KÜMELENME LOJİSTİK KÜMELENME VE LOJİSTİK KÖYLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10.01.2011 KÜMELENME LOJİSTİK KÜMELENME VE LOJİSTİK KÖYLER"

Transkript

1 KÜMELENME LOJİSTİK KÜMELENME VE LOJİSTİK KÖYLER Doç. Dr. Turan PAKSOY İÇERİK 1.Kümelenme 1.1. Kümelenme Nedir? 1.2. Kümelenmeye Yönelten Nedenler 1.3. Kümelenmenin Tarihsel Gelişimi 1.4. Kümelenmenin Faydaları Nelerdir? 1.5. Küme Geliştirme Süreci 1.6. Avrupa da ve Türkiye de Kümelenme Uygulamaları 1.7. Kümelenmeye Engel Olan Faktörler 1.8. Kümelenmede Başarılı Olmak İçin 2. Lojistik Köyler 2.1. Lojistik Köy Kavramı ve Özellikleri 2.2. Lojistik Köylerin Getirileri 2.3. Avrupa da Lojistik Köy Uygulamaları 2.4. Türkiye de Lojistik Köy Uygulamaları 3. Sonuç 4. Kaynakça 2 1.KÜMELENME (CLUSTERING) 1.1. Kümelenme Nedir? Kümelenme yaklaşımı, 1998 yılından sonra dünyada hızla popüler hale gelmiş ve firmalara dış kaynakları aracılığıyla rekabet avantajı sağlanması konusunda bir altyapının oluşturulmasını sağlamıştır. Porter a göre İş kümeleri, birbiriyle ilişkili işletmelerin ve kurumların belirli bir coğrafi alanda (yörede) yoğunlaşması ile oluşur ve yarattıkları iktisadi değerin oluşumuna katkıda bulunan sektör, kurum ve kuruluşların tamamını kapsar. Örneğin; bir otomotiv iş kümesi, otomobil üreticilerine ek olarak yedek parça, aksam tedarikçilerini, makine üreticilerini kapsayabileceği gibi ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini sunan kurumları da içine alır

2 1.1. Kümelenme Nedir? İş kümeleri dağıtım kanallarına, müşterilere, birbirini tamamlayan ürünlerin üreticilerine kadar uzanır. Üniversiteler, standardizasyon kurumları, düşünce kuruluşları, mesleki eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odaları gibi eğitim, bilgilendirme hizmetleri, araştırma ve teknik destek sağlayan kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar da iş kümelerinin aktörleri arasında yer alır. Dolayısıyla, iş kümesi bir olgudur ve herhangi bir müdahale, proje ve organizasyondan bağımsız şekilde var olan bir sistemdir Kümelenme Nedir? Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü Kurumsal Kümeler ve Ağlar uzman grubu kümelenmeyi : Küme bağımsız firmalar ve ilişkili kuruluşlar tarafından oluşturulan aşağıdaki özelliklere sahip bir gruptur: Birbirleri ile işbirliği ve rekabet içerisinde olan, Coğrafi olarak bir veya birkaç bölgede yoğunlaşmış (global boyutta uzantısı olan kümeler de olabilir), Belirli bir alanda uzmanlaşmış, Ortak teknolojiler ve kabiliyetler ile birbirine bağlı, Bilimsel veya geleneksel bazda çalışan, Kurumsallaşmış (resmi bir küme yöneticisine sahip) veya kurumsallaşmamış olma. olarak tanımlamıştır Kümelenmeye Yönelten Nedenler? 1.3. Kümelenmenin Tarihsel Gelişimi Rekabet öncesi işbirliği Katma değeri artırmak Maliyet avantajı yaratmak Bilgi sermayesi yaratmak Sınai mülki haklara sahip çıkılması Orta ve uzun vadeli çözüm yaratılması gibi nedenler kümelenmeye yönelten neden bazıları olarak sayılabilir. Tarihsel olarak kümelenme yaklaşımının gelişimine bakıldığında,dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ve özellikle Dünya Ekonomik Forumu Küresel Ekonomik Raporlarında da ön sırada yer alan Amerika nın bu alanda öncü bir rol oynadığı görülmektedir. Bilişim teknolojilerinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan Silikon Vadisi, Amerika da ortaya çıkan ilk kümelenme örneği olmuş ve bu alanda kaydedilen başarı kısa zamanda gıdadan tekstile, inşaat malzemelerinden savunma sanayiine ve eğitime bir çok alanda kümelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır

3 1.3. Kümelenmenin Tarihsel Gelişimi 1.3. Kümelenmenin Tarihsel Gelişimi Kümelerin sağladığı itici güç ile uluslararası piyasalarda dikkate değer atılımların yapılması, diğer ülkeleri de bu yaklaşımı değerlendirmeye yöneltmiş, Amerika dan İtalya ya, Hindistan a kadar bir çok ülke bu politikayı uygulayabilmek için projeler geliştirmiş ve belirlemiş oldukları muhtelif makroekonomik hedeflere ulaşmada kümelenmeyi, ekonomi politikalarının temeline oturtmuşlardır. Örneğin : İşletmelerin yeni teknolojiler geliştirmesini desteklemek amacıyla Amerika ve AB, Endüstrinin rekabet gücünü artırmak amacıyla İtalya, Hindistan, Meksika, Yeni Zelanda, İhracat kalitesini yükseltmek amacıyla Hindistan, Meksika, Yabancı sermayeyi çekmek, teknoloji transfer etmek amacıyla Çek Cumhuriyeti, Yeni pazarlara girmek amacıyla İtalya, Hindistan, Meksika, İşsizliği azaltmak amacıyla İtalya, İngiltere, İhracat potansiyelini geliştirmek amacıyla Hindistan, tarafından kümelenme yaklaşımı uygulanmış ve uygulanmaya devam edilmektedir Kümelenmenin Tarihsel Gelişimi Türkiye de de kümelenme yaklaşımının uygulamaları 1999 yılından beri devam etmektedir. Kümelenme yaklaşımını geliştiren Harvard Üniversitesi nden Prof. Porter ın ekibi liderliğinde ve Türk Özel Sektörünün desteği ile başlatılan bir proje, zaman içerisinde çeşitli devlet kuruluşları, üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da işbirliği konsorsiyumuna dahil olmasıyla oldukça geniş bir platform oluşturmuştur. Oluşturulan bu platforma Türkiye nin Rekabet Avantaj anlamına gelen Competitive Advantage of Turkey CAT adı verilmiştir Kümelenmenin Tarihsel Gelişimi CAT kapsamında, ilk önce Prof. Porter ın metodolojisi ile Türkiye nin rekabet avantajı olan sektörleri belirlenmiş ve bu sektörlerden seçilen ilk adaylar, profesyonel sektör liderleri atanarak üzerlerinde çalışılmaya başlanılmıştır yılına gelindi inde Türkiye de CAT platformuna gerek kamu gerekse özel sektörden gelen desteğin artarak devam ettiği görülerek, bu platformun Türkiye de kurumsallaşma sürecini bir dernek çatısı altında devam ettirmesine karar verilmiş ve Ulusal Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği URAK kurulmuştur. URAK, çalışmalarına kamu, özel sektör ve üniversiteden, profesyonel ve gönüllülerden oluşan geniş bir ekip ile devam etmektedir

4 1.4. Kümelenmenin Faydaları Nelerdir? 1.5. Küme Geliştirme Süreci Ar Ge faaliyetlerinde artış sağlanacaktır, Bilgi aktörlerinin karşılıklı değişimi ve yenilikçilik sağlanacaktır, Rekabet edebilirlik canlandırılacaktır, Uluslararası pazarlarda küçük işletmelerin rekabet avantajları gelişecektir, Bölgeler arası işbirliği kolaylaşacaktır, İçindeki KOBİʹlerin ölçek ekonomisiyle daha yüksek pazar payına ulaşması sağlanacaktır, Kaynakların bir araya getirilmesiyle verimlilik artışı yaşanacaktır, Doğrudan yabancı yatırım için bir çekim faktörü oluşturulacaktır, İmalat kadar tarım ve hizmet sektörlerine de faydası olacaktır, İhracata odaklanmak ve uluslararası bağlantılar kurmak kolaylaşacaktır. 1. Destek toplama Kümelenme yaklaşımınıntanıtılması Yerel kümelerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi 2. Temelin İnşa Edilmesi İlk küme analizi Liderlik grubunun oluşturulması 3. Dinamiklerin Oluşturulması Tercih edilen geleceğin kurulması İlerleme basamaklarının belirlenmesi Hemen harekete geçmek için gerekli işlerin belirlenmesi Küme Geliştirme Süreci 4. Temeli genişletme Kümelenme girişimi başlatma Kümenin biçimlendirilmesi 5. Dinamiklerin Sürdürülmesi / Desteklenmesi Stratejik gündemin yenilenmesi Sürecin değerlendirilmesi Küme bağlama 1.6. Avrupa da ve Türkiye de Kümelenme Uygulamaları Birçok ülkede kümelemenin geliştirilmesini teşvik edecek pek çok program bulunmaktadır. Çoğunlukla, bu programların amaçlarından biri, küme kuruluşlar oluşturulmasına yardımcı olmaktır. Türkiye de bu bağlamda bir yandan AB standartlarını yakalamak öte yandan sanayi envanteri ve kümelenme politikalarını hazırlamak için çalışmalar sürdürülmektedir

5 1.6. Avrupa da ve Türkiye de Kümelenme Uygulamaları Türkiye de Mart 2007 de başlatılan Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi AB tarafından finanse edilmekte ve kümelenme üzerine bir Strateji Belgesi geliştirilmesi suretiyle Türkiye de ulusal kümelenme politikasının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Türkiyeʹnin Küme Haritası nı çıkaran Dış Ticaret Müsteşarlığı, 32 sektörde birbiriyle ilişkili sektörlerin kümelendiğini tespit etmiştir.bu 32 sektörden birkaçı aşağıda verilmiştir: 1.6. Avrupa da ve Türkiye de Kümelenme Uygulamaları Tarımsal ürünler ve işlenmiş gıda, Analitik aletler ve tıbbi gereçler, Otomotiv ve motorlu taşıtlar, İlaç sanayi, Yapı malzemeleri, Kimyasal ürünler, Bilgi teknolojileri, Enerji üretimi ve iletimi, Tekstil, Turizm. Dünya dave Türkiye de başarılı küme örnekleri : İtalya Carpi Kümesi İtalya Carpi Kümesi CITER 1980 yılında, Emilia Romagna da tekstil ve giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri desteklemek üzere kurulmuştur. Modena ve Reggio Emilia bölgeleri arasında kalmış küçük bir alanda kurulmuş olan ve %50 si 9 kişiden fazla çalışanı olmayan küçük işletmelerin oluşturduğu küme, 2,068 şirket (1994) ve 11,491 çalışana ev sahipliği yapmaktadır. Carpi nin kümelenmesi, sektör için İtalya da en önemli alanlardan birisini temsil etmektedir. Çünkü sektörde hizmet veren İtalyan firmalarının % 21 i bu bölgede bulunmaktadır. Kümelenmenin odak noktasında yer alan CITER yüzde 55 i mikro, yüzde 45 i küçük ve orta boyutlu 500 e yakın işletmeden oluşmaktadır. Kümenin faaliyetleri: Merkez, müşteri üyelerine, rekabetçi olabilmeleri için hayati önemi olan konularda bilgi aktarımı sağlamaktadır. Bu konular temel olarak şu4başlıkta toplanmış: Renkler, kumaşlar ve moda akımları, Ulusal ve uluslararası pazarlardaki önemli gelişmeler, Üretim teknolojisindeki yenilikler, Kalifiye taşeronlarınmevcudiyeti

6 İtalya Carpi Kümesi Yerel KOBİ lerin bilgi avantajlarından faydalandırılması amacıyla gerekli enstrümanlara erişebilmeleri için seminerler düzenlemekte ve yayınlar çıkarmaktadır. Eğitim ve defileler düzenlenmektedir. İtalya ve Avrupa daki şirketleri ve kuruluşları dayanışma projelerinde bir araya getirmektedir. İtalyan şirketleri ile Doğu Avrupa ve Latin Amerika şirketleri arasında ilişki kurulmasını desteklemektedir. Kümenin en önemli pazarı ihracatının %82 sini yönlendirdiği Avrupa Birliği dir İtalya Carpi Kümesi İtalyan üreticiler için en önemli rakipleri düşük işçilik maliyetleri olan ülkelerdir. Ana dağıtım kanalları: Toptancılar (%54 toplam cironun), Perakendeciler (%25) ve Büyük Ölçekli Perakendeciler (%16,2) olarak sıralanabilir. Halen küme, üretimin hızlı bir uluslararasılaşması ile karakterize edilebilir. Son ürün ve yarı mamül ithalatı artarken, aynı zamanda ulaşılan pazarlarda genişlemiştir Almanya BIOREGIO Almanya BIOREGIO zaman periyodunu kapsamaktadır. Özellikle KOBİ ler üzerine odaklanılırken, başlangıç aşamasındaki şirketler hedef grup olarak belirlenmiştir. Amacı; Avrupa da biyoteknoloji işletmeleri içinde 1 numara olmaktır. BioRegio ve BioProfile gibi rekabetlerin sonucu olarak, bugün, Almanyaʹda, yaklaşık olarak 600 yeni başlayan işletme ile yeni 26 biyobölge bulunmaktadır. Bu 600 işlemenin 340 taneden fazlası sadece biyomedikal sektöründe bulunmaktadır. Bununla Almanya Avrupa çapında lider konuma gelmiştir. Kamu fonlarına ek olarak, biobölgelerin birçoğunda rekabetler yüksek bir miktarda özel yatırım sermayesini yeni teknoloji yoğun Bioteknoloji işletmelerinin finansmanına kaydırmıştır. Ayrıca Heidelberg ve Münih gibi bazı bölgelerde bu hareketlenme etkisi %1000 den daha fazla olmuştur. Toplamda 1 milyar Euro ilave bölgesel ve özel para hareketi olmuştur

7 Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Çalışması GAP GİDEM Projesi, Avrupa Komisyonunun Türkiye ye sağladığı bölgesel gelişme destekleri kapsamında yer alan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde yürütülen bir KOBİ Geliştirme Projesidir Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Çalışması Amacı; Adıyaman odaklı olmak üzere Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır ı içerisine alan coğrafi alanda sektörün rekabet gücünü yükseltmek üzere değer zincirinde yer alan eksik oyuncuların tamamlanarak toplam katma değerin bölgede yaratılması ve yerel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulması şeklinde belirlenmiştir Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Çalışması Faaliyetler: Proje için belirlenen coğrafi alanda Adıyaman ve çevresinde 120 ilgili kuruluşa ulaşılarak aralarındaki iletişim ve işbirliğini belirlemeye yönelik olarak mülakatlar yapılarak kuruluşlar arası ilişki ağı, bir küme haritası şeklinde mevcut durumu sergilemek üzere belirlenmiştir. Tekstil ve Hazır Giyim sektöründe değer zincirinin söz konusu coğrafi alanda tamamlanması için gerekli eksik oyuncular belirlenmiştir Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Çalışması Tekstil ve Hazır Giyim Yerel Kümelenme Komitesi oluşturulmuş ve komite ilk toplantısında SWOT tekniğinden yararlanarak, ilin zayıf vegüçlü yönleri ile fırsatlarının ve tehditlerinin değerlendirildiği bir analiz çalışması yapmıştır. Söz konusu mevcut durum değerlendirme çalışmasının sonuçları doğrultusunda Stratejik Yol Haritası hazırlanmasını sağlamak için 8 ana başlıkta, kısa, orta ve uzun vadeli şeklinde nitelendirilerek 38 adet proje belirlenmiştir

8 Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Çalışması 38 adet projeden kısa ve orta vadeli olanlar için proje özet bilgi formu hazırlanmış ve Adıyaman ın yerel kaynakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olanlar için sorumlu kuruluşlar atanarak, projenin hayata geçirilmesi yönünde gerekli faaliyetleri başlatmaları sağlanmıştır. Yerel paydaşların kaynakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmayanlar için çeşitli ulusal ve uluslar arası fon kaynaklarına başvuruda bulunulmuştur Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Çalışması Kısa ve orta vadeli projeler kapsamında yer alan ve hayata geçirilmesi sağlanan projelere örnek olarak; Valiliğin desteği ile hava alanınınaçılması, Adıyaman Tekstil Eğitim Merkezi (ATEM) nin çok paydaşlı bir organizasyon ile hayata geçirilerek iki yılda 12 eğitmen, 882 ara eleman yetiştirilmesi, Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Kümelenme Derneği nin (ATEKS) kurulması, Derneğin Türkçe ve İngilizce Web sayfasının hazırlanması ve hizmete girmesi, ATEKS için yol haritası çalışmasının tamamlanması belirtilebilir Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Çalışması Kümelenme çalışmaları sonucunda: Kümelenme çalışmaları ile ilgili iki yayın; Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü nde Kümelenme Analizi kitabı ve Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Firma Kataloğu üretilmiştir. Ortak model hane ve laboratuar kurulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. ATEKS üyelerine yönelik firma tanı çalışması tamamlanmış ve halen söz konusu tanı çalışması esas alınarak kalite ve verimlilik danışmanlığı çalışmaları başlatılmak üzeredir Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Çalışması ATEKS derneği için nitelikli eleman desteği sağlanmıştır. KOSGEB Desteklerinin Adıyaman pilot küme geliştirme faaliyetini desteklemek üzere revize edilmektedir in üzerinde işletmenin katıldığı yaklaşık 50 eğitim programı düzenlenmiştir

9 Adıyaman Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Çalışması Kümelenme programının etkisini belirlemek amacı ile GAP GİDEM in yaptığı çalışma neticesinde 2004 yılından itibaren Adıyaman ilinde tekstil ve konfeksiyon sektöründe, 36 adet yeni yatırım gerçekleştiği ve 30 yatırımcının beklediği belirtilmektedir. İstihdama ise 4650 işçi ile katkı sağlandığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışma 2005 te Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu tarafından en başarılı kümelenme programı seçilmiştir Kümelenmeye Engel Olan Faktörler KOBİ ler için yasal ve finansal düzenlemelerin yetersiz kalması, İşletmelerin birbirlerine duyduğu güvenin yetersizliği, Kamu sektörü ile yaşanan diyalog eksiklikleri, İşletmeler arası işbirliklerinin eksikliği,(küçük olsun benim olsun yaklaşımına yönelimin ağırlıkta olması), Farklılaştırma dayalı rekabet yerine fiyat avantajına dayalı rekabete yönelim vb Kümelenmede Başarılı Olmak İçin 1.8. Kümelenmede Başarılı Olmak İçin Kümelenmede yer alan tüm oyuncuların eş derecede önemli olduğu unutulmamalı, Oyuncular arasında mutlaka güven ilişkisi olmalı, İşletmeler arasında operasyonel ve ruhsal yakınlık kurulmalı, Ortak ve net bir vizyon oluşturulmalı, Farklı oyuncular için ortak bir dil geliştirilmeli, Kamu kuruluşları ve sektör temsilcileri arasındaki görev paylaşımlarını açıklığakavuşturulmalı, Bölgesel bir marka oluşturmak üzere farklı oyuncular bir arada hareket etmeli, Yerel avantajlar sağlamalı, Lider şirketler mutlaka kümelenme sürecinde aktif olarak yer almalı, Eğitim ve rekabet konularında farklı oluşumlarla birlikte yol alınmalı, Aktif bir kümelenme hareketinin önceliği mutlaka ve mutlaka müşteri tatmini olmalıdır

10 2. LOJİSTİK KÖYLER (FREIGHT VILLAGES) 2.1.Lojistik Köy Kavramı ve Özellikleri Lojistik köyü, ulusal ve uluslararası tüm lojistik ve ona bağlı faaliyetlerin, çeşitli işletmeler tarafından uygulanabildiği tanımlanmış alanlardır. Genelde lojistik köyleri, büyük ve önemli üretim merkezlerine (sanayi bölgeleri, iş merkezleri vs.) şehirlere ve demiryolu, karayolu hatlarına ve mümkünse limanlara yakın, ancak şehir trafiğini doğrudan etkilemeyecek noktalarda kurulmaktadır Lojistik Köy Kavramı ve Özellikleri Lojistik köyleri; lojistik ve taşımacılık şirketleri ile ilgili resmi kurumların içinde yer aldığı, her türlü ulaştırma moduna etkin bağlantıları olan, depolama, bakım onarım, yükleme boşaltma, elleçleme, tartı, yükleri bölme, birleştirme, paketleme v.b. faaliyetlerini gerçekleştirme imkânları olan ve taşıma modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alanı ve donanımlarına sahip bölgelerdir Lojistik Köy Kavramı ve Özellikleri Yandaki şekilde lojistik köy yük dağıtım demetlerinin fonksiyonel bir şekilde bütünleşmesi görülmektedir. Şehir çevresinde dağınık haldebulunandağıtım merkezlerinin bir biçimi olan lojistik dağıtım demetleri, karayoluna yakın olan alanlarda yerleşmişlerdir. Ayrıca bu alanlarda yapılan hareketler birbiriyle bağlantılı değildir ve kendi tedarik zincirleri ve dağıtım ağları bulunmaktadır. Burada en önemli nokta erişebilirliktir. Lojistik köy kavramı ise; yükle ilgili hareketlerin yani bir anlamda yük dağıtım demetlerinin ana plan kapsamında belirlenen bir amaç için tesis edilen belirli bir alanda toplanmasıdır.( AYDIN, G.T., ÖĞÜT, K.S., Lojistik Köy Nedir? ) 40 10

11 2.1.Lojistik Köy Kavramı ve Özellikleri Ticaret akışlarını rasyonelleştiren, bütünleşmiş hizmet sağlayan, ulaştırma türlerinin birleşimini sağlayan, katma değerli lojistik hizmetler veren, kesintisiz şehir dağıtımını sağlayan ve şehir tıkanıklığını önlemeye çalışan lojistik hareketlerin toplandığı yer olan lojistik köyler, önemi gün geçtikçe artan lojistik merkezler olarak değerlendirilmektedir. 2.1.Lojistik Köy Kavramı ve Özellikleri Önce ABD, ardından Japonya ve Batı Avrupa ya geçmiş olan uygulamanın ilk örnekleri Fransa da geniş ölçekte Paris bölgesel alanında Garanor ve Sogoris (Rungis) çevresinde oluşturulmuştur. Bu uygulama, kentsel politikalara bağlı olarak geliştirilmiştir ların sonları ve 70 lerin basında ise lojistik köyler, İtalya ve Almanya da görülmeye başlanılmıştır. Bu sırada lojistik köy kavramı da şekillenmeye başlamış ve karayolu/demiryolu çok türlü taşımacılığını sağlar hale getirilmiştir Lojistik Köy Kavramı ve Özellikleri 1980 ve 90 lı yıllarda ise lojistik köyler, dünyada hızla artma eğilimi göstererek Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve İngiltere de ilerlemeler kaydetmiş ve günümüzde ise lojistik köylerin avantajlarının farkına varılarak tüm dünyada örnekleri görülmeye başlanılmıştır. Lojistik köylerinin amacı: Yük taşımasının şehrin dışına kaydırılması. Şehir içi trafiğin rahatlatılması, Çevre ve trafik kirliliğine destek, 2.1.Lojistik Köy Kavramı ve Özellikleri Daha verimli lojistik sistemler kullanarak nakliye ve lojistik şirketlerinin rekabet gücünün arttırılması, lojistik maliyetlerin azaltılması, Intermodal alt yapının kurularak taşımanın karayolundan deniz ve demiryoluna aktarılması, olarak söylenebilir

12 2.1.Lojistik Köy Kavramı ve Özellikleri Avrupa ele alındığında; Avrupadaki lojistik köylerde var olan ve lojistik köyü lojistik köy yapan işlevsel ve fiziksel özellikler aşağıdakiler olarak tespit edilmiştir: Büyüklük: En az 100 hektar yüz ölçümüne sahip olmalıdır. Konum: Bir şehrin içinde ya da yakınında ama yerleşim bölgelerinden uzakta olmalıdır. Erişebilirlik: Karayoluyla mükemmel ulaşım olanağı, sıklıkla demiryolu bağlantılarına sahip, giriş kontrollü olarak yapılmalıdır. 2.1.Lojistik Köy Kavramı ve Özellikleri Yakınlık: Çok türlü taşıma tesislerine, limanlara, iç suyollarına ve/veya havaalanlarına yakınlık yada dorudan erişim olanağı olmalıdır. Tasarım: Tasarım açısından planlı imar, konfor ve manzarası (şehir estetiğine katkı) olmalıdır. Ofisler: Modern ofisler ve binaları (depolar) barındırmalıdır. Bilişim alt yapısı: Gelişmiş iletişim ve bilgi teknolojisi alt yapısı olması gerekmektedir Lojistik Köy Kavramı ve Özellikleri 2.1.Lojistik Köy Kavramı ve Özellikleri Çekirdek işlevsel özellikleri ise; birden fazla taşıma türünün kullanılmasına olanak sağlaması, türlerin bütünleştirilmesiyle dağıtımın tek merkezden yapılması, akıllı depolama/uzman depolama, katma değerli üretim ya da süreçler, lojistik faaliyetler, Dış Ticaret Bölgesi statüsü ile gümrük işlemlerinin yapılabilmesidir. Hizmete dayalı çekirdek işlevsel özellikler ise; güvenlik, bakım ve tamir yerleri, ofisler, toplantı ve konferans salonları, lokanta ve kafe gibi yemek için alanlar, banka, posta hizmet alanları, kamutaşımacılığı ve intermodal transit hizmetlerinin verilmesidir. Destekleyici hizmetler ise; araç servis, bakım veya parça olanakları, istihdam acenteleri, kamyonu park etmiş sürücüler için konaklama alanları (otel, motel gibi), eğitim olanakları, yönetim için konferans toplantı alanlarının varlığıdır

13 2.2. Lojistik Köylerin Getirileri Lojistik köylerin geliştirilmesi, birbiriyle doğrudan bağlantısı olmayan birtakım kullanıcılar (ayrı sektörlerden gelen kurulular) tarafından gerçekleştirilen eşya hareketlerinin bir ölçek ekonomisi kapsamında yönetilmesi açısından önemli faydalar getirmektedir. Zira bu kullanıcılar, büyük kısmı bir ulaşım terminali etrafında bulunan aynı tesisleri ve donanımları kullanmaktadır. Böylelikle, taşıma maliyetleri düşmekte, taşımaların güvenilirliliği ve salıklı gerçeklemesi sağlanmaktadır Lojistik Köylerin Getirileri Bu, durum, lojistik köyün kullanıcılara sağladığı en önemli faydadır. Bunun dışında, çok iyi planlanmış ve yük taşımacılığıyla ilişkili tüm faaliyetlerin en iyi şekilde yönetildiği bir lojistik köy: Yük taşımalarıyla ilgili ticari faaliyetlerin bir araya toplanması suretiyle lojistik zincirin en mükemmel hizmet sunabilmesi, Araç (özellikle kamyon tır), depo, insan gücü kullanımının en uygun hale getirilebilmesi, Lojistik Köylerin Getirileri 2.2. Lojistik Köylerin Getirileri Tüm faaliyetler için güvenli bir ortam/çevrenin yaratılabilmesi, Tek elden/merkezden yönetim oluşturulabilmesi, Tek elden planlama yapılabilmesi, Toplam nakliye, sınaî ve personel maliyetlerinde düşüş sağlanabilmesi, Taşıma cirolarınınarttırılabilmesi, Kaliteli çalıma ortamı sağlanabilmesi, Destekleyici hizmetleri sunabilmesi gibi üstünlükler sunmaktadır. Lojistik köyler yalnızca onları kullanan iletmeler için değil içinde operasyonları gerçekleştiren iş gücünü de dikkate almalı, onların da ihtiyaçlarını karşılayacak yapılarla donatılmış olmalıdır. Eğer bir lojistik köy istihdamı için de yemek yeme alanlarına, konaklama alanlarına ve dinlenme alanlarına sahipse o zaman lojistik köyün kalitesinden bahsedilebilir

14 2.3. Avrupa da Lojistik Köy Uygulamaları Verona Lojistik Köyü/İTALYA Verona Lojistik Köyü/İTALYA Interporto Verona dönüm üzerine inşa edilmeye başlanmıştır m 2 lik alanda faaliyet göstermektedir yılında inşaatı başlamış 1985 yılında çalışır hale gelmiş m 2 lik demiryolu intermodal terminaline sahiptir. Yılda vagon yüklenebilmektedir. Alanın m 2 si Volkswagen grubunun İtalya distribütörü olan Autogerma firması tarafından kullanılmaktadır Verona Lojistik Köyü/İTALYA Bologna Lojistik Köyü/İTALYA m 2 lik kapalı alanda Volkswagen grubunun yedek parça, m 2 lik kapalı alanda diğer şirketler için lojistik depolama, m 2 lik kısmı ise meyve, sebze ve çiçek gibi ürünler için depolamada kullanılmaktadır. Merkezde120 firma da kişi çalışmakta ve günde araç girişiyapılmaktadır. Yılda 6 Milyon ton demiryolu ile 20 Milyon ton karayolu ile yük transferi sağlanmaktadır

15 Bologna Lojistik Köyü/İTALYA Bologna Lojistik Köyü/İTALYA Interporto Bologna dönüm üzerinde planlanmış, m 2 lik alanda yatırımı tamamlanmış yılında projesi, 1982 yılında inşaatı başlamış yılında aktif hale gelmiştir. Çevresinde 200 km lik bir çap içinde 4 adet daha lojistik köy bulunmaktadır m 2 konteynır terminali, m 2 intermodal terminali, m 2 alanda m 2, kapalı deposu, kapalı depo inşaatı olan bir terminaldir kişigörevyapmaktadır m 2 ücretli, m 2 ücretsiz araç park alanı vardır. Günde5.000TIRgirmekteveçıkmaktadır. Projenin tamamlanması ile m 2 lik kapalı alana ulaşılacaktır. İçinde 100 lojistik şirketi çalışmaktadır Türkiye de Lojistik Köy Uygulamaları 2.4. Türkiye de Lojistik Köy Uygulamaları Modern yük taşımacılığının üssü kabul edilen lojistik köylerin Türkiye ye de uygulanması için Ulaştırma Bakanlığı nın öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, TCDD,Türkiye nin 11 yerinde lojistik köy kurmaya hazırlanmaktadır. Bu lojistik köylerin kamu özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Demiryolunun yanı sıra lojistik köyler kara, hava ve deniz ile de bütünleşmiş olacak; kombine taşımacılık hayata geçecektir. Hem ulusal hem de uluslar arası tüm nakliye, lojistik ve eşya dağıtımının çeşitli ileticiler tarafından yürütüldüğü alanlar kabul edilen lojistik köylerin tamamlanmasıyla TCDD yılda yaklaşık 6 milyon ton (% 35) daha fazla yük taşımayı hedeflemektedir. TCDD 250 milyon YTL ye mal olması beklenen 11 lojistik köyün yerini belirlerken 2 kıstas göz önünde bulundurulmaktadır: 1. Organize sanayi bölgeleri ile bağlantılı olmak. 2. Yük taşıma potansiyelinin yoğun olduğu alanlara yapılmak

16 2.4. Türkiye de Lojistik Köy Uygulamaları 2.4. Türkiye de Lojistik Köy Uygulamaları Konteynır yükleme,boşaltma ve stok alanları; gümrük sahaları; acenteler, gümrük müşavirleri yer alan bu köylerde bata gümrük hizmetleri olmak üzere her türlü hizmet merkezileştirilecektir. Bu köylerde, tehlikeli ve özel eşya yükleme, boşaltma ve stok alanları, sosyal ve idari tesisler; müşteri ofisleri, personel ofisleri ve sosyal tesisler, otopark, TIR parkı, yönetim merkezleri, genel hizmet tesisleri; bankalar, lokantalar, oteller, bakım onarım ve yıkama tesisleri, akaryakıt istasyonları, büfeler,depoveantrepolar, iletişim ve posta merkezleri de yer alacaktır. Ülkemizde TCDD nin projeleri dâhilinde olan ve yapılması planlanan 11 lojistik köy şunlardır; 1 İstanbul/Halkalı 2. İzmit/Köseköy 3. Balıkesir/Gökköy 4. Uşak 5. Eskişehir/Hasanbey 6. Samsun/Gelemen 7. Denizli/Kaklık 8. Mersin/Yenice 9. Kayseri/Boğazköprü 10. Konya/Kayacık 11. Erzurum/Palandöken Türkiye de Lojistik Köy Uygulamaları 2.4. Türkiye de Lojistik Köy Uygulamaları TCDD Lojistik Köyler(AYDIN, G.T., ÖĞÜT,K.S.) 63 TCDD Lojistik Köylerin Alanları ve Mevcut Yük Potansiyeli (AYDIN, G.T., ÖĞÜT,K.S.) 64 16

17 2.4. Türkiye de Lojistik Köy Uygulamaları 2.4. Türkiye de Lojistik Köy Uygulamaları TCDD nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Hadımköy ve Tuzla ya lojistik köy oluşturmayı planlamaktadır. Bu projenin tamamlanmasıyla İstanbul içinde yer alan birçok antrepo ve TIR deposu bu merkeze taşınacaktır. İstanbul da yaklaşık depo ve 424 antrepo olduğunu ortaya koyan belediyenin araştırmasına göre bu merkezin tamamlanmasının ardında yüzlerce TIR İstanbul trafiğine girmek yerine gümrükten yüklemeye kadar tüm işlemlerini lojistik köyde yapabilecektir. Lojistik köy aynı zamanda diğer ulaşım araçlarına da bütünlemiş olacak ve böylece İstanbul trafiği rahatlayacaktır.tcdd ve BB dışında kamu ve özel sektörün ortaklaşa yürüttüğü 2 lojistik köy projesi daha bulunmaktadır. Bunlar Tekirdağ/Çorlu Lojistik Köyü ve Manisa (MOSBAR) Lojistik Köyü dür Manisa (MOSBAR) Lojistik Köyü ve BALO Projesi Manisa (MOSBAR) Lojistik Köyü ve BALO Projesi: Manisa Lojistik Köyü Batı Anadolu Lojistik Organizasyonu (BALO) projesinin ilk lojistik istasyonunu oluşturmaktadır. BALO ise; Batı Anadolu Bölgesi nde faaliyet gösteren ihracatçı ve sanayicilere lojistik destek vermek amacıyla özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artı baz alınarak, yönetim olarak ayrı faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri içindeki sanayicilerin yüklerini birleştirip, sanayicilere navlun ve hizmet üstünlükleri sağlamak için hazırlanan bir projedir. BALO nun ilk lojistik istasyonunun Manisa OSB olmasının sebebi ise; Manisa OSB ile İzmir Limanı arasındaki 35 km uzaklıkta her gün ortalama 400 TIR ile konteynıryüktaşıması yapılmasıdır Manisa (MOSBAR) Lojistik Köyü ve BALO Projesi OSB nin yıllık yük kapasitesi 3 milyon tonu aşmaktadır. İşte bu aşamada Manisa İzmir karayolunda seyreden bu yüzlerce TIR ın yarattığı trafik karmaşasının önlemek ve iletmelerin dış pazarlarda rekabet ansını zora sokan yük transfer giderlerini MOSBAR ile azaltmak amaçlanmaktadır. Ayrıca Manisa OSB den İzmir limanına nakliyat yapan günlük 400 TIR ın navlun maliyetlerini de % 50 oranında düşecektir. 20 milyon $ a mal olması planlanan proje demiryolu dahil 320 dönümlük alan üzerine konuşlandırılmıştır

18 Samsun Gelemen Lojistik Köyü Türkiye nin ilk Lojistik Köyü Samsun Gelemen de inşa edilerek, tarihinde işletmeye açılmıştır. Lojistik köyün 2. etap yapım ihale çalışmaları sürdürülmektedir. Gelemen Lojistik Köy projesiyle Samsun bölgesinde yılda ton olan tasıma miktarının tona çıkması hedeflenmektedir. Gelemen lojistik köyünden demir, hurda, rulo saç, bakır, klinker, konteynır, çimento, kömür, kereste, buğday, gıda maddesi, un ve gübre taşımasının yapılması planlanmaktadır İstanbul Halkalı/Ispartakule Lojistik Köyü İstanbul Halkalı Lojistik Köyü kapsamında RO LA taşımacılığına uygun bir yol ve rampa oluşturulmuş olup. Halkalı gümrüklü ambarlar sahasında kantar çevresi, saha betonlaşması tamamlanmıştır. Genişleme alanı olarak Ispartakule belirlenmiş olup, tevziat planı hazırlanmıştır. Ispartakule lojistik köyünün arazi temin çalışmaları sürdürülmektedir. Halkalı/Ispartakule Lojistik Köyü nün faaliyete geçmesi ile mevcut durumda yaklaşık ton/yıl olan tasıma miktarının ton/yıla çıkması hedeflenmektedir İstanbul Halkalı/Ispartakule Lojistik Köyü Lojistik köyden konteynır, ihraç ve ithal eşya, tekstil ürünleri, işlenmiş deri, küçük ev aletleri, kum, oto yedek parçası, tır, temizlik maddesi, gıda maddesi, kağıt, MDF ve boru taşımasının yapılması planlanmaktadır. TCDD verilerine göre, Konya Lojistik Köyü nün faaliyete geçmesi ile Konya için mevcut durumda yaklaşık ton/yıl olan tasıma miktarının, ton/yıla çıkması hedeflenmektedir. Konya Lojistik Köyü nden Konya sanayisi ve tarımı için önemli mamul ve ürünler olan; kömür, çimento, mermer, gıda maddesi, un, yem, saman, gübre, seker, tarım makineleri, tarım ürünleri, konteynır ve askeri eşya taşıması yapılması planlanmaktadır. Bu ürünlerin ulusal ve uluslar arası pazarlarda fiyat, hız ve kalite konusunda rekabet edebilmeleri söz konusu lojistik köy ile mümkün olabilecektir

19 Konya nın Limanlara ve Yurtiçine Demiryolu Bağlantıları(CERAN, M.B.) 73 Konya Lojistik Köyü nün kurulması için TCDD Pınarbaşı istasyonu yakınlarında, Konya Hava Alanı, KonyaOrganizeSanayi Bölgesi ve diğer özel organize sanayi bölgelerine yakın veoldukça uygun bir arazi mevcuttur. Ayrıca Konya Organize Sanayi Bölgesi ve diğer özel organize bölgeleri ve sanayilerine yakın bir bölgeye kurulacak olan lojistik köyünün aktif bir şekilde kullanımını sağlamak, isletmeleri lojistik köyü kullanmaya teşvik etmek ve Konya Organize Sanayi bölgesinde üretilen basta ağır sanayi ürünleri olmak üzere diğer ürünlerin taşınmasını kolaylaştırmak için lojistik köy ile Konya organize sanayi bölgesinin optimum kullanımına imkan sağlayacak uygun bir yerinden iltisak hattı bağlantısının sağlanması gerekmektedir. Aşağıda yer alan haritada; kurulması planlanan lojistik köyün Konya içindeki yeri gösterilmektedir: 74 Konya Lojistik Köyü nin Ulaşım Bağlantıları (CERAN, M.B.) Lojistik köy üslerinin en önemli özelliği lojistik süreçlerin isleyişindeki taşımacılıktaki temel bağlantı noktaları durumunda olmasıdır. Dünyadaki küresel lojistik üslerin bulunduğu hatlara; Trans Pasifik hattı, Trans Atlantik Hattı ve Avrupa Uzakdoğu hattı örnek olarak verilebilmektedir. Konya Lojistik Köyü, bu hatlardan Avrupa Uzakdoğu hattında yer alabilecek stratejik öneme sahip bir uluslararası lojistik üs konumundadır. Konya lojistik köyünün devreye girmesi ile verilecek hizmetler su şekilde özetlenebilir: Tasıma modları arasında geçiş sağlanmış olacaktır. Intermodal transfer ve operasyonların yapılması sağlanacaktır. Yükleme, boşaltma,elleçleme ve tartı hizmetleri verilecektir

20 Depolama ve ambarlama hizmetleri verilecektir. Gümrük hizmetleri verilecektir. Park hizmetleri verilecektir. Verilecek Yardımcı Hizmetler: Güvenlik, bakımonarım tesisleri,müşteri ofis alanları, showroomlar, toplantı/konferans odaları, yemek tesisleri, toplu taşıma imkanları, banka, posta, ekstra depo hizmetleri gibi Aşağıdaki şekilde Konya Lojistik Köyü nün yönetim modeli verilmiştir: Konya Lojistik Köyü Yönetim Modeli (CERAN, M.B.) Konya lojistik köyü içinde bulunacak tesisler su şekilde sıralanabilir; Konteynır yükleme, boşaltma, stok alanları ve gümrüklü sahalar: acenteler ve gümrük müşavirlikleri. Ayrıca farklı materyaller (Yanıcı Patlayıcı maddeler, Petrol ürünleri, Tıbbi ürünler, Gıda ürünleri) için ayrılmış özel yükleme, boşaltma ve stoklama yerleri gerekliliği göz ardı edilemez. Bir başka ihtiyaç duyulan tesis ise dökme ve yük boşaltma alanlarıdır. Doğal olarak, bu kadar büyük islerin yönetildiği ve gerçekleştirildiği alanlarda sosyal ve idari tesisler olması kaçınılmazdır. Müşteri ofisleri, personel ofis ve sosyal tesisleri diğer olmazsa olmaz tesislerdir. Otopark, tır parkı yine sistemli bir şekilde projelendirmesi gereken tesislerdendir. Genel hizmetler sınıfında tesis ihtiyacı olan yerler ise bankalar, restoranlar, oteller, bakım onarım ve yıkama şirketleri, akaryakıt istasyonları, büfeler, depo ve antrepolar, iletişim ve gönderi kuruluşlarıdır. Demiryolu bağlantısının büyük rol oynayacağı düşünüldüğünde ise tren teşkil kabul tesisleri ve yeterli sevk yolları büyük gereksinimlerdir

21 Konya Lojistik Köyü Yerleşim Planı (CERAN, M.B.) 81 Konya Lojistik Köyü Öncesi Lojistik Faaliyetler (CERAN, M.B.) 82 Konya Lojistik Köyü Sonrası Lojistik Faaliyetler (CERAN, M.B.) SONUÇ Başarılı küme çalışmaları başta küme üyeleri olmak üzere bulundukları bölgeye önemli kazanımlar sağlamaktadır. Kümelenme; işletmelerin üretkenliğini arttırarak, onları yenilikçiliğe yönlendirerek ve yeniş iş alanlarının ortaya çıkmasını sağlayarak rekabet avantajı sağlamaktadır. Fakat sadece kümelenmiş olmak için kümelenmek yerine karşılıklı güvene, paylaşıma ve sistemin bütününe yönelik bir yaklaşım sergilenmesi ile elde edilen başarının artacağı ve sürdürülebilirliliğin yakalanacağı bir gerçektir

22 3. SONUÇ Lojistik köyler için ise en önemli noktalar; konumu, operasyonlarının etkinliği ve kullanıcıları için rekabet avantajı sunabilmesidir. Lojistik köyler için başarının anahtarı intermodal türün sağlanması ve diğer türlere olan erişim kolaylığıdır. Diğer önemli husus ise lojistik köyün kullanıcılarına sağladığı destekleyici hizmetler ve çeşitliliğidir; bu da lojistik köyün kalitesini göstermektedir. Ayrıca etkin bir lojistik köy için kamunun finansı ve desteğinin önemli olduğu unutulmamalıdır. 4.KAYNAKÇA 1 BULU, M., 2005, Türk Kobileri İçin Rekabet Stratejileri, Ostim Organize Sanayi Dergisi, Haziran 2005, Sayfa Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi Basın Bilgi Formu. 3 Soyer, H. Kümelenmede Stratejik Başarı Koşulları. 4 TANYAŞ, M.,2010, TürkiyeLojistikSektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri, YAEM. 5 YILDIZTEKİN, A., Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi: Lojistik Köyler. 6 AYDIN, G.T., ÖĞÜT, K.S., Lojistik Köy Nedir? KAYNAKÇA 7 CERAN, M.B., 2010, Küresel Rekabet Ortamında Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Lojistik Köyler: Konya Lojistik Köyü Önerisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 8 TEŞEKKÜRLER :37 Lojistik Kümelenme ve Lojistik Köyler :37 Lojistik Kümelenme ve Lojistik Köyler 88 22

Lojistik köylerin yapısı ve verilen hizmetler hakkında neler söylersiniz?

Lojistik köylerin yapısı ve verilen hizmetler hakkında neler söylersiniz? Kamyonum Dergisi Kasım 2008 TAŞIMACILIĞA YENİ SOLUK GETİRECEK DEV PROJE LOJİSTİK KÖYLER TCDD, Lojistik köy projeleriyle modern ve çağdaş taşımacılığa yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Avrupa'da pek

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf

Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Buğra TUĞRUL 1990/Erzurum Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Nurullah GÜLEÇ 1990/Safranbolu Ġstanbul Üniversitesi

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi Projenin Önemi Türkiye nin zeytin üretiminde dünya ikinciliğine ulaşma hedefi Zeytinin ve zeytinyağının insan beslenmesi

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı

UGD Kilometre taşları

UGD Kilometre taşları UGD Kilometre taşları 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda Acentelik anlaşmaları yapıldı. 1995 İtalya ve Avusturya

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

ULUSAL KÜMELENME POLİTİKASININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BASIN BİLGİ NOTU

ULUSAL KÜMELENME POLİTİKASININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BASIN BİLGİ NOTU ULUSAL KÜMELENME POLİTİKASININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BASIN BİLGİ NOTU Giriş Özellikle son dönemde dünya genelinde gözlenen liberalleşme eğilimlerine paralel olarak ulusal ekonomiler önündeki sınırlar

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Gözde SEVİLMİŞ Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. SME Networking Project (TR07R2.02-01) Yönetici Özeti

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. SME Networking Project (TR07R2.02-01) Yönetici Özeti KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi SME Networking Project (TR07R2.02-01) Yönetici Özeti Temmuz 2011 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Yönetici Özeti 1. Giriş: Ekonomi Bakanlığı (EB) nın faydalanıcı

Detaylı

Bir işletmenin temel hedefi nedir?

Bir işletmenin temel hedefi nedir? Bir işletmenin temel hedefi nedir? Para Kazanmak Para kazanma mekanizmasını koruma altına almak ve geliştirmek Sürdürülebilir şekilde büyümek İş Hayatının Temel Denklemi Müşteri Değeri = Faydalar Fiyat

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ

KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ Hazırlayan: Zeynep HAS İZMİR KASIM 2013 PORTER ELMAS MODELİ Giriş Günümüz ekonomi dünyasında, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde kümelenme ve kümelenme

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ Bu Proje Avrupa Birliği vetürkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and Republic of Turkey Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

GREENEKS New Horizons in Transportation

GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS Kilometre taşları - İlk On Yıl 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu.. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda

Detaylı

VAN ŞIRNAK KARAYOLU ÇEVRE YOLU

VAN ŞIRNAK KARAYOLU ÇEVRE YOLU VAN ŞIRNAK KARAYOLU Şırnak ile İlimiz arasında 700 Km lik karayolunu, 200 Km ye düşürecek olan Van-Şırnak Karayolu Projesi ile birlikte bölge ulaşım sorununu büyük ölçüde aşacaktır. Bu yol Şırnak'ı, Van'a,

Detaylı

19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1

19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1 19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1 Lojistik Köyler: Lojistik, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zincirinin içindeki tüm malzemelerin;

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ

ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ AB PROJELER ŞUBESİ ARALIK, 2016 1 SUNUM İÇERİĞİ İHKİB 01 KÜMELERİMİZ İHKİB olarak 2014 yılından günümüze 5 URGE projesi yürüttük. 02 KÜMEMİZ Örme Konfeksiyon Kümemizin Yapısı KÜME

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi. 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com

Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi. 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com Şarap Üretimi (Dünya ve Türkiye) Her iki yarıkürede 30-50 o enlemler arasındaki bant, üzümlerin en iyi şekilde yetişmesini

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

Mucit: Mehmet ARIKAN. Patent Başvuru No: TR 1999 1550. Buluş Başlığı: Otomatik Çivili Oto Lastiği

Mucit: Mehmet ARIKAN. Patent Başvuru No: TR 1999 1550. Buluş Başlığı: Otomatik Çivili Oto Lastiği Mucit: Mehmet ARIKAN Patent Başvuru No: TR 1999 1550 Buluş Başlığı: Otomatik Çivili Oto Lastiği her hafta yeni bir deneyim Kapalı inovasyon prensipleri Firmamız en yetenekli insanlarla çalışır

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ. İbrahim EKİNCİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ. İbrahim EKİNCİ İki yılda 7 lojistik köy faaliyete başladı 6'sında ise açılış yakın Karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu erişimi ile kombine taşımacılık imkanlarının olduğu depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -41 AMAÇ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ Bu faaliyet sonunda

Detaylı

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE 0 www.samsunlogisticscentre.com GENEL SUNUM Mayıs 200 Ulusal Lojistik Kongresi yapıldı LOJİSTİK MERKEZİ Aralık 200 Lojistik Master Planı tamamlandı Mart 202 Samsun İhtisas Lojistik

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (EK: FS 1, 2, 3, 4)

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (EK: FS 1, 2, 3, 4) FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (EK: FS 1, 2, 3, 4) EK: FS1 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY FONKSİYONEL KODLAR I FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU -Batı Şeria ve Gazze Şeridi Sunumu- Ankara -15 Temmuz 2010 Gülben Öztürk Çelik Kudüs Eski Ticaret Ataşesi 1 TEMEL GÖSTERGELER Yüzölçümü (km2): Batı Şeria 5800 km2, Gazze Şeridi

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

DÜNYA Tarih : 20.11.2013 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9 İSTANBUL Tiraj : 26129 EKONOMİ StxCm : 122 1/1

DÜNYA Tarih : 20.11.2013 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9 İSTANBUL Tiraj : 26129 EKONOMİ StxCm : 122 1/1 DÜNYA Tarih : 20.11.2013 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 9 İSTANBUL Tiraj : 26129 EKONOMİ StxCm : 122 HÜRRİYET Tarih : 20.11.2013 GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 10 İSTANBUL Tiraj : 393936 SİYASİ StxCm : 42

Detaylı

Dr.Ahmet AYDEMİR 30 Ekim 2013 Ankara

Dr.Ahmet AYDEMİR 30 Ekim 2013 Ankara Dr.Ahmet AYDEMİR 30 Ekim 2013 Ankara KÜME NASIL OLUŞUR? Birbiriyle ilişkili işletmelerin ve kurumların belirli bir coğrafi alanda (yörede) yoğunlaşması ile oluşur. Samsun Medikal Kümesi Üretici Aktörleri

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 HAKKIMIZDA Petek Lojistik 2001 yılının 11 Eylül'ünde İstanbul'da Bostancı'daki ofisinde forwarder

Detaylı

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) ortaklığı ile 1-3 Şubat 2017 tarihlerinde

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kurulacaktır.

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem. 85,000 Aktif Müşteri

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem. 85,000 Aktif Müşteri 900+ Çalışan 45 Ülke 800+ İş Ortağı 2.500 Kişilik Ekosistem 85,000 Aktif Müşteri Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında kurulan Logo, Türkiye nin yenilikçi yazılım

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 24.04.2013 Bilecik İl Genel Meclis Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları

Detaylı