28-29 Kasım 2012 Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "28-29 Kasım 2012 Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi"

Transkript

1 28-29 Kasım 2012 Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

2 1

3 2 Kriz ve Kritik Konferansları III Sakarya Üniversitesi

4 3 Giriş Kriz ve Kritik, Türkiye deki akademik çevrelerde yaygın olarak görülen kritik yapma eksikliğinin akademik zenginlik ve tartışmaların önündeki en önemli engel olduğu fikrinden yola çıkarak doğdu. Bu temel fikirden hareketle Kriz ve Kritik Konferansları serisi, tartışmaların en yoğun yaşandığı ve dile getirme cesaretine en fazla ihtiyaç duyulan kriz alanlarına odaklanmayı tercih etmektedir. Bu nedenle meseleleri ele alma biçimi olarak kritik ve bu kritiğe zemin hazırlayan krizler, söz konusu serinin iki önemli ayağını oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak Türkiye odaklı bir seri olsa da, dünyadaki çeşitli krizler de Kriz ve Kritik Konferanslarının ilgi alanına girmektedir. Yılda iki kez düzenlenen Kriz ve Kritik Konferansları, söz konusu krizleri devlet/iktidar tekelinden almak ve bu krizlerin yeni iktidar biçimlerine nasıl yol açtığını ortaya çıkarmak üzere düzenlenmektedir. Hâkim dilin kendisini yeniden inşa etmesinden sonra yerini başka bir hâkim dile bırakmasına kadar birçok dinamiği içinde barındıran kriz alanlarına odaklanmak ve bunları kritiğe tabi tutmak entelektüel olmanın da bir gereğidir. Bu anlamda Kriz ve Kritik Konferansları, kritiğin adil ve eşit bir siyasallık oluşturulmasına içkin olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla Kriz ve Kritik Konferansları serisi, Türkiye akademisyenlerini ve düşünce insanlarını var olan ve olması muhtemel kriz alanlarına odaklanmaya ve bu krizlere eleştirel bir gözle bakmaya davet etmektedir. Bu bağlamda konferans serilerinde ortaya çıkan düşüncelerin krizlerin çözümüne ilişkin yeni yaklaşımlar getirmesi amaçlanmaktadır. KRİZ ve KRİTİK Konferansları

5 4 BİLİM KURULU Prof. Dr. Fatmagül Berktay (İstanbul Üniversitesi ) Prof. Dr. Dilek Cindoğlu (Mardin Artuklu Üniversitesi) Prof. Dr. Ömer Çaha (Yıldız Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Zeynep Direk (Galatasaray Üniversitesi) Prof. Dr. Yakın Ertürk (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Zehra F. Kabasakal (The State University of New York) Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı (Koç Üniversitesi) Prof. Dr. Deniz Kandiyoti (University of London) Prof. Dr. Rana Özen Kutanis (Sakarya Üniversitesi) Prof. Dr. Mustafa Öztürk (Çukurova Üniversitesi) Prof. Dr. Solmaz Zelyut Hünler (Ege Üniversitesi) Doç. Dr. Şule Toktaş (Kadir Has Üniversitesi) Doç. Dr. Gonca Bayraktar Durgun (Gazi Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Fatma Fidan (Sakarya Üniversitesi) KONFERANS DÜZENLEME KURULU Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Bezci Yrd. Doç. Dr. Tuncay Kardaş Yrd. Doç. Dr. Filiz Sever Cicioğlu Yrd. Doç. Dr. Ali Balcı Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Turan Yrd. Doç. Dr. Murat Yeşiltaş Dr. Nebi Miş Arş. Gör. Abdullah Muhsin Yıldız Arş. Gör. Elif Madakbaş Arş. Gör. Şule Aydın Turan Arş. Gör. Esra Dil Arş. Gör. Pınar Memiş Arş. Gör. Ayşe Şentepe Arş. Gör. Kübra Cevherli Arş. Gör. Ensar Muslu Arş. Gör. Mustafa Caner Arş. Gör. Dilşad Türkmenoğlu Köse Arş. Gör. Fahriye Keskin Arş. Gör. Rıdvan Kalaycı Arş. Gör. Cüneyt Doğrusözlü Arş. Gör. Recep Tayyip Gürler

6 5 BİLDİRİ ÇAĞRISI Türkiye de KADIN konusunun hem kuramsal hem de deneyimsel boyutlarının eleştirel bir perspektifle irdelenmesi gerekliliği ortadadır. Bireyselleşme, demokratikleşme, insan hakları, liberalleşme, küreselleşme gibi olgular, birey olarak kadını, eylemlerini ve toplumsal ile olan ilişkisini de dönüştürmektedir. Bu durum kadının yüzleştiği krizleri çok boyutlu ve girift bir çalışma alanı olarak ortaya çıkarmaktadır. Krizlerin ortaya çıkışının ardında yatan örtük güç/iktidar ilişkilerinin kolayca anlaşılabilmesini engelleyen hâkim popüler söylem zemini de, sorunun akademik olarak incelenmesini güçleştirmektedir. Kapitalizm ve yerellik/geleneksellik ikilemi, işgücü piyasalarında ötekileştirilme, popüler kültür aracılığıyla metalaşma ve dayatılan medyatik estetik kalıpları, iktidar karşısında güçsüz leşme ve şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve krizin görünür olduğu durumlardan sadece birkaçıdır. Kadının karşı karşıya olduğu bu kriz durumunun eleştirel olarak, Türkiye özelinde çözümlenmesinin gerekliliği düşüncesi, Kriz ve Kritik Konferanslarının üçüncüsüne ilham kaynağı olmuştur. Birey olarak kadının iktidar, ekonomik yapı, toplumsal ile olan etkileşimini, onun eylemleri ve deneyimleri üzerinden tartışmaya açmak, eleştirel ve kuramsal bir katkı sağlayacaktır. Konferansta sunulacak bildirilerin, kriz, kritik ve muhtemel çözüm önerileri bağlamında hazırlanması beklenmektedir. Ele alınacak konu çerçevesinde, kriz alanlarının tanımlanması ve çözümlenmesi, krize neden olan arka planın sunulması ve etkin aktörlerin saptanması hedeflenmektedir. Bu yaklaşımla bildiri önerilerinin kadının karşılaştığı krizlerin kritiğini ve hakim söyleme karşı alternatif duruş önerilerini ortaya koymaları beklenmektedir. Sunumların aşağıdaki panel başlıkları kapsamında yapılması öngörülmektedir: Panel 1: Türkiye de Kadın Çalışmaları Disiplinler arası bir konum alan kadın çalışmaları, 1970 li yıllarda dünya genelinde, Türkiye de ise özellikle 1990 lı yıllarla birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. Kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmaları lisansüstü düzeyde var olurken, kadın araştırma merkezleri de artık birçok üniversitede yer almaktadır. Bu artışla birlikte kadın çalışmalarının seyri, yapılanların ve eksik kalanların kritiği Türkiye de disiplinin geleceği açısından önemlidir. Bu bağlamda kadın çalışmalarının uluslararası literatüre katkısı, teorik tartışmaların niteliği, kuram-alan arasındaki ilişki gibi konular kriz alanlarından bir kaçıdır. Kadın sorununu ele almada akademisyen-feminist-aktivist etkileşimi de eleştirilmesi gereken başka bir konu olarak düşünülmelidir. Disiplininin Türkiye özelindeki kriz alanlarını tespit edip ve

7 6 bunların kritiğini yapan bildiriler beklenmektedir. Bu panelin olası alt başlıklarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Türkiye de kadın çalışmalarının seyri ve çalışmaların uluslararası literatüre katkısı Tercih sorunu: Feminizm, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları Türkiye de kuram-alan ilişkisi ve akademisyen-feminist-aktivist ilişkileri Türkiye de kadın odaklı çalışmalarda kullanılan yöntem ve teknikler, sahadan notlar, araştırma günlükleri, karşılaşılan sorunlar Panel 2: Kadın versus Kadın Kadının erkekle ve ataerkil değer sistemiyle yaşadığı kriz çok konuşulmakla birlikte akıllarda şu temel soru kalmaktadır: kadının karşı karşıya olduğu kriz içerisinde kendisinin, başka kadınların ve Öteki kadının rolü var mıdır? Özellikle Türk modernleşme tecrübesi kadını, aile ilişkileri ve çalışma yaşamı ile ilgili çeşitli krizlerle karşı karşıya bırakmıştır. Çalışma hayatında yer alma nedeniyle dönüşen roller bağlamında, kadınların kendileriyle ve diğer kadınlarla (anne-büyükannekayınvalide-gelin vb.) yaşadıkları çatışmaların kriz yaratan sonuçları nelerdir? Öte yandan kadınların çalışırken aile yaşamlarını sürdürülebilmeleri için başka kadınların (gündelikçi, bakıcı vb.) desteğine muhtaç olmalarının kriz yaratan sonuçları olabilir mi? Kraliçe Arı Sendromu olarak bilinen ve kariyerinde zorlukla ilerlemiş kadınların, hemcinsleri ile rekabetinde yaşadığı durum bir başka kriz midir? Güzelliğin bir üstünlük aracı olarak kullanımı ve buna yönelik tüketim alışkanlıkları nasıl bir eleştiriye tabi tutulabilir? Ve son olarak, dönüşüm sürecinin farkında olup ona eleştiri getiren kadının hemcinslerince ötekileştirilmesi bir kriz olarak görülebilir mi? Çalışma hayatında kadın-kadın arasındaki kariyer ilişkileri ve farklı kadın rolleri Aile içi çekişme ve kuşak çatışmaları Kadın programları ve medyada kadın temsil(ci)leri Güçlü-güçsüz kadın imgesi ve kendi ötekini eleştiren kadın Panel 3:Kadın ve Din Kadın ve din konusu, Cumhuriyet Dönemi nde modernleşme, batılılaşma ve sekülerleşmenin etkisiyle yaşanan toplumsal dönüşümün en ayrıcalıklı ve hassas konularından biridir. Kadın ve din ilişkisi hakkındaki tartışmalar bir dizi ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel değişimin etrafında yoğunlaşmaktadır. Ancak genelde hangi çerçevede ele alınırsa alınsın, kadın ve din problemli bir alan olarak kabul edilmektedir. Zaman içinde kadının dini algılayışının, yaşayışının ve toplumdaki yerinin değişmesi, dini metinlerin yeniden tartışılıp yorumlanmasına neden

8 7 olmuştur. Özellikle dindarlığın ne olduğu ve muhafazakârlaşıyor muyuz? gibi soruların gündemi meşgul ettiği şu günlerde, yine kadın konusunun tartışmaların merkezinde yer aldığını görmekteyiz. Kadın ve din konusundaki tartışmalar; muhafazakâr kadınların değişimi ve dönüşümü, tüketim kültürü ve tesettür modası, tesettürün algılanışı, kamusal alan, çalışma hayatı, İslam da kadının konumlanışının ataerkil değerlerle ilgisi, dinlerin kadına bakışı, dini araştırmalara feminist yaklaşımlar, kadın dindarlığı gibi meseleler etrafında yeniden kritiğe açılacaktır. Bu bağlamda panel şu başlıklar üzerinde yoğunlaşacaktır: Dinlerin Kadına Bakışı/ Feminist Teoloji İslam da Kadın Moda ve Tesettür Kadın, Kamusal Alan ve Başörtüsü Kadın Dindarlığı Kadın ve Cemaatler Panel 4: Kadın ve Şiddet Türkiye de Kadın ve şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet şeklinde kullanımlarıyla birlikte şiddet konusu, 1987 de yapılan dayağa karşı dayanışma yürüyüşünden bugüne değin önemli bir kriz alanını oluşturmaktadır. Daha öncesinde de bir kriz alanı olan sorun böylece ilk kez kamusal alana taşınmıştır. Fiziksel, cinsel, ruhsal, ekonomik boyutları bulunan kadına yönelik şiddet konusundaki çözüm önerileri yüzeysel kalmış; konunun derinlemesine bir kritiği çoğu zaman gözden kaçırılmıştır. Günümüzde artan ve artık kamusal alana taşınan eski eş, eski sevgili gibi erkeklerin kadınların vücut bütünlüğü ve yaşam hakkına yönelik fiziksel şiddetin derin bir kritiğini içeren bildiriler yanında, şiddet kavramının diğer boyutlarını da en az fiziksel şiddet kadar önemli bir kriz alanı olarak gören bildiriler beklenmektedir. Türkiye de kadına yönelik şiddet ve çözüm önerilerinin kritiği Duygusal şiddet ve flört şiddeti Patriyarka ve şiddet Şiddetin dayanağı olarak hukuk Panel 5:Kadın, Beden, Kimlik Cinsiyet/toplumsal cinsiyet ayrımında biyolojik bir unsur olarak ele alınan beden, toplumsal ve kültürel olanı belirlemede ve onlar tarafından belirlenme noktasında çift yönlü bir etkileşimin durağı haline gelmiştir. Farklılık politikalarının temel alanları olan sınıf, din, ırk, cinsiyet gibi unsurlar kimlik tartışmalarında beden konusuyla yakından ilişkili olmaktadır. Bedeni anlamlandırma, beden denetimi,

9 8 biopolitik gibi kavramlarla birlikte beden konusu daha da görünür ve tartışılır bir hal almıştır. Günün meşru ve normal kalıplarına uyabilmek için beden üzerinden gerçekleşen politikalar şeyleş(tir)me, nesneleş(tir)me, metalaş(tır)ma süreçlerini gündeme getirmekte, bu kriz alanı yapı tarafından olduğu kadar kişinin kendisi tarafından da sürdürülmektedir. Popüler kültür ve tüketim alışkanları ile birlikte beden ve kimlik ilişkisi daha da karmaşıklaşmakta ve kritiğini bekleyen birçok kriz alanları yaratmaktadır. Sağlık sektörü, medya, reklam, sinema gibi alanlarda kadın bedeni temsilleri Türkiye de kadın bedeninin din, etnisite, cinsiyet ile ilişkisi Birey-devlet ilişkileri çerçevesinde kadın bedeni ve denetim Türkiye de kadın kimliği inşa süreçleri Panel 6:Kadın ve İktidar Türkiye de kadın örgütlerinin çeşitliliği dikkate alındığında, kadınların ajandalarında iktidar ile ilgili farklı kriz algılarının var olduğu anlaşılır. Buradaki kriz, kadınların iktidar yapılarıyla dışardan kurdukları ilişki kadar iktidar yapılarının bizatihi içindeyken kurdukları ilişkide aranmalıdır. Kadınların siyasal iktidarlarla ilişkisindeki konumları, bu konumlanmaların işaret ettiği kriz alanları ve söz konusu iktidar yapılarına hangi ölçüde ve boyutlarda eklemlendikleri tartışılması gereken, ancak çoğu zaman ihmal edilen konulardan biridir. Başörtülü milletvekilinin siyasete giriş örneği dikkate alındığında, siyasette kadının gerçek bir temsil alanı var mıdır? O halde mevcut siyasal sistemin içerisine girebilmiş olan kadınlar hangi değerleri temsil etmektedir? Bu kadınların Türk siyasal yaşamı ve güncel sorunları için ataerkil değer sistemine alternatif, özgün önerileri var mıdır? Bu bağlamda dikkat çekilmesi gereken diğer nokta, iktidar alanında erkek egemen yöne evrilen kadın aidiyetinin öz kimliklerine karşı çelişkili bir görüntü açığa çıkarmasıdır. Sadece siyasal iktidar değil, kamu, özel ve üçüncü sektör iktidar alanlarında (güç, otorite kullanma yetkisi) yer alan ve yükselme amacında olan kadınların erkekleşme probleminden bahsedilebilir mi? Daha temel olarak iktidarın görünür olduğu güç pozisyonlarında kadının yeri neresidir gibi soruların tartışılacağı bu panelde şu konu başlıkları bulunmaktadır: Kadının iktidar alanındaki temsiliyeti Kadının iktidar alanını yönetme yetkisi ve erkekleşme problemi İdeolojik pozisyonlar açısından siyasette kadının yeri Kadın örgütleri ve iktidar ile ilişkileri Panel 7: Türkiye de Kadın Deneyimleri Türkiye de kadının yaşadığı krizin farkında olma(sı)nın diğer bir yolu deneyim dir. Kadın deneyimleri yaklaşımı birçok eleştiri almakla birlikte, ikinci dalga feminizmin

10 9 radikal bir epistemolojik anlayışından beslenerek önemli bir kavram olmayı sürdürmektedir. Kadının duygularına ve konumuna dikkat çeken kadın deneyimleri, özcülüğe kaçma noktasında kritiğe tabi tutulurken, kadın yazınına ve özellikle alan araştırmalarına geniş bir kaynak oluşturmaktadır. Kadının ses vermesi ve bu sesin duyulması için bu deneyimlerin ele alınma şekli, daha sonra tercih yapabilme aşamasına ulaşmak için de kritik bir rol oynamaktadır. Genelleştirilebilir olana karşı deneyimlerin biricikliği vurgusu ve bu deneyimlerden çıkabilecek olan özgürleşim olanakları halen tartışılmaktadır. Deneyim, hem akademik çalışmaların birincil verisi olarak hem de ona alternatif bir ses oluşturarak kriz alanlarını çözümlemede önemli bir araç olmaktadır. Bu panel kadın konusunu çalışan araştırmacıların, kadın deneyimlerine yaklaşımı ve bunları ele alma noktasında kendi deneyimlerini yansıtan sunumlarını davet etmektedir. Araştırmanın nesnesi değil öznesi olarak kendi deneyimlerini paylaşmak isteyen kadınlar da panelin öznesidir. Araştırmacı deneyimleri Mağdur deneyimleri Aktivist deneyimleri

11 10 KRİZ VE KRİTİK KONFERANSLARI III KADIN, KRİZ, KRİTİK Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Programı 28 Kasım Çarşamba 09: 00 Kayıt 09: 30 Açılış Kriz ve Kritik Konferansları Düzenleme Kurulu, Sakarya Üniversitesi Özlem Bozkurt Gevrek (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü) 10: 00 Açılış Konuşması Hayalden Hakikate: Osmanlı dan Cumhuriyet e Kadınların Özgürleşme Mücadelesi Fatmagül Berktay (Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi) 11: 00 Açılış Oturumu Oturum Başkanı: Fatmagül Berktay (Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi) Neoliberal Dönemin Cinsiyet Rejimi: Erkek Egemenliği Değişiyor mu? Aksu Bora (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi) Müslüman Toplumlarda Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Alev Erkilet (Yrd. Doç. Dr. Kırklareli Üniversitesi) 12: 45 Öğle Yemeği

12 11 14: 00 Panel 1: Türkiye de Kadın Deneyimleri Oturum Başkanı: Aksu Bora (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi) Hatıradan Tarihe: İdeoloji, Otorite ve Birey Olarak Kadın Gonca Bayraktar Durgun, (Doç. Dr. Gazi Üniversitesi) Sivil Toplumda Aktivist Deneyimleri: Cesur ve Güzel Fatma Fidan, (Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi) Dilay Güvenç (Öğr. Gör. Kocaeli Üniversitesi) Kadın ve Göç Olgusunun Türk Medyasında Ele Alınması: Karşılaştırmalı Bir Bakış Baran Hanağası, (Doktora Öğrencisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi) İlke Acar (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Türkiye Temsilcisi) 15: 15 Kahve Arası 15: 30 Panel 2: Kadın ve Kimlik Oturum Başkanı: Kadınların Öznel Kimliklerini İnşa Etme Sürecinde Aile İçi Kültürel Söylemler: Genç Kızlar Üzerine Bir Araştırma Gül Aktaş (Öğr. Gör. Dr. Pamukkale Üniversitesi) Tezer Özlü nün Romanlarını Kadın, Beden ve Kimlik Bağlamında Okumak Evşen Çerkeşli (Öğr. Gör. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu) Türkiye de Transseksüellere Karşı Toplumsal Tutumlar Burçak Cürül (Yüksek Lisans Öğrencisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi) 16: 45 Kahve Arası

13 12 17: 00 Panel 3: Türkiye de Kadın Çalışmaları Oturum Başkanı: Şule Toktaş ( Doç. Dr. Kadir Has Üniversitesi) Proje Kadın Hatice Altunok (Dr. Gazi Üniversitesi) Mustafa Altunok (Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programları Ne Yapıyor?! Yasemin Yüce Tar (Öğr. Gör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Türkiye de Kadın Haklarının Gelişimi Açısından Tanzimat ve Meşrutiyet in Önemi Gizem Çakmak (Dr. Yeditepe Üniversitesi) Gülsüm Kınıkoğlu Başer (Arş. Gör. Yeditepe Üniversitesi) Kadın Deneyimlerine Yönelik Eleştiriler ve Üçüncü Dalga Metodoloji Arayışları: Dalgaları Aşmak Mümkün mü? Elif Madakbaş (Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi) 19: 00 Akşam Yemeği 29 Kasım Perşembe 09: 30 Panel 4: Kadın ve Din Oturum Başkanı: Necdet Subaşı (Dr. Diyanet İşleri Başkanlığı) Günümüz Halveti Uşşâkî Tarikatında Kadın Muammer Cengil (Doç. Dr. Hitit Üniversitesi) Kadın Sorunlarını Dinle Buluşturmak Hicret Kiraz Toprak (Diyanet İşleri Başkanlığı) Kadın Dindarlığı Bağlamında Kur ân-ı Kerîm deki Nüşûz Kavramının Değerlendirilmesi? Hayati Sakallıoğlu (Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi) 10: 45 Kahve Arası

14 13 11: 00 Panel 5: Kadın ve Beden Oturum Başkanı: Rana Özen Kutanis (Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi) Aile Planlaması Pratiklerine Erkeklerin Katılımı Üremeyi Kadın Hakkı Olarak Gören Yaklaşımda Bir Krize Yol Açabilir mi? Miki Suzuki Him (Yrd. Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Kuaför ve Güzellik Merkezlerinde Mekânsal ve Sınıfsal Beğeni Farklılığı ile Toplumsal Cinsiyetin Yeniden Üretimi Ercan Geçgin (Arş. Gör. Ankara Üniversitesi) Kadın Bedeninin Denetimi Ataerkil Şebekenin Gözünden Kadınlar Edagül Türker (Master Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi) Zelal Yalçın (Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı) 12: 15 Öğle Yemeği 13: 30 Panel 6: Kadın ve İktidar Oturum Başkanı: Ömer Çaha (Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi) Yerel Siyasette Kadın Temsili: Kız Kardeşler İttifakı Selin Akyüz (Yrd. Doç. Dr. Zirve Üniversitesi) Türkiye de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel Politikalar Çerçevesinde Kadın Belediye Başkanları Kilit Rol(ler) Üstlenebilirler mi?: 2009 Yerel Seçimler Örneği Berrin Koyuncu Lorosdağı (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi) Ahu Sumbas (Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi) Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Türkiye de Kadının Siyasal Hayata Katılımı ve Temsili Sinem Yıldırımalp (Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi) Oğuz Han (Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi) Bora Yenihan (Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi) Arası Kadın Romanlarında İdeal Kadın Tipi Olarak Erkekleşen Kadın Tuba Yılmaz (Master Öğrencisi, Fatih Üniversitesi) 14: 45 Kahve Arası

15 14 15: 00 Panel 7: Medya, Kadın, Temsil Oturum Başkanı: Gonca Bayraktar Durgun, (Doç. Dr. Gazi Üniversitesi) Like or Tweet Me! Halkla İlişkiler ve Tanıtımda Trend Topic Mecra: Sosyal Medya (Kadın Konulu STK lar Sosyal Medyanın Neresinde?) Filiz Cicioğlu (Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi) Zuhal Erol (Öğr. Gör. Sakarya Üniversitesi) Beden, Estetik ve İslamcı Kadın Kimliğinin Modernleşme Serüveni: Âlâ Dergisi Örneği Adem Sağır (Yrd. Doç. Dr. Karabük Üniversitesi) Sosyal Medyada Tesettür Esintisi Emre Yıldırım (Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi) 16: 15 Kahve Arası 16: 30 Panel 8: Çalışma Hayatı ve Kadın Oturum Başkanı: Fatma Fidan (Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi) Kriz Olgusunun Kadına Yönelik Algı ve Kadın İşgücüne Etkisi Nuran H. Belet (Dr. Gazi Üniversitesi) Erkeklerin Çalışan Kadın Olgusuna Yönelik Algı ve Tutumları Semih Okutan (Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi) Kazım Mert (Öğr. Gör. Sakarya Üniversitesi) Pınar Memiş (Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi) Şule Aydın Turan (Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi) Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme nin (TCDB) Önemi: Türkiye ve Çeşitli Ülke Uygulamaları Gonca Güngör (Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi) Kadriye İzgi Şahpaz (Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi) Kapanış: 17: 45 Akşam Yemeği: 18: 30

16 15 Türkiye de Kadın Deneyimleri Oturum Başkanı: Asku Bora (Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi) Hatıradan Tarihe: İdeoloji, Otorite ve Birey Olarak Kadın Gonca Bayraktar Durgun, (Doç. Dr. Gazi Üniversitesi) Sivil Toplumda Aktivist Deneyimleri: Cesur ve Güzel Fatma Fidan, (Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi) Dilay Güvenç (Öğr. Gör. Kocaeli Üniversitesi) Kadın ve Göç Olgusunun Türk Medyasında Ele Alınması: Karşılaştırmalı Bir Bakış Baran Hanağası, (Doktora Öğrencisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi) İlke Acar, (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Türkiye Temsilcisi)

17 16 Hatıradan Tarihe: İdeoloji, Otorite ve Birey Olarak Kadın Gonca Bayraktar Durgun (Doç. Dr. Gazi Üniversitesi) Siyaseti, toplumu, ekonomiyi ve tarihi makro seviyede incelemek oldukça yaygın, gelişmiş ve meşru iken; bir ülkenin siyasal tarihindeki tartışmalı bir dönemi sıradan bireylerin gündelik yaşam tecrübelerinden yola çıkarak anlamaya çalışmak daha az başvurulan, hala rüştünü ispat ile yükümlendirilmiş bir yaklaşımdır. Kişisel hayat tecrübelerinin sosyal bilimlerin araştırma alanına dahil edilmesi ve bunun tasvip edilebilir bulunması sosyal bilimlerde geçen yüzyılda başlayan ve klasik yaklaşımlara alternatif yeni yaklaşım ve yöntem arayışlarına karşılık gelir. Gerçekliği sözlü tarih yoluyla anlama ve yorumlama faaliyeti; tarihçinin, siyaset bilimcinin veya sosyologun önkabülleri, varsayımları, hipotezleri veya teorileri ile - bilinçli ya da değil- içinde yer aldığı inşa edilmiş ve edilmeye de devam edilen bilimsel hapishanelerde kendi anlamları, değerleri ve bakış açıları ile gerçekliği analiz iddiası yanında; sıradan insanın gündelik hayatının büyük anlatıların yanında var olabilmesine, duyurulmasına uzun süre devam eden nesnelliköznellik tartışmasına kendini hapsetmeden imkan vermektedir. Kurumsal olanların yanında bireysel değerlerin, kararların ve eylemlerin tarihin yaşanma biçimini nasıl biçimlendirdiğini anlamak ve yorumlamak için imkan sunmaktadır. Sözlü tarihin toplumlar açısından yaşayan bir bellek olduğu düşüncesinden hareketle bu çalışma, ülkemiz siyasal tarihi açısından tartışılan ve 28 Şubat Süreci olarak adlandırılan dönemin kadın-otorite, kadın-iktidar, kadın-ideoloji bağlamında kişisel tecrübenin yorumlanmasına bir öz-anlatım örneğidir. Bu anlatımın iki amacı mevcuttur: Birincisi, yaşanan tarihin tecrübe edildiği mikro seviyede sıradan birey için ne ifade ettiğinin doğrudan aktarımını sunmanın bir teşebbüsü olarak bunun ilgili tarihsel bağlam içine yerleştirilmesini, analiz edilmesini ve meta anlatılarla karşılaştırılmasını sağlayacak zemini hazırlamaktır. İkincisi, anlatan ve aktaran birlikteliği ni içinde barındırması nedeniyle (nesne ile özne ilişkisi ikinci kez üst üste gelmesi durumu) bu çalışma metodolojik olarak sözlü tarihin bir öz-tarih şeklinde çalışılması olasılıklarını, imkânlarını ve sınırlılıklarını tartışmaya açmaktır.

18 17 Kadın ve Göç Olgusunun Türk Medyasında Ele Alınması: Karşılaştırmalı Bir Bakış Baran Hanağası (Doktora Öğrencisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi) Göç üzerine olan literatür, otuz yıl öncesine kadar, göçmen erkeği konu edinip, kadını dışlardı. O günden bu yana, göçmen kadın üzerine birçok akademik çalışma yapıldı. Bugün, göçmen kadının durumu, yaşadıkları problem ve onlar üzerine şekillendirilen politikalar üzerine bir çok tartışma ve yorum sözkonusudur. Türkiye de de göç sosyal bir olgudur ve yazılı ve görsel medyanın bu olgu özelinde, göçmen kadın hikayelerini gündeme taşıması beklenir. Fakat, gözlenen, Türkiye de medyanın yerel göçmen kadın hikayelerini, yurtdışından gelen göçmen kadın hikayelerine tercih ettiğidir yılındaki çalışmalara göre Dünya daki 191 milyon uluslararası göçmenin, 95,5 milyonun kadındır. Özellikle, 1990 lardan bu yana kadın göçmen sayısında artışlar gözlenmiştir. Türkiye de kamuoyununun uluslararası göçmen kadınların durumunu yeterince ele almadğı bir vakadır. Oysa, ülkeye, çok farklı sebeplerden legal ya da kaçak bir şekilde göç eden kadın vardır. Çoğu yasadışı yaşayan ve çalışan bu kadınlar, tıpkı Ernest Ravenstein ve Everett Lee nin İt ve Çek Teorisi (Push and Pull Theory) nde belirttikleri gibi, ülkelerindeki iş olanağı azlığı, politik zorluklar, ekonomik ve çevresel sıkıntılar ve diğer etkenlerden dolayı Türkiye ye gelmektedirler. Kendilerini koruyabilecek yasaların elverişsizliğinden dolayıda birçok trajedinin gönülsüz kahramanları olmaktadırlar. Çalışmamda, Türk medyasının yurtdışından gelen göçmen kadın hikayelerini gündeme taşıma konusundaki eksikliklerini ve dolayısıyla kamuoyunu bilgilendirme görevlerini yapmayışını bir göçmen kadın trajedisi ile anlatıp, Lübnan ve Avustralya daki farklı iki göçmen kadın trajedisinin nasıl bu ülkelerdeki medya tarafından yoğun bir şekilde ele alınıp, kadınların şiddet ve sosyal dışlanma gibi sorunlarını tartışmaya açtıklarını göstereceğim. Türkiye deki hikaye, yasadışı yollarla Türkiye ye giriş yapan ve bir şantaj olayının kurbanı olan Narine Mıkırçyan ile ilgilidir. Narine in hikayesi ışığında Türkiye deki uluslararası kaçak göçmen kadınların durumuna ışık tutarak, medyanın bu grup ile ilgili gerekli duyarlılığı göstermediğini yansıtmaya çalışacağım. İkinci trajik göçmen kadın hikayesi ise Lübnan da kaçak olarak çalışmaya başlayan Ethopyalı Alem Dechasa ile ilgilidir. Lübnan da hep süregelen kadına şiddet ve onu ikinci sınıf görerek zulmetme gerçeği, bu göçmen kadının başına gelenlerle ilişkilendirilecek ve Dechasa nın trajik sonunun Lübnan medyasında yer almasının, ülkede kadın hakları ve göçmen hakları konularını nasıl tekrar gündeme sıcak bir şekilde taşıdığı üzerinde durulacaktır. Son göçmen kadın hikayesi Avustralya ya göç eden İrlandalı Jill Meagher in bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesi ve sonuçları üzerinedir. Meagher cinayeti Avustralya ve İrlanda medyasını ayağa kaldırmış ve kadın ve göçmen hakları konularının yeniden tartışılmaları için bir zemin hazırlamıştır. Melbourne de cinayet sonrasında düzenlenen 30 bin kişinin katıldığı sessiz yürüyüşün etkileri medya tarafından kamuoyuna taşınmış ve Meagher olayı

19 18 birçok kadın hakları savunucusu sivil toplum örgütünün seslerini duyarabilmesi içinde önemli olmuştur. Türk medyasının göçmen kadınlarının sorunlarına eğilimi ve diğer ülke medyalarının konuyu ele alışları arasındaki frekans ve içerik farklılığının gerçekliği düşündürücüdür. Bu çalışmada konu olan hikayeler ve karşılaştırmaları bu gerçekliği sorgulamamızı sağlayacaktır. Önleyici Gazetecilik (Gate-Keeping Journalism) kavramı bu karşılaştırmalarda kullanacağım önemli bir kavram olacaktır.

20 19 İlke Acar, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Türkiye Temsilcisi Kadına yönelik şiddetin en üst seviyesi olan kadın cinayetlerine karşı, Münevver Karabulut cinayeti yaşandığı günden bugüne kurduğumuz Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak mücadele ediyoruz. Yıllardır kadın mücadelesinde olan kadınlarla başlayan platform, bugün artık bu mücadeleyle yollarını yepyeni kesiştirmiş genç kadınlar, çalışan kadınlar, işsiz kadınlar, şiddet gören kadınların aileleriyle devam ediyor. Düzenleyeceğiniz Kriz Konferansları nda, sizlerle özellikle yaptığımız çalışmalarımızı paylaşmak istiyoruz. Konuşmamızın başlıklarını şu şekilde özetleyebiliriz: - Erkek egemenliğinin sonucu olan ve uzun yıllardır devam eden bir şiddet biçimi olarak kadın cinayetlerinin son yıllarda Türkiye de artma nedenleri, - Dünya genelinde kadın cinayetlerinin boyutu, - Kadın cinayetlerinin artmasına neden olan pek çok etkenden biri olarak hukuk sistemi hangi yollarla kadınlara karşı, - Ekonomik kriz, muhafazakarlık, toplumsal çatışmalar kadın cinayetlerini nasıl etkiliyor, - Takip ettiğimiz yaklaşık 20 kadın cinayeti davasındaki deneyimlerimiz, - Platformumuz ve derneğimizin kurucusu olan, kızları ya da yakınları öldürülmüş yaklaşık 20 aileyle birlikte mücadele deneyimlerimiz, - 8 Mart ta Meclis te kabul edilmiş olan 6284 nolu yasanın hazırlanmasına ilişkin deneyimlerimiz, - Aileler kadın cinayetlerine karşı mücadelede neyin peşindeler, - Verilerle kadın cinayetleri (başvuru yapmış olduğumuz hiçbir devlet kurumunda kadın cinayetlerine dair bir istatistik bulamamış olmanın sonucu olarak, kendi araştırmalarımızı yapıp yaşanan cinayetleri tarayarak kadın cinayetlerine dair son bir buçuk yılın verilerini içeren istatistiki rapor hazırladık.)

21 20 Kadın ve Kimlik Oturum Başkanı: Kadinların Öznel Kimliklerini İnşa Etme Sürecinde Aile İçi Kültürel Söylemler: Genç Kızlar Üzerine Bir Araştirma Gül Aktaş (Öğr. Gör. Dr. Pamukkale Üniversitesi) Tezer Özlü nün Romanlarını Kadın, Beden ve Kimlik Bağlamında Okumak Evşen Çerkeşli (Öğr. Gör. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu) Türkiye de Transseksüellere Karşı Toplumsal Tutumlar Burçak Cürül (Yüksek Lisans Öğrencisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

22 21 Kadınların Öznel Kimliklerini İnşa Etme Sürecinde Aile İçi Kültürel Söylemler: Genç Kızlar Üzerine Bir Araştırma Gül Aktaş (Öğr. Gör. Dr. Pamukkale Üniversitesi) Kadınların/genç kızların öznelliklerini gündelik yaşam içinde deneyimlemesi ve kadınlık rollerinin gerek ev içinde gerekse evin dışındaki sosyal yaşam alanında yeniden ve yeniden üretilerek kültürel söylemler aracılığıyla aktarılması önemli bir sosyal problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle aile ve toplumsal pratikler içinde kurulan cinsiyete ilişkin kimlik tanımlamaları kadın öznelliğinin oluşumunda merkezi bir öneme sahiptir. Dolayısıyla cinsiyet kimliklerinin ev içinden başlayarak sosyal yaşama doğru biçimlenişi kadınların/genç kızların gündelik deneyimlerini, sosyal statülerini, kendini ifade etme biçimini, sosyal ve kişisel beğenilerini şekillendiren bir süreçtir. Buradan yola çıktığımızda çalışma iki temel amaç üzerinde odaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, yaş aralığındaki genç kızların öznel kimliklerinin belirlenmesinde etkili olan aile içi ilişkiler yoluyla üretilen rol beklentilerinin ne şekilde aktarıldığı sorunsalıdır. İkincisi ise aile içi kültürel söylemleri genç kızların nasıl yorumladıkları ve gündelik hayattaki kendilerine sunulan kadınlık tanımlamalarını hangi bağlamlar çerçevesinde yeniden inşa ettikleri konusunu onların bakış açısıyla ortaya koymaya çalışmaktır. Genç kızlar kişisel anlatılarında gündelik yaşamı nasıl deneyimlediklerini kendi bakış açılarıyla verirken kadınlık kimliğinin çekirdeğini oluşturan ev içi alanı nasıl dönüştürmek istedikleri de geleceğe bir çağrı niteliğini taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırmada kullanılan derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Ankara nın alt ve üst sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklere sahip aileleri araştırmanın katılımcı grubunu oluşturmaktadır. Bu iki grup farklı toplumsal sınıfları temsil etmesi açısından önem arz etmektedir. Çünkü toplumsal sınıflar cinsiyet kimliklerinin oluşmasında etken bir role sahiptir. Bu bağlamda genç kızların öznel kimliklerini inşa etme sürecinde içinde bulunulan toplumsal ilişkilerin kurulduğu dinamik yapı önemli bir çıkış noktasıdır. Dolayısıyla bireylerin anlam dünyası kadar o anlamın inşa edildiği yapıyı da tahlil etmek genç kızlara ilişkin bir referans çerçevesi sunacak ve bu iki farklı sınıfsal yapı genç kızların öznel kimliklerinin oluşmasında karşılaştırma imkanı sağlayacaktır. Bu çerçevede yapılan görüşmeler 4 ü alt sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklere sahip aileler olmak üzere anne, baba ve genç kızdan oluşan 12 kişi ile diğer 4 ü üst sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklere sahip ailelerle anne, baba ve genç kız olmak üzere 12 kişi ile toplam 24 katılımcıyla derinlemesine görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler tek oturumda tamamlanırken ortalama 5-6 saat sürmüştür. Görüşmeler sohbet havasında katılımcıların kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilecekleri bir ortam yaratılarak yapılmıştır. Yapılan görüşmeler katılımcıların izni alınarak ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Katılımcılara açık uçlu soruların yöneltildiği görüşme formu, onların sosyo-demografik ve sosyo-kültürel düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yapılan görüşmelerden yola çıkarak nitel araştırmaya paralel bir şekilde verileri organize edip yorumlamak için tematik bir çatı oluşturulmuş ve tematik kategoriler belli başlıklar altında analiz edilerek betimsel ve sistematik bir çözümleme yapılmıştır.

23 22 Araştırmadan elde edilen veriler ışığında iki farklı toplumsal sınıftan katılımcıların kimliklerini inşa sürecinde deneyimledikleri yaşamsal pratikler açısından çok büyük farklarla karşımıza çıkmadığını görmekteyiz. Araştırma sonucunda alt sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklere sahip ailelerde genç kızların özellikle geleneksel aile içinde kayda değer görülmeyen, itibar edilmeyen, önemsenmeyen, ikinci plana atılan kimlik tanımlamalarıyla daha çok yüzleştiği ortaya çıkmıştır. Buna karşılık üst sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklere sahip ailelerdeki genç kızlardan her ne kadar geleneksel örüntülere ilişkin davranışlar beklense de kısmen daha özgür olduğu, öznel kimliklerini oluştururken aile ve sosyal çevresiyle daha az çatışmaya girdiği gözlenmiştir.

24 23 Tezer Özlü nün Romanlarını Kadın, Beden ve Kimlik Bağlamında Okumak 1 Evşen Çerkeşli (Öğr. Gör. İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu) Tezer Özlü, Türk edebiyatı içinde kadınlık deneyimlerini eserlerine büyük bir çıplaklıkla ve cesaretle aktarabilmiştir. Çocukluğun Soğuk Geceleri ve Yaşamın Ucuna Yolculuk romanlarının en temel ortaklık noktası, anlatıcı-karakterin kendi istekleriyle toplumun beklentileri arasında kalmaktan dolayı yaşadığı kimlik bunalımıdır. Anlatıcıkarakterin iki roman boyunca aktarılan büyüme hikâyesinin bir kadın olarak ataerkil toplumda var olma mücadelesi vermenin zorluklarını içerdiği tespit edildiğinden, anlatıcının büyüme ve bireysel olgunlaşma hikâyesine paralel olarak toplumla yaşadığı çatışmanın ve kimlik bunalımının ipuçlarına da ulaşmanın mümkün olduğu görülür. Anlatıcı-karakter iki roman boyunca öz-anlatımla çocukluktan orta yaşa kadarki yaşam hikâyesini bu dönemde etkili olan kişi ve kurumlar aracılığıyla aktarırken aslında sözü edilen bunalımın, sürekli çatışmanın ve arada kalmanın hikâyesini yansıtır. Anlatıcı çocukluğundan beri tanık olduğu ya da bizzat yaşadığı toplumsal dayatmalar yüzünden hayatının odağına kendini alır. Yani kendi başına ve kendi istediği gibi yaşayabilmek en büyük amacıdır. Bu nedenle hiçbir yere ait olmama ve sorumluluk isteyen her şeyden kaçma arzusunun temeli oluşur. Başta cinsellik söz konusu olduğunda protagonistin yalnızca toplumsal ve ahlaki kurallarla kuşatılmakla kalmadığı bir de kadın olarak erkek egemen toplumda cinselliği kendi seçimleriyle yaşamanın ve geleneksel rolleri ötelemenin zorluğunu da göğüslediği anlaşılır. Cinsiyetin sınırlarının asıl belirleyeni, toplumsal kodlardır. Özlü nün iki romanındaki anlatıcı-kadın karakterlerin cinsiyet kavramıyla olan sorunlu ilişkisi toplumsal rollerle kişisel tercihlerinin çatışmasından doğar. Çünkü kadının alanı evi, yani özel alandır. Fakat toplumsal cinsiyetin öngördüğü iyi bir anne ve sadık bir eş olma zorunluluğunu reddederek belirlenen kuralların dışına isteyerek çıkar. Anlatıcıkarakter toplumun beklentisinin aksine kendi doyumuna ulaşmak üzere cinselliğini yaşar. Devam niteliği taşıyan iki romanda protagonistin hikâye edilen süreç içinde toplumsal değerlerle barışamaması ve toplum tarafından kadına yüklenen görevlerle olan çekişmesi, anlatının temelini oluşturduğundan yani romanlar kadın bildungsromanı özelliği gösterdiklerinden yukarıda bahsedilen çatışma alanlarının yarattığı etkiyle anlatıcı-karakter hayatının farklı dönemlerinde farklı tepkiler geliştirir. Daha doğru bir ifadeyle kişisel kimlik krizi, bireysel seçimleri tayin edebilmenin ve 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 2009 yılında yapılan aynı adlı yüksek lisans tezi kaynak alınarak hazırlanmıştır.

25 24 kendini keşfetmenin merkezinde 1 bulunduğundan anlatıcı-karakterin yaşadığı çatışma sonrasındaki dönüm noktalarını incelemek Özlü nün romanlarının krizle bağlantı noktalarını anlamlandırır. Öyle ki ilk romanda intiharı dener. Ancak ölerek uzaklaşmasına izin verilmediği için kendi hayatı üzerinde söz sahibi olabilmek adına başka bir çözüm bulur. O noktada ikinci romanda kaçıp istediği yere, istediği kişiyle giderek ve geride bıraktıklarını düşünüp onlar için vicdan azabı duymayarak kendiyle ve hayatıyla ilgili en esaslı kararı vermiş olur. Sonuçta Tezer Özlü, bu iki roman aracılığıyla kadının bedenine dair tahakküm kurmak isteyenler karşısında alternatif bir duruş sergileyerek esas kimliğine ulaşmak için oldukça cesur ve eşine az rastlanır çözümler üretir. Son olarak da romanların Özlü nün otobiyografisi olarak ele alınabileceği düşünülürse onun Türk toplumu içindeki aykırı duruşu bir kat daha önem kazanır. 1 Amelie Oksenberg Rorty, Character, Persons, Selves, Individuals, Theory of the Novel: A Historical Approach içinde, der. Michael McKeon (Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press, 2000), s

26 25 Türkiye de Transseksüellere Karşı Toplumsal Tutumlar Burçak Cürül (Yüksek Lisans Öğrencisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Bu çalışma, Türkiye de kimlik politikalarına son yıllarda dahil edilen; transseksüel bireylerin, farklı kimlik taleplerine bağlı olarak devlet ve toplumla olan ilişkilerine, yapılan derinlemesine görüşmelerden i örnekler vererek odaklanmaktadır. Bu doğrultuda toplumsal yaşamdan dışlanan transseksüel kadınların; toplumsal kimliklerini ve bedenlerini inşa ederken karşılaştıkları sorunları gündeme getirmeyi amaçlamaktadır. Yazı buna ek olarak, transseksüel bireylerin yoğun ve sistematik bir şekilde maruz kaldıkları hak ihlallerine vurgu yaparken ataerkil yapıdan etkilenenin yalnızca orta sınıf beyaz kadın olmadığı; aynı zamanda erilden dişile transseksüel bireylerin de yaşam haklarının ihlal edildiğini iddia etmektedir. Ayrıca toplumsal cinsiyet tartışmaları ve transseksüel kadınların toplumsal cinsiyet tartışmalarında nasıl değerlendirildiği ve transseksüel kadınların cinsiyet kimliklerini inşa ederken, heteroseksist ataerkil yapıyı nasıl tehdit ettikleri ve hangi noktalarda dönüştürdüklerine ilişkin yeni bir tartışma alanı açmaktadır. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet ilişkilerinde ötekileştirilen, kimlik politikalarına dahil edilmeyen, görünmezlik kıskacında bırakılan transseksüel kimlikleri görünür kılmaya çalışılmaktadır. Tüm bunlarla birlikte; Türkiye de yaşayan transseksüel yurttaşların günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara ve ayrımcılıklara, aile ve sosyal çevreyle ilişkilerine, politikaya ve medyaya yaklaşımlarına, yaşamlarını kazanma şekillerine, birey olarak kamusal alanda yaşadıkları problemlere değinirken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin transseksüel kadınların haklarına erişim noktasında hiçbir yasal ve fiili tedbirler almaması sonucunda yaşanan hak ihlallerinin yoğunluğunu arttırdığı vurgulanmaktadır. Bu hususta yapılan görüşmelerden hareketle Türkiye de yaşayan transseksüel yurttaşların mevcut anayasal haklara ulaşmakta güçlük çektiği, engellerle karşılaştığı ve devletin söz konusu hakları sağlamada etkin bir şekilde yükümlülüklerini yerine getir(e)mediği ve çoğu zaman devletin; kurum ve kuruluşların da uyguladığı politikalar ile transseksüel bireylere yönelik hak ihlallerinin uygulayıcısı veya teşvik edicisi olduğu gözler önüne serilmektedir. Büyük bir heyecanla başlayan görüşmeler, genel olarak görüşmecilerin evlerinde, diğer hallerde derneklerde gerçekleştirildi. Görüşmelerin en kısası yarım saat, en uzunu ise bir buçuk saat sürdü. Bu süre, görüşmecilerin soruların cevaplarına verdiği uzunluğa göre değişti. Görüşmeler esnasında, görüşmecilerin isteklerine bağlı olarak kendi seçtikleri isimlerle çalışmada yer aldılar. Her görüşme öncesinde görüşmeciye; kendimden kısaca bahsederek, görüşmeciyi; çalışmanın kapsamına, soruların içeriğine, görüşmelerin nerelerde kullanılacağına ilişkin olarak bilgilendirdim. Görüşmecilerin hepsi ses kayıt cihazının kullanılmasına müsaade etti. Çoğu zaman ses kayıt cihazının varlığı unutularak görüşmeler sohbet havasında gerçekleşti. Bu doğrultuda veriler yarıyapılandırılmış derinlemesine görüşmelerle elde edildi. Ayrıca verilere; görüşülen

27 26 transseksüel kadınların sosyal çevreyle ilişkilerini ve davranışlarını bulundukları doğal ortamda betimleyerek etnografik gözlem yoluyla ulaşıldı. Topladığım verileri ise çalışmanın teorik kısmına eklemleyerek, yorumlamaya çalıştım. 1 Transseksüellik, toplum tarafından bir hastalık, sapıklık olarak algılanmıştır. Bazıları tarafından üst sınıfların seksüel fantezisi olarak görülse de toplum bu durumu iğrenç, ahlaksızlık ve sapkınlık olarak görmüş, cinsel kimlik olarak kabul etmemiştir. Nihai olarak bu çalışma; toplum içinde transseksüellere karşı hızla yayılan önyargı ve nefretin temelde neye dayandığını, hangi aracı kurumlardan beslendiğini tespit ederek, transseksüel bireylerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere Anayasal haklarına erişebilme noktasında toplum ve devletin, transseksüel bireylerle uzlaşması ümidi ile yazılmıştır. i Görüşmeler yılı içerisinde; Ankara, İstanbul ve İzmir de dokuz transseksüel kadın ile gerçekleştirilmiştir.

28 27 Türkiye de Kadın Çalışmaları Oturum Başkanı: Şule Toktaş (Doç. Dr. Kadir Has Üniversitesi) Proje Kadın Hatice Altunok (Dr. Gazi Üniversitesi) Mustafa Altunok (Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programları Ne Yapıyor?! Yasemin Yüce Tar (Öğr. Gör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Türkiye de Kadın Haklarının Gelişimi Açısından Tanzimat ve Meşrutiyet in Önemi Gizem Çakmak (Dr. Yeditepe Üniversitesi) Gülsüm Kınıkoğlu Başer (Arş. Gör. Yeditepe Üniversitesi) Kadın Deneyimlerine Yönelik Eleştiriler ve Üçüncü Dalga Metodoloji Arayışları: Dalgaları Aşmak Mümkün mü? Elif Madakbaş (Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi)

29 28 Proje Kadın Hatice Altunok (Dr. Gazi Üniversitesi) Mustafa Altunok (Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Son çeyrek asrın sosyal bilim yazınında ilgi çeken veya öne çıkan çalışma alanlarından biri cinsiyet konusunu merkeze almaktadır. Genelde kimlik ve cinsiyet, özelde ise kadın tematiğine ilişkin yerli ve yabancı literatür incelendiğinde hatırı sayılır bir birikim olduğu söylenebilir. Bu birikim kitap ve dergi yayınları; kongre ve sempozyumlar; lisansüstü düzeyde yürütülen eğitim programları gibi bilimsel faaliyetler sonucunda oluşmaktadır. Özellikle üniversiteler, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler konu ile ilgili olarak farklı boyutlarıyla çalışmalarını arttırmaktadır. Bu çalışmalar kurumsal düzeyde çeşitli birimlerin oluşturulmasıyla daha somut hale gelmektedir. Örneğin üniversiteler, üniversite bünyesinde kadın araştırma merkezi; siyasi partiler kadın kolları aracılığıyla bu bağlamda çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Merkezi örgütlenmemiz içerisinde ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı doğrudan kadın konusuna ilişkin çalışmaların yürütücüsü konumundadır. Bahsedilen kurumlar kadın a ilişkin incelemeler yapmak, veri toplamak, öneriler sunmak için pek çok araç kullanabilmektedirler. Bu araçlarından birini de bilimsel proje ler oluşturmaktadır. Son yıllarda kadın ve cinsiyet temalı bilimsel proje sayısının gittikçe arttığı görülmektedir. Yapılan projelerde öne çıkan boyutların, tespit edilen sorunların ve sunulan çözüm önerilerin neler olduğu kadar bir proje kadın figürünün varlığı da incelemeye değer görünmektedir. Bu çalışmada tüm bu boyutlar itibariyle TÜBİTAK, UNDP ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın kadın konusu üzerine destekledikleri araştırma projelerinde kadın olgusu incelenecektir.

30 29 Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programları Ne Yapıyor?! Yasemin Yüce Tar (Öğr. Gör. Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Üniversitelerin toplumsal sorunlarla ilişkisi, toplumsal sorunların çözümü konusundaki yaklaşım ve katkılarının nasıl olacağı konusu, çok boyutlu bir tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Tartışmanın genel çerçevesi; üniversite ve toplumsal yaşam, bilim üretme ve bilimin üretim sürecinin gündelik yaşam ile ilişkisi, üretilen bilginin neye yaradığı, bu ilişkinin hiyerarşik yapısı gibi hususlar etrafında sürüp gitmektedir. Bilimsel çalışmalar ne kadar toplumsal yaşamın içinden çıkar?, Bilimsel çalışmalar toplumsal yaşamın sorunlarını çözmekle yükümlü müdür?, Sosyal bilimler toplumsal yaşamın dinamiklerini anlamakta ne kadar muktedir? gibi sorular bahsi geçen tartışmanın önemli mihenk taşlarını oluşturmaktadır. Genelde sosyal bilimler özelde ise kadın çalışmaları alanında bu soruların sorulması, Akademi-feminizm-saha arasındaki ilişkiyi görmek ve tartışmaya açmak açısından önemli bir başlangıç sağlayabilecektir. Sunulan çalışma, yukarda zikredilen soruları Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama merkezlerine bağlı yürütülen Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı yüksek lisans programları bünyesinde tamamlanmış olan yüksek lisans tezlerine sormaktadır. İlgili alanın Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tez merkezinde mevcut olan yüksek lisans tezleri; konularına, yıllara, kimler tarafından hazırlandığına, konuların çalışılma sıklığına göre gruplandırılarak değerlendirilmiştir. Çalışma ile kadın sorunları ve uygulama programlarının ürettikleri akademik bilginin nereden beslenmekte olduğu, hangi konuları öncelediği ve hangi sonuçlara ulaşıldığı anlaşılmak istenmiştir. Türkiye üniversitelerindeki kadın merkezlerinin varlıkları özelde de yüksek lisans programlarının içerikleri, konu başlıkları üzerinden yapılacak tartışma, kadın çalışmalarının akademik boyutunu, bilgi üretme yöntem ve biçimleri ile kaynaklarını tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Türkiye de 2011 yılı itibariyle Toplamda 165 üniversite olup bunun 103 ü devlet üniversitesi, 62 si vakıf üniversitesidir. (YÖK internet sayfası) Bunlardan yalnızca 19 üniversitede Kadın Sorunları Araştırma Merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerden Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans programı olan üniversiteler; İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Ege Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi ( öğretim yılında öğrenci almış), 19 Mayıs Üniversitesi ( öğretim yılında öğrenci almış) Mersin Üniversitesi (henüz öğrenci almamış) gibi 7 üniversitedir. İncelenecek tezler 4 üniversitede (İstanbul, Ankara, ODTÜ, Ege) yapılmış tezlerdir. YÖK Tez Merkezinde Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı altında 143 tez bulunmaktadır. Bu tezler yılları arasında yapılmış tezlerdir. Bu tezlerden 80 kadarı sistem üzerinden incelemeye ve okunmaya açıktır. Açık olmayan tezler konu başlıkları ve kısa içeriği üzerinden değerlendirilmiştir.

31 30 Çalışma kadın çalışmaları alanındaki bilgi birikimini mevcut tezlerle sınırlı görmemekte ancak akademik olarak yapılanların temsilini sağladığını düşünmektedir. Akademi-feminizm-saha üçlemesinde akademi boyutunun fotoğrafını çekmenin var olanı değerlendirmek için önemli bir kaynak sunmakta olduğu iddia edilmektedir.

32 31 Türkiye de Kadın Haklarının Gelişimi Açısından Tanzimat ve Meşrutiyet in Önemi Gizem Çakmak (Dr. Yeditepe Üniversitesi) Gülsüm Kınıkoğlu Başer (Arş. Gör. Yeditepe Üniversitesi) Osmanlı İmparatorluğu nda 18.Yüzyılın sonlarında başlayan ve 19.Yüzyılda Tanzimat Fermanı nın ilanıyla devam eden, II. Meşrutiyet in ardından hız kazanan batılılaşma/modernleşme çabaları, kadın hakları açısından da olumlu gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Bu olumlu gelişmeler, İmparatorluk ve Cumhuriyet arasındaki sürekliliği de gözler önüne sermektedir. Cumhuriyet, İmparatorluk tebaasını vatandaşlara dönüştürerek radikal bir kopuş ortaya koysa da, bu dönüşümü gerçekleştirecek olan toplumsal ve siyasal düzen, Tanzimat ve ardından Meşrutiyet ile birlikte yeşermeye başlamış, Cumhuriyet e bu değişikliği gerçekleştirecek yapısal bir düzen miras bırakmıştır. Tanzimat dönemi kadınlara resmi eğitim sürecinin başladığı dönem olmuştur. İlk kız Rüşdiyelerinin 1859 yılında açılmasının ardından, orta öğretimde ders verecek kadın hocalar yetiştirmek amacıyla ilk Darülmuallimat açılmış, bu okulları kadınlara meslek eğitimi veren sanayi mektepleri takip etmiştir. 1 Meşrutiyet in 1876 da ilanının ardından kadınlarda eşitlik talepleri artmış, Fransız Devrimi nin sloganları olan özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganlarını benimseyen kadınlar, kadın-erkek eşitsizliğini ve aile içindeki rollerini sorgulamaya başlamışlardır. 2 I.Meşrutiyet in uzun ömürlü olmaması kadın hareketi açısından hayal kırıklığı yaratmış olsa da, 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet in hemen ardından, kadınlar tarafından kurulan derneklerin sayısındaki artış ve kadınlara hitap eden dergi ve gazetelerin yoğunluğu, kadın hareketinin bastırılamadığını aksine daha da güçlendiğinin habercisi olmuştur. II. Meşrutiyet döneminde kadınların eğitim hayatına katılmalarına önem verilmiştir. Ancak kadınların eğitimi kamusal hayata katılmalarından ziyade, iyi birer eş ve anne olarak erkek-yurttaşların eğitimleri için önem taşımaktaydı. 3 Bu amaç doğrultusunda kadınların ev işleri ve çocuk bakımı konularında bilgi sahibi olmaları amacıyla gece kursları açılmış, bu kursları 1913 de açılan hastabakıcı kursları takip etmiştir. Kurslarla birlikte 1911 yılında ilk kız lisesi açılırken, bazı kadınların kız sanat okullarında sekreter olarak meslek edindikleri görülmüştür. Yavaş yavaş iş hayatına 1 Uğurcan, Sema, Tanzimat Devrinde Kadının Statüsü, 150.Yılında Tanzimat, yay. Hazırlayan. Hakkı Dursun Yıldız, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, Ateş Yurtsever, Nevin, Yeni Harflerle Kadın Yolu/Türk Kadın Yolu , Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Özel Yayını. 3 Üstel, Füsun, Makbul Vatandaşın Peşinde, II. Meşrutiyet ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011.

33 32 dâhil olan kadınlar, Birinci Dünya Savaşı nda dikiş, dokuma ve tütün atölyelerinde çalışarak, kamusal yaşama daha yoğun bir biçimde katılma imkânına sahip olacaklardır. 1 İkinci Meşrutiyet in ilanının ardından kadınların toplumsal hayata katılma taleplerini daha yüksek sesle duyurmaya başlamalarıyla, kadın ve aile konusu batılılaşma/modernleşme taraftarı kesim ile İslamcı/muhafazakâr kesim arasında önemli bir çatışma malzemesi olmuştur. İslamcı, Batıcı ve Türkçü yazarlar kendi yayınlarında kadınların toplumsal rollerini olmasını istedikleri biçimde resmetmişler, birbirlerini eleştirirken de yine kadın konusuna sıkça başvurmuşlardır. Örneğin, bir kesim dönem boyunca kadının peçe ve çarşaf giymesine cephe alırken diğer bir kesim bazı kadınların sokakta karşılaştıkları erkeklere peçelerini kaldırarak selam vermelerini ağır bir biçimde eleştirmiştir. 2 Bu çalışmada bir taraftan Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri incelenerek kadın haklarında meydana gelen gelişmeler ortaya konurken diğer yandan bahsedilen dönemlerde kadının konumunu modernlik ve geleneksellik açısından bir çatışma unsuru haline getiren erkek egemen söyleme yer verilecektir. Çalışma, kadın hakları açısından Tanzimat- Meşrutiyet dönemleri ile Cumhuriyet arasında radikal bir kopuştan ziyade süreklilik olduğu tezini savunacaktır. 1 Berkes, Niyazi, Türkiye de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak Berkes, Niyazi, Türkiye de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak 2008.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2014 Güz Programı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2014 Güz Programı 20 14 BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ 2014 Güz Programı Bilgi Kültür Merkezi 22 seminer dönemini içeren 11 yılı geride bırakarak yeni bir seminer dönemine başlamak üzeredir. Geçen 11 yıllık sürede Sanattan Felsefeye,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Proje Önerisi Sunumu

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Proje Önerisi Sunumu Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Proje Önerisi Sunumu Proje Yürütücüsü nün; Unvanı, Adı - Soyadı: PROF.DR.ÇİLER DURSUN Kurumu/Kuruluşu: ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Bölümü/Birimi:

Detaylı

2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Polis Akademisi Başkanı

2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Polis Akademisi Başkanı PROGRAM 2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Başkanı Selami ALTINOK Emniyet Genel Müdürü Fatma Betül SAYAN KAYA (Teşrifleri halinde) Aile

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasette Orta Doğu POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

V. Din Şûrası Programı

V. Din Şûrası Programı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı V. Din Şûrası Programı Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar; Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri 08-10 Aralık 2014 Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi 1. GÜN:

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2015 Güz Programı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2015 Güz Programı 20 15 BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ 2015 Güz Programı Bilgi Kültür Merkezi 24 seminer dönemini içeren 12 yılı geride bırakarak yeni bir seminer dönemine başlamak üzeredir. Geçen 12 yıllık sürede Sanattan Felsefeye,

Detaylı

KRĠZ VE KRĠTĠK KONFERANSLARI III

KRĠZ VE KRĠTĠK KONFERANSLARI III KRĠZ VE KRĠTĠK KONFERANSLARI III krizkritik@sakarya.edu.tr KADIN, KRĠZ, KRĠTĠK 28-29 Kasım 2012 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konferans Bilim Kurulu Prof. Dr. Fatmagül BERKTAY (Ġstanbul

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : UYGULAMALI SAHA ARAŞTIRMALARI Ders No : 0020090028 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ALT BAŞLIKLAR DİPLOMASİ. -Sosyal Medya ve Diplomasi. -Kamu Diplomasisinin Gelişimi. - Diplomasinin 11 Eylülü : Wikileaks. -Önleyici Diplomasi

ALT BAŞLIKLAR DİPLOMASİ. -Sosyal Medya ve Diplomasi. -Kamu Diplomasisinin Gelişimi. - Diplomasinin 11 Eylülü : Wikileaks. -Önleyici Diplomasi Kongre Kapsamı Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve diğer ilgili bölümlerde öğrenimlerini sürdürmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017)

DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017) - TEBLİĞ ÇAĞRISI - DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017) Bir Kadın - Bir Dünya Güç ve Adalet İnşası İçin Politikalar ( 23-26 Kasım 2017, İstanbul - Türkiye ) İslam inancına göre kadın ve

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU LER İN ADI Z/S T U TOP KREDİ ECTS SBKY593 YÜKSEK LİSANS TEZİ Z - - - - - SBKY591 SEMİNER-I Z - - -

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ, YAŞAM ANLATILARI, MİTLER VE TARİH YAZIMI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU EYLEM PLANI

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU EYLEM PLANI TÜRK TORAKS DERNEĞİ KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU EYLEM PLANI 2017-2018 Türk Toraks Derneği Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Akciğer Hastalıkları kavramının uzmanlık

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY4163 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Dersin işleniş yöntemi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ/SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA Doktora Tezi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSSO092 SOSYAL BİLİMLERDE METOD Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSSO092 SOSYAL BİLİMLERDE METOD Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSSO092 SOSYAL BİLİMLERDE METOD Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 3 Zorunlu Yok TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

Türkiye de Gazetecilik Mesleği

Türkiye de Gazetecilik Mesleği ÖN SÖZ Gazetecilik, siyasal gelişmelere bağlı olarak özgürlük ve sorumluluklar bakımından mesleki bir sorunla karşı karşıyadır. Türkiye de gazetecilik alanında, hem bu işi yapanlar açısından hem de görev

Detaylı

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ 10 Temmuz 2007, Salı 09:00 09:15 Açılış 09:15 10:30 Panel I Kadın ve Sağlık 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Panel

Detaylı

11. Boğaziçi Buluşması

11. Boğaziçi Buluşması SEMPOZYUM 11. Boğaziçi Buluşması Kadın Perspektifleri: Beden, Şiddet ve Aktivizm 12 13 Aralık 2014 BAŞVURULAR BAŞLADI Türkiye de üniversite gençliğinin özelde Türkiye nin Avrupa Birliği ile ilişkileri,

Detaylı

ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 2014 ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Kontenjan 60 Puan Türü MF-1 Eğitim Dili Türkçe Eğitim Süresi 4 yıl Yer ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - III

DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - III DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - III Abant-Bolu Büyük Abant Oteli 11-14 Mayıs 2017 Program 09.00 İstanbul dan Hareket 09.00 Ankara dan Hareket 13.00-14.00 Öğle Yemeği ve Serbest Zaman 11 MAYIS 2017 PERŞEMBE 14.00-14.30

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4207 Dersin Adı MEKANIN SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 6 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE NAMUS CİNAYETLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Doktora Tezi Ayşe Nevin Yıldız Ankara-2009 i İÇİNDEKİLER

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Unvanı :Servet AKYOL : Merzifon/1976 :Dr. İletişim: E-Posta :sakyol@akdeniz.edu.tr Telefon :(242) 227 44 00/6421 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 18-19 Mart 2006, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 2 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

TÜRKĠYE'DE TOPLUMSAL CĠNSĠYET ÇALIġMALARI KONFERANSI: EġĠTSĠZLĠKLER, MÜCADELELER, KAZANIMLAR

TÜRKĠYE'DE TOPLUMSAL CĠNSĠYET ÇALIġMALARI KONFERANSI: EġĠTSĠZLĠKLER, MÜCADELELER, KAZANIMLAR TÜRKĠYE'DE TOPLUMSAL CĠNSĠYET ÇALIġMALARI KONFERANSI: EġĠTSĠZLĠKLER, MÜCADELELER, KAZANIMLAR Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Enstitüsü Beyoğlu, Ġstanbul 29-30 Kasım 2008 PROGRAM 29 KASIM 2008 (CUMARTESĠ)

Detaylı

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi 2009: Değişim ve Güçlenme. 13-16 Ekim 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir, TÜRKİYE

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi 2009: Değişim ve Güçlenme. 13-16 Ekim 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir, TÜRKİYE Lütfen Dağıtınız BİLDİRİ ÇAĞRISI Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi 2009: Değişim ve Güçlenme 13-16 Ekim 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir, TÜRKİYE Uluslararası Multidisipliner

Detaylı

26 Haziran 2015, İstanbul YTONG Mimari Fikir Yarışması "20 Yıl Sonra Ben Buradayken

26 Haziran 2015, İstanbul YTONG Mimari Fikir Yarışması 20 Yıl Sonra Ben Buradayken 26 Haziran 2015, İstanbul 2015 YTONG Mimari Fikir Yarışması "20 Yıl Sonra Ben Buradayken Jüri Değerlendirme Toplantısı: Yarışma takvimi gereği 22 Haziran 2015 Pazartesi günü tamamlanan başvurular sonucu

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 303 Güz

DERS PROFİLİ. POLS 303 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası İlişkiler Kuramı POLS 303 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM FEMİNİZM VE HUKUK BİRİNCİ BÖLÜM FEMİNİST HUKUK TEORİSİ'NDE TEMEL TARTIŞMALAR

BİRİNCİ KISIM FEMİNİZM VE HUKUK BİRİNCİ BÖLÜM FEMİNİST HUKUK TEORİSİ'NDE TEMEL TARTIŞMALAR İÇİNDEKİLER CİLT - III BİRİNCİ KISIM FEMİNİZM VE HUKUK BİRİNCİ BÖLÜM FEMİNİST HUKUK TEORİSİ'NDE TEMEL TARTIŞMALAR OTURUM BAŞKANİ Prof Dr. Ülker GÜRKAN Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3 İNSAN HAKLAR

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün Mesajı Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğu 02.01.2012 tarihinden

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

SUAT DERVİŞ EDEBİYATI

SUAT DERVİŞ EDEBİYATI Ü N İV E RSİT E Sİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi 3. KADIN YAZARLAR SEMPOZYUMU SUAT DERVİŞ EDEBİYATI Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu İstanbul 4-5 NİSAN 2013 Yeni Yüzyıl Üniversitesi 3.

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

19 MAYIS 2011 PERŞEMBE

19 MAYIS 2011 PERŞEMBE PROGRAM 19 MAYIS 2011 PERŞEMBE 08.00 Ankara Merkezden (Ankara Üniversitesi, Cebeci Kampüsü) Hareket 09.00 Ankara Esenboğa Havalimanı ndan Hareket 12.00-13.00 Öğle Yemeği 13.00-13.30 Kayıt 13.30-14.00 Açılış

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

1 Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Koç-Kam) Tarafından 13 Mart 2010 Tarihinde Gerçekleştirilen Çalıştay a ilişkin Rapor Koç-Kam tarafından 13 Mart

Detaylı

Yayın No. : 3249 İşletme-Ekonomi Dizisi : 722. 1. Baskı Ağustos 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-372 - 2

Yayın No. : 3249 İşletme-Ekonomi Dizisi : 722. 1. Baskı Ağustos 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-372 - 2 I Yayın No. : 3249 İşletme-Ekonomi Dizisi : 722 1. Baskı Ağustos 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-372 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye

Detaylı

DOKTORA PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

DOKTORA PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ DOKTORA PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ Bölümümüz tarafından bilimsel hazırlık dersleri alması uygun görülen öğrencilerin toplamda 18 krediyi geçmemek koşuluyla alacağı dersler danışmanları tarafından

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI

ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI Eğitimde Görme Engelliler Derneği Hazırlayanlar Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi

Detaylı

2015-2016 DÖNEM I MED 115: Temel Bilimler I Ders kurulu 14.09.2015-09.10.2015 4 Hafta/ 73 saat

2015-2016 DÖNEM I MED 115: Temel Bilimler I Ders kurulu 14.09.2015-09.10.2015 4 Hafta/ 73 saat 2015-2016 DÖNEM I MED 115: Temel Bilimler I Ders kurulu 14.09.2015-09.10.2015 4 Hafta/ 73 saat Dersler Teorik Pratik Toplam Davranış Bilimleri 25-25 Sağlıklı Yaşam ve Halk Sağlığı 25-25 Sosyal Bilimler

Detaylı

KISA ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Ege Üniversitesi 2003

KISA ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Ege Üniversitesi 2003 KISA ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya Şaşman Kaylı Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Bölümü/Anabilim Dalı: Sosyal Hizmet E-posta: derya.kaylı@cbu.edu.tr Telefon: 0236 2391318/5862 Adres: Celal Bayar Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politika Bilimi LAW 221 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2015/1 CİLT: 2 SAYI: 2 s. 215-219

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2015/1 CİLT: 2 SAYI: 2 s. 215-219 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2015/1 CİLT: 2 SAYI: 2 s. 215-219 KİTAP DEĞERLENDİRMESİ:TÜKETİM TOPLUMU VE DİN Kitap Değerlendirmesi: Tüketim Toplumu ve Din İsmail Demirezen, Ensar

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medya: Haberleşmenin büyük insan gruplarına aktarımını sağlayan araçlar Televizyon Sinema Radyo Kitaplar Gazeteler, dergiler ve çizgi romanlar Bilgisayar ve internet Televizyon

Detaylı