GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE SERV S EK PMANLARI ÜRÜN & F YAT L STES.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE SERV S EK PMANLARI ÜRÜN & F YAT L STES. info@gozdehirdavat.com.tr www.hirdavatgrup.com"

Transkript

1 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE SERV S EK PMANLARI & F YAT L STES 2014

2 ÖLÇÜ ALETLER SO UTUCU EK PMANLAR SO UTUCU GAZLAR SO UTMA GRUBU AKSESUAR MALZEMELER KOMPLE TAKIM ÇANTALARI & OZON JENERATÖRÜ & ELEKTR KL SU POMPASI

3 ELEKTR KL EL ALETLER EL ALETLER TAfiIMA EK PMANLARI & fi GÜVENL K SARF MALZEMELER

4 SATIfi B LG LER M Z Listemizde bulunan USD ($), EURO ( ), SV ÇRE FRANGI (CHF) para birimleri Merkez Bankas efektif sat fl kuru üzerinden hesaplan r. Elektrikli El Aletleri (6. Bölüm) liste fiyatlar olup kampanyalar dahilinde iskonto oranlar de ifliklik gösterebilir. Di er ana gruplar net fiyatt r. Fiyatlar m za KDV dahil de ildir. Kargo al c ya aittir. Gerekti inde listelerdeki fiyatlar de ifltirme hakk m z sakl d r. Ürünler hakk nda daha ayr nt l soru ve istekleriniz için her zaman arayabilirsiniz. Firmam za göstermifl oldu unuz ilgiye teflekkür ederiz. Gözde H rdavat & Makine Tel: & 29 Fax: fiuayip Yaman Saadettin Kazan

5 ÖLÇÜ ALETLER 01

6 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE ARC SY1012 WATTMETRE TEKN K ÖZELL KLER Çal flma Voltaj Performans Ölçüm Ekran Çal flma Ak m Frekans Enerji Kullan m Görüntüle Ekran Gücün Do rulu u Zaman n Do rulu u Kimlik No Batarya Çal flma S cakl A rl k Cihaz Boyutlar (UxGxY) : 150 V / AC to 288 V / AC : W / 16A : A : 45Hz - 65 Hz : kwh : LCD : W (±%1) 2-5 W (±%5) 2 W (±15%) : Günde 2 saniye : : 3 V, CR1620 : 0 ila 50 o C : 240 g : 164 x 82 x 83 (mm) Tüm elektriksel de erleri (güç, voltaj, ak m, frekans) de erleri on-line olarak görüntüler Görüntülenen bu de erleri haf zaya al r ve özel bir yaz l mla bunlar grafik haline getirir Ürünlerin günlük ve y ll k enerji tüketim de erlerini kw-saat ve parasal olarak hesaplar (TL/$/ ) SIRA NO TAR H GÜÇ INDEX VOLTAJ AMPER ÇARPANI DE ER /11/13 8: /11/13 8: /11/13 8: /11/13 8: /11/13 8: /11/13 8: /11/13 7: /11/13 7: /11/13 7: /11/13 7: /11/13 7: /11/13 7: /11/13 7: /11/13 7: /11/13 7: /11/13 7: /11/13 7: /11/13 7: /11/13 7: /11/13 7:

7 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE VOLTCRAFT 4000 WATTMETRE TEKN K ÖZELL KLER Tüketim Ölçümü Çözünürlük Ekran Görüntü Alan Çal flma Gerilimi Aktif Güç Aral Frekans Aktif Ak m Aral Do ruluk S n f Self-Tüketim A rl k Yükseklik Genifllik Haf za Kart 1 Wh kwh 0.1 W LCD kwh 230 V / AC W 50 Hz 12:01-15 A ± (1% + 1 Say m) 1.8 W 240 g 82 mm 164 mm SD Tüm elektriksel de erleri (güç, voltaj, ak m, frekans) de erleri on-line olarak görüntüler Görüntülenen bu de erleri haf zaya al r Ürünlerin günlük ve y ll k enerji tüketim de erlerini kw-saat ve parasal olarak hesaplar (TL/$/ ) Teknik verileri aktarma ifllemini SD kart kullanarak yapabilirsiniz 3

8 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE ARC SF 1100 MULTIMETRE ÖZELL KLER Okuma Çözünürlük DC Voltaj DC Voltaj Kademe AC Voltaj AC Voltaj Kademe DC Ak m DC Ak m Kademe AC Ak m AC Ak m Kademe Direnç Direnç Kademe Kapasite Kapasite Kademe Frekans Frekans Kademe S cakl k Diod Testi Transistor Testi Sesli kaz Autorange RS-232 Boyut Pil Standart Donan m 3999 Count 3 3/4 Dijit 1000 V 400 mv, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V...± (0.5%+4) 750 V 400 mv, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V...± (0.8%+10) 10 A 400 μa, 4000 μa, 40 ma, 400 ma, 10 A..± (1.2%+4) 10 A 400 μa, 4000 μa, 40 ma, 400 ma, 10 A...± (1.5%+4) 40 MΩ 400 Ω, 4 KΩ, 40 KΩ, 400 KΩ, 4 MΩ, 40 MΩ...± (0.8%+4) 200 μf 40 nf, 400 nf, 4 μf, 40 μf, 200 μf...± (3.5%+8) 30 MHz 100 Hz, 1 khz, 10 khz, 1 MHz, 30 MHz± (0.5%+10) -20 o C~1000 o C± (1.5%+15) x 93 x 48 mm 1.5 x 2 V Kullanma K lavuzu, Test Problar, Transistör Test Aparat, Pil, TP01 S cakl k Probu 4

9 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE PROTEK 506 MULT METRE ÖZELL KLER Okuma Çözünürlük DC Voltaj DC Voltaj Kademe AC Voltaj AC Voltaj Kademe DC Ak m DC Ak m Kademe AC Ak m AC Ak m Kademe Direnç Direnç Kademe Kapasite Kapasite Kademe Frekans Frekans Kademe S cakl k Diod Testi Transistor Testi Sesli kaz Autorange RS-232 Boyut Pil Standart Donan m 3999 Count 3 3/4 Dijit 1000 V 400 mv, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V...± (0.5%+2) 750 V 400 mv, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V...± (1.5%+5) 20 A 400 μa, 40 ma, 20 A..± (1%+2) 20 A 400 μa, 40 ma, 20 A...± (1.5%+2) 40 MΩ 400 Ω, 4 KΩ, 40 KΩ, 400 KΩ, 4 MΩ, 40 MΩ...± (0.5%+2) 100 μf 40 nf, 4 μf, 100 μf...± (3%+5) 100 MHz 10 khz, 10 MHz± (0.01%+1) o C x 91.5 x 38 mm 9 V Kullanma K lavuzu, Test Problar, Tafl ma Çantas, RS-232 Kablosu ve Yaz l m 5

10 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE FLUKE 287 MULT METRE (ELEKTRON KTE KULLANIM Ç N) TEKN K ÖZELL KLER Tek elle çal flabilme Ekran ayd nlatmas Analog bar gösterge Autovolt Frekans / kapasite diod Direnç / Süreklilik 600V CATIII 6kV peak koruma DC VOLTAJ Kademe Çözünürlük DC Do ruluk mv mv ±0.05% mv 0.01 mv ±0.025% V V ±0.025% V V ±0.025% V 0.01 V ±0.03% V 0.1 V ±1% V 0.1 V ±0.5%+80 AC + DC VOLTAJ (45 Hz ~ 1 khz) Kademe Çözünürlük DC Do ruluk mv mv ±0.5% mv 0.01 mv ±0.5% mv 0.1 mv ±0.5% V V ±0.5% V V ±0.5% V 0.01 V ±0.5%+80 DC AKIM Kademe Çözünürlük DC Do ruluk μa 0.01 μa ±0.075% μa 0.1 μa ±0.075% ma ma ±0.05% MA 0.01 ma ±0.15% A A ±0.3% A A ±0.3%+2 REZ STANS Kademe Çözünürlük DC Do ruluk Ω Ω ±0.15% Ω 0.01 Ω ±0.05% kω kω ±0.05% kω kω ±0.05% kω 0.01 kω ±0.05% MΩ MΩ ±0.15% MΩ MΩ ±1.5% MΩ 0.01 MΩ ±1.5% MΩ 0.1 MΩ ±3% MΩ 0.1 MΩ ±8%+2 KAPAS TE Kademe Çözünürlük DC Do ruluk nf nf ±1.0% nf 0.01 nf ±1.0% nf 0.1 nf ±1.0% μf μf ±1.0% μf 0.01 μf ±1.0% μf 0.1 μf ±1.0% μf 1 μf ±1.0% mf 0.01 mf ±1.0% mf 0.01 mf ±2.0%+20 ISI Kademe Çözünürlük DC Do ruluk -200 ~ C C ±%+1 0 C -328 ~ F F ±% F LETKENL K Kademe Çözünürlük DC Do ruluk ns 0.01 ns ±1.0%+10 6

11 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE UT61E MULTIMETRE (ELEKTRON KTE KULLANIM Ç N) Güç LCD Boyutu Renk Net A rl k Boyut Standart Aksesuarlar Paket Tipi TEKN K ÖZELL KLER Temel Fonksiyonlar De er Aral Sapma DC Voltaj AC Voltaj AC Ak m DC Ak m Direnç Kapasite Frekans Frekans Yan t Görev Döngüsü Özel Fonksiyonlar Otomatik S ralama Diyod RMS Sürekli Buzzer Max Hold Tepe De eri Arka Ekran Ayd nlatma REL Uyku Modu Analog Çubuk Grafi i RS232 Girifl Korumas Input Impedance for DC Düflük Pil Göstergesi Max Ekran 200 mv / 2.2 V / 22 V / 220 V / 1000 V ±(0.1%+2) 220 mv / 2.2 V / 22 V / 220 V / 750 V ±(0.8%+10) 220 ma / 2200 ma / 2.2 ma / 220 ma / 2.2 A / 10 A ±(0.8%+10) 220 ma / 2200 ma / 2.2 ma / 220 ma / 2.2 A / 10 A ±(0.5%+10) 220 W / 2.2 kw / 22 kw / 220 kw / 2.2 MW / 22 MW / 220 MW ±(0.5%+10) 22 nf / 220 nf / 2.2 mf / 22 mf / 220 mf / 2.2 mf / 22 mf / 220 ±(3.0%+5) mf 10 Hz-220 MHz ±(0.01%+5) 45 Hz-10kHz 0.1%-99.9% Yaklafl k 15 dakika Yaklafl k 10 MW 7.5 V GENEL ÖZELL KLER 3 V Batarya (AAAx2) 65 x 43 mm Red and Grey 370 g 180x87x47 mm Tafl ma Çantas, Piller Kullan m Kitapç, Test Problar Çift Box

12 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE ARC 4210AC PENSAMPERMETRE ÖZELL KLER Çene Aç kl Okuma Çözünürlük DC Voltaj DC Voltaj Kademe AC Voltaj AC Voltaj Kademe DC Ak m AC Ak m AC Ak m Kademe Direnç Direnç Kademe Kapasite Kapasite Kademe Frekans Frekans Kademe Boyut Pil 30 mm 1999 Count 3 1/2 Dijit 600 V 200 mv, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V...± V 200 mv, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V...± A 500 A 500 AC...± MΩ 200 Ω, 2 KΩ, 20 KΩ, 2 MΩ, 20 MΩ...± MHz 40 Hz Hz 180 x 55 x 36 mm AAA 1/2 V x 2 8

13 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE UT202 PENSAMPERMETRE TEKN K ÖZELL KLER Temel Fonksiyonlar De er Aral Sapma DC Voltaj AC Voltaj AC Ak m Direnç S cakl k ( o C) S cakl k ( o F) Özel Fonksiyonlar Otomatik S ralama Diyod Sürekli Buzzer Max Hold Veri Saklama Tam Ekran Gösterge Uyku Modu Düflük Pil Göstergesi Input Impedance for DC Voltage Measurement Max Display Güç LCD Boyutu Renk Net A rl k Boyut Standart Aksesuarlar Paket Tipi 200 mv / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V 2 V / 20 V / 200 V / 600 V 2 A / 20 A / 200 A / 400 A 200 W / 2 kw / 20 kw / 200 kw / 2 MW / 20 MW -40 o C ~ 1000 o C -40 o F ~ 1832 o F Yaklafl k 10 MW 1999 GENEL ÖZELL KLER 3 V Batarya (AAAx2) 35.6 x 18 mm Red and Grey 220 g 210x75.6x30 mm Tafl ma Çantas, Piller Kullan m Kitapç, Test Problar Çift Box ±(0.8%+1) ±(1.2%+5) ±(1.5%+5) ±(1%+2) ±(1%+3) ±(1%+6) 9

14 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE PR ZDEN TOPRAKLAMA ÖLÇER ki renkli büyük LCD ekran Uzatmal kablosu ile 6m mesafeye kadar topraklama kontrolü yapabilme imkan lgili tüm standartlara uygun Ölçüm aral O Ω Çal flma voltaj ; 230 V (ph/n)-10/+6% 50/60 Hz çal flma frekans 340 gr a rl k 210x72x50 mm boyut FIRIN Ç ORTAM SICAKLI I ÖLÇME ALET LCD ekran Aç k devre sensör gösterge o C ölçüm aral 1 o C çözünürlük ±(1%+4) o C do ruluk 1 girifl adedi K tipi prop 9V pil Boyut 24x72x108 mm AYRICA TEK PROP OLARAKTA MEVCUTTUR 10

15 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE ARC A 505-CH DATALOGER S cakl klar 1 aral kla ölçer, kaydeder ve 5 günlük kay t al r. Al nan bu kay tlar özel bir yaz l mla grafik haline kolayl kla dönüfltürür Kay t moduna geçmek için önceden program ayarlar n yapman z gerekmez LOG tufluna bast n z an cihaz kendili inden kaydetmeye bafllar Di er kay t cihazlar nda önceden ölçüm süresini bilgisayar program vas tas yla ayarlama yapman z gerekmektedir 11

16 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE TESTO 174T SICAKLIK KAYIT C HAZI TESTO 174T s cakl k kay t cihaz seti (USB ba lant + yaz l m+cihaz) TEKN K B LG Haf za Depolama S cakl Çal flma S cakl Batarya Türü Boyutlar NTC Ölçüm Aral Do ruluk Çözünürlür ölçüm de eri o C o C 2 lityum batarya (CR2032) 60 x 38 x 18.5 mm o C ±0.5 o C ( o C) 0.1 o C 12

17 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE ARC A TERMOMETRE TEKN K ÖZELL KLER ÖLÇÜM ARALI I: ISI: Ç: C ~ 60 0 C (14 0 F ~ F) DIfi:-50 0 C ~ 70 0 C (-58 0 F ~ F) HASSAS YET: ISI: Ç/DIfi: ±1 0 C (±1.8 0 F) 0 0 C ~ 35 0 C (32 0 F ~ 95 0 F) ARALI INDA ±2 0 C (0 0 C ~ 35 0 C) ARALI ININ DIfiINDA NEM: % 5R.H. % 40 ~ % 80 R.H. 0 0 C ~ 35 0 C ARALI INDA, % 8 (0 0 C ~ 35 0 C) ÇÖZÜNÜRLÜK: 0,1 0 C (0,1 0 F) ISI SENSÖRÜ KABLO UZUNLU U: 1 METRE P L: 1.5V AAA AZAM VE ASGAR DE ERLER N OKUNMASI: MAX / MIN TUfiUNA BASTI INIZDA EN SON SIFIRLAMADAN O ANA KADAR KAYDED LEN EN YÜKSEK, EN DÜfiÜK ISI VE BA IL NEM DE ERLER N Ö RENEB L RS N Z. 13

18 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ Tüm so utucu gazlar için s z nt kaçak kontrolü yapar Yüksek hassasiyet Otomatik kapama Gaz s z nt n n yerini h zl ca belirler Sesli alarm Tepki süresi 2 saniyedir C çal flma s cakl Gaz probu 38 cm uzunlukta 330 gr A rl k Boyut 172x70x46 mm REFCO STARTEK GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ Mikro ifllemci kontrollü Tüm so utucu gazlar algılar SAE J1627 standardına göre onaylıdır ki farkl hassasiyet seviyesi Pil ömrünü korumak için otomatik kapanma özelli i 14 Teknik Bilgiler: Pil ömrü: 40 saat Hassasiyet: 3g / yıldan az (0.1oz/year) Sensör ömrü: yaklaflık. 30 saat Çalıflma sıcaklı ı: 0 C ile 50 C Isınma süresi: 2 saniyeden az Tepki süresi: Hemen Süreyi Sıfırla: Hemen Prob uzunlu u: 30 cm

19 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE TESTO GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ (ISITMA) (LPG - DO ALGAZ Ç N) B LG S Gaz sızıntı tespiti, gaz borularındaki sızıntıların belirlenmesi için yapılması gereken önemli bir ifllemdir. Korunmasız kısımlardan herhangi bir gaz sızıntısı yoksa, gaz borusu: sızdırmaz olarak tanımlanır. Bu demektir ki; korunmasız gaz boruları, harici sızdırmazlık için kontrol edilir. Sızıntılar; tesisat, birleflme yeri, vida yerleri ve gaz kontrol vanaları gibi ba lantı noktalarının kontrolü ile tespit edilir. Bunun yanı sıra, evlere giren ve hava çıkıfllarına ba lanan gaz borularının kontrolü de çok önemlidir. Uygulama farklı yollarla çalıfltırılabilir. Daha yaygın ve kullanıfllı bir yöntem ise, sızıntı oldu u anda köpük üreten köpük ortamını (sızıntı tespit ortamı) kullanmaktır. Gaz sızıntılarının tespiti için en yeni yöntem, elektronik gaz dedektörü kullanmaktır. TEKN K B LG Depolama S cakl Çal flma S cakl Batarya Ömrü O C O C 4 sa (LR03) TESTO GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ (SO UTUCU GAZLAR Ç N) B LG S Testo 316-3; so utkanlar için güvenilir ve her profesyonelin so utma ekipmanları arasında olması gereken bir kaçak dedektörüdür. Yüksek seviye 4 g/a duyarlılı ı sayesinde, en küçük kaçakları bile algılar ve SAE J1627, EN standartları gibi F-gazı yönetmeli ini de yerine getirir. Cihaz karakteristik e risi seçilmesine gerek kalmadan, açıldıktan hemen sonra kullanım için hazırdır. TEKN K B LG Depolama S cakl Çal flma S cakl Batarya Ömrü O C O C 16 sa 15

20 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE A-501 DIGITAL KOMB MANOMETRES 10 adet ölçüm birimi Maksimum / Minimum / Ortalama, gerçek zamanl ölçüm Büyük ayd nlatmal LCD ekran S f rlama ve veri karfl laflt rma Zay f pil ikaz ve otomatik kapanma Veri saklama ve hata kodu uyar s Ölçüm aral hpa Do ruluk 0.3% Çözünürlük 0.01 hpa Maximum statik bas nç 1.5 bar Pozitif bas nç 500 mbar Çal flma s cakl 32 derece F 122 derece ( derece) Saklama s cakl -40 derece derece Seçilebilir bölümler hpa - mbar - Pa - mm - H20 - inh20 - inhg - mmhg - psi - m/sn - fpm Batarya tipi 2AA batarya Batarya ömrü 50 sa (Ekran ayd nlatmas olmadan) Koruma s n f P 40 Ölçüm s kl 0.5 sn Boyutlar 170x55x33 mm A rl k 165 gr Aksesuarlar; hortum seti - ba lant hortumu TESTO 510 D G TAL KOMB MANOMETRES Sensör Tipi Ölçüm Aral Do ruluk ±1t dij Çözünürlük Fark Bas nç Sensörü hpa ±0.03 hpa ( hpa) ±0.05 hpa ( hpa) ± (0.1 hpa + 1.5% ölç. de.) ( hpa) 0.01 hpa 16 Genel Teknik Veriler Pozitif Bas nç Maks. Statik Bas nç Çal flma S cakl Saklama S cakl Seçilebilir Birimler Koruma S n f Batarya Tipi Batarya Ömrü Ölçüm S kl Boyutlar A rl k Garanti 500 mbar 1.5 bar o C o C hpa, mbar, Pa, mmh2o, inh2o, inhg, mmhg, psi, m/sn, fpm IP40 2 AA batarya 50 sa (ortalama, ekran ayd nlatmas olmadan) 0.5 sn 119x46x25 mm 90 g (batarya ve koruyucu bafll k ile) 2 y l

21 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE M KRODALGA KAÇAK DEDEKTÖRÜ Mikrodalga f r nlar n yayd radyasyon oran n h zl ve pratik flekilde görmenize imkan sa lar F r nlar n % 56 s 2 y ll k kullan m sonunda radyasyon s zd rmaya bafllar, bu s z nt FDA taraf ndan 5 mw/cm2 ile s n rland r lm flt r. Ölçümünüzü rahatl kla bu cihazla yapabilirsiniz mw/cm2 ölçüm aral 5.0 mw/cm2 uyar de eri ±1 db do ruluk 9V pil 151 gr 160x60x42 mm boyut DESIBELMETRE (SES GÜCÜ DÜZEY ÖLÇÜM C HAZI) TEKN K ÖZELL KLER Ölçüm Aral Ölçüm Kademeleri Çözünürlük Do ruluk Pil Boyut Standart Donan m db db, db, db, db (Auto) 0.1 db ±1.4 db 9V 210x55x32 mm Kullan m kitapç, tafl ma çantas, pil 17

22 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE LAZERL MESAFE ÖLÇME 60 METRE Ölçüm mesafe 0.1 m ~ 60 m (~197 ft 4) Ölçüm h z 3 time / s Pil tipi 2xAAA (1.5V) Pil ömrü minimum ölçüm için 116x49x28 mm boyut 100 gr a rl k (pil dahil) Lazer tipi 635 nm Lazer s n f SINIF 11 3 dakika sonra otomatik kapanma Otomatik lazer kapama 0.5 dk sonra Çal flma s cakl 0 o C ila+50 o C (+32 o F +104 o F) m 2 ve m 3 olarak ölçüm yapar LAZERL MESAFE ÖLÇME 30 METRE Menzil: 0.1 m ile 30 m aras Ölçüm hassasiyeti (2): tipik Lazer S n f : 2 Lazer tipi: 635 nm, 1 nm Kendili inden Kapanma: 180 sn sonra Sürekli Ölçüm: Evet Toplama/Ç karma: Evet Alan Hesaplama: Evet Hacim Hesaplama: Evet Dolayl Yükseklik Ölçümü: Evet Ölçüler (YxDxG): 123x50x26 mm Pilin Çal flma Ömrü (2 adet AAA): 3000 ölçüme kadar A rl k: 100 gram S cakl k Aral : Saklama: o C aras Çal flt rma: o C aras 18

23 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE SU SERTL K ÖLÇÜM K T Deney kab analiz edilecek su ile çalkalan r. 5 ml çizgisine kadar numune doldurulur. ndikator Buffer Solüsyonu ndan üç damla damlat l r. Çalkalan r. Su sert ise erguvani k rm z renk oluflur. Titrasyon Solüsyonu damla damla ilave edilir ve her damladan sonra çalkalan r. Titrasyon bafllang c ndaki erguvani k rm z renk yeflile dönüfltü ü anda deney sonuçlanm fl olur. Damlatma ifllemi dik tutularak yap lmal d r. SU MANOMETRES VE ADAPTÖR 1/4-3/4 19

24 SO UTUCU EK PMANLAR 02

25 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE TÜM GAZLAR Ç N SET D J TAL MANIFOLD GRUBU ÖZELL KLER So utucu Bas nç Göstergesi S cakl k Göstergesi S cakl k Çözünürlü ü Bas nç Hassasiyeti S cakl k Hassasiyeti Ortam Nem Maksimum Afl r Bas nç Güç Boyut A rl k DE ER R11, R123, R404A, R414B, R600A, R428A R12, R124, R406A, R744, R426A, R417A R13, 134a, R407A, R422A, R1234fy, R437A R22, R290, R407C, R422D, R424A, R23, R401A, R408A, R427A, R434A, D728 R32, R401B, R409A, R502, R422B R113, R402A, R410A, R507A, R416A R114, R402B, R413A, R508B, R420A psi bar Kpa Mpa o C o F 1 o C ; 1 o F ± 0.75 % ±2k 10~90 % RH 75 bar, 7500 kpa, 7.5 MPa, 1087 psi 4x1.5 V 210x130x75 mm 1.2 kg 22

26 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE TÜM GAZLAR Ç N SET REFCO D J TAL MANIFOLD GRUBU DIGIMON-SE-3-PLUS-CLAMP-VAC Yeni seri elektronik LCD ekranl Digital 2 yollu manifold R410a dahil 50 so utucu gaz D fl s cakl k sensörü superheat ve subcool ölçümleri 150 cm 5 adet (2 adet R410a için) hortum seti Klamp ve Vakum Sensör ile çantas 23

27 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE ANALOG VAKUM SAAT GZDSE001 GZDSE002 ARC TECHNIC VG80 REFCO SV R600 ALÇAK BASINÇ SAAT GZDSE004 GZDSE005 ARC TECHNIC REFCO R600 REFCO MANOMETRELER 68 MM GZDSE006 GZDSE007 GZDSE008 GZDSE009 GZDSE010 GZDSE011 GZDSE012 GZDSE013 R22/134A/404A ALÇAK BASINÇ R22/134A/404A YÜKSEK BASINÇ R134A/404A/507 ALÇAK BASINÇ R134A/404A/507 YÜKSEK BASINÇ R22/407C/410A ALÇAK BASINÇ R22/407C/410A YÜKSEK BASINÇ R410A ALÇAK BASINÇ R410A YÜKSEK BASINÇ ARC TECHNIC MANOMETRELER 68 MM GZDSE014 GZDSE015 GZDSE016 GZDSE017 GZDSE018 GZDSE019 GZDSE020 GZDSE021 GZDSE022 GZDSE R22/134A/407C ALÇAK BASINÇ R22/134A/407C YÜKSEK BASINÇ R22/404/407C ALÇAK BASINÇ R22/404/407C YÜKSEK BASINÇ R22/134A/410A ALÇAK BASINÇ R22/134A/410A YÜKSEK BASINÇ R22/407C/410 ALÇAK BASINÇ R22/407C/410 YÜKSEK BASINÇ R410A ALÇAK BASINÇ R410A YÜKSEK BASINÇ

28 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE REFCO VAKUM POMPALARI ki kademeli döner kanatlı pompa Ya seviyesi kolay görüntüleme için gözetleme camı Her 20 çal flma saatinde ya de ifltirilmelidir RL-2 REFCO VAKUM POMPASI RL m 3 / h A IRLIK : 3.8 KG SERBEST HAVA HACM : 35 I / dakika (1.25 cfm) FABR KA M KRON : 15 mikron MOTOR : 0.16 KW (1/2 HP, 2400 rpm) BA LANTI : 1/4 SAE RL-8 REFCO VAKUM POMPASI RL m 3 / h A IRLIK : 11.8 KG SERBEST HAVA HACM : 150 I / dakika (5.3 cfm) FABR KA M KRON : 15 mikron MOTOR : 0.37 KW (1/2 HP, 2800 rpm) BA LANTI : 1/4 SAE + 3/8 SAE ile entegre küresel vana 25

29 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE VAKUM POMPASI Ç FT KADEMEL VX m 3 / h Çift Aflamal Vakum Pompas Serbest Hava Yer De iflimi Model Voltaj CFM L/Min 2XZ-0.5(A) 2XZ-1(A) 2XZ-1.5(A) 2XZ-2(A) 2XZ-3(A) 2XZ-4(A) 2XZ-5(A) 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V ~50Hz ~60Hz ~50Hz ~60Hz ~50Hz ~60Hz ~50Hz ~60Hz ~50Hz ~60Hz ~50Hz ~60Hz ~50Hz ~60Hz En Yüksek Vakum K smi Bas nç Toplam Bas nç 3x10-1 Pa 22.5 Mikron 3x10-1 Pa 22.5 Mikron 3x10-1 Pa 22.5 Mikron 3x10-1 Pa 22.5 Mikron 3x10-1 Pa 22.5 Mikron 3x10-1 Pa 22.5 Mikron 3x10-1 Pa 22.5 Mikron Motor (HP) Girifl Ba lant s Ya Kapasitesi Boyutlar (cm) Net A rl k (kg) 1/4 1/4 Alev x120x /3 1/4 Alev x120x /3 1/4 & 3/8 Alev x135x /2 1/4 & 3/8 Alev x135x /4 1/4 & 3/8 Alev x148x /4 & 3/8 Alev x148x /4 & 3/8 Alev x148x

30 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE VALUE VAKUM POMPASI Ç FT KADEMEL VE 215 N VE 280 N 2.5 m 3 / h 12.7 m 3 / h ELEKTR K GÜCÜ AKIfi HIZI VAKUM GÜCÜ KADEME GÜÇ EMME BORUSU ÇAPI YA KAPAS TES ÖLÇÜLER A IRLIK 50 Hz m 3 /h 170 I/min 2*10-1 Pa 15 micron ki Kademe 1/4 HP 1/4 Flare 200 ml 308 * 124 * kg ELEKTR K GÜCÜ AKIfi HIZI VAKUM GÜCÜ KADEME GÜÇ EMME BORUSU ÇAPI YA KAPAS TES ÖLÇÜLER A IRLIK 50 Hz m 3 /h 226 I/min 2*10-1 Pa 15 micron ki Kademe 1 HP 1/4 & 3/8 Flare 590 ml 400 * 145 * kg 27

31 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE OTOMAT K KES C L GAZ fiarj S STEM Sadece R-600a gaz için YAKINDA D J TAL GAZ TERAZ S 0-2 KG R600 Ç N gr ölçüm aral Display 6 dijit fl kl Ölçüm hassasiyeti % 0.5 gr Her ölçü birimde tart yetene i (gr, oz, lb) Kolayca kalibrasyon özelli i Üst üste miktar tart m yetene i 28

32 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE REFCO GR KAPAS TEL ±1 GR HASSAS YETL R134a-R22a-R410a-R12a GAZ TERAZ S 100 KG 100 KG KAPAS TEL 2 GR HASSAS YETL R134a-R22a-R410a-R12a GAZ TERAZ S OTOMAT K KESMEL 100 KG 100 KG KAPAS TEL 2 GR HASSAS YETL R134a-R22a-R410a-R12a 29

33 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE GAZ TERAZ S 50 KG R134a-R22a-R410a-R12a F YATI kg tart m aral 2g/0.01 Ib/0.1oz hassasiyet % 0.05 do ruluk LCD (7 segment) ekran -10 o C ~ 40 o C (14 o F ~ 104 o F)75% 237x237 mm platform boyutu 5 kg cihaz a rl RH çal flma ortam GAZ TERAZ S OTOMAT K KESMEL 50 KG R134a-R22a-R410a-R12a F YATI kg tart m aral 2g/0.01 Ib/0.1oz hassasiyet % 0.05 do ruluk LCD (7 segment) ekran -10 o C ~ 40 o C (14 o F ~ 104 o F)75% 237x237 mm platform boyutu 5 kg cihaz a rl RH çal flma ortam 30

34 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE GAZ GER KAZANIM ÜN TES 1 HP, ya s z kompresör ile ekonomik kurtarma R410A dahil olmak üzere tüm yayg n olarak kullan lan so utucu için uygundur ARI ve CE sertifikas onayl KARAKTER ST K So utucu Güç Kayna Motor Motor H z Maksimum Ak m Çekimi Kompresör Kapama Otomatik Güvenlik yileflme Oran Buhar S v tme / Çekme Çal flma S cakl Boyutlar DE ER Kategori III: R12, R134a, R401C, R406A, R500 Kategori IV: R22, R401A, R401B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412B, R502, R509 Kategori V: R402A, R404A, R407A, R407B, R407A, R V / 50 Hz 3/4 HP Hz 220 V Oli -daha az, hava so utmal, 1- piston tarz 38.5 bar / 3850 kpa (558 psi) Kategori III Kategori IV Kategori V 0.23 kg/dk kg/dk kg/dk kg/dk kg/dk kg/dk kg/dk kg/dk kg/dk. 0 C ile -40 C 400 x 250 x 355 mm VRR12L 13 KG VRR12L GAZ GER KAZANIM ÜN TES VRR12L-OS 14.2 KG VRR12L-OS GAZ TEKRAR KULLANIMI Ç N 31

35 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE REFCO GAZ GER KAZANIM ÜN TES REFCO ENVIRO VRR12L GAZ GER KAZANIM ÜN TES R410a gaz dahil tüm CFC, HCFC ve HFC gazlar için ya s z 3/4 HP kompresörlü geri toplama istasyona 378 kg/saat Push-Pull. 138 kg/saat likit ve 22 kg/saat buhar kapasiteli REFCO ENVIRO-DUO VRR12L GAZ GER KAZANIM ÜN TES R410a gaz dahil tüm CFC, HCFC ve HFC gazlar için ya s z 1 HP kompresörlü geri toplama istasyona 570 kg/saat Push-Pull. 210 kg/saat likit ve 33 kg/saat buhar kapasiteli 32

36 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE GAZ fiarj HORTUMLARI R410a Gaz Aparat R410a 800 PS KIRMIZI 1/4-5/16 TEKL R134a - R22a, KIRMIZI, SARI, MAV 3 LÜ SET 1/4-1/4 90 CM 120 CM 150 CM 180 CM 300 CM 90 CM 120 CM 150 CM 180 CM 225 CM R410a 800 PS SARI 1/4-5/16 TEKL R 410a SARI, MAV, KIRMIZI 3 LÜ SET 1/4-5/16 90 CM 120 CM 150 CM 180 CM 300 CM 90 CM 120 CM 150 CM 180 CM 300 CM R410a 800 PS MAV 1/4-5/16 TEKL R134a - R22a, KIRMIZI, SARI, MAV TEK 1/4-1/4 90 CM 120 CM 150 CM 180 CM 300 CM 90 CM 120 CM 150 CM 180 CM 225 CM stenilen boyda ve renkte (sar, siyah, mavi ve k rm z ) 33

37 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE REFCO GAZ fiarj HORTUMLARI R410a 800 PS KIRMIZI 1/4-5/16 TEKL R134a - R22a, KIRMIZI, SARI, MAV 3 LÜ SET 1/4-1/4 90 CM 120 CM 150 CM 180 CM 300 CM 90 CM 120 CM 150 CM 180 CM 300 CM R410a 800 PS SARI 1/4-5/16 TEKL R 410a SARI, MAV, KIRMIZI 3 LÜ SET 1/4-1/4 90 CM 120 CM 150 CM 180 CM 300 CM 90 CM 120 CM 150 CM 180 CM 300 CM R410a 800 PS MAV 1/4-5/16 TEKL R134a - R22a, KIRMIZI, SARI, MAV TEK 1/4-1/4 90 CM 120 CM 150 CM 180 CM 300 CM 90 CM 120 CM 150 CM 180 CM 300 CM 34 stenilen boyda ve renkte (sar, siyah, mavi ve k rm z )

38 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE OKS JEN KAYNAK SET (LPG TÜP HAR Ç) ELÇEK VE AY fialuma ELÇEK VE NORMAL BEK 35

39 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE AYGAZ OKS JEN SAAT GZDSE024 AYGAZ OKS JEN SAAT ELÇEK SAP GZDSE025 ELÇEK SAP ALEV GER TEPME EMN YET VALFLER GZDSE026 GZDSE027 HORTUM ARASI Ç N - OKS JEN HORTUM ARASI Ç N - YANICI GAZ 2 NO AY fialuma GZDSE028 2 NO AY fialuma 3 NO AY fialuma GZDSE029 3 NO AY fialuma 36

40 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE GAZ KAYNAK DÖNÜfiÜM SET GZDSE030 GAZ KAYNAK DÖNÜfiÜM SET ALÜM NYUM-ALÜM NYUM & ALÜM NYUM-BAKIR Ç N 6 MM X 4 METRE MAV HORTUM 6 MM X 4 METRE KIRMIZI HORTUM 2 ADET ALEV GER TEPME EMN YET VALF 1 ADET EL ÇEK SAP 1 ADET 2 NO AY fialuma (AL-AL / AL-CU) KAYNAK Ç N 2 ADET 3 NO AY fialuma BEK UCU (CU-BUNDY-TÜM BAKIR ÇAPLARI) 8 ADET HORTUM KELEPÇES KAYNAK ISISI KORUMA ÖRTÜSÜ (PORSELEN YÜN) (DRAYER - KONDENSER - DE fi MLER NDE YANMAYI VE SARARMAYI ÖNLEMEDE KULLANILIR) 37

41 SO UTUCU GAZLAR 03

42 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE R-410a DUPONT SUVA OR J NAL TÜP (11.34 KG) MARKA: SUVA GRUBU: SO UTUCU AKIfiKANLAR ÜRET C : DUPONT ÜRET M YER : AMER KA ASHRAE NO: 410A YA T P : POE GWP: YER NE GEÇT AKIfiKAN: 22 GÜVENL K GRUBU: A1 AMBALAJ TÜRÜ: KULLAN AT S L ND R R-134a DUPONT SUVA OR J NAL TÜP (13.62 KG) MARKA: SUVA GRUBU: SO UTUCU AKIfiKANLAR ÜRET C : DUPONT ÜRET M YER : AMER KA ASHRAE NO: 134A YA T P : POE GWP: YER NE GEÇT AKIfiKAN: 12, 22 GÜVENL K GRUBU: A1 AMBALAJ TÜRÜ: KULLAN AT S L ND R R600a C-GAZ (420 GR) MARKA: CANTAfi - C GAZ GRUBU: SO UTUCU AKIfiKANLAR ASHRAE NO: 600A YA T P : POLY-ALPHA OLEFIN, MO GWP: 3 YER NE GEÇT AKIfiKAN: 12B1, 114 GÜVENL K GRUBU: A3 AMBALAJ TÜRÜ: KULLAN AT S L ND R R 600a C-GAZ OR J NAL TÜP VANASI (420 GR) 40

43 SO UTMA GRUBU AKSESUAR MALZEMELER 04

44 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE HANSEN SOKET ARC ARC KAP LER HANSEN SOKET SERV S BORUSU HANSEN SOKET P NÇOFF PENSE ARC P NÇOFF PENSE NEL P NÇOFF PENSE ARC NEL P NÇOFF PENSE KAP LER KESME MAKASI ARC KAP LER KESME MAKASI KOMPRESÖR SÖKME - TAKMA APARATI Kompresör de iflim ifllemi yaparken bükülü olan saclar aç p yeni kompresörü takt ktan sonra tekrar saclar bükmemize yarar GZDKS SÖKME - TAKMA APARATI

45 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE BAKIR BORU BÜKME SET 3/8-7/8 ARC BAKIR BORU BÜKME SET TORKLU ANAHTAR TAKIMI GZDSA001 TORKLU ANAHTAR TAKIMI KADEMEL BORU fi fi RME GZDSA002 1/4-3/8-1/2-5/8 & 3/4 fi fi RMEL HAVfiA TAKIMI GZDSA NOX SAC KESME MAKASI VE BIÇA I GZDSA004 GZDSA005 SAC KESME MAKASI YEDEK BIÇA I 43

46 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE BAKIR BORU TORKLU HAVfiA ARC BAKIR BORU TORKLU HAVfiA BAKIR BORU KESME KÜÇÜK T P ARC BAKIR BORU KESME KÜÇÜK T P BAKIR BORU KESME BÜYÜK T P ARC BAKIR BORU KESME BÜYÜK T P KL MA TEM ZLEME SIVISI 5 LT. ARC KL MA TEM ZLEME SIVISI KL MA TEM ZLEME POMPASI GZDSA004 GZDSA005 2 LT 5 LT 44

47 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE R-600 TÜP VANASI ARC R-600 TÜP VANASI REFCO VACUM POMPA YA I ARC L TRE KL MA TARA I ARC KL MA TARA I NO-FROST SOKET SÖKME TORNAV DASI ARC SOKET SÖKME TORNAV DASI S BOP SÖKME TORNAV DASI ARC S BOP SÖKME TORNAV DASI 45

48 KOMPLE TAKIM ÇANTALARI & OZON JENERATÖRÜ & ELEKTR KL SU POMPASI 05

49 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE BEYAZ EfiYA TAKIM ÇANTASI KOMPLE SET 48 ABS TAKIM ÇANTASI MULTIMETRE WATTMETRE TERMOMETRE DATA LOGER (2 ADET) B TS UÇ TAKIMI EL FENER TELESKOP K AYNA 5 METRE F SCO 8 KURBA CIK ANAHTAR 12 KURBA CIK ANAHTAR 0/10 BAR SU MANOMETRE VE ADAPTÖR 0/60 MBAR DO ALGAZ MANOMETRES VE ADAPTÖR ÜNYON KUTUSU M N SU TERAZ S AÇIK A IZ ANAHTAR (8X9-10X11-12X13-14X15-16X17) 190 MM KONTROL KALEM KLEMENS TORNAV DA NO: 1 TOPAÇ YILDIZ VE TOPAÇ DÜZ TORNAV DA PENSE 180 MM KARGABURUN 160 MM YANKESK 160 MM SOKET SÖKME TORNAV DASI B TS TORNAV DA SAPLI GALOfi (10 ADET) S BOP ANAHTARI

50 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE KL MA EfiYA TAKIM ÇANTASI KOMPLE SET ABS TAKIM ÇANTASI MULTIMETRE PENSAMPERMETRE TERMOMETRE R 410 YÜKSEK BASINÇ SAAT VE 90 CM fiarj HORTUMU R 22 YÜKSEK BASINÇ SAAT VE 90 CM fiarj HORTUMU B TS UÇ TAKIMI 5 METRE F SCO 8 KURBA CIK ANAHTAR 160 MM YAN KESK ÜNYON KUTUSU MM ALLEN ANAHTAR KISA T P KLEMENS TORNAV DA 1 NO TOPAÇ YILDIZ VE TOPAÇ DÜZ TORNAV DA 190 MM KONTROL KALEM GALOfi (10 ADET) S BOP ANAHTARI 49

51 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE OZON JENERATÖRÜ SU SEB L VE BUZDOLABI DEZENFEKTASYONU ÖZELL KLER 200 mgr/h KAPAS TEL 2 FARKLI HÜCREYE SAH PT R TOPLAM KAPAS TE 400 mgr/h d r KULLANIM ALANLARI ARAÇ DEZENFEKS YONUNDA OTEL ODALARI DEZENFEKS YONUNDA AR-GE UYGULAMALARINDA ORTAM HAVASI DEZENFEKS YONUNDA KOKU G DER M NDE SU SEB L DEZENFEKS YONUNDA 50

52 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE ELEKTR KL SU POMPASI P narl buzdolaplar ndan sa l kl so uk su ve buz elde etmek için kullan l r. Ayr ca çay kahve makinalar, yat mutfaklar ve karavanlar ile genifl bir kullan m alan na sahiptir. Size sa l kl suyu kesintisiz iletir Su pompas n n ba l olud u sistemden su almak istendi inde, pompa üzerindeki bas nç anahtar alçak bas nç ile kapal konumuna gelir. Otomatik olarak devreye giren ürünümüz, damacanadaki suyu, buzdolab veya benzeri cihaza pompalar. Su ak fl kesildi inde, bas nç anahtar yüksek bas nç ile aç k konum al r ve pomya otomatik olarak durur. Damacana içindeki emme borusu ucunda bulunan iletken alg lay c, su bitti inde pompay otomatik olarak durdurur ve emme borusundaki çek valf de su geri dönüflünü önler. 51

53 ELEKTR KL EL ALETLER 06

54 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE D25123K SDS-PLUS PNÖMAT K MATKAP DC740KA Ç FT AKÜ fiarjli TORNAV DA Elektronik Sa /Sol Gücü Yüksüz H z Darbe Oran Darbe Gücü Betonda Delme Kap. A rl k / 800 Watt dev/dak dar/dak J 26 mm 2.9 Kg Elektronik / Sa -Sol Akü Maksimum Tork Yüksüz H z Mandren Kapasitesi Tafl ma Çantas Çift Akü / 12 V/1.3 Ah NiCd 26 Nm 0-350/ dev/dak. 10 mm D25501K SDS-MAX KIRICI-DEL C DWD024 DARBEL MATKAP DC733K1 Elektronik Sa /Sol Gücü Yüklü H z Darbe Oran Darbe Gücü Betonda Delme Kap. A rl k - / Watt 400 dev/dak 2740 dar/dak 11 J 40 mm 6.15 Kg Ç FT AKÜ fiarjli TORNAV DA D28111 Elektronik Sa /Sol Gücü Yüksüz H z Maksimum Tork Mandren Kapasitesi Tafl ma Çantas / 650 Watt dev/dak 8.6 Nm 13 mm - AVUÇ Ç TAfiLAMA MOTORU Elektronik / Sa -Sol Akü Maksimum Tork Yüksüz H z Mandren Kapasitesi Tafl ma Çantas Çift Akü / 14.4 V/1.5 Ah NiCd 30 Nm 0-400/ dev/dak. 10 mm Toz Atma Sistemi - Elektronik - Gücü 850 Watt Yüksüz H z dev/dak Disk Çap 115 mm Titreflimi Emen Yan Sap - 54

55 D26411 SICAK HAVA TABANCASI GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE fiarjli DARBES Z V DALAMA/MATKAP EPC12CABK50 DW341 Gücü Hava Ak m Is Ayar S cakl k Aksesuar 1800 Watt 250/450 lt/dak Elektronik / C DEKUPAJ TESTERE Elektronik (Sa /Sol) Voltaj 12.0 V/1.2 Ah Akü fiarj Süresi 3 saat Yüksüz H z dev/dak Mandren Kapasitesi 10 mm Tork Ayar 24 kademe Anahtars z Mandren Çift Akü Tafl ma Çantas /Aksesuar DARBEL MATKAP KR604CRES METAL / A AÇ 5 L METAL UÇ 5 L A AÇ UÇ Elektronik Gücü Yüksüz Darbe H z Kesme Kapasitesi Derinlik Hareketi Pandül Hareketi 550 Watt dar/dak 85 mm 20 mm 4 DEKUPAJ TESTERE UCU CD115 Elektronik (Sa /Sol) Gücü Yüksüz H z Mandren Kapasitesi Anahtars z Mandren Mil Kilidi Tafl ma Çantas 600 Watt dev/dak 13 mm Manuel - TAfiLAMALAR CD115 Gücü Yüksüz H z Disk Çap Mil Kilidi Tafl ma Çantas 710 Watt dev/dak 115 mm - 55

56 KD990KA GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE PNÖMAT K MATKAP SDS PLUS CP2525 KOMPRESÖR Elektronik (Sa /Sol) Gücü Yüksüz H z Darbe Oran Tek Darbe Gücü Beton Delme Kapasitesi 850 Watt dev/dak dar/dak 2.4 J 26 mm Motor Gücü Voltaj Çal flma Bas nc Hava Girifl Kapasitesi Tank Kapasitesi Gürültü Düzeyi A rl k 2 Hp 230 V / 50 Hz 8 Bar 240 lt/dak 24 lt 75 db (A) 4 m 25 kg KS800S DEKUPAJ TESTERES CP5050 KOMPRESÖR Elektronik Gücü Yüksüz H z Pandül Hareketi Lazer K lavuzu 45 0 Aç l Kesim Toz Emme/Üfleme Tafl ma Çantas 520 Watt dev/dak Motor Gücü Voltaj Çal flma Bas nc Hava Girifl Kapasitesi Tank Kapasitesi Gürültü Düzeyi A rl k 2 Hp 230 V / 50 Hz 8 Bar 240 lt/dak 50 lt 75 db (A) 4 m 31 kg KOMPRESÖR KX2000K SICAK HAVA TABANCASI CP100/2 Gücü Hava Ak m Is Ayar Çal flma S cakl Tafl ma Çantas /Aksesuar 2000 Watt 300/650 lt/dak Elektronik 50 0 C / C Motor Gücü Voltaj Çal flma Bas nc Hava Girifl Kapasitesi Tank Kapasitesi Gürültü Düzeyi A rl k 2 Hp 230 V / 50 Hz 10 Bar 250 lt/dak 100 lt 77 db (A) 4 m 56 kg 56

57 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE HP1641 K DARBEL MATKAP 4327 DEKUPAJ TESTERE Sürekli Ak m Girifli Kapasite Boflta Devir Net A rl k Ak m 680 W Beton: 16 mm Çelik: 13 mm Ahflap: 30 mm Devir/Dk. 2 kg 3.0 Ah Sürekli Ak m Girifli Kapasite Vurufl Uzunlu u Vurufl Say s Net A rl k Ak m 450 W Çelik: 6 mm Ahflap: 65 mm 18 mm kg 2.1 Ah HR2470 PNÖMAT K MATKAP SDS PLUS GA4530 AVUÇ Ç TAfiLAMA Sürekli Ak m Girifli Kapasite Boflta Devir Net A rl k Ak m Enerji 780 W Buat: 65 mm Beton: 24 mm Çelik: 13 mm Ahflap: 32 mm Devir/Dk. 2.6 kg 3.4 Ah 2.7 Joule Sürekli Ak m Girifli Kapasite Boflta Devir Mil Çap Net A rl k Ak m 720 W 115 mm Devir/Dk. M kg 3.2 Ah HR3540C PNÖMAT K MATKAP SDS MAX 9557HNX AVUÇ Ç TAfiLAMA Sürekli Ak m Girifli Kapasite Boflta Devir Net A rl k Ak m Enerji 850 W Beton: 35 mm Karot: 90 mm Devir/Dk. 4.8 kg 8.2 Ah 6.2 Joule Sürekli Ak m Girifli Kapasite Boflta Devir Mil Çap Net A rl k Ak m 840 W 115 mm Devir/Dk. M kg 3.8 Ah 57

58 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE 6281DWAE AKÜLÜ MATKAP V DALAMA JN1601 SAC KESME MAK NESI Kapasite Boflta Devir Maxsimum Tork Net A rl k Güç-Kapasite Akü Mandren Çelik: 10 mm Ahflap: 25 mm / 1300 d/d. 36 / 20 N.m 1.6 Kg 14.4 V / 2.0 Ah / Ni-Cd /8-24 difl HG551VK Sürekli Ak m Girifl 400 N.m ile Çelik Kesme 600 N.m ile Çelik Kesme 800 N.m ile Çelik Kesme 200 N.m ile Alüminyum Kesme Minimum Kesme Çap Kesme Say s A rl k Ak m 660 Watt 3.2 mm 2.5 mm 1.5 mm 4.0 mm 50 mm dev/dk 3.5 kg 3.0 Ah SICAK HAVA TABANCASI 6271DWAE AKÜLÜ MATKAP V DALAMA Sürekli Ak m Girifli S cakl k De eri Net A rl k Hava Ak m 1800 W kg 250 / 550 L / Dk. PROMAX TAfi MOTORU Kapasite Boflta Devir Maxsimum Tork Net A rl k Güç-Kapasite Akü Mandren Çelik: 10 mm Ahflap: 25 mm / 1300 d/d. 18 / 30 N.m 1.6 Kg 12 V / 1.3 Ah / Ni-Cd /8-24 difl PM71001 Çal flma Voltaj Motor Gücü Tafl Ölçüsü A rl k Ebatlar 220 V.AC / 50 Hz 150 Watt 125x16x12.7 mm 5.2 kg 285x180x205 mm 58

59 N NJA PLUS 130 LAWOR YIKAMA MAK NASI GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE MONOFAZE TEZGAH T P MATKAP OUANTUM B13 Max. Bas nç 130 Bar Debi 420 lt./s Motor Gücü 1800 Watt Oto. Stop Sistemi Mevcut Hortum 4 mt A rl k 8 kg Ölçü 39x26x52 Motor Gücü 300 W 230 Volt ~ 50 Hz Delme Kapasitesi (max) Ø 13 mm Çal flma Aral 104 mm fl Mili Hareketi 50 mm fl Mili H zlar d/dak. Kademe 5 fl Mili Ba lant s Sabit B16 Tabla UxG 160x160 mm Slot Geniflli i 14 mm Tabla E imi/dönüflü 45 O ± / 360 O Tabla-Mil Mesafesi 240 mm Stand-Mil Mesafesi 325 mm Sütun Çap Ø 46 mm UxGxY 420x220x580 mm Net A rl k 19 kg Ç FT AKÜ fiarjli TORNAV DA fiarjli MATKAP L -ON P L AKÜLÜ fiarjli Model: Devir Tip:14,4 V 2,0 Ah Çift Vitesli Vidalama Çift Bataryal Sa sol dönüfllü Anahtars z Mandren Ayarlanabilir devir h z Otomatik frenleme Çantal Pil fiarj Cihaz Makita ile uyumludur / dakika / dakika Devir Tip:12 V 10 mm Çift Vitesli Vidalama Çift Bataryal Sa sol dönüfllü Anahtars z Mandren Ayarlanabilir devir h z Otomatik frenleme Çantal 59

60 EL ALETLER 07

61 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE CERPA X-PLUS KOMB NE PENSE Standart: DIN / ISO 5746 TS Sertlentirilmifl, özel alet çeli i MM 180 MM 200 MM Mat krom kaplama Yumuflak ve sert teller için derin diflli tutucu ve kesici a zlar ZELTAfi KOMB NE PENSE Sertlentirilmifl, özel alet çeli i MM 180 MM 200 MM Mat krom kaplama Yumuflak ve sert teller için derin diflli tutucu ve kesici a zlar 62

62 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE CERPA X-PLUS YANKESK Standart: DIN / ISO 5749 TS Sertlentirilmifl, özel alet çeli i MM 180 MM Mat krom kaplama Yumuflak ve sert teller için kesici a zlar ZELTAfi YANKESK MM 180 MM Sertlentirilmifl, özel alet çeli i Mat krom kaplama Yumuflak ve sert teller için kesici a zlar 63

63 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE CERPA X-PLUS KARGABURUN Standart: DIN / ISO 5745 TS 60-7 Sertlentirilmifl, özel alet çeli i Mat krom kaplama MM 200 MM Yumuflak ve sert teller için derin diflli tutucu ve kesici a zlar ZELTAfi KARGABURUN MM 160 MM 180 MM 200 MM Sertlentirilmifl, özel alet çeli i Mat krom kaplama Yumuflak ve sert teller için derin diflli tutucu ve kesici a zlar 64

64 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE X-PLUS DÜZ UÇLU TORNAV DA Standart: DIN / ISO /2 TS 59-1/3/4 Mat krom kaplamal krom vanadyum süngü Manyetik düz uç X X X X X X X X X X X X 175 Endüstriyel kullan m X-PLUS YILDIZ UÇLU TORNAV DA Standart: DIN / ISO /2 TS 59-1/5/6 Mat krom kaplamal krom vanadyum süngü Manyetik y ld z uç PH0 X 60 PH0 X 80 PH1 X 80 PH1 X 100 PH1 X 125 PH1 X 150 PH2 X 100 PH2 X 125 PH2 X 150 PH3 X 150 Endüstriyel kullan m 65

65 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE X-PLUS TORX UÇLU TORNAV DA Mat krom kaplamal krom vanadyum süngü T8 X 50 T9 X 60 T10 X 80 T15 X 80 T20 X 100 T25 X 100 T27 X 115 T30 X 115 T40 X 130 Manyetik torx uç Endüstriyel kullan m X-PLUS LOKMA UÇLU TORNAV DA Standart: DIN 3125, ISO 2236, TS Mat krom kaplamal krom vanadyum süngü Derin lokma uçlar X X X X X X X X X X X X 125 Endüstriyel kullan m 66

66 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE X-PLUS TORNAV DA TAKIMLARI PARÇA DÜZ / YILDIZ 7 PARÇA TORX TORNAV DA Mat krom kaplamal krom vanadyum süngü Endüstriyel kullan m X-PLUS TOPAÇ DÜZ UÇLU TORNAV DA Standart: DIN ISO /2 TS 59-1/3/ X X X 25 Sertlentirilmifl, özel alet çeli i Mat krom kaplama Endüstriyel kullan m X-PLUS TOPAÇ YILDIZ UÇLU TORNAV DA Standart: DIN ISO /2 TS 59-1/5/6 Sertlentirilmifl, özel alet çeli i PH1 X 25 PH2 X 25 Mat krom kaplama Endüstriyel kullan m 67

67 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE LOKMA ANAHTAR TAKIMI 18 PARÇALI - 1/2 (Metal Çantal ) C rc r Kolu 255 MM T Kol 300 MM Uzatma Kolu 125 MM Universal Mafsal 72 MM LOKMA ANAHTAR TAKIMI 18 PARÇALI - 1/4 (Metal Çantal ) C rc r Kolu 150 MM T Kol 115 MM Uzatma Kolu 100 MM Universal Mafsal 35 MM KONTROL KALEM Standart: DIN Krom vanadyum çelik MM 185 MM Özel tasar ml dü me uçlar V aras gerilimi test eder 68

68 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE KURBA ACIK ANAHTAR Standart: DIN 3117, TS ISO (6 ) 150 MM (8 ) 200 MM (10 ) 250 MM (12 ) 300 MM S cak dövülmüfl sertlendirilmifl özel alet çeli i Siyah fosfalt gövde Dald rma PVC saplar, metrik skala MANfiONLU BORU ANAHTARI 90 0 Standart: DIN 5234, TS (1 ) L=320 MM (1-1/2 ) L=425 MM (2 ) L=560 MM Sertlefltirilmifl krom-vanadyum çelik Kaymay engelleyen derin diflli tutucu a zlar SPES YAL MAFSALLI FORT PENSE Standart: DIN / ISO MM Sertlefltirilmifl krom-vanadyum çelik siyah fosfat kaplamal gövde 7 pozisyonlu spesiyal mafsal ÜN VERSAL AYARLI PENSE MM Sertlefltirilmifl krom-vanadyum çelik a z Özel alet çeli inden parlak krom kaplamal gövde 69

69 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE ELTA ( ZELTAfi) AÇIK A IZLI ANAHTAR GZDEL001 GZDEL002 GZDEL003 GZDEL004 GZDEL005 GZDEL006 GZDEL007 GZDEL008 6X7 8X9 10X11 12X13 14X15 16X17 18X19 20X22 ELTA ( ZELTAfi) KOMB NE ANAHTAR GZDEL009 GZDEL010 GZDEL011 GZDEL012 GZDEL013 GZDEL014 GZDEL015 GZDEL016 GZDEL017 GZDEL018 GZDEL019 GZDEL020 GZDEL021 GZDEL022 GZDEL023 GZDEL024 GZDEL025 6 MM 7 MM 8 MM 9 MM 10 MM 11 MM 12 MM 13 MM 14 MM 15 MM 16 MM 17 MM 18 MM 19 MM 20 MM 21 MM 22 MM ELTA ( ZELTAfi) ANAHTAR TAKIMLARI GZDEL026 GZDEL027 GZDEL AÇIK A IZ TAKIM 8 L (6X7-20X22) AÇIK A IZ TAKIM 12 L (6X7-30X32) KOMB NE TAKIM 12 L (8 MM-22 MM)

70 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE X-PLUS T SAPLI ALLEN ANAHTAR X X X X X X X 175 X-PLUS T SAPLI TORX ALLEN ANAHTAR T10 X 90 T15 X 100 T20 X 125 T25 X 150 T27 X 150 T30 X 150 T40 X 150 X-PLUS 1/4 B TS UÇ TORNAV DA /4 B TS UÇ TORNAV DA ZELTAfi DÜZ YILDIZ UZUN T P TORNAV DA GZDEL029 GZDEL030 6X300 YILDIZ 6X350 DÜZ 71

71 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE ELEKTRON KÇ DÜZ UÇLU TORNAV DA Standart: DIN 8320 CERPA X40 2.0X60 2.5X80 3.0X80 3.5X80 4.0X80 Krom-Vanadyum kaplama Manyetik uçlar Döner bafll k ELEKTRON KÇ YILDIZ UÇLU TORNAV DA CERPA Standart: DIN PH00 X 60 PH0 X 80 PH1 X 80 Krom-Vanadyum kaplama Manyetik uçlar Döner bafll k ELEKTRON KÇ TORX UÇLU TORNAV DA CERPA T5 X 40 T6 X 40 T7 X 40 T8 X 40 T9 X 60 T10 X 60 T15 X 60 T20 X 60 Krom-Vanadyum kaplama Manyetik uçlar Döner bafll k 72

72 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE CERPA M KRO ELEKTRON KÇ PENSE Sertlefltirilmifl özel alet çeli i MM Mat krom kaplama Hassas tutucu ve kesici a zlar CERPA M KRO ELEKTRON KÇ YANKESK Sertlefltirilmifl özel alet çeli i MM Mat krom kaplama Hassas tutucu ve kesici a zlar CERPA M KRO ELEKTRON KÇ KARGABURUN Sertlefltirilmifl özel alet çeli i MM Mat krom kaplama Hassas tutucu ve kesici a zlar 73

73 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE ALLEN ANAHTAR - KISA Standart: DIN / TS / ISO 2936 CERPA X45 2.0X50 2.5X56 3.0X63 3.5X68 4.0X70 5.0X80 6.0X90 7.0X95 8.0X X106 10X112 12X125 Sertlefltirilmifl krom-vanadyum çelik Siyah fosfat kaplama Yuvarlat lm fl uçlar CERPA ALLEN ANAHTAR - UZUN Standart: DIN / TS / ISO X90 2.0X X X X X X X200 10X223 12X248 Sertlefltirilmifl krom-vanadyum çelik Siyah fosfat kaplama Yuvarlat lm fl uçlar CERPA ALLEN ANAHTAR TAKIMI Standart: DIN PARÇA KISA 8 PARÇA UZUN 9 PARÇA TORX TAKIM Sertlefltirilmifl krom-vanadyum çelik Siyah fosfat kaplama Yuvarlat lm fl uçlar

74 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE KABLO SIYIRMA PENSES RKS MM Saplar ergonomik yap lar sayesinde minumum bas nç ile maksimum performans sa lar Özel olarak dizayn edilmifl çeneler, kabloyu s k flt rma süresince emniyetli bir flekilde tutar Kal nl mm2 aral ndaki kablolarda mikro ayarlama dü mesi kullan r NETWORK BA LANTI PENSES RKS MM Saplar ergonomik yap lar sayesinde minumum bas nç ile maksimum performans sa lar Network kablolar için s y rma, kesme ve s k flt rmada kullan l r PABUÇ SIKMA PENSES RKS MM C rc rl mekanizma ile çok yönlü kullan m için uygundur C rc rl mekanizma ile s kma sonunda otomatik b rakma 75

75 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE 6 LI SAATÇ TORNAV DA SET RST0106 PH0 - PH MM Yüksek vas fl krom vanadyum çelikten üretilmifltir Uçlar vida bafl na tam oturacak flekilde hassas ölçülerde ifllenmifl siyah oksit kaplamal d r Plastik kutu KANCA ÇEL K MENGENE RMT0100 RMT0125 RMT0150 RMT MM 115 MM 125 MM 135 MM Yanlardaki zaviye somunlar sayesinde çenelerin paralelli i ve k zaklar n yataklamas gerekti inde kolayca ayarlanabilir Çeneler üzerindeki derin difl yap lar sayesinde ürünleri daha s k bir flekilde kavrama özelli ine sahiptir Yüksek kalite çekilen dövme yöntemi kullan larak imal edilmifltir Komple sulama (sertlefltirme) yap ld gibi çeneler ve örs k s mlar ayr ca indüksiyonla sertlefltirilmifltir 76

76 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE HAVYA STASYONU 50 USD Genifl LCD ekran Is kontrol özelli i Sesli uyar özelli i S cak ayar Ayarlanabilir s cakl k aral 150 ~ 450 C Hassasiyet 5% Sigorta de eri 1A / 250 V Güç kayna V Boyut 195 x 87 x 165 mm 2 kg a rl k 48 W havya gücü WELLER WHS 40 LEH M STASYONU GZDEL031 WHS 40 WELLER WHS 40D D J TAL LEH M STASYONU GZDEL032 WHS 40 D 77

77 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE LEH M EM C POMPA GZDEL033 LEH M EM C POMPA WELLER KALEM T P DÜZ HAVYA GZDEL034 GZDEL035 GZDEL036 GZDEL W 2.0 MM 25 W 0.8 MM 40 W 6.3 MM 80 W 9.5 MM KALEM T P HAVYA GZDEL038 GZDEL039 GZDEL W 40 W 60 W 78

78 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE 33 PARÇA B TS SET GZDEL041 B TS SET LEH M TEL SOLDEX GZDEL042 GZDEL043 GZDEL044 Sn 60 Pb 40 1 MM 200 gr Sn 60 Pb MM 200 gr Sn 60 Pb MM 200 gr LEH M TEL PASTASI GZDEL045 GZDEL046 GZDEL GR 100 GR POP PERÇ N TABANCASI GZDEL048 POP PERÇ N TABANCASI POP PERÇ N (100 ADET) 3X8 MM 3X10 MM 3X12 MM 3X15 MM 4X8 MM 4X10 MM 4X12 MM 4X15 MM 4.X18 MM 79

79 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE MASA T P BÜYÜTEÇL LAMBA GZDEL049 BÜYÜTEÇL LAMBA TELESKOP K AYNA GZDEL050 TELESKOP K AYNA M N EL FENER GZDEL051 M N EL FENER 80

80 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE SIVI YA DANLIK GZDEL CC PLAST K TAKIM ÇANTALARI GZDEL053 GZDEL054 GZDEL055 GZDEL METAL K L TL 16 METAL K L TL 19 METAL K L TL 22 METAL K L TL TEKERLEKL TAKIM ÇANTASI GZDEL057 TEKERLEKL 81

81 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE C VATA SAB TLEY C R-43 (Sökülebilir) / R-70 (Sökülemez) 50 ML 250 ML 1 LT Düflük Mukavemetli, kolay sökülebilir Hava ile temas n kesildi i yerdekurudu u için parçalar birbirine s k ca geçmelidir Vibrasyon ve floklara mukavemet göstermesine karfl n istenildi inde kolayca sökülebilir Tüm küçük ba lant larda, ayar vidalar nda küçük çaptaki civata ve somunlarda kullan l r LOCTITE ML LOCTITE ML Yüksek gerilim ve yük alt ndaki vida, civata, somun ve saplamalar n titreflim ile gevflemesini engeller ayn zamanda s zd rmazl k sa lar Düzenli söküm ifllemi istenmeyen ba lant lar için uygun Yüksek Mukavemetli Stick ambalajda anaerobik vida gevflemezlik ürünü LOCTITE GR LOCTITE 401 HIZLI YAPIfiTIRICI Plastik, lastik, metal, mukavva, ahflap gibi pekçok malzemenin yap flt r lmas nda kullan lan genel amaçl h zl yap flt r c d r. LOCTITE ML LOCTITE 577 SIVI TEFLON Metal ba lant lar için orta mukavemet anaerobik boru s zd rmazl k ürünü. Düflük s cakl ktak uygulamalar için uygun. 82

82 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE EVOBOND YAPIfiTIRICI 20 GR Yap flt r lacak yüzeyler pürüzsüz, temiz ve kuru olmal d r. Tek yüzeye çok az miktarda sürülmelidir. Yüzeyleri birbirine bast rarak bir kaç saniye tutulmal d r. MEMOCHEM EPOXY K MYASAL DÜBEL MEMOCHEM 300 ML 345 ML 410 ML Tan m : Çok h zl kürleflen, yüksek mukavemetli, düflük kokulu, stirol içermeyen epoksi akrilat polyester kimyasal dübel Kullan m Yerleri: Deprem kolon filizlerinin güçlendirilmesinde Beton, Tu la, Mermer, Tafl ve mekanik dübelleme sistemlerinde güvenle kullan l r. Kablo kanallar ve rayl sistemlerin montaj nda kullan l r. Özellikleri: Kuru ve serin ortamda depolama s s 5 derece ile 25 derece aras d r. Depolama ömrü 12 ayd r. WD-40 PAS SÖKÜCÜ HENKEL 200 ML 400 ML Nem atar, pas çözer Pastan korur, temizler, ya lar 83

83 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE S MES S MES MUM S L KON 12X300 TANIM: Genifl kullan m alanl, etilvinil asetat esasl yar saydam çubuk halinde hot melt yap flt r c d r. KULLANIM ALANLARI: Ahflap, metal, plastik, ka t, kumafl, deri, karton yüzeyler için idealdir. Mobilya tamirat, kablo sabitleme, çerçeve ek yerleri, yapma çiçek ve bijuteri uygulamalar nda kullan l r. ÖZELL KLER : Kokusuzdur. Kullan m kolayd r. H zl yap flma istenen ifllerde kullan l r. UYGULAMA: Simes mum silikon çubuk tabancaya yerlefltirilir. Tabancan n s nmas için 5 7 dakika beklenir. Yeterince s n nca yap flt rma ifllemine geçilir. Yüzeyler hemen bir araya getirilip kuvvetle preslenir. UYGULAMA ISISI: +5 / - 40 C YO UNLUK: 1.02 g/mt KABUK BA LAMA ZAMANI: 10 DAK KA DONMAYA DAYANIKLILIK: *15 C YE KADAR V SKOZ TE: GRS / (180 C ) ER ME ISISI: 80 / 85 C KIRILMA D RENC : 36 Kg / cm2 ( 20 C ) GENLEfiME: 850 % GLUE GUN MUM S L KON TABANCASI 40 WATT 40 WATT 84

84 GÖZDE HIRDAVAT & MAK NE CM 06 PPRC KAYNAK MAK NASI SET CANDAN MAK NA CM : 1500 Watt (Çift Rezistans) V besleme gerilimi Hz. Frekans 270 C çal flma s cakl Paslanmaz çelik rezistans malzemesi 16 A (elektrik ba lant hatt üzerinde) ana sigorta de eri Üç adet pafta ayn anda ütüye monte edilebilir. Kaynak makinas seti içerisinde 20, 25, 32, 40 mm pafta, mm plastik boru makas ve PPRC kayna için ihtiyaç duyaca n z di er aparatlar bulunmaktad r. TEST POMPASI CANDAN MAK NA CM Bar, 820 psi Test bas nc ayar n kolaylaflt rmak için çiftli kapama ve temizleme valf sistemi Tam s zd rmazl k Sistemdeki kaçak riskini azaltan kombine yuvarlak bafl ve monoblok pirinç Kapama subap sistemi Distorsiyona dayanan su geçirmez poliyamit piston Darbeye dayan kl, su ve so uk geçirmez galvanize çelik ile Duramant Epoksi kaplamal tank Ayar sertifikala haz r bulunan bas nç göstergeleri 85

Laboratuvar Porselen Malzemeleri

Laboratuvar Porselen Malzemeleri Laboratuvar Porselen Malzemeleri ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) HAC M F YAT HKR79C/0 Porselen Kroze 30 mm x 38 mm 15 ml 4,13 HKR79C/1 Porselen Kroze 35 mm x 44 mm 24 ml 4,62 HKR79C/2 Porselen Kroze

Detaylı

12 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık. Akü voltajı Akü kapasitesi. Çelik. Delme çapı.

12 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık. Akü voltajı Akü kapasitesi. Çelik. Delme çapı. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3, 1.4 Ah / 26 Nm, 1.4 Ah Ni-Cd akü 22 kademe tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 2 vitesli h z seçimi 10 mm

Detaylı

Hitachi Elektrikli El Aletleri. 2014 Fiyat Listesi

Hitachi Elektrikli El Aletleri. 2014 Fiyat Listesi Hitachi Elektrikli El Aletleri 2014 Fiyat Listesi Matkap Elektrikli tornavida Darbeli somun s kma Kar flt r c Tafllama Polisaj Kal pç tafllama Delici, K r c delici K r c, Beton kesme Kanal açma Akülüler

Detaylı

De erli Erifl Yem Müflterisi,

De erli Erifl Yem Müflterisi, De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za

Detaylı

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir.

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir. Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club kullan c ve uygulamac hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI

Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI sunufl Testone Teknoloji Çözümleri olarak konularında uzman, genç ve dinamik mühendislik ekibimiz ile çözüm ve öneri üreten ve daima kalite standartlarını gelifltiren hizmet anlayımıflımızla siz de erli

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27250 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 27250 giriniz. adresinde 27250 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, fiubat 2009 say m z ile sizlere bir kere daha merhaba diyoruz. Yay n hayat na 2 y l önce bafllayan dergimiz, geçen bu süre içinde

Detaylı

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250 adresinde 26748 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22034 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22034 giriniz. EYLÜL 2008 10 FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

De erli Abonelerimiz,

De erli Abonelerimiz, Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, S cak yaz günlerini yaflamaya bafllad m z bu dönemde, endüstrideki geliflmeler ve yenilikler de h z kesmemekte. fiu an okumakta oldu unuz ve 2008 yaz dönemi

Detaylı

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit.

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit. POMPA & DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 1 www.irka.com.tr PROJE MÜ. TAA. Nfi. SAN. T C. LTD. fit..com.tr Bayiliklerimiz; nema KAL TE POMPA KAL TE DROFOR SUMAK Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F)

WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F) WTW PH 3110 / 3210 / 3310 SET T P PH METRE (PORTAT F) WTW 3110 VE 3210 PH Metre Modelleri laboratuar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. Ph metrenin dikkat çeken özellikleri

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SUYU BUHARA, BUHARI TEMİZLİĞE DÖNÜŞTÜREN TEKNOLOJİ: STEAM MOP

SUYU BUHARA, BUHARI TEMİZLİĞE DÖNÜŞTÜREN TEKNOLOJİ: STEAM MOP SUYU BUHARA, BUHARI TEMİZLİĞE DÖNÜŞTÜREN TEKNOLOJİ: STEAM MOP Buharla Gelen Temizlik ve Hijyen Şubat - Nisan 2012 Tam 79 y ld r dünya için üretiyoruz... Fakir-Hausgeräte GmbH Mühlacker Germany 1933 1933

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı