YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK"

Transkript

1 8 Hazran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : Çvr v Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yöntmlğn amacı; alıcı ortam olarak toprağın krlnmsnn önlnms, krlnmnn mvcut olduğu vya olması mutml saaları v sktörlr tspt tmk, krlnmş toprakların v saaların tmzlnms v zlnms saslarını sürdürüllr kalkınma dlryl uyumlu r şkld lrlmktr. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yöntmlk, toprak krllğnn önlnms, krlnmnn mvcut olduğu vya olması mutml saaların v sktörlrn tspt, kayıt altına alınması, krlnmş toprakların v saaların tmzlnms v zlnmsn lşkn tknk v dar usul v sasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yöntmlk, 9/8/1983 tarl v 2872 sayılı Çvr Kanununun Ek1 nc madds rnc ıkrasının (a) ndn, 1/5/2003 tarl v 4856 sayılı Çvr v Orman Bakanlığı Tşklat v Görvlr Hakkında Kanunun 2 nc maddsnn () nd v 9 uncu madds (u) ndn dayanılarak azırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yöntmlkt gçn; a) Ara müdaal: Krllk gdrm vya kontrolü amacıyla krlnmy ndn olan kaynağın ortadan kaldırılmasını, tksnn azaltılmasını, gaz azında, su azında vya suyla karışmayan sıvı azında daa azla yayılmasının önlnmsn vya rsk düzynn azaltılmasına yönlk önlmlrn alınmasını, ) Atık: Hrang r aalyt sonucunda oluşan, çvry atılan vya ırakılan, 5/7/2008 tarl v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Atık Yöntm Gnl Esaslarına İlşkn Yöntmlğn EK1 nd yr alan sınılardak rang r maddy, c) Bakanlık: Çvr v Orman Bakanlığını, ç) Brnc aşama dğrlndrm (BAD): Şüpl saa olarak tanımlanmış r saada krllk şüps ndnyl örnklm, ölçüm g aalytlrn aşlatılması v dolayısıyla u saanın takp grktrn vya takp grktrmyn r saa olup olmadığının kararlaştırılması sürcn, d) Faalyt ön lg ormu: Endüstryl tss v çvrs l lgl lglr çrn ormu, ) Faalyt/tss/saa sa: Krltm potansyl olan vya krlnmy sp olan v u Yöntmlk ükümlrnn muataı olan özl ya da tüzl kşy, ) Fırın kuru toprak: 105 C ırında kurutularak sat ağırlığa glmş toprak kütlsn, g) Hd krltc: İnclmy ta tutulacak şüpl saa çn krllk kaynağı l lgl olarak nsan sağlığı v çvr açısından dkkat alınması v saada toplanacak numunlrd ölçümü yapılması grkn krltc maddy, ğ) Hd krltc saa konsantrasyonu (HKSK): Bakanlıkça lrlnn vr kalts dn sağlayan, toprak örnklm v analz planına ağlı olarak saadan alınan numunlrn analz sonucu ölçülrk lrlnmş d krltc konsantrasyonunu, ) İknc aşama dğrlndrm (İAD): Brnc aşama dğrlndrm sonunda takp grktrn saa olarak lrlnmş saanın, saa v krllk karaktrzasyonu v rsk analz dğrlndrmlrn ta tutularak tmzlm grktrn krlnmş saa vya takp grktrmyn saa olup olmadığının tspt dlms sürcn, ı) İl müdürlüğü: İl çvr v orman müdürlüklrn, ) Jnrk krltc sınır dğr (JKSD): Krlnmş saanın mvcut ya da lrdk kullanım amacının yrlşm alanı olması v nsan sağlığı üzrndk rsklr dkkat alınarak, nsanların krltcy makul r sür azam düzyd maruz kaldığı varsayılarak saplanan vya lrlnn v Ek1 Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lstsnd vrln krltc konsantrasyon dğrn, j) Kavramsal saa modl (KSM): Şüpl saanın lgllr taraından tüm yönlryl kolayca algılanmasını v kavranmasını sağlamak amacıyla, Brnc Aşama Dğrlndrm kadmsnd drlnn lglrdn aşlayarak, İknc Aşama Dğrlndrmd saada ld dlck krllk kaynağı, krltclrn kaynaktan yayılım mkanzmaları, krltc çştlr, krltc dağılım alanları v taşınım güzrgaları, krllktn dolayı rsk altındak mutml alıcı noktalar vya ortamlar l, mvcut lrszlklr v zaman çrsnd ld dllck zksl, kmyasal v drojolojk lglr d kapsayacak şkld, saa v cvarındak çvrsl koşulların dnamk r sürç çrsnd tanımlanmasını, k) Krlnmş saa vya tss: Şüpl saalar arasında yr alan, u Yöntmlkt öngörüln Brnc Aşama 1

2 Dğrlndrm vya İknc Aşama Dğrlndrm sonucunda, mvcut toprak kullanımı vya glcktk mutml toprak kullanımı dkkat alındığında, nsan v çvr sağlığı akımından önml ölçüd rsk oluşturan, nsan aalytlrndn kaynaklanan tlkl krltc maddlrn ulunduğu tyt dln v tmzlnms grktğn karar vrln saayı vya tss, l) Krlnmş saalar lg sstm (KSBS): Noktasal kaynaklı krlnmş saalar l lgl nvantr lglrnn sstmatk r yapılanma l muaaza dlmsn, güncllnmsn, sürdürüllrlğn v grktğnd u lglr ızlı r şkld rşmn sağlanmasını mümkün kılmak amacıyla glştrln v Bakanlık lg sstm üzrndn kullanılaln, ntrnt üzrndn sorgulama yapaln v lgy şlyln sstm, m) Krlnmş toprak: Bu Yöntmlkt öngörüln rnc aşama dğrlndrm vya knc aşama dğrlndrm sonucunda, mvcut toprak kullanımı vya glcktk mutml toprak kullanımı dkkat alındığında, ünysnd nsan v çvr sağlığı akımından önml ölçüd rsk oluşturan, nsan aalytlrndn kaynaklanan tlkl krltc maddlrn ulunduğu tyt dln v tmzlnms grktğn karar vrln toprağı, n) Krltc madd: Çvrsl krllğ yol açan v EK1 d lsts vrln maddlr, o) Krllk göstrg paramtrlr (KGP): Şüpl saada krllğn mvcudytn yönlk mutml lrszlklr gdrmk v rnc aşama dğrlndrm sürcnd alınacak kararın güvnlrlğn artırmak amacıyla toprak v grkl durumlarda su v gaz numunlrnd ölçüln v Ek2, Talo 1 v 2 d lstlnn paramtrlr, ö) Krllk kaynağı: Krltclrn ulunduğu, yayılmaya aşladığı vya toprak vya yraltı suyunda n yüksk d krltc konsantrasyonlarının lrlndğ nokta ya da alanı, p) Krllk kaynağı lrsz saa: Krllk kaynağı lnmyn, ancak krlnm şüpsnn olduğuna şart dn lrtlrn tspt dldğ v krlnmnn varlığının u lrtlrn ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı saayı, r) Komsyon (Krlnmş saa dğrlndrm v zlm komsyonu): Hr ld Saa Örnklm v Analz Planlarını onaylamak, Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön v Na Raporlarını dğrlndrmk v krlnmş saaların tmzlnms çalışmalarını zlmk amacıyla sürkl çalışmak üzr vallk ünysnd kurulan, l müdürlüğünün aşkanlığını yaptığı, l tarım müdürlüğü, l sağlık müdürlüğü, l sanay v tcart müdürlüğü, dvlt su şlr ölg müdürlüğü, l özl dars l komsyonca grkl görülms durumunda ünvrst v uygun görülck dğr kurum v kuruluşların tmslclrndn oluşan komsyonu, s) Noktasal kaynaklı toprak krllğ: Tlkl atıkların toplanması, taşınması, gçc v ara dpolanması, gr kazanımı, yndn kullanılması v rtaraı sırasında mydana gllck kazalar sonucunda vya tlkl atıkların mvzuata aykırı şkld yukarıdak aalytlr konu olması sonucunda ya da sanay tsslrndk çştl tlkl kmyasal maddlrn dpolanmaları v nakldlmlr sırasında mydana gllck kazalar vya atlr sonucunda oluşan döküntü vya sızıntı v nzr g noktasal kaynaklardan dolayı oluşan toprak krllğn, ş) Ölçüm dğr (ÖD): Şüpl saada rang r noktasal kaynak vya nsan tknlklr ndnyl krlnmş olduğu düşünüln vya varsayılan alandan alınan toprak vya yüzyyraltı suyu örnklrnd, şüpl saaya at lgl krllk göstrg paramtrlr vya d krltc rrans dğr l kıyaslanmak amacıyla, ölçüln krllk göstrg paramtrs vya d krltc konsantrasyonu ölçüm dğrn, t) Potansyl krlnmş saa vya tss: Hrang r potansyl toprak krltc aalytn var olduğu vya yürütüldüğü saayı vya tss, u) Potansyl toprak krltc aalytlr: Ek2, Talo 2 d vrln rang r aalyt, ü) Rrans dğr (RD): Şüpl saa yakın çvrsnd ulunan, rang r noktasal kaynak vya nsan aalyt ndnyl krlnmmş olduğu düşünüln vya varsayılan alandan alınan toprak, yüzy suyu, yraltı suyu örnklrnd, rnc aşama dğrlndrmd şüpl saaya at lgl krllk göstrg paramtrlr (KGP) vya knc aşama dğrlndrmd d krltc konsantrasyonu ölçüm dğrlr l kıyaslanmak amacıyla, ölçüln krllk göstrg paramtrs vya d krltc konsantrasyonu ölçüm dğrn, v) Rsk dğrlndrm: İnsanların v çvrnn krltc maddlr maruz kalmaları alnd mydana glck olan olumsuz tklrn ntlğnn tanımlanmasını, nclnmsn v drcsnn tamn dlmsn amaçlayan çalışmayı, y) Rsk yöntm: Rsk dğrlndrm yoluyla tamn dln rsk düzynn kontrol dlms vya azaltılması amacıyla uygulanan stratj vya alınan önlmlr, z) Saa durum v rsk dğrlndrm na raporu: Takp grktrn saalar çn knc aşama dğrlndrm sırasında yürütüln saa v krllk karaktrzasyonu çalışmaları l rsk dğrlndrm çalışmalarından ld dln lglr doğrultusunda, Ek11 d vrln ormat kapsamında Komsyona sunulmak üzr azırlanan v saa sann, yapılan rsk dğrlndrm çalışmalarına dayanarak saanın takp grktrmyn saa vya tmzlnms grkn krlnmş saa olduğu konusundak dğrlndrmsn çrn raporu, aa) Saa durum v rsk dğrlndrm ön raporu: Takp grktrn saalar çn knc aşama dğrlndrmnn aşlangıcında yürütüln saa v krllk karaktrzasyonu çalışmalarından ld dln lglr doğrultusunda, Ek10 da vrln ormat kapsamında Komsyona sunulmak üzr azırlanan v saa sann jnrk vya saaya özgü rsk analz yapma konusundak dğrlndrmsn çrn raporu, ) Saa örnklm v analz planı (SÖAP): Kapsamı Bakanlıkça lrlnn, krlndğndn şüp dln 2

3 saaların u Yöntmlk kapsamında dğrlndrlms amacıyla yapılacak tüm örnklm v analz çalışmalarının nasıl yürütülms grktğn tanımlayan v Komsyona sunulmak üzr saa sa taraından azırlanan planı, cc) Sapsz saa: Mvzuata aykırı şkld atıkların rtaraı v nzr rang r aalyt sonucu oluşan v sorumlusu lnmyn r krlnmnn söz konusu olduğu saayı, çç) Saa tmzlm d: Saada yapılan rsk dğrlndrms sonucunda, mvcut rsklrn gdrlmsn sağlayacak v tmzlm yoluyla düşürülms grkn konsantrasyonu, dd) Şüpl saa vya tss: Potansyl krlnmş vya sapsz saalar arasında yr alan; at, kaza, dntm vya ldrmlr sonucunda çvr krllğnn var olduğu şüpsn taşıyan saayı vya sınırları çrsnd u tanım kapsamına grn saaya sap tss, ) Takp grktrn saa: Saaya yönlk krllk şüplrnn grçkç olduğu saptanan v u Yöntmlkt öngörüln knc aşama dğrlndrmy ta tutulması grkl olan saayı, ) Takp grktrmyn saa: Şüpl saalar arasında yr alan, saaya yönlk krllk şüplrnn gçrl olmadığı vya u Yöntmlkt öngörüln sürc ta tutulması grkmyn saayı, gg) Tarımsal aalyt: Orman ağaçları dışında r türlü tksl v ayvansal ürtm, ğğ) Tlkl atık: Atık Yöntm Gnl Esaslarına İlşkn Yöntmlk, Ek IV Atık Lstsnd (A) l şartlnmş atıklar l (M) l şartlnmş atıklardan EkIII/B d yr alan şk konsantrasyonu üzrnd r dğr sap olan atıkları, ) Tlkl madd: 26/12/2008 tarl v mükrrr sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlkl Maddlrn v Müstazarların Sınılandırılması, Amalajlanması v Etktlnms Hakkında Yöntmlğn 4 üncü maddsnn rnc ıkrasının (l) ndnd tanımlanan tlkl maddlr v müstazarlar v 31/12/2004 tarl v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Su Krllğ Kontrolü Yöntmlğ 3 üncü maddsnd yr alan tlkl maddlr tanımına grn tüm maddlr, ıı) Tmzlm: Ydnc ölümd öngörüln aalytlr yürütülrk, rsk dğrlndrm yoluyla tamn dln nsan sağlığı v çvrsl rsk düzynn kontrol dlms vya azaltılması, mydana glck olan olumsuz tklrn gdrlms amacıyla u Yöntmlk kapsamında tmzlnms grkn krlnmş saa olarak tanımlanan saalarda grçklştrln ylştrmy, ) Tmzlm aalyt planlama v dğrlndrm raporu: Tmzlm grktrn krlnmş saalar çn tmzlm sstmnn rnc aşaması olan tmzlm aalyt planlama v dğrlndrm aşamasında yürütüln saa tmzlm düzy konsantrasyonu v tmzlm yöntm lrlm çalışmalarından ld dln lglr doğrultusunda, Ek12 d vrln ormat kapsamında Komsyona sunulmak üzr azırlanan v saa sann saa tmzlm düzy konsantrasyonu v tmzlm yöntm sçm konusundak dğrlndrmsn çrn raporu, jj) Tmzlm aalyt uygulama, zlm v sonlandırma raporu: Tmzlm grktrn krlnmş saalar çn tmzlm sstmnn knc aşaması olan tmzlm uygulama v zlm aşamasında yürütüln tmzlm sstm tasarımı, nşaası, şltm v tknlk zlm çalışmalarından ld dln lglr doğrultusunda, Ek13 d vrln ormat kapsamında Komsyona sunulmak üzr azırlanan v saa sann uzun dönm pryodk zlm v saa vrlrn dayanarak saadak krllk düzynn tmzlm aalyt sonucunda dlnn saa tmzlm konsantrasyonuna düşürrk tmzlm aalytnn sonlandırılması konusundak dğrlndrmsn çrn raporu, kk) Tmzlm grktrn krlnmş saa: Brnc vya knc aşama dğrlndrm sonucunda u Yöntmlkt öngörüldüğü şkld tmzlnms grktğ saptanan saayı, ll) Tmzlnmş saa: Bu Yöntmlkt öngörüln sürç çrçvsnd tmzlm şlmn ta tutulmuş saayı ad dr. İKİNCİ BÖLÜM Gnl Esaslar v İlklr Gnl saslar MADDE 5 (1) Toprak krllğnn önlnms açısından u Yöntmlkl lrlnn saslara uyulması zorunludur. a) Vallklr, u Yöntmlk ükümlrn gör krlnmş v krlnm rsk altında olan saaları saptar, alınacak tdrlr lrlr v uygulanmasını sağlar. ) Krlnm rsknn ulunduğu saalarda, Çvr Kanununun 8 nc madds ükmü grğnc lgllr; krlnmş saalarda s krltnlr krlnmy durdurmak, krlnm oyutunu tspt tmk, krlnmnn tklrn gdrmk çn grkl çalışmaları yapmak g arcamaları karşılamakla yükümlüdürlr. c) Tarımsal aalytlrdn kaynaklanan toprak krllğnn önlnms v gdrlms konularında Bakanlık l Tarım v Köyşlr Bakanlığı koordnl olarak alınacak tdrlr lrlr. Blrlnn tdrlr vallklr taraından uygulanır. ç) Askr tsslr çn u Yöntmlğn uygulanmasına lşkn saslar, Gnlkurmay Başkanlığı l koordn dlrk Bakanlık v Mll Savunma Bakanlığınca ayrıca lrlnr. İlklr MADDE 6 (1) Toprak krllğnn önlnms v gdrlmsn lşkn lklr şunlardır: 3

4 a) Toprak krllğnn kaynağında önlnms sastır. ) Hr türlü atık v artığı, toprağa zarar vrck şkld, Çvr Kanunu v lgl mvzuatta lrlnn standartlara v yöntmlr aykırı olarak doğrudan v dolaylı çmd toprağa vrmk, dpolamak g aalytlrd ulunmak yasaktır. c) Krl toprak tmz toprak l karıştırılamaz. ç) Tlkl maddlrn kullanıldığı, dpolandığı, ürtldğ aalytlr ya da tsslr l atıkların ürtldğ, rtara vya gr kazanımının yapıldığı tsslrd, kaza tmal göz önün alınarak, toprak krlnmsn ngl olacak tdrlr alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Blg Sstm v Blg Formları Krlnmş saalar lg sstm MADDE 7 (1) Bakanlık u Yöntmlğn öngördüğü grkllklr yrn gtrmk üzr Krlnmş Saalar Blg Sstmn kullanır. Faalyt ön lg ormu düznlm yükümlülüğü MADDE 8 (1) Ek2, Talo 2 d yr alan aalytlr yürütn mvcut aalyt saplr l yn aşlayacak aalyt saplr Ek3 d yr alan Faalyt Ön Blg Formunu Krlnmş Saalar Blg Sstmnd doldurarak l müdürlüğün ldrr. (2) İl müdürlüğü, Faalyt Ön Blg Formunu kontrol drk Krlnmş Saalar Blg Sstm üzrndn onaylar. (3) Faalyt sa u ormu yazılı v mzalı olarak da l müdürlüğün ltmkl yükümlüdür. (4) İl müdürlüğü, onaylanan Faalyt Ön Blg Formunu yazılı v mzalı olarak Bakanlığa ldrmkl yükümlüdür. (5) Bakanlık u ldrlr, Potansyl Krlnmş Saalar Lstsn dal dr. Faalyt ön lg ormu ynlm yükümlülüğü MADDE 9 (1) Faalyt sa, Faalyt Ön Blg Formunda yr alan lglr kapsamında, aalytnd mydana gln dğşklğ, dğşklğn grçklşmsn mütakp n gç r ay çrsnd Ek3 d yr alan Faalyt Ön Blg Formunu Krlnmş Saalar Blg Sstmnd doldurarak l müdürlüğün ldrr. (2) Faalyt sann dğşms durumunda n son aalyt sa dğşklğ, dğşklğn grçklşmsn mütakp n gç r ay çrsnd Ek3 d yr alan Faalyt Ön Blg Formunu Krlnmş Saalar Blg Sstmnd doldurarak l müdürlüğün ldrr. (3) İl müdürlüğü, Faalyt Ön Blg Formunu kontrol drk Krlnmş Saalar Blg Sstm üzrndn onaylar. (4) Faalyt sa u ormu yazılı v mzalı olarak da l müdürlüğün ltmkl yükümlüdür. (5) İl müdürlüğü, onaylanan Faalyt Ön Blg Formunu yazılı v mzalı olarak Bakanlığa ldrr. (6) Bakanlık söz konusu dğşklğ çrn güncllmy yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Potansyl Krlnmş Saalar, Sapsz Saalar v Krllk Kaynağı Blrsz Saalar Potansyl krlnmş saaların şüpl saa lstsn alınması MADDE 10 (1) Potansyl krlnmş saalarda, a) Faalyt Ön Blg Formları, Ek4 d yr alan Faalyt Ön Blg Formu Dğrlndrm Krtrlrn gör l müdürlüğü taraından dğrlndrlr. Dğrlndrm krtrlrndn n az rnn gçrl olması alnd lgl saa, şüpl saa lstsn dal dlr. ) Endüstryl kazalar vya doğal at sonucu mydana gln ndüstryl kazalar da dal olmak üzr kaza ldrm vya rapor tm ormu vya Ek5 d vrln Bldrm Formuna gör ldrm yapılması durumunda, saa Bakanlık vya l müdürlüğünc şüpl saa lstsn dal dlr. c) Bakanlık vya l müdürlüğünc yürürlüktk mvzuat kapsamında grçklştrln dntmlr sırasında uygunsuzlukların lrlnms alnd saa, l müdürlüğünc şüpl saa lstsn dal dlr. Sapsz saaların şüpl saa lstsn alınması MADDE 11 (1) Ek2, Talo 2 d yr alan aalytlrn grçklştğ saalar arcndk, rang r ndnl toprak vya yraltı suyu krllğnn mydana gldğ vya Ek5 d vrln ldrm ormuna gör ldrm yapılan saalar, l müdürlüğünc şüpl saa lstsn alınır. Krllk kaynağı lrsz saaların şüpl saa lstsn alınması MADDE 12 (1) Krllk kaynağı lnmyn, ancak krlnm şüpsnn olduğunu göstrn lrtlrn tspt dldğ v krlnmnn tklrnn u lrtlrn ortaya çıkmasıyla anlaşıldığı krllk vakalarında, krllk lrtlrnn gözlndğ vya ortaya çıktığı noktalardan l müdürlüğü taraından toprak, yüzy v yraltı suyu vya gaz numunlr alınarak vya aldırılarak, krllk lrtlrnn grçkç olup olmadığını lrlmk üzr Ek2, Talo 1 d vrln krllk göstrg paramtrlrnn ölçümlr yaptırılır. 4

5 (2) Krllk göstrg paramtrlrnn ölçümlr v Ek9 da vrln dğrlndrm sonucunda krllk tspt dlms alnd Bakanlıkça lrlnn saslar dalnd l müdürlüğü taraından kaynak lrlm çalışmaları yaptırılarak, krlnmy sp olan krltc maddlrn n olduğu, krllk kaynağının yr vya kaynağın ulunduğu saa, aalyt/tss sa tspt dlrk, saa şüpl saa lstsn alınır. Bu saa çn 8 nc maddd lrtldğ şkld Faalyt Ön Blg Formu vya 14 üncü maddd lrtldğ şkld Saa Ön Blg Formu düznlnr. BEŞİNCİ BÖLÜM Brnc Aşama Dğrlndrm Şüpl saalarda yürütülck örnklm çalışmaları MADDE 13 (1) Şüpl saada yapılacak r türlü örnklm v analz çalışmaları lrl r plan çrçvsnd yürütülür. Bu amaçla, örnklm yapmadan önc saa sa Bakanlıkça lrlnn saslar dalnd Saa Örnklm v Analz Planı (SÖAP) ytrllk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşlara azırlatır. Bu plan rapor alnd Komsyon taraından onaylandıktan sonra örnklm çalışması grçklştrlr. Şüpl saaların ön dğrlndrms MADDE 14 (1) Şüpl saada l müdürlüğü taraından yrnd dntm yapılır v dntm sırasında Ek 7 d vrln Dntm Formu doldurulur. (2) Şüpl saada rdn azla krllk kaynağı ulunması durumunda r r kaynak çn ayrı r dntm ormu düznlnr. (3) Hr dntm ormu ayrı ayrı dğrlndrmy ta tutulur. (4) Ek2, Talo 2 d yr alan aalytlrn grçklştğ saalar arcndk saalarda Dntm Formuna k olarak Ek6 da vrln Saa Ön Blg Formu, Krlnmş Saalar Blg Sstm üzrndn v yazılı olarak l müdürlüğü taraından düznlnr. (5) Dntm sırasında saada rang r krllk gözlnmz v saaya yönlk krllk şüpsnn gçrl olmadığı tspt dlrs saa, şüpl saa lstsndn çıkartılır. Puanlamalı dğrlndrm MADDE 15 (1) Dntm sonucunda, şüpl saada söz konusu krllk kaynağı v krltc maddlrn n olduğunun lnms durumunda; a) Krltc maddlr vya atık tlksz s, lgl mvzuat ükümlr doğrultusunda grkl tdrlr alınarak saa, takp grktrmyn saa olarak ntlndrlr. ) Krltc maddlr vya atık tlkl s, Ek8 d vrln puanlamalı dğrlndrm grçklştrlr. Dğrlndrm sırasında, Dntm Formuna k olarak; 1) Endüstryl aalyt grçklştrln saalarda, aalyt sa taraından öncdn l müdürlüğün vrlmş olan Faalyt Ön Blg Formu (Ek3), 2) Sapsz saalarda, dntm sırasında doldurulacak olan Saa Ön Blg Formu (Ek6) lglr kullanılır. (2) Puanlamalı dğrlndrm sonuçlarına gör, şüpl saa l müdürlüğü taraından; a) Krllk kaynağı v krlnmş toprağın rtara dlmsn sağlayacak r önlm v u önlm sonucunda krllğn lgl mvzuat ükümlrn uygun şkld gdrldğnn tydn dar zlm ölçümlr yaptırılarak saa, takp grktrmyn saa, ) İknc aşama dğrlndrm sürcn ta saa, takp grktrn saa, c) Tmzlnms grkn saa, krlnmş saa olarak tanımlanır. (3) Takp grktrmyn saalar, potansyl krlnmş saa lstsn alınır. Krltc madd karaktrzasyonu MADDE 16 (1) Dntm sonucunda şüpl saada söz konusu krltc maddlrn n olduğunun lnmms vya Atık Yöntm Gnl Esaslarına İlşkn Yöntmlğnn EkIV Atık Lstsnd (M) l şartlnmş atık ulunduğunun tspt dlms durumunda; a) Krltc maddlrdn ya da atıktan drkt olarak örnk alınalyorsa, krltc maddnn vya atığın Tlkl Maddlrn v Müstazarların Sınılandırılması, Amalajlanması v Etktlnms Hakkındak Yöntmlk v 14/3/2005 tarl v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlkl Atıkların Kontrolü Yöntmlğn gör karaktrzasyonu yapılarak tlkl madd vya atık olup olmadığı tspt dlr. 1) Krltc maddlr ya da atık tlksz s, lgl mvzuat ükümlr doğrultusunda grkl tdrlr alınarak saa takp grktrmyn saa olarak ntlndrlr. 2) Krltc maddlr ya da atık tlkl s, 15 nc maddnn rnc ıkrasının () ndnd lrtln puanlamalı dğrlndrm grçklştrlr. ) Krltc maddlrdn ya da atıktan drkt olarak örnk alınamıyorsa, toprak, atık, krltc maddlr karışımından 17 nc maddd lrtln krllk göstrg paramtrlrnn ölçümlr grçklştrlr. c) Şüpl saada (a) v () ntlrnn r ksnn d gçrl olduğu durum olan krltc maddlrdn ya da atıktan, kaynağın r ölümündn drkt olarak örnk alınalyor, r ölümündn d alınamıyorsa, (a) v () ntlrnn r ks d uygulanır. 5

6 Krllk göstrg paramtrlrnn ölçümü MADDE 17 (1) 13 üncü maddd lrtln şkld onaylanan saa örnklm v analz planı uyarınca şüpl saada krlnmş toprak v mümküns yraltı suyundan vya toprak gazından Bakanlıkça lrlnn saslara gör numunlr alınarak; a) Endüstryl aalytn grçklştrldğ saalarda Ek2, Talo2 d vrln aalyt özl krllk göstrg paramtrlrnn, ) Sapsz saalarda Ek2 Talo 1 d yr alan ütün krllk göstrg paramtrlrnn, c) Bu ölçümlr k olarak tmz alanlardan alınacak numunlrd söz konusu krllk göstrg paramtrlr çn rrans ölçümlr grçklştrlr. (2) Rrans ölçümlrnn yapılacağı numunlrn alımına lşkn usul v saslar Bakanlıkça lrlnr. (3) Krllk göstrg paramtrlr ölçüm dğrlr, Ek9 da lrtldğ şkld rrans dğrlr l karşılaştırılır v u karşılaştırma sonucunda, şüpl saa l müdürlüğü taraından; a) Takp grktrmyn saa, ) İknc aşama dğrlndrm sürcn ta saa, takp grktrn saa, c) Tmzlnms grkn saa, krlnmş saa olarak tanımlanır. (4) Takp grktrmyn saalar potansyl krlnmş saa lstsn alınır. ALTINCI BÖLÜM İknc Aşama Dğrlndrm Saa durum v rsk dğrlndrm ön raporu v saa durum v rsk dğrlndrm na raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 18 (1) Brnc aşama dğrlndrm sonucunda takp grktrn saa olarak tanımlanan saa çn knc aşama dğrlndrm kapsamında Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu v Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu azırlanır. (2) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporunun önml r lşn olan saa v krllk karaktrzasyonu çalışmalarına yönlk olarak saada yapılacak r türlü örnklm v analz çalışmaları lrl r plan çrçvsnd yürütür. Bu amaçla, saada örnklm yapmadan önc saa sa taraından Saa Örnklm v Analz Planı (SÖAP) azırlanır v u plan rapor alnd Komsyon taraından onaylandıktan sonra örnklm çalışması grçklştrlr. (3) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu v Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu sırasıyla Ek10 v Ek11 d vrln ormatlar kapsamında Bakanlıkça lrlnn saslar göz önünd ulundurularak ytrllk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşlarca azırlanır. (4) Saa sa, raporları azırlatacağı kurum vya kuruluşu Bakanlıkça ytklndrlmş ytrllk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşlar arasından knds lrlr. (5) Hr k rapor da aynı uzman kurum vya kuruluşça azırlanır. Krlnmş saa dğrlndrm v zlm komsyonunun kurulması MADDE 19 (1) Saa Örnklm v Analz Planlarını, Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön v Na Raporlarını dğrlndrp onaylamak, krlnmş saa tmzlm çalışmalarını zlmk v azırlanacak Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm, Tmzlm Uygulama v İzlm Raporlarını dğrlndrp onaylamak amacıyla vallk ünysnd l müdürlüklr aşkanlığında sürkl çalışacak Krlnmş Saa Dğrlndrm v İzlm Komsyonu oluşturulur. (2) Komsyon, l müdürlüklr aşkanlığında l tarım müdürlüğü, l sağlık müdürlüğü, l sanay v tcart müdürlüğü, dvlt su şlr ölg müdürlüğü, l özl dars l komsyonca grkl görülms durumunda ünvrst v uygun görülck dğr kurum v kuruluşların tmslclrndn oluşur. (3) Komsyonun skrtrya zmtlrn l müdürlüklr yürütür. İknc aşama dğrlndrm sürcnn aşlatılması MADDE 20 (1) İl müdürlüğü, rnc aşama dğrlndrm sonucunda takp grktrn saa olarak tanımlanan saa san 18 nc maddd lrtln kapsamda knc aşama dğrlndrm çalışmalarının aşlatılmasını r yazı l ldrr. (2) Takp grktrn saa olarak tanımlanan sapsz saada s knc aşama dğrlndrm l müdürlüğü taraından aşlatılır. Saa durum v rsk dğrlndrm ön raporunun azırlanması v l müdürlüğün sunulması MADDE 21 (1) Saa sa, l müdürlüğünün yazısının tlğndn tarn n gç üç ay çrsnd ytrllk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşlara Ek10 da vrln Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu gnl ormatı kapsamındak Saa v Krllk Karaktrzasyonu çalışmalarını yaptırmak, u çalışmadan ld dln lglr doğrultusunda Jnrk vya Saaya Özgü Rsk Analz yapma konusundak dğrlndrmsn çrn Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporunu azırlatıp üylrn sayısı kadar çoğaltarak raporu Komsyonun onayına sunmakla yükümlüdür. 6

7 (2) Saa sa, grkçsn lrtrk sür uzatım talnd ulunalr. Taln l müdürlüğünc uygun ulunması alnd k ayı gçmmk üzr k sür vrllr. (3) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu, saa sa taraından r dlkç knd Komsyona sunulmak üzr l müdürlüğün tslm dlr. (4) Ön Raporun Ek10 da vrln kapsam v ormata uygunluğu v Bakanlıkça ytklndrlmş ytrlk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşça azırlanıp azırlanmadığı akkındak nclm Komsyonca yd ş günü çnd sonuçlandırılır. (5) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporunun ormata v kapsama uygun olmadığı vya uzman kurum vya kuruluşça azırlanmadığının Komsyonca anlaşılması alnd, u ususların yrn gtrlms çn rapor saa san ad dlr. (6) Düzltln Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu n gç r ay vya komsyonca lrlnck sür çrsnd l müdürlüğün tkrar sunulur. Komsyonca lrlnck sür k ayı gçmz. (7) Komsyon, Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön Raporu dğrlndrmsn yönlk onayını n gç r ay çrsnd saa san ldrr. Saa durum v rsk dğrlndrm na raporunun azırlanması v l müdürlüğün sunulması MADDE 22 (1) Saa sa, Komsyonun Ön Rapor akkında aldığı karar doğrultusunda çalışmalarını Bakanlıkça lrlnn saslara gör tamamlayarak, EK11 d vrln ormat kapsamında azırlanan Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunu n gç üç ay çrsnd l müdürlüğün sunar. (2) Na Rapor, Ön Rapor aşamasında v sonrasında yapılan çalışmaları v ulguları kapsayacak şkld azırlanır. (3) Saa sann sür uzatım tal l müdürlüğünc uygun ulunması alnd üç ayı gçmmk üzr k sür vrllr. (4) Saa l lgl azırlanan Na Rapor, Komsyonca 23 üncü v 24 üncü madd kapsamında nclnr v dğrlndrlr. (5) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu, saa sa taraından r dlkç knd l müdürlüğün sunulur. Na Raporun Ek11 d vrln ormat kapsamına uygunluğu akkındak nclm l müdürlüğü taraından yapılarak ş şgünü çnd sonuçlandırılır. Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunun ormat kapsamına uygun olmaması alnd, u ususların yrn gtrlms çn rapor, saa san ad dlr. Düzltln Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu n gç r ay vya komsyonca lrlnck sür çrsnd l müdürlüğün tkrar sunulur. Komsyonca lrlnck sür k ayı gçmz. (6) Format v kapsamına uygun olduğu tspt dln Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu, saa sa taraından komsyon üylrnn sayısı kadar l müdürlüğün sunulur. İl müdürlüğü, Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunu nclmk v dğrlndrmk üzr yapılacak toplantının tarn v yrn lrtn r yazı knd raporu komsyon üylrn göndrr. Komsyonun saa durum v rsk dğrlndrm na raporunu nclms usulü MADDE 23 (1) Komsyon Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunu, lk nclm dğrlndrm toplantısından sonrak n çok kırk ş şgünü çnd nclr v dğrlndrr. (2) Komsyon üy sayısının salt çoğunluğu l toplanır. (3) Komsyon, su, toprak v nzr analzlrn v ölçümlrn tkrarlanmasını vya k örnklm yapılmasını stylr. Ytkl uzman kurum v kuruluşlardan görüş alalr. (4) Komsyon grkl görürs komsyonun görvlndrcğ üylr taraından saa çalışmalarının grçklştrldğ yrd nclm yapar. (5) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunda önml ksklk v yanlışların görülms durumunda Komsyonun lrlycğ r sür dalnd, unların gdrlmsn saa sandn str. Bu durumda, nclm dğrlndrm çalışması durdurulur. Eksklklr tamamlanmadan vya grkl düzltmlr yapılmadan komsyon çalışmalarına dvam dlmz. (6) Saa sann, Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunda grkl görüln düzltmlr Komsyonun lrldğ sür çrsnd yapıp yndn l müdürlüğün sunmasından sonra, Komsyon l müdürlüğünc toplantıya çağrılır. Toplantının yapılması l rlkt nclm dğrlndrm sürc kaldığı yrdn dvam dr. (7) Komsyon taraından nclm v dğrlndrm toplantıları sırasında; a) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporunun v klrnn ytrl v uygun olup olmadığı, ) Yapılan nclmlrn, saplamaların v dğrlndrmlrn ytrl düzyd vr, lg v lgy dayandırılıp dayandırılmadığı l lgl nclm v dğrlndrmlr yapılır. Saa durum v rsk dğrlndrm na raporunun dğrlndrlms MADDE 24 (1) Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Na Raporu Komsyonca dğrlndrldktn sonra saa l lgl takp grktrmyn saa kararı alınırsa saa potansyl saa lstsn dal dlr. (2) Saa l lgl tmzlm grktrn krlnmş saa kararı alınırsa saa ydnc ölümd lrlnn 7

8 tmzlm sürcn ta tutulur. (3) Saa l lgl ara müdaal kararı alınması alnd, tmzlm öncs ara müdaal uygulanır. YEDİNCİ BÖLÜM Tmzlm Tmzlm aalyt planlama v dğrlndrm raporu l tmzlm aalyt uygulama, zlm v sonlandırma raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 25 (1) Brnc aşama dğrlndrm 15 vya 17 nc madd sonucunda ya da knc aşama dğrlndrm sonrasında tmzlnms grkn krlnmş saa olarak tanımlanan saa çn tmzlm aalyt aşlatılır. Bu kapsamda sırasıyla Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu l Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu azırlanır. Bu raporlar, sırasıyla, Ek12 v Ek13 d vrln ormatlar kapsamında Bakanlıkça lrlnn saslar dkkat alınarak ytrllk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşlarca azırlanır. (2) Saa sa raporları azırlatacağı kurum vya kuruluşu, Bakanlıkça ytklndrlmş ytrllk koşullarını az uzman kurum vya kuruluşlar arasından knds lrlr. (3) Hr k rapor da aynı uzman kurum vya kuruluşça azırlanır. Tmzlm aalyt planlama v dğrlndrm raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 26 (1) Brnc aşama dğrlndrm 15 vya 17 nc madd sonucunda tmzlnms grkn krlnmş saa olarak ntlnn saa çn lk olarak saada knc aşama dğrlndrm kapsamında Bakanlıkça lrlnn saslara gör yürütüln saa v krllk karaktrzasyonu l saaya özgü rsk dğrlndrm çalışmaları yapılır. (2) Krlnmş saalar çn saa sa 18 nc madd la 24 üncü maddd lrtln knc aşama dğrlndrm sürcnd öngörüln Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön v Na Raporlarını azırlayıp Komsyona sunmaz v u raporlar çn onay almaz. (3) Ek12 kapsamında azırlanacak Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu, Ek10 da lrlnn kapsamda yürütülck olan saa v krllk karaktrzasyonu çalışmaları l Ek11 d lrlnn kapsamda yürütülck olan saaya özgü rsk dğrlndrm çalışmalarının sonuçlarını da kapsar. Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu aalyt/saa saplrnc; a) Brnc aşama dğrlndrm 15 vya 17 nc madd ükmünc tmzlnms grkn krlnmş saa olarak tanımlanan saa çn n gç altı ay çrsnd, ) İknc aşama dğrlndrm sonucunda tmzlnms grkn krlnmş saa olarak tanımlanan saa çn üç ay çrsnd azırlatılır. (4) Hazırlanan Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu Komsyona ltlmk üzr l müdürlüğün sunulur. (5) Saa sa grkçsn lrtrk k sür talp dlr. Komsyonca uygun görülms alnd üç ayı gçmmk üzr l müdürlüğünc k sür vrllr. Tmzlm aalyt planlama v dğrlndrm raporunun dğrlndrlms MADDE 27 (1) Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu Komsyon taraından r ay çrsnd dğrlndrlr. (2) Komsyon, saa tmzlm d v saa çn sçln tmzlm yöntmnn uygunluğu akımından rapora onay vrlr vya onay vrmyrk saa tmzlm d vya sçln tmzlm yöntmnn dğştrlmsn talp dlr. (3) Dğşklk tal alnd, Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporu n gç r ay çrsnd na al gtrlrk l müdürlüğün sunulur. (4) Komsyon düzltlmş raporu on ş gün çnd dğrlndrr v onaylar. Tmzlm aalytnn uygulanması v zlnms MADDE 28 (1) Komsyona sunulan Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporunun onaylanması alnd tmzlm sstmnn knc aşaması olan tmzlm uygulama v zlm aşamasına gçlr. Sstmn çalışmaya aşlamasıyla rlkt tmzlm şlm v sstm tknlğ, Bakanlıkça lrlnn saslara gör, saada pryodk olarak yapılan d krltc saa konsantrasyonlarının ölçümlr l zlnr. Tmzlm aalyt uygulama, zlm v sonlandırma raporu azırlama yükümlülüğü MADDE 29 (1) Pryodk ölçüm sonuçları Bakanlıkça lrlnn saslar dkkat alınarak Komsyon nclmsn sunulur. Sstmn şltmy alındığı aşlangıç, kısa v daa sonrak uzun dönml zlm amaçlı yapılan pryodk ölçümlrn ang sıklıkta v nrdn alınan örnklrl yapılacağı, azırlanma ayrıntıları Bakanlıkça lrlnr. (2) Komsyon ölçüm sonuçlarını, mvcut krllğn öncdn lrlnn saa tmzlm dn doğru azalma göstrp göstrmdğ, krllk azalma ızının klnn düzyd olup olmadığı ususları akımından dğrlndrr. (3) İknc ıkradak dğrlndrmlr gör Komsyon, tmzlm aalyt sonuçlarını uygun ulur s 8

9 tmzlm aalyt v sstm şltm planlandığı şkld dvam ttrlr. (4) Komsyon, tmzlm aalyt sonuçlarını uygun ulmaz s sstmn şltm tknlğnn artırılmasına yönlk önrlrd ulunalr. (5) İzlm aalytlr sonucunda ld dln tüm lglr v pryodk ölçüm sonuçları aalyt sa taraından dğrlndrlr; saadak krltc konsantrasyonunun Bakanlıkça lrlnn saslar dalnd saa tmzlm dn kadar düşürülüp düşürülmdğ kontrol dlr; ğr saa tmzlm dn rşlmşs tmzlm şlmn sonlandırmayı Komsyona tkl dr. (6) Tmzlm aalytn sonlandırmayı tkl tmk çn, kapsam v ormatı EK13 d vrln Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunda r alt ölüm olarak yr alan r Tmzlm Faalyt Sonlandırma Talp Dokümanı Komsyona sunulmak üzr azırlanır. (7) Tmzlm Faalyt Sonlandırma Talp Dokümanının Komsyon taraından onaylanması alnd, tmzlm sonlandırma aşamasına gçmk amacıyla tmzlm uygulama v zlm aalytlr sonucunda ld dln tüm lglr v pryodk ölçüm sonuçları, tmzlm sstm tasarımı, nşası v sstm şltmn at lglr d çrn Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu Ek13 d vrln ormat kapsamında azırlanır. Tmzlm aalyt uygulama, zlm v sonlandırma raporunun dğrlndrlms MADDE 30 (1) Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporu l müdürlüğün sunulur v Komsyonca dğrlndrlr. Komsyon u raporu kaynak dal tüm krlnmş alandak krllk düzynn saa tmzlm dn ulaşıp ulaşmadığını uzun dönm pryodk zlm sonuçlarına v saa vrlrn dayanarak n gç kırkş gün çrsnd dğrlndrr. Tmzlm aalytnn sonlandırılması MADDE 31 (1) Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunun Komsyon taraından onaylanması v dolayısıyla tmzlm aalytnn sonlandırılmasına onay vrlms alnd, Komsyon tmzlm aalytlrnn sonlandırılalcğn rsmî r yazı l saa san ldrr v tmzlm aalyt sonlandırmayı mütakp zlm aalyt aşlatılır. (2) Raporun Komsyon taraından onaylanmaması alnd s, tmzlm sstmnn şltlms v zlnmsnn, mvcut durum göz önün alınarak Komsyonca lrlnn r sür kadar daa dvam ttrlms stnlr. Komsyonun tüm tmzlm sürc oyunca dndğ zlnmlr sonucunda, tmzlm sstmnn sçmnd v şltmnd tknk anlamda rang r uygunsuzluk vya mal olmamasına v sstmn şltmnn makul r sür daa uzatılmış olmasına rağmn, saanın doğal koşulları grğ krlnmş saanın tümün oranla ancak sınırlı v dar r ölümünd âlâ saa tmzlm dn rşlmmş olması alnd, Komsyon alınalck grkl önlmlrn alınması koşuluyla, tmzlm aalytlrnn sonlandırılalcğn rsmî r yazı l saa san ldrlr v tmzlm aalyt sonlandırmayı mütakp zlm aalytnn aşlatılmasına zn vrlr. Tmzlm aalytnn sonlandırılmasını mütakp zlm MADDE 32 (1) Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunun Komsyon taraından onaylanması v saanın tmzlndğnn Komsyonca kaulünü mütakp krlnmş saa sa, Komsyonun lrlycğ yıla kadar ölçümlr yaparak tmzlm sonrası zlm yapar. İzlm sonuçlarının tümünü r rapor alnd l müdürlüğün sunar. (2) İzlm sürs sonunda azırlanan u rapor Komsyonca dğrlndrlr. Raporun Komsyon taraından onaylanmasıyla, saa sa varsa komsyonun saa kullanımına kısıtlamaların gtrlms g önrlrn d dkkat alarak saada yürütüln tmzlm çalışmalarını trmş olur. Tmzlnmş saa krlnmş saa lstsndn çıkarılır ancak potansyl saa olarak kayıt altında tutulmaya dvam dlr. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çştl v Son Hükümlr Ytklndrlmş ytrllğ az kurum v kuruluşlar MADDE 33 (1) Saa Örnklm v Analz Planını, Saa Durum v Rsk Dğrlndrm Ön v Na Raporlarını, Tmzlm Faalyt Planlama v Dğrlndrm Raporunu v Tmzlm Faalyt Uygulama, İzlm v Sonlandırma Raporunu azırlayacak v çalışmaları yürütck kurum v kuruluşlar Bakanlıktan Ytrllk Blgs almakla yükümlüdürlr. Ytrllk Blgsnn vrlms, ytklndrlmş kurum v kuruluşların kontrolü v lgnn ynlnms vya ptal dlms l lgl usul v saslar Bakanlıkça lrlnr. Dşarj v msyon znlr MADDE 34 (1) Saa sa tmzlm uygulama v zlm çalışmalarının yürütülms snasında uygulanan tmzlm yöntm ndnyl ortaya çıkalck atıksuların rtaraı çn, Su Krllğ Kontrolü Yöntmlğ v 26/11/2005 tarl v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Tlkl Maddlrn Su v Çvrsnd Ndn Olduğu Krllğn Kontrolü Yöntmlğ (76/464/AB) sas alınarak dşarj standartları Bakanlıkça lrlndktn sonra Dşarj İzn Blgs almaksızın rtara dr. (2) Saa sa tmzlm uygulama v zlm çalışmalarını ava krllğn önlmy yönlk mvzuat koşullarını sağlayacak şkld tasarlar, yürütür v uygulanan tmzlm yöntm ndnyl ortaya çıkalck msyon ölçümlrn yapar v sunar. 9

10 (3) Saa sa, gözlm kuyularının açılması çn grkl znlr alır vya çalışmaları yürütn uzman kurum vya kuruluşa aldırır. Düznlyc şlmlr MADDE 35 (1) Bu Yöntmlğn uygulanması l lgl düznlyc şlmlr Bakanlıkça k yıl çrsnd azırlanır v Bakanlığın ntrnt sayasında yayımlanır. Dntm MADDE 36 (1) Bu Yöntmlk ükümlrn uyulup uyulmadığının dntm, Çvr Kanunu v 21/11/2008 tarl v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Çvr Dntm Yöntmlğ uyarınca grçklştrlr. Sorumluluk v çvrsl zararın tasl MADDE 37 (1) Toprak vya yraltısuyu krllğn ndn olan aalyt saplr Çvr Kanununun 13 üncü maddsnn altıncı ıkrası v 28 nc madds kapsamında sorumludur. Toprak krllğn sp olan sorumlu kşlrn çvrsl zararı durdurmak, gdrmk v azaltmak çn grkl önlmlr almaması vya u önlmlrn ytkl makamlarca doğrudan alınması ndnyl kamu kurum v kuruluşlarınca yapılan vya yapılması grkn arcamalar, 21/7/1953 tarl v 6183 sayılı Amm Alacaklarının Tasl Usulü Hakkında Kanun ükümlrn gör toprak vya yraltısuyu krllğndn sorumlu olanlardan tasl dlr. Mülkyt dğşmnd sorumluluk MADDE 38 (1) Saa v tsslrn mülkyt dğştğnd yn saa/tss sa u Yöntmlğn gtrdğ yükümlülüklr yrn gtrmkl yükümlüdür. İdar yaptırımlar MADDE 39 (1) Bu Yöntmlğ aykırı davrananlar akkında Çvr Kanununda öngörüln dar yaptırımlar uygulanır. Yürürlüktn kaldırılan yöntmlk MADDE 40 (1) 31/5/2005 tarl v sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan Toprak Krllğnn Kontrolü Yöntmlğ yürürlüktn kaldırılmıştır. Gçş ükümlr GEÇİCİ MADDE 1 (1) 8 nc maddnn rnc ıkrasına gör Ek2, Talo 2 d yr alan aalytlr yürütn mvcut aalyt saplr n gç üç ay çrsnd, yn aşlayacak aalyt saplr s aalyt aşladıktan sonra n gç r ay çrsnd Ek3 t yr alan Faalyt Ön Blg Formunu Krlnmş Saalar Blg Sstmnd doldurarak l müdürlüğün ldrr. Yürürlük MADDE 41 (1) Bu Yöntmlğn; a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 40, 41 v 42 nc maddlr yayımı tarnd, ) Dğr maddlr u Yöntmlğn yayımı tarndn k yıl sonra yürürlüğ grr. Yürütm MADDE 42 (1) Bu Yöntmlk ükümlrn Çvr v Orman Bakanı yürütür. Yöntmlk klrn görmk çn tıklayınız 10

11 Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a Krltc ORGANİKLER CAS No Toprağın yutulması v dr tması yoluyla mlm (mg/kg ırın kuru toprak) Akrlamd ,1 Akrlontrl Akroln Aldrn ,03 Antrasn Asnatn Aston (2Propanon) Atrazn Bnz(a)antrasn ,6 Bnzn Bnzdn ,002 Bnzo(a)prn ,06 Bnzo()lorantn ,6 Bnzo(k)lorantn Bnzok ast Bs(2tlkzl)talat Bs(2klorotl)tr ,6 Bs(2klorotoks)mtan Bs(kloromtl)tr ,003 Bromodkloromtan Bromoorm Butanol Butl nzl talat DDD DDE DDT Dnz(a,)antrasn ,06 1,2Dkloronzn ,4Dkloronzn ,3'Dkloronzdn c,,c,c c, c, c, c,,c c, Uçucu maddlrn dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 0,3 0,2 1 0,3 0, d Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) Krltclrn yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun çlms 1 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 0, , ,0003 0, ,04 0,004 0,008 0, ,01 0,001 0,4 0,04 0,006 ı 0,0006 ı 0, , ,1 0,01 1 0, ,0001 0, ,2 0,02 0, , ,003 0,0003 0,3 0,03 7 0,7 7 0,7 0,9 0,09 0,6 0,06 0,9 0,09 0,5 0, ,3 0,02 0,002 11

12 Krltc CAS No Toprağın yutulması v dr tması yoluyla mlm (mg/kg ırın kuru toprak) 1,1Dklorotan ,2Dklorotan ,1Dklorotln ,2csDklorotln ,2transDklorotln ,4Dkloronol ,4Dkloronoks astk ast ,2Dkloropropan ,3Dkloropropn Dldrn ,03 Dtltalat ,2Dnldrazn ,6 2,4Dmtlnol Dmtltalat Dnutl talat ,6Dntrookrsol ,4Dntronol ,4Dntrotolun ,6Dntrotolun Dnoktl talat Endosülan Endrn Etlnzn Fnol Florantn Fluorn Furan αhch (αbhc) ,08 βhch (βbhc) ,3 γhch (Lndan) ,5 Hkzakloro1,3ütadn Hkzakloronzn ,3 Hkzaklorotan Hkzaklorosklopntadn Hptaklor ,1,c c, c,,c,c c, c,,c,c Uçucu maddlrn dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) ,5 0, Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 21 Krltclrn yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun çlms 1 0,002 0,0004 0, ,08 0,1 0,003 0, , ,05 0,7 0,7 0, , ,1 0,0007 0,003 0,1 0,01 0,003 0,03 8 0,02 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 d d 2 0,0002 0, ,02 0,2 0,2 0,008 0,01 0,0003 0, , ,005 0,07 0,07 0, ,01 0, ,01 0, ,0003 0,01 0,001 0,0003 0,003 0,8 0,002 d 12

13 Krltc CAS No Toprağın yutulması v dr tması yoluyla mlm (mg/kg ırın kuru toprak) Hptaklorpokst ,05 Hdroknon Indno(1,2,3cd)prn ,6 İzooron Kararl Karazol Karouran Karon dsüld Karon ttraklort Klordan pkloroanln Kloronzn Klorodromomtan Kloronol Kloroorm Kloromtan takloronataln mkrsol okrsol pkrsol Krzn Ksln, karışım mksln oksln Man MCPA Mtl romür Mtl trsyrütl tr (MTBE) Mtln klorür Mtoksklor Nataln Ntronzn Ntronol Ntronol NNtrozodmtlamn ,01,c c,,c,c c, c,,c,c,c,c,c c, c,,c Uçucu maddlrn dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) 257 0, , ,02 d d d Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) Krltclrn yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun çlms 1 0,0008 0,01 5 0,2 25 0,8 0,6 9 0,02 0,3 0, ,3 2 0,8 0, ,4 0,005 0,1 0,08 0, ,1 2 0,3 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 d d 0, ,001 0,5 0,02 2 0,08 0,06 0,9 0,002 0,03 0,0004 0,5 0,03 0,2 0,08 0, , ,04 0,0005 0,01 0,008 0, ,01 0,2 0,03 13

14 Krltc CAS No Toprağın yutulması v dr tması yoluyla mlm (mg/kg ırın kuru toprak) NNtrozodNproplamn ,07 NNtrozodnlamn PCB ,2 PCB Pntakloronzn Pntakloronol Prn Prdn Sklokzanon Strn ,2,4,5Ttrakloronzn ,3,7,8TtraklorodnzopDoksn , ,1,2,2Ttraklorotan Ttraklorotln Ttratl kurşun ,006 Toksan ,4 Tolun Toplam Ptrol Hdrokaronları (Alatk) (EC5 EC8) Toplam Ptrol Hdrokaronları (Alatk) (EC8> EC16) 4 Toplam Ptrol Hdrokaronları (Alatk) (EC16> EC35) 4 Toplam Ptrol Hdrokaronları (Aromatk) (EC5 EC9) 4 Toplam Ptrol Hdrokaronları (Aromatk) (EC9> EC16) ,c,c c, c,,c,c,c,c,c,c Uçucu maddlrn dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) , d d Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) Krltclrn yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun çlms 1 0, ,03 0,9 1 0, , ,2 0,3 0, ,001 0,2 0,0001 0, (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = 1 0, ,2 0,003 0,09 0,1 0, , ,02 0,03 0, ,0001 0,02 0, ,01 0,5 0,4 0, ,1 Toplam Ptrol Hdrokaronları (Aromatk) (EC16> EC35) 4,c 2 0,2 Trutltn okst Trkloronzn ,c ,6 14

15 Krltc CAS No Toprağın yutulması v dr tması yoluyla mlm (mg/kg ırın kuru toprak) 1,1,1Trklorotan ,1,2Trklorotan Trklorotln ,4,5Trkloronol ,4,6Trkloronol Vnl astat Vnl klorür (klorotln) ,4 INORGANİKLER Antmon Arsnk ,4 Bakır Baryum Brlyum ,1 Cva Çnko Gümüş Kadmyum Kalay Koalt Krom (III) Krom (VI) Krom (toplam) Kurşun Moldn Nkl Slnyum Talyum Ttanyum Vanadyum Syanür Tyosyanat ,c c, c,,c c,,k,c,c,c c,,c,c,c,m,c,c,c,c,c n,c,c,c,c,c,c,c,c 15 Uçucu maddlrn dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) , ,6 d,l Kaçak tozların dış ortamda solunması (mg/kg ırın kuru toprak) Krltclrn yraltı suyuna taşınması v yraltı suyunun çlms 1 0,004 0, ,2 78 0,0002 (mg/kg ırın kuru toprak) SF = 10 SF = d , , ,02,k ı ı d j ı ı ı ı j ı 26 0,0004 0, ,02 8 0, ,2 0, ,01 0, , ,05 0, ,5 0,002 Akr olan msann 3m dn az olması, akrn çatlaklı vya karstk olması ya da krllk kaynağı alanının 10 ktar vya daa üyük olması koşullarından rang rnn gçrl olması alnd syrlm aktörü SF 1 ; dğr durumlarda SF 10 olarak kaul dlmldr. Aroklor 1016 dışında kalan tüm karışımlar çn dkkat alınmalıdır. Sadc Aroklor 1016 karışımları çn dkkat alınmalıdır.,k ı ı j ı ı ı ı ı

16 4 5 a c d g ı j k l m n o ö EC: Eşdğr karon sayısı. Dtaylı lg çn akınız ABD EPA, (Provsonal Pr Rvwd Toxcty Valus or Total Ptrolum Hydrocarons. Suprund Halt Rsk Tcncal Support Cntr Natonal Cntr or Envronmntal Assssmnt, Oc o Rsarc and Dvlopmnt, Cncnnat, OH 45268). Krom (VI) çn saplanan sınır dğrlr kullanılmıştır. Jnrk Krltc Sınır Dğrlrnn saplanmasında nsan sağlığı üzrn rsklr dkkat alınmıştır. Bu dğrn saplanmasında tlk ndks 1 olarak kaul dlmştr. Bu krltc çn dr mlm aktörü ulunmadığından sadc toprağın yutulması maruzyt yolu dkkat alınmıştır. Toprak doygunluk konsantrasyonu ( ). Bu dğrn saplanmasında kansr rsk 10 6 olarak kaul dlmştr. Bu maruzyt yolu çn tokskolojk dğr ulunmamaktadır. Bu dğrn saplanmasında dğr kullanılmıştır. Bu dğrn saplanmasında Dünya Sağlık Örgütü nün lrldğ çm suyu standardı kullanılmıştır. Bu dğrn saplanmasında TS266 İnsan Tüktm Amaçlı Sular standardında çm v kullanma suları çn vrlmş olan sınır dğr kullanılmıştır. Bu krltcy at, v dğrlr ulunmadığı çn u maruzyt yolu çn sınır dğr saplanamamıştır. Topraktak krltc konsantrasyonu n olursa olsun, kmyasala özgü özllklr ndnyl, u maruzyt yolunun dkkat alınmasına grk ulunmamaktadır. Bu sınır dğr vnl klorür ömür oyunca sürkl olarak maruz kalındığı varsayılarak saplanmıştır. Bu sınır dğr vnl klorür ytşknlk dönmnd sürkl olarak maruz kalındığı varsayılarak saplanmıştır. Bu sınır dğrn saplanmasında Kadmyum un sn yoluyla vücuda alınması çn lrlnn dğr kullanılmıştır. Bu dğr ABD EPA, 1994'dn alınmıştır (ABD EPA, Rvsd Intrm Sol Lad Gudanc or CERCLA Sts and RCRA Corrctv Acton Faclts, EPA/540/F94/043, Oc o Sold Wast and Emrgncy Rspons, Wasngton, D.C. Drctv ). Bu dğr cva klorür (CAS No ) çn lrlnn dğr kullanılarak saplanmıştır. Bu dğr talyum sülat (CAS No ) çn lrlnn dğr kullanılarak saplanmıştır. 16

17 Ek2: Krllk Göstrg Paramtrlr Lsts, Potansyl Toprak Krltc Faalytlr v Faalyt Özl Krllk Göstrg Paramtrlr Talo 1. Krllk Göstrg Paramtrlr Lsts Paramtr Bnzn, Tolun, Etlnzn, Ksln Asst Smol BTEX Asst ph ph Toplam Organk Halojn TOX * Toplam Ptrol Hdrokaronları TPH YağGrs YağGrs Toplam Uçucu Organk Blşklr TVOCs ** Kadmyum Cva Çnko Bakır Nkl Krom Kurşun Slnyum Arsnk Antmon Moldn Ttanyum Kalay Baryum Brlyum Bor Uranyum Vanadyum Koalt Talyum Gümüş Ag * Su örnklrnd TOX yrn AOX (adsorlanaln organk alojnlr) ölçümü yapılacaktır. ** Sadc gaz örnklrnd, gaz numunlrnd ölçümün söz konusu olması alnd saa tp cazlarla ölçülrk lrlncktr. Cd Hg Zn Cu N Cr P S As S Mo T Sn Ba B B U V Co Tl 17

18 Talo 2. Potansyl Toprak Krltc Faalytlr v Faalyt Özl Krllk Göstrg Paramtrlr Lsts NACE Kodu Endüstryl Faalyt Faalyt Özl Krllk Göstrg Paramtrlr 11 Hamptrol v doğalgaz çıkarımı; saa arama v ttkğ arç, ptrol v gaz çıkarımı l lgl zmt aalytlr TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, N, P, V, Zn 13 Mtal cvrlr madnclğ TOX, TPH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, N, P, V, Zn Krçtaşı, alçıtaşı v tşr ocakçılığı TOX, TPH Kl v kaoln madnclğ TOX, TPH 15 Gıda ürünlr v çck malatı TOX, TPH, Hg, Cd 15.1 Et v t ürünlr malatı TOX, TPH, As, Cd, Cr 15.4 Btksl v ayvansal sıvı v katı yağların malatı TOX, TPH, Cu, YağGrs 15.7 Hazır ayvan ymlr malatı TOX, TPH, As, Cd, Cr Madn suyu v alkolsüz çck ürtm TOX, TPH, Cr, Cu, P, Zn 16 Tütün ürünlr malatı TPH, As, Ba, Cd, Hg, P, S, Zn 17.3 Dokumanın aprlnms TOX, TPH, Cd, Cr, Cu, Hg, Sn, T, Zn 18.1 Dr gym şyası malatı TPH, Cd, Cr 18.2 Dğr gym şyası v akssuarların malatı TOX, TPH, As, B, Cr, Cu, S, Zn 19.1 Drnn taakalanması v şlnms TOX, TPH, Cd, Cr, P, YağGrs 19.3 Ayakkaı, trlk v. malatı TPH, Cd, Cr 20.1 Ağacın ızarlanması, planyalanması v mprny dlms TOX, TPH, As, Cu, Cr, Hg, N, P, Zn 21.1 Kağıt amuru, kağıt v mukavva malatı TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, S, Zn Duvar kağıdı malatı TOX 22.2 Basım v asımla lgl zmt aalytlr TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, N, P, S, Zn 23 Kok kömürü, ran dlmş ptrol ürünlr v nüklr yakıt malatı TOX, TPH, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, N, P, S, V, Zn 24.1 Ana kmyasal maddlrn malatı TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, S, S, V, Zn 18

19 24.2 Pstst (aşarat lacı) v dğr zrakmyasal ürünlrn malatı TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, S, Zn 24.3 Boya, vrnk nzr kaplayıcı maddlr l mataa mürkk v macun malatı TOX, TPH, Ba, Cd, Cr, Cu, N, P, T, Zn 24.4 Eczacılık ürünlrnn, tı kmyasalların v otank ürünlrnn malatı TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, N, P, S, S, Sn, V, Zn 24.5 Saun v dtrjan, tmzlk v clalama maddlr; parüm; kozmtk v tuvalt malzmlr malatı TOX, TPH, As, Ba, Cr, Cu, Hg, N, P, Zn 24.6 Dğr kmyasal ürünlrn malatı TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, N, P, S, S, Sn, V, Zn 25.1 Kauçuk ürünlr malatı TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, N, P, Zn 25.2 Plastk ürünlrn malatı TOX, TPH, Cd, Hg, P, Zn 26 Mtalk olmayan dğr mnral ürünlrn malatı TOX, TPH, B, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, Zn 26.1 Cam v cam ürünlr malatı TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, N, P, S, S, T, Tl, Zn, ph Sramk v v süs şyası malatı TOX, TPH, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, N, P, S, T, Tl, Zn 26.3 Sramk krmt v kaldırım taşı malatı Cr 26.4 Fırınlanmış kldn krmt, rkt, tuğla v nşaat malzmlr malatı TOX, TPH, B, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, Zn Çmnto malatı TOX, TPH, As, B, Cd, Cr, Co, Cu,, Hg, N, P, S, V, Zn İnşaat amaçlı alçı ürünlr malatı TOX, TPH, B, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, Zn Ll çmnto malatı Asst 26.7 Süslm v yapı taşının kslms, şkl vrlms v kullanılalr al gtrlms TOX, TPH, As, B, B, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, S, Zn, V 26.8 Mtalk olmayan dğr mnral ürünlrn malatı TPH 27 Ana mtal sanay TOX, TPH, Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, N, P, U, V, Zn 28 Makn v tçzatı arç; arkasyon mtal ürünlr malatı TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, Zn 29 Başka yrd sınılandırılmamış makn v tçzat malatı TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, Zn 30 Büro maknlr v lgsayar malatı TPH 31 Başka yrd sınılandırılmamış lktrkl makn v cazların malatı TOX, TPH, Ag, B, Cd, Cu, Hg, N, P, S, Zn 32 Radyo, tlvzyon, arlşm tçzatı v cazları malatı TPH 19

20 33 Tı altlr; assas v optk altlr l saat malatı TPH 34 Motorlu kara taşıtı, römork v yarı römork malatı TPH, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, Zn 35 Dğr ulaşım araçlarının malatı TOX, TPH, As, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, Sn, Zn 36.1 Molya malatı TOX, TPH, As, Cr, Cu, Hg, N, P, Zn 37 Gr dönüşüm Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, Zn 40 Elktrk, gaz, uar v sıcak su ürtm v dağıtımı TPH, BTEX, TVOCs* 40.1 Elktrk ürtm, ltm v dağıtımı TOX, TPH, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, P, S, S, Zn 50.2 Motorlu taşıtların akım v onarımı TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, Ba, Cr, Cu, Hg, N, P, Zn, 50.5 Motorlu taşıt yakıtının praknd satışı TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, Ba, Cu, Cd, P, N, Zn Katı, sıvı v gaz yakıtlar l lgl ürünlrn toptan tcart TOX, TPH, BTEX, TVOCs*, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, N, P, S, V, Zn Madn v madn cvr toptan tcart Cd, Cu, Cr, Hg, P, Zn Kmyasal maddlrn toptan tcart TOX, TPH Atık v urda toptan tcart TPH 55.1 Otllr v motllr TOX 60 Kara taşımacılığı v oru attı taşımacılığı TPH, BTEX, TVOCs* 62 Havayolu taşımacılığı (Havaalanları) TOX, TPH, As, Cd, Hg, P Fotoğraçılıkla lgl aalytlr TOX, TPH, Ag, As, Cd, Cr, Cu, Hg, P, Zn Savunma aalytlr TOX, TPH, As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, Zn 85.1 İnsan sağlığı l lgl zmtlr TOX, TPH, Ag, As, Ba, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, P, Pt, S, S, Sn, Zn 85.2 Vtrnrlk zmtlr TOX, TPH, Ag, As, Ba, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, P, Pt, S, S, Sn, Zn 90 Kanalzasyon v atıkların toplanması, ızısıa v nzr aalytlr TOX, TPH, Ag, As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, N, P, S, S, Sn, Zn Tkstl v kürk ürünlrnn yıkanması v kuru tmzlm TOX, TPH, Cd, Cu, Cr, Hg, P, Zn * Sadc gaz örnklrnd, gaz numunlrnd ölçümün söz konusu olması alnd saa tp cazlarla ölçülrk lrlncktr 20

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr San. Tc. Ltd. Şt. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç

YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELĠK Çvr vs Orman Bakanlığından: 8/6/2010 tarili v 27605 sayılı Rsmî Gazt d yayımlanan dğişiklik TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KĠRLENMĠġ

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27605 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314

2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : 06.10.2010 Sayısı : 27721 ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12 Basel Sözleşmesi/m.3 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İLKELER AMAÇ MADDE 1 - Bu

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25755 Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 10.12.2001 tarih ve 24609 sayı BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Toprak Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı