Charter & Commitments

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Charter & Commitments"

Transkript

1 Carta & v e İLKELER Angajamentele SORUMLULUKLAR Charter & Commitments

2 Carta & Angajamentele Charter & Commitments İLKELER ve SORUMLULUKLAR 2 2 Charter & Commitments İç e r i k Cuprins Çe v r e, Sa ğ l ık, Gü v e n l i k İl k e l e r i CARTA EHS o Grup Şirketlerinin Yükümlülükleri BLIGATIILE SOCIETATILOR DIN GRUP > Uygulanan Politikanın Tanımı > Definirea unei politici > Risk Değerlendirmesi > Evaluarea riscurilor > Sistemele > Yönetim de management Sistemi > Formarea, > Eğitim, informarea Bilgi ve si comunicarea İletişim > Situatiile > Acil de Durumlar urgenta > Subcontractare > Taşeronluk > Produse > Yeni noi Ürünler si proiecte ve de Yatırım investitii Projeleri > Controlul > Kontroller si masurarea ve Etkinlik eficacitatii Ölçümleri EXTRAS DIN PRINCIPIILE DE CONDUITA SI GRUBUN DE ACTIUNE ÇALIŞMA IN GRUP VE DAVRANIŞ İLKELERİ NDEN ALINTI OLITICA EHS A GRUPULUI P GRUBUN ÇSG POLİTİKASI CONTENTS EHS CHARTER Co n t e n t s OBLIGATIONS OF THE GROUP S COMPANIES EHS > Definition c h a r t of e r a policy Obligations > Risk assessment of the Group s companies > Management system > Definition of a policy > Training, information and communication > Risk assessment > Emergency situations > Subcontracting > Management system > New > Training, products information and investment and projects communication > Controls > Emergency and measures situations of effectiveness EXTRACT > Subcontracting FROM THE GENERAL PRINCIPLES OF CONDUCT > New products AND ACTION and IN investment THE GROUP projects EHS > POLICY Controls OF THE and GROUP measures of effectiveness Ex t r a c t f r o m t h e general Principles o f Co n d u c t a n d Ac t io n in t h e Gr o u p EHS p o l i c y o f t h e Gr o u p

3 Bu Acest broşür Grubun Çalışma ve Davranış İlkeleri ne bir Acest document document este un este supliment un supliment al Principiilor al Principiilor de de ek Conduita olarak Conduita si hazırlanmış de Actiune si de Actiune ale olup; Grupului ale Çevre, Grupului Saint-Gobain Sağlık, Saint-Gobain Güvenlik si care si care konularını se refera se refera la içermektedir. mediu, la mediu, sanatate sanatate Grup si siguranta. stratejisinin siguranta. El contribuie bir El contribuie parçası la la olan cresterea sürdürülebilir cresterea durabila durabila care büyümeye face care parte face parte paralel din strategia din strategia bir Grupului şekilde Grupului intr-un katkı intr-un sağlamaktadır. mod progresiv mod progresiv Ayrıca, durabil. si durabil. ilkelerin Fara a Fara fi ve exhaustiv, a fi Grup exhaustiv, ÇSG el aminteste el politikasının aminteste tuturor tuturor uygulanması de sarcinile de sarcinile için principale detaya principale girmeden fiecaruia ale fiecaruia pentru herkese pentru temel implementarea görevlerini hatırlatmaktadır. principiilor principiilor si politicii Bu si politicii ilkeler, EHS ale EHS tüm Grupului. ale yöneticiler Grupului. Acest Acest için document özellikle se se de Delegasyon adreseaza adreseaza tuturor tarafından tuturor yetkilendirilmiş responsabililor executivi, executivi, ve ÇSG in special in politikasının special Plant Plant sorumluluğunu Managerilor, Managerilor, care üstlenmiş isi care asuma, isi asuma, fabrika prin delegarea prin müdürleri delegarea autoritatii, için autoritatii, geçerlidir. Konu responsabilitatea hakkında responsabilitatea daha politicii politicii detaylı EHS. Pentru EHS. bilgiye, Pentru aprofundarea intranet aprofundarea portalında mevcut subiectului subiectului olan toate Saint-Gobain persoanele toate persoanele vizate Çevre, vizate se pot se Sağlık, referi pot referi la Güvenlik la Temel Referinte İlkeleri Referinte Mediu, Saint-Gobain Mediu, Sanatate Sanatate si Securitate Environment, si Securitate Saint-Gobain Saint-Gobain Health and Safety disponibile Frame disponibile pe of portalul pe Reference portalul intranet intranet adresinden ulaşabilirsiniz. domeniul domeniul Mediu, Mediu, Sanatate Sanatate IH, Siguranta IH, Siguranta Environment, Health IH, Safety domain OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢILOR DIN CADRUL GRUPULUI This document is a supplement to the General Principles This document of Conduct is and a supplement Action of the to Group the General and applies Principles to the This of Conduct environment, document and Action is health a supplement of and the safety Group to matters. and the applies General It contributes to Principles the environment, to sustainable of Conduct growth health and Action and which safety of is part the matters. of Group the Group and It contributes applies strategy to in the to sustainable a progressive environment, growth and which reasonable health is and part way. safety of Without the matters. Group attempting strategy It contributes to in be a progressive to exhaustive, sustainable and it growth reasonable reminds which everyone way. is Without part of their of the attempting main Group duties strategy to for be the in a exhaustive, progressive implementation it reminds and reasonable of everyone the Principles of way. their and Without EHS main policy duties attempting of the for Group. the to be implementation exhaustive, This document it of reminds the applies Principles to everyone all the and executives, EHS of their policy main of particular the duties Group. to for the the This implementation document plant managers, applies of who to the all assume, Principles the executives, by and delegation EHS in particular policy of authority, of to the the Group. the plant This responsibility managers, document who of applies the assume, EHS policy. to by all To delegation the go thoroughly executives, of authority, into the particular subject, the to responsibility the you plant can of managers, refer the to EHS the policy. who «Saint-Gobain To assume, go thoroughly by Environment, delegation into the of subject, Health authority, and you the can Safety responsibility refer Frame to the of Reference» of «Saint-Gobain the EHS available policy. Environment, To the go intranet thoroughly Health portal: into and the Safety subject, Frame you of Reference» can refer to available the «Saint-Gobain on the intranet Environment, portal: Health Environment, Health IH, Safety domain and Safety Frame of Reference» available on the intranet portal: Environment, Health IH, Safety domain Environment, Health IH, Safety domain 3 3

4 Carta İLKELER Charter Charter SIFIR ZERO ACCIDENTE İŞ KAZASI, DE DE MUNCA, SIFIR ZERO BOLI MESLEK PROFESIONALE, HASTALAĞI, ZERO DESEURI NERECUPERATE! SIFIR GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLMAYAN! ATIK! TOWARDS Towards ZERO WORK-RELATED zero ACCIDENTS, work -related accidents, TOWARDS Towards ZERO OCCUPATIONAL zero ILLNESSES, occupational illnesses, TOWARDS Towards ZERO NON-RECOVERED zero WASTE! non-recovered waste! 4

5 K! S, s,,! ts, Şirkette hepimiz, hergün Saint-Gobain in iddialı EHS (Çevre, Sağlık In fiecare ve zi, Güvenlik) fiecare persoana politikasınca din öngörülen Saint-Gobain hedeflere se angajeaza ulaşma yolunda activ sa aktif atinga çaba obiectivele sarfetmekteyiz ambitioase ve bunu ale politicii başarmak EHS için aşağıdaki ale Groupului prensipleri Saint-Gobain uygulamaya prin implementarea koyuyoruz : urmatoarelor > Yasalara principii ve en üstün : idarecilik davranışına saygı > duyulması; Respectarea legalitatii si a celor mai bune practici de > Her management türlü riskin ortadan ; kaldırılması; > Kıyaslanabilir Prevenirea tuturor olan çalışma formelor sahaları de risc için, ; Grup ta mevcut, > gerçekten Prioritati si etkili obiective performans masurabile, standartlarına bazate pe dayalı rezultatele öncelik ve cele performansların mai performante ölçülebilir ale firmelor olması; din Grup Şirket dışından Müteahhitlerin, Grup a ait bir çalışma > sahasında Aplicarea politicii görev yapmakta EHS tuturor olan angajatilor elemanlarına firmelor da ÇEVRE, subcontractante SAĞLIK, care GÜVENLİK lucreaza Politikasının in locatiile Grupului > uygulanması; Dialogul continu, responsabil si deshis cu partenerii > İş nostri ortakları (autoritati ile (yerel publice, otoriteler, clienti, müşteriler, furnizori, tedarikçiler etc.) vb... ile) süreklilik arzeden sorumlu ve açık bir diyalog kurulması. Every Every day, day, everyone everyone at at Saint-Gobain Saint-Gobain is is actively actively committed committed to to pursuing pursuing the the objectives objectives of of the the company s company s EHS EHS policy policy through through the the implementation implementation of of the the following following principles: principles: > Respect Respect for for the the law law and and for for best best management management practices; practices ; > Managing Managing all all forms forms of of risk; risk; > Measurable Measurable priorities priorities and and performances performances based based upon upon particularly particularly effective effective performance standards; standards; > Application Application of of the the EHS EHS policy policy to to outside outside contractors contractors who who are are working working at at compagny compagny locations; locations; > Continuous, Continuous, responsible responsible and and open open dialog dialog with with our our partners partners (public (public authorities, authorities, customers customers and and suppliers, suppliers, etc.). etc.). 5

6 O Gr BLIGATILE u p Şi r k FIRMELOR e t l e r in in DIN y ü k Gü m RUP l ü l ü k l e r i OBLIGATIONS Obl i g a t i o n s OF of THE 1th e Gro u p s co m p a n i e s Politikanin tanimi GROUP S COMPANIES DEFINIREA UNEI POLITICI Pe ÇSG baza performansı politicii Grupului, konusundaki in functie politika, de caracteristicile amaç ve sorumluluklar mediului inconjurator Yönetim tarafından si a analizei yazılı riscurilor olarak si düzenlenmektedir. in conformitate cu cerintele legale care sunt aplicabile, Conducerea firmei defineste in scris politica, Bu beyan obiectivele Grup si politikasına angajamentele dayanmakta in materie ve de mediu uygulanabilir inconjurator, yasal sanatate yükümlülükler, si siguranta. tesisin çevresel özellikleri ve risk değerlendirmesi ile uyumludur. DEFINITION OF A POLICY A written declaration is is drawn drawn up up by by Management, stating stating their their policy, policy, objectives objectives and and commitment regarding the the overall overall EHS EHS performance. It It is is based on on the the Group Group policy policy and and is is in in acac- - cordance with with applicable legal legal requirements, with the the environmental characteristics and and with the the risk risk assessment of of the the site. site. 6

7 Risk değerlendirmesi EVALUAREA RISCURILOR Conducera Şirketteki firmei tüm evalueaza çalışanlar, riscurile tedarikçiler operationale ve taşeronlara in materie de siguranta yönelik si sağlık de sanatate ve güvenlik a personalului, riskleri ve furnizorilor çevresel si riskler a contractorilor precum değerlendirilmektedir. si riscurile mediului Bu inconjurator. amaçla; Pentru a > face potansiyel acest lucru, riskler firma ve : bu risklerin sonucu ortaya > cuantifica çıkabilecek pericolele kaza, si hastalık potentialele ve tehlikelerin vatamari listesi cauzate oluşturulmakta, de aceste operatiuni, > evalueaza maruz kalma calitativ olasılığının si cantitativ niteliksel expunerile ve niceliksel sau posibilele cazuri değerlendirilmesi yapılmakta, > ierarhizeaza belirli bir metodla riscurile risklerin utilizand öncelik metoda sırası obiectiva belirlenmekte, > decide hedefler, un plan zamanlama de actiune ve care kontrol include yollarını obiective, da içeren termene bir si mijloace aksiyon planı de control. oluşturulmaktadır. 2O BLIGATIILE FIRMELOR 2Gr u p Şi r k e t l e r in in DIN G RUP y ü k ü m l ü l ü k l e r i OBLIGATIONS OF THE Obl i g a t i o n s of th e GROUP S COMPANIES Gro u p s co m p a n i e s RISK ASSESSMENT Risk assessment The site assesses the health and safety risks concerning The staff, site service assesses providers the health and and subcontractors, safety risks concerning and the staff, environmental service providers risks. To this and end, subcontractors, the plant: and the environmental > draws risks. up the To inventory this end, the of potential plant: > draws hazards up and the inventory nuisances of caused potential by these hazards operations, and nuisances caused by these > operations, makes a qualitative and quantitative > makes assessment a qualitative of exposures and quantitative probabilities, > assessment prioritizes risks of exposures using an objective probabilities, method, > > prioritizes decides action risks using plan including an objective objectives, method, > decides time limits action and plan means including of control. objectives, time limits and means of control. 7

8 Gr u p Şi r k e t l e r in in O y BLIGATIILE ü k ü m l ü l ü k FIRMELOR l e r i DIN G RUP OBLIGATIONS Gro u p s co m OF p a THE n i e s GROUP S COMPANIES Obl i g a t i o n s of th e Yönetim sistemi 3 SISTEMUL DE MANAGEMENT Management system MANAGEMENT SYSTEM The site draws up an EHS management The programme site draws to up achieve an EHS previously management defined programme objectives. The to achieve site appoints previously one (or defined several) objectives. member(s) The of site Management appoints one to (or ensure several) that member(s) the implementation of Management of the EHS to ensure management that the system implementation is in accordance of the EHS with management requirements system and that is in it accordance is in line with with requirements a continuous and improvement that it is process. in line with a continuous improvement The site Management process. provides the human The and site financial Management resources provides required the human for the and proper financial operation resources of the required EHS management for the proper system. operation of the EHS management system. Şirket daha önce belirlenen hedeflere ulaşabilmek için bir ÇSG yönetim programı oluşturmaktadır. ÇSG yönetim sistemi Conducerea uygulamalarının firmei stabileste gereklilikler un ile sistem uygun de management olması ve devamlı EHS bir pentru gelişim atingerea süreci ile obiectivelor aynı doğrultuda politicii definite. devam Aceasta etmesinin desemneaza garanti pe altına unul (sau alınması mai multi) için din Yönetim in membri sai bir pentru ya da a daha se asigura fazla ca üyesi acest sistem görevlendirilir. de management este pus in practica in conformitate cu cerintele pe care si le-a fixat si este conform cu procesul de Şirket yönetimi, ÇSG yönetim sisteminin düzgün bir şekilde imbunatatire continua. çalışmasını sağlamak için gereken insan ve finansal kaynakları Conducerea sağlar. firmei pune la dispozitie resursele (umane si financiare) necesare unei bune functionari ale sistemului de management EHS.

9 Eğitim, bilgi ve iletişim FORMAREA, INFORMAREA SI COMUNICAREA Şirket çalışanları, yaptıkları faaliyetler ile ilgili riskler ve zararlarla birlikte gerçekleşen ve planlanan tedbir ve koruma yöntemleri Conducerea hakkında firmei informeaza bilgilendirilmektedirler. personalul asupra pericolelor Şirket, tüm si çalışanları riscurilor legate için gerekli de activitatea ÇSG eğitim pe care ihtiyacını o exercita belirler. si precizeaza Bu eğitim ihtiyaçları mijloacele belirlenirken de prevenire farklı si de protectie seviyelerdeki implementate sorumluluk, si puse ehliyet la ve dispozitie. beceriler Ea göz identifica önünde nevoile bulundurulur. pentru instruirea Şirket EHS yönetimi pentru daha tot önce personalul ÇSG tinand politikası cont konusunda de diferitele nivele eğitilmiş de responsabilitate olmalıdır. Şirket içinde, si competenta takım ruhunu personalului. oluşturmak, ÇSG kültürünü yaymak ve geliştirmek Conducerea amacına firmei beneficiaza yönelik bir de iletişim o instruire sistemi asupra oluşturulur. politicii EHS in prealabil. Comunicarea in cadrul firmei este organizata astfel incat sa asigure raspandirea si dezvoltarea spiritului de echipa si a culturii EHS. O 4Gr BLIGATIILE u p Şi r k e t l FIRMELOR e r in in DIN y ü GRUP k ü m l ü l ü k l e r i Obl OBLIGATIONS i g a t i o n s of OF th THE e 4Gro GROUP S u p s co COMPANIES m p a n i e s Tr TRAINING a i n i n g,, i INFORMATION nf o r m a t i o n and AND communication COMMUNICATION The site informs staff about the risks and and hazards linked linked to to their activities and specifies means of of prevention and and protection implemented and provided for. The site identifies EHS training needs for the whole staff. Staff training takes takes into into account the different levels of responsibility, competency and and understanding. Site management has been previously trained in in EHS policy. Communication within the site site is is organized to to spread and develop teamwork spirit and EHS culture. 9

10 O BLIGATIILE FIRMELOR Gr u p Şi r k e t l e r in in DIN G RUP y ü k ü m l ü l ü k l e r i OBLIGATIONS OF THE Obl i g a t i o n s of th e GROUP S COMPANIES Gro 5u p s co m p a n i e s 5 SITUATIILE EMERGENCY SITUATIONS Emergency situations DE URGENTA Acil durumlar Situatiile Potansiyel accidentale kaza durumları sau cazurile ya de da urgenta acil durumlar potentiale gerektiği sunt gibi identificate. göz önünde Consecintele bulundurulmaktadır. acestora in termeni Bunların de sonuçları, riscuri EHS ÇSG sunt riskleri evaluate açısından pentru şirketin personal, tüm populatia çalışma in alanlarındaki cauza si mediul personel inconjurator. (geçici veya taşeronlar da dahil), tedarikçi, yüklenici ve ziyaretçiler ile de çevre urgenta dikkate sunt implementate, alınarak değerlendirilir. transmise, explicate Acil durum Planurile si planları innoite. oluşturulur, Conducerea dağıtılır, firmei este açıklanır instruita ve güncellenir. in comunicare Yönetim, in situatia kriz durumlarındaki de administrare iletişimle a crizei. ilgili In cazul eğitilmektedir. unui incident Herhangi sau bir accident, kaza oluşması comunicarea durumunda, este asigurata belirlenmiş celor acil implicati durum in planına concordanta göre hareket cu edilir. planul de comunicare de urgenta stabilit in prealabil Potential accident situation or emergency cases are duly con - sidered. Potential Their accident consequences situation in or terms emergency of EHS cases risks are assessed duly considered. regarding Their staff, consequences concerned population in terms of and EHS environment. risks are assessed regarding Emergency staff, plans concerned are set up, population circulated, explained and environment. and updated. Emergency The Management plans are is trained set up, circulated, for crisis communication. explained and updated. In the The event Management of accidents, is communication trained for crisis set communication. up with concerned In the event parties of in accordance accidents, communication with the established set emergency up with concerned commu - parties nication in plan. accordance with the established emergency communication plan. 10

11 Ta ş e r o n l u k SOUS-TRAITANCE Lors Herhangi de leur bir intervention Grup şirketinde dans l établissement, çalışan Taşeron les veya entreprises Yüklenici personeli se conforment sözleşmelerine contractuellement bağlı olarak aux şirketin règles ÇSG EHS extérieures de kurallarına l établissement ve yürürlükte et interviennent olan düzenlemelerine conformément uygun à la hareket réglementation ederler. Taşeron en vigueur. veya Pour Yüklenici ses relations ile ilişkileri avec yürütmek l entreprise ve soustraitante uygulamalarını et pour yönetmek la gestion için, des şirket questions yönetimi EHS de Grup son tarafından interven- ÇSG tion oluşturulmuş dans l établissement, ÇSG İlkeleri ni la esas Direction almaktadır. de l établissement se réfère aux recommandations données par la Compagnie dans la brochure dédiée à cette question. LES OBLIGATIONS DES 6Gr u p Şi r k e t l e r in in SOCIÉTÉS DU GROUPE y ü k ü m l ü l ü k l e r i OBLIGATIONS OF THE 6Obl i g a t i o n s of th e GROUP S COMPANIES Gro u p s co m p a n i e s SUBCONTRACTING Su b c o n t r a c t i n g When they are working on a Group site, outside When they contractors are working contractually a Group conform site, to outside the EHS contractors rules of the contractually plant and conform operate in to accordance the EHS rules with of regulations the plant and in force. operate To handle in accordance the relations with with regulations outside contractors, in force. To handle to manage the relations the EHS with issues outside when contractors, they are working and to manage on a Group the EHS site, issues the when Management they are of working the site on refers a Group to site, the recommendations the Management given of the by site the refers Compagnie to the recommendations in the dedicated brochure. given by the Compagnie in the dedicated brochure. 11

12 LES OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS Gr u p Şi r DU k egroupe t l e r in in OBLIGATIONS y ü k ü m l ü l ü k l OF e r i THE Obl 7 GROUP S i g a t i COMPANIES o n s of th e NOUVEAUX Gro u p s co m p a n i e s NEW PRODUCTS AND New INVESTMENT p r o d u c t s PROJECTS and investment projects During design studies (products and equipment), During design all parties studies operating (products in the and lifetime equipment), of the all product parties or operating project are in taken the into lifetime account of the (manufacturing, product or project use, are end taken of life). into A account multidisciplinary (manufacturing, team defines use, end and of validates life). A multidisciplinary EHS requirements team which defines are then and integrated validates EHS into requirements the specifications. which are then integrated into the specifications. PRODUITS ET PROJETS D INVESTISSEMENT Yeni ürünler ve yatirim projeleri Lors des études de conception d équipements ou de produits, Tasarım çalışmaları sırasında (ürünler ve ekipmanlar), toutes les étapes du projet ou toutes les composantes de la ürünün portföyde olduğu veya projenin yürütüldüğü sürece vie du produit (fabrication, utilisation, fin de vie) sont prises en geçireceği tüm evreler ve sahip olması gereken tüm kriterler compte. Une équipe pluridisciplinaire en définit les exigences dikkate alınmaktadır (üretim, uygulama ve raf ömrü). ÇSG EHS, les valide, puis les intégre dans le cahier des charges. sorumluları, ürün veya ekipmanla ilgili ÇSG gerekliliklerini tanımlar ve geçerli kılar. 12

13 Kontroller ve etkinlik ölçümleri ÇSG yönetim sisteminin uygulaması ve etkinliğinin değerlendirilmesi için La Endüstriyel Direction de şirketlerde l établissement en az üç fait yılda procéder bir denetim à des düzenlenir. audits, *ÇSG denetçileri au moins özel une bir fois eğitime tous les katılırlar. trois ans Endüstriyel pour l industrie, şirketler için, pour denetimi gerçekleştirecek évaluer l application ekipler, et l efficacité her zaman du farklı système Sektör de ya management da İş Kolu nda görev yapanlardan EHS.* Les auditeurs oluşturulur. EHS Denetim reçoivent sonuçları une formation başlatılmış spécifique. faaliyetlerin onaylanmasını, Pour les sites tamamlanmasını industriels, ce ya sont da düzeltilmesini toujours des sağlar. équipes Yapılması gereken extérieures aksiyonları au Pôle gerçekleştirecek ou à l Activité qui şirket conduisent yönetimi un için audit. bir denetim Un rapport d audit est établi pour la Direction de l établissement raporu düzenlenir. Denetim raporu ve aksiyon planları şirket yönetimi qui décide des actions à mener. Le rapport d audit et le plan ile paylaşılır. d action sont transmis à la hiérarchie de l établissement. * CONTRÔLES ET MESURES D EFFICACITÉ Deux Grup ta démarches 2 denetim Groupe metodu existent : bulunur: Endüstriyel Le şirketler système için d audit adım étapes denetim pour les sistemi, sites industriels, daha küçük şirketler système içinse d audit adım étapes denetim pour les sistemi sites de (çoğunlukla plus petite da Dağıtım taille (principalement şirketleri için) les sites de la Distribution). There are two possible methods in the Group: * The 20 steps audit system for industrial sites, There are two possible methods in the Group: and the 12 steps audit system for smaller sites The 20 steps audit (mostly system Distribution for industrial sites). sites, and the 12 steps audit system for smaller sites (mostly Distribution sites). 8Gr u p Şi r k e t l e r in in LES OBLIGATIONS y ü k ü m l DES ü l ü k l e r i SOCIÉTÉS Obl DU i g agroupe t i o n s of th e OBLIGATIONS Gro u p s OF co THE m p a n i e s 8GROUP S COMPANIES CONTROLS AND MEASURES OF EFFECTIVENESS Co n t r o l s and measures The plant sets up of audits, effectiveness to appraise the implementation and effectiveness of the EHS The plant sets up audits, to appraise the management system, at least every three years implementation and effectiveness of the EHS for industrial sites.* EHS auditors attend a management system, at least every three years specific training. For industrial sites, the audit for industrial sites.* EHS auditors attend a specific teams conducting the audits are always from another training. Sector For or industrial Activity. The sites, results the of the audit audit teams confirm, conducting complete the audits or correct are always initiated from actions. another An Sector audit or Activity. report is The drawn results up by of the audit site management confirm, complete who or correct decides initiated on actions actions. to be An taken. audit The report audit is drawn report up by and the the site actions management plan are who transmitted decides on to actions the to site be taken. management. The audit report and the actions plan are transmitted to the site management

14 EXTRAIT GRUBUN DES PRINCIPES ÇALIŞMA DE VE COMPORTEMENT DAVRANIŞ ET D A İLKELERİ NDEN CTION DU RESPECT DE LA SANTÉ GROUPE ALINTI İşçi sağliği ve güvenliği ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL EXTRACT FROM Ext r a c t fr o m Les Grup sociétés şirketleri, du Groupe iş yerlerinde s attachent sağlık à ve prendre iş güvenliği les mesures risklerine THE GENERAL the general Princ i p l e s of Co n d u c t PRINCIPLES OF nécessaires karşı en pour iyi korumayı assurer sağlayabilmek meilleure protection için gerekli possible tüm önlemleri de la CONDUCT AND santé almak et de zorundadır. la sécurité dans Riskleri milieu azaltmak du travail. için politikalar Elles définissent geliştirmek a n d Ac t i o n in th e ACTION IN THE une ve politique bunların de gerektiği prévention gibi uygulandığını des risques et kontrol veillent etmek; à son elde Gro u p GROUP application edilen sonuçları et à contrôle. ilgili standartlarla Elles appliquent karşılaştırmak cette politique zorundadır. à leurs Bu employés politikalar comme hem şirket aux employés çalışanları des hem sous-traitants de gruba bağlı dans çalışma le cadre sahalarında de leurs interventions faaliyet gösteren dans les taşeronların installations du çalışanları Groupe. için uygulanır. Elles ont pour ambition WORKER Wo r k e HEALTH r h e a l t h Şirketler, kendi d amener çalışma sahalarında les principaux uygulanan indicateurs performansı pertinents des standartlarını, perfor- sağlık ve güvenlik AND and SAFETY safety yerel yasaların mances gerektirdiği de leurs seviyenin installations üzerinde Group Group companies companies are are to take to take particular particular care care to to adopt adopt all all en olsa matière dahi, de santé grup et içerisinde sécurité benzer du travail çalışma au niveau sahalarında de measures measures necessary necessary to ensure to ensure the the best best possible possible protection protection against against health health and and safety safety risks risks in the in the workplace. workplace. ceux uygulanan des installations etkin performans comparables standartları efficaces du Groupe, seviyelerine the the due due application application of the of the same, same, checking checking actual actual results results cas çıkarmayı échéant au-delà amaç edinirler. des exi- They They must must adopt adopt risk risk reduction reduction policies policies and and follow-up follow-up on on against against the the applicable applicable standards. standards. Such Such policies policies apply apply gences de la législation locale both both to their to their own own employees employees and and to to employees employees of of subcontractorscontractors, when when the the latter latter are are working working on on a Group a Group site. site. sub- applicable. They They must must strive strive to raise to raise the the main main relevant relevant health health and and safetfety performance standards standards of their of their own own sites sites to the to the levels levels sa- of particularly of particularly effective effective performance standards found found in in the the Group Group for for comparable sites sites even even if that if that means means going going beyond beyond the the requirements of local of local legislation

15 EXTRAIT GRUBUN DES ÇALIŞMA VE PRINCIPES DE DAVRANIŞ İLKELERİ NDEN COMPORTEMENT RESPECT ET Çevreye saygi D A CTION ALINTI DU DE L ENVIRONNEMENT GROUPE Grup şirketleri, çevrenin korunmasını aktif olarak desteklemektedir. active Nerede olduğuna protection bakılmaksızın, de l environnement. tüm çalışma Elles sahaları, mettent anlaşılır the general Prin- EXTRACT FROM Les sociétés du Groupe s inscrivent dans une démarche Ext r a c t fr o m THE GENERAL PRINCIPLES OF çevre c i p l e s of Co n d u c t en œuvre hedeflerinin un mode belirlenmesine de gestion ve performansın de leurs installations, düzenli olarak CONDUCT AND değerlendirilip, a n d Ac t i o n in th e quel que soit hedeflerle leur lieu karşılaştırılarak d implantation, ölçülmesine qui permette imkân de verilerek fixer yönetilmelidir. des objectifs Şirketler mesurables kendi çalışma de leurs sahalarında performances ilgili temel GROUP ACTION IN THE Gro u p çevre environnementales, standardını, yerel d évaluer yasaların et de contrôler gerektirdiği régulièrement seviyenin üzerinde ces olsa performances. dahi, grup içerisinde benzer Elles ont çalışma pour sahalarında ambition uygulanan d amener les etkin principaux performans indicateurs pertinents seviyelerine des per- Ca CARING r i n g standartları çıkarmayı amaç edinirler. for FOR the THE environment ENVIRONMENT formances environnementales de leurs installations au Group companies are to actively promote the protection niveau de ceux des installa- of the environment. All company sites, wherever they are tions comparables efficaces located, must be managed in a way that allows the setting du Groupe, le cas échéant of clear environmental targets and the regular monitoring au-delà des exigences de la of environmental performances and measuring the same législation locale applicable. against these targets. They must strive to raise the main relevant environmental performance standards of their own sites to the level of particularly effective performance standards found in the Group for comparable sites even if that means going beyond the requirements of local legislation

16 OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢILOR DIN CADRUL GRUPULUI Politique 16 POLİTİKA Policy SAINT-GOBAIN Grubun farklı faaliyetlerindeki LA POLITIQUE La uzmanlığı, maîtrise des ileri différents teknolojiye métiers dayalı g r u b u n u n ç e v r e, du Groupe ürünlerin, conduit geliştirilmiş à utiliser ekipman des produits élaborés, des outils évolués, ENVIRONNEMENT, hijyen, sağlik ve HYGIÈNE INDUSTRIELLE - ve sistemlerin kullanılmasını des systèmes complexes. Gestion g ü v e n l i k politikasinin sağlamaktadır. Şirketlerin SANTÉ ET SÉCURITÉ (EHS) des établissements, recherche et t e m e l in d e in s a n a ve développement yönetimi, des üretim procédés sürecinin de fabrication, conception, commerciali- DU GROUPE SAINT-GOBAIN araştırılması ve geliştirilmesi, yaşadiği çevreye EST FONDÉE SUR LE RESPECT sation ürünlerin et élimination tasarım, des pazarlama produits : gösterilen saygi ve seçimi, risklerin kontrolü DE LA PERSONNE ET DE SON la maîtrise et la prévention des risques exigent ve önlenmesi, des équipes takımların capables b u l u n m a k ta d i r. ENVIRONNEMENT. de les bunları identifier, değerlendirebilmesini, les évaluer, proposer des solutions çözümleri et de mettre ortaya koyabilmesini en œuvre les mesures ve retenues. kararlaştırılan Cette ölçütleri maîtrise, uygulayabilmesini dans sa transversalité, contribue gerektirir. à Bu l amélioration sayede kazanılan des performances uzmanlık, du Grubun Groupe. performanslarının Son objectif majeur gelişmesine consiste de à katkıda éviter l accident, bulunmaktadır. la maladie, Temel la pollution, hedef her en zaman tout lieu ve et her à tout instant. Les personnes, les biens de l entreprise The of Th THE e En ENVIRONMENT, v i ro n m e n t, The mastery of the different activities of of the the Group leads to to the the In INDUSTRIAL d u s t r i a l Hy HYGIENE g ie n e - use use of of sophisticated products, of of He HEALTH a l t h & Sa SAFETY f e t y Po POLICY l i c y highly highly evolved tools and of of complex the site. o OF f t THE h e Sa SAINT-GOBAIN i n t-go b a i n systems, throughout the life of a site. Management of of plants, research Gr GROUP o u p is IS b BASED a s e d o ON n and and development of manufacturing respect and RESPECT f FOR o r h HUMAN u m a n b BEINGS e i n gs processes, design, marketing and elimination of of products, control and and a AND n d t THEIR h e i r prevention of of risks require teams e ENVIRONMENT. n v i ro n m e n t. able able to to identify identify and and assess assess them, them, put put forward solutions forward and solutions implement and the implement measures the decided measures upon. This decided mastery, upon. in its This transversal mastery, manner, in its transversal contributes manner, to the improvement contributes of to the the performances improvement of of the the performances Group. Its main of objective the Group. consists Its main preventing objective consists accidents, in disease preventing and pollution, accidents, in every disease place and and pollution, at every moment. in every People, place assets and of at the every company moment. and et son Atteind derec chaque zam : l obj «zéro m Notre b perme cet prof obj fondé d hiérarc doit gu fournis les Dé particu kılavu les için ob nécess h progre its Peopl surr To enviro reac times, an ob target an am occupa is «ze our Our prq to are com en contin ambit of based clea reach needso the and gum It relatio is no Genera role o steps Delega must the neb toward place is targe at th

17 indeki dayalı ipman asını etlerin ecinin ilmesi, rlama ntrolü mların esini, esini esini anlık, atkıda ve her yerde kaza, hastalık ve kirliliği önlemektir. İnsanlar, şirket varlıkları ve şirket çevresi eşit derecede önemlidir. Böyle bir hedefe ulaşmak her zaman dikkatli davranmak anlamına gelmektedir. Bu hedef Sıfır a ulaşmayı amaçlar ki Sıfır burada Sıfır Kaza ve Sıfır Mesleki Hastalık anlamına gelir. Mükemmellik arayışımız ve profesyonelliğimiz, günden güne bu hedefe daha da yaklaşmamızı sağlar. Önceliği belirlenmiş ihtiyaçların hızlı bir şekilde giderilmesine dayalı sürekli gelişme sayesinde, bu hedef takımımızın erişebileceği uzaklıkta olup; tüm tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizde de bir kılavuz olur. Bu gelişimi Sıfır hedefine ulaştırmak için gerekli izleme sistemlerini kurmak, süreç ve hedefleri oluşturmak, Delegasyonlarla işbirliği OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢILOR DIN CADRUL GRUPULUI içinde olan tüm şirketlerin görevidir. Grubun ÇSG Komitesi tüm süreç boyunca, şirketlerin hizmetindedir. Yapılan tüm faaliyetlerde yeni araçların, performans göstergelerinin ve eğitim programlarının uygulanmasının sebebi; şeffaf bir yönetim, sorumluluk ve yükümlülüklerin paylaşıldığı bir takım ruhu ile bu ortak politikanın uygulanmasını kolaylaştırmaktır. Bugün Grubun bir bütün olarak ÇSG politikasını tam anlamıyla yerine getirebilmesi için her birinizin sorumluluk alacağına inanıyorum. Ayrıca bu konudaki katkılarınız, yaratıcılığınız ve tükenmeyen motivasyonunuz için teşekkür ederim. 1 Nisan 2002 Jean- Louis BEFFA ferent to the ts, of mplex a site. search turing and ol and teams m, put ement in its ement jective and ment. People, assets of the company and its surrounding environment are equally concerned. To reach such an objective implies vigilance at all times, aimed at an ambitious target: the «zero target», whether it is «zero accident» or «zero occupational disease». Our quest for excellence and our professionalism are enabling us, day after day, to come closer to this ambitious target. Thanks to continuous progress, based on the rapid treatment of clearly prioritised needs, it remains within the reach of our teams and must progressively become the guide for our relationships with all our suppliers. It is now the role of the Branches, in liaison with the General Delegations, to define the objectives, the steps and the necessary monitoring systems that must be put in place in order to steer this progress towards the zero target. The Group EHS committee is at their disposal to accompany them during this entire process. This is why new tools, performance indicators and training programmes are being put in place throughout the organization, in order to facilitate the implementation of this common policy, in a spirit of decentralisation, transparency and responsibility. Today, I am counting on the commitment of each of you, so that the Group as a whole may fulfil this ambitious EHS policy. And I thank you for your contribution, your creativity and your unfailing motivation towards this programme. April 1 st, 2002 Jean-Louis BEFFA 17

18 Grubun çsg ile ilgili yöntem ve bilgileri intranet portalinda mevcuttur İLKELER ve SORUMLULUKLAR 18 Charter & Commitments POLİTİKA: > genel yönetim in bağlılık mektubu > çsg ilkeleri ve çsg ilkeleri ve sorumlulukları broşürü > çsg hedefleri > çsg ile ilgili öğretiler raporlama ve sonuçlar: > gaia > güvenlik sonuçları ve ölümcül kazalar > milyonerler klübü çsg standartlari ve önerileri > grup standartları ve uygulama kılavuzları (nos, tas, risk değerlendirmesi, kaza analizi) > grup çsg önerileri (ergonomi ve 5s) Th e Gr o u p EHS t o o l s are available on the intranet portal Po l i c y: > Letter of commitment from the General Management > EHS Charter and «EHS Charter & Commitments» brochure > EHS objectives > Doctrine notes related to EHS Reporting and results: > Gaïa > Safety results and fatalities > Millionaires Club EHS standards and recommendations: > Group standards and their application guides (NOS, TAS, risk assessment, accident analysis) > Group EHS recommendations (PLM)

19 ULUSLARARASI YÖNETMELİKLER - REACH (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması) ve GHS (Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi) RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES: ÇSG DENETİMİ > REACH et GHS - AUDIT Denetim EHS: araçları ve otomatik durum tespit sistemi > Outils d audit et Autodiagnostic ÇSG İLETİŞİM AĞI - VIE Uluslararası DU RÉSEAU komitenin EHS : üyeleri ve ÇSG departmanında iletişim kurulabilecek kişiler > Contacts à la Direction EHS et membres - ÇSG du aktivitelerinin comité international arşivleri > Archives des événements EHS DOKÜMANTASTON ve İLETİŞİM DOCUMENTS ET COMMUNICATION: - ÇSG temel ilkeleri > Référentiel EHS - ÇSG el kitabı > Manuel EHS - ÇSG broşürleri, ÇSG sözlüğü > Brochures EHS, le glossaire EHS - EcHoeS arşivi ve Grup yıllık raporlarındaki ilgili bölümler > Archives EcHoeS et rapports annuels (volet EHS) re INTERNATIONAL REGULATIONS: > REACH and GHS International regulations: EHS > REACH AUDIT: and GHS > Audit tools and Autodiagnostic EHS Au d i t: THE > Audit EHS tools NETWORK: and Autodiagnostic > EHS contacts at the EHS Department and members The EHS network: of the international committee > EHS contacts at the EHS Department and members > Archives of EHS events of the international committee DOCUMENTS > Archives of EHS AND events COMMUNICATION: > EHS frame of reference Documents and communication: > EHS manual > EHS frame of reference > EHS brochures, EHS glossary > EHS manual > EcHoeS archives and dedicated chapters in Group annual reports > EHS brochures, EHS glossary > EcHoeS archives and dedicated chapters in Group annual reports 19 19

20 Cette Bu broşür brochure %100 a été geri imprimée dönüşümlü sur papier olan ve Cyclus ince Print, elyaftan composé imal edilen à 100% Cyclus de fibres kağıdına recyclées basılmıştır. post consommation, Bu kağıdın sahip et écocertifié olduğu sertifikalar: écolabel européen, European Cygne eco-label, Nordique Nordic et Ange Swan, Bleu. ve Blue Angel. Bu Elle broşürü a été éditée imal eden dans tesis une imprimerie ISO certifiée ve OSHAS ISO sertifikalarına et OSHAS sahiptir. This This brochure was was printed printed on Cyclus on Cyclus Print Print paper, paper, made made of 100% of 100% of post-consumption of post-consumption recycled recycled fibres. This This paper paper has has the the following following certifications: certifications: European European eco-label, eco-label, Nordic Nordic Swan, and Swan, Blue and Angel. Blue The Angel. plant The which plant printed which this printed brochure this brochure is ISO is ISO and 14 OSHAS 001 and 18 OSHAS 001 certified certified. Compagnie Societatea de Saint-Gobain Direction Direcţia EHS Les Les Miroirs La La Défense Défénse Cedex (France) (Franţa) Graphisme / Design: Valérie Saint-Mleux Illutration: Môssieur Picotto Production / Printing: IMP Graphic Design / Design: Valérie Saint-Mleux Ilustra]ii: Môssieur Picotto Tipărire / Printing: IMP Graphic

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUAT LİSTESİ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003 / 25311 31.07.200389/391/EEC - Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the

Detaylı

We realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site.

We realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site. NK CEPHE 17 yıldır Kayseri de faaliyet gösteren, dış cephe konusunda kendini kanıtlamış, Üçel Alüminyumun bir kolu olarak Neslihan IRVANA ve Kamil KOCAPAŞ tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Şirketimizin

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS BİTİRME PROJESİ MM410 Türkçe Zorunlu 8 0+2 1 4 Ön Koşul Dersleri

Detaylı

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 TR Kullanım kılavuzu SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kutuda neler var

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the

To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the OUR HUMAN RESOURCES POLICY To ensure that the Human Resources are utilised in the most effective and productive way, orient the Production and Management Potential towards the objectives of Maan Guarantee

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE

STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ UNIVERSITE GALATASARAY FACULTE D'INGENIERIE ET DE TECHNOLOGIE STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE DEPARTEMENT DE GENIE INDUSTRIEL QUESTIONNAIRE DU PREMIER

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü Dr. Enver SADIKOĞLU Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Kalite Yönetim

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021-1:2015 e göre/ according to ISO/IEC 17021-1:2015) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Val IT Murat Lostar BTYD 2010 Bilgi Paradoksu Bilgi Teknolojileri nin (BT) değeri (bütçesi) her gün sorgulanıyor yine de BT bütçeleri sürekli

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri. Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE. bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr

İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri. Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE. bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr Sunu Planı İSYS Yaşam Döngüsü ve Motivasyon COBIT 4.1 (TS) ISO/IEC 27001

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021:2011 ya göre / according to ISO/IEC 17021:2011) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

Prevention and Control of Infection. Anadolu Medical Center. August, Departman Tarih

Prevention and Control of Infection. Anadolu Medical Center. August, Departman Tarih Prevention and Control of Infection Anadolu Medical Center August, 2014 Departman Tarih Prevention and Control of Infections (PCI) Infection Prevention and Control Program: Identify and reduce the risks

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Tarih Date :././ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için stajınız hakkındaki

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) İTÜ, Tekstil Mühendisliği Bölümü Tarih Date :././ Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ

ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ Mustafa K.AYDIN 1. Giriş ISO, her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte ve bu gözden geçirme doğrultusunda standartlar gerektiğinde

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Türkçe English PRIMA WOOD STEEL

Türkçe English PRIMA WOOD STEEL 2014 Türkçe English PRIMA WOOD STEEL TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

PAYDAŞ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ & ÖNEM DERECESİ TABLOSU

PAYDAŞ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ & ÖNEM DERECESİ TABLOSU PAYDAŞ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ & ÖNEM DERECESİ TABLOSU Paydaşlarımız İletişim Yöntemi İletişim Sıklığı Yönetim Kurulu/Hissedarlar YGG toplantısı İntranet İSG Kurul Toplantıları Ayda bir Çevre Kurulu Toplantıları

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri

Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü ANKARA SANAYİ ODASI 1. ve 2. ORGANİZE SANAYİ

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI. Hafta Ön Hazırlık Konular/Uygulamalar Metot 1 Döküm ve yöntemleri 2

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI. Hafta Ön Hazırlık Konular/Uygulamalar Metot 1 Döküm ve yöntemleri 2 EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hassas Döküm ve Uygulamaları MAK Türkçe Zorunlu -, Ön Koşul

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık. Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler

Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık. Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler Tanıtım Danışmanlık Servis Sağlayıcısı Madencilik ve Aramalarda Uzmanlık Sertifikalı Profesyonel Jeologlar (QP) Global Servis Sağlayıcı Yüksek

Detaylı

Türkçe English TUBEX

Türkçe English TUBEX 2013 Türkçe English TUBEX TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Peyzaj ve Hukuk İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Landscape and Law Kodu (Code) PEM 429 PEM 429E Yarıyılı (Semester) Bölüm / Program (Department/Program) Dersin Türü

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

"Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com

Kaliteli Hizmet Quality Service www.neonenerji.com "Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com MİSYON Çözüm ortaklarına, deneyimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeyerek enerji teknolojisinin gerektirdiği şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini

Detaylı

Türkçe English TP INOX 304

Türkçe English TP INOX 304 2014 Türkçe English TP INOX 304 TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES DENETİM HİZMETLERİ / AUDIT SERVICES İÇ DENETİM HİZMETLERİ / INTERNAL AUDITING SERVICES VERGİ DANIŞMANLIĞI

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

XVII. Türkiye İç Denetim Kongresi, 11-12 Kasım 2013 Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim

XVII. Türkiye İç Denetim Kongresi, 11-12 Kasım 2013 Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim www.pwc.com/tr XVII. Türkiye İç Denetim Kongresi, 11-12 Kasım 2013 Bilgi Sistemleri Uygulamalarında İç Denetim İçerik Bölüm 1 Bilgi Sistemleri Uygulamaları ERP İlişkisi 2 ERP Yaşam Döngüsü ve İç Kontrol

Detaylı

Türkçe English TP INOX 304

Türkçe English TP INOX 304 2014 Türkçe English TP INOX 304 TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok endüstrinin

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

DEVELOPMENT of TURKISH LCPs INVENTORY

DEVELOPMENT of TURKISH LCPs INVENTORY DEVELOPMENT of TURKISH LCPs INVENTORY Darinka Belić General Technical Advisor 27 28 April 2015 Outline of the Presentation I. Data Collection II. Inventory of LCPs in Turkey III. Data collection process

Detaylı

Tanıştığımıza. olacaksınız

Tanıştığımıza. olacaksınız Tanıştığımıza Proje tasarımından yönetimine, uygulamadan devreye almaya kadar her aşamada yanınızdayız. İmalat üretimin tüm aşamalarında olduğu gibi servis süreçlerinde de çözüm odaklı yapımızla hizmetinizdeyiz.

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Türkçe English PRIMA PELLET STEEL

Türkçe English PRIMA PELLET STEEL 2014 Türkçe English PRIMA PELLET STEEL TUBEST s.a.s. 1925 den beri başlıca paslanmaz metalden, metalik bükülebilir boruların ve boru bağlantı parçalarının planlaması üretimi ve ticareti alanında bir çok

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

EYS-ORT-11-P32 AUDIT COMMITTEE CHARTER Revision Date: 25/11/2010. Page: 1 / 8

EYS-ORT-11-P32 AUDIT COMMITTEE CHARTER Revision Date: 25/11/2010. Page: 1 / 8 Page: 1 / 8 Index; 1. Purpose 2. Scope 3. Descriptions 4. Responsibility 4.1. Financial Data 4.2. Internal Control System 4.3. Internal Audit 4.4. External Audit 4.5. Compliance 4.6. Reporting 4.7. Other

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı