D e ğ e r V e r İ r...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D e ğ e r V e r İ r..."

Transkript

1

2

3 Değer Verİr...

4

5 Yaşamın hızlandığı, değişim ve gelişimin zamanla yarıştığı günümüzde, insanlık bilgisinin-tecrübesinin ve vizyonunun paylaşımı da vazgeçilmez bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bilginin, insanlığın ortak ürünü olması ve zenginliği arttırmada modernitenin kabulu olduğu da var olan bir gerçektir. Yukarıda başlık ve açılım olarak belirttiğimiz özellikler perspektifinden baktığımızda, yaşadığımız yüzyıl analitik düşünce ve yapıyı, eğitimli kadroları (Teorik-Pratik), örgütlü yapıyı, farklılığı, farkındalığı ortaya koyabilenlerin başarılara imza attığı bir zaman dilimi olarak gözükmektedir. Bu ise uluslararası standartlar-düşünceler ve yerel gerçekler, becerilerle ortaya koyulduğunda en gerçekçi, verimli, karlı sonuçları doğurmaktadır. Bu bağlamda Değerleme ise, dile getirilen gerçekler ve tespitler doğrultusunda bakıldığında, modern bir yöntem tekniğidir. Bu yöntem tekniğinden ve çağdaş bilimsel tekniklerden uzak kalmak, Okyanusta, pusulasız gemide seyahat etmek gibidir. Bizler modern, bilimsel, reel pusulalı bir yolculuğa sizleri davet ediyoruz. GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

6 Mİsyonumuz; Tecrübesİ İle ön plana çıkan araştırmacı ve geliştirmeci kadromuzla uluslararası değerleme standartlarında adil, objektif ve hızlı değerleme raporları hazırlamak ve danışmanlık hizmeti vermektir. Vİzyonumuz; Dİsİplİnler arası bilgi birikimini en etkin şekilde kullananarak konusunda marka olmaktır.

7 Firmamız konusunda deneyimli ve eğitimli uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Şirketimizin bünyesinde ekonomist, inşaat mühendisi, şehir plancısı, mimar, harita ve kadastro mühendisi, sosyolog gibi farklı disiplinlerden tecrübeli eksperlerimiz bulunmaktadır. Bu sayede yaratılan sinerji, şirketimizin hata oranını minimuma indirgemektedir. Şirket kadromuzda bulunan ve sözleşmeli olarak hizmet alınan değerleme uzmanları; SPK (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu) lisansına sahip yada lisans alma aşamasında olup; DUD (Değerleme Uzmanları Derneği) üyesidir. Ayrıca bünyemizdeki değerleme uzmanlarımızın bir kısmı APPRAISAL INSTITUTE eğitimi almaktadırlar. GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

8 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. SİRKET PROFİLİ 01 Şirketimiz; SPK (T.C. Sermaye Piyasası Kurulu) Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Değerleme hizmeti verecek şirketler ve bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 26/1046 sayılı kararı ile değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır Şirketimiz; itibarı ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası sahibidir. Şirketimiz; Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği Üyesidir.

9 02 03 Şirketimiz tüzel kişiliği ve değerleme uzmanları tarihi itibarı ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyesidir. Şirketimize; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun tarih ve 4887 sayılı Kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11.Maddesine istinaden bankalara gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür Şirketimizin; BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarihi itibarı ile sözleşmesi bulunmaktadır. Firmamız, Lisanslı-uzman kadrosu ile gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaları ve makine teçhizat değerlemesi yapmak amacıyla kurulmuştur. Firmamız; şirket değerleme konusunda uzman ve öncü olup, bu faaliyeti ile diğer değerleme şirktlerinden ayrılmaktadır. Şirketimizdeki uzman ve deneyimli eksperlerimiz, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından lisanslı değerleme uzmanları olup aynı zamanda ilgili meslek örgütlerinden sertifika sahibidirler.

10 İLKELERİMİZ -Tarafsızlık -Bağımsızlık -Gizlilik -Mesleki özen ve titizlik -Dünya çapındaki standartlarca genel kabul görmüş değerleme ilkelerine uymak -Mesleğin kalite standardını yükseltmek -Değerleme raporunda şeffaflığın teminini sağlamak ve standart sağlamak -Kural ve meslek etiklerine göre davranmak -Ekip Çalışması -Sözleşme zorunluluğu DEĞERLEME YÖNTEMLERİMİZ Firmamız, gayrimenkul değerlemesinde, dünya standartlarında kabul görmüş 3 yaklaşımı uygulamaktadır: 1.Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı: Değerlemesi yapılacak gayrimenkul, yakın zamanda satışı gerçekleşmiş ya da satış sürecinde olan emsalleri ile karşılaştırılıp, farklılıkları puanlama usulü ile analiz edilerek güncel gerçek değerleri tespit edilmektedir. 2.Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı: Taşınmazlar gelir getiren cinsten mülkler ise- örneğin kiralık konut ya da iş yerlerinde- piyasa değerleri bulunurken gelir yöntemi uygulanır. Gelir yöntemi ile üzerinde yapı bulunan bir taşınmazın değerinin belirlenmesinde ölçüt, elde edilebilecek net gelirdir. Bu yaklaşım kendi içinde üçe ayrılır: a) Direkt Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı b) İndirgenmiş Nakit Akımları Yaklaşımı c) Kat Karşılığı/Hasılat Paylaşımı Yaklaşımı 3.Maliyet Yaklaşımı: Maliyet yöntemi, fabrika, lojistik depo tipindeki gayrimenkullerin, inşaatı tamamlanmamış yatırım dönemindeki gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve piyasada emsali olmayan özel gayrimenkullerin değerlemesinde yaygın olarak kullanılır. Bu yöntemde, var olan bir yapının günümüz ekonomik koşulları altında yeniden inşa edilme maliyeti ve yaşı gayrimenkulün değerlemesi için baz kabul edilir.

11 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

12 FAALİYET ALANLARIMIZ Her türlü gayrimenkul ile makine, teçhizat, gemi vb. taşınır, hareketli malların yerinde tetkikini, değerlemesini ve ekspertizini yapmak, Her türlü taşınır ve taşınmaz malların değerlerini tespit etmeye yönelik tüm raporları düzenlemek, Şirket birleşme, devir ve ele geçirmelerde şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesi Kiralama ve leasing işlemlerine konu olan gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklığı ve yatırım fonlarının portföyüne girecek gayrimenkullerin ekspertizini yapmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının menkul ve gayrimenkullerinin değerlemesini yapmak, Sigorta şirketlerinin her türlü ekspertiz işlemlerini yapmak, Bankalar ve mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tüm ekspertiz işlemlerini yapmak Her türlü gayrimenkulün kira değerini, günün geçerli rayiçlerine uygun olarak tespit etmek, Ekspertiz raporlarının tanziminde, imar planlarını incelemek, tapu kütüklerinde araştırma yapmak, istimlak durumlarını tespit etmek, problemli durumlarda görüş raporu vermek, Daha önce düzenlenmiş ekspertiz raporlarını belli aralıklarla yenilemek, Özel ihtisas gerektiren konulardaki ekspertiz talepleri için, şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan eksper sağlamak ve ekspertiz raporu tanzim etmek İnşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla stüasyonlarını belirlemek ve bu konuda hak ediş raporlarını düzenlemek, Her türlü taşınır ve taşınmaz malların sigortaya esas raporlarını düzenlemek Özel projeler (Yeraltı depoları, ticari kullanımlı çiftlikler, silolar, yatırım projeleri, fizibilite raporları) hazırlamak Lojistik kullanım amaçlı taşınmazların (Akaryakıt istasyonu, liman, havaalanı, terminal soğuk hava depoları vb.) değerlemesini yapmak Yatırım proje danışmanlığı (Fizibilite raporları, pazar araştırma ve geliştirme raporları hazırlamak) hizmeti vermek Değerleme hizmetlerimizde IVS Internatinoal Valuation Standards (Uluslararası Değerleme Standartları) ve EVS EuropeanValuation Standards (Avrupa Değerleme Standartları), Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı kriterlerine uyulmaktadır.

13 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

14 Gayrimenkulün yeri, konumu, tanımı ve tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler Tapu, ruhsat, plan, proje ve vb. başka dökümanlar Varsa 3 yıllık dönemde gerçekleşen alım satım işlemleri ve gayrimenkulün hukuki durumunda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgiler Gayrimenkulün fiziksel, teknik ve hukuki analizleri Çevresel etki değerlemesi Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi Sonuç (Sorumlu değerleme uzmanının sonuç cümlesi ve nihai değer takdiri)

15 Arge Değerleme şirketi, her türlü gayrimenkul değer tespitini, güvenilir, tutarlı ve tarafsız olarak piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, tecrübeli ve objektif uzman kadrosuyla hızlı, kaliteli ve titiz bir şekilde oluşturmaktadır. Değerleme raporumuz tamamladıktan sonra, sonuç açık ve net bir şekilde ortaya koyulmakta, sonuca nasıl ulaşıldığı, detaylı ve aydınlatıcı bir şekilde profesyonel sunum yapılarak açıklanmaktadır. GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

16 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. REFERANSLAR ŞİRKET DEĞERLEMELERİ: An-gel Restaurant Otel ve Yat İşletmeleri Turizm Ticaret A.Ş. BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş Bodrum Yalıkavak Marina İşl. A.Ş Esyem Adapazarı Yem Fabrikası Gebze Organize Sanayi Bölgesi birleşme için hisse payı değerlemesi İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kümaş-Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş Öztek Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞERLEMELERİ VE/VEYA FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI: Fatih İlçesi, Ayvansaray Bölgesi Kentsel Yenileme Alanı Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi Kentsel Yenileme Alanı HALKA ARZ PORTFÖY DEĞERLEMELERİ Kiler GYO portföyünde yer alan, İstanbul Sapphire Projesi, Zonguldak AVM Projesi, Beylikdüzü Yakuplu Konut Arsası, Beylikdüzü Yakuplu Konut Arsası, Beylikdüzü Çınarevler Projesi, Esenyurt Lojistik Merkezi, Ankara Altındağ Kiler Hipermarket, İzmir Seferihisar Otel Arsası değerleme ve fizibiliteleri.

17 MAKİNE - TEÇHİZAT ve DEMİRBAŞ DEĞERLEMELERİ * TMSF tarafından görevlendirilmek sureti ile; TOPRAK Grubu bünyesinde Eskişehir Seramik Fabrikaları, Eskişehir Akrilik Küvet Fabrikası ve Bilecik Kağıt Fabrikası makine - teçhizatlarının değerlemesi NERGİS Holding bünyesinde Bursa Organize Sanayi Bölgesi ndeki Polylen, Sİfaş ve Nergis Tekstil Fabrikalarınn makine - teçhizatlarının değerlemesi UZAN Grubu sanat eserlerinin, cep telefonu-uydu telefonlarının değerlemesi Sivas Demir Çelik Fabrikalarınn makine - teçhizatlarının değerlemesi Trakya Sanayi Bakır Fabrikasınn makine - teçhizatlarının değerlemesi KÜMAŞ Kütahya Manyezit Fabrikasının makine - teçhizatlarının değerlemesi BİS Enerji makine teçhizatlarının değerlemesi Öztek Mermer makine teçhizatlarının değerlemesi Bodrum - Yalıkavak Marina makine - teçhizatlarının değerlemesi ZEYTİNOĞLU Grubu bünyesinde Entil, Hapalki ve Emzet firmalarının makine - teçhizatlarının değerlemesi Sabah - ATV Grubu nun Ankara ve İstanbul da bulunan verici ve yansıtıcılarının değerlemesi Makine Takım Endüstrisi ne ait makine ve teçhizatların değerlemesi Finans Leasing portföyündeki makine - teçhizatların değerlemesi Arkadaş Makine Fabrikası makine - teçhizatlarının değerlemesi İstanbul Denizcilik ve Yıldırım Gemi makine - teçhizatlarının değerlemesi

18 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. REFERANSLAR PROJE GELİŞTİRME, PROJE DEĞERLEME VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI VARYAP Varlıbaşlar Yapı Sanayi Turizm Yatırımları Ticaret ve Elektril Üretim A.Ş. portföyünde yer alan; Metropol İstanbul Projesi, Ataşehir Finans Merkezi, Ataşehir Yaşam Merkezi, Varyap Meridian H Blok, Pendik Varyap Plaza,Pendik Konut Arsası, Kurtköy Konut Arsası,Başakşehir Özel Eğitim Alanı Arsası, Bodrum Otel Arsası, Bodrum Konut Arsası, Trabzon AVM, Trabzon Yomra Sanayi Arsası, Ankara Kazan Sanayi Arsası YEŞİLKÖY 2001 VAKFI portföyünde yer alan; Esenyurt ilçesi konut dışı kentsel çalışma alanı arsaları, Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi Üniversite Alanı arsası, Esenyurt ilçesi Merkez binası, Bakırköy ilçesi Yeşilköy kampüsü, Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Binası DEMTAŞ Grup portföyünde yer alan AVM ve arsalar E7 İnşaat Malzemeleri Yapı Market Ltd. Şti. nin otel ve rezidans projeleri Milli Savunma Bakanlığı portföyündeki gayrimenkullerin proje fizibilitesi

19 BÜYÜK ÖLÇEKLİ GAYRİMENKUL DEĞERLEMELERİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ portföyünde yer alan Cemile Sultan Korusu ile Eminönü, Karaköy ve Kasımpaşa daki hanlarının değerlemesi TMSF tarafından görevlendirilmek sureti ile; TOPRAK Grubu bünyesinde Eskişehir Seramik Fabrikaları, Eskişehir Akrilik Küvet Fabrikası ve Bilecik Kağıt Fabrikası nın değerlemesi NERGİS Holding bünyesinde Bursa Organize Sanayi Bölgesi ndeki Nergis Tekstil Fabrikası nın değerlemesi Sivas Demir Çelik Fabrikalarınn değerlemesi KÜMAŞ Kütahya Manyezit Fabrikasının değerlemesi BİS Enerji Tesisi nin değerlemesi Öztek Mermer tesislerinin değerlemesi Bodrum - Yalıkavak Marina nın değerlemesi ZEYTİNOĞLU Grubu bünyesinde Entil, Hapalki ve Emzet firmalarının gayrimenkul değerlemeleri Makine Takım Endüstrisi gayrimenkul değerlemesi Korunt Maden Sahaları değerlemesi Şişli Belediye Başkanlığı Hizmet Binası (Şişli Plaza) ve Diğer Gayrimenkullerin Değerleme Raporu ve Arsaların Proje Fizibilitesi Şişli ve Kağıthane Belediye Başkanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri (Şile İlçesi) Adapazarı Belediye Başkanlığı (Toplu Konut Değerlemesi) Kiler Alışveriş Hizmetleri A.Ş. portföyündeki, market, lojistik deposu ve arsaların değerlemesi Darüşşafaka Cemiyeti portföyündeki gayrimenkullerin değerlemesi Haliç Üniversitesi Armenak Armanlı Tarihi Hasırcılar Hanı Değerlemesi (Süpürgeciler Han) Hillside Sosyal Tesisleri Değerlemesi Baytur İnşaat Ve Taahhüt A.Ş. Trio Konutları Milli Savunma Bakanlığı portföyündeki gayrimnkullerin değerlemesi, Kamulaştırma İrtifak Hakkı Tespiti ve Proje Fizibilitesi İstanbul Avrupa Yakası Adalet Sarayı Bina Değerlemesi

20 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. SERTİFİKALAR

21

22 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. SERTİFİKALAR

23

24

25 ! ISO 9001:200 8! Cert. No: EN ISO 9001:2008 No.:

26

19 MAYIS MAHALLESİ SÜMER SOK. SÜMKO SİTESİ G-4 BLOK D:6 KADIKÖY-İSTANBUL Tel: 0 216 478 34 75-0 216 478 34 78 Fax:0 216 478 34 77 E- Posta:

19 MAYIS MAHALLESİ SÜMER SOK. SÜMKO SİTESİ G-4 BLOK D:6 KADIKÖY-İSTANBUL Tel: 0 216 478 34 75-0 216 478 34 78 Fax:0 216 478 34 77 E- Posta: Tel: 0 216 478 34 75-0 216 478 34 78 Fax:0 216 478 34 77 E- Posta: info@lidergd.com Web: www.lidergd.com LİDER GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlemesi

Detaylı

EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş. ŞİRKET TANITIM DOSYASI Mayıs 2013. Gayrimenkulde Gerçek Profesyonellik

EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş. ŞİRKET TANITIM DOSYASI Mayıs 2013. Gayrimenkulde Gerçek Profesyonellik EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş. ŞİRKET TANITIM DOSYASI Mayıs 2013 Gayrimenkulde Gerçek Profesyonellik İÇİNDEKİLER 1. Şirketimiz, Biz Kimiz?... 3 2. Bilgi Brikimi ve Sektör Deneyimi... 4 3. Gizlilik

Detaylı

www.kalme.com.tr www.kalme.com.tr // 1

www.kalme.com.tr www.kalme.com.tr // 1 www.kalme.com.tr www.kalme.com.tr // 1 KNOWLEDGE ADEQUACY LIABILITY MARKET EXPERIENCE "Bize Ulaşın" O85O 724 KLME 5563 2 \\ www.kalme.com.tr www.kalme.com.tr // 3 KALME KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi:16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. Rapor No: 2013REV965 Tarihi: 31.12.2013 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM

Detaylı

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu SİNPAŞ GYO A.Ş. nin talebi üzerine hazırlanmıştır. EGE BOYU PROJESİ Bu rapor; ilgilisi ve hazırlanış amacı dışında, üçüncü

Detaylı

İSTANBUL TUZLA AYDINLI EVORA 2 PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL TUZLA AYDINLI EVORA 2 PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL TUZLA AYDINLI EVORA 2 PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA- KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ AVRUPA KONUTLARI TEM-2 PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA- KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ AVRUPA KONUTLARI TEM-2 PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA- KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ AVRUPA KONUTLARI TEM-2 PROJESİ

Detaylı

İSTANBUL TUZLA AYDINLI EVORA 1 PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL TUZLA AYDINLI EVORA 1 PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL TUZLA AYDINLI EVORA 1 PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

UYUM GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ SAN VE TİC A.Ş

UYUM GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ SAN VE TİC A.Ş UYUM GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ SAN VE TİC A.Ş ISTANBUL, MALTEPE ZÜMRÜTEVLER NISH ADALAR 1 ADET DÜKKAN DEĞERLEME RAPORU (APPRAISAL REPORT) İSTANBUL, 31 Mart 2014 İstanbul, 31.03.2014 Sn. Cihan Başkal Uyum

Detaylı

ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ KIZLIRMAK MAHALLESİ NEXT LEVEL PROJESİ 88, 89, 90 VE 91 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI TAŞINMAZLARA AİT DEĞERLEME RAPORU

ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ KIZLIRMAK MAHALLESİ NEXT LEVEL PROJESİ 88, 89, 90 VE 91 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI TAŞINMAZLARA AİT DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ KIZLIRMAK MAHALLESİ NEXT LEVEL PROJESİ 88, 89,

Detaylı

KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİ ÇENEDAĞ MAHALLESİ 4968 ADA 1 VE 2 PARSEL İLE İLGİLİ DEĞERLEME RAPORU

KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİ ÇENEDAĞ MAHALLESİ 4968 ADA 1 VE 2 PARSEL İLE İLGİLİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİ ÇENEDAĞ MAHALLESİ 4968 ADA 1 VE 2 PARSEL İLE İLGİLİ

Detaylı

FOTOĞRAF SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Arsa Değerlemesi, İSTANBUL 07.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 015

FOTOĞRAF SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Arsa Değerlemesi, İSTANBUL 07.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 015 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 015 SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Arsa Değerlemesi, İSTANBUL 07.03.2013 İstiklal Mah. Piyalepaşa Bulvarı, Beyoğlu, İSTANBUL Takdim: Saray

Detaylı

İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ 3525 ADA 5 PARSEL AVRUPA KONUTLARI TEM-2 PROJESİ 34 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ 3525 ADA 5 PARSEL AVRUPA KONUTLARI TEM-2 PROJESİ 34 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ 3525 ADA 5 PARSEL AVRUPA

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ YILDIZTEPE MAHALLESİ 1531 ADA 17 PARSEL DEĞERLEME RAPORU

ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ YILDIZTEPE MAHALLESİ 1531 ADA 17 PARSEL DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ YILDIZTEPE MAHALLESİ 1531 ADA 17 PARSEL DEĞERLEME

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPO VE İDARİ BİNA DEĞERLEME RAPORU BURSA / NİLÜFER ARALIK, 2012 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. : Batı Şehir Projesi, 1562 ada, 11 no lu parsel, Sultangazi / İSTANBUL

YÖNETİCİ ÖZETİ. : Batı Şehir Projesi, 1562 ada, 11 no lu parsel, Sultangazi / İSTANBUL YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Raporu Hazırlayan Kurum Talep Tarihi : 23 Mart 2012 Değerlenen Mülkiyet Hakları : Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Nova Taşınmaz Değerleme

Detaylı

BALIKESİR İLİ MERKEZ İLÇESİ AKINCILAR MAHALLESİ 7612 ADA 2 PARSEL VE GÜMÜŞÇEŞME MAHALLESİ 7612 ADA 3 PARSEL DEĞERLEME RAPORU

BALIKESİR İLİ MERKEZ İLÇESİ AKINCILAR MAHALLESİ 7612 ADA 2 PARSEL VE GÜMÜŞÇEŞME MAHALLESİ 7612 ADA 3 PARSEL DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr BALIKESİR İLİ MERKEZ İLÇESİ AKINCILAR MAHALLESİ 7612 ADA 2 PARSEL VE GÜMÜŞÇEŞME

Detaylı

İSTANBUL İLİ SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ SULTANBEYLİ EMLAK KONUTLARI PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK KONUT-12.14-163

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 31.12.2012 R. No: 2012REV907 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM BİNASI ISO9001:2008 FS 5O9685 ESENYURT / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

ANKARA ÇANKAYA İLÇESİ KIZLIRMAK MAHALLESİ NEXT LEVEL PROJESİ 88, 89, 90 VE 91 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI TAŞINMAZLARA AİT DEĞERLEME RAPORU

ANKARA ÇANKAYA İLÇESİ KIZLIRMAK MAHALLESİ NEXT LEVEL PROJESİ 88, 89, 90 VE 91 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI TAŞINMAZLARA AİT DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr ANKARA ÇANKAYA İLÇESİ KIZLIRMAK MAHALLESİ NEXT LEVEL PROJESİ 88, 89, 90 VE

Detaylı

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 06.12.2013 R. No: 2013A842 YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BEYOĞLU NDA TARİHİ BİNA BEYOĞLU /

Detaylı

İSTANBUL-BAĞCILAR-MAHMUTBEY MAHALLESİ BATIŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL-BAĞCILAR-MAHMUTBEY MAHALLESİ BATIŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL-BAĞCILAR-MAHMUTBEY MAHALLESİ BATIŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. 7 Adet Dükkan Değerlemesi, Kiptaş 3. Etap, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013

SARAY HALI A.Ş. 7 Adet Dükkan Değerlemesi, Kiptaş 3. Etap, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 004 SARAY HALI A.Ş. 7 Adet Dükkan Değerlemesi, Kiptaş 3. Etap, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013 Sanayi Mah. Hoşdere - Esenyurt Yolu, Kiptaş

Detaylı

İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ KAPADIK MAHALLESİ 386 ADA 5 PARSEL DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ KAPADIK MAHALLESİ 386 ADA 5 PARSEL DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ KAPADIK MAHALLESİ 386 ADA 5 PARSEL DEĞERLEME

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REVB112 ISO9001: 2008 FS 5O9685 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

ĐSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI TOPLUKONUT 3. ETAP UYUM MARKET DEĞERLEME RAPORU

ĐSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI TOPLUKONUT 3. ETAP UYUM MARKET DEĞERLEME RAPORU UYUM GIDA AŞ. ĐSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI TOPLUKONUT 3. ETAP UYUM MARKET DEĞERLEME RAPORU SOM 1007 17372 ĐSTANBUL, 03 Ağustos 2010 Đstanbul, 03.08.2010 Sn. Şule Gündoğdu Uyum Gıda A.Ş Adnan Kahveci

Detaylı

KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİ ÇENEDAĞ MAHALLESİ 4968 ADA 1 PARSEL İLE İLGİLİ DEĞERLEME RAPORU

KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİ ÇENEDAĞ MAHALLESİ 4968 ADA 1 PARSEL İLE İLGİLİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİ ÇENEDAĞ MAHALLESİ 4968 ADA 1 PARSEL İLE İLGİLİ

Detaylı

İSTANBUL AVCILAR FİRUZKÖY MAHALLESİ ISPARTAKULE STÜDYO 24 PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL AVCILAR FİRUZKÖY MAHALLESİ ISPARTAKULE STÜDYO 24 PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL AVCILAR FİRUZKÖY MAHALLESİ ISPARTAKULE STÜDYO 24 PROJESİ DEĞERLEME

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

OĞRAF SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Komple Bina, Ataşehir, İstanbul 05.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 024

OĞRAF SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Komple Bina, Ataşehir, İstanbul 05.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 024 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 024 SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Komple Bina, Ataşehir, İstanbul 05.03.2013 Atatürk Mah. Karaman Çiftliği Cad., No: 5 Ataşehir, İstanbul

Detaylı