ILGIN TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ILGIN TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 SIRA NO HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ UNVAN,ADRES,İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELİK GERÇEK KİŞİ TERKİN KOMİSYON KARARI İLE GERÇEK KİŞİNİN TERKİN İŞLEMİ VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİNİN TİCARETİ TERKİN İŞLEMİ ILGIN TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER GERÇEK KİŞİ 2. Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 3. Noter Tasdikli Tescil Beyannamesi (2 Adet) 4. Vergi Levhasının Fotokopisi ve Vergi Dairesi İşe Başlama Yoklama Tutanağı 5. T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 6. Fotoğraf (2 Adet) 7. Ticaret Sicili Tüzüğü nün 29.Maddesine göre düzenlenen taahhütname 8. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 9. İlan Ücretinin Yatırıldığı Banka Dekontu (2 Adet) 10. Damga Vergisi Makbuzu 2. Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 3. Merkez Ticaret Sicili Memurluğu ndan alınacak Ticaret Sicili Tüzüğü 55.Maddeye göre düzenlenmiş belge. 4. T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 5. Fotoğraf (2 Adet) 6. Noter Tasdikli Tescil Beyannamesi(2 Adet) 7. Ticaret Sicili Tüzüğü nün 29.Maddesine göre düzenlenen taahhütname 8. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 9. İlan Ücretinin Yatırıldığı Banka Dekontu (2 Adet) 10. Damga Vergisi Makbuzu 11. Vergi Levhası Fotokopisi 2. Değişiklikleri içeren Noter Tasdikli Tescil Beyannamesi 3. Ticaret Sicili Tüzüğü 29.Maddeye göre düzenlenmiş Taahhütname 5. İlan ücretinin yatırıldığı banka dekontu 6. Damga Vergisi Makbuzu 2. Acentelik Sözleşmesi 3. Noter Tasdikli Acentelik Vekaletnamesi 5. İlan ücretinin yatırıldığı banka dekontu 1. Ticaret Siciline yazılmış dilekçe (Mal Beyanını belirtir) 2. Oda Siciline yazılmış dilekçe 3. Vergi kapatıldığına dair yazı(vergi dairesinden) 1. Ticaret Siciline yazılmış dilekçe 2. Oda Siciline yazılmış dilekçe 1. Ticaret Siciline yazılmış dilekçe 2. Oda Siciline yazılmış dilekçe 3. Veraset ilamının aslı veya Mahkeme onaylı örneği HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 18 Dakika 18 Dakika 18 Dakika 18 Dakika 8 TİCARİ İŞLETME REHNİ 2. Noterce Düzenlenmiş Ticari Rehin Sözleşmesi(2 Adet) 3. Rehin Beyannamesi 4. Rehinli malların bulunduğu yere ait kira sözleşmesi veya tapu belgesi(noter onaylı) 5. Ticaret Sicili Harç Makbuzu

2 9 TİCARİ İŞLETME REHNİ TERKİN 2. Rehin alacaklısının ticari işletme rehininin terkini ve rehin şerhinin kaldırılmasına ilişkin yazısı 18 Dakika ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT KOOPERATİF KURULUŞU TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT TÜZEL KİŞİ 1. Şirket Kuruluş Dilekçesi (Ticaret Sicili ve Odaya ayrı ayrı) 2. Şirket Kuruluş Bildirim Formu (5 Adet) 3. Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi 4. Noter Onaylı Anasözleşme (4 Adet) 5. İmza Yetkilileri ve Görev Dağılımı Kararı (Noter Onaylı 3 Adet) 6. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin / Limited Şirketlerde Müdürlerin ; Noter Tasdikli Tescil Beyannamesi (2 Adet) Limited Şirketlerde dışardan müdür atanması halinde ayrıca 2 adet fotoğraf ve T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 7. Şirket Ortaklarının ; T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2 şer adet fotoğraf 8. Şirket Sermayesinin on binde dördünün rekabet kurumuna yatırıldığını gösteren banka dekontu 9. Ticaret Sicili Tüzüğü nün 29.Maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname 10. Damga Vergisi Makbuzu 11. İlan Ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu Notlar : Şirket ortakları arasında Tüzel Kişi Varsa; Yeni kurulan şirkete iştirak ile ilgili yetkili organ kararı(3 Adet) Kurulan şirket nezdinde şirkete temsilci olarak aranan kişinin T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi Özel Mevzuatı gereği ödenmiş sermayesi ile kurulması gereken Anonim Şirketler ile Anasözleşme de kuruluş sırasında ödenmesi öngörülen şirketlerde ödenen sermayeye ilişkin banka dekontu Kurulacak olan anonim şirkete sermaye olarak her türlü hak ve menkul ve gayrimenkul malların konulması halinde bunların değerinin tespitine ait bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı Kurulacak olan limited şirkete sermaye olarak her türlü hak,menkul ve gayrimenkul malların konulması halinde bunların değerinin tespitine ait bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya yeminli mali müşavir raporu Ayni sermaye gayrimenkul ise üzerinde takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden,nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı Şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği 3568 sayılı yasaya göre ruhsat almış meslek mensuplarının düzenleyeceği raporların ekinde oda faaliyet belgesi İç Ticaret 2007/1 sayılı tebliğ ile belirlenen şirketler için izin yazısı Ortaklar arasında yabancı ortak var ise ; Yabancı ortağın noter tasdikli pasaport sureti ve tercümesi (4 Adet) Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının şirkete ortak olması halinde çalışma veya ikamet izin belgesi (4 Adet) Varsa yabancı ortağın Türkiye oturma veya çalışma izin belgesi (4 Adet) Yabancı ortak tüzel kişilik ise ilgili Türk Konsolosluğunca veya yabancı resmi belgelerin tasdiki sözleşmesinin kaldırılması kapsamında tasdik edilmiş (Apostil şerhini içeren) faaliyet belgesi aslı,yabancı tüzel kişiliğin yetkilisini gösteren belge ve noter onaylı tercümesi (4 Adet) Ortaklar arasında rüştünü ispat etmemiş ortak varsa kanuni temsilcisinin izni ve imza beyanı (3 Adet) Rüştünü ispat etmemiş küçüğün Anne-Baba veya bunlardan birisi ile ortak olması halinde ; Mahkemeden kayyum kararı (3 Adet) Kayyum tayin edilen kişinin imza beyanı (3 adet) 2. Hükmi şahıs kayıt beyannamesi 3. Anasözleşme Kitapçığı (2 Adet) 4. Kooperatif türüne göre ilgili Bakanlığın izin yazısı 5. Yönetim kurulu üyelerinin imza beyanı (2 Adet) 6. Kooperatif kurucu üyelerinin ; T.C.Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Fotoğrafları (2 şer adet) 7. Ticaret Sicili Tüzüğü nün 29.Maddesine göre düzenlenmiş taahhütname 8. Damga vergisi makbuzu 9. İlan ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

3 10. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 12 VAKIFLAR TARAFINDAN KURULACAK İŞLETMELERİN TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 2. Hükmi şahıs Oda kayıt beyannamesi, 3. Noterden onaylı vakıf yetkili organ kararı(2 adet)(bu kararda işletmenin unvanı,işletmenin açık adresi,sermayesi,temsilcileri,bunların uyrukları ve ev adresleri,temsilin şekli,işletme konusu açıkça belirtilecektir.) 4. Vakfın kuruluşuna ilişkin resmi gazete,noterden onaylı vakıf resmi senedi (2 adet) 5. İşletme temsilcilerinin ; T.C.Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopileri Noter tasdikli tescil beyannameleri (2 adet) Fotoğrafları(2 şer adet) 6. Ticaret Sicili Tüzüğü nün 29.Maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname 7. İşletmeye ayni sermaye konuluyorsa buna ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi raporu 8. Damga vergisi makbuzu 9. İlan ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu 10. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 50 dakika 13 DERNEKLER TARAFINDAN KURULACAK İŞLETMELERİN TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 2. Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi 3. Noter Onaylı Dernek Yetkili Organ Kararı(2 adet) Bu kararda işletmenin unvanı,açık adresi,sermayesi,temsilcileri,bunların uyrukları ve ev adresleri,temsilin şekli,işletme konusu açıkça belirtilecektir.(derneğin amacında ticari faaliyette bulunmak gibi bir husus yoksa bu kararın derneğin genel kurulu tarafından alınması gereklidir.) 4. Derneğin kuruluşuna izin veren valilik izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti(2 adet) 5. Dernek tüzüğünün noter onaylı son şekli(2 adet) 6. İşletme Temsilcilerinin ; T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi Noter tasdikli imza beyanı (2 adet) Fotoğraf (2 adet) 7. Ticaret Sicili tüzüğü 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname 8. İlan ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu 9. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 14 YABANCI ŞİRKET ŞUBESİ TİCARET SİCİLİ ODA YENİ KAYIT 2. Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 3. Tercüme edilmiş noter onaylı anasözleşme sureti (2 adet) 4. Şirketin kayıtlı olduğu ülkenin yetkili merciinden alınan tercüme edilmiş noter onaylı şirket tasdiknamesi(2 adet) 5. Şube açılış kararı (tercüme edilmiş ve noter onaylı 2 adet) 6. Şube temsilcisinin ; T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi Temsilcisi yabancı ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport örneği Noterden İmza beyanı (2 adet) Fotoğraf (2 Adet) 7. Şirket bağlı olduğu ülkeden şirketin son durumu hakkında doküman (tercüme edilmiş noter onaylı 2 adet) 8. Şubeye tahsis edilen sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu 9. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısının aslı 10. Ticaret Sicili Tüzüğü 29.maddeye göre düzenlenmiş taahhütname 11. İlan ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu 12. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 45 Dakika

4 TÜZEL KİŞİ MERKEZ NAKLİ TİCARET SİCİLİ ODA KAYIT İŞLEMİ ŞUBE TİCARET SİCİLİ ODA KAYIT İŞLEMİ TÜZEL KİŞİ ANASÖZLEME DEĞİŞİKLİK TÜZEL KİŞİ SERMAYE ARTTIRIMI DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ 2. Tüzel kişi kayıt beyannamesi 3. Merkez anasözleşmesi,kuruluş gazetesi ve daha sonra meydana gelen değişiklikler ile ilgili evraklar ve gazeteler(biri merkez ticaret sicili memurluğundan tasdikli biride merkez ticaret sicili memurluğundan tasdikli evrağın fotokopisi olmak üzere 2 adet) 4. Merkez ticaret sicili memurluğundan alınacak Ticaret Sicili Tüzüğünün 47.maddesine göre belge(belgenin geçerlilik süresi merkez ticaret sicili memurluğunca düzenlendiği tarihten itibaren bir aydır.) 5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İzin yazısı(iç ticaret 2007/1 sayılı tebliğde belirlenen şirketler için) 6. Merkez nakli ile ilgili tadil tasarısı (3 adet) 7. Tadil tasarısına ilişkin noter tasdikli karar sureti (2 adet) 8. Merkez nakli ile ilgili genel kurul evrakları (Asıl veya noter tasdikli 2 şer adet)(a.ş.ve Kooperatifler için) 9. Genel kurul ile ilgili komiser atama yazısı(a.ş.ve kooperatifler için) 10. Yetkililerin ; Noterden imza beyanı (2 adet) T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi Fotoğraf (2 adet) 11. Yetkili dışındaki ortakların ; T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi Fotoğraf (2 adet) Yabancı uyruklu olması durumunda noter tasdikli pasaport ve tercümesi,varsa çalışma izin ve ruhsatı 12. Ticaret Sicili Tüzüğü 29.Maddeye göre düzenlenmiş Taahhütname 13. İlan ücretinin yatırıldığı banka dekontu 14. Ticaret Sicili Harç makbuzu 2. Tüzel kişi kayıt beyannamesi 3. Merkez anasözleşmesi,kuruluş gazetesi ve daha sonra meydana gelen değişiklikler ile ilgili evraklar ve gazeteler (Biri merkez ticaret sicili memurluğundan tasdikli biride merkez ticaret sicili memurluğundan tasdikli evrağın fotokopisi olmak üzere 2 adet) 4. Merkez ticaret sicili memurluğundan alınacak Ticaret Sicili Tüzüğü 55.maddesine göre belge(belgenin geçerlilik süresi ilgili merkez ticaret sicili memurluğunca düzenlendiği tarihten itibaren bir aydır.) 5. Şube açılışı ile ilgili noter tasdikli karar sureti (Şubenin unvanı,açık adresi ve yetkili-leri ve sermaye ayrılıp ayrılmadığı ayrıldı ise ne kadar -,muhasebesinin merkezden tutulup tutulmadı yazılı olmalı) 6. Şube Yetkilisinin ; T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan sureti Noter tasdikli imza beyanı (2 adet) Fotoğrafı (2 adet) Şube müdürü yabancı uyruklu olması halinde noter tasdikli pasaport ve tercümesi,varsa oturma ve çalışma izini(2 adet) 7. Ticaret Sicili 29.maddeye göre düzenlenmiş taahhütname 8. Damga vergisi makbuzu 9. İlan ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu 10. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 2. Limited Şirketler için ortaklar listesi(ocak ayında verilmemiş ise) 3. Tadil tasarısı (3 adet) 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın izin yazısı(iç Ticaret 2007/1 sayılı tebliğde belirlenen şirketler için) 5. A.Ş.ve Kooperatiflerde Genel Kurul Evrakları 6. Genel Kurul Toplantısı ile ilgili komiser atama yazısının aslı(a.ş.ve Kooperatif) 7. Noter Tasdikli Karar Sureti(2 Adet) 8. İlan ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu 9. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 1.Dilekçe 2.Limited Şirketler için Ortaklar Listesi(Kanuni süresinde yetkilisi tarafından dosyaya ibraz edilmemiş ise) 3.Tadil Tasarısı (3 Adet) 4.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın izin yazısı(iç Ticaret 2007/1 Sayılı Tebliği ile belirlenen şirketler için) 5.A.Ş.ve Kooperatiflerde Genel Kurul Evrakları 6. Genel Kurul Toplantısı ile ilgili komiser atama yazısının aslı(a.ş.ve Kooperatif) 7. Noter Tasdikli Karar Sureti(2 Adet) Sayılı Yasaya Göre Ruhsat Almış Meslek Mensuplarının Düzenleyeceği Raporların Ekinde Oda Faaliyet Belgesi 9.Arttırılan Kısmın Onbinde Dördünün T.C.Halk Bankası Rekabet Kurumu Hesabına Yatırıldığına dair Dekont 10.Anonim Şirketlerdeki Sermaye Artışında Artırıma İştirak Eden Pay Sahiplerinin Listesi(2 Adet) 45 Dakika 25 Dakika 25 Dakika

5 19 TÜZEL KİŞİ SERMAYE AZALTIMI DEĞİŞİKLİK 20 GENEL KURUL TESCİL İŞLEMİ TÜZEL KİŞİ MÜDÜR TAYİNİ TESCİL İŞLEMİ TÜZEL KİŞİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL İŞLEMİ 11.Eski Sermayenin Ödendiğine İlişkin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu(2 Adet) 12.Sermayenin Artışı Sırasında Arttırılan Kısmın Ödenmesi Halinde Ödemenin Yapıldığına İlişkin Banka Dekontu. 13. İlan ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu 14.Ticaret Sicili Harç Makbuzu. Notlar : Limited Şirket Sermaye Artışı Ayni Sermaye Veya Firma Devri Yoluyla Yapılıyorsa, Bunların Tespitine Dair Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu (2 Adet) Anonim Şirket Sermaye Artışı Ayni Sermaye Veya Firma Devri Yoluyla Yapılıyorsa, Bunların Tespitine Dair Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı (2 Adet) Sermaye Artırımının Ortakların Şirketten Alacaklarının İlavesi Yoluyla Yapılması Halinde Bunların Tespitine Dair Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu(2 Adet) Ayni sermaye Olarak Gayrimenkul Ve Nakil Vasıtası Konulduğu Takdirde Gayrimenkul Üzerinde Herhangi Bir Takyidatın, Nakil Vasıtalarının Üzerinde Mülkiyeti Muhafaza Kaydının Bulunmadığına Dair Belgeler (2 Adet) Sermaye Artırımı Hisse Senetlerinin Konulması Veya Değer Artışı Fonu, İştiraklerden Gelen Değer Artış Fonu, Maliyet Artış Fonu, İştirak Hisseleri Ve Gayrimenkul Satış Karının İlavesi Yoluyla Yapılması Halinde Bunların Tespitine Dair Yeminli Mali Müşavir Raporu,(2 Adet) Sermaye Artırımının Fevkalade İhtiyatlar Veya Dağıtılmayan Karların İlavesi Veya Enflasyon Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının İlavesi Yoluyla Yapılması Halinde Bunların Tespitine İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu (2 Adet) 3. Tadil Tasarısı (3 Adet) 4. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İzin Yazısı (İç Ticaret 2007/1 Sayılı Tebliği İle Belirlenen Şirketler İçin) 5. A.Ş. Ve Kooperatiflerde Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tasdikli) (2 Adet) 6. Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı (A.Ş. Ve Koop.) 7. Noter Tasdikli Karar Sureti (2adet) 8. Şirket Alacaklarının Haklarını Tamamen Karşılayacak Miktarda Aktiflerin Mevcut Olduğunun Tespitine Ait Üç Bilirkişi Tarafından Düzenlenmiş Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı,(2 Adet) 9. Alacaklılara Çağrı İle İlgili Davet İlanlarının Yayınlandığı T.T.S.G.(3 İlan) 10. Alacaklı Listesi(Müdürler Tarafından İmzalı, Alacaklı Adı Soyadı, Ticari Unvanı, Alacak Miktarı Belirten) 11. Vadeli Alacaklılara Ait İmzası Noterce Onaylı Muvafakatname 12. Borçların Ödenmesi Halinde Ödendi Makbuzları(Borçların Ödendiğini Gösteren) 13.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu. 14.Ticaret Sicili Harcı Makbuzu 2. Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tasdikli), Genel Kurul Gündemi Genel Kurul Toplantı Tutanağı Genel Kurul Hazirun Listesi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Bilânço Ve Gelir Tablosu 3. Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı 4. Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı 5. Göreve Yeni Seçilen Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin İmza Beyanı Fotoğraf Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni 6.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu 7. Ticaret Sicili Harcı Makbuzu 1.Dilekçe 2.Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi(Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse) 3.Noter Tasdikli Karar Sureti 4.Yeni Müdürün; İmza Beyanı Fotoğraf Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni 5.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu 6.Ticaret Sicili Harç Makbuzu 2. Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse) 3. Noter Tasdikli Karar Sureti,(2 Adet) 4. Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 29. maddesine göre düzenlenen taahhütname 5.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu 6. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 25 Dakika

6 23 HİSSE DEVRİ TESCİL İŞLEMİ TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİL TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ TESCİL A.Ş. YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİK TESCİLİ BİRLEŞME TESCİL 2. Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse) 3. Noter Huzurunda Düzenlenmiş Hisse Devir Sözleşmesi 4. Noter Tasdikli Karar Sureti 5.Şirkete Yeni Giren Ortağın Fotoğrafı 6.Şirkete Yeni Giren Ortağın Yabancı Uyruklu Olması Halinde Noter Tasdikli Pasaportu Ve Tercümesi, Varsa Türkiye deki Oturma Veya Çalışma İzni, 7.Hisse Devri Sonucunda Müdür Veya Yönetim Kurulu Tayini Varsa Ayrıca Yetkilinin İmza Beyanı, 8.Tadil Metni (Kolektif Ve Komandit Şirket),(3 Adet) 9.Hisseyi Devralan Tüzel Kişi ise; Şirkete İştirak İle İlgili Yetkili Organ Kararı Ortak Olunan Şirket Nezdinde Şirkete Temsilci Olarak Atanan Kişinin T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Noter Tasdikli İmza Beyanı, Fotoğrafı 10.Hisseyi Devralan Kişi Rüştünü İspat Etmemiş ve Anne-Baba Veya Bunlardan Birisi İle Ortak Olması Halinde; Mahkemeden Kayyum Kararı (3 Adet) Kayyum Tayin Edilen Kişinin İmza Beyanı (3 Adet) 11.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu 12.Ticaret Sicili Harç Makbuzu 3. Acentelik Sözleşmesi (2 Adet), 4. Acentelik Vekâletnamesi (3 Adet), 5. Önceden Acentelik Sözleşmesi Bulunması Halinde Önceki Ve Sonraki Sigorta Şirketinin Muvaffakatnamesi 6. Noter Tasdikli Karar Sureti (2 Adet) 7.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu 7. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 2. Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi, (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse) 3. Fesihname(3 Adet), 4. Noter Tasdikli Karar Sureti(2 Adet) 5.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu 6. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 2. Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı 3. Yeni Yönetim Kurulu Üyesinin; Noter Tasdikli İmza Beyanı, Fotoğrafı, Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni 4.İlan Ücretinin Yatırıldığı Gösteren Banka Dekontu 5. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 3. Noter Tasdikli Karar Sureti (2 Adet) 4. Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tastikli) (Anonim Şirketler İçin) (2 Adet), 5. Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısının Aslı, 6. Sermaye Artışı İle İlgili Tadil Tasarısı (3 Adet), 7. Devrolan Anonim Şirket için Özvarlık Tespiti İle İlgili Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı, Devrolan Limited Şirket için Bilirkişi Raporu Ve Mahkeme Bilirkişi Atama Kararı Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu, (2 Adet) 8. Birleşme Sözleşmesi (3 Adet), 9. Bilânço (3 Adet), 10. Borç Beyannamesi (3 Adet) (Hükmi Şahsiyeti Sona Eren Şirket İçin), 11. Müdür Veya Yönetim Kurulu Üyelerinin ; Noter Tasdikli İmza Beyanı Fotoğrafı Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni (2 Adet) 12.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu 13- Ticaret Sicil Harç Makbuzu 25 Dakika

7 28 29 NEV İ DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TASFİYEYE GEÇİŞ TESCİL 30 TASFİYEDEN DÖNÜŞ ŞUBELERDE ÜNVAN, ADRES, SERMAYE, MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL LİMİTED ŞİRKET TERKİN 33 ŞUBE TERKİN ŞLEMLERİ 34 MERKEZ NAKLİ TERKİN 2.Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse) 3. Anasözleşme (3 Adet), 4. Noter Tasdikli Karar Sureti (2 Adet), 5. Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tasdikli) (A.Ş.İçin) (2 Adet) 6. İç Ticaret 2007/1sayılı Tebliğ İle Belirlenen Şirketler İçin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İzin Yazısı, 7. Anonim Şirket Nev i Değişikliği Yolu İle Kuruluyorsa Nev i Değiştiren Şirketin Özvarlığının Tespitine İlişkin Bilirkişi Raporu Ve Mahkemenin Bilirkişi Atama Kararı, Limited Şirket Nev i Değişikliği Yolu İle Kuruluyorsa Nev i Değiştiren Şirketin Özvarlığının Tespitine İlişkin Bilirkişi Raporu Ve Mahkemenin Bilirkişi Atama Kararı Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu, 8. Nev i Değiştiren Şirketin Kolektif Veya Komandit Olması Halinde Şirket Ortaklarının Vadesi Gelmiş Vergi Borçlarının Bulunmadığına Dair İlgili Vergi Dairesinden Alınacak Yazı, Sayılı Yasaya Göre Ruhsat Almış Meslek Mensuplarının Düzenleyeceği Raporların Ekinde Oda Faaliyet Belgesi, 10.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu 11. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 3. Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tastikli) (2 Adet) (A.Ş. Ve Koop. İçin) 4. Noter Tasdikli Karar Sureti ( 2 Adet ) 5. Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısı Aslı, (A.Ş. Ve Koop İçin) 6. Tasfiye Başlangıç Bilânçosu (3 Adet) 7. Tasfiye Memuru /Tasfiye Kurulu Üyelerinin; Noter Tasdikli İmza Beyanı Fotoğrafı Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni 8.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu 9. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 3. Tasfiyeden Vazgeçen şirket; -Limited Şirket ise; Sermayesinin Üçte İkisinin Halen Mevcut Olduğuna İlişkin Bilirkişi Raporu Ve Mahkemenin Bilirkişi Atama Kararı Veya Yeminli Mali Müşavir Raporu, -Anonim Şirket İse: Sermayesinin Üçte İkisinin Halen Mevcut Olduğuna İlişkin Bilirkişi Raporu Ve Mahkemenin Bilirkişi Atama Kararı, 4. Noter Tastikli Karar Sureti (2 Adet), 5. Genel Kurul Evrakları (Asıl Veya Noter Tasdikli) (A.Ş.İçin) (2 Adet) Sayılı Yasaya Göre Ruhsat Almış Meslek Mensuplarının Düzenleyeceği Raporların Ekinde Oda Faaliyet Belgesi, 7.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu 8. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 2. Noter Tasdikli Karar Sureti (2 adet) 3. Yeni Müdür Tayini Var İse Müdürün: İmza Beyanı, Fotoğrafı, Yabancı Uyruklu Olması Durumunda Noter Tasdikli Pasaport Ve Tercümesi, Varsa Oturma Ve Çalışma İzni, 4. Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 29. maddesine göre düzenlenen taahhütname (Adres Değişikliği) 5.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu 6. Ticaret Sicil Harç Makbuzu 2. Limited Şirketler Ortaklar Listesi, (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse) 3. Noter Tasdikli Ortaklar Kurulu Kararı (2 Adet), 4. Tasfiye Sonu Bilânçosu (3 Adet), 5. Şirket Alacaklılarına Yapılan Çağrı İlanlarına İlişkin Gazeteler, 6. Bildirim İle İlgili Formlar, 7. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 2. Merkez Tarafından Alınmış Şube Kapanışı İle İlgili Noter Tasdikli Karar Sureti(2adet) 3.İlan Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Banka Dekontu 2. Merkez Naklinin İlan Edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 3. Yeni Şirket Merkezinin Bulunduğu Yer Ticaret Sicil Memurluğu Yazısı Olması Halinde 01 ve 02. Maddelerde Yazanlar Aranmaz 40 Dakika 40 Dakika 15 Dakika

8 KOOPERATİF TERKİN KOLLEKTİF ŞİRKET TERKİN ADİ KOMANDİT ŞİRKET TERKİN TESCİL TİCARİ İŞLETME REHNİ 2. Genel Kurul Evrakları,(Asıl Veya Noter Tasdikli) (2 Adet), 3. Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Komiser Atama Yazısı Aslı, 4. Tasfiye Sonu Bilânçosu (3 Adet) 5. Alacaklılara Yapılan Çağrı İlanlarını İçeren Gazeteler. 6. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 2. Fesih Sözleşmesi ( 2 Adet), 3. Tasfiye Sonu Bilânçosu,(3 Adet), 4. Tasfiye Sonuna İlişkin Noterden Tasdikli Karar Sureti (2 Adet), 5. Alacaklılara Yapılan Çağrı İlanlarını İçeren Gazeteler. 6. Ticaret Sicil Harç Makbuzu 2. Fesih Sözleşmesi (2 Adet), 3. Tasfiye Sonu Bilânçosu (3 Adet), 4. Tasfiye Sonuna İlişkin Noter Tasdikli Karar Sureti(2 Adet), 5. Alacaklılara Yapılan Çağrı İlanlarını İçeren Gazeteler. 6.Ticaret Sicil Harç Makbuzu 2. Noterce Düzenlenmiş Ticari Rehin Sözleşmesi(2 adet) 3. Rehin Beyannamesi 4. Rehinli Malların Bulunduğu Yere Ait Kira Sözleşmesi veya Tapu Belgesi(Noter Onaylı) 5. Ticaret Sicili Harç Makbuzu 25 Dakika 39 TİCARİ İŞLETME REHNİ TERKİN 2. Rehin Alacaklısının Ticari İşletme Rehninin Terkini ve Rehin Şerhinin Kaldırılmasına İlişkin Yazısı BELGE VE ONAY HİZMETLERİ 40 TASDİKLİ DOSYA SURETİ VERİLMESİ 1. Talep Dilekçesi 1 Gün 41 TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ 1. Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur) 2. Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse) 10 Dakika 42 YETKİ BELGESİ 1. Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur) 2.Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş ise 43 TSG. MADDE 47 YE GÖRE BELGE TALEBİ 1. Talep Dilekçesi 2. Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse) 3. Merkez Nakli ile İlgili Tadil Tasarısı, Noter Tasdikli Karar Sureti, Anonim Şirket İçin Genel Kurul Evrakları 4. Ticaret Sicil Harç Makbuzu 44 TST. MADDE 55 E GÖRE BELGE TALEBİ 1. Talep Dilekçesi 2. Limited Şirketler İçin Ortaklar Listesi (Kanuni Süresinde Yetkili Tarafından Dosyaya İbraz Edilmemiş İse) 3. Şube Açılışı İle İlgili Noter Tasdikli Karar Sureti 45 ODA SİCİL KAYIT SURETİ FAALİYET BELGESİ 1. Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur) 10 Dakika 46 MESLEK GRUP DEĞİŞİKLİK TALEBİ 7 Gün 47 ÜYE SİCİL LEVHASI 1. Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur) 15 Dakika YENİ ÜYE KİMLİĞİ VE YILLIK VİZE ODA ONAYLI GAZETE SURETİ 50 İMZA ONAYI 51 VİZE REFERANS BELGESİ 1.Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur) 2. 1 Adet Fotoğraf (Yeni Kimlik Talebinde) 3. Kullanılmakta Olan geçerli Oda Kimliği (Yıllık Vize Bandrolü İşlemleri İçin) 15 Dakika 1. Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur) 10 Dakika 1. Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur) Not:Bu Belge İçin İmzaya Yetkilisinin Kendisinin Gelmesi Gerekmektedir. 10 Dakika 10 Dakika

9 SAYILI KANUN UYARINCA DÜZENLENEN 1. Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur) 10 Dakika BELGELER 53 DİĞER BELGELER 1.Dilekçe 1 Gün RESMİ YAZIŞMALARIN CEVAPLANMASI SGK VE (BAĞKUR) BELGELERİ ONAYI YABANCI DİLDE BELGE DÜZENLENMESİ ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ ONAYI ORTAKLIK DURUM BELGESİ (İHALE) 59 BANKA DEFTER TASDİKİ 60 KAPASİTE RAPORU 61 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR 62 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 63 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 64 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 65 FORM A BELGESİ 1.Müzekkere - Resmi Yazılar Öncelik Sırasına Göre Ayrılıp Yazılmaktadır. 7 İş Günü 1. Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur) 10 Dakika 1. Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur) 1 Gün 1. Talep Halinde (Dilekçeye Gerek Yoktur) 10 Dakika 10 Dakika 1 Dilekçe 2. Defterlerin Dökümünün Yapıldığı Beyan 3. Ticaret Sicil Harç Makbuzu 4. Damga Pulu Tahsilat Alındısı 1. Talep Formu(Odadan Temin Edilecek) 2. Taahhütname(Odadan Temin Edilecek) 3. İş Yeri İle İlgili Tapu Veya Kira Kontratı 4. Çalışan Kişiler SSK lı İse SSK İşe Giriş Bildirgeleri Bağ-Kur lu İse Bağ-Kurlu Olduklarını Gösterir Evraklar 5. İşletmede Çalışan Mühendisin Sözleşmesi(Varsa) 2. İş Makinesi Sahiplik Belgesi Sıfır Araçlar İçin Fatura İş Makinesi İthal Edilmiş İse Faturaya Ek Olarak Gümrük Giriş İkinci El Araçlar İçin Noter Satış Senedi Ve Daha Önce Tanzim Edilen Ruhsat Araç Miras Kalmış İse Veraset İlanı Yukarıda Anılan Belgelerin İbraz Edilmemesi Durumunda Mahkemeden Alınacak Sahiplik Belgesi 4. Makineye Ait Teknik Belge(Beyannamesi Ve Gümrük Vergisinin Ödendiğine Dair Makbuz) 1. Belge Talep Formu (Odadan Temin Edilecek) 2. T.C. Kimlik Numarası 1. Belge Talep Formu (Odadan Temin Edilecek) 2. T.C. Kimlik Numarası 1. Belge Talep Formu (Odadan Temin Edilecek) 2. T.C. Kimlik Numarası 1. Belge Talep Formu (Odadan Temin Edilecek) 2. T.C. Kimlik Numarası 3 GÜN 45 Dakika 45 Dakika 66 YERLİ MALI BELGESİ 2. Kapasite Raporu 3. Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi Sektörü İçin) 45 Dakika 4. Gıda Sicil Belgesi ( Gıda Sektörü) 5. Gıda Üretim Sertifikası 2. Gümrük Giriş Beyannamesi 67 MÜCBİR SEBEP BELGESİ 3. Geçici İthal Izin Formu 40 Dakika 4. Fatura 68 FİRE VE ZAYİAT TESBİTİ Yeni Tespit:30 Gün Mevcut: 69 TEAMÜL KARARLARI Yeni Tespit:30 Gün Mevcut: 70 FATURA TASDİKİ (SAĞLIK 1. Başvuru Dilekçesi 2. Reçete Ya Da Rapor Fotokopisi 3. Fatura Aslı

10 1. Başvuru Dilekçesi. 2. Faturanın Aslı 71 FATURA TASDİKİ (TİCARİ ) 2 Gün 3. Fatura İçeriği Ürün/İmalata İlişkin Detaylı Bilgi. (Teknik Çizim, Katalog Vs.) 1. Başvuru Dilekçesi 2. Fatura, İrsaliye(Varsa) 72 TÜKETİCİ ŞİKÂYETİ 7 Gün 3. Garanti Belgesi(Varsa) 4. Şikâyete Konu Olan Ürün 1. Başvuru Dilekçesi 2. Tapu (Varsa) 73 BİLİRKİŞİ RAPORLARI 3. Ruhsat (Varsa) 4 Gün 4. İmar Durum Belgesi (Varsa) 74 BİLİRKİŞİ TALEPLERİ 1. Başvuru Dilekçesi 7 Gün 1. İlgili Kurumun Talep Yazısı 2. Malzeme Listesi 3. Teknik Şartname 4. Teknik Çizim 75 RAYİÇ FİYAT TESPİTİ (Yaklaşık Maliyet Talep Edilen Ürün/İmalat Özel 7 Gün Üretim İse, Teknik Çizim Gönderilmesi Gerekmektedir) 5. İdari Şartname (İdari Şartnamede Fiyata Etki Eden Birtakım Özel Şartlar Ve Belirlemeler Mevcut İse İdari Şartnamenin de Gönderilmesi Gerekmektedir) İHRAÇ ÜRÜNLERİ 1. Talep Dilekçesi 76 EKSPERTİZİ 2. Fatura 2 Gün 77 FİİLİ SARFİYAT BELGESİ 2 Gün AYNİYAT LİSTELERİ 2. Teşvik Belgesi Aslı Ve Fotokopisi 78 1 Gün ONAYI 3. Gümrük Giriş Beyannameleri Fotokopileri 4. Ayniyat Listesi TAHKİM UYGULAMASI TALEBİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMİ BİLGİ TALEBİ 2. Tahkim Şartı Veya Sözleşme Örneği (Yatırımın Bitirilememe Nedeni Belirtilecek) 2. Yatırım Teşvik Belgesi Aslı 3. Yatırım Takip Formu (Tebliğ Ekindeki Örneği Uygun Olarak Doldurulacaktır.) 2 Gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri İsim : Emre GELİR İsim : B.Şükrü TEKTEK Unvan : Ticaret Sicili Müdürü Unvan : Genel Sekreter Adres : Camiatik Mah.M.Yazıcıoğlu Cd. Adres : Camiatik Mah.M.Yazıcıoğlu Cd. Ticaret İş Merkezi Kat:2 Ilgın/KONYA Ticaret İş Merkezi Kat:2 Ilgın/KONYA Telefon : Telefon : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta: 60 Gün 4 Gün

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) 01 GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ 08 MÜCBİR

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ TİCARET

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI 2018 YILI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA TİCARET ODASI 2018 YILI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO ADANA TİCARET ODASI 2018 YILI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 1) Ticaret Sicil

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO 01 02 03 04 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ UNVAN, SERMAYE, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELİK

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 2 ŞAHIS KURULUŞU KURULUŞU *Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı

Detaylı

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR:

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Tescil talepnamesi 2 adet (Noter)asıl -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet -Yerleşim

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler,

Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler, Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler, 1. Anonim ve limited şirketlerin kuruluşunun tescil talebine ilişkin şirket ünvanı yazılmış ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış tescil

Detaylı

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -imza beyannamesi (ticaret sicili müdürlüğünden) -Taahhütname -Vergi mükellefiyetini

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -imza beyannamesi (ticaret sicili müdürlüğünden) -Taahhütname -Vergi mükellefiyetini KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -imza beyannamesi (ticaret sicili müdürlüğünden) -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet

Detaylı

MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ İŞLETME KAYDI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Vergi Levhası Fotokopisi 2. Esnaf Sanatkarlardan Kaydı Yoktur Belgesi 3.

Detaylı

ÖRNEK KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HĐZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER

ÖRNEK KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HĐZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER Ek-2 ÖRNEK KAMU STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Kapasite Raporu BULANCAK TĐCARET VE SANAYĐ ODASI STANDARTLARI 1. Kapasite Talep Formu ve Taahhütname 2. Arazi ve Bina Kiralık ise Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi,Kira

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERZİFON TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ 2Ticari Unvan ve İmza Tescili Beyannamesi

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU [GEREDE TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ] KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA NO ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

2012 Yılı Ücret Tarifesi

2012 Yılı Ücret Tarifesi 2012 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2012 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

2013 Yılı Ücret Tarifesi

2013 Yılı Ücret Tarifesi 2013 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2013 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

2012 Yılı Ücret Tarifesi

2012 Yılı Ücret Tarifesi 2012 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2012 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

*** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

*** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ: 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) (2012/1 sayılı Genelge gereğince dilekçenin sistem üzerinden doldurulup Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.) 2. Biri noterce onaylı asıl

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN NO TAMAMLANMA SÜRESİ 1 GERÇEK KİŞİ- KAYIT 2 GERÇEK KİŞİ - DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Zile Ticaret ve Sanayi Odası LĠMĠTED ġġrket Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERZİFON TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN HİZMET BEDELİ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ EN GEÇ Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Dilekçe Müdürlerin tümü tarafından imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Dilekçe Müdürlerin tümü tarafından imzalı 1 YABANCI UYRUKLU FİRMA ŞUBE AÇILIŞ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş

Detaylı

ODA SİCİL EL KİTABI DOKÜMAN KODU ALICI DAĞITIM ŞEKLİ [ ] KONTROLLÜ [ ] KONTROLSÜZ ÜNVAN İMZA ÜNVAN İMZA GER FORM KODU: FRM.08.R00

ODA SİCİL EL KİTABI DOKÜMAN KODU ALICI DAĞITIM ŞEKLİ [ ] KONTROLLÜ [ ] KONTROLSÜZ ÜNVAN İMZA ÜNVAN İMZA GER FORM KODU: FRM.08.R00 ODA SİCİL EL KİTABI GER DOKÜMAN KODU ALICI DAĞITIM ŞEKLİ [ ] KONTROLLÜ [ ] KONTROLSÜZ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN ÜNVAN İMZA ÜNVAN İMZA FORM KODU: FRM.08.R00 ODA SİCİL EL KİTABI GİRİŞ BÖLÜM NO REVİZYON NO REVİZYON

Detaylı

HAZIRLANACAK EVRAKLAR

HAZIRLANACAK EVRAKLAR Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul İletişim :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr HAZIRLANACAK EVRAKLAR İŞYERİ AÇILIŞINDA ŞAHIS FİRMASI

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HÜKMİ ŞİRKETLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1. Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi 2. İmza Beyanı veya İmza Sirküleri Fotokopisi 3. Ana

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN NO TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-

Detaylı

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI 2014 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması Varsa Şirkete Sermaye Olarak Konulacak Varlıkların Değerlemesinin

Detaylı

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 2 ŞAHIS KURULUŞU KURULUŞU *Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO HİZMETİN ADI 01 STAJ BAŞVURUSU 02 03 04 05 MUNZAM AİDAT VEYA YILLIK AİDAT İTİRAZI FAZLADAN YAPILAN ÖDEMELERİN İADE TALEBİ ÜYELİK KAYITLARININ FAAL HALE GETİRİLMESİ PARA CEZALARI VEYA TEMİNAT TAHSİL

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 GÜN HİZMET BEDELİ

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 2-Biri noterce onaylı asıl imzalı, 2 adet noter onaylı suret olmak üzere 3 adet anasözleşme (Yabancı sermayeli

Detaylı

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Kuruluş (Gerçek Kişi ve Şubeleri) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Dilekçe ( 1 adet) 2- Noter tasdikli imza beyannamesi(1 adet asıl) 3-Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfustan 1adet asıl) 4-

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO ANONİM ŞİRKET MERKEZ NAKLİ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi KOLLEKTİF ŞİRKET ŞUBE AÇMA Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililer tarafından çift imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililer tarafından çift imzalı 1 KOOPERATİF MERKEZ NAKLİ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI (2019)

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI (2019) İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI (2019) SIRA ADI 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DOK. NO : P.2.6.1 SAYFA 1/35 ADI TİCARET SİCİLİ (TESCİL) KURULUŞ ANONİM ŞİRKET 1-Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Şirket Bildirim Formu ( 7 Adet )

Detaylı

Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler,

Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler, Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Belgeler, 1. Anonim şirketlerin kuruluşunun tescil talebine ilişkin şirket ünvanı yazılmış ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış tescil dilekçesi;

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi ANONİM ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA ADI 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (TESCİL) KURULUŞ ANONİM ŞİRKET 1-Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış Şirket Kuruluş Dilekçesi ( 1 Adet ) 2-Biri asıl olmak üzere noter tasdikli 4 adet ana sözleşme ( Ticaret Sicili

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU RevizyonTarihi Sayfa No P Rev / 38

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU RevizyonTarihi Sayfa No P Rev / 38 10.09.2017 1 / 38 ADI (TESCİL) KURULUŞ ANONİM ŞİRKET 1-Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Şirket Bildirim Formu ( 7 Adet ) 2-Biri asıl olmak üzere noter

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2019)

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2019) SIRA NO HİZMETİN ADI ANKARA TİCARET ODASI DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2019) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ ( ) 1

Detaylı

BEYPAZARI TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2015)

BEYPAZARI TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2015) BEYPAZARI TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2015) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET BEDELİ 1 TİCARET SİCİLİ (TESCİL) KURULUŞ ANONİM ŞİRKET 1-Şirketi temsile yetkili kişilerce

Detaylı

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN)

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü nden talep edilen belgelere ait harçlar ve oda ücretleri 2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) BELGE ADI HARÇ MİKTARI Sicil Tasdiknamesi Yetki Belgesi (Tapu Müdürlüğü için Alınan

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1 KOLLEKTİF ŞİRKET MERKEZ NAKLİ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi KOLLEKTİF ŞİRKET KURULUŞ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 ODA YAYINLARI

Detaylı

1 Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben dilekçe, (Şirket kaşesi ile yetkili

1 Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben dilekçe, (Şirket kaşesi ile yetkili ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ SN Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 ŞAHIS YENİ KAYIT 2 ŞAHIS ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 1 Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben dilekçe, (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Yetkililerce imzalı 1 TÜR DEĞİŞİKLİĞİ ŞAHISIN ANONİM VEYA LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇMA

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇMA FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO ANONİM ŞİRKET KURULUŞ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber,

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Şube yetkililerince asıl imzalı 1

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi. Dilekçe Şube yetkililerince asıl imzalı 1 LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇMA Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI F-75/REV.05 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın üretim yaptığı

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi BANKA ŞUBE AÇMA Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla beraber,

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO. Kontrol Evrak Açıklama Asıl Fotokopi LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ Tescil başvurularının mersis.gtb.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 602 sayılı Türk Ticaret Kanun u uyarınca kısmen güncellenmiş olmakla

Detaylı

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır.

Yabancı uyruklu şirketlerle ilgili işlemler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır. YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'DE ŞUBE AÇMASI Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin Türkiye de şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri için,

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE ÖN KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 4- SGK Sigortalı Hizmet Listesi (son

Detaylı

TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No 1996-41 TİCARET SİCİL MEMURLUGU'NA TESCİL İŞLEMLERİ YAPILIRKEN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER İSTANBUL ÖNSÖZ Türk Ticaret Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ SIRA NO ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 GERÇEK KİŞİ- KAYIT GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ KURULUŞ:

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı