IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ"

Transkript

1 IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR VE SARIKAYA MADENİ MEVKİİLERİ ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU SİSTEM MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞ. MAD. ORM. EML. NAK. TUR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. DENİZLİ-MUĞLA-2013

2 Proje Sahibinin Adı, Adresi, Telefon ve Faks Numarası: ETİ KROM A.Ş. Bingöl Karayolu 55. Km Yarımca Kovancılar/ELAZIĞ Tel: (10 HAT) Faks: /34 Projenin Adı: Proje İçin Seçilen Yerin Adı, Mevkii: Proje Bedeli: Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları, Zon: (**) Ruhsat Numarası: Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri ve Sektörü: Raporu Hazırlayan Çalışma Grubunun/ Kuruluşun Adı, Adresi, Telefon ve Faks Numaraları: Raporun Hazırlanış Tarihi: IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Yumaklı Yaylası, Çukurçam Mevkii, Muğla İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, Yassıkır ve Sarıkaya Madeni Mevkiileri TL (İkiyüzellibinTürkLirası) UTM KOORDİNAT FORMATI COĞRAFİ KOORDİNAT F RMATI DATUM : ED-50 DATUM : WGS-84 PROJEKSİYON : 6 DERECE TÜRÜ : DERECE.KESİR ELEMANLARIN SAĞA DEĞER, YUKARI ELEMANLARIN : SIRASI DEĞER SIRASI : ENLEM BOYLAM AYRAÇ : AYRAÇ : SAĞA DEĞERİ Y : YUKARI DEĞERİ X : Y X : : : : : : : SAĞA DEĞERİ : YUKARI DEĞERİ : ENLEM BOYLAM : : : : : : : DOM : 27 RUHSAT ALANI= 1265,39 Hektar ZON : 35 N21C1 Pafta İR (ER ) ÇED Yönetmeliği Ek I listesi Madencilik 28. Madde a-bendi a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler Sistem Mühendislik Dan. İnş. Nak. Tur. Mad. Orm. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Emirbeyazıt Mh. Özer TÜRK Cd. 16/1-3 Muğla Telefon: Faks: Yeterlik Belge No: Ağustos

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI TANIMI, HİZMET AMAÇLARI, ÖNEM VE GEREKLİLİĞİ, PROJENİN ZAMANLAMA TABLOSU BÖLÜM 2: PROJE ALANI VE ETKİ ALANINA AİT MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ VE ÖZELLİKLERİ (***) (Proje Yeri Ve Etki Alanının Mevcut Durumu Ve Planlanan Durumu İle İlgili Olarak Çevresel Özelliklerin Belirtilmesi) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU Proje Yer seçimi (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan yerin, Onanlı Çevre Düzeni Planı veya İmar Planı sınırları içinde ise bu alan üzerinde, değil ise mevcut arazi kullanım haritası üzerinde koordinatları ile birlikte gösterimi, projenin kapladığı alan ve koordinatları) Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu Yerüstü faaliyetleri Açık ocak faaliyetleri (imalat haritası, üretim yöntemi, patlatma paterni vb.) Yerüstünde kurulmuş ve kurulması planlanan tesisler Yer altı faaliyetleri Ocak yeri seçimi, kuyu, desandre, galeri uzunlukları, kesiti, üretim yöntemi ve uygulaması, üretimde kullanılacak donanım, bu donanımların teknik özellikleri Tahkimat (tahkimat sistemi, tahkimat sisteminin uygulaması, havalandırma tekniği ve bu amaçla kullanılacak ekipmanın özellikleri Havalandırma (ocak boyutu ve ilişkilendirilmiş gerekli hava miktarı, hızı, hava kapılarının miktarı ve yeri, havalandırma planı, temiz ve kirli hava güzergah planı, kaçamak yolu) Yeraltı nakliyesi (nakliye sistemi ve tekniği, kullanılacak donanımın özellikleri) Su tahliyesi (su tahliyesi, su ile mücadele ve bununla ilgili donanım ve teknikleri) PROJE ETKİ ALANIN BELİRLENMESİ VE ETKİ ALANINDAKİ MEVCUT DURUM PROJENİN ÖZELLİKLERİ Proje Kapsamında Kullanılacak Üretim Yöntemleri, Üretim Miktarları, İş Akım Şeması, Çalışacak Personel Sayısı, Üretimde Kullanılacak Makinelerin, Araçların Sayı ve Özellikleri, Üretim Sırasında Tehlikeli, Toksik, Parlayıcı ve Partlayıcı Maddelerin Kullanım Durumları, Taşınmaları ve Depolanmaları, Proje Kapsamındaki Ulaştırma Altyapısı Planı (ulaştırma güzergahı, güzergah yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı, mevcut trafik yoğunluğu, yerleşim yerlerine göre konumu, yapılması düşünülen tamir, bakım ve iyileştirme çalışmaları vb.) BÖLÜM 3:PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI: PROJE VE ETKİ ALANININ MEVCUT VE PLANLANAN SOSYO-EKONOMİK 3

4 ÖZELLİKLERİ Ekonomik Özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler) Nüfus (Yöredeki Kentsel Ve Kırsal Nüfus, Nüfusun Yaş Sınıflarına Göre Dağılımı, Hane Halkı Yapısı) Sağlık (Bölgede Mevcut Endemik Hastalıklar) İnsan Sağlığı Ve Çevre Açısından Riskli Ve Tehlikeli Faaliyetler Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları; Yaratılacak İstihdam İmkanları, Nüfus Hareketleri Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, Sağlık, Kültür Hizmetleri) Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Teknik /Sosyal Altyapı İhtiyaçları Projenin Fayda-Maliyet Analizi Projeden Etkilenen Yerleşim Yerleri Projenin Ekonomik Ömrü Zamanlama Tablosu DİĞER HUSUSLAR BÖLÜM 4: MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER VE DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI (Bölgesel Ve Çalışma Alanı Baz Alınarak Mevcut Ve Planlanan Durum Verilmelidir) ARAZİ KULLANIM VE MÜLKİYET DURUMU a) Tarım Ve Hayvancılık a.1. Sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü a.2. Ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları a.3. Hayvancılık türleri, adetleri ve beslenme alanları b) Orman Alanları b.1. Ağaç türleri ve miktarları veya kapladığı alan büyüklükleri b.2. Ocak yerinin işlendiği mesçere haritası ve yorumu b.3. Sahanın yangın görüp görmediği c) Proje Yerinde Elden Çıkarılacak Alanın Değerlendirilmesi c.1. Proje sırasında kesilecek ağaçların tür ve sayıları, orman yangınları ve alınacak önlemler, c.2. Elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, arazi kullanım kabiliyeti, c.3. Etkilenecek tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı c.4.proje alanında kültür ve tabiat varlıkları durumu, c.5. Projede yapılacak iş ve işlemler kapsamında etkiler ve alınacak önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) TOPRAK ÖZELLİKLERİ

5 a) Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflaması b) Yamaç stabilitesi c) Erozyon d) Proje kapsamında yapılacak iş ve işlemler kapsamında toprağa etkiler ve alınacak önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) JEOLOJİK ÖZELLİKLER a) Bölge Jeolojisi b) Proje Alanı Jeolojisi c) Cevherleşme d) Depremsellik e) Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Kapsamında Jeolojik Etkiler Ve Alınacak Önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER a) Bölge ve Proje Alanı Hidrojeolojik Özellikler b)yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri c)yeraltı ve Termal Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri (su seviyeleri, miktarları, emniyetli çekim değerleri, kaynakların debileri, mevcut ve planlanan kullanımı), d) Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Kapsamında Hidrojeolojik Etkiler Ve Alınacak Önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) HİDROLOJİK ÖZELLİKLER a) Bölge ve Proje Alanı Hidrolojik Özellikler b) Projenin Göl, Baraj, Gölet, Akarsu Ve Diğer Sulak Alanlara Göre Konumu c) Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (içme, kullanma, sulama suyu, su ürünleri istihsali, ulaşım, turizm, elektrik üretimi, diğer kullanımlar) d) Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Kapsamında Hidrolojik Etkiler Ve Alınacak Önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) METEOROLOJİK VE İKLİMSEL ÖZELLİKLER a) Bölgesel ve Proje Alanı Meteorolojik ve İklimsel Özellikler b) Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Sırasında Yerel ve Bölgesel İklimde Oluşabilecek Meteorolojik Ve İklimsel Etkiler İle Alınacak Önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) FLORA-FAUNA a) Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Flora- Fauna b) Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Kapsamında Flora-Fauna Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) KORUMA ALANLARI (EK-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Kapsamında)

6 a) Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Koruma Alanları b) Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Kapsamında Koruma Alanlarına Etkiler ve Alınacak Önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) DEVLETİN YETKİLİ ORGANLARININ HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ARAZİLER (ASKERİ YASAK BÖLGELER, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BELİRLİ AMAÇLARLA TAHSİS EDİLMİŞ ALANLAR, 7/16349 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE SINIRLANDIRILMIŞ ALANLAR V.B.) a) Proje Alanı ve Proje Etki Alanı b) Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Kapsamında Etkiler ve Alınacak Önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) BÖLÜM 5: PROJE KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (İlgili Yönetmelikler Kapsamında ve Kümülatif Olarak Gerekli Değerlendirmeler Yapılacaktır.) EMİSYON HESAPLAMALARI (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) SU KULLANIMI VE BERTARAFI (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme Ve İşletme Sonrası Olmak Üzere Temin Edileceği Kaynaklar, Su Miktarları, İçme Ve Kullanma Suyu Ve Diğer Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Kullanımı Sonrası Oluşacak Atıksuların Miktarı Ve Bertarafı) ATIKLAR (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme Ve İşletme Sonrası Olmak Üzere Atık Türleri, Miktarları Ve Bertarafı) GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI VE SEVİYELERİ, (Akustik Rapor) SAĞLIK KORUMA BANDI MESAFESİ, DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI VE REHABİLİTASYON PLANI RİSK ANALİZİ a) Proje Alanı Ve Proje Etki Alanı Analizi b) Proje kapsamında yapılacak iş ve işlemler kapsamında risk durumlarında alınacak önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) DİĞER HUSUSLAR BÖLÜM 6: PROJENİN ALTERNATİFLERİ (Bu Bölümde Teknoloji, Alınacak Önlemlerin Alternatiflerinin Karşılaştırılması Yapılacak ve Tercih Sıralaması Belirtilecektir.) BÖLÜM 7: İZLEME PROGRAMI PROJENİN İNŞAATI İÇİN ÖNERİLEN İZLEME PROGRAMI, PROJENİN İŞLETMESİ VE İŞLETME SONRASI İÇİN ÖNERİLEN İZLEME PROGRAMI VE ACİL MÜDAHALE PLANI ÇED OLUMLU BELGESİNİN VERİLMESİ DURUMUNDA, YETERLİK TEBLİĞİ NDE YETERLİK BELGESİ ALAN KURUM/KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAŞLIĞININ 4. MADDESİ KAPSAMINDA YER ALAN HUSUSLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ PROGRAM BÖLÜM 8: HALKIN KATILIMI (Projeden Etkilenmesi Muhtemel Yöre Halkının Nasıl Ve Hangi Yöntemlerle Bilgilendirildiği, Proje İle İlgili Halkın Görüşlerinin Ve Konu İle İlgili Açıklamaların ÇED Raporuna Yansıtılması.)

7 BÖLÜM 9:SONUÇLAR: (Yapılan Tüm Açıklamaların Özeti, Projenin Önemli Çevresel Etkilerinin Sıralandığı Ve Projenin Gerçekleşmesi Halinde Olumsuz Çevresel Etkilerin Önlenmesinde Ne Ölçüde Başarı Sağlanabileceğinin Belirtildiği Genel Bir Değerlendirme) EKLER: Raporun Hazırlanmasında Kullanılan Ve Çeşitli Kuruluşlardan Sağlanan Bilgi, Belge Ve Tekniklerden Rapor Metninde Sunulamayanlar (Proje Alanının Mevcut Arazi Kullanım Durumu, Jeolojisi, Depremselliğini Gösterir Harita Ve Kesitleri, Ruhsatlar vb.) Proje için belirlenen yerin varsa; çevre düzeni, nazım, uygulama imar planı veya plan değişikliği teklifleri Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımını değerlendirmek için; yerleşim alanlarının, ulaşım ağlarının, enerji nakil hatlarının, mevcut tesislerin, ocak alanlarının, ocak alanlarına ait son durum termin planlarının, yer altı- yer üstü sularının ve yönetmeliğin Ek V Duyarlı Yöreler Listesinde belirtilen diğer alanların (proje alanı ve yakın çevresinde bulunması halinde) yerlerine ilişkin verileri gösterir bilgileri içeren 1/ ölçekli halihazır haritaları (varsa çevre düzeni planı, topografik harita vb) EKLER EK.1- YER BULDURU HARİTASI VE PROJE ALANI FOTOĞRAFLARI EK-2- MADEN İŞLETME RUHSATI VE İŞLETME İZNİ ÖRNEĞİ EK-3- ÇED SAHASINI GÖSTERİR 1/ ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA EK-4- ÇED SAHASINI VE MEVCUT DURUMU GÖSTERİR 1/ ÖLÇEKLİ JEOLOJİK-TOPOĞRAFİK HARİTA EK-5- DENİZLİ VALİLİĞİ VE MUĞLA VALİLİĞİNDEN ALINMIŞ ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGELERİ EK-6- MUĞLA İL ÖZEL İDARESİNDEN ALINMIŞ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ÖRNEĞİ EK-7- ORMAN İDARESİNDEN KİRALANAN SAHALARIN TESLİM TESELLÜM TUTANAKLARI EK-8-1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE LEJANTI EK-9- KARACAÖREN VE ESKERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ MESÇERE HARİTALARI EK-10- METEOROLOJİK VERİLER EK-11- REHABİLİTASYON PROJESİ EK-12- AKUSTİK RAPOR EK-13- MODELLEME RAPORU EK-14-AKYAKA BELEDİYESİ DEN ALINAN ATIKLARLA İLGİLİ GÖRÜŞLER EK-14-SIZDIRMASIZ FOSSEPTİK PLANI NOTLAR VE KAYNAKLAR: ÇED RAPORUNU HAZIRLAYANLARIN TANITIMI: Çalışma Grubuna Biyolog ve Maden Mühendisi nin Dahil Edilmesi Gerekmektedir (Ad Soyadı, Mesleği, Özgeçmişi, Referansları, Rapordan Sorumlu Olduğunu Belirten İmzası Ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri,)

8 GRAFİKLER DİZİNİ: Sayfa No Grafik.1. Muğla İli Aylara Göre ( ) Basınç Ortalaması Grafiği Grafik.2. Muğla İli Aylara Göre ( ) Sıcaklık Ortalaması Grafiği Grafik.3. Muğla İli Aylara Göre ( ) Yağış Ortalaması Grafiği Grafik.4. Muğla İli Aylara Göre ( ) Ortalama ve Minimum Nem (%) Grafiği Grafik.5. Muğla İli Aylara Göre ( ) Buharlaşma (mm) Grafiği Grafik.6. Muğla İli Sayılı Günler Dağılımı Grafiği Grafik.7. Muğla İli Aylara Göre ( ) Maksimum Kar Kalınlığı (cm)grafiği Grafik.8. Muğla İli 43 Yıllık ( ) Rüzgar Esme Sayıları Grafiği Grafik.9. Muğla İli 43 Yıllık ( ) Rüzgarın Ortalama Hızı Grafiği Grafik.10. Sonbahar Mevsimine Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.11. Kış Mevsimine Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.12. İlkbahar Mevsimine Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.13. Yaz Mevsimine Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.14. Ocak Ayına Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.15. Şubat Ayına Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.16. Mart Ayına Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.17. Nisan Ayına Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.18. Mayıs Ayına Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.19. Haziran Ayına Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.20. Temmuz Ayına Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.21. Ağustos Ayına Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.22. Eylül Ayına Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.23. Ekim Ayına Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.24. Kasım Ayına Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.25. Aralık Ayına Ait Esme Sayılarına ve Hızlarına Göre Rüzgar Grafiği Grafik.26. Muğla İli 43 Yıllık ( ) Ortalama Rüzgar Hızı Grafiği Grafik.27. Muğla İli 43 Yıllık ( ) Maksimum Rüzgar Hızı (m_sec) ve Yönü Grafiği..116 Grafik.28. Muğla İli 43 Yıllık ( ) Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgar Gün Sayısı Ortalaması Grafiği Grafik.29. Muğla Meteoroloji İstasyonu Yağış Şiddet- Süre- Tekerrür Eğrileri Grafik.30. Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m 3 ) Grafik.31. Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2 -gün) Grafik.32. Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m 3 ) Grafik.33. Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2 -gün) Grafik.34. Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m 3 ) Grafik.35. Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2 -gün) Grafik.36. Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m 3 ) Grafik.37. Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2 -gün) Grafik.38. Oluşması Beklenen Ses Basıncı Seviyeleri Grafiği Grafik. 39. İşletme Aşamasında Oluşması Beklenen Ses Basıncı Seviyeleri Grafiği Grafik. 40. Patlatma Sırasında Oluşabilecek Gürültünün m Arasındaki Dağılımı Grafik. 41. Patlatma Sırasında Oluşabilecek Gürültünün m Arasındaki Dağılımı

9 RESİMLER DİZİNİ: Sayfa No Resim.1.Ruhsat Sahasını gösterir fotoğraf Resim.2.Mevcut Çalışma Alanını Gösterir Uydu Fotoğrafı Resim.3.Talep Alanını Gösterir Uydu Fotoğrafı Resim.4.Mevcut Çalışma Alanını Fotoğrafı Resim.5.Mevcut Çalışma Alanı Tahkimat Fotoğrafları Resim.6.Çalışma Alanında Mevcut Olan Galeri Girişi Fotoğrafları Resim.7.Stok Alanından Görüntü Resim.8. Proje Alanına Ulaşım Güzetgahını Gösterir Uydu Fotoğrafı Resim.9. Türkiye Tarımsal Üretim Haritası Resim.10. Denizli İli Tarım Arazilerinde Sulama Durumu Haritası Resim.11. Denizli İli Tarım Ürünleri Haritası Resim.12. Gazete İlanlarına Ait Fotoğraf Resim.13. Proje Alanına Ulaşım Güzetgahını Gösterir Uydu Fotoğrafı ŞEKİLLER DİZİNİ: Sayfa No Şekil.1.Yerbulduru Haritası...17 Şekil.2. Ruhsat Sahasını ve Proje Alanlarını Gösterir Uydu Fotoğrafı...18 Şekil.3. Patlatma Delikleri Enine Kesit Görünümü...30 Şekil.4. Patlatma Delikleri Boyuna Kesit Görünümü...30 Şekil.5. Galerilerde Kilitli Bağ Tahkimatı...31 Şekil.6. Ocak su atımı şebekesi kesit görünümü...39 Şekil.7. Krom Maden Ocağı Açık Ocaklar İş Akım Şeması ve Akım Şeması Üzerinde Çıkabilecek Kirletici Türleri...41 Şekil. 8. Proje Kapsamında Kullanılması Planlanan Patlatma Paterni...42 Şekil.9. Krom Ocağı Galeri Ocakları İş Akım Şeması...45 Şekil.10. Muğla ve Denizli İlleri 2012 Karayolu Trafik Hacim Haritası (Karayolları Genel Müdürlüğü)...51 Şekil.11. Denizli İli Arazi Kullanım Dağılımları...70 Şekil.12. Muğla İli Arazi Varlığı ve Arazilerin Tarımsal Kullanıma Uygunluğu Haritası...89 Şekil.13. Bölge Stratigrafi Sütun Kesiti...91 Şekil.14. Proje Alanı Deprem Haritası...95 Şekil.15. Denizli İli Su Kaynakları Potansiyeli...98 Şekil.16. Ocak su atımı şebekesi kesit görünümü Şekil.17. Acil Eylem Planı Şekil.18. Ocak su atımı şebekesi kesit görünümü

10 TABLOLAR DİZİNİ: No Tablo.1. Proje Zamanlama Tablosu...16 Tablo.2.Ruhsat Sahası Koordinatları:...19 Tablo.3. Muğla Valiliği ÇED Gerekli Değildir Belgesi Alınan Alanın Koordinatları:...19 Tablo.4. Mevcut Durumda Pasa Alanı Koordinatları:...20 Tablo.5. Denizli Valiliği ÇED Gerekli Değildir Belgesi Alınan Alanın Koordinatları:...21 Tablo.6. Mevcut Durumda Pasa Alanı Koordinatları:...21 Tablo.7. Açık Ocak İşletmeciliği Yöntemi İle Üretim Yapılacak Poligonların Koordinatları:...24 Tablo.8. Pasa Alanları Koordinatları:...25 Tablo.9. Ocak Dirençleri...34 Tablo.10. Krom Ocağı Üretim Miktarları...40 Tablo.11. Kapasite Artışı Sonrasında Toplam Çalışacak Personel Sayısı...40 Tablo.12. Üretim Esnasında Kullanılacak Ekipman Sayısı...48 Tablo.13.Jelatinitin Özellikleri...49 Tablo.14.ANFO nun Özellikleri...49 Tablo.15. Muğla Merkez İlçe de genel sanayi ve işletmelerinin türlerine göre dağılımı...54 Tablo.16. Denizli İl Merkezi Ve İlçelerin Nüfus Ve Yerleşim Durumları (2012)...58 Tablo.17. Denizli İli Beyağaç İlçesi Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Nüfus (2012)...58 Tablo.18. Denizli İli Beyağaç İlçesi Nüfus (20123)...59 Tablo.19. Medeni durum ve cinsiyete göre nüfus Tablo.20. Muğla İli İlçelere Göre İl/İlçe Merkezi Ve Belde/Köy Nüfusu Tablo.21. Muğla İli Merkez İlçesi Karacaören Köyü Nüfusu Tablo.22. Muğla İli Merkez İlçesi Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Nüfus (2012)...60 Tablo.23. Medeni durum ve cinsiyete göre nüfus Tablo.24. İşletme Giderleri Tablosu...67 Tablo.25. Proje Zamanlama Tablosu...68 Tablo.26. Denizli İline Ait Arazi Kullanım Durumu...70 Tablo.27. Muğla İline Ait Arazi Kullanım Durumu...70 Tablo.28. Denizli İli Sulam Durumu Tablosu...71 Tablo.29. Tarım Envanteri Tablo.30. Denizli İli Tarım Alanlarının Kullanımı...72 Tablo.31. Denizli İli Tarla Ürünleri...73 Tablo.32. Denizli İli Meyve Ürünleri...73 Tablo.33. Denizli İli Sebze Ürünleri...74 Tablo.34. Önemli Tarım ürünleri üretiminde Muğla nın Türkiye üretimindeki payı...74 Tablo.35. Muğla İli Tarım Ürünleri...75 Tablo. 36. Denizli Hayvan Varlığı...76 Tablo.37. Hayvancılık Envanteri Tablo.38. Denizli Büyükbaş Hayvan Mevcudu...77 Tablo.39. Denizli Küçükbaş Hayvan Mevcudu...78 Tablo.40. Muğla Hayvan Varlığı...78 Tablo.41. Üretim...78 Tablo.42. Muğla Projeli Su Ürünleri İşletmeleri ve Üretimi...79 Tablo.43. Muğla İlinde Yıllar İtibari ile Su Ürünleri Üretim Miktarları...79 Tablo.44. Amenajman Planı Verilerine Göre Meşçere Tipleri...80 Tablo. 45. Tarım Alanlarının Kullanma Durumu...87 Sayfa 10

11 Tablo.46. Rezerv Analiz Değerleri...92 Tablo.48. Muğla İli Aylara Göre 43 Yıllık ( ) Basınç Ortalaması Tablo.49. Muğla İli Aylara Göre 43 Yıllık ( ) Sıcaklık Ortalaması Tablo.50. Muğla İli Aylara Göre 43 Yıllık ( ) Yağış Ortalaması Tablo.51. Muğla İli Aylara Göre 43 Yıllık ( ) Ortalama ve Minimum Nem (%) Tablo.52. Muğla İli Aylara Göre 43 Yıllık ( ) Buharlaşma (mm) Tablo.53. Muğla İli Sayılı Günler Dağılımı Tablo.54. Muğla İli Aylara Göre 43 Yıllık ( ) Maksimum Kar Kalınlığı (cm) Tablo.55. Muğla İli Aylara Göre 43 Yıllık ( ) Rüzgar Esme Sayıları Dağılımı Tablo.56. Muğla İli Aylara Göre 43 Yıllık ( ) Rüzgarın Ortalama Hız Dağılımı Tablo.57. Muğla İli Aylara Göre 43 Yıllık ( ) Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec) Tablo.58. Muğla İli Aylara Göre 43 Yıllık ( ) Maksimum Rüzgar Hızı (m_sec) ve Yönü Tablo.59. Muğla İli Aylara Göre 43 Yıllık ( ) Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgar Gün Sayısı Ortalaması Tablo Yıllarına Ait Fevk Bilgileri Tablo.61. Standart Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri Tablo.62. Proje Alanında Tespit Edilen Bitki Türleri Tablo.63. Proje Alanında Saptanan İki Yaşamlı Türleri Tablo.64. Proje Alanında Saptanan Sürüngen Türleri Tablo.65. Proje Alanında Saptanan Kuş Türleri Tablo.66. Proje Alanında Saptanan Memeli Türleri Tablo.67. Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri Tablo.68. Rüzgarın Ortalama Hız Değerleri (m/s) Tablo.69. Etkin Baca Yüksekliğine Göre F. f. G. g Parametrelerinin Belirlenmesi Tablo.70. Yayılma Sınıflarının Tespiti Şeması Tablo.71. Rüzgar Hızları Tespiti Tablo.72. Yayılma Sınıfı M Tablo.73. Yayılma Sınıfları Ve Uh Değerleri Tablo.74. Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m 3 ) Tablo.75. Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2 -gün) Tablo.76. Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli. Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım Tablosu Tablo.77.Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri Tablo.78. Rüzgarın Ortalama Hız Değerleri (m/s) Tablo.79. Etkin Baca Yüksekliğine Göre F. f. G. g Parametrelerinin Belirlenmesi Tablo.80. Yayılma Sınıflarının Tespiti Şeması Tablo.81. Rüzgar Hızları Tespiti Tablo.82. Yayılma Sınıfı M Tablo.83. Yayılma Sınıfları Ve Uh Değerleri Tablo.84. Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m 3 ) Tablo.85. Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2 -gün) Tablo.86. Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli. Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım Tablosu Tablo.87.Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri Tablo.88. Rüzgarın Ortalama Hız Değerleri (m/s) Tablo.89. Etkin Baca Yüksekliğine Göre F. f. G. g Parametrelerinin Belirlenmesi Tablo.90. Yayılma Sınıflarının Tespiti Şeması Tablo.91. Rüzgar Hızları Tespiti

12 Tablo.92. Yayılma Sınıfı M Tablo.93. Yayılma Sınıfları Ve Uh Değerleri Tablo.94. Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m 3 ) Tablo.95. Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2 -gün) Tablo.96. Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli. Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım Tablosu Tablo.97. Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı (µg/m 3 ) Tablo.98. Çöken Partiküllerin Dağılımı (mg/m 2 -gün) Tablo.99. Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli. Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım Tablosu Tablo.100. Su kullanım yeri amacı ve miktarları Tablo Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri Tablo Hazırlık Aşamasında Kullanılacak Ekipmanlar Tablo.103. Ses Gücü Düzeyi Tablo.104. Ses Basıncı Düzeyi Tablo.105. Düzeltilmiş Ses Düzeyleri Tablo.106. Atmosferik Yutuş Tablo.107. Toplam Ses Düzeyi Tablo.108. Tüm Kaynaklardan Oluşacak Ortalama Ses Basınç Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı Tablo.109. ÇGDYY- EK-VII. Tablo-4 Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri Tablo.110. Bina Temeli Titreşim Hızı(V0) Değerine Bağlı Patlatma Nedeniyle Hasar Görebilecek Bina Türleri (Forssbland.1981) Tablo Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri Tablo.112. Üretim Esnasında Kullanılacak Ekipman Sayısı Tablo Ses Gücü Düzeyi Tablo Ses Basıncı Düzeyleri Tablo Düzeltilmiş Ses Düzeyleri Tablo Atmosferik Yutuş Tablo Toplam Ses Düzeyi Tablo Tüm Kaynaklardan Oluşacak Ortalama Ses Basınç Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı Tablo.119. ÇGDYY- EK-VII. Tablo-4 Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri Tablo Patlatmada Oluşacak Ortalama Ses Basınç Seviyesi Tablo.121. Amenajman Planı Verilerine Göre Meşçere Tipleri Tablo.122. Su kullanım yeri amacı ve miktarları

13 PROJEDE KULLANILAN KISALTMALAR: ETİ KROM : Eti Krom A. Ş. ÇED : Çevresel Etki Değerlendirmesi Bkz.Ek : Bakınız Ek YAS : Yer altı Suyu SKKY : Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği SKHKKY : Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği DSİ : Devlet Su İşleri BOI : Biyolojik Oksijen İhtiyacı KOI : Kimyasal Oksijen İhtiyacı AKM : Askıda Katı Maddeler T.C. : Türkiye Cumhuriyeti ÇŞİM : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13

14 BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI 1.1. TANIMI, HİZMET AMAÇLARI, ÖNEM VE GEREKLİLİĞİ, PROJENİN ZAMANLAMA TABLOSU Tanımı: Proje konusu faaliyet, Eti Krom A. Ş. tarafından Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Yumaklı Yaylası, Çukurçam Mevkii Ve Muğla İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, Yassıkır ve Sarıkaya Madeni Mevkiileri civarında bulunan 1265,39 hektardan oluşan İR ruhsat numaralı sahada yer altı ocak işletmesi olarak çalışılmakta olan krom maden ocağının alanlarının genişletilmesi, kapasitesinin artırılması ve 3 poligon halinde açık ocak işletmelerinin açılmasına yöneliktir. İR numaralı maden ruhsatı 5177 sayılı Maden Kanunu na istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tarihinde Eti Krom A. Ş. adına alınmıştır. Bu tarihten sonra tarihinde İşletme İzni alınarak alandan 10 yıl için IV. Grup maden üretim hakkı kazanılmıştır. Üretim devam ettiği sürece ruhsat süresi devam edebilecektir. Ruhsat hukuku Eti Krom A. Ş. tarafından yürütülmeye devam etmektedir. (Bkz.Ek-2. Maden İşletme Ruhsatı ve Maden İşletme İzni) Projeye konu olan ruhsat sahası ile ilgili 5,63 hektarlık alan için Muğla Valiliğinin (Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün) tarih ve V570 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir belgesi (Bkz.Ek-5) ve 1,5 hektarlık alan için Denizli Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün) tarih ve 26 karar numaralı ÇED Gerekli Değildir belgesi (Bkz.Ek-5) alınmıştır. Aynı alanlar için II. Sınıf GSM ruhsatları da alınmış olup bu bölgelerde Orman kiralamaları yapılarak maden ocakları faaliyete geçmiştir. (Bkz. Ek-7) Denizli ve Muğla İl sınırlarında bulunan İR ruhsat numaralı saha toplam 1265,39 hektardan oluşmaktadır. Proje kapsamında 7,13 hektar alanda yer altı işletme yöntemi ile madencilik faaliyetleri yapılmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin ruhsat koordinatları ile sınırlandırılmış alanın tamamında yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ruhsat sahası içerisinde 3 ayrı alanda toplam 32,75 hektarlık kısmında açık ocak işletmeciliği yöntemi ile krom madeni üretimi yapılması planlanmıştır. Ruhsatın kalan kısmında ise yer altı işletme yöntemi ile krom üretimi gerçekleştirilecektir. Mevcut durumda alınan ÇED Belgelerinde ton/yıl krom üretimi yapılacağı beyan edilmiştir. Kapasite artırımı ile proje alanında patlatmalı açık ocak işletmeciliği yönteminin uygulanmaya başlanması ve yeni galerilerin açılması ile tüm ruhsattan yılda ton krom madeni üretilmesi planlanmaktadır. Krom madeni üretimi 2 yöntemle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ruhsat sahasının 32,75 hektarlık kısmında açık ocak işletmeciliği, kalan kısmında ise yer altı işletme yöntemi ile üretim gerçekleştirilecektir. Üretim yöntemi seçiminde etken hususlar cevherleşme tipi, ekonomik işletmecilik, istenen kapasiteye cevap verebilme ve iş güvenliği olarak sayılabilir. 14

15 Açık Ocak İşletmeciliği; Proje konusu maden ocaklarında 3 poligonda açık işletme yöntemi uygulanacaktır. Üst bitki örtüsü sıyrılarak alındıktan sonra depolanacaktır. Üretim sahası üzerinde varsa bitkisel toprak kaldırılacak ve düzenlemede kullanılmak üzere depolandıktan sonra, dekapaj malzemesi iş makinesiyle sökülecektir. Söküm işinde makinelerinin yetersiz kaldığı durumlarda patlayıcı madde kullanılacaktır. Alınan pasa malzeme pasa döküm sahasına stoklanacaktır. Daha sonra yer altında bulunan krom cevherlerine ulaşılıp patlatma işlemi ile yerinde gevşetilen cevher ekskavatör ile kolaylıkla alınıp, iş makinesi operatörü tarafından yerinde triyaj (ayırma) edilip, kamyonlara yüklenerek stok alanına nakledilecektir. Basamaklar şeklinde yapılacak üretimlerde ortalama basamak genişliği 5-7 m, basamak yüksekliği 8-11 m, şev açısı derece olarak planlanmıştır. Yeraltı İşletim Yöntemi; Yeraltına doğru damarlar halinde ilerleyen krom, kayaç içinde düzenli dağılım göstermediğinden, işletme maliyeti, işletme kolaylığı ve çevresel etkileri bakımından, rezervinin hareket yönüne göre de desandre ve kuyular ile kapalı galeri yöntemleriyle hammadde üretimi şekillenecektir. Proje konusu üretim yöntemi rambleli yer altı işletme yöntemi esaslarına göre yapılmaktadır. Cevher damarları yaklaşık 70 o meyilli dalımlı şekilde tespitlenmektedir. Damar en yakın noktalardan galeri (anayol) sürülerek cevhere ulaşılmaktadır. Cevher içerisinde sağa sola nakliye yolları yapılarak, cevher damarına rekuplarla bağlanacak ve cevher içerisinde sürülecek baş yukarılar (fereler) her metrede bir adet tekrarlanarak, birbirleri ile irtibatlandırılacaktır. Nakliye yolundan sürülen başyukarılar ile yüzey (surface) delinerek havalandırma ve emniyet kaçamakları sağlanmış olacaktır. Ferelerin altlarına cevher olukları yapılarak nakliye yolunun üzerindeki kattan 2 şer m. dilimler halinde cevher gevşetilerek üretilmektedir. Cevherin gevşetilmesi dinamitle yapılmaktadır. Kompresör basıncı ile çalışan martoperfaratörlerle (delici tabanca) delinen delikler, lağımcı ustalar tarafından doldurulup patlatılarak cevherin aynalardan kazılması gerçekleştirilmektedir. Cevheri alınan bölgeler ise ilerleme yapılmadan evvel ahşap tahkiatla emniyete alınarak ilerleme sağlanacaktır. Aynalardan üretilen cevherler sırası ile (geriden başlayarak), ferelere dökülerek, ferelerin ana nakliye yolu üzerindeki oluklara dolması sağlanır. Oluklara dolan cevher altlarına yerleştirilen vagonlara doldurularak nakliye yoluna getirilir. Ana nakliye yolundan dışarıya çıkartılarak stok alanında depolanır. Cevheri alınan topuklar emniyet kuralları dahilinde pasa ile (ramble) doldurulacaktır. Ramble malzemesi taban taşında sürülen galerilerden, yantaşta sürülecek pasa galerilerinden veya arama maksadı ile sürülen arama bacalarından alınan pasalardan sağlanacaktır. 2 m. lik yatay dilim (kat) cevheri alınıp Ramble işlemi tamamlanan ceplerin arasında kalan baş yukarı bölümleri, yani oluklar, tahkimatları tamamlanarak bir üst kata çıkılacak ve işlem tekrarlanarak üretim devam edecektir. 15

16 Hizmet Amaçları: Denizli ve Muğla İl sınırlarında bulunan İR ruhsat numaralı saha toplam 1265,39 hektardan oluşmaktadır. Proje kapsamında 7,13 hektar alanda yer altı işletme yöntemi ile madencilik faaliyetleri yapılmaktadır. Yeni bulunan mostralarda 3 ayrı alanda toplam 32,75 hektarlık kısmında açık ocak işletmeciliği yöntemi ile krom madeni üretimi yapılması planlanmıştır. Ruhsatın kalan kısmında ise yer altı işletme yöntemi ile krom üretimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca ton/yıl kapasite ile çalışma yapılması için ÇED Gerekli Değildir kararları alınmış olup, üretim kapasitesinin açık ocakların faaliyete geçmesi ile ton/yıl kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir. Önem ve Gerekliliği: Krom cevheri ya da kromit, lavın katılaşması sonucu oluşan yoğun kayalarda bulunur. Krom rezervleri, yer yüzeyinin üstünde olduğu kadar derin kısımlarda da bulunur. Dolayısıyla hem açık alan hem de yeraltı madenciliği ile çıkartılabilir. Krom, Birleşik Devletler Jeoloji Araştırmaları na göre 11 milyar tonu aşan rezervleri ve yüzyıllar boyunca dünya talebini karşılayacak yeterliliği ile bol bulunan bir kaynaktır yılından bu yana, krom cevheri üretimi düzenli olarak artış göstermiş, 15 milyon tondan, 2008 yılında 25 milyon tona yükselmiştir. Bu kayda değer artış, gelişmekte olan dünyadaki paslanmaz çeliğe olan talebin ciddi artışıyla açıklanabilir. Projenin Zamanlama Tablosu: Proje konusu faaliyet, Eti Krom A. Ş. tarafından Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Yumaklı Yaylası, Çukurçam Mevkii Ve Muğla İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, Yassıkır ve Sarıkaya Madeni Mevkiileri civarında bulunan 1265,39 hektardan oluşan İR ruhsat numaralı sahada yer altı ocak işletmesi olarak çalışılmakta olan krom maden ocağının alanlarının genişletilmesi, kapasitesinin artırılması ve 3 poligon halinde açık ocak işletmelerinin açılmasına yöneliktir. Planlanan faaliyetle ilgili olarak zamanlama tablosu aşağıda sunulmuştur. Tablo.1. Proje Zamanlama Tablosu Zamanlama Yapılacak Olan İş ÇED Sürecinin Tamamlanması Gerekli İzinlerin Alınması Mevcut İzinlerle Üretim Durumu Hazırlık İşlemleri Kapasite Artışının Gerçekleşmesi

17 BÖLÜM 2: PROJE ALANI VE ETKİ ALANINA AİT MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ VE ÖZELLİKLERİ (***) (Proje Yeri Ve Etki Alanının Mevcut Durumu Ve Planlanan Durumu İle İlgili Olarak Çevresel Özelliklerin Belirtilmesi) 2.1 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU Proje Yer seçimi (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan yerin, Onanlı Çevre Düzeni Planı veya İmar Planı sınırları içinde ise bu alan üzerinde, değil ise mevcut arazi kullanım haritası üzerinde koordinatları ile birlikte gösterimi, projenin kapladığı alan ve koordinatları) Proje alanı Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Yumaklı Yaylası, Çukurçam Mevkii Ve Muğla İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, Yassıkır ve Sarıkaya Madeni Mevkii sınırları dahilinde yer almaktadır. Proje sahası yatırımcı firma uhdesinde bulunan İR maden ruhsat sahasıdır. Alanda mevcut durumda 5 poligonda yer altı işletme yöntemi ile krom madeni çıkartılmaktadır. Şekil.1.Yerbulduru Haritası Sahaya Bkz-Ek.1 den de görüleceği üzere Muğla-Denizli devlet karayolundan ulaşılmaktadır. Muğla Merkez-Saha arası 65 km, Denizli Merkez-Saha arası 125 km yol mesafededir. Bu yolun büyük kısmı asfalttır. 17

18 Proje alanının 2,8 km kuzeybatısında Karacaören Köyü bulunmaktadır. Nakliye güzergahı stabilize yoldur. Şekil.2. Ruhsat Sahasını ve Proje Alanlarını Gösterir Uydu Fotoğrafı Resim.1.Ruhsat Sahasını gösterir fotoğraf Proje alanının tamamı ormanlık alandır. Saha genel olarak dik bir topografyaya sahip olup üretim devam etmektedir. Alanda kızılçam ve karaçam ağaçları mevcuttur. İşletme ruhsat sahası ve proje alanı 1265,39 ha lık alan kaplamaktadır. 18

19 Tablo.2.Ruhsat Sahası Koordinatları: UTM KOORDİNAT FORMATI COĞRAFİ KOORDİNAT F RMATI DATUM : ED-50 DATUM : WGS-84 PROJEKSİYON : 6 DERECE TÜRÜ : DERECE.KESİR ELEMANLARIN SAĞA DEĞER, YUKARI ELEMANLARIN : SIRASI DEĞER SIRASI : ENLEM BOYLAM AYRAÇ : AYRAÇ : SAĞA DEĞERİ Y : YUKARI DEĞERİ X : Y X : : : : : : : SAĞA DEĞERİ : YUKARI DEĞERİ : ENLEM BOYLAM : : : : : : : DOM : 27 RUHSAT ALANI= 1265,39 Hektar ZON : 35 N21C1 Pafta Projeye konu olan ruhsat sahası ile ilgili 5,63 hektarlık alan için Muğla Valiliğinin (Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün) tarih ve V570 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir belgesi (Bkz.Ek-5) ve 1,5 hektarlık alan için Denizli Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün) tarih ve 26 karar numaralı ÇED Gerekli Değildir belgesi (Bkz.Ek-5) alınmıştır. Aynı alanlar için II. Sınıf GSM ruhsatları da alınmış olup bu bölgelerde Orman kiralamaları yapılarak maden ocakları faaliyete geçmiştir. (Bkz. Ek-7) Tablo.3. Muğla Valiliği ÇED Gerekli Değildir Belgesi Alınan Alanın Koordinatları: DATUM : ED-50 DATUM : WGS-84 PROJEKSİYON : 6 DERECE TÜRÜ : DERECE.KESİR ELEMANLARIN SAĞA DEĞER, ELEMANLARIN : SIRASI YUKARI DEĞER SIRASI : ENLEM BOYLAM AYRAÇ : AYRAÇ : Y X ENLEM BOYLAM 1.POLİGON ALANI: 1,558 Hektar 1.POLİGON ALANI: 1,558 Hektar SAĞA DEĞERİ Y : YUKARI DEĞERİ X : : : : : : : : : : POLİGON ALANI: 1,04 Hektar : : : : : SAĞA DEĞERİ : YUKARI DEĞERİ : : : : : : : : : : : POLİGON ALANI: 1,04 Hektar : : : : : POLİGON ALANI: 3,04 Hektar 2. POLİGON ALANI: 3,04 Hektar : : : : DOM : 27 ALAN: 5,63 Hektar ZON : 35 N21-c1 Pafta : : : :

20 Tablo.4. Mevcut Durumda Pasa Alanı Koordinatları: DATUM : ED-50 DATUM : WGS-84 PROJEKSİYON : 6 DERECE TÜRÜ : DERECE.KESİR ELEMANLARIN ELEMANLARIN : SAĞA DEĞER, YUKARI DEĞER SIRASI SIRASI : ENLEM BOYLAM AYRAÇ : AYRAÇ : SAĞA DEĞERİ Y : YUKARI DEĞERİ X : Y 1.POLİGON 1. PASA ALANI: 831,3 m : : : : : POLİGON 2. PASA ALANI: 960,5 m : : : : : POLİGON 3. PASA ALANI: 1077,26 m : : : : : : : : : POLİGON 4. PASA ALANI: 531,47m : : : : : POLİGON 5-6. PASA ALANI: 1754,1 m : : : : : : : : X SAĞA DEĞERİ : YUKARI DEĞERİ : ENLEM DOM : 27 ALAN: 5154,63 m 2 ZON : 35 N21-c1 Pafta BOYLAM 1.POLİGON 1. PASA ALANI: 831,3 m : : : : : POLİGON 2. PASA ALANI: 960,5 m : : : : : POLİGON 3. PASA ALANI: 1077,26 m : : : : : : : : : POLİGON 4. PASA ALANI: 531,47 m : : : : : POLİGON 5-6. PASA ALANI: 1754,1m : : : : : : : : Muğla Valiliği ÇED Gerekli Değildir Belgesi Alınan Alan (5,63 Hektar) 1. Poligon : 1,558 hektar 1. Pasa Alanı : 831,3 m 2 2. Poligon : 1,04 hektar 2. Pasa Alanı : 960,5 m 2 3. Poligon : 3,04 hektar 3. Pasa Alanı : 1077,26 m 2 4. Pasa Alanı : 531,47 m Pasa Alanı : 1754,1 m 2 Poligonlar Toplam Alanı: 5,63 Hektar Pasa Alanları Toplam Alanı : 5.154,63 m 2 20

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013 I İçindekiler A- HAVA... 3-14 A.1. Hava Kalitesi... 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar...

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

Müracaatların./ /201... -./ /201... tarihlerinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

Müracaatların./ /201... -./ /201... tarihlerinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir. EK NO1...ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLAN CETVELİ SIRA BÖLGE İŞLETME İŞLETME BÖLME PARÇA MEŞÇERE TİPİ ALAN İLİ İLÇESİ BELDE/KÖYÜ SERİSİ Amenajman NO MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFLİĞİ NO NO Aktüelde (Ha.) Planında

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI A. AĞAÇLANDIRMANIN TARİHÇESİ: I. DÜNYADA İLK AĞAÇLANDIRMALAR: Ağaçlandırma çalışmalarının tarihi XIV. yüzyılın ikinci yarısına uzanmaktadır. 1368

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı