Faaliyet Bülteni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 2014 Faaliyet Bülteni"

Transkript

1 Faaliyet Bülteni

2 Afetlerde Afyonkarahisar ın Ortak Gücü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Faaliyet Bülteni

3 2014 FAALİYET BÜLTENİ Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Nerede Hayat Orada AFAD Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yayınıdır. İmtiyaz Sahibi Mehmet BULDAN İl Afet ve Acil Durum Müdürü Afyonkarahisar Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İzmir Yolu 7. km. Arama ve Kurtarma Birlik Yerleşkesi Afyonkarahisar Telefon: 0 (272) Faks: 0 (272) E-posta: Web: İÇİNDEKİLER Sunuş 4-5 Kuruluşumuz 6 Misyon & Vizyonuz 7 Görevlerimiz 8 Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler 9 AFAD Bölge Lojistik Depo 10 Teşkilat Yapımız ve İnsan Kaynakları 11 Araç- Makine- Teçhizat Arama Köpeklerimiz (K-9) 18 Arama ve Kurtarma Faaliyeti KBRN Sınır Görevimiz 26 Çadırkent ve Toplanma Alanı Koordinasyon Görevlerimiz Eğitim ve Farkındalık Oluşturma Faaliyetlerimiz 29 Afete Hazır Türkiye Projeleri 30 Afete Hazır Aile ve Birey Projesi 31 Afete Hazır Okul Projesi 32 Afete Hazır İşyeri Projesi 33 Afete Hazır Gençler Projesi 34 Paydaşı Olduğumuz Projeler 35 Valiliğimiz Koordinasyonunda Yürütülen Projelerimiz Devlet ve Sivil Toplum İşbirliği Projesi (Haberleşme) 36 Afet ve Acil Durum Bilinci ve Koordinasyon Projesi Afete Maruz Alanların Sayısallaştırılması Projesi 40 AFAD Başkanlığımız Koordinasyonundaki Tatbikatlar Kurum İçi Eğitim ve Tatbikatlar 43 Dominik Cumhuriyeti Ekibine Köpekli Arama Eğitimi 44 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına KBRN Eğitimi 45 Toplum Liderlerini Bilinçlendirme ve Sivil Savunma Eğitimleri 45 Psiko-Sosyal Destek Çalışmalarımız 46 Deprem Haftası Etkinliklerimiz STK larla İşbirliği Faaliyetlerimiz 49 Planlama-Zarar Azaltma ve İyileştirme Faaliyetlerimiz Afet Yatırım Bilgileri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Faaliyetlerimiz 62 Sivil Savunma Hizmetlerimiz 63 Yönetim Hizmetlerimiz Faaliyet Bülteni

4 Sunuş Ülkemizin ve özellikle ilimizin bulunduğu coğrafi konum ve iklim özellikleri nedeniyle, birçok doğal afetle her an karşı karşıya bulunmaktayız. Ülkemizin sahip olduğu tektonik, sismik ve iklimsel yapısından dolayı doğal afetler sırasında büyük can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Başta deprem olmak üzere heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ, kuraklık, yangın vb. gibi afetlerin yanı sıra komşu ülkelerden meydana gelen olağan dışı olaylar neticesinde yoğun nüfus hareketlerine de maruz kalabilmektedir. Afet ve acil durumlardan etkilenmemenin en iyi yolu toplum olarak hazırlıklı ve donanımlı olmaktan geçer. Doğal afetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar afet yönetiminin ve koordinasyonunun günümüz dünyasında ne kadar titizlikle ele alınması gerektiğinin bir kanıtıdır yılında çıkarılan 5902 sayılı Kanun la Ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuştur yılında çıkarılan 5902 sayılı bu yasa ile Başbakanlık a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, illerde doğrudan valiye bağlı olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir. Ülkemizde uygulamaya konulan bu yeni afet yönetim modeli ile öncelik Kriz Yönetimi nden Risk Yönetimi ne geçilmiştir. Günümüzde Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi olarak adlandırılan bu model, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir. Tüm resmi ve özel kurumların sistemde kendi imkan ve kabiliyetleri ile yer almaları neticesinde afetin meydana getireceği olumsuzlukların en alt düzeyde tutulabileceği bilinmektedir. Bu kapsamda önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmek, eğitim faaliyetlerini hızlandırmak, modern teknolojiden, iletişim imkânlarından yararlanmak, yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte işbirliğini geliştirmek, bunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre sistemini hayata geçirmeye yönelik çalışmaları yapmak önceliğimiz olmalıdır. Bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz afet ve acil durumlara yönelik riskleri azaltma, müdahale çalışmaları ile kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam etmektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz gerçekleşen deprem, sel, heyelan, çığ, yangın gibi afetlere ve trafik kazaları, intihar teşebbüsü, göç gibi toplumsal olaylara gerektiğinde ilimiz sınırları içerisinde, gerektiğinde ülkemiz sınırları içerisinde müdahale etmektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanına giren hizmetleri hızlı, etkin ve ulusal standartlara uygun olarak sunmak üzere 24 saat kesintisiz hizmete hazır beklemektedir. Bu bağlamda 2014 yılı içerisinde ülkemizde gerçekleşen ve tüm milletimizi derinden etkileyen Soma ve Ermenek ilçelerinde yaşanan maden ocağı kazalarında arama ve kurtarma çalışmalarına ve ilimizde gerçekleşen afet ve acil durumlara yönelik yapılan müdahale ve desteklerinden dolayı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline gönülden teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını temenni eder, ülkemiz ve milletimiz için hiçbir afetin yaşanmayacağı günler dilerim. Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Faaliyet Bülteni

5 Değerli Okurlar, Afyonkarahisar Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 5902 Sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında tarihinde valiye bağılı olarak özel idare bünyesinde faaliyetine başlamış, sayılı yasa ile yapılan değişiklikle; illerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı haline gelmiştir. Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü, Planlama-Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Şube Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü vasıtasıyla ilimizde, gerek görüldüğünde bölgemizde ve ülkemizin her noktasında hizmet vermektedir. Kuruluşundan bugüne kadar önemli faaliyetler icra eden Müdürlüğümüz, ilimizi geleceğe emin bir şekilde taşımak için afetlerle baş edebilme noktasında önemli görevler beklemektedir. AFAD Başkanlığımızın Stratejik Planı doğrultusunda İlimizi, gelecekte ortaya çıkacak afet ve acil durumlara her an hazır tutmak, kayıpları azaltmak ve etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak için kararlılıkla ilerlerken, sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan, ulusal düzeyde model alınabilecek, yönlendirici bir kurum olmak için çaba sarf etmektedir. Afetlere dirençli toplum oluşturmak gayesiyle beş yıldır ara vermeden çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Genel olarak 2014 yılı çalışmalarımızı içeren faaliyet bültenimizi halkımızın takdirine sunuyor, çalışmalarımıza katkı sağlayan başta Sayın Valimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Afetsiz ve sağlıklı günler dileklerimle Mehmet BULDAN İl Afet ve Acil Durum Müdürü Faaliyet Bülteni

6 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. " Beklenmeyene Hazırlıklıyız M. Kemal ATATÜRK T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afyonkarahisar Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 5902 sayılı Başbakanlık AFAD Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında 17/12/2009 tarihin faaliyetine başlamış, 20/02/ sayılı yasa ile yapılan değişiklikle: İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Başbakanlık AFAD Başkanlığının taşra teşkilatı haline gelmiştir Faaliyet Bülteni

7 Amaç ve Hedefler MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak. Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin İl düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürütmek, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak Faaliyet Bülteni

8 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak Faaliyet Bülteni

9 BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER İDARİ BİNA m² KADEME BİNASI m² KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ 306 m² ISI MERKEZİ 540 m² DEPO VE KONDİSYON MERKEZİ 944 m² NÖBET KULÜBESİ 45 m² BENZİNLİK BİNASI 45 m² HELİKOPTER HANGARI 265 m² TOPLAM ALAN ,73 m² TOPLAM KAPALI ALAN (BİNA) m² TOPLAM AÇIK ALAN m² NOT: Toplam kapalı alan içine 112 Çağrı Merkezi dahil edilmemiştir. Müdürlüğümüze ait lojman bulunmamaktadır Faaliyet Bülteni

10 AFAD BÖLGE LOJİSTİK DEPO Afyonkarahisar Merkez Karşıyaka Mahallesi Organize Sanayi Yolu üzerinde bulunan m² alan AFAD Başkanlığı tarafından m² Bölge Lojistik Depo olarak 2014 yılında inşa edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapıldı. KONTEYNER ÇADIR BATTANİYE YATAK MUTFAK SETİ ISITICI Faaliyet Bülteni

11 TEŞKİLAT YAPISI & İNSAN KAYNAKLARI Hizmet Sınıfı Kadrolu Personel Geçici Personel Genel İdare Hizmetleri 38 1 Üst Yönetici 6 0 Uzman 6 0 Uzman Yardımcısı 0 0 Diğer 26 1 Teknik Hizmetler 74 2 Mühendis / Mimar/Şehir Plancısı 7 0 Tekniker / Teknisyen 67 2 Yardımcı Hizmetler 5 0 Sağlık Hizmetleri 5 0 Avukatlık Hizmetleri 1 0 Eğitim Hizmetleri 0 0 İşçi 0 0 Sözleşmeli Personel 0 0 TOPLAM Hizmet Alım Yöntemiyle Çalışan TEMİZLİK ELEMANI 5 GÜVENLİK ELEMANI 11 TOPLAM Faaliyet Bülteni

12 ARAÇ- MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU KOMUTA ARAÇLARI 2 ADET 4X MODEL FORD RANGER PİCK-UP OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR- DA KOMUTA VE MUHABERE ARACI OLARAK KULLANIL- MAKTADIR. KURTARMA ARAÇLARI 1 ADET DESOTO MARKA KAPALI KABİNLİ KUR- TARMA ARACI 2006 YILINDA BİRLİĞİMİZE TAHSİS EDİLMİŞTİR. Araç 4x4 arazi viteslidir. Araç içerisinde tam teşekküllü kurtarma malzemeleri mevcuttur. 2 ADET FORD RANGER KAPALI KABİNLİ KURTARMA ARACI 2001 yılında Birliğimize tahsis edilmiştir. Araçlardan 1 adedi 4x4 arazi viteslidir. Trafik kazalarına müdahalede kullanılmaktadır. Araç içerisinde tam teşekküllü kurtarma malzemesi mevcuttur Faaliyet Bülteni

13 ARAÇ- MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU KURTARMA ARAÇLARI 2 ADET CHEVROLET MARKA BENZİNLİ KAPALI KABİNLİ KURTARMA ARACI 2003 YILINDA BİRLİĞİMİZE TAHSİS EDİLMİŞTİR. Araçlar 4x4 arazi viteslidir. Araç içerisinde tam teşekküllü kurtarma ve arama malzemeleri mevcuttur. BÜTÜN OLAYLARA MÜDAHALEDE HER TÜRLÜ KUR- TARMA MALZEMESİNİ ÜZERİNDE BULUNDURDUĞU İÇİN ETKİLİDİR. TOYOTA ÇİFT KABİNLİ 2014 MODEL 4x4 ARAZİ ARACI Faaliyet Bülteni

14 ARAÇ- MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU KBRN ARAÇLARI BMC PRO 620 KAMYON ÜZERİNE MONTE EDİLMİŞ KBRN DEKONTAMİNASYON SİSTEM ARACI KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER OLAYLARDA, BU SAYILAN ZEHİRLEYİCİ MADDE- LERLE KİRLENMİŞ ALANLARIN VE ORTAMIN TEMİZLENMESİNDE KULLANILMAKDADIR. MERCEDES MARKA 2014 MODEL KBRN ÖLÇÜM VE ARINDIRMADA KULLANILMAKTADIR Faaliyet Bülteni

15 ARAÇ- MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU MALZEME NAKİL, YATAKLI KAMYON VE MUTFAK ARAÇLARI MALZEME KAMYONU MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2 ADET BMC MARKA KAPALI KASA MALZEME KAMYONU BULUNMAKTADIR. Her türlü olayda ana malzeme ve yedek malzeme taşınmasında kullanılmaktadır YATAKLI KAMYON HER TÜRLÜ UZUN SÜRELİ GÖREVLERDE BİR- LİĞİMİZ PERSONELİNİN BARINMA İHTİYACI- NI KARŞILAMAKTADIR. FORD CARGO KAM- YON ÜZERİNDEKİ KASADA 21 PERSONELİN BARINABİLECEĞİ YATAKHANE BULUNMAK- TADIR. 3 er kat katlanabilir ranza şeklinde tasarlanan yatakhane klimalı ve motorinli bağımsız ısıtma sistemiyle donatılmıştır. Ranzaların katlanabilir olması olağan dışı durumlarda malzeme taşınması için geniş bir alan oluşturmaktadır. Mutfak römorku Faaliyet Bülteni

16 ARAÇ- MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU PERSONEL NAKİL VE EKİP ARAÇLARI AFET VE OLAYLARDA PERSONE- LİN OLAY YERİNE NAKLİNDE VE GÜNLÜK OLARAK PERSONEL SER- VİSİ OLARAK KULLANILMAKTA OLAN 2 ADET PERSONEL NAKİL ARACI ISUZU KLİMALI MİDİBÜS 1 ADET PERSONEL NAKİL ARACI OTOKAR-SULTAN MARKA KLİMALI OTOBÜS 2 ADET 2012 MODEL FIAT-DUCATO MARKA MİNİBÜS PERSONEL VE MALZEME NAKLİNDE KULLANILMAKTADIR. 1 ADET 2006 MODEL IVECO DAİLY 35 S11 PA- NELVAN TİPİ KAMYONET DALGIÇ VE KÖPEKLİ ARAMA EKİBİNİN ÇALIŞMALARINDA KULLA- NILMAKTADIR. EVRAK TAKİP VE HASAR TESPİT ARACI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE 1991 MODEL 2 ADET OTOMOBİL BULUNMAKTADIR Faaliyet Bülteni

17 ARAÇ- MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU JENARATÖRLER AYDINLATMA AMAÇLI KULLANILMAKTA OLAN SEYYAR RÖMORKLU JENERATÖR 15 KVA GÜÇ ÜRETMEKTEDİR. ÜZERİNDE 6 ADET 1000 W LIK PRÖJEKTÖR BULUNMAKTADIR 1 ADET 414 KVA LIK GÜÇ ÜRETEN RÖMORKLU JENERATÖRÜMÜZ BULUNMAKTADIR. KURTARMA MALZEMELERİ Arama Kurtarma Teçhizat ve ekipman olarak; Kentsel Kurtarma Malzemeleri, Dağcılık, KRBN-Dağ-Çığ-Sel Malzemeleri mevcuttur Faaliyet Bülteni

18 ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ (K9 ) Adı: BADİ Irkı: GOLDEN RETRİEVER Cinsiyeti: ERKEK D.T.: Eğitmen: Sadettin ASLANBEK Eğitimi: Enkaz Araması Adı: MENEKŞE Irkı: BELÇİKA MALİNOİS Cinsiyeti: DİŞİ D.T.: Eğitmen: Veli ARIEVİ Eğitimi: Arazi Adı: SCHATZİ Irkı: GOLDEN RETRİEVER Cinsiyeti: ERKEK D.T.: Eğitmen: Selim BABUÇ Eğitimi: Enkaz Araması Schatzi, Badi ve Menekşe Eğitimli köpeklerimiz, Çiko ve Ece isimli köpeklerimizin eğitimleri devam etmektedir Faaliyet Bülteni

19 AFET VE ACİL DURUM ARAMA VE KURTARMA BİRLİĞİ Afyonkarahisar AFAD Arama ve Kurtarma Birliği Müdahale Sorumluluk Alanları Faaliyet Bülteni

20 AFET VE ACİL DURUM ARAMA VE KURTARMA BİRLİĞİ AFAD ARAMA VE KURTARMA BİRLİĞİ NİN YILLARI ARASI ÜLKE GENELİNDE YAPTIĞI TOPLAM GÖREVLER TARİH YER TOPLAM GÖREV** ÖLÜ YARALI * GENEL *Görev Türleri: Afetler (Deprem, Sel, Yangın vb.), trafik kazaları, bina göçükleri, su altı ve su üstü, kayıp arama, patlama, uçak kazası, sosyal yardım, KBRN vb. **Görevlerin %73 sini sıkışmalı trafik kazaları oluşturmaktadır Faaliyet Bülteni

21 AFET VE ACİL DURUM ARAMA VE KURTARMA BİRLİĞİ Faaliyet Bülteni

22 2014 YILI ARAMA KURTARMA FAALİYETİ 2014 YILI ARA KURTARMA FAALİYET RAPORU ÖZETİ SIRA NO MÜDAHALE EDİLEN OLAYIN TÜRÜ OLAY PERSONEL SAĞ ÖLÜ 1 TRAFİK KAZASMAI BOĞULMA KAYIP KBRN YANGIN MAHSUR KALMA KAZA (*) İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ ÖNLEYİCİ HİZMET GÖÇ TOPLAM (*) HAVA TAŞITI, TREN, FABRİKA ve MADEN KAZALARI VS. NOT : ü24/09/2012 tarihinde başlayıp 21/03/2014 tarihine kadar her ay bir ekip Adıyaman çadırkent kampında görevlendirilmiştir. ü07/05/2013 tarihinden 05/04/2014 tarihine kadar her ay 8 kişilik KBRN ekibi Kilis ili Öncüpınar sınır kapısında görevlendirilmiştir. ü05/04/2014 tarihinden tarihine kadar her on günde bir 8 kişilik KBRN ekibi Hatay iline görevlendirilmiştir. ü tarihinden tarihine kadar her 10 günde bir 8 kişi İl Müdürümüz yönetiminde Şanlıurfa İli Suruç İlçesinde görevlendirilmiştir Faaliyet Bülteni

23 2014 YILI ARAMA KURTARMA FAALİYETİ 2014 Yılında Toplam 121 Olaya Müdahale Edildi 2014 Yılında 86 Sıkışmalı Trafik Kazasına Müdahale edildi Faaliyet Bülteni

24 2014 YILI ARAMA KURTARMA FAALİYETİ 13 Mayıs 2014 Salı günü Manisa- Soma Maden Ocağında meydana gelen yangında kurtarma çalışmalarına ilk günden itibaren 20 kişilik ekibimiz ile destek verdik. 28 Ekim 2014 Salı Karaman İli Ermenek İlçesinde 28 Ekim 2014 günü özel linyit kömür madeninde meydana gelen su baskını olayına AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına ilk günden itibaren 8 kişilik ekip ve ekipmanımızla 13 gün aralıksız destek verdik Faaliyet Bülteni

25 2014 YILI ARAMA KURTARMA FAALİYETİ Faaliyet Bülteni

26 ARAMA KURTARMA BİRLİĞİ «KBRN» GÖREVİMİZ 07 Mayıs Nisan 2014 arası KİLİS İli Öncüpınar Sınır Kapısında görev yaptık. KBRN Ekibimiz Eylül 2014 arası HATAY Reyhanlı sınır kapısında görev yaptık Faaliyet Bülteni

27 ÇADIRKENT VE TOPLANMA ALANI KOORDİNASYON GÖREVİMİZ 25 Eylül tarihi arasında 1,5 yıl ADIYAMAN İlinde Suriyeli sığınmacılar için kurulan Çadır kentin iş ve işlemlerinin koordinesinde görev yaptık Faaliyet Bülteni

28 «ÇADIRKENT VE TOPLANMA ALANI KOORDİNASYON» GÖREVİMİZ ŞANLIURFA İli SURUÇ İlçesi sınırından ülkemize yönelik gerçekleşen toplu girişler kapsamında yapılan çalışmalara destek vermek ve geçici barınma merkezinde koordinasyonun sağlanması amacıyla 17 Ekim - 08 Kasım 2014 arası Suruç İlçesindeki YİBO Geçici barınma merkezinde görev yaptık Faaliyet Bülteni

29 EĞİTİM VE FARKINDALIK OLUŞTURMA FAALİYETLERİ EĞİTİM FAALİYETLERİ ( ) YIL OKUL EĞİTİMİ RESMİ-ÖZEL- KURUM KURULUŞ-STK EĞİTİM ALAN TOPLAM KİŞİ GENEL TOPLAM Faaliyet Bülteni

30 AFETE HAZIR TÜRKİYE PROJESİ Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı mız tarafından ülkemiz genelinde 2013 yılında başlatılan AFETE HAZIR TÜRKİYE kapsamsıda; AFETE HAZIR AFYONKARAHİSAR İÇİN; Projelerini Afyonkarahisar İlimizde başlattık Faaliyet Bülteni

31 AFETE HAZIR TÜRKİYE Afete Hazır Birey ve Aile Projesi 2014 Yılında Afyonkarahisar da Kişiye Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi Verildi Faaliyet Bülteni

32 AFETE HAZIR TÜRKİYE Afete Hazır Okul Projesi 2014 Yılında Afyonkarahisar da Afete Hazır Okul Eğitimlerini vermek üzere 28 Öğretmene eğitim verildi Yılında Afyonkarahisar da 60 Okulda Öğrenciye Afet Bilinci Eğitimi verildi Faaliyet Bülteni

33 AFETE HAZIR TÜRKİYE Afete Hazır İşyeri Projesi 2014 Yılında Afyonkarahisar da Afete Hazır İşyeri Eğitimi kapsamında; 24 İşyerinde Kişiye Afet ve Acil Durum Eğitimi verdik Faaliyet Bülteni

34 AFETE HAZIR TÜRKİYE Afete Hazır Gençler Projesi Afyon Genç İHH Derneği Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu (AKUK) AKÜ Gönüllü Öğrenci Kulübü Antalya İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) 2014 Yılında 5 ayrı dernek ve arama kurtarma kulübü üyelerine Afet ve Acil Durum Bilinci ile Temel Arama Kurtarma Eğitimleri verdik Faaliyet Bülteni

35 PAYDAŞI OLDUĞUMUZ PROJELER Müdürlüğümüzün proje paydaşı olduğu AKÜ arama kurtarma akademi kulübünün "Geleceğimiz Sadece Salıncakta Sallansın" projesine destek olduk! Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Toplumsal Yardım Bilincinin Geliştirilmesi Projesi kapsamındaki protokol gereği, Müdürlüğümüzce yükümlülere Temel Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi veriliyor. (14 Ocak-20 Mayıs 2015 arası) Faaliyet Bülteni

36 VALİLİĞİMİZ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN PROJELER DEVLET SİVİL TOPLUM İŞBİRLİĞİ PROJESİ AFET VE ACİL DURUM HABERLEŞMESİ (VS1) Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak Valiliğimiz koordinasyonunda yürüttüğümüz Devlet ve Sivil Toplum İşbirliği Projesi başlığı ile detay projelerini hayata geçirmeye başladık. AFAD Afyonkarahisar olarak Versiyen-1 olarak AKUT Afyonkarahisar İşbirliği ile hazırladığımız Afet ve Acil Durum Haberleşmesi Projesi ile İlimizdeki amatör telsizcilerin bir araya gelmesini sağladık. Amatör telsizciliği özendirerek eğitimlerini verdik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün açtığı sınava girmelerini teşvik ederek amatör telsizcilik belgesi almasını sağladık Faaliyet Bülteni

37 VALİLİĞİMİZ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN PROJELER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA AFET VE ACİL DURUM BİLİNCİ VE KOORDİNASYON PROJESİ Kamusal Güç Birliği ve Koordinasyon İl Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı Valimiz Sayın Hakan Yusuf Güner'in Başkanlığında 22 Ekim 2014 tarihinde yapıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) esas alınarak hazırlanan Taslak Afyonkarahisar İl Afet Müdahale Planı hakkında bilgiler verildi. İl Müdahale Planı kapsamında hazırlanacak 26 yerel düzey hizmet grubunu oluşturulan kurum ve kuruluşlar belirlendi. Hizmet Gruplarına Operaysan Planlarının hazırlanması ile ilgili bilgiler verildi Faaliyet Bülteni

38 VALİLİĞİMİZ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN PROJELER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA AFET VE ACİL DURUM BİLİNCİ VE KOORDİNASYON PROJESİ BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ YIL OKUL EĞİTİMİ RESMİ-ÖZEL- KURUM KURULUŞ-STK EĞİTİM ALAN TOPLAM KİŞİ Faaliyet Bülteni

39 VALİLİĞİMİZ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN PROJELER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA AFET VE ACİL DURUM BİLİNCİ VE KOORDİNASYON PROJESİ Faaliyet Bülteni

40 VALİLİĞİMİZ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN PROJELER AFETE MARUZ ALANLARIN SAYISALLAŞTIRILMASI PROJESİ (AFSAY) Proje Kapsamında yapılacak işlerle ilgili teknik personel bilgilendirildi. Arşiv kayıtlarımızda yer alan (1958 yılından bu yana) Afete Maruz Bölge Kararları (AMB) ile ilgili tasnif çalışmalarına başlandı. Tasnif işlemlerine müteakip arazide ölçüm çalışmalarına başlanacaktır Faaliyet Bülteni

41 BAŞBAKANLIK AFAD KOORDİNASYONUNDA TATBİKATLAR Faaliyet Bülteni

42 BAŞBAKANLIK AFAD KOORDİNASYONUNDA TATBİKATLAR Faaliyet Bülteni

43 KURUM İÇİ EĞİTİM VE TATBİKATLARIMIZ Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğümüzü Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Gurubu (INSARAG) Sınıflandırmasına hazırlamak amacıyla 1.si Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenen eğitimin 2.si tarihleri arasında AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) Koordinasyonunda İstanbul AFAD Arama Kurtarma Birliğince Müdürlüğümüzde gerçekleştirildi. 23 Ocak 214 Akşamı Habersiz Toplanma, Yükleme ve İntikale Hazırlık Tatbikatı Gerçekleştirdik. 31 Aralık 2014 Habersiz İntikale Hazırlık Tatbikatı Gerçekleştirdik Faaliyet Bülteni

44 DOMİNİK CUMHURİYETİ EKİBİNE KÖPEKLİ ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye, Dominik Cumhuriyeti ve Katar ın ortak hareketi ile başlatılan insani yardım operasyon gücü HOPEFOR Girişimi nin ortağı olan AFAD, Dominik Cumhuriyeti nin ekiplerine Afyonkarahisar AFAD da köpekli arama kurtarma eğitimi verildi Faaliyet Bülteni

45 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KBRN EĞİTİMİ Kamu kurum ve kuruluşlarında KBRN eğitim ve tatbikatları gerçekleştirdik. KBRN farkındalık eğitimine ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 217 personel katılmıştır. MUHTAR VE AZALARINA KLAVUZLUK EĞİTİMİ 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanununda yer alan mahalli sivil savunma servislerinden kılavuzluk servisini oluşturan muhtarları ve azalarına, kılavuzluk servisi ve görevleri hakkında bilgilendirme eğitimi yapıldı Faaliyet Bülteni

46 PSİKO-SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARIMIZ ADANA SARIÇAM KONAKLAMA MERKEZİNDE ÇALIŞAN KAMU KURUM VE KURULUŞ PERSONELİNE SOSYAL ÇALIŞMACIMIZ TARAFINDAN ÇALIŞANA DESTEK EĞİTİMİ ( ) ERMENEK TE SOSYAL ÇALIŞMACIMIZDAN MADENCİ AİLELERE PSKO-SOSYAL DESTEK ( ) KURUMUMUZ PERSONELİNE YÖNELİK ÇALIŞANA DESTEK EĞİMİ. ( İletişim Teknikleri ve Karşı Tarafı Anlama, Stresle Baş Etme ve Kendine Yardım, Öfke Yönetimi ve Çatışma Çözme ) Faaliyet Bülteni

47 TANITIM VE FARKINDALIK OLUŞTURMA FAALİYETLERİ AĞUSTOS 2014 ZAFER FESTİVALI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA FUAR ALANINDA RESİM SERGİSİ VE AFETLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRME STANDI AÇTIK Faaliyet Bülteni

48 TANITIM VE FARKINDALIK OLUŞTURMA FAALİYETLERİ 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası Etkinlikleri Kapsamında; afetlerle ilgili resim sergisi, okullarda eğitim ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi Faaliyet Bülteni

49 STK LAR İLE İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİMİZ Afyonkarahisar İlimizde faaliyetini sürdüren afet gönüllüsü sivil toplum teşkilatlarıyla İşbirliği ve Koordinasyonu Geliştirme İstişare Toplantıları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirildi. İlimizdeki afet gönüllüsü dernek, sivil toplum teşkilatları ile işbirliğini geliştirme adına bir araya gelmekte, bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulunmaktayız Faaliyet Bülteni

50 PLANLAMA- ZARAR AZALTMA VE İYİLEŞTİRME HİZMETLERİ 1995 Dinar depremi, 2002 Sultandağı depremi ve depremlere göre daha küçük alanları etkileyen ve çeşitli tarihlerde meydana gelmiş olan deprem, sel, heyelan ve kaya düşmesi afetlerden etkilenmiş olan afetzede hak sahibi ailelerle ilgili işlemler (verasete intikalden dolayı hak sahipliği, olmuş veya olması muhtemel afetlerle ilgili etüt ve hasar tespit çalışmaları, tapu tescil işlemleri, yer seçimi işlemleri, yapılan inşaatlarla ilgili teknik kontrollük ve hak ediş tanzimi gibi) Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir Faaliyet Bülteni

51 PLANLAMA- ZARAR AZALTMA VE İYİLEŞTİRME HİZMETLERİ SIRA NO PLANLAMA ZARAR AZALTMA VE İYİLEŞTİRME ŞUBESİ'NCE YAPILAN İŞLER (01 Ocak Aralık 2014) ADET Sayılı Kanunlara göre satış ve İmar Durumu ile ilgili görüş bildirme ve rapor tanzimi 57 2 Yer Seçim Çalışmaları ve Yer Seçim Protokolü Hazırlanması İşlemleri 4 3 Hasar Tespiti 2 4 Hak Sahipliği Çalışmaları 2 5 Yer Seçimi Çalışmaları 2 6 Afet Konutu / Ahır Samanlık yapımının Denetimi 2 7 Afet Konutu / Ahır Samanlık Hakkedişlerinin Hazırlanması 1 8 Borçlandırma İşlemleri 21 9 Afet Konutlarına ilişkin Tapu Tescil ve Kadastro Çalışmaları 8 10 Afet Konutlarına İlişkin Tapu Tescil İşlemi Sonucu İsim Değişikliği Bimer 7 12 İpotek Konulması / Kaldırılması Hakkında Çalışmalar 2 13 Tahsis İşlemleri Yatırım Programı / Aylık Üç Aylık İzleme Raporları 2 15 Acil Yardım Talebi Alt Yapı Ödenek Temini 2 17 Depremzede Konut Yapı Kooperatifi İşlemleri 9 18 Afet Konusu hakkında yapılan talep, değerlendirme, inceleme hakkında İşleri Faaliyet Bülteni

52 İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği gereği hazırlanacak olan afet müdahale planı bilgilendirme toplantısı 26 şubat 2014 günü yapıldı. İL AFET MÜDAHALE PLANI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI VALİMİZ SAYIN HAKAN YUSUF GÜNER'İN BAŞKANLIĞINDA 22 EKİM 2014 GÜNÜ YAPILDI. İlimizdeki Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütleri şeklinde planlanan İl Afet Müdahale Planının Taslağı İl Afet Acil Durum Müdürlüğümüzce hazırlanmış olup, 26 Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları ise Ana Çözüm ortakları ve destek çözüm ortakları ile birlikte hazırlanması çalışmalarına Valimiz Hakan Yusuf Güner in başkanlığında yapılan toplantı ile start verildi Faaliyet Bülteni

53 İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI KONU AFETLER OLUNCA HEPİMİZ AYNI TAKIMDAYIZ Faaliyet Bülteni

54 İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ Afyonkarahisar'ın Afet Durumunda Destek Alacağı İller Afyonkarahisar'ın Afet Durumunda Destek Vereceği İller Faaliyet Bülteni

55 PLANLAMA ÇALIŞMALARIMIZ Faaliyet Bülteni

56 PLANLAMA ÇALIŞMALARIMIZ AFYONKARAHİSAR MAHALLELERİ AFET GEÇİCİ TOPLANMA ALANLARI OLARAK 80 AYRI NOKTA TESPİT EDİLMİŞTİR Faaliyet Bülteni

57 PLANLAMA ÇALIŞMALARIMIZ GEÇİCİ İSKAN ALANI TESPİT ÇALIŞMALARI Afyonkarahisar ili Merkeze bağlı 46 belde ve köyde geçici iskan alanları belirleme ve güncelleme çalışmaları yapılmış olup, noktasal koordinatlar alansal koordinatlara dönüştürme çalışmaları Teknik Elemanlarımızca tamamlanmıştır. Söz konusu alansal koordinatlar Coğrafi Bilgi Sistemi haritalarına işlenmiştir Faaliyet Bülteni

58 AFAD BÖLGE LOJİSTİK DEPO ÇALIŞMASI 2014 yılında AFAD Başkanlığımız tarafından m² Bölge Lojistik Depo inşaatı TOKİ kanalıyla yaptırılmıştır. Deponun yapım aşamasında yer tahsisi, imar durumu gibi her türlü iş ve işlemler Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüştür. AFET VE ACİL DURUMLAR İÇİN KONTEYNER Afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere Van ilinden, İlimize gönderilen 1000 adet konteynırın stok çalışması yapıldı Faaliyet Bülteni

59 İLİMİZDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, AFYONKAHİSAR MER- KEZ MISRİ CAMİİ ETRAFI 170 BİN M², ÖRENBAĞ DA DA 250 BİN M² ALAN Bakanlar Kurulu nca KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI OLARAK belirlenmiştir. Çalışmalar Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yürütülmektedir. İLİMİZDE BULUNAN DEPREM KAYIT CİHAZLARI İlimiz sınırları içerisinde de 4 adedi Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonu, 3 adedi Ulusal Zayıf Yer Hareketi İstasyonu olmak üzere 7 adet deprem kayıt istasyonu bulunmaktadır Faaliyet Bülteni

60 ARASI TAMAMLANAN AFET KONUTU-İŞYERİ- AHIR SAMANLIK-ALTYAPI İŞLERİ 03 ŞUBAT 2002 SULTANAĞI DEPREMİ VE MUHTELİF ZAMANLARDA MEYANA GELEN AFETLER NEDENİYLE YILLAR İTİRABİYLE YATIRIM PROGRAMINA ALINAN TAMAMLANAN AFET KONUTU-İŞYERİ-AHIR-SAMANLIK-ALTYAPI İCMALİ EYY'Lİ VE İHALELİ YAPILAN İŞLER KONUT İŞYERİ AHIR- SAMAN. MALİYETİ SULTANDAĞI DEPREMİ VE MUHTELİF TARİH- LERDE MEYDANA GELEN AFETLER NEDENİY- LE E.Y.Y. (Evini Yapana Yardım) METODUYLA YAPILAN KONUT VE AHIRLAR ,00 SULTANDAĞI DEPREMİ NEDENİYLE EYY ME- TODUYLA YAPILAN AHIR-SAMANLIK ,00 SULTANDAĞI DEPREMİNDE, İLÇE MERKEZLE- Rİ VE BELDELERDE 4767 (TOKİ KANUNU) VE 4864 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KURULAN KOOPERATİFLER TARAFINDAN YAPILAN KO- NUT VE İŞYERİ ,82 SULTANDAĞI DEPREMİ (E.Y.Y) METOODUNA GÖRE YAPILAN İŞYERİ , ARASI TAMAMLANAN KONUT-İŞYERİ-AHIR SAMANLIK TOPLAMI ,82 SULDANDAĞI DEPREMİ NEDENİYLE ORTA HASAR KONUT ONARIMLARINA AİT İCMAL ,00 SULTANDAĞI DEPREMİ NEDENİYLE AFET KO- NUTLARININ BULUNDUĞU ALANLARDA YAPI- LAN VE TAMAMLANAN ALTYAPI İŞLERİ (11 Grup, 26 Yerde Yapılan yol,kanalizasyon,içmesuyu,terfi hattı,elektrik vb), 603 afet konutları alt yapı işleri dahil , ARASI TOPLAM MALİYET , Faaliyet Bülteni

61 AFET KONUTLARI VE ALT YAPI ÇALIŞMALARI Faaliyet Bülteni

62 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ «7/24 GÖREVDE» 24 esasına göre nöbetçi personelin bulunduğu İl AFAD Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun genel hayatı etkileyen afet ve acil durumlarda Sayın Valimizin Başkanlığında çağrı beklemeksizin toplanacağı yerdir. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz 7/24 esasına göre görev yapmaktadır Afet Yönetim Merkezinde: CODAN Kısa Dalga Telsiz, Sayısal El Telsizi, Telefon hatları, Uydu Telefonu, Faks, ADSL bağlantısı bulunmaktadır Faaliyet Bülteni

63 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ Faaliyet Bülteni

64 YÖNETİM HİZMETLERİ Faaliyet Bülteni

65 HAYAT VARSA AFAD VAR, AFAD VARSA ÇARE VAR! Faaliyet Bülteni

66 Faaliyet Bülteni

67 Valimiz Sayın Hakan Yusuf GÜNER in Kurumumuzu Ziyareti Nerede Hayat Orada AFAD Faaliyet Bülteni

68 Faaliyet Bülteni

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2013 1 Felaket başa gelmeden önce önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, başa geldikten sonra dövünmenin

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 Felaket başa gelmeden önce tedbirleri düşünmek lazımdır, Başa geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur Mustafa Kemal

Detaylı

T.C. T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

T.C. T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ T.C. T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl İl Afet Afet ve ve Acil Acil Durum Durum Müdürlüğü Müdürlüğü M Maarrtt--22001133 T Teekkiirrddaağğ ÖNSÖZ Günümüzde yaşanan afetlerin sonuçlarına baktığımızda karşılaştığımız

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 ANKARA 2013 Ülkemizdeki çalışmaların yanı sıra Dünyada meydana gelen afetlerde de dil, din ve ırk ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. 2013 1.Dönem

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI. 2013 1.Dönem T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BRİFİNG DOSYASI 2013 1.Dönem KURULUŞ BRİFİNG DOSYASI FORMU 1.KURULUŞUN GENEL TANIMI a) Görevleri b) Teşkilat Yapısı c) Kadro ve Personel Durumu d)

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Niğde 2014 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. GİRİŞ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2015 BAŞBAKAN YARDIMCISI

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

DOĞAL AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK

DOĞAL AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK DOĞAL AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Prof. Dr. M. Hasan BODUROĞLU Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur.

Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. VAN Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. künye İmtiyaz Sahibi T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ İÇİNDEKİLER Afet ve Acil Durum Servisleri Nelerdir? Afet ve Acil Durum Servislerinin Görevleri Nelerdir? Müdahele Ekipleri Afet Acil Durum Eğitim ve Projeleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Şubat - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Afet Yönetimi Serkan ÖKTEN *

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Afet Yönetimi Serkan ÖKTEN * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 117-140 Konya Büyükşehir Belediyesi ve Afet Yönetimi Serkan ÖKTEN * Özet Değişik sel, toprak kayması gibi doğa olaylarına açık coğrafi ve iklimsel

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

2010 PERFORMANS PROGRAMI

2010 PERFORMANS PROGRAMI 2010 PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I BAŞKANDAN...II GİRİŞ...1 I. GENEL BİLGİLER...2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2 B. Teşkilat Yapısı...7 1. Belediyenin Organları...7 2. Hizmet Birimleri...7

Detaylı

KAMU ARAŞTIRMA PROGRAMI (BİKAP)

KAMU ARAŞTIRMA PROGRAMI (BİKAP) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI KAMU ARAŞTIRMA PROGRAMI (BİKAP) KASIM 2009 ANKARA T.C BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI SUNUŞ Bilindiği üzere Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun 10 Mart 2005 tarihli toplantısında

Detaylı

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler modern afet yönetim sisteminde de kendini göstermektedir. Yaygın anlayış olarak afetin hemen sonrasında yapılan gıda, battaniye ve çadır gibi temel yardımların afet

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 7 Nisan - 2008 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan - 2008 Yaşamak İçin ve Ekonomik Gelişimimizi Temin İçin, Bayındırlık İşlerine Dört

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NİSAN 2009 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 6 MÜSTEŞAR SUNUŞU... 9 I. GENEL BİLGİLER... 10 A. Misyon ve Vizyon... 10 B. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 10 1. MERKEZ TEŞKİLATI... 10

Detaylı