EJE C20. İşletme Kılavuzu EJE C20

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EJE C20. İşletme Kılavuzu 10.07 - 11.14 EJE C20"

Transkript

1 EJE C İşletme Kılavuzu EJE C20 T

2 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı EJE C20 Ek Bilgiler Vekaleten Tarih T Avrupa Topluluğu- uygunluk beyanı İmza sahipleri bu yazı ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif aracının Avrupa Yönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeliği) ve 2004/108/AT (Elektromanyetik uyumluluk-emu), bunun getirdiği değişikliklere ve de yasal yönetmeliklerin ulusal yasaya göre değişmesi için yasal genelgeye uygun olduğunu onaylamaktadırlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri oluşturma konusunda yetkilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir şekilde sunulmaktadır. Bölümler alfebatik sırayla düzenlenmiştir ve sayfalar numaralandırılmıştır. Bu kullanim kılavuzunda çeşitli istif aracı tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım çalışmaları yaparken mevcut istif aracı tipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Cihazlarımız sürekli geliştirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik değişiklik hakkımızı saklı tutmamızı anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeriğinde belirtilen nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik her hangi bir hak talebi sunulamayacaktır. Güvenlik uyarıları ve işaretler Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için aşağıdaki semboller kullanılmıştır: TEHLİKE! Çok önemli bir tehlikeli durum olduğunu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, görünmez kazalar oluşabilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum olduğunu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, ağır veya ölümcül yaralanmalar oluşabilir. DİKKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar oluşabilir. DUYURU Maddi hasarları gösterir Bu uyarının dikkate alınmaması halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. t Seri donanımı gösterir o Ek donanımı gösterir Telif hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun telif hakkı JUNGHEINRICH AG'ye aittir. 5

5 Jungheinrich Anonim Şirketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 İçindekiler A Kurallara uygun kullanım Genel Amacına uygun kullanım İzin verilen kullanım koşulları İşleticinin yükümlülükleri Montaj cihazlarının veya ilave donanımların montajı B Aracın tanımı Kullanım tanımı Araç tipleri ve nominal taşıma kapasitesi Sürüş yönünün tanımı Yapı parçaları ve işlevlerinin tanımı Genel bakış- yapı grubu Fonksiyon açıklaması Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler Ağırlıklar Lastik EN standartları Kullanım koşulları Elektrikli koşullar Uyarı ve tip etiketleri Tanımlama alanları Tip etiketi İstif aracının taşıma kapasitesi levhası Rüzgar yükleri C Taşıma ve ilk çalıştırma Vince yükleme Taşıma İlk çalıştırma D Akü - Bakım, Şarj, Değiştirme Asitli akülerle çalışma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Akü Tipleri Akü bölmesinin açılması Akünün şarj edilmesi

7 4.1 Aküyü sabit şarj cihazıyla şarj etmek Aküyü entegre şarj cihazıyla şarj etmek (o) Akünün sökülmesi ve takılması Yukarı doğru akü değişimi Akünün yandan çıkarılması E Kullanımı İstif aracının çalıştırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması Akü deşarj denetleyicisi Akü deşarj göstergesi İstif aracı çalıştırmaya hazırlama Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar Aracın çalışmaya hazır duruma getirilmesi Çalışmaya hazırlama aşamasında yapılan kontroller ve işlemler İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin İstif aracı ile çalışma Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları ACİL_KAPATMA orunlu frenleme Sürüş Yavaş sürüş Direksiyon manevrası Frenler Yükleme donanımının kaldırılması veya indirilmesi Yüklerin alınması, taşınması ve indirilmesi Takibi otomatik sürüş (o) Arıza yardımı İstif aracı gitmiyor Yük kaldırılamıyor İstif aracı kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi İsteğe bağlı donanım GF60 Servis anahtarı ile acil durum çalışması Kumanda klavyesi (CanCode) (o) Parametre Araç parametrelerini CanCode ile ayarlayın Akü parametrelerini CanCode ile ayarlama CanDis Gösterge cihazı ISM giriş modülü (o) F İstif Aracının Bakımı İşletme Güvenliği ve Çevre Korunması Bakım İçin Güvenlik Kuralları Elektrik sistemi çalışmaları İşletim maddeleri ve eski parçalar Tekerlekler Hidrolik sistem Kaldırma zincirleri Çalışma malzemesi ve yağlama planı

8 3.1 İşletme sıvılarının güvenli kullanımı Yağlama planı Çalışma malzemesi Bakım ve onarım çalışmaları İstif aracın bakım ve onarım çalışmalarına hazırlama İstif aracının güvenli şekilde kaldırılması ve sehpaya alınması Temizlik çalışmaları Motor kaputunun çıkarılması ve takılması Tahrik kapağının sökülmesi ve takılması Hidrolik yağı seviyesini kontrol edin Tekerlek somunlarının sıkılması Elektrik Sigortalarının Kontrolü Bakım ve onarım çalışmalarından sonra istif aracının yeniden çalıştırılması İstif Aracının Depoya Alınması Durgun konumdan önce alınacak önlemler Park halinde bekletilirken alınacak gerekli önlemler İstif aracının çalıştırılmamasından sonra yeniden çalıştırılması Belirli Aralıklarla ve Olağanüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü Nihai hurdaya çıkarma, atılması Mekanik Hareketlerin Ölçümü Bakım ve Kontrol Bakım kontrol listesi İşletmeci Müşteri hizmetleri

9 10

10 Ek JH-çekişli akü kullanım kılavuzu Bu kullanım kılavuzu Jungheinrich markasına sahip akü tipleri için geçerlidir. Başka markalar kullanılırsa, üreticinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır TR 1

11 TR

12 A Kurallara uygun kullanım 1 Genel İstif aracı bu kullanım kılavuzunda belirtilen verilere göre monte edilmeli, kullanılmalı ve bakım yapılmalıdır. Başka bir kullanım şekli kurallara uygun olmaz ve kişilerde yaralanmalara, istif aracında hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amacına uygun kullanım DUYURU Alınabilecek en azami yük ve izin verilen maksimum yük mesafesi, yük taşıma kapasitesi levhasında belirtilmiştir ve bunların aşılmaması gerekir. Yük, yükleme donanımında bulunmalı veya üretici tarafından izin verilen bir montaj cihazı ile yüklenmelidir. Yük tamamen alınmalıdır, bkz. "Amacına uygun kullanım" sayfa 11. Yükün kaldırılması ve indirilmesi. İndirilmiş yüklerin taşınması. Aracın kaldırılmış yük ile sürülmesi (>500 mm) yasaktır. İnsanların istiflenmesi ve kaldırılması yasaktır. Yüklerin itilmesi veya çekilmesi yasaktır. 3 İzin verilen kullanım koşulları Endüstriyel ve ticari alanda kullanım. İzin verilen sıcaklık alanı 5 C ile 40 Carasında. Sadece sağlam, taşıma kapasitesi olan ve düz zeminde kullanılmalıdır. Sürüş yollarının izin verilen yüzeysel ve nokta yüklemeleri aşılmamalıdır. Sadece iyi görülebilir ve işletmeci tarafından onaylanan yollarda kullanılabilir. Maksimum 15 %eğimli rampalarda sürülmelidir. Rampalardan çapraz veya yanlamasına sürüş yapılması yasaktır. Yük rampaya doğru taşınmalıdır. Kısmi açık trafikte kullanılmalıdır. UYARI! Aşırı koşullar altında kullanım Yer istif aracının aşırı koşullar altında kullanılması çalışma arızalarına ve kazalara neden olabilir. Özellikle aşırı tozlu veya paslanmaya neden olacak ortamda zorlu koşullar altında kullanım için istif aracına yönelik özel donanımlar ve kullanım ruhsatı gereklidir. Patlama riski bulunan alanlarında kullanılması yasaktır. Kötü hava koşullarında (Fırtına, şimşek) istif aracı açık alanda veya risk teşkül edecek alanlarda çalıştırılmamalıdır. 11

13 4 İşleticinin yükümlülükleri Bu kullanım kılavuzu bağlamında işletmeci, istif aracını kendisi kullanan veya onun adında kullanılmasını sağlayan her özel veya tüzel kişidir. Özel durumlarda (ör n. Leasing, kiralama) işletmeci, istif aracının sahibi ile kullanıcısı arasında mevcut sözleşmeye dayalı kararlara göre adı geçen yükümlülükleri dikkate alması gereken kişidir. İşletmeci, istif aracının sadece usulüne uygun olarak kullanılacağını ve kullanıcının veya üçüncü şahısların yaşam ve sağlık gibi tüm tehlikelerin önlenmesini sağlamalıdır. Bunların yanında kaza önleyici tedbirlere, diğer teknik güvenlik kurallarına ve ayrıca işletme, bakım ve onarım talimatlarına dikkat edilmelidir. İşletmeci, bütün kullanıcıların bu kullanım kılavuzunu okumalarını ve anlamalarını sağlamalıdır. DUYURU Bu kullanım kılavuzuna uyulmaması halinde garanti hakkı geçersiz olur. Aynı durum, müşteri ve/veya üçüncü kişiler tarafından, üretici firmadan izin almadan araçta yapılacak usulüne uygun olmayan çalışmalar için de geçerlidir. 5 Montaj cihazlarının veya ilave donanımların montajı İstif aracının fonksiyonlarına müdahale edilmesine veya bu fonksiyonların tamamlanmasına neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya takılmasına sadece üreticinin yazılı onayı ile izin verilir. Gerekirse yerel kurumlardan izin alınmalıdır. Fakat kurumun izni, üretici izninin yerine geçmez. 12

14 B Aracın tanımı 1 Kullanım tanımı EJE C20, düz zeminde yüklerin taşınması için tasarlanmıştır. Bu araçla açık tabanlı veya çapraz tahta paletler taşınabilir. Palet genişlikleri yük tekerleklerinin veya yük arabasının hareket alanı içinde veya dışında olabilir. Yük taşıma kapasitesi, yük taşıma kapasitesi levhası Qmax'dan okunmalıdır. 1.1 Araç tipleri ve nominal taşıma kapasitesi Nominal taşıma kapasitesi tipe bağlıdır. Tip tanımı etiketinden nominal taşıma kapasitesi belirlenebilir. EJEC20 EJE Tip tanımı C Model serisi 20 Nominal taşıma kapasitesi x 100kg Nominal taşıma kapasitesi genelde izin verilen taşıma kapasitesine denk değildir. İzin verilen taşıma kapasitesi istif aracında bulunan yük taşıma kapasitesi levhasından edinilebilir. 13

15 2 Sürüş yönünün tanımı Sürüş yönlerinin bilgisi için aşağıdaki tespitler yapılır: Poz. Sürüş yönü 1 Sola 2 Tahrik yönü 3 Yük yönü 4 Sağa 14

16 3 Yapı parçaları ve işlevlerinin tanımı 3.1 Genel bakış- yapı grubu , 14 15, Poz Tanımlama Poz Tanımlama 5 t Sürüş şalteri 13 t Şarj/deşarj göstergesi 6 t Yukarı kalkma emniyet tuşu 14 o CanDis 7 t Yavaş sürüş tuşu 15 t o 8 o Entegre edilmiş şarj cihazı (emniyet devresi dahil) 16 o o Çalıştırma kilidi Devre kilidi (ek olarak fren havalandırması ikinci kademesi) CanCode ISM 9 t Akü kapağı 17 t Ön kaput 10 t Set 18 t Tahrik kapağı iki parçalı 11 t ACİL KAPATMA şalteri 19 t Destek tekerlekleri 12 t Çatal kolları 20 t Tahrik dişlisi t = Standart donanım o = Opsiyon 15

17 3.2 Fonksiyon açıklaması Güvenlik düzenekleri Yuvarlak kenarlı kapalı, düz bir araç kenarı, istif aracında güvenli bir kullanımı sağlamaktadır. Tekerlekler sabit bir tamponla korunmuştur. ACİL KAPAMA şalteri ile tehlike durumunda bütün elektrikli fonksiyonlar devre dışı bırakılır. Acil Durdurma Güvenlik Kavramı Acil durdurma işlemi sürüş kontrol sitemi tarafından kontrol edilir. İstif aracının her çalıştırılmasından sonra sistem kendi kendine bir arıza teşhis işlemi uygular. Sürücü kabini Bütün sürüş ve kaldırma fonksiyonları herhangi bir geçiş olmadan hassas bir şekilde kumanda edilebilir. Hidrolik sistem Kaldırma tuşuna basıldığında, pompa cihazı çalışmaya başlar ve yağ deposundan kaldırma silindirine hidrolik yağı pompalar. Kaldırma tuşuna basıldığında yükleme donanımı eşit hızda kaldırılır, indirme tuşuna basıldığında yükleme donanımı indirilir. Sürüş tahriki Sabit bir trifaze tahrik motoru bir alın dişli şanzıman üzerinden tahrik tekerini tahrik eder. Elektronik bir sürüş kumandası sayesinde motorun devir sayısı regülasyonu kademesiz olarak kontrol edilir ve böylece homojen, sarsıntısız bir sürüş, kuvvetli bir hızlanma ve elektronik olarak kontrol edilen, enerji geri kazanımlı bir frenleme sağlanır. Yüke ve çevresel koşullara bağlı olarak 3 sürüş programı arasında bir seçim yapılabilir: yüksek performanslı çalışmadan ekonomik çalışmaya kadar. Direksiyon Direksiyon, ergonomik bir set üzerinden kontrol edilir. Tahrik +/- 90 ile döndürülebilir. Elektrik Sistemi 24 Volt Sistemi. Elektrikli sürüş kumandası standarttır. Kumanda ve gösterge elemanları Ergonomik kumanda elemanları, sürüş fonksiyonun hassas bir şekilde ayarlanması için yorucu olmayan bir kumandaya imkan tanır. Akü deşarj göstergesi üzerinden mevcut akü kapasitesi gösterilir. CanDis'e ait opsiyonel göstergeler sürücü için önemli olan bilgileri ve sürüş programını, işletim saatlerini, akü kapasitesini, oluşum mesajlarını gösterir. 16

18 4 Teknik Bilgiler Teknik veriler VDI 2198 göre verilmiştir. Teknik verilerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 4.1 Güç verileri Tanımlama EJE C20 Q Nominal taşıma kapasitesi (tekerlek kolu stroku / direk stroku) 1) 2000 / 700 kg D Standart çatal uzunluğunda yük ağırlık noktası mesafesi *) 600 mm Sürüş hızı nominal yüklü / yüksüz Direk stroku kaldırma hızı nominal yüklü / yüksüz Direk stroku indirme hızı nominal yüklü / yüksüz Maks. tırmanma kapasitesi (5 dak.) nominal yüklü / yüksüz 1) 2000 kg sadece tekerlek kolu stroku h5 = 122 mm. Direk strokunda h3 azaltılmış taşıma kapasitesi 700 kg. 6,0 / 6,0 km/ sa 0,12 / 0,17 m/s 0,13 / 0,20 m/s 8 / 20 % Sürüş motoru 1,0 kw Kaldırma motoru 1,2 kw 17

19 4.2 Ölçüler D 18

20 Tanımlama EJE C20 EJE C20 SBE D* Yükün ağırlık merkezi mesafesi standart çatal uzunluğunda mm x** Yük mesafesi mm y** Aks mesafesi mm y3 Kaldıraç mm y5 Tekerlek kolu stroku mm y13 Yükleme donanımı indirilmiş mm y14 Kumanda kolu yüksekliği sürüş konumunda min / maks 797 / / 1313 mm l1 Toplam uzunluk mm l2 Çatal sırtı dahil yükseklik mm s Çatal ucu yüksekliği mm e Çatal ucu genişliği mm l Çatal uzunluğu mm b5 Çatal dış mesafesi mm b1 Araç genişliği mm b10 Tahrik rot genişliği mm b11 Tekerlek kolu rot genişliği mm m2 Tekerlek mesafesinin ortasında yerden yükseklik mm Wa** Dönüş yarıçapı mm Ast*** Çalışma alanı genişliği 1000 x 1200 çapraz palette * Daha uzun çatal modelinde, yük ağırlık noktası çatal ortasındadır ** Yük parçası / kaldırılmış +53 mm mm Ast**** Çalışma alanı genişliği 800 x 1200 uzunlamasına palette mm a Emniyet mesafesi mm *** Yük parçası kaldırılmış / indirilmiş +53 mm; VDI +361 mm'den sonra çapraz **** Yük parçası kaldırılmış / indirilmiş +53 mm; VDI +201 mm'den sonra çapraz 19

21 4.3 Ağırlıklar 4.4 Lastik EJE C20 EJE C20 SBE Aküsüz kendi ağırlığı kg Yük ile birlikte aks yükü AR'de önde / arkada 860 / / 1770 kg Yük olmadan aks yükü AR'de önde / arkada 425 / / 176 kg EJE C20 Ön, lastik ebadı ø 230 x 77 mm arka tekerlek büyüklüğü (Tekli / Tandem) ø 82 x 100 mm Ek tekerlek (ölçümler) ø 100 x 40 mm Ön/arka tekerlek sayısı (x=tahrikli) 1x +2 / 2 veya 4 20

22 4.5 EN standartları Daimi ses basınç seviyesi EJE C20: 70 db(a) EN göre ISO 4871 ile örtüşerek. Daimi ses şiddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanmış olan ve sürüş, kaldırma ve rölantide çalışırken oluşan ses şiddeti seviyesinin ortalamasıdır. Ses şiddeti seviyesi operatörün kulağında ölçülür. Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Üretici, elektromanyetik parazitlere dayanırlılık veen 12895'e ve orada belirtilen atıflara göre statik elektrik boşalması kontrolü yapıldığını onaylamaktadır. Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerleşim yelerlerinde değişiklik yapılması için üretici firmadan yazılı izin alınmalıdır. UYARI! Tıbbi cihazların iyionize edilmemiş ışınlar ile arızalanması Forkliftin, iyionize edilmemiş ışın veren elektrikli donanımları, (örn. telsiz veri aktarımı) kullanıcının tıbbi cihazlarının (kalp pili, işitme cihazları vb.)fonksiyonunu etkileyebilir ve arıza fonksiyonlarına yol açabilir. Doktora ya da bu tibbi cihazın üreticisine, forklift aracının çevresinde bu cihazların kullanıp kullanılamayacağı sorulmalıdır. 4.6 Kullanım koşulları Ortam sıcaklığı çalışma sırasında 5 C kadar 40 C Sürekli aşırı sıcaklık veya nem oranı değişikliklerinde, istif araçlarında ek donanım bulunması ve bu ortam şartlarında çalışmak için uygunluk belgesi alınması gereklidir. 4.7 Elektrikli koşullar Üretici elektrikli donanımın kullanılmasında ve üretilmesinde forkliftin amacına uygun kullanımı şartlarını EN 1175 "Forkliftin güvenliği-elektrikli şartlar" talimatına göre onaylar. 21

23 5 Uyarı ve tip etiketleri Taşıma kapasitesi plakaları, dayanma noktaları ve tip plakaları gibi uyarı ve ikaz şiltleri her zaman okunabilir olmalı, gerektiğinde yenilenmelidir. 5.1 Tanımlama alanları kg Qmax 2000 XXX kg kg 1660 Hmm Q max 600 Q max Dmm Poz. Tanımlama 21 Seri numarası 22 Qmax taşıma kapasitesi 23 "İkinci kişinin alınması yasaktır" yasaklama levhası 24 Araç tip plakası 25 Vinç yükleme için durdurma noktası 26 Kontrol plakası (o) 27 Tip tanımlaması 22

24 5.2 Tip etiketi Poz. Tanımlama Poz. Tanımlama 28 Tip 34 Üretim yılı 29 Seri numarası 35 Yükün ağırlık merkezi mm olarak 30 Esas taşıma kapasitesi (kg) 36 Tahrik gücü 31 Akü gerilimi (V) 37 Akü ağırlığı min/maks kg olarak 32 Aküsüz boş ağırlık kg olarak 38 Üretici 33 Opsiyon 39 Üretici logosu İstif aracı ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numarası (29) belirtilmelidir. 23

25 5.3 İstif aracının taşıma kapasitesi levhası Taşıma kapasitesi levhası (22) yükleme donanımına eşit dağılımda, Q maksimum taşıma kapasitesini (kg olarak) gösterir kg Hmm 700 Q max 600 Q max Dmm A B C kg A = B = C = Kaldırılmış yük ile taşıma sürüşünün yasaklanması Direk stroku olmadan kaldırılmış tekerlek kolları ile yatay taşımada maksimum taşıma kapasitesi Çift kat: Yüksek kaldırmada maksimum kaldırma yüksekliği Yüksek kaldırmada maksimum taşıma kapasitesi 5.4 Rüzgar yükleri Büyük yüklerin kaldırılması,indirilmesi ve taşınmasında rüzgar gücü istif aracının güvenliğini etkiler. Hafif yükler rüzgara maruz kalıyorsa,yüklerin özellikle güvenceye alınması gerekir. Böylece yükün kayması veya düşmesi önlenmiş olur. Her iki durumda gerekirse çalışmayı durdurun. 24

26 C Taşıma ve ilk çalıştırma 1 Vince yükleme UYARI! Kurallara uygun olmayan şekilde vince yüklenmesi halinde kaza riski Uygun olmayan kaldırma cihazları ve yetkisiz kullanma, istif aracının vince yüklenmesi sırasında devrilmesine neden olabilir. İstif aracının kaldırılması sırasında etrafa çarpmamasına ve kontrol dışı hareketlere maruz kalmamasına dikkat edin. Gerektiğinde istif aracını, kılavuz halatlar yardımıyla tutun. Sadece durdurma aracı ve kaldırma cihazları ile ilgili eğitim almış personel, istif aracını yüklemelidir. Vince yüklemede kişisel koruma donanımı (ör n. güvenlik ayakkabısı, koruyucu kaskı, uyarı yeleği, koruyucu eldiven, vs.) taşıyın. Sallanan yükün altında bulunulmamalıdır. Tehlike alanlarında ve tehlikeli bölgede bulunmak yasaktır. Sadece yeterli düzeyde yük taşıma kapasitesine sahip kaldırma cihazları kullanın (istif aracının ağırlık için tip levhasına bakın). Vinç donanımı sadece öngörülen durdurma noktalarında durdurulmalı ve kaymalara karşı emniyete alınmalıdır. Durdurma aracını sadece öngörülen yükleme yönünde kullanın. Vinç donanımının durdurma aracı, kaldırma esnasında hiçbir montaj parçasına temas etmeyecek şekilde takılmalıdır. Aracın vinç ekipmanları aracılığı ile yüklenmesi dayanma noktaları kapsamında (25) öngörülmektedir. İstif aracının kaldrılıması için daima sadece dış veya iç delikleri kullanın. Forklifte vinç ile yükleme yapılması Koşullar Aracı emniyete alarak park edin, bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin" sayfa Kullanılanaletvemalzeme Kaldırma aleti Vinç halatı Prosedür Akü kapağını açın ve gerekirse aküyü sökün. Vinç halatını tahdit noktalarına (25)entegre edin. İstif aracı şimdi bir vinç ile indirilebilir. 25

27 2 Taşıma UYARI! Nakliye sırasında kontrolsüz hareketler İstif aracının nakliye sırasında nizami olmayan emniyeti ağır kazalara neden olabilir. Yükleme sadece bunun için eğitim görmüş uzman personel tarafından uygulanmalıdır. Uzman personel, karayolu taşıtlarının emniyetli bir şekilde yüklenmesi ve yükleme emniyeti için yardımcı maddelerin kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır. Yükleme emniyet önlemlerinin doğru ölçülmesi ve gerçekleştirilmesi her durum için ayrıca tespit edilmelidir. Bir kamyon veya römork ile taşınan istif araçları kurallara uygun bir şekilde bağlanmalıdır. Kamyon veya römorkta bağlamak için halkalar bulunmalıdır. İstem dışı hareketlere karşı istif aracını takozlarla emniyete alın. Sadece yeterli sıkma kuvvetine sahip bağlama kemerleri kullanın. Yükleme yardımcı maddelerin emniyeti için kaymayı önleyen malzemeler (palet, takoz,...) kullanılmalıdır, ör n. kayma önleyici minder

28 İstif aracının nakliye için emniyete alınması Koşullar İstif aracı yüklendi. İstif aracı emniyetli bir şekilde park edildi, bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin" sayfa 52. Kullanılanaletvemalzeme Bağlama kemerleri Prosedür Bağlama kemerleri (40) istif aracına ve nakliye aracına takılmalı ve yeterli derecede gerdirilmelidir. İstif aracı şimdi nakledilebilir. 27

29 3 İlk çalıştırma UYARI! Uygun olmayan enerji kaynaklarının kullanılması nedeniyle tehlike Empedanslı alternatif akım elektronik yapı parçalarında (kumandalar, sensörler, motorlar vs) hasara neden olur. Uygun olmayan kablo bağlantıları (kendisi uzun, hat kesiti küçük) ısınabilir ve bundan dolayı istif aracını ve aküyü yakabilir. İstif aracı sadece akü akımı ile sürülmelidir. Aküye giden kablo bağlantılarının (çekme kablosu) 6 m kısa olmalıdır ve en az 50 mm²kablo çapraz kesitine sahip olması gerekir. DUYURU İstif aracı bir takviye kablosu üzerinden harici bir aküyle çalıştırıldığında yüklerin kaldırılması yasaktır. Prosedür Donanımın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse aküyü takın, bkz. "Akünün sökülmesi ve takılması" sayfa 38, akü kablosuna hasar vermeyin. Aküyü şarj edin, bkz. "Akünün şarj edilmesi" sayfa 33. İstif aracının ayarları akü tipi ile aynı olmalıdır (eğer akü müşteri tarafından takılırsa). Hidrolik yağ seviyesini kontrol edin, gerekirse doldurun (bkz. "Çalışma malzemesi" sayfa 111). İstif aracını çalıştırın (bkz. "İlk çalıştırma" sayfa 28). İstif aracı işletime hazırdır. 28

30 D Akü - Bakım, Şarj, Değiştirme 1 Asitli akülerle çalışma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Bakım personeli Aküler sadece bu konuda kurs görmüş kişiler tarafından şarj edilmeli, bakılmalı ve değiştirilmelidir. Bu çalışmaları yaparken işletme kılavuzu ile akü ve şarj terminali üreticisinin firmaların talimatları dikkate alınmalıdır. Yangına karşı korunma önlemleri Akü üzerinde çalışma yaparken sigara içilmesi ve açık ateş yakılması yasaktır. Şarj etmek için park edilen istif araca minimum 2 m mesafede tutuşabilen maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Aracın bulunduğu mekan iyi havalandırılmış olmalıdır. Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır. DİKKAT! Uygun olmayan yangın koruma maddelerinin kullanılması nedeniyle yanma tehlikesi Yangın durumunda suyla söndürmede aküdeki asitle bir tepkime meydana gelebilir. Bu da asit kaynaklı yanmalara neden olabilir. Toz söndürme maddesi kullanın. Yanan aküleri asla suyla söndürmeyin. Akünün bakımı Akü gözlerinin kapakları daima kuru ve temiz olmalıdır. Akü başları ve kablo pabuçları temiz, kutup gresi ile hafifçe yağlanmış ve sıkı bağlanmış olmalıdır. DİKKAT! Kısa devre nedeniyle yangın tehlikesi Hasarlı kablolar bir kısa devreye neden olabilir ve bundan dolayı istif aracını ve aküyü yakabilir. Akü kapağını kapatmadan önce, akü kablolarının hasar görmeyeceğinden emin olunmalıdır. Akünün bertaraf edilmesi Aküler, sadece ulusal çevre koruma yönetmeliklerine veya atık toplama yasalarına göre bertaraf edilmelidir. Üretici firmanın atık bertaraf bilgileri dikkate alınmalıdır. 29

31 UYARI! Akü ile işlem yaparken kaza ve yaralanma tehlikesi Akülerde zehirli ve yakıcı çözülmüş asitler mevcuttur. Akü asidiyle teması mutlaka önleyin. Eski akü sıvılarını usulüne uygun şekilde imha ediniz. Aküde çalışma yapıldığında mutlaka koruyucu kıyafet ve gözlük kullanılmalıdır. Akü sıvısının, deri, kıyafet veya göz ile temas etmesinden kaçının, gerektiğinde akü sıvısını bol suyla temizleyin. Kişiler yaralandığında (örn. akü sıvısının cilt veya gözle teması halinde) hemen bir doktora danışın. Dökülen akü asiti derhal bol suyla giderilmelidir. Sadece kapalı kafesli aküler kullanılmalıdır. Yasal uyarıları dikkate alın. UYARI! Jungheinrich istif aracı için izin verilmemiş, uygun olmayan akü kullanımında tehlike Akülerin ağırlıklarının, konstrüksyonlarının ve boyutlarının istif aracının işletim güvenliğine etkisi oldukça fazladır, özellikle de bunun araç güvenliği ve taşıma kapasitesine. Jungheinrich istif araçlarında uygun olmayan akü kullanımı, enerji geri kazanımında istif aracının fren özelliğinin kötüleşmesine sebep olur ve bu elektrikli kumanda üzerinde büyük hasarlara yol açabilir. Bu nedenden Jungheinrich istif araçlarında uygun olmayan akü kullanımı kişilerin güvenliği ve sağlığı açısından oldukça tehlikelidir. Yalnız Jungheinrich tarafından istif aracı için izin verilen aküler kullanılmalıdır. Akü donanımının değiştirilmesi sadece Jungheinrich'in izni ile mümkündür. Akünün değişiminde veya montajında istif aracının akü bölmesine iyice oturmasına dikkat edilmelidir. Üretici tarafından uygun görülmeyen akülerin kullanımı kesinlikle yasaktır. Akü üzerinde çalışma yapmadan önce istif aracı emniyete alınıp park edilmelidir (bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin" sayfa 52). 30

32 2 Akü Tipleri İstif aracında uygulamaya bağlı olarak farklı akü tipleri kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda, kapasite değerleri ve standart olarak hangi akü kombinasyonlarının kullanıldığı verilmektedir: Akü muhafazası S M (akünün sadece yandan çıkarılması) Akü tipi Ağırlık (kg) Boyutlar (mm) 24 V - 2 PzV 134 Ah wf X147X592 Hawker 24 V - 2 PzV 142 Ah wf X145X560 Exide 24 V - 2 PzV 162 Ah wf X147X684 Hawker 24 V - 2 PzV 170 Ah wf X146X682 Exide 24 V - 2 PzMB 140 Ah X145X V - 2 PzB 150 Ah X146X V - 2 PzB 150 Ah Lib X146X590 Silver 24 V - 2 PzB 200 Ah X146X V - 2 PzB 200 Ah Lib. Silver X146X V - 2 PzV 200 Ah wf X209X627 Exide 24 V - 2 PzS 250 Ah X212X V - 2 PzS 250 Ah Lib. Silver X209X627 Akünün ağırlığı akünün tip levhasından alınmalıdır. Kutup başları yalıtılmamış olan aküler, kaymayan bir yalıtım şiltesi ile örtülmelidir. Kullanılan akü tipi, sürüş kumandasının akü parametresi ile eşit olmalıdır. 31

33 3 Akü bölmesinin açılması DİKKAT! Ezilme tehlikesi Kaputun/kapağın kapatılması sırasında kaput/kapak ile istif aracı arasında birşey bulunmamalıdır. UYARI! İstif aracının emniyete alınmaması nedeniyle kaza tehlikesi İstif aracının, yokuşta veya yükleme donanımı kaldırılmışken bırakılması tehlikelidir ve genel olarak yasaktır. İstif aracını düz zeminde durdurun. Özel durumlarda istif aracını ör n. takozlarla emniyet altına alın. Yükleme donanımını tamamen indirin. İndirilen yükleme donanımları nedeniyle kimsenin yaralanmayacağı bir indirme yeri seçin. Frenler çalışmadığında istif aracı, tekerleklerin altına takozlar konularak kaymaya karşı emniyet altına alınmalıdır. Koşullar İstif aracını düz bir zemine park edin. İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin, bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin" sayfa 52. Prosedür Akü kapağını (9) açın. Gerektiğinde, akü üzerindeki yalıtım şiltesini alın. Akü çıkarılmıştır. 32

34 4 Akünün şarj edilmesi UYARI! Yükleme sırasında oluşan gazlar nedeniyle patlama tehlikesi Akü, yükleme sırasında oksijen ve hidrojen (patlayıcı gaz) karışımı salar. Gaz karışımı kimyasal bir süreçtir. Bu gaz karışımı patlayıcıdır ve tetiklenmemelidir. Akü şarj istasyonunun şarj kablolarının akü soketi ile bağlanmas ve ayrılması sadece şarj istasyonu ve istif aracı kapalıyken gerçekleştirilebilir. Şarj cihazı akım ve şarj kapasitesi olarak aküde onaylanması gerekir. Şarj etmeye başlamadan önce tüm kablolarda ve soket bağlantılarında hasar kontrolü yapılmalıdır. İstif arafının şarj edildiği bölümün yeterince havalandırılması gerekir. Akü kapağının açık ve yeterli havalandırmayı sağlamak için akü hücrelerinin üst yüzeylerinin şarj süreci içersinde boş bulunması gerekir. Akü üzerinde çalışma yaparken sigara içilmesi ve açık ateş yakılması yasaktır. Şarj etmek için park edilen istif araca minimum 2 mmesafede tutuşabilen maddeler veya kıvılcım kaynakları bulunmamalıdır. Yangın koruma malzemeleri hazır bulundurulmalıdır. Akünün üzerine metal cisimler koymayın. Akü ve şarj terminali üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmalıdır. DİKKAT! Şarj cihazı ile kumandaya ait tanım çizgisi akü tipi üzerinde belirlenmiş olmalıdır. 4.1 Aküyü sabit şarj cihazıyla şarj etmek Akünün şarj edilmesi Koşullar Akü bölmesini açın, bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa Prosedür Akü soketini (41) araç soketinden ayırın. Akü soketini (41) atölye şarj cihazının şarj kablosu ile (42) bağlayın. Şarj cihazının İşletme Talimatına uygun olarak şarj işlemini başlatın. Akü şarj edilir

35 4.2 Aküyü entegre şarj cihazıyla şarj etmek (o) TEHLİKE! Elektrik çarpması ve yangın tehlikesi Hasarlı ve uygun olmayan kablolar elektrik çarpmasına ve aşırı ısınma nedeniyle yangın tehlikesine neden olabilir. Sadece maksimum 30 m kablo uzunluğuna sahip ağ kablosu kullanın. Yerel koşullar dikkate alınmalıdır. Kablo makarasını kullanım sırasında komple açın. Sadece üreticinin sunduğu orijinal ağ kabloları kullanılmalıdır. Asit ve çözeltiye karşı izolasyon koruma sınıfları ve durumu üreticinin ağ kablosuyla örtüşmelidir. Şarj soketi kullanım esnasında kuru ve temiz olmalıdır. DUYURU Entegre şarj cihazının nizami yapıda kullanılmaması nedeniyle oluşan hasar Entegre şarj cihazı, akü şarj cihazı ve akü kontrol cihazından oluşur ve açılması yasaktır. Arıza durumunda üreticinin müşteri hizmetleri bilgilendirilmelidir. Şarj cihazı sadece Jungheinrich tarafından temin edilen aküler için veya istif aracına uygun olarak üretici müşteri hizmetleri tarafından başka akülerle adapte edilmiş akülerle kullanılabilir. Diğer istif araçları ile değişim yapılması yasaktır. Aküyü aynı anda iki şarj cihazına bağlamayın. Fabrika tarafından, forkliftlerin aküsüz teslim edilmesi sırasında 0 pozisyonu ayarlanır. Sokete (44), bir akü deşarj göstergesi, bir şarj/deşarj göstergesi, bir CanDis veya bir bipolar LED bağlanabilir

36 Şarj referansının ayarlanması DİKKAT! Elektrik soketi, ilgili şarj eğrisinin ayarlanmasından önce çekilmelidir! Şarj eğrisini ayarlayın Koşullar Akü bağlı. Prosedür Şarj eğrisini ilgili kullanılan aküye göre uyarlamak için şarj cihazının ayar şalterini (43) sağa döndürün. Yeni ayarın geçerliliği, yeşil LED'in yanıp sönmesi ile onaylanır ve bu hemen etkin olur. Şarj eğrisi ayarlanmıştır. Şalter konumu sınıflandırılması / şarj eğrisi Şalterin pozisyonu (43) seçilen şarj eğrileri (eğriler) 0 Aküsüz istif aracı DUYURU Islak akü: PzS, Ah ile 1 Islak akü: PzM, Ah ile 2 Bakım gerektirmez: PzV, Ah ile 3 Bakım gerektirmez: PzV, Ah ile 4 Bakım gerektirmez: PzV, Ah ile Islak akü: PzS, Ah sinyal eğrisi ile 5 Islak akü: PzM, Ah sinyal eğrisi ile 6 Jungheinrich, Ah Şalterin tüm diğer pozisyonları (43) şarj cihazını kilitler veya akü şarj edilmez. 180Ah'dan küçük kapasiteli PzM akülerinde eğri 1, 180Ah'dan büyük kapasitelilerde eğri 5 olarak ayarlanmalıdır. PzS Ah ıslak akülerde hem eğri 1 hem de eğri 5 kullanılabilir, bu durumda eğri 5 daha hızlı şarj olmasını sağlar. Akü bağlıyken şarj cihazı ile bir ayar yardımı yapılması mümkündür: Geçerli şalter konumunda yeşil LED, ayarlanmış pozisyona bağlı olarak yanıp söner, geçersiz şalter konumunda kırmızı LED yanıp söner. 35

37 Entegre edilmiş şarj cihazıyla şarj işleminin başlatılması Elektrik bağlantısı 46 Ağ gerilimi: 230 V / 110 V (+10/-15%) Ağ frekansı: 50 Hz / 60 Hz Şarj cihazının elektrik kablosu (46) motor kaputuna veya akü bölmesine entegre edilmiştir. Akünün şarj edilmesi Koşullar İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin, bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin" sayfa 52. Akü bölmesini açın, bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 32. Şarj cihazında doğru şarj programı ayarlanmış olmalıdır. Prosedür Gerektiğinde, akü üzerindeki yalıtım şiltesini alın. Akü soketi takılı kalmalıdır. Elektrik soketini (46) bir elektrik prizine takın. ACİL KAPAMA şalterini yukarı doğru çekin. Yanıp sönen LED şarj durumunu veya bir arızayı gösterir (Sinyal kodu için bkz. tablo LED göstergesi ). Akü şarj edilir. Elektrik soketi (46) şebekede bulunuyor ise istif aracının bütün elektrikli fonksiyonları kesintiye uğramıştır (elektrikli kalkış koruması). İstif aracının çalıştırılması mümkün değildir. Akü şarjını bitirin, çalışmaya hazır durumu tekrar oluşturun DUYURU Şarj işlemine ara verildiğinde akünün tam kapasitesi kullanılamaz. Koşullar Akü tam olarak şarj oldu. Prosedür Elektrik soketini (46) elektrik prizinden çekin ve elektrik kablosu ile birlikte tam olarak eşya gözüne (45) kaldırın. Gerektiğinde mevcut olan yalıtım şiltesini tekrar akünün üzerine yerleştirin. Akü kapağını emniyetli bir şekilde kapatın. İstif aracı tekrar işletime hazırdır. 36

38 Şarj süreleri Şarj süresi akünün kapasitesine bağlıdır. Ağın iptal olmasından sonra şarja otomatik olarak devam edilir. Şarj, ağ fişinin çıkartılmasıyla iptal edilebilir ve kısmi şarj olarak devam edilebilir. LED göstegesi (47) Yeşil LED'in (Şarj durumu) yanması Şarj sona ermiştir, akü doludur. (şarj molası, bekleme şarjı veya dengeleme şarjı). yavaşça yanıp Şarj işlemi. sönmesi hızlıca yanıp Bir şarjın başlangıcında veya sönmesi yeni bir eğrinin ayarlanmasından sonraki gösterge şekli. Sinyallerin sayısı ayarlanan eğriyle eşdeğerdir. 47 Kırmızı LED'in (arıza) yanması Aşırı sıcaklık. Şarj işlemi kesintiye uğramıştır. yavaşça yanıp Güvenli şarj süresi aşılmıştır. Şarj sönmesi yarıda kesilmiştir. Yeni şarj başlangıcı için şebeke kesintisi gereklidir. hızlıca yanıp sönmesi Koruma şarjı Koruma şarjı, otomatik olarak şarjdan sonra başlar. Kısmi şarjlar Tanımlama eğrisinin ayarı geçersizdir. Şarj cihazı, kısmen yüklü olan akülerin şarjında otomatik olarak adapte edileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede akünün aşınması çok düşük tutulur. 37

39 5 Akünün sökülmesi ve takılması UYARI! Akünün sökülmesi ve takılması sırasında kaza tehlikesi Akünün sökülmesi ve takılması sırasında, ağırlık ve akü asidi nedeniyle kaymalar ya da yaralanmalar meydana gelebilir. Bu bölümdeki "Sıvı akülerle çalışma durumunda emniyet talimatlar "başlığını dikkate alın. Akünün sökülmesi ve takılmasında güvenlik ayakkabıları giyin. Sadece izolasyonlu hücrelere ve izolasyonlu kutup bağlantılarına sahip olan aküleri kullanın, gerekirse bir lastik şilte ile üzerini örtün. İstif aracını düz bir zemine park edin. Akü değişimini sadece yeterli taşıma kapasitesine sahip vinç elemanlarıyla gerçekleştirin. Sadece izin verilen akü değiştirme düzeneklerini (akü değiştirme elemanı, akü değiştirme istasyonu, vs.) kullanın. Akünün, istif aracının akü bölmesinde sıkıca oturduğundan emin olun. 5.1 Yukarı doğru akü değişimi Akünün sökülmesi 48 Koşullar İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin, bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin" sayfa 52. Aküyü açığa çıkarın, bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 32. Prosedür Akü soketini araç soketinden ayırın. Akü kablosunu akü muhafazası etrafına akünü dışarı alınması sırasında kesilmeyeceği yapıda bırakın. Akü kapağını sökün Akü kablosunu gerekirse akü kapağından çözün. Vincin aksamını kancalara (48) bağlayın. Vinç ekipmanları dikey hareket denemelidir Vinç ekipmanının kancaları kesinlikle akü hücrelerine düşmemelidir. Aküyü yukarı doğru akü muhafazasından çekin. Takma işlemi tam tersi sırada gerçekleşir; bu sırada akünün doğru montaj konumuna ve doğru bağlanmasına dikkat edin. Akü kablosunu akü muhafazası etrafına akünü dışarı alınması sırasında kesilmeyeceği yapıda bırakın. Akü tekrar takıldıktan sonra tüm kablolarda ve fişli bağlantılarda hasar kontrolü yapılmalıdır. 38

40 DİKKAT! Ezilme tehlikesi Akü kapağının kapatılması sırasında ezilme tehlikesi mevcuttur. Akü kapağının kapatılması sırasında, akü kapağı ile istif aracı arasında hiçbir şeyin bulunmaması gerekir. 5.2 Akünün yandan çıkarılması DİKKAT! Ezilme tehlikesi Akünün yandan sökülmesinde ve takılmasında ezilme tehlikesi mevcuttur. Akünn sökülmesi ve takılması sırasında akü ve şasi arasını kavramayın. Akünün sökülmesi Koşullar İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin, bkz. "İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin" sayfa 52. Aküyü açığa çıkarılmıştır, bkz. "Akü bölmesinin açılması" sayfa 32 Prosedür Akü soketini araç soketinden ayırın. Akü kilidini (49) tahdide kadar çevirin. Aküyü yandan çıkartın. Akü sökülmüştür. Takma işlemi tam tersi sırada gerçekleşir; bu sırada akünün doğru montaj konumuna ve doğru bağlanmasına dikkat edin. Akü kablosunu akü muhafazası etrafına akünü dışarı alınması sırasında kesilmeyeceği yapıda bırakın. Akü tekrar takıldıktan sonra tüm kablolarda ve fişli bağlantılarda hasar kontrolü yapılmalıdır. DİKKAT! Ezilme tehlikesi Akü kapağının kapatılması sırasında ezilme tehlikesi mevcuttur. Akü kapağının kapatılması sırasında, akü kapağı ile istif aracı arasında hiçbir şeyin bulunmaması gerekir. 39

41 49 40

42 E Kullanımı 1 İstif aracının çalıştırılması ile ilgili güvenlik yönergeleri Operatör Belgesi Bu istif aracı sadece sürücü kursundan geçmiş, işletmeciye ve onun görevlendirdiği kişilere yük sürme ve yüklerle çalışma konusunda yetenekli olduğunu kanıtlayan ve açıkça bu iş için görevlendirilen kişiler tarafından kullanılmalıdır, gerektiğinde ulusal yönetmeliklere dikkat edilmelidir. Kullanıcının hakları, sorumlulukları ve davranış kuralları: Kullanıcı haklarını ve sorumluluklarını bilmeli, istif aracını kullanmasını öğrenmiş olmalı ve bu kullanım kılavuzunun içeriğini okumuş olmalıdır. Yaya kumandalı işletimde kullanılan istif araçlarını kullananlar güvenlik ayakkabısı giymelidir. Yetkisiz kişilerin kullanmasının yasaklanması Kullanıcı kullanma süresince istif aracından sorumludur. Kullanıcı, yetkisiz kişilerin istif aracını kullanmalarını veya hareket ettirmelerini yasaklamalıdır. Yolcu alınmamalı veya kaldırılmamalıdır. Hasarlar ve eksiklikler İstif aracında veya montaj cihazında oluşan hasarlar ve diğer arızalar durumunda derhal amire haber verilmelidir. İşletme güvenliği olmayan istif araçları (ör n. aşınmış lastikler veya arızalı frenler) kurallara uygun bir şekilde onarılana kadar kesinlikle kullanılmamalıdır. Onarımlar Kullanıcının, kendisine izin verilmeden veya özel eğitim görmeden istif aracında onarım veya değişiklik yapması yasaktır. Kullanıcının güvenlik tertibatlarını veya şalterleri devre dışı bırakması veya ayarlarını değiştirmesi kesinlikle yasaktır. 41

43 Tehlike alanı UYARI! İstif aracının tehlike alanında kaza / yaralanma tehlikesi İstif aracının sürme veya kaldırma hareketlerinin, yükleme donanımlarının veya yükün insanlar için tehlike yarattığı alan, tehlike alanı olarak tanımlanır. Bu alana, aşağıya yük düşmesi olanağı bulunan veya inen/aşağıya düşen çalışma malzemelerinin kapladığı alan da dahildir. Yetkisiz kişileri tehlike alanından uzaklaştırın. Kişiler için tehlike teşkil eden durumlarda zamanında bir uyarı işareti verilmelidir. Yetkisiz kişiler, uyarılmalarına rağmen tehlike alanından çıkmazlarsa, istif aracı derhal durdurulmalıdır. Güvenlik tertibatları, uyarı plakaları ve uyarı notları Bu kullanım kılavuzunda açıklanan güvenlik tertibatları, (bkz. "Uyarı ve tip etiketleri" sayfa 22) uyarı plakaları ve uyarı notları kesinlikle dikkate alınmalıdır. 42

44 2 Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması , 14 15,

45 Poz Kumanda ve gösterge Fonksiyon elemanı 5 Sürüş şalteri t Sürüş yönünü ve sürüş hızını ayarlar. 6 Yukarı kalkma emniyet tuşu t Emniyet fonksiyonu: Tahrik yönündeki hareket sırasında istif aracı tuşun yakl. 3 sn boyunca basılması halinde çatal yönünde (R) hareket eder ve fren devreye girer. Sürüş fonksiyonu, sürüş ayarlayıcısı boş konuma alınıncaya kadar kapalı kalır. 50 Uyarı sinyali tuşu t Akustik sinyalin tetiklenmesi. 7 Yavaş sürüş tuşu t Yavaş hareket tuşuna basılarak sürüş hızı ve hızlanma düşürülür. Set fren bölgesindeyse, tuşa basılarak fren fonksiyonu köprülenebilir ve istif aracı minimum hızla (Manevra sürüşü) hareket edebilir. 8 Entegre şarj cihazı (emniyet kapatması dahil) o Ağ soketinin prize takarak akünün şarj edilmesi 10 Set t İstif aracını manevra ettirin ve frenleyin. 13 Şarj/deşarj göstergesi t Akünün şarj/deşarj durum göstergesi açık. 14 CanDis o Gösterge aleti akü şarj durumu Çalışma saatleri İkaz mesajları Parametre ayarı 15 Çalıştırma kilidi t Kumanda geriliminin açılmasıyla istif aracının serbest bırakılması Anahtarın çıkartılmasıyla, istif aracının yetkisiz kişiler tarafından çalıştırılması önlenmiş olur. İkinci devre kademeli devre kilidi o Çalışmaya hazır olmayan isitf aracının hareket ettirilmesi için fren havalandırması. 16 CanCode o Devre kilidinin yerine kullanılır. lgili kodun girilmesi ile istif aracının serbest bırakılması Sürüş programınının seçimi Kod ayarları. ISM o Devre kilidinin yerine kullanılır. Kart / Transponder üzerinden istifleme aracının serbest bırakılması Çalışmaya hazır olma durumu göstergesi çalışma verileri kaydı Kart / transponder ile veri alışverişi 44

46 Poz Kumanda ve gösterge Fonksiyon elemanı 11 ACİL KAPATMA şalteri t Aküye bağlantıyı keser Tüm elektrikli fonksiyonlar kapatılır ve istifleme aracı durdurulur. t = Standart donanım o = Opsiyon Poz Kumanda ve gösterge Fonksiyon elemanı 51 İndirme tuşu (2. el) o Çatal taşıyıcısının indirilmesi: İlk önce kaldırma direğini, ardından kaldırma kolunun indirilmesi. 52 İndirme tuşu t Çatal taşıyıcısının indirilmesi: İlk önce kaldırma direğini, ardından kaldırma kolunun indirilmesi. 53 Kaldırma tuşu t Çatal taşıyıcısının kaldırılması: İlk önce teker kolu kaldırılır, ardından direk kolu kaldırılır. 54 Kaldırma tuşu (2. el) o Çatal taşıyıcısının kaldırılması: İlk önce teker kolu kaldırılır, ardından direk kolu kaldırılır. 55 İndirme tuşu (ayrı kumanda) o Kaldırma kolunun indirilmesi. 56 İndirme tuşu (ayrı kumanda) o Direk kolunun indirilmesi. 57 Kaldırma tuşu (ayrı kumanda) o Kaldrıma kolu ile kaldırma. 58 Kaldırma tuşu (ayrı kumanda) o Direk kolu ile kaldırma. t = Standart donanım o = Opsiyon 45

47 t o o 55 (56)* 57 (58)* 56 (55)* 58 (57)* * Opsiyon 46

48 2.1 Akü deşarj denetleyicisi Akü deşarj durumu göstergesi / deşarj denetleyicisinin standart olarak ayarlanması, standart akülerde gerçekleştirilir. Bakım gerektirmeyen veya özel akülerin kullanılması halinde, akü deşarj denetleyicileri gösterge ve kapama noktalarının, üreticinin müşteri hizmetleri tarafından ayarlanması gerekir. Bu ayar yapılmaz ise, akü öngörülen sınırın altına kadar deşarj edilerek zarar görebilir. DUYURU Tam deşarj olma nedeniyle akünün hasar görmesi Akünün otomatik deşarj olması nedeniyle akü hasar görebilir. Tümüyle deşarj olma durumu akünün ömrünü kısaltır. Aküyü en az 2 ayda bir şarj edin. Aküyü şarj edin bkz. "Akünün şarj edilmesi" sayfa 33. Geriye kalan kapasitenin altına düşülmesi durumunda kaldırma fonksiyonu devre dışı bırakılır. Uygun bir bir gösterge (59) belirir. Kaldırma işleminin yeniden etkinleşmesi için, bağlı olan akünün minimum % 70 şarj edilmiş olması gerekmektedir. 47

49 2.2 Akü deşarj göstergesi İstif aracı çalıştırma kilidi, kod kilidi veya ISM üzerinden serbest bırakıldıktan sonra akünün şarj durumu gösterilir. LED in (59) ışıklı renkleri aşağıdaki durumları gösterir: 59 LED rengi Şarj durumu yeşil % turuncu % yeşil/turuncu yanıp sönüyor 1 Hz % kırmızı 0-20 % LED kırmızı olarak yanıyorsa, yüklerin kaldırılması artık mümkün değildir. Kaldırma işleminin yeniden etkinleşmesi için, bağlı olan akünün minimum % 70 şarj edilmiş olması gerekmektedir. LED kırmızı yanıp sönüyorsa ve istif aracı kullanılmaya hazır değilse, üreticinin müşteri hizmetlerine haber verilmelidir. Kırmızı yanıp sönme araç yönetiminin kodudur. Yanıp sönme sırası arızanın türünü gösterir. 48

50 3 İstif aracı çalıştırmaya hazırlama 3.1 Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar UYARI! İstif aracında veya montaj cihazında (ilave donanımlar) hasar veya diğer eksiklikler, kazalara neden olabilir. Aşağıdaki kontrollerde, istif aracında veya montaj cihazında (ilave donanımlar) hasar veya diğer eksiklikler tespit edilirse, istif aracı düzgün bir şekilde onarılana kadar kullanılmamalıdır. Tespit edilen eksiklikler durumunda derhal yetkililere haber verilmelidir. Arızalı istif aracını işaretleyin ve kullanmayın. Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra istif aracı yeniden çalıştırılmalıdır. Günlük işletim öncesi kontrolün uygulanması Prosedür İstif aracını komple dıştan hasarlar ve sızıntılar açısından kontrol edin. Hasarlı hortumlar mutlaka değiştirilmelidir. Akü tespitinde ve kablo bağlantılarında hasar ve sabit oturma kontrolü yapın. Akü soketinde sabit oturma kontrolü yapın. Yükleme donanımında yırtıklar, yükleme donanımının eğilmiş ve aşırı düzeyde aşınmış olması gibi görülebilir hasarları kontrol edin. Tahrik tekerleği ve yük tekerleklerinde hasar kontrolü yapın. İşaretleri ve etiketleri eksiksiz ve okunaklı olmaları bakımından kontrol edin, bkz. "Uyarı ve tip etiketleri" sayfa

51 3.2 Aracın çalışmaya hazır duruma getirilmesi İstif aracını çalıştırın Koşullar Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve faaliyetler uygulandı, bkz. "Günlük çalışma öncesi yapılması gereken kontroller ve çalışmalar" sayfa 49. Prosedür ACİL KAPATMA şalterini (11) çekerek etkinleştirin. İstif aracını çalıştırın, bunun için Kontak anahtarını kontak kilidine (15) takın ve dayanma noktasına kadar sağa doğru çevirin. Kodu kod kilidine ( o) takın. Kartı veya alıcı, verici cihazını ISM giriş modülünün önüne doğru tutun ve ayarına göre ISM giriş modülündeki yeşil tuşa basın.(o). Uyarı sinyalininin (50) işeyip işlemediğini kontrol edin. kaldrıma fonksiyonunun fonksiyon kontrolü. Direksiyonun işlevinin kontrolü. Setini (10 ) fren fonksiyonunu kontrol edin. İstif aracı çalışmaya hazır. t Akü şarj göstergesi (13)mevcut akü şarj durumunu gösterir. o candis gösterge cihazı (14) mevcut akü kapasitesini ve çalışma saatlerini gösterir , 14 15,

52 3.3 Çalışmaya hazırlama aşamasında yapılan kontroller ve işlemler UYARI! İstif aracında ve ilave donanımda hasarlar veya diğer arızalar nedeniyle kaza tehlikesi Aşağıdaki kontrollerde, istif aracında veya ilave donanımlarda hasar veya diğer arızalar tespit edilirse, istif aracı düzgün bir şekilde onarılana kadar kullanılmamalıdır. Tespit edilen arızalar durumunda derhal yetkililere haber verilmelidir. Arızalı istif aracını işaretleyin ve kullanmayın. Ancak arızanın bulunmasından ve onarılmasından sonra istif aracı yeniden çalıştırılabilir. Prosedür Uyarı ve emniyet düzeneklerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin: ACİL KAPAMA şalterinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin, bunun için ACİL KAPAMA şalterine basın. Araç hareketleri artık yürütülemeyecek şekilde ana akım devresi kesildi. Ardından ACİL KAPAMA şalterini çekerek kilidini açın. Kornanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin, bunun için "Uyarı sinyali" tuşuna basın. Freninin etkisini kontrol edin, bkz. "Frenler" sayfa 58. Direksiyonun işlevini kontrol edin, bkz. "Direksiyon manevrası" sayfa 57. Hidrolik sistemin fonksiyonunu kontrol edin, bkz. "Yüklerin alınması, taşınması ve indirilmesi" sayfa 63. Sürüş fonksiyonlarını kontrol edin, bkz. "Sürüş" sayfa 55. "Çarpma emniyeti tuşu" tuşunun fonksiyonunu kontrol edin, bunun için tahrik yönünde sürüş esnasında "Çarpma emniyeti tuşu" tuşuna basın. Kumanda ve gösterge elemanlarını fonksiyon ve hasar bakımından kontrol edin, bkz. "Gösterge ve kumanda elemanları açıklaması" sayfa 43. Kumanda kolunun geri konumunu kontrol edin. Kullanım sonrası kumanda elemanlarının kendiliğinden sıfır konumuna geri alındığını kontrol edin. 51

53 3.4 İstif aracını emniyetli bir şekilde park edin UYARI! İstif aracının emniyete alınmaması nedeniyle kaza tehlikesi İstif aracının, fren devreye girmemişken veya yükleme donanımı kaldırılmışken yokuşta bırakılması tehlikelidir ve genel olarak yasaktır. İstif aracını düz zeminde durdurun. Özel durumlarda istif aracını ör n. takozlarla emniyet altına alın. Yükleme donanımını tamamen indirin. İndirilen yükleme donanımları nedeniyle kimsenin yaralanmayacağı bir indirme yeri seçin. Frenler çalışmadığında istif aracı, tekerleklerin altına takozlar konularak kaymaya karşı emniyet altına alınmalıdır. İstif aracının emniyetli bir şekilde park edilmesi Prosedür İstif aracını düz zeminde bırakın. Yükleme donanımını (26) tamamen indirin: "İndirme tuşuna (52) basın. Tahrik tekerleğini, kumanda kolu (10) ile "Düz sürüş 'e çevirin. İstif aracını durdurun, bunun için: Kontak kilidindeki anahtarı (12) dayanma noktasına kadar saat yönünün tersine çevirin. Anahtarı kontak kilidinden (12) çekin. CanCode'da (16), O tuşuna basın (o). ISM giriş modülünün kırmızı tuşuna basın (o). ACİL KAPAMA (11) şalterine basın. İstif aracı park edilmiştir. 52

54 4 İstif aracı ile çalışma 4.1 Aracın sürülmesi ile ilgili güvenlik kuralları Sürüş yolları ve çalışma alanları Bu araç sadece sürülmesine izin verilen yollarda sürülebilir. Yetkili olmayan üçüncü kişiler çalışma alanından uzak durmalıdır. Yükler sadece öngörülen yerlere depolanmalıdır. Forklift sadece yeterli aydınlatmanın mevcut olduğu çalışma alanarında, kişilerin ve malzemelerin hasar görmesinden kaçınmak için,hareket ettirilmelidir. Yetersiz ışık hareketlerinde forkliftin çalıştırılması için ek donanım gereklidir. TEHLİKE! Hareket yolunun izin verilen yüzeyleri ve noktasal ağırlık kapasitesi aşılmamalıdır. Belirsiz noktalarda ikinci bir kişi tarafından yönlendirme gereklidir. Kullanıcı, yükleme veya boşaltma işlemi sırasında yükleme rampasının veya yükleme köprüsünün çıkartılmamasını veya çözülmemesini sağlamak zorundadır. Sürüş esnasındaki tutum Kullanıcı aracın hızını yerel şartlara göre ayarlamalıdır. Kullanıcı örneğin virajlarda, dar koridorlarda ve döner kapılardan ve görüş alanı kısıtlı olan yerlerden geçerken yavaşlamalıdır. Kullanıcı, önünde giden araçlarla kendi aracı arasında belirli bir güvenlik mesafesi bırakmalı ve istif aracını daima kontrolü altında tutmalıdır. Ani duruşlar (tehlike durumu hariç), hızlı dönüşler, tehlikeli veya görüşün açısı kısıtlı olan yerlerde sollamak yasaktır. Çalışma ve kullanma alanı dışına sarkmak veya el çıkartmak yasaktır. Sürüş anındaki görüş koşulları Kullanıcı aracı sürerken daima sürüş yönüne doğru bakmalı ve üzerinde bulunduğu yolu yeterli derecede görüyor olmalıdır. Görüşe engel olan yükler taşındığında istif aracı, yük yönünün tersine sürülmelidir. Eğer bu mümkün değil ise ikinci bir kişi yolu gözlemleyecek ve aynı zamanda sürücü ile göz temasında bulunacak şekilde istif aracının yanından yürüyerek talimat vermelidir. Bu sırada yürüme hızında ve özellikle dikkatli bir şekilde sürülmelidir. Kullanıcı ile göz teması sağlanamadığında istif aracı hemen durdurulmalıdır. Eğimli ve yokuşlu yerlerde sürülmesi 15 % kadar eğimlerin ve yokuşların üzerinde sürüş yapılmasına sadece, bunlar trafik yolu olarak tanımlandığında izin verilmektedir. Eğimler ve yokuşlar temiz ve yol tutuşu mümkün olmalıdır ve teknik araç özelliklerine göre güvenli olarak sürülebilir olmalıdır. Bu durumda yük daima yokuşa doğru yüklenmiş olmalıdır. İstifleme araçlarıyla eğimli veya yokuşlu yerlerde dönüş yapmak, eğik olarak sürmek ve park etmek yasaktır. Yokuş aşağı sürerken daima fren yapmaya hazır olunmalı ve hız düşürülmelidir. 53

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - İşletme Kılavuzu 51040427 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan

Detaylı

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - İşletme Kılavuzu T 50462559 09.10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERD 220

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - letme Kılavuzu 51040515 02.11 T EMC 110 EMC B10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

EJC M10. İşletme Kılavuzu 05.09 - 51145341 05.09

EJC M10. İşletme Kılavuzu 05.09 - 51145341 05.09 EJC M10 05.09 - İşletme Kılavuzu T 51145341 05.09 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

ETV 110-116. Kullanım kılavuzu 12.05 - 50468501 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Kullanım kılavuzu 12.05 - 50468501 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Kullanım kılavuzu 50468501 07.12 T ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri

Detaylı

ETV C16/C20. Kullanım kılavuzu 06.08 - 51069910 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Kullanım kılavuzu 06.08 - 51069910 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Kullanım kılavuzu 51069910 07.12 T ETV C16 ETV C20 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı

Detaylı

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10 EKX 410 01.10 - Kullanım kılavuzu T 51166899 03.10 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EKX 410 Ek Bilgi Sipariş

Detaylı

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Kullanım kılavuzu T 52027331 03.10 EX 410 EX 413 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EX 410

Detaylı

ESE 530. İşletme Kılavuzu 01.05- 50460704 07.08

ESE 530. İşletme Kılavuzu 01.05- 50460704 07.08 ESE 530 01.05- İşletme Kılavuzu T 50460704 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

EZS 330/350 / XL. İşletme Kılavuzu 04.06 - 51028906 04.06

EZS 330/350 / XL. İşletme Kılavuzu 04.06 - 51028906 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - İşletme Kılavuzu T 51028906 04.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

ETX 513/515 inkl. KH. Kullanım kılavuzu 10.04 52029842 07.08

ETX 513/515 inkl. KH. Kullanım kılavuzu 10.04 52029842 07.08 ETX 513/515 inkl. KH 10.04 Kullanım kılavuzu T 52029842 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

EJE 220/225/230/235/220r/225r

EJE 220/225/230/235/220r/225r EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 - letme K lavuzu 51040465 05.15 T EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir

Detaylı

EKX 410/513/515k/515. İşletme Kılavuzu EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52029109 07.08

EKX 410/513/515k/515. İşletme Kılavuzu EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52029109 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - İşletme Kılavuzu T 52029109 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANI KILAVUZUNDAN öğrenilebilir.

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - letme Kılavuzu 51151531 11.11 T EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - İşletme Kılavuzu T 50425878 06.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir.

Detaylı

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- İşletme Kılavuzu T 52020434 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 06.99- İşletme Kılavuzu T 52020411 0205 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 03.02- İşletme Kılavuzu T 52020325 12.03 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - letme K lavuzu 51317831 11.14 ESE 220 ESE 320 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y

Detaylı

ERE 224. İşletme Kılavuzu 09.05- 50468256 01.06

ERE 224. İşletme Kılavuzu 09.05- 50468256 01.06 ERE 224 09.05- İşletme Kılavuzu T 50468256 01.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

ERC/ERC-Z 12/14/16. İşletme Kılavuzu 10.01- 50126648 06.02

ERC/ERC-Z 12/14/16. İşletme Kılavuzu 10.01- 50126648 06.02 ERC/ERC-Z 12/14/16 10.01- İşletme Kılavuzu T 50126648 06.02 Önsöz İsti aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNL KULLNIM KILVUZUNDN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve

Detaylı

EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL

EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL 01.01- İşletme Kılavuzu T 50137040 12.03 Önsöz İsti aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

EFG-DH ac 10/10L/12,5/15

EFG-DH ac 10/10L/12,5/15 EFG-DH ac 10/10L/12,5/15 01.03- İşletme Kılavuzu T 52001571 12.03 Önsöz İsti aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11 EFG 213-320 06.08- Kullanım kılavuzu T 51100020 07.11 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

EKE 20 b. İşletme Kılavuzu 04.02- 50261592 04.02

EKE 20 b. İşletme Kılavuzu 04.02- 50261592 04.02 EKE 20 b 04.02- İşletme Kılavuzu T 50261592 04.02 Önsöz İsti aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNL KULLNIM KILVUZUNDN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

IPC. İşletme Kılavuzu 08.10 - 51192359 08.10

IPC. İşletme Kılavuzu 08.10 - 51192359 08.10 IPC 08.10 - İşletme Kılavuzu T 51192359 08.10 Önsöz Taşıma aracının güvenli şekilde işletilmesi için mevcut işletme kılavuzunda verilen bilgiler gereklidir. Bilgiler kısa ve kolay bulunabilir şekilde düzenlenmiştir.

Detaylı