IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar"

Transkript

1 IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 20 Kiralamalar

2 IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 20 Leases of the International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs) issued by the International Accounting Standards Board on 9 July 2009 with extensive explanations, self-assessment questions and case study IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Publications Telephone: +44 (0) Publications Fax: +44 (0) Publications Web:

3 This training material has been prepared by IFRS Foundation education staff. It has not been approved by the International Accounting Standards Board (IASB). The training material is designed to assist those training others to implement and consistently apply the IFRS for SMEs. For more information about the IFRS education initiative visit IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: ww.ifrs.org Copyright 2010 IFRS Foundation Right of use Although the IFRS Foundation encourages you to use this training material, as a whole or in part, for educational purposes, you must do so in accordance with the copyright terms below. Please note that the use of this module of training material is not subject to the payment of a fee. Copyright notice All rights, including copyright, in the content of this module of training material are owned or controlled by the IFRS Foundation. Unless you are reproducing the training module in whole or in part to be used in a stand-alone document, you must not use or reproduce, or allow anyone else to use or reproduce, any trade marks that appear on or in the training material. For the avoidance of any doubt, you must not use or reproduce any trade mark that appears on or in the training material if you are using all or part of the training materials to incorporate into your own documentation. These trade marks include, but are not limited to, the IFRS Foundation and IASB names and logos. When you copy any extract, in whole or in part, from a module of the IFRS Foundation training material, you must ensure that your documentation includes a copyright acknowledgement that the IFRS Foundation is the source of your training material. You must ensure that any extract you are copying from the IFRS Foundation training material is reproduced accurately and is not used in a misleading context. Any other proposed use of the IFRS Foundation training materials will require a licence in writing. Please address publication and copyright matters to: IFRS Foundation Publications Department 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: The IFRS Foundation, the authors and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this publication, whether such loss is caused by negligence or otherwise. The Turkish translation of the Training Material for the IFRS for SMEs contained in this publication has not been approved by a review committee appointed by the IFRS Foundation. The Turkish translation is copyright of the IFRS Foundation. The IFRS Foundation logo, the IASB logo, the IFRS for SMEs logo, the Hexagon Device, IFRS Foundation, eifrs, IAS, IASB, IASC Foundation, IASCF, IFRS for SMEs, IASs, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards are Trade Marks of the IFRS Foundation.

4 IFRS Vakfı: IFRS for SME Eğitim Materyali Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nun 9 Temmuz 2009 tarihinde yayımlamış olduğu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (SMEs) için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS) nın Bölüm 20 Kiralamalar ın tam metni ile genişletilmiş açıklamalar, değerlendirme soruları ve vaka çalışmaları içermektedir. IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. Telefon: +44 (0) Yayınlar Dept. Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. E-posta: Web:

5 Bu eğitim materyali IFRS Vakfı eğitim personeli tarafından hazırlanmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından onaylanmamıştır. Eğitim materyali, IFRS for SMEs i devamlı olarak uygulayacak kullanıcılara eğitim verelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. IFRS eğitim girişimi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sayfasını ziyaret ediniz: IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: ww.ifrs.org Telif Hakkı IFRS Foundation Kullanım Hakkı IFRS Vakfı bu eğitim materyalinin kısmen ya da tamamen kullanımını teşvik etse de, aşağıda verilen telif hakkı koşulları uyarınca kullanılması gerekmektedir. Bu eğitim materyali modülünün kullanılması herhangi bir ücret ödemesine tabi değildir. Telif hakkı bildirimi Telif hakkı da dahil bu eğitim materyali modülü kapsamındaki tüm haklar IFRS Vakfına ait olup, yine IFRS Vakfı tarafından kontrol edilmektedir. Eğitim modülü bağımsız bir belgede kullanılacak şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılmadıkça, kullanılamaz veya çoğaltılamaz, üçüncü kişilerin kullanmasına veya çoğaltmasına, üzerindeki ve eğitim materyalindeki ticari markaların gösterilmesine izin verilemez. Şüpheye mahal vermemek için, eğitim materyallerinin tamamını veya bir kısmını kendi belgelerinizin bir parçası olarak kullanacaksanız üzerinde veya eğitim materyalinde yer alan herhangi bir ticari markayı kullanamaz ve çoğaltamazsınız. Bu ticari markalar IFRS Vakfı ve IASB adları ve logolarını kapsamakta olup bunlarla kısıtlı değildir. IFRS Vakfı eğitim materyali modülünün tamamı ve bir kısmından alıntı yapmanız durumunda, belgelerinizin eğitim materyali modülünüzün kaynağının IFRS Vakfı olduğuna ilişkin bir telif hakkı onayı içermesini temin etmeniz gerekecektir. IFRS Vakfı eğitim materyalinden kopyalayacağınız herhangi bir alıntının doğru bir şekilde çoğaltıldığından ve yanıltıcı bir bağlamda kullanılmadığından emin olmanız gerekmektedir. IFRS Vakfı eğitim materyalleri için önerilecek herhangi bir diğer kullanım yazılı lisans gerektirmektedir. Lütfen yayınlar ve telif hakkı ile ilgili konuları aşağıdaki adrese bildiriniz: IFRS Vakfı Yayın Departmanı 30 Cannon Street, Londra, EC4M 6XH, İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: Bu zarar ihmalden veya diğer nedenlerden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, IFRS Vakfı, yazarlar ve yayıncılar bu yayında yer alan materyale dayalı olarak hareket eden veya hareket etmekten kaçınan herhangi bir şahsa yönelik zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu yayında yer alan KOBİ ler için IFRS Eğitim Materyalinin Türkçe tercümesi IFRS Vakfı tarafından atanmış bir inceleme komitesi tarafından onaylanmıştır. Türkçe tercümesinin telif hakları IFRS Vakfına aittir. IASB logosu/ IFRS Vakfı logosu/ Altıgen Aygıt, IFRS Vakfı Eğitim logosu, IFRS vakfı, eifrs, IAS, IASB, IFRS Vakfı Eğitimi, IASs, IFRIC, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards- UIuslararası Muhasebe Standartları, International Financial Reporting Standards-UIuslararası Finansal Raporlama Standartları ve SIC IFRS Vakfının ticari markalarıdır.

6 İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Kiralama işlemlerinin sınıflandırılması Kiracıların finansal tabloları finansal kiralamalar Kiracıların finansal tabloları faaliyet kiralaması Kiraya verenin finansal tabloları finansal kiralamalar Kiraya verenin finansal tabloları faaliyet kiralamaları Satış ve geri kiralama işlemleri ÖNEMLİ TAHMİNLER VE DİĞER DEĞERLENDİRMELER Kapsam Sınıflandırma Ölçüm TAM SET IFRS LER İLE KARŞILAŞTIRMA BİLGİNİZİ TEST EDİN BİLGİNİZİ UYGULAYIN Vaka çalışması 1 Vaka çalışması 1 in cevabı Vaka çalışması 2 Vaka çalışması 2 nin cevabı iv

7 Bu eğitim eğitim materyali IFRS Foundation eğitim personeli tarafından hazırlanmış ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından onaylanmamıştır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ lere) uygulanacak muhasebe hükümleri, IASB tarafından Temmuz 2009 da yayımlanmış olan KOBİ ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının içinde belirtilmiştir. GİRİŞ Bu modül, kiralamaların, IFRS for SMEs in Bölüm 20 Kiralamalar a göre, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması üzerine odaklanmıştır. Modül 20, modül kullanıcısını konu ile tanıştırmakta, kullanıcıya resmi metin aracılığla yol göstermekte, kullanıcıların örnekler kullanma yoluyla hükümleri anlamasını kolaylaştırmakta ve stokların muhasebeleştirilmesi konusunda önemli hükümlere dikkat çekmektedir. Ayrıca, modül öğrencilerin hükümler hakkında bilgisini test etmek için geliştirilmiş sorular ve IFRS for SMEs e göre stokları muhasebeleştirme becerilerini geliştirmek için örnek olaylar içermektedir. Öğrenim çıktıları Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra, IFRS for SMEs e göre kiralama işlemlerinin finansal raporlama hükümlerini öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca, bu bilgilerin gerçek hayattaki uygulama şeklini yansıtan örnek olayların tamamlanması ile, kiralama işlemlerini IFRS for SMEs e uygun olarak muhasebeleştirme yetkinliğiniz artacaktır. Özellikle, IFRS for SMEs ile, aşağıdakileri yapabilir duruma geleceksiniz: Bu standart kapsamında muhasebeleştirilmesi gereken kiralama işlemlerini belirleyebilecek, Finansal kiralama ve faaliyet kiralamasını ayırdedebilecek, Kiracı ve kiraya verenin finansal tablolarında, finansal kiralama işleminden dolayı kiralama işleminin başlangıcında ortaya çıkan hak ve yükümlülükleri muhasebeleştirebilecek ve ölçebilecek, İlk muhasebeleştirmeden sonra kiracı ve kiraya verenin finansal tablolarında, finansal kiralama işleminden dolayı muhasebeleştirilen varlık ve alacakları ölçebilecek, Kiracı ve kiraya verenin finansal tablolarında faaliyet kiralaması nedeniyle ortaya çıkan kira ödemelerini kayda alabilecek, Kiracı ve kiraya verenin finansal tablolarında kiralama işlemlerinin sunulmasını ve açıklanmasını anlayabilecek, Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde gerek duyulan önemli hükümleri açık bir şekilde anlayabileceksiniz. 1

8 IFRS for SMEs IFRS for SMEs in, kamuya hesap verme yükümlülüğü olmayan işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarına uygulanması amaçlanmıştır (bkz Bölüm 1 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler). IFRS for SMEs, zorunlu hükümler ve bunlarla birlikte yayımlanmış diğer maddeleri (zorunlu olmayan - ihtiyari) içermektedir. Zorunlu olmayan maddeler şunlardır: Önsöz, IFRS for SMEs ye genel bir giriş sağlamakta ve amacını, yapısını ve yetkiyi açıklamaktadır. Uygulama rehberi, açıklayıcı finansal tablolar ve raporlama kontrol listesi içermektedir. Gerekçeler, IASB nin IFRS for SMEs de karara varmadaki temel düşüncesini özetler. Muhalif görüşler, IFRS for SMEs in yayımlanmasında IASB üyelerine ait karşıt görüşleri ifade etmektedir. IFRS for SMEs de Sözlük bölümü zorunlu hükümlerin bir unsurudur. IFRS for SMEs de Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak, Bölüm 23 Hasılat ekler içermektedir. Bu ekler zorunlu olmayan rehber niteliğindedir. Hükümlere Giriş KOBİ lerin genel amaçlı finansal tablolarının amacı, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış raporlar talep edebilme imkânı bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine, genel olarak bir işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar almalarında faydalı olacak bilgiler sağlamaktır. Bölüm 20 nin amacı, kiralama işlemlerine yönelik olarak, kiracı ve kiraya verenin finansal tabloları açısından muhasebe ve raporlama hükümlerini belirtmektir. Kiralama işlemlerinin sınıflandırılması Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili temel konu kiralama işleminin finansal kiralama ya da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmasıdır. Finansal kiralama varlığın sahipliğinden kaynaklanan risk ve getirileri önemli ölçüde karşı tarafa devreder. Faaliyet kiralaması ise devretmez. Finansal kiralama Bir kiracı, finansal kiralama işlemini bir varlığın kredili satın alınması gibi muhasebeleştirir (yani kiralama işleminin başlangıcında kiralama işleminden kaynaklanan hak ve yükümlülükler, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değeri üzerinden, daha düşük olması durumunda ise asgari kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden muhasebeleştirilir). Diğer taraftan, kiraya veren ise, finansal kiralama işlemini alacak kaydederek muhasebeleştirir. Üretici veya satıcı konumundaki bir kiraya veren, finansal kiralama işlemini, varlığın kredili satışı gibi muhasebeleştirir. 2

9 Kiracı, finansal kiralamayı ilk muhasebeleştirdikten sonra kiralanan varlığı IFRS for SMEs nin diğer bölümlerine göre muhasebeleştirir (örneğin Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar). Kiracı, asgari kira ödemelerini, etkin faiz oranı yöntemi kullanarak finansman gideri (faiz gideri) ve finansal kiralama yükümlülüklerinin geri ödenmesi arasında paylaştırır. Kiraya veren, alacakları üzerinden finansman geliri muhasebeleştirir ve aldığı kira ödemelerini, alacaklarının defter değerini azaltmak için dağıtır. Faaliyet kiralaması Kiracı ve kiraya veren faaliyet kiralaması kapsamındaki ödemelerini, belirli istisnalar uygulanmadığı sürece (örneğin kiracının elde edeceği faydayı daha iyi yansıtan başka bir sistematik yaklaşım olması), kiralama süresi boyunca doğrusal yöntem uygulamak suretiyle kâr veya zararda muhasebeleştirir. Satış ve geri kiralama işlemleri Satış ve geri kiralama işlemi, bir varlığın satılmasını ve aynı varlığın geri kiralanmasını içerir. Kira ödemeleri ve satış fiyatı, bunlar bir bütün olarak müzakare edildiğinden, genellikle birbirine bağlıdır. Satış ve geri kiralama işleminin muhasebeleştirilme yöntemi, ilgili kira işleminin türüne (yani finansal kiralama mı veya faaliyet kiralaması mı olduğuna) bağlıdır. 3

10 HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER IFRS for SMEs in Bölüm 20 Kiralama İşlemleri nin içeriği aşağıda düzenlenmiş ve gri olarak gölgelendirilmiştir. Sözlük bölümünde açıklanan terimler de hükümlerin bir parçasıdır. Bu terimler Bölüm 20 metninde ilk kez geçtikleri yerlerde koyu harflerle belirtilmiştir. IFRS Foundation eğitim personeli tarafından eklenen notlar ve örnekler gölgelendirilmemiştir. IFRS Foundation personeli tarafından eklenen diğer notlar köşeli ayraçlar içinde koyu harflerle ve italik olarak sunulmuştur. Personel tarafından metne eklenen kısımlar IFRS for SMEs in bir parçası değildir ve IASB tarafından onaylanmamıştır. Bu bölümün kapsamı 20.1 Bu bölüm, aşağıda yer alanlar hariç olmak üzere her çeşit kiralama işleminin muhasebeleştirmesini içerir: (a) Maden, petrol, doğalgaz ve benzeri yeniden teşekkülü mümkün olmayan kaynakların araştırılması ve kullanılmasına ilişkin kiralama işlemleri (bakınız: Bölüm 34 Özellikli Faaliyetler). (b) Sinema filmleri, videokasetler, oyunlar, el yazmaları, patentler ve telif hakları gibi kalemlerin lisans anlaşmaları (bakınız: Bölüm 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar). (c) Kiracıları tarafından elde tutulan ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirilen gayrimenkulün ölçümü ve faaliyet kiralamaları kapsamında kiraya verenler tarafından sağlanan yatırım amaçlı gayrimenkulün ölçümü (bakınız: Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller). (d) Finansal kiralamalar çerçevesinde kiracılar tarafından elde tutulan ve faaliyet kiralamaları çerçevesinde kiraya verenler tarafından sağlanan canlı varlıkların ölçümü (bakınız: Bölüm 34). (e) Kiralanan varlığın fiyatındaki değişikliklerle, döviz kurlarındaki değişikliklerle veya taraflardan birinin temerrüdü ile ilişkili olmayan, sözleşmeye bağlı şartlardan kaynaklanan ve kiraya veren ya da kiracı açısından bir zarar ile sonuçlanabilecek kiralamalar (bakınız: 12.3(f) paragrafı). (f) Ekonomik açıdan dezavantajlı faaliyet kiralamaları. Notlar Kiralama işlemi, kiraya verenin, bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya ödeme planı karşılığında, taraflarca kararlaştırılmış bir zaman süresince kiracıya devrettiği sözleşmedir. 4

11 Örnekler- Bölüm 20 nin kapsamı Ör 1 Bir işletme, sahip olduğu bir gayrimenkulü kira geliri ve sermaye kazancı elde etmek için elde tutmaktadır. İşletme, varlığın kullanım hakkını, bağımsız üçüncü bir tarafa 10 yıllığına, yıllık (1) ödeme karşılığı devrettiği bir sözleşme yapmıştır. Sözleşme, bir kiralama işlemidir - kiraya verenin (işletme), kiracıya (bağımsız üçüncü bir tarafa), bir ödeme ya da ödeme planı karşılığında (yıllık ödeme) varlığın (binanın) kullanım hakkını, kararlaştırılan süre için (10 yıl) devrettiği bir sözleşmedir. Kiraya veren açısından Varlık, bir yatırım amaçlı gayrimenkuldür. Yatırım amaçlı gayrimenkulün ölçümü, Bölüm 20 nin kapsamı dışındadır (bakınız paragraf 20.1(c)). Yatırım amaçlı gayrimenkul, Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller e göre muhasebeleştirilir. Ancak, kiralama işleminden elde edilen gelir Bölüm 20 ye göre muhasebeleştirilir. Aynı zamanda Bölüm 20 nin gerektirdiği açıklamalar da sunulmalıdır. Kiracı açsısından Kiralama işlemi Bölüm 20 ye göre muhasebeleştirilir. Ör2 Bir işletme (kiracı olarak), bağımsız bir üçüncü taraftan ( gayrimenkulün sahibi) faaliyet kiralaması kapsamında bir bina kiralamıştır. Ayrıca, işletme (kiraya veren olarak), gayrimenkulde oturan farklı bir bağımsız üçüncü tarafa binayı, faaliyet kiralaması kapsamında kiraya vermiştir. İşletme kira hissesi üzerinden; kiracısını, kiraya veren tarafından ücretlendirildiğinden daha fazla tutarda ücretlendirerek kâr elde etmektedir. Paragraf 16.3 e göre işletme, bina üzerindeki kira payını/hissesini yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirmeyi seçmiştir. İşletme, gayrimenkulün faydasının (gayrimenkulden elde ettiği kazancının) gerçeğe uygun değerini güvenilir bir şekilde ölçebilmektedir. İşletme Sözleşme kiralama işlemidir- kiraya verenin, kiracıya (işletmeye), bir ödeme ya da ödeme planı karşılığında varlığın kullanım hakkını kararlaştırılan süre için devrettiği bir sözleşmedir. Ancak işletme, bina üzerindeki hissesini yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirmeyi seçtiği için, binadaki hissesini Bölüm 20 yerine (bakınız pargraf 20.1(c)) Bölüm 16 ya göre muhasebeleştirmelidir (bakınız paragraf 16.6) - yani varlık (yatırım amaçlı gayrimenkul) ve borç (kira ödemeleri için yükümlülük) muhasebeleştirmelidir. Not: İşletme gayrimenkulde sahip olduğu hissenin gerçeğe uygun değerini güvenilir bir şekilde ölçemiyorsa, kiralama hissesini yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirmeyi seçmesi yasaklanmıştır. Bu koşullar çerçevesinde, Bölüm 20 deki faaliyet kiralamasına ilişkin hükümler uygulanır. (1 ) Bu örnekte ve bu modüldeki diğer bütün örneklerde, parasal miktarlar para birimi () olarak ifade edilmiştir. 5

12 Ör 3 İşletmenin kiraya veren işletmesi (gayrimenkulün sahibi) Varlık yatırım amaçlı gayrimenkuldür. Yatırım amaçlı gayrimenkulün ölçümü Bölüm 20 nin kapsamı dışındadır (bakınız paragraf 20.1(c)). Yatırım amaçlı gayrimenkul, Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller e göre muhasebeleştirilir. Ancak kira geliri, Bölüm 20 ye göre muhasebeleştirilir. Aynı zamanda Bölüm 20 nin gerektirdiği açıklamalar da sunulmalıdır. İşletmenin kiracısı (varlığı kullanan) İşletmenin kiracısı, kiralama işlemini Bölüm 20 ye göre muhasebeleştirir. İşletme, bir sinema filmi çekmiştir. İşletme, belirli bir süreliğine isim hakkı ödemesi karşılığında dünya çapındaki çeşitli sinema işletmecilerine, filmi sinemalarda gösterime sunmaları için 12 aylığına lisans vermiştir. Sözleşme kiralama işlemidir - kiraya verenin (işletme), kiracıya (dünya çapındaki sinema işletmecileri), bir ödeme ya da ödeme planı karşılığında (isim hakkı ödemesi) varlığın kullanım hakkını, kararlaştırılan süre için (12 aylığına) devrettiği bir sözleşmedir. Ancak, lisanslama sözleşmesi Bölüm 20 ye göre muhasebeleştirilmez. Sözleşme, Bölüm 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar uyarınca muhasebeleştirilir (bakınız paragraf 20.1(b)) Kiralama sözleşmesine konu varlıkların kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli hizmetler kiraya verenden talep edilebilmesine rağmen, bu bölüm, söz konusu varlıkların kullanım hakkının aktarıldığı sözleşmelere uygulanır. Bu bölüm, sözleşmenin taraflarından birinin diğerine sözleşme konusu varlığın kullanım hakkını aktarmadığı hizmet sözleşmelerine uygulanmaz. Ör4 Örnekler- diğer hizmetlerle birlikte kiralama işlemleri Bir işletme, bağımsız üçüncü bir taraftan faaliyet kiralaması kapsamında bir fotokopi makinası kiralamıştır. Sözleşmenin bir parçası olarak kiraya veren, kiracıya, fotokopi makinası ile ilgili bakım hizmeti sağlamayı kabul etmiştir. Kiracı açısından Sözleşmenin, kiracıya, fotokopi makinası kullanma hakkı veren kısmı Bölüm 20 Kiralama İşlemleri ne göre muhasebeleştirilir. Bakım hizmetleri, giderin ortaya çıktığı dönemin kâr veya zararında gider olarak muhasebeleştirilir. Kiraya veren açısından Sözleşmenin, kiracıya, fotokopi makinasını kullanma hakkı veren kısmı, Bölüm 20 Kiralama İşlemleri ne göre muhasebeleştirilir. Bakım hizmetleri, Bölüm 22 Hasılat a gore, dönem kâr veya zararında gelir olarak muhasebeleştirilir. 6

13 20.3 Destek hizmeti anlaşmaları, kapasite hakları sağlayan telekomünikasyon sözleşmeleri ve al-ya da-öde sözleşmeleri gibi bazı anlaşmalar hukuki açıdan kiralama değildir ancak ödemeler karşılığında varlıkların kullanım haklarını transfer ederler. Bu tür anlaşmalar, özleri itibarıyla varlık kiralamalarıdır ve muhasebeleştirmelerinin bu bölüm uyarınca yapılması gerekir. Ör 5 Örnek- kiralama işlemi içeren sözleşme Bir üretim işletmesi (satın alan), üçüncü bir tarafla (tedarikçi), belirli bir süredeki üretimi için gerekli olan asgari gaz miktarını sağlamak için sözleşme yapmıştır. Tedarikçi ihtiyaç duyulan gazı sağlamak, tasarruf etme gücünü devam ettirmek ve tesisin faaliyetleri ile ilgili önemli durumları kontrol etmek için satın alan tarafın fabrikasına bitişik bir tesis tasarlamış ve inşa etmiştir. Sözleşme aşağıdaki hususları içermektedir: Tesis, sözleşmede açık bir şekilde tanımlanmıştır ve tedarikçi sözleşmedeki hükümlere göre gazı başka kaynaklardan tedarik etme hakkına sahiptir. Ancak, gazı başka kaynaklardan tedarik etmek, ekonomik olarak elverişli ve uygun değildir. Tedarikçi, başka müşterilere gaz sağlama, tesisin ekipmanlarını sökme ve yerlerini değiştirme hakkına sahiptir ve tedarikçinin, istediğinde tesisi değiştirme ve genişletme yetkisi vardır. Ancak, sözleşmenin başlangıcında, tedarikçinin tesisi değiştirme ya da genişletme planı yoktur. Tesis, sadece, satın alan tarafın ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Tedarikçi tamir, bakım ve yatırım harcamalarından sorumludur. Tedarikçi her ay minimum gaz miktarını teslim etmek üzere hazır bulunmalıdır. Satın alan taraf, her ay sabit bir kapasite ücreti ile, mevcut üretimden alınan kısma bağlı olarak değişken bir ücret ödeyecektir. Satın alan taraf, tesisin üretiminden alıp almamasına bağlı olmaksızın, sabit kapasite ücretini ödemek zorundadır. Değişken ücret, tesisin toplam değişken maliyetinin yaklaşık % 90 ını oluşturan cari enerji maliyetini içermektedir. Tesisin verimsiz faaliyetleri sonucunda artan maliyetlerden tedarikçi sorumludur. Eğer tesis belirlenen asgari miktarı üretemezse, tedarikçi, sabit kapasite ücretinin hepsini ya da bir kısmını iade etmek zorundadır. Sözleşme, Bölüm 20 kapsamında kiralama işlemi içermektedir. Varlık (tesis), sözleşmede açıkça tanımlanmıştır ve sözleşmenin yerine getirilmesi tesise bağlıdır. Tedarikçinin, gazı başka kaynaklardan sağlama hakkı olsa da, devamlı olarak bunu yapma imkânı yoktur. Satın alan taraf, tesisi kullanma hakkını elde etmiştir; çünkü mevcut durum özellikle, tesisin, satın alan tarafın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olması ve tedarikçinin tesisi genişletmek ve değiştirmek için bir planının bulunmayışı çerçevesinde, satın alan taraftan başka bir veya daha çok tarafın, tesisin üretiminden önemli sayılabilecek bir miktarda daha fazla satın alması uzak bir ihtimaldir ve satın alan tarafın ödeyeceği fiyat, sözleşmede üretim birimi başına sabit olmayıp; üretimin teslim edileceği zamandaki piyasa fiyatına da eşit değildir. 7

14 Kiralama işlemlerinin sınıflandırılması 20.4 Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve getirilerin önemli ölçüde devredildiği kiralamalar, finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve getirilerin önemli ölçüde devredilmediği kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Notlar Bir kiralama işleminin finansal kiralama olarak sınıflandırılması için, kiralama işleminin sahiplikten kaynaklanan risk ve getirileri karşı tarafa önemli ölçüde devretmesi gerekmektedir. Bunun dışında kalan diğer bütün kiralama işlemleri, faaliyet kiralamasıdır. Risk, atıl kapasiteden veya teknolojik eskimeden kaynaklanabilecek zarar olasılıklarını ve getirilerde, ekonomik koşulların değişmesinden kaynaklanabilecek değişiklikleri kapsar (kalıntı kazancın değerinde meydana gelen değişiklikler gibi). Yararlar ise, varlığın ekonomik ömrü içerisinde kârlı bir şekilde işletilmesi ve kalıntı kazancın değerinde artış meydana gelmesi sonucunda gelir elde edilmesinin beklenmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Önemli ölçüde ifadesi, muğlak bir kavramdır ve finansal kiralama sınıflandırması, kiraya verenin sahiplikten kaynaklanan önemli risk ve getirileri muhafaza ettiği durumlara uygun değildir. Birçok durumda, hem kiracı hem de kiraya veren için aynı sınıflandırma (finansal kiralama veya faaliyet kiralaması) uygundur. Ancak bazı durumlarda farklı sınıflandırmalar uygun olabilir. Örnek- çok taraflı kiralama işleminin sınıflandırılması Ör 6 Üç taraflı bir kiralama sözleşmesi ile kiraya veren (işletme A), sahiplikten kaynaklanan risk ve getirilerini önemli ölçüde ilişkisi olmayan iki tarafa devretmiştir-kiracı (işletme B), kiralanan varlığı belirli bir süre için kullanma hakkını elde etmiş; diğer taraf (işletme C) ise, kiralanan varlığı, kiralama süresi sonunda kiraya verenden (İşletme A), sabit bir fiyattan satın almak için sözleşme yapmıştır. Bu örnek olayda, kiraya veren (işletme A) ve kiracı (işletme B), kiralama işlemini sırasıyla, finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olarak sınıflandıracaktır. Üçüncü tarafın (işletme C nin), kiralanan varlığı kiralama süresi sonunda satın almaya ilişkin kesin bir taahhüdü bulunmaktadır. 8

15 Örnek finansal kiralama sınıflandırması Ör 7 1 Ocak 20X1 tarihinde bir işletme, kiracı olarak, ekonomik ömrü beş yıl ve kalıntı değeri sıfır olan bir makinanın kiralanmasına ilişkin olarak, beş yıllığına, feshedilemez nitelikte bir kiralama sözleşmesi yapmıştır. 1 Ocak 20X1 tarihinde (kiralama işleminin başlangıcında), makinanın gerçeğe uygun değeri (nakit - peşin maliyeti) dir. Kiralama süresi boyunca ilk dört yıl her 31 Aralık ta, kiracının, kiraya verene ödeme yapması gerekmektedir. Kiralama süresi sonunda, makinanın mülkiyeti, son kiralama bedeli olan nin ödenmesi karşılığında kiracıya geçecektir. Kiralama işlemindeki zımni faiz oranı yıllık yüzde 5 tir. Bu oran, kiracının ek borçlanma faiz oranına yakındır. Sözleşme, finansal kiralamadır. 1 Ocak 20X1 tarihinde kiralama işlemi, sahiplikten kaynaklanan risk ve getirileri, önemli ölçüde kiraya verenden kiracıya devretmiştir. Aslında kiracı, sözleşme ile makinenin sahibi olmuştur. Kiracı, kiralanan varlığın kullanımından ve beklenen ekonomik ömrü boyunca gerçeğe uygun değerinde meydana gelebilecek değişmelerden faydalanacak olan taraftır. Örnekler- faaliyet kiralaması sınıflandırması Ör 8 1 Ocak 20X1 tarihinde bir işletme, kiracı olarak, gerçeğe uygun değeri (nakit-peşin maliyeti) olan ekilebilir bir arazinin kiralanmasına ilişkin olarak, beş yıllığına feshedilemez nitelikte bir kiralama sözleşmesi yapmıştır. Kiracı, kiraya verene her yıl ödeme yapacaktır. Sözleşme, faaliyet kiralamasıdır. Kiralama, sahiplikten kaynaklanan risk ve getirileri önemli ölçüde kiraya verenden kiracıya devretmemektedir (örneğin ekilebilir arazinin gerçeğe uygun değerindeki kazanç ve kayıplar, sözleşme yapılmadan önce ve sonra kiraya verene tahakkuk etmektedir). Kiracı, ekilebilir arazinin sonsuz ekonomik ömrünün sadece küçük bir kısmı (5 yıl) için geçici olarak arazinin kullanım hakkına sahiptir. Ör 9 1 Ocak 20X1 tarihinde bir işletme, kiracı olarak, ekonomik ömrü beş yıl ve kalıntı değeri sıfır olan bir motorlu taşıtın kiralanmasına ilişkin, beş günlüğüne feshedilemez nitelikte bir kiralama sözleşmesi yapmıştır. 1 Ocak 20X1 tarihinde (kiralama işleminin başlangıcında) motorlu taşıtın gerçeğe uygun değeri (nakit-peşin maliyeti) dir. Kiraya veren, kiracıdan, motorlu taşıtın kullanıldığı her gün için 120 ücret alacaktır. Kiralama süresi sonunda kiracı, motorlu taşıtı kiraya verene geri verecektir. 9

16 Sözleşme, faaliyet kiralamasıdır. Kiralama, sahiplikten kaynaklanan risk ve getirileri önemli ölçüde kiraya verenden kiracıya devretmemektedir. Kiracı, kiraya verenin motorlu taşıtını sadece beş günlüğüne kullanma hakkını elde etmiştir Bir kiralamanın finansal kiralama mı faaliyet kiralaması mı olduğunun tespitinde, sözleşmenin şeklinden ziyade işlemin özü esas alınır. Normalde, birlikte ya da tek başlarına, bir kiralama işleminin finansal kiralama olarak sınıflandırılmasına neden olabilecek durumlara örnekler aşağıdaki gibidir: (a) Kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresinin sonunda kiracıya geçmesi. (b) Kiracıya, kiralanan varlığı, buna ilişkin opsiyonun kullanım tarihinde oluşması beklenen gerçeğe uygun değerinden çok daha düşük bir bedelle satın alma opsiyonu verilmesi nedeniyle, kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibarıyla kiracı tarafından bu opsiyonun kullanılacağının makul şekilde kesin olması. (c) Mülkiyet, kiracıya geçmeyecek dahi olsa, kira süresinin, kiralanan varlığın ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması. (d) Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibarıyla, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin, en azından, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine önemli ölçüde eşit olması. (e) Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değişiklikler yapılmadığı sürece, sadece kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması. Notlar Kiralama süresinin başlangıcı, ekonomik ömür ve asgari kira ödemeleri kavramları IFRS for SMEs te açıklanmamış olsa da, bu eğitim materyalinde bu terimler tam set IFRS lerde açıklanan anlamları ile aynı şekilde anlaşılmalıdır (bakınız 9 Temmuz 2009 da yayımlanan IAS 17 paragraf 4) (2), yani (a) Kiralama sözleşmesinin başlangıcı, sözleşme tarihinden veya tarafların, kiralamanın temel koşullarına ilişkin taahhütte bulundukları tarihten erken olanıdır. (b) Ekonomik ömür: Bir varlığın bir veya daha fazla kullanıcı tarafından ekonomik olarak kullanılacağı tahmin edilen süreyi veya Bir veya daha fazla kullanıcı tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısı veya benzeri üretim birimini ifade eder. (c) Asgari kira ödemeleri, kiracının kiralama süresince aşağıdakilerle birlikte; koşullu kira, hizmet maliyetleri ile vergiler gibi kiraya veren tarafından ödenen ve kiraya verene tazmin edilenler hariç, ödemek zorunda olduğu veya ödemesinin gerekebileceği tutarları ifade eder: (2) IFRS for SMEs de konuya ilişkin açıklayıcı hükümler bulunmadığı takdirde, işletme, paragraf 10.6 uyarınca, tam set IFRS lerdeki hükümleri dikkate alabilir. 10

17 Kiracı açısından, kiracının kendisi veya kiracı ile ilişkili diğer bir tarafça garanti edilen tutarlar veya Kiraya veren açısından, kendisine aşağıda yer alanlar tarafından garanti edilmiş kalıntı değer: (i) (ii) Kiracı; Kiracıyla ilişkili diğer bir tarafı veya (iii) Garanti altındaki yükümlülükleri karşılamaya yetecek finansal güce sahip olan ve kiraya verenle herhangi bir ilişkisi bulunmayan üçüncü bir taraf. Ancak kiracının, ilgili varlığı, opsiyonun kullanılabilir olduğu tarihteki gerçeğe uygun değerinden önemli ölçüde düşük olması beklenen bir fiyattan satın alma opsiyonu bulunması durumunda; ilgili opsiyon, kiracı tarafından kullanılacağından, kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle - asgari kira ödemeleri, söz konusu satın alma opsiyonunun beklenen kullanılma tarihine kadar kiralama süresi boyunca yapılacak asgari ödemeleri ve ilgili opsiyonun kullanımına ilişkin diğer ödemeleri içerir. Örnekler- finansal kiralama sınıflandırması Ör 10 1 Ocak 20X1 tarihinde bir işletme, kiracı olarak, ekonomik ömrü on yıl olan ve kalıntı değeri sıfır olması beklenen bir makinanın kiralanmasına ilişkin olarak, beş yıllığına feshedilemez nitelikte bir kiralama sözleşmesi yapmıştır. Kiralama işleminin başlangıcında, makinenin gerçeğe uygun değeri (nakit-peşin maliyeti) dir. Kiralama süresinin ilk dört yılı boyunca her 31 Aralık ta kiracının, kiraya verene ödeme yapması gerekmektedir. Kira süresinin sonunda son kira ödemesi olan nin ödenmesi ile makinenin mülkiyeti kiracıya geçecektir. Kiralama işleminde zımni faiz oranı, kiracının ek borçlanma oranına yakın bir şekilde, yıllık % 5 tir. Sözleşme finansal kiralamadır. Kiralama işleminin başlangıcında, sahiplikten kaynaklanan risk ve getiriler, önemli ölçüde, kiraya verenden kiracıya transfer edilmiştir. Aslında kiracı, sözleşmenin başlangıcından itibaren varlığa sahip olmaktadır. Finansal kiralama sınıflandırmasının göstergeleri şunlardır: Kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresinin sonunda kiracıya geçmesi (bakınız paragraf 20.5 (a)), Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibarıyla, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşit olması- asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin ; yani, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerinin hemen hemen tamamı olarak hesaplandığı aşağıdaki tabloya bakınız (bakınız paragraf 20.5 (d)): 11

18 Asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin hesaplanması: Yıl 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 Toplam İskonto Faktörü Ödemeler Ödemelerin Bugünkü Değeri 1,050 (23.000) ,103 (23.000) (23.000) (23.000) (23.539) Ör 11 Veriler Örnek 10 dakilerle aynıdır. Diğer yandan bu örnekte, kiralama süresinin sonunda makinenin mülkiyeti otomatik olarak kiracıya geçmemektedir. Bunun yerine, kiralama işlemi, kiracıya, 1 Ocak 20X6 tarihinde 1 ye makinayı kiraya verenden alma opsiyonu sağlamaktadır. Sözleşme finansal kiralamadır. Kiralamanın başlangıcında, sahiplikten kaynaklanan risk ve getiriler, önemli ölçüde, kiraya verenden kiracıya transfer edilmiştir. Aslında kiracı, sözleşmenin başlangıcından itibaren varlığa sahip olmaktadır - kiralama işleminin başlangıcında kiracı, makinayı 1 Ocak 20X6 tarihinde 1 ye satın alma opsiyonunu kullanmayı öngörmektedir. Finansal kiralama sınıflandırmasının göstergeleri şunlardır: Kiralama süresi sonunda ucuza satın alma opsiyonu olması, yani makinenin kalan ekonomik ömrü beş yıl iken makineyi 1 ye satın alma opsiyonu olması (bakınız paragraf 20.5(b)); Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibarıyla, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşit olması - asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin ; yani, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerinin hemen hemen tamamı olarak hesaplandığı Örnek 10 daki tabloya bakınız (bakınız paragraf 20.5 (d)). Ör 12 Veriler, Örnek 10 dakilerle aynıdır. Diğer yandan bu örnekte, makinenin ekonomik ömrü beş yıldır ve kiralama süresinin sonunda, makinenin mülkiyeti kiracıya geçmeyecektir. Sözleşme finansal kiralamadır. Kiralama süresinin başlangıcında, sahiplikten kaynaklanan risk ve getirilerin hemen hemen hepsi kiraya verenden kiracıya transfer edilmiştir. Aslında kiracı, sözleşmenin başlangıcında varlığa sahip olmaktadır - kiracı, bütün ekonomik ömrü boyunca makinenin kullanımından faydalanmaktadır. Finansal kiralama sınıflandırmasının göstergeleri şunlardır: Kira süresinin, kiralanan varlığın ekonomik ömrünün hepsini ya da çok büyük bir kısmını kapsaması (bakınız paragraf 20.5 (c)); 12

19 Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine önemli ölçüde eşit olması - asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin ; yani, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerinin hemen hemen tamamı olarak hesaplandığı Örnek 10 daki tabloya bakınız (bakınız paragraf 20.5 (d)). Ör 13 Veriler, Örnek 10 dakilerle aynıdır. Diğer yandan bu örnekte, kiralanan varlık, büyük değişiklikler yapılmaksızın başka biri tarafından kullanılamayacak nitelikte, müşteriye özgü (ısmarlama) bir makinedir. Sözleşme finansal kiralamadır. Kiralama süresinin başlangıcında, sahiplikten kaynaklanan risk ve getirilerin hemen hemen hepsi kiraya verenden kiracıya transfer edilmiştir. Aslında kiracı, sözleşmenin başlangıcı itibariyle varlığa sahip olmaktadır. Finansal kiralama sınıflandırmasının göstergeleri şunlardır: Kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresinin sonunda kiracıya geçmesi (bakınız paragraf 20.5 (a)); Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibarıyla, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine önemli ölçüde eşit olması (bakınız paragraf 20.5 (d)); Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değişiklikler yapılmadığı sürece, sadece kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması (bakınız paragraf 20.5 (e)) Birlikte ya da tek başlarına, bir kiralama işleminin finansal kiralama olarak sınıflandırılmasına neden olabilecek diğer durumlara ilişkin göstergeler aşağıdaki gibidir: (a) Kiracının kiralama işlemini feshedebilmesi durumunda, kiraya verenin fesih işleminden kaynaklanan zararlarının kiracı tarafından karşılanması. (b) Kiraya verilen varlığın kalıntı değerindeki değişmelerden kaynaklanan kazanç veya kayıpların kiracıya ait olması (örneğin; kiralama süresi sonundaki satış gelirlerinin çoğuna eşit bir kira indirimi şeklinde). (c) Kiracının, piyasa fiyatının çok daha altında bir kira bedeli ile ikinci bir dönem daha kiralamayı sürdürme hakkının bulunması. Örnekler- finansal kiralama sınıflandırması Ör 14 1 Ocak 20X1 tarihinde bir işletme, ekonomik ömrü 5 yıl olan ve kalıntı değeri olmayan bir makinenin kullanımı için belirsiz süreli bir kiralama sözleşmesi yapmıştır. Kiracının, her yıl için kiraya verene ödeme yapması gerekmektedir. 13

20 Kiracı, sözleşmeyi herhangi bir yılın 1 Ocak tarihinde feshedebilir. Ancak, sözleşmenin feshedilmesi durumunda kiracı, kiraya verene fesih tazminatı ödemek zorundadır. Sözleşmenin fesih tarihine göre ödenecek ceza miktarları aşağıdaki tabloda olduğu gibidir: Sözleşmenin Fesih Tarihi Ceza 1 Ocak 20X Ocak 20X Ocak 20X Ocak 20X Ocak 20X5 ten sonra 0 (yok) Kiralama süresinin başlangıcı itibariyle, makinenin gerçeğe uygun değeri (nakit- peşin maliyeti) dir. Kiracının ek borçlanma maliyeti yıllık % 5 tir. Sözleşme finansal kiralamadır. Kiralama süresinin başlangıcında, sahiplikten kaynaklanan risk ve getirilerin hemen hemen hepsi, kiraya verenden kiracıya transfer edilmiştir. Aslında kiracı, sözleşmenin başlangıcı itibariyle varlığa sahip olmaktadır. Kiracı, kiralama sözleşmesini feshedebilir. Ancak, kiraya verenin fesih işleminden kaynaklanan zararları kiracı tarafından karşılanmaktadır (bakınız paragraf 20.6 (a)). Bu durum, kira ödemelerinin ve kiralama sözleşmesinin feshedilme tazminatlarının bütün kombinasyonlarının bugünkü değerinin, kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle makinenin nakit maliyetine yakın olmasıyla açıklanabilir (ortaya çıkan finansal kiralama maliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki tabloya bakınız). Kiralamanın 1 Ocak 20X6 tarihinde feshedilmesi varsayımı altında finansal kiralama borç itfa tablosu: Yıl 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 1 Ocak Finansman Maliyeti Ödeme 31Aralık 100, (23.000) (a) (23.000) (a) (23.000) (a) (23.000) (a) (23.539) 0 (yok) (a) Kiracı, kiralama işlemini feshederse, cezai tazminat, ertesi gün (1 Ocak ta) ödenmektedir. Cezai tazminat, geri kalan finansal kiralama borçlarının anapara miktarına eşittir. 14

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 25 Borçlanma Maliyetleri

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 25 Borçlanma Maliyetleri IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 25 Borçlanma Maliyetleri IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 25 Borrowing Costs of the International

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 28 Employee Benefits of the

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 16 Investment Property of the

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 15 Investments in Joint Ventures

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 11 Temel Finansal Araçlar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 11 Temel Finansal Araçlar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 11 Temel Finansal Araçlar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 11 Basic Financial Instruments of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 29 Gelir Vergisi

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 29 Gelir Vergisi IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 29 Gelir Vergisi IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 29 Income Tax of the International Financial

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 14 Investments in Associates of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 32 Events after the

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 5 Statement of Comprehensive

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 24 Devlet Teşvikleri

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 24 Devlet Teşvikleri IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 24 Devlet Teşvikleri IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 24 Government Grants of the International

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 17 Maddi Duran Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 17 Maddi Duran Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 17 Maddi Duran Varlıklar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 17 Property, Plant and Equipment of

Detaylı

TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 24/02/2006 tarih

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 21 Provisions and Contingencies

Detaylı

TMS - 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ

TMS - 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 24/02/2006 tarih ve 26090

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 23 Hasılat

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 23 Hasılat IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 23 Hasılat IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 23 Revenue of the International Financial Reporting

Detaylı

Tebliğ. Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ Sıra No: 21

Tebliğ. Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ Sıra No: 21 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ Sıra No: 21 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; kiralama işlemlerine ilişkin

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 3 Financial Statement Presentation

Detaylı

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR 2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORU 1: TMS 2 Stoklar Standardına göre; SORULAR a) Stokların maliyeti ve net gerçekleşebilir değer

Detaylı

KOBİ-TFRS YE GÖRE KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Ferah YILDIZ * Ekrem KARA ** Ahmet YANIK ***

KOBİ-TFRS YE GÖRE KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Ferah YILDIZ * Ekrem KARA ** Ahmet YANIK *** AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, Yıl:14, Sayı:1, 14:461-478 KOBİ-TFRS YE GÖRE KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ferah YILDIZ * Ekrem KARA ** Ahmet YANIK *** ACCOUNTING OF LEASE

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 4 Finansal Durum Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 4 Finansal Durum Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 4 Finansal Durum Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 4 Statement of Financial Position of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 1 Small and Medium-sized

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 13 Stoklar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 13 Inventories of the International Financial Reporting

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 18 Intangible Assets other

Detaylı

10. Bölüm KİRALAMA İŞLEMLERİ. Prof. Dr. Selahattin KARABINAR

10. Bölüm KİRALAMA İŞLEMLERİ. Prof. Dr. Selahattin KARABINAR 10. Bölüm KİRALAMA İŞLEMLERİ Prof. Dr. Selahattin KARABINAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Kiralama türlerini tanımlayabilme ve birbirinden

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

[Taslak] Uluslararası Finansal Raporlama Standardı X Kiralama Đşlemleri

[Taslak] Uluslararası Finansal Raporlama Standardı X Kiralama Đşlemleri [Taslak] Uluslararası Finansal Raporlama Standardı X Kiralama Đşlemleri Genel bakış ve önbilgi 1 Bu [taslak] IFRS, kiralama işlemlerinin raporlanmasında kiracı ve kiraya veren tarafından uygulanması gereken

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek TMS 18 HASILAT İçerik Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek 2 Giriş TMS 18, ilk defa 09/12/2005 tarihinde

Detaylı

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ SINIRI, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları Yorumu 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 08/01/2009

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005 tarih ve

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

TFRS YORUM - 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Yorumu 31/12/2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının;

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının; 9 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29321 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Dipnotların yapısı Muhasebe politikalarının açıklanması İşletme yönetiminin değerlendirmeleri hakkında

Detaylı

Gelecekte kullanım amacı henüz belirlenmemiş arsalar. Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boş bir bina

Gelecekte kullanım amacı henüz belirlenmemiş arsalar. Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boş bir bina Balkız Ünal - Kıdemli Müdür / Denetim TMS 40 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Tanım: Yatırım amaçlı gayrimenkuller kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar UMS 37 Jale Akkaş Denetim Ortağı 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 37 Karşılıklar Koşullu

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

TMS YORUM - 32 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ

TMS YORUM - 32 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - İnternet Sitesi Maliyetleri Yorumu 31/12/2005 tarihinden sonra

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM DÜNYASI

MUHASEBE VE DENETİM DÜNYASI MUHASEBE VE DENETİM DÜNYASI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ M. Emre YAKUT Uzman Yrd.

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 21 Temmuz 2010 - Çarşamba 10:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 21 Temmuz 2010 - Çarşamba 10:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 21 Temmuz 2010 - Çarşamba 10:00 SORULAR SORU 1: TMS 2 Stoklar standardına göre Net Gerçekleşebilir

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TFRS YORUM - 5 HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR

TFRS YORUM - 5 HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar 30 Eylül 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı İşletmelere Özel TFRS ve KOBİ TFRS Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı 2012-2013 programı TÜRKİYE 2013 YILINA YENİ MUHASEBE STANDARTLARIYLA GİRİYOR Yasal defterlerini vergi kanunlarına göre tutmakta olan

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/174-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/174-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/174-1 HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 36) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 18 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Hisse

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar UMS 37 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 37 Karşılıklar Koşullu Borçlar Bu Standardın

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ( Eski unvanıyla Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi )

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ( Eski unvanıyla Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ) MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ( Eski unvanıyla Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ) 30 HAZİRAN 2016, 31 ARALIK 2015, 31 ARALIK 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardı, 31/12/2005 tarihinden sonra

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ VE KİRALAMA HİZMETLERİ DEVRİNE İLİŞKİN RAPOR

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ VE KİRALAMA HİZMETLERİ DEVRİNE İLİŞKİN RAPOR DEVRİNE İLİŞKİN RAPOR İÇİNDEKİLER 1- ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 2- ŞİRKET İN YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 3- RAPORUN KONUSU 4- RAPORDA KULLANILAN YÖNTEMLER 5- ŞİRKET

Detaylı