Dışlayıcı Yeşillik: Kahire de Yeni Güvenlikli Siteler. 40 T. Didem Akyol Altun İzmir de Yeni Bir Konut Üretim Süreci Olarak Kapalı Konut Siteleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dışlayıcı Yeşillik: Kahire de Yeni Güvenlikli Siteler. 40 T. Didem Akyol Altun İzmir de Yeni Bir Konut Üretim Süreci Olarak Kapalı Konut Siteleri"

Transkript

1 İçindekiler Güvenlikli Siteler Sayı 6, Mayıs 2012 Takdim 5 Şerife Geniş Makaleler 10 Petra Kuppinger Dışlayıcı Yeşillik: Kahire de Yeni Güvenlikli Siteler 40 T. Didem Akyol Altun İzmir de Yeni Bir Konut Üretim Süreci Olarak Kapalı Konut Siteleri 62 Ayşe Derin Öncel - Gülşen Özaydın Kapalı Site Olgusunun Değişim Sürecine Bir Bakış: Beykoz Soğuksu Örneği 84 Jean-François Pérouse Kapalı Dikey Rezidanslar ve Üst Sınıfların Merkeze Koşullu Dönüş Eğilimi: Eleştirel Bir Değerlendirme 96 Seda Aydın İstanbul da Orta Sınıf ve Kapalı Siteler 124 Başak Tanülkü Güvenlikli Siteler Arası Rekabet: Ahlaklı Kapitalizmin Kimlik Üzerindeki Etkisi 154 Seda Doğan Fiziksel Duvarlar, Sembolik Sınırlar ve Yamalı Bir Şehir Olarak İstanbul 172 Lale Berkoz Güvenlikli Yerleşimler: Konut Kullanıcılarının Yaşam Tercihlerindeki Değişim 190 Ayşe Binay Kurultay - Burcu Peksevgen Markalı Güvenlikli Site Reklamlarında Türk Orta Sınıf Hayali 208 Aliye Ahu Akgün Korumalı Yerleşimlerin Pazarlama Söyleminde Kültür ve Mekân 224 Mirko Winkel Solar Göz Kırpış: Life & Strive Performansını Yeniden Düşünmek 242 Burak Şahin - Neriman Açıkalın Güvenlik Mitinin Mekânsal Tezahürü Olarak Güvenlikli Siteler: La Zona Analizi 256 Şengül Yalçınkaya Erol Dışa Kapalı Site Olgusunu Türkiye deki Mimarlık Dergilerinden Okumak

2 Contents Gated Communities Issue 6, May 2012 Editorial 5 Şerife Geniş Articles 10 Petra Kuppinger Exclusive Greenery: New Gated Communities in Cairo 40 T. Didem Akyol Altun Gated Communities as a New Housing Production Process in İzmir 62 Ayşe Derin Öncel - Gülşen Özaydın A Look at the Process of Change in Gated Community Phenomenon: the Case of Beykoz Soğuksu 84 Jean-François Pérouse Gated Vertical Communities and the Conditional Return of Upper Classes to the Urban Center: A Critical Evaluation 96 Seda Aydın The Middle Class and Gated Communities in İstanbul 124 Başak Tanülkü Gated Communities against Each Other: Shapes Their Identities How Moral Capitalism 154 Seda Doğan Physical Walls, Symbolic Boundaries and İstanbul as a Patchy City 172 Lale Berkoz Gated Communities: Change in Living Preferences 190 Ayşe Binay Kurultay - Burcu Peksevgen Depiction of The Middle Class Turkish Dream in Branded Gated Community Advertisements 208 Aliye Ahu Akgün Culture and Space in The Discourse of Marketing of Gated Communities 224 Mirko Winkel With a Wink of the Solar Eye: Revisiting the Performance LIFE & STRIVE 242 Burak Şahin - Neriman Açıkalın Gated Communities as a Spatial Manifestation of Security Myth: The Analysis of La Zona 256 Şengül Yalçınkaya Erol Reading the Phenomenon of Gated Community from the Architecture Journals in Turkey

3 Takdim Günümüz kentleşmesinin en önemli sosyo-mekânsal olgularından birini, kuşkusuz, dünyanın neredeyse bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin metropollerinde sayıları her geçen gün hızla artan güvenlikli siteler (gated communities) 1 oluşturmaktadır. Demir kapılar, duvarlar, kameralar ve özel güvenlik görevlileri tarafından korunan güvenlikli siteler, kamuya açık olmasına alışkın olduğumuz (sokak, cadde, park ve bazı örneklerde göl ve orman gibi) alanların yabancılara kapatılması; çeşitli (altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık vb.) kolektif hizmetlerin özelleştirilmesi; kamu aktörlerinin etkisinden özerkleşmiş yönetim yapıları ve (çoğunlukla sınıf, etnisite, ırk ve yaşam tarzı temelinde oluşmuş) türdeş toplulukları ile dikkat çekmektedirler. Bütün bu özellikleri dikkate alındığında, güvenlikli siteleri basitçe yeni bir konut tipi olarak düşünmek yanıltıcı olabilir. Özelleştirilmiş altyapıları ve hizmetleri, türdeş toplulukları ve mikro kent yönetimleri ile güvenlikli siteler, pek çok kişi tarafından, modern kenti temsil eden en temel mekânsal, toplumsal, kurumsal ilişki ve idealleri tehdit eden bir olgu olarak görülmektedir. Radikal bir görüşe göre, kurguladıkları mekânsal, toplumsal ve siyasal ilişkiler nedeniyle güvenlikli siteler gelmekte olan ortaçağ modernizmi nin (Alsayyad 1 Uluslararası literatürde en yaygın kullanım gated communities olmakla beraber, bu yeni yerleşim biçimi farklı isimlerle anılmaktadır. Benzer şekilde, ulusal literatürde de isimlendirmede çeşitlilik söz konusudur. Bizim güvenlikli site kavramını tercih etmemizin nedeni, bu kavramın daha yaygın olarak kullanılmasından ve site kavramının hayatımıza ve dilimize yerleşmiş olmasından dolayıdır. Dosyaya katkıda bulunan yazarlar ise kavram tercihleri konusunda serbest bırakılmıştır.

4 & Roy, 2006) 2 habercilerinden biridir. Saskia Sassen e göre (2010) 3 güvenlikli siteleri neoliberal kürelleşmenin tetiklediği piyasalaşma ve ulusaşırılaşma süreçleriyle birlikte ortaya çıkan yeni toplumsal ilişkiler yumağının ulus-devlet alanında yarattığı kırılmaların bir örneği olarak düşünmek ve çalışmak gerekir. Bu kırılmalar kentsel mekânın ve ilişkilerin düzenlenmesinde sermayenin ve elitlerin taleplerini önceleyen neoliberal girişimci yönetişim biçimlerinin uyguladığı kent politikalarıyla yakından ilişkilidir ve güvenlikli siteler bu politikaların cisimleştirdiği neoliberalizmin mekânları ndan biri olarak (Brenner & Theodore, 2002) 4 görülmelidir. Bu çerçeveden bakıldığında, güvenlikli siteler olgusu sosyo-mekânsal ayrışmanın yanı sıra kent çalışmalarının gündemine oturan yeni kentsel eşitsizlikler, kamusal alanın dönüşümü, kent vatandaşlığı, kent hakları gibi konularla da çok yakından ilişkilidir. * 1970 lerde Amerika Birleşik Devletleri nde ortaya çıkan ve yaygınlaşan güvenlikli siteler, 1990 lardan itibaren dünyanın geri kalanıyla eş zamanlı bir biçimde Türkiye de de varlık göstermeye başlamıştır. İlk örnekleri İstanbul ve Ankara da görülen bu yerleşim yerleri hızla çevre kentlere de yayılmaktadır. 5 Önceleri sınırlı sayıda seçkin gruplar için kent dışında banliyö tarzı bölgeleri ve yataya yayılan yerleşim tarzlarını tercih eden güvenlikli siteler, seçkinlere hitap eden markalı gökdelen rezidansların ve orta sınıfları hedefleyen sosyal donatılı sitelerin üretilmeye başlamasıyla kent merkezlerini de geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirmektedirler. Rivayetlere göre, İstanbul un konut geliştirici firmaları artık 2 Alsayyad, N. ve Roy, A Medieval urbanism: On citizenship and urbanism in a global era. Space and Polity 10 (1): Sassen, S Urban gating: One instance of a larger development? S. Bagaeen ve O. Uduku, derl., Gated Communities: Social Sustainability in Contemporary and Historical Gated Developments içinde, Londra, Washington, DC: Earthscan, ss. xi-xii. 4 Brenner, N. & Theodore, N. (Derl.) Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western Europe. Oxford: Blackwell. 5 GYODER yakın zamanda Gaziantep, Kayseri gibi yükselen çevre kentlerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bu kentlerde toplantılar düzenlemekte ve büyük konut ve işyeri projelerini hayata geçirmeye çalışmaktadır. 6

5 güvenlikli ve soysal donatıya sahip olmayan yatay ya da dikey konut alanları inşa etmemektedirler. TOKİ ve Kiptaş gibi kamu aktörlerinin de bu yerleşim biçimini taklit ve teşvik etmeleriyle birlikte, güvenlikli siteler, en azından İstanbul örneğinde, orta ve üst sınıfların anaakım konut modeli olmaya doğru hızla ilerlemektedir. Bu eğilimin gelecek yıllarda hem İstanbul da, hem de Türkiye nin geri kalan kentlerinde ortaya çıkaracağı toplumsal, mekânsal, çevresel ve yönetsel sorunların kent çalışmalarının önemli ilgi alanlarından birini oluşturacağını düşünmekte ve ummaktayız. * Bu beklentimizin bir yansıması olarak ve Türkiye de gelişmekte olan literatüre katkıda bulunmak amacıyla İdeal Kent: Kent Araştırmaları Dergisi nin bu sayısını güvenlikli siteler konusuna ayırdık. Her zaman olduğu gibi bu sayımız da, hem yazarlarının uzmanlık alanlarıyla hem de konuya farklı açılardan yaklaşan makaleleriyle, zengin bir disiplinlerarası profil sergilemektedir. Türkiye de güvenlikli siteler konusundaki literatür, olgunun gelişim süreci sebebiyle, halen öncelikli olarak İstanbul, ikinci olarak da Ankara ağırlıklı çalışmalardan oluşmaktadır. Sayımızda bu eğilimi kıracak yazılara daha çok yer vermeyi arzulardık; ancak maalesef bu çok mümkün olmadı. Öte yandan, Petra Kuppinger in Kahire yi ve Didem Akyol Altun un İzmir i konu alan çalışmaları okura hem Türkiye, hem de İstanbul dışı örnekleri yakından tanıma fırsatı verecektir. Ayşe Derin Öncel ve Gülşen Özaydın İstanbul da üst sınıf güvenlikli site yerleşimlerinin gözde mekânlarından biri olan Beykoz da yaşanan dönüşümün kapsamlı bir resmini sunmakta ve bu dönüşümün bölgenin sakinleri açısından yarattığı sorunlara dikkatimizi çekmektedir. Jean-François Pérouse, güvenlikli sitelerin dikey formunu oluşturan ve İstanbul kent merkezini kalıcı bir biçimde dönüştürme potansiyeline sahip, ancak şimdiye kadar pek çalışılmamış, rezidansları ve arkasında yatan ekonomik ve toplumsal güçleri daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. 7

6 Seda Aydın, Başak Tanülkü ve Seda Doğan ın makaleleri ise, hem derinlemesine mülakat ve katılımcı gözlem yöntemlerini kullanmaları, hem de yeni orta ve üst sınıfların mekânsal ve toplumsal habitusunu resmetmeleri açısından ortak paydaya sahipler. Seda Aydın yakın zamana kadar üst-orta sınıfların ayrıcalıklı yaşam alanını oluşturan güvenlikli sitelerin orta sınıfları da hedef kitlesine dahil ederek yaygınlaşmasının ortaya çıkardığı sonuçları ve bu konut tipi üzerinden yeni orta sınıf kimliğinin değişen sınırlarını tartışmaktadır. Başak Tanülkü, iki farklı güvenlikli siteyi ilişkisel ve karşılaştırmalı bir perspektiften çalışarak, literatüre hem metodolojik hem de kuramsal katkı yapmayı amaçlamaktadır. Tanülkü nün çalışması güvenlikli sitelerin sakinlerinin homojen ve izole gruplar olmadıklarına işaret etmekte ve üst sınıf içi rekabetin sembolik sınırlarının nasıl çizildiğini araştırmaktadır. Seda Doğan, üst sınıf bir güvenlikli sitede yaşayanlarla üst sınıf bir muhit olan Nişantaşı sakinleriyle yaptığı görüşmeler yoluyla, sembolik sınırların mekânsal sınırlar kadar katı ve dışlayıcı olabileceğini göstermekte ve bizi görünmeyen sınırlar ve duvarlar üzerine düşünmeye davet etmektedir. Lale Berköz un güvenlikli sitelerde konut memnuniyeti üzerine yaptığı araştırması ise, daha makro düzeyde, güvenlikli site piyasasının en önemli belirleyenlerinden biri olan talebin değişen beklentilerine dair önemli ipuçları vermektedir. Ayşe Binay Kurultay ve Burcu Peksevgen reklam söylemlerinin analizini yaparak İstanbul un orta sınıflarının yeni hayali olarak güvenlikli siteler imgesini ve bu imge üzerinden orta sınıfların yeni simgesel sınırlarını incelemektedirler. Öne çıkan temalar ayrıcalık, prestij, seçkinlik, modernlik, statü, ve seçkin komşulardır. Aliye Ahu Akgün kent plancısı bakış açısıyla güvenlikli site reklamlarını analiz etmekte ve reklamlar üzerinden güvenlikli sitelerin cisimleştirdiği yeni kültürü üç temel çevre (doğal, beşeri ve yapılaşmış çevre) özelinde tartışmaktadır. Akgün güvenlikli konutların yeni bir çevre kültürünün kurucusu olarak kent plancıları tarafından daha ciddi takip edilmesi ve çalışılması gereğinin altını çizmektedir. Mirko Winkel 2010 yılında IDANS festivalinin davetlisi olarak Anat Eisenberg ile birlikte Istanbul Sapphire de gerçekleştirdikleri eğlenceli olduğu kadar çarpıcı ve şaşırtıcı gözlemlere yol açan postmodern sanat denemesi olarak nitelendirebileceğimiz performans çalışmasını bizlerle 8

7 paylaşmakta ve güvenlikli site olgusuna çok farklı bir açıdan bakmamızı sağlamaktadır. Burak Şahin ve Neriman Açıkalın ın La Zona filmi üzerine yaptıkları muhteşem analiz bizi bir kez daha güvelikli sitelerin yaratabileceği potansiyel toplumsal sorunlar, yabancılaşma ve insani değerlerin kaybı üzerine düşünmeye davet etmektedir. Gerçekte çok emek isteyen ve araştırmacılara sunduğu hizmet bakımından eşsiz bir değere sahip literatür değerlendirmesi çalışmalarına ülkemizde maalesef pek sık rastlamıyoruz. Bu nedenle dosyamızı Şengül Yalçınkaya Erol un mimarlık dergilerinde güvenlikli siteler üzerine yayınlanmış makalelerin yaklaşım ve içerik analizini yaptığı çok değerli makalesiyle kapatmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm yazarlarımıza değerli çalışmalarıyla dosyamıza katkıda bulundukları için çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz katkıları okurlarımız tarafından da takdir edilecek ve güvenlikli siteler konusunda yeni çalışmalara yol gösterici olacaktır. * İdealkent in Eylül ayında çıkması planlanan bir sonraki sayısının dosya konusu Neoliberalizm ve Yeni Kentsel Eşitsizlikler. 31 Temmuz 2012 tarihine kadar çalışmalarınızı gönderebilirsiniz. Katkılarınızı bekliyoruz. Şerife Geniş Sayı Editörü 9

Sosyo-Mekânsal Ayrışmada Korunaklı Konut Yerleşmeleri: İstanbul Örneği *

Sosyo-Mekânsal Ayrışmada Korunaklı Konut Yerleşmeleri: İstanbul Örneği * MAKALE / ARTICLE Sosyo-Mekânsal Ayrışmada Korunaklı Konut Yerleşmeleri: İstanbul Örneği * Gated Communities in the Socio-spatial Segregation Process: The Istanbul Case Evrim ÖZKAN TÖRE, 1 Senem KOZAMAN

Detaylı

Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Üzerine Prof. Dr. Nezar AlSayyad ile Söyleşi

Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Üzerine Prof. Dr. Nezar AlSayyad ile Söyleşi Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Sayı 7, Eylül 2012 İçindekiler Takdim 5 Şerife Geniş-Zafer Çelik Söyleşi 10 Zafer Çelik Neoliberalizm ve Kentsel Eşitsizlikler Üzerine Prof. Dr. Nezar AlSayyad ile

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:32 Yıl: Mayıs 2009 sh. 1-9

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:32 Yıl: Mayıs 2009 sh. 1-9 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:32 Yıl: Mayıs 2009 sh. 1-9 YATIRIMCI FİRMALARIN NİTELİKLERİ BAĞLAMINDA İSTANBUL VE İZMİR DEKİ KAPALI KONUT SİTELERİ ÖZET/ABSTRACT (GATED

Detaylı

İstanbul da korunaklı tek-aile konutları: Konut kalitesi ve kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi

İstanbul da korunaklı tek-aile konutları: Konut kalitesi ve kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:, Sayı:, 0- Mart 008 İstanbul da korunaklı tek-aile konutları: Konut kalitesi ve kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi Lale BERKÖZ İTÜ Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 3 sh. 73-83 Ekim 2008 YENİ YAŞAM TARZLARI: KAPALI KONUT YERLEŞKELERİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 3 sh. 73-83 Ekim 2008 YENİ YAŞAM TARZLARI: KAPALI KONUT YERLEŞKELERİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 3 sh. 73-83 Ekim 2008 ÖZET/ABSTRACT YENİ YAŞAM TARZLARI: KAPALI KONUT YERLEŞKELERİ (NEW LIFE STYLES: THE GATED COMMUNITIES) T. Didem

Detaylı

İSTANBUL MERKEZ BÖLGE DE BÜTÜNLEŞME VE AYRIŞMA: 15. ISOCARP GENÇ PROFESYONEL PLANCILAR ÇALIŞTAYI NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

İSTANBUL MERKEZ BÖLGE DE BÜTÜNLEŞME VE AYRIŞMA: 15. ISOCARP GENÇ PROFESYONEL PLANCILAR ÇALIŞTAYI NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ YTÜ Arch. Fac. E-Journal Volume 2, Issue 1, 2007 İSTANBUL MERKEZ BÖLGE DE BÜTÜNLEŞME VE AYRIŞMA: 15. ISOCARP GENÇ PROFESYONEL PLANCILAR ÇALIŞTAYI NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Yiğit EVREN Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

50 Tahire Erman Küresel ve Yerel Dinamikler Altında Anadolu Kaplanı Kentleri. 74 Ayşe Nur Şenel City Museums and Globalization

50 Tahire Erman Küresel ve Yerel Dinamikler Altında Anadolu Kaplanı Kentleri. 74 Ayşe Nur Şenel City Museums and Globalization İçindekiler Küreselleşme ve Anadolu Kentleri Sayı 8, Ocak 2013 Takdim 5 Tahire Erman Makaleler 16 Mustafa Kemal Bayırbağ Local Entrepreneurialism and State Rescaling in Turkey 50 Tahire Erman Küresel ve

Detaylı

MEKÂNSAL AYRIŞMANIN ÖZ DIŞLANMA SORUNU: BAŞAKŞEHİR 4. VE 5

MEKÂNSAL AYRIŞMANIN ÖZ DIŞLANMA SORUNU: BAŞAKŞEHİR 4. VE 5 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MEKÂNSAL AYRIŞMANIN

Detaylı

İSTANBUL DA KENTSEL FARKLILAŞMALAR VE MEKÂNSAL YANSIMALARI

İSTANBUL DA KENTSEL FARKLILAŞMALAR VE MEKÂNSAL YANSIMALARI 117 İSTANBUL DA KENTSEL FARKLILAŞMALAR VE MEKÂNSAL YANSIMALARI Yrd.Doç.Dr. Kubilay AKMAN Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü kubilayakman@gmail.com ÖZET İstanbul, Osmanlı nın

Detaylı

İstanbul da Orta Sınıf ve Kapalı Siteler

İstanbul da Orta Sınıf ve Kapalı Siteler İstanbul da Orta Sınıf ve Kapalı Siteler * The Middle Class and Gated Communities in Istanbul Seda Aydın Özet Bu makalede, 1990 larda ve 2000 lerin başında sadece kentli seçkinlerin yaşadığı kapalı sitelerin,özellikle

Detaylı

GAYRİMENKUL GELİŞTİRİCİ AKTÖRLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ BAĞLAMINDA KAPALI YERLEŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GAYRİMENKUL GELİŞTİRİCİ AKTÖRLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ BAĞLAMINDA KAPALI YERLEŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRİCİ AKTÖRLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ BAĞLAMINDA KAPALI YERLEŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Füsun Çizmeci *, Hakkı Önel Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Üretimi

Detaylı

BİR MEKÂNSAL AYRIŞMA MODELİ OLARAK MODERN GETTOLAŞMA: TELEVİZYON REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 1. Deniz MARMASAN. Anadolu Üniversitesi,

BİR MEKÂNSAL AYRIŞMA MODELİ OLARAK MODERN GETTOLAŞMA: TELEVİZYON REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 1. Deniz MARMASAN. Anadolu Üniversitesi, BİR MEKÂNSAL AYRIŞMA MODELİ OLARAK MODERN GETTOLAŞMA: TELEVİZYON REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 Deniz MARMASAN Anadolu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Eskişehir ÖZET Türkiye deki

Detaylı

Zenginliğin mekânda yeni yansımaları: İstanbul da güvenlikli siteler

Zenginliğin mekânda yeni yansımaları: İstanbul da güvenlikli siteler 92 Zenginliğin mekânda yeni yansımaları: İstanbul da güvenlikli siteler Jean-François Pérouse* - A. Didem Danış** Yepyeni Bir İstanbul Düşü Müstakil, eskinin en güzel deneyimlerinden biri... Mahremiyeti,

Detaylı

Bu çalışmada, sosyal ve mekansal ayrışmayı

Bu çalışmada, sosyal ve mekansal ayrışmayı Sosyal ve Mekansal Ayrışma Çerçevesinde Yeni Konutlaşma Eğilimleri: Kapalı Siteler, İstanbul, Çekmeköy Örneği (*) Ebru FİRİDİN ÖZGÜR Bu çalışmada, sosyal ve mekansal ayrışmayı ortaya çıkaran en önemli

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

Bildiri Özetleri. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Bildiri Özetleri. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiri Özetleri Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERDE MEKÂNSAL, SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM: BURSA ÖRNEĞİ

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERDE MEKÂNSAL, SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM: BURSA ÖRNEĞİ U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 10, Sayı: 16, 2009/1 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERDE MEKÂNSAL, SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM: BURSA ÖRNEĞİ Hasan ERTÜRK * Elif KARAKURT TOSUN ** Giriş

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNDELİK HAYATIN, MEKAN PRATİKLERİ İLE İLİŞKİSİNDE YENİ KAMUSAL ALANLARIN YORUMLANMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNDELİK HAYATIN, MEKAN PRATİKLERİ İLE İLİŞKİSİNDE YENİ KAMUSAL ALANLARIN YORUMLANMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNDELİK HAYATIN, MEKAN PRATİKLERİ İLE İLİŞKİSİNDE YENİ KAMUSAL ALANLARIN YORUMLANMASI ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Fatma Esra GEMİCİ

Detaylı

Ceren Akyos ve Didem Danış

Ceren Akyos ve Didem Danış KÜRESELLEŞME VE KENT ::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::: Ceren Akyos ve Didem Danış Küreselleşmenin

Detaylı

KENTSEL YAPILI ÇEVRENİN ÜRETİMİ VE YENİ MEKANSAL DİNAMİKLER - KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

KENTSEL YAPILI ÇEVRENİN ÜRETİMİ VE YENİ MEKANSAL DİNAMİKLER - KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME KENTSEL YAPILI ÇEVRENİN ÜRETİMİ VE YENİ MEKANSAL DİNAMİKLER - KENTSEL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Gönül İÇLİ Pamukkale Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kınıklı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatma Seda ÇARDAK KENTSEL DÖNÜŞÜM BAĞLAMINDA TOKİ KONUTLARININ İNCELENMESİ: YÜREĞİR SİNANPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ VE AKSANTAŞ TOKİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.06.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.06.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.06.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 03.07.2013 Cilt: 15, Sayı: 4, Yıl: 2013, Sayfa: 625-647 Online Yayın Tarihi: 20.03.2014 ISSN:

Detaylı

KAPILI-AYRIK KONUT YERLEŞMELERİ YAKIN ÇEVRE ETKİLERİNİN ÇEVRESEL STRES BAĞLAMINDA İRDELENMESİ DOKTORA TEZİ. Asiye AKGÜN GÜLTEKİN

KAPILI-AYRIK KONUT YERLEŞMELERİ YAKIN ÇEVRE ETKİLERİNİN ÇEVRESEL STRES BAĞLAMINDA İRDELENMESİ DOKTORA TEZİ. Asiye AKGÜN GÜLTEKİN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAPILI-AYRIK KONUT YERLEŞMELERİ YAKIN ÇEVRE ETKİLERİNİN ÇEVRESEL STRES BAĞLAMINDA İRDELENMESİ DOKTORA TEZİ Asiye AKGÜN GÜLTEKİN Mimarlık Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PLANLAMADA ADİL KENT YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE KENTSEL

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. 1980 Sonrası İstanbul un Tarihi Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Dönüşüm: Talimhane, Beyoğlu Örneği HAZIRLAYAN:

YÜKSEK LİSANS TEZİ. 1980 Sonrası İstanbul un Tarihi Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Dönüşüm: Talimhane, Beyoğlu Örneği HAZIRLAYAN: YÜKSEK LİSANS TEZİ 1980 Sonrası İstanbul un Tarihi Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Dönüşüm: Talimhane, Beyoğlu Örneği HAZIRLAYAN: Dicle KIZILDERE TEZ DANIŞMANI: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek ÖZDEMİR

Detaylı

KARMA KULLANIMLI YAPILARDA KAMUYA AÇIK MEKÂNLARIN ĠRDELENMESĠ: ĠSTANBUL DAN GÜNCEL ÖRNEKLER. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Dilan YÜKSEL. Anabilim Dalı : Mimarlık

KARMA KULLANIMLI YAPILARDA KAMUYA AÇIK MEKÂNLARIN ĠRDELENMESĠ: ĠSTANBUL DAN GÜNCEL ÖRNEKLER. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Dilan YÜKSEL. Anabilim Dalı : Mimarlık ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KARMA KULLANIMLI YAPILARDA KAMUYA AÇIK MEKÂNLARIN ĠRDELENMESĠ: ĠSTANBUL DAN GÜNCEL ÖRNEKLER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Dilan YÜKSEL Anabilim Dalı : Mimarlık

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yıldız-İSTANBUL

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yıldız-İSTANBUL Papers Produced from PhD Theses Presented at Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Detaylı

Dosya Koordinatörü Esin Boyacıoğlu. Dosya Editörü Ahmet Müfit Bayram. Yayına Hazırlayan Z. Ebru Aksoy. Kapak Tasarım ve Uygulama Songül Düzgün

Dosya Koordinatörü Esin Boyacıoğlu. Dosya Editörü Ahmet Müfit Bayram. Yayına Hazırlayan Z. Ebru Aksoy. Kapak Tasarım ve Uygulama Songül Düzgün KENT VE KONUT Esin Boyacıoğlu, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Kent ve konut başlıkları kuşkusuz mimarlık pratiğinin ve kuramının en yaşamsal, en temel, bir o kadar da karmaşık alanını işgal ediyor. Bu kadar

Detaylı

TÜRKĠYE DE KAPILI TOPLULUK YERLEġĠMLERĠ-EDĠRNE AVRUPA KENT ÖRNEĞĠ

TÜRKĠYE DE KAPILI TOPLULUK YERLEġĠMLERĠ-EDĠRNE AVRUPA KENT ÖRNEĞĠ 1 T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKĠYE DE KAPILI TOPLULUK YERLEġĠMLERĠ-EDĠRNE AVRUPA KENT ÖRNEĞĠ DEMET ONUR TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. BERKAN

Detaylı

Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar *

Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar * MAKALE / ARTICLE Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar * The New Products of Consumption-Oriented Architecture in Recent Years: Residences * Uygar YÜKSEL, 1 M. Tolga AKBULUT

Detaylı