ayraç sanal yayın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ayraç sanal yayın http://ayrac.org ayrac.org@gmail.com"

Transkript

1 ayraç sanal yayın

2 Prof. Dr. FAHİR ARMAOĞLU 20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 19'UNCU YÜZYIL AVRUPASI 1. Giriş Devresi A) Liberalizm B) Nasyonalizm C) Sosyalizm Devresi A) Avrupa'da Alman Üstünlüğü: a) Birinci Üç İmparator Ligi b) 1879 Almanya-Avusturya İttifakı c) 1881 İkinci Üç İmparator Ligi ç) 1882 Üçlü İttifakı d) 1887 Alman-Rus Antlaşması B) Avrupa'da Denge: (1907) a) Bismarck'ın işbaşından ayrılması ve Alman dış politikasının değişmesi b) 1894 Fransız-Rus İttifakı c) 1904 İngiliz-Fransız Antlaşması ç) 1907 İngiliz-Rus Antlaşması C) Blokların Çatışması: İKİNCİ BÖLÜM 19'UNCU YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU 1. 19'uncu Yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu İçin Hususiyeti 2. Osmanlı Devletinin Takip Ettiği Denge Politikası A) 1791 (1798) Devresi B) Devresi C) Devresi: Atatürk'ün Denge Politikası Ç) Devresi D) 1945'ten Bugüne 3. Osmanlı İmparatorluğu Üzerinde Büyük Devletlerin Mücadelesi A) Boğazlar Üzerindeki İngiliz-Rus Mücadelesi B) Balkanlar Üzerindeki Avusturya-Rusya Mücadelesi C) Mısır Üzerindeki İngiliz-Fransız Mücadelesi D) Osmanlı İmparatorluğunun Orta Doğu Toprakları Üzerindeki İngiliz-Alman Mücadelesi 4. Osmanlı İmparatorluğunda Hürriyet Hareketi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN GELİŞMELERİ 1. Birleşik Amerika'nın Bağımsızlığını Kazanması 2. Bağımsızlık Karşısında Avrupa Devletleri ve Amerika'nın İnfirad Politikası 3. Monroe Doktrini 4. Monroe Doktrininin Tatbikatta Özellikleri 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 3

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SÖMÜRGECİLİK 1. Sömürgeciliğin Gelişmesinde Rol Oynayan Faktörler 2. Afrika'nın Sömürgeleşmesi A) İngiltere'nin Sömürgecilik Faaliyetleri B) Fransa'nın Sömürgecilik Faaliyetleri 3. Uzak Doğu'da Sömürge Hareketleri A) Güney-Doğu Asyadaki Mücadele B) Çin'in Batıya Açılması C) Japonya'nın Batıya Açılması Ç) Çin-Japon Savaşı: D) Rus-Japon Savaşı: BEŞİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, Yılı A) Savaşın Çıkması B) Japonya'nın Savaşa Katılması C) Savaş Durumu Ç) Osmanlı Devletinin Savaşa Katılması Yılı A) Osmanlı Devletinin Cephe Durumu B) Boğazların Rusya'ya Verilmesi C) İtalya'nın Savaşa Katılması Ç) Bulgaristan'ın Savaşa Katılması D) Avrupa'da Cephe Durumu Yılı A) Cephe Durumu B) Romanya'nın Savaşa Katılması C) Anadolu'nun Paylaşılması Ç) Orta Doğu'nun Paylaşılması Yılı A) Cephe Durumu B) Rusya'da Bolşevik İhtilali C) Birleşik Amerika'nın Savaşa Katılması Ç) Yunanistan'ın Savaşa Katılması D) St. Jean de Maurienne Antlaşması Yılı: Savaş Sona Eriyor A) Başkan Wilson'un 14 Noktası B) Brest-Litovsk Barışı C) Romanya'nın Savaştan Çekilmesi Ç) Bulgaristan'ın Savaştan Çekilmesi D) Osmanlı Devleti'nin Savaştan Çekilmesi E) Avusturya-Macaristan'ın Savaştan Çekilmesi ve İmparatorluğun Dağıtılması F) Almanya da Mütareke İmza Ediyor 6. Barış Anlaşmaları A) Paris Konferansı B) Almanya İle Barış Antlaşması: Versailles C) Avusturya İle Barış Antlaşması: Saint Germain Ç) Bulgaristan'la Barış Antlaşması: Neuilley 4 Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

5 D) Macaristan'la Barış Antlaşması: Trianon ALTINCI BÖLÜM GEÇİCİ BARIŞ, Niçin Geçici Barış? 2. Almanya Meselesi A) Almanya ve Fransa B) Almanya'nın İç Durumu C) Tamirat Borçları Ç) Locarno Antlaşması 2. Sovyet Rusya A) Sovyet Rusya ve Batılılar B) Sovyet Rusya ve Almanya: Rapallo C) Sovyetlerin "Saldırmazlık ve Tarafsızlık" Politikası 3. Faşist İtalya A) İtalya'da Faşizm B) Faşizmin Dış Politikası 4. Tuna ve Balkanlar A) Avusturya B) Macaristan C) Çekoslavakya Ç) Yugoslavya D) Romanya E) Bulgaristan F) Yunanistan G) Küçük Antant 5. Baltık Memleketleri A) Finlandiya B) Estonya, Letonya, Litvanya C) Polonya 6. Orta Doğu A) Orta Doğu'da Manda Rejimleri B) Mısır C) Arabistan Yarımadası Ç) İran D) Afganistan 7. Birleşik Amerika'nın İnzivaya Çekilmesi 8. Silahsızlanma Meselesi A) Waşhington Deniz Silahsızlanma Konferansı B) Londra Deniz Silahsızlanma Konferansı C) Kellogg Paktı Ç) Kara Silahsızlanma Meselesi YEDİNCİ BÖLÜM BUHRANLAR VE BARIŞIN YIKILMASI Dönemin Özelliği 2. Japonya'nın Mançurya'ya Saldırması A) Japonya ve Mançurya B) Japonya ve Çin C) Japonya'nın Mançurya'yı İşgali 3. Almanya'da Nasyonal-Sosyalizm ve Sonuçları 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 5

6 A) Nazi Partisinin İktidara Gelmesi B) Nazi Almanyasına Karşı İlk Tepkiler C) Almanya'nın Avusturya'yı İlhak Teşebbüsü Ç) Almanya'nın Versay Kayıtlarından Kurtulması 4. İtalya'nın Habeşistan'ı İşgali A) İtalya ve Habeşistan B) İtalya'nın Habeşistan'a Saldırması ve Devletler C) İtalya'nın Habeşistan'ı İlhakı Ç) Almanya'nın Ren Bölgesine Askerini Sokması D) Berlin-Roma Mihveri E) Anti-Komintern Pakt 5. İspanya İç Savaşı A) İspanya'nın Durumu B) İç Savaşın Patlaması C) Milliyetçilerin Zaferi ve Savaşın Sonu 6. Japonya'nın Çin'e Saldırması A) Çin'deki Gelişmeler B) Japonya'nın Asyadaki Faaliyetleri C) Japonya'nın Çin'e Saldırması ve Devletler 7. Almanya'nın Avusturya'yı İlhakı (Ancchluss) 8. Çekoslovakya'nın Parçalanması 9. Savaş Yılı: 1939 A) Çekoslovakya'nın Sonu B) Almanya'nın Memel'i Alması C) Almanya-Romanya Ticaret Anlaşması Ç) Batılıların Tepkisi: Polonya'ya Garanti D) İtalya'nın Arnavutluğu İşgali E) Batılıların Tepkisi-Çelik Pakt F) Batılıların Barış Cephesi Çabaları G) Rus-Alman Saldırmazlık Paktı Ğ) Savaşın Çıkması SEKİZİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI Milli Mücadelede Dış Münasebetler A) Sovyet Rusya İle Münasebetler B) Batılılarla Münasebetler 2. Geçici Barış Devrinde Türkiye, A) Lozan'ın Bıraktığı Meseleler ve Çözümü B) Türk-Yunan "etabli" Anlaşmazlığı C) Türkiye ve Faşist İtalya Ç) Türk-Sovyet Münasebetleri D) Doğulu Devletlerle Münasebetler 3. Buhranlar Devrinde Türkiye A) Milletlerarası İşbirliği ve Türkiye B) Balkanlarda İşbirliği: Balkan Antantı C) İtalya-Habeş Savaşı ve Türkiye Ç) Montreux Boğazlar Sözleşmesi D) Saadabat Paktı E) Sancak (Hatay) Anlaşmazlığı 6 Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

7 F) Türkiye ve Almanya G) 1939 Yılında Türkiye DOKUZUNCU BÖLÜM İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1. Avrupa'da Alman Üstünlüğü A) Polonya'nın Paylaşılması B) Sovyetlerin Baltığa Yerleşmesi C) Almanya'nın Danimarka ve Norveç'i İşgali Ç) Fransa'nın Çökmesi D) İngiltere Muharebesi E) Kuzey Afrika Cephesi F) İtalya'nın Yunanistan'a Saldırması G) Balkanlar Mücadelesi ve Rus-Alman Savaşı 2. Savaş Durumunda Denge A) İngiliz-Sovyet İttifakı B) Birleşik Amerika'nın Savaşa Katılması C) Birleşmiş Milletler Ç) Cephe Durumları D) İtalya'nın Çökmesi 3. Müttefiklerin Zaferi A) Casablanca Konferansı B) Vaşington Konferansı C) Quebec Konferansı Ç) Moskova Konferansı D) Kahire Konferansı E) Tahran Konferansı F) İkinci Cephenin Açılması G) Rusların Balkanlar ve Orta Avrupa'ya Girmesi Ğ) Moskova Konferansı H) Yalta Konferansı I) Almanya'nın Teslim Olması İ) Uzak Doğu Cephesi J) Potsdam Konferansı K) Japonya'nın Teslim Olması: Savaşın Sonu 4. İkinci Dünya Savaşında Türkiye A) Fransa'nın Yenilmesi ve Türkiye B) İtalya'nın Yunanistan'a Saldırması ve Türkiye C) Balkanlarda Alman Faaliyeti ve Türkiye Ç) Türk-Sovyet Münasebetlerinin Düzelmesi D) Türkiye Üzerinde Alman Baskısı E) Türkiye Üzerinde Yeni Alman Baskısı F) Türkiye Üzerinde Müttefiklerin Baskısı G) Yalta Konferansı Ğ) Postdam Konferansı ONUNCU BÖLÜM SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ, Dönemi Şekillendiren Faktörler 2. Rus Emperyalizminin Canlanması-Avrupa'da Sovyet Üstünlüğü A) Sovyetlerin İran'a Yerleşme Çabaları 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 7

8 B) Türkiye Üzerinde Sovyet Tehdidi C) Yunanistan İç Savaşı Ç) Avrupa'da Sosyalist Blokun Kuruluşu a) Sovyet İşgali b) Koalisyon Kabineleri c) Komünist Partilerinin Hükümetlere Hakim Olması ç) Muhalefet Partilerinin Tasfiyesi d) Ekonomik ve Sosyal Düzenin Sovyet Modeline Göre Kurulması D) Fin-Sovyet İttifakı E) Kominform'un Kuruluşu F) Çin'de Komünizm 3. Batılıların Avrupa'da Dengeyi Kurması A) Triman Doktrini B) Marshal Planı C) Batı Avrupa Birliği Ç) Berlin Buhranı D) NATO'nun Kuruluşu E) Yugoslavya'nın Kominform'dan Çıkarılması F) Beş Barış Anlaşması 4. Uzak Doğu Çatışmaları A) Kore Savaşı B) Amerika'nın Uzak Doğu'da Yeni Tedbirleri C) Hindiçini Savaşı Ç) SEATO'nun Kuruluşu 5. Sosyalist Blokta Sarsıntılar A) Sovyet Rusya'da İktidar Mücadelesi B) Çekoslovakya'da Pilsen Ayaklanması C) Doğu Berlin Ayaklanması Ç) 20'inci Kongre D) Polonya'da Poznan Ayaklanması E) Macar Milli Ayaklanması F) Romanya Gelişmeleri 6. Orta Doğu Çatışmaları A) İsrail'in Kuruluşu ve Arap İsrail Savaşı B) İngiliz-İran Petrol Anlaşmazlığı C) Bağdat Paktı ve Doğurduğu Neticeler Ç) Süveyş Buhranı D) Eisenhower Doktrini E) Ürdün Hadiseleri F) 1957 Suriye Buhranı G) 1958 Lübnan Buhranı Ğ) Irak'ta Monanşinin Yıkılması H) Sonuç 7. Savaştan Sonra Türkiye A) Türkiye'nin NATO'ya Katılması B) Balkan İttifakı C) Bağdat Paktı Ç) Kıbrıs Meselesi ONBİRİNCİ BÖLÜM 8 Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

9 BLOKLARDA YAPI DEĞİŞİKLİĞİ 1. Ara Dönem 2. Doğu Bloku Gelişmeleri A) Moskova Komünist Partiler Konferansı B) Moskova-Pekin Çatışması C) Romanya'nın Bağımsızlık Politikası Ç) Sovyet Rusya'nın Çekoslovakya'yı İşgali D) Çin'de Proleter Kültür İhtilali ve Sonrası E) Çin-Amerikan Münasebetlerinin Düzelmesi 3. Batı Bloku Gelişmeleri A) 1958 Berlin Buhranı B) U-2 Hadisesi C) Küba Füzeleri Buhranı Ç) Fransa'nın NATO'dan Uzaklaşması D) NATO'nun Güney-Doğu Kanadında Çatlama E) Vietnam Savaşı ve Batı ONİKİNCİ BÖLÜM YUMUŞAMAYA (DETANT) DOĞRU 1. Yeni Gelişmeler A) Bandung'tan Bağlantısızlığa B) Silahsızlanma Çabaları C) SALT-1 Anlaşması Ç) Neticesiz Kalan Salt 2 D) Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği, Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimi ve Helsinki Deklarasyonu ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM ASYA GELİŞMELERİ 1. İİ. Dünya Savaşından Sonra Asya 2. Pakistan ve Hindistan 3. Hindistan ve Çin 4. Vietnam Savaşı 5. Vietnam Savaşından Sonra 6. Vietnam'ın Kampuchea'yı İşgali 7. Çin'in Vietnam'a Saldırısı ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÜNYA POLİTİKASINDA ORTA DOĞU Yemen İç Savaşı 2. Güney Yemen Arap-İsrail Savaşı 4. Ürdün İç Savaşı Arap-İsrail Savaşı Petrol Krizi 7. Lübnan İç Savaşı Camp David Anlaşmaları ve İsrail-Mısır Barışı İran'da Şah'ın Devrilmesi: Yeni Rejim A) Sebepler B) Gelişmeler C) Ayrılıkçı Ayaklanmalar D) Dış Meseleler 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 9

10 10. Sovyet Rusya'nın Afganistan'ı İşgali 11. Irak-İran Savaşı A) İran-lrak Münasebetleri B) Savaş C) Savaş Karşısında Devletler D) Savaşı Durdurma Çabaları ONBEŞİNCİ BÖLÜM TÜRK DIŞ POLİTİKASI Genel Görünüm 2. Kıbrıs Buhranları A) Kıbrıs Buhranı B) 1967 Kıbrıs Buhranı C) 1974 Kıbrıs Buhranı ve Kıbrıs Harekatı a) Sovyetlerin Tepkisi b) Amerika'nın Tepkileri c) Kıbrıs Meselesinin Gelişmeleri 3. Türk-Amerikan Münasebetleri 4. Türk-Sovyet Münasebetleri 5. Türk-Yunan Münasebetleri A) Kıt'a Sahanlığı Meselesi B) Ege'de Hava Kontrol Sahası C) Karasuları Meselesi Ç) Yunanistan'ın NATO'ya Dönmesi 6. Türkiye ve Orta Doğu ONALTINCI BÖLÜM YENİ YAPILANMAYA DOĞRU 1. Yeni Yapılanmanın Faktörleri 2. Orta Doğu Gelişmeleri, A) Arap-İsrail Sorunu ve Barışlar B) Suriye'nin Lübnan "Eyaleti" C) Irak-İran Savaşı ve Sonuçları a) Savaşın Gelişmeleri b) Irak-İran Savaşı ve Devletler aa) Arap Devletleri bb) Türkiye cc) Avrupa Topluluğu dd) Sovyetler Birliği ee) Amerika D) Körfez Savaşı, a) Irak-İran Savaşının Etkileri b) Irak-Kuveyt Anlaşmazlığı c) Krizin Gelişmeleri aa) Vietnam Sendromu bb) Birleşmiş Milletler Desteği cc) Barış ve Aracılık Teşebbüsleri dd) Amerika'nın Askeri Hazırlıkları ee) Sovyet Rusya Konusu d) Körfez Savaşı e) Körfez Savaşı ve Türkiye 10 Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

11 3. Asya Gelişmeleri A) Sovyetlerin Afganistan Hezimeti a) Afgan Direniş Örgütleri b) Afganistan'ın İşgali ve Devletler c) B.M.'in Barış Çabaları B) Çin'de Yeni Yapılanma a) Deng Şaoping'in Yükselişi b) Reformlar c) Tienanme'deki Kırmızı Işık d) Tienanmen'e Tepkiler 4. Sovyetler Birliği'nin Dağılması: Yeni Dünya A) Stalin'den Gorbaçov'a B) Glasnost ve Perestroyka C) Sovyet-Amerikan Silahlanma Yarışı D) Uyduluk'tan Bağımsızlığa: Avrupa'da 1989 İhtilalleri a) Çekoslavakya b) Macaristan c) Polonya d) Doğu Almanya e) Bulgaristan f) Romanya g) Yugoslavya'da İç Savaş h) Baltık Ülkeleri ı) Moldova i) Ukrayna j) Beyaz Rusya (Belarus) k) Kafkaslar aa) Gürcistan bb) Kafkas Üçgeni l) Orta Asya Türk Cumhuriyeti aa) Kazakistan bb) Türkmenistan cc) Kırgızistan dd) Özbekistan ee) Tacikistan m) Rusya Federasyonu n) Sovyetler Birliği'nin Dağılması: Gorbaçov'dan Yeltsin'e 5. Türk Dış Politikası, A) Türk-Yunan Münasebetleri B) Kıbrıs Sorunu C) Batı Trakya Sorunu D) Türk-Amerikan Münasebetleri a) Amerikan Yardımı Konusu b) Ermeni Sorunu c) SEİA Tartışması E) Bulgaristan ve Soydaşlarımız F) Türkiye ve Avrupa Topluluğu ::::::::::::::::: BİRİNCİ BÖLÜM 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 11

12 19'UNCU YÜZYIL AVRUPASI 1 GİRİŞ Günümüz dünyasındaki milletlerarası münasebetlerin yapısını, ve niteliğini oluşturan gelişmelerin başlangıcı, arasında ceryan etmiş olan 1'inci Dünya Savaşı ve onun sonuçlarına kadar gitmektedir. Fakat 1'inci Dünya Savaşı da durup dururken patlak vermiş olan bir milletlerarası buhran değildir. Bu savaş, arasında Avrupa'yı altüst etmiş olan ve bundan da daha mühim olarak insanın siyasal yaşayışında tesirlerini günümüze kadar sürdüren çeşitli siyasal fikir akımlarını ortaya çıkarmış bulunan Fransız İhtilalinden sonra kendisini gösteren gelişmelerin bir sonucu olmuştur. Yani, 1'inci Dünya Savaşının kökleri, arasının siyasal ve diplomatik gelişmelerinde yatmaktadır. Bu sebeple, 19'uncu yüzyılın panoramasını çizmeden, 1'inci Dünya Savaşını ve onun sonuçlarını anlamaya imkan yoktur. Bu kısımda, bu panoramayı çizmeye ve 19'uncu yüzyılın temel siyasal ve diplomatik unsurlarını vermeye çalışacağız devresini ele aldığımızda, bu devrenin, nitelikleri itibariyle birbirinden farklı iki kısma ayrıldığını görürüz. Birincisi, devresi, ikincisi de devresidir. Birinci kısım, doğrudan doğruya Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı fikir akımlarının gelişme ve tesirlerini içine almakta, buna karşılık, ikinci kısım da, bu fikir akımlarından Nasyonalizm veya Milliyetçilik dediğimiz, milli birlik hareketlerinin gerçekleşmesi sonucu, Avrupa'nın kuvvet yapısında meydana gelen büyük değişmenin doğurduğu yeni kuvvet münasebetlerini veya yeni yapıdaki milletlerarası münasebetleri ihtiva etmektedir. Tabiatıyla bu söylediklerimiz sadece Avrupa gelişmeleriyle ilgili bulunmaktadır. Halbuki, bilhassa 19'uncu yüzyılın sonlarına doğru milletlerarası münasebetlere Afrika ve Uzakdoğu gibi yeni alanlarla, Birleşik Amerika ve Japonya gibi iki tane Avrupa dışı kuvvet de dahil olmuştur. Milletlerarası münasebetlerin bu yeni alan ve unsurlarını da gözden geçirmemek, 19'uncu yüzyılın genel tablosunu eksik çizmek olur. Bu sebeple, Avrupa'nın, yukarıda belirttiğimiz iki kısımdaki gelişmelerini ana çizgilerle ele aldıktan sonra, bu yeni alan ve unsurlara da kısaca değinmeğe çalışacağız. Tabii bu arada Osmanlı İmparatorluğunun 19'uncu yüzyıl içindeki durumunu ve gelişmelerini de gözden geçireceğiz devresi Bu devrede Avrupa gelişmelerine hakim olan faktörler, Fransız ihtilalinin doğurduğu fikir akımlarıdır ki, bunlar da Liberalizm, Nasyonalizm ve Sosyalizm'dir. Bu akımlar nereden çıkmıştır, nitelikleri nedir ve tesirleri ve güçleri ne olmuştur? Şimdi sırası ile bunları ele alalım. A) Liberalizm Bilindiği gibi, Orta Çağlarda Rönesans hareketi sanat alanında ve Reformasyon hareketi de din alanında insan düşüncesine bir serbesti, bir çeşit hürriyet getirme amacını gütmüştür. Rönesans ile birlikte sanatkar tabiata daha geniş bir serbestlik ve hürriyet içinde bakmaya, ilhamlarını daha geniş sınırlar içinde işlemeye başlamıştır. Reformasyon hareketi ise, o zamana kadar egemen din olarak katolikliğin sert katı ve hoşgörüsüz din kalıbını kırarak, Tanrı ile insan arasındaki münasebetlere bir hürriyet getirmek amacını gütmüştür. Bunun sonucu olarak; Protestanlık denen yeni bir din şekli ve onun da çeşitli mezhepleri ortaya çıkmıştır. Protestanlık ve onun çeşitli mezhepleri, Tanrı-İnsan münasebetlerine, katoliklikten çok farklı yeni yeni şekiller getirmiştir. Fakat şu var ki, ne sanat alanındaki hürriyet gelişimi ve ne de din alanındaki hürriyet gelişimi, insanın toplum içindeki siyasal yaşayışına herhangi bir serbestlik veya hürriyet 12 Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

13 getirmekten çok uzak kalmıştır. Sanat ve din alanında insan düşüncesine bir dereceye kadar hürriyet gelmiş, lakin hürriyet insanın toplum içindeki siyasal durumunu değiştirememiştir. İnsanlar yine, kudretini ve yetkisini Tanrıdan aldığını iddia eden, kral, imparator, prens veya hükümdar denen bir tek insanın sert, mutlak ve sınırsız otoritesine tabi olarak ve onun keyfi idaresi altında yaşamaya devam etmişlerdir. Daha açık bir deyişle, toplum içinde kişinin insan olarak hiç bir değeri tanınmamıştır. İşte 1789 İhtilali iledir ki, toplumların bu siyasal düzeni yıkılmaya başlamıştır. Şimdi hükümdarın sınırsız otoritesine karşı, kişinin varlığı ve bu varlığın, insan olmak haysiyeti dolayısiyle sahip bulunduğu temel hak ve hürriyetler, sınırlayıcı bir unsur olarak çıkıyordu. Siyasal düzen, hükümdarın otoritesi ile, kişinin insanca yaşama ilkesi arasında kurulan bir dengeye dayandırılmak isteniyordu. Fransız İhtilalcileri daha ihtilal kaynaşmalarının ilk aylarında, 28 Ağustos 1789 da, yayınladıkları "İnsan ve Vatandaş Hakları Demeci" ile bu dengeyi açıkca ilan ettiler. Bu demecin esasları şöyle idi: İnsanlar hakları bakımından hür ve eşit doğarlar ve öyle kalırlar. Bu haklar hürriyet, mülkiyet, güvenlik ve zulme karşı direnme haklarıdır. Her türlü egemenlik esas olarak millettedir. Kanun millet egemenliğinin ifadesidir. Her vatandaş hür bir şekilde konuşabilir, yazabilir ve yayında bulunabilir. Kamu düzenine dokunmadıkça, kimse dini ve siyasi inançlarından dolayı kınanamaz. Görülüyor ki bu demeç, insanın insan olmak dolayısiyle, daha doğduğu andan itibaren, bir takım temel hak ve hürriyetlere sahip bulunduğunu ortaya koyuyor ve hükümdarın otoritesini de bu temel hak ve hürriyetlerle sınırlıyordu. Bu, Avrupa'da insanların ilk defa gördükleri ve işittikleri bir şeydi. (İnsan ve Vatandaş Hakları Demeci'nin ortaya attığı bu hürriyet ilkeleri, daha önce 4 Temmuz 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Demeci'nde de ortaya atılmıştı. Fakat, o zamanın ulaşım imkanlarının yetersizliği ve iki kıta, arasında geniş bir deniz parçasının bulunması dolayısıyle, Amerika'daki bu hürriyetçi hareket Avrupaya fazla tesir edememiş, ancak birkaç Avrupalı aydının dikkatini çekmiştir. Mamafih, Fransız İhtilali liderlerinin Amerikan Bağımsızlık, Demecinden örnek aldıkları da bir gerçektir.) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan bu yeni siyasal düzen anlayışına Liberalizm veya Hürriyetçilik hareketi denmektedir. Fakat kişinin bu temel hak ve hürriyetlerinin gerek hükümdar, gerek insanlar tarafından kabul edilmesi yeterli değildi. Bu haklar ve hürriyetler bir anayasada açıkça belirtilmedikçe ve yine bu anayasada hükümdarın otorite ve yetkilerinin ne şekilde ve nasıl kullanılacağı belirlenmedikçe, kişinin siyasal varlığı yeterli bir teminata sahip olamazdı. Onun içindir ki, Liberalizm hareketinin en mühim unsuru anayasacılık olmuştur. Yani, Liberalizm anayasalı bir hürriyet düzeni kurma amacını gütmüştür. Bu anayasalı düzende hükümdar yine hükümdar olarak kalmaktadır. Lakin yetkilerinin sınırı ve kullanılma şekli bir anayasa ile çizilecektir. Hemen ilave edelim ki, 19'uncu yüzyılın Liberalizm hareketleri içinde Cumhuriyetçilik eğilimi çok az görülmüştür. Fransa'da meydana gelen bu hürriyetçilik hareketini Avrupa'nın diğer mutlak hükümdarlarının hemen kabul etmesi beklenemezdi. Çünkü Fransa'da kralın otoritesini yıkan bu hareket, kendilerine de bulaşırsa, bunlar da otoritelerinden yoksun kalabilirler ve hatta tahtlarını kaybedebilirlerdi. Bu sebeple, Avusturya, Prusya, Rusya ve İngiltere gibi büyük devletierle Avrupa'nın küçük krallıkları daha ilk günden itibaren Fransız İhtilaline cephe aldılar ve bu da İhtilal Fransa'sı ile bu devletler arasında, 1792'de başlayıp, 1815'e kadar devam edecek uzun savaşların patlamasına sebep oldu arasındaki Fransız İhtilali savaşları, Napolyon'un elinde, bütün Avrupayı Fransız hegemonyası altına sokmak isteyen bir kuvvet emperyalizmi niteliğini kazanmışsa da, şurası da bir gerçektir ki, bu savaşlar hürriyet kavramının bütün Avrupaya ve özellikle kitlelere yayılmasını da kolaylaştırmıştır. 1815'in Avrupasında, siyasal düzen konusundaki insan düşüncesi 25 yıl öncesinden artık çok farklıydı. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 13

14 Bununla beraber, mutlak hükümdarlar bu önemli değişikliğin gerçek mahiyetini anlamamış görünüyorlar. 1815'de Napolyon Fransa'sını yenerek Fransa'yı ihtilalden önceki sınırları içine sokan Avrupanın büyük devletleri (İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya) hürriyetçilik fikirlerini de yenilgiye uğrattıklarını sanmışlardır. Hatta küçük krallıklar bile aynı düşünceyi taşıyorlardı. Mamafih Hürriyetçilik (Liberalizm) akımının tehlike ve korkusunu da içlerinde hissetmiş olmalılar ki, 1815 Viyana Kongresi ile Avrupanın toprak ve sınır düzenlemelerini kendi politik çıkarlarına göre yaparlarken, aynı zamanda, bundan sonra patlak verebilecek herhangi bir hürriyetçilik hareketini beraberce bastırmak hususunda da anlaşmışlardır. Bu işbirliğinin rahatlığı içinde Avrupanın mutlakiyetçi hükümdarları 1815'den sonra toplumlarını yine eski düzen üzerinden idare etmeye başlamışlardır. Bu ise toplumların değişen düşüncesi ile tam bir çelişme haline gelmiş ve bunun neticesi olarak, Avrupa, , 1830 ve 1848'de olmak üzere, üç devre halinde bir dizi ayaklanma ve ihtilallere sahne olmuştur. Biraz aşağıda da değineceğimiz gibi, bu üç devreli ayaklanmalar sadece liberalist mahiyette değil, aynı zamanda Nasyonalist mahiyette de kendisini göstermiştir devresinde Liberalist ayaklanmalara Almanya'da, İtalya'da ve İspanya'da rastlamaktayız. Bilhassa Alman üniversiteleri Hürriyetçi ayaklanmaların bir beşiği haline gelmiştir. Fakat büyük devletlerin işbirliği bu ayaklanmaların kısa bir sürede bastırılmasını sağlamıştır. 1822'den sonra Avrupa kısa bir süre içinde bir sükünete girmişse de, 1830'da bir çok ülkelerde yeniden patlamalar meydana gelmiştir. Fransa'da basın hürriyetinin kısıtlanmasından patlak veren ve birkaç gün süre ile Paris'i kanlı çarpışmalara sahne yapan ayaklanma hemen başka ülkelere de sıçramıştır. Belçikalılar bir yandan Hollandalıların egemenliğinden kendilerini kurtarırken, aynı zamanda, zamanın en ileri hürriyetçi anayasasını da kabul ediyorlardı. 1830'un hürriyetçi ayaklanmaları Almanya ve İtalya'nın küçük krallıklarının birçoğunda da görüldü. Bir çok Alman devletlerinde hürriyetçi anayasalar kabul edildi. İtalyan devletlerindeki hürriyetçi hareketleri ise Avusturya sert bir şekilde bastırdı. Ne olursa olsun, Liberalizm hareketi 1830 İhtilallerinde önemli bir adım atmıştır 'larda Avrupa yeniden bir dizi ayaklanmalar içine girdi. Nasyonalist hareketin ağır bastığı bu ayaklanmalarda, liberalizm artık önemli bir zafer sağlamıştır. 19'uncu yüzyılın ortalarında anayasalı rejimler artık normal bir siyasal düzen haline gelmektedir. Fransa'da işçi hakları ve toplantı hürriyeti meselesinden doğan 1848 ayaklanması, Cumhuriyet rejiminin kurulması ile sonuçlanmış, lakin bu cumhuriyet ancak dört yıl kadar sürerek, 1852 de imparatorluğa dönüşmüştür. Fakat ne var ki, 1848'de cumhurbaşkanı seçilen Louis Napoleon (Napoleon Bonaparte'ın yeğeni), 1852'de imparatorluk rejimini ancak bir halk oylaması ve halkın tasvibi ile kurabilmiştir. Avusturya'da ise, 1848 ihtilali, 1815'den beri mutlakiyetçiliğin bayraktarlığını ve liberalizm düşmanlığının öncülüğünü yapan Başbakan Metternich'in ülkesinden kaçması ile neticelenmiştir. Mutlakiyetçi Prusya ise, 1850'de bir anayasa kabul etmek zorunda kalmıştır. Keza Hollanda, İsviçre ve Danimarka'da da gayet liberal anayasalar kabul edilmiştir. Hasılı, 19'uncu yüzyılın ortalarında artık hürriyetçilik ve anayasalı rejim, Avrupa ülkelerinin ciddi bir meselesi olmaktan çıkmıştır. B) Nasyonalizm Nasyonalizm veya milliyetçilik akımının esası milli bağımsızlıktır. Başka devletlerin hegemonyası altında yaşayan milletlerin milli bağımsızlıklarını kazanmaları ve kendi bağımsız devletlerini kurmaları hareketidir. 14 Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

15 Bu hareket de kaynağını Fransız İhtilalinden almaktadır. Bir bakıma kişi hürriyeti kavramının milletlere de tatbikidir. Nasıl bir insan, insan olması dolayısiyle bir takım temel hak ve hürriyetlere sahip bulunuyorsa, bir millet'de, bir bütün olarak, hürriyetine yani bağımsızlığına sahip olma hakkına sahiptir. Öte yandan, milliyetçilik hareketinin ortaya çıkmasında, İhtilal Fransa'sı müessir bir rol oynamıştır. Bilhassa İhtilal Fransa'sının kaderine 1797'den itibaren hakim olan Napolyon Bonapart, Avrupa'nın büyük devletleri ile savaşırken ve bu devletlerin topraklarına girerken, bu topraklardaki milletleri bağlı oldukları devletlere karşı ayaklandırmış ve Fransa'nın bu milletlere hürriyet getirdiğini söylemiştir. Bu kışkırtmaların bu milletler üzerinde tesirsiz kaldığını söylemeye imkan yoktur. Fakat 1815 Viyana Kongresinde, büyük devletler Avrupa haritasını kendi çıkarlarına göre düzenlerken, nasyonalizm bakımından, liberalizm konusunda yaptıkları aynı hatayı işlemişlerdir. Milletler ya parçalanmış ve bu parçalar başka devletlerin sınırları içine sokulmuş veya çizilen sınırlar içinde çeşitli milletler bulunmuştur. Mesela, Polonya toprakları bir kere daha Avusturya, Rusya ve Prusya arasında paylaşılmış ve Polonyalıların büyük bir kısmı Rusya'nın hegemonyası altına girmiştir. Halbuki Napolyon 1807 yılında, Prusya ile Rusya arasında bir tampon olmak üzere, Varşova Büyük Dükalığı adı ile bağımsız bir Polonya devleti kurmuştu. Polonyalılar bağımsızlığın tadını almışlardı Viyana Kongresinde ise, bu bağımsız Polonya bir kere daha ortadan kaldırılarak toprakları üç devlet arasında bölüşülmüştür. Öte yandan, Avusturya İmparatorluğunun sınırları içinde, başta Macarlar olmak üzere, Polonyalılar, Çekler, Hırvatlar ve Romenler gibi birçok millet bulunmaktaydı. Hatta Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa toprakları için de aynı şey söylenebilir. Bu topraklar içinde pek çok yabancı milletler yaşamaktaydı. Nasyonalizm hareketi bunlara da tesir etmekten geri kalmamış, 1829'da Yunanistan, 1878'de Sırbistan, Karadağ ve Romanya, 1908'de Bulgaristan ve 1913 yılında da Arnavutluk, birer bağımsız devlet olarak Osmanlı İmparatorluğundan kopmuştur. Bu sebepten ötürü ihtilallerinde milli bağımsızlık teşebbüslerine de rastlamaktayız. Mesela, 1830 yılında Rusya sınırları içinde yaşayan Polonyalılar bağımsızlıklarını almak için ayaklanmışlar ve tam bir yıl süre ile Rus ordularına karşı savaşmışlardır. Fakat kanlı bir yenilgiye uğramışlardır da ise Macarlar bağımsızlıklarını almak için Avusturya'ya karşı savaşmışlardır. Avusturya Macarlarla başa çıkamayınca Rusya'dan yardım istemiş ve Macaristan'a giren kişilik bir Rus ordusu 1849 yazında Macar milli bağımsızlık hareketini çok kanlı bir şekilde bastırmıştır. 1815'den sonra milliyetçilik akımının en önemli meselesi Alman ve İtalyan milli birlikleri olmuştur. Bu mesele de kaynağını, 1815 Viyana Kongresi kararlarından almaktaydı ve burada da baş rolü Avusturya oynuyordu. Avusturya sınırları içinde çeşitli milletler bulunduğu için, Fransız İhtilalinin milliyetçilik konusundaki tesirlerini gözönünde tutan bu devlet, milliyetçi akımlara karşı da kuvvetle cephe almıştır. Çünkü, Avusturya sınırları içindeki milletler bağımsızlıklarını alacak olurlarsa, Avusturya İmparatorluğunun dağılması işten bile değildi. Avusturya bu noktayı çok iyi görmüştür. Nitekim Birinci Dünya Savaşının sonunda Avusturya yenilip de bütün bu milletler bağımsızlıklarını alınca, geriye bugünkü küçücük Avusturya devleti kalmıştır. Aynı şey Osmanlı İmparatorluğu için de olmuştur. Birinci Dünya Savaşının hemen öncesinde İmparatorluk sınırlarının Meriç nehrine kadar gerilemesinde, Balkan ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmaları baş rolü oynamıştır. Alman ve İtalyan milli birliklerinin kurulması ihtimali ise, Avusturya için en fazla korkutucu olmuştur. Bu iki milli birliğin kurulması ve birer devlet olarak ortaya çıkmasının Avusturya sınırları içindeki çeşitli milletlere yapacağı tesir bir yana, Avusturya'nın, biri batısında, diğeri de güneyindeki iki güçlü devletin kurulması, bu devletin Avrupa'daki durumunu zayıflatırdı. Avusturya böyle bir ihtimalin gerçekleşmesini önlemek için, Yüzyıl Siyasi Tarihi 15

16 Viyana Kongresi kararlarıyla, hem Almanya'yı ve hemde İtalya'yı dağınık tutmaya muvaffak olmuştu. Kutsal Germen İmparatorluğunun 360 devleti, Viyana Kongresinde ancak 36'ya indirildi. Yani Almanya'da 36 ayrı devlet bulunuyordu. İtalya'da da aynı durum vardı. İtalya denen topraklar üzerinde bir çok krallık bulunduğu gibi, Avusturya, bazı İtalyan krallıklarının başına Avusturya İmparator ailesinden prensleri getirdi. Bu suretle bazı İtalyan Krallıkları vasıtasıyla İtalya üzerinde doğrudan doğruya kontrol tesis etmiş olmaktaydı.. Avusturya, Almanya için de aynı şeyi yaptı. Almanya'daki 36 devlet Germen Konfederasyonunu teşkil ediyordu ve bu konfederasyonun başına da Avusturya Prensleri getirilmişti. Yani, Avusturya, Alman devletleri üzerinde de doğrudan doğruya kontrola sahip bulunuyordu. Fakat her iki ülkede de Avusturyanın önemli bir problemi vardı. Almanya'da Prusya ve İtalya'da Piyemonte devletleri, biri Alman, diğeri de İtalyan milli birliğinin kurulmasını istiyorlardı. Onun içindir ki, Avusturya 1815 den itibaren her iki devletle de sinsi bir mücadelenin içine girmek zorunda kaldı Martında Viyana sokaklarında halkın hürriyet için de Macarların da bağımsızlık için ayaklanmaları Avusturya'yı güç duruma sokunca Almanya'daki milliyetçiler Alman milli birliğini kurmak için harekete geçtiler ve Prusya'yı da lider olarak seçtiler. Hatta bir Alman İmparatorluğu Anayasası yapılarak Prusya Kralı Alman İmparatoru ilan edilmek istendi. Lakin Avusturya'nın Prusya'ya yönelttiği tehdit o kadar şiddetli oldu ki, Prusya gerilemek zorunda kaldı. O günün şartları içinde Prusya Avusturya ile bir savaşı göze alamadı. Prusya geri çekilince Alman milli birliği için yapılan bu teşebbüs de neticesiz kaldı. İtalya'da ise, Piyemonte harekete geçti. Fakat Piyemonte'nin teşebbüsü de sonuçsuz kaldı. Piyemonte 1848 ve 1849 yıllarında iki defa Avusturya ile savaşa girişti, fakat her ikisinde de yenildi. Bu yenilgiler diğer İtalyan devletlerinin de cesaretini kırdı. Fakat bu iki teşebbüs Piyemonte'ye bir şeyi öğretmişti; İtalyan milli birliği ancak Avusturyanın savaş meydanında yenilmesiyle gerçekleştirilebilir ve böyle bir savaşı da küçük Piyemonte tek başına yapamazdı. Avusturya'yı yenmek için Piyemontenin bir büyük Avrupa devletini yanına alması gereklidir. Gerçekten, Kırım savaşına Fransa ve İngiltere'nin yanında katılarak bu iki büyük devletin sempatisini kazanan Piyemonte, milliyetçi hareketleri destekleyen 3'üncü Napolyon (1848 seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilen Louis Napolyon, 1852'de İmparator olunca 3'üncü Napolyon adını almıştır.) Fransa'sı ile 1858 yılında bir ittifak yapmaya muvaffak oldu. Fransa'yı ittifakına alan Piyemonte 1859 yılında Avusturya'ya savaş açtı ve Avusturya'yı, Fransa ile birlikte, iki defa savaş meydanında yenilgiye uğrattı. Piyemonte'nin bu zaferi üzerine, diğer İtalyan devletleri Piyemonte'ye katılarak İtalyan Milli birliğini kurdular Şubatında Torino'da ilk İtalyan parlamentosu açıldı ve İtalya Krallığı ilan edildi. İtalyan milli birliğinin kuruluşunu Alman birliğinin kuruluşu takip etmiştir. Bu birliğin kuruluşu da Prusya'nın ve onun başbakanı Bismarck'ın eseri olmuştur. Alman birliği üç safhada gerçekleşmiş olup, bunların herbiri bir savaştır Prusya-Danimarka savaşı ile Prusya, Danimarka'nın elindeki bazı Alman topraklarını geri alıp Germen Konfederasyonuna katmıştır Prusya-Avusturya savaşı ise, Avusya'nın Prusya karşısında yenilgisi üzerine, bu devleti Germen Konfederasyonunun dışında bırakmak suretiyle, Almanya üzerindeki Avusturya kontrolünü sona erdirmiştir. Fakat buna rağmen Bismarck için Alman milli birliğini kurmak hemen mümkün olamadı. Çünkü, Fransa'nın nüfuzu altında bulunan Katolik Güney Alman Devletleri birliğe yanaşmadıkları gibi, şimdi kuzeyinde kuvvetli bir Almanya'nın ortaya çıkmasından endişe etmeye başlayan Fransa'nın Prusya'ya karşı durumu sertleşmiştir. Alman birliği yolundaki Fransa engelini bertaraf etmek, Bismarck için, ancak, Fransa'yı savaşında ağır bir yenilgiye uğratmakla 16 Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

17 mümkün oldu. Bismarck'ın dediği gibi, Alman milletinin milli bütünlüğü ancak "kan ve demirle" gerçekleştirilebilmiştir. İtalya ve Almanya'nın bağımsız devletler olarak Avrupa'daki milletlerarası münasebetlere girmesiyle, Nasyonalizm akımı çok büyük bir adım atmış olmaktaydı. Fakat milliyetler meselesi de tamamen çözülmüş değildi. Milliyetler meselesinin milletlerarası münasebetleri bulandırması, İ'inci Dünya Savaşından sonra bile devam edecektir. Yalnız şu varki, bilhassa Alman milli birliğinin kuruluşu ve Alman İmparatorluğunun Avrupa'daki kuvvet münasebetleri içinde 1871'den itibaren birdenbire sivrilmesi, kıt'ada milletlerarası münasebetlere yepyeni bir yapı ve gelişme seyri vermiş ve bundan sonra da Almanya etrafında şekillenmeye başlayan diplomatik gelişmeler, fikir akımlarının etkisini geri plana itmeye başlamıştır. 1871'in Avrupa'sı 1815'in Avrupa'sından artık çok farklıdır. C) Sosyalizm Sosyalizm akımı da diğerleri gibi kaynağını Fransız İhtilalinden almaktadır İnsan ve Vatandaş Hakları Demeci'nin ortaya atmış olduğu kanun önünde bütün vatandaşların eşitliği, yani siyasal eşitlik ilkesinin, bilhassa 1815'lerden itibaren, yazarlar tarafından ekonomik eşitliğe de dönüştürülmesi Sosyalizm akımının doğmasına yol açmıştır. Bu yazarlar siyasal eşitliğin, toplumdaki kişiler arasındaki eşitliğin gerçekleştirilmesi için yeterli olmayacağını, tam eşitlik için kişiler arasında ekonomik eşitliğin de bulunması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Tabiatıyla, bir istek, bir ideal olarak fikrin ortaya atılması yeterli değildi. Bir toplumda ekonomik eşitliğin gerçekleştirilmesi için nasıl bir düzen ve sistemin tatbik edilmesi gerektiği de gösterilmeliydi. İşte bu güç meseleye cevap bulma çabası, bir çok düşünür ve yazarları çok çeşitli sosyalist fikirler ileri sürmeye yöneltmiştir. Herkes kendisine göre bir sosyalist düzen tasarlamıştır. Bu fikir çeşitliliği ise, sosyalizmi belirli bir sistem halindeki bir fikir bütünlüğünden yoksun bırakmıştır. Bundan dolayıdır ki, sosyalizm bütün 19'uncu yüzyıl boyunca fikir planında kalmış ve bir fikri tartışmadan öteye gidememiştir. Liberalizm ve Nasyonalizmde gördüğümüz fiili hareketlere ve kitle ayaklanmalarına, 19'uncu yüzyılda sosyalizmde hemen hemen hiç rastlanmaz. Bu da sosyalizmi fiili güçten yoksun bırakmıştır. Ancak Rusyada 1917'de meydana gelen Bolşevik İhtilali ile sosyalizm milletlerarası münasebetlere yeni bir unsur olarak girmeye başlayacaktır. Karl Marx ile birlikte sosyalist düşüncede önemli bir değişiklik meydana gelmiş ve Marx'ın sosyalist akımın gelişmelerindeki tesiri de, daha önceki sosyalist yazarlara nisbetle çok daha derin olmuştur. Marx, kendi sosyalist sistemini işçi sınıfı esasına dayandırdığı ve bu sistemi evrensel veya enternasyonal açıdan ele aldığı için, bütün dünya işçilerinin örgütlenmesi konusuna çok önem vermiştir. Bu çabaların sonucunda, İ'inci ve İİ'inci Enternasyonaller dediğimiz sosyalist enternasyonaller ortaya çıkmıştır. Bu enternasyonaller ne işçi sınıfını ve ne de sosyalist düşünceyi örgütlendiremediği gibi, kendi içinde çıkan fikir ayrılıkları ve çatışmaları ile, sosyalizm akımının fikir planında tam bir parçalanmasına da sebep olmuştur. Şimdi bu gelişmeleri kısaca ele alalım. Karl Marx Das Kapital'in birinci cildini 1856'da yayınlamıştır. Bununla beraber, Karl Marx ve yakın arkadaşı F. Engels 1848 ihtilallerinde fikri bakımdan gayet aktif olmuşlardır ve 1848'de Engels'le Marx meşhur "Komünist Manifestosu'nu" yayınlamışlardır. Bunun yayınlanmasından sonra Engels ve Marx işçileri bir milletlerarası teşekkülde birleştirmeye çalışmışlardı. Bu suretle milletlerarası proleteryayı organize etmek suretiyle komünist ihtilaline gitmeyi düşünmüşler ve bu amaçla da Marx ve Engels'in çabasıyla 1864'te ilk defa olarak İngiltere'de İ'inci Enternasyonal adını verdiğimiz bir Milletlerarası İşçi Federasyonu kurulmuştur. İ'inci Enternasyonal uzun ömürlü olamamıştır. Çünkü Marx ve bir Rus olan Mikhail Bakunine şiddetli bir fikir mücadelesine girmişlerdir. Karl Marx kendi sistemini kurarken, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 17

18 Alman Feuerbach ve Hegel'den büyük ölçüde yararlanmıştır. Hegel siyasi felsefesi itibari ile bir otoriteye taraftardır. Marksist sistemin otoriteye dayanan kısmı Marx tarafından bilhassa Hegel'den alınmıştır. Fakat ekonomik düşünce sisteminde Feuerbach Marx'ı büyük ölçü etkilemiştir. Dolayısiyle, Marksist sistemde siyasi otorite hakimdir. Buna karşılık Mikhail Bakunine bir anarşisttir ve bir anarşist olarak da her türlü otoritenin karşısındadır. Ona göre her örgüt insan hürriyetine indirilmiş bir darbedir. Onun için devletin de şiddetle aleyhindedir. Bir siyasal örgüt olarak devlet insan hürriyetini kısıtlamaktadır. Bu yüzden devlet ortadan kaldırılmalıdır. Bu sebepten İ'inci Enternasyonal içinde Bakunine ve Marx şiddetli bir çatışmaya girdiler. Bakunine son derece zeki, dinamik ve ateşli bir insandı. Marx, Bakunine ile mücadelesinde İ'inci Enternasyonalin parçalanacağını görünce, 1872'de Lahey kongresinde Bakunine'i Enternasyonalden attı. Fakat bu olay, denebilir ki, İ'inci Enternasyonalin de sonunu getirmiştir. Çünkü Karl Marx İ'inci Enternasyonali Bakunine'in nüfuzundan kurtarmak içni enternasyonalin merkezini Amerika'da Filadelfiya'ya taşıdı. İ'inci Enternasyonal Amerika'ya taşınmakla Avrupa politikasıyla ister istemez bağlarını kesmiş oluyordu. Bunun için de 1872 Lahey kongresi İ'inci Enternasyonalin sonu olarak kabul edilir. Fakat 1876 Filadelfiya kongresinde İ'inci Enternasyonal kendi kendisini fesh etti. Mamafih milletlerarası proleterya hareketinin teşkilatlanmasının arkası kesilmedi. 1889'da İİ'inci Enternasyonal kuruldu. İİ'inci Enternasyonal İ'inci ye nisbetle daha uzun ömürlü olmuş ve 1914'e kadar devam etmiştir. YaInız, İİ'inci Enternasyonal birincinin hatasını tekrar etmemek için daha hoşgörü ile hareket etmiş ve yalnız Marksistleri değil ılımlı sosyalistler de dahil sosyalizmin her şeklini benimseyenleri sinesinde toplamıştır. Lakin çeşitli şekillerdeki sosyalist fikirlerin İİ'inci Enternasyonelde toplamış olması, bu Enternasyonal içinde de görüş ayrılıklarının daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu görüş ayrılıkları içinde, bugün günümüzde de sosyalist ülkeler tarafından birbirlerini itham etmek için kullanılan Revizyonizm, İİ'inci Enternasyonalde bilhassa göze çarpmaktadır. Revizyonizm akımının önderliğini Alman sosyalistlerinden Bernstein yapmıştır. Bernstein'e göre Marksizmi birçok olaylar bir çok bakımdan yalanlamıştır ve gerçekten gösterdiği örnekler Marx'ın kehanetini yanlış çıkarmıştı. Marx'a göre: Endüstriler geliştikçe ve her ülkede endüstri kuruluşları büyüdükçe işçi biraz daha sefalete gidecektir. İşçi kitleleri gittikçe çoğalacak ve sermaye monopollerinin sayısı gittikçe azalacaktır. Bu suretle genişleyen proleterya sermayedarları devirip üretim araçlarına toplumsal olarak sahip olacaklardır ki Karl Marx buna "Catastrophe final" (Nihal Felaket) diyordu. Bernstein Marx'ın bu düşüncesinin yanlış olduğunu ileri sürdü. Verdiği örnek ise şuydu: Marx'a göre endüstriler geliştikçe işçi kitlesi zayıflayacaktır. Fakat Bernstein'e göre, arasında geçmiş olan devrede, gıda maddeleri fiatları % kadar düşmüştür. Aynı devrede işçi ücretlerinde % 5 bir artış meydana gelmiştir. Böylece işçi ücretlerinin reel artışı % 40'tır. Dolayısiyle endüstrinin gelişmesiyle proleteryanın fakirleşeceği iddiası doğru değildir. İkinci olarak, Karl Marx endüstri büyümesinin monopole yol açacağını, sermayenin sayılı ellerde toplanacağını söylüyordu. Halbuki bu sırada endüstrinin gelişmesiyle ortaya çıkan başka bir gelişme Karl Marx'ın bu söylediklerinin doğru olmadığını ortaya koydu. Bernstein bu noktayı da gösterdi. Bu yeni gelişme şu idi: 1890'larda endüstri ülkelerinde gayet hızlı bir endüstri gelişmesi ortaya çıkarken, sermayenin yapısında da değişiklikler oldu. Hakikaten endüstrinin klasik gelişmesi sırasında yani Das Kapital yazıldığı sırada, sermaye kişilerin elindedir. Fakat 1890'lardan itibaren endüstrinin gelişmesi daha geniş sermayeleri gerektirdiğinden, anonim şirketler usulü ortaya çıktı. Bu şirketlerin birdenbire 18 Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

19 gelişmesi gerçekte sermaye sahipliğini bölmüştür. Yani bu şekilde Marx'ın dediği gibi sermaye sahipliği azalmıyor, aksine çoğalıyordu. Bernstein'in ileri sürdüğü üçüncü bir nokta da şuydu: 1848 Komünist Manifesto'sunda Marx ve Engels'in ortaya attığı bir çağrı vardı: "Dünya işçileri birleşiniz". Marx'a göre işçinin vatanı yoktur, sınıfı vardır. Bernstein bunu da kabul etmedi. Bernstein'e göre bir vatandaş olarak işçinin de vatanı vardır. İşte bu üç noktadan hareketle Bernstein Marksizmi yumuşatmak istedi. Kapitalist bir düzende işçinin durumunun düzelebileceğini ve sosyalizmin mevcut olabileceğini söyledi. Yani Karl Marx gibi ihtilal metodu kullanmak şart değildi. Demokratik metotlarla da sosyalizm gerçekleştirilebilirdi. İşte Bernstein'in bu düşünce sistemi Marksistler tarafından Revizyonizm diye adlandırılmıştır. İİ'inci Enternasyonalin karşılaştığı diğer bir mesele de Fransız sosyalistleridir. Bernstein Alman sosyalistlerinin sağ kanadını temsil ediyordu. Ortodoks olmayan Marksist bir grup merkezdeydi. Tam anlamıyla Marksist olan Alman sosyalistlerinin sol kanadının lideri Karl Liebnecht'ti. Fransız sosyalistleri ise Fransız siyasi düşüncesinin tarih içindeki gelişimi dolayısiyle gayet ferdiyetçi idi. Bu bakımdan demokratik usullere yatkındı. Fransız endividüalizmi de İİ'inci Enternasyonalde Marx ve Engels'in karşısında yer alır. Endividüalizm Enternasyonelin tam zıddı bir kavramdı. Bunlar İİ'inci Enternasyonalin temel meseleleri olmuştur. Bunun dışında ayrıntılar konusunda da pek çok görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Ama İİ'inci Enternasyonal buna rağmen 1914 yılına kadar devam etmiştir. İİ'inci Enternasyonal İ'inci Dünya Savaşı dolayısıyla Bernstein'in dediği gibi önemli bir mesele karşısında kaldı. Daha savaş çıkmadan savaştan önceki yıllarda siyasi hava gerginleşmeğe başladığı zaman, Marx genel bir savaşın çıkacağını ve bu savaşın kapitalistlerin bir savaşı olduğunu, bu sebeple de işçilerin ve proleteryanın bu kapitalist savaşta hiç bir çıkarı bulunmadığını, bundan dolayı savaş çıktığı zaman işçilerin askere gitmemelerini söyledi. İ'inci Dünya Savaşı patlak verince bütün memleketlerdeki işçiler askere alındıklarında tereddütsüz düşmanla savaşmak için cepheye koştular. Bernstein'in işaret ettiği gibi, işçiler Enternasyonalizmi birtarafa bırakıp herşeyden önce düşmana karşı vatanlarını savunmaya koştular. İşte bu durum İkinci Enternasyonalin sonunu getirdi. ::::::::::::::::: Devresi Daha önce de belirttiğimiz gibi, devresi, artık Fransız İhtilali tesirlerinin geride kaldığı ve Avrupa'da diplomatik münasebetlerin ve bu münasebetler içindeki mücadele ve çatışmaların yoğunluk kazandığı safhadır. Devrenin bu niteliğinde, İtalyan ve Alman milli birliklerinin kurulması, fakat özellikle ve birinci planda Alman İmparatorluğunun bir kuvvet olarak sivrilmesi başlıca rolü oynamıştır. Diplomatik münasebetlerin bu yeni yapısı ve bu yapı içindeki gelişmeler, daha sonra açıklayacağımız sömürgecilik mücadelelerinin de ilavesi ile, 1914 yılında genel bir dünya savaşına varmıştır. Olayların gelişmesine baktığımızda, devresi tabii olarak üç kısma bölünmektedir. Şimdi bu üç kısmı teker teker ele alalım: A) Avrupa'da Alman üstünlüğü: Alman İmparatorluğunun kurulmasından sonra, bilhassa İmparotorluk Başbakanı Bismarck'ın izlemiş olduğu diplomasi, Almanya'ya, Bismarck'ın başkanlıktan ayrıldığı yıl olan 1890 yılına kadar, kesin bir diplomatik üstünlük kazandırmış ve bunun neticesi olarak da, Almanya'nın etrafında Üçlü İttifak dediğimiz bir kuvvetler bloku ortaya çıkmıştır. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 19

20 Bismarck, savaşında Fransa'yı ağır bir yenilgiye uğratıp 18 Ocak 1871'de Alman İmparatorluğunun kuruluşu ilan edildikten sonra, içerde ve dışarda olmak üzere iki önemli problemle karşı karşıya kaldı. Birinci mesele, gerçekleştirilmiş olan Alman milli birliğinin sağlam temellere oturtulması idi. Alman birliği, İtalyan birliğinin aksine, diğer Alman devletlerinin Prusya'ya kendiliğinden katılması ile gerçekleşmiş değildi. Prusya'nın, sırasiyle, Danimarka, Avusturya ve Fransa karşısında kazandığı askeri başarılar Alman devletlerini birliğe katılmak zorunda bırakmıştı. Bilhassa, katolik güney devletleri için bu çok daha doğru idi. Yani, güney devletleri birliğe, Fransa'nın desteğinden yoksun kaldıkları için, adeta istemiye istemiye katılmışlardı. Şu halde Alman birliği çok sağlam temellere oturmuyordu. Birliğin temellerinin sağlamlaşması için ancak zamanla güçlenecek bir kaynaşmaya ihtiyaç vardı. Böyle olunca, Bismarck için dışarda ciddi mesele çıkmamalı veya çıkarmamalı ve dıştaki bu barış devresinden yararlanarak, birliğin iç yapısını kuvvetlendirmeliydi. Demek ki, dış münasebetlerde barışın egemen olması, birliğin güçlenmesi için zorunlu idi. İkinci mesele de Fransa meselesi olmuştur. Bismarck, Fransa'nın Almanya karşısındaki ağır yenilgisini, milli haysiyetine düşkün Fransız milletinin kolay kolay hazmetmiyeceğini ve bu yenilginin intikamını bir an önce almak için ilk fırsatta faaliyete geçeceğini biliyordu. Üstelik, yenilginin acısından başka, Almanya Fransa'dan Alsace ve Lorraine gibi iki toprağı da almıştı. Fransızların bu toprak kaybına da uzun süre tahammül etmeleri beklenemezdi. Bu sebeplerden ötürü, Fransa'nın bir intikam savaşına girişmesi ihtimali Bismarck'ın başlıca endişesi olmuştur. Çünkü, Bismarck biliyordu ki, Fransa'nın Almanya'ya karşı girişeceği bir savaşta, 'de olduğu gibi, diğer büyük Avrupa devletleri seyirci kalmıyacaklar ve bu savaşa bulaşacaklardı. Eğer Almanya Fransa ile yine tek başına kalırsa, o zaman mesele yoktu ve Almanya ikinci bir zaferden de ümitli olabilirdi. Fakat diğer devdetlerin de katılacağı bir savaşın sonucu Almanya için zafer olabilir miydi? Ve o zaman Alman birliği devam edebilir miydi? Dağılmaz mıydı? Öte yandan şu da bir gerçekti ki, tecrübesinden sonra Fransa Almanya'nın karşısına tek başına çıkamayacak ve muhakkak yanına bir büyük Avrupa devletini alacaktı. Şu halde, Almanya'nın dış münasebetlerinde barışa sahip olabilmesi için, Frpnsa'nın bir intikam savaşı açması önlenmeli ve bunun için de Fransa'nın birleşebileceği devletleri Almanya'nın yanına çekmek suretiyle Fransa'yı yalnız bırakmaya çalışmalıydı. Kısacası, 1871'den sonra Alman dış politikasının iki temel ilkesi barış ve barışın korunması için de Fransa'nın yalnız bırakılması olmuştur. Fransa Almanya'ya karşı hangi devletlerle birleşebilirdi? İlk akla gelen, 1866'da Prusya'dan ağır bir darbe yemiş alan Avusturya idi. Fakat Bismarck 1866'dan itibaren Avusturya ile yakın münasebetler kurmaya dikkat etmişti. 1871'den sonra ise bu münasebetler daha yakın bir çerçeve içlne girdi. Çünkü, daha 1866'da Bismarck, Avusturya'nın kendisine lazım olacağını biliyordu. Avusturya'ya gelince, o da Almanya'nın kendisine yaklaşma çabalarını cevapsız bırakmadı. Çünkü, Avusturya şunu gördü ki, 1815'ten beri harcadığı çabalara rağmen, Alman ve İtalyan birliklerinin kurulmasına mani olamamış ve batısında Almanya, güneyinde de İtalya birer devlet olarak ortaya çıkmıştı. Yani Avusturya diplomasisinin batıda ve güneyde işi kalmamıştı. Bu durum karşısında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu diplomatik faaliyetlerini Balkanlara yöneltti ve topraklarını Balkanlarda genişletmeye karar verdi. Bu yeni genişleme politikasının iki temel doğrultusu, doğuda Selanik ve Ege Denizi, güneyde de Adriyatik Denizi olmuştur. 1870'lerden itibaren Avusturya bu iki denize açılmaya çalışmıştır. Fakat Avusturya bu yeni Balkan politikasını şekillendirirken, Rusya'da, Osmanlı İmparatorluğunu Balkanlardan atmak ve Balkan slavlarını kendi etrafında birleştirmek 20 Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti)

Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti) George FRIEDMAN Baykent Bilgisayar & Danışmanlık Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti) Yayınlayan: Pegasus Yayınları: 179 Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com YAZARIN NOTU:

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ 1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ ÖZET Muharrem DÖRDÜNCÜ * Osmanlı Devleti 1453 yılında İstanbul un fethini takiben Karadeniz çevresini kendi hakimiyetine

Detaylı

21. Yüzyılın Yol Haritası: Demokrasi ve Kalkınma

21. Yüzyılın Yol Haritası: Demokrasi ve Kalkınma 21. Yüzyılın Yol Haritası: Demokrasi ve Kalkınma 21. Yüzyılın Yol Haritası: DEMOKRASİ VE KALKINMA Avrupa Birliği ile İlişkiler Daha önce de belirttiğim gibi, Avrupa artık hiçbir zaman tekrar bölünmemelidir.

Detaylı

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Editör: R. Kutay KARACA ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Yazarlar: Özgür KÖRPE Uğur Yasin ASAL Tarık Çağrı ORUÇ Bengü TÜRK Cansın ÖZEL Ayla YİĞİTEL Ahmet YAVAŞ İstanbul, 2013 BİLGESAM YAYINLARI

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı

Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı Erkan CEVİZLİLER * Ali Servet ÖNCÜ ** Özet Birinci Dünya Savaşı ndan sonra, Almanya ya kabul ettirilen Versailles

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER *

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * Giriş: Mustafa Çufalı * Türkiye de II. Meşrutiyet ten beri birçok siyasal parti kurulmuştur. Bu partilerin kuruluş, gelişme çabaları

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu *

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * Kemal YAKUT ** II. Dünya Savaşı na kadar Türk-Sovyet ilişkileri, Bağımsızlık Savaşı sırasında Lenin

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti)

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Zbıgnıew BRZEZINSKI Baykent Bilgisayar & Danışmanlık BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Yayınlayan: Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfı Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com BÜYÜK SATRANÇ

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER CURRENT SITUATION AND IMPORTANT POLITICAL DEVELOPMENTS IN IRAQ Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE Bülent YAVUZ * Mahmut BÜLBÜL ** Özet Demokrasi kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen devlet organı yasama organıdır. Demokratik ülkelerde kanun yapmak, yeni kurallar

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK 1 OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK I. GİRİŞ M. Cengiz YILDIZ * İbn-i Haldun, "Mukaddime"sinde devletlerin de insanlar gibi tabii

Detaylı

Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara

Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara Özet Özetle, Orta Doğu kendi bünyesinde çok büyük zıtlıkları, çok büyük fırsatları ve tehditleri barındıran ve 21. yy güç merkezi olmaya aday bir coğrafyadır.

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Kasım 2010 - Ankara Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 1954 yılında Elazığ da doğan Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasa Hukuku alanında

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı