TEHLİKELİ ATIK SAHALARINDA YETİŞEN HİPERAKÜMÜLATÖR BİTKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEHLİKELİ ATIK SAHALARINDA YETİŞEN HİPERAKÜMÜLATÖR BİTKİLER"

Transkript

1 TEHLİKELİ ATIK SAHALARINDA YETİŞEN HİPERAKÜMÜLATÖR BİTKİLER A. YALÇUK, O.A. EVİRGEN, A. UĞURLU Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Beytepe-Ankara ÖZET Bu çalışmada; ağır metalleri depolama özelliğine sahip hiperakümülatör adı verilen bitkilerde metal birikiminin tespiti araştırılmıştır. Hiperakümülasyon kapasitesinin tespiti için tehlikeli atık sınıfına giren dört ayrı yöreden: Mamak çöp deponi alanı sızıntı suyunun aktığı bölgeden, Uşak iline ait evsel ve endüstriyel atıksuların depolandığı bir gölet etrafından, Afşin Elbistan ve Çayırhan termik santrallerinin bulunduğu yörelerden bitki örnekleri alınmıştır. Bu bitkilerin kök, gövde ve yaprak kısımlarının ekstratlarında ağır metal ölçümleri yapılmıştır. İncelenen metaller arasında tuz grubu olarak nitelendirilen Na, Ca, Mg, K ve Ba, Fe, Cr, Cu, Ni, Zn gibi diğer metaller yer aldığı görülmüştür.yapılan incelemeler neticesinde tüm yörelerde toplanan bitkilerin yapılarında genel bir eğilim olarak demirin ve tuz gurubuna ait metallerin yüksek miktarlarda olması dikkati çekmiştir. Toplandığı yörelerdeki tipik ağır metal miktarlarıylada karşılaştırma yapıldığında benzer bir dağılım gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ağır metal, deponi alan, hiperakümülatör bitki, termik santral, 1.GİRİŞ Tehlikeli atık sınıfına giren sularda bulunan ağır metal iyonlarının giderimi günümüzde çözülmesi gereken çevre kirliliği problemlerinin en önemlilerinden birini oluşturmaktadır. Gerek doğada gerekse endüstriyel atıksularda bir çok ağır metalin varlığı ve bunların toksik etkileri yapılan incelemelerde tespit edilmiştir. Ağır metal arıtımında uygulanabilen mevcut yöntemler; verim bakımından düşük, maliyet açısından yüksek değerlere sahiptir. Alternatif bir arıtım tekniği olan yapay sulak alan sistemleri, toprak ve su kirliliğini uzaklaştırmak için bitkilerin kullanıldığı bir arıtım yöntemidir.[1] Hiperakümülatör bitki; normal bitkilere göre toksik metalleri köklerinde tutma özelliğine sahip, derişimleri 1000 ppm den büyük olan ve ppm e kadar çıkabilen aralıkta metal alma kapasitesine sahip bitkilerdir. Bitkiler bu birikim işlemini yalnızca köklerinde değil seçimli olarak gövde ve yapraklarında da yapabilmektedirler. Bakır, kadmiyum, kobalt, mangan, nikel, çinko bu bitkiler tarafından en çok arıtılabilen metaller olup, bunun yanısıra organik kirleticiler ve radyoaktif elementleride yapılarına alabilmektedirler. Hiperakümülatör bitkiler, metallerin bağlanabileceği spesifik moleküller üretmektedirler. Metaller bu moleküllere bağlanarak kompleks oluşturmaktadır. Şelat adı verilen bu moleküller, düşük molekül ağırlığına sahip peptidlerdir, fitoşelat olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, sitrik, okzalik ve malik asit gibi organik asitlerlede kompleks oluşturma özelliğine sahiptirler. Bu çalışmada tehlikeli atık sınıfına giren dört değişik yörede yetişen bitkilerin hiperakümülatör özellikleri incelenmiştir. Hiperakümülatör bitkilerin toplandığı tehlikeli atık içeren bölgeler sırasıyla; Ankara-Mamak çöp deponi alanı, Çayırhan ve Afşin Elbistan Termik Santıralı ve Uşak ili evsel atık sularının döküldüğü gölet alanı olarak seçilmiştir.

2 2. METARYEL VE METOD 2.1.İnceleme Alanı Mamak çöp döküm alanı, 26,6 hektar büyüklüğünde olup, bu alana günde 3895 ton ÇÖP dökülmektedir ve Ankara'nın 8 ilçesinin çöplerinin döküldüğü bir sahadır. Bu alana çöpler herhangibir kontrol uygulamadan, açık depolama olarak dökülmektedir. Oluşan sızıntı suları ise İmrahor deresine karışmaktadır. Çayırhan termik santralı Ankara İli ne 120 km, Beypazarı İlçesi ne 22 km ve Nallıhan İlçesi ne 37 km mesafededir. Tesis, yerel kömür kaynaklarına yakın seçildiği gibi soğutma suyunun sağlanacağı Sarıyar Baraj Gölü ne de yakın seçilmiştir. Çayırhan Termik Santrali nin toplam yüzölçümü m 3 tür. Bu santralden oluşan uçucu küller bir kül depolama sahasına dökülmektedir. Yılda yaklaşık ton kül depolanmaktadır (2000). Afşin Elbistan termik santralı ise; Türkiye nin en büyük linyit kaynağının bulunduğu Kahramanmaraş İli Afşin ve Elbistan İlçeleri yakınlarındaki 1000 dönüm civarındaki bir saha üzerinde tesis edilmiştir. Yıllık kül üretimi ton civarındadır Bitkilerin Tür Tespiti Öncelikle adı geçen yörelerden elde edilen bitkilerin tür tespiti yapılmıştır. Çayırhan bölgesinde; Fabaceae familyasına ait Alhagi pseudoalhagi, Astraceae familyasına ait Cichorium intybus ve Plantaginaceae familyasına ait Plantago major türlerine, Afşin-Elbistan bölgesinde ise Pinaceaea familyasına ait Pinus nigra ssp pallasiana, Plantaginaceae familyasına ait Plantago lanceolata ve Laminaceae salvia türlerine rastlanmıştır. Mamak çöp deponi alanında; Brassicaceae (Hardalgiller)- Diplotaxis tenuifolia, Chenopodiaceae (Kazayağıgiller) - Chenopodium album ve Salsola tragus türlerine, Uşak bölgesinde ise; Amaranthaceae-Amaranthus retroflexus, Poaceae- Echinoclea crus galli, Polyganaceae-Rumex crispus, Typhaceae(Saz)-Typha angustifolia olarak familyaları tespit edilmiştir Bitkilerin Analize Hazırlanması Bitkiler kök, gövde ve yaprak olarak ayrılıp, yıkandıktan sonra 85 C de 72 saat kurutulmuştur. Bir öğütücü kullanılarak toz hale getirildikten sonra, 500 C de 2 saat yakılmıştır. Soğuduktan sonra üzerine 3 ml HNO 3 (1+1) ilave edilmiştir. Kuruyuncaya kadar 120 C de sıcak yüzey üzerinde bekletildi. Bir saat kadar 500 C de yakılmış, 10 ml HCl (1+1) ilave edilmiştir. Elde edilen ekstraktın ağır metal içerikleri ICP(ARL 3520) de ölçülmüştür. 2.4.Termik Santrallerin Uçucu Külleri Tehlikeli atık sahalarından Çayırhan ve Afşin Elbistan Termik Santral bölgelerindeki uçucu küllerin sızıntı değerleri US-EPA TCLP 1311 yöntemiyle belirlenmiştir.tclp 1311; gerek organik ve gerekse inorganik kaynaklı katı atık örneklerinin sıvı, katı ve çok çeşitli safhalardaki atıklar içerisindeki sızıntı hareketini tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu yönteme göre elde edilen çözünürlük değerleri (tablo1)de verilmiştir. Bu tabloda uçucu küllerin içerdikleri elementlerin çözünürlüğünü etkileyen sıvı-katı oranı 2-10 seçilerek elde edilen ağır metal değerleri verilmiştir. En yüksek ağır metal derişimi s/k oranı 2 iken elde edilmiştir.

3 Tablo 1. Afşin-Elbistan ve Çayirhan uçucu küllerinin S/K oranı 2 içintclp 1311 yönteminde katı temelinde çözünürlük ve sızıntı değerleri Metal Afşin Elbistan Çayırhan S/K 2 Sızıntı *Kül Sızıntı *Kül (mg/g) (Oda) (Oda) Fe ,008 Cr ,004 Cu ,001 Ni ,005 Pb ,009 Zn ,001 Ca ,092 Na ,689 Mg ,000 K ,099 Ba ,001 *Aksi belirtilmedikçe değerler ppm dir. 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 3.1. Mamak Çöp Deponi Alanı Sızıntı suyu bileşenleri ile bitki organlarında bulunan ağır metal ve tuz gurubu miktarları karşılaştırılmalı olarak sırasıyla (tablo 2) de verilmiştir. Tablo2. Mamak deponi alanından alınan sızıntı suyundaki ve bölgeden toplanan bitki türlerinin yapısındaki ağır metal miktarları (ppm) Brassicaceae- Diplotaxis tenufolia Chenopodiaceae- Chenopodium album Chenopodiaceae- Salsola Tragus Metal Sızıntı Kök Gövde Yaprak Kök Gövde Yaprak Kök Gövde Yaprak Suyu Fe Cr ,959 - Cu Ni Pb Zn Ca 18, Na Mg ,902 - Her üç bitki türüde incelendiğinde bitkinin kök, gövde ve yaprak kısımlarında genellikle demir ve tuz grubu olarak tanımladığımız sodyum, kalsiyum ve magnezyum değerlerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Brassicaceae da yaprakta birikirken, Chenopodiacaea album da köklerde, Salsola tragus da gövdede birikmiştir. Ağır metallerin ise Brassicaceae da köklerde, Salsola tragusda da gövdede birikmiştir Uşak ili Evsel Atıksu Bölgesi (Tablo 3) de atıksu gölet suyu analizi ve yörede yaygın olarak bulunan bitkilerde akümüle olan ağır metal miktarları görülmektedir. Bu tablo incelendiğinde dört çeşit bitki türününde de ağır metallerin ve tuzların daha çok yapraklarda biriktiği görülmüştür.

4 3.3. Çayırhan Termik Santral Bölgesi Toplanan bitkiler külün konveyörlerle taşındığı ve kül birikiminin olduğu yerlerden alınmıştır. (Tablo 4), toplanan bitki türlerinin taşıdığı metal miktarlarını vermektedir. Ağır metaller; Fabaceae de gövdede, Astraceae de köklerde birikirken, Plantaginaceae familyasında yapraklarda birikmiştir Afşin Elbistan Termik Santral Bölgesi Bu bölgeye ait kül ve sızıntı özellikleri (tablo 1) de verilirken (Evirgen,2004), bitkilerdeki miktarları (tablo 5) de verilmiştir. Çayırhan ve Afşin Elbistan termik santral bölgeleri, Plantaginaceae familyasını barındırması ve külünde en büyük bileşeni olan kalsiyumun yüksek miktarlarda bulunması açısından benzerlik göstermektedir.

5 Kaynaklar 1. Ayaz S.Ç.,1998, Sahil Bölgelerinde Atıksuların Yapay Sulak Alanlar ile Arıtılması, İ.Ü Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü,İstanbul 2. Hız H., 2000., Endüstriyel Atıksulardaki Ağır Metallerin Değişik Bitkiler Tarafından Absorplanması Üzerine Bir Çalışma,Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze 3. O Sullivan A.D., McCabe O.M., Murray,D.A., Otte L. M., Wetlands for rehabilitation of metal mine wastes, Biology and Enviroment, vol 99B, no 1, pp 11-17, Mejare, M., Bulow,L., Metal-binding proteins and peptides in bioremedation and phytoremedation of heavy metals,trends in Biotechnology,vol 19,pp 57-73, O.,A. Evirgen,2004, Türkiye deki Termik Santral Uçucu Küllerinin Sızıntı Özelliklerinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara

ATIK ÇAMURUN İYİLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN BİTKİSEL ARITIM IN (FİTOREMEDİYASYON) KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI **

ATIK ÇAMURUN İYİLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN BİTKİSEL ARITIM IN (FİTOREMEDİYASYON) KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ** ATIK ÇAMURUN İYİLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN BİTKİSEL ARITIM IN (FİTOREMEDİYASYON) KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ** Applicability of Phytoremediation in Waste Sludge Stabilization Cem KÖSEOĞLU Çevre Mühendisliği

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KESİN RAPORU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KESİN RAPORU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KESİN RAPORU ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ EMİSYONLARININ ETKİSİNDE KALAN TOPRAKLARIN KİRLİLİK VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİNİN

Detaylı

ATIK SULARDAN Pb +2 iyonlarinin ADSORPSiYONUNDA ÇAY ATIĞININ KULLANILMASI 1.şahin SARRAFİ a, * 2.sertaç KARAKAŞ a 3.mehmet POLAT a 4.

ATIK SULARDAN Pb +2 iyonlarinin ADSORPSiYONUNDA ÇAY ATIĞININ KULLANILMASI 1.şahin SARRAFİ a, * 2.sertaç KARAKAŞ a 3.mehmet POLAT a 4. ATIK SULARDAN Pb +2 iyonlarinin ADSORPSiYONUNDA ÇAY ATIĞININ KULLANILMASI 1.şahin SARRAFİ a, * 2.sertaç KARAKAŞ a 3.mehmet POLAT a 4.berna ÜZELYALÇIN a İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği

Detaylı

alandır. Meriç Deltası Sulak Alanı, ılıman iklim koşulları, kuşların ana göç yolları üzerinde bulunması, göreceli olarak yalıtılmış olması, yaz

alandır. Meriç Deltası Sulak Alanı, ılıman iklim koşulları, kuşların ana göç yolları üzerinde bulunması, göreceli olarak yalıtılmış olması, yaz 1. GİRİŞ Dünyada hızlı nüfus artışına paralel olarak doğal kaynakların kullanımı da kontrolsüz bir şekilde artmıştır. Geçmiş yıllarda bazı doğal kaynakların, özellikle ekosistemlerin, işlevleri ve yararları

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

Sigma 3, 238-251, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi CHARACTERISATION OF ODAYERI SANITARY LANDFILL LEACHATE

Sigma 3, 238-251, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi CHARACTERISATION OF ODAYERI SANITARY LANDFILL LEACHATE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 238-251, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi CHARACTERISATION OF ODAYERI SANITARY LANDFILL LEACHATE Ebru AKKAYA

Detaylı

ASİT YAĞMURLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ASİT YAĞMURLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK RAPOR ASİT YAĞMURLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Araştırma Şube Müdürlüğü

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr ZONGULDAK BÖLGESĐNDE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERĐ VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN 1 ve Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM 2 (1) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enformatik Bölümü, 67100 Zonguldak ozgurzeydan@yahoo.com

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇANAKÇI DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇANAKÇI DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇANAKÇI DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ SERHAT DİNÇER MAYIS 2014 Fen Bilimleri Enstitü Müdürünün

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 90-98, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE INVESTIGATION OF REMOVAL NH 3 -N FROM LANDFILL LEACHATE USING

Detaylı

MUĞLA BÖLGESİNDEKİ TERMİK SANTRALLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

MUĞLA BÖLGESİNDEKİ TERMİK SANTRALLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU MUĞLA BÖLGESİNDEKİ TERMİK SANTRALLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Yrd.Doç.Dr.A.Levent TUNA Yrd.Doç.Dr.Bülent YAĞMUR Prof.Dr.Hüseyin

Detaylı

Sigma 3, 149-155, 2011

Sigma 3, 149-155, 2011 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF TREATED LEACHATE REUSING Sigma 3, 149-155, 2011 Ebru AKKAYA *, Ahmet

Detaylı

ÇORLU İLÇESİ ÇÖP DOLGU ALANININ DEPREM DAVRANIŞI

ÇORLU İLÇESİ ÇÖP DOLGU ALANININ DEPREM DAVRANIŞI ÖZET: ÇORLU İLÇESİ ÇÖP DOLGU ALANININ DEPREM DAVRANIŞI E. Ordu 1, Ş. Ordu 2 ve B. Özdemir 3 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu-Tekirdağ 2 Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Doğal Taş Atık Depolama Sahasındaki Mermer Atıklarının Özelliklerinin İncelenmesi

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Doğal Taş Atık Depolama Sahasındaki Mermer Atıklarının Özelliklerinin İncelenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 025802 (9-15) AKU J. Sci. 12 (2012) 025802 (9-15) Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren DAVUTLUOĞLU TERMİK SANTRAL BACAGAZI ARITMA TESİSİ KAYNAKLI KOAGÜLASYON ÇAMURUNDA FLORÜR GİDERİMİ KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKUROVA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatih EKMEKÇİ ADANA SOFULU DÜZENSİZ ÇÖP DEPOLAMA SAHASINDAN ALINAN ÇÖP SIZINTI SULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ORTAMDA BİTKİSEL YOLLA AZOT-

Detaylı

ARI ÜRÜNLERĐNDE AĞIR METAL BĐRĐKĐMĐNE TRAFĐĞĐN ETKĐSĐ. Adem ARIKAN

ARI ÜRÜNLERĐNDE AĞIR METAL BĐRĐKĐMĐNE TRAFĐĞĐN ETKĐSĐ. Adem ARIKAN ARI ÜRÜNLERĐNDE AĞIR METAL BĐRĐKĐMĐNE TRAFĐĞĐN ETKĐSĐ Adem ARIKAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Servet ARSLAN 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ

Detaylı

Doğal Bentonitin Karakterizasyonu ve Kurşun(II) İyonlarını Adsorpsiyon Yeteneği

Doğal Bentonitin Karakterizasyonu ve Kurşun(II) İyonlarını Adsorpsiyon Yeteneği Doğal Bentonitin Karakterizasyonu ve Kurşun(II) İyonlarını Adsorpsiyon Yeteneği Asiye Safa Özcan 1 Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Yunusemre Kampüsü, 26470 Eskişehir. Özet Doğal bentonit,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ARITMA TESİSİ ÇAMURUNUN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMINDA AB-TÜRKİYE POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Kemal YAMAN TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Katı Atık Depolama Sahalarının Sucul Sistemlere Etkileri: Yedigöller-Kütahya Örneği

Katı Atık Depolama Sahalarının Sucul Sistemlere Etkileri: Yedigöller-Kütahya Örneği Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (1), 20-26, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

13 Araştırma Makelesi / Research Article. Doğal Zeolitlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı Use of Natura/ Zeolites for Wastewater Treatment

13 Araştırma Makelesi / Research Article. Doğal Zeolitlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı Use of Natura/ Zeolites for Wastewater Treatment 13 Araştırma Makelesi / Research Article Doğal Zeolitlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı Use of Natura/ Zeolites for Wastewater Treatment Ayşenur UĞURLU, Aytunç PINAR Çevre Mühendisliği Bölümü, Hacettepe

Detaylı

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Biosorption, adsorption, phytoremediation methods and applications Rasim

Detaylı

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 1. Sayı, s. 6-12, 2012 07.06.2011 İlk Gönderim 07.12.2011 Kabul Edildi Çeşitli Endüstriyel Atık Sularda Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi M.Ş. DÜNDAR ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Kayseri İli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Tarımsal Amaçlı Kullanım Potansiyeli

Kayseri İli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Tarımsal Amaçlı Kullanım Potansiyeli Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 333-337, 2007 19 (3), 333-337, 2007 Kayseri İli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Tarımsal Amaçlı Kullanım Potansiyeli

Detaylı

RAPOR. Eymir Gölü Çevresinde Kurumalardan Genel Görünüm

RAPOR. Eymir Gölü Çevresinde Kurumalardan Genel Görünüm RAPOR Konu: Ankara Çevresinde Özellikle ODTÜ Atatürk Ormanındaki Anadolu Karaçam (Pinus nigra Arnold ssp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe)'larında Görülen Kurumaların Nedenlerinin Belirlenmesi Emir: İç Anadolu

Detaylı

TARSUS EVSEL ARITMA ÇAMURUNUN OKALĐPTÜS VE KIZILÇAM FĐDANLARI ÜRETĐMĐNDE KULLANILMASI

TARSUS EVSEL ARITMA ÇAMURUNUN OKALĐPTÜS VE KIZILÇAM FĐDANLARI ÜRETĐMĐNDE KULLANILMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 368 DOA Yayın No: 49 ISBN:978-605-393-042-6 TARSUS EVSEL ARITMA ÇAMURUNUN OKALĐPTÜS VE KIZILÇAM FĐDANLARI ÜRETĐMĐNDE KULLANILMASI ODC: 232.32;114.5 Production of Fast

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences GÖKPINAR VE ÇÜRÜKSU ÇAYLARININ KİRLİLİK PARAMETRE VE YÜKLERİNİN İZLENMESİ MONITORING WATER QUALITY

Detaylı