DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ"

Transkript

1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DĠYARBAKIR ĠLĠNDE YAġAYAN VATANDAġLARIN KÜRTAJ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELEMESĠ Prof. Dr. Sabri EYĠGÜN Doç. Dr. Behçet ORAL ArĢ. Gör. Rasim TÖSTEN

2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DĠYARBAKIR ĠLĠNDE YAġAYAN VATANDAġLARIN KÜRTAJ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELEMESĠ Prof. Dr. Sabri EYĠGÜN Doç. Dr. Behçet ORAL ArĢ. Gör. Rasim TÖSTEN

3 İçindekiler Özet... 4 SUNUġ... 5 GĠRĠġ... 6 AraĢtırmanın Amacı... 8 YÖNTEM... 8 BULGULAR ve YORUM AraĢtırmaya Katılanların KiĢisel Bilgileri EĞĠTĠM DÜZEYĠNE GÖRE KARġILAġTIRMA AYLIK GELĠR DÜZEYĠNE GÖRE KARġILAġTIRMA GELENEKLERE BAĞLI OLMA DURUMUNA GÖRE KARġILAġTIRMA DĠNDAR OLMAK SĠZCE NE KADAR ÖNEMLĠ GENEL SEÇĠMLERDE OY VERĠLEN PARTĠYE GÖRE KARġILAġTIRMA MEDENİ DURUMA GÖRE KARŞILAŞTIRMALAR SONUÇ VE TARTIġMA YARARLANILAN KAYNAKLAR

4 Özet Kürtaj, tarihin çok eski dönemlerinden beri bilinen ve uygulanan bir yöntemdir. Aile planlamasının önemli hedeflerinden biri istenmeyen gebeliklerin önlenmesi olduğundan, isteyerek düģüklerin aile planlaması hizmetleri arasında ayrı bir önemi bulunmaktadır. Son zamanlarda kürtaj olaylarının artması, kürtajın tıbbi boyutunun yanında psikolojik, sosyal, evrensel ve dini boyutlarının da olduğunu hatırlatmıģtır. Kürtaj üzerine birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de de yasal düzenlemelerin getirilme çabası, sınırlılıkların ortaya konulması yeni bir tartıģmanın baģlangıcı olmuģtur. Bu anlamda kürtajın gerekliliği, önemi, sakıncaları gibi konular kültürel açıdan, insan hakları ve özgürlükler açısından, tıbbi açıdan, dini, insani vs. çok farklı açılardan ele alınmıģtır. Kürtajların görülme sıklığı, ülkelere, ülkelerin eğitim düzeyine, refah seviyesine, kültürel özelliklerine, inanç ve tutumlarına, ülkelerin sosyoekonomik sevilerine paralel olarak değiģmektedir. Yapılan bu araģtırmanın temel amacı son zamanlarda toplumda ve medyada tartıģılan kürtaj konusuna açıklık getirmek ve çözüm bulmaktır. Bu amaç bağlamında Diyarbakır ilinde yaģayan vatandaģların kürtaj hakkındaki görüģlerini çeģitli değiģkenler açısından incelemek ve kürtaj problemine çözüm üretmek istenmektedir. AraĢtırmanın amaçlarına, modele ve yapılan analizlere yönelik olarak örneklem dört merkez ilçe tabakalı örnekleme yoluyla dağıtılmıģtır. Buna bağlı olarak, toplam 1043 anket yapılmıģ, bunlardan tamamı geçerli kabul edilmiģtir. AraĢtırmada; Diyarbakır halkının kürtaj konusundaki yasal düzenlemeleri, çoğunlukla televizyonların haber bültenlerinden duydukları; kürtajla birinin hayatına son verilmesini doğru bulmadıkları, ancak anne sağlığının tehlikeye düģmesi durumunda bunun meģru olabileceği; kürtajın büyük oranda dini inanç ve insan hakları açısından yasaklanması gerektiği; birçok siyasi partinin bu konuya gerçekçi yaklaģmadığı sonuçları ortaya çıkmıģtır. Anahtar kelimeler: Kürtaj, Ġstemli DüĢük, Gebelik Kürtajı, Aile Planlaması, Diyarbakır

5 SUNUġ Son zamanlarda kürtaj olaylarının artması, kürtajın tıbbi boyutunun yanında psikolojik, sosyal, evrensel ve dini boyutlarının da olduğunu hatırlatmıģtır. Kürtaj üzerine birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de de yasal düzenlemelerin getirilme çabası, sınırlılıkların ortaya konulması yeni bir tartıģmanın baģlangıcı olmuģtur. Bu anlamda kürtajın gerekliliği, önemi, sakıncaları gibi konular kültürel, insan hakları ve özgürlükler, tıbbi, dini, insani vs. çok farklı açılardan ele alınmıģtır. Kürtajın ne olduğu, doğruluğu ve yanlıģlığı hem siyasi partilerin gündemine oturmuģ hem de kamuoyunda derinlemesine tartıģılmaya baģlanmıģtır. Bu anlamda Diyarbakır ilinde yaģayan vatandaģların kürtaj hakkındaki görüģlerini belirlemek istenmiģtir. AraĢtırmada ortaya çıkan önemli sonuçlar aģağıda sunulmuģtur: Diyarbakır halkının geleneklerine bağlı ve dindar oldukları; kürtaj tartıģmalarından haberdar olup tartıģmaları televizyon programlarından takip ettikleri; kürtaj ile bir çocuğun hayatına son vermenin doğru olmadığı; eğer kürtaj yapılacaksa ancak anne sağlığı tehlikeye girdiği zaman meģrulaģacağı sonuçlarına ulaģılmıģtır. Bununla beraber Diyarbakır halkının kürtaja karģı çıkma sebepleri incelendiğinde; öncelikle dini inançlarından dolayı, sonrasında ise insan hakları açısından kürtajı doğru bulmadıkları saptanmıģtır. Bu bakımdan Diyarbakır kürtajın yasaklanmasına taraftar olduklarını ve sınırlandırılması gerektiğini söylemek mümkündür. Yine Diyarbakırlı vatandaģların çevrelerinde pek fazla kürtaj yaptıranların olmadığı; kürtaj tartıģmaları için annenin mi yoksa bebeğin yaģama hakkı mı tercih edilmeli diye sorulduğunda bebeğin yaģama hakkı Ģeklinde cevap verdikleri gözlenmiģtir. Tecavüz gibi bir durumda ise annenin de bebeğin de masum olduğunu belirtmiģlerdir. Yine Diyarbakır da son seçimlerde hangi partiye oy verildiği sorulduğunda 36 sının AKP, 44 ünün BDP, 11 inin de CHP ye oy verdiği; meclisteki partilerin tamamının kürtaj tartıģmalarına siyasi baktığı Ģeklinde sonuçlara ulaģılmıģtır. Yine siyasi partilerin kürtaj konusundaki görüģler ise Ģöyledir; AKP 30,1, BDP 27,9 ve CHP 14,9 oranında gerçekçi baktığı belirtilmiģtir. Prof. Dr. Sabri EYĠGÜN

6 DĠYARBAKIR ĠLĠNDE YAġAYAN VATANDAġLARIN KÜRTAJ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELEMESĠ GĠRĠġ Kürtaj, tarihin çok eski dönemlerinden beri bilinen ve uygulanan bir yöntemdir. Gebelik kürtajı, rahim içine yerleģmiģ olan gebeliğin kadının kendi isteğiyle veya tıbbi zorunluluk nedeniyle yazılı onay alarak çeģitli yöntemlerle hekim tarafından sona erdirilmesi iģlemidir. Kürtajların görülme sıklığı, ülkelere, ülkelerin eğitim düzeyine, refah seviyesine, kültürel özelliklerine, inanç ve tutumlarına, ülkelerin sosyo-ekonomik sevilerine paralel olarak değiģmektedir (CoĢkun ve Tekin, 1990). Aile planlamasının önemli hedeflerinden biri istenmeyen gebeliklerin önlenmesi olduğundan, isteyerek düģüklerin aile planlaması hizmetleri arasında ayrı bir önemi bulunmaktadır. Çocuk sahibi olmak istemediği halde etkili bir yöntem kullanmayan ya da yöntem baģarısızlığı nedeni ile gebe kalan kadınlar isteyerek düģüğe baģvurmaktadır. Ġsteyerek yapılan ve ana sağlığını tehlikeye sokan düģükler, etkin aile planlaması yöntemlerinin öğretilmesi ve kullanımlarının sağlanması ile önlenebilir (ġahin, Cevahir ve Sözeri, 2006). Son zamanlarda kürtaj olaylarının artması, kürtajın tıbbi boyutunun yanında psikolojik, sosyal, evrensel ve dini boyutlarının da olduğunu hatırlatmıģtır. Kürtaj üzerine birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de de yasal düzenlemelerin getirilme çabası, sınırlılıkların ortaya konulması yeni bir tartıģmanın baģlangıcı olmuģtur. Bu anlamda kürtajın gerekliliği, önemi, sakıncaları gibi konular kültürel açıdan, insan hakları ve özgürlükler açısından, tıbbi açıdan, dini, insani vs. çok farklı açılardan ele alınmıģtır. Kürtajın ne olduğu, doğruluğu ve yanlıģlığı gerek siyasi partilerin gündemine oturmuģ gerekse kamuoyunda derinlemesine tartıģılmıģtır. Atmaca (2023), Kürtaj sözcüğünün yanlıģ yerde kullanıldığını vurgulamakta, esasında Fransızca curettage dan gelen, TürkçeleĢtirilmiĢ bu sözcük kazıyarak temizleme anlamına geldiğini belirtmektedir. Dirgenler dahi kürtajı çocuk aldırma yerine kullandığını belirterek kürtajın çocuk aldırma değil, gebeliğe son verme Ģekli olduğunu vurgulamaktadır.

7 Bu anlamda Kürtaj oldum yerine çocuk aldırdım denilmesi gerektiğini ifade etmektedir (Atmaca, 2013). Kamoyunda ise daha çok kürtaj olarak tanımlanan istemli düģük, anne sağlığı açısından bir sakınca olmadığı durumlarda isteğe bağlı olarak gebeliğin on haftaya kadar sonlandırılabilmesidir. Ġstemli düģük günümüzdeki yasal düzenlemeler olmadan önce de baģvurulan çok eski bir uygulamadır (Yılmaz, Ege, Akın, Çelik, 2010). Kürtaj ile ilgili yapılan değerlendirmelere bakıldığında Dünya nüfusunun 24 u sosyal nedenlerle, 13 u medikal nedenlerle istemli düģüğü tercih etmektedir (Öztürk ve Okçay 2003). Türkiye de ise istemli düģük için baģvuru nedenleri arasında birinci sırayı baģka çocuk istememe almaktadır (TNSA, 2008). Tokuç, Berberoğlu, Saraçoğlu ve Çelikkalp in (2011) Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin evlilik dıģı cinsel iliģki, istemli düģükler ve kontraseptif kullanımı konusundaki görüģleri adlı çalıģmasında katılımcıların 83.7 sinin Türkiye de evlenmemiģ genç kadınlarda istemli düģük (kürtaj) oranı arttırdığını, planlanmamıģ bir gebelik durumunda, adölesans kızların kürtaj yaptırması kabul edilebilirliği üzerine 35 inin olumlu ve 38 inin olumsuz görüģ bildirdiği, evli olmayan genç kadınlar için istemli düģük (kürtaj) hizmetleri, kürtajın fiziksel ve psikolojik sonuçlarını da kapsayacak Ģekilde verilmesi gerektiği (90,2) görüģleri saptanmıģtır. Yılmaz, Ege, Akın, Çelik in (2010) yaptığı YaĢ Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri adlı çalıģmada arģtırmaya alınan kadınların yaģ ortalamasının 32.7 olduğu ve kadınların 69.2 sinin isteğe bağlı, 37.9 unun tıbbi nedenlerle kürtaj yaptırdığı, kadınların evlilik suresi ve aylık geliri ile kürtaj yaptırma nedeni arasında anlamlı iliģki olduğu, evlilik suresi arttıkça ve aylık gelir azaldıkça kürtaj yaptırma riskinin arttığı tespit edilmiģtir. Bu sonuçlar doğrultusunda; aile planlaması danıģmanlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve yürümeme nedenlerinin incelenmesi, kurumlarda kadınlara istemli düģük hizmeti verilirken yakalanan eğitim fırsatlarının iyi değerlendirilmesi ve kürtajın bir aile planlaması yöntemi olmadığı bilincinin baģvuran çiftlere ve topluma kazandırılması önerilmiģtir. ġahin, Cevahir ve Sözeri nin (2006) Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ne Ġsteğe Bağlı Kürtaj Ġçin BaĢvuran Kadınların Değerlendirilmesi adlı çalıģmasında ise olguların 45,0 ının yaģ grubunda, 65,1 nin ilkokul mezunu, 98,4 ünün çalıģmadığı, 74,6 sının sosyal güvencesinin olmadığı, 66,7 sinin çekirdek aile olduğu, 38,1 inin köyde yaģadığı saptanmıģtır. Eğitim durumu yükseldikçe kürtaj yaptırma oranı azalmaktadır. Olgulara kürtaja yönelik düģünceleri sorulduğunda 61,9 u

8 önlem alınmalı derken, 52,4 ü günahtır yanıtını vermiģlerdir. Neden kürtaj oldunuz sorusuna ise 41,3 ünün ekonomik güçlüklerden, 34,9 unun son çocuklarının küçük olmasından, 33,3 ünün yeterli çocuğunun olmasından, 22,2 sinin bakım güçlüğünden dolayı kürtaj olduklarını belirtmiģlerdir. ÇalıĢmamızda olguların ebeden beklentileri içerisinde 87,3 le fiziksel olarak iģleme hazırlama en çok karģılanan beklenti olurken; 79,4 ile anlayıģ ve destek bunu izlemiģtir. Hekimden beklentileri içerisinde birinci sırada (87,5) mahremiyete saygı en çok karģılanan beklenti olurken; ikinci sırada (84,1) anlayıģ ve destek yer almaktadır. Bu konuda yapılan araģtırmalardan da anlaģıldığı gibi çeģitli nedenlerden dolayı kürtaja taraftar olan ya da olmayan bireylerin olduğu görülmektedir. Özellikle de son zamanlarda bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması çabaları konuyu yeniden tartıģmaya açmıģtır. Bu nedenle böyle bir araģtırmaya gerek duyulmuģtur. AraĢtırmanın Amacı Yapılan bu araģtırmanın temel amacı son zamanlarda toplumda ve medyada tartıģılan kürtaj konusuna açıklık getirmek ve çözüm bulmaktır. Bu amaç bağlamında Diyarbakır ilinde yaģayan vatandaģların kürtaj hakkındaki görüģlerini çeģitli değiģkenler açısından incelemek ve kürtaj sorununa çözüm üretmek istenmektedir. YÖNTEM Bu araģtırma iliģkisel tarama modelindedir. Karasar a (2010) göre, tarama modeli, geçmiģte ya da halen var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araģtırma yaklaģımıdır. AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koģulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalıģılır. Onları, herhangi bir Ģekilde değiģtirme, etkileme çabası gösterilmez. Tarama araģtırmaları, bir konuya ya da olaya iliģkin katılımcıların görüģlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek ve tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araģtırmalara göre örneklemin daha büyük olduğu araģtırmalardır (Fraenkel ve Wallen, 2006; Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel 2009). Anket formu, toplam 29 sorudan oluģmaktadır. Ankette yer alan soruların kapalı uçlu sorular olup bu soruların ilk bölümü ankete katılan bireylerin yaģ, cinsiyet gibi kiģisel durum özellikleri ile ilgilidir. Daha sonraki bölümlerde katılımcılara yöneltilen kürtaj konusundaki sorular yer almaktadır.

9 Anketler katılımcılarla yapılan yüz yüze görüģmelerle uygulanmıģtır. Anket formlarının doldurulması ortalama olarak dakika sürmüģtür. Gönüllülük esasına dayandığı belirtilen çalıģmada katılımcılara kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı belirtilmiģtir. AraĢtırma DÜSAMER (Dicle Üniversitesi Sosyal AraĢtırmalar Merkezi) tarafından yürütülmüģtür. Diyarbakır'da yaģayan vatandaģların kürtaja iliģkin görüģlerini değerlendirmeye yönelik yapılan bu çalıģmada; anket yoluyla elde edilen bilgiler kodlanarak SPSS paket programına aktarılmıģtır. Veriler yüzde tekniği ile analiz edilmiģtir. Bu araģtırma Diyarbakır merkez ilçelerinden Sur, Kayapınar, Bağlar, YeniĢehir ilçelerini kapsamaktadır. AraĢtırmada temel alınan dört ilçe merkezinde oturan katılımcılar TĠÜK verileri esas alınarak tespit edilmiģtir. Dolayısıyla anketlerin uygulandığı kiģilerin tümü Diyarbakır da oturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi dört merkez ilçe bazında tabakalama örnekleme yöntemiyle belirlenmiģ ve toplam 1100 anket uygulanmıģ, bunlardan 1043 ü geçerli kabul edilmiģtir.

10 BULGULAR ve YORUM Bu bölümde araģtırmaya katılanların kiģisel bilgiler ile kürtaj konusundaki görüģlerine iliģkin bulgular yer almaktadır. AraĢtırmaya katılanların kiģisel bilgilerine iliģkin bulgular aģağıda tablolar halinde sunulmuģtur. AraĢtırmaya Katılanların KiĢisel Bilgileri Tablo 1 Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre dağılımı N Bayan ,9 Erkek ,1 Toplam ,0 Cevapsız 29 Toplam 1043 Erkek 478 (47.14) Bayan 536 (52.86) AraĢtırmaya katılan katılımcıların 52,9 u bayan, 47,1, ise erkektir. Toplamda 29 katılımcı cinsiyet değiģkenine cevap vermemiģlerdir.

11 Tablo 2 Araştırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre dağılımı N İlköğretim ,0 Ortaöğretim ,8 Üniversite Öğrencisi ,1 Üniversite Mezunu ,2 Okuma-Yazma Yok 40 3,9 Toplam ,0 Cevapsız 30 Toplam 1043 Ü.M. 184 (18.2) Ü.Ö. 325 (32.1) OYY 40 (3.9) İ.Ö. 142 (14.0) O.Ö. 322 (31.8) İlköğretim Ortaöğretim Üniversite Öğrencisi Üniversite Mezunu Okuma-Yazma Yok Katılımcıların eğitim düzeyini belirlemeye yönelik yapılan çözümlemede 32,1 inin üniversite öğrencisi olduğu, 18,2 sinin yükseköğretim mezunu olduğu, 31,8 inin ortaöğretim ve 14 ünün ilköğretim mezunu olduğu saptanmıģtır. Bulgulara göre eğitimin her kademesinden katılımcı olduğu görülmektedir.

12 Tablo 3 Araştırmaya katılanların mesleklerine göre dağılımı N Öğrenci ,6 Memur (Hemşire ve Öğretmen) ,9 Ev hanımı ,6 Esnaf ,5 Yönetici, satış danışmanı vb. 56 5,8 Diğer ,6 Toplam ,0 Cevapsız 80 Toplam 1043 Y,SD,vb 56 (5.8) Esnaf 140 (14.5) Diğer 150 (15.6) Ev Hn. 150 (15.6) Öğrenci 352 (36.6) Memur 115 (11.9) Öğrenci Memur (Hemşire ve Öğretmen) Ev hanımı Esnaf Yönetici, satış danışmanı vb. Diğer Katılımcıların mesleğini belirlemeye yönelik yapılan çözümlemede 36,6 sının öğrenci, 11,9 unun memur, 15,6 sının ev hanımı ve 14,5 inin esnaf olduğu gözlenmiģtir.

13 Tablo 4 Araştırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre dağılımı (Öğrenci ise ailenizin gelir düzeyi) N Yüksek ,3 Orta ,8 Düşük ,9 Toplam ,0 Cevapsız 32 Toplam 1043 Düşük 232 (22.9) Yüksek 104 (10.3) Orta 675 (66.8) Yüksek Orta Düşük AraĢtırmada, aylık gelir düzeyi dağılımına iliģkin kategorik çözümlemede katılımcıların 10,3 ünün aylık gelirinin yüksek, 66,8 inin orta ve 22,9 unun düģük olduğu saptanmıģtır.

14 Tablo 5 Araştırmaya katılanların geleneklere bağlılıklarının önem düzeyine göre dağılımı N Çok ,9 Orta ,7 Az 79 7,8 Hiç 36 3,6 Toplam ,0 Cevapsız 35 Toplam 1043 Az 79 (7.8) Orta 430 (42.7) Hiç 36 (3.6) Çok 463 (45.9) Çok Orta Az Hiç AraĢtırmada geleneklere bağlılığın ne kadar önemli olduğuna iliģkin yöneltilen soruya katılımcıların 45,9 unun çok, 42,7 sinin orta ve 7,8 inin az düzeyde önemli olduğu, 3,6 sının ise hiç önemli olmadığı cevabını verdikleri saptanmıģtır.

15 Tablo 6 Araştırmaya katılanların günlük ibadetlerini yapma durumlarına göre dağılımı N Evet ,0 Kısmen ,4 Hayır ,6 Toplam ,0 CEVAPSIZ 34 Toplam 1043 Hayır 157 (15.6) Kısmen 418 (41.4) Evet 434 (43.0) Evet Kısmen Hayır AraĢtırmada katılımcılara günlük ibadetlerini düzenli yapıp yapmadıkları sorulduğunda katılımcıların 43 ü evet, 41,1 i kısmen ve 15,6 sı hayır cevabını vermiģlerdir.

16 Tablo 7 Araştırmaya katılanların dindarlığın önemine ilişkin görüşlerine göre dağılımı N Çok ,6 Orta ,8 Az 42 4,3 Hiç 51 5,3 Toplam ,0 CEVAPSIZ 73 Toplam 1043 Az 42 (4.3) Hiç 51 (5.3) Orta 231 (23.8) Çok 646 (66.6) Çok Orta Az Hiç

17 Katılımcılara dindar olmanın ne kadar önemli olduğu sorulduğunda katılımcıların 66,6 sının çok önemli, 23,8 inin orta düzeyde önemli, 4,3 ünün az düzeyde önemli ve 5,3 ünün önemsiz olduğu Ģeklinde görüģ bildirdiği saptanmıģtır. Tablo 8 Araştırmaya katılanların genel seçimlerde oy verdikleri partilere göre dağılımı N AK Parti ,3 CHP 79 11,0 BDP ,2 MHP 18 2,5 Diğer 43 6,0 Toplam ,0 CEVAPSIZ 326 Toplam 1043 Katılımcıların genel seçimlerde hangi partiye oy verdiklerini belirlemeye yönelik yapılan değerlendirmede 36,3 ünün AKP ye, 11 inin CHP ye, 44,2 sinin BDP ye ve 2,5 inin MHP ye oy verdikleri saptanmıģtır. Tablo 9 Araştırmaya katılanların medeni durumlarına göre dağılımı N Evli ,4 Bekar ,6 Toplam ,0 CEVAPSIZ 343 Toplam 1043

18 Bekar Evli 214 (30.6) 486 (69.4) Evli Bekar AraĢtırmaya katılanların medeni durumlarına bakıldığına katılımcıların 69,4 ünün evli, 30,6 sının ise bekâr olduğu görülmüģtür. Katılımcıların kürtajla ilgili genel görüģleri AraĢtırmaya katılanların kürtaj konusundaki genel görüģlerine iliģkin dağılımları aģağıda tablolar halinde sunulmuģtur. Tablo 10 Araştırmaya katılanların kürtajla ilgili kamuoyunda yapılan tartışmalardan haberdar olma durumlarına göre dağılımı N Evet ,3 Hayır ,5 Kısmen ,2 Toplam ,0 CEVAPSIZ 25 Toplam 1043

19 Hayır 148 (14.5) Kısmen 114 (11.2) Evet 756 (74.3) Evet Hayır Kısmen AraĢtırmaya katılan katılımcılara kürtajla ilgili kamuoyunda yapılan tartıģmalardan haberdar olup olmadıkları sorulduğunda 74,3 ünün evet, 14,5 inin hayır ve 11,2 sinin ise kısmen Ģeklinde cevap verdikleri saptanmıģtır. Tablo 11 Araştırmaya katılanların kürtajla ilgili bilgilere nereden sahip olduklarına göre dağılımı N Tv Programları ve Dizileri ,4 Siyasi Partilerin Açıklamaları 89 9,8 Aile Ortamından 37 4,1 İnternetten 35 3,8 Diğer 90 9,9 Toplam ,0 CEVAPSIZ 133 Toplam 1043

20 A.O. 37 (4.1) İnt. 35 (3.8) Diğer 90 9,9 Tv Programları ve Dizileri Siyasi Partilerin Açıklamaları S.P.A. 89 (9.8) Tv Pr. ve Dizilerden 659 (72.4) Aile Ortamından İnternetten Diğer AraĢtırmada katılımcıların kürtaja ilgili bilgilere nasıl sahip oldukları sorulduğunda 72,4 ünün televizyon programlarından, 9,8 inin siyasi partilerin açıklamalarından cevabını verdikleri saptanmıģtır. Aile ortamından, internetten ve diğer yollardan da (toplamında 17,8 oranında) kürtajla ilgili bilgilerden haberdar oldukları görülmüģtür. Tablo 12 Araştırmaya katılanların bir çocuğun hayatına kürtajla son vermenin doğruluğuna yönelik görüşlerinin dağılımı N Evet ,1 Hayır ,4 Fikrim Yok ,5 Toplam ,0 CEVAPSIZ 56 Toplam 1043

21 Fikrim Yok 133 (13.5) Evet 139 (14.1) Hayır 715 (72.4) Evet Hayır Fikrim Yok AraĢtırmada katılımcılara bir çocuğun hayatına kürtajla son vermek doğru mu Ģeklinde yöneltilen soruda 14,1 evet, 72,4 ise hayır Ģeklinde cevap vermiģlerdir. Tablo 13 Araştırmaya katılanların hangi durumlarda kürtajın yapılabileceğine yönelik görüşlerinin dağılımı N Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde ,3 Tecavüz Durumlarında ,8 Bebeğin Sakat kalacağı anlaşıldığında 67 7,4 Diğer ,6 Toplam ,0 CEVAPSIZ 136 Toplam 1043

22 B.S.K.A. 67 (7.4) Tcvz. Drm. 143 (15.8) Diğer 114 (12.6) Anne Sağ. Teh. Gir. 583 (64.3) Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde Tecavüz Durumlarında Bebeğin Sakat kalacağı anlaşıldığında Diğer Hangi durumlarda kürtaj yapılabilir sorununa katılımcıların 64,3 ü annenin sağlığı tehlikeye girdiğinde, 15,8 i tecavüz durumlarında, 7,4 ü bebeğin sakat kalacağı anlaģıldığında Ģeklinde görüģ bildirmiģlerdir. Tablo 14 Araştırmaya katılanlarından kürtaja karşı olanların karşı olma nedenlerine yönelik görüşlerinin dağılımı N Dini İnancımdan Dolayı ,9 İnsan Hakları Açısından ,8 Geleneklerimden Dolayı 47 5,8 Diğer 61 7,5 Toplam ,0 CEVAPSIZ 231 Toplam 1043

23 Gel.D. 47 (5.8 İns. Hak. 291 (35.8) Diğer 61 (7.5) Dini İ.D. 413 (50.9) Dini İnancımdan Dolayı İnsan Hakları Açısından Geleneklerimden Dolayı Diğer AraĢtırmada kürtaja karģı olanların karģı olma durumları sorulduğunda katılımcıların 50,9 u dini inançlarını, 35,8 i insan haklarını ve 5,8 i ise geleneklerini gerekçe göstermiģlerdir. Tablo 15 Araştırmaya katılanlarından kürtaja karşı olmayanların olmama nedenlerine yönelik görüşlerinin dağılımı N Bireyin tercih Özgürlüğünü Kısıtladığı İçin Sakat Bir Çocuğun Dünyaya Gelmesini Doğru Bulmadığımdan Tecavüze Bağlı Olarak Bir Çocuğun Dünyaya Gelmesini Doğru Bulmadığımdan , , ,4 Diğer 60 9,7 Toplam ,0 CEVAPSIZ 425 Toplam 1043

24 Tcvz BDDB 225 (36.4) Diğer 60 (9.7) Tercih Özg. Kıs. 196 (31.7) Bebek Sakatlığı 137 (22.2) Bireyin tercih Özgürlüğünü Kısıtladığı İçin Sakat Bir Çocuğun Dünyaya Gelmesini Doğru Bulmadığımdan Tecavüze Bağlı Olarak Bir Çocuğun Dünyaya Gelmesini Doğru Bulmadığımdan Diğer AraĢtırmada kürtaja karģı olmayanların karģı olmama nedenlerine bakıldığında katılımcıların 31,7 si bireyin tercih özgürlüğünü kısıtladığı için, 22,2 si sakat bir çocuğun dünyaya gelmesini doğru bulmadıklarını, 36,4 ünün tecavüze bağlı olarak bir çocuğun dünyaya gelmesini doğru bulmadıklarını gerekçe göstermiģlerdir. Tablo 16 AraĢtırmaya katılanları kürtajın yasaklanmasına taraftar olma durumlarına göre dağılımı N Evet ,5 Hayır ,9 Fikrim Yok 79 8,6 Toplam ,0 CEVAPSIZ 120 Toplam 1043

25 Fikrim Yok 79 (8.6) Hayır 267 (28.9) Evet 577 (62.5) Evet Hayır Fikrim Yok AraĢtırmada katılımcıların kürtajın yasaklanmasına taraftar olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların 62,5 inin evet, 28,9 unun hayır Ģeklinde cevap verdiği görülmüģtür. Tablo 17 Araştırmaya katılanların yakın çevrelerinde kürtaj yaptıranların varlığına göre dağılımı N Evet ,5 Hayır ,5 Toplam ,0 CEVAPSIZ 129 Toplam 1043

26 Hayır 626 (68.5) Evet 288 (31.5) Evet Hayır Katılımcıların yakın çevrelerinde kürtaj yaptıranların olup olmadığına yönelik sorulan soruya 31,5 inin evet, 68,5 inin ise hayır cevabı verdikleri saptanmıģtır. Tablo 18 Araştırmaya katılanların kürtaj konusunda hangi görüşe katıldıklarına göre dağılımı N Kadının Tercih Hakkı ,0 Bebeğin Yaşam Hakkı ,0 Toplam ,0 CEVAPSIZ 140 Toplam 1043

27 Bebeğin Yaşam Hakkı 569 (63.0) Kadının Tercih Hakkı 334 (37.0) Kadının Tercih Hakkı Bebeğin Yaşam Hakkı Kürtaj konusunda kadının tercih hakkı mı yoksa bebeğin yaģam hakkı mı daha önemlidir sorusuna katılımcıların 37 si kadının tercih hakkı ve 63 ü bebeğin yaģam hakkı daha önemlidir Ģeklinde görüģ bildirmiģlerdir. Tablo 19 Araştırmaya katılanların tecavüz sonrasında dünyaya gelen bebek hakkındaki fikirlerine göre dağılımı N Masum ,5 Masum Değil ,2 Fikrim Yok 88 9,4 Toplam ,0 CEVAPSIZ 102 Toplam 1043

28 Masum Değil 124 (13.2) Fikrim Yok 88 (9.4) Masum 729 (77.5) Masum Masum Değil Fikrim Yok Tecavüz sonucu dünyaya gelen bir bebek hakkındaki fikriniz nedir, Ģeklindeki soruya katılımcıların 77,5 i masum, 13,2 si masum değil Ģeklinde cevap vermiģlerdir. Tablo 20 Araştırmaya katılanların tecavüze uğramış bir kadının kirliliğine yönelik görüşlerinin dağılımı N Evet ,6 Hayır ,1 Fikrim Yok ,4 Toplam ,0 CEVAPSIZ 116 Toplam 1043

29 Fikrim Yok 124 (13.4) Evet 172 (18.6) Evet Hayır Fikrim Yok Hayır 631 (68.1) Tecavüze uğrayan bir kadının kirlenmiģ olduğu fikrine katılıyor musunuz, Ģeklindeki bir soruya katılımcıların 18,6 sı evet, 68,1 i ise hayır cevabını vermiģlerdir. Fikrim yok diyenlerin oranı ise 13,2 dir. Tablo 21 Araştırmaya katılanların yakın tecavüze uğramıģ bir kadının bebeğini dünyaya getirmek istemesini nasıl karģıladıklarına göre dağılımı N Olumlu ,6 Olumsuz ,9 Fikrim Yok ,5 Toplam ,0

30 CEVAPSIZ 137 Toplam 1043 Fikrim Yok 276 Olumlu (30.5) 341 Olumlu (37.6) Olumsuz Olumsuz 289 (31.9) Fikrim Yok Yakın çevrenizde tecavüze uğramıģ bir kadının bebeğini dünyaya getirmek istemesini nasıl karģılarsınız, Ģeklindeki bir soruya katılımcıların 37,6 sı olumlu, 31,9 u olumsuz ve 30,5 i fikrim yok Ģeklinde görüģ bildirmiģlerdir. Burada dikkat çeken husus verilerin birbirine yakın olmasıdır. Tablo 22 Araştırmaya katılanların CHP nin kürtaja yönelik yaklaşımını algılamasına göre dağılımı N Gerçekçi ,9 Siyasi ,4 Duygusal 46 5,5

31 Diğer 52 6,2 Toplam ,0 CEVAPSIZ 200 Toplam 1043 AraĢtırmaya katılan katılımcıların siyasi partilerin kürtaja yaklaģımına yönelik tutumlarına bakıldığında CHP in tutumunun daha çok siyasi olduğu görüģü ağır basmaktadır. CHP nin kürtaja yaklaģımını katılımcıların 14,9 u gerçekçi, 73,4 ü siyasi ve 5,5 i duygusal olarak nitelemiģlerdir. Tablo 23 Araştırmaya katılanların AKP nin kürtaja yönelik yaklaşımını algılamasına göre dağılımı N Gerçekçi ,1 Siyasi ,0 Duygusal 64 7,5 Diğer 54 6,3 Toplam ,0 CEVAPSIZ 190 Toplam 1043 AKP nin kürtaja yaklaģımını katılımcıların 30,1 i gerçekçi, 56 sı siyasi ve 7,5 i duygusal olarak nitelemiģlerdir. Tablo 24 Araştırmaya katılanların BDP nin kürtaja yönelik yaklaşımını algılamasına göre dağılımı N Gerçekçi ,9

32 Siyasi ,6 Duygusal 60 7,3 Diğer 51 6,2 Toplam ,0 CEVAPSIZ 222 Toplam 1043 BDP nin kürtaja yaklaģımını katılımcıların 279 u gerçekçi, 58,6 sı siyasi ve 7,3 ü duygusal olarak nitelemiģlerdir. Tablo 25 Araştırmaya katılanların MHP nin kürtaja yönelik yaklaşımını algılamasına göre dağılımı N Gerçekçi 45 5,7 Siyasi ,3 Duygusal 57 7,3 Diğer 84 10,7 Toplam ,0 CEVAPSIZ 258 Toplam 1043 MHP nin kürtaja yaklaģımını katılımcıların 5,7 si gerçekçi, 76,3 ü siyasi ve 7,3 ü duygusal olarak nitelemiģlerdir. Katılımcıların KiĢisel Özelliklerine Göre Kürtaj Konusundaki GörüĢlerinin KarĢılaĢtırmalı Olarak Analizi Araştırmaya katılanların bazı kişisel özellikleri ile kürtaj konusundaki görüşlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesine ilişkin görüşleri aşağıda yer almaktadır. AraĢtırmaya Katılanların Cinsiyetlerine Göre Kürtaj Konusundaki GörüĢlerinin Analizi

33 Tablo 26 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre Bir Çocuğun Hayatına Kürtajla Son Vermenin doğru olup olmadığına iliģkin görüģlerinin dağılımı Bir Çocuğun Hayatına Kürtajla Son Vermek Doğru mu Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S1Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 13,8 75,2 10,9 100,0 (Toplama Göre) 7,3 39,7 5,8 52,8 Erkek N (Cinsiyete Göre) 14,6 70,6 14,8 100,0 (Toplama Göre) 6,9 33,3 7,0 47,2 Toplam N (Cinsiyete Göre) 14,2 73,0 12,8 100,0 (Toplama Göre) 14,2 73,0 12,8 100, (70.6) Evet Hayır Fikrim Yok Bayan Erkek

34 Tablo 1 de görüldüğü gibi bayanların 75.2 si erkeklerin ise 70.6 sı Bir çocuğun hayatına kürtajla son vermek doğru mudur? görüģüne hayır cevabını vermiģlerdir. Bu soruya evet cevabını veren bayanların oranı 13.8, erkeklerin oranı ise 14.6 dir. Tablo 27 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre hangi durumlarda kürtaj yapılabileceğine iliģkin görüģlerinin dağılımı Sizce Hangi Durumlarda Kürtaj Yapılabilir Annenin Sağlığı Bebeğin Sakat Tehlikeye Tecavüz kalacağı Girdiğinde Durumlarında anlaģıldığında Diğer Toplam S1Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 60,1 18,8 7,8 13,3 100,0 (Toplama Göre) 31,8 9,9 4,1 7,0 53,0 Erkek N (Cinsiyete Göre) 68,6 12,6 7,1 11,6 100,0 (Toplama Göre) 32,3 5,9 3,4 5,5 47,0 Toplam N (Cinsiyete Göre) 64,1 15,9 7,5 12,5 100,0 (Toplama Göre) 64,1 15,9 7,5 12,5 100,0

35 Anne Sağlığı.Tehlikeye Girdiğinde Tecavüz Durumlarında Bebeğin Sakat Kalacağı Anlaşıldığında Diğer 0 Bayan Erkek Tablo 2 ye göre araģtırmaya katılanların bayanların 60,1 i erkeklerin ise 68 6 sı Sizce Hangi Durumlarda Kürtaj Yapılabilir? sorusuna Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde görüģüne göre cevap vermiģlerdir. Tablo 28 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre kürtaj yapılmasına karģı olma nedenlerine iliģkin görüģlerinin dağılımı Eğer Kürtajın Yapılmasına KarĢıysanız Niçin Dini Ġnancımdan Ġnsan Hakları Geleneklerimd Dolayı Açısından en Dolayı Diğer Toplam S1 Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 49,4 37,4 6,0 7,2 100,0 (Toplama Göre) 26,5 20,0 3,2 3,9 53,5 Erkek N (Cinsiyete Göre) 52,9 34,0 5,6 7,5 100,0 (Toplama Göre) 24,6 15,8 2,6 3,5 46,5 Toplam N

36 (Cinsiyete Göre) 51,1 35,8 5,8 7,3 100,0 (Toplama Göre) 51,1 35,8 5,8 7,3 100,0 Tablo 3 e göre araģtırmaya katılan bayanların 49,4 ü erkeklerin ise 52,9 u Eğer Kürtajın Yapılmasına KarĢıysanız Niçin? sorusuna Dini Ġnancımdan Dolayı görüģüne göre cevap vermiģlerdir. Tablo 29 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre kürtajın yasaklanmasına taraftarlıklarına iliģkin görüģlerinin dağılımı Cinayet Olarak Tanımlanan Kürtajın Yasaklanmasına Taraftar mısınız Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S1Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 59,3 32,0 8,7 100,0 (Toplama Göre) 31,2 16,8 4,6 52,6 Erkek N (Cinsiyete Göre) 66,1 25,3 8,5 100,0 (Toplama Göre) 31,3 12,0 4,0 47,4 Toplam N (Cinsiyete Göre) 62,6 28,8 8,6 100,0 (Toplama Göre) 62,6 28,8 8,6 100,0

37 Evet Hayır Fikrim Yok Bayan Erkek Tablo 4 e göre araģtırmaya katılan bayanların 59,3 ü erkeklerin ise 66,1 i Cinayet Olarak Tanımlanan Kürtajın Yasaklanmasına Taraftar mısınız? sorusuna Evet görüģüne göre cevap vermiģlerdir. Tablo 30 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre kürtaj konusunda hangi görüģe katıldıklarına iliģkin görüģlerinin dağılımı Kürtaj Konusunda Hangi GörüĢe Katılıyorsunuz Kadının Tercih Hakkı Bebeğin YaĢam Hakkı Toplam S1Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 39,2 60,8 100,0 (Toplama Göre) 21,0 32,6 53,5 Erkek N (Cinsiyete Göre) 34,1 65,9 100,0 (Toplama Göre) 15,8 30,7 46,5 Toplam N

38 (Cinsiyete Göre) 36,8 63,2 100,0 (Toplama Göre) 36,8 63,2 100, Kadının Tercih Hakkı Bebeğin Yaşam Hakkı Bayan Erkek Tablo 5 e göre araģtırmaya katılan bayanların 60,8 i erkeklerin ise 65,9 u Kürtaj Konusunda Hangi GörüĢe Katılıyorsunuz? sorusuna Bebeğin YaĢam Hakkı cevabını vermiģlerdir. Tablo 31 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre tecavüz sonucu dünyaya gelen bebekle ilgili fikirlerine iliģkin görüģlerinin dağılımı Tecavüz Sonucu Dünyaya Gelen Bir Bebekle Ġlgili Fikriniz Nedir Masum Masum Değil Fikrim Yok Toplam S1 Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 77,6 14,9 7,5 100,0 (Toplama Göre) 40,8 7,8 4,0 52,6 Erkek N (Cinsiyete Göre) 77,4 11,1 11,5 100,0 (Toplama Göre) 36,7 5,2 5,5 47,4 Toplam N

39 (Cinsiyete Göre) 77,5 13,1 9,4 100,0 (Toplama Göre) 77,5 13,1 9,4 100,0 Tablo 6 ya göre araģtırmaya katılan bayanların 77,6 sı erkeklerin ise 77,4 ü Tecavüz Sonucu Dünyaya Gelen Bir Bebekle Ġlgili Fikriniz Nedir sorusuna Masum cevabını vermiģlerdir Tablo 32 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre tecavüze uğramıģ bir kadının kirlendiğine iliģkin görüģlerinin dağılımı Tecavüze Uğrayan Bir Kadının KirlenmiĢ Olduğuna Katılıyor musunuz Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S1Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 18,8 69,5 11,7 100,0 (Toplama Göre) 10,0 37,0 6,2 53,2 Erkek N (Cinsiyete Göre) 17,9 66,6 15,5 100,0 (Toplama Göre) 8,4 31,2 7,3 46,8 Toplam N (Cinsiyete Göre) 18,4 68,2 13,5 100,0 (Toplama Göre) 18,4 68,2 13,5 100,0 Tablo 7 ya göre araģtırmaya katılan bayanların 69,5 i erkeklerin ise 66,6 sı Tecavüze Uğrayan Bir Kadının KirlenmiĢ Olduğuna Katılıyor musunuz sorusuna Hayır cevabını vermiģlerdir.

40 2. EĞĠTĠM DÜZEYĠNE GÖRE KARġILAġTIRMA Tablo 33 AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre hangi durumda kürtaj yapılabileceğine iliģkin görüģlerinin dağılımı SizceHangiDurumlardaKürtajYapılabilir Bebeğin Annenin Sakat Sağlığı Tecavüz kalacağı Tehlikeye Durumların anlaģıldığın Girdiğinde da da Diğer Toplam S4Eğitim Düzeyi Ġlköğretim N ,7 12,6 4,7 3,9 100,0 S4EğitimDüzeyi Toplam 11,2 1,8,7,6 14,3 Ortaöğretim N S4EğitimDüzeyi 70,0 14,8 8,1 7,1 100,0 Toplam 22,2 4,7 2,6 2,2 31,8 Üniversite Öğrencisi N S4EğitimDüzeyi 53,8 13,7 5,4 27,1 100,0 Toplam 16,7 4,3 1,7 8,4 31,1 Üniversite Mezunu N ,8 24,8 11,5 7,9 100,0 S4EğitimDüzeyi Toplam 10,3 4,6 2,1 1,5 18,5 Okuma-Yazma Yok N ,2 5,1 7,7,0 100,0 S4EğitimDüzeyi Toplam 3,8,2,3,0 4,4 Toplam N S4EğitimDüzeyi 64,3 15,6 7,4 12,7 100,0 Toplam 64,3 15,6 7,4 12,7 100,0

41 Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde Tecavüz Durumlarında Bebeğin Sakat kalacağı anlaşıldığında Diğer İlk.Öğ. Orta Öğr. Üni. Öğr. Üni. Mez. Ok.Yaz. Yok Tablo 9 a göre araģtırmaya katılan okuma-yazma bilmeyenlerin 87,2 si, ilköğretim mezunlarının 78,7 si, ortaöğretim mezunlarının 70 i üniversite öğrencilerinin 53,8 i, üniversite mezunlarının ise 55,8 i Sizce Hangi Durumlarda Kürtaj Yapılabilir sorusuna Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde cevabını vermiģlerdir. AraĢtırmaya katılanların çoğunluğu annenin sağlığı tehlikeye girdiğinde kürtaj yapılmalı görüģünü paylaģtıkları ancak eğitim düzeyinin yükselmesine bağlı olarak bu oranlarda bir düģüģ olduğu görülmektedir. Bu durumda eğitim düzeyi düģük olanların annenin sağlığına daha fazla önem verdikleri söylenebilir.

42 Tablo 34 AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre kürtaja karģı olma nedenlerine iliģkin görüģlerinin dağılımı Eğer Kürtajın Yapılmasına KarĢıysanız Niçin Dini Ġnsan Gelenekleri Ġnancımdan Hakları mden Dolayı Açısından Dolayı Diğer Toplam S4Eğitim Düzeyi Ġlköğretim N ,0 24,1 4,3 2,6 100,0 S4EğitimDüzeyi Toplam 10,1 3,5,6,4 14,6 Ortaöğretim N S4EğitimDüzeyi 48,2 39,0 6,8 6,0 100,0 Toplam 15,2 12,3 2,1 1,9 31,6 Üniversite Öğrencisi N S4EğitimDüzeyi 44,2 36,7 4,2 15,0 100,0 Toplam 13,3 11,1 1,3 4,5 30,2 Üniversite Mezunu N ,0 43,7 8,6 4,6 100,0 S4EğitimDüzeyi Toplam 8,2 8,3 1,6,9 19,0 Okuma-Yazma Yok N ,8 10,8 5,4,0 100,0 S4EğitimDüzeyi Toplam 3,9,5,3,0 4,7 Toplam N S4EğitimDüzeyi 50,7 35,7 5,9 7,7 100,0 Toplam 50,7 35,7 5,9 7,7 100,0

43 Dini İnancımdan Dolayı İnsan Hakları Açısından Geleneklerimden Dolayı Diğer İlk.Öğ. Orta Öğr. Üni. Öğr. Üni. Mez. Ok.Yaz. Yok Tablo 10 a göre araģtırmaya katılanlardan okuma-yazma bilmeyenlerin 83,8 i, ilköğretim mezunlarının 69 u, ortaöğretim mezunlarının 48,2 si üniversite öğrencilerinin 44,2 si, üniversite mezunlarının ise 43 ü sorusuna Dini Ġnancımdan Dolayı cevabını vermiģlerdir Eğer Kürtajın Yapılmasına KarĢıysanız Niçin

44 Tablo 35 AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre kürtajın yasaklanmasına taraftar olma durumlarına iliģkin görüģlerinin dağılımı Cinayet Olarak Tanımlanan Kürtajın Yasaklanmasına Taraftar mısınız? Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S4EğitimDüze yi Ġlköğretim N S4EğitimDüzeyi 74,8 20,5 4,7 100,0 Toplam 10,5 2,9,7 14,0 Ortaöğretim N S4EğitimDüzeyi 70,1 23,1 6,8 100,0 Toplam 21,7 7,2 2,1 31,0 Üniversite Öğrencisi N S4EğitimDüzeyi 45,9 39,5 14,6 100,0 Toplam 14,9 12,8 4,7 32,4 Üniversite Mezunu N S4EğitimDüzeyi 64,5 30,1 5,4 100,0 Toplam 11,8 5,5 1,0 18,3 Okuma-Yazma Yok N S4EğitimDüzeyi 74,4 20,5 5,1 100,0 Toplam 3,2,9,2 4,3 Toplam N S4EğitimDüzeyi 62,1 29,2 8,7 100,0 Toplam 62,1 29,2 8,7 100,0

45 Evet Evet Hayır F.Y. 6 Hayır F.Y Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır İlk.Öğ. Orta Öğr. Üni. Öğr. Üni. Mez. Ok.Yaz. Yok F.Y. 43 F.Y. 9 F.Y. 2 Evet Hayır Fikrim Yok Tablo 11 e göre araģtırmaya katılanlardan okuma-yazma bilmeyenlerin 74,4 ü, ilköğretim mezunlarının 74,8 i, ortaöğretim mezunlarının 70,1 i üniversite öğrencilerinin 45,9 u, üniversite mezunlarının ise 64,5 i Cinayet Olarak Tanımlanan Kürtajın Yasaklanmasına Taraftar mısınız sorusuna Evet cevabını vermiģlerdir Tablo 36 AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre kürtaj hakkındaki hangi görüģe katıldıklarına iliģkin görüģlerinin dağılımı Kürtaj Konusunda Hangi GörüĢe Katılıyorsunuz Kadının Tercih Hakkı Bebeğin YaĢam Hakkı Toplam

46 S4EğitimDüzeyi Ġlköğretim N S4EğitimDüzeyi 35,2 64,8 100,0 Toplam 4,8 8,9 13,7 Ortaöğretim N S4EğitimDüzeyi 31,0 69,0 100,0 Toplam 9,6 21,3 30,8 Üniversite Öğrencisi N S4EğitimDüzeyi 38,5 61,5 100,0 Toplam 12,5 19,9 32,4 Üniversite Mezunu N S4EğitimDüzeyi 44,2 55,8 100,0 Toplam 8,2 10,3 18,6 Okuma-Yazma Yok N S4EğitimDüzeyi 45,0 55,0 100,0 Toplam 2,0 2,5 4,5 Toplam N S4EğitimDüzeyi 37,1 62,9 100,0 Toplam 37,1 62,9 100,0 Tablo 12 ye göre araģtırmaya katılanlardan okuma-yazma bilmeyenlerin 55 i, ilköğretim mezunlarının 64,8 i, ortaöğretim mezunlarının 69 u üniversite öğrencilerinin 61,5 i, üniversite mezunlarının 55,8 i tüm katılımcıların ise 62,9 u Kürtaj Konusunda Hangi GörüĢe Katılıyorsunuz görüģüne Bebeğin YaĢam Hakkı cevabını vermiģlerdir. Tablo 37 AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre tecavüzle dünyaya gelen bebeğin durumuna iliģkin görüģlerinin dağılımı Tecavüz Sonucu Dünyaya Gelen Bir Bebekle Ġlgili Fikriniz Nedir? Masum Masum Değil Fikrim Yok Toplam S4EğitimDüze yi Ġlköğretim N S4EğitimDüzeyi 85,6 6,4 8,0 100,0 Toplam 11,6,9 1,1 13,5

47 Ortaöğretim N S4EğitimDüzeyi 77,5 14,2 8,3 100,0 Toplam 24,2 4,4 2,6 31,3 Üniversite Öğrencisi N S4EğitimDüzeyi 79,3 7,3 13,3 100,0 Toplam 25,8 2,4 4,3 32,5 Üniversite Mezunu N S4EğitimDüzeyi 67,1 27,1 5,9 100,0 Toplam 12,3 5,0 1,1 18,4 Okuma-Yazma Yok N S4EğitimDüzeyi 85,0 10,0 5,0 100,0 Toplam 3,7,4,2 4,3 Toplam N S4EğitimDüzeyi 77,6 13,1 9,3 100,0 Toplam 77,6 13,1 9,3 100,0 Tablo 13 e göre araģtırmaya katılanlardan okuma-yazma bilmeyenlerin 85 i, ilköğretim mezunlarının 85,6 sı, ortaöğretim mezunlarının 77,5 i üniversite öğrencilerinin 79,3 ü, üniversite mezunlarının 67,1 i tüm katılımcıların ise 77,6 sı Tecavüz Sonucu Dünyaya Gelen Bir Bebekle Ġlgili Fikriniz Nedir görüģüne Masum cevabını vermiģlerdir. Tablo 38 AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeylerine tecavüze uğrayan kadının kirlenme durumlarına iliģkin görüģlerinin dağılımı Tecavüze Uğrayan Bir Kadının KirlenmiĢ Olduğuna Katılıyor musunuz Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S4EğitimDüze yi Ġlköğretim N S4EğitimDüzeyi 26,0 59,3 14,6 100,0

48 Toplam 3,5 8,0 2,0 13,5 Ortaöğretim N S4EğitimDüzeyi 16,9 70,1 13,0 100,0 Toplam 5,3 21,8 4,1 31,2 Üniversite Öğrencisi N S4EğitimDüzeyi 11,1 74,1 14,8 100,0 Toplam 3,6 24,1 4,8 32,6 Üniversite Mezunu N S4EğitimDüzeyi 25,1 64,1 10,8 100,0 Toplam 4,6 11,7 2,0 18,3 Okuma-Yazma Yok N S4EğitimDüzeyi 25,0 62,5 12,5 100,0 Toplam 1,1 2,7,5 4,4 Toplam N S4EğitimDüzeyi 18,1 68,5 13,4 100,0 Toplam 18,1 68,5 13,4 100,0

49 Evet Hayır Fikrim Yok İlk.Öğ. Orta Öğr. Üni. Öğr. Üni. Mez. Ok.Yaz. Yok 5 Tablo 14 e göre araģtırmaya katılanlardan okuma-yazma bilmeyenlerin 62,5 i, ilköğretim mezunlarının 59,3 ü, ortaöğretim mezunlarının 70,1 i üniversite öğrencilerinin 74,1 i, üniversite mezunlarının 64,1 i tüm katılımcıların ise 68,5 i Tecavüze Uğrayan Bir Kadının KirlenmiĢ Olduğuna Katılıyor musunuz sorusuna Hayır cevabını vermiģlerdir.

50 3. AYLIK GELĠR DÜZEYĠNE GÖRE KARġILAġTIRMA Tablo 39 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre kürtajla çocuğun hayatına son vermenin doğruluğuna iliģkin görüģlerinin dağılımı BirÇocuğunHayatınaKürtajlaSonVermekDoğ rumu Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S7AylıkGelirDüze yi Yüksek N S7AylıkGelirDüzeyi 26,0 68,0 6,0 100,0 Toplam 2,7 7,0,6 10,3 Orta N S7AylıkGelirDüzeyi 12,0 74,3 13,7 100,0 Toplam 8,0 49,6 9,2 66,8 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 14,4 70,7 14,9 100,0 Toplam 3,3 16,2 3,4 22,9 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 14,0 72,8 13,2 100,0 Toplam 14,0 72,8 13,2 100, Yüksek Gelir Orta Gelir Düşük Gelir Evet Hayır Fikrim Yok

51 Tablo 15 e göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 68 i, aylık gelir düzeyi orta olanların 74,3 ü, aylık gelir düzeyi düģük olanların 70,7 si tüm katılımcıların ise 72,8 i Bir Çocuğun Hayatına Kürtajla Son Vermek Doğru mu sorusuna Hayır cevabını vermiģlerdir. Tablo 40 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre hangi durumlarda kürtaj yapılabileceğine iliģkin görüģlerinin dağılımı SizceHangiDurumlardaKürtajYapılabilir Bebeğin Annenin Sakat Sağlığı Tecavüz kalacağı Tehlikeye Durumlarınd anlaģıldığınd Girdiğinde a a Diğer Toplam S7AylıkGelirDü zeyi Yüksek N ,7 28,7 12,8 12,8 100,0 S7AylıkGelirDüzeyi Toplam 4,8 3,0 1,3 1,3 10,5 Orta N S7AylıkGelirDüzeyi 67,3 14,3 7,1 11,2 100,0 Toplam 44,3 9,4 4,7 7,4 65,8 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 64,6 13,2 5,7 16,5 100,0 Toplam 15,3 3,1 1,3 3,9 23,7 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 64,4 15,5 7,4 12,6 100,0 Toplam 64,4 15,5 7,4 12,6 100,0 Tablo 16 ya göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 45,7 si, aylık gelir düzeyi orta olanların 67,3 ü, aylık gelir düzeyi düģük olanların 64,6 sı tüm katılımcıların ise 64,4 ü Sizce Hangi Durumlarda Kürtaj Yapılabilir sorusuna Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde cevabını vermiģlerdir.

52 Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde Tecavüz Durumlarında Yüksek Orta Düşük Bebeğin Sakat kalacağı anlaşıldığında Diğer Tablo 41 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre kürtaj yapılmasına karģı olanların karģı olma nedenlerine iliģkin görüģlerinin dağılımı EğerKürtajınYapılmasınaKarĢıysanızNiçin Dini Ġnancımdan Ġnsan Hakları Gelenekleri Dolayı Açısından mden Dolayı Diğer Toplam S7AylıkGelirDü zeyi Yüksek N ,6 46,1 14,6 6,7 100,0 S7AylıkGelirDüzeyi Toplam 3,6 5,1 1,6,7 11,1 Orta N

53 S7AylıkGelirDüzeyi 55,1 34,5 4,0 6,4 100,0 Toplam 36,3 22,7 2,6 4,2 65,9 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 49,5 34,8 5,4 10,3 100,0 Toplam 11,4 8,0 1,2 2,4 23,0 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 51,3 35,8 5,5 7,4 100,0 Toplam 51,3 35,8 5,5 7,4 100,0 Tablo 17 ye göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 46,1 i Eğer Kürtajın Yapılmasına KarĢıysanız Niçin sorusuna Ġnsan Haklarından Dolayı cevabını vermiģlerdir. AraĢtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi orta olanların 55,1 i, aylık gelir düzeyi düģük olanların 49,5 i tüm katılımcıların ise 51,3 ü Dini Ġnancımdan Dolayı cevabını vermiģlerdir. Tablo 42 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre kürtajın yasaklanmasına karģı olanların yasaklanma nedenlerine iliģkin görüģlerinin dağılımı CinayetOlarakTanımlananKürtajınYasaklanm asınataraftarmısınız Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S7AylıkGelirDüze yi Yüksek N S7AylıkGelirDüzeyi 61,9 35,1 3,1 100,0 Toplam 6,6 3,7,3 10,7 Orta N S7AylıkGelirDüzeyi 62,1 28,7 9,3 100,0 Toplam 40,6 18,7 6,1 65,4 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 65,0 26,3 8,8 100,0

54 Toplam 15,5 6,3 2,1 23,9 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 62,7 28,8 8,5 100,0 Toplam 62,7 28,8 8,5 100,0 Tablo 18 e göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 61,9, u, aylık gelir düzeyi orta olanların 62,1 i, aylık gelir düzeyi düģük olanların 64,6 sı tüm katılımcıların ise 64,4 ü Cinayet Olarak Tanımlanan Kürtajın Yasaklanmasına Taraftar mısınız sorusuna Evet cevabını vermiģlerdir. Tablo 43 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre kürtaj konusunda hangi görüģe katıldıklarına iliģkin görüģlerinin dağılımı KürtajKonuusndaHangiGörüĢeKatı lıyorsunuz Kadının Tercih Hakkı Bebeğin YaĢam Hakkı Toplam S7AylıkGelirDüzeyi Yüksek N S7AylıkGelirDüzeyi 55,1 44,9 100,0 Toplam 6,1 5,0 11,0 Orta N S7AylıkGelirDüzeyi 32,7 67,3 100,0 Toplam 21,4 44,0 65,4 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 41,1 58,9 100,0 Toplam 9,7 13,9 23,5 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 37,2 62,8 100,0 Toplam 37,2 62,8 100,0

55 Tablo 19 a göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 55,1 i Kürtaj Konusunda Hangi GörüĢe Katılıyorsunuz sorusuna Kadının Tercih Hakkı cevabını vermiģlerdir. AraĢtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi orta olanların 55,1 i, aylık gelir düzeyi düģük olanların 49,5 i tüm katılımcıların ise 51,3 ü Dini Ġnancımdan Dolayı cevabını vermiģlerdir. Tablo 44 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre tecavüz sonucu dünyaya gelen bebekle ilgili fikirlerine iliģkin görüģlerinin dağılımı TecavüzSonucuDünyayaGelenBirBebekleĠlgi lifikriniznedir Masum Masum Değil Fikrim Yok Toplam S7AylıkGelirDüze yi Yüksek N S7AylıkGelirDüzeyi 66,0 33,0 1,0 100,0 Toplam 7,1 3,6,1 10,8 Orta N S7AylıkGelirDüzeyi 79,9 10,1 10,1 100,0 Toplam 52,4 6,6 6,6 65,6 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 76,6 11,5 11,9 100,0 Toplam 18,1 2,7 2,8 23,6 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 77,6 12,9 9,5 100,0 Toplam 77,6 12,9 9,5 100,0

56 Yüksek Orta Düşük Masum Masum Değil Fikrim Yok Tablo 20 ye göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 66 sı, aylık gelir düzeyi orta olanların 79,9 u, aylık gelir düzeyi düģük olanların 76,6 sı tüm katılımcıların ise 776 sı Tecavüz Sonucu Dünyaya Gelen Bir Bebekle Ġlgili Fikriniz Nedir sorusuna Masum cevabını vermiģlerdir. Tablo 45 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre tecavüze uğrayan bir kadının kirlenmiģ olup olmamasına iliģkin görüģlerinin dağılımı TecavüzeUğrayanBirKadınınKirlenmiĢOlduğ unakatılıyormusunuz Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S7AylıkGelirDüze yi Yüksek N S7AylıkGelirDüzeyi 32,3 59,4 8,3 100,0 Toplam 3,4 6,3,9 10,5 Orta N S7AylıkGelirDüzeyi 15,4 70,8 13,9 100,0

57 Toplam 10,1 46,5 9,1 65,8 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 21,3 63,4 15,3 100,0 Toplam 5,0 15,0 3,6 23,7 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 18,6 67,8 13,6 100,0 Toplam 18,6 67,8 13,6 100,0 Tablo 20A ya göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 59,4 ü, aylık gelir düzeyi orta olanların 70,8 i, aylık gelir düzeyi düģük olanların 63,4 ü tüm katılımcıların ise 67,8 i Tecavüze Uğrayan Bir Kadının KirlenmiĢ Olduğuna Katılıyor musunuz sorusuna Hayır cevabını vermiģlerdir. 4. GELENEKLERE BAĞLI OLMA DURUMUNA GÖRE KARġILAġTIRMA Tablo 46 AraĢtırmaya katılanların geleneklerine bağlı olma durumlarına göre bir çocuğun hayatına kürtajla son verilmesinin doğru olup olmamasına iliģkin görüģlerinin dağılımı Bir Çocuğun Hayatına Kürtajla Son Vermek Doğru Mu? Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S8GeleneklereBağlıOl Çok N

58 maksizcenekadaröne mli S8GeleneklereBağlıOl maksizcenekadaröne mli 11,1 81,4 7,5 100,0 Toplam 5,2 38,0 3,5 46,7 Orta N S8GeleneklereBağlıOl maksizcenekadaröne mli 16,5 69,0 14,5 100,0 Toplam 6,9 29,0 6,1 42,0 Az N S8GeleneklereBağlıOl maksizcenekadaröne mli 17,8 54,8 27,4 100,0 Toplam 1,3 4,1 2,1 7,5 Hiç N S8GeleneklereBağlıOl maksizcenekadaröne mli 19,4 44,4 36,1 100,0 Toplam,7 1,7 1,3 3,7 Toplam N S8GeleneklereBağlıOl maksizcenekadaröne mli 14,2 72,8 13,0 100,0 Toplam 14,2 72,8 13,0 100,0

59 Evet Hayır Fikrim Yok Çok Orta Az Hiç Tablo 21 e göre araģtırmaya katılanlardan; geleneklere bağlılığa, çok önem verenlerin 81,4 ü, orta düzeyde önem verenlerin 69 u az önem verenlerin 54,8 i hiç önem vermeyenlerin ise 44,4 ü Bir Çocuğun Hayatına Kürtajla Son Vermek Doğru Mu sorusuna Hayır cevabını vermiģlerdir.

60 Tablo 47 AraĢtırmaya katılanların geleneklerine bağlı olma durumlarına göre hangi durumlarda kürtaj yapılabileceğine iliģkin görüģlerinin dağılımı S14SizceHangiDurumlardaKürtajYapılabilir Bebeğin Annenin Sakat Sağlığı Tecavüz kalacağı Tehlikeye Durumlarınd anlaģıldığınd Girdiğinde a a Diğer Toplam S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli Çok N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 68,6 13,5 7,1 10,8 100,0 Toplam 31,3 6,2 3,3 4,9 45,6 Orta N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 62,3 16,4 8,1 13,2 100,0 Toplam 26,9 7,1 3,5 5,7 43,2 Az N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 62,1 21,2 6,1 10,6 100,0 Toplam 4,6 1,6,4,8 7,4 Hiç N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 38,2 20,6 5,9 35,3 100,0 Toplam 1,5,8,2 1,3 3,8 Toplam N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 64,2 15,6 7,4 12,8 100,0

61 S14SizceHangiDurumlardaKürtajYapılabilir Bebeğin Annenin Sakat Sağlığı Tecavüz kalacağı Tehlikeye Durumlarınd anlaģıldığınd Girdiğinde a a Diğer Toplam S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli Çok N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 68,6 13,5 7,1 10,8 100,0 Toplam 31,3 6,2 3,3 4,9 45,6 Orta N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 62,3 16,4 8,1 13,2 100,0 Toplam 26,9 7,1 3,5 5,7 43,2 Az N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 62,1 21,2 6,1 10,6 100,0 Toplam 4,6 1,6,4,8 7,4 Hiç N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 38,2 20,6 5,9 35,3 100,0 Toplam 1,5,8,2 1,3 3,8 Toplam N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 64,2 15,6 7,4 12,8 100,0 Toplam 64,2 15,6 7,4 12,8 100,0 Tablo 22 e göre araģtırmaya katılanlardan; geleneklere bağlılığa, çok önem verenlerin 68,6 sı orta düzeyde önem verenlerin 62,3 ü az önem verenlerin 62,1 i hiç önem

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010 TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ocak - 2010 BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġtġ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. 2 AMAÇ Bu çalıģmanın ana amacı, Türk

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 MUŞ SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 20-23 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Muş Belediyesi

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 302-331 Deniz BERBEROĞLU 1 Zekavet KABASAKAL 2 GELĠġĠMSEL YETERSĠZLĠĞĠ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERĠNĠN YAġAM DOYUM VE BAġA ÇIKMA STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araģtırmanın

Detaylı

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2000 YILI GENEL ANKETİ

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2000 YILI GENEL ANKETİ BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI YILI GENEL ANKETİ BOZÜYÜK TĠCARET VE SANAYĠ ODASI ĠLÇE GENEL DEĞERLENDĠRME ANKETĠ SONUÇLARI İLÇE BAZINDA 15 AYRI GRUP ÜZERİNDE ÇALIŞILDI..! Objektif değerlendirme yapılabilmesi

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014

AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 AĞRI SEÇMEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 23-25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Ağrı Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ekim 2009

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ekim 2009 TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ekim 2009 BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġtġ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. 2 Sonar AraĢtırma A.ġ. nin, Ekim ayında

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP Anketinin Sonuçları Anket sonuçları iki bölümde sunulmaktadır. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler yardımı ile

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

Araştırma Notu 12/133

Araştırma Notu 12/133 Araştırma Notu 12/133 29.05.2012 KÜRTAJ KONUSUNDA TÜRK VE AVRUPA KAMUOYU 1990-2011 Yılmaz Esmer Yönetici Özeti Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs tarihinde Uluslararası Parlamenterler Konferansı nda

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1283 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI DÖNEM PROJESĠ.

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI DÖNEM PROJESĠ. 1 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ BĠLĠM DALI ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM

Detaylı

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) 1221 Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) Gökçe KILIÇOĞLU 1, Eda Nur KARAKUġ 2, Tazegül DEMĠR 3 Özet Eğitim öğretim kurumlarında öğrencinin

Detaylı

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk istismarı anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir.ilk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Terör olayları ile ilgili vatandaģların değerlendirmeleri

Terör olayları ile ilgili vatandaģların değerlendirmeleri Terör olayları ile ilgili vatandaģların değerlendirmeleri TĠKAD ARAġTIRMA RAPORU AĞUSTOS 2012 1 Ġçerik 1 Giriş Araştırma Sorusu Metodoloji Demografi 2 Teknik Rapor 3 Özet 2 1 GiriĢ 3 Araştırmanın amacı

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI EĞĠTĠM VE BĠLĠM Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ ARAġTIRMASI Kasım, 2015 EĞĠTĠM Ġġ (Eğitim ve Bilim ĠĢgörenleri Sendikası) ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları

Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Ahmet Davutoğlu'nun Görevinden Ayrılması ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Anketinin Sonuçları Anket sonuçları

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ağustos

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ağustos TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ağustos - 2010 BU ARAġTIRMA, SONAR ARAġTIRMA NIN, RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġTĠR. Sonar AraĢtırma Ağustos 2010 2 AMAÇ Bu çalıģmanın ana amacı,

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

TÜRKĠYE GENELĠ SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI

TÜRKĠYE GENELĠ SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI TÜRKĠYE GENELĠ SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI Referanduma Bir Ay Kala - AĞUSTOS 2010 - AraĢtırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araģtırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR 374 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR Özet Öğr.Gör.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ. REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK ANABĠLĠM DALI. PSĠKOLOJĠK DANIġMA UYGULAMALARI DERSĠ FORMLARI

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ. REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK ANABĠLĠM DALI. PSĠKOLOJĠK DANIġMA UYGULAMALARI DERSĠ FORMLARI KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK ANABĠLĠM DALI PSĠKOLOJĠK DANIġMA UYGULAMALARI DERSĠ FORMLARI Form 1 Form 2 Form 3 Form 4 Form 5 Form 6 FORMLAR Danışan Ön Görüşme

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ne İsteğe Bağlı Kürtaj İçin Başvuran Kadınların Değerlendirilmesi

Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ne İsteğe Bağlı Kürtaj İçin Başvuran Kadınların Değerlendirilmesi Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ne İsteğe Bağlı Kürtaj İçin Başvuran Kadınların Değerlendirilmesi Sevil ŞAHİN *, Reyhan CEVAHİR *, Cefariye SÖZERİ * ÖZET Aile planlamasının önemli hedeflerinden

Detaylı

GĠRĠġ ARAġTIRMA BÖLGELERĠ BULGULAR DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER

GĠRĠġ ARAġTIRMA BÖLGELERĠ BULGULAR DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER GĠRĠġ ARAġTIRMA BÖLGELERĠ BULGULAR DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER 2 Türkiye geliģmiģ ve geliģmekte olan ülkeler arasında kadınların iģ hayatındaki istihdam oranı bakımından en alt sıralarda yer almaktadır. Bu durumun

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

SEÇĠM YARIġI BAġLARKEN

SEÇĠM YARIġI BAġLARKEN SEÇĠM YARIġI BAġLARKEN 12 Haziran 2011 Seçim AraĢtırması - NĠSAN 2011 - SUNUġ GENAR AraĢtırma, 1997 den beri araģtırma sektöründe faaliyet gösteren bir kurumdur. Sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ BİLGİ VE TUTUMLARININ

KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ BİLGİ VE TUTUMLARININ KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Hatice ACAR BEKTAŞ, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Arş. Gör. Gülennur SUAR, Zeynep Kamil Kadın

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel

Detaylı

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR...

ĠKĠ DĠL TARTIġMASI SEÇMEN ÜZERĠNDE SANDIĞA GĠDERKEN BÜYÜK BĠR ETKĠ YARATMIYOR... Türkiye Siyasi Eğilim Araştırması Ocak 2011 MARMARA SOSYAL ARAġTIRMALAR ve DANIġMANLIK şirketinin BĠLAL KALYONCU yönetiminde yaptığı "Türkiye Siyasi Eğilim /OCAK 2011 araştırmasının sonuçları bu pazar

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; Seçmenlerin siyasi parti tercihlerini ve ülke gündemini meşgul eden konularla ilgili kanaatlerini tespit etmektir.

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Dr.Hülya BECERĠR Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezi(KETEM),Tekirdağ

Dr.Hülya BECERĠR Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezi(KETEM),Tekirdağ Tekirdağ Kanser Erken TeĢhis,Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Ulusal Serviks ve Meme Kanserleri Tarama Programı 2009 Yılı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dr.Hülya BECERĠR Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir. 10 Ağustos 2014 için gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hakkında Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1500 seçmen

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Burçin GÖKKURT 1, Yasin SOYLU 1, Özge GÖKKURT 2 1 Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Matematik

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 12 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Balıkesir

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

NEDEN KADIN SAĞLIĞI ve SORUNLARI?? KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI: TÜRKĠYE DE KADINLARIN DURUMUNA GENEL BAKIġ. Tıp Bilimi;

NEDEN KADIN SAĞLIĞI ve SORUNLARI?? KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI: TÜRKĠYE DE KADINLARIN DURUMUNA GENEL BAKIġ. Tıp Bilimi; KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI: TÜRKĠYE DE KADINLARIN DURUMUNA GENEL BAKIġ Tıp Bilimi; Hastalığın ortadan kaldırılması Hastaların tedavi edilmesi Doç.Dr.Züleyha ALPER Aile Hekimliği ABD Hastalığa yüklenen

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

TIP KARİYER GÜNLERİ - III KİTAPÇIĞI. Yer: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih: 8 Mart 2013

TIP KARİYER GÜNLERİ - III KİTAPÇIĞI. Yer: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih: 8 Mart 2013 TIP KARİYER GÜNLERİ - III KİTAPÇIĞI Yer: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih: 8 Mart 2013 1 İÜ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ NDEN 2 TIP KARİYER GÜNLERİ AFİŞİ 3 TIP KARİYER GÜNLERİ-III

Detaylı

Türkiye nin Tansiyonunu Ölçüyoruz

Türkiye nin Tansiyonunu Ölçüyoruz T.C. Sağlık Bakanlığının Onayı ve Desteği ile Türkiye nin Tansiyonunu Ölçüyoruz İstatistik Analiz Raporu (İstanbul) Eylül 2010 Omega Araştırma tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER Türkiye nin Tansiyonunu

Detaylı

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU?

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU? BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ Batı Akdeniz Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (BASA), geçen hafta basına duyurduğu Antalya-Isparta-Burdur araştırmasının Isparta Belediyesi ve halkın

Detaylı

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor?

15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? 15 Temmuz Sonrası Süreçte Yapılan Uygulamalara Seçmen Nasıl Bakıyor? Araştırma TÜİK bölgeleme sistemi NUTS2 kategorisinde yer alan 26 ilde gerçekleştirilmiştir Araştırma CATI (Bilgisayar destekli telefonla

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları

Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli Mülteciler Anketinin Sonuçları Suriyeli mülteciler anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ THE INTERNET USE PROFILES OF THE CHILDREN AND THEIR FAMILY LIMITATIONS ON INTERNET FROM CHILDREN'S

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Çevrimiçi Ortamlarda Çocukları ve Gençleri Bekleyen Riskler: Sanal Ortam Yalnızlığı Üzerine Bir Değerlendirme

Çevrimiçi Ortamlarda Çocukları ve Gençleri Bekleyen Riskler: Sanal Ortam Yalnızlığı Üzerine Bir Değerlendirme Çevrimiçi Ortamlarda Çocukları ve Gençleri Bekleyen Riskler: Sanal Ortam Yalnızlığı Üzerine Bir Değerlendirme Fatma Kübra ÇELEN, Aygül ÇELİK & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi,Eğitim

Detaylı

TÜRKĠYE ĠMAM HATĠP LĠSESĠ ÖĞRENCĠ PROFĠLĠ

TÜRKĠYE ĠMAM HATĠP LĠSESĠ ÖĞRENCĠ PROFĠLĠ SUNUġ TÜRKĠYE ĠMAM HATĠP LĠSESĠ ÖĞRENCĠ PROFĠLĠ ARAġTIRMASI (TEMEL SORUNLAR, BEKLENTĠLER ve DEĞER YAPILARI) araģtırması, Doç. Dr. Ertan Özensel ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Aydemir tarafından gerçekleģtirilmiģtir.

Detaylı