Charter & Commitments

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Charter & Commitments"

Transkript

1 Carta & v e İLKELER Angajamentele SORUMLULUKLAR Charter & Commitments

2 Carta & Angajamentele Charter & Commitments İLKELER ve SORUMLULUKLAR 2 2 Charter & Commitments İç e r i k Cuprins Çe v r e, Sa ğ l ık, Gü v e n l i k İl k e l e r i CARTA EHS o Grup Şirketlerinin Yükümlülükleri BLIGATIILE SOCIETATILOR DIN GRUP > Uygulanan Politikanın Tanımı > Definirea unei politici > Risk Değerlendirmesi > Evaluarea riscurilor > Sistemele > Yönetim de management Sistemi > Formarea, > Eğitim, informarea Bilgi ve si comunicarea İletişim > Situatiile > Acil de Durumlar urgenta > Subcontractare > Taşeronluk > Produse > Yeni noi Ürünler si proiecte ve de Yatırım investitii Projeleri > Controlul > Kontroller si masurarea ve Etkinlik eficacitatii Ölçümleri EXTRAS DIN PRINCIPIILE DE CONDUITA SI GRUBUN DE ACTIUNE ÇALIŞMA IN GRUP VE DAVRANIŞ İLKELERİ NDEN ALINTI OLITICA EHS A GRUPULUI P GRUBUN ÇSG POLİTİKASI CONTENTS EHS CHARTER Co n t e n t s OBLIGATIONS OF THE GROUP S COMPANIES EHS > Definition c h a r t of e r a policy Obligations > Risk assessment of the Group s companies > Management system > Definition of a policy > Training, information and communication > Risk assessment > Emergency situations > Subcontracting > Management system > New > Training, products information and investment and projects communication > Controls > Emergency and measures situations of effectiveness EXTRACT > Subcontracting FROM THE GENERAL PRINCIPLES OF CONDUCT > New products AND ACTION and IN investment THE GROUP projects EHS > POLICY Controls OF THE and GROUP measures of effectiveness Ex t r a c t f r o m t h e general Principles o f Co n d u c t a n d Ac t io n in t h e Gr o u p EHS p o l i c y o f t h e Gr o u p

3 Bu Acest broşür Grubun Çalışma ve Davranış İlkeleri ne bir Acest document document este un este supliment un supliment al Principiilor al Principiilor de de ek Conduita olarak Conduita si hazırlanmış de Actiune si de Actiune ale olup; Grupului ale Çevre, Grupului Saint-Gobain Sağlık, Saint-Gobain Güvenlik si care si care konularını se refera se refera la içermektedir. mediu, la mediu, sanatate sanatate Grup si siguranta. stratejisinin siguranta. El contribuie bir El contribuie parçası la la olan cresterea sürdürülebilir cresterea durabila durabila care büyümeye face care parte face parte paralel din strategia din strategia bir Grupului şekilde Grupului intr-un katkı intr-un sağlamaktadır. mod progresiv mod progresiv Ayrıca, durabil. si durabil. ilkelerin Fara a Fara fi ve exhaustiv, a fi Grup exhaustiv, ÇSG el aminteste el politikasının aminteste tuturor tuturor uygulanması de sarcinile de sarcinile için principale detaya principale girmeden fiecaruia ale fiecaruia pentru herkese pentru temel implementarea görevlerini hatırlatmaktadır. principiilor principiilor si politicii Bu si politicii ilkeler, EHS ale EHS tüm Grupului. ale yöneticiler Grupului. Acest Acest için document özellikle se se de Delegasyon adreseaza adreseaza tuturor tarafından tuturor yetkilendirilmiş responsabililor executivi, executivi, ve ÇSG in special in politikasının special Plant Plant sorumluluğunu Managerilor, Managerilor, care üstlenmiş isi care asuma, isi asuma, fabrika prin delegarea prin müdürleri delegarea autoritatii, için autoritatii, geçerlidir. Konu responsabilitatea hakkında responsabilitatea daha politicii politicii detaylı EHS. Pentru EHS. bilgiye, Pentru aprofundarea intranet aprofundarea portalında mevcut subiectului subiectului olan toate Saint-Gobain persoanele toate persoanele vizate Çevre, vizate se pot se Sağlık, referi pot referi la Güvenlik la Temel Referinte İlkeleri Referinte Mediu, Saint-Gobain Mediu, Sanatate Sanatate si Securitate Environment, si Securitate Saint-Gobain Saint-Gobain Health and Safety disponibile Frame disponibile pe of portalul pe Reference portalul intranet intranet adresinden ulaşabilirsiniz. domeniul domeniul Mediu, Mediu, Sanatate Sanatate IH, Siguranta IH, Siguranta Environment, Health IH, Safety domain OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢILOR DIN CADRUL GRUPULUI This document is a supplement to the General Principles This document of Conduct is and a supplement Action of the to Group the General and applies Principles to the This of Conduct environment, document and Action is health a supplement of and the safety Group to matters. and the applies General It contributes to Principles the environment, to sustainable of Conduct growth health and Action and which safety of is part the matters. of Group the Group and It contributes applies strategy to in the to sustainable a progressive environment, growth and which reasonable health is and part way. safety of Without the matters. Group attempting strategy It contributes to in be a progressive to exhaustive, sustainable and it growth reasonable reminds which everyone way. is Without part of their of the attempting main Group duties strategy to for be the in a exhaustive, progressive implementation it reminds and reasonable of everyone the Principles of way. their and Without EHS main policy duties attempting of the for Group. the to be implementation exhaustive, This document it of reminds the applies Principles to everyone all the and executives, EHS of their policy main of particular the duties Group. to for the the This implementation document plant managers, applies of who to the all assume, Principles the executives, by and delegation EHS in particular policy of authority, of to the the Group. the plant This responsibility managers, document who of applies the assume, EHS policy. to by all To delegation the go thoroughly executives, of authority, into the particular subject, the to responsibility the you plant can of managers, refer the to EHS the policy. who «Saint-Gobain To assume, go thoroughly by Environment, delegation into the of subject, Health authority, and you the can Safety responsibility refer Frame to the of Reference» of «Saint-Gobain the EHS available policy. Environment, To the go intranet thoroughly Health portal: into and the Safety subject, Frame you of Reference» can refer to available the «Saint-Gobain on the intranet Environment, portal: Health Environment, Health IH, Safety domain and Safety Frame of Reference» available on the intranet portal: Environment, Health IH, Safety domain Environment, Health IH, Safety domain 3 3

4 Carta İLKELER Charter Charter SIFIR ZERO ACCIDENTE İŞ KAZASI, DE DE MUNCA, SIFIR ZERO BOLI MESLEK PROFESIONALE, HASTALAĞI, ZERO DESEURI NERECUPERATE! SIFIR GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLMAYAN! ATIK! TOWARDS Towards ZERO WORK-RELATED zero ACCIDENTS, work -related accidents, TOWARDS Towards ZERO OCCUPATIONAL zero ILLNESSES, occupational illnesses, TOWARDS Towards ZERO NON-RECOVERED zero WASTE! non-recovered waste! 4

5 K! S, s,,! ts, Şirkette hepimiz, hergün Saint-Gobain in iddialı EHS (Çevre, Sağlık In fiecare ve zi, Güvenlik) fiecare persoana politikasınca din öngörülen Saint-Gobain hedeflere se angajeaza ulaşma yolunda activ sa aktif atinga çaba obiectivele sarfetmekteyiz ambitioase ve bunu ale politicii başarmak EHS için aşağıdaki ale Groupului prensipleri Saint-Gobain uygulamaya prin implementarea koyuyoruz : urmatoarelor > Yasalara principii ve en üstün : idarecilik davranışına saygı > duyulması; Respectarea legalitatii si a celor mai bune practici de > Her management türlü riskin ortadan ; kaldırılması; > Kıyaslanabilir Prevenirea tuturor olan çalışma formelor sahaları de risc için, ; Grup ta mevcut, > gerçekten Prioritati si etkili obiective performans masurabile, standartlarına bazate pe dayalı rezultatele öncelik ve cele performansların mai performante ölçülebilir ale firmelor olması; din Grup Şirket dışından Müteahhitlerin, Grup a ait bir çalışma > sahasında Aplicarea politicii görev yapmakta EHS tuturor olan angajatilor elemanlarına firmelor da ÇEVRE, subcontractante SAĞLIK, care GÜVENLİK lucreaza Politikasının in locatiile Grupului > uygulanması; Dialogul continu, responsabil si deshis cu partenerii > İş nostri ortakları (autoritati ile (yerel publice, otoriteler, clienti, müşteriler, furnizori, tedarikçiler etc.) vb... ile) süreklilik arzeden sorumlu ve açık bir diyalog kurulması. Every Every day, day, everyone everyone at at Saint-Gobain Saint-Gobain is is actively actively committed committed to to pursuing pursuing the the objectives objectives of of the the company s company s EHS EHS policy policy through through the the implementation implementation of of the the following following principles: principles: > Respect Respect for for the the law law and and for for best best management management practices; practices ; > Managing Managing all all forms forms of of risk; risk; > Measurable Measurable priorities priorities and and performances performances based based upon upon particularly particularly effective effective performance standards; standards; > Application Application of of the the EHS EHS policy policy to to outside outside contractors contractors who who are are working working at at compagny compagny locations; locations; > Continuous, Continuous, responsible responsible and and open open dialog dialog with with our our partners partners (public (public authorities, authorities, customers customers and and suppliers, suppliers, etc.). etc.). 5

6 O Gr BLIGATILE u p Şi r k FIRMELOR e t l e r in in DIN y ü k Gü m RUP l ü l ü k l e r i OBLIGATIONS Obl i g a t i o n s OF of THE 1th e Gro u p s co m p a n i e s Politikanin tanimi GROUP S COMPANIES DEFINIREA UNEI POLITICI Pe ÇSG baza performansı politicii Grupului, konusundaki in functie politika, de caracteristicile amaç ve sorumluluklar mediului inconjurator Yönetim tarafından si a analizei yazılı riscurilor olarak si düzenlenmektedir. in conformitate cu cerintele legale care sunt aplicabile, Conducerea firmei defineste in scris politica, Bu beyan obiectivele Grup si politikasına angajamentele dayanmakta in materie ve de mediu uygulanabilir inconjurator, yasal sanatate yükümlülükler, si siguranta. tesisin çevresel özellikleri ve risk değerlendirmesi ile uyumludur. DEFINITION OF A POLICY A written declaration is is drawn drawn up up by by Management, stating stating their their policy, policy, objectives objectives and and commitment regarding the the overall overall EHS EHS performance. It It is is based on on the the Group Group policy policy and and is is in in acac- - cordance with with applicable legal legal requirements, with the the environmental characteristics and and with the the risk risk assessment of of the the site. site. 6

7 Risk değerlendirmesi EVALUAREA RISCURILOR Conducera Şirketteki firmei tüm evalueaza çalışanlar, riscurile tedarikçiler operationale ve taşeronlara in materie de siguranta yönelik si sağlık de sanatate ve güvenlik a personalului, riskleri ve furnizorilor çevresel si riskler a contractorilor precum değerlendirilmektedir. si riscurile mediului Bu inconjurator. amaçla; Pentru a > face potansiyel acest lucru, riskler firma ve : bu risklerin sonucu ortaya > cuantifica çıkabilecek pericolele kaza, si hastalık potentialele ve tehlikelerin vatamari listesi cauzate oluşturulmakta, de aceste operatiuni, > evalueaza maruz kalma calitativ olasılığının si cantitativ niteliksel expunerile ve niceliksel sau posibilele cazuri değerlendirilmesi yapılmakta, > ierarhizeaza belirli bir metodla riscurile risklerin utilizand öncelik metoda sırası obiectiva belirlenmekte, > decide hedefler, un plan zamanlama de actiune ve care kontrol include yollarını obiective, da içeren termene bir si mijloace aksiyon planı de control. oluşturulmaktadır. 2O BLIGATIILE FIRMELOR 2Gr u p Şi r k e t l e r in in DIN G RUP y ü k ü m l ü l ü k l e r i OBLIGATIONS OF THE Obl i g a t i o n s of th e GROUP S COMPANIES Gro u p s co m p a n i e s RISK ASSESSMENT Risk assessment The site assesses the health and safety risks concerning The staff, site service assesses providers the health and and subcontractors, safety risks concerning and the staff, environmental service providers risks. To this and end, subcontractors, the plant: and the environmental > draws risks. up the To inventory this end, the of potential plant: > draws hazards up and the inventory nuisances of caused potential by these hazards operations, and nuisances caused by these > operations, makes a qualitative and quantitative > makes assessment a qualitative of exposures and quantitative probabilities, > assessment prioritizes risks of exposures using an objective probabilities, method, > > prioritizes decides action risks using plan including an objective objectives, method, > decides time limits action and plan means including of control. objectives, time limits and means of control. 7

8 Gr u p Şi r k e t l e r in in O y BLIGATIILE ü k ü m l ü l ü k FIRMELOR l e r i DIN G RUP OBLIGATIONS Gro u p s co m OF p a THE n i e s GROUP S COMPANIES Obl i g a t i o n s of th e Yönetim sistemi 3 SISTEMUL DE MANAGEMENT Management system MANAGEMENT SYSTEM The site draws up an EHS management The programme site draws to up achieve an EHS previously management defined programme objectives. The to achieve site appoints previously one (or defined several) objectives. member(s) The of site Management appoints one to (or ensure several) that member(s) the implementation of Management of the EHS to ensure management that the system implementation is in accordance of the EHS with management requirements system and that is in it accordance is in line with with requirements a continuous and improvement that it is process. in line with a continuous improvement The site Management process. provides the human The and site financial Management resources provides required the human for the and proper financial operation resources of the required EHS management for the proper system. operation of the EHS management system. Şirket daha önce belirlenen hedeflere ulaşabilmek için bir ÇSG yönetim programı oluşturmaktadır. ÇSG yönetim sistemi Conducerea uygulamalarının firmei stabileste gereklilikler un ile sistem uygun de management olması ve devamlı EHS bir pentru gelişim atingerea süreci ile obiectivelor aynı doğrultuda politicii definite. devam Aceasta etmesinin desemneaza garanti pe altına unul (sau alınması mai multi) için din Yönetim in membri sai bir pentru ya da a daha se asigura fazla ca üyesi acest sistem görevlendirilir. de management este pus in practica in conformitate cu cerintele pe care si le-a fixat si este conform cu procesul de Şirket yönetimi, ÇSG yönetim sisteminin düzgün bir şekilde imbunatatire continua. çalışmasını sağlamak için gereken insan ve finansal kaynakları Conducerea sağlar. firmei pune la dispozitie resursele (umane si financiare) necesare unei bune functionari ale sistemului de management EHS.

9 Eğitim, bilgi ve iletişim FORMAREA, INFORMAREA SI COMUNICAREA Şirket çalışanları, yaptıkları faaliyetler ile ilgili riskler ve zararlarla birlikte gerçekleşen ve planlanan tedbir ve koruma yöntemleri Conducerea hakkında firmei informeaza bilgilendirilmektedirler. personalul asupra pericolelor Şirket, tüm si çalışanları riscurilor legate için gerekli de activitatea ÇSG eğitim pe care ihtiyacını o exercita belirler. si precizeaza Bu eğitim ihtiyaçları mijloacele belirlenirken de prevenire farklı si de protectie seviyelerdeki implementate sorumluluk, si puse ehliyet la ve dispozitie. beceriler Ea göz identifica önünde nevoile bulundurulur. pentru instruirea Şirket EHS yönetimi pentru daha tot önce personalul ÇSG tinand politikası cont konusunda de diferitele nivele eğitilmiş de responsabilitate olmalıdır. Şirket içinde, si competenta takım ruhunu personalului. oluşturmak, ÇSG kültürünü yaymak ve geliştirmek Conducerea amacına firmei beneficiaza yönelik bir de iletişim o instruire sistemi asupra oluşturulur. politicii EHS in prealabil. Comunicarea in cadrul firmei este organizata astfel incat sa asigure raspandirea si dezvoltarea spiritului de echipa si a culturii EHS. O 4Gr BLIGATIILE u p Şi r k e t l FIRMELOR e r in in DIN y ü GRUP k ü m l ü l ü k l e r i Obl OBLIGATIONS i g a t i o n s of OF th THE e 4Gro GROUP S u p s co COMPANIES m p a n i e s Tr TRAINING a i n i n g,, i INFORMATION nf o r m a t i o n and AND communication COMMUNICATION The site informs staff about the risks and and hazards linked linked to to their activities and specifies means of of prevention and and protection implemented and provided for. The site identifies EHS training needs for the whole staff. Staff training takes takes into into account the different levels of responsibility, competency and and understanding. Site management has been previously trained in in EHS policy. Communication within the site site is is organized to to spread and develop teamwork spirit and EHS culture. 9

10 O BLIGATIILE FIRMELOR Gr u p Şi r k e t l e r in in DIN G RUP y ü k ü m l ü l ü k l e r i OBLIGATIONS OF THE Obl i g a t i o n s of th e GROUP S COMPANIES Gro 5u p s co m p a n i e s 5 SITUATIILE EMERGENCY SITUATIONS Emergency situations DE URGENTA Acil durumlar Situatiile Potansiyel accidentale kaza durumları sau cazurile ya de da urgenta acil durumlar potentiale gerektiği sunt gibi identificate. göz önünde Consecintele bulundurulmaktadır. acestora in termeni Bunların de sonuçları, riscuri EHS ÇSG sunt riskleri evaluate açısından pentru şirketin personal, tüm populatia çalışma in alanlarındaki cauza si mediul personel inconjurator. (geçici veya taşeronlar da dahil), tedarikçi, yüklenici ve ziyaretçiler ile de çevre urgenta dikkate sunt implementate, alınarak değerlendirilir. transmise, explicate Acil durum Planurile si planları innoite. oluşturulur, Conducerea dağıtılır, firmei este açıklanır instruita ve güncellenir. in comunicare Yönetim, in situatia kriz durumlarındaki de administrare iletişimle a crizei. ilgili In cazul eğitilmektedir. unui incident Herhangi sau bir accident, kaza oluşması comunicarea durumunda, este asigurata belirlenmiş celor acil implicati durum in planına concordanta göre hareket cu edilir. planul de comunicare de urgenta stabilit in prealabil Potential accident situation or emergency cases are duly con - sidered. Potential Their accident consequences situation in or terms emergency of EHS cases risks are assessed duly considered. regarding Their staff, consequences concerned population in terms of and EHS environment. risks are assessed regarding Emergency staff, plans concerned are set up, population circulated, explained and environment. and updated. Emergency The Management plans are is trained set up, circulated, for crisis communication. explained and updated. In the The event Management of accidents, is communication trained for crisis set communication. up with concerned In the event parties of in accordance accidents, communication with the established set emergency up with concerned commu - parties nication in plan. accordance with the established emergency communication plan. 10

11 Ta ş e r o n l u k SOUS-TRAITANCE Lors Herhangi de leur bir intervention Grup şirketinde dans l établissement, çalışan Taşeron les veya entreprises Yüklenici personeli se conforment sözleşmelerine contractuellement bağlı olarak aux şirketin règles ÇSG EHS extérieures de kurallarına l établissement ve yürürlükte et interviennent olan düzenlemelerine conformément uygun à la hareket réglementation ederler. Taşeron en vigueur. veya Pour Yüklenici ses relations ile ilişkileri avec yürütmek l entreprise ve soustraitante uygulamalarını et pour yönetmek la gestion için, des şirket questions yönetimi EHS de Grup son tarafından interven- ÇSG tion oluşturulmuş dans l établissement, ÇSG İlkeleri ni la esas Direction almaktadır. de l établissement se réfère aux recommandations données par la Compagnie dans la brochure dédiée à cette question. LES OBLIGATIONS DES 6Gr u p Şi r k e t l e r in in SOCIÉTÉS DU GROUPE y ü k ü m l ü l ü k l e r i OBLIGATIONS OF THE 6Obl i g a t i o n s of th e GROUP S COMPANIES Gro u p s co m p a n i e s SUBCONTRACTING Su b c o n t r a c t i n g When they are working on a Group site, outside When they contractors are working contractually a Group conform site, to outside the EHS contractors rules of the contractually plant and conform operate in to accordance the EHS rules with of regulations the plant and in force. operate To handle in accordance the relations with with regulations outside contractors, in force. To handle to manage the relations the EHS with issues outside when contractors, they are working and to manage on a Group the EHS site, issues the when Management they are of working the site on refers a Group to site, the recommendations the Management given of the by site the refers Compagnie to the recommendations in the dedicated brochure. given by the Compagnie in the dedicated brochure. 11

12 LES OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS Gr u p Şi r DU k egroupe t l e r in in OBLIGATIONS y ü k ü m l ü l ü k l OF e r i THE Obl 7 GROUP S i g a t i COMPANIES o n s of th e NOUVEAUX Gro u p s co m p a n i e s NEW PRODUCTS AND New INVESTMENT p r o d u c t s PROJECTS and investment projects During design studies (products and equipment), During design all parties studies operating (products in the and lifetime equipment), of the all product parties or operating project are in taken the into lifetime account of the (manufacturing, product or project use, are end taken of life). into A account multidisciplinary (manufacturing, team defines use, end and of validates life). A multidisciplinary EHS requirements team which defines are then and integrated validates EHS into requirements the specifications. which are then integrated into the specifications. PRODUITS ET PROJETS D INVESTISSEMENT Yeni ürünler ve yatirim projeleri Lors des études de conception d équipements ou de produits, Tasarım çalışmaları sırasında (ürünler ve ekipmanlar), toutes les étapes du projet ou toutes les composantes de la ürünün portföyde olduğu veya projenin yürütüldüğü sürece vie du produit (fabrication, utilisation, fin de vie) sont prises en geçireceği tüm evreler ve sahip olması gereken tüm kriterler compte. Une équipe pluridisciplinaire en définit les exigences dikkate alınmaktadır (üretim, uygulama ve raf ömrü). ÇSG EHS, les valide, puis les intégre dans le cahier des charges. sorumluları, ürün veya ekipmanla ilgili ÇSG gerekliliklerini tanımlar ve geçerli kılar. 12

13 Kontroller ve etkinlik ölçümleri ÇSG yönetim sisteminin uygulaması ve etkinliğinin değerlendirilmesi için La Endüstriyel Direction de şirketlerde l établissement en az üç fait yılda procéder bir denetim à des düzenlenir. audits, *ÇSG denetçileri au moins özel une bir fois eğitime tous les katılırlar. trois ans Endüstriyel pour l industrie, şirketler için, pour denetimi gerçekleştirecek évaluer l application ekipler, et l efficacité her zaman du farklı système Sektör de ya management da İş Kolu nda görev yapanlardan EHS.* Les auditeurs oluşturulur. EHS Denetim reçoivent sonuçları une formation başlatılmış spécifique. faaliyetlerin onaylanmasını, Pour les sites tamamlanmasını industriels, ce ya sont da düzeltilmesini toujours des sağlar. équipes Yapılması gereken extérieures aksiyonları au Pôle gerçekleştirecek ou à l Activité qui şirket conduisent yönetimi un için audit. bir denetim Un rapport d audit est établi pour la Direction de l établissement raporu düzenlenir. Denetim raporu ve aksiyon planları şirket yönetimi qui décide des actions à mener. Le rapport d audit et le plan ile paylaşılır. d action sont transmis à la hiérarchie de l établissement. * CONTRÔLES ET MESURES D EFFICACITÉ Deux Grup ta démarches 2 denetim Groupe metodu existent : bulunur: Endüstriyel Le şirketler système için d audit adım étapes denetim pour les sistemi, sites industriels, daha küçük şirketler système içinse d audit adım étapes denetim pour les sistemi sites de (çoğunlukla plus petite da Dağıtım taille (principalement şirketleri için) les sites de la Distribution). There are two possible methods in the Group: * The 20 steps audit system for industrial sites, There are two possible methods in the Group: and the 12 steps audit system for smaller sites The 20 steps audit (mostly system Distribution for industrial sites). sites, and the 12 steps audit system for smaller sites (mostly Distribution sites). 8Gr u p Şi r k e t l e r in in LES OBLIGATIONS y ü k ü m l DES ü l ü k l e r i SOCIÉTÉS Obl DU i g agroupe t i o n s of th e OBLIGATIONS Gro u p s OF co THE m p a n i e s 8GROUP S COMPANIES CONTROLS AND MEASURES OF EFFECTIVENESS Co n t r o l s and measures The plant sets up of audits, effectiveness to appraise the implementation and effectiveness of the EHS The plant sets up audits, to appraise the management system, at least every three years implementation and effectiveness of the EHS for industrial sites.* EHS auditors attend a management system, at least every three years specific training. For industrial sites, the audit for industrial sites.* EHS auditors attend a specific teams conducting the audits are always from another training. Sector For or industrial Activity. The sites, results the of the audit audit teams confirm, conducting complete the audits or correct are always initiated from actions. another An Sector audit or Activity. report is The drawn results up by of the audit site management confirm, complete who or correct decides initiated on actions actions. to be An taken. audit The report audit is drawn report up by and the the site actions management plan are who transmitted decides on to actions the to site be taken. management. The audit report and the actions plan are transmitted to the site management

14 EXTRAIT GRUBUN DES PRINCIPES ÇALIŞMA DE VE COMPORTEMENT DAVRANIŞ ET D A İLKELERİ NDEN CTION DU RESPECT DE LA SANTÉ GROUPE ALINTI İşçi sağliği ve güvenliği ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL EXTRACT FROM Ext r a c t fr o m Les Grup sociétés şirketleri, du Groupe iş yerlerinde s attachent sağlık à ve prendre iş güvenliği les mesures risklerine THE GENERAL the general Princ i p l e s of Co n d u c t PRINCIPLES OF nécessaires karşı en pour iyi korumayı assurer sağlayabilmek meilleure protection için gerekli possible tüm önlemleri de la CONDUCT AND santé almak et de zorundadır. la sécurité dans Riskleri milieu azaltmak du travail. için politikalar Elles définissent geliştirmek a n d Ac t i o n in th e ACTION IN THE une ve politique bunların de gerektiği prévention gibi uygulandığını des risques et kontrol veillent etmek; à son elde Gro u p GROUP application edilen sonuçları et à contrôle. ilgili standartlarla Elles appliquent karşılaştırmak cette politique zorundadır. à leurs Bu employés politikalar comme hem şirket aux employés çalışanları des hem sous-traitants de gruba bağlı dans çalışma le cadre sahalarında de leurs interventions faaliyet gösteren dans les taşeronların installations du çalışanları Groupe. için uygulanır. Elles ont pour ambition WORKER Wo r k e HEALTH r h e a l t h Şirketler, kendi d amener çalışma sahalarında les principaux uygulanan indicateurs performansı pertinents des standartlarını, perfor- sağlık ve güvenlik AND and SAFETY safety yerel yasaların mances gerektirdiği de leurs seviyenin installations üzerinde Group Group companies companies are are to take to take particular particular care care to to adopt adopt all all en olsa matière dahi, de santé grup et içerisinde sécurité benzer du travail çalışma au niveau sahalarında de measures measures necessary necessary to ensure to ensure the the best best possible possible protection protection against against health health and and safety safety risks risks in the in the workplace. workplace. ceux uygulanan des installations etkin performans comparables standartları efficaces du Groupe, seviyelerine the the due due application application of the of the same, same, checking checking actual actual results results cas çıkarmayı échéant au-delà amaç edinirler. des exi- They They must must adopt adopt risk risk reduction reduction policies policies and and follow-up follow-up on on against against the the applicable applicable standards. standards. Such Such policies policies apply apply gences de la législation locale both both to their to their own own employees employees and and to to employees employees of of subcontractorscontractors, when when the the latter latter are are working working on on a Group a Group site. site. sub- applicable. They They must must strive strive to raise to raise the the main main relevant relevant health health and and safetfety performance standards standards of their of their own own sites sites to the to the levels levels sa- of particularly of particularly effective effective performance standards found found in in the the Group Group for for comparable sites sites even even if that if that means means going going beyond beyond the the requirements of local of local legislation

15 EXTRAIT GRUBUN DES ÇALIŞMA VE PRINCIPES DE DAVRANIŞ İLKELERİ NDEN COMPORTEMENT RESPECT ET Çevreye saygi D A CTION ALINTI DU DE L ENVIRONNEMENT GROUPE Grup şirketleri, çevrenin korunmasını aktif olarak desteklemektedir. active Nerede olduğuna protection bakılmaksızın, de l environnement. tüm çalışma Elles sahaları, mettent anlaşılır the general Prin- EXTRACT FROM Les sociétés du Groupe s inscrivent dans une démarche Ext r a c t fr o m THE GENERAL PRINCIPLES OF çevre c i p l e s of Co n d u c t en œuvre hedeflerinin un mode belirlenmesine de gestion ve performansın de leurs installations, düzenli olarak CONDUCT AND değerlendirilip, a n d Ac t i o n in th e quel que soit hedeflerle leur lieu karşılaştırılarak d implantation, ölçülmesine qui permette imkân de verilerek fixer yönetilmelidir. des objectifs Şirketler mesurables kendi çalışma de leurs sahalarında performances ilgili temel GROUP ACTION IN THE Gro u p çevre environnementales, standardını, yerel d évaluer yasaların et de contrôler gerektirdiği régulièrement seviyenin üzerinde ces olsa performances. dahi, grup içerisinde benzer Elles ont çalışma pour sahalarında ambition uygulanan d amener les etkin principaux performans indicateurs pertinents seviyelerine des per- Ca CARING r i n g standartları çıkarmayı amaç edinirler. for FOR the THE environment ENVIRONMENT formances environnementales de leurs installations au Group companies are to actively promote the protection niveau de ceux des installa- of the environment. All company sites, wherever they are tions comparables efficaces located, must be managed in a way that allows the setting du Groupe, le cas échéant of clear environmental targets and the regular monitoring au-delà des exigences de la of environmental performances and measuring the same législation locale applicable. against these targets. They must strive to raise the main relevant environmental performance standards of their own sites to the level of particularly effective performance standards found in the Group for comparable sites even if that means going beyond the requirements of local legislation

16 OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢILOR DIN CADRUL GRUPULUI Politique 16 POLİTİKA Policy SAINT-GOBAIN Grubun farklı faaliyetlerindeki LA POLITIQUE La uzmanlığı, maîtrise des ileri différents teknolojiye métiers dayalı g r u b u n u n ç e v r e, du Groupe ürünlerin, conduit geliştirilmiş à utiliser ekipman des produits élaborés, des outils évolués, ENVIRONNEMENT, hijyen, sağlik ve HYGIÈNE INDUSTRIELLE - ve sistemlerin kullanılmasını des systèmes complexes. Gestion g ü v e n l i k politikasinin sağlamaktadır. Şirketlerin SANTÉ ET SÉCURITÉ (EHS) des établissements, recherche et t e m e l in d e in s a n a ve développement yönetimi, des üretim procédés sürecinin de fabrication, conception, commerciali- DU GROUPE SAINT-GOBAIN araştırılması ve geliştirilmesi, yaşadiği çevreye EST FONDÉE SUR LE RESPECT sation ürünlerin et élimination tasarım, des pazarlama produits : gösterilen saygi ve seçimi, risklerin kontrolü DE LA PERSONNE ET DE SON la maîtrise et la prévention des risques exigent ve önlenmesi, des équipes takımların capables b u l u n m a k ta d i r. ENVIRONNEMENT. de les bunları identifier, değerlendirebilmesini, les évaluer, proposer des solutions çözümleri et de mettre ortaya koyabilmesini en œuvre les mesures ve retenues. kararlaştırılan Cette ölçütleri maîtrise, uygulayabilmesini dans sa transversalité, contribue gerektirir. à Bu l amélioration sayede kazanılan des performances uzmanlık, du Grubun Groupe. performanslarının Son objectif majeur gelişmesine consiste de à katkıda éviter l accident, bulunmaktadır. la maladie, Temel la pollution, hedef her en zaman tout lieu ve et her à tout instant. Les personnes, les biens de l entreprise The of Th THE e En ENVIRONMENT, v i ro n m e n t, The mastery of the different activities of of the the Group leads to to the the In INDUSTRIAL d u s t r i a l Hy HYGIENE g ie n e - use use of of sophisticated products, of of He HEALTH a l t h & Sa SAFETY f e t y Po POLICY l i c y highly highly evolved tools and of of complex the site. o OF f t THE h e Sa SAINT-GOBAIN i n t-go b a i n systems, throughout the life of a site. Management of of plants, research Gr GROUP o u p is IS b BASED a s e d o ON n and and development of manufacturing respect and RESPECT f FOR o r h HUMAN u m a n b BEINGS e i n gs processes, design, marketing and elimination of of products, control and and a AND n d t THEIR h e i r prevention of of risks require teams e ENVIRONMENT. n v i ro n m e n t. able able to to identify identify and and assess assess them, them, put put forward solutions forward and solutions implement and the implement measures the decided measures upon. This decided mastery, upon. in its This transversal mastery, manner, in its transversal contributes manner, to the improvement contributes of to the the performances improvement of of the the performances Group. Its main of objective the Group. consists Its main preventing objective consists accidents, in disease preventing and pollution, accidents, in every disease place and and pollution, at every moment. in every People, place assets and of at the every company moment. and et son Atteind derec chaque zam : l obj «zéro m Notre b perme cet prof obj fondé d hiérarc doit gu fournis les Dé particu kılavu les için ob nécess h progre its Peopl surr To enviro reac times, an ob target an am occupa is «ze our Our prq to are com en contin ambit of based clea reach needso the and gum It relatio is no Genera role o steps Delega must the neb toward place is targe at th

17 indeki dayalı ipman asını etlerin ecinin ilmesi, rlama ntrolü mların esini, esini esini anlık, atkıda ve her yerde kaza, hastalık ve kirliliği önlemektir. İnsanlar, şirket varlıkları ve şirket çevresi eşit derecede önemlidir. Böyle bir hedefe ulaşmak her zaman dikkatli davranmak anlamına gelmektedir. Bu hedef Sıfır a ulaşmayı amaçlar ki Sıfır burada Sıfır Kaza ve Sıfır Mesleki Hastalık anlamına gelir. Mükemmellik arayışımız ve profesyonelliğimiz, günden güne bu hedefe daha da yaklaşmamızı sağlar. Önceliği belirlenmiş ihtiyaçların hızlı bir şekilde giderilmesine dayalı sürekli gelişme sayesinde, bu hedef takımımızın erişebileceği uzaklıkta olup; tüm tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizde de bir kılavuz olur. Bu gelişimi Sıfır hedefine ulaştırmak için gerekli izleme sistemlerini kurmak, süreç ve hedefleri oluşturmak, Delegasyonlarla işbirliği OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢILOR DIN CADRUL GRUPULUI içinde olan tüm şirketlerin görevidir. Grubun ÇSG Komitesi tüm süreç boyunca, şirketlerin hizmetindedir. Yapılan tüm faaliyetlerde yeni araçların, performans göstergelerinin ve eğitim programlarının uygulanmasının sebebi; şeffaf bir yönetim, sorumluluk ve yükümlülüklerin paylaşıldığı bir takım ruhu ile bu ortak politikanın uygulanmasını kolaylaştırmaktır. Bugün Grubun bir bütün olarak ÇSG politikasını tam anlamıyla yerine getirebilmesi için her birinizin sorumluluk alacağına inanıyorum. Ayrıca bu konudaki katkılarınız, yaratıcılığınız ve tükenmeyen motivasyonunuz için teşekkür ederim. 1 Nisan 2002 Jean- Louis BEFFA ferent to the ts, of mplex a site. search turing and ol and teams m, put ement in its ement jective and ment. People, assets of the company and its surrounding environment are equally concerned. To reach such an objective implies vigilance at all times, aimed at an ambitious target: the «zero target», whether it is «zero accident» or «zero occupational disease». Our quest for excellence and our professionalism are enabling us, day after day, to come closer to this ambitious target. Thanks to continuous progress, based on the rapid treatment of clearly prioritised needs, it remains within the reach of our teams and must progressively become the guide for our relationships with all our suppliers. It is now the role of the Branches, in liaison with the General Delegations, to define the objectives, the steps and the necessary monitoring systems that must be put in place in order to steer this progress towards the zero target. The Group EHS committee is at their disposal to accompany them during this entire process. This is why new tools, performance indicators and training programmes are being put in place throughout the organization, in order to facilitate the implementation of this common policy, in a spirit of decentralisation, transparency and responsibility. Today, I am counting on the commitment of each of you, so that the Group as a whole may fulfil this ambitious EHS policy. And I thank you for your contribution, your creativity and your unfailing motivation towards this programme. April 1 st, 2002 Jean-Louis BEFFA 17

18 Grubun çsg ile ilgili yöntem ve bilgileri intranet portalinda mevcuttur İLKELER ve SORUMLULUKLAR 18 Charter & Commitments POLİTİKA: > genel yönetim in bağlılık mektubu > çsg ilkeleri ve çsg ilkeleri ve sorumlulukları broşürü > çsg hedefleri > çsg ile ilgili öğretiler raporlama ve sonuçlar: > gaia > güvenlik sonuçları ve ölümcül kazalar > milyonerler klübü çsg standartlari ve önerileri > grup standartları ve uygulama kılavuzları (nos, tas, risk değerlendirmesi, kaza analizi) > grup çsg önerileri (ergonomi ve 5s) Th e Gr o u p EHS t o o l s are available on the intranet portal Po l i c y: > Letter of commitment from the General Management > EHS Charter and «EHS Charter & Commitments» brochure > EHS objectives > Doctrine notes related to EHS Reporting and results: > Gaïa > Safety results and fatalities > Millionaires Club EHS standards and recommendations: > Group standards and their application guides (NOS, TAS, risk assessment, accident analysis) > Group EHS recommendations (PLM)

19 ULUSLARARASI YÖNETMELİKLER - REACH (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması) ve GHS (Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi) RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES: ÇSG DENETİMİ > REACH et GHS - AUDIT Denetim EHS: araçları ve otomatik durum tespit sistemi > Outils d audit et Autodiagnostic ÇSG İLETİŞİM AĞI - VIE Uluslararası DU RÉSEAU komitenin EHS : üyeleri ve ÇSG departmanında iletişim kurulabilecek kişiler > Contacts à la Direction EHS et membres - ÇSG du aktivitelerinin comité international arşivleri > Archives des événements EHS DOKÜMANTASTON ve İLETİŞİM DOCUMENTS ET COMMUNICATION: - ÇSG temel ilkeleri > Référentiel EHS - ÇSG el kitabı > Manuel EHS - ÇSG broşürleri, ÇSG sözlüğü > Brochures EHS, le glossaire EHS - EcHoeS arşivi ve Grup yıllık raporlarındaki ilgili bölümler > Archives EcHoeS et rapports annuels (volet EHS) re INTERNATIONAL REGULATIONS: > REACH and GHS International regulations: EHS > REACH AUDIT: and GHS > Audit tools and Autodiagnostic EHS Au d i t: THE > Audit EHS tools NETWORK: and Autodiagnostic > EHS contacts at the EHS Department and members The EHS network: of the international committee > EHS contacts at the EHS Department and members > Archives of EHS events of the international committee DOCUMENTS > Archives of EHS AND events COMMUNICATION: > EHS frame of reference Documents and communication: > EHS manual > EHS frame of reference > EHS brochures, EHS glossary > EHS manual > EcHoeS archives and dedicated chapters in Group annual reports > EHS brochures, EHS glossary > EcHoeS archives and dedicated chapters in Group annual reports 19 19

20 Cette Bu broşür brochure %100 a été geri imprimée dönüşümlü sur papier olan ve Cyclus ince Print, elyaftan composé imal edilen à 100% Cyclus de fibres kağıdına recyclées basılmıştır. post consommation, Bu kağıdın sahip et écocertifié olduğu sertifikalar: écolabel européen, European Cygne eco-label, Nordique Nordic et Ange Swan, Bleu. ve Blue Angel. Bu Elle broşürü a été éditée imal eden dans tesis une imprimerie ISO certifiée ve OSHAS ISO sertifikalarına et OSHAS sahiptir. This This brochure was was printed printed on Cyclus on Cyclus Print Print paper, paper, made made of 100% of 100% of post-consumption of post-consumption recycled recycled fibres. This This paper paper has has the the following following certifications: certifications: European European eco-label, eco-label, Nordic Nordic Swan, and Swan, Blue and Angel. Blue The Angel. plant The which plant printed which this printed brochure this brochure is ISO is ISO and 14 OSHAS 001 and 18 OSHAS 001 certified certified. Compagnie Societatea de Saint-Gobain Direction Direcţia EHS Les Les Miroirs La La Défense Défénse Cedex (France) (Franţa) Graphisme / Design: Valérie Saint-Mleux Illutration: Môssieur Picotto Production / Printing: IMP Graphic Design / Design: Valérie Saint-Mleux Ilustra]ii: Môssieur Picotto Tipărire / Printing: IMP Graphic

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu 2012 Yıllık Faaliyet Raporu Annual Activity Report Ayrıntılı bilgi: 444 33 41 www.izgaz-gdfsuez.com facebook.com/izgazgdfsuez İçerikContents 04 Kurumsal Corporate 06 Genel Müdürün Mesajı Message of CEO

Detaylı

İÇERİK CONTENTS. Kalite Politikası Quality Policy. Tarihçe History. Anahtar Finansal Rakamlar Key Financial Figures. Yatırımlar Investments

İÇERİK CONTENTS. Kalite Politikası Quality Policy. Tarihçe History. Anahtar Finansal Rakamlar Key Financial Figures. Yatırımlar Investments İÇERİK CONTENTS Vizyon - Misyon - Değerler Vision - Mission - Values Kalite Politikası Quality Policy İSG ve Çevre Politikası OHS and Environment Policy Tarihçe History Kurumsal Yönetim Corporate Governance

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Vision and Values Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Etik Çalışma Kuralları Etik Çalışma Kuralları, önemli davranış kurallarını içermektedir. Bu kurallar yalnızca günlük iş yaşamımızda değil, stratejik

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

Section 04 ISO 22000:2005

Section 04 ISO 22000:2005 4) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 4.0 Food safety management system 4.1) Genel Şartlar 4.01.0 General requirements Kuruluş, etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante edilmeli, uygulamalı

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values İçindekiler / Index 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values 3 Hakkımızda About Us 4-5 Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri Corporate Code of Ethics & Business Conduct 6-7 Teknoloji

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

STeP by OEKO-TEX. OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği

STeP by OEKO-TEX. OEKO-TEX - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği OEKO- - Uluslararası Tekstil Ekolojisi alanında Araştırma ve Test Birliği OEKO- - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology STeP by OEKO- (Turkish / English) 2

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable

Detaylı

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Kalite- ve Çevre Kuralları ElringKlinger grup tedarikçileri Versiyon: Nisan 2012 İ ÇE Rİ K CONTEN TS 0. Önsöz,

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

I. PURPOSE II. BASIS

I. PURPOSE II. BASIS Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanve TicAŞ http://wwwplastikkartcomtr PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN VE TİC AŞ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI PLASTİKKART

Detaylı

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS)

SSMTS SBMCS - 01 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS 01 Düzenleme - 01 31 Ocak 2012 SBMCS 01 Version - 01 31 January 2012 SURİYE SINIRI MAYIN TEMİZLEME STANDARTLARI (SSMTS) SYRIAN BORDER MINE CLEARANCE STANDARDS (SBMCS) SSMTS SBMCS - 01 Giriş ve İçindekiler

Detaylı

Cenk DİLBEROĞLU. Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance. Fatih YILDIRIM

Cenk DİLBEROĞLU. Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance. Fatih YILDIRIM ARENA PROMEC, bugüne kadar sunulmamış bir hizmet modelini hedefledi. İnşaat ve finansman özeli yanında hukuk alanında da yatırımcılara destek olmayı önemli bir avantaj olarak gördük ve projelerde hukukçuların

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. 31 MART 2015 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. 31 MART 2015 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. 31 MART 2015 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU BOARD OF DIRECTORS REPORT AT 31 MARCH 2015 1 GENEL BİLGİLER RAPORUN DÖNEMİ 01.01.2015-31.03.2015 ORTAKLIĞIN ÜNVANI

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

World Health Organization FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL Dünya Sağlık Örgütü TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

World Health Organization FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL Dünya Sağlık Örgütü TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ -İÇ KAPAK- World Health Organization FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL Dünya Sağlık Örgütü TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ VE GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION Article 5.3; Article 8; Article 11; Article

Detaylı

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management 1 KÜNYE Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

World Health Organization FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL Dünya Sağlık Örgütü TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

World Health Organization FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL Dünya Sağlık Örgütü TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ World Health Organization FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL Dünya Sağlık Örgütü TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ VE GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION Article 5.3; Article 8; Article 11; Article 13 UYGULAMA

Detaylı

İÇERİK / CONTENTS. -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values. -- Tarihçe / History. -- Kalite Politikası / Quality Policy

İÇERİK / CONTENTS. -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values. -- Tarihçe / History. -- Kalite Politikası / Quality Policy İÇERİK / CONTENTS -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values -- Tarihçe / History -- Kalite Politikası / Quality Policy -- İSG ve Çevre Politikası / OHS and Environment Policy -- Anahtar

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

Turkish (Türkçe) HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER 2007 2007 HUME SOSYAL ADALET BİLDİRGESİ BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI

Turkish (Türkçe) HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER 2007 2007 HUME SOSYAL ADALET BİLDİRGESİ BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI English HUME CITY COUNCIL Turkish (Türkçe) HUME BELEDİYESİ SOCIAL JUSTICE SOSYAL ADALET BİLDİRGESİ CHARTER 2007 2007 www.hume.vic.gov.au HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER 2007 MESSAGE FROM THE MAYOR Council

Detaylı