EK-4 Yeni balayanlar için klavuz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-4 Yeni balayanlar için klavuz"

Transkript

1 120 EK-4 Yeni balayanlar için klavuz Bu bölümde Yüksek Lisans/Doktora çalmalarn hesaplamal bilimlerde ve özellikle Linux ortamnda VASP paket programn kullanarak yapacak olan örenciler için temel bilgilerin verilmesi hedeflenmitir. Öncelikle ön gereksinimlerden bahsedilecek ve gerekli yazlmlarn kurulumu anlatlacak. Daha sonra bilinmesi gereken Temel Linux Kullanm anlatlacak. Son olarak da VASP paket program için örnek giri dosyalar ve hesaplama sonuçlarnn derlenmesinden bahsedilecek. Ön gereksinimler Bu klavuzu kullanacak arkadalarn masaüstü bilgisayarlarnda Windows letim Sistemi (Windows XP, Windows Vista, Windows 7 gibi) kurulu ve mevcut kullanma hazr bir internet balantsnn olduunu varsayyoruz. Balant yaplacak Linux makinede tanml bir kullanc ad ve ifrenizde olmaldr. Aadaki örneklerde Linux makine IP si ve kullanc ad olarak da havvaoz kullanld. Kendinize ait kullanc hesap bilgilerinizi Sistem Yöneticisi ile iletiime geçerek alabilirsiniz. Bunlar hatrlattktan sonra masaüstü bilgisayarnzda bulunmas gereken programlar listeleyelim. Putty Secure File Transfer Client o Hesaplama sonras kullanlan programlar (VESTA, Vaspviev, Ghostviev, Ghostscript) Putty Bu program yardm ile uzak makinelere komut satrnda balanabilirsiniz. Program direkt olarak adresinden indirebileceiniz gibi Google arama motoruna Putty Download anahtar kelimelerini girerek çok rahat indirme sayfasna ulaabilirsiniz. Program kurulum gerektirmeyen tek dosyadan olumaktadr. Windows masaüstüne program kaydettikten sonra çift tklayarak çaltrabilirsiniz. lk çaltrdnzda karnza aadaki gibi bir ekran gelecektir.

2 121 Bu güvenlik uyars ekrannn tekrar çkmamas için Bu dosyay açmadan önce her zaman sor çentiini kaldrmanz gerekmektedir. Çaltr butonunu tkladnzda karnza aadaki ekran gelir. Burada bir defaya mahsus kullan c bilgilerinizin aadaki ekranda olduu gibi girilip bir profil ismi (burada pizag) ile kaydetmeniz gerekmektedir.

3 122 Categry menüsünde Colours seçilerek Use system colours çentii seçilerek Windows pencerenizin geri plan rengini beyaz yapabilirsiniz. Bu ilemin kalc olabilmesi için srasyla Session tklanr pizag seçildikten sonra save tklanr. Artk Putty kullanma hazr. Profil ismi pizag çift tklandktan sonra ifre girilerek Linux komut satrna ulaabilirsiniz. ifre girilirken ekranda hiçbir eyin gözükmemesi normaldir. komut satr geldiinde artk Linux komutlarn çaltrabilirsiniz. Secure File Transfer Client Linux makineden Windows masaüstü makinenize dosya transfer etmek için bu program kullanabilirsiniz. Program indirmek için aadaki adresi kullanabileceiniz gibi Google arama motoruna SSHSecureShellClient exe anahtar kelimesini yazarak indirebilirsiniz. ndirme Linki: ftp://sol.ccsf.org/pub/tcp/ssh/sshsecureshellclient exe

4 123 Program kurulum gerektirmektedir. Kurulum sonras Putty de olduu gibi bir defaya mahsus profil ayarlarnn yaplmas gerekir. Bunun için Profiles-Add! Profile komutu verilir ve bir profil ismi girilir (burada pizag). Daha sonra Profiles-Edit!Profiles komutu ile aada görüntüsü olan ekrana ulalr. Host name: ve User name havvaoz bilgileri girerek OK tklanr. Bu aamadan sonra bu yaplanlarn tekrar yaplmasna gerek yoktur. Artk program açldktan sonran Profiles dan profil ad (pizag) tklanarak ve ifre girilerek dosya transfer programmz kullanma hazrdr. Bu programa alternatif olarak WinSCP adl programda kullanlabilir.

5 124 Dier programlar VESTA:!Üç boyutlu kristal görünümünü, durum younluunu görselletirmek için kullanabilirsiniz. Vaspview: Yine belli yüzeylerde yük younluu çizdirilebilen bir dier program. Vesta tercih edilmelidir. Vesta da miller indisleri ile istediiniz yüzeyi tanmlarken Vaspview de ise ilgilendiiniz yüzeye karlk gelen azimuthal ve polar açlar bilmek zorundasnz. Ghostview!ve!Ghostscript:!EPS ve PS uzantl grafik dosyalarn görüntülemek için kullanlr. Eer grafiklerinizi Linux ortamnda gnuplot kullanarak çizdirecekseniz bu programlara ihtiyaç duyacaksnz. Ghostscript : Ghostviev : Bunlarn dnda ayrca VMD, XCrysden gibi programlar da görselletirme amaçl kullanabilirsiniz. Temel Linux Kullan!m! Linux iletim sisteminde kullanc dosyalar /home/kullaniciadi klasöründe tutulur ve bu kullanc ana dizini EV (HOME) olarak anlr. Ayrca ~ ve $HOME gibi ksaltmalar ile temsil edilir. Dosya ve klasörlerin adreslenmesinde tek nokta (.) bulunduunuz klasörü, iki nokta (..) ise bir üst klasörü temsil eder. Tüm örneklerimizde /home/havvaoz ev dizini esas alnmtr. Linux de pipe (, boru) bir komutun çktsn bir dier komuta yönlendirmeye yarar. Örnein: ls! lrt!!tail!-1 gibi. Bir dier söylenmesi gereken hususta linux de tüm komutlarn çktlar standart çkt birimi dediimiz ekrana

6 125 yazdrlr. Bir dosyaya yazdrmak istiyorsak yönlendirme (>, >>) iaretlerini kullanabiliriz. Mesela ls! lrt!>!list.dat gibi. Tek yönlendirme kullandnz zaman daha önce dosya yoksa oluturur ve içine yazar. Var ise eskisini siler, yeni verileri yazar. Eski verileri kaybetmek istemiyorsak çift yönlendirme kullanmanz gerekir. Mesela ls! lrt!>>!list.dat!gibi. Linux ortamnda bilinmesi gereken en!temel!komutlar aada listelenmitir. ls : Bulunduunuz dizindeki dosya/klasörleri listeler. ls! lrt parametreleri ile en son deiiklik yaplan dosya en son satrda olacak ekilde ayrntl listeleme yaplabilinir. cp : Var olan bir dosyay dier bir dosyaya kopyalar. cp!dosyaadi1!dosyaadi2 gibi bulunduunuz dizindeki bir dosyay dier bir dosyaya kopyalayabileceiniz gibi adresi bilinen bir dosyay bulunduunuz dizine veya baka bir dizine kopyalayabilirsiniz: cp!../poscar!. (bir üst klasördeki POSCAR dosyasnz bulunduunuz dizine kopyalar) cp!/home/havvaoz/mgo/potcar!/home/havvaoz/mgo/b2/band cp!../../../potcar!band/2/ cd : Klasör deitirmek için kullanlr. cd (hangi klasörde olursanz olun ev dizininize dönersiniz) cd../ (bir üst klasöre geçi yapar) cd ~/MgO (ev dizininizdeki MgO klasörüne geçi yaparsnz) cd B1 (bulunduunuz klasördeki B1 klasörüne geçi için kullanlr) pwd : Bulunduunuz klasörün yolunu (path) verir. Ev dizininizin yolu (/home/havvaoz) eklindedir. mkdir : Yeni bir klasör oluturmak için kullanlr. mkdir MgO (bulunduunuz dizinde MgO isimli bir klasör oluturur)

7 126 mkdir p MgO/B1/band (bulunduunuz dizindeki MgO içinde B1 içinde band adnda bir klasör oluturur. Eer MgO ve B1 klasörleri yok ise p parametresi kullandmz için önce onlar sonrada band klasörünü oluturur. mkdir../optik (bir üst klasörde optik adnda klasör oluturur) rm : Dosya veya klasörleri silmek için kullanlr. rm a.out (bulunduunuz dizindeki a.out adl dosyay siler) rm r B1 (bulunduunuz dizindeki B1 klasörünü siler) -f!parametresi kullanld zaman klasörü veya dosyay silmek istiyor musunuz gibi uyar gelmeden silme ilemi yapar. Bu yüzden f parametresini kullanrken dikkat etmek lazm. mv : Dosya veya klasörü tamamza veya yeniden adlandrmamza yarar. mv a.out b.out (a.out dosyasn b.out dosyasna tar, yani dosya ad deiir) mv B1 B1_yedek (B1 klasörünün adn B1_yedekeklinde deitirir) mv B1../../(B1 klasörü iki üst klasöre tanr) cat : Metin dosyalarnn görüntülenmesine yarar. cat a.out (bulunduunuz dizindeki a.out dosyasn görüntüler) cat a.out more (dosyay sayfa sayfa ekrana getirir) less : cat ile ayn fonksiyona sahiptir ama cat!a.out!!more gibi davranr. Aada verilen ek!komutlar ile ilerinizi daha hzlandrabilirsiniz. tail ve head : Metin dosyalarnn en son satrnn veya ilk 10 satrnn görüntülenmesini salar. Geçerli olarak 10 satrdr ama deitirilebilir. Her iki komut beraber kullanlarak dosyada istediiniz satr veya satrlar yazdrabilirsiniz. tail a.out (a.out dosyasnn son 10 satrn görüntüler)

8 127 head a.out (a.out dosyasnn ilk 10 satrn görüntüler) tail -2 a.out (a.out dosyasnn son 2 satrn görüntüler) head -2 a.out (a.out dosyasnn ilk 2 satrn görüntüler) tail -2 a.out head -1 (dosyann sondan 2. satrn yazdrr) head -2 a.out tail -1 (dosyann batan 2. satrn yazdrr) grep : Metin dosyalar içinde kelime veya kelime dizinlerini aramamz ve sadece aranan kritere uyan satrlar görüntülememizi salar. grep E0 a.out (a.out dosyasnda E0 geçen satrlar ekrana yazdrr) grep "volume of cell :" OUTCAR ( volume of cell : dizininin olduu satrlar görüntüler. bc l : Komut satrnda kullanabileceiniz hesap makinesi +, -, *, / dört ilem operatörleri ^ üs alma (sadece tam say üsleri alr) s(x), c(x) sin ve cos fonksiyonlar. X deerleri radyan cinsinden. e(x) e x sqrt(x) x deerinin karekökünü bulur. <, >, == mantksal snama (2<1 sonucu 0, 2>1 sonucu 1 verir) awk : Satr ve sütun temelli çalan gelimi bir programdr. Birçok ilemi basitletirebilir, gelimi scriptler yazmak için kullanlabilinir. awk $4== E0= {print $5} OSZICAR (OSZICAR dosyasnda 4. Sütunu E0= olan satrlarn 5. Sütunlarn ekrana yazdrr. sort : Saylar sralamamza yarar. Genelde bir önceki komutun ürettii saylar ilemekte kullanldr. Diyelim ki band.dat dosyasnda 10 sütunluk bir data var ve 10. sütun enerjisi en yüksek olan fonon dal. Fonon frekansnn maksimum deerini bulmak için awk ile son sütunu sort komutuna yönlendirip sralayabiliriz.

9 128 awk {print $10} band.dat sort nr tail -1 seq : Sral say dizileri üretmek için kullanlr. Format seq! balang ç_deeri,! art _miktar,!son_deereklindedir. seq (1 den 20 ye kadar tam saylar üretir) seq (0 den 20 ye kadar 0.1 artrarak saylar üretir) Bu komut ve programlara ek olarak veri ilemede kullanlan birçok program vardr. Bunlarn bazlar: python,!sed,!perl! Not 1: Yukarda anlattmz komutlar alias komutu ile ksaltarak iinizi daha da kolaylatrabilirsiniz. Mesela!alias!ll=ls -lrt gibi. Not 2: Linux iletim sisteminde çalmaya yeni balayanlar için metin tabanl dosyalar ilemek için en basit programlardan biride nano dur. Biz genelde vi editörünü kullandk. Aadaki internet sitelerinden bu editörlerle ilgili detayl bilgi alnabilir. vi editörü kullanm klavuzu: vi!ve!nano editörü kullanm klavuzu: VASP Paket Program! Vasp temel olarak 4 adet input dosyas kullanr. Bunlar aada tanmlanmtr. POSCAR Bu dosya örgü geometrisini ve atomik koordinatlar içerir. Cubic BN Direct Açıklama Satırı Çarpan (Örgü parametresi) Birim hücreyi tanımlayan Örgü vektörleridir. Her bir elementten kaç tane olduu D (direk) ve C (Kartezyen) koordinatlar 1. atomun koordinatı 2. atomun koordinatı

10 129 Vasp5 ile birlikte örgü vektörleri ile türlerin atom saylar arasna bir satr daha eklenerek bu ksma elementlerin adlar da eklenmeye baland. Aadaki gibi Cubic BN B N 1 1 Direct Eer 2. satrdaki deer negatif ise Vasp girilen deeri hücrenin hacmi olarak alglar ve örgü parametresini girilen örgü vektörleri yardmyla hesaplar. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus verilen atom saylar kadar koordinatlar içeren satr Direct satrndan sonra eklemektir. Enerji minimizasyonundan sonra örgü parametrelerini hesaplamak için ek hesap yapmamak adna 2. Satrdaki çarpan örgü vektörlerine yanstmak daha pratikdir. Aada verilen örnekte olduu gibi: Cubic BN B N 1 1 Direct POSCAR oluturulduktan sonra doruluunu kontrol etmek gerekir. Bunun için kullanabileceimiz iki program mevcuttur: fropho ve phonopy. 1. echo "find_symmetry" fropho

11 130 fropho ***** Parse INPHON ***** Start symmetry check. ***** Parse POSCAR ***** atom_name: B N ***** Check input cell symmetry ***** Space group: No. 216, F-43m (Td^2) 2. phonopy --symmetry head -2 phonopy_version: 1.4 space_group_type: F-43m (216) POSCAR dosyamz tanmladktan ve dorulamay örendikten sonra, bu dosyay deiik yaplar için nasl oluturabileceimizden bahsedelim. 1. En pratik metot Navy Crystal Lattice Structure, sitesinden yararlanmaktr. Prototype balantsndan gelen tabloda aradnz prototipi bularak sonra ilk sütundaki prototip ismi tklanr. Gelen sayfada download the coordinates of the atoms in these pictures balants açldktan sonra tüm metin seçilerek kopyalanr. 18!"## Zn Zn S Zn S Zn Zn S Zn Zn Zn Zn S Zn Zn Zn Zn Zn **************************************** Primitive vectors a(1) = #$########$%#&'###$%#&'### a(2) = $%#&'####$########$%#&'### a(3) = $%#&'###$%#&'####$######## Volume = Reciprocal vectors b(1) = b(2) = b(3) = Basis Vectors: Atom Lattice Coordinates Cartesian Coordinates Zn #$#########$#########$######## S #$'#######$'#######$'######

12 131 Yukar!daki siyah ve italik yazan bloklar al!narak geri kalan k!s!m silinir. Aada gösterildii gibi 2. Satra 1.0 çarpan, 6. Satra atom saylar (CsCl (B3) yap için 1 adet Zn, 1 adet S) ve 7. Satra da D harfi eklenir. ZnS(Zincblende)&Fm(-3)m-T_d^2#216 &cf8&b3&wyckoffvip D Dier bir yöntem ise Bilbao Crystallographic Server, sitesinin online programlarndan biri olan WPASSIGN, yazlmn kullanmaktr. Bu site açldnda bir örnek input dosyas mevcuttur. # Space Group ITA number 221 # Lattice parameters # Number of independent atoms in the asymmetric unit 3 # [atom type] [number] [WP] [x] [y] [z] Ba Ti O Bu input dosyasnda # ile balayan satrlar açklama satrlardr. Srasyla 221 (Uzay grubu no) (a, b, c, alfa, beta, gama) 3 (birim hücredeki bamsz koordinatl atom says) # [atom tipi] [no su] [WP] [x] [y] [z] Ba Ti O

13 132 eklinde girilmelidir. Show butonu tklandnda gelen ekranda Atomic Orbit olarak isimlendirilen son sütun atomik koordinatlardr. Örgü vektörleri de birinci örnek yardm ile uzay grubu ayn olan bir prototipten alnabilinir. INCAR Vasp paket programnda hesaplama türünü ve gerekli parametreleri içeren dosyadr. Bu dosyada en sk kullanlan parametreler aada listelenmitir hepsi büyük harfle yazlmaldr. # karakterini açklama yapmak ve parametreyi kapatmak için kullanabilirsiniz. SYSTEM : tanmlanr SYSTEM = Kubik_BN PREC = H ICHARG = 2 EDIFF = 1.E-08 EDIFFG = -1.E-06 LREAL = F LWAVE = F LCHARG = F ENCUT=500 IBRION = 2 ISIF = 3 NSW = 50 PREC: Low Medium High Normal Accurate Single deerlerinden birini alabilir. Hesaplamann duyarll ile ilgilidir. Enerji minimizasyonu için High uygundur. ICHARG: Yük younluu davrann belirler. Bu parametre band yaps hesaplamalarnn 2. aamas dnda deitirmeye gerek yoktur. Geçerli deeri kullanlabilinir. EDIFF: Enerji minimizasyonunda her bir öz uyumlu alan teorisi (SCF) iterasyonu içinde (elektronik) enerji yaknsama deerini ifade eder. Son 2 basamak arasndaki toplam enerji deiimi girilen say boyutunda ise iterasyon tamamlanr. Teorik çalmalarda toplam enerjideki duyarlln 1 mev olmas yeterlidir (EDIFF= 1.E- 03). Ama simetriye göre bu deeri daha düük almak hesaplamalarn hassasiyeti açsndan önemlidir. Kübik yaplarda (1.E-08), hekzagonal, ortorombik, trigonal ve rombohedral yaplarda (1.E-07) ve monoklinik yaplarda (1.E-06) mertebesinde almak uygundur.

14 133 EDIFFG: Bir öncekinin aksine 2 SCF iterasyonu arasndaki enerji deiimindeki yaknsamay ifade eder. Eer en son 2 SCF iterasyonu arasndaki enerji fark verilen deer mertebesinde ise enerji minimizasyonu sonlandrlr. Eer bu parametreye negatif deer verilirse kuvvetteki yaknsamay ifade eder ve sistemdeki tüm kuvvetler verilen deerden küçük oluncaya kadar enerji minimizasyonu devam eder. Biz çalmalarmzn tamamnda bu deeri negatif ve EDIFF ile verilen deerin 100 kat olarak aldk. LREAL : Auto / True / False deerlerini alr. True gerçek uzayda, False ise ters uzay manasna gelir. Auto da ise program kendisi belirler. Hücrede çok atom var veya süper hücre ise T, dier durumlarda F kabul eder. LWAVE ve LCHARG: True ve False deerlerini alr. True ise orbitaller WAVECAR dosyasna ve yük younluu CHGCAR ve CHG dosyalarna yazdrlr. F ise yazlmaz. Baz sistemler için üretilen WAVECAR dosyas GB boyutlarnda olabilmektedir. Bizim çalmalarda band hesab dnda CHGCAR dosyasna ihtiyaç duyulmamaktadr. Bu yüzden band hesab dndaki tüm hesaplamalarda üç parametre (LREAL, LWAVE ve LCHARG) False olarak alnmtr. ENCUT : Kesilim enerjisi deeridir. Herhangi bir deer atamadnzda POTCAR dosyasnda bulunan en yüksek deeri alr. Her bir atom için potansiyel üretilirken kullanlan kesilim enerjisi deeri POTCAR dosyasnda ENMAX parametresinde verilmitir. Hesaplamalar PREC = H ile yapyorsanz en yüksek geçerli deer 1,25 ile çarplarak ENCUT deeri bulunur.

15 134 Uygun olan ise en yüksek geçerli deerden balayarak deiik ENCUT deerleri için enerji minimizasyonu yapmak ve elde edilen grafikte enerji farknn 1 mev dan az olan almaktr. Yukardaki grafikte verilen sonuçlara göre ENCUT aras alnabilinir. Alabileceiniz en düük deeri almak hesaplama zamann ksaltr. IBRION : deerlerinden birini alr. yonlarn hangi algoritmaya göre yer deitirilecei belirlenir. Moleküler dinamik hesaplamalarnda (0), RMM-DIIS algoritmas (1), konjugate gradyant algoritmas (2), Damped moleküler dinamik (3) deeri ile belirlenir. 5 ve 6 sonlu yerdeitirme (finete difference), 7 ve 8 ise Younluk Fonksiyoneli pertürbasyon teorisi (DFPT) için kullanlr. Bu çalmalarda enerji minimizasyonunda IBRION = 2 (CG), elastik sabitleri hesabnda IBRION = 6 kullanld. Fonon hesaplamalar için ise IBRION = 8 kullanmak mümkündür. ISIF ve NSW : ISIF Enerji minimizasyonu srasnda izin verilen serbestlik derecesini (iyon koordinatlar, hücre hacmi, hücre ekli) ifade eder. Aadaki tabloda ald deerlere göre davran listelenmitir.

16 135 ISIF stress yonlarn Hücre Hücre Kuvveti tensorünü koordinatlarn eklini hacmini hesapla hesapla deitir deitir deitir 0 Evet Hayr Evet hayr hayr 1 Evet sadece izle Evet hayr hayr 2 Evet Evet Evet hayr hayr 3 Evet Evet Evet evet evet 4 Evet Evet Evet evet hayr 5 Evet Evet hayr evet hayr 6 Evet Evet hayr evet evet 7 Evet Evet hayr hayr evet En genel optimizasyon metodu ISIF= 3 tür. Bu deeri kullandmzda bile Vasp verilen geometri ve atomik koordinatlar tandndan deimemesi gerekenleri sabit tutar. Bu da hesaplamalarda büyük pratiklik salar. NSW ise enerji minimizasyonu srasnda maksimum SCF saysn belirtir. Optimizasyon aamasnda i iki durumda sonlandrlr: i) Verilen enerji ve kuvvet deerlerine ulalmas veya ii) verilen maksimum NSW deerine ulalmas gibi deerler uygundur. Band ve optik hesaplamalarnda NSW =1 alnr. POTCAR Hesaplamalarda kullanlan her bir atom çeidi için kullanlan pseudopotansiyellerin tutulduu dosyadr. Oluturulurken dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardr. i. Tanmlanan birim hücrede kaç çeit atom varsa POSCAR dosyasndaki srasna göre hepsi POTCAR dosyasnda aada verilen örnekteki gibi birletirilmelidir. Kübik BN için: cat /share/apps/potpaw_pbe/b/potcar /share/apps/potpaw_pbe/n/potcar > POTCAR

17 136 ii. Tüm potansiyeller ayn XC (LDA, GGA, PBE) tipinden seçilmeli. Yukarda tüm potansiyeller PBE klasörlerinden alnmtr. iii. Vasp kullanm klavuzunda hangi elementler için kaç tane potansiyel türetildii ve bunlarn hangi durumlarda kullanlmas gerektii detayl olarak anlatlmaktadr. Örnein lantanit elementlerin oluturduu bileiklerde 3 deerlikli potansiyeller (XX_3) kullanlrsa magnetik özellikler doru tahmin edilememektedir. Magnetik özellik çalmak için standart potansiyelleri kullanmak gerekir. Detayl bilgi sitesinde mevcuttur. KPOINTS Hesaplamalar için gerekli k-noktalarnn üretme metodunu belirler. Genel format Automatic mesh 0! number of k-points = 0 ->automatic generation scheme G! generate a Gamma centered grid 4 4 4! subdivisions N_1, N_2 and N_3 along recipr. l. vectors ! optional shift of the mesh (s_1, s_2, s_3) Üçüncü satrdaki G harfi gama merkezli k-noktalar üretileceini ifade eder. Bu satr M ise Monkhorst-Pack (MP) algoritmasna göre k-noktalar üretilir. K- noktas says çok fazla olursa hesaplamalar çok uzun sürer, çok az olur ise hassasiyet azalr. Optimum k-noktas says kesilim enerjisinde olduu gibi farkl deerler için hesaplamalar yaplarak bulunabilinir. Örnek Hesaplama Bu ksmda kübik BN (Boron Nitrat) bileiinin B3 (ZnS) yapda yapsal, elektronik ve elastik özelliklerini hesaplayacaz. Gerekli çalma klasörlerimizi oluturalm: mkdir BN cd BN mkdir B3 cd B3

18 137 Gerekli potansiyel dosyamz oluyuralm. cat /share/apps/potpaw_pbe/b/potcar /share/apps/potpaw_pbe/n/potcar>potcar Bir editörü kullanarak POSCAR, INCAR ve KPOINTS dosyalarmz oluturalm. POSCAR INCAR KPOINTS Cubic BN B N 1 1 Direct SYSTEM = Kubik_BN PREC = H ICHARG = 2 EDIFF = 1.E-08 EDIFFG = -1.E-06 LREAL = F LWAVE = F LCHARG = F ENCUT=500 IBRION = 2 ISIF = 3 NSW = 50 A 0 G Artk ~/BN/B3 klasöründe POSCAR, POTCAR, KPOINTS, INCAR dosyalarmz hazr. PIZAG paralel sistemine ii göndermek için bir PBS betik dosyasna #!/bin/sh #PBS -q default #PBS -N BN_B3 #PBS -l nodes=1:ppn=8 #PBS -V cd $PBS_O_WORKDIR mpirun -np 4 vasp6 > a.out ihtiyacmz var. Bu dosyann genel formu yandaki gibidir. BN_B3 yazan satr iin adn içeriyor. Bu ismi deitirerek tüm hesaplamalarnzda bu dosyay kullanabilirsiniz. Dosya ad olarak kuyruk.pbs kullanabilirsiniz. i kuyrua vermek için ise qsub kuyruk.pbs komutunu kullanabilirsiniz. PBS komutlar! qsub betikadi qstat a qdel is_id qstat q qstat u havvaoz : i kuyrua verir : Kuyruktaki ileri görüntüler : Kuyruktaki bir ii sonlandrr. : Özet bilgi verir. : Sadece havvaoz kullancsnn ilerini listeler

19 138 i çaltrdktan sonra sonuç geometri yapsn CONTCAR dosyasnda ve toplam enerji deerini de OSIZICAR dosyasndan alabilirsiniz. CONTCAR dosyas POSCAR ile ayn yapdadr ve bundan sonra yaplacak hesaplamalarda bu dosya kullanlmaldr. cp CONTCAR POSCAR cat CONTCAR Cubic BN B N 1 1 Direct Yukardan da anlald gibi optimize örgü parametremiz a 0 = dir. Enerji deerini de grep E0 OSZICAR 15 F= E+02 E0= E+02 d E = E F= E+02 E0= E+02 d E = E F= E+02 E0= E+02 d E = E F= E+02 E0= E+02 d E = E-08 Her zaman en son satrdan bir önceki satrda bulunan deeri almak daha salkldr. E 0 = ev dur. Elastik özellikler mkdir elastic cp CONTCAR elastic/poscar cp kuyruk.pbs POTCAR KPOINTS INCAR elastic cd elastic nano INCAR INCAR dosyasnda IBRION=2 yerine IBRION=6 yazp CTRL+X, Yes ile kaydedip çkarz. kuyruk.pbs dosyasnda da i adn BN_B3_elastic yapabilirsiniz.

20 139 qsub kuyruk.pbs qstat a tail f a.out bitince tail a.out DAV: E E E E E-02 DAV: E E E E E-03 DAV: E E E E E-03 DAV: E E E E E-04 DAV: E E E E F= E+02 E0= E+02 d E = E-04 Finite differences progress: Degree of freedom: 8/ 8 Displacement: 2/ 2 Total: 16/ 16 nano OUTCAR CTRL+W TOTAL ELASTIC MODULI TOTAL ELASTIC MODULI (kbar) Direction XX YY ZZ XY YZ ZX XX YY ZZ XY YZ ZX Elastik sabitleri C 11 =782.8 GPa, C 12 =171.6 GPa ve C 44 =445.0 GPa eklindedir. OUTCAR dosyasndaki sonuçlar kbar biriminde olduundan 10 ile bölünerek GPa elde edildi. Elastik sabitlerine bal dier özellikler Bölüm 3 de verilen formüllerle hesaplanr. Polikristal özellikler: B G E G/B B/G D v l v t v m Elastik anizotropi: A 1 A 2 A 3 A B A G

21 140 Band Yap!s! cd ~/BN mkdir band cp CONTCAR band/poscar cp kuyruk.pbs POTCAR KPOINTS INCAR band cd band nano INCAR INCAR aadaki ekilde deitirilmelidir. SYSTEM = Kubik_BN PREC = H ICHARG = 2 EDIFF = 1.E-08 EDIFFG = -1.E-06 LREAL = F LWAVE = F LCHARG = T ENCUT=500 IBRION = 2 #ISIF = 3 #NSW = 50 qsub kuyruk.pbs #i bittikten sonra mkdir 2 cp kuyruk.pbs POSCAR POTCAR INCAR 2/ cp CHGCAR 2/ cd 2/ nano INCAR INCAR ve KPOINTS dosyasn aadaki gibi deitirin

22 141 SYSTEM = Kubik_BN PREC = H ICHARG = 11 LORBIT = 10 EDIFF = 1.E-08 EDIFFG = -1.E-06 LREAL = F LWAVE = F LCHARG = T ENCUT=500 IBRION = 2 #ISIF = 3 #NSW = 50 FCC (face-centered cubic) G-X-W-K-G-L-U-W-L-K 32! 32 grids Line-mode reciprocal ! G ! X ! X ! W ! W ! K ! K ! G ! G ! L ! L ! U ! U ! W ! W ! L Yukarda Brillouin bölgesi için verilen yüksek simetri noktalarn Bilbao Crystallographic Server sitesinin KVEC programn kullanarak oluturabilirsiniz. Artk qsub kuyruk.pbs ile ii kuyrua verebilirsiniz. bittikten sonra PROCAR dosyasnda tüm enerji-band, DOS ve parçal DOS bilgileri mevcuttur. Bu dosyay aadaki komutlar ile grafik çizdirilebilir hale getirebilirsiniz. split_dos Oluan DOS0 dosyas toplam DOS, DOS1 POSCAR daki 1. Atomun, DOS2 ise 2. Atomun yük younluu bilgilerini içerir. Eer her bir atomdan birden fazla varsa aadaki komut kullanlarak türlere göre toplamlar bulunur. sum_dos_np sum_dos_np sum_dos_np Oluan DOS.SUM.1.to.1, DOS.SUM.1.to.2 ve DOS.SUM.2.to.2 dosyalarnn yaplar polarize olmayan sistemler için aadaki gibidir. Eer f-elektronlar varsa ek olarak bir sütun daha oluacaktr ! L ! K

23 142 #Enerji s p d Toplam Bandlar çizdirilebilir hale getirmek için ise band-procar program kullanlabilir. band-procar Spin polarized calculation? (no=1,yes=2): 1 Enter the range of energy to plot: Oluan band.dat dosyasn bir grafik program yardm ile çizdirebilirsiniz. Aada kübik BN için sonuç band ve DOS erilerimiz mevcuttur. Grafiktende görüldüü gibi G dan X noktasna 4.45 ev indirekt band aral mevcuttur.

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Komut Penceresi ile Çalışmaya Başlamak

Komut Penceresi ile Çalışmaya Başlamak Komut Penceresi ile Çalışmaya Başlamak Gökhan SELAMET Terminal Penceresi / CLI Nasıl Açılır Standart Olarak Bilgisayar Adı Bulunduğu Dizin Kullanıcı Yetki Klasör Sistemi Terminalde çalışırken üç önemli

Detaylı

Linux ta komutlar hakkında yardım almak için aşağıdaki komutlar kullanılır : - man - info - whatis - apropos

Linux ta komutlar hakkında yardım almak için aşağıdaki komutlar kullanılır : - man - info - whatis - apropos Yardım Komutları Linux ta komutlar hakkında yardım almak için aşağıdaki komutlar kullanılır : - man - info - whatis - apropos Yardım Komutları man komut Parametre olarak aldığı komut hakkında bilgiyi ekranda

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

SIMCC - Simülasyon Kontrol Merkezi. SIMCC Genel Bak&8. Simülasyon nedir?

SIMCC - Simülasyon Kontrol Merkezi. SIMCC Genel Bak&8. Simülasyon nedir? Elektrik Elektrnik www.sesatek.cm Slutins & Engineering Services Fr Autmatin Technlgies Cmpany SIMCC - Simülasyn Kntrl Merkezi SimCC masaüstü bilgisayarda tmasyn prjenizin saha simülasynunu yapabileceiniz

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara OSI AA Modeli Hazrlayan: Gürhan G KUZGUN OSI modeli Bilgisayar (dijital) alara larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa sistemleri geli'tiriyorlar ve satyorlard yorlard..

Detaylı

Regular Expressions Version 0.1

Regular Expressions Version 0.1 Regular Expressions Version 0.1 Hüseyin Kaya hkaya@be.itu.edu.tr 2001 Özet Bu belge Linux and Unix Shell Programming adlı kitaptan faydalalınarak yazılmıştır. Kitabın yazarı David Tansley. İngilizce bilenler

Detaylı

Discount Trke Japonca ngilizce Szck Testi Program discounted software ]

Discount Trke Japonca ngilizce Szck Testi Program discounted software ] Discount Trke Japonca ngilizce Szck Testi Program discounted software ] Description: Öncelikle programn içinde yer alan parçalar sralayalm; 1-) Türkçe-Japonca-ngilizce arasnda 1300 kelimelik "sözcük testi"

Detaylı

Bölüm 4 Button 4.1 Button Nedir? Button (dü me), tkinter içinde bir snftr; ba³ka bir deyi³le bir widget'tir. Üstelik, Button, öteki GUI araç çantalarnn hemen hepsinde ayn ad ile var olan standart bir widget'tir.

Detaylı

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi Bu belgede WorkCentre 7300 Serisi için Fiery A Denetleyicisi nin nasl yüklenecei ve kurulaca açklanmaktadr. A ortamnz ve çalma eklinize uygun admlar

Detaylı

Veri Taban ve Visual Basic

Veri Taban ve Visual Basic Veri Taban ve Visual Basic Geçmite, random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan kaytlar bugünkü veri taban uygulamalarnn temelini oluturmaktadr. Random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan veri taban

Detaylı

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. #ti. K#s#kl# Mah. Han#m Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çaml#ca - Üsküdar #stanbul/türkiye Mersis:0729002180800018 +90 216 481

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5631 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874058

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5631 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874058 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Buy Trke Japonca ngilizce Szck Testi Program free software download for pc windows xp ]

Buy Trke Japonca ngilizce Szck Testi Program free software download for pc windows xp ] Buy Trke Japonca ngilizce Szck Testi Program free software download for pc windows xp ] Description: Öncelikle programn içinde yer alan parçalar sralayalm; 1-) Türkçe-Japonca-ngilizce arasnda 1300 kelimelik

Detaylı

Temel Linux Komutları

Temel Linux Komutları Yrd.Doç.Dr. Murat Olcay ÖZCAN Temel Linux Komutları Linux Komut Yapısı Örnek: > ls l /home/coldfish > cd /home/coldfish Yardım Komutları Linux ta komutlar hakkında yardım

Detaylı

PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları. Feyza Eryol feyza@ulakbim.gov.tr

PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları. Feyza Eryol feyza@ulakbim.gov.tr PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları Feyza Eryol feyza@ulakbim.gov.tr İçerik TR-Grid Altyapısı PBS Betik Dili PBS Seçenekleri PBS Betiğinin Hazırlanması PBS Komutları Uygulamalar TR-Grid Altyapısı - I

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Temel Linux Eğitimi 1., 2. ve 3. Bölümler

Temel Linux Eğitimi 1., 2. ve 3. Bölümler Süha TUNA Bilişim Enstitüsü UHeM Yaz Çalıştayı - 11.06.2012 İçerik 1. Linux, Kavramlar ve Dizin Yapısı 2. Temel Linux Komutları 3. Sunucuya Uzaktan Bağlanma 1. Linux, Kavramlar ve Dizin Yapısı Linux Linux,

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to "Frameset DTD". Read more about XHTML Validation.

Note: If you want to validate a page containing frames, be sure the DTD is set to Frameset DTD. Read more about XHTML Validation. FRAME Tagı Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

BÖLÜM 3. Katı malzemeler yapılarındaki atom ve iyonların birbirlerine göre düzenlerine bağlı olarak sınıflandırılırlar.

BÖLÜM 3. Katı malzemeler yapılarındaki atom ve iyonların birbirlerine göre düzenlerine bağlı olarak sınıflandırılırlar. KRİSTAL YAPISI ve KRİSTAL KUSURLARI Katı malzemeler yapılarındaki atom ve iyonların birbirlerine göre düzenlerine bağlı olarak sınıflandırılırlar. Kristal yapı içinde atomlar büyük atomik mesafeler boyunca

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Full Edition Trke Almanca ngilizce Szck Testi Program best buy software download ]

Full Edition Trke Almanca ngilizce Szck Testi Program best buy software download ] Full Edition Trke Almanca ngilizce Szck Testi Program best buy software download ] Description: Öncelikle programn içinde yer alan parçalar sralayalm; 1-) Türkçe-Almanca-ngilizce arasnda 7100 kelimelik

Detaylı

SIMAN KULLANIM KILAVUZU

SIMAN KULLANIM KILAVUZU SIMAN KULLANIM KILAVUZU Önder Öndemir SIMAN Simülasyon programı Model Çatı ve Deneysel Çatı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Model çatı genel itibariyle modullerin ve işlem bloklarının yazıldığı kısımdır.

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

Review Trke Japonca ngilizce Szck Testi Program free software site for windows 7 ]

Review Trke Japonca ngilizce Szck Testi Program free software site for windows 7 ] Review Trke Japonca ngilizce Szck Testi Program free software site for windows 7 ] Description: Öncelikle programn içinde yer alan parçalar sralayalm; 1-) Türkçe-Japonca-ngilizce arasnda 1300 kelimelik

Detaylı

man komut man ls (ls komutu hakkında bilgi verir.) man pwd (pwd komutu hakkında bilgi verir.)

man komut man ls (ls komutu hakkında bilgi verir.) man pwd (pwd komutu hakkında bilgi verir.) Yardım Komutları man komut Parametre olarak aldığı komut hakkında bilgiyi ekranda gösterir. man ls (ls komutu hakkında bilgi verir.) man pwd (pwd komutu hakkında bilgi verir.) Komut çalıştırıldığında uzun

Detaylı

Aşağıda listelenen temel linux komutları bilgisayarınızın komut satırında çalıtırılacaktır.

Aşağıda listelenen temel linux komutları bilgisayarınızın komut satırında çalıtırılacaktır. Genel amaçlı komutları Aşağıda listelenen temel linux komutları bilgisayarınızın komut satırında çalıtırılacaktır. help Kabuk komutlarının listesini gösterir. Bu komutların herbiri için help komut_ismi

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

Linux altında komut satırında...

Linux altında komut satırında... -Kabuk (Shell) Unix ve benzeri işletim sistemlerinde kullanıcının komut yazmasını sağlayan, bu komutları yorumlayarak gerekli işlemleri yapan programlara kabuk (shell) adı verilir. Linux da bir kullanıcı

Detaylı

MATLAB a GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet İTİK. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

MATLAB a GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet İTİK. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü MATLAB a GİRİŞ Doç. Dr. Mehmet İTİK Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İçerik: MATLAB nedir? MATLAB arayüzü ve Bileşenleri (Toolbox) Değişkenler, Matris ve Vektörler Aritmetik işlemler

Detaylı

Linux'a Genel Bir Bak³

Linux'a Genel Bir Bak³ Linux'a Genel Bir Bak³ Kaya O uz March 20, 2009 1 Ksaca Linux Linux, Unix 1 türevi bir i³letim sistemidir. Unix sistemleri yap ve i³leyi³ olarak DOS/Windows sistemlerinden farkl oldu u için, bu sistemlerle

Detaylı

Cracked Trke ngilizce Szck Testi Program free software download programs ]

Cracked Trke ngilizce Szck Testi Program free software download programs ] Cracked Trke ngilizce Szck Testi Program free software download programs ] Description: Öncelikle programn içinde yer alan parçalar sralayalm; 1-) Türkçe-ngilizce/ngilizce-Türkçe arasnda 11.000 kelimelik

Detaylı

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005 Kaynak Kodlardan Derleme Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Hüseyin Ergün 26 Mart 2005 Turquaz Muhasebe, Kaynak Kodları Derleme Sayfa 2 İçindekiler İÇİNDEKİLER 2 GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ 4 1.1 AÇIKLAMA

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

3CX Phonesystem Türkçe Anonsları Windows ve Linux İşletim Sistemlerinde Aktif Etme

3CX Phonesystem Türkçe Anonsları Windows ve Linux İşletim Sistemlerinde Aktif Etme 3CX Phonesystem Türkçe Anonsları Windows ve Linux İşletim Sistemlerinde Aktif Etme Windows: 1. Adım: Not: Versiyon 12.5, 14 ve 15 için aynı menü yolunda ancak görsellik farkı bulunmaktadır. V15 için: 3CX

Detaylı

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME

ELEKTRONİK ÇİZELGE. Hücreleri Biçimlendirme. Formülleri Kullanma. Verileri Sıralama. Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME Hücreleri Biçimlendirme ELEKTRONİK ÇİZELGE Formülleri Kullanma Verileri Sıralama Grafik Oluşturma 1) HÜCRELERİ BİÇİMLENDİRME Elektronik Çizelge de sayıları; bin ayracı, yüzde oranı, tarih/saat ve para

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım 1. Tanım ve Özellikler 1.1. Tanım Modbus protokolü ile OmniCon, Bilgisayar, PLC ve dier cihazlarla haberleerek topladıı bilgileri göstermek üzere tasarlanmı Info Panel kontrol ve haberleme ünitesidir.

Detaylı

KURULUM. Cihaz n Ba lanmas. Not Lütfen router ayarlar için yanl zca kablolu a ba lant s n kullan n z.

KURULUM. Cihaz n Ba lanmas. Not Lütfen router ayarlar için yanl zca kablolu a ba lant s n kullan n z. KURULUM Cihazn Balanmas Not Lütfen router ayarlar için yanlzca kablolu a balantsn kullannz. Kablo balantlarn yapmadan önce ellerinizin slak olmadndan emin olun. Mevcutta kullanlan bir modem varsa, bunun

Detaylı

Full Edition Trke Arapa ngilizce Szck Testi Program free pc software freeware download ]

Full Edition Trke Arapa ngilizce Szck Testi Program free pc software freeware download ] Full Edition Trke Arapa ngilizce Szck Testi Program free pc software freeware download ] Description: Öncelikle programn içinde yer alan parçalar sralayalm; 1-) Türkçe-Arapça-ngilizce arasnda 6800 kelimelik

Detaylı

1. LabVIEW ile Programlama

1. LabVIEW ile Programlama 1. LabVIEW ile Programlama LabVIEW ile programlama mantığı, program kodu yazılan programlama mantığına benzemekle birlikte, kontrol adı verilen nesneler arasında veri yolu bağlantısı ile program akışı

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Cracked Trke Arapa ngilizce Szck Testi Program trial version software cracker ]

Cracked Trke Arapa ngilizce Szck Testi Program trial version software cracker ] Cracked Trke Arapa ngilizce Szck Testi Program trial version software cracker ] Description: Öncelikle programn içinde yer alan parçalar sralayalm; 1-) Türkçe-Arapça-ngilizce arasnda 6800 kelimelik "sözcük

Detaylı

Genel Bilgiler. Sistemimiz Güvenli Kabuk (Secure Shell/SSH) Protokülünü kullanan bağlan:ları kabul etmektedir.

Genel Bilgiler. Sistemimiz Güvenli Kabuk (Secure Shell/SSH) Protokülünü kullanan bağlan:ları kabul etmektedir. Sisteme Erişim İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı yayınıdır. Laboratuvar kullanıcılarının eğitimleri için düzenlenmiştir. İzin alınmaksızın ve referans

Detaylı

1. Düzensiz yapı : Atom veya moleküllerin rastgele dizilmesi. Argon gibi asal gazlarda görülür.

1. Düzensiz yapı : Atom veya moleküllerin rastgele dizilmesi. Argon gibi asal gazlarda görülür. Malzemeler atomların bir araya gelmesi ile oluşur. Bu yapı içerisinde atomları bir arada tutan kuvvete atomlar arası bağ denir. Yapı içerisinde bir arada bulunan atomlar farklı düzenlerde bulunabilir.

Detaylı

Review Trke ngilizce Szck Testi Program cheap software online uk ]

Review Trke ngilizce Szck Testi Program cheap software online uk ] Review Trke ngilizce Szck Testi Program cheap software online uk ] Description: Öncelikle programn içinde yer alan parçalar sralayalm; 1-) Türkçe-ngilizce/ngilizce-Türkçe arasnda 11.000 kelimelik "sözcük

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

Kullanım şekli: cal Bu komut ile takvim görüntülenebilir.

Kullanım şekli: cal <ay> <yıl> Bu komut ile takvim görüntülenebilir. 2 Sistem Komutları Kullanım şekli: cal Bu komut ile takvim görüntülenebilir. Ay ve yıl bilgisi belirtilmediğinde, sadece içinde bulunulan ayın takvimi görüntülenecektir. Sadece yıl bilgisi verilirse,

Detaylı

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI İçindekiler LUCA Yeni Arayüz Uygulaması... 1 Fiş Listesi Kullanımı... 3 Yeni Fiş... 7 KDV Hesapları... 16 KDV Hesapları Örnek Uygulamalar... 17 Fiş Ayarları... 21 Kısa Yollar...

Detaylı

PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları

PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları PBS Betiği Hazırlama ve PBS Komutları I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı 15-18 Nisan 2009, ODTÜ, Ankara http://www.grid.org.tr/basarim09/ www.grid.org.tr İÇERİK PBS Betik Dili PBS Seçenekleri

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

Aktif Dizin Logon/Logoff Script Ayarları Versiyon 0.0.1. http://support.labrisnetworks.com/index.php?/knowledgebase/list

Aktif Dizin Logon/Logoff Script Ayarları Versiyon 0.0.1. http://support.labrisnetworks.com/index.php?/knowledgebase/list Aktif Dizin Logon/Logoff Script Ayarları Versiyon 0.0.1 http://support.labrisnetworks.com/index.php?/knowledgebase/list Genel Bakış Labris ürünlerinin Aktif Dizin ile entegrasyonu yapılarak Güvenlik Duvarı,

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Temel Excel Kullanım Bilgisi

Temel Excel Kullanım Bilgisi Temel Excel Kullanım Bilgisi Excel Fonksiyonları Başlangıç Microsoft Excel in en zevkli olan formül kısmı hakkında kısa kısa bilgileri ve bazı formüllerin nasıl yazıldığını burada bulacaksınız.

Detaylı

Review Trke Japonca ngilizce Szck Testi Program websites to download softwares as full versions for free ]

Review Trke Japonca ngilizce Szck Testi Program websites to download softwares as full versions for free ] Review Trke Japonca ngilizce Szck Testi Program websites to download softwares as full versions for free ] Description: Öncelikle programn içinde yer alan parçalar sralayalm; 1-) Türkçe-Japonca-ngilizce

Detaylı

Windows 7 or 2 GB 2 GHz Mac OS GB 1 GHz Intel. Placement Tests. English for Success Teacher Training

Windows 7 or 2 GB 2 GHz Mac OS GB 1 GHz Intel. Placement Tests. English for Success Teacher Training DynEd Sistem Gereksinimleri DynEd yazılımlarını kullanabilmek için bilgisayarınız aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: İşletim Sistemine göre en az bellek ve ana işlemci hızı: İşletim Sistemi Bellek

Detaylı

Adaptör Sürücüsü Kurulumu

Adaptör Sürücüsü Kurulumu Bu Hzl Kurulum Rehberinde gösterilen model TL-WN721N, örnek niteliindedir. letim sisteminiz Windows 2000 ise, lütfen ürün CD sindeki kullanc rehberine bakarak ilgili bölüme baknz. Adaptör Sürücüsü Kurulumu

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

Free Trke spanyolca ngilizce Szck Testi Program buy office software online ]

Free Trke spanyolca ngilizce Szck Testi Program buy office software online ] Free Trke spanyolca ngilizce Szck Testi Program buy office software online ] Description: Öncelikle programn içinde yer alan parçalar sralayalm; 1-) Türkçe-spanyolca-ngilizce arasnda 7100 kelimelik "sözcük

Detaylı

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu

ZWCAD +2012. Önemli. Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Sayfa - 2 ZWCAD +2012 Tek Kullanıcı Sürümü Lisans Kodu Kullanarak Yükleme Kılavuzu Önemli ZWCAD de aktivasyon işlemini yaptığınızda lisans kodu, yükleme yapılan bilgisayara kilitlenir. Bu sebeple lisans

Detaylı

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e BÖLÜM. 1 - Özel dahili röleler (Special memory ) - SM : Özel dahili rölelere özel hafza bitleri de denilmektedir. Özel hafza bitleri, CPU ile program arasnda iletiim salayarak çeitli kontrol fonksiyonlarn

Detaylı

Sun Solaris Jumpstart Sistemi

Sun Solaris Jumpstart Sistemi Sun Solaris Jumpstart Sistemi Ömer Faruk Şen EnderUNIX Yazılım Geliştirme Takımı Üyesi ofsen at enderunix nokta org 4 Aralık 2007 Bu makalenin son halini http://www.enderunix.org/docs/solaris-jumpstart.pdf

Detaylı

Pardus ta Komutlarla Çalışmak

Pardus ta Komutlarla Çalışmak KONSOL KOMUTLARI Pardus ta Komutlarla Çalışmak Pardus üzerinde şu ana kadar tüm işlemlerimizi grafik ara yüz ile fare ve klavyeyi kullanarak gerçekleştirdik. Şimdiye kadar yaptığımız tüm işlemler ve daha

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Review Trke ngilizce Szck Testi Program computer software download free site ]

Review Trke ngilizce Szck Testi Program computer software download free site ] Review Trke ngilizce Szck Testi Program computer software download free site ] Description: Öncelikle programn içinde yer alan parçalar sralayalm; 1-) Türkçe-ngilizce/ngilizce-Türkçe arasnda 11.000 kelimelik

Detaylı

KATILAR DA BALANMA L ( 3.2) R = A

KATILAR DA BALANMA L ( 3.2) R = A KATILAR DA BALANMA Katlar elektriksel iletkenliklerine göre üçe ayrlr: letken, Yar iletken, Yaltkan Metaller iletken katlardr. Bir metal ve bir yar iletken arasndaki fark, elektriksel iletkenliklerinin

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

Temel Linux Eğitimi. İçindekiler

Temel Linux Eğitimi. İçindekiler Temel Linux Eğitimi İçindekiler 1. Linux Topluluğu ve Açık Kaynak Sistemlerde Kariyer İmkanları...3 1.1 Linux tarihsel gelişim ve popüler İşletim Sistemleri...3...3...3...3 1.2 Ana Açık Kaynak Uygulamalar...3...3...3...3

Detaylı

https://cran.r-project.org/mirrors.html adresinde görüldüğü üzere birçok ülkedeki kaynaktan indirme işlemi yapılabilir.

https://cran.r-project.org/mirrors.html adresinde görüldüğü üzere birçok ülkedeki kaynaktan indirme işlemi yapılabilir. R a Giriş R Programı İndirme: R programı, istatistiksel hesaplama ve grafikler için geliştirilmiş bir programlama dilidir. Bir Proje olarak geliştirilmiştir. Çok geniş bir yelpazede istatistiksel( doğrusal

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

Bolum 9. Konu Başlıkları

Bolum 9. Konu Başlıkları Bolum 9 Konu Başlıkları 1.Grafik Arayüz Tasarımı//Pencere Araçları(Widgets) Label Button Enrty Checkbutton Toplevel Listbox Menu Text Bitmap Herhangi bir pencere üzerinde bulunan düğmeler,etiketler,sağa-sola,yukarı-aşağı

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

BÖLÜM 1. stanbul Kültür Üniversitesi. Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram. ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir.

BÖLÜM 1. stanbul Kültür Üniversitesi. Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram. ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir. BÖLÜM 1 0, Q 1. f() = 1, R/Q, Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir. Buna göre a³a da verilen tanm bölgeleri altnda görüntü cümlelerini

Detaylı

JasperReports Server ve Ireport raporlama Sistemi Kurulumu / Kullanımı 1. Bölüm 2. Bölüm 1- JasperReports Server ve Ireport Nedir?

JasperReports Server ve Ireport raporlama Sistemi Kurulumu / Kullanımı 1. Bölüm 2. Bölüm 1- JasperReports Server ve Ireport Nedir? JasperReports Server ve Ireport raporlama Sistemi Kurulumu / Kullanımı 1. Bölüm 1.1- JasperReports Server ve Ireport Nedir? 1.2- JasperReports Server ve Ireport Kurulumu 1.3- JasperReports Server Genel

Detaylı

Discount Trke ngilizce Szck Testi Program download software pc free full ]

Discount Trke ngilizce Szck Testi Program download software pc free full ] Discount Trke ngilizce Szck Testi Program download software pc free full ] Description: Öncelikle programn içinde yer alan parçalar sralayalm; 1-) Türkçe-ngilizce/ngilizce-Türkçe arasnda 11.000 kelimelik

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME

BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME BLGSAYAR DESTEKL TASARIM HAFTA 4 SOLIDWORKS LE KATI MODELLEME SolidWorks ile geçerli bir sketch olu$turulduktan sonra kat' model olu$turmak için ilgili Feature i$lemleri kullan'l'r. View menüsü içerisinden

Detaylı

Linux Dosya ve Dizin Yapısı

Linux Dosya ve Dizin Yapısı Linux Dosya ve Dizin Yapısı Dosya ve Dizin Sistemi Linux te kök dizin (/) sembolü ile ifade edilir. Windowsta kök dizin C: ise Linux ta / sembolüdür. 1 Kök dizini (/) İşletim Sisteminin çalışabilmesi için

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

GNUPLOT ÇİZİM PROGRAMI

GNUPLOT ÇİZİM PROGRAMI GNUPLOT ÇİZİM PROGRAMI İlkay TÜRK ÇAKIR SANAEM- TAEK HPFBO-Çukurova Üniversitesi GENEL ÖZELLİKLER -I Taşınabilir bilimsel bir görselleştirme programıdır. Gnuplot fonksiyonların ve verilerin grafigini komut

Detaylı

Pardus 2013 te Metin Editörleri

Pardus 2013 te Metin Editörleri METİN EDİTÖRLERİ Pardus 2013 te Metin Editörleri Editör metin düzenleyicisi demektir. Linux işletim sistemlerinde, metin oluşturma ya da düzenleme işlemleri için farklı metin düzenleyici programları vardır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

2.YÖNET MSELARAÇLAR AMAÇ. 2.1.Bile enhizmetleri. Yönetimsel araçlar kullanarak sistemin özel ayarlamalar n yapabileceksiniz.

2.YÖNET MSELARAÇLAR AMAÇ. 2.1.Bile enhizmetleri. Yönetimsel araçlar kullanarak sistemin özel ayarlamalar n yapabileceksiniz. ÖRENMEFAALYET 2 AMAÇ ÖRENMEFAALYET 2 Yönetimsel araçlar kullanarak sistemin özel ayarlamalarn yapabileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken aratrmalarunlardr: Yönetimsel Araçlar penceresiyle

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2002

MICROSOFT EXCEL 2002 MICROSOFT EXCEL 2002 Microsoft Excel, verileri hesaplama, yenileme, depolama, grafik hazırlama, sıralama, tablo gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan bir hesap programıdır.excel dosyalarında verilerin

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

EndNote Web Hızlı Başvuru kartı

EndNote Web Hızlı Başvuru kartı EndNote Web Hızlı Başvuru kartı THOMSON SCIENTIFIC Web öğrencilere ve araştırmacılara çalışmalarını yazarken yardımcı olacak şekilde tasarlanmış Web tabanlı bir servistir. ISI Web of Knowledge, EndNote,

Detaylı

NicProxy Registrar AWBS Modül Kurulumu Versiyon 1.0

NicProxy Registrar AWBS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 NicProxy Registrar AWBS Modül Kurulumu Versiyon 1.0 Tescil Bilgisi 2009 NicProxy. Tüm Hakları Saklıdır. Bu belge, NicProxy mülkiyetinde ve NicProxy e ait özel bilgiler içermektedir. NicProxy yetkili temsilcisinin

Detaylı

i1800 Serisi Tarayıcılar

i1800 Serisi Tarayıcılar i1800 Serisi Tarayıcılar Yüksek Çözünürlüklü Yazıcı Aksesuarı A-61591_tr 9E8651 İçindekiler Basl bilgiler................................................. 1 Yazdrma dizinizi yaplandrma....................................

Detaylı

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb)

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) İçindekiler EBA Dosya Nedir?... 1 Kimler kullanabilir?... 2 Uygulama Ne işe Yarar?... 2 Sisteme internet üzerinden giriş nasıl yapılır?... 2 Yeni bir klasör

Detaylı