BARAJLARDA YAPI PERFORMANSI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARAJLARDA YAPI PERFORMANSI"

Transkript

1 BARAJLARDA YAPI PERFORMANSI Bilindiği gibi ülkemiz genç oluşumlu bir yapıya sahiptir. Dünyanın önemli deprem kuşakları üzerinde bulunmaktadır. Çok büyük depremler yaşamış olan ülkemizde bu tehlike devam etmektedir. Ülkemizde deprem açısından tehlikeli yerlerde barajlar yapılmıştır, hala da yapılmaya devam edilmektedir. Barajların ömrünü uzatmak ve gidişatını izleyip önlem alabilmek için baraj ölçüm aletlerinden faydalanılmaktadır. Barajlarda toplanan su kütlesi çok ağır olacağından gerilmelere neden olabilmekte ve bu gerilmelere mevcut gerilmeler de eklenerek baraj çevresinde tehlike oluşabilmektedir. Bu nedenle baraj bölgesinde, baraj yapılmaya başlanmadan önce jeofizik etüdler yapılmalıdır. Baraj ölçüm cihazları, barajın gövdesine veya çeşitli noktalarına yerleştirilerek, barajın zaman içindeki davranışı izlenir. Baraj türlerine göre yerleştirilen cihazlar aşağıdaki gibidir: 1. Dolgu Barajlar Dolgu barajlarda deformasyon, gerilme ve sızma durumları oluşmaktadır. Kil Çekirdekli Dolgu Barajlar 52 Dolgu içinde ve temeldeki boşluk suyu basıncı ölçümleri (piezometreler), Kil çekirdekte yatay/düşey deformasyon ölçümleri (manyetik ekstensometreler ve inklinometre ölçüm sistemleri), Gövde mansabındaki basınç seviyesi (rasat kuyuları, su basıncı ölçer piezometreler), Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu Barajlar Dolgu temelindeki boşluk suyu basıncı ölçümleri, ve enjeksiyon perdesi efektifliği (piezometreler), Dolgu içi oturma dağılımı (Hidrolik Oturma Ölçüm Sistemi), Dolgu içi yatay deformasyonlar (inklinometreler ve yatay ekstensometreler), Dolgu altı ve içi basınç dağılımı (toplam basınç ölçerler), Beton kaplama gerilme dağılımı (strainmetreler), Kaplama anolarındaki derz davranışları (eklem ölçerler) 2. Beton Barajlar Gövde içindeki anoların düşey ve rotasyon hareketlerinin ölçümleri (düz pendulum), Temel kayası ile beton gövdenin birleşik davranışının ölçümleri, temel kayası içine yerleştirilen (ters pendulum), Temel ve yamaç kayasının eksensel olarak derinliklerdeki hareketi (çubuk tipi ekstensometreler) Anoların yatay ve düşey eğimlerinin ölçümleri (klinometreler) Anolar arasındaki derz hareketlerinin ölçümleri (bir ya da üç yönlü jointmetreler), Beton bloğun birim deformasyon ölçümleri (strain gaugeler), Beton zonları (stressmetreler), Jeodezik ölçümler (survey targetler, röper), Derz aralarından sızan suların miktarı, galerilere yerleştirilen (savak akım ölçerler), Galerilerin geçtiği tünel kesitindeki zeminin durumunun gözlenmesi (yük hücreleri), Galerilerin geçtiği tünellerde, kaplama betonunun arkasındaki su miktarının ölçümleri (dolgu piyezometreleri), Temel kayası ile beton blok arasındaki alt basınçların ölçümleri (temel piezometreleri), Gülay Yücer

2 Barajlarda Yapı Performansı 3. Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Barajlar SSB Barajlara kayma, dönme, sıcaklık, büzülme derzleri, tabaka derzleri, sızma kuvvetleri etki etmektedir. Bu parametreler, baraj gövdesine yerleştirilen baraj ölçüm aletleri ile takip edilmelidir. Kaldırma basınçları (piezometreler), Çatlak ve derz genişlikleri (ekstensometreler), Yapısal yer ve şekil değişimleri (topoğrafik ölçüm aletleri ve düz pendulum), Beton sıcaklıkları (elektrikli termometreler), Temeldeki yer değiştirmeler (ters pendulum), Barajın içindeki gerilme ve birim deformasyonlar (stressmetre ve strain gaugeler), Titreşimler ise (sismik ivme ölçerler) Yapı İzleme Sistemi Bileşenleri Barajlarda çok fazla sayıda ölçüm cihazları kullanılmaktadır. Bunların bazıları özellikleri ile aşağıda açıklanmıştır. Piezometre Şekil 1. Piezometre cihazı Baraj içinde ve temelinde sızıntı ve sıkışma sebebiyle oluşan su basıncının kontrol edilmesinde Su tutulması sırasındaki drenaj işlemlerinin veriminin ve yapım aşamasında oluşan boşluk suyu basınçlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Piezometrelerin baraj üzerinde, aşırı boşluk suyu basıncı oluşumu ve sızıntı basınç modelini elde etmeye olanak tanıyacak, yatay ve düşey yerleşim üzerindeki en kritik bölgelere yerleştirilmesi gerekmektedir. Basınç Hücreleri (Basınç Ölçer) Şekil 2. Basınç Ölçer Cihazı Toplam basınç ölçer olarak da bilinirler. Baraj gövdesi ile temel seviyesindeki temas üzerine yerleştirilir ve basınç direkt ölçülür. Zemin içerisindeki ve özellikle zeminle beton yapıların ara yüzlerinde oluşan gerilmelerin belirlenmesinde kullanılırlar. Basınç hücresinin içi sıvıyla (genellikle yağ) doludur ve iki tane esnek diyaframla çevrelenmiştir. Basınç, diyafram arkasındaki sıvı basıncının pnömatik veya titreyen telli algılayıcılarla ölçülmesiyle belirlenir. Toprak basınç hücrelerinin, kemerlenme sebebiyle saha gerilmelerini yanlış ölçülmesini engellemek için çevrelerindeki zeminin rijiditesine yakın bir rijiditeye sahip olmaları gerekmektedir. Yapıya karşı oluşan zemin basıncı Carlson tipi hücrelerle, hücrenin ucunda bulunan diyaframın gösterdiği eğilmenin ölçülüp gerilmeye çevrilmesiyle belirlenir. Hidrolik Oturma Ölçer Şekil 3. Hidrolik Oturma Ölçer Cihazı Değişik derinliklere inmeye olanak tanıyacak şekilde iç içe girerek boyu değişebilen koruyucu kaplamalı yapısıyla, oturma miktarını ve hızını belirlemeye imkan tanır. Baraj kretindeki eğimin boşluk suyu basıncı oluşumuyla ilişkilendirilmesinde bu verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Sızıntı Ölçer Şekil 4. Sızıntı Ölçer Cihazı 53 JEOFİZİK BÜLTENİ

3 Baraj davranışının değerlendirilmesinde sızıntı suyu hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Tehlikeli boyutlardaki bozulmanın ilk sinyalleri sızıntı oranının değişmelerinden anlaşılabilir. Sızıntı ölçerler, ölçüm amacıyla sızıntının ortaya çıktığı noktalara ve sızıntı toplama kanalı üzerine belirli aralıklarla yerleştirilirler. Basınç düşürme kuyularındaki çıkış miktarının belirlenmesi için, benzer seddeler kuyu ağzına yerleştirilirler veya kuyu boyutlarına uygun tasarlanıp kalibre edilen bir akım ölçer kullanılabilir. Sızıntı tespit edildiğinde malzeme üzerinde periyodik kontroller yapılmalıdır. Toplanan sızıntı suyunun, en az bir gece bekletilmesi, taşınan malzemenin kontrolünü ve olası bir borulanma durumunun belirlenmesini sağlayabilecektir. İnklinometre Değişik derinliklerdeki iç yatay hareketlerin ölçümünde kullanılmaktadır. Baraj gövdesine inşaat aşamasında yerleştirilebilirler; fakat yaygın olarak barajlarda, temellerde ve payandalarda sondaj deliklerine kurulurlar. Muhafazanın eğimi belirli aralıklarla ölçülür ve muhafazanın en alt kısmı referans alınarak meydana gelen yatay hareket hesaplanır. Elde edilen veriler kayma durumlarını göstermesi ve zemin birim deformasyonu çalışmalarına kaynak teşkil etmesi bakımından önemlidir. Önemli mühendislik yapılarında mm boyutunda oluşacak hareketlerin izlenmesinde Yerleştirildikleri sondaj deliğinin eksenine dik yönde oluşan hareketlerin izlenmesinde kullanılan inklinometreler yardımıyla hareketin yeri, büyüklüğü ve yönü saptanabilmektedir. Hareketlerin üçüncü boyutları da izlenebilir. Çok sayıda sondaj deliğinde ölçüm alınabilmekte ve ölçüm hassasiyetinin diğer yöntemlerden daha yüksek olması sebebiyle kaya kütlelerinde ve zeminde gelişebilecek çok yavaş hareketlerde kaydedilebilmektedir. Gerilme Ölçer (Strain Gauge) Gövde içerisinde betonun birim deformasyon ve zorlarını ölçmeye yarayan cihazlardır. Baraj gövdesinin içerisine ya da istenilen noktalara gömülü olarak yerleştirilebilir. 54 Şekil 5. Gerilme Ölçer Cihazı Cihazın etrafında gerilme dağılımını engelleyecek destek veya sıkıştırılmış nesne (takoz vs.) olmamalıdır. Eklem/Derz Ölçer Soğuk derz ölçerlerde olarak bilinir. Tek eksenli, iki eksenli veya üç eksenli göreceli hareketlerin izlenmesinde

4 Barajlarda Yapı Performansı Çatlak ölçerler hat üzerinde kurulur. Ters pendulum ve düz pendulum olmak üzere iki çeşidi vardır. Ekstensometre Ölçümler; mekanik olarak mikrometre ile yapılabildiği gibi, elektronik olarak potansiyometre veya titreşim telli sensörleri okuyabilen cihazlar ile de yapılabilir. Tiltmetre (Eğim Ölçer) Rotasyon (dönme) hareketini ölçmek içim Genelde barajların kretlerine yerleştirilirler. Şekil 6. Çatlak Ölçer Cihazı Göreceli hareketleri ya da olası çatlakları ölçmemizi sağlar. Beton bloklar arasındaki derz açılma ve kapanmalarını ölçer. Pendulum Şekil 7. Pendulum Cihazı Yatay düzlemde oluşabilecek, yer değiştirmeleri ölçebilmek için Barajların düşeyliğini kontrol etmek için Barajın herhangi bir şekilde düşey devinim yapması halinde bu değişim pendulum ile gözlenebilir. Pendulum ölçüm sistemi, iki galerinin birbirini bağladığı dikey Şekil 8. Ekstensometre Cihazı Yer yüzeyi altında belirli derinliklerde bulunan yüzeylerde oluşabilecek yer değiştirmeleri ölçer. Tek noktalı ya da çok noktalı yerleştirildiği zeminin durumu hakkında bilgi alınır. Zeminde kaç nokta ölçülmek isteniyorsa ona uygun olan ekstensometre başlığı seçilmelidir. Kaç noktalı olacağına göre kuyunun çapı değişmektedir. Yerleşime hazırlanan ekstensometre, kuyuya yerleştirildikten sonra ekstensometre ile kuyu cidarı arasına enjeksiyon yapılır. Enjeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra koruma başlığı takılarak, enjeksiyonun priz alması beklenir. Enjeksiyon prizini aldıktan bir hafta sonra ilk okuma olan sıfır okuma alınır. Bundan sonraki yapılacak olan ölçümler, sıfır okumayla karşılaştırılır ve sıfır okuma ile yapılan ölçüm arasındaki yer değiştirmeler saptanarak değerlendirilir. Su seviyesi ölçerler Şekil 9. Su Seviyesi Ölçer Cihazı Su seviyesini belirlemek amacıyla Dipmetre pille çalışan portatif bir cihazdır, makaraya sarılı kablolu şeritmetre ve ucunda takılı su probundan oluşur. Prob suya temas ettiğinde makara içine yerleştirilmiş sesli ve ışıklı sistem kullanıcıyı uyarır. Sismik ivme ölçerler Sismik olarak aktif bölgelerde bulunan barajlarda kendiliğinden tetiklenerek kayda geçen ivme ölçerler sıklıkla kullanılmaktadır. Elde edilen verilerden baraj ve temellerin sismik davranışlarının belirlenmesinde kullanılan analitik metotların geliştirilmesinde faydalanılmaktadır. 55 JEOFİZİK BÜLTENİ

5 İvme ölçümlerinde en azından barajın kretine, ana kayaya ve baraj topuğuna birer ivme ölçer yerleştirilmelidir; fakat daha fazla sayıda ivme ölçer kullanılması tavsiye edilmektedir. Yük Hücresi Şekil 10. Yük Hücresi Cihazı Kaya bulonu ve yapısal kirişlerde meydan gelen yükleri ölçmek için Klinometre Şekil 11. Klinometre Cihazı Baraj gövdesinde galerilere ve projesinde gösterilen noktalara tesis edilen anoların yatay ve düşey eğimlerini ölçmeye yarayan cihazdır. Bunun nedeni de okunan değerlerin bir birini doğrulayıp doğrulamadığının araştırılmasına yardımcı olması içindir. Harici Çökme Röperleri Dolgunun düşey ve yatay doğrultu boyunca yer değiştirme miktarlarını ölçmek için baraj kretine ve mansap şevi üzerine tesis edilen ölçüm sistemleridir. Yerleştirme işlemi dolgu biter bitmez yapılmalı ve ilk değerler alınmalıdır. Barajlarda kullanılan ölçüm cihazları yukarıda anlatıldığı gibidir. Ülkemizde baraj yapımı hızla artmaktadır. Jeofizik mühendisleri için çalışma alanı olduğu unutulmamalı ve bu sektörde de ülkemize hizmet vermelidir. resinden alınmıştır. KAYNAKLAR Sısgeo Products Catalogue Resimler, adresinden alınmıştır. 56

İÇİNDEKİLER 1 KAPSAM... 3 2 DOLGU BARAJLAR ÖLÇÜM SİSTEMLERI... 4. 2.1 Dolgu Tipleri... 4

İÇİNDEKİLER 1 KAPSAM... 3 2 DOLGU BARAJLAR ÖLÇÜM SİSTEMLERI... 4. 2.1 Dolgu Tipleri... 4 İÇİNDEKİLER 1 KAPSAM... 3 2 DOLGU BARAJLAR ÖLÇÜM SİSTEMLERI... 4 2.1 Dolgu Tipleri... 4 2.2 a-b-c Tipindeki Barajlarda Kullanılan Ölçüm Cihazları... 4 2.2.1 Piyozemetreler... 5 2.2.1.1 Temel /Dolgu Tipi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TKĐ-GLĐ-ILGIN LĐNYĐT ĐŞLETMESĐ ÇG-1 PANOSUNDA ĐNKLĐNOMETRE VE MANYETĐK OTURMA KOLON ÖLÇER CĐHAZLARI ĐLE ŞEV DURAYSIZLIĞININ ĐZLENMESĐ Murat MIH YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 003 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000

Detaylı

Geoteknik Mühendisliğinde Aletsel Gözlem ve Uygulama Teknikleri

Geoteknik Mühendisliğinde Aletsel Gözlem ve Uygulama Teknikleri Geoteknik Mühendisliğinde Aletsel Gözlem ve Uygulama Teknikleri Orhan Esat İnanır Yüksek İnşaat Mühendisi Geogrup İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1. Giriş Her geoteknik dizayn az yada çok kuramsaldır. Zemin ve

Detaylı

KONU: YAPISAL TASARIM SUNUM YAPAN: İnş. Y. Müh. ALDONAT KÖKSAL Hidro Dizayn Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret A.Ş.

KONU: YAPISAL TASARIM SUNUM YAPAN: İnş. Y. Müh. ALDONAT KÖKSAL Hidro Dizayn Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret A.Ş. KONU: YAPISAL TASARIM SUNUM YAPAN: İnş. Y. Müh. ALDONAT KÖKSAL Hidro Dizayn Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret A.Ş. KOMİTENİN AMACI KAYNAK DOKÜMANLAR YAPISAL TASARIM KOMİTESİ KONULARINA GENEL BAKIŞ

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS)

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) BÖLÜM 4 BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) 1 GİRİŞ BARAJ akarsuların tutulması ve depolanması için nehir ve akarsuların en ideal kısımlarında inşa edilen bariyerlere denilir. Keban

Detaylı

20.10.2014 YAPI BİLGİSİ DERSİ KONU: YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ YAPI BİLGİSİ DERSİNİN ÖNEMİ. Yapının Tanımı. Yapının Özellikleri

20.10.2014 YAPI BİLGİSİ DERSİ KONU: YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ YAPI BİLGİSİ DERSİNİN ÖNEMİ. Yapının Tanımı. Yapının Özellikleri YAPI BİLGİSİ DERSİNİN ÖNEMİ YAPI BİLGİSİ DERSİ KONU: YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇULLU İnşaat Mühendisliği öğreniminin ilk yıllarında, bu bilim dalının zihinlerde ve genç mühendis

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ VE KAPSAM... 2 2 PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ... 2. 2.1 Baraj Gövdesi... 2

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ VE KAPSAM... 2 2 PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ... 2. 2.1 Baraj Gövdesi... 2 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ VE KAPSAM... 2 2 PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ... 2 2.1 Baraj Gövdesi... 2 2.2 Derivasyon Tesisleri... 5 2.2.1 Tüneller... 5 2.2.1.1 Jeoteknik Etüdler... 5 2.2.1.2 Harita ve Plankote Çalışmaları...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ VE KAPSAM... 2. 2.1 Baraj Gövdesi... 2

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ VE KAPSAM... 2. 2.1 Baraj Gövdesi... 2 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ VE KAPSAM... 2 2 PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ... 2 2.1 Baraj Gövdesi... 2 2.2 Derivasyon Tesisleri... 5 2.2.1 Tüneller... 5 2.2.1.1 Jeoteknik Etüdler... 5 2.2.1.2 Harita ve Plankote Çalışmaları...

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI PROSES KONTROL DERS NOTLARI. Öğr. Gör. Kadir GELİŞ

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI PROSES KONTROL DERS NOTLARI. Öğr. Gör. Kadir GELİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI PROSES KONTROL DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Kimya sektörünün kimyasal proses işlemlerinin çoğunluğu kısmen

Detaylı

EĞİMLİ YÜZEYLERDE ZEMİN ÇİVİSİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ BİR İNCELEME. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Onca ÖZDEMİR. Anabilim Dalı : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

EĞİMLİ YÜZEYLERDE ZEMİN ÇİVİSİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ BİR İNCELEME. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Onca ÖZDEMİR. Anabilim Dalı : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİMLİ YÜZEYLERDE ZEMİN ÇİVİSİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Onca ÖZDEMİR Anabilim Dalı : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Programı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 1-1.2 Dolgu Zonlarının Adlandırılması-Numaralandırılması... 1 1-2 GENEL ESASLAR... 1 1-2.1 Dolguda Kullanılacak

Detaylı

AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ İş Müfettişi Yardımcılığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ZEMİN VE KAYAÇLARDA İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME İŞLERİ... 7 GENEL ESASLAR... 7 1 YER ALTI SU SEVİYESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ VE DRENAJ İŞLERİ...

İÇİNDEKİLER ZEMİN VE KAYAÇLARDA İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME İŞLERİ... 7 GENEL ESASLAR... 7 1 YER ALTI SU SEVİYESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ VE DRENAJ İŞLERİ... İÇİNDEKİLER ZEMİN VE KAYAÇLARDA İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME İŞLERİ... 7 GENEL ESASLAR... 7 1 YER ALTI SU SEVİYESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ VE DRENAJ İŞLERİ... 9 1.1 Giriş... 9 1.1.1 Direkt Kurutma... 9 1.1.2 Noktasal

Detaylı

KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı karayolu yolboyu mühendislik yapılarının afete karşı dayanıklı olacak şekilde projelendirilmesi, imal

Detaylı

ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DERİN TEMELLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DERİN TEMELLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DERİN TEMELLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ Doç.Dr.Selim ALTUN Ege Üniversitesi İnşaat Müh. Böl. Geoteknik Anabilim Dalı ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

İÇİNDEKİLER SULAMA TESİSLERİNDE SANAT YAPILARI... 1 1 KAPSAM... 1 2 REGÜLATÖR YAPILARI... 2. 2.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER SULAMA TESİSLERİNDE SANAT YAPILARI... 1 1 KAPSAM... 1 2 REGÜLATÖR YAPILARI... 2. 2.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER SULAMA TESİSLERİNDE SANAT YAPILARI... 1 1 KAPSAM... 1 2 REGÜLATÖR YAPILARI... 2 2.1 Genel... 2 2.2 Suyun Derivasyonu ve Drenaj... 2 2.2.1 Batardo Seddeleri... 2 2.2.2 Derivasyon Kanalı... 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER SULAMA TESİSLERİNDE SANAT YAPILARI... 1 1 KAPSAM... 1 2 REGÜLATÖR YAPILARI... 2. 2.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER SULAMA TESİSLERİNDE SANAT YAPILARI... 1 1 KAPSAM... 1 2 REGÜLATÖR YAPILARI... 2. 2.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER SULAMA TESİSLERİNDE SANAT YAPILARI... 1 1 KAPSAM... 1 2 REGÜLATÖR YAPILARI... 2 2.1 Genel... 2 2.2 Suyun Derivasyonu ve Drenaj... 2 2.2.1 Batardo Seddeleri... 2 2.2.2 Derivasyon Kanalı... 2

Detaylı

A-Enjeksiyon. B-Jet Grout JET GROUT YÖNTEMİYLE ZEMİN ISLAHI 3 ZEMİN İYİLEŞTİRMELERİ İLE İLGİLİ TEKNİK KONULAR

A-Enjeksiyon. B-Jet Grout JET GROUT YÖNTEMİYLE ZEMİN ISLAHI 3 ZEMİN İYİLEŞTİRMELERİ İLE İLGİLİ TEKNİK KONULAR 3 ZEMİN İYİLEŞTİRMELERİ İLE İLGİLİ TEKNİK KONULAR A-Enjeksiyon Projede belirtilen derinliğe ulaşıldığında delme ve akışkan basma işlemi durdurulur. Çelik bir bilye grout borusuna yollanarak groutun yönü

Detaylı

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ)

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ) DWOREZ BİNASI MEVCUT DURUM RAPORU VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ 1. GİRİŞ 2. MEVCUT DURUMUN TESPİTİ 2.1. Binanın Yerinde İncelenmesi ve Hasar Raporu 2.2. Mevcut Malzeme Dayanımları 2.3. Zemin Parametreleri 3.

Detaylı

TÜRKMENİSTAN DWORES BİNASI MEVCUT DURUM RAPORU MEVCUT DURUMU ONARIM ÖNERİLERİ

TÜRKMENİSTAN DWORES BİNASI MEVCUT DURUM RAPORU MEVCUT DURUMU ONARIM ÖNERİLERİ TÜRKMENİSTAN DWORES BİNASI MEVCUT DURUM RAPORU VE MEVCUT DURUMU ONARIM ÖNERİLERİ 1 DWOREZ BİNASI MEVCUT DURUM RAPORU VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ 1. GİRİŞ 2. MEVCUT DURUMUN TESPİTİ 2.1. Binanın Yerinde İncelenmesi

Detaylı

KONU: SUNUM YAPAN: - DOLGU BARAJLARDA TASARIMA YÖNELİK ANALİZLER -KİL ÇEKİRDEKLİ DOLGU BARAJLAR - ASFALT ÇEKİRDEKLİ BARAJLAR MUSTAFA SELVİ

KONU: SUNUM YAPAN: - DOLGU BARAJLARDA TASARIMA YÖNELİK ANALİZLER -KİL ÇEKİRDEKLİ DOLGU BARAJLAR - ASFALT ÇEKİRDEKLİ BARAJLAR MUSTAFA SELVİ KONU: SUNUM YAPAN: - DOLGU BARAJLARDA TASARIMA YÖNELİK ANALİZLER -KİL ÇEKİRDEKLİ DOLGU BARAJLAR - ASFALT ÇEKİRDEKLİ BARAJLAR MUSTAFA SELVİ DOLGU BARAJLARDA TASARIMA YÖNELİK ANALİZLER Analizler genel olarak

Detaylı

319. KAZIK İŞLERİ KISIM 319. 319.01 Tanım

319. KAZIK İŞLERİ KISIM 319. 319.01 Tanım KISIM 319 319. KAZIK İŞLERİ 319.01 Tanım Bu kısım; projelerde gösterilen çap ve derinlikte ve bu şartnamedeki şartlara uygun olarak yapılacak, yerinde dökme beton kazıklarla her tip ve boyuttaki her türlü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TAŞIMA ORANI VE KAYMA DAYANIMI 582YIM505

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TAŞIMA ORANI VE KAYMA DAYANIMI 582YIM505 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TAŞIMA ORANI VE KAYMA DAYANIMI 582YIM505 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1 Yerüstü Borulama BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1.1 Sprinkler sistemlerinde, genellikle dikişli veya dikişsiz, siyah veya galvanizli çelik boru kullanılır. Sprinkler sistemi tipine bağlı

Detaylı

KONU: ÖZET DEĞERLENDİRME SUNUM YAPAN: DR. ERSAN YILDIZ

KONU: ÖZET DEĞERLENDİRME SUNUM YAPAN: DR. ERSAN YILDIZ KONU: ÖZET DEĞERLENDİRME SUNUM YAPAN: DR. ERSAN YILDIZ KONU BAŞLIKLARI 1 Beton Barajlar ile İlgili Genel Bilgiler 2 Temel Kayası 3 Beton Özellikleri 4 Ön Tasarım İçin Rijit Blok Stabilite Analizi 5 Beton

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLLARI EKİ KÖPRÜ TASARIM ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLLARI EKİ KÖPRÜ TASARIM ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLLARI EKİ KÖPRÜ TASARIM ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 24 1.1 Şartnamenin Kapsamı... 24 1.2

Detaylı