Rio+20 Zirvesine Doğru 5 Haziran Dünya Çevre Günü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rio+20 Zirvesine Doğru 5 Haziran Dünya Çevre Günü"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Rio+20 Zirvesine Doğru 5 Haziran Dünya Çevre Günü ŞEYTANIN BACAĞINI KIR! BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN Yaşamak Bir Ağaç Gibi Basit yaşa ki, başkaları da var olabilsin Mahadma Gandhi 1

2 Haziran 2012, Ankara ÇEVRE YE NELER OLDU? ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPILANMASI EKOLOJİK BÜTÜNSELLİKTEN UZAKTIR! 12 Haziran 2012 seçimlerinden sonra, Çevre ve Orman Bakanlığı ortadan kaldırılarak yerine, yıllardır bu kurumda yapılan projeler ve emeklerle hazırlanan tüm stratejik planların tersine; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuştur. Herhangi bir bilimsel, teknik ve çevresel düşünce sistemine uymayan bu yaklaşım, yangından mal kaçırırcasına, anti-demokratik ve TBMM yi hiçe sayarak Kanun Hükmünde Kararname yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve hükümetin çevre ye, doğa ya yaklaşımını açıkça ortaya koymuştur. Son 1 yılın en büyük çevresel felaketi yapılan bu idari ve hukuki düzenlemedir. Çevre sorunlarının önlenmesi ve çözülmesi ile görevli olması gereken idari yapının, paramparça edilmesi ekolojinin bütünselliğine aykırıdır. Çevre, vahşi kentleşmenin altında ezilmektedir. Çevre mevzuatının uygulayıcı ve yaptırımcı kurumları birbirinden koparılmış, su çevreden bağımsız ele alınmıştır. Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın çevre kısmı, iki genel müdürlük altında toplanmıştır. Ülkemizin çevre ile ilgili idari yapısı iki genel müdürlük ile sınırlandırılmıştır. ÇEVRESEL DENETİM DURMUŞTUR! Çevre ve Orman Bakanlığı nda başlatılan projelerle birlikte ülkemizde birleşik çevre denetimi yaklaşımı hayata geçirilmeye çalışılmış, taşra ve merkez teşkilatlar uzun soluklu eğitimler almıştır. Bu yeni yaklaşımla çevresel denetimler yetersiz olmakla beraber yetişmiş personel kapasitesi ile belirli bir ivme kazanmaya başlamış ancak ne yazık ki mevcut kapasite idari parçalanma ile birlikte dağılmıştır. Çevresel hassasiyeti ve teknik birikimi olan kadrolar atıl duruma getirilmiş, eğitimli, yetişmiş personel iki bakanlık arasında dağıtılmıştır. Onlarca emek, maddi kaynak boşa harcanmıştır. 12 Haziran 2012 seçimlerinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın merkez ve taşra teşkilatı planlı ve sistematik çevresel denetimi yapamaz hale gelmiştir. VERİLEN ÇEVRE İZİN-LİSANS İSTATİSTİKLERİ ÇEVRESEL DURUMUN GÖSTERGESİ DEĞİLDİR! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, tarihinde çevre izni ve lisansı verilen işletmelerin sayıları ve faaliyet alanlarını belirten bir istatistiki veri yayımlanmıştır. Çevre mevzuatı kapsamında faaliyet yürüten tesislerin sayısına ve alanına dair bilgileri 2

3 içermesine rağmen, ülkemizin çevresel durumunu yansıtan herhangi bir bilgi ortaya konulmamıştır. Çevresel izin ve lisans sayıları, kirliliğin ne kadar azaltıldığını göstermemektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görevi gereği, yaptığı çalışmaların yansımalarını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Yapılması gereken, bakanlığın gerçekleştirdiği düzenlemeler ve teşviklerle ile çevresel kirliliğin ne kadar önlendiği ve azaltıldığına dair verilerin oluşturulması ve kamuoyu ile paylaşılmasıdır. İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLERİNDEN SADECE 4 Ü ÇEVRE MÜHENDİSİDİR! Çevre sorunlarına dair yeterli hassasiyeti ve teknik bilgisi bulunmayan kişiler il müdürlüğü görevine getirilmiştir. İdari kurumların özelliklede çevre sorunları ile ilgili çalışma yapan kurumların taşra teşkilatları oldukça önemlidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın taşra teşkilatında il müdürü olan kişilerin çevre konusunda teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NDA YAPILACAK İSTİHDAMDA KPSS YOK SAYILMIŞTIR! TORPİL YASALAŞTIRILMIŞTIR! 3 Mayıs 2012 tarihinde 2012/3064 Karar Sayısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar" hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı meslektaşlarımız, memur ve işçi adaylarımız ve siyasal ve ekonomik haklarımız için bir hezeyandır. Söz konusu karar, Bakanlıkta çalıştırılacak 90 mühendis, 25 mimar, 25 şehir bölge plancısı, 10 avukat ve 20 uzman kadrosuna alınacak personelin 4c statüsünde sözleşmeli çalıştırılmasını öngörmektedir. Kararda, oldukça açık ifadelerle, KPSS nin uygulanmasına gerek kalmadan, Bakanlığın yazılı ve sözlü veya sadece sözlü yapacağı sınav (!) ile sözleşmeli personel istihdam edileceği belirtilmektedir. Bu kararname ile KPSS`nin işlevsizleştirildiği görülmektedir. Alınan Bakanlar Kurulu Kararı, 2010 yılında KPSS`ye giren 6500 meslektaşımız ve bu yıl düzenlenecek sınava girecek binlerce aday için eşitsizliği muştulamaktadır. Daha açık bir ifadeyle "torpil" olarak bilinen haksız, adaletsiz ve kayırmacı uygulamaya kapı aralamaktadır. ORMAN ALANLARINDA TALAN ONAYLANDI! Kamuoyunda 2B olarak anılan, orman talanının affedilmesi yasası 26 Nisan 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, öte yandan Orman Kanunu 2A bendinin uygulanması ile arazi üzerinde hak iddia edeceklerin sadece orman köylerinin değil, orman bitişiğindeki köylerin de olduğu belirtilmiş ve 21,2 milyon olduğu öne sürülen tüm orman sayılan arazilerin orman olarak muhafaza edilmesinde yarar görülmediği gerekçesiyle 3

4 yerleşime açılabilmesi alabildiğine kolaylaştırılmış; ii) bu kolaylıktan yararlanabileceklerin sayısı Anayasada öngörülenin yaklaşık üç katına çıkarılmıştır. "Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi" kılıfı altında ha. Orman alanı işgalcilerine satılması karara bağlanırken, bununla da yetinilmeyip, hazineye ait ha. Arazinin de tarım vb. amaçlarla kiracılarına veya isteklilerine satışı, bir başka ifade ile ülkemizin 8. Büyük ili olan Eskişehir ili ile eşit yüzölçüme sahip bir alanın satışı kabul edilmiş durumdadır. 2B alanlarına orman vasfını geri kazandırmaya yönelik bir çabanın yerine her fırsatta bu alanlardaki mevcut işgalleri meşrulaştırmaya yönelik yasal düzenlemelerin dayatılmasının ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE VE YENİLENEBİLİR-TEMİZ ENERJİDE ÇOK GERİLERDEYİZ! Enerji üretimi ülkemizdeki çevre sorunlarının başında gelmektedir. Dünya temiz enerji üretiminde yol kat etmeye, yeni teknolojileri hayata geçirmeye çalışırken, ülkemizde kirli bir enerji politikası piyasa koşullarının gereği arz güvenliği üzerinden yürütülmektedir. Dışa bağımlı enerji politikası yurt dışından getirilen ithal kömür ile kurulan, denizi doldurma ve doğayı katletme yoluyla yapılması hedeflenen termik santraller, doğalgaz santralleri ve suyun asıl amacından uzak ve yerüstü sularının flora-faunaya zarar verecek şekilde kullanılması ile şekillenmektedir. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi geri ve dışa bağımlı, kirli bir enerji üretim biçimi olan nükleer santraller ile süreç daha da karmaşık hale getirilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji, ülkemizdeki potansiyel çok yüksek olmasına rağmen ne yazık ki üretim paydasında sadece %2 lik bir kısma sahiptir. Öte yandan, güneş enerjisi ise halen ülkemizde bir enerji kaynağı olarak ne yazık ki görülmemektedir. Dolayısıyla, ileri teknolojiler olan, gelişmiş ülkelerde üniversiteler ve devlet kurumlarında ARGE çalışmaları hızla devam eden yenilenebilir enerji kaynakları ülkemizde kullanılmamakta, kirli teknolojiler ülkemize ihraç edilmektedir. Enerji sadece üretim süreci ile değil, tüketimi ile de değerlendirilmelidir. Bu anlamda, ısınma, ulaşım gibi başlıklar da mutlaka değerlendirilmeli ve kent yönetimlerinde bu hassasiyet geliştirilmelidir. Başkent Ankara da Büyükşehir Belediyesi nin rant odaklı politikalarından dolayı, yıllardır metro çalışması tamamlanamamış ve ülkemizin kaynakları gerek ulaşım süreci ve gerekse çevre kirliliği açısından boşa harcanmıştır. Tüm bunların yanında, enerji verimliliği konusunda, evlerdeki ampulleri değiştirmekten öteye gitmeyen bir yaklaşım sürdürülmekte, enerji verimliliğine dair herhangi istatistiki bir veri sunulamamaktadır. %20 kayıp-kaçak oranının olduğu ülkemizde, kirli teknolojileri cennet topraklara kurmaktansa, enerji verimliliği ciddiyetle ele alınmalı ve 5 adet nükleer santrale bedel olan kayıp kaçak oranları azaltılmalıdır. Enerji verimliliği projesi olan ENVER Projesi, enerji verimliliğinin ülkemizdeki istatistiki verilerini yaratabilmeli ve enerjinin verimli kullanılması prensibi ile mevcut enerji kaynaklarının teknolojileri geliştirilerek verimliliği arttırılmalı ve mümkün olduğunca yeni enerji santralleri yapmamak üzerine politika geliştirilmelidir. 4

5 NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İNADI DEVAM EDİYOR! Hükümet tarafından, uluslar arası anlaşma ile hukukun etrafından dolanılarak yürütülen nükleer santral yapım süreci ne yazık ki her türlü yoğun halk tepkisine rağmen devam ettirilmektedir. Çalakalem hazırlanmış bir ÇED başvuru dosyası ile karşımıza çıkan nükleer enerji; atık sorunu çözülmemiş, çok riskli, pahalı ve gelişmiş ülkelerce terk edilen bir enerji türü olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir. Japonya da, 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen deprem ve tsunami, Fukuşima nükleer santralinden radyoaktif sızıntıya neden olmuştur. Yaşanan felaket sonucu oluşan Nükleer Risk hala devam etmektedir. Gelinen aşamada, tehlike düzeyinin Çernobil le eşdeğer olduğu açıklanmış ve santral etrafındaki 20 km yarıçapındaki alana girilmesi yasaklanmıştır. Son yapılan değerlendirmelere göre, santralin güvenli bir şekilde faaliyetlerini durdurması için en az 30 yıla ihtiyaç olduğu ve kapatma işleminin maliyetinin 19 milyar doları bulacağı hesaplanmaktadır. Japonya gibi yüksek teknolojiye sahip bir ülkede yaşanan bu kaza, tüm gelişmiş ülkelerin nükleer enerji politikalarını yeniden gözden geçirmelerine neden olmuştur. Almanya ve İsviçre den sonra İtalya da nükleer enerjiden vazgeçme kararı almıştır. Yapılan referandum sonucu, İtalyan halkının yaklaşık yüzde 95'i nükleer enerjiye hayır demiştir. Ülkemizde ise; Hükümet tarafından Rusya ile nükleer enerji üretimi konusunda yürütülen süreç, ne yazık ki tüm bunlar yaşanmamış gibi devam etmektedir. Fukuşima ya da Çernobil benzeri bir kazanın Akkuyu veya Sinop ta yaşanması durumunda ülkemiz ve bölgemizin nasıl bir risk altında kalacağını belirlemek için Odamız bünyesinde bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada; ABD-NOAA kurumu tarafından geliştirilen HYSPLIT (http://ready.arl.noaa.gov/hysplit.php, Tek Parçacık Entegre Yörünge Modeli) modeli kullanılarak, Akkuyu ve Sinop tan olacak bir radyoaktif serpintinin izleyeceği yollar hesaplanmıştır. Her 2 nokta için, atmosfere salınan parçacıkların 4 günlük (96 saat) güzergahları belirlenmiştir. Bu çalışma 2010 yılına ait tüm günler için tekrarlanmış ve aşağıda verilen sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan çalışmada, Türkiye alanı küçük hücrelere bölünmüş, Sinop ve Akkuyu dan salınan parçacıkların bu hücreler üzerinde ne kadar zaman (saat) geçirdiği hesaplanmıştır yılı için yapılan hesaplama sonuçlarına göre, hem Akkuyu, hem de Sinop ta meydana gelecek bir radyoaktif sızıntının Türkiye nin büyük bölümünü etkileyeceği hesaplanmıştır. Bu etkiler her 2 noktanın 300 km ye kadar olan çevresinde daha yoğun bulunmuştur. Özellikle Sinop için yapılan çalışmada, Karadeniz Bölgesinin tamamı ile İç Anadolu Bölgesinin Kuzeyinin daha yüksek risk taşıdığı görülmektedir. Son dönemde potansiyel santral sahası olarak belirtilen Kırklareli-Kıyıköy ise, yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı ve nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgede bulunması nedeniyle en riskli alanlardan birisi olacaktır. Enerji Bakanlığı tarafından 5-10 yıllık periyodu kapsayan ve doz hesaplamalarını da içeren daha kapsamlı bir çalışma yapılarak kamuoyuyla paylaşılmalıdır. 5

6 Diğer taraftan; Ermenistan ve Bulgaristan da sınırımıza yakın bulunan Nükleer santraller de büyük tehlike arz etmektedir. Benzer bir çalışma bu noktalar için yapılırsa, bu santrallerin de Türkiye için büyük risk yarattığı görülecektir. Bu santralleri bahane ederek, Türkiye ye santral inşa etmek yerine, bu santrallerin kapatılması için uluslararası girişimde bulunulması gerekmektedir. Nükleer Atıklar Hala En Büyük Sorundur Nükleer Santrallerin en önemli sorunlarından birisi radyoaktif atıklardır. Ortalama gücü 1000 MW olan bir nükleer santral, yaklaşık 27 ton yüksek düzeyli, 250 ton orta düzeyli, 450 ton düşük düzeyli atık üretmektedir. Bu atıklar ve tükenmiş yakıt çubukları, yıl reaktörün içindeki ya da yanındaki havuzlarda bekletilerek radyasyon seviyesi düşürülmektedir. Nükleer Santraller son yıldır faaliyette iken, henüz dünyanın hiçbir bölgesinde, nükleer atıkların saklanması ve imhası için, lisanslı nihai bir çözüm ve depolama alanı bulunmadığı unutulmamalıdır. ABD Enerji Ofisi tarafından hazırlanan Ülke Değerlendirme Özet Raporu nda Nükleer Atıkların büyük sorun olduğu belirtilmektedir. Amerikan Kongresi tarafından 9 Temmuz 2002 tarihinde, Nevada Eyaletinde bulunan Yucca Dağının Ulusal Nükleer Atık Deposu olarak kullanılması onaylanmıştır Milyar ABD Dolarına mal olacak bu tesiste toplam ton nükleer atığın depolama maliyetinin de Milyar ABD Doları civarında olacağı hesaplanmaktadır (1 ton ~ ABD Doları). Sanayi atıkları ile evsel atıksu (kanalizasyon) ve evsel katı atıklarının (çöp) çağdaş mühendislik normlarına göre yönetilemediği Türkiye de, nükleer atıkların nasıl yönetileceği ayrı bir sorundur. Bu sorunun en bariz örneği, 8 Ocak 1999 günü İkitelli de radyoaktif hastane atıklarının yönetilememesi nedeniyle meydana gelen ve son dönemde dünyada yaşanan büyük nükleer kazalardan biri olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunca tescil edilen İkitelli radyoaktif kazasıdır. Nükleer Enerji Gelişmiş Ülkeler Tarafından Terk Edilmektedir Gelişmiş ülkeler Nükleer Enerji Programlarından vazgeçerken, bu seçenek bizlerin karşısına bir dayatma olarak çıkmaktadır. ABD Enerji Ofisinin öngörülerine göre,

7 yılında Dünya üzerinde Nükleer Santral Kurulu gücünde önemli bir değişiklik olmayacağı, ancak gelişmiş ülkelerde santral sayısı azalırken, yeni santrallerin sadece gelişmekte olan ülkelerde kurulacağı belirtilmektedir. Bu öngörülere göre yılları arasında, Nükleer Enerji Kurulu gücünde; Kuzey Amerika da % 20.5, Batı Avrupa da % 18.2, Sovyetler Birliği nde % 19.5 oranında bir azalma beklenirken, Asya da % 72.1, Orta ve Güney Amerika da % 32.0 ve Afrika da % 23.9 oranında bir artış beklenmektedir. Sonuç olarak Gelişmiş Batı nükleer beladan kurtulurken, bu bela ticari kaygılarla Gelişme Yolundaki Ülkelerin başına sarılmaktadır. Son 30 yıllık dönemde ABD de MW kapasitesindeki Nükleer Santral kapatılırken MW ın üzerinde Rüzgar Enerjisi Santrali kurulmuştur. Benzer şekilde; Almanya da MW kapasitesindeki Nükleer Santral kapatılarak MW Rüzgar Enerjisi Santrali kurulmuş, Fransa da MW kapasitesindeki Nükleer Santral kapatılarak MW Rüzgar Enerjisi Santrali kurulmuş, İngiltere de MW kapasitesindeki Nükleer Santral kapatılarak MW Rüzgar Enerjisi Santrali kurulmuş, İspanya da ise 600 MW kapasitesindeki Nükleer Santral kapatılarak MW Rüzgar Enerjisi Santrali kurulmuştur. Nükleer Enerji Pahalıdır Nükleer enerji anlaşması pahalı bir seçenek olarak Türkiye nin geleceğini ipotek altına almıştır. Türkiye, Nükleer Santraldan ortalama sent gibi çok yüksek bir tarifeden, 15 yıl boyunca elektrik satın almayı garanti etmiş durumdadır. Türkiye ortalama fiyat üzerinden, Rusya ya 15 yılda satın alacağı 415 milyar kilovat saatlik elektrik karşılığında 51 milyar dolar ödeyecektir. Nükleer santralden üretilen elektriğin kilovat saatine sent veren siyasi iktidar, aynı cömertliği yenilenebilir enerji kaynakları için göstermemektedir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Hidroelektrik ve Rüzgardan üretilecek elektriğe 7.3 sent/kwsaat, Jeotermal kaynaklardan üretilecek elektriğe 10.5 sent/kwsaat, Biyokütle (çöp gazı dahil) ve Güneş enerjisinden üretilecek elektriğe ise 13.3 sent/kwsaat fiyat vermiştir. Diğer taraftan, Türkiye de üretilen elektriğin yüzde 50 ye yakını doğalgaz çevrim santrallerinden karşılanmaktadır. Elektrik fiyatlarının yüksek olmasında baş rolü oynayan Doğalgazın çok büyük bölümünün Rusya dan alınmasının yanı sıra, yüksek maliyetli nükleer enerjide de aynı ülkeye bağımlı olunması Rusya ya olan enerji bağımlılığını daha da artıracaktır. Zaten halkta çok büyük ödeme zorluğu yaratan elektrik faturaları, böylece daha da kabaracaktır. Sonuç olarak; hem Akkuyu, hem de Sinop ta meydana gelecek bir radyoaktif sızıntının Türkiye nin hemen hemen tamamını etkileyeceği görülmektedir. Trakya da kurulacak bir santralin ise en az Akkuyu ve Sinop kadar risk taşıyacağı söylenebilir. Böylesine kritik bir kararda, bilimsel gerçekleri dikkate almadan çok aceleci davranan, bu konuda yıllardır görüş üreten sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iletişime geçmeden halkımızın geleceğini belirsizliğe sürükleyen hükümet, yaşanacak tüm olumsuzluklardan sorumludur. 7

8 Türkiye Sera Gazı Salımında Dünya Liderliği ne Oynuyor! Türkiye nin toplam sera gazı emisyonları 2010 da da rekor kırarak artmaya devam etti. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası na TÜİK tarafından Nisan 2012 de teslim edilen Ulusal Envanter Raporu na göre, Türkiye nin 2010 yılı toplam sera gazı emisyonları 401,92 milyon ton CO2e (karbon dioksit eşdeğeri) olarak gerçekleşti. Bu, ülkenin emisyonlarını 1990 a göre %115 arttırdığı anlamına geliyor. Rapora göre Türkiye 2010 yılında 2009 yılına göre 32,3 milyon ton daha fazla CO2 saldı. Artışın en önemli kaynakları enerji ve sanayi sektörleri. Örneğin demir-çelik sektörü tek başına bir yıl içindeki artış miktarının üçte birinden sorumlu yılında 2009 a göre milyon ton daha fazla CO2 emisyonuna neden olan sektör, kendi emisyonlarını sadece bir yıl içinde ikiye katlamış durumda. Benzer bir şekilde, çimento sektörü de ciddi bir artış sağlayarak, anahtar sektörlerde bir basamak daha yukarı çıktı ve üçüncü en fazla salım kaynağı oldu. Ancak birincilik yine enerji sektöründe: 2010 yılında Türkiye nin sera gazı emisyonlarının %71 i enerji sektöründen kaynaklanmış durumda yılında sadece elektrik üretiminden dolayı ortaya çıkan 106,82 Milyon ton CO2 salımı, atmosfere bu sektörde 1990 a göre %252 daha fazla CO2 bıraktığımızı gösteriyor. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güveliği Stratejisi Belgesi nde 2023 yılına kadar bilinen tüm yerli linyit ve taşkömürü yatakları kullanılmasını hedeflediğini belirtiyor. Yine aynı Bakanlığın 2011 Mavi Kitap adlı raporunda, 2010 yılında MW olan termik santrallerin kurulu gücünün 2020 yılında MW a çıkarılması öngörülüyor. Yani, 2020 yılına gelindiğinde Türkiye nin elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik altyapısının %65 i hala fosil yakıt bazlı olacak. Öyle görünüyor ki, tüm bu planlamalar hayata geçirilirse, iklim değişikliği ile mücadeleye tersinden bir yaklaşımla Türkiye, sera gazı salımı artış hızında Dünya Liderliği ne oynamaya devam edecek! Türkiye yılları arasında ulusal iklim değişikliği politikalarını oluşturmak için birçok çalışma yürüttü. Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (İDES) ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan iki önemli politika planlama belgesi. Ancak her iki belge de yakından incelendiğinde, içerdikleri strateji, politika ve eylemlerin, ülkenin hali hazırdaki çevresel, sosyal ve ekonomik olarak pek de sürdürülebilir görünmeyen ulusal ve sektörel kalkınma politikalarını aynen benimsediği gözlemleniyor. İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik hazırlanan bu ulusal planlamalarda somut sayısal bir ulusal sera gazı azaltım hedefi yok. Yenilenebilir enerjinin toplam üretim içindeki payına dair bir hedef tanımlanmamış. Kömür yatırımlarının durdurulması veya azaltılması planlamalar dahilinde değil. Sanayiye İD ile mücadelede neredeyse hiçbir somut sorumluluk yüklenmemiş durumda. Ulaştırma sektöründe sektörün Ana Planı nın hazırlanması için bile 2023 yılına vade verilmiş. Dolayısıyla İDES de İDEP de sera gazı emisyonlarının kontrolü için gereken anlamlı katkıyı yapma kapasitesine sahip görünmüyor. Uluslararası düzeyde ise, Türkiye kendisini konjonktüre göre kâh dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında, kâh sanayileşmesini tamamlamamış gelişmekte olan ülkeler 8

9 sınıfında saymaya devam ediyor. Bu değişkenliğin en çarpıcı örneği Türkiye nin iklim değişikliği ile mücadelede aldığı konumda karşımıza çıkıyor. Türkiye nin iklim değişikliği ile uluslar arası mücadele çabalarında aktif rol alabilmesi için uluslar arası toplumun kendisini finansal ve teknolojik olarak desteklemesi gerektiğini, çünkü hala gelişmekte olan bir ülke olduğunu vurguluyor. Son beş yıldır BMİDÇS çerçevesinde devam eden ve Kyoto Protokolü ile başlayan ülkelerin sera gazı emisyonlarını nasıl ve ne tür sorumluluk alacaklarının tartışıldığı Uluslar arası müzakerelerde Türkiye nin masaya getirdiği tek somut öneri bu. Şu an Türkiye nin Sözleşme kapsamındaki yeri dolayısıyla, 2013 sonrasında BMİDÇS kapsamındaki finansman mekanizmalarından yararlanıp yararlanamayacağı belli değil. Öte yandan diğer uluslar arası finans mekanizmaları/kuruluşlarını ülkeye bu kapsamda ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Örneğin, Türkiye iklim değişikliği için oluşturulmuş ve hâlihazırda işleyen en önemli çok-taraflı uluslararası fonun ilk kullanıcısı olmuş durumda. Koordinasyonunu Dünya Bankası nın yaptığı Temiz Teknoloji Fonu ve Dünya Bankası nın sağladığı eş finansman ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları için 2009 yılında 600 milyon dolarlık bir kredi desteği sağladı. Bu fondan Mart 2012 tarihine kadar 172 proje ile 250 milyon dolar kullanıldı. Benzer şekilde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi başka birçok uluslar arası finans kuruluşu da enerji sektöründe benzer yatırımlar için Türkiye de özel sektöre kredi sağlıyor. Tüm bu gelişmelerde asıl çarpıcı olansa iklim değişikliği ile mücadele adına yapılan bu finansal desteklerin Türkiye de büyük tartışma konusu olan HES projelerine de ciddi çevresel etki analizleri yapılmadan ve çevre yönetimi standartları getirilmeden veriliyor olması. Bu krediler kapsamında yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilen HES lerin, şu anki uygulamalar değerlendirildiğinde hem proje aşamasında hem de işletim esnasında özellikle orman ve su ekosistemlerine ciddi zararlar verdiği bilim insanlarınca gözlemleniyor. İD ile mücadelede ormancılık sektörünün ve su yönetiminin önemi göz önünde bulundurulduğunda sormadan edemiyoruz: bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! SUYUN TOPLUMDAN KOPARILIŞINA VE HALK TEPKİSİNE RAĞMEN HİDROELEKTRİK SANTRAL (HES) İNŞAATLARINA DEVAM! Suyun varlık nedeninden uzaklaştırılıp, enerji üretme görevine hükümet tarafından atanması ile birlikte, zaten su fakiri olan ülkemiz hep toplumsal hem de çevresel sorunlar ile boğuşmak durumunda bırakılmıştır. Çağdaş yaşam standartlarında bir insanın su ihtiyacı 150 litredir. Sanayileşmiş ülkelerde bu ihtiyaç 266 litre iken, Afrika da 67 litre, Asya da 143 litre, Arap Yarımadasında 158 litre, Latin Amerika da 184 litre ve Türkiye de ise 111 litredir. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için yıllık kişi başına düşen su miktarı metreküp olmalıdır. Ülkemizde ise bu miktar 1430 metreküptür. Bu verilerden görüleceği üzere ülkemiz su fakiridir. DSİ verilerine göre, 2030 yılında nüfusu 80 milyon olacak olan ülkemizde, bu tarihlerde kişi başına düşen yıllık su miktarı 1100 metreküp olacaktır. Bugünün istatistiklerine göre 2050 ve 2100 yıllarında Türkiye yi ciddi su krizleri beklemektedir. Hal böyleyken ve tüm dünya bu verileri bilirken, suyumuza, toprağımıza sahip çıkılması gerekirken, yaşam kaynağı olan su yun toplumdan koparılması, ticari bir meta olarak değerlendirilerek derelerimizin, akarsularımızın, nehirlerimizin ve yer altı sularımızın 9

10 kiralanması, varlık nedeninden kopartılarak enerji kartellerine terk edilmesi, bilimden ve teknikten ve kuşkusuz kamu yararından ne kadar uzak olunduğunu göstermektedir. Halkın tepkilerinin yine göz ardı edildiği bir alan olan HES projeleri biran önce durdurulmalı ve derelerin tekrar özgür akması sağlanmalıdır. Aksi halde, biyoçeşitliliğindeki yoğunluğu ile övündüğümüz ülkemizin flora ve faunasının tükenişine hep birlikte tanık olacağız. SULARIMIZIN TİCARİLEŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR ARAÇ: 658 SAYILI KHK YLA KURULAN "bağımlı" TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ Ülkemizin çevre politikasını, çevre yönetimini ve bu alanlardaki tüm idari yapıları şekillendiren konular da TBMM den ve halkımızdan kaçırılan KHK lar arasında yerini almıştır. Dikensiz gül bahçesi yaratılması kaygısı ile yapılan değişikliklere Su Enstitüsü nün kurulması da eklenmiştir. 2 Kasım 2011 tarih ve 658 Sayılı KHK ile Türkiye Su Enstitüsü kurulmuş, görev ve yetkileri tanımlanmıştır. Doğa ve halk sağlığı açısından hayati olan ve ülkemizin idari yapısında yeni yaklaşımları içeren bir düzenlemenin halktan, bilim insanlarından ve bağımsız kurumlardan adeta kaçırılarak kurulması kaygı vericidir. KHK nın içeriğinde önemli çelişkiler ve soru işaretleri bulunmaktadır: - Diğer ülkelerde oluşturulan su enstitüleri bağımsız, bilimsel-teknik çalışmalar yapan ve bunu topluma, kurumlara sunan bir yapıya sahiptir. Bakanlıklar üstü, özerk bir yapıya sahip olması gereken enstitü hükümet güdümlü bir şekilde yapılandırılmıştır. - Devletin küçültüleceğini iddia eden bir iktidarın devlet bürokrasisini bilimsel yapıya sahip olması gereken bir kurumda kökleştirmeye çalışması ciddi bir çelişkidir. Türkiye Su Enstitüsü, bilimsel, özerk ve demokratik bir yapıya sahip olması gereken bir kurum halinde yapılandırılmalıdır. - Enstitünün yapacağı işler zaten başka kamu kurumlarının örneğin DSİ, Orman Su İşleri nin ilgili birimlerinin sorumluluğundadır. Sorumlulukların üst üste binmesine, yetkilerin çatışmasına yol açabilecektir. - Enstitü nün hangi "sularla" (göl, deniz, akarsu) ilgili çalışma yapacağı belirtilmemiştir. - Suyun "sektör" olarak algılanması, doğanın ve suyun ticari meta olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Bu yaklaşım ile suların kamu yararı ilkesi doğrultusunda yönetilmeyeceği açıktır. - Enstitülerin, özellikle de yaşamla doğrudan bağlantılı olan "su" enstitüsünün ilkeler çerçevesinde yapılandırılması gerekmektedir. Bu anlamda, KHK da belirtilen projelerin neler olacağının ve ulusal-uluslar arası kurum ve kuruluşların çerçevesinin net çizilmesi için ilkelerin belirlenmesi gerekmektedir. Böyle bir enstitünün, suyun ticarileştirilmesi 10

11 sürecinin önüne geçilmesi adına kamu yararı, halk sağlığı ve çevre sorunlarının engellenmesi ilkeleri uyarınca yapılandırılması gerekmektedir. - Enstitü personelinin sözleşmeli olması öngörülmektedir. İş güvencesi olmayan, gelecek kaygısına sahip personel çalıştırılması güdümlü personel politikasının göstergesi ve kamu kurumlarının "şirket" mantığı ile yönetilme isteğinin yansımasıdır. Su Enstitüsü nde görev yapacak personelin bağımsız düşünmesinin önü açılmalı, görüşlerinde güdümlü, bürokrasi ve yönetici baskısından arındırılmalıdır. DERT ÜLKEMİZİN TABİATI VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ DEĞİL, TALANIN MEŞRULAŞTIRILMASIDIR! 2012 yılında gündemde yine önemli bir yer tutacak olan Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı, TBMM Çevre Komisyonu ndan tekrar görüşülmeye başlanmıştır. CENNET MEMLEKET, DEĞER BİLMEYEN YÖNETİCİLER VE İKTİDARLAR Türkiye, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75 ini barındırmakta olup, bunun üçte birini endemik bitkiler oluşturmaktadır. Ülkemiz, 'in üzerindeki türe ev sahipliği yapmaktadır. Kuş göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle, Türkiye pek çok kuş türü için anahtar ülke konumundadır. Ülkemizde yaklaşık 454 kuş türü olduğu bilinmektedir. Bunlardan bir kısmı küresel olarak tehdit altında olan türlerdir. TASARI BU HALİYLE ÜLKEMİZDEKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİN YANİ YAŞAMIN TÜKENİŞİNİ İLAN ETMEKTEDİR! Hükümet tarafından Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanun tasarısı tekrar gündeme getirilmiştir. TBMM Çevre Komisyonu nda görüşülmeye başlanan kanun tasarısı, mevcut haliyle ülkemizin doğal zenginliklerinin yok edilmesinin önünü açmaktadır. Genel olarak koruma kullanma düşüncesi üzerinde hazırlanan tasarı, benzer diğer kanunlarda olduğu gibi doğal varlıkları, ekonomik kaynak olarak görmekte ve doğal varlıkları kullanma fikri üzerinden hazırlandığı anlaşılmaktadır. Koruma-kullanma dengesinde koruma ihmal edilirken kullanım ağırlık kazanmaktadır. Doğal varlıkları ekonomik değer olarak kullanma anlayışı, günü kurtaran ekonomik girdiler sağlamayı hedeflemekte ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının yok sayılmasını göstermektedir. Bu yaklaşım; talanı, rantı, yok oluşu, ülkemizdeki insanların sağlıksızlığa itilmesi meşru kılmanın yanı sıra, ülkemizin taraf olduğu birçok uluslar arası sözleşme ve Anayasa nın 56. Maddesi ve diğer ilgili maddelere aykırı olduğu görülmektedir. KULLANMA DEĞİL! KORUMA ZAMANI Ülkemizdeki 1,876 tür yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Gün kullanmanın, kiralamanın, tahsisin, affında değil, korumanın ve yaşamın savunulmasının günüdür! Aksi halde, böylesine zengin biyoçeşitliliğe sahip ülkemizde, doğa yok olacak ve halk sağlığı tehdit altında kalacaktır. ÇALAKALEM HAZIRLANMIŞTIR Kanun tasarısının; anlaşılamayan anlatım dili sonucu, yetki ve sorumluluklar net olarak ifade edilmemektedir, bu durum kötü kullanım ve suiistimalleri mümkün kılmaktadır. 11

12 Yükümlülükler ve doğal varlıkların çeşitli vakıf, dernek ve üçüncü şahıslara kiralanmasına izin verilmesi gibi hükümlerle, çalakalem, yangından mal kaçırırcasına, doğayı ve çevreyi umursamayan bir yaklaşımla hazırlandığını göstermektedir. Tasarı ile koruma kullanma dengesi gözetilmeden ülkenin kara, kıyı, sucul ve deniz alanlarındaki ulusal ve uluslararası öneme sahip doğal değerler üzerinde ekonomik faaliyetler yapılacak, korunan alanlar (Milli Park-Doğal Sit-Özel Çevre Koruma Bölgeleri vb.) yatırımlara açılacaktır. Uluslararası sözleşmelere ve AB direktiflerinde yer alan koruma felsefesine uyumlu olarak hazırlanması zorunlu olan bir koruma kanunun gerekçe maddelerinde toplumsal kalkınma ve insan odaklı bir anlayışın olması söz konusu kanunun uygulama sonuçlarını daha şimdiden ortaya sermektedir. BELİRSİZLİKLER ARTTIRILMAKTADIR! Doğal Varlıkların korunması konusunda her türlü düzeyde plan yapma ve tescil yetkisinin, asıl amacı yapılaşma ve kentleşme olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na emanet edilmesi doğal varlık tahribatını ve yok edilmesini daha da kolaylaştırmaktan farklı bir sonuca ulaşamayacaktır. Söz konusu bakanlık, koruma alanlarını nasıl belirleyecektir? Bakanlık kadrosunda koruma alanı tescili konusunda, çevresel hassasiyeti olan uzman kadrolar bulunmakta mıdır? Üniversitelerin ve bilim insanlarının görüşleri alınacak mıdır ve nasıl bir yöntem izlenecektir? Bu sorular tasarıda cevap verilememektedir. YETKİ VE SORUMLULUK KARGAŞASI ARTACAKTIR! Çevre ve doğal varlıklar konusunda mevcut olan yetki ve sorumluluk karmaşası yeni kanun tasarısıyla daha da artacaktır. Kanun tasarında, yerel halkın karar verme sürecine katılmasını kolaylaştıracağının amaçlandığı belirtilse de mevcut uygulamalarda yerel halkın tüm direnişine rağmen doğal varlıkları tahrip eden yatırımlar (Örneğin HES ve Nükleer Santraller) engellenmemekte ve halkın talepleri, tepkileri göz ardı edilmektedir. TASARI BİLİMDEN YOKSUN HAZIRLANMIŞTIR! Gerekçe maddesinde yer alan katılım kavramı, doğal kaynakların yönetilmesi ve korunmasında izlenen son yönetim trendlerinden biridir ifadesi hem doğal kaynak yönetimini ve korunmasını popüler olmak adına yapılan bir kavram olduğunun zannedildiğini göstermekte hem de antik Yunandan beri demokrasinin ana ilkesi olan katılım kavramını son moda bir trend olarak görmektedir. Gerekçesi bu kadar üstün körü hazırlanan bir kanun tasarısı kabul edilmeden önce mutlaka bir kez daha gözden geçirilmelidir. TASARIDAKİ MADDELER ÜZERİNE GÖRÜŞLER: Madde 2: Uluslar arası dokümanlardan çeviri olabileceği düşünülen bazı tanımlar (Koruma Alanı, Korunan Alan v.b.) net değildir. Madde 3: a) Koruma ve Kullanma dengesi ilkesi kullanma yönünde kötüye kullanılabilecektir. e) Bu kanunda tanımlanan korunan alanların birden fazlasının özelliklerine sahip olsa dahi, koruma altına alınan bir alanın tek bir korunan alan adı altında ilan edilmesi ifadesi Madde 7/c/8 bendindeki Planlanan her korunan alan tek birim tarafından yönetilir. Aynı 12

13 koruma alanın farklı bölgelerinde veya bölgeleri içindeki farklı kısımlarda, farklı koruma ve kullanım kararları alınabilir. ifadesi ile çelişmektedir. Madde 4/2: Özel koruma alanı ifadesi yer almaktadır ancak bu ifadenin ne anlama geldiği tanımlar bölümünde açıklanmamıştır. Madde 6: Yeniden değerlendirme maddesi ile daha önceden koruma alanı olarak ilan edilmiş bir alanın sınırlarının değiştirilebileceği, kısmen veya tamamen farklı statü kapsamına alınabileceği veya koruma alanı kararının kaldırılabileceği hükmü yer almaktadır. Bu konuda yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hangi şartlarda bu yetkiyi kullanabileceği açık olarak ifade edilmemekle birlikte daha önceden koruma alanı ilan edilen doğal varlıkların istenildiğinde bu statüsünün kaldırılmasının önü açılmaktadır. Madde 8: Üstün kamu yararı tam olarak doğa korumayı sağlayacak şekilde tanımlanmamıştır. Mevcutta üstün kamu yararı ile ilgili olarak sadece bazı yargı kararları mevcut olmakla birlikte Yargıtay ve Danıştay üstün kamu yararını birbirinden farklı olarak tanımlanabilmektedir. Madde 10: Ulusal Çeşitlilik Danışma Kurulu nda özel sektörün olmasının sebebi anlaşılamamaktadır. Siyası ve ekonomik gücü olan özel sektörün kurulda yer alması doğal varlıkların korunmasında olumsuz sonuçlar doğurabilir, çıkar grubu olan bu yapıların bağımsız, tarafsız ve bilimsel yürütülmesi gereken bu sürece katkıdan çok zarar vereceği tarihsel bir gerçekliktir. Madde 14: Korunan alanların ilanından önce mevcut tesislere (burada yer alan tesis ifadesi bile endüstriyel tesislere izin verileceği anlamına gelmektedir.) izin verilmesinin önü açılmaktadır. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 3 yıl gibi çok uzun bir süre içinde ilgili yönetmeliklerin çıkacağı ve koruma alanlarının ilan edileceği göz önünde bulundurulduğunda koruma ilanı öncesinde birçok doğal varlığın işgal edilebileceği ve mevcut tesis statüsünde faaliyetlerine devam edebileceği anlaşılmaktadır. Madde 26: Bu tasarı ile doğal alanlar, ulusal ve uluslararası öneme sahip Özel Çevre Koruma Alanları kullanıma açılacak, doğada meydana gelen tahribat ise caydırıcı niteliği olmayan cezalara tabii tutulacaktır. Madde 28: Turizm Teşvik Kanunu ile çakışma olması durumunda koruma kalkınma dengesi kalkınma yönünde kullanılacak ve Turizm Teşvik Kanunu nun hükümleri uygulanacaktır. Bu maddede bile açıkça derdin doğal hayat veya biyoçeşitlilik değil, ekonomik girdiler olduğu çok açıktır. Tasarı, koruma esası üzerinden şekillendirilmeli, bilim çevrelerinin ve meslek örgütlerinin kamu yararı gözeten önerileri taslakta yerini almalıdır. Tasarının bu haliyle kanunlaşması durumunda; talanın, yok oluşun meşrulaştırıldığı ve gelecek nesillerin sağlıksız bir ülkede ve dünyada yaşayacağı su götürmez bir gerçektir. Ve tarih bu yok oluşun sorumlularını asla unutmayacaktır 13

TÜRKİYE DE HİDROELEKTRİK SANTRALLER İN DURUMU (HES LER) VE ÇEVRE POLİTİKALARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ *

TÜRKİYE DE HİDROELEKTRİK SANTRALLER İN DURUMU (HES LER) VE ÇEVRE POLİTİKALARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ * Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, 3(2) DOI: 10.1501/sbeder_0000000046 TÜRKİYE DE HİDROELEKTRİK SANTRALLER İN DURUMU (HES LER) VE ÇEVRE POLİTİKALARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

TMMOB HİDROELEKTRİK SANTRALLER RAPORU

TMMOB HİDROELEKTRİK SANTRALLER RAPORU TMMOB HİDROELEKTRİK SANTRALLER RAPORU Ekim 2011 ISBN: 978-605-01-0174-4 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Ma ek Basın Yayın Tanı m Tic. San. Ltd. Ş Tel: (312) 433 23 10 Faks: (312) 434 03 56

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 78 Aralık 2013 İKV DEĞERLENDİRME NOTU 27 NCİ FASIL İLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER İlge Kıvılcım Uzman Yardımcısı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr 27 NCİ FASIL İLE İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER Klasik Hale

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

Ankara Yenilenebilir Enerji Konusunda Kümelenme Analizi. Yayın Yeri: Ankara. Yayınlayan: Ankara Sanayi Odası

Ankara Yenilenebilir Enerji Konusunda Kümelenme Analizi. Yayın Yeri: Ankara. Yayınlayan: Ankara Sanayi Odası Ankara Yenilenebilir Enerji Konusunda Kümelenme Analizi Yayın Yeri: Ankara Yayınlayan: Ankara Sanayi Odası Yayın Hakları Ankara Sanayi Odası na aittir. Yayın Tarihi: 2011 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 PROJENİN

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ Genişletilmiş İkinci Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/588 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet Caddesi No: 19 Kat: 6-7-8 Tel:

Detaylı

AYLIK GAZETE Mayıs 2014 / Sayı 12 basinyayin@cmo.org.tr Bozoğlu: Çernobil benzeri bir kazada Ankara yok olur

AYLIK GAZETE Mayıs 2014 / Sayı 12 basinyayin@cmo.org.tr Bozoğlu: Çernobil benzeri bir kazada Ankara yok olur AYLIK GAZETE Mayıs 2014 / Sayı 12 basinyayin@cmo.org.tr Bozoğlu: Çernobil benzeri bir kazada Ankara yok olur BASIN AÇIKLAMALARI 1 MAYIS 1886 yılından bu yana 1 Mayıs, hem ülkemizdeki emekçilerimizin, hem

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

TEMA VAKFI EKOSİYASET BİLDİRGESİ

TEMA VAKFI EKOSİYASET BİLDİRGESİ TEMA VAKFI EKOSİYASET BİLDİRGESİ TEMA VAKFI EKOSİYASET BİLDİRGESİ Mayıs 2015, İstanbul 1 41. GİRİŞ VE İLKELER TEMA VAKFI EKOSİYASET 2015 BİLDİRGESİ Mayıs 2015, İstanbul BASKI: ATÖLY OMSAN MATBAA SANAYİ

Detaylı

SORU-CEVAPLARLA ALTERNATİF ENERJİ POLİTİKASI: Ana Muhalefet Partisi CHP İçin Bir Çerçeve Önerisi

SORU-CEVAPLARLA ALTERNATİF ENERJİ POLİTİKASI: Ana Muhalefet Partisi CHP İçin Bir Çerçeve Önerisi Toplumsal Düşünce Enstitüsü SORU-CEVAPLARLA ALTERNATİF ENERJİ POLİTİKASI: Ana Muhalefet Partisi CHP İçin Bir Çerçeve Önerisi Hazırlayan: Necdet PAMİR 10 Şubat 2014 1. Türkiye nin ulusal bir enerji politikası

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI CEREN AKSU 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...2 ŞEKİL, TABLO VE BİLGİ KUTUSU LİSTESİ...3 1. GİRİŞ...4 2. KALKINMA SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?...5 2.1 Kalkınma...5

Detaylı

BÖLÜM-5 BASIN DUYURULARI

BÖLÜM-5 BASIN DUYURULARI BÖLÜM-5 BASIN DUYURULARI SADAKA USULÜ YARDIM Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir. Anayasa, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak ve insanın maddî ve manevî varlığının

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

ÇED YÖNETMELİĞİ NE AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK!

ÇED YÖNETMELİĞİ NE AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK! ÇED YÖNETMELİĞİ NE AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK! İSTANBUL A, HASANKEYF E, MERSİN E, SİNOP A, GEBZE YE, BURSA YA İZMİR E VE TÜM ANADOLU TOPRAKLARINA MÜJDE!!! Odamızın Açtığı Davada Danıştay İdari Dava Daireleri

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ BASIN AÇIKLAMALARIMIZ Ülkemizi, toplumumuzu ve mesleğimizi ilgilendiren su planlamasındaki yönetim krizi, nükleer enerji macerası, küresel ısınma, deprem, afet politikaları, maden yasası ve ulusal madencilik

Detaylı

05.06.2009 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

05.06.2009 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ÇEVRE TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yaratılan İklim Bizim İklimimiz Değil Kyoto Protokolü Ve Türkiye Hava Su Kentsel Çevre Sorunları Hukuksal

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN DURUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK RAPOR

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN DURUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK RAPOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE NİN DURUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK RAPOR İklim Değişikliği Koordinasyon Kuruluna (İDKK) sunulmak üzere, İDKK üyelerinin de

Detaylı

2009 ÇEVRE DURUM RAPORU

2009 ÇEVRE DURUM RAPORU 5 Haziran 2009 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 2009 ÇEVRE DURUM RAPORU Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından Dünya Çevre Günü için belirlenen 2009 yılının teması Gezegeninizin size ihtiyacı var-

Detaylı

Yirminci yüzyılda yüzey sıcaklıklarında görülen artış

Yirminci yüzyılda yüzey sıcaklıklarında görülen artış T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN AYLIK YAYIN ORGANIDIR HAZİRAN 2013 YIL: 25 SAYI: 294 Bu dergi 6.500 adet basılmaktadır. ISSN: 1300-2414 Yayın Türü: Yerel Süreli

Detaylı

Türkiye de Suyun Özelleştirilmesi ve Su Hakkı

Türkiye de Suyun Özelleştirilmesi ve Su Hakkı Türkiye de Suyun Özelleştirilmesi ve Su Hakkı Derleyenler Nuran Yüce, Carolin Hasenpusch, Erkin Erdoğan 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Mart 2012, İstanbul Türkiye de Suyun Özelleştirilmesi ve Su Hakkı

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim

Detaylı

BİRLİK haberleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ

BİRLİK haberleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ T Ü R K M Ü H E N D İS V E M İM A R O D A L A R I B İR L İĞİ BİR L İK HABERLERİ B Ü L T E N İ Şubat-Mart 2006 / Sayı 107 TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu

Detaylı

Sayı : 2006 42 / 44 Konu : Nükleer Enerji: Nükleer Santralin Konya ya Kurulabilirliği, Getirileri ve Götürüleri

Sayı : 2006 42 / 44 Konu : Nükleer Enerji: Nükleer Santralin Konya ya Kurulabilirliği, Getirileri ve Götürüleri KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 27.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 44 Konu : Nükleer Enerji: Nükleer Santralin Konya ya Kurulabilirliği, Getirileri ve Götürüleri Hazırlayan:

Detaylı

13-1- 22. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YASA, YÖNETMELİK VB DÜZENLEMELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE ODA GÖRÜŞLERİ

13-1- 22. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YASA, YÖNETMELİK VB DÜZENLEMELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE ODA GÖRÜŞLERİ 13-1- 22. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YASA, YÖNETMELİK VB DÜZENLEMELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE ODA GÖRÜŞLERİ Bu çalışma döneminde Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliği ile ilgili konularda Kamu Kurumlarca yürütülen yasa,

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı