hazırlıklı olunması gerekir Afetlerin planlanmaması ve iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememesi nedeniyle aşağıdaki problemler ortaya çıkmaktadır; Beklenmeyen anda gerçekleşen afete sonradan müdahale edilmesi sonucu oluşan gecikme, Bilgi yetersizliği, Haberleşme hatlarının kesilmiş veya yetersiz oluşu, Personelin kaybı veya gecikmesi. 3. ÇALIŞMANIN AMACI Çalışmanın genel amacı, bölgesel afet müdahale ve yardım sorumluluklarını başarıyla yerine getirmek amacıyla; yerel kaynakları en etkin şekilde kullanarak, insanların afetlerden etkilenme derecelerini azaltmak ve merkezden uzak bölgelerde yaşanan afetlerden etkilenen insanlara en kısa sürede ulaşmak, ihtiyaçlara yeterli düzeyde cevap verebilmek ve afetlerin meydana getirdiği kaosu önleyip acılarını hafifletebilmektir. Bu doğrultuda amacımızı gerçekleştirmek üzere Endüstri Mühendisliği yöneylem teknikleri kullanılarak Türkiye çapında deprem anında malzeme ulaşımını en kısa sürede gerçekleştirebilecek depo kurulum yerlerinin belirlenmesi amacımızın ilk kademesini oluşturmaktadır. Daha sonraki kademe ise bölgesel ve yerel kaynakları kullanarak müdahaleyi sağlayabilmektir. Bunun için her bir ilin hasar tespiti yapılarak gerekli çadır ve çadır içi malzeme ihtiyacı belirlenmiştir ve kurulacak depolarda ulusal ihtiyacın yerel kaynaklardan karşılanabilmesi için depo kapasiteleri ve bu depolardan ihtiyaç olan bölgeye malzeme ve bilgi akışının eksiksiz bir şekilde sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçlar belirlenirken dikkat edilmesi gereken nokta yapılan çalışmanın uygulanabilir bir yapıda olmasıdır. Afet sürecinde planlanması ve uygulanması gereken hususlar tespit edilmiş ve bu adımlar çalışmanın amacının temelini oluşturmuştur. Bu hususlar aşağıda açıklanmıştır: Afet Yönetimi çerçevesinde bölge halkının ihtiyaçlarını tespit etmek. 4

9 Belirlenen stratejiler çerçevesinde, stok yönetiminin depolama tekniklerini, tedarik yöntemlerini ve standartlarını geliştirmek. Bölgede meydana gelen afetlere ihtiyaç tespitini yaparak, ilk olarak bölgesel ve yerel kaynakları kullanarak müdahale etmek. Bölgesel Afet Müdahale Planlarına uygun lojistik planları yapmak. Merkezin afet malzeme ihtiyacını belirlemek, bu doğrultuda tedarik kaynaklarını tespit etmek. Belirlenen standartlarda malzemeleri uygun şekilde stoklamak. Afet planlarına uygun olarak bölge için gerekli miktarda malzeme bulunmadığı durumlarda kritik stok seviyesinin altına düşülmemesi için afet malzemesini tedarik etmek. Afet planlarına uygun ve ihtiyacı karşılayacak ulaştırma kapasitesinin tespit ve temin edilmesini sağlamak. Olası bir afet durumunda araç yükleme planlarını hazırlamak. Sonuç olarak yapılan çalışmada hedeflenen, afet yönetiminin önemini vurgulamak ve kayıpların en aza indirgenmesinin biçimsel olarak gerçekleştirilebilmesinin sistematiğini sunmaktır. 4. LİTERATÜR TARAMASI 1999 yılında Türkiye de yaşanan iki büyük deprem olayının etkisi ve bilim adamlarının, İstanbul u tehdit eden muhtemel bir depremin etkilerini tartışmaları, dikkatlerin odağına afet ve afet kaynaklı krizlerin yönetimi olgusunu yerleştirmiştir. Afet yönetiminin son zamanlarda daha çok dile getirilmesine rağmen halen afet yönetimi ve planlaması tam olarak ele alınamamıştır. Afet yönetiminde birbirini izleyen Hazırlıklı Olma - Acil Müdahale - İyileştirme - Zarar Azaltma çalışmaları döngüsel model olarak kabul edilmiş ve bu dört temel kavramın oturtulması hakkında birçok çalışma yapılmış ve aynı zamanda afet kriz yönetimi, afet acil durum müdahalesinde insan gücü planlaması, afetlerde sağlık organizasyonu çalışmaları yapılmış ve aynı zamanda Dünya da ve Türkiye de birçok bölgede coğrafi yapısı nedeniyle can ve mal kaybına yol açan büyük afetlere tanıklık edildiği 5

10 için afet yönetimi coğrafi bilgi sistemine dayandırılarak çözüm yaklaşımları ele alınmıştır. Ama görüldüğü üzere planlama bütün olarak ele alınmamıştır. Bu çalışmanın kapsamında, konuyla ilgili yazın incelenerek afet, afetin çeşitleri, afetin alternatif açıklamaları, Dünyada ve Türkiye de afetlerin yeri, afet yönetimi, afet yönetim sistemleri hakkında bilgiler, bazı ülkelerin afet yönetimi uygulamaları ile afete ilişkin uluslar arası kuruluşlar, Türkiye deki afet yönetim sistemi, Türkiye deki afet yönetiminin tarihsel gelişimi, mevcut durumu, afet yönetimi ile ilgili örgütlenme ve mevzuatlar incelendi. Dolayısıyla bu çalışmayla afetin ele alınmayan yönü lojistik ile afet planlama ve yönetimi faaliyetlerini birleştirerek literatüre katkıda bulunmak istenmiştir. 5. ARAŞTIRMA SORUSU VE/ VEYA HİPOTEZ Toplumlarda afet iyi ve etkin yönetilirse, afet zararları azaltılabilir yaklaşımının gelişmesi, afet yönetim sistemlerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu durum tehlikelerin ve afetlerin yönetilmesi gerektiği fikrini doğurmuştur. Çalışmamız süresince Afetlere karşı koyma yöntemleri nelerdir? ve Afet zararları nasıl azaltılabilir? soruları ele alınmıştır. Bu soruların ışığında yapılan çalışmalarda, doğru planlamanın yapılmaması, iletişim eksikliği ve tedbirsizlik gibi sonuçlara ulaşılmış ve bütün bunların etkin bir yönetim çatısı altında toplanmasını sağlamak amacıyla karar verme mekanizması geliştirilmeye çalışılmıştır. Hipotezler : Depo kuruluş yeri seçimi, depo kapasiteleri ve malzeme akışının tespitinde kullanılan Yöneylem Teknikleri ile doğru planlama yapılabilir. Etkin planlama ve önlem alma sayesinde meydana gelebilecek zarar ve hasarlar azaltılabilir. 6

11 6. DİZAYN YÖNTEM VE PROSEDÜRLER 6.1. Aletler, araç - gereç ve cihaz Veriler toplanırken, Excell den yararlanılmıştır. Daha sonra bu veriler arttırılacaktır. Modelin oluşturulması ve kodlanması aşamasında ILOG programı kullanılacaktır. C# ile uyumlu çalışması, Excell den veri almaya ve veri yazdırmaya olanak sağlamasından dolayı ILOG programı tercih edilmiştir. Bu program veriler ile C# yazılımı arasında kullanıcı ara yüzü olarak çalışacaktır Veri toplama Veri toplama işlemi daha önce belirtilen ana kriterlerin dışında araştırmalarla şekillenerek alt kriterleri oluşturacaktır. Bu alt kriterler depo sahasının genişliğinden iş güvenliğine kadar pek çok alt kriteri içermektedir. Bütün bu veriler, depo bölümü belli bir dönem izlemeye alınarak yapılacaktır. Ele alınan veriler, uygun yöneylem tekniklerine uyarlanarak modellenecektir Veri analizi Klasik olarak alınan ve incelenen veriler bir amacı ve kısıtları ortaya koymuştur. Problemin tanımı ve çalışmanın amacını yapılan bu veri analizleri sonucu belirlemiştir. Bu kapsamda ele aldığımız problemin sözel olarak değişkenleri, amacı ve kısıtları belirlenmiştir. 7

12 7. PROBLEMİN ANALİZİ 7.1. Tahribat Katsayılarının Hesabı Şekil-2 Afyon ili için deprem şiddetleri haritası Tahribat derecelerini hesaplarken her bir il için bölümlendirme yapılarak ilgili ağırlıklar ile tahribat katsayıları çarpılarak ilin tahribat puanı hesaplanmıştır. Örneğin yukarıdaki şekilde Afyon için tahribat puanı; 1.derece deprem kuşağı 9 bölüme 2.derece deprem kuşağı 9 bölüme ve 3. derece deprem kuşağı 1 bölüme ayrılmıştır. Afyon için yukarıdaki deprem kuşakları arasında 4. ve 5. Derece deprem kuşağı görülmediği için dikkate alınmamıştır. Afyon için tahribat puanı=[(1.derece deprem kuşağı bölümlendirme sayısı*1. Derece deprem kuşağı için tahribat katsayısı)+ (2.derece deprem kuşağı 8

13 bölümlendirme sayısı* 2. Derece deprem kuşağı için tahribat katsayısı)+(3. derece deprem kuşağı bölümlendirme sayısı* 3. Derece deprem kuşağı için tahribat katsayısı)]/[ Toplam bölüm sayısı] Yani; Afyon için tahribat puanı=(9*12+9*10+1*8)/(9+9+1)=10,84 İLLERE GÖRE TAHRİBAT KATSAYILARI İLLERE GÖRE TAHRİBAT KATSAYILARI ADANA KARABÜK ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AMASYA 12 ARDAHAN YALOVA OSMANİYE KİLİS DÜZCE IĞDIR ANKARA ANTALYA 10 8 ARTVİN AYDIN 8 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 KARAMAN KIRIKKALE BATMAN ŞIRNAK BARTIN 8 BİNGÖL BİTLİS BOLU ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT BURDUR 11 7 BURSA YOZGAT ÇANAKKALE VAN ÇANKIRI 11 UŞAK ÇORUM ŞANLIURFA DENİZLİ TUNCELİ 7 0 DİYARBAKIR 11 TRABZON 9 EDİRNE TOKAT 11 9 ELAZIĞ TEKİRDAĞ ERZİNCAN 11 SİVAS ERZURUM SİNOP ESKİŞEHİR SAMSUN SİİRT GİRESUN GAZİANTEP SAKARYA HAKKARİ GÜMÜŞHANE ORDU RİZE HATAY NEVŞEHİR NİĞDE 8 9 MERSİN ISPARTA İSTANBUL KAHRAMANMARAŞ MUĞLA MUŞ MARDİN İZMİR MALATYA MANİSA 12 KAYSERİ 10 KASTAMONU KARS KÜTAHYA KONYA 11 KOCAELİ KIRŞEHİR KIRKLARELİ Şekil-3 İllere Göre Tahribat Katsayıları 7.2. Karışık Tamsayılı Programlama Modeli Değişken ve parametre tanımları; 1, i iline depo kurulacak ise y i = i iline depo kurulsun mu? 0, i iline depo kurulmayacak ise M ij= i ilinden j iline giden çadır miktarı X i= i iline depo kurulursa bu deponun kapasitesi 1, i ilinden j iline akış sağlanıyor ise Y ij= i ilinden j iline akış sağlanıyor mu? 0, i ilinden j iline akış sağlanmıyor ise ilsayisi= Ele alınan Türkiye genelindeki 81 ili içerir 9

14 uzaklik ij= i ilinden j iline olan uzaklık cadirihtiyaci i= i ilinin çadır ihtiyacı tahribat i= i ilinin tahribat katsayısı Amaç Fonksiyonu Amaç fonksiyonu : Minimize uzaklikij * Yij Amaç fonksiyonunda ihtiyaç duyulan malzeme akışının en kısa sağlanması hedeflemektedir. Kısıtlar Kısıt-1: Birinci ve ikinci dereceli deprem şiddetine olan yerlere öncelik verilmesi kısıtı tahribati-10*yi>=0; i=1,2,,81 Kısıt-2: Etkilenen nüfusun fazla olduğu yerlere öncelik verilmesi kısıtı cadirihtiyacii-yi*15000>=0; i=1,2,,81 Kısıt-3: Bir ile gelen toplam çadır akışının en az o ilin ihtiyacı kadar olması kısıtı j ; j=1,2,,81 Kısıt-4: AFAD uzmanlarının belirlediği ulusal çadır ihtiyacı kısıtı ; ; Kısıt-5: Kapasite ve akış arasındaki ilişki Mij<=Xi ; i=1,2,,81 j=1,2,,81 Kısıt-6: lden çıkan çadır akışının dağıtımla ilişkisi Mij-Yij*cadirihtiyacij<=0 ; i=1,2,,81 j=1,2,,81 Kısıt-7: AFAD uzmanlarının belirlediği Türkiye genelinde kurulacak toplam depo sayısı kısıtı 10

15 ; Kısıt-8: Akışın fazla olduğu yerlere depo kurulması kısıtı ; j=1,2,,81 Yi<=yi ; i=1,2,,81 j=1,2,,81 Kısıt-9: llere kurulacak depo kapasitesi kısıtı Xi-cadirihtiyacii*yi>=0 ; i=1,2,,81 MODELİN ILOG PROGRAMINDA ÇÖZÜM SONUÇLA Kızılay depoları Yapılması önerilen lojistik depoları * Türkiye de kurulacak lojistik depoların toplam kapasitesi çadır olarak belirlenmiştir. Şekil-4 Türkiye Genelinde Kurulması Belirlenen Depo Yerleri Sonuç olarak lojistik depo kurulması belirlenen iller şöyledir; 03-AFYON, 17-ÇANAKKALE, 19-ÇORUM, 20-DENİZLİ, 23-ELAZIĞ, 11

16 25-ERZURUM, 43-KÜTAHYA, 46-KAHRAMANMARAŞ, 52-ORDU, 67-ZONGULDAK Bu illere kurulması planlanan depoların kapasiteleri aşağıdaki ILOG çıktısında verilmiştir. Tablo-1 ILOG Depo Kapasiteleri İçin Çözüm Sonuçları 12

17 7.3. Simülasyon Simülasyon geliştirilen veya yeniden düzenlenen sürecin proses işlemlerini tamamlamada ve deneme çalışmalarını yürütmede ve süreçlerin hata zamanlarını tahmin etmek için yapılan deneysel çalışmadır. Sistemi simüle ederek yeni sürecin değişikliklere gösterdiği olası reaksiyonları da anlayabiliriz. Simülasyonun Faydaları: 1. Sistemin modeli kurulduktan sonra, farklı durumların analizi için istenildiği kadar kullanılabilir. 2. Simülasyon yöntemleri, sistem verilerinin detaylı olmadığı durumlarda elverişlidir. 3. Simülasyon modeli üzerinde daha sonra yapılacak analiz için veri, çoğu kez gerçek hayatta olduğundan daha ucuz elde edilir. 4. Simülasyon bir sistemdeki karmaşık etkileşimleri etüd etme ve bunlar üzerinde deney yapma olanağını sağlar. 5. Simüle edilen sistemin ayrıntılı gözlemi (-ki sistemi simüle ederken yapılması gereken işlemlerden biridir.) daha iyi anlaşılmasını, daha önce görülmemiş eksikliklerin giderilebilmesini, daha etkin fiziksel ve operasyonel sistemin kurulmasını sağlayabilir. 13

18 IBM ILOG CPLEX Yüksek performanslı matematiksel programlama motorudur. İyileştirme, işle ilgili sorunları IBM ILOG CPLEX' in gelişmiş algoritmalarıyla çözülen, kesin ve mantıksal kararları oluşturan matematiksel modellere dönüştürür. IBM ILOG CPLEX'in matematiksel iyileştirme teknolojisi, verimli kaynak kullanımı için daha akıllı karar alma olanağı sağlar. IBM ILOG CPLEX, yüksek performansı sayesinde günümüzün etkileşimli uygulamaları için gereken hızın yanı sıra gerçek dünyadaki büyük iyileştirme sorunlarını çözmek için gereken gücü de sağlar. IBM ILOG CPLEX, lineer programlama, karesel programlama, karesel koşullu programlama ve karma tamsayı programlama sorunlarını çözmek için esnek, yüksek performanslı iyileştiriciler sağlar. Ele alınan bu proje büyük boyutlu bir problem olduğundan ve karar verme mekanizmasını optimal bir şekilde değerlendirmek için gerekli matematiksel modelin kurulup çözülebilmesi için IBM ILOG CPLEX tercih edilmiştir. Afetler göz ardı edilemeyecek gerçeklerdir. Bu nedenle etkin bir afet yönetim sistemini oluşturabilmek için afetlerin önceden planlanıp buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekir. Bu projede, olası bir afet durumunda sistemin nasıl davranacağını görebilmek için sistemi görsel açıdan da güçlendirmek maksadıyla sistem simüle edildi. Sistemin simülasyonu Java programı ile gerçekleştirilmiştir. IBM ILOG CPLEX in çıktıları simülasyonun girdilerini oluşturmuştur. IBM ILOG CPLEX Java tabanlı bir program olduğundan sistemin uyumlu bir şekilde sentezi gerçekleşmiştir. SİMÜLASYON UYGULAMASI Kurulan modelinin simülasyonu için W.A.H.E (We Are Here For Everyone Afet ve Acil Durum Yönetimi Programı) paket programı oluşturulmuş 14

19 ve kullanılmıştır. Programın kod dili olarak görsel çıktı ve Microsoft Excel ile veri alışverişi yapabilme avantajlarından dolayı Java seçilmiştir. Program tüm ülkede uygulanabilecek alt yapı ile oluşturulmuştur. W.A.H.E nin çalışma sistemi incelenecek olursa, IBM ILOG CPLEX' in sonuç verileri çekilerek kurulacak depo yerleri kapasite ve depo içi malzeme miktarları ile birlikte programa aktarılmıştır. Kullanıcının seçtiği depoya ait bilgiler, depo içi malzemeleri, hacimleri ve miktarlarıyla birlikte tablolarla yansıtılır. Aynı zamanda olası bir afet durumundaki yardım akışları da programdan alınabilecek bilgiler arasındadır. Kurulan simülasyon programının ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir; Şekil-5 Programın Ana sayfa Çıktısı 15

20 Şekil-6 Programın Afet Bildir Sayfası Şekil-7 Depo Bilgileri Sayfası Şekil-8 Seçilen Depo İçin Hacim/Miktar Bilgiler Sayfası 16

21 7.4. Depo İç Tasarım Aşaması Şekil-9 Deprem Arşivi Sayfası Depolama sürecinde elde bulundurulması planlanan malzemenin bozulması, çürümesi vb. durumlardan ötürü bir güvenlik emniyet stok miktarının belirlenmesine karar verildi. Bu amaçla tahribat derecesi 10 ve yukarısı yani 1. ve 2. derecede deprem şiddetlerine sahip illerin çadır ihtiyaçları belirlenip depo iç malzeme ihtiyaçları belirlenebilmesi için obu illerin çadır ihtiyaçlarının ortalaması alınıp toplam ulusal çadır ihtiyacına bölünerek güvenlik emniyet stok miktarı katsayısı elde edilmiştir. Daha sonra depo içerisindeki ilgili malzemeler bu katsayı ile çarpılarak her bir deponun içermesi gereken malzeme miktarları adet cinsinden belirlenmiştir. PARETO DESTEKLİ DEPO YERLEŞİMİ Şekil-10 Pareto Destekli Depo Yerleşim Modeli 17

22 Bu yerleşim şeklinde ürün sınıfları kullanım ve sevkiyat devir hızına göre kapıya yakın ve ulaşılması kolay olacak şekilde ayarlanır. Kullanımı ve devri az ve miktarı çok olan ürünler deponun ulaşılması zaman alan uzak yerlerine yerleştirilir. 8. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ Doğayı tahrip eden, eşyayı ve binaları yıkan, bireye acı veren, toplumsal düzeni etkileyen her anormal ve ani olayın afet olarak kabulü yaygınlaşmıştır. Gerek doğal kaynaklı afetlerden, gerekse beşer kaynaklı afetlerden kaçınmanın mümkün olmaması; toplumların afetler ile iç-içe yaşamak zorunda olması, afetin yönetilmesi gerektiği anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Bölgesel afet müdahale ve yardım sorumluluklarını başarıyla yerine getirmek amacıyla; yerel kaynakları en etkin şekilde kullanarak, insanların afetlerden etkilenme derecelerini azaltmak ve merkezden uzak bölgelerde yaşanan afetlerden etkilenen insanlara en kısa sürede ulaşmak, ihtiyaçlara yeterli düzeyde cevap verebilmek ve afetlerin meydana getirdiği kaosu önleyip acılarını hafifletebilmektir. 9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Sonuç olarak bu çalışmada afet yönetimine katkıda bulunulması düşünülerek afet yardım depolarının kuruluş yeri seçimi, depo kapasiteleri ve bu depolardan hangi illerden nerelere ve ne kadar malzeme ve bilgi akışının gerçekleşmesi gerektiği incelenmiş ve yöneylem teknikleri kullanılarak bir matematiksel karar verme mekanizması oluşturulmuştur. Çalışmalar Başbakanlı ğa bağlı bir kurum olan AFAD ile karşılıklı iş birliği içerisinde yürütülmektedir. Bu çalışmayı yapabilmemiz için gerekli bilgi donanımını kazanmamızı sağlayan bize her zaman yol gösteren desteklerini ve sıcacık gülümsemesini esirgemeyen değerli, biricik ve saygıdeğer hocamız Yrd.Doç.Dr.Mustafa YÜZÜKIRMIZI ya teşekkürü bir borç biliriz. Aynı zamanda projemize uygulama ortamı sağlayan ve her türlü bilgileri bizden esirgemeyen AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Daire Başkanı Mehmet Akif DANACI ve proje ekibine teşekkür ederiz. 18

23 10. KAYNAKLAR Christopher, Martin, Council of Logistics Management,second edition, Prentice Hall, London, 23-25, 2005 R. Gray, and G. Kim, Logistics & International Shipping, third edition, sun companies, 230, 2004 Salcan, C. Depolama Sistemleri ve Depo Yönetimi, Eğitim notları, İstanbul, Lojitek, s 3-5, 2005 AKDUR, Recep, Afetler ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansları-III. Ankara: Ocak 2000 AKOĞLU, Hayrettin, Afet Kavramı ve Meteorolojik Afetlerin Sosyal Yaşama Etkileri, III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı. İstanbul: Mart TURAN Gökmen, Depo Sistemleri ve Depo Tasarımı, Kocaeli Üniversitesi Prof S.Petrovic, Automated Scheduling, School of Computer Science, University of Nottingham GÜLER Elçin, Depo Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, İTÜ ÖZMEN Yaşar, Stokların Envanter Değerlemesi ve Denetimi, Marmara Üniversitesi ÇAVUŞLAR M., Depo Yönetimi, Yazarın kendi yayını, İstanbul,2007. EYMEN U.E., Tedarik Zinciri Yönetimi,Kalite Ofisi Yayınları, Ahuja, R. K. Magnanti, T.L., Orlin, J.B. (1993), Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Prentince Hall. Doğan, İ. (1994), Yöneylem AraştırmasıTeknikleri, Bilim teknik Yayınevi, Eskişehir. Genç, Y.K. (2007), Hybrid Method for The Generalized Minimum Spanning Tree Problem (Genelleştirilmiş Yayılma Problemi çin Karma Çözüm Yöntemleri), Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Ankara. 19

24 Harris, J. (1997), Proje Yönetimi, Hayat Yayıncılık, İpekgil Doğan, Ö. ve Güler M. (2006), Proje Yönetimi: Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Başarısına Etki Eden Kritik Faktörler, Barış Yayınları, İzmir. Mahmood, H.Sh. (2005), Derece Kısıtlı Minimum Yayılan Ağaç Problemi için Genetik Algoritmalar, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Matsui, T. (1994), A Linear Time Algorithm for the Minimum Spanning Tree Problem on a Planar Graph Department of Mathematical Engineering and Information Physics Faculty of Engineering, University of Tokyo, Tokyo, Japan. Narula, S.C ve Ho, C.A. (1980), Degree- Constrained Minimum Spanning Tree, Comput& Ops., Res., 7, : , England. Nesetril, J. (1997), A Few Remarks on The History of MST- Problem, Archivum Mathematicum, U.S.A. Öztürk, A. (2007), Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa. Özgen, H. (1987), Üretim Yönetimi, Bizim Büro Basımevi, Ankara. Planeta, D.S. (2006), Linear Time Algorithm Based on Multilevel Prefix Tree For Finding Shortest Path with Positive Weights and Minimum Spaning tree in a Networks, Computing Research Repository - CORR. Pettie, S. (1999), Finding Minimum Spanning Trees in O(m α (m, n)) Time, Department of Computer Sicence, The University of Texas at Austin, U.S.A. Taha, H. A. (2000), Yöneylem Araştırması, Çeviren ve Uygulayan Ş. Alp Baray- Şakir Esnaf, Literatür Yayıncılık, İstanbul. Ulucan, A. (2007), Yöneylem Araştırması, Siyasal Kitabevi, Ankara. Winston, W.L.(2004), Operation Research: Applications and Algorithms, Cengage Learning, Duxbery, U.S.A. Atabey, Eşref, Deprem,Ankara: MTA Genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim Serisi No:34, 2000 Ergünay, Oktay. Acil Yardım Planlama ve Afet Yönetimi, Ankara: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü,

25 Yavaş, Hikmet. Doğal Afetler Yönüyle Türkiye de Kriz Yönetimi, Ankara: Orion Yayınevi, 2005 Karacan, Kültigin. Depremlerde Kriz Yönetimi ve Bir Model Teklifi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara: 2001 Özkan, Gökay. Türkiye de Afet Yönetiminin Problemleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara: 2003 Öztekin, Güzide. Türkiye Afet Yönetimi, Yayınlanmamış Tez, TODAİE Ankara:2001 Deprem Resmi Sitesi Devlet Planlama Teşkilatı Resmi Sitesi GÜLKAN, P., M. BALAMİR ve A. YAKUT, Afet Yönetiminin Stratejik İlkeleri: Türkiye ve Dünyadaki Politikalara Genel Bakış, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, HAŞİT, Gürkan, İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Türkiye nin Büyük Sanayi İşletmeleri Üzerinde Yapılan Araştırma Çalışması, Eskişehir, Açıköğretim Fakültesi Yayınları,

26 ÇADIR İHTİYACI MİKTARI ADANA AMASYA AYDIN BİTLİS ÇANAKKALE DİYARBAKIR ERZURUM GÜMÜŞHANE MERSİN KASTAMONU KOCAELİ MANİSA MUŞ RİZE SİNOP TRABZON VAN BAYBURT ŞIRNAK YALOVA DÜZCE ULUSAL MALZEME DEPOLAMA KURULUM YERLERİNİN SEÇİMİ, DEPO İÇ 11. EKLER EK -1 İl bazında her bir ilin gerekli çadır sayısı İL BAZINDA GEREKLİ ÇADIR SAYILARI EK -2 Richter Ölçeği EK-3 Deprem Bölgeleri Haritası 22

27 EK-4 Tahribat Katsayıları ve Gerekli Çadır İhtiyaçları 23

28 24

29 EK-5 Depo İç Malzemeleri Hacim Hesabı EK-6 Depo İç Malzemeleri Miktar Hesabı 25

30 EK-7 Bir Mutfak Setinde Bulunması Gereken Malzemeler ve Miktarları MADDE NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI A KOVA 1 ADET B LEĞEN 1 ADET C TABAK 5 ADET D SAHAN 5 ADET E SÜRAHİ 1 ADET F BARDAK 5 ADET G KAŞIK 5 ADET H ÇATAL 5 ADET İ ÇORBA KEPÇESİ 1 ADET J YEMEK KEPÇESİ 1 ADET K TUZLUK BİBERLİK 1 ADET L TAVA 1 ADET M N O TENCERE BÜYÜK TENCERE KÜÇÜK BULAŞIK SÜNGERİ 1 ADET 1 ADET 1 ADET P SABUN 1 ADET Q 20 Lİ ORTA BOY ÇÖP TORBASI 1 ADET Koli Özellikleri Koli boyutları Derinlik: 30 cm Genişlik:30 cm Yükseklik: 32 cm 26

31 EK-8 Ilog Programında Matematiksel Modelin Gösterimi /********************************************* * OPL 12.2 Model * Author: Ayfer AYBULUT * Creation Date: Dec 27, 2012 at 11:17:11 AM *********************************************/ int ilsayisi=...; range il=1..ilsayisi; int uzaklik[il][il]=...; int cadirihtiyaci[il]=...; /* i ilinin cadir ihtiyaci */ int tahribat[il]=...;/* illerin tahribat katsayilari*/ dvar boolean y[il]; /* i iline depo kurulsun mu? */ dvar int+ M[il][il]; /*i ilinden j iline giden cadir miktari */ dvar int+ X[il]; /* i.ile depo kurulursa bu deponun kapasitesi */ dvar boolean Y[il][il]; /* i ilinden j iline akis saglaniyor mu?*/ /* AMAC FONKSIYONU */ minimize sum(i in il) sum(j in il) (uzaklik[i][j]*y[i][j]);/*minimum zamanda akisin saglanmasi*/ /*kisitlar*/ subject to{ /* birinci ve ikinci dereceli deprem siddetine olan yerlere oncelik verilmesi kisiti*/ forall(i in il) tahribat[i]-10*y[i]>=0; /*etkilenen nufusun fazla oldugu yerlere oncelik verilmesi kisiti*/ forall (i in il) cadirihtiyaci[i]-y[i]*15000>=0; /*bir ile gelen toplam cadir akisinin en az o ilin ihtiyaci kadar olmasi kisiti*/ forall(j in il) sum(i in il) M[i][j]>=cadirihtiyaci[j]; /* afad uzmanlarinin belirledigi ulusal cadir ihtiyaci kisiti*/ 27

32 sum(i in il) X[i]<=230000; sum(i in il) X[i]>=150000; /*kapasite ve akis arasindaki iliski*/ forall(i in il) forall(j in il) M[i][j]<=X[i]; /*ilden cikan cadir akisinin dagitimla iliskisi*/ forall(i in il) forall(j in il) M[i][j]-Y[i][j]*cadirihtiyaci[j]<=0; /* afad uzmanlarinin belirledigi turkiye genelinde kurulacak toplam depo sayisi kisiti*/ sum(i in il) y[i]==10; /*akisin fazla oldugu yerlere depo kurulmasi kisiti*/ forall(i in il) sum(j in il) Y[i][j]>=3*y[i]; forall(i in il) forall(j in il) Y[i][j]<=y[i]; /* ile kurulacak depo kapasitesi kisiti*/ forall(i in il) X[i]-cadirihtiyaci[i]*y[i]>=0; } 28

33 DATA DOSYASI /********************************************* * OPL 12.2 Data * Author: Ayfer AYBULUT * Creation Date: Dec 27, 2012 at 11:17:11 AM *********************************************/ ilsayisi=81; cadirihtiyaci=[23094,19962,20847,17345,12923,76347,17720,2662,39166,46173,65 23,10207,13151,10624,2868,105885,19458,5730,17106,36576,46807,6389,18676,83 56,17522,14932,26964,13424,4236,10052,7620,7063,8540,230000,153567,9053,112 48,19754,2618,7100,55025,28194,18298,23701,55237,33735,11282,32109,13143,45 17,6083,22860,3230,34747,40055,10547,4061,18176,16597,24029,6544,2454,23095,10752,33133,7618,19597,3004,1534,931,8853,14615,11302,7492,2109,3688,7861,8 789,1836,6240,8439]; tahribat=[8,11,11,11,12,8,9,8,12,12,11,12,11,12,12,11,12,11,10,12,11,9,11,12,10,9,9, 10,10,12,12,12,7,9,12,10,10,8,7,11,12,7,11,11,12,10,8,12,12,8,6,11,7,12,11,12,9,9,9, 11,7,11,8,11,11,8,11,7,9,3,11,11,11,12,10,10,12,12,8,10,12]; SheetConnection sheet("afet.xlsx"); uzaklik from SheetRead(sheet,"sayfa1!B3:CD83"); X to SheetWrite(sheet,"Sayfa3!B2:CD2"); Y to SheetWrite(sheet,"Sayfa3!B4:CD84"); M to SheetWrite(sheet,"Sayfa4!B4:CD84"); 29

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BÖLGE KARMALARI YURT DIŞI MÜSABAKALARI SEÇME MÜSABAKASI Müsabaka Yeri : BÖLGELER Müsabaka tarihi : 07-08 EKİM 2017 Teknik Toplantı : 06 EKİM 2017 MÜSABAKALARIN YAPILACAĞI HAVUZDA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı