C Türkiye Öncelikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C20 2015 Türkiye Öncelikleri"

Transkript

1 C Türkiye Öncelikleri C20 Türkiye online anketi sonuçlarına göre hazırlanmıştır 3 Mart

2 C20 Türkiye Gündem Oluşturma İstişare Raporu Giriş C20 (veya Sivil 20), G20 nin çok uluslu kurumların yönetişim ve politika formülasyonu süreçlerinde sivil toplumun oynadığı rolün önemini kabul etmelerinin sonucu ortaya çıkmış olan G20 (20 ler Grubu) resmi katılım gruplarından biridir. Sivil toplum örgütleri, G20 nin 2008 deki ilk devlet başkanları seviyesindeki toplantısından bu yana katılım göstermekte, örgütlenmelerini G20 nin küresel etki alanı ve politikalarının küresel etkisine göre düzenlemekte ve küresel sivil toplumun G20 süreçlerine sistematik, sürekli ve koordineli bir şekilde katılımlarını sağlamaya büyük önem vermektedirler. C20 Türkiye, C20 nin bugüne kadar yapılan üçüncü organizasyonudur; ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli konularda çalışan 13 Türk sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenmiştir. C20 Türkiye yürütme kurulu çalışmalarına Şubat 2014 de dünya sivil toplumunun 2015 G20 toplantısına katılımını sağlayacak geniş tabanlı bir katılımcı istişare süreci oluşturmak üzere masa başı araştırmalar ve aktif hazırlıklar yaparak başladı. Bu süreç iki aşamadan oluşuyor: istişare sürecinin birinci aşaması C20 nin 2015 gündemini saptamayı, ikinci aşama ise ele alınan konularla ilgili sorunlara yönelik uygulanabilir tavsiyeler içeren sivil toplumun görüş belgelerini oluşturmak için fikir alışverişi sürecini içerir. Önceki C20 lerden çıkarılan dersler ve C20 nin vizyonu göz önüne alınarak, bu sürecin tasarımı açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Başlangıcından beri C20 Türkiye nin hedefi kapsayıcı olmak ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcının iştirakini sağlamaktır. Katılımcı yaklaşım, G20 ülkeleri ve diğer ülkelerin ve özellikle En az Gelişmiş Ülkeler (LDC ler) in farklı örgütlerinin görüşlerini duymayı amaçlamaktadır. Bu hedef, C20 Türkiye nin tarafsız bir toplantı organizatörü ve yöneticisi olarak hareket etme isteğinden ve G20 meseleleri etrafında geniş tabanlı bir sivil toplum gündemi oluşturmaya yardımcı olma niyetinden kaynaklanmaktadır. Arzu edilen geniş katılımı sağlamak amacıyla C20 Türkiye bir dizi araç ve mekanizmayı devreye sokmuştur. Bunların ilki C20 Türkiye nin C20 nin gündemini tespit etmesine yardımcı olmak üzere 9 Ocak 2015 tarihinde başlattığı çok-dilli online ankettir. Bu rapor, online anketin sonuçlarını ve olası C20 gündemini ortaya koymaktadır. Rapor istişare sürecinin ilk aşamasını belgeleme ve C20 Türkiye nin gündemi ve çalışma gruplarının nihai halinin verileceği takip sürecinde kaynak olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. C20 Türkiye nin gündeminin ilan edileceği Mart ayı başlarında yayınlanması beklenmektedir. Metodoloji Anket, 2008 den bu yana dünyadaki sivil toplum örgütlerinin daha önce odaklandığı destek konularını analiz eden bir politika arka planında şekillendirilmiş ve Türkiye nin 2015 G20 Başkanlığı öncelikleri çerçevesinde hazırlanmıştır 1. Anket 4 tematik alandan oluşmaktadır: toparlanmanın güçlendirilmesi ve kaldırma potansiyeli, ekonomik direncin artırılması, sürdürülebilirliğin desteklenmesi ve cinsiyet eşitliği. Alt konular Türkiye nin G20 gündemindeki konuları yansıtacak şekilde gruplandırılmış ve buna sivil toplumun başlatacağı tüm politika tartışmalarına cinsiyet eşitliği konusunun dahil edilmesini sağlamak üzere cinsiyet ayrı bir kategori olarak eklenmiştir. 6 dilde (İngilizce, Türkçe, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Çince) yayınlanan ankette, katılımcılardan 2015 de sivil toplum için en önemli sorunların neler olduğu sorulmuştur. Her bir katılımcının bu dört alandan en fazla 2 konu seçmesine imkan verilmiştir. Anket 6 hafta boyunca açıktı; C20 Türkiye, bu süre içinde azami girişin sağlanması ve mümkün olduğu kadar farklı açılardan görüşleri alabilmek için anketin faal bir şekilde tanıtımını yaptı. C20 Türkiye, C20 Avustralya nın veritabanından dünyadaki 650 sivil toplum ve devletin iletişim bilgilerini devraldı. Bunun yanında tüm G20 ülkelerinde sivil toplum ağlarının bir haritalaması da bulunuyordu; buradan 80 kadar sivil toplum ağının listesine ulaşıldı. Anket G20 ülkeleri ve diğer ülkelerde STK, devlet, medya ve iş dünyasının temsilcilerini doğrudan temsil eden yaklaşık 850 şahsa gönderildi. C20 Türkiye ayrıca daha fazla 1 2

3 katılımın sağlanması için Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı kurumlar dahil yürütme kurulu üyelerinin örgütsel ve kişisel ağlarını da kullandı. Tüm örgütlerin ağ üyeliği ile ilgili kesin veriler mevcut olmadığı için sirkülasyon rakamını izlemek tam olarak mümkün olmadı. Ancak, anketin C20 Türkiye yürütme kurulu vasıtasıyla 6500 den fazla örgüte, ağa ve şahsa iletildiği tahmin ediliyor; bu örgütlerin de üye örgüte ulaşma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor. Anket sorularını yanıtlayanların sayısı 1169; bu bize % lik bir geri dönüş oranı veriyor ki bu da sektör standartlarına uygundur. Kısıtlamalar Tüm bu tarz anketlerde olduğu gibi kullanılan metodolojide birkaç kısıtlama bulunuyordu. Öncelikle, ankete katılım prensip olarak herkese açıksa da teknik dil ve kullanılan online araç bazı katılımcıları varsayılan olarak dışarıda bırakmış, ankete katmamış olabilir. Ancak, bu tür durumlarda bu her zaman olasılık dahilinde olduğu için anket baştan mümkün olduğu kadar geniş sayıda sivil toplum örgütünü kapsayacak şekilde tasarlanmıştı. İkinci olarak, katılımı mümkün olduğu kadar basit ve esnek kılmak için ve aşırı karmaşık giriş işlemlerinin katılım oranlarının düşmesine yol açtığına ilişkin önceki C20 lerden çıkarılan dersleri göz önünde bulundurarak mecburi alanların sayısı özellikle sınırlı tutuldu. Ancak, bunun da cinsiyetlere ayrılmış verilerin bulunmaması ve katılan örgütlerle ilgili kapsamlı bilgi eksikliği gibi bazı sakıncaları oldu. Bu son zorluk, anketin katılımcılardan örgütleriyle ilgili ayrıntı istememesi ve örgütleriyle ilgili ayrıntı verenlerin verdikleri cevapları kurumları adına mı yoksa şahsen mi verdiklerini belirtmelerinin istenmemesinden kaynaklandı. Bu da bugüne kadar süreçte hangi örgütlerin temsil edildiğiyle ilgili kayıtlarımızda eksikliğe yol açtı. Son olarak, katılımcılara erişmek için uygulanan yaklaşım, ki ağırlıkla birbirine yönlendirmeye dayanıyordu, anketin kapsamlı izlenmesi ve sirkülasyon oranlarının değerlendirilmesine izin vermedi. Bu nedenle, yanıt verenlerin oranlarını değerlendirmek zor. Bu istişare sürecini geliştirmek için katılım kolaylığı ve katılımcılarla ilgili uygun verilerin toplanması arasında daha iyi bir denge kurulmasını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca, bulgularımızı güçlendirmek için yanıt oranlarını izlemeye daha fazla önem vereceğiz. 3

4 Katılım C20 Türkiye nin anketini 91 farklı ülkeden 388 örgütü temsilen toplamda 1169 kişi cevapladı. Aşağıda bu anketin sonuçlarıyla ilgili kısa bir analiz bulacaksınız. Beklendiği gibi, katılımcıların en çok kullandığı dil İngilizceydi (toplam cevapların %59 u), bunu Türkçe (toplam cevapların %36 sı) takip etti. Diğer dillerin kullanılma oranı çok düşüktü. Çizelge 1: Tüm katılımcıların yüzdesine göre ilk 20 ülke (n=1169) Toplam katılanların %33 ü Türkiye dendi. Türkiye nin G20 ye evsahipliği yapması ve tanıtımın en büyük odak noktasını oluşturması nedeniyle bu hakimiyet bekleniyordu. Ancak, sonuçlar diğer ülkelerden katılımın çeşitliliğini de ortaya koyuyor. Türkiye den sonra en fazla katılım gösteren ülkeler ABD (%20), İngiltere (%5), Almanya (%4) ve Avustralya (%4) oldu. Sonuçlara göre 14 En az Kalkınmış Ülke (LDC) ve G20 ülkesi olmayan 55 ülke de temsil edilmişti. Sonuçlar birçok Avrupa Birliği ülkesi dahil tüm G20 ülkelerinin ankete katıldığını gösteriyor. 4

5 Çizelge 2: Tüm katılanlara göre G20 ülkelerinden katılanların yüzdeleri (n = 906) Daha önce G20 ye evsahipliği yapan ülkelerin diğer ülkelerin katılımına oranının daha yüksek olmaması ilginç bir sonuçtu; bu durumda başkanlık değiştikçe sivil toplumda olası bir ilgi kaybından söz edilebilir. Bu anketin verileri sivil toplumun G20 süreçlerine göreceli kısıtlı katılımının arkasındaki nedenleri açıklamaya yeterli değil; ancak, olası bir açıklamanın sivil toplumun hükümetlerin STK verilerine verdiği değerle ilgili algıları, sivil toplumun kendine özgü çalışma şekilleri, öncelik verme ve etkileyecekleri kitleyi seçmeleri gibi birçok unsuru içereceğini düşünmek yanlış olmaz. Örgütsel temsil Yukarıdaki belirtilen kısıtlamaları göz önüne alarak, ankete cevap verenlerin sayısının örgütlere göre dağılımı Türk örgütler, uluslararası örgütler ve diğer ulusal örgütlerden oluşan bir terkibi ortaya koydu. Tek tip bir örgüt türü baskın değildi. Transparency International Global Citizen TOG KAGIDER TEGV KEDV Oxfam Kadın Kooperatifi Global Financial Integrity Bread for the World UN Women Habitat G(irls) 20 TEMA ACEV WWF Hewlett Packard Turkey El Barzón Tax Justice Network Africa Financial Transparency Coalition Çizelge 3: Cevap verenlerin sayılarına göre ilk 20 örgüt (n = 1169) Örgüt Number başına of cevap respondents verenlerin per sayısı organisation Bulgular Anketin sonuçları C20 Türkiye nin web sitesinde anket boyunca yayınlandı ve gerçek zamanlı olarak güncellendi. Bu durum, istişare mekanizmasının şeffaflık ve açıklığını artırmakla kalmadı aynı zamanda verilen cevapların önceden takip edilebilmesini sağladı. İstişare sürecinin ilk birkaç haftasında birkaç eğilim hemen kendini gösterdi ve nihai sonuçlarda teyid edildi. Aşağıdaki çizelge tüm katılımcılar için ilk 8 öncelikli konuyu göstermektedir. 5

6 Çizelge 4: Tüm katılımcılara göre ilk 10 öncelikli konu (n=1169) Aşağıdaki çizelge C20 Avustralya nın 360 katılımcının yer aldığı politika istişare süreci sonuçlarını içermektedir gündem istişare sürecine katılım oranının daha yüksek olması C20 nin daha kurumsallaştığına yönelik cesaret verici bir işaret. Bu aynı zamanda uluslararası sivil toplumda C20 nin politika istişare süreciyle ilgili farkındalığın arttığının da belirtisi olarak algılanabilir. Daha etkileyici bir sonuç ise sivil toplumda 2014 ile 2015 arasında önem verilen konular üzerindeki uyum. C20 Türkiye anketinde eşitsizlikle mücadele ve sürdürülebilir, kapsayıcı kalkınma birçok konuyu kapsadığı için en önemli konu olarak kapsayıcı büyüme alt-konusu ile birlikte toplam oyların %43 ünü aldı. Avustralya da eşitsizlik ayrı bir konu olarak ele alınmış ancak gene benzer şekilde çok sayıda oy alarak en önemli üç konu arasına girmişti. Ayrıca yolsuzlukla mücadele ve vergi şeffaflığı 2014 ve 2014 de en öncelikli iki konu arasında yer aldı; bu da sivil toplumun eşitsizlikle mücadelede yolsuzluk ve vergi şeffaflığıyla ilgili alınacak önlemlerin şart olduğu görüşünde olduğunu gösteriyor. C20 Türkiye anketinde en öncelikli 10 konu arasında yer alan temel sosyal hizmetlere erişim, iklim ve gıda güvenliği gibi diğer birkaç konu 2014 de de en önemli 10 konu arasında yer almıştı. Son olarak, bu rakamlar C20 Rusya daki önceliklerle karşılaştırıldığında yolsuzlukla mücadele, kapsayıcı ve adil büyüme, istihdam, temel hizmetlere erişim, iklim ve sürdürülebilirlik konularının 2013 den bu yana her C20 gündeminde yer aldığını söyleyebiliriz. 6

7 Çizelge 5: C20 Avustralya politika öncelikleri, en öncelikli 3 konu olarak anılma sıklığına göre sıralanmıştır. Türk eğilimi Ankete cevap veren Türk katılımcıların sayı olarak üstünlüğü ve G20 nin bu yıl Türkiye nin evsahipliğinde yapılıyor olması nedeniyle Türk katılımcıların yanıtları ile küresel yanıtların karşılaştırılması Türklere özgü bir eğilimin olup olmadığını görme açısından yararlı olabilir. Çizelge 5: En öncelikli konular, Türk katılımcılar ile tüm katılımcıların karşılaştırması Türk katılımcıların seçtiği en öncelikli 10 konunun çoğu genelde diğer katılımcıların seçtikleriyle aynı ancak biraz daha ağırlıklı bir yüzde oranına sahip. Örneğin, Türk katılımcıların %85 i yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık derken, tüm katılımcılarda bu oran %75. Gene de öncelik yapısı her iki grup için genelde aynı ve sıralamada aynı konularda yüksek oy kullanılmış. En büyük fark altyapı yatırımlarının Türk katılımcılar için 7

8 daha öncelikli ve gıda güvenliğinin ise daha öncelikli olarak görülmediğinde. Katılımcıların geneline bakıldığında gıda güvenliğinin altyapı yatırımlarından daha öncelikli olduğu görülüyor. Konu Küresel Sıralama Türkiye Sıralaması Yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık 1 1 Temel sosyal hizmetler 2 2 Vergi adaleti ve şeffaflığı 3 3 KOBİ ler dahil İstihdam 4 5 Yenilenebilir enerji 5 4 Kapsayıcı büyüme 6 8 Kadının sosyal korumaya erişimi 7 6 Kadının istihdamı (KOBİ ler dahil) 8 7 Kadının temel sosyal hizmetlere erişimi 9 9 Kadının mali hizmetlere erişimi Tablo 1: konu sıralamaları, küresel sıralamalar ile Türkiye sıralamalarının karşılaştırması C20 Türkiye için gündem teklifi Yukarıda belirtildiği gibi, anket soruları 4 tematik alan altında toplam 21 alt-konuya ayrıldı. Katılımcılardan her bir tematik alan altında en fazla 2 alt-konu seçmeleri istendi. Başlangıçta konu sayısını sınırlandırmanın nedeni, geçmiş deneyimlerden çıkarılan derslere istinaden konu alanlarının sayısı ve dolayısıyla çalışma gruplarının sayısı arttıkça süreçlerin yönetiminde oluşan belgelendirilmiş zorluklardı. Bu nedenle, bu ankette oyların en yüksek oranını alan 8 alt-konunun 4 tematik alan altında gruplandırılmasına karar verildi. En yüksek oy alan konuların listesinden, ankette en güçlü oyları alan çoğu konunun arasında açıkça bir örtüşme olduğu görülüyor. Bu nedenle en fazla oy alan konuların aşağıdaki şekilde gruplandırılması önerilmektedir: Bu dört tematik alan, her bir alt-konu üzerinde sivil toplum konumunun oluşturulacağı ikinci aşamada çalışma gruplarının temelini teşkil edebilir. Bu nedenle, online anketin genel sonuçlarına göre C20 gündemi ve çalışma grupları için aşağıdaki yapı önerilmektedir. 8

9 Sonraki adımlar C20 Yürütme Kurulu, C20 Uluslararası Danışma Kurulu ile bu anketle ilgili bulguları gözden geçirip çözümlemek ve C20 politika istişare ve geliştirme sürecinde bundan sonra izlenecek adımların ne olacağı üzerine karar vermek üzere Şubat ayı sonunda bir araya geldi. Toplantıda yukarıdaki dört alanın çalışma gruplarının oluşumunda temel alınmasına karar verildi ve enerjiye erişim, gıda güvenliği ve iklim değişikliği için finansman gibi bazı konuların sürdürebilirlik altına dahil edilmesi önerildi. Bu raporun ve C20 Türkiye gündeminin yayınlanmasını takiben, konu başlıklarına göre oluşturulacak çalışma grupları gündemdeki dört konu etrafında toplanacak ve çalışma grubu üyeleri Şubat ayındaki toplantıdan gelen tavsiyeleri ileriye taşımakla sorumlu olacaklar. Bir ulusal ve bir uluslararası başkanı olacak bu çalışma grupları politika konumlandırma ve tavsiye oluşturmadan sorumlu olacaklar. Bu ise dünyadaki farklı sivil toplum örgütlerinin görüşlerini yansıtacak pozisyonlar oluşturacak şekilde tasarlanmış katılımcı bir istişare ve geliştirme süreci ile gerçekleştirilecek. Bu süreçler 2015 G20 boyunca C20 Türkiye nin süregelen destek çalışmalarının da temelini oluşturacak. 9

10 Ek 1: Yorum YÖNETİŞİM: Yolsuzlukla mücadele ve vergi adaleti Yolsuzlukla mücadele ve vergi adaleti 2008 den beri sivil toplumun gündemindeydi ve 2010 da Toronto da G20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubunun (ACWG) kurulmasını takiben daha da öne çıktı. Sivil toplumun yolsuzlukla mücadele gündemi maden çıkarma sanayinde şeffaflık, yararlanma hakkı, rüşvet, kamu ve özel sektörde dürüstlük konularını içeriyor. ACWG nin kurulmasından da anlaşılacağı gibi yolsuzlukla mücadele G20 ülkeleri için de önemli bir gündem maddesi dönemi için yeni bir eylem planının onaylanması ile yararlanma hakkı, rüşvet, maden çıkarma sanayi gibi yüksek riskli sektörler, kamu ve özel sektörde şeffaflık ve dürüstlük gibi konuları ele alma taahhütleri, G20 nin yolsuzlukla mücadele gündemine verdiği önemin ve bunun sürdürülebilir ve adil büyüme ile bağlantısının bir göstergesi niteliğindedir. 2 Türkiye nin 2015 G20 başkanlığı diğer şeylerle birlikte önceki G20 taahhütlerinin uygulanmasına da odaklanmıştır. Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili olarak, başkanlık ACWG nin eylem planını, kamu ve özel sektörde yolsuzlukla mücadeleye özel önem verilerek yakın izlemeye alacak. Sivil toplum örgütlerinin (STÖ ler) yolsuzlukla mücadele gündemine artan ilgisi bu konunun tüm dünyadaki katılımcılar için en yüksek önceliğe sahip konu olmasına da yansıyarak yolsuzlukla mücadele ve şeffaflığın bu yıl C20 gündemindeki yerini kesinleştirdi. Yıllar boyunca STÖ ler G20 ACWG ile güçlü bir çalışma ilişkisi geliştirmiş, bunun 2015 de de böyle olacağı gözlemlenmiştir. Bu ankette dünyadaki sivil toplum kuruluşları için vergi adaleti ilk üç öncelikli konu arasında yer aldı. Tamamına bakıldığında, toplam oyların %52 sini alarak üçüncü önemli öncelik sırasına yerleşti. Yolsuzlukla mücadele gibi vergi adaleti ve şeffaflığı da 2008 den beri sivil toplum için yüksek öncelikli bir konuydu ve 2011 de Cannes Zirvesi nde alt-konulardan biri olarak daha da önem kazandı. Vergi gündemiyle ilgili olarak sivil toplum örgütleri mali işlem vergisinin desteklenmesi, kademeli vergilendirme sistemleri, vergi cennetleri ile ilgili daha sert tedbirlerin alınması çağrısı, otomatik bilgi alışverişinin artırılması ve ülke bazında raporlama ve gelişmekte olan ülkelerin Matrah Aşındırması ve Kâr Aktarımı (BEPS) sürecine katılımına kadar çok çeşitli konularda çalıştı G20 si, 2015 de vergi kurallarını modernize etmek üzere G20/OECD BEPS Eylem Planını tamamlamayı taahhüt etmiş ve bir sonraki yıl teslim edilecekler üzerinde mutabakat sağlamıştır. 3 Türkiye başkanlığındaki G20 önceliklerinde aynı taahhüt tekrarlandı. Ayrıca, uluslararası vergi sisteminin kapsayıcılığının artırılması taahhüdü yenilenerek bu konular üzerinde gelişmekte olan ülkelerin görüşünün dahil edilmesi çalışmalarının geliştirilmesi taahhüdünde bulunuldu. KAPSAYICI BÜYÜME: Temel sosyal hizmetler ve KOBİ ler dahil istihdam Temel sosyal hizmetler tüm oyların %63 ünü alarak dünyadaki sivil toplum örgütlerinin en öncelikli iki konusu arasında yer almaya devam etti. Bu eğitim ve sağlık gibi temel sosyal hizmetlere güçlü ilgi duyulduğunun bir göstergesidir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil istihdam tüm ülkeler genelinde %51 ve kadın istihdamında %38 gibi yüksek bir oy oranıyla öncelik sıralamasına girmiştir. Tarihsel olarak 2009 dan beri temel sosyal hizmetlere daha fazla yatırım yapılması çağrısı ve sosyal koruma hedeflerinin varlığı ile her iki konunun sivil toplum için yüksek önceliği bulunuyor. Benzer şekilde, istihdam 2007/08 ekonomi krizinden hemen sonra sivil toplum için yüksek öncelikliydi ve sivil toplum temel hizmetler ve istihdam arasındaki ilişkiyi düzenli olarak artırıyordu G20 zirvesinde liderler özellikle gençler arasındaki işsizliği azaltmaya odaklanarak işsizlikle mücadele, katılımı artırma ve kaliteli iş yaratmaya yönelik daha fazla çalışma yapmayı yeniden taahhüt ettiler. Eğitim, öğretim ve çıraklıkla ilişki kurulmasına rağmen, temel hizmetler ile istihdam seviyeleri arasındaki ilişkilendirme zayıftı. Sivil toplum tarafından bu konulara yüksek öncelik tanınması bunlar arasında yakın ilişki olduğunu göstermektedir. İnsan kaynağına asgari yatırım yapılmadığı takdirde G20 nin iddialı büyüme planları istenen sonuca ulaşmayabilir. Ankete katılanların C20 Türkiye nin dikkatini 2 https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/2015-turkey-g-20-presidency-final.pdf 3 https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/brisbane_g20_leaders_summit_communique1.pdf 4 https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/2015-turkey-g-20-presidency-final.pdf 10

11 bu çarpıcı konuya çekmek istemesi, birçok ulusal ve uluslararası kurum arasında güçlü, sürdürülebilir ve adil büyümeyi gerçekleştirmek için eşitsizlikle mücadele ihtiyacının artan bir şekilde dile getirilmesiyle de tutarlıdır. Bu, eşit dağılımlı güçlü ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanmasına yardımcı olabilecek ekonomik yönetişim modelleri üzerine yapılan tartışmaların yaygınlaşmasında da kendini göstermektedir. CİNSİYET: Kadının sosyal korumaya erişimi ve KOBİ ler dahil kadın istihdamı 2014 de G20 liderleri erkek ve kadın arasındaki istihdam katılım oranındaki uçurumu azaltmak üzere 2025 e kadar küresel büyümeyi önemli ölçüde artırma ve yoksulluk ve eşitsizliği azaltmak için 100 milyondan fazla kadının faal nüfusa dahil edilmesi taahhüdü başlığını açtı. Bu taahhüt Türkiye başkanlığında öncelik olarak tekrarlandı ve muhtemelen mevcut çalışma gruplarından birinin altında yer alacak bir alt-konu olarak Kadın 20 nin oluşturulması önerisinde bulunuldu. Daha önce belirtildiği gibi, C20 Türkiye, cinsiyet konusunu bilinçli bir şekilde Türkiye nin başkanlığındaki 2015 G20 önceliklerindeki konu alanlarına ek, ayrı bir istişare konusu alanı olarak belirledi. Bu, cinsiyet eşitsizliğinin ayrı bir konu olarak ele alınması ihtiyacından doğduğu kadar, aynı zamanda, G20 ve diğer ülkelerdeki ısrarcı ekonomik, sosyal ve siyasi cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmak üzere ilerleme kaydetmek adına tematik konular arasında ana-akımlaştırılan bir konu olmasından da ileri gelmektedir. C20 Türkiye, C20 nin 2015 deki çalışmaları boyunca cinsiyetin ana akımlaştırılmasını desteklemek üzere özel cinsiyet analizi yapmayı talep etti ve bu talebinde devam edecektir. Bu yaklaşım tüm dünyadaki katılımcıların cinsiyet konularına tanıdığı yüksek öncelikle pekişti. Kadının sosyal korumaya erişimi (%41) ve KOBİ ler dahil kadın istihdamı (%38), cinsiyet konusu alanında tüm ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin en öncelikli konuları arasındadır. Bu öncelikler G20 eylemleri boyunca cinsiyet eşitsizliğiyle mücadeleye kapsayıcı bir yaklaşımın yaygınlaşması için değerli bir başlangıç noktası oluşturacaktır. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: yenilenebilir enerji Eylül ayında yapılacak BM Zirvesinde kabul edilmesi beklenen 2015-sonrası kalkınma çerçevesi (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) ve Aralık ta Paris te yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı / COP21 (1992 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi taraflarının 21. Konferansı) nda imzalanması beklenen yeni uluslararası iklim değişikliği anlaşması ile 2015 yılı sürdürülebilirlik için çok önemli bir yıl olacak. C20 anketinde de sürdürülebilirlikle ilgili konuların yüksek oy alması şaşırtıcı olmadı. Sürdürülebilirlik alanının alt konularından olan yenilenebilir enerji oyların %44 ünü alarak en fazla oyu alan konu oldu ve Türkiye de en önemli 4 konu arasında, dünyada ise en önemli 5 konu arasında yer aldı. Birçokları Kasım da Antalya da yapılacak G20 devlet başkanları toplantısını BM sürdürülebilir kalkınma zirvesi ile Paris te toplanacak olan UN COP 21 arasında kritik bir dönemeç olarak görüyor. Türkiye başkanlığının resmi gündemde yenilenebilir enerji ve iklim finansmanına yaptığı güçlü vurgu, bu alanda ilerlemek için açık bir fırsat sunuyor. 11

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

C 20 2015. 2015 No 1 YÖNETİŞİM KONULARI DEĞERLENDİRME RAPORU. TÜRKİYE DEKİ STK lar & C20 YÖNETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ

C 20 2015. 2015 No 1 YÖNETİŞİM KONULARI DEĞERLENDİRME RAPORU. TÜRKİYE DEKİ STK lar & C20 YÖNETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ C 20 2015 YÖNETİŞİM KONULARI TÜRKİYE DEKİ STK lar & C20 YÖNETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 No 1 ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ 0 İyi Yönetişim, Kaliteli Yaşam İyi

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

C20_Arka Plan_Cinsiyet Eşitliği_22 Nisan 2015

C20_Arka Plan_Cinsiyet Eşitliği_22 Nisan 2015 CİNSİYET EŞİTLİĞİ: eşitsizlikle mücadele ve kadın haklarının desteklenmesi, kadınların KOBİ ler dahil katılım ve istihdamına odaklanma, kadının mali hizmetlerden yararlanması. Giriş: C20 nin 2015 in başlarında

Detaylı

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum OECD Tarım Komitesi 163. Oturum 28.01.2015 Ayhan Baran AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı İçerik Katılımcılar Toplantı gündemi G20 Bilgi Heyet listesi Gıda Tarım

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

C20_arka plan_yönetişim_22-04- 2015

C20_arka plan_yönetişim_22-04- 2015 YÖNETİŞİM: Yolsuzlukla mücadele, adil vergi sisteminin yaratılması, özel ve kamu sektöründe şeffaflığın artırılması Giriş C20 nin 2015 in başlarında yaptığı online anketten sonra G20 ile yapıcı bir işbirliğiyle,

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI Uluslararası Şeffaflık Derneği, siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

Sivil Toplum Öncelikleri ve 2015 Türkiye G20 Başkanlığı

Sivil Toplum Öncelikleri ve 2015 Türkiye G20 Başkanlığı Sivil Toplum Öncelikleri ve 2015 Türkiye G20 Başkanlığı Bu bilgilendirme notu, 2009 ve 2014 yılları arasında düzenlenen G20 toplantıları için ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

tepav Ocak2013 N201307 TÜRKİYE DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE NOTLAR DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Ocak2013 N201307 TÜRKİYE DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE NOTLAR DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ocak01 N0 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Evren AYDOĞAN 1 Araştırmacı, Yönetişim Çalışmaları Uluslararası Şeffaflık Örgütü nün- Transparency International (TI), Yolsuzluk

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

C20_arka plan_sürdürülebilirlik_22-04- 2015

C20_arka plan_sürdürülebilirlik_22-04- 2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Yenilenebilir enerji teknolojisine daha fazla yatırım, enerjiye erişilebilirliğin artırılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve etkilerini asgariye indirme Giriş C20 nin 2015 in başlarında

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

C20_Arka plan_kapsayıcı büyüme_22_04_2015

C20_Arka plan_kapsayıcı büyüme_22_04_2015 KAPSAYICI BÜYÜME: Eşitsizliğin azaltılması, temel sosyal hizmetlerin finansmanı ve KOBİ ler vasıtasıyla düzgün işlerin artırılması. Giriş: C20 nin 2015 in başlarında yaptığı online anketten sonra G20 ile

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Sürdürülebilir Marka Şehir: İzmir Araştırması ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Araştırmanın Amacı İzmir in sürdürülebilirlik konusunda bir marka şehir olması yolunda İzmir de yapılan / yapılması

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri. Özel Sektör Katılımı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri. Özel Sektör Katılımı 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Türkiye İstişareleri Özel Sektör Katılımı Genel Bilgi Binyıl Kalkınma Hedefleri nin sonuna yaklaşırken, hedef olan 2015 yılı sonrasında ve önümüzdeki on yıllarda Türkiye toplumunun

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

Ö Z E L B Ü L T E N FACTA (YABANCI HESAPLAR VERGİ UYUM YASASI) BEPS (MATRAH AŞINDIRMA VE KARIN AKTARIMI)

Ö Z E L B Ü L T E N FACTA (YABANCI HESAPLAR VERGİ UYUM YASASI) BEPS (MATRAH AŞINDIRMA VE KARIN AKTARIMI) Sayı : 2016/213 2 Tarih : 15.03.2016 Ö Z E L B Ü L T E N FACTA (YABANCI HESAPLAR VERGİ UYUM YASASI) VE BEPS (MATRAH AŞINDIRMA VE KARIN AKTARIMI) 1 Yararlanılan Kaynaklar 1- Vegide Ülke Sınırlarını Aşmak:

Detaylı

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin

Detaylı

GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER Strateji Planı

GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER Strateji Planı GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER 2016-2020 Strateji Planı NASIL BAŞLADI? ULI bünyesinde, 2016 yılında, gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların çalışma hayatlarındaki sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact Türkiye @globalcompacttr 10 ilke UN Global Compact 9,269 Şirket 164 Ülke 43,142 Rapor Sayılarla Global Compact Türkiye Raporlama Yapan İmzacı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz Global Fırsatlar Fonu nun Reuniting Europe programı Kamu Diplomasisi Hükümet ortamı ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO Yüksek büyüme hızı, ancak yüksek işsizlik oranları Genç işsizlik oranı ulusal işsizlik oranının iki katı (% 27.5) Genç kadın

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

3 Kasım 2006, İstanbul

3 Kasım 2006, İstanbul İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ için STK BULUŞMALARI 3 Kasım 2006, İstanbul Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle ilgili sorunların çözümüne

Detaylı

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 G20 2017 LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Ulus. Org. Şefliği Uzman Yardımcısı G20 2017 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Sera Gazı Envanter Sistemi nin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye de UES

Detaylı

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI T.C BARTIN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM, DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI 17.01.2013 GÜNDEM 2012 Yılı 2. Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi Başvurusu devam eden AB Hibe projeleri

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Türkiye, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5. sırada yer alıyor.

Türkiye, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5. sırada yer alıyor. Sayın Başkan, Değerli Basın mensupları, Odamızın Mayıs ayı olağan Meclis toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 65. Hükümetimiz, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM KONUŞAN ELLER

YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM KONUŞAN ELLER BASIN BİLDİRİSİ YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM KONUŞAN ELLER TÜRK ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU DERNEĞİ 3 Şubat 2016 Du nya Kanser Gu nu : Ankara Konuşmacılar Prof. Dr. Tezer Kutluk Uluslararası Kanser Kontrol Örgu

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 163 Aralık 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU G20 LİDERLER ZİRVESİ NİN TERÖR, MÜLTECİ KRİZİ VE EKONOMİ ÜÇGENİ Büşra ÇATIR İKV Uzman Yardımcısı 0 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr G20 LİDERLER ZİRVESİ NİN

Detaylı