BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials"

Transkript

1 BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials KULLANIM AMACI PP108JAA 2008/01 Türkçe BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F kültür flakonları (CO 2 içeren önceden indirgenen zenginleştirilmiş Soya-Kazein Dijeste broth) anaerobik kan kültürleri içindir. Temel olarak, BACTEC floresan serisi cihazlarda kandaki anaerobik mikroorganizmaların kalitatif kültürü ve geri kazanımı için kullanılır. ÖZET VE AÇIKLAMA Test edilecek örnek bir veya daha fazla flakona inoküle edildikten sonra, flakonlar inkübasyon ve periyodik okuma için BACTEC floresan serisi cihazına yerleştirilir. Her flakonda, mikroorganizma gelişimi sonucunda gerçekleşen CO 2 artışını tespit edebilecek kimyasal bir sensör bulunmaktadır. Sensör cihaz tarafından her on dakikada bir floresansındaki artış açısından izlenir; bu artış mevcut CO 2 miktarıyla orantılıdır. Pozitif bir okuma sonucu, flakonda canlı mikroorganizma bulunduğunun tahminleyici bulgusudur. Belirleme, belirli bir ortamda gelişebilecek mikroorganizmalarla sınırlıdır. PROSEDÜR İLKELERİ BACTEC flakonuna inoküle edilen test örneğinde mikroorganizma mevcutsa, organizmalar flakonda bulunan substratları metabolize ettikçe bir CO 2 üretimi gerçekleşecektir. Flakon sensörünün floresansındaki, yüksek CO 2 miktarından kaynaklanan artışlar BACTEC floresan serisi cihazı ile izlenir. CO 2 artış hızı ve miktarının analiz edilmesiyle BACTEC floresan serisi cihazı, flakonun pozitif olup olmadığını, yani test örneğinin canlı organizma içerip içermediğini, belirler. REAKTİFLER BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F kültür flakonları işlemden önce şu aktif bileşenleri içerir: Bileşenlerin Listesi İşlenmiş Su ml Soya-Kazein Dijeste Broth... %2,75 a/h Maya Ekstraktı... %0,2 a/h Hayvan Dokusu Dijeste... %0,05 a/h Dekstroz... %0,2 a/h Hemin...%0,0005 a/h Menadiyon...%0,00005 a/h Sodyum Sitrat... %0,02 a/h Tioller... %0,1 a/h Sodyum Piruvat... %0,1 a/h Saponin... %0,26 a/h Köpüklenme Önleyici Ajan... %0,01 a/h Sodyum Polianetolesülfonat (SPS)...%0,035 a/h Tüm BACTEC ortamları CO 2 eklenerek dağıtılmıştır. Anaerobik ortam, CO 2 ve N 2 eklenerek ön indirgenip dağıtılmıştır. Belirli performans gerekliliklerini karşılamak için bileşimde değişiklik yapılabilir. Uyarı ve Önlemler In vitro Diyagnostik Kullanım içindir. Bu Ürün Kuru Doğal Kauçuk İçerir. Klinik örneklerde hepatit virüsü ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü de dahil olmak üzere patojenik mikroorganizmalar bulunabilir. Kan veya diğer vücut sıvılarıyla kontamine olan tüm öğelerle çalışılırken, Standart Önlemler 1-4 ve kurumsal düzenlemeler takip edilmelidir. Kullanılmadan önce her flakon; hasar, kontaminasyon veya bozulma belirtileri açısından incelenmelidir. Sızıntı, bulanıklık, renk değişimi (rengin koyulaşması) veya kapağın kabarması / içe göçmesi gibi hasar veya kontaminasyon belirtileri gösteren flakonlar kullanılmamalıdır. Kontamine flakonda pozitif basınç bulunabilir. Kontamine flakon doğrudan çizme işlemi için kullanılacaksa, kontamine kültür ortamı hasta damarına verilebilir. Flakon kontaminasyonu gözle görülür olmayabilir. Doğrudan çizme prosedürleri kullanırken, malzemeleri hastaya vermemek için prosesi yakından takip edin. Bazı durumlarda cam şişe boynu çatlamış olabilir ve çevir-aç kapak çıkarılırken veya kullanım sırasında kırılabilir. Yine bazı durumlarda, flakon uygun şekilde kapatılmamış olabilir. Her iki durumda da flakon içeriği dökülebilir veya sızıntı yapabilir. Flakonlar inoküle edildiyse, sızıntı veya dökülmeye, patojen organizmaların/ajanların mevcut 1

2 olabileceğini göz önünde bulundurarak, dikkatle müdahale edin. Atmadan önce inoküle edilen tüm flakonları otoklavlayarak sterilize edin. Alt kültürleme ve boyama gibi işlemler için pozitif kültür flakonları: Örnekleme işleminden önce, mikrobiyal metabolizma sebebiyle oluşan gazın serbest bırakılması gerekir. Mümkünse örnekleme işlemi biyolojik güvenlik kabininde gerçekleştirilmeli ve işlem sırasında eldiven ve maske de dahil olmak üzere uygun koruyucu giysiler giyilmelidir. Alt kültürleme işlemine ilişkin daha fazla bilgi için Prosedür bölümüne bakın. Örneğin kültür flakonlarına inokülasyonu sırasında gerçekleşebilecek sızıntıları en aza indirgemek için, kalıcı iğneleri bulunan şırıngalar veya Luer-Lok marka uç kullanın. Saklama talimatları BACTEC flakonları teslim alındıkları şekilde kullanılabilir; sulandırılmaları veya seyreltilmeleri gerekmez. Kuru ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde 2 25 C de saklayın. ÖRNEK TOPLAMA Kontaminasyon riskini azaltmak için örnek steril teknikler kullanılarak alınmalıdır. Tipik örnek hacmi 8 10 ml dir. Örneklerin BACTEC flakonlarına örnek alım bölgesinde eklenmesi önerilir. Örnek alımı için genellikle Luer-Lok marka uç takılı 10 cc veya 20 cc lik şırınga kullanılır. Uygun durumlarda, Vacutainer marka İğne Yuvası ve Vacutainer marka Kan Alma Seti, Vacutainer Safety-Lok Kan Alma Seti veya diğer tüp kelebek setleri kullanılabilir. İğne ve tüp seti (doğrudan kan alımı) kullanılıyorsa, örneği almadan önce kan akış yönünü dikkatle gözlemleyin. Flakondaki vakum genellikle 10 ml den yüksektir; bu nedenle kullanıcı alınan hacmi flakon etiketindeki her 5 ml de bulunan işaretleri kontrol ederek izlemelidir. İstenen 8 10 ml alındığında, tüp kıvrılarak ve tüp seti BACTEC flakonundan çıkarılarak akış durdurulmalıdır. Kullanılabilir en düşük örnek hacmi 3 ml dir; ancak, geri kazanım daha büyük hacimde gerçekleşenden daha düşük olacaktır. İnoküle edilen BACTEC flakonu laboratuvara mümkün olan en kısa sürede nakledilmelidir. PROSEDÜR BACTEC flakonundaki çevir-aç kapağı çıkarın ve flakonda çatlak, kontaminasyon, aşırı bulanıklık ve kapakta kabarma / içe göçme olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar görülürse KULLANMAYIN. İnokülasyondan önce, septumu alkol swabı kullanarak silin (iyot kullanımı önerilmez). Her flakon için 8 10 ml örneği aseptik olarak enjekte edin veya doğrudan çekin. 3 4 ml lik örnek hacimleri kullanılıyorsa, geri kazanım daha büyük örneklerle elde edilenden düşük olacaktır (Prosedürün Kısıtlı Olduğu Alanlar a bakın). İnoküle edilen anaerobik flakonlar inkübasyon ve izleme işlemleri için en kısa sürede BACTEC floresan serisi cihazına yerleştirilmelidir. İnoküle edilen bir flakonun cihaza yerleştirilmesi gecikirse ve gözle görülür bir gelişim varsa, bu flakon BACTEC floresan serisi cihazında test edilmemeli; alt kültürü hazırlanarak, Gram boyanmalı ve tahmini pozitif şişe olarak işlenmelidir. Cihaza girilen flakonlar test protokolü süresi boyunca her on dakikada bir otomatik olarak test edilir. Pozitif flakonlar BACTEC floresan serisi cihazı tarafından belirlenir ve tanımlanır (bkz. ilgili BACTEC floresan serisi cihaz kullanıcı kılavuzu). Cihazda bulunan sensör pozitif ve negatif flakonlarda gözle görülür bir farklılık göstermeyecektir; ancak BACTEC floresan serisi cihazı floresanstaki farklılığı tespit edebilir. Kan BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Ortamına eklenir eklenmez lize olur. Kan başlangıçta çikolata kıvamında veya çok koyu renkte görülür. Test süresi sonunda, bir BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F flakonunun septumunda kabarma görülürse, alt kültürü hazırlanmalı, Gram boyanmalı ve tahmini pozitif olarak işlenmelidir. Pozitif flakonların alt kültürleri ve Gram boyalı preparatları hazırlanmalıdır. Çoğu durumda organizmalar görünür hale gelecek ve doktora bir ön rapor bildirilebilecektir. BACTEC flakonlardaki sıvıdan seçici ortamda alt kültür ve ön direkt antimikrobiyal duyarlılık testi hazırlanabilir. Alt kültür hazırlanması: Alt kültür hazırlanmadan önce, flakonu dik konumda tutun ve septumun üzerine bir alkol sileceği yerleştirin. Flakondaki basıncı serbest bırakmak için, uygun bir filtresi bulunan steril bir iğne yerleştirin ve alkol sileceği ve septum boyunca emdirin. Basınç serbest kaldıktan sonra ve alt kültürü hazırlamak için flakon örneklenmeden önce iğne çıkarılmalıdır. İğnenin yerleştirilmesi ve çekilmesi işlemleri herhangi bir döndürme işlemi yapılmaksızın düz bir çizgi halinde gerçekleştirilmelidir. İzolatlardan maksimum verim elde etmek için, negatif olarak kabul edilip atılmadan önce negatif kültürler boyayla kontrol edilebilir ve/veya alt kültürleri hazırlanabilir. KALİTE KONTROLÜ Gerekli kalite kontrolleri ilgili yerel, resmi ve/veya federal düzenlemeler veya akreditasyon gerekliliklerine veya laboratuvarınızın standart Kalite Kontrol prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Kullanıcının, uygun Kalite Kontrol uygulamaları için ilgili CLSI (daha önceden NCCLS olan) yönergelerine ve CLIA düzenlemelerine uyması önerilir. Son kullanma tarihi geçen kültür flakonlarını KULLANMAYIN. Herhangi bir çatlak veya hasar görülen flakonları KULLANMAYIN; flakonu uygun şekilde atın. 2

3 Her ortam kutusunda Kalite Kontrolü Sertifikaları bulunmaktadır. Kalite Kontrol Sertifikalarında, CLSI Standard, Quality Control for Commercially Prepared Microbiological Culture Media da belirtilen ATCC kültürleri de dahil olmak üzere test organizmaları gösterilmektedir. 5 Bu ortamda Kalite Kontrol Sertifikasında listelenen her bir organizma için tespit için gereken süre 72 saattir: Clostridium perfringens ATCC Bacteroides fragilis* ATCC Bacteroides vulgatus ATCC 8482 Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 Escherichia coli ATCC Staphylococcus aureus ATCC Clostridium histolyticum ATCC *CLSI Suşu BACTEC floresan serisi cihazın Kalite Kontrolüne ilişkin bilgi için ilgili BACTEC floresan serisi cihaz Kullanıcı Kılavuzu na başvurun. PROSEDÜRÜN KISITLI OLDUĞU ALANLAR Kontaminasyon Örnek alımı ve BACTEC flakona inokülasyonu sırasında örneğin kontamine olmasını önlemek için özen gösterilmelidir. Kontamine olan bir örnek pozitif okuma sonucu verir, ancak geçerli bir klinik sonuç değildir. Bu tür bir değerlendirme, kullanıcı tarafından, geri kazanılan organizma türü, aynı organizmanın çoklu kültürlerde gözlenmesi, hastanın klinik geçmişi gibi faktörlere dayanarak gerçekleştirilmelidir. Kan Örneklerindeki SPS ye Duyarlı Organizmaların Geri Kazanımı Kan, SPS ye duyarlı organizmalara (örn., P. anaerobius) karşı SPS toksisitesini nötralize edebildiğinden, optimum kan hacmi varlığı (5 10 ml) bu organizmaların geri kazanımında fayda sağlamaktadır. Bazı Haemophilus türleri gibi güç üreyen organizmalar, NAD veya V faktörü gibi kan örneğinde bulunan çeşitli gelişme faktörlerinin varlığını gerektirebilir. Kan örneği hacmi 3,0 ml veya daha azsa, bu organizmaların geri kazanımı için uygun bir destek kullanımı gerekebilir. Besin desteği olarak, BACTEC FOS Güç Üreyen Organizma Desteği kullanılabilir. Canlı Olmayan Organizmalar Kültür ortamından alınan ve Gram boyanan bir smear örneğinde ortam bileşenleri, boyama reaktifleri, immersiyon yağı, cam kesitleri ve inokülasyon için kullanılan örneklerden kaynaklanmış olabilecek az sayıda canlı olmayan organizma bulunabilir. Hasta örneği de kültür ortamında veya alt kültürün hazırlanması için kullanılan ortamda gelişebilen organizmaları içerebilir. Bu örneklerin özel ortamlarda uygun şekilde alt kültürleri hazırlanmalıdır. 6 Dikkate Alınması Gereken Genel Noktalar Optimum izolat geri kazanımı 8 10 ml kan eklenerek elde edilebilir. Daha düşük veya yüksek hacim kullanılması geri kazanımı ve/veya tespit sürelerini olumsuz yönde etkileyebilir. Kanda antimikrobiyal maddeler veya mikroorganizma gelişimini yavaşlatan veya engelleyen diğer inhibitörler bulunabilir. Sistem tarafından tespit edilemeyecek miktarda CO 2 üreten belirli organizmaların varlığında veya flakonu sisteme yerleştirmeden önce önemli ölçüde gelişme gerçekleşmesi durumunda hatalı negatif okuma sonuçları alınabilir. Beyaz kan hücre sayısının yüksek olması durumunda hatalı pozitif sonuç alınabilir. BEKLENEN SONUÇLAR ATCC ve yabani mikrobiyal suş kombinasyonunun 10 ila 50 CFU/kültür flakonu hedef inokulum seviyesiyle inoküle edilen kültür çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Aşağıda, beş (5) günlük süre içinde BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F ortamında pozitif olarak tespit edilen organizmalar listelenmiştir. Bacteroides asaccharolyticus Clostridium perfringens Peptostreptococcus anaerobius Staphylococcus epidermidis Bacteroides fragilis Enterobacter cloacae Peptostreptococcus asaccharolyticus Streptococcus pneumoniae Bacteroides ovatus Enterococcus faecalis Peptostreptococcus magnus Streptococcus spp. (grp. A) Bacteroides thetaiotaomicron Escherichia coli Peptostreptococcus prevotil Veillonella parvula Clostridium histolyticum Fusobacterium nucleatum Propionibacterium acnes Clostridium novyi Klebsiella pneumoniae Staphylococcus aureus PERFORMANS ÖZELLİKLERİ BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F kan kültürü ortamının performansının BACTEC Standard Anaerobic/F kan kültürü ortamıyla karşılaştırıldığı harici 2 bölgede gerçekleştirilen klinik bir çalışmada, toplam eşli flakon değerlendirilmiştir. BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F kan kültürü ortamı için hatalı pozitif oranı %0,1 dir. Hatalı negatif oranı %0,4 tür. Toplam 207 organizma geri kazanılmıştır. Tablo 1 de ortam türüne bağlı olarak geri kazanılan organizmalar gösterilmiştir. Bu organizmalar içinde 122 sinin (%58,9) klinik olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Klinik olarak önemli izolatlardan 79 u (%64,8) her iki ortamda da geri kazanılmış; 36 sı (%29,5) sadece BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F kan kültürü ortamında geri kazanılmış ve 7 si (%5,7) sadece BACTEC Standard Anaerobic/F kan kültürü ortamında geri kazanılmıştır. BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F kan kültürü ortamı için ortalama tespit süresi 13 saatken; BACTEC Standard Anaerobic/F kan kültürü ortamı için ortalama tespit süresi 18,4 saattir. 3

4 TABLO 1: Klinik Çalışma İzolat Geri Kazanımı Ortam Türü Organizma Sadece Lytic/10 Anaerobic/F de Geri Kazanılan Sadece Standard Anaerobic/F de Geri Kazanılan HER İKİSİNDE de Geri Kazanılan Anaeroblar Gram Negatifler Gram Pozitifler Maya BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F ortamından geri kazanılan organizmaların listesi: Acinetobacter baumanii Fusobacterium türleri Staphylococcus koag. negatif Bacteroides caccae Klebsiella pneumoniae Streptococcus alpha (D veya pneumoniae değil) Bacteroides fragilis Peptostreptococcus micros Streptococcus enterococcus Candida glabrata Prevotella türleri Streptococcus Grup B Clostridium hastiforme Proteus mirabilis Streptococcus Grup C Clostridium türleri Pseudomonas aeruginosa Streptococcus pneumoniae Enterobacter cloacae Salmonella Grup B Streptococcus türleri Enterococcus faecalis Serratia marcescens Escherichia coli Staphylococcus aureus TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ Kat. No. Açıklama BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Culture Vials, 50 flakonluk kutu REFERANSLAR 1. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa. 2. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 4. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Standard M22-A3. Quality control of commercially prepared microbiological culture media, 3rd ed., CLSI, Wayne, Pa. 6. Murray, P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller (ed.) Manual of clinical microbiology, 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 4

5 _bkbuiáãáíéç _ÉÅíçåIaáÅâáåëçå~åÇ`çãé~åó TiçîÉíçå`áêÅäÉ _~óhn~lçipü~ååçåfåçìëíêá~äbëí~íé pé~êâëijaonnro pü~ååçåi`çìåíó`ä~êéifêéä~åç EUMMFSPUJUSSP qéäwprpjsnjqtjovjom c~ñwprpjsnjqtjorjqs ^q``áë~íê~çéã~êâçñíüé^ãéêáå~åqóéé`ìäíìêé`çääéåíáçåk _ai_aiçöçi_^`qb`iclpis~åìí~áåéêip~ñéíójiçâi~åçiìéêjiçâ~êéíê~çéã~êâëçñ_éåíçåiaáåâáåëçå~åç `çãé~åók«ommu_a 5

KULLANIM AMACI BACTEC

KULLANIM AMACI BACTEC BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Resin İçeren Soybean-Casein Digest Broth PP091JAA 2008/01 Türkçe *ABD Patenti 4.632.902 KULLANIM AMACI BACTEC Peds Plus/F kültür flakonları (CO 2 içeren zenginleştirilmiş

Detaylı

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials =

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials = BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials = Zenginleştirilmiş Middlebrook 7H9 ve Brain Heart Infusion Broth BACTEC Floresan Serisi Cihazlarla Kullanım İçindir PP162JAA 2008/01 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC Myco/F

Detaylı

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials

BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials Zenginleştirilmiş Middlebrook 7H9 ve Brain Heart Infusion Broth BACTEC 9000MB İLE KULLANILMAK İÇİNDİR Ekin sonundaki sembol açıklamalarına bakın. BACTEC kültür flakonlarõ

Detaylı

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* KULLANIM TALİMATLARI - KULLANIMA HAZIR PLAKLI BESİYERİ PA-257434.01 Rev.:18-Haz-08 BBL CHROMagar MRSAII* KULLANIM AMACI BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII), klinik numunelerde metisiline dirençli Staphylococcus

Detaylı

BACTEC MGIT 960 PZA Kit

BACTEC MGIT 960 PZA Kit BACTEC MGIT 960 PZA Kit Mycobacterium tuberculosis in Antimikobakteriyel Duyarlılık Testi için L005486JAA 2007/03 Türkçe KULLANIM AMACI BACTEC MGIT 960 PZA Kit ( BACTEC MGIT 960 PZA Kiti), kültürdeki Mycobacterium

Detaylı

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Ekin sonundaki sembol sözlüğüne bakın. 670160JAA 2009/01 Türkçe KULLANIM AMACI Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi, vajinit/vajina iltihabı semptomları olan

Detaylı

Her iki suş için, küçük, opak, grimsi (2 suş) 35201

Her iki suş için, küçük, opak, grimsi (2 suş) 35201 I II III BBL Modified Thayer-Martin (MTM II) Agar BBL Modified Thayer-Martin (MTM II) Agar - Gono-Pak BBL Modified Thayer-Martin (MTM II) Agar - JEMBEC Rev. 09 Eylül 2007 KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ GİRİŞ

Detaylı

B Macro-Vue RPR Card Tests Serolojik Sifilis Saptamasında 18 mm Daire Kalitatif ve Kantitatif Brewer Diyagnostik Kiti

B Macro-Vue RPR Card Tests Serolojik Sifilis Saptamasında 18 mm Daire Kalitatif ve Kantitatif Brewer Diyagnostik Kiti B Macro-Vue P Card Tests Serolojik Sifilis Saptamasında 18 mm Daire Kalitatif ve Kantitatif Brewer Diyagnostik Kiti 0212013 2008/05 U Türkçe KULLAM AMAC Macro-Vue P (apid Plasma eagin) 18 mm Circle Card

Detaylı

B ColorPAC Toxin A Clostridium difficile toksin A nın hızlı tespiti için

B ColorPAC Toxin A Clostridium difficile toksin A nın hızlı tespiti için B ColorPAC Toxin A Clostridium difficile toksin A nın hızlı tespiti için ABD Pat. 4.743.560; 4.703.017; 4.855.240; 4.695.554; 4.529.561; 5.617.023; 5.369.036; 5.567.591 U 8809761JAA 2006/08 Türkçe KULLANIM

Detaylı

B ProbeTec ET Legionella pneumophila (LP) Amplified DNA Assay

B ProbeTec ET Legionella pneumophila (LP) Amplified DNA Assay B ProbeTec ET Legionella pneumophila (LP) Amplified DNA Assay ABD Patent No. 5.270.184; 5.547.861; 5.648.211; 5.712.124; 5.744.311; 5.846.726; 5.851.767; 5.866.336; 5.919.630; 5.928.869; 5.958.700; 6.054.279;

Detaylı

B Directigen Neisseria meningitidis Test

B Directigen Neisseria meningitidis Test B Directigen Neisseria meningitidis Test Neisseria meningitidis Grup A, C, Y ve W135 tespiti için 0216446JAA 2008/02 U Türkçe KULLANIM AMACI Directigen N. meningitidis Groups A, C, Y and W135 Test (N.

Detaylı

VDRL Test Control Serum Set

VDRL Test Control Serum Set B VDRL Antigen with Buffered Saline VDRL Test Control Serum Set L000135 Ekin sonundaki sembol açıklamalarına bakın. 2004/08 U Türkçe KULLANIM AMACI VDRL Antigen with Buffered Saline (Tamponlu Tuz Çözeltili

Detaylı

(MP) Amplified DNA Assay

(MP) Amplified DNA Assay B ProbeTec ET Mycoplasma pneumoniae (MP) Amplified DNA Assay Türkçe ABD Patent Nos. 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,63; 5,928,869; 5,958,7;

Detaylı

0216647JAA 2008/02. REAKTİFLER Directigen Meningitis Individual Tests: Haemophilus influenzae tip b:

0216647JAA 2008/02. REAKTİFLER Directigen Meningitis Individual Tests: Haemophilus influenzae tip b: B Directigen Meningitis Individual Tests Haemophilus influenzae tip b, Streptococcus pneumoniae, Grup B Streptococcus veya Neisseria meningitidis Grup B / Escherichia coli K1 saptanması amaçlıdır. 016647JAA

Detaylı

B BBL Port-A-Cul Örnek Toplama ve Nakil Ürünleri

B BBL Port-A-Cul Örnek Toplama ve Nakil Ürünleri B BBL Port-A-Cul Örnek Toplama ve Nakil Ürünleri 8830161JAA 2007/06 Türkçe Patent No. 4.030.978 KULLANIM AMACI BBL Port-A-Cul tüpler, kavanozlar ve flakonlar indirgenmiş aktarım besiyeri içerir ve hastadan

Detaylı

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay (Chlamydia trachomatis Kuvvetlendirilmiş DNA Testi) 3300755JAA 2008/09 0344 Türkçe Patent Numaraları: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311;

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK TESTLERİ

ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK TESTLERİ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Uğur DEMİRPEK Antimikrobiyal duyarlılık testleri, bir antimikrobiyal ajanın belli bir bakteri türüne karşı in-vitro etkinliğini saptamak amacıyla uygulanan

Detaylı

Gram boyama (Bakteriyel Patojenlerin Mikroskopik İncelemesi)

Gram boyama (Bakteriyel Patojenlerin Mikroskopik İncelemesi) Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Gram boyama (Bakteriyel Patojenlerin Mikroskopik İncelemesi) Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA Prospektüsü 2 96

QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA Prospektüsü 2 96 Kasım 2014 QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA Prospektüsü 2 96 Doğuştan gelen ve uyuma dayalı uyarıcılara verilen yanıtları ölçen tam kan IFN-γ testi Sürüm 1 İn vitro tanı amaçlı kullanım için 0650-0201

Detaylı

Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK OSTEOSET T KEMIK GREFTI ÜRÜNLERI 130764-4 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch)

Detaylı

150826-0. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

150826-0. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK OSTEOSET T KEMIK GREFTI ÜRÜNLERI 150826-0 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Detaylı

VIBRIO CHOLERAE İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU STANDART LABORATUVAR PROSEDÜRLERİ

VIBRIO CHOLERAE İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU STANDART LABORATUVAR PROSEDÜRLERİ VIBRIO CHOLERAE İZOLASYONU VE İDENTİFİKASYONU STANDART LABORATUVAR PROSEDÜRLERİ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ROCEPHİN 1 g im enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ROCEPHİN 1 g im enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ROCEPHİN 1 g im enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir flakon 1 g seftriaksona eşdeğer

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFADAY 500 mg İ.M. enjektabl toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFADAY 500 mg İ.M. enjektabl toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFADAY 500 mg İ.M. enjektabl toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir flakon 500 mg seftriaksona eşdeğer seftriakson disodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFADAY 1000 mg İ.M. enjektabl toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFADAY 1000 mg İ.M. enjektabl toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFADAY 1000 mg İ.M. enjektabl toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir flakon 1000 mg seftriaksona eşdeğer seftriakson disodyum

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA UYGULAMA REHBERİ

KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA UYGULAMA REHBERİ KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA UYGULAMA REHBERİ Steril Vücut Sıvıları Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve

Detaylı

1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON?

1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON? İÇİNDEKİLER 1. NEDEN MEMBRAN FİLTRASYON?.1-4 1.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Uygulanışı...2 1.2. Membran Filtrasyon Yönteminde Sonuçların Verilişi...3 1.3. Su Numuneleri için Mikrobiyolojik Parametreler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEFRİDEM 0.5 g i.m. enjeksiyon için toz içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEFRİDEM 0.5 g i.m. enjeksiyon için toz içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFRİDEM 0.5 g i.m. enjeksiyon için toz içeren flakon 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir flakon 500 mg seftriakson a eşdeğer miktarda seftriakson

Detaylı

Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ

Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ ISSN 0258-2171 TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ JOURNAL OF TURKISH MICROBIOLOGICAL SOCIETY Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ Türk Mikrobiyoloji

Detaylı

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal)

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) REF 7900001 16 Test Kiti Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) I-TR KULLANIM AMACI In vitro diagnostik kullanım içindir. CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit'i tüm kanda dolaşan epitel orijinli (CD45-,

Detaylı