C Türkiye Öncelikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C20 2015 Türkiye Öncelikleri"

Transkript

1 C Türkiye Öncelikleri C20 Türkiye online anketi sonuçlarına göre hazırlanmıştır 3 Mart

2 C20 Türkiye Gündem Oluşturma İstişare Raporu Giriş C20 (veya Sivil 20), G20 nin çok uluslu kurumların yönetişim ve politika formülasyonu süreçlerinde sivil toplumun oynadığı rolün önemini kabul etmelerinin sonucu ortaya çıkmış olan G20 (20 ler Grubu) resmi katılım gruplarından biridir. Sivil toplum örgütleri, G20 nin 2008 deki ilk devlet başkanları seviyesindeki toplantısından bu yana katılım göstermekte, örgütlenmelerini G20 nin küresel etki alanı ve politikalarının küresel etkisine göre düzenlemekte ve küresel sivil toplumun G20 süreçlerine sistematik, sürekli ve koordineli bir şekilde katılımlarını sağlamaya büyük önem vermektedirler. C20 Türkiye, C20 nin bugüne kadar yapılan üçüncü organizasyonudur; ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli konularda çalışan 13 Türk sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenmiştir. C20 Türkiye yürütme kurulu çalışmalarına Şubat 2014 de dünya sivil toplumunun 2015 G20 toplantısına katılımını sağlayacak geniş tabanlı bir katılımcı istişare süreci oluşturmak üzere masa başı araştırmalar ve aktif hazırlıklar yaparak başladı. Bu süreç iki aşamadan oluşuyor: istişare sürecinin birinci aşaması C20 nin 2015 gündemini saptamayı, ikinci aşama ise ele alınan konularla ilgili sorunlara yönelik uygulanabilir tavsiyeler içeren sivil toplumun görüş belgelerini oluşturmak için fikir alışverişi sürecini içerir. Önceki C20 lerden çıkarılan dersler ve C20 nin vizyonu göz önüne alınarak, bu sürecin tasarımı açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Başlangıcından beri C20 Türkiye nin hedefi kapsayıcı olmak ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcının iştirakini sağlamaktır. Katılımcı yaklaşım, G20 ülkeleri ve diğer ülkelerin ve özellikle En az Gelişmiş Ülkeler (LDC ler) in farklı örgütlerinin görüşlerini duymayı amaçlamaktadır. Bu hedef, C20 Türkiye nin tarafsız bir toplantı organizatörü ve yöneticisi olarak hareket etme isteğinden ve G20 meseleleri etrafında geniş tabanlı bir sivil toplum gündemi oluşturmaya yardımcı olma niyetinden kaynaklanmaktadır. Arzu edilen geniş katılımı sağlamak amacıyla C20 Türkiye bir dizi araç ve mekanizmayı devreye sokmuştur. Bunların ilki C20 Türkiye nin C20 nin gündemini tespit etmesine yardımcı olmak üzere 9 Ocak 2015 tarihinde başlattığı çok-dilli online ankettir. Bu rapor, online anketin sonuçlarını ve olası C20 gündemini ortaya koymaktadır. Rapor istişare sürecinin ilk aşamasını belgeleme ve C20 Türkiye nin gündemi ve çalışma gruplarının nihai halinin verileceği takip sürecinde kaynak olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. C20 Türkiye nin gündeminin ilan edileceği Mart ayı başlarında yayınlanması beklenmektedir. Metodoloji Anket, 2008 den bu yana dünyadaki sivil toplum örgütlerinin daha önce odaklandığı destek konularını analiz eden bir politika arka planında şekillendirilmiş ve Türkiye nin 2015 G20 Başkanlığı öncelikleri çerçevesinde hazırlanmıştır 1. Anket 4 tematik alandan oluşmaktadır: toparlanmanın güçlendirilmesi ve kaldırma potansiyeli, ekonomik direncin artırılması, sürdürülebilirliğin desteklenmesi ve cinsiyet eşitliği. Alt konular Türkiye nin G20 gündemindeki konuları yansıtacak şekilde gruplandırılmış ve buna sivil toplumun başlatacağı tüm politika tartışmalarına cinsiyet eşitliği konusunun dahil edilmesini sağlamak üzere cinsiyet ayrı bir kategori olarak eklenmiştir. 6 dilde (İngilizce, Türkçe, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Çince) yayınlanan ankette, katılımcılardan 2015 de sivil toplum için en önemli sorunların neler olduğu sorulmuştur. Her bir katılımcının bu dört alandan en fazla 2 konu seçmesine imkan verilmiştir. Anket 6 hafta boyunca açıktı; C20 Türkiye, bu süre içinde azami girişin sağlanması ve mümkün olduğu kadar farklı açılardan görüşleri alabilmek için anketin faal bir şekilde tanıtımını yaptı. C20 Türkiye, C20 Avustralya nın veritabanından dünyadaki 650 sivil toplum ve devletin iletişim bilgilerini devraldı. Bunun yanında tüm G20 ülkelerinde sivil toplum ağlarının bir haritalaması da bulunuyordu; buradan 80 kadar sivil toplum ağının listesine ulaşıldı. Anket G20 ülkeleri ve diğer ülkelerde STK, devlet, medya ve iş dünyasının temsilcilerini doğrudan temsil eden yaklaşık 850 şahsa gönderildi. C20 Türkiye ayrıca daha fazla 1 2

3 katılımın sağlanması için Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı kurumlar dahil yürütme kurulu üyelerinin örgütsel ve kişisel ağlarını da kullandı. Tüm örgütlerin ağ üyeliği ile ilgili kesin veriler mevcut olmadığı için sirkülasyon rakamını izlemek tam olarak mümkün olmadı. Ancak, anketin C20 Türkiye yürütme kurulu vasıtasıyla 6500 den fazla örgüte, ağa ve şahsa iletildiği tahmin ediliyor; bu örgütlerin de üye örgüte ulaşma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor. Anket sorularını yanıtlayanların sayısı 1169; bu bize % lik bir geri dönüş oranı veriyor ki bu da sektör standartlarına uygundur. Kısıtlamalar Tüm bu tarz anketlerde olduğu gibi kullanılan metodolojide birkaç kısıtlama bulunuyordu. Öncelikle, ankete katılım prensip olarak herkese açıksa da teknik dil ve kullanılan online araç bazı katılımcıları varsayılan olarak dışarıda bırakmış, ankete katmamış olabilir. Ancak, bu tür durumlarda bu her zaman olasılık dahilinde olduğu için anket baştan mümkün olduğu kadar geniş sayıda sivil toplum örgütünü kapsayacak şekilde tasarlanmıştı. İkinci olarak, katılımı mümkün olduğu kadar basit ve esnek kılmak için ve aşırı karmaşık giriş işlemlerinin katılım oranlarının düşmesine yol açtığına ilişkin önceki C20 lerden çıkarılan dersleri göz önünde bulundurarak mecburi alanların sayısı özellikle sınırlı tutuldu. Ancak, bunun da cinsiyetlere ayrılmış verilerin bulunmaması ve katılan örgütlerle ilgili kapsamlı bilgi eksikliği gibi bazı sakıncaları oldu. Bu son zorluk, anketin katılımcılardan örgütleriyle ilgili ayrıntı istememesi ve örgütleriyle ilgili ayrıntı verenlerin verdikleri cevapları kurumları adına mı yoksa şahsen mi verdiklerini belirtmelerinin istenmemesinden kaynaklandı. Bu da bugüne kadar süreçte hangi örgütlerin temsil edildiğiyle ilgili kayıtlarımızda eksikliğe yol açtı. Son olarak, katılımcılara erişmek için uygulanan yaklaşım, ki ağırlıkla birbirine yönlendirmeye dayanıyordu, anketin kapsamlı izlenmesi ve sirkülasyon oranlarının değerlendirilmesine izin vermedi. Bu nedenle, yanıt verenlerin oranlarını değerlendirmek zor. Bu istişare sürecini geliştirmek için katılım kolaylığı ve katılımcılarla ilgili uygun verilerin toplanması arasında daha iyi bir denge kurulmasını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca, bulgularımızı güçlendirmek için yanıt oranlarını izlemeye daha fazla önem vereceğiz. 3

4 Katılım C20 Türkiye nin anketini 91 farklı ülkeden 388 örgütü temsilen toplamda 1169 kişi cevapladı. Aşağıda bu anketin sonuçlarıyla ilgili kısa bir analiz bulacaksınız. Beklendiği gibi, katılımcıların en çok kullandığı dil İngilizceydi (toplam cevapların %59 u), bunu Türkçe (toplam cevapların %36 sı) takip etti. Diğer dillerin kullanılma oranı çok düşüktü. Çizelge 1: Tüm katılımcıların yüzdesine göre ilk 20 ülke (n=1169) Toplam katılanların %33 ü Türkiye dendi. Türkiye nin G20 ye evsahipliği yapması ve tanıtımın en büyük odak noktasını oluşturması nedeniyle bu hakimiyet bekleniyordu. Ancak, sonuçlar diğer ülkelerden katılımın çeşitliliğini de ortaya koyuyor. Türkiye den sonra en fazla katılım gösteren ülkeler ABD (%20), İngiltere (%5), Almanya (%4) ve Avustralya (%4) oldu. Sonuçlara göre 14 En az Kalkınmış Ülke (LDC) ve G20 ülkesi olmayan 55 ülke de temsil edilmişti. Sonuçlar birçok Avrupa Birliği ülkesi dahil tüm G20 ülkelerinin ankete katıldığını gösteriyor. 4

5 Çizelge 2: Tüm katılanlara göre G20 ülkelerinden katılanların yüzdeleri (n = 906) Daha önce G20 ye evsahipliği yapan ülkelerin diğer ülkelerin katılımına oranının daha yüksek olmaması ilginç bir sonuçtu; bu durumda başkanlık değiştikçe sivil toplumda olası bir ilgi kaybından söz edilebilir. Bu anketin verileri sivil toplumun G20 süreçlerine göreceli kısıtlı katılımının arkasındaki nedenleri açıklamaya yeterli değil; ancak, olası bir açıklamanın sivil toplumun hükümetlerin STK verilerine verdiği değerle ilgili algıları, sivil toplumun kendine özgü çalışma şekilleri, öncelik verme ve etkileyecekleri kitleyi seçmeleri gibi birçok unsuru içereceğini düşünmek yanlış olmaz. Örgütsel temsil Yukarıdaki belirtilen kısıtlamaları göz önüne alarak, ankete cevap verenlerin sayısının örgütlere göre dağılımı Türk örgütler, uluslararası örgütler ve diğer ulusal örgütlerden oluşan bir terkibi ortaya koydu. Tek tip bir örgüt türü baskın değildi. Transparency International Global Citizen TOG KAGIDER TEGV KEDV Oxfam Kadın Kooperatifi Global Financial Integrity Bread for the World UN Women Habitat G(irls) 20 TEMA ACEV WWF Hewlett Packard Turkey El Barzón Tax Justice Network Africa Financial Transparency Coalition Çizelge 3: Cevap verenlerin sayılarına göre ilk 20 örgüt (n = 1169) Örgüt Number başına of cevap respondents verenlerin per sayısı organisation Bulgular Anketin sonuçları C20 Türkiye nin web sitesinde anket boyunca yayınlandı ve gerçek zamanlı olarak güncellendi. Bu durum, istişare mekanizmasının şeffaflık ve açıklığını artırmakla kalmadı aynı zamanda verilen cevapların önceden takip edilebilmesini sağladı. İstişare sürecinin ilk birkaç haftasında birkaç eğilim hemen kendini gösterdi ve nihai sonuçlarda teyid edildi. Aşağıdaki çizelge tüm katılımcılar için ilk 8 öncelikli konuyu göstermektedir. 5

6 Çizelge 4: Tüm katılımcılara göre ilk 10 öncelikli konu (n=1169) Aşağıdaki çizelge C20 Avustralya nın 360 katılımcının yer aldığı politika istişare süreci sonuçlarını içermektedir gündem istişare sürecine katılım oranının daha yüksek olması C20 nin daha kurumsallaştığına yönelik cesaret verici bir işaret. Bu aynı zamanda uluslararası sivil toplumda C20 nin politika istişare süreciyle ilgili farkındalığın arttığının da belirtisi olarak algılanabilir. Daha etkileyici bir sonuç ise sivil toplumda 2014 ile 2015 arasında önem verilen konular üzerindeki uyum. C20 Türkiye anketinde eşitsizlikle mücadele ve sürdürülebilir, kapsayıcı kalkınma birçok konuyu kapsadığı için en önemli konu olarak kapsayıcı büyüme alt-konusu ile birlikte toplam oyların %43 ünü aldı. Avustralya da eşitsizlik ayrı bir konu olarak ele alınmış ancak gene benzer şekilde çok sayıda oy alarak en önemli üç konu arasına girmişti. Ayrıca yolsuzlukla mücadele ve vergi şeffaflığı 2014 ve 2014 de en öncelikli iki konu arasında yer aldı; bu da sivil toplumun eşitsizlikle mücadelede yolsuzluk ve vergi şeffaflığıyla ilgili alınacak önlemlerin şart olduğu görüşünde olduğunu gösteriyor. C20 Türkiye anketinde en öncelikli 10 konu arasında yer alan temel sosyal hizmetlere erişim, iklim ve gıda güvenliği gibi diğer birkaç konu 2014 de de en önemli 10 konu arasında yer almıştı. Son olarak, bu rakamlar C20 Rusya daki önceliklerle karşılaştırıldığında yolsuzlukla mücadele, kapsayıcı ve adil büyüme, istihdam, temel hizmetlere erişim, iklim ve sürdürülebilirlik konularının 2013 den bu yana her C20 gündeminde yer aldığını söyleyebiliriz. 6

7 Çizelge 5: C20 Avustralya politika öncelikleri, en öncelikli 3 konu olarak anılma sıklığına göre sıralanmıştır. Türk eğilimi Ankete cevap veren Türk katılımcıların sayı olarak üstünlüğü ve G20 nin bu yıl Türkiye nin evsahipliğinde yapılıyor olması nedeniyle Türk katılımcıların yanıtları ile küresel yanıtların karşılaştırılması Türklere özgü bir eğilimin olup olmadığını görme açısından yararlı olabilir. Çizelge 5: En öncelikli konular, Türk katılımcılar ile tüm katılımcıların karşılaştırması Türk katılımcıların seçtiği en öncelikli 10 konunun çoğu genelde diğer katılımcıların seçtikleriyle aynı ancak biraz daha ağırlıklı bir yüzde oranına sahip. Örneğin, Türk katılımcıların %85 i yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık derken, tüm katılımcılarda bu oran %75. Gene de öncelik yapısı her iki grup için genelde aynı ve sıralamada aynı konularda yüksek oy kullanılmış. En büyük fark altyapı yatırımlarının Türk katılımcılar için 7

8 daha öncelikli ve gıda güvenliğinin ise daha öncelikli olarak görülmediğinde. Katılımcıların geneline bakıldığında gıda güvenliğinin altyapı yatırımlarından daha öncelikli olduğu görülüyor. Konu Küresel Sıralama Türkiye Sıralaması Yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık 1 1 Temel sosyal hizmetler 2 2 Vergi adaleti ve şeffaflığı 3 3 KOBİ ler dahil İstihdam 4 5 Yenilenebilir enerji 5 4 Kapsayıcı büyüme 6 8 Kadının sosyal korumaya erişimi 7 6 Kadının istihdamı (KOBİ ler dahil) 8 7 Kadının temel sosyal hizmetlere erişimi 9 9 Kadının mali hizmetlere erişimi Tablo 1: konu sıralamaları, küresel sıralamalar ile Türkiye sıralamalarının karşılaştırması C20 Türkiye için gündem teklifi Yukarıda belirtildiği gibi, anket soruları 4 tematik alan altında toplam 21 alt-konuya ayrıldı. Katılımcılardan her bir tematik alan altında en fazla 2 alt-konu seçmeleri istendi. Başlangıçta konu sayısını sınırlandırmanın nedeni, geçmiş deneyimlerden çıkarılan derslere istinaden konu alanlarının sayısı ve dolayısıyla çalışma gruplarının sayısı arttıkça süreçlerin yönetiminde oluşan belgelendirilmiş zorluklardı. Bu nedenle, bu ankette oyların en yüksek oranını alan 8 alt-konunun 4 tematik alan altında gruplandırılmasına karar verildi. En yüksek oy alan konuların listesinden, ankette en güçlü oyları alan çoğu konunun arasında açıkça bir örtüşme olduğu görülüyor. Bu nedenle en fazla oy alan konuların aşağıdaki şekilde gruplandırılması önerilmektedir: Bu dört tematik alan, her bir alt-konu üzerinde sivil toplum konumunun oluşturulacağı ikinci aşamada çalışma gruplarının temelini teşkil edebilir. Bu nedenle, online anketin genel sonuçlarına göre C20 gündemi ve çalışma grupları için aşağıdaki yapı önerilmektedir. 8

9 Sonraki adımlar C20 Yürütme Kurulu, C20 Uluslararası Danışma Kurulu ile bu anketle ilgili bulguları gözden geçirip çözümlemek ve C20 politika istişare ve geliştirme sürecinde bundan sonra izlenecek adımların ne olacağı üzerine karar vermek üzere Şubat ayı sonunda bir araya geldi. Toplantıda yukarıdaki dört alanın çalışma gruplarının oluşumunda temel alınmasına karar verildi ve enerjiye erişim, gıda güvenliği ve iklim değişikliği için finansman gibi bazı konuların sürdürebilirlik altına dahil edilmesi önerildi. Bu raporun ve C20 Türkiye gündeminin yayınlanmasını takiben, konu başlıklarına göre oluşturulacak çalışma grupları gündemdeki dört konu etrafında toplanacak ve çalışma grubu üyeleri Şubat ayındaki toplantıdan gelen tavsiyeleri ileriye taşımakla sorumlu olacaklar. Bir ulusal ve bir uluslararası başkanı olacak bu çalışma grupları politika konumlandırma ve tavsiye oluşturmadan sorumlu olacaklar. Bu ise dünyadaki farklı sivil toplum örgütlerinin görüşlerini yansıtacak pozisyonlar oluşturacak şekilde tasarlanmış katılımcı bir istişare ve geliştirme süreci ile gerçekleştirilecek. Bu süreçler 2015 G20 boyunca C20 Türkiye nin süregelen destek çalışmalarının da temelini oluşturacak. 9

10 Ek 1: Yorum YÖNETİŞİM: Yolsuzlukla mücadele ve vergi adaleti Yolsuzlukla mücadele ve vergi adaleti 2008 den beri sivil toplumun gündemindeydi ve 2010 da Toronto da G20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubunun (ACWG) kurulmasını takiben daha da öne çıktı. Sivil toplumun yolsuzlukla mücadele gündemi maden çıkarma sanayinde şeffaflık, yararlanma hakkı, rüşvet, kamu ve özel sektörde dürüstlük konularını içeriyor. ACWG nin kurulmasından da anlaşılacağı gibi yolsuzlukla mücadele G20 ülkeleri için de önemli bir gündem maddesi dönemi için yeni bir eylem planının onaylanması ile yararlanma hakkı, rüşvet, maden çıkarma sanayi gibi yüksek riskli sektörler, kamu ve özel sektörde şeffaflık ve dürüstlük gibi konuları ele alma taahhütleri, G20 nin yolsuzlukla mücadele gündemine verdiği önemin ve bunun sürdürülebilir ve adil büyüme ile bağlantısının bir göstergesi niteliğindedir. 2 Türkiye nin 2015 G20 başkanlığı diğer şeylerle birlikte önceki G20 taahhütlerinin uygulanmasına da odaklanmıştır. Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili olarak, başkanlık ACWG nin eylem planını, kamu ve özel sektörde yolsuzlukla mücadeleye özel önem verilerek yakın izlemeye alacak. Sivil toplum örgütlerinin (STÖ ler) yolsuzlukla mücadele gündemine artan ilgisi bu konunun tüm dünyadaki katılımcılar için en yüksek önceliğe sahip konu olmasına da yansıyarak yolsuzlukla mücadele ve şeffaflığın bu yıl C20 gündemindeki yerini kesinleştirdi. Yıllar boyunca STÖ ler G20 ACWG ile güçlü bir çalışma ilişkisi geliştirmiş, bunun 2015 de de böyle olacağı gözlemlenmiştir. Bu ankette dünyadaki sivil toplum kuruluşları için vergi adaleti ilk üç öncelikli konu arasında yer aldı. Tamamına bakıldığında, toplam oyların %52 sini alarak üçüncü önemli öncelik sırasına yerleşti. Yolsuzlukla mücadele gibi vergi adaleti ve şeffaflığı da 2008 den beri sivil toplum için yüksek öncelikli bir konuydu ve 2011 de Cannes Zirvesi nde alt-konulardan biri olarak daha da önem kazandı. Vergi gündemiyle ilgili olarak sivil toplum örgütleri mali işlem vergisinin desteklenmesi, kademeli vergilendirme sistemleri, vergi cennetleri ile ilgili daha sert tedbirlerin alınması çağrısı, otomatik bilgi alışverişinin artırılması ve ülke bazında raporlama ve gelişmekte olan ülkelerin Matrah Aşındırması ve Kâr Aktarımı (BEPS) sürecine katılımına kadar çok çeşitli konularda çalıştı G20 si, 2015 de vergi kurallarını modernize etmek üzere G20/OECD BEPS Eylem Planını tamamlamayı taahhüt etmiş ve bir sonraki yıl teslim edilecekler üzerinde mutabakat sağlamıştır. 3 Türkiye başkanlığındaki G20 önceliklerinde aynı taahhüt tekrarlandı. Ayrıca, uluslararası vergi sisteminin kapsayıcılığının artırılması taahhüdü yenilenerek bu konular üzerinde gelişmekte olan ülkelerin görüşünün dahil edilmesi çalışmalarının geliştirilmesi taahhüdünde bulunuldu. KAPSAYICI BÜYÜME: Temel sosyal hizmetler ve KOBİ ler dahil istihdam Temel sosyal hizmetler tüm oyların %63 ünü alarak dünyadaki sivil toplum örgütlerinin en öncelikli iki konusu arasında yer almaya devam etti. Bu eğitim ve sağlık gibi temel sosyal hizmetlere güçlü ilgi duyulduğunun bir göstergesidir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil istihdam tüm ülkeler genelinde %51 ve kadın istihdamında %38 gibi yüksek bir oy oranıyla öncelik sıralamasına girmiştir. Tarihsel olarak 2009 dan beri temel sosyal hizmetlere daha fazla yatırım yapılması çağrısı ve sosyal koruma hedeflerinin varlığı ile her iki konunun sivil toplum için yüksek önceliği bulunuyor. Benzer şekilde, istihdam 2007/08 ekonomi krizinden hemen sonra sivil toplum için yüksek öncelikliydi ve sivil toplum temel hizmetler ve istihdam arasındaki ilişkiyi düzenli olarak artırıyordu G20 zirvesinde liderler özellikle gençler arasındaki işsizliği azaltmaya odaklanarak işsizlikle mücadele, katılımı artırma ve kaliteli iş yaratmaya yönelik daha fazla çalışma yapmayı yeniden taahhüt ettiler. Eğitim, öğretim ve çıraklıkla ilişki kurulmasına rağmen, temel hizmetler ile istihdam seviyeleri arasındaki ilişkilendirme zayıftı. Sivil toplum tarafından bu konulara yüksek öncelik tanınması bunlar arasında yakın ilişki olduğunu göstermektedir. İnsan kaynağına asgari yatırım yapılmadığı takdirde G20 nin iddialı büyüme planları istenen sonuca ulaşmayabilir. Ankete katılanların C20 Türkiye nin dikkatini 2 https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/2015-turkey-g-20-presidency-final.pdf 3 https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/brisbane_g20_leaders_summit_communique1.pdf 4 https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/2015-turkey-g-20-presidency-final.pdf 10

11 bu çarpıcı konuya çekmek istemesi, birçok ulusal ve uluslararası kurum arasında güçlü, sürdürülebilir ve adil büyümeyi gerçekleştirmek için eşitsizlikle mücadele ihtiyacının artan bir şekilde dile getirilmesiyle de tutarlıdır. Bu, eşit dağılımlı güçlü ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanmasına yardımcı olabilecek ekonomik yönetişim modelleri üzerine yapılan tartışmaların yaygınlaşmasında da kendini göstermektedir. CİNSİYET: Kadının sosyal korumaya erişimi ve KOBİ ler dahil kadın istihdamı 2014 de G20 liderleri erkek ve kadın arasındaki istihdam katılım oranındaki uçurumu azaltmak üzere 2025 e kadar küresel büyümeyi önemli ölçüde artırma ve yoksulluk ve eşitsizliği azaltmak için 100 milyondan fazla kadının faal nüfusa dahil edilmesi taahhüdü başlığını açtı. Bu taahhüt Türkiye başkanlığında öncelik olarak tekrarlandı ve muhtemelen mevcut çalışma gruplarından birinin altında yer alacak bir alt-konu olarak Kadın 20 nin oluşturulması önerisinde bulunuldu. Daha önce belirtildiği gibi, C20 Türkiye, cinsiyet konusunu bilinçli bir şekilde Türkiye nin başkanlığındaki 2015 G20 önceliklerindeki konu alanlarına ek, ayrı bir istişare konusu alanı olarak belirledi. Bu, cinsiyet eşitsizliğinin ayrı bir konu olarak ele alınması ihtiyacından doğduğu kadar, aynı zamanda, G20 ve diğer ülkelerdeki ısrarcı ekonomik, sosyal ve siyasi cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmak üzere ilerleme kaydetmek adına tematik konular arasında ana-akımlaştırılan bir konu olmasından da ileri gelmektedir. C20 Türkiye, C20 nin 2015 deki çalışmaları boyunca cinsiyetin ana akımlaştırılmasını desteklemek üzere özel cinsiyet analizi yapmayı talep etti ve bu talebinde devam edecektir. Bu yaklaşım tüm dünyadaki katılımcıların cinsiyet konularına tanıdığı yüksek öncelikle pekişti. Kadının sosyal korumaya erişimi (%41) ve KOBİ ler dahil kadın istihdamı (%38), cinsiyet konusu alanında tüm ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin en öncelikli konuları arasındadır. Bu öncelikler G20 eylemleri boyunca cinsiyet eşitsizliğiyle mücadeleye kapsayıcı bir yaklaşımın yaygınlaşması için değerli bir başlangıç noktası oluşturacaktır. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: yenilenebilir enerji Eylül ayında yapılacak BM Zirvesinde kabul edilmesi beklenen 2015-sonrası kalkınma çerçevesi (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) ve Aralık ta Paris te yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı / COP21 (1992 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi taraflarının 21. Konferansı) nda imzalanması beklenen yeni uluslararası iklim değişikliği anlaşması ile 2015 yılı sürdürülebilirlik için çok önemli bir yıl olacak. C20 anketinde de sürdürülebilirlikle ilgili konuların yüksek oy alması şaşırtıcı olmadı. Sürdürülebilirlik alanının alt konularından olan yenilenebilir enerji oyların %44 ünü alarak en fazla oyu alan konu oldu ve Türkiye de en önemli 4 konu arasında, dünyada ise en önemli 5 konu arasında yer aldı. Birçokları Kasım da Antalya da yapılacak G20 devlet başkanları toplantısını BM sürdürülebilir kalkınma zirvesi ile Paris te toplanacak olan UN COP 21 arasında kritik bir dönemeç olarak görüyor. Türkiye başkanlığının resmi gündemde yenilenebilir enerji ve iklim finansmanına yaptığı güçlü vurgu, bu alanda ilerlemek için açık bir fırsat sunuyor. 11

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Yazarlar Ingrid Prikken (Involve) Emre Koyuncu (TEPAV) 31 Ocak 2011 Raporun orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ Werner Sengenberger 3 İÇİNDEKİLER Önsöz, FES Başkanı 4 Önsöz, DGB Başkanı 6 1 Kısaca ILO 9 2 ILO nun Kökenleri ve Gelişimi 13 3 Tarihsel

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı