ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI"

Transkript

1 ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 10 Haziran 2012 Pazar TOPLANTI SAATİ: 10:30 1. Açılış: Genel Kurul Toplantısı saat da yeterli çoğunlukla başladı. 2. Divanın oluşturulması: Divan Başkanlığı na Süreyya Yücel Özden Divan Başkan Yardımcılığına Ali E. Göçmen Sekreterliklere Süleyman Kaya ve R. Ferdi Miskbay oy birliği ile seçildi. 3. Saygı duruşu: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Kemal Kurdaş ın anılarına saygı duruşunda bulunuldu. 4. Gündemin okunması, karara bağlanması: Genel Kurul gündemi Divan Başkanı tarafından okundu, gündem e ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, 13. Md. olan Dilek ve temenniler maddesinin 12. Seçim maddesinin öne alınması önerildi, öneri onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Dernek Genel Kurul tarihi olan tarihinden önce üye olduklarını ve Dernek Tüzüğünün 13.1 maddesinin son fıkrasındaki ifade doğrultusunda ( Genel Kurula katılma hakkına Genel Kurul tarihinden önce Dernek e kabul edilmiş üyeler sahip olurlar ) Genel Kurulun onayının alınarak Hazirun cetveline eklenmelerini talep eden Lemi Atalay, Barış Çetin, Ozan Güreç, Gökçen Soydemir, Hakan Demiray ve Bahar Yalçın ın dilekçeleri okundu. Ankara Valiliğinin konuya ilişkin tarihli yazısı okundu. Bu yazıda...dernekler Yönetmeliğinin 14. Maddesi hükümlerinin yerine getirildiği andan itibaren üye kaydının yapılabileceği, ancak genel kurul toplantısında oy kullanamayacağı değerlendirilmektedir görüşü üyelerin bilgilerine sunuldu. Dilekçe sahipleri Dernek tüzüğünün 13.1 maddesine göre oy kullanılmasa bile Genel Kurul a katılma haklarının olduğunu ve salonda bulunmalayı talep ettiler. Divan Başkan Yardımcısı; Dernek Tüzüğünün Genel Kurula katılma hakkını Oy verme hakkı ile eş anlamlı kullandığını, Tüzüğün Genel Kurula katılma hakkının Genel Kurulda dinleyici olarak bulunmak anlamına gelmediğini, Tüzüğe göre Genel Kurula katılanların oy haklarının olduğunu, Valiliğin ilgili yazısına göre bu kişilerin oy hakları olmadığına göre Genel Kurula da katılamayacaklarını ifade etti. Divan ilgili kişilerin Genel Kurul salonuna alınmamaları yönünde karar verdi Dönemi Çalışma Raporu nun ve Denetim Raporu nun okunması ve görüşülmesi: Divan Başkanı Çalışma Raporu nun uzun olduğunu ve daha önce üyelere sunulmuş olduğunu belirterek, söz konusu raporun okunmaması ancak Yönetim Kurulu tarafından özetlenmesi önerisini onaya sundu, öneri oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri tarafında Derneğin gerçekleştirdiği faaliyetler ve mali konulara ilişkin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taylan Ulaş Evcimen ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erdem Tüzün tarafından özet sunumlar yapıldı. 1

2 Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Üyesi Özcan Erdoğan tarafından okundu. Divan Başkanı 6. Maddedeki Bağımsız Denetim Raporunun, Raporlara ilişkin görüşmelere geçmeden önce okunmasının daha uygun olacağını belirtti. Bu öneri onaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Denetim Kurulu Üyesi Özcan Erdoğan SPK Onaylı Bağımsız Denetim Firması Denetim Raporu nu okudu, Rapor un üyelere dağıtılmamış olan 24 sayfa eki olduğunu belirtti. Divan Başkanı söz konusu Raporlara ilişkin görüş belirtmek isteyen üyelerin bir listesinin yapılmasını ve söz isteyenlerin sayısına göre konuşma süresi belirlenmesini önerdi. 14 üye söz almak istediğini belirtti. Divan Başkanı söz isteyenlerin konuşma sürelerinin 5 dakika ile sınırlandırılmasını, konuşmalara saat de yemek için 30 dakika ara verilmesini ve yemeği takiben devam edilmesini önerdi, öneri oy birliği ile kabul edildi. Görüşmelere geçildi; Süreyya Demiröz, Mehmet Kuzu, Macit Öncel, Sema Kurtay, Ayşe Boz, Oğuz Ülker, Tufan Tolga, Ali Açan söz alarak, aşağıda belirtilen görüş ve eleştirilerini dile getirdiler. Süreyya Demiröz: Faaliyet raporu ile denetim raporu çelişkili. İşletme gündemli olağanüstü Genel Kurul düzenlenmesi ciddi bir sıkıntının varlığı. Dernek aile, aidiyet duygusu yaratıyor. İşletmeden atılan personel ailemiz gibiydi, bu durum yeni mali yük yaratmıştır, tasarruf sağlanamamıştır. Derneğin finansman, avukatlık ve müşavirlik masrafı çok yüksek. Mehmet Kuzu: Daha çok üye kazanımı için çalışmaya başladım. Ankara Gönüllü Takımı çalışması içerisinde yer alıyorum, bu çalışma yeterince üyelerimize aktarılmıyor ODTÜ mezunlarının derneğimiz üyeliğine geçişi düşmüştür. Macit Öncel: Derneğimiz yeter sayıda aktivite yapmakta fakat aktivitelere iştirak eden sayısı sınırlı kalmaktadır. Katılımın artması için çalışma yapılmalıdır. Buradaki işletmeye yatırım yapılması zorunluluktur Selma Kurtay: Yönetim Kurulu'na çalışmalarından ötürü teşekkürler. Mali tablo sıkıntı yaratmaktadır. Tahakkuk ettirilmesi gereken banka kredileri görünmemektedir. Alınan araçların kaydı görünmemektedir. Muhasebeleştirmede dip not yoktur. Burs fonundaki para başka işlemler için kullanılmaktadır. Kurumsal yönetime geçilmelidir. Üye bilgilendirme, denetim, çalışma raporu konularında önceden bilgilendirme yapılmamıştır. Ayşe Boz: Üye Aidat geliri artırımı için üye ve mezunlara ulaşılmalıdır. Personel çıkarılması kıdem tazminatlarını doğurmuş ve giderler artmıştır. Derneğin öz varlık rakamları ile spor salonu kullanıcısı sayısı düşmüştür. Oğuz Ülker: Gerçek gündem Kürtaj, eğitim sistemi, HES, Grev Yasaklama, TMMOB nin işlevsizleştirilmesi, Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetim, ÖYM ve Anayasa iken; işletmenin karı, zararı... konularında konuşmak bizlere düşen sorumluluktan uzaklaşmak anlamına gelmektedir. Tufan Tolga: Dernek topluma yön vermeli. 150 TL vermekle bu iş olmaz. Gerçekçi üye aidatı toplanmalı. Derneğimiz aranılan bir yer haline getirilmelidir. Bizler Türkiye nin geleceğini tartışmalıyız. Ali Açan: Biz şirket değiliz. Devrim Demokrasi, çağdaşlık,..., yolunda bedel ödeyenlerin yolu burada da sürdürülmelidir. 2

3 Divan Başkanı saatin 13:00 olduğunu, ancak kalan söz isteyen konuşmacıların da konuşmalarını yapmalarını, konuşmaların tamamlanmasını takiben yemek arası verilmesini, Yönetim Kurulu nun da görüş ve eleştirilere yemekten sonra cevap vermesini önerdi, öneri oy çokluğu ile kabul edildi. Hüsnü Solmaz, Bülent Vargel, Günay Bulut, Aysel Buğdaycıoğlu, Uğur Tola ve Hilmi Yüncü söz alarak, aşağıda belirtilen görüş ve eleştirilerini dile getirdiler. Hüsnü Solmaz: Ülkenin gerçekliğinden hareketle yönetime talip olunmalıdır. Bülent Vargel: Demokrasi mücadelesinden dolayı Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim. Günay Bulut: Dernek ve sendikalarda mali bilanço yayınlandığını görmedim. Bizim derneğimizde Genel Kurul'dan bir hafta önce web sitemizde yayınlanarak üyelerin ve kamuoyunun hizmetine sunulmuştur, bu şeffaflığın örneğidir. Uğur Tola: ODTÜ Mezunları Derneğinin yanında yakınındayız. Derneğin bugünkü düzeyine getirilmesinde Yönetim Kurulu önemli katkılarda bulunmuştur. Dernek ve İşletme ayrıştırılmalıdır. Yönetim Kurulu'nda kan değişimi gereklidir. Hilmi Yüncü: Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulları kendi başına kalıyor. Türkiye gündemine Yönetim Kurulu eğiliyor. Gönderilen dergiler okunmuyor, internet sitesi izlenmiyor. Dernek basın ilişkisini olumsuz yönde kullanılması doğru değildir. Katkı paylı üyelerin %20 indirimden vazgeçmeleri doğru olur. Yemek arasını takiben Divan Başkanı, üyelerin görüş ve eleştirilerini cevaplamak üzere Yönetim Kurulu na söz verdi. Yönetim Kurulu üyeleri Kamil Kancoğlu ve Baki Arslan söz konusu görüş ve eleştirileri aşağıdaki şekilde cevapladılar. Kamil Kancoğlu: İşletme ile ilişiği kesilen personel sayısı 2 dir. Bir kişi hırsızlık nedeniyle, Bir kişi de gelecekte zarar verme riski taşıdığından. Ayrıca 12 personel, iş yoğunluğunun olduğu esnada kendileri işi bırakıp istifa etmişlerdir. İşletme ve dernekte toplam 80 personel çalışmaktadır. Baki ARSLAN: Toplusal olaylarda duyarlılık gösterilmiştir Okul yapımı %85 aşamasında gerçekleştirilmiştir. Divan Başkanı Denetim Kurulu Raporu nda bahsi geçen alınan kredilere Yönetim Kurulu Üyelerinin kefil olmaları hususunu sordu, Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin alınan kredilere Yönetim Kurulu üyelerinin kefil olduklarını söyledi. Raporların görüşülmesi maddesi tamamlandı. 6. SPK Onaylı Bağımsız Denetim Firması Denetim Raporunun okunması: 5. Maddede okundu. 7. Yönetim Kurulu nun aklanmasını oya sunulması: Yönetim Kurulu üyelerinin aklanması onaya sunuldu, Çağdaş Ekinci'nin bir olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyelerinin aklanması kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin söz alarak Genel Kurul a teşekkür etti. 8. Öngörülen yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması: Divan Başkanı bu maddeden ne kastedildiğinin Yönetim Kurulu nca açıklanmasını istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin yönetmeliklerde yanlış anlaşılmalara 3

4 neden olan ifade bozuklukları, cümle düşüklükleri olduğunu, bunların düzeltilmesi için Yönetim Kurulu na yetki verilmesini istediklerini belirtti. Divan Başkanı Yönetim Kurulu nca somut bir öneri olmadığını ifade ederek böyle genel bir yetkinin söz konusu olamayacağı belirtildi ve seçilecek Yönetim Kurulu nun yönetmeliklerde söz konusu değişiklikleri yaparak 6 ay içinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul a getirmesi önerisi onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 9. Yıllık üyelik aidatının yeniden değerlendirilmesi ve karara bağlanması: 2012 yılı üyelik aidat miktarının zaten belirlenmiş olduğu, söz konusu aidat değerlendirmesinin 2013 aidatı için olabileceği, Yönetim Kurulu nun da somut bir önerisi olmadığı için seçilecek Yönetim Kurulu nun bu konuda bir çalışma yaparak, 8. Maddede 6 ay içerisinde yapılmasına karar verilen Olağanüstü Genel Kurul a getirmesi önerisi onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi Dönemi Çalışma Planının görüşülmesi ve karara bağlanması: Dönemi Çalışma Raporu nun 49 ve 50. sayfalarındaki Yönetim Dönemi Çalışma Planı na ilişkin olarak görüşmelere geçildi. Divan Başkanı Yönetim Kurulu ndan söz konusu çalışma planına ilişkin açıklama yapmasını istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, Yönetim Dönemi Çalışma Planı nın " Dönemi Çalışma Raporu nun 49 ve 50. sayfalarındaki" açıklandığını belirtti. Ali Çevrem, Aşkın Kocaçimen, Uğur Tola, Yusuf Tekin, Seçkin Gültan söz aldı. Sözkonusu çalışma planının seçilecek yönetimi bağlayacağı ifade edildi. Söz konusu Çalışma Planı nın bir öngörü olduğu, seçilecek Yönetim Kurulu nun gerek görmesi halinde 8. Maddede 6 ay içinde yapılmasına karar verilen Olağanüstü Genel Kurul a revize çalışma planı getirebileceği görüşü ile Yönetim Dönemi Çalışma Planı onaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi Dönemi Bütçesi nin görüşülmesi ve karara bağlanması: 10. Maddedeki görüş çerçevesinde Dönemi Çalışma Raporu nun 51 ve 52. sayfalarındaki Yönetim Dönemi Bütçesi onaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. 12. Dilek ve Öneriler: Gündem değişikliği yapılarak 12. Madde ye alınan Dilek ve Önerilere ilişkin söz verildi. Söz almak isteyen üyelerin listesi yapıldı ve konuşmaların 3 dakika ile sınırlanması onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Mehmet Peker, Seçkin Gültan, Erdal Günel, Emin Gök, İhsan Soydemir, Suna Barış söz aldılar ve - Mali verilerin üyelere üstünde çalışılabilir Excel, word dosyaları şeklinde verilmesi, - Belli bir meblağı aşan yapılacak yatırımlar için Genel Kurul dan onay alınması, - İşletmenin sürdürülebilirliğine önem verilmesi, - Su giderlerinin azaltılabileceği, - Eymir Gölü Giriş Kartının Mezunlar Derneği üyelerine sağlanması, - Yeni mezunlarla iletişimin eksik olduğu, bu konuda IT alanında destek verilebileceği, - Katkı paylı üyelerin indirimine dokunulmaması, bunun sembolik bir onur olduğu, hususlarında dilek ve temennilerini belirttiler. 4

5 13. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Üyelerin Seçimi: Divan Başkanı salonun seçim için hazırlanacağını belirterek, bu arada seçime katılan grupların temsilcilerinin 5 dakika ile sınırlı olmak üzere kendilerini tanıtmalarını önerdi, öneri oy birliği ile kabul edildi. Birlikte Yönetim Grubu nu temsilen Ersan Ener, ODTÜ Ruhu Grubu'nu temsilen Mehmet Tomanbay, Çağdaş ODTÜ lüler Grubu'nu temsilen Himmet Şahin söz aldı. Divan Başkanı tüm katılan üyelere teşekkür etti, oy verme işleminin de ODTÜ lülere yakışır şekilde tamamlanacağına inandığını, oy verme işleminin salonun düzenlenmesini takiben 16:30 da başlayacağı ve saat de sona ereceğini belirtti ve oy verme işlemi ile ilgili uygulamayı açıkladı. Sadece listelerdeki adaylardan karma liste yapılabileceğini, kurullardaki sayılara ve adayların hangi kurul için aday olduklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Saat 16:30 da 10 adet sandıkta oy verme işlemine başlandı ve oy verme işlemi 15 dakika uzatılarak saat de, başka oy vermek için bekleyen üye olmadığı belirlendiğinden, sona erdirildi. Sandık görevlileri sandıkları açarak sayım yaptılar, oyları hazırlanmış olan listelere işlediler ve imzalayarak Divan Başkanına ilettiler. Toplam 10 sandıkta 893 oy kullanıldığı, 2 geçersiz oy olup, 891 geçerli oy kullanıldığı görülmüştür. Sandık sonuçları bilgisayardaki listelere perdeye yansıtılarak işlendi ve sonuçlar yazdırılarak Divan üyeleri tarafından imzalandı. Ekte bulunan birleştirme tutanaklarına göre Çağdaş ODTÜ'lüler Grubu'nun seçimi kazandığı belirlendi. Gerek oy verme yöntemi gerek oyların sayım ve değerlendirmesi ile çıkan sonuca ilişkin herhangi bir itiraz olmadığı belirlendi. Divan Başkanı seçim sonuçlarını açıkladı ve seçilen üyeleri tebrik etti; Genel Kurul a ve seçimlere katılan tüm üyeleri tebrik etti ve ODTÜ lülere yakışır bir seçim yaşadığı için teşekkür etti. Seçimi kazanan Çağdaş ODTÜ lüler Grubu temsilcisi Himmet Şahin söz aldı ve tüm katılanlara teşekkür etti. İmza dosyaları, sayımı yapılan oylar, sayım cetvelleri, toplu sonuç cetveli, birleştirme tutanağı, aday listeleri, yeni üye olan 6 kişinin Genel Kurul'a katılma dilekçesi ve Ankara Valiliği'nin tarihli yazısı yasal süre tamamlanıncaya kadar saklanmak üzere Dernek Müdürü Bülent Kurtaran'a teslim edildi. 14. Kapanış: Divan Başkanı ODTÜ Mezunları Derneği nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu nun tamamlanmış olduğunu ifade ederek Genel Kurul Toplantısı nı kapattı. Süreyya Yücel ÖZDEN Ali E. GÖÇMEN Süleyman KAYA Ferdi MİSKBAY Divan Başkanı Divan Başkan Yard. Sekreter Sekreter İmza İmza İmza İmza 5

6 YÖNETİM KURULU ASIL TOPLAM 1 HİMMET ŞAHİN MELDA TANRIKULU ERDEM TÜZÜN BAKİ ARSLAN KAMİL KANCOĞLU TAYLAN ULAŞ EVCİMEN EMRE GÜNER 393 YÖNETİM KURULU YEDEK 1 TÜLAY ÜNLÜEVCEK F. TANER ÖZDEMİR HALUK DİRESKENELİ S. MELİH ŞAHİN GÜNAY BULUT KAMİL AKDOĞAN HÜLYA KARAKUŞ 401 DENETİM KURULU ASIL 1 ÖZCAN ERDOĞAN HASAN ÖZASLAN NADİR AVŞAROĞLU 401 DENETİM KURULU YEDEK 1 EZGİ AVCI KAMİL SULUBULUT ÖZGÜR OSMANÇELEBİOĞLU 399 DİSİPLİN KURULU ASIL 0 1 MUSTAFA ÜMİT ATALAY ENGİN KARAESMEN NEBİ SÜMER ÜMİT ÖZDEMİR MUSTAFA ŞEN 396 DİSİPLİN KURULU YEDEK 1 AYSEL BUĞDAYCIOĞLU CENK GÜRAY MACİT ÖNCEL KUDRET KANTEKİN MUSTAFA FEVZİ TORUN 401 6

7 YÖNETİM KURULU ASIL 1 MEHMET TOMANBAY MEHMET ALİ CEVREM A. FÜSUN GÖNÜL ŞÖLEN ŞEN SÜREYYA DEMİRÖZ FATİH DAĞCI M. TEOMAN PAZARLI 313 YÖNETİM KURULU YEDEK 1 ÇAĞDAŞ EKİNCİ ELİF ESRA ÖNAL MEHMET KUZU CEM BİLSEL MUSTAFA ATALAY BİNNUR ÖZKAN BERK AKBAY 311 DENETİM KURULU ASIL 1 NİLÜFER ARIAK NİHAN D. AYDINTUĞ ALİ OSMAN IŞIK 311 DENETİM KURULU YEDEK 1 M. YILDIRIM AKTUĞAN AHMET ERHAN TİTREK ONUR SİNAN SÖNMEZ 314 DİSİPLİN KURULU ASIL 1 AHMET SEVÜK BAYRAKTAR BAYRAKTAR ALİ GÖKMEN SİNAN KAYALIGİL OĞUZ ÜLKER 318 DİSİPLİN KURULU YEDEK 1 UMUT DOĞAN AHMET HAMZA PAMİR ÖZBEK DİLAVER HAKAN ÖZÇELİK ALİ PEKÖZ 316 7

8 YÖNETİM KURULU ASIL 1 ERSAN ENER AYŞE YEŞİM TEMİZ EMRE APAYDIN HÜROL TAŞDELEN ALTUĞ BAL KÖKSAL KÖKSAL GÖKAN ÇEKİÇ 171 YÖNETİM KURULU YEDEK 1 AYTEKİN ARSLAN REMİME KARABAĞ ESAT KARAÖZ TURGAY ATEŞ AYŞEGÜL VURAL ERDİNÇ TEZCAN ÖMER BİROL 171 DENETİM KURULU ASIL 1 FERDİ MİSKBAY SERHAKAN PİYADE SELMA KURTAY 180 DENETİM KURULU YEDEK 1 TEVFİK KAYA ÖMER CANALP SEVGİ ŞENEL CEZAYİRLİOĞLU 175 DİSİPLİN KURULU ASIL 1 HÜR TOPÇUOĞLU İLTÜZER ŞİMŞEK İHSAN GİRİTLİOĞLU DİCLE EROĞUL MUSTAFA HASDOĞAN 169 DİSİPLİN KURULU YEDEK 1 OĞUZ SAĞDIÇ KEMAL İMAN İLKİZ TAŞDELEN RAMAZAN ÖCALAN TUNÇ TONGER 174 8

ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI. 1. Açılış: Genel Kurul Toplantısı saat 12.00 da yeterli çoğunlukla başladı.

ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI. 1. Açılış: Genel Kurul Toplantısı saat 12.00 da yeterli çoğunlukla başladı. TOPLANTI TARİHİ: 8 Haziran 2014 Pazar TOPLANTI SAATİ: 12:00 ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Açılış: Genel Kurul Toplantısı saat 12.00 da yeterli çoğunlukla başladı.

Detaylı

WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN

WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN 2011-2013 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI 21.03.2014 21 Mart 2014

Detaylı

TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI

TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 MART 2012 ĐZMĐR 1 ĐÇĐNDEKĐLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BĐNGÖL ün 11. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 29 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 29 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 29 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI Darüşşafaka Cemiyeti nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10:00 da, Darüşşafaka

Detaylı

TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI

TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 MART 2012 ĐZMĐR 1 ĐÇĐNDEKĐLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BĐNGÖL ün 11. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz gereği murakıplarımız ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat gereği

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU SEZAİ ONARAL Genel Kurullar yönetimlerin hesap verdiği ortamlardır. Biz tabii uzun süreden beri yönetimde olduğumuz için, sizlere

Detaylı

FMO 27.DÖNEM YÖNETİM KURULU

FMO 27.DÖNEM YÖNETİM KURULU YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ İnsan haklarına saygılı, demokrasi kültürünü özümsemiş, laik, demokrat, hoşgörülü, katılımcı, paylaşımcı, Atatürk ilke ve devrimlerine inanan, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde,

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2008 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2008 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2008 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 17 Mayıs 2008 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın

Detaylı

DERGİSİ. 19 uncu OYAK Temsilciler Kurulu 55 inci OYAK Genel Kurulu. Üye Hizmetleri. 2014 YILINDA Dünya da OYAK. HAZİRAN 2015 SAYI: 128 www.oyak.com.

DERGİSİ. 19 uncu OYAK Temsilciler Kurulu 55 inci OYAK Genel Kurulu. Üye Hizmetleri. 2014 YILINDA Dünya da OYAK. HAZİRAN 2015 SAYI: 128 www.oyak.com. DERGİSİ HAZİRAN 2015 SAYI: 128 www.oyak.com.tr HOLLANDA Chemson ALMANYA Akdeniz Germany Chemson OYAK Anker Bank VFG İNGİLTERE Chemson FRANSA OMSAN Logistique İSPANYA OMFESA Logistica LÜKSEMBURG Atterbury

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ( ESKİ ADI İLEVAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.) 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU www.vkbyo.com.tr 1 VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM

Detaylı

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı :2014/27 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 18.10.

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı :2014/27 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 18.10. T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı :2014/27 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 18.10.2014 Sayın Veli, İlgi: Okul-Aile Birliği Yönetmeliği madde

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Kitaplar Serisi: 25 ANKARA Mart 2010 1 Copyright, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Bu kitap bir telif eseridir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı

Detaylı

01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I-ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET BİLGİLERİ Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.12..2013 Ortaklığın Unvanı : METAL GAYRİMENKUL A.Ş.. Ticaret Sicil No : İstanbul

Detaylı

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 EK 1 EK 2 GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY

Detaylı

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Dernekten 2 4 1 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ TEMMUZ-AĞISTOS 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85)

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

Devamı 14. Sayfada Devamı 14. Sayfada Devamı 24. Sayfada Devamı 8. Sayfada

Devamı 14. Sayfada Devamı 14. Sayfada Devamı 24. Sayfada Devamı 8. Sayfada Büyük düşünür, fikir ve dava adamı, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen in kurucu üyesi Yrd. Doç. Dr.Durmuş Hocaoğlu, 23. 10.2010 Cumartesi gece yarısına yakın geçirdikleri

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Haziran 2014 30 Kasım 2014 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ocak 2015 İçindekiler Şirket Bilgileri 1. Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri 2. Yönetim

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011 ECZACILIK YEMİNİ Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren, hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, sanatımı hakkaniyetle ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu 2005 2005 Hesap Yılı Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2006 Kayıtlı Sermaye 20.000.000 YTL Çıkarılmış Sermaye 3.565.000 YTL İÇİNDEKİLER Yönetim

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 44. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 44. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 44. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI I. BİRLEŞİM TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 44. Olağan Genel Kurulu, çoğunluk aranmaksızın 18 Nisan 2014 tarihinde Kocatepe Kültür

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi :01.01.2013 31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Unvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU YİRMİDOKUZUNCU HESAP YILI

YILI FAALİYET RAPORU YİRMİDOKUZUNCU HESAP YILI YÖNETİM KURULU NUN 03 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN 459. TOPLANTISINDA KABUL EDİLEREK GENEL KURULA SUNULACAK 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI - YÖNETİM KURULU RAPORU, - GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE

Detaylı

Türk Eğitim-Sen Türkiye de üniversite sorunu ve

Türk Eğitim-Sen Türkiye de üniversite sorunu ve ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI YÖK ÜN OTORİTER YAPISINDAN ŞİKAYETÇİ Türk Eğitim-Sen Türkiye de üniversite sorunu ve üniversite çalışanları ile ilgili Gazi Üniversitesi nden bir grup akademisyenle birlikte bir

Detaylı

20. HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

20. HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 20. HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi,

Detaylı