SOĞUKDEPO İŞLETMESİ KURS NOTLARI İÇERİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOĞUKDEPO İŞLETMESİ KURS NOTLARI İÇERİĞİ"

Transkript

1 SOĞUKDEPO İŞLETMESİ KURS NOTLARI İÇERİĞİ 1. Soğutma Sistemleri, Soğutkanlar, Enerji Dengesi Hakkında Temel Bilgiler. 2. Resimlerle Genel Tanıtım: Soğuk Depo Yapıları, Soğuk Odalar, Kompresörler, Tesisatlar. 3. Soğuk depoların cihaz teknolojisi ile soğutulması. 4. Amonyak Soğutkanı ile çalışan merkezi soğutma sistemi ve boru devreleri. 5. Hasat Bölgesi Soğuk Depoculuğu, Soğuk Zincir. 6. Soğuk Depolarda Yönetim ve İşletme Bilgileri. 7. Lojistik Amaçlı Soğuk-Donmuş Muhafaza Depoları. 8. Soğuk Depo İşletmesinde Enerji Akışları ve Kayıpları 9. Soğutma Tesisatı Çalıştırma-Bakım ve Arızaları. 1. SOĞUTMA SİSTEMLERİ ENERJİ DENGESİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

2 1.0 GENEL TANIMLAR Akışkan : Termodinamik çevrimi oluşturan maddelerdir sıvı, buhar veya gaz halinde bulunabilirler. İç enerji : Atomların hareketlerinden dolayı oluşan kinetik enerjidir Sıcaklık : Atomları kinetik enerjisinin (iç enerjinin) ölçülebilir bir göstergesidir. Birim K (derece Kelvin = C ) Basınç : Birim alana uygulanan Kuvvettir. (birim N/m2=Pascal) Entalpi : iç enerji artı potansiyel enerji kjoule Doymuş sıvı : verilen akışkan basıncı için kaynama noktasındaki sıvı Doymuş buhar : verilen akışkan basıncı için kaynama noktasındaki buhar Buhar yüzdesi : doymuş buhar-sıvı karışımındaki % buhar miktarı Akışkan debisi : akışkanın sistemdeki akış oranı kg/s 1.1. SOĞUTMA MAKİNALARI Soğutma makinaları bir bölgeyi çevre sıcaklığının altında tutmak için kullanılan sistemlerdir. Bu tür sistemlerde tek fazlı akışkan kullanılabileceği gibi iki fazlı akışkanlar da kullanılabilir. Genelde soğutma uygulamaları, yiyeceklerin saklanması, binaların soğutulması gibi uygulamalar için düşünülür, fakat bir çok farklı uygulaması da mevcuttur. Örneğin uzay araçlarının sıvı yakıtlarının eldesi, demir çelik fabrikalarında kullanılan oksijenin elde edilmesi, doğal gazin taşınması ve depolanması gibi alanları kapsayabilir. Soğutma makinaları temel olarak güç üretme makinalarının tersi prensiple çalışır. Dışardan iş girerek soğu enerjisi elde edilir. Hepimiz elimize dökülen kolonyanın serinlik verdiğini biliriz. Bunun temel nedeni kolonyanın içindeki alkolün buharlaşması sonucu çevresinden (elimizden) ısı enerjisi çekmesidir. Soğutma makinalarının çoğu genel olarak bir çalışma akışkanının (soğutkanın) düşük basınçta buharlaştırılması ve yüksek basınçta tekrar sıvılaştırılması prensibine dayanır. Bundan başka bir gazın yüksek basınca sıkıştırıldıktan sonra soğutulması sonrada düşük basınca genleştirilmesi prensibine dayanan soğutma sistemleri de vardır. Bu tür sistemler gazların sıvılaştırılmasında ve uçaklarda sıkça kullanılırlar. Termo-iyonik soğutucularda (Peltier soğutucuları) gittikçe daha fazla kullanım bulunmaktadır. Bu soğutucularda uçlarından birbirine bağlanmış iki değişik tür alaşımdan elektrik akımı geçirilir ve bir uç ısınırken diğeri uç soğur. Soğutma akışkanlarının sıkıştırılması genelde kompresör dediğimiz aygıtlarla gerçekleşir. Kompresörler genel olarak piston silindir tipi, turbokompresörler, vida tipi kompresörler, ses dalgalarıyla sıkıştırma gibi değişik tiplerde olabilir. Absorbsiyon tipi soğutucularda basınç sıvı pompası ve birden fazla sıvının fazlarının ayrılması sistemiyle de oluşturulabilir Soğutma akışkanlarının aynı zamanda genleştirilmesi de gerekmektedir. Genleşme ideal olarak bir türbin veya genleşme makinasında yapılabilir, fakat genel uygulama bir genleşme vanası veya lüle, kılcal bir boru veya delikli levhalar kullanmaya dayanır. Şimdi bu makinaların bazılarını daha detaylı olarak inceleyelim KARNOT SOĞUTMA MAKİNASI Karnot soğutma makinası teorik olarak soğutma akışkanının sıkıştırıldığı bir kompresör, soğutma akışkanının buharlaştırıldığı bir evaporatör, soğutma akışkanının genleştirildiği bir türbin ve bir kondenserden (yoğuşturucu) oluşur. En yüksek çalışma verimine ulaşabilecek makinadır. Akışkan olarak doymuş sıvı buhar karışımını kullanılabilir. Teoride bu çevrim en iyi verim vermekle beraber, pratik kullanımda sıvı buhar karışımının kompresörde sıkıştırılması ve türbinde genleştirilmesi çok zordur. Aynı zamanda türbin pahalı bir araçtır. Bu yüzden bu çevrim pratik uygulamalarda çok fazla yer bulmamıştır.

3 Şekil 1.1 Karnot çevrimi şematik görünüm ve T-s (sıcaklık entropi) diyagramı. Burada 1-2 kompresörü, 2-3 kondenseri, 3-4 türbini, 4-1 evaporatörü göstermektedir STANDART SOĞUTMA ÇEVRİMİ (MAKİNASI) Carnot çevrimindeki problemler bu çevrimi biraz değiştirerek giderilebilir. Kompresöre doymuş sıvı-buhar karışımı gönderilecek yerde karışım kızdırılarak tamamen doymuş veya kızgın buhar haline getirilebilir. Pahalı olan Şekil türbin 1 Karnot bir soğutma genleşme makinası vanasıyla değiştirilebilir. Bu değişiklikler yapıldığında günümüzde en fazla kullanılan soğutma sistemi oluşmuş olur.şekil 2 de bu çevrimin bileşenlerini şematik olarak görmekteyiz. Şekil 1.2 Standart soğutma çevrimi

4 Şekil 1.3 de böyle bir soğutma sisteminin daha ayrıntılı ve gerçekçi bir diyagramını görmekteyiz. Şekil 1.4 de Şekil 1.3 Standart soğutma çevriminin ayrıntılı grafik gösterimi ise aynı çevrimin sıcaklık entropy (T-S) diyagramında gösterilişini görmekteyiz. Şekillerden de görüldüğü gibi soğutma makinası temel olarak bir buharlaştırıcı (evaporatör), bir Yoğuşturucu (Kondanser), bir kompresör ve bir genleşme vanasından oluşmaktadır. Evaporatörde ortamdan ısı enerjisi çekilir, kondenserde ise ısı çevreye verilir. Kondenser ve evaporatör olarak genelde hava veya suya veya soğutulacak besin maddesine ısı aktaracak ısı değiştirgeçlerinden yararlanılır. Kompresör girişine 1, kompresör çıkışı-kondenser girişine 2, kompresör çıkışına 3 ve evaporator girişine 4 dersek, Bu sistemdeki evaporatörün çevreden çektiği ısı : Q evaporatör = m * (h 1 h 4 ) formülü ile hesaplanabilir. Burada m akışkan debisi (kg/s) ve h entalpidir (KJ/kg). Burada m akışkan debisi (kg/s) ve h entalpidir (KJ/kg). Soğutma çevriminde değişik akışkanlar kullanılabilir. Bu akışkanlar ve termodinamik özelliklerinin detayları bir sonraki bölümümüzde verilecektir. Evaporatör giriş ve çıkış şartları bilindiğinde entalpi değerleri termodinamik tablo, diagram veya programlar yardımıyla bulunabilir. Kondenserde dışa atılan ısı ise Q kondenser = m * (h 2 h 3 ) formülü ile hesaplanabilir. Kompresörün çektiği elektrik enerjisi : W kompresör = m (h 2 h 1 ) / mekani-elektrik formülü ile hesaplanır. Buradaki mekani-elektrik kompresör mekanik ve elektrik verimini ifade eder. Kondenser veya evaporatördeki ısı transferinin kompresöre verilen mekanik işe oranına etkinlik katsayısı (COP) adı verilir. COP evaporatör = Q evaporatör / W kompresör COP kondenser = Q kondenser / W kompresör Evaporator etkinlik katsayısı soğutma sistemlerinde, Kondenser etkinlik katsayısı ısıtma sistemlerinde (Isı pompalarında) kullanılır.

5 Şekil 1.4 Standart soğutma çevriminin T-S diyagramında gösterimi Bu hesabı küçük bir örnek problemle görelim : Örnek 1 : Bir standart soğutma makinasında soğutma akışkanı olarak R134a kullanılmaktadır. Akışkan kompresöre 1.4 Bar basınç ve 20 C de 0.05 kg/s debi ile girmekte ve 8 bar 50 C de çıkmaktadır. Akışkan kondenserden 26 C de ve 7.2 de barda çıkmıştır. Akışkan genleşma vanasından 1.5 bar basınçta çıkmıştır. Evaporatördeki ısı çekimi, kondenserdeki ısı transferini bulunuz. Kompresörün mekanik-elektrik verimi 0.9 ise kompresöre giren elektrik enerjisini bulunuz. Sistemin soğutma sistemi ve ısı pompası olarak etkinlik katsayısını bulunuz. bir Freon-12 tablosundan entalpi değerleri aşağıdaki gibi bulunabilir. Burada şunu hemen belirtelim mutlak entalpi değerleri değişik referans değerleri kullanıldığından değişik değişik tablo ve programlarda değişik olabilir, fakat entalpi farkları değişmez. evaporatör çıkışı : P 1 = bar T 1 = -2 C de h 1 = KJ/kg olarak bulunur. Kompresör çıkışı : P 2 = bar T 2 = 70 C de h 2 = KJ/kg olarak bulunur. Kondenser çıkışı : P 3 = bar T 3 = 40 C de x 3 =0.0 (doymuş sıvı) h 3 = KJ/kg olarak bulunur. h4=h3=256.6 KJ/kg (genleşme vanasında dışarıya enerji kaçağı-ısı transferi yoksa entalpi sabit kalır.) Bu değerleri kullanırsak : Q evaporatör = m * (h 1 h 4 ) = 0.05kg/s * ( ) = 7.05 KW Q kondenser = m * (h 2 h 3 ) = 0.05kg/s * ( ) = KW W kompresör = m * (h 2 h 1 ) /h mekani-elektrik = 0.05kg/s/0.9*( ) = KW COP evaporatör = Q evaporatör / W kompresör =7.05/ = COP kondansör = Q kondansör / W kompresör = / = Burada hemen belirtelim ki biz bu makinayı hem ısıtma hem de soğutma amacıyla kullanabilirsek verdiğimiz enerjinin yaklaşık 4.63 katını, sadece soğutma olarak kullanırsak 1.86 katını, sadece ısıtma için kullanırsak 2.76 katını almaktayız. Enerji kazanımı bakımından fabrikamızda makinamızı hem soğutma hem de ısıtma olarak kullanmamız bize büyük

6 avantajlar sağlayabilir. Burada zor olan hem ısıtma hem de soğutma uygulamasını aynı prosessler içinde bulmaktan kaynaklanabilir. 2.0 RESİMLERLE GENEL TANITIM 2.1 SOĞUK DEPO YAPILARI Şekil Soğuk depo dış görünüm Şekil Soğuk depo planı

7 Şekil Soğuk depo planı Şekil Kabuk ve raf yapısı

8 Şekil raf yapısı 2.2 SOĞUK ODALAR Şekil soğuk oda iç görünüm

9 Şekil Meyve sebze soğuk odası iç görünüm Şekil Meyve sebze soğuk odası iç görünüm

10 Şekil Taze muhafaza odası Şekil Depolarda hava yönetimi

11 Şekil Depolarda hava yönetimi Şekil Depolarda hava yönetimi

12 Şekil Depolarda hava yönetimi Şekil Depolarda hava yönetimi

13 Şekil Depolarda hava yönetimi Şekil chiller

14 Şekil chiller Şekil chiller

15 Şekil depolamada gaz yöntemi Şekil depolamada gaz yöntemi Şekil depolamada gaz yöntemi

16 Şekil depolamada gaz yöntemi 2.3 KOMPRESÖRLER Şekil serisi amonyak kompresörü Şekil açık silindirli amonyak kompresörü

17 Şekil açık silindirli soğutma kompresörü Şekil açık tip vidalı kompresör Şekil Hermetik amonyak pompaları 3 ve 1 kademe Şekil Hermetik kompresör bataryaları

18 Şekil kompresör dairesi Şekil scroll kompresör Şekil vidalı kompresör dairesi Şekil yarı hermetik vidalı kompresör 2.4 HAVA SOĞUTUCULAR Şekil amonyak soğutucu

19 Şekil Çift üflemeli oda soğutucu Şekil Soğutucular ve montajları

20 Şekil glikollü su ile çalışan oda soğutucusu Şekil Monoblok oda soğutma cihazı 2.5 YARDIMCI SİSTEM EKİPMANLARI Şekil Donmuş gıda ve dondurma sistemi akış diyagramı

21 Şekil Evaporatif yoğuşturucular Şekil kuru ıslak ve kuru soğutucular Şekil kuru ıslak ve kuru soğutucular

22 Şekil marmaris çoklu kompresörlü ünite Şekil plakalı eşanjörler

23 Şekil plakalı eşanjörler Şekil sıvı soğutucular

24 Şekil şok soğutucu (hızlı dondurucu) Şekil split tip endüstriyel soğutma Şekil üniversal kondenser

25 Şekil vanalar Şekil pressostat Şekil Soğuk duvarına monte edilen basınç dengeleme ventilleri

26 Şekil zemin ısıtma sistemleri Şekil baudelot plakalı soğutucu

27 Şekil donmuş gıda ve dondurma tesisi

28 Şekil sıvı soğutucular Şekil su soğutma gurubu

29 2.6 OTOMASYON Şekil donmuş gıda dondurma projesi Şekil sistem görünümü

30 Şekil kontrol ekranları Şekil kontrol ekranları

31 Şekil kontrol ekranları Şekil kontrol ekranları

32 Turan ERKAN Makina Mühendisi TERKAN ISI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. SOĞUK DEPOLARIN CİHAZ TEKNOLOJİSİ İLE SOĞUTULMASI İnsanoğlu uzun yıllar kullanmakta olduğu amonyak gazı ile çalışan soğutma tesisi uygulamasından fabrikasyon ürün olarak cihaz üretimine adım atmak için Freon adı ile anılan soğutucu akışkanları üretmeye başladı ve evlerimiz buzdolabı, ofis ve araçlarımız klima cihazı ile tanıştı. Freon gazı soğutma teknolojisinin gelişmesiyle ve zamanla fabrikasyon ürün olarak Paket(Monoblok) Tip Soğuk Depo Cihazları üretildi. Fabrikasyon bitmiş ürün olan Paket Tip Soğuk Depo Cihazları ile soğuk depo tesis etmek kolay hale geldi. Soğuk Zincir altyapısının yaygınlaşmasını hızlandırdı. Soğuk Depo Tesis edilmesine modüler yaklaşımlı çözümler sundu. Tek cihazlı küçük soğuk hava depoları, bir odada birden fazla cihazın kullanıldığı müstakil kullanımlı odalara sahip küçük ve orta ölçekli soğuk depo tesisleri Paket Tip Soğuk Depo Cihazları kullanılarak çalışmaya başladı. Paket Tip Soğuk Depo Cihazları soğutma tesisatı genellikle hermetik olarak planlanmakta ve bu sebeple gaz kaçağı riski bakımından avantajlı olmaktadır. İyi bir teknolojinin uygulandığı otomasyon donanımı ile teknik personel gereksinimine ihtiyaç olmadan uzun yıllar sorunsuz bir şekilde çalışırlar. Peryodik aksam değişimi gerektirmez. Peryodik bakım gereksinimi ortam kirliliğine bağlı olarak kondenser ve evaporatör temizliği ile sınırlı olmaktadır. SİSTEM AVANTAJLARI Geliştirilmiş prototip üzerinden standart modellerde cihaz olarak üretildiklerinden optimizasyon ve verimlilik avantajı olmaktadır. Boru tesisatı olmadığı için daha az soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Yüksek otomasyonla insana bağımlılık en az seviyeye getirilmiştir. Soğutma makinistine ihtiyaç yoktur. Cihaz teknolojisi modüler sistem olarakta anılmaktadır. Merkezi sistemlerde olduğu gibi makine dairesi gerektirmemektedir. Uzun boru tesisatları olmamaktadır. Uzun boru tesisatları esasen basınç ve ısı kaybı demektir. Bununda karşılığı enerji tüketiminde artış ve yüksek enerji maliyeti olmaktadır. Cihaz teknolojisi modüler sistem olarak uygulanmaktadır. Her oda bağımsız olarak çalışmaktadır. Kapasite artırımı ve büyüme son derece kolaydır. Cihaz teknolojisi çalışma verimliliği merkezi sisteme göre her zaman avantajlıdır. Çünkü cihaz, ya tasarlandığı en iyi verimi vereceği rejimde tam kapasite çalışmakta, yada durmaktadır. Yani merkezi sistemlerde olduğu gibi ara kapasite kademelerinde çalışma söz konusu değildir. Ara kapasite kademeleri verimsiz çalışma bölgeleridir. Paket cihaz teknolojisinde işletme maliyeti çok düşüktür. Periyodik bakım giderleri yoktur. Sarf malzeme kullanılmamaktadır. Sistem uzun yıllar sorunsuz çalışmaktadır.

33 PAKET CİHAZ SOĞUTMA TESİSATI DR EV P K P H P L SC SF SV Kurutucu Filtre (Drayer) Genleşme Valfi (Expansion Valf) Alçak ve Yüksek Basınç Otomatiği (Pressostat) Yüksek Basınç (High Pressure) Alçak Basınç (Low Pressure) Alt Soğutma (Subcooling) Emiş Hattı Filtresi (Suction Fitler) Solenoid Valf (Solenoid Valf)

34 SOĞUK DEPO GRUPLAMA A) Üretim Bölgesi Depoları Elma üretim bölgesi uzun süreli saklama Depoları Boylama ve ambalaj ile ürünün markete hazırlandığı Paketleme Evi Depoları B) Gıda İşleme Fabrikaları Depoları Mandıra Depoları Süt Ürünleri Fabrikaları Depoları Piliç Kesimhane ve İleri işlem Ürünleri Depoları Kırmızı Et Ürünleri Fabrika Depoları Deniz Ürünleri İşlem Tesisi Depoları C) Gıda Ticareti Depoları Otel Depoları Hal Depoları Toptancı Gıda Çarşısı Münferit Depolar Gıda Ürünleri İşleme Fabrikaları Dağıtım Bölge Depoları Tüketim Bölgeleri Dağıtım Deposu-Lojistik Liman Depoları D) Kesimhane Depoları Büyük ve Küçükbaş Hayvan Kesim Mezbahaları

35

36 MONTAJ Paket Tip Soğuk Depo Cihazı montajı soğuk odanın dış cephesi olan duvarına yapılmalıdır. Dış cephesi olmayan oda uygulamalarında cihaz, iç ve dış üniteler olarak ayrı üretilmekte ve yerinde split montaj yapılmaktadır.

37 SPLIT MONTAJ DETAYLARI Evaporatör ve kompresör ünitesi arasında çekilecek bakır boru tesisatı, alçalan eğimde veya yükselen eğimde olmalıdır. Sorunsuz uzun ömürlü çalışma için bu detay önemlidir. Başarılı bir yoğuşma suyu drenajı için evaporatör montajında, yoğuşma suyu tavasından suyun rahat tahliye edeceği hesaba katılmalıdır. Drenaj borusu oda içinde kalan kısmı izole edilmelidir. Oda içinde drenaj hattı uzunsa rezistans kullanılarak donmaya karşı tedbir alınmalıdır. Cihazlarımızda Copeland scroll tip kompresör kullanılmaktadır. Scroll tip kompresörler yapısal özelliği gereği tek dönme yönünde çalışmaktadır. Ters yönde çalıştığında kompresör volüm transferi yapamadığı için basınç üretmemektedir. Yani yüksek basınç çıkışına manometre bağlandığında nominal basınç okunamaz. Ters yönde kısa süreli çalışma(1 dakikanın altında) sorun yaratmaz. Ancak ters yönde uzun süreli çalışma kompresör hasarına sebep olur. Ters yönlü çalışmaya engel olarak cihazlarımızda elektronik faz sıralama kontrol(motor Koruma Rölesi) donanımı bulunmaktadır. Montaj sonrası ilk çalıştırmaya, kompresör ve fan motorları yön senkronizasyonu yapılarak başlanmalıdır. Trifaz enerji beslemeli kondenser ve evaporatör fanları, motor tarafından bakıldığında saat yönünün tersine dönmelidir. Bu faz sırasının kompresörü doğru dönme yönü ile çalıştırdığından emin olunmalıdır. Cihaz mekanik ve elektrik montajı tamamlandıktan sonra termik ayarları ve pressostat basınç ayarları cihaz özellikleri dikkate alınarak yapılmalı ve bu işlemler tamamlandıktan sonra işletme çalışmasına geçilmelidir. Pressostat basınç ayar değerleri cihazda kullanılan gaz cinsine göre değişmektedir ve kullanılan gaz özellikleri dikkate alınarak basınç ayarları yapılmalıdır. Cihaz çalışmaya başladığında normal olarak expansion valf ayar gerektirmez. Gözlem olarak N serisi cihazlar dönüş vanasında serinlik ve terleme, D serisi cihazlarda vanayı geçmeyen karlanma müşahade edilmelidir. Bu gözlem, oda sıcaklıkları ayar değerlerine geldiğinde yapılmalıdır. D serisi cihazlarda karlanma kompresör gövdesini kaplamamalıdır. Vananın gövdeye bağlandığı noktada karlanma kesilmelidir. Bu sonuçlardan farklı bir durum olduğunda expansion valf superheat ayarı yapılmalıdır. Montaj sonrası çalışma süresince enerji girişi, sorunlu veya ters yönlü olduğunda elektronik enerji kontrol(motor Koruma Rölesi) donanımı cihazı çalıştırmaz. Enerji normal hale geldiğinde cihaz çalışmaya başlar.

38 4. MERKEZİ SOĞUTMA TESİSATI Günümüzde küçük ve orta ölçüdeki depolarda yer kaplama, bakım, montaj ve işletme kolaylığı açısından paket tipi adı verilen soğutma grupları tercih edilmektedir. Ancak, büyük tesislerde ana soğutma sistemi kompresör dairesi veya soğutma merkezi adı verilen bina içinde tesis edilmektedir. Büyük kimya tesislerinde birkaç tane soğutma merkezi mevcut olabilmektedir. Günümüzde çeşitli sorunlardan dolayı merkezi soğutmada freon türü yapay soğutkanların kullanımından kaçınılmakta ve doğal soğutkanlara öncelik verilmektedir. En çok tercih edilen doğal soğutkan Amonyak tır. Sadece soğuk muhafaza gereken; çoğunlukla yaş meyve ve sebze, kuru gıdalar depolanan soğuk depolarda 0 o C lik tek rejim uygulanmaktadır. Soğutma merkezi tüm sistem unsurlarını bulundururken soğutucular soğuk odalara dağılmışlardır Şekil 2- Şeklin sol ve üst tarafındaki tüm sistem elemanları kompresör dairesi içinde (merkezde), soğuk odalardaki soğutucular sağ alt kısımda gösterilmişlerdir. Yuvarlak içine alınmış olan sayılar Şekil 3 te görülen tek kademeli soğutma çevriminin etaplarını göstermektedir.1-kompresör, 2-Elektrik Motoru, 3-Yağ ayırıcı, 4- Çek valf, 5- Su soğutmalı yoğuşturucu (kondenser), 6- Sıvı amonyak tankı, 7- Yağ tahliye vanası, 8- Alçak basınç (buharlaşma basıncı) sıvı ayırıcı tank, 9- Seviye kontrollu genleşme valfi, 10-Sıvı Amonyak sirkülasyon pompaları, 11-Oda soğutucu (buharlaştırıcı) ( h-log p)= (entalpi-basınç)diyagramında görüien tek kademeli soğuk buhar çevrimi uç noktaları soğutma sistemi elemanlarının giriş ve çıkış halleridir: (1) Kompresör girişi (doymuş kuru buhar), (1-2) kompresörde gerçekleşen politropik (kayıplı) sıkıştırma, (1-2 ) adyabatik (ısı alışverişi olmadan gerçekleşen ideal ) sıkıştırma, (2) Kompresör çıkışı Yoğuşturucu girişi (kızgın buhar), (3) Yoğuşturucu çıkışı (birkaç derece aşırı soğumuş sıvı soğutkan) = Genleşme valfi girişi, (4) Sirkülasyon pompası girişiçıkışı,soğutucu girişi (alçak basınçta soğuk sıvı soğutkan), (5) Soğutucu çıkışı ıslak buhar, (1) Sıvı ayırıcı çıkışı-kompresör girişi.

39 log p 3 Pc, t c 2' 2 S=Sabit 4 5 x= ¹/f Po, t o 1 h Şekil 3- Tek kademeli soğuk buhar çevrimi (h,log p) diyagramında görünümü ÜÇ BUHARLAŞMA SICAKLIĞI OLAN MERKEZİ SOĞUTMA TESİSATI Şekil 4 te Soğuk muhafaza, donmuş muhafaza ve dondurma tüneli bulunan bir soğuk depodaki sistemin prensip şeması görülmektedir. Böyle bir tesiste genellikle soğuk odalar C, donmuş muhafaza odaları C, dondurma tünelleri sıcaklıklarda tutulurlar. Buna göre soğutucular içindeki buharlaşma sıcaklıkları da soğuk odalarda -5/- 10 C, donmuş muhafaza odalarında -25/-30 C, dondurma tünellerinde -40/-48 C olabilir. Buna göre soğuk oda kompresör kademesi 1, donmuş oda kompresör kademesi 2, tünel soğutma kademesi 3 tür. Verilen şema genel bir uygulamaya göredir. Günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak, farklı iki soğutkan (CO2+ NH3) kullanılarak kaskad kademeli soğutma sistemleri de yapılmaya başlanmıştır. Şekil 4 teki sistem elemanları numaralara göre açıklanırsa: 1-Kompresörler, 2-Elektrik Motorları, 3-Yağ ayırıcılar, 4- Çek valf, 5- Su soğutmalı yoğuşturucu (kondenser), 6- YB Sıvı amonyak tankı, 7- Yağ tahliye vanası, 8- Alçak basınç (buharlaşma basıncı) sıvı ayırıcı tanklar, 9- Seviye kontrollu genleşme valfleri, 10-Sıvı Amonyak sirkülasyon pompaları, 11-Oda soğutucular, Donmuş muhafaza ve tünel soğutucu için ilave sıvı amonyak ve tünel booster kompresörü kızgın buhar soğutucu bulunmaktadır. Yuvarlak içine alınan numaralar da çevrimi gösteren (h,log p) diyagramındaki durumları göstermektedir. H, log p diyagramında gösterilen noktalar ise : (1) Birinci kademe sıvı ayırıcı çıkışı-kompresör girişi (doymuş kuru buhar), (1-2) kompresörde gerçekleşen politropik (kayıplı) sıkıştırma, (1-2 ) adyabatik (ısı alışverişi olmadan gerçekleşen ideal ) sıkıştırma, (2) Kompresör çıkışı Yoğuşturucu girişi (kızgın buhar), (3) Yoğuşturucu çıkışı (birkaç derece aşırı soğumuş sıvı soğutkan) = Genleşme valfi girişi, (4) Sirkülasyon pompaları girişi-çıkışı,soğutucu girişi (alçak basınçta soğuk sıvı soğutkan), (5) Soğutucu çıkışı ıslak buhar, (7) ikinci kademe kompresör emişi,(9,10) donmuş muhafaza soğutucu devrelerinde sıvı girişi, ıslak buhar çıkışı, (8) Donmuş muhafaza buhar basıncından kompresör emişi,

40 AB AB AB DONDURMA TÜNELİ Y.B. KADEMESİ SOĞUK MUHAFAZA A.B. KADEMESİ DONMUŞ MUHAFAZA TÜNEL BOOSTER KOMPRESÖRLERİ KOMPRESÖRLERİ KOMPRESÖRÜ Şekil 4- Soğuk ve donmuş muhafaza ile dondurma tüneli bulunan merkezi soğutmalı soğuk depo tesisatı şeması MERKEZİ SOĞUTMALI SOĞUK DEPO TESİSATI Erol ERTAŞ ÖZET Şehirleşmenin büyük bir hızla devam ettiği ülkemizde ve dünyada, gıda üretimi ve dağıtımında soğuk zincirin önemi günden güne artmaktadır. Soğuk depolar bu zincirde iki veya üç noktada fonksiyonel element olarak ortaya çıkmaktadır. Şehirler büyüdükçe soğuk zincir gelişmekte ve büyük soğuk depoların önemi artmaktadır. Soğutkan olarak amonyak kullanılan merkezi soğutmalı soğuk depolar tüm dünya ülkelerinde en önemli alternatiftir. Soğutma sistemi alçak basınçlı sıvı soğutkan sirkülasyon prensibine göre dizayn edilmektedir. Tebliğde bu tip soğutma sisteminde tercih edilen ekipman tipleri ve borulamada uyulması gereken prensipler açıklanmaktadır. 1. GİRİŞ Bu güne kadar soğuk depo tesisatında tercih edilen sistemleri gözden geçirdiğimizde aşağıdaki sınıflamayı yapabiliriz: 1.Merkezi soğutma sistemleri 1.1. Yüksek basınçlı sıvı soğutkan dağıtımlı 1.2. Alçak basınçlı (sıvı) soğutkan dağıtımlı (ABSD) Doğal sirkülasyonlu ABSD Pompa sirkülasyonlu ABSD Basınçlı tank sirkülasyonlu ABSD 1.3. İkinci soğutucu akışkan (salamura) dağıtımlı 2.Merkezi olmayan (desantralize) soğutma sistemleri

41 Bütün ticari ve genel zincir uygulamalarına dönük soğuk depolarda kompresyonlu buhar çevrimi kullanılmaktadır. Soğutma sisteminin ana unsurları kompresör, kondenser, sıvı tankı, genleşme vanası, sıvı ayırıcı, oda soğutucu, pompa ve armatürlerdir. Yukarıda genel bir bakışla sınıflanmış olan bu sistemlerden her birinin daha çok tercih edildiği özel ve genel şartlar mevcuttur. Bildiri ana konusu olan 1,2 (Alçak basınçlı sıvı soğutkan dağıtımlı sistemler) büyük ve endüstriyel ölçekteki soğuk depolarda günümüzde en çok tercih edilen ve uygulanan sistemlerdir. 2. ALÇAK BASINÇLI (SIVI) SOĞUTKAN DAĞITIMLI SOĞUTMA SİSTEMİNİN AVANTAJLARI a) ABSD Sistemlerde soğutkanın dağıtımı sıvı pompası ile yapılır ve problemsizdir. b) ABSD Sistemlerinde soğu üretimi merkezi bir bölümde yapıldığından kontrol ve işletmesi basit ve sorunsuzdur. c) Bir tesiste iki veya üç ayrı buharlaşma basınçlı ile veya çift rejim olarak adlandırılan iki farklı rejimle çalışan odalar tesisi mümkündür. d) Soğutma sistemindeki termodinamik kayıplar bakımından diğerlerine göre üstündür. e) Sistemin genişletilmesi kolaydır. f) Soğutucular ıslak buharlaştırıcı (Soğutkan ile dolu) tarzında çalıştıklarından ısı transfer katsayısı yüksektir. g) Fazla sayıda kompresörlerin aynı sistemde çalıştırılması, kapasite kontrolü ve yedekleme imkanı vardır. h) Makina dairesi dışındaki kontrol elemanı vana sayısı azdır. Soğutkan seviye göstergeli, pompalar, yağ tahliyeler soğutma merkezinde kontrol altıdadır. i) Sulu ve sıcak gazlı defrost sistemleri beraberce uygulanabilir. j) Dış sıcaklık veya kondenser işletme şartlarının dalgalanması oda soğutuculara soğutkan sevkini ve dağılımını etkilemez. Akış kontrol regülatörlerinin ilk ayarlarının değiştirilmesine lüzum yoktur, Çünkü soğutuculara sevkedilen soğutkan miktarı buharlaşan soğutkanın birkaç katıdır. k) Soğutkanın genleşmesi ile buharlaşan kısım hemen alçak basınç sıvı ayırıcıdan kompresöre dönüş yapar. Bu buharın soğutuculara giden dağıtım borularının tasarımında gözönüne alınması gereksizdir. l) Kompresörler doymuş kuru buhar emdiklerinden, soğutkanın çıkış sıcaklığı nisbeten düşüktür ve bu nedenle kompresörlerin ömrü daha uzundur. Aynı nedenle yağ sürüklenmesi daha azdır. Ayrıca yağın büyük kısmı alçak basınç sıvı ayırıcıda kalır ve buharlaştırıcılara giden yağ oranı oldukça düşüktür. ABSD Sisteminin dezavantajları; a) Soğutma sisteminin soğutkan dolgu miktarı genellikle diğer sistemlere göre daha fazladır. b) Oda soğutuculardan dolaştırılan soğutkan miktarının fazla olması, dönüş hattından gelen buharın ıslak olması nedeni ile dağıtım borularının çapları YBSD sistemlerine göre daha büyüktür. c) Pompa işletmesinin kavitasyon ve bakım sorunları vardır. Buna karşılık pompaların enerji sarfiyatı tesisin toplam verim artışı ile dengelenir. d) 3 ten az evaporatörlü küçük depolarda ABSD li sistemler daha pahalıdırlar. Ancak büyük tesislerde bu dezavantaj ortadan kalkar. e) Soğutuculara sıvı soğutkanı götüren borular da izole edilmelidir. 3. ABSD Soğutma Sisteminin Çalışma Prensibi; Resim 1 de ABSD Soğutma sisteminin basitleştirilmiş bir şeması görülmektedir. Soğutkan hem çevrim hem de soğu dağıtım akışkanı olarak kullanılmaktadır. Kondenserden gelen sıvı soğutkanın tümü önce bir alçak basınç sıvı ayırıcı tankı (ABAT) içine genleştirilmekte ve burada ayrışan sıvı soğutkan sıvı ayırıcının alt kısmından genellikle santrifüj bir pompa tarafından alınarak, uzak ve yakınındaki soğuk oda içlerinde bulunan oda hava soğutuculara (OHS) pompalanmaktadır. Pompalanan soğutkan miktarı amonyak için, buharlaşan kısmın 4 katı civarındadır. Bu oran R22 için 3, R134a için 2 dir. Bunun nedeni bu soğutkanların NH 3 e göre hayli düşük buharlaşma, gizli ısıları nedeni ile pompa debilerinin çok fazla olmasıdır. Aynı sirkülasyon oranında pompa güç ihtiyacı CHFC ve CFC lerde 6 8 kat daha fazladır.) Bu durumda odalardan dönüş yapan ıslak buharın kuruluk derecesi amonyak için X= 0,25 olmaktadır. Sirkülasyon ile ilgili basınç kaybı pompa tarafından karşılanmaktadır. Odalardan gelen dönüş borusu makina dairesi içinde bulunan sıvı ayırıcı ana tankı içine boşalmakta ve burada ıslak buhardan ayrılan doymuş kuru buhar kompresör tarafından emilerek buharlaşma basıncının istenen değerde tutulması sağlanmaktadır.

42 Resim 1: Tek buharlaşma sıcaklıklı (tek rejimli ) soğutma sistemi şeması1: Kompresör 2: El motoru, 3: Yağ ayırıcı, 4: çek valf, 5: Kondenser, 6: Sıvı tankı, 7: Yağ alma vanası, 8: AB sıvı ayırıcı tankı, 9: AB sıvı seviye kontrollü genleşme vanası, 10: Sıvı sirkülasyon pompası,11: Oda soğutucu (Evaporatör) (Yuvarlaklar içindeki numaralarla resim 2 deki çevrim noktalarına karşıt olan durumlar gösterilmektedir. log p 3 Pc, t c 2' 2 S=Sabit 4 5 x= ¹/f Po, t o 1 h Resim 2: Resim 1 deki şemaya ait soğutma çevriminin ( h,log p) diyagramında görünüşü 1: Kompresör emişi, 2 : İdeal (isentropik) kompresör çıkışı, 2: Kompresör çıkışı, 3: Kondenser / sıvı tankı çıkışı ( aşırı soğuma!) 4: AB sıvı tankı içindeki kaynar sıvı, 5: Oda soğutuculardan dönüş. Yukarıda belirtildiği gibi, günümüzde yeni yapılan soğuk depolarda ABSD lı sistemlerde Avrupa da büyük oranda yalnızca amonyak soğutkan olarak kullanılmaktadır. 4. Amonyağın ABSD sistemlerde tercih edilmesinin nedenleri. 1. Amonyak ucuz, temini kolay ve doğal soğutucular sınıfına giren bir soğutkandır. Doğaya zararı yoktur. 2. Amonyak zehirli (toksik) soğutkanlar sınıfına girmekle beraber, daha zarar vermeyeceği bir konstrasyonda havaya dağıldığında bile insan ve canlılar tarafından çok keskin kokusu nedeniyle farkedilmekte ve konsantrasyonu tehlike sınırına ulaşmadan önlem alınabilmektedir.

43 3. Yine amonyak hava ile çok dar bir aralıkta (% ) yanıcı-patlayıcı bir karışım meydana getirmekle birlikte 2. maddede belirtilen nedenlerle büyük bir tehlike oluşturmamaktadır. 4. Termodinamik ve ısı transferi özellikleri bakımından diğer soğutkanlardan daha fena değildir. 5. Su ile tam karışabilir. Soğutma sisteminde nem problemi yaratmaz. 6. Madeni yağla karışmaz. Ona karşı kimyasal bir etkisi yoktur asit oluşturmaz. 7. Çelik ve alüminyuma karşı notürdür. Tek dezavantajı bakır ve bakır alaşımlarına karşı kimyasal açıdan aktif olmasıdır. 5. ABSD çevriminin hesabı ve h, logp diyagramında gösterilmesi, durum büyüklüklerinin tayini 5.1. Tek buharlaşma sıcaklıklı soğutma çevrimi: Sistem şeması ve numaralandırma Resim1 de verildiği gibidir. Buna ait çevrim noktaları Resim 2 deki (h, logp) diyagramında gösterilmiş, durum büyüklükleri Resim 1 de ve Resim 2 deki numaralandırma esas alınarak Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 de kullanılan formüllerde geçen büyüklükler ve boyutları 5,4 numaralı bölümde açıklanmıştır. Tablo 1. Tek rejimli soğutma çevrimi durum büyüklükleri (+ işaretli büyükler (h log p) diyagramından,) (- işaretli olanlar soğutkan özellik tablolarından bulunur) i Kompresör (Kademesi) indike verimi (x) 5.2. İki buharlaşma sıcaklıklı soğutma çevrimi Sistem şeması ve numaralandırma Resim 3 te, çevrim noktaları Resim 4 le, durum büyüklükleri Tablo 2 de verilmiştir AB AB AB DONDURMA TÜNELİ Y.B. KADEMESİ SOĞUK MUHAFAZA A.B. KADEMESİ DONMUŞ MUHAFAZA TÜNEL BOOSTER KOMPRESÖRLERİ KOMPRESÖRLERİ KOMPRESÖRÜ

44 log p K x5= ¹/f1 Pc1, t c1 Pc, t c SI 2" 2 t 8" 12" 8 12 t 9 10 x10= ¹/f2 Po 2, t o2 7 S7 S11 t= salt 13 Po3, t o3 11 Tablo 2: Üç rejimli soğutma çevrimi durum büyüklükleri (+ işaretli büyüklükler (h log p) diyagramından, x işaretli olanlar soğutkan özellik tablolarından bulunur) (1 den 5 e kadar noktalar Tablo 1 deki gibi) ( i Kompresör kademesi indike verimi (x) ) Nokta H (kj/kg) P(kpa) t ºC V m³/kg S (kj/kg ºK 6 + P c t 6 t 4+5 X x 7 + P o2 t o P o1 + + S 8 =S 7 h8' h7 h7 8 i2 P o P o2 t o2 X X 10 1 h9 ( h7 h9) F2 1 F 1 F S7 (1 ) S9 P o2 t o2 ~ V P o3 t o P o1 + + S 11 h12 h11 h11 12 i3 P o X P o3 t o3 X X 5.3. Üç buharlaşma sıcaklıklı soğutma çevrimi: Sistem şeması ve numaralandırma Resim 5 le, çevrim noktaları Resim 6 da, durum büyüklükleri Tablo 3 te verilmiştir.

45 6. Amonyaklı ABSD Sistemlerinin dizayn kriterleri Resim 1 de şeması verilen tek rejimli ABSD soğutma sistemi AB tarafındaki dizayn kriterlerinden en önemlileri şunlardır: 6.1. Sıvı soğutkan pompalama seçenekleri ve pompanın bağlanması A.B soğutkan borulaması 6.3. Oda soğutucuların seçimi devreye bağlanması ve defrost uygulamaları 6.4. A.B sıvı ayırıcının boyutlandırılması 6.5. Otomatik kontrol seçenekleri Soğutkan dolgu miktarı ve yol verme 6.7. Sistemdeki yağ problemleri ve önlemler Sıvı Soğutkan Pompalama Seçenekler: Mekanik pompalar açık, manyetik kavramalı, yarı hermetik ve tam hermetik tipte olabilirler. Bundan başka, gaz basıncı kullanılarak pompalama seçeneği de mevcuttur. (Ashrac ) Pompa rotorları pozitif deplasmanlı dönel tipte veya santrifüj pompa tipinde olabilir. Türbin kanatlı pompalar da mevcuttur. Bunların dizaynında en önemli kriter kaynama noktasına çok yakın sıcaklıkta sıvı emmeleridir. Emiş tarafında ani buharlaşama olmaması için pompa emişindeki en düşük sıvı sütunu NH 3 için 1,0 m den az olmamalıdır. Pompa emişindeki basınç kaybını düşük tutmak için emiş borusu mümkün mertebe kısa, dirseksiz, daralmasız, küresel veya vanalı olmalı, sıvı soğutkan hızı 0,9 m/sn civarında seçilmelidir. Hızın çok düşük seçilmesi de, emiş borusu ölçüsünün ısı kazançlarının artmasına neden olur. Ayrıca emiş borusundaki sıvı soğutkan miktarının çoğalması, sistem basınç düşmeleri sırasında emiş borusunda fazla buharlaşma yaptırır. Pozitif deplasmanlı pompalar düşük devirde çalıştıklarından santrifüj pompalara göre ani buharlaşma tehlikesi daha azdır. Santrifüj pompalarda kavitasyon tehlikesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar, yüksek debili pompalardır. HCFC ve HFC ler için seri hermetik pompalar daha uygundur. Büyük NH 3 sistemlerinde mekanik salmastıralı açık santrifüj pompalar tercih edilir. Küçük debiler için kullanılan hermetik pompalarda elektrik motorunun rotoru ve slatoru arasında manyetik olmayan malzemeden ince bir gömlek vardır. Böylece NH 3 tesislerinde de tam hermetik sıvı pompası kullanma olanağı mevcuttur. Çok devreli sistemlerde pompa çıkışında bir baypas emniyet valfi koyulmalıdır. Baypas emniyet valfinin basıncı giriş basıncının en az 2 katı kadar olmalı ve tüm ayrı devreler bu basınç farkı ile problemsiz çalışacak şekilde dizayn edilmelidir. AB sıvı ayırıcının altına bir sıvı çukuru bırakılması, yağ ve pisliğin en altta toplanmasını sağlar. Emiş bağlantısı dipten biraz yukarıdan yapılır. Pompa emişine ince tel kafesli pislik tutucu koyulması tavsiye edilmez. Çünkü sıvı NH 3 ile karışmayan yağ, elek yüzeyini tıkar. Buna karşılık, CHFC li sistemlerde yağ ile soğutkan, tam karıştıklarından böyle bir tehlike yoktur. 6.2 AB Soğutkan Borulaması Herbir buharlaştırıcıya projede ön görülen miktarda soğutkan verilebilmesi için otomatik akış kontrolu düzenleri kurulabilir. Ancak sistemdeki basınçlar, dış etkenlerden bağımsız olarak sabit kaldıklarından, ilk yolvermede el ayar vanaları veya orifislerle yapılan debi ayarlamaları bozulmaz. Çünkü AB sistemi akış ayar elemanlarındaki basınç farkları düşük düzeydedir. Hassas ayarlanabilen el ayar vanaları yerine kalibre edilmiş el ayr (regülatör) vanaları kullanılması bir miktar kolaylık sağlar. Boru boyutlandırılması - Sıvı gidiş hattı buharlaştırıcı kapasitesine göre değil, hakiki sıvı soğutkan akış debisine göre hesaplanacaktır. Buna göre manual soğutma sistemlerine göre yapılmış tablo veya abaklardan sirkülasyon oranı ile kapasitenin çarpımından bulunacak fiktif soğutma kapasitesine göre boru çapı seçilir. - Islak buhar dönüş borusu çapı, kuru buhar için bulunan çaptan bir boy büyük alınır. Diğer bir yöntem; akış hızının kuru buhar hızına göre? 1/ sirkülasyon oranı faktörü kadar azaltmasıdır. Bu durumda sirkülasyon oranı 4 ise hız faktörü? 1/4 = 0,5 olmaktadır. Yani ıslak buhar hızı kuru buhar hızının yarısı olmalıdır. - Düşey istikamette yükselen nemli buhar borusu içindeki ıslaklık (sıvı soğutkan oranı) daha yüksek olmaktadır. Debi azaldıkça bu kısımda tutulan sıvı oranı artar, ve borudaki basınç kaybı iki fazlı akışa göre artar. Amonyaklı sistemlerde düşey çıkış borularındaki bu kayıp toleransı statik sıvı sütununa eşit değerde alınmalıdır. CHFC ler için kuru buhar sistemlerinde olduğu gibi ikili yükselen boru öngörülmelidir. Özel hallerde NH 3 için de sıvı tutunma kademeleri ve çift yükselme borusu çözümleri önerilir. Bu kısımlarda kullanılacak vanalar düşük basınç kayıplı cinsten olmalıdır.

46 - Pompa basınç farkının % si akış debisini kontrol eden regülatör vana veya orifisler için ayrılır. Buradan AB sıvı ayırıcıya kadar olan basınç düşüşü tipik sistemlerde 35 kpa dır. (evaporatördeki iki fazlı akış + olabilecek bir evaporatör basınç kontrol regülatörü + ıslak buhar dönüş borusundaki toplam basınç kaybı) Pompa çıkışından evaporatör girişindeki debi ayar regülatör (vanasına) kadar olan basınç kayıpları tek katlı bir tesiste ve genel tavsiyelere göre yapılan boru boyutlandırması için 70 kpa olabilir. Bu durumda toplam pompa basınç farkı kpa olmaktadır. Çok katlı tesislerde statik sıvı basıncı ayrıca hesaba katılmalıdır. 6.3 Oda soğutucuların seçimi ve devreye bağlanması : ABSD li sistemde kullanılan evaporatörlerin buna uygun şekilde dizayn edilmiş olmaları gerekir. Alttan sıvı giriş, soğutucu içindeki paralel boru devrelerine eşit miktarda soğutkan dağılımı ve iç yüzeyin soğutkan tarafından eşit ıslatılması bakımından problemsizdir. Altta giriş borusundan I Z çap daha büyük bir kollektör bulunması yeterlidir. Üstten dağıtımda üst kollektörden sıvı soğutkanın serpantinlere eşit miktarda dağılması için imalat detaylarına özel itina gösterilmesi gerekir. Bir sistemde her iki dağıtım şekli bir arada kullanılabilir. Üstten dağıtımın avantajları ve gerekleri : - Soğutkan dolgusu daha azdır, - Yağ dönüşü daha iyidir. - Evaporatörün boşalması ve defrostun başlatılması kolaydır. - Soğutkan dönüş borusunun seviyesi çıkıştan aşağıda olmalıdır. Alttan dağıtımın avantajları : - Soğutkanın eşit dağılımıproblemsizdir. - Evaporatör ve sıvı ayırıcının birbirlerine göre konumlandırılmaları daha az önemlidir. - Sistem yerleşimi ve borulama daha az problemsizdir. Ancak alttan dağıtımda deforst öncesinde, sıvı soğutkanın soğutucudan boşaltılması için bazı önlemler alınmalıdır. (Lit EE) 7 numaralı resimde alttan dağıtımda soğutmanın duraklatılması anında, soğutkanın evaporatörden kendiliğinden boşalabilmesi ve defrost işlemine hemen hazır olabilmesi için yapılması gereken bağlantı şekli görülmektedir. Resim 7 Eğer soğutkan dağıtım borularının seviyesi, alt kollektör seviyesinin üzerinde ise, her duraklamada evaporatör içinde bir miktar soğutkan kalır. Fanlar durdurulmuş olsa bile, bu sıvı soğutkan bitinceye kadar yavaş bir şekilde buharlaşmaya devam eder. Kritik durumlarda evaporatör civarında istenenden daha düşük sıcaklıkta doğal hava sirkülasyon oluşur ve depolanan mala zararı dokunabilir. B S IB S YANLIŞ DOĞRU ds ds hv Şekil 7 : Oda soğutucu evaporatörün sıvı soğutkan dağıtım ve ıslak buhar borusuna göre pozisyonu

47 Defrost uygulamaları : Şekil 7 deki gibi ideal tarzda bağlanmış alttan sıvı dağıtımlı veya üstten dağıtımlı ve dönüş borusu seviyesinin evaporatör çıkışından aşağıda olduğu durumlarda gerek su duşu ile, gerek sıcak gazla yapılacak defrost işlemlerinde bir problem oluşmaz. Defrost (buz eritme) başlangıcında evaporatör içinde kalacak olan bir miktar sıvı soğutkan defrost işlemini geciktirir, enerji kayıplarına neden olur. Defrost programlamasında buna dikkat edilmelidir. Sıcak gaz defrostu yapılıyorsa bu esnada soğutucu içinde sıvılaşan soğutkanın bir orifis üzerinden AB sıvı geliş borusuna geçmesi ve bu sırada soğutucu içindeki basıncın defrost sıcaklığının gerektirdiği değerin altına düşmemesi için gereken ölçülendirmenin yapılması lazımdır. (Resim 8) 6.4 Alçak basınç sıvı ayırıcının boyutlandırılması :

48 Alçak basınç sıvı ayırıcı düşey veya yatay silindirik olanı yapılabilir. Küçük tesislerde düşey silindirik tip tercih edilir. Resim 9 da yatay silindirik ayırıcıda, boyutlandırmayı etkileyen sıvı seviyeleri gösterilmiştir. Bu ayırıcı tipinden düşey silindirik ayırıcıya göre maksimum ve minimum sıvı seviye farkı daha azdır. Ayarlanan seviye genellikle silindirin ortasındadır. Tüm odalar işletmede iken bu odalardaki farklı çalışma durumlarına göre soğutucular dolu veya boş (otomatikte) olabilirler. Bunlar tesadüfi bir şekilde çalışıp durabilirler. Maksimum seviye tüm soğutucular bir anda dururken, minimum seviye tüm soğutucular ani olarak hep birden çalışmaya başlarlarsa, veya tesiste soğutkan dolgusu eksiği varsa oluşabilir. Tüm soğutucuların çalışma sırasında bulundurabileceği sıvı soğutkan miktarı belirlenirse minimum ve maksimum seviyeler arasındaki hacımsal fark bulunur ve boyutlandırma buna göre yapılır. Alttan girişte soğutucu iç hacminin % 65 i, üstten girişte %35 i tam dolu olarak hesaplanırsa emniyetli olur. 6.5 Otomatik kontrol seçenekleri : - Kompresör kapasitesi alçak basınç sıvı tankındaki buhar basıncına göre regüle edilir. Yüksek sıvı seviyesi + alarmı halinde kompresörler durdurulur. - Pompa sayısı birden fazla ise herbir pompa kendi boru devresindeki soğutuculardan herhangi biri soğutma moduna girince çalışır. Pompa basıncı ve minimum debi şartı bir baypas emniyet valfi yardımı ile ayarlanır. Pompada kavitasyonu önlemek için çıkış basıncı emiş basıncının en az iki misli kadar olmalıdır. Baypas emniyet valfinin açma basıncı da buna göre ayarlanmalıdır. Aksi halde devrede bulunan soğutuculardan olan sıvı sirkülasyonu aşırı artar ve burada yüksek buharlaşma basıncı oluşturarak soğutucu kapasitesini düşürür. Alçak seviye alarmı durumunda pompalar kavitasyondan korunmak için durdurulur. - Ayırıcıya sıvı giriş (sıvı seviyesi) kontrolu alçak basınç şamandıralı mekanik veya elektrikli seviye kontrollu vanalarla yapılabilir. Solenoit vanaya (SV) bir şamandıralı kontrol şalteri, termostatik seviye kontrolu veya elektronik seviye sensörleri vasıtası ile kumanda edilebilir. Ayırıcıyı besleyen sıvı borusu üzerinde muhakkak bir selenoid vana olmalıdır. Böylece, soğutma sisteminin genel durmalarında ayırıcıya soğutkan girişi kesilerek, yeniden çalışma anında ayırıcıdaki sıvı seviyesinin tehlikeli bir noktaya erişmesi önlenir. - Aynı sirkülasyon devresinde paralel çalışan pompalar bir basınç farkı pressostatı tarafından kontrol edilebilirler. Basınç farkı pressostatı kavitasyon durumunu önlemek için de kullanılabilir. - Sıcak gaz defrostu olan durumlarda sıvı besleme borusu üzerine koyularak çek valf solenoid vanadan sonra olmalıdır. Böylece tersi durumlarda çek valf SV arasında kalan boru kesiminde sıvı genleşmesi sonucu meydana gelebilecek aşırı basınç yükselmelerinin önüne geçilir.

49 5. HASAT BÖLGESI SOĞUK DEPOCULUĞU, SOĞUK ZiNCiR ÖZET : Ülkemizdeki soğuk hava depoları ile donmuş muhafaza depolarının üretim bölgeleri ve tüketim bölgelerindeki işletmesi, enerji verimli ve emniyetli sürdürülebilmesi konularını içermektedir. GİRİŞ : Soğuk muhafaza koşulları ve donmuş muhafaza, gıdaları saklama koşullarından (salamura, turşu, kurutma vb.) biridir. Soğuk saklama koşulları, saklanacak olan ürünün türüne, içerdiği neme bağlı olarak değişir. Donmuş muhafazada ise bu işlem, ani şoklama tünellerinde ürünlerin şoklanarak, saklanması sağlanır. 1. SOĞUK MUHAFAZA DEPOLARI VE İŞLETMESİ Soğuk muhafaza depoları, gıdaların mevsiminde üreticiden alınarak saklama koşullarının oluşturulmak sureti ile bu sürelerin izin verdiği ölçüde taze olarak depolanmasını sağlar. (TABLO-1 Bozulabilir Gıdaların Depolama Koşulları) Bu depolar ticari olarak kullanılmakla birlikte, gıda üretim tesislerinde üretime destek hammadde muhafazasında da kullanılmaktadır. Üretim tesislerinde bulunan soğuk muhafaza depoaları tüketim bölgelerindeki soğuk muhaza depolar olarak anılacaktır Ticari Soğuk Hava Depo İşletmeciliği Ülkemiz, her bölgesinde farklı türde ve lezzette taze meyve sebzenin üretildiği verimli topraklara sahiptir. Bu sahalarda üretilen meyve sebzeler, mevsiminde piyasaya çıkarıldığı gibi, gerek ihracat ve de gerekse iç piyasanın ihtiyaçlarını mevsim geçişlerinde de karşılayabilmek için ticari soğuk hava depoları kurulmaktadır. Isparta ve Amasya gibi elma üretiminin yoğun olduğu bölgelerde elma soğuk hava depolarının bulunduğu gibi, narenciyenin yoğun olarak üretildiği Antalya-Finike de de portakal, mandalin ve limon soğuk hava depoları kurulmuştur. Karadeniz de kivi üretiminin artışı ile kivi için soğuk hava depoları, yine Antalya-Korkuteli bölgesinde mantarın saklanabildiği soğuk muhafaza depoları kurulmuştur. Nevşehir ilimizde yerin jeolojik yapısından, kolay işlenebilmesinden dolayı yer altı depolar oluşturularak doğal patates depoları oluşturulmuştur. Bu şekilde ülkemizde, her mevsim her ürünü rahatlıkla bulabilmek mümkün olmuş ve bununla birlikte dış piyasalarda taze meyve sebze ihracatı yapabilmek mümkün olmuştur. (TABLO-1) 1.3. Tüketim Bölgesindeki Soğuk Hava Depo İşletmeciliği Tüketim bölgesindeki soğuk hava depoları, üretime destek olarak kurulmakta olup; kullanım amacı üretimde kullanılması planlanan hammaddenin saklama koşullarında üretime sevk edilene değin muhafaza edilmesini sağlamaktır. Soğuk hava depo işletmesinde ürünün geliş koşullarında alınmasına müteakip belirlenen koşullarda sevk edilmesinin önemli olduğu gibi, deponun enerji verimli işletilmesi de işletmeci için önem kazanmaktadır. Bu açıdan ürünün tarladan depoya giriş sıcaklığı depolama sıcaklığı mertebesinde olması deponun soğutma yüklerini azaltacaktır. Sevkiyat yoğunluğuna göre depo dizayn edilmelidir. Üretime destek yoğun kullanılacak

50 olan odalar otomatik hızlı kapanan kapılar ile dizayn edilmek sureti ile enerji verimli depo işletmesi sağlanacaktır. Soğuk hava depolarında, ürünlerin depolanması paletleme ile yapılabildiği gibi, kasalama ve depolarda yapılacak raf sistemleri ile de desteklenebilmektedir. Resim 1 Örnek Soğuk Hava Depo İşletmesi 2. DONMUŞ MUHAFAZA DEPOLARI VE İŞLETMESİ Günümüzde donuk zincir, meyve sebzeden başlayarak unlu mamuller, pasta imalatı, et ve balığa kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Bu tesislerde ürünler statik olarak dondurulmak üzere getirilebildiği gibi, ani şoklama tünellerinde dondurulan ürünlerin saklanması da mümkündür. Donmuş muhafaza depolar, soğuk muhafaza depolara göre saklama koşullarından dolayı daha enerji yoğun tesislerdir. Statik dondurma işlemi, dondurulacak ürünün içerdiği su oranına, ürünün hacmine ve ürünün iç sıcaklığına göre değişiklik arz eder. Statik donma süresi esnasında ürünün saklama koşullarında (bozulma) bir değişme olmaması gerekmektedir. Statik olarak dondurulduktan sonra ürün, donmuş muhafaza odada saklanmaya devam edilebilir.

51 RESİM 2 Örnek Donmuş Mufaza Depo İşletmesi Ani şoklama tünellerinde dondurulan ürünler, kasalanarak depolarda saklandığı gibi, paketlenerek, kutulanmak sureti ile de depolanabilmektedir. Donmuş muhafaza depolarda ürünün depolanma süresi ürün saklama koşulları ve ürün türüne göre değişiklik arz eder. Donmuş muhafaza depo odaları kapılar ile birbirinden ayrılır, bir koridor aracılığı ile birbirine bağlanır. Bu koridorun da saklama koşullarında olması gerekir. Depo yönetiminin, enerji verimli olması izlenebilirliğe dayanır. Depo giriş çıkış miktarının ve sürelerinin, depo sıcaklıklarının ve ürün giriş sıcaklıklarının izlenmesi ve raporlanması, depo yönetiminin doğruluğunu sağlar. 3.ANİ ŞOKLAMA TÜNELLERİ Ani şoklama tünelleri günümüzde gıdanın tüketiminde geniş bir yer almaya başlamıştır. Et balık ve tavuk şoklanabildiği gibi, meyve ve sebze (brokoli, enginar, bezelye, barbunya, taze fasulye, ıspanak) de dondurulabilmektedir. Unlu mamullerde (mantı, yaş pasta, pizza ve milföy) de donuk saklama koşulları tercih edilmeye başlanmıştır. Bu koşulların üretim esnasında sağlanabildiği, şok sıcaklığına kadar ürünün düşürülebildiği ani şoklama tünelleri olarak anılacak olan dizaynlar yapılmıştır. Bu tünellerde bantlardan geçirilen ürünler, belirlenen sürelerde donuk olarak paketlenmek sureti ile ürünler çözülmeden donmuş muhafaza depolara sevk edilmektedir.

52 RESİM 3 Ani Şoklama Tünel Bantlarında Ürünün Şoklanması 4.SOĞUK ZİNCİRİN SON TÜKETİCİYE KADAR SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI Donmuş muhafaza depo şartlarında ürünlerin son tüketiciye ulaştırılması, soğuk zincirin sevkiyatta da sağlanması ile olacaktır. Bu süreklilik taşınan ürünün bu araçlarda da depolama koşullarında sevk edilmesi ile sağlanacaktır. Sevkiyat araçlarında da ürünün son tüketiciye emniyetli ulaşımı için sıcaklık izlenebilirliği sağlanarak son tüketiciye raporlanması sağlanmaktadır. RESİM 4 Soğuk Zincir Sevkiyat Aracı 5. SOĞUK ZİNCİRİN BÜTÜNÜNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

53 Soğuk zincirin her safhasında, çalışma koşulları ile ilgili yapılan risk analizleri, aşağıdaki çalışma risklerinin varlığına işaret etmiştir; Düşük sıcaklıkta çalışma ortamı, Çalışma ortamında kilitli kalmak, Yüksekte çalışma, Ağır yükler ile çalışma, Kaldırma araç trafiği, Depolama ve istifleme riskleri, Soğutucu akışkana bağlı riskler, Elektriki riskler, Kaygan zemin, Depo yönetimi esnasında yukarıda belirtilen risklerin ve bu risklerden kaynaklanabilecek olan iş kazalarının önüne geçebilmek için; depo işletmeleri saha risk analizlerini yaparak tehlikelerin farkındalığı tüm tesiste sağlanmalıdır. Sonrasında hazırlanacak olan depo yönetimi sistemi ile emniyetli bir soğuk zincir yönetiminin sağlanması mümkün olacaktır. 6. SONUÇ: Soğuk zincirin ülkemizde dünyadan sonra, gerek tüketim sahasında ve de gerekse üretim sahalarında işletmeye başlanması, yeni soğutma teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır. Soğuk zincirde sürdürülebilirlik, enerji verimli depo yönetimi ile sağlanacaktır. İzlenebilirlik, depo yönetiminin temelidir. Sağlık ve emniyet koşullarının soğuk zincirlerde oluşturulması ile sektör sahadaki gelişimine devam edecektir. KAYNAKLAR : TABLO-1 Bozuabilir Gıdaların Depolama Koşulları RESİM-1 Örnek Soğuk Muhafaza Depo İşletmesi RESİM 2 Örnek Donmuş Muhafaza Depo İşletmesi RESİM 3 Ani Şoklama Tünel Bantlarında Ürünün Şoklanması RESİM 4 Soğuk Zincir Sevkiyat Aracı (www.zootekni.org.tr) (www.sogukoda.gen.tr) (www.sistek.biz) (www.jbtfoodtech.com) (www.scanibal.com)

54 6.0 SOĞUK DEPOLARDA YÖNETIM VE İŞLETME BİLGİLERİ SOĞUK DEPOCULUK nedir? ÜRÜNLER NİÇİN SOĞUKTA MUHAFAZA EDİLİR? Bir bölgedeki ürünlerin başka bölgelerdeki insanlar tarafından tüketimini yada ürünlerin üretildiği zamandan daha sonraki dönemlerde tüketimini sağlamak için gıdalar çeşitli usuller ile muhafaza edilirler. Böylece ekonomik kayıplar azaltılarak, yeterli ve dengeli beslenmeye katkıda bulunulur. Ayrıca bozulması muhtemel ürünlerin ekonomiye kazandırılması ile dışsatım imkânı doğar. SOĞUKta Muhafaza??? Soğukta muhafaza yöntemi ürünlere soğuk uygulanarak solunumlarını yavaşlatmak, bu süreç içinde bozulmalarını geciktirmek esasına dayanır. Gıdaları muhafaza etmenin dayandığı ortak prensip gıdaların bozulmasına yol açacak mikrobiyolojik ve enzimatik değişmeleri önlemek veya sınırlamaktır. Gıda muhafazasında bir yandan bozulma sebepleri ortadan kaldırılırken diğer yandan da gıdanın beslenme değerinin, renk, doku, tat ve aroma gibi duyusal özelliklerinin en az seviyede etkilenmesi esastır Dünya gıda üretim ve tüketimi çok ince bir denge halindedir. Günümüzde dünyada yaklaşık 5 milyar insan mevcut gıda kaynaklarını tüketmektedir ve yüzyılın sonuna kadar bu rakamın 2 katma çıkacağı tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yılların en önemli problemlerinden biri yeterli gıda kaynağı sağlamak ve bu kaynakları, dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insanın normal yaşam standartlarında beslenmesini sağlayacak düzeyde tutmaktır. Pek çok ülke kendi vatandaşını besleme yeteneğinde olmamasına karşın Türkiye bu konuda biraz daha şanslı durumdadır. GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Gıdaların çeşitli yöntemlerle bozulmaları geciktirilebilir. 1. ISI UYGULAMASI İLE MUHAFAZA 2. SOĞUK UYGULAMASI İLE MUHAFAZA Bu metodun ilkesi, düşük sıcaklık derecelerinde gıdalarda bulunan mikroorganizmaların çoğalma ve faaliyetlerinin kesin olarak durdurulmasına dayanır. Soğuk uygulaması, soğukta muhafaza veya dondurarak olabilir. 3. KURUTARAK MUHAFAZA 4. KORUYUCU MADDELERLE MUHAFAZA 5. DİĞER MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Soğukta muhafaza: 0 C veya bunun biraz üstündeki sıcaklıklarda gıdanın dayandırılmasıdır. Soğukta muhafazada gıdalar sadece kısa bir süre belirli bir bozulmaya uğramadan saklanabilmektedir. Bu süreler sonunda üründe bozulma,

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölümü SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT Şanlıurfa-2011 İÇİNDEKİLER ÖZET.. i ABSARTCT. ii ÖNSÖZ-TEŞEKKÜR..

Detaylı

İstanbul Makina Faaliyet Alanları

İstanbul Makina Faaliyet Alanları İstanbul Makina Faaliyet Alanları 1-) Endüstriyel Soğutma 2-) Endüstriyel Havalandırma 3-) Nem Alma 4-) İklimlendirme 1-) SOĞUTMA Soğutmanın Tanımı ve Tarihçesi Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu

Detaylı

ISI POMPASI SİSTEMLERİ

ISI POMPASI SİSTEMLERİ 87. Sayının ekidir. Bahri Türkmen ISI POMPASI SİSTEMLERİ GİRİŞ Soğutma çevrimi ile çalışan iklimlendirme cihazları ve chiller ler de dahil olmak üzere bir soğutma çevrimindeki bütün elemanlar ısı pompasıdırlar.

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA TESİSATI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Mesleki Yayınlar Isı Pompaları

Mesleki Yayınlar Isı Pompaları Mesleki Yayınlar Isı Pompaları Vitocal - Doğanın Enerjisi ile Güvenilir Isıtma Isı pompaları çevreden aldıkları yenilenebilir enerjiyi kullanılırlar. Yıl boyunca toprak altında, yer altı sularında ve havada

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOĞUTMA SİSTEMİ ELAMANLARI VE SOĞUTUCULAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK SOĞUTMA İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK SOĞUTMA İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK SOĞUTMA İKLİMLENDİRME Ankara,2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

SOĞUTMA İLKELERİ MUHAFAZA USULLERİ SOĞUTMA USULLERİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ

SOĞUTMA İLKELERİ MUHAFAZA USULLERİ SOĞUTMA USULLERİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ SOĞUTMANIN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ SOĞUTMA İLKELERİ Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirmek ve orada muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine soğutma

Detaylı

istanbul TicARET ODASı NO: 1988-33 istanbul! ~!i88 YAYıN

istanbul TicARET ODASı NO: 1988-33 istanbul! ~!i88 YAYıN istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1988-33 istanbul! ~!i88 İSTANBUL YAYIN TİCARET ODASI NO: 1988-33 GIDA İŞLEMEYE SAKLANMASINDA SOĞUK TEKNİĞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ 20-21 NİSAN 1987 İSTANBUL İSTANBUL 1988

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME FRİGORİFİK ARAÇ SEÇİMİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI MONTAJ KABİNİ HAZIRLAMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MM 424 Makina Mühendisliği Uygulamaları II

MM 424 Makina Mühendisliği Uygulamaları II SOĞUK HAVA DEPOSUNUN TASARIMI MM 424 Makina Mühendisliği Uygulamaları II Ahmet Yağız TUNCEL 091155081 Makina Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Gazi Üniversitesi Maltepe, 06570 Ankara Ocak 2014

Detaylı

ISITMA SEKTÖRÜNDE YENİ TEKNOLOJİLER VE GELECEK

ISITMA SEKTÖRÜNDE YENİ TEKNOLOJİLER VE GELECEK 1 ISITMA SEKTÖRÜNDE YENİ TEKNOLOJİLER VE GELECEK Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Özelde ısıtma sektöründe, genelde enerji sektöründe geleceği belirleyen iki temel kısıt söz konusudur. Bunlardan birincisi klasik

Detaylı

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi

Şekil 1.1 : Soğutma Çevrimi GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım alanına sahip klima sistemleri çeşitli özellikleri bakımından incelenmiştir. Klima sistemleri ülkemizde endüstriyel uygulamalarda ve konfor amaçlı

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ 1 KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Klima sistemlerinde en pahalı enerji biçimi olan elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Bu enerjiden konfordan fedakarlık

Detaylı

89. Sayının ekidir. AMONYAKLI SİSTEM UYGULAMALARI BÖLÜM 1

89. Sayının ekidir. AMONYAKLI SİSTEM UYGULAMALARI BÖLÜM 1 89. Sayının ekidir. TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: Bahri Türkmen Dergi Yayın Yönetmeni / Editor in Chief: Dr. Murat Çakan Dergi Yayın Yönetmen Yrd. / Associate Editor: Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI GEMİ ISITMA TESİSATI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI GEMİ ISITMA TESİSATI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI GEMİ ISITMA TESİSATI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

YÜKSEK BLOKLARDA TESİSAT

YÜKSEK BLOKLARDA TESİSAT 1 YÜKSEK BLOKLARDA TESİSAT Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek bloklarda ısıtma, klima, havalandırma sistemleri ve sıhhi tesisatın kendine özgü farklılıkları vardır. Bu tip uygulamalardaki en önemli özelliklerden

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU..PROGRAMI.. DERSİ DÖNEM ÖDEVİ. Buz Pateni Projesi. Ad Soyad

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU..PROGRAMI.. DERSİ DÖNEM ÖDEVİ. Buz Pateni Projesi. Ad Soyad AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU..PROGRAMI.. DERSİ DÖNEM ÖDEVİ Buz Pateni Projesi Ad Soyad AĞRI-2014 ÖZET Dönem Ödevi Buz Pateni Projesi Ad Soyad Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek

Detaylı

0801606 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler III Soğutma SOĞUTMA

0801606 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler III Soğutma SOĞUTMA Soğutma 1 SOĞUTMA Soğukta Depolamanın Temel İlkeleri Depolanan gıda ürünlerinin kalitesinin korunmasında sıcaklık önemli bir rol oynar. Sıcaklığın düşürülmesi kalite bozulmasına neden olan tepkime hızlarını

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ISI POMPALARI. Hoşgeldiniz

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ISI POMPALARI. Hoşgeldiniz Yenilenebilir Enerji Sistemleri ISI POMPALARI Hoşgeldiniz Isı Pompaları Program içeriği : Isı pompasının çalışma prensibi ve temel kavramlar Isı pompaları hangi şartlarda verimli çalışır? Hangi tip ısı

Detaylı

ÖZET GİRİŞ KLİMA SANTRALLARI VE SOĞUTMA GRUPLARI

ÖZET GİRİŞ KLİMA SANTRALLARI VE SOĞUTMA GRUPLARI ÖZET Bu bildiride klima ve havalandırma tesisatında karşılaşılan problemler. Çok sık yapıldığını gördüğümüz hatalar, literatürde ve teknik toplantılarda karşılaşılan ve dikkati çeken notlar bir araya getirilerek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME KONDENSERLERİN BAKIM VE MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İNDEX. Frigorifik Araç ve Araç Kliması -----sayfa 1. Otomobil Kliması -----sayfa 2

İNDEX. Frigorifik Araç ve Araç Kliması -----sayfa 1. Otomobil Kliması -----sayfa 2 İNDEX Frigorifik Araç ve Araç Kliması -----sayfa 1 Otomobil Kliması -----sayfa 2 Otomobil Kliması Soğutma Sistemi Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler -----sayfa 4 Receiver-Drayer ve Termostatik Genleşme Valflı

Detaylı

WS Serisi. Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi

WS Serisi. Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi Su Soğutmalı Inverter Multi-Split Heat Pump Merkezi Klima Sistemi WS Serisi Bu katalogda verilen teknik bilgiler, en son yeniliklerin müşterilere aktarılabilmesi için önceden bildirilmeksizin ASAL tarafından

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KLİMALAR VE KLİMA SEÇİMİ 522EE0116 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

-Kurutucu filtre -Gözetleme camı -Manyetik valf -Çek valf -İşletme termostatı

-Kurutucu filtre -Gözetleme camı -Manyetik valf -Çek valf -İşletme termostatı BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİN N ELEMANLARI Temel Elamanlar -Kompresör -Kondenser(Yoğuşturucu) -Genişleme Vanası -Evaporatör(Buharlaştırıcı) Yardımc mcı ve Kontrol Elemanları -Presostat -Susturucular

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ PNÖMATİK DEVRELER 521MMI036

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ PNÖMATİK DEVRELER 521MMI036 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ PNÖMATİK DEVRELER 521MMI036 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı