Sağlık Hizmeti Sunumunda Kalite İyileştirme, Hasta Güvenliği ve Performans Değerlendirme. Prof. Dr. H. Erdal Akalın

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Hizmeti Sunumunda Kalite İyileştirme, Hasta Güvenliği ve Performans Değerlendirme. Prof. Dr. H. Erdal Akalın"

Transkript

1 Sağlık Hizmeti Sunumunda Kalite İyileştirme, Hasta Güvenliği ve Performans Değerlendirme Prof. Dr. H. Erdal Akalın

2 Sağlık Hizmetinde Ana Amaçlar Herkese gerekli ve uygun hizmeti sunmak, İsrafı elimine etmek ve gerekli hizmeti daha etkin sunmak Kalite düzeyini iyileştirmek ve klinik uygulamalardaki farklılıkları (variation) azaltmak R Brook, Clin Perform & Quality Health Care 1996

3 Sağlık hizmetlerinde sorunlar Hızla yükselen maliyet Standart-altı sağlık hizmeti sunumu Sağlık güvencesi olmayanlar

4 Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Harcamaları Toplam sağlık harcaması 2,3 Trilyon $ Kişi başına sağlık harcaması 7,600 $ Sağlık harcamaları GDP ın %16 sı

5 WESTERN EUROPE PER CAPITA HEALTH COSTS 3000 Health Care Expenditure (US$ per capita) France Germany Italy Netherlands Spain Sw eden United Kingdom Years

6 Türkiye Sağlık Harcamaları Toplam sağlık harcamaları 23 Milyar $ Kişi başına sağlık harcaması 321 $ Sağlık harcamaları GDP ın %5 i (23/430) Tuik- web sitesi

7 Türkiye Sağlık Harcamaları-2008 Tahmini Toplam Sağlık Harcamaları 30 milyar $ Kişi başına sağlık harcaması 428 $ Sağlık harcamaları GDP ın %4.6 veya %5 i (30/600 veya 650)

8 Standart-altı sağlık hizmeti sunumu RAND grubunun yayınladığı çalışma, uzmanlarca geliştirilen 439 kalite indikatörüne göre yapılan analizde hastaların ancak %54.9 unun önerilen sağlık hizmetini aldığını ortaya koymuştur. Bu sağlık hizmetleri koruyucu, akut ve kronik bakım süreçlerinin hepsini içermektedir. McGlynn, Asch, Adamas, et al. The quality of health care delivered adults in The United States. N Engl J Med 2003; 348:

9 Hasta güvenliği ihlalleri ABD de yılda 100,000 den fazla hastanın ölümüne neden olmaktadır (Gurwitz et al., 2000, 2003; IOM, 2000) Ortalama olarak, önerilen tedaviyi alan hasta oranı %55 olarak bulunmaktadır (McGlynn et al., 2003). Sağlık harcamalarının yüksek olduğu bölgelerle, düşük olan bölgeler arasında verilen hizmetin kalitesi ve hasta güvenliği yönlerinden hiç bir fark bulunmamıştır (Fisher et al., 2003, 2004). The Rising Tide of Pay for Performance, National Committee for Quality Health Care, 2006

10 Kalite Uçurumu Nedeni ile Oluşan Önlenebilecek Direkt Sağlık Harcamaları Ölçüm Önlenebilecek olay Maliyet Beta-blokör tedavisi 600 kalp krizi $6.1 m Meme kanseri taraması 7,600 geç tanı $48 m Kolesterol kontrolü 14,600 major KV olay $87 m Kolorektal kanser taraması 20,000 geç tanı $191 m Hipertansiyon kontrolü 7,600 inme, 15,600 KV olay $463 m Diabet kontrolü 14,000 kalp krizi, inme, amp. $573 m Sigara bırakma kampanyası272,000 sigara içene sağlık $441 m Osteoproroz tedavisi 2,100 kırık $7.2 m Toplam sağlık harcaması $1.8 b NCQA, The State of Health Care Quality 2004

11 Sağlık güvencesi olmayanlar ABD 2003 yılında 43.6 kişinin sağlık sigortası bulunmuyor. Türkiye de milyon kişinin yeşil kartı olduğu tahmin ediliyor. Sigortasız kişilerin; Daha az sağlık hizmeti aldıkları, Daha geç sağlık hizmetine başvurdukları, Sağlık durumlarının daha kötü olduğu, Günlük yaşantılarında daha az etkili/verimli oldukları, Sigortalı olanlara göre mortalite risklerinin %25 daha yüksek olduğu saptanmıştır. Building a better health care system, Specifications for reform. National Coalition on Health Care, 2004.

12 SORULAR Sağlık hizmetini nasıl sunuyoruz? Sağlık hizmetini objektif olarak nasıl değerlendiriyoruz (ölçüyoruz)? Sağlık hizmetini nasıl iyileştirebiliriz? R Brook, Clin Perform & Quality Health Care 1996

13 Sağlık Hizmetleri Nasıl Sunuyoruz? Kronik Bakım Hastalıkla Yaşama Akut Bakım İyileşme Paliatif Bakım Yaşam Sonu Sorunlarla Başetme Koruyucu Bakım Sağlıklı Kalma K Adams, JM Corrigan, Editors, Priority areas for national action, Transforming health care quality, IoM, 2003

14 Kronik Hastalıklar 125 milyon Amerikalı (%46) 1 veya birden fazla kronik hastalığa sahip, Sağlık harcamalarının %75 i Kronik hastalıklar için yapılmakta, Kronik hastalıkların maliyeti 1 trilyon dolara yaklaşmakta, Bu harcamalara rağmen beklenen hizmet sağlanamamakta. Ralph Synderman, Prospective Health Care Planning: Can it transform health care? Enabling Prospective Health Care, 2002 Duke Health Sector Conference

15 Annual Costs of Illness (USA) Heart disease $230 billion Cancer $202 billion Diabetes $132 billion Stroke $ 51 billion COPD $ 32 billion HIV $ 29 billion Depression $ 44 billion Flu/Pneumonia $ 30 billion Jan Malcolm, The Robert Wood Johnson Foundation, 2003

16 The State of Health Care Quality: 2003 HEDIS Effectiveness of Care Measures Cholesterol management-control 45-61% Diabetes care-hba1c testing 75-82% Diabetes care-lipid control 36-55% Diabetes care-monitoring nephropathy 36-52% Controlling high blood pressure 39-58% Beta-blocker after heart attack 85-93% National Committee for Quality Assurance, September 18, 2003

17 Türkiye de Kronik Hastalıklar 22 Milyon kişi bir veya daha fazla kronik hastalıklı! Sağlık Bakanlığı Raporu, Şubat 2006

18 TEKHARF Hipertansiyon, yaklaşık 12 milyon erişkin Yüksek kolesterol düzeyi (200 mg/dl ve üzeri), 12 milyon erişkin Koroner kalp hastası, yaklaşık 2.8 milyon erişkin, 170,000 ölüm/yıl A Onat (editör), TEKHARF, Türk Erişkinlerinde Kalp Sağlığı, Halkımıza ilişkin temel Veri üretiminden evrensel tıbba katkıya, 2005

19 Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması, ülkemizde erişkin nüfusta yaklaşık 15 milyon hipertansif birey olduğunu (prevalans %31.8), Bunların yalnız %40 ının kan basıncı yüksekliğinin farkında olduğunu, Yalnız %31 inin antihipertansif tedavi aldığını göstermiştir. Kan basıncı kontrolü, tüm hipertansiflerde %8, kan basıncı yüksekliğinin farkında olan ve tedavi alanlarda ise %20 bulunmuştur. Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Prevalans Çalışması, 2005

20 The Turkish Diabetes Epidemiology Study (TURDEP) Erişkinlerde Diabetes mellitus prevalansı, %7.2, Hipertansiyon prevalansı, %29 Obesite prevalansı, %22 Satman İ, Yılmaz T, Şengül A, et al. Population-based study of diabetes and risk characteristics İn Turkey, Diabetes Care 25: , 2002.

21 Diabetes Mellituslu Hastaların Direkt Tıbbi Maliyeti (Diabcost) Yıllık direk tıbbi maliyet, USD, Diabetik komplikasyonu olan hastalarda, 3 kat daha fazla, Kullanılan modele dayanarak yapılan tahminlere göre DM un ülkeye direk tıbbi maliyeti 1 ila 2.5 milyar dolar arasındadır. Akalın HE, Hayran M, Özdemir O, et al. Direct medical cost analysis in patients with Diabetes mellitus in Turkey: Diabcost, Turkish J Endoc Metabolsm, 1:9-14, 1998.

22 Hastalık Yükü Çalışması Yaş İskemik kalp hastalığı Depresyon Serebrovasküler olay Osteoarthritis Trafik kazaları Demir eksikliği anemis İşitme kaybı KOAH Şizofreni Diabetes mellitus 60 Yaş Üzeri İskemik kalp hastalığı Serebrovasküler olay KOAH Diabetes mellitus Hipertansiyon Alzheimer ve diğer demanslar Akciğer kanseri Kalp kapak hastalıkları (Inflammatory heart disease) Osteoarthritis İşitme kaybı Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha Mektebi ve Başkent Üniversitesi, 2004

23 Sağlık Hizmeti Sunumunda Değişen Uygulamalar Kalite iyileştirme programları Koruyucu sağlık hizmetleri Tıbbi hataları önleme (hasta güvenliği) An estimated to deaths every year Between $17 billion and $29 billion a year Hastalık yönetimi ve popülasyon yönetimi Takım ve grup çalışması (karşıtı- solo çalışma) İyi organize olmuş integre sistemler

24 A Blueprint for the Future Institute of Medicine, 2001

25 The Institute of Medicine To Err is Human: Building a Safer Health System, 2000 Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, 2001 Priority Areas for National Action: Transforming Health Care Quality, 2003

26 Crossing the Quality Chasm Hasta bakımında altı spesifik alanda iyileştirme Daha güvenli, Daha etkili-etkin, Hasta-odaklı, Zamanında, Verimli, ve Eşit SAĞLIK HİZMETİ Institute of Medicine, 2001

27 Altı Ana Konu Koruyucu hekimlikte öncelikli alanlar Davranış bilimlerinde öncelikli alanlar Kronik hastalıklarda öncelikli alanlar Yaşamın sonu konusunda öncelikli alanlar Çocuk ve adölesanlarla ilgili öncelikli alanlar Hastane ve cerrahi bakım ile ilgili öncelikli alanlar K Adams, JM Corrigan, Editors, Priority areas for national action, Transforming health care quality, IoM, 2003

28 10 En Önemli Sorun Kanser Diabet KOAH Yüksek kolesterol HIV/AIDS Hipertansiyon İskemik kalp hastalıkları (CHD) İnme Artirit Astma Safra kesesi hastalıkları Peptik ülser Sırt/bel problemleri Alzheimer s hastalığı ve diğer demanslar Depresyon and anksiete IOM, Crossing the Quality Chasm, 2001

29 Odaklanılması Gereken Öncelikli Alanlar Sağlık hizmetinin koordinasyonu Sağlık cahilliği/sağlık okuryazarlığı Astım Kanıta-dayalı kanser taramaları- Kolorektal ve servikal kanserlere odaklı Özel sağlık hizmetine ihtiyacı olan çocuklara odaklanma Diabet-erken hastalık yönetimine odaklı Kalp yetmezliği ve KOAH Hipertansiyon-erken hastalık yönetimine odaklı Yaşlılık-düşmelerin ve bası ülserlerinin önlenmesi Aşılama-çocuklarda ve yetişkinlerde İskemik kalp hastalıkları- önleme, iyileştirme Depresyon- tarama ve tedavi Medikasyon yönetimi- tıbbi hataları önleme, antibiotik kullanımını rasyonelleştirme Hastane infeksiyonları İleri evre kanserde ağrı yönetimi Gebelik ve doğum- uygun prenatal ve intrapartum bakım Şiddetli ve sürekli mental hastalıklar İnme- erken müdahale ve rehabilitasyon Tütün bağımlılığı tedavisi Obesite K Adams, JM Corrigan, Editors, Priority areas for national action, Transforming health care quality, IoM, 2003

30 Sağlık Hizmeti Kalitesinin Durumu:2003 Her yıl Amerikalı, uygun ve standart sağlık hizmetini alamadıkları için ölmektedirler. Bunların çoğunluğu, e yakını, iyi bilinen hastalıkların, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi, yeterince izlenmemesi ve kontrol altına alınamaması nedeni ile ölmektedirler. Diğerleri de uygun koruyucu sağlık hizmeti almadıkları için veya yüksek riskli olmalarına rağmen iyi izlenmedikleri için ölmektedirler. National Committee for Quality Assurance, September 18, 2003

31 Yeni Kavramlar Toplam kalite yönetimi Sağlık hizmetlerinde kalite Sürekli kalite iyileştirme programları Klinik uygulama rehberleri (guidelines) Hastalık yönetimi (disease management) Sonuçların değerlendirilmesi (outcomes research)

32 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kalite Risk Ayarlaması Toplam Kalite Yönetimi Sonuçların Değerlendirilmesi Klinik Uygulama Rehberleri Hasta Memnuniyeti Performans Ölçümü Hekim-Hasta İlişkileri

33 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tanımı National Health Service, UK doğru işlemleri, doğru kişilere, doğru zamanda uygulamak ve ilk defasında doğru yapmak. doing the right things to the right people at the right time, and doing things right-first time. Moss et al. BMJ 1998

34 Sağlık Hizmetinde Kalite Tanımı Institute of Medicine, USA Günün mesleki bilgileri içinde, kişilere ve topluma verilen sağlık hizmetinde istenilen ve beklenilen sonuçlara ulaşma. The degree to which health services for individuals or populations increase the likelihood of desired health outcomes and consistent with current knowledge. Lohr KN (editor), Institute of Medicine 1990

35 Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi Sağlık hizmetlerini sunarken uygulanan tüm süreçlerin sürekli incelenmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan tekniklerin ve yöntemlerin tümü. Amaç; sunulan hizmet ve ürünlerin hastaların ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması Institute of Medicine, 1992

36 Toplam Kalite Yönetimi-Felsefe Hasta odaklı Eğer hasta olmazsa, sunulan ürünlere ve hizmetlere gerek yoktur. Ana amaç hasta mutluluğu.

37 Hasta Odaklılık-Hasta Memnuniyeti The needs of the patient come first. Mayo Clinic Care of the sick, investigation of their problems, and further education of those who serve. Clinic Cleveland

38 Kalite İyileştirme Programlarına Yaklaşım Yöntemleri Kanıta-dayalı tıp Klinik uygulama rehberleri Karar verme kolaylaştırıcı yöntemler Mesleki eğitim ve gelişim Değerlendirme ve hesap verme yöntemleri Kamuya duyuru Hasta-merkezli hizmet Hastaların karar verme mekanizması içine alınması Ortak karar verme Toplam kalite yönetimi felsefesi Kalite sistemleri

39 Kalite/Performans Sonuçları-ABD Yetişkinlerde koruyucu tıp uygulamaları- %49 Çocuklarda 5 ana aşı uygulaması- %79 Çocuklarda medikal ve dental tarama- %59 Gerekli mental sağlık hizmeti ve tedavisi- %47-59 Kronik hastalık kontrolü- HbA1c <9% - %74 Kan basıncı kontrolü <140/90 mmhg - %29 Hastaneye yatan hastalarda AMI, CHF ve pnömoni için önerilen tedavinin uygulanması - %84 (75-91) Health Affairs, September 2006

40 Kaliteli Sağlık Hizmeti: Yol Haritası ABD de sunulan sağlık hizmetinin, genel olarak, beklenilenden daha kötü olduğu görülmektedir. Her ne kadar kalite iyileştirme konusunda önemli adımlar atılmış olsa da, bugünkü ücretlendirme sistemi içerisinde bu adımların başarılı olması çok sınırlı olacaktır. Bugünkü ücretlendirme sistemi klinik kalite, hastaodaklılık ve verimlilik gibi verilen hizmetin değer ini ölçememektedir. Bu nedenle kanıta dayalı bir performans sisteminin kurulması ve ücretlendirmede esas alınması gerekmektedir. Pathways to Quality Health Care, Rewarding Provider Performance, I of Medicine, 2007

41 Performans Nedir? Belirlenmiş standart ölçümlere göre, verilen sağlık hizmetinin kıyaslanmasıdır. Klinik sonuçların beklenilen standartları ile, elde edilen kişisel (hekim) veya kurumsal veriler karşılaştırılarak değerlendirme yapılır. Çoğu performans değerlendirme programı, kurum ve hekimi hasta güvenliği, klinik etkinlik ve hasta-odaklılık ile ilgili ölçümlerle değerlendirilir. IOM in (2001) kalite öncelikleri/hedefleri: hasta güvenliği, klinik etkinlik, hasta-odaklılık, zamanında hizmet, verimlilik ve eşitlik.

42 Performans Değerlendirmesi Klinik Kalite (klinik sonuçlar) Hasta merkezlilik Verimlilik

43 Önerilen Kalite ve Performans Ölçüm Alanları Ayaktan tedavi: Klinik Kalite: Koruyucu önlemler (7), koroner kalp hastalığı (3), kalp yetmezliği (2), diabet (6), astım (2), depresyon (2), prenatal bakım (2), fazla kullanım veya yanlış kullanım ile ilgili (2) Hasta Merkezlilik: Ulaşılabilirlik, iletişim, ihtiyaca cevap alma, sağlık eğitimi, ortak karar verme, klinik hikayeyi bilme, diğer sağlık çalışanlarının iletişimi Akut bakım: Klinik Kalite: Akut koroner sendrom (7), kalp yetmezliği (3), pnömoni (6), sigara bırakma (3), cerrahi infeksiyon kontrol (3) Süreçler: Kompüterize ilaç order sistemi, yoğun bakımda uzman, kanıta-dayalı sevk Hasta Merkezlilik: Hasta-hekim iletişimi, hasta-hemşire iletişimi, sağlık çalışanlarının ilgisi, çevre temizliği ve gürültü düzeyi, ağrı kontrolü, ilaçlarla ilgili iletişim, taburcu bilgilendirmesi Pathways to Quality Health Care, Rewarding Provider Performance, I of Medicine, 2007

44 Performansa Dayalı Ücretlendirme (P4P) İnsanları mutlu etme (patient satisfaction; the production of human happiness) Daha sağlıklı kılma (health outcomes; the production of better health) Sağlık sistemi proseslerine uyum (evidence-based practice guidelines; the nature of the health-care production process) Sağlık hizmeti üretiminde kullanılan alt yapının kalitesi (the quality of the inputs used in the production of health care and structure ) Uwe E Reinhardt, Paying the providers of health care: Rewarding superior quality. International Symposium: Toward an equitable, efficient, and high quality National Health Insurance, March 18-19, 2005, Taiwan

45 Performansa Dayalı Ücretlendirme ÜCRETLENDİRME Sağlık hizmeti sunucusunun alacağı ücretin bir bölümünün performans iyileştirmeye dayandırılması PERFORMANS Sık kullanılan performans değerlendirme alanları Klinik kalite (tıbbi süreçler) Hasta ile ilgili sonuçlar (klinik) Hasta güvenliği Hasta memnuniyeti Maliyet/verimlilik IT kullanımı National Committee for Quality Health Care, 2004

46 Kalite Ölçüm Setleri Kalite indikatörleri Performans indikatörleri

47 AHRQ Kalite İndikatörleri Koruyucu sağlık hizmeti kalite indikatörleri Diabet- Kısa süreli ve uzun süreli komplikasyonlu hasta yatış hızı KOAH lı hasta yatış hızı Hipertansiyonlu hasta yatış hızı Konjestif kalp yetmezlikli hasta yatış hızı İşlem yapılmadan yatan anginalı hasta sayısı Kan şekeri kontrol altına alınamamış diabetik hasta yatış hızı Yetişkin astımlı hasta yatış hızı Diabetik hastalarda alt ekstremite ambutasyon hızı

48 AHRQ Kalite İndikatörleri Yatan Hasta Kalite İndikatörleri Volüm indikatörleri Özofagal rezeksiyon sayısı Pankreatik rezeksiyon sayısı AAA tamir sayısı CABG sayısı (hasta) PTCA sayısı Karotid endarterektomi (CEA) sayısı Mortalite indikatörleri (işlem) Özofagal rezeksiyon mortalite hızı Pankreatik rezeksiyon mortalite hızı AAA tamir mortalite hızı CABG mortalite hızı PTCA mortalite hızı CEA mortalite hızı Kraniotomi mortalite hızı Kalça protez sonrası mortalite hızı

49 AHRQ Kalite İndikatörleri Yatan Hasta Kalite İndikatörleri Mortalite İndikatörleri (hastalık) AMI mortalite hızı KKY mortalite hızı Akut inme mortalite hızı Gastrointestinal kanama mortalite hızı Kalça kırığı mortalite hızı Pnömoni mortalite hızı Kullanım (utilization) indikatörleri Sezaryan doğum hızı Sezaryan sonrası normal doğum hızı Laparoskopik kolesistektomi hızı Bilateral kardiak kateterizasyon hızı

50 AHRQ Kalite İndikatörleri Hasta Güvenliği İndikatörleri Anestezi komplikasyonları Dekübitus ülserleri Bir işlem sonrası yabancı cisim bırakılması İatrojenik pnömotoraks Hastanede gelişen bazı infeksiyonlar (seçilmiş) Transfüzyon reaksiyonu Doğum travması Obstetrik travma Postoperatif kalça kırığı Postoperatif kanama veya hematom Postoperatif fizyolojik veya metabolik bozukluklar Postoperatif solunum yetmezliği Postoperatif pulmoner emboli veya DVT Postoperatif sepsis Postoperatif yara açılması

51 The Facts at BIDMC We re putting ourselves under a microscope! Hospital-Based Infections BIDMC Comparison Preventing VAP 99% 90% CLA Blood stream inf Hand hygiene-icu 71% N/A Hand hygiene-med/surg 57% N/A Nursing Care Pressure ulcers-med. U.1.90% 0% Pressure ulcers-surg. U. 4.70% 0% Patient falls-med. U Patient falls-surg. U

52 The Facts at BIDMC We re putting ourselves under a microscope! Pneumonia Performance Summary Appropriate RX BIDMC Comparison Assesing blood oxygena. 100% 100% Performing blood cultures 87% 100% Choosing appropriate ant. 78% 94% Adiministrating timely medi- 82% 93% cation (within 4 hours) Prevention Pneumococcal vaccination 87% 94% Advice stop smoking 100% 100%

53 The Facts at BIDMC We re putting ourselves under a microscope! Heart Care: Performance Summary Appropriate RX BIDM Top 10% Ace inhibitors and ARBs 94% 100% Administering aspirin on 100% 100% arrival Administering Beta blockers 100% 100% on arrival Prevention of Post-Surgical Infections Administering timely 93% 95% medication Selecting appropriate antibiotic 76% 100%

54 Cleveland Clinic Quality Report Surgical Care Improvement Project Indicator CC National % of inpatients receiving ant 89% 82% within 1 hour of surgery Prophylactic antibiotic selection 91% 90% for surgical patients % of inpatients antibiotics dc/ed 79% 78%

55 Cleveland Clinic High Risk Treatment Volumes CC Coronary artery bypass Percutaneous coronary intervention Abdominal aortic aneurysm Esophagectomy Pancreatic resection Standard

56 Brigham and Women s Hospital (Harvard) CBAG 683 (450) Mortalite %1.6 (1.8) 30-gün mortalite %1.8 (2.1) Taburcu olurken ASA %97 İnternal mammary arter kullanımı %97 Postoperatif infeksiyon hızı %1.8 (2.1) Taburcu olurken statin %97

57 Brigham and Women s Hospital (Harvard) Kalp Yetmezliği Hastane mortalitesi %3.29 (2.97) ACEI veya ARB reçeteleme %98 Taburcu olurken eğitim %90 LVF değerlendirilmesi %100 Sigara bırakma önerisi %92

58 Brigham and Women s Hospital (Harvard) AMI Hastane mortalitesi %5.95 (5.69) ACEI veya ARB reçeteleme (LVSD) %98 Yatışda ASA %100 Taburcu olurken ASA %100 Yatışta Beta-bloker %100 Taburcu olurken Beta-bloker %99 Sigara bırakma önerisi %99

59 Goals for Future Healthcare Practice of medicine / Tıbbi uygulamalar Evidence based decisions / Kanıta dayalı karar verme Safe care / Güvenli sağlık hizmeti- tıbbi bakım Transparency / Şeffaflık Anticipate patient needs / Hasta ihtiyaçlarına odaklanma Coordination of care / Hizmetin koordinasyonu Clinicians information exchange / Klinik bilginin paylaşılması Evidence based approaches to care of common conditions / Sık görülen hastalıklarda kanıta dayalı yaklaşım Collaborative redesign of care processes / Süreçlerin koordinasyonunda işbirliği Diffusion of knowledge to providers and patients / Hasta ve sağlık çalışanlarına bilginin aktarılması Institute of Medicine, Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, 2001 Joint Commission, Weaving the Fabric: Strategies for improving our nation s health care, 2003

60 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kalite Risk Ayarlaması Toplam Kalite Yönetimi Sonuçların Değerlendirilmesi Klinik Uygulama Rehberleri Hasta Memnuniyeti Performans Ölçümü Hekim-Hasta İlişkileri

61 Teşekkür ederim.

62 The Nation s Health Dollar: 2003 Highlights National Health Expenditures, 2003, de ulaşıldı.

63 Hızla yükselen maliyet Türkiye Kişi başına harcama 2004 (Dolar kuru 1,342,100TL) Kamu kesimi $ 363 SSK $ 172 Bağ-Kur $ 279 Kişi başına harcama, Emekli Sandığı Mensupları 2002 $ $ $ 772 Kişi başına harcama (genel), 2001 $ 109, (WHO) ($196, OECD, 2000) de ulaşıldı.

64 Parameters play important role in determining total costs in patients with chronic illnesses/kronik hastalıklarda toplam maliyeti etkileyen parametreler Prevalence/Prevalans Comorbidity/Birlikte görülen hastalıklar Treatment costs/tedavi maliyeti Sociodemographics/Sosyaldemografi Coverage/Geri ödeme şekli Druss et al. Health Affairs 2001;20(Nov-Dec):

65 Değişim Klasik hiyerarşik yönetim sistemlerinden vazgeçme Her türlü bürokrasiyi minimuma indirme Tek bir süreç yerine birbirine bağlı süreçleri birleştirme/sistem yaratma Yönetim katlarını azaltma Yeni bir kültür yaratma Öğrenen bir organizasyon yaratma Empowered teams anlayışı ile sorumluluk ve yetkiyi tüm organizasyona yayma

66 Sağlık Hizmetlerinde Değişmesi Gerekli Kavramlar Bugünkü durum Hekim otonomisi Kişisel performansın sistemin performansının önünde olması Hekimlerin üretiminde önemli variasyonlar Performans beklentilerinin unifrom olmayışı İş (business) gerçeklerinden ayrı olma Kişisel kararların grubun üzerinde tutulması Sporatik sistem başarısı Olması gereken Stratejik plana önemli hekim katkısı Liderlik, bağlılık ve gönül verme kavramlarının ödüllendirilmesi Hekimlerin üretiminin sürekli yüksek düzeyde olması Kalite ve sonuçların değerlendirilmesine önem verilmesi Verimliliğin ve kullanımın iyileştirilmesi Grup ve sistem başarısının öneminin vurgulanması Sürekli sistem başarısı

67 Sağlık Hizmetleri Kronik Bakım Hastalıkla Yaşama Akut Bakım İyileşme Paliatif Bakım Yaşam Sonu Sorunlarla Başetme Koruyucu Bakım Sağlıklı Kalma K Adams, JM Corrigan, Editors, Priority areas for national action, Transforming health care quality, IoM, 2003

68 Sağlık Hizmetinde Kalite Ölçümü Sonuçların değerlendirilmesi (outcomes measures) Kıyaslama (benchmarking) Kalite ölçümü (quality measurement) Kalite iyileştirme (quality improvement) P Ellwood, NEJM 1988

69 Ulusal Strateji ve Program Sağlık kurumlarının tümü tarafından izlenmesi ve kamuya rapor edilmesi gerekli temel kalite ölçüm setlerinin hazırlanması, Kalite ölçüm ve raporlama alt yapısının hazırlanması, Verilen hizmetin kalitesinin, iyileştirici programlarla desteklenmesi, Kalite ölçümü ve raporlanması konusunda araştırma ve geliştirme yapılmasını destekleyen bir ortamın hazırlanması, Kıyaslamalarda kullanılacak raporlanan kalite ölçüm bilgilerinin doğru, ayrıntılı, tekrarlanabilen bir sistem ile geliştirilmiş ve topluma açık olmasının sağlanması. Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm, 2001

70 Öncelikli Alanlar Sağlık Hizmetini Etkileyenler Amaç ve Hedefler Hasta ve toplum Güvenli, etkili, hasta-odaklı, zamanlı, verimli, eşit Mikro-sistem Bilgiye dayalı, hastaya uyarlanmış, koopere ve koordine Organizasyon İnsan kaynakları, enformasyon teknolojisi, finans, liderlik Çevre Finansman kaynakları, yasa ve kurallar, eğitim, akreditasyon K Adams, JM Corrigan, Editors, Priority areas for national action, Transforming health care quality, IoM, 2003, DM Berwick, 2002.

71 Başarı Faktörleri Hastaya odaklanmak Kalite iyileştirme programlarını uygulamak İnsan kaynakları İnformasyon teknolojisinin kullanımı Sonuçların ölçülmesi ve performans değerlendirmesi (outcomes) Stratejik planlama

Performans Değerlendirmesi. Prof. Dr. H. Erdal Akalın

Performans Değerlendirmesi. Prof. Dr. H. Erdal Akalın Performans Değerlendirmesi Prof. Dr. H. Erdal Akalın Sağlık Hizmeti Sunumunun Ana Hedefleri Herkese gerekli ve uygun sağlık hizmetini sunmak (ulaşılabilirlik), İsrafı önlemek ve ihtiyaç duyulan hizmeti

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

Klinik Kalite İyileştirme

Klinik Kalite İyileştirme Klinik Kalite İyileştirme Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi (emekli) Öğretim Üyesi www.saglikpolitikalari.org Sağlık Hizmeti Sunumunun Ana Hedefleri Herkese gerekli ve uygun sağlık

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi

Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünyada ve Türkiye de Kronik Hastalıklar Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Dünya Sorunu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre kronik hastalıklar

Detaylı

Sürdürülebilir Bir Sağlık Sistemi Sorunlar ve Çözümler. Prof. Dr. H. Erdal Akalın

Sürdürülebilir Bir Sağlık Sistemi Sorunlar ve Çözümler. Prof. Dr. H. Erdal Akalın Sürdürülebilir Bir Sağlık Sistemi Sorunlar ve Çözümler Prof. Dr. H. Erdal Akalın Sağlık Hizmetleri Kronik Bakım Hastalıkla Yaşama Akut Bakım İyileşme Paliatif Bakım Yaşam Sonu Sorunlarla Başetme Koruyucu

Detaylı

Yoğun Bakımda. Prof. Dr. H. Erdal Akalın

Yoğun Bakımda. Prof. Dr. H. Erdal Akalın Yoğun Bakımda Kalite Göstergeleri Prof. Dr. H. Erdal Akalın Yoğun Bakım Ünitelerinde Sağlık Hizmeti ABD de her yıl yaklaşık 5 milyon hasta yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde

Detaylı

TÜSİAD SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SAĞLIK POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

TÜSİAD SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SAĞLIK POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ ALT ÇALIŞMA GRUBU TÜSİAD SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SAĞLIK POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ ALT ÇALIŞMA GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN KRONİK HASTALIK YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARININ ROLÜ H. Erdal AKALIN Mine

Detaylı

Dr.Metin Çakmakçı Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Hizmetler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi metin.cakmakci@anadolusaglik.org

Dr.Metin Çakmakçı Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Hizmetler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi metin.cakmakci@anadolusaglik.org Bir "Özel" Hastanenin Gözünden: Dr.Metin Çakmakçı Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Hizmetler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi metin.cakmakci@anadolusaglik.org vs. The medical school, Harvard University, and

Detaylı

Prof. Dr. Fatma Eti Aslan

Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma Eti Aslan TDK na Göre Güvenlik Kişi, kurum ya da kuruluşlara içeriden veya dışarıdan gelebilecek tehdit, taciz, sabotaj, yangın gibi olaylara karşı alınacak önlemler zincirine denir. İnsan

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar Kronik Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi www.saglikpolitikalari.org Sağlık Hizmetleri Kronik Bakım Hastalıkla Yaşama

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

5. Medicabil Bilimsel Etkinlikleri Yalın Hastane Mart 2017, Bursa SAĞLIK YÖNETİMİNDE YALINLAŞMA SAĞLIK HİZMETİNDE KAYNAK KULLANIMI VE İSRAF

5. Medicabil Bilimsel Etkinlikleri Yalın Hastane Mart 2017, Bursa SAĞLIK YÖNETİMİNDE YALINLAŞMA SAĞLIK HİZMETİNDE KAYNAK KULLANIMI VE İSRAF 5. Medicabil Bilimsel Etkinlikleri Yalın Hastane 2017 23-25 Mart 2017, Bursa SAĞLIK YÖNETİMİNDE YALINLAŞMA SAĞLIK HİZMETİNDE KAYNAK KULLANIMI VE İSRAF Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI Sağlık Bilimleri Fakültesi

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar Kronik Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FRCP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi www.saglikpolitikalari.org Sağlık Hizmetleri Kronik Bakım Hastalıkla Yaşama

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Erdal Akalın CUMHURİYET İN 90. YILI KUTLU OLSUN..

Erdal Akalın CUMHURİYET İN 90. YILI KUTLU OLSUN.. Erdal Akalın CUMHURİYET İN 90. YILI KUTLU OLSUN.. Yaşlılık ve İnfeksiyon: Neden Önemlidir? Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi www.saglikpolitikaları.org

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi SAĞLIK HARCAMALARI 03.07.2012 MEDULA-1 MEDULA NEDİR? MED(ikal) ULA(k) (Tıbbi haberci-haberleşme)

Detaylı

AVRUPADA DİYABET HARİTASI VE GENEL PERSPEKTİF. Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz İstanbul Bilim Üniversitesi

AVRUPADA DİYABET HARİTASI VE GENEL PERSPEKTİF. Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz İstanbul Bilim Üniversitesi AVRUPADA DİYABET HARİTASI VE GENEL PERSPEKTİF Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz İstanbul Bilim Üniversitesi Diyabet Dünya çapında ve Avrupa da halk sağlığı sorunu AVRUPADA DİYABET YÜKÜ 20-79 yaşları 2003 2025

Detaylı

İlaç Güvenliği. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA

İlaç Güvenliği. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA İlaç Güvenliği Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA Tanımlar Epidemiyolojik veriler İlaç uygulama süreçi İlaç güvenliğinde oluşabilecek sorunlar Önleme önerileri Tanımlar Medikasyon hatası: Medikasyon

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Bölüm Hedefi *Bu derste; Türkiye de genel

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

Tütün Kullanımı Hastalık Yükü ve Epidemiyolojisi

Tütün Kullanımı Hastalık Yükü ve Epidemiyolojisi Tütün Kullanımı Hastalık Yükü ve Epidemiyolojisi Doç.Dr.Mustafa N.İLHAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı mnilhan@gazi.edu.tr Sağlık Tanımı (DSÖ) Yalnızca sakatlık ve hastalık

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Yönetişim. Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üniversite Hastanelerinde Yönetişim. Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversite Hastanelerinde Yönetişim Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni kavram ve yaklaģımlar her yanı sardı İletişim Standart koyma Hesap verebilirlik Haydar Sur

Detaylı

TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME & KONTROL PROGRAMI - UDAİS - Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve Diyabet Koordinatörü 25/05/2012, 2.

TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME & KONTROL PROGRAMI - UDAİS - Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve Diyabet Koordinatörü 25/05/2012, 2. TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME & KONTROL PROGRAMI - UDAİS - Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve Diyabet Koordinatörü 25/05/2012, 2. UDAİS, İstanbul SERDAR GÜLER Amasya Trabzon Samsun Anadolu Lisesi Hacettepe

Detaylı

UÜ-SK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Göğüs Hastalıkları ve Tb Anabilim Dalı, 12 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

OBEZİTE İLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI & TÜRKİYE DİYABET KONTROL PROGRAMI -TGDF-

OBEZİTE İLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI & TÜRKİYE DİYABET KONTROL PROGRAMI -TGDF- OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2010-2014) OBEZİTE İLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI & TÜRKİYE DİYABET KONTROL PROGRAMI -TGDF- Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve

Detaylı

2016 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI

2016 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI 2016 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI Kalite Yönetimi DÖF Sonuçlandırma Oranı Gülistan UYAR Acil Durum Yönetimi Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme H. Erdal AKALIN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eski Öğretim Üyesi ve Medikal Danışman Pfizer Pharmaceutical Group, TÜRKİYE Sağlık hizmetlerinde kalite

Detaylı

GENEL ORYANTASYON EĞİ

GENEL ORYANTASYON EĞİ GENEL ORYANTASYON EĞİ ĞİTİMİ JCI (Joint Commission International) Hastane Akreditasyon Süreci Kalite Koordinatörlüğü Akreditasyon Nedir? Sağlık kurumunun önceden belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y Avanos ve Gülşehir İlçelerinde Görülen Kronik Hastalıkların Prevalans, İnsidans ve Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği İzlem Çalışması 18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y V E R İ T O P L A M A F O R M U Hane ve

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI. Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI. Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plan Kan basıncı kontrolünün önemi ve kardiyovasküler sonuçlar üzerine etkisi Kan basıncı

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası İşbirliği. Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası İşbirliği. Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD 2017-2018 Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası İşbirliği Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası İşbirliği 2017-2018 1 GİRİŞ Sevgili öğrenciler, Sağlık hizmetlerinde son 50 yıl önemli

Detaylı

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Acil Tıp Anabilim Dalı acil servisine 18 yaşın üzerindeki tüm hastalar ve 18 yaş altı travma ve yanık hastaları kabul edilir ve UÜ-SK Acil

Detaylı

İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber

İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber 128 İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber Naile Bilgili*, Sebahat Gözüm** Özet Giriş: İnmeli hastaların rehabilitasyonunda evde bakım önemli bir unsur olup, bu hastaların bakımı son

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor?

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Diyabet Koordinatörü Görüşü Doç. Dr. Mustafa Altay Keçiören EAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları IV. Ulusal Diyabetik

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ Hangi antihipertansifler kullanılmalı? Dr. Celalettin USALAN JNC-8 HT KILAVUZU JNC-7; 2003.. And then we wait and wait JNC kılavuzları JNC7 Non-sistematik analiz

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE KAPSAM. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE KAPSAM. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE KAPSAM Dr. Nazan ÇALBAYRAM GEÇMİŞE BAKIŞ Bir orduda hastalıkların ve ölümlerin başlıca nedenleri arasında, kişilerin sağlıkları için başvurduğu hastaneleri sayabilirim.

Detaylı

İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi

İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi İntrapartum Ebelik Hizmetlerinin Kapsam ve Kalitesi Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN Ebeler Derneği Genel Başkanı Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü/Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm

Detaylı

İNFEKSİYON ÖNLEM. Uzm.Dr. Yeliz Karakaya İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü

İNFEKSİYON ÖNLEM. Uzm.Dr. Yeliz Karakaya İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü İNFEKSİYON ÖNLEM Uzm.Dr. Yeliz Karakaya İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü 25.03.2017 Sunum içeriği Hastane infeksiyonu tanımı Hastane infeksiyonunun maliyeti

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Yuanli Liu, Yusuf Çelik, Bayram Şahin Ankara, 23 Eylül 2005

Yuanli Liu, Yusuf Çelik, Bayram Şahin Ankara, 23 Eylül 2005 Türkiye Sağlık Harcamaları: Uygunluk, Verimlilik, Hakkaniyet Yuanli Liu, Yusuf Çelik, Bayram Şahin Ankara, 23 Eylül 2005 Sunum İçeriği Amaç & Yaklaşım Temel Bulgular Politika Önerileri 2 Çalışmanın Cevaplamaya

Detaylı

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE YRD. DOÇ.DR. MEHMET SÜHHA BOSTANCI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ Tanımlar MATERNAL ÖLÜM Bir kadının, gebelik

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir?

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir? YÜKSEK KOLESTEROL Hiperkolesterolemi; Kolesterol ve kolesterole bağlı kalp damar hastalıklar en büyük ölüm sebebidir. Hiperkolesterolemi kan yağlarından biri olan kolesterolün yüksek olmasıdır. Kan yağları

Detaylı

Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 10 Ekim 2014 nbilir@hacettepe.edu.tr Sunum Planı Sağlık Hizmetlerinin Gelişmesi

Detaylı

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı ve Son Ulusal Veriler A-Rakamlarla Diyabet B-Sağlık Bakanlığınca Yapılanlar

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı HİPERTANSİYON Prof. Dr. Mustafa ARICI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

İnformasyon Teknolojisi Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme. Prof. Dr. H. Erdal Akalın

İnformasyon Teknolojisi Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme. Prof. Dr. H. Erdal Akalın İnformasyon Teknolojisi Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme Prof. Dr. H. Erdal Akalın Hasta Güvenliği Böyle bir SORUN var mı? To Err is Human, IOM 2000 Crossing the Quality Chasm, IOM 2001 The President

Detaylı

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR Prof Dr Hedef ÖZGÜN Enteral beslenme mümkün olduğunda başlanmalıdır, ama zamanlama nedir? Erken! Ne kadar erken? Hastaya yarar sağlayacak

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hipertansiyon İnmelerin ¾ ü Myokard İnfarktüslerinin ½ ü Son dönem

Detaylı

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır. Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Hasta Güvenliği ve İmmün Sistemi Baskılanmış Hasta. Dr. H. Erdal Akalın Acıbadem Üniversitesi Acıbadem Sağlık Grubu

Hasta Güvenliği ve İmmün Sistemi Baskılanmış Hasta. Dr. H. Erdal Akalın Acıbadem Üniversitesi Acıbadem Sağlık Grubu Hasta Güvenliği ve İmmün Sistemi Baskılanmış Hasta Dr. H. Erdal Akalın Acıbadem Üniversitesi Acıbadem Sağlık Grubu Cancer patient, 18, critical after drug injection blunder. Daily News 2001; 24 Jan./ 18

Detaylı

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 http://mahsunprenses.com/uploads/images/kahve-fal%c4%b1nda-ters-kalp%5b1%5d.jpg Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 1.Kardiyak Arrest

Detaylı

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR!

METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) OBEZİTE CERRAHİSİ TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDEBİLİR! METABOLİK CERRAHİ İLE TİP 2 DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR? (VİDEO) http://www.obezitecerrahisi.com/wp-content/uplo ads/2014/09/metabolik-cerrahi-ile-tip-2- diyabet-seker-hastaligi-nasil-tedaviedilir_qtp1.mp4

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri Bildiri Adı Kodu 6 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar ve El Hijyeni Konusunda Geçerliliği

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doç.Dr. ZEYNEP GÜNEŞ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eğitim Bilgileri 1992-1994 Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1997-2003 Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Sağl k Hizmetlerinde Kalite: Temel Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Yollar

Sağl k Hizmetlerinde Kalite: Temel Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Yollar Sağl k Hizmetlerinde Kalite: Temel Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Yollar H. Erdal AKALIN Medikal Dan şman, Pfizer İlaçlar Ltd. Şti., İSTANBUL (Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi) Sağl k hizmetlerinde

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI:

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gereklimi? PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 2003 JNC-VII Hipertansiyon Sınıflandırması

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi Kasım 2017, Antalya

l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi Kasım 2017, Antalya l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi 22-26 Kasım 2017, Antalya Kabul Edilen Bildiriler*** *** 1. Bildiri sahiplerinin kongre programında ve bildiri kitabında yer alabilmesi için

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. Đnci Oktay Meslek Deneyimi? Bilimsel Araştırma? Uzman Görüşü? Meslek pratiğinde başarılı olmak, tüm dişhekimlerinin ortak amacıdır.

Detaylı

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Bilindiği üzere, Teşhis İlişkili Gruplar (İngilizce DRG) hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

Hasta Odaklı Bakım Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu

Hasta Odaklı Bakım Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu Hasta Odaklı Bakım Hasta ve Yakınları Danışma Kurulu İlkay Baylam, PMP, MBA Hasta Odaklı Bakım Müdürü Departman Tarih Anadolu Sağlık Merkezi PLACES ORTAM PEOPLE İNSAN KAYNAĞI PROCESSES SÜREÇLER HASTA

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI DİYABET ŞEKER HASTALIĞI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Ekin Koç ve Arş. Gör. Dr. Selim Güler tarafından

Detaylı

Geleceğin Hekimleri Hekimlerin Geleceği

Geleceğin Hekimleri Hekimlerin Geleceği Geleceğin Hekimleri Hekimlerin Geleceği Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA Hacettepe Üniversitesi (emekli) Öğretim Üyesi www.saglikpolitikalari.org Global Değişim Sağlık Hizmetleri Sunumu Institute

Detaylı

AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye. Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC

AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye. Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC AF nin Ekonomik Yükü ve Türkiye Dr. Yücel BALBAY, FACC, FESC AF ekonomik yükünün bileşenleri AF sıklığı AF sıklığındaki değişim AF de tanı konulmasındaki zorluklar AF tedavisi AF nin tedavi edilmemesi

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL VE İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT

YÜKSEK KOLESTEROL VE İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT YÜKSEK KOLESTEROL VE İLAÇ KULLANIMI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Yüksek kolesterolde ilaç tedavisi üzerinde çok tartışılan bir konudur. Hangi kolesterol düzeyinde ilaç başlanacağı gerçekten yorumlara açıktır

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı