GÜNEY KORE DE SOSYAL POLİTİKALAR. Şebnem Taylak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEY KORE DE SOSYAL POLİTİKALAR. Şebnem Taylak"

Transkript

1 GÜNEY KORE DE SOSYAL POLİTİKALAR Şebnem Taylak AİLE VE SAĞLIK Güney Kore nüfus istatistiklerindeki değişim, nüfus alanında araştırma yapan bilim insanlarının özellikle bu ülkeye dikkat çekmesini sağlayacak kadar hızlıdır. Düzenlenmiş hükümet politikaları ve aile planlama programları bu ciddi değişimin elde edilmesinde en önemli rolü oynamıştır. Öyle ki 1960 yılındaki 6,0 doğum oranı 1987 yılına gelindiğinde 1,6 olmuştur. Her yıl düşen doğum oranı rakamları Mart 2010 da açıklanmıştır. Buna göre 2007 de kayıtlı doğum sayısı iken, 2008 de ve 2009 yılında olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte 2007 yılındaki evlilik sayısı den 2009 yılında gerilemiştir. OECD 1 raporuna göre 2000 yılında Kore nüfusunun 7% si 65 yaş üstünden oluşmaktaydı. Yaşlı nüfusunun 2050 yılında ise toplam nüfusun 37 % sini oluşturacağı ve nüfus yaşlanmasının bebek ölümlerindeki oranı düşürmede gösterdikleri başarı ve ortalama yaşam süresindeki artışla birlikte daha da hızlanacağı öngörülmektedir.1996 yılında Güney Kore nin OECD ye katılımıyla bu topluluk ülkelerin ortalama yaşam süresi rakamsal olarak dört yıl artmıştır. Bununla birlikte Güney Kore 1996 yılından itibaren azalan 1,2 den az doğum oranı, kadın başına düşen ortalama 1,6 oranındaki doğum oranıyla diğer OECD ülkelerine göre bu oranın en düşük görüldüğü ülke durumuna gelmiştir. Nüfusun hızlı yaşlanması ve nüfus artışındaki yavaşlama ile birlikte Kore geleceğin nüfus politikalarına bu ölçülerde uyum sağlamak adına yön değiştirerek demografik alanlardan çok nüfusun refahı ve kalitesi üzerine öncelikli yoğunlaşarak Haziran 1996 da nüfus politikası üzerine yeni strateji ve yön belirlemiştir. Buna göre; 1- Sürdürebilir sosyoekonomik gelişmenin elde edilmesindeki süreç parçalarından hastalık ve ölüm seviyelerindeki iyileşmenin ve doğumun yenilenme düzeyindeki devamlılığını sağlama. 2- Ailenin sağlık ve refahını arttırma 3- Doğumlardaki cinsiyet dengesizliğini önlemek ve sıklıkla talep gören kürtajı azaltmak 1 OECD Report Ageing and Employment Policies: Korea 2004

2 4- Ergen ve gençlerin cinsel sorunlarının üstesinden gelmek 5- Kadınların sosyal yardım hizmetleri ve çalışma imkânlarının güçlendirilmesi 6- Yaşlılar için yeterli sağlık bakımı ve sosyal yardım servis hizmeti Ancak Kore deki nüfus politikalarındaki bu eksen değişikliğine rağmen 1996 yılındaki 1,7 olan doğum oranı gittikçe düşerek 1998 yılında 1,48 olmuştur. Nüfusun yaşlanmasıyla devlet ve de özel sektörde yaşlı nüfusun sağlık bakımı ve gelir yardımı harcamalarında da önemli bir artış gözlenmektedir. Mevcut sağlık sigortaları ve tıbbi yardım programları tüm Kore vatandaşlarını kapsamaktadır.1995 yılı itibariyle 65 yaş ve üstünün vatandaşın 96,7% oranının sağlık sigortasıyla geri kalan oranın ise tıbbi destekle kapsama alındığı bildirilmiştir. Ancak yüksek orandaki sağlık sigortasına rağmen Kore yaşlı nüfusuna bağlı olarak tıbbi harcamalarda büyük oranda artış gözlenmiştir. 65 yaş üstündeki nüfus oranının bu yaş altındakilere oranla iki kat az olması, tıbbi harcama oranı 18,7 olan toplam nüfusun üstünde 27,7 gibi bir oranda tıbbi harcama yapmış olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Buna ek olarak aile bağlarındaki zayıflama ve demografik dinamikler çalışanların bakım ve çalışmasını destekleyen ulusal bir politika mutabakatının geliştirilmesine olan ihtiyacı ortaya koymuştur. Buna göre çalışan yaşlı nüfustaki artışın yavaşlamasına olan ihtiyaçla, genişletilmiş çalışma imkânlarına, sürdürülebilir alım gücü kuvvetli emekli maaşı ve sağlık bakımı ile ilgili politikaların uygulanması zorunluluğu doğmuştur. Buna göre yaşlıların ekonomik güvence kapsamını genişletmeyi amaçlayan teşkilat programlarıyla hükümet, vergi muafiyeti ve gelir güvencesini genişletilmesi gibi genel önlemleri sağlamıştır. Yaşlıların istihdamını sağlayan programlar aynı zamanda hükümetin bu konularda ihtiyaç sahiplerine yönelik eğitim ve bilgi sağlaması için önerilerde bulunur. Bunun yanında geriatride erken tanı ve sağlık konularda bilinçlendirmeler ve düşük gelirli yaşlıların tıbbi kontrollerin yapılabilmesi için yerel sağlık merkezlerine ve hastanelere ödenek sunmaktadır. Ayrıca evde bakım ve engelli yaşlıların bakımı gibi sosyal yardım imkânları son dönemde gelir seviyelerine göre ücretli-düşük ücretli-ücretsiz olarak üç gruba ayrılmıştır. Güney Kore nin son dönemlerde yapmış olduğu sağlık reformlarında kaynakları güçlendirici ve sosyal birliği güçlendirici reformlar üzerinde çalışmıştır ve ilgili konulardaki faaliyetleri arttırmak

3 için temel kurallarda değişiklik yapma yoluna gitmiştir. Bu kapsamda ile 350 den fazla sağlık sigorta kuruluşunu tek bir çatıda toplamış, hekim tarafından reçetenmiş ilaçlar ile eczacılar tarafından dağıtılan ilaçları birbirinden ayırmış ve yeni bir ödemeler sistemi üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Güney Kore de kadının sosyal ve ekonomik statüsünü daha iyi bir seviyeye getirmek için başlı başına ayrı bir politika izlemektedir. Gelişmiş ülkelerdeki işgücüne katılım oranı hala düşük seviyelerde olsa bile kadın çalışmalarının Kadın Bakanlığı adı altında yoğunluk kazanmaya başladığı dönemlerde artmaya başlamıştır. İŞGÜCÜ ve EMEKLİLİK Son dönemlerde artan yabancı nüfusundaki artışa rağmen Güney Kore halen homojen yapısının korumaktadır. Nüfusun azaldığı ve yaşlı nüfusun arttığı ülkedeki bazı sektörlerde de işgücü azalmasının görülmesine sebep olmuştur. Bununla birlikte ekonomik krizin ve sonrasındaki ekonomik durgunluğun etkilerinden hızla sıyrılan Güney Kore de yıllarında GDP 10% oranında büyümüştür. Ülke ekonomisindeki hızlı gelişmeye bağlı olarak gelir seviyesindeki artış ve ücretlerdeki iyileştirme yerel işçilerin zorlu ve tehlikeli işlerden sakınma eğilimi içine girmelerine sebep olur. Bunun sonucu olarak da küçük ve orta ölçekli üretimin yapıldığı kuruluşlarda 1990 yılından itibaren zorlu, tehlikeli ve zahmetli (difficult-dangerous-demanding) 3D işleri düşük ücrete yapmakta tereddüt etmeyen yabancı işçilerin sayısındaki artış dikkat çeker. Çin, Filipinler, Endonezya, Tayland, Vietnam ve Moğolistan başta olmak üzere turist vizesiyle geldikleri ülkelerinden, yasadışı olarak çalıştıkları bu ülkedeki toplam işgücünün 70% i oluşturacak kadar sayılarını arttırmış oldukları son yapılanan araştırmalarda ortaya çıkan bir gerçektir. Güney Kore de yabancı vasıfsız işçi çalıştırmak isteyen işverenin yapması gereken kuralların ilki bir aydan fazla resmi kuruşlar vasıtasıyla Koreli işçi bulmak için teşebbüse geçmiş olmasıdır. Ayrıca çalıştırılmak istenen yabancı işçinin, aralarında Filipinler, Sri Lanka, Tayland ve Endonezya nın da bulunduğu sekiz ülke ile yapılmış anlaşmalara uygun şekilde çalıştırılması maksimum üç sonrasındaki diğer bir üç yıl için ise bir yıl Güney Kore yaşamış olma şartı aranmaktadır. Bu kuralların çalışma izni projesinde açıklanmasından sonra kayıt dışı birçok işçiye ülkede kaldıkları kayıt dışı zaman göz önünde tutularak yasalar uygun çalışma fırsatı

4 verilmiştir. Ancak 2004 verilerine göre toplam yabancı işçilerin 40% oranında halen kayıt dışı çalışan yabancı işçilerden oluştuğu belirlenmiştir. Tüm çalışma ve işçi hakları konusundaki gelişmeler dışında, nüfusun hızla yaşlanmasıyla emekli maaş sistemine getirebileceği büyük külfeti ve yeni neslin sistemi devamlılığı için ödeyeceği ağır katkı paylarını bertaraf etmek üzere Kore hükümeti Aralık 1998 de Ulusal Emeklilik Kanunun da değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliklerde 2013 yılı için 60 olan emeklilik yaşının 61yaşına çıkarılacağı ve 2033 de 65 yaşına kadar her beş yılda bir yıl arttırılacağı kararlaştırılmıştır. EĞİTİM Yaklaşık elli yıl önce lise mezunlarının sadece 5% inin yükseköğrenim görebildiği Güney Kore de günümüzde bu oran 90% ı bulmaktadır. Ülkedeki hızla gelişim ile devlet ve özel sektörler de eğitim alanında önemli roller üstlendiler. Eğitimin temelini bir yıl anaokulu ve altı yıl ilköğretim ile üç yıl ortaokul oluşturmaktadır. İlk ve ortaokulların büyük çoğunluğu devlet okuludur. Üç yıl olan lisede özel ya da devlet okulu fark etmeksizin hükümet tarafında düzenlenmiş ders ve müfredat programı uygulanmaktadır. Ülkenin lise seviyesinde iki tür okul bulunmaktadır. İlki öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan akademik lise diğeri ise öğrencileri tarım, ticaret ya da endüstri alanlarında kariyer yapmasını sağlayacak meslek lisesidir. Güney Kore, İngilizce eğitime birçok ülkeden daha fazla önem vermektedir. Bu konuda okullarda İngilizce ders müfredatı ve uygulanması ile ilgili ciddi çalışmalar yapmak üzere 2008 yılı itibariyle ilk-orta-liselerde pilot uygulamalara başlamıştır. Ayrıca 2010 yılı sonuna kadar anadili İngilizce olan 2900 asistanı ortaokullarda istihdam etmek üzere çalışmalar yapmıştır.aynı zamanda ülkenin dünyadaki en geniş tele komünikasyonuna sahip ilk beş ülkesi arasında yer alabilmek için yılları için 50 milyar dolar ayırmıştır. 2 Bu amaca ulaşabilmek için on-line öğretmeöğrenme merkezi Edunet i kurmuştur ve 2003 yılı itibariyle öğretmenlerin 80% i bu sisteme katılmıştır. Güney Kore GDP sinin 10% dan fazlasını eğitime ayırmaktadır. Üniversite ve yüksekokulların tamamına yakını özeldir ve baskın olarak bilim ve mühendislik alanlarındaki çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Son dönemlerde yüksek öğretim konularında özellikle üniversite giriş sistemi ve enstitülerin yeniden yapılanması ile ilgili konulara yoğunlaşmıştır. Buna göre hareket kabiliyeti ve konular, programlar, okullar ve teknoloji 2 Brown, P., & Selwyn, N. (2000). Education, nation states and the globalization of information networks. J. education policy, 15(6), 661.

5 kullanımını konusundaki ihtiyaçları araştırmaya yönelik disiplinler arası model değişikliğine gidildi. Eğitimden sorumlu bakanlık çalışmalarında sadece Japonya, Singapur gibi yakın ülkelerden değil A.B.D ve Finlandiya gibi uzak ülkelerin reform alan ve kavramlarından faydalanmaktadır. ENGELLİLER Güney Kore resmi kayıt sistemince belirlenen engelli vatandaş nüfusu fiziksel engelliler çoğunlukta olmak üzere 2008 Aralık sonu yılı itibariyle dir. Engelliler için hazırlanmış belli başlı kanun başlıkları şu şekildedir; Engellilerin Saadeti(1982 itibariyle geçerli) Engelli, yaşlı ve hamilelerin barınma koşullarının arttırılması (1998 itibariyle geçerli) Ayrımcılık karşıtlığı ve engelli haklarının iyileştirilmesi (2008 itibariyle geçerli) Engelliler tarafından üretilen eşyaların satın almada öncelikli tercih edilmesi (2008 itibariyle geçerli) Engelli Hakları ile ilgili Sözleşmesi(2009 Ocak itibariyle) Engellilerin hakları özel ve genel bir kanun ile korunma altındadır ve engelliler için çalışan ulusal kuruluşlara hükümet tarafından mali destek verilmektedir. Bu kuruluşlar kanun ve yönetmeliklerde engellilerin görüşlerini bildirmede etkin rol oynarlar. Güney Kore resmi birimleri engelliler için kolay ulaşılabilir bir çevre oluşturmak adına işaretli park alanları ve kolay erişilen ulaşım ve taşıma araçları dışında aileye maddi anlamda destek niteliğinde sayılabilecek vergi ve özel indirimler uygulanmaktadır. Bunun dışında engellinin eğitim, iş ve sağlık tedavilerinde kullanılmak üzere özel ulaşım aracını kullanma imkânı mevcuttur. Engelliler için Sağlık Bakanlığına raporlama yapan ulusal bir düzenleme komitesinde, eğitim sağlık ve çalışma konularında görev alan bakanlık temsilcileri ile engelli kuruluşlarındaki engelli ve uzmanlar bulunmaktadır. Komitenin ilgili politikaları geliştirme de katılımı ve program konularının iyileştirilmesi, engelli platformunda daha iyi diyalog ve halkın bilinçlendirmesi için aktif program ve planlamaların yapılması konularda etkin olmasını beklenir.

6 KAYNAKLAR Brown, P., & Selwyn, N, (2000) Education, nation states and the globalization of information networks. Journal of Education Policy, Volume 15 By Lee, Yong Wook, Park, Hyemee, (2005) The politics of foreign labor policy in Korea and Japan. (Migrant Workers) Cathy Andrew, Cindy Howe, John Kane, Reese Mattison, (2007) Dynamic Korea Education Policies and Reform Group Project: EPS530Z David Grubb, Jae-Kap Lee, Peter Tergeist, (2007). Addressing Labour Market Duality in Korea Jaegoog Jo, Kwang Choi, (2002) Health Policy in Korea Jisoon Lee, (2002) Education Policy in the Republic of Korea: Building Block or Stumbling Block? Ministry for Health, Welfare, and Family Affairs, The Basic Plan on Aging Society and Population of Korea (Seoul: Ministry for Health, Welfare, and Family Affairs, 2010) Namhoon Cho,.2000) Policy Responses to Population Ageing and Population Decline in Korea Population Division Department of Economic and Social Affairs United Nations Secretariat New York, Soonman Kwon, Michael R. Reich, (2005) The Changing Process and Politics of Health Policy in Korea Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, No. 6. Soon-yang Kim, Yeong-gyun Shin, (2007) Multicultural families in Korean rural farming communities: Social exclusion and policy response https://www.kedi.re.kr/ https://www.economist.com/realarticleid.cfm?redirect_id= https://www.ei-ie.org

7

GÜNEY KORE NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI Faruk LEVENT 1

GÜNEY KORE NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI Faruk LEVENT 1 GÜNEY KORE NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI Faruk LEVENT 1 Zeynep GÖKKAYA 2 Atıf için: Levent, F. & Gökkaya, Z. (2014). Education Policies Underlying South Korea's Economic Success,

Detaylı

Dicle Bölgesi. Sosyal Durum Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi. Sosyal Durum Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi Sosyal Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 İçindekiler 1. GİRİŞ...6 2. NÜFUS... 10 2.1 Demografik Nitelikler... 13 2.2 Göç...

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

KRİZ VE İŞSİZLİK: BAŞARI ÖRNEKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KRİZ VE İŞSİZLİK: BAŞARI ÖRNEKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY ECONOMIC RESEARCH FORUM WORKING PAPER SERIES KRİZ VE İŞSİZLİK: BAŞARI ÖRNEKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sumru Öz Working Paper 4 August TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY ECONOMIC RESEARCH FORUM Rumeli

Detaylı

Avrupa Sosyal Ortakları Ortak Çalışması Güvenceli esnekliğin uygulanması ve sosyal ortakların rolü 2009 2011 AB SOSYAL DİYALOG ENTEGRE PROGRAMI

Avrupa Sosyal Ortakları Ortak Çalışması Güvenceli esnekliğin uygulanması ve sosyal ortakların rolü 2009 2011 AB SOSYAL DİYALOG ENTEGRE PROGRAMI 2009 2011 AB SOSYAL DİYALOG ENTEGRE PROGRAMI AVRUPA SOSYAL ORTAKLARI ORTAK ÇALIŞMASI GÜVENCELİ ESNEKLİĞİN UYGULANMASI VE SOSYAL ORTAKLARIN ROLÜ ULUSAL VERİ KARTI: TÜRKİYE HAZIRLAYAN: Eckhard Voss Taslak

Detaylı

Özgür Polat Diyarbakır Genç İşgücü Araştırması

Özgür Polat Diyarbakır Genç İşgücü Araştırması Özgür Polat Diyarbakır Genç İşgücü Araştırması ktb.indd 1 08.07.2013 11:06:59 Özgür Polat Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Uludağ

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN GÜNEY KORE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN GÜNEY KORE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Güney Kore Sağlık Sistemi 1051 GÜNEY KORE SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Yasemin YARAŞ Shirin GHAHRAMANI Ramazan ÖZER 1052 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ (2014 2023) EYLEM PLANLARI (2014 2016) UİS Koordinasyon Kurulu Ali Kemal SAYIN Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ (2014 2023) EYLEM PLANLARI (2014 2016) UİS Koordinasyon Kurulu Ali Kemal SAYIN Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr I ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ (2014 2023) EYLEM PLANLARI (2014 2016) UİS Koordinasyon Kurulu Ali Kemal SAYIN Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çalışma

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ömür GENÇ

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar :

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : I - N Ü F U S HAZİRAN 1993 Levent Ortaköy Yolu Korukent Sitesi

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-93-2 YAYIN NO: KB: 2894 - ÖİK: 735 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN LÜKSEMBURG SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN LÜKSEMBURG SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Lüksemburg Sağlık Sistemi 1813 LÜKSEMBURG SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ümit ÇIRAKLI Bilal AKSÖZ Umut BEYLİK Erol GÜRAN Mesut NACAR 1814 Ülkelerin

Detaylı

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMA KATILMALARI: G20 ÜLKELERİNDEKİ BAŞARILI UYGULAMALAR

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMA KATILMALARI: G20 ÜLKELERİNDEKİ BAŞARILI UYGULAMALAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMA KATILMALARI: G20 ÜLKELERİNDEKİ BAŞARILI UYGULAMALAR Uzmanlık Tezi Hazırlayan

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

TÜSİAD-Koç University Economic Research Forum working paper series, No. 1024

TÜSİAD-Koç University Economic Research Forum working paper series, No. 1024 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Öz, Sumru

Detaylı

TRAKYA SOSYAL YAPI ANALİZİ 2012

TRAKYA SOSYAL YAPI ANALİZİ 2012 TRAKYA SOSYAL YAPI ANALİZİ 2012 1 Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik Ertuğrul Mah. İskele Cad. No: 12 59100 TEKİRDAĞ Tel: 0282 263 37 37 Faks: 0282 263 10 03 Web: www.trakyaka.org.tr e-posta: bilgi@trakyaka.org.tr

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

TOKAT İLİ SOSYAL ANALİZİ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

TOKAT İLİ SOSYAL ANALİZİ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI TOKAT İLİ SOSYAL ANALİZİ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI Sosyal Analiz Raporu - Tokat Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 08.06.2015 I. Baskı No: Araştırma/31 Raporu Hazırlayanlar: Hüseyin Akın UĞURLU Meltem

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ULUSAL EYLEM PLANI 2008 2013

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ULUSAL EYLEM PLANI 2008 2013 T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ULUSAL EYLEM PLANI 2008 2013 2008-ANKARA toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem planı 1 T.C. BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠRLANDA PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Norveç Sağlık Sistemi 2061 NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ali EFE Davut Zafer TAPAN Erdal DEMİR Kasım ATASEVER Mehmet GÜRBÜZ 2062 Ülkelerin

Detaylı

Sağlık ve Bakım Sektörlerinde istihdamı Artırmak için Çeşitlilik ve Mentorluk Kavramları

Sağlık ve Bakım Sektörlerinde istihdamı Artırmak için Çeşitlilik ve Mentorluk Kavramları This project has been funded with support by the European Commission. This publication reflects the views of the authors only and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made

Detaylı

POLİTİKA ANALİZİ RAPORU TÜRKİYE DE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI

POLİTİKA ANALİZİ RAPORU TÜRKİYE DE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI POLİTİKA ANALİZİ RAPORU TÜRKİYE DE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI Hazine Müsteşarlığı Öğlen Grubu Ankara, 2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 GRAFİKLER LİSTESİ 1...3 1. GİRİŞ...4 2. AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINA

Detaylı

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI Editörler: Doç. Dr. Selim COŞKUN - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI İçindekiler..

Detaylı

ÇORUM İLİ SOSYAL ANALİZİ

ÇORUM İLİ SOSYAL ANALİZİ ÇORUM İLİ SOSYAL ANALİZİ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI Sosyal Analiz Raporu - Çorum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 24.08.2015 I. Baskı No: Araştırma/29 Raporu Hazırlayanlar: Sümer ÇAKIR 2 İçindekiler

Detaylı

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı. Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü Bu rapor T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı koordinatörlüğünde Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü nün teknik desteği ile hazırlanmıştır. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı

Detaylı

SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI DÖNEMDE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SOSYAL GÜVENLİK

SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI DÖNEMDE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SOSYAL GÜVENLİK 222 II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMCİLER KONGRESİ SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI DÖNEMDE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SOSYAL GÜVENLİK Tuncay Güloğlu Giriş İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan iki kutuplu

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2004 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2004 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2004 Edition Summary in Turkish Eğitime Bakış: OECD Göstergeleri - 2004 Türkçe Özet Değişen ekonomik ve toplumsal koşullar eğitime gerek bireylerin gerekse ulusların

Detaylı