SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus"

Transkript

1 SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı ehr (a) Kaptaj (su alma) yapısı, (b)tasfye (arıtma) tess, (c)terf merkez (pompa stasyonu), (d) İsale (letm) hattı, (e) Hazne (depo), (f) Şebeke ana borusu ve () Şebeke Hazne, Depo Su dağıtma Sstem, Şebeke Şebeke Ana Borusu Şehr Atık Su Kanal Ağı Atık Su Tasfye Tess Şehr Atık Su Tasfye Tess Su Tasfye Tess ehr Şekl 1.1 Br Su etrme Tessnn Genel Şeması 1

2 Suİhtyacı Su etrme ve kullanılmış suları uzaklaştırma (kanalzasyon) yapılarının amacı, tabattak mevcut deney bozmaksızın suları ekonomk şartlarla kaynaklarından alarak, nsan toplulukları ve endüstr htyaçlarının emrne sunulması ve kullanılmış sular le brlkte yağmur sularının da uzaklaştırılmasıdır. Su temn tessler proje nşaatının tamamlandığı tarhtek ve bu tarhten sene sonra htyaçlarını karşılayacak şeklde boyutlandırılır. İçme suyu tesslernn planlanması çn erekl su mktarının tayn edlmesnde aşağıdak faktörler öz önüne alınmaktadır. Proje süres Fert başına ünde sarf edlen su mktarı (lt./.g) Yerleşm merkeznn proje süres sonundak nüfusu (-kş) Proje Süres Projenn yapıldığı tarhten tbaren proje şartlarının erçekleştğ tarhe kadar eçen zamana proje süres denr. Ülkemzde su temn çevre sağlığı tessler 30 yıl sonundak htyaçları karşılayacak şeklde boyutlandırılmaktadır. Proje süresnn tesptnde aşağıdak faktörler öz önünde bulundurulur. Tesslern ve donatım elemanlarının faydalı ve ekonomk ömrü Yatırım ve şletme masrafları Tesslern ler yıllardak elştrlmelernn üç veya kolay olması Elde mevcut mal mkanlar Tessn tam kapaste le yüklenemedğ yıllardak çalışma durumu (randımanı) Proje süres zarfında paranın satınalma ücündek azalma Borçlanılması halnde ödenecek faz mktarı 2

3 Yapının Tp Özel karakterstkler Proje Süres (yıl) Su etrme Büyük Barajlar ve Kanallar Kuyular, Su dağıtma şebekeler Fltre Tessler Büyütmek zor ve pahalı Tevs Kolay üfus Artışı ve Faz Küçük üfus Artışı ve Faz Yüksek Kullanılan Suların Uzaklaştırılması Toplayıcılar,Ara Toplayıcılar Yağmur Kanalları Tasfye Tessler Genşletleblr zor ve masraflı Tevs Kolay üfus Artışı ve Faz Küçük üfus Artışı ve Faz Yüksek Brm Su Sarfyatı Su temn tesslernn hzmet edeceğ proje süres tespt edldkten sonra bu süre sonunda toplumun fert başına tüketeceğ su mktarının blnmes erekr. Brm su sarfyatı olarak adlandırılan bu değern tesptnde aşağıdak faktörler dkkate alınır. Yerleşm merkeznn nüfusu İklm Şehr suyundan sulanan bahçe ve parkların fazlalığı Başka su kaynaklarının varlığı ve bu kaynaklardan su temn etme mkanları Suyun kaltes Hayat standardı ve eğtm sevyes Sanay ve tcaret merkezlernn durumu Kanalzasyon tesslernn varlığı Dağıtma sstemndek basınç Suyun fyatı Suşebekesndek kayıplar 3

4 İnsan başına su sarfyatının brm L/-G dür. q le österlr. Burada; L:Ltre, : üfus, G: Gün ü östermektedr. Yerleşm merkezlerndek brm su sarfyatları senenn çeştl aylarında ve ayın farklı ünlernde değşk değerler alır. Ayrıca br ünün farklı saatlernde de değşk değerlerde su kullanılır. Bu değşmeler ort. ünlük, mak. Günlük ve mak. Saatlk sarfyatlar olarak fade edlr. Br toplumdak ort. ünlük su sarfyatını bulmak çn o toplumdak nsan sayısı le br senede sarf edlen su mktarının blnmes erekr. Q T = Br yıllık kullanılan toplam su mktarı = Bu suyu kullanan nüfus q ort = Ortalama brm sarfyat q = ort. QT 365. L/.G Deb (Q ) m /ün ort. Q max. Q 5000 O Ş M M H T A E E K A AYLAR Su sarfyatının br yıl çndek değşm (rakamlar rastele verlmştr) α = max. Q ort. Q katıdır. İller bankası bu değer 1.50 almaktadır. 4

5 Brm su sarfyatına öre hesap yapılırsa, nüfusu da dkkate almak erekr. Örneğn; ort. Q = 2500 m 3 /ün ve = kş olsun. O zaman, ( m / ün ) 3 qort. = = 0.10 m /.G = 100 L /.G 25000( kş ) q max. = 1.50x100 = 150 L /.G İller Bankası Tarafından Tavsye Edlenİhtyaç Değerler üfus q ort (lt/.g.) <

6 Maksmum ünlük su sarfyatı, ortalama ünlük su sarfyatının yaklaşık katıdır. İller bankası bu değer 1.50 almaktadır. Maksmum saatlk sarfyat, en fazla su kullanılan ünün en fazla su sarf edlen saatndek brm su sarfyatını österr (q mak ) s. mak. Günlük sarfyatın blnmes halnde aşağıdak eştlk le bulunur. (q mak. ( )(q ) s = 24 mak. ) L/.saat İller Bankası bu değer 1.50 almaktadır. Max. q max. değer en sıcak ayın en sıcak ününün en çok su tüketlen saatndek sarfyat değerdr. Buna maksmum saatlk sarfyat denr. Bu fadeler arasında; mak.q = 1,5xq = 1,5x(1,5xq ) = mak. mak. ort. 2,25xq ort. Hayvan Suİhtyacı Büyük şehrlerde erek yoksa da köy ve küçük kasabalarda hayvan su htyacı öneml mktar tuttuğundan onun ayrıca hesaba sokulması erekr. Hayvan htyacı olarak: Büyük baş hayvan çn 50 lt/hayvan-ün Küçük baş hayvan çn 15 lt/hayvan-ün değerler kullanılır. Hayvan htyacı olarak belrleyebleceğmz deb se aşağıdak formül le hesaplanır. Q ha = = b k 15 lt / sn Q ha = hayvan htyacı b = Büyük baş hayvan aded k = Küçük baş hayvan aded 6

7 Sanay Suİhtyacı Sanay suyu htyacı büyük sanaynn yer aldığı oranze sanay bölelernde Q BS = lt/sn Ha (Hektar), küçük sanaynn yer aldığı stelerde Q KS = lt/sn Ha mertebesnde olmaktadır. Çok büyük ve münfert sanay tesslernde se htyacı üretm cns ve mktarına öre tahmn etmek erekr. İletm Debs Kentn htyacı çn depoya letlmes ereken su mktarı nsan, hayvan ve özel su htyaçlarının toplamıdır. Qletm = Qnsan + Q hayvan + Q özel (lt / sn) Projes yapılan kentn yakınındak br yerleşme yerne su letlmes planlanıyor se erekl su debs özel deb olarak letm debsnn hesabında öz önüne almak ve kent çıkışında da uç deb olarak hesaplara dahl etmek erekr. İletm debs bulunduktan sonra yuvarlatılmak stenrse İller Bankası özel şartnamesne öre aşağıdak tablodak değerlere öre yuvarlatma yapılmalıdır. Q letm Yuvarlatma değer Lt/sn Q le < < Q le < < Q le 5 Örneğn: Q le = 5.15 lt/sn se 5.50 lt/sn ye Q le = lt/sn se lt/sn ye Q le = lt/sn se lt/sn ye yuvarlatılablr. 7

8 Br su temn sstemnde, kaptajdan depoya kadar kısım q mak. değerne öre hesaplanır. Depodan sonrak kısımlarda se (şebeke ana boru ve şebeke) mak.q mak. debs dkkate alınır. Terf merkez Şebeke Kaynak Su alma yapısı Arıtma tess İsale hattı q max. Depo Şebeke Ana boru max. q max. Projelendrme debs Su temn tessnn elemanı Kaptaj tessler Hazne ve sale hattı Su ve kanal şebekes Pompa kapastelernn tayn Tasfye tess kapastes İşletme malyet hesabı Mn. Hızların kontrolü Projelendrme debs Mak. q ün Mak. q ün Mak. q ün Mak. q ün Mn q ün ve Mak. q ün Ort. q ün Mn. q ün üfus Dağılım ve Yoğunluğu Br yerleşm bölesnde suyun dağıtılması nüfus yoğunluğunun ve böley teşkl eden çeştl tpten alanların skan durumunun veya kullanılma şeklnn tahmn edlmesn erektrr. Bu amaçla nüfus yoğunluğu enel olarak hektar başına düşen nsan sayısı olarak fade edlr. Buna öre alanların sınıflandırılması ve beklenen nüfus yoğunlukları Tablo 1.2 Yerleşm Bölelernn İmar Durumuna Bağlı üfus Yoğunlukları Hektar Başına Düşen üfus 1- Oturma Böleler a- Tek alel kametahlar, büyük parseller b- Tek alel kametahlar, küçük parseller c- Çok alel kametahlar, d- Apartman veya kra evler İş ve tcaret böleler Endüstr böleler Park ve oyun sahaları

9 ÜFUS TAHMİ METOTLARI İçme ve kullanma suyu ve atıksu tessler belrl br süre sonrak htyacı karşılayacak şeklde projelendrlrler. Bu süre proje süresn fade etmekte olup enellkle yıl olarak alınmaktadır. Su temn ve Çevre Sağlığı tesslernn boyutlandırılmasında esas alınacak deb, tessten htyacını karşılayacak nüfus le fert başına br ünde kullanılan su mktarının çarpılması suretyle bulunablr. Bunun çn söz konusu yerleşm merkeznn proje süres sonundak nüfusunun erçeğe yakın tahmn edlmes erekmektedr. Gelecektek nüfus değernn hesaplanması çn çeştl metotlar vardır. Bunlardan bazıları aşağıda verlmştr. Grafk Metot Bu metotta yerleşm merkeznn eçmş yıllardak nüfusu zamana bağlı olarak br rafk üzernde österlr. Tahmn yapacak olan mühends tecrübelernden yararlanarak rafğ uzatır. Gelecek yıllardak nüfusu tahmn etmeye çalışır. Ü F U S Geçmş Yıllar Y I L L A R Gelecek Yıllar Grafk metotla nüfus tahmn 9

10 Artmetk Artış Metodu Bu metotta toplum nüfusunun brm zamandak artışının zamanla sabt kaldığı kabul edlmştr. Brm zamandak nüfus artışı; : lk s: son : nüfus t: zaman (yıl) k a : artmetk artış hızı (teğetn eğm) t, t s : nüfus sayımının yapıldığı yıllar, s : bu yıllardak nüfus sayıları t : elecektek nüfus yılı : elecektek nüfus sayısı k t - s t s - s t t t s s a = ( ) ts t = s + ka t ts Geometrk Artış Metodu Bu metoda çoğu kez loartmk artış metodu da denr. Bu modele uyun br nüfus artışında, brm zamanda, nüfus sayısındak değşme, yan nüfus artış hızı, o andak nüfus sayısı le orantılıdır k = ln t s s ln t = s ln t t s ln = ln + k ( t t ) Ü F U S Y I L L A R 10

11 İller Bankası Formülü Halen nüfus tahmnler İller Bankası İçme Suyu Talmatnames ne öre yapılmaktadır. Yürürlükte olan Talmatnameye öre şehr ve kasabaların çme suyu ve kanalzasyon projelernde esas alınan nüfus hesabı aşağıdak b yapılmaktadır. Bu metot, artış hızı sınırlanmış br eometrk artış yöntemdr. a:ilk ve son nüfus yılları arasındak farktır. a= t s - t P = a s P<1 se P=1 alınır. P>3 se P=3 alınır. 1<P<3 se P=P alınır. + P = s t t s Benzer Şehrlerle Karşılaştırma Metodu Herhan br şehrn elecektek nüfusu, söz konusu şehrn buünkü ve elecektek büyümesne benzer tarzdak br elşmey eçmş yıllarda östermş olan daha büyük şehrlern nüfus zaman eğrler kullanılarak belrlenr. A B D C Ü F U S Y I L L A R 11

12 Lojstk (s) Eğr Yöntem Gelecektek nüfus, y y = 1+ L ' b.t m.e ; burada L=doyunluk sayısı, m ve b=katsayı, t =elecektek yıl lk yıl. L = 2y 2 0 y1 y2 y1 ( y0 + y2) 2 y0 y2 y1 t = t 2 t1 = t1 t0 L y m = y 0 0 b = 1 y0 (L y1).ln t y1(l y0 ) U Y G U L A M A L A R [1] Br yerleşm merkeznn 1920, 1940, ve 1960 yıllarındak nüfusları sıra le 30000, ve dr. Lojstk eğr yöntemn kullanarak bu yerleşm merkezne at; (a) Doyunluk derecesn, (b)ill katsayıları, (c) Sayım netcelerne uyan lojstk eğr denklemn, ve (d) 1965 yılı nüfusunu hesap ednz. üfus değşm eğrsn çznz. 12

13 [2] Br şehrn nüfus sayımı netceler aşağıda verlmştr. Bu şehrn 2010 ylındak nüfusunu; (a) Artmetk artış yöntemne öre, (b) Geometrk artış yöntemne öre ve(c) İller Bankası yöntemne öre belrleynz. Seneler üfus [3] Br şehrn 1 san 1975 nüfus sayım sonucu ve 1 san 1985 nüfus sayım sonucu kş se, 1 Temmuz 1980 ve 1 Temmuz 1994 nüfuslarını artmetk artış yöntemne öre belrleynz. 13

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

~. ŞEHiR VE KASABA IÇMESUYU

~. ŞEHiR VE KASABA IÇMESUYU "'0 _" '.:. e ; ae.1çmesuyu

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF Necdet ÖZÇAKAR, 1 Istanbul Ünverstes İşletme Fakültes, Üretm Yönetm Ana Blm Dalı Halm YURDAKUL

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ

BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ BOYUT ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ.AMAÇ Br csmn uzunluğu, sıcaklığı, ağırlığı veya reng gb çeştl fzksel özellklernn belrlenme şlemler ancak ölçme teknğ le mümkündür. Br ürünün stenlen özellklere sahp olup olmadığı

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008/1 s.1-20 GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

İNCE CİDARLI KAPALI ENKESİTLİ ÇUBUKLARDAN OLUŞAN SİSTEMLERİN DÜĞÜM NOKTASI

İNCE CİDARLI KAPALI ENKESİTLİ ÇUBUKLARDAN OLUŞAN SİSTEMLERİN DÜĞÜM NOKTASI YILDIZ TEKİK ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ İCE CİDARLI KAPALI EKESİTLİ ÇUBUKLARDA OLUŞA SİSTEMLERİ DÜĞÜM OKTASI BİRLEŞİMLERİİ İCELEMESİ İnşaat Mühends Fevz Fırat BOZACI FBE İnşaat Mühendslğ Anablm

Detaylı

AYIRMA KOLONLARININ TASARIMI-1

AYIRMA KOLONLARININ TASARIMI-1 AYIRMA KOLONLARININ TASARIMI-1 DİSTİLASYON KOLONLARININ TASARIMI Prof.Dr.Hasp Yenova İÇİNDEKİLER: 1. Grş 1 2. Sürekl Dstlasyon Prosesn Tanımı 1 Buhar- sıvı denge verler 3 2.1 Ger akma 4 2.2 Besleme noktasının

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ STATİK-BETONARME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ STATİK-BETONARME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ STATİK-BETONARME ROJEERİNİN AZIRANMASINA AİT 013 İller Bankası A.Ş. Yönetm Kurulu nun 5.04.013 tarh ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. STATİK BETONARME

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı