MERKANTİLİZM-FİZYOKRASİ. Doç.Dr.Dilek Seymen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKANTİLİZM-FİZYOKRASİ. Doç.Dr.Dilek Seymen"

Transkript

1 MERKANTİLİZM-FİZYOKRASİ Doç.Dr.Dilek Seymen

2 Merkantilizm Ortaçağ Sonrası- Sanayi devrimine kadar İlk İktisat Doktrini ve Politikası (Ticari Kapitalizm) Ortam: Feodalizmin yıkılışı ve milli devletlerin kuruluşu Coğrafi Keşifler ve yeni buluşlar, Avrupa ticaretinin gelişmesi Güçlü devletlerin kurulması yönünde merkantilistlerin görüşleri: -Tüccarın çıkarı ile ulusal çıkarlar çakışmaktadır; Ticari Merkantilizm, ticari kapitalizm -Güçlü nüfus; güçlü donanma, sanayi (imalat) için ucuz emek, nüfus artışı -Para (altın ve gümüş); mevcut rezervlerin artırılması, ihracat yoluyla altın arzı artışı, sömürgecilik -Aktif ticaret bilançosu; ihracat desteklenmeli, ithalat kısıtlanmalı -Devlet müdahalesi, iktisadi milliyetçiliğin temelleri -İmalat sanayiinin gelişimine destek, tarım ihmal edilmiştir.

3 Thomas Mun ( ) A Discourse of Trade from England unto the East Indies (1621) (İngiltere'den Doğu Hindistan'a Olan Ticaret Üzerine) Mun, ilk kitabı olan İngiltere'den Doğu Hindistan'a Olan Ticaret Üzerine adlı kitabında, Hindistan'dan ithal edilmiş olan madenlerin, ucuz fiyatlarla alınıp daha sonra işlenerek yüksek fiyattan Hindistan'a ihraç edilmesi ile İngiltere'ye ithal edilen madenden daha fazla değerli madenin ihraç yolu ile girdiğini ortaya koyar. Mun, ölümünün ardından oğlu John Mun tarafından yayımlanan England's Treasure by Foreign Trade (1630), (Dış Ticaret Yoluyla İngiltere'nin Zenginliği) adlı kitabıyla tanınır.

4 Merkantilizme Yöneltilen Eleştiriler; Aktif ticaret bilançosu görüşündeki çelişkiler: ülkede üretim ve tüketim malları kıt iken, altın ve gümüş bolluğu, enflasyon (J.Bodin), ithalata getirilen aşırı kısıtlamalar, Tarım ihmal edilmiştir (sanayinin hammaddesi) Sanayileşme ve aktif ticaret bilançosu çelişkisi: Sanayileşme ve aktif ticaret bilançosu çelişkisi: sanayileşme belli ölçüde yatırım malı ithalatını zorunlu kılmakta

5 Fizyokrasi Merkantilizme tepki olarak doğmuştur. İnsan tabiatın bir parçasıdır ve tabiat kanunları onun için de geçerlidir, Servetin kaynağı toprak ve tarımsal üretimdir, Net hasılayı yaratan tek faaliyet tarımdır, Toplum üç sınıfa ayrılır: toprak sahipleri, sanayici ve tüccarlar, çiftçiler iler Tek vergi politikası uygulanmalıdır, Diş ticaretin başlıca görevi tarım ürünlerine dış alemde yeni mahreçler bulmak ve bunların ihracatını arttırmaktır, Ülkeye avantaj kazandıran sanayi malları ihracatı değil, tarım ürünlerinin ihracatıdır. Bu nedenle tarım ürünlerinin satışını sınırlayan engeller kaldırılmalıdır. Ticaretin amacı tarımsal fiyatları düşürmek değil, yükseltmek olmalıdır.

6 François Quesnay ( ), Tableau Economiqque (1758) 1752, 15. Kral Louis 'in hekimi. Quesnay, Wersailles şatosunda kendisine ayrılan dairede Diderot, Turgot, Mirabeau markisi, Dupont de nemours, Lemercier de La Riviére gibi iktisat sorunlarıyla ilgilenen ve ilerde fizyokrat grubunu oluşturacak olan saray çevresi kişilerini bir araya getirdi. Toplum konusunda genel bir kuram ileri süren ve biri felsefi ("doğal düzen") öbürü iktisadi ("katışıksız ürün") nitelikli iki temel kavrama dayanan fizyokrasinin ya da fizyokratlar okulunun kurucusu Quesnay, öğretisini, Diderot'un Ansiklopedisi'ne yazdığı iki maddeyle ("çiftçi" (1756) ve "tahıl" (1757) ) ortaya koydu. 1758'de doğal iktisat yasaları görüşünü biçimlendirdiği temel yapıtı İktisadi Tablo yu yayınladı.

7 Fizyokrasiye yöneltilen eleştiriler; Zamana ve mekana bağlı olmayan evrensel iktisat kanunları geliştirmeye uğraşmışlardır, Üretimi net hasıla yaratmak olarak tanımlamışlardır. İktisat politikalarında aşırı liberal davranmışlardır, Tek vergi politikası ile devletin masraflarını sadece bir kesimin üzerine yüklemişlerdir.

8 Kaynakça ACAR, Sadık (2000), Uluslararası Reel Ticaret: Teori, Politika, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir. KİBRİTÇİOĞLU, Aykut (1996), Uluslararası (Makro) İktisat Okumalar, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara. KRUGMAN, Paul, Maurice OBSTFELD ve Marc MELITZ, (2012), International Economics: Theory and Policy, 9/E, Pearson.

Mal ve hizmetlerin elde edilmesinde kullanılan kaynaklar (üretim faktörleri) dört ana gruptan oluşur.

Mal ve hizmetlerin elde edilmesinde kullanılan kaynaklar (üretim faktörleri) dört ana gruptan oluşur. 1: EKONOMİ NEDİR? Ekonomi, insanların sınırsız tüketim isteklerinin sınırlı(kıt) kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen sosyal bir bilim dalıdır. Kaynaklar sınırlı olduğu için, üretilebilecek

Detaylı

MERKANTİLİZMİN ORTAYA ÇIKIŞI

MERKANTİLİZMİN ORTAYA ÇIKIŞI MERKANTİLİZMİN ORTAYA ÇIKIŞI EMERGING OF MERCANTALISM Yrd.Doç.Dr. Cahit AYDEMİR D.Ü. Diyarbakır Meslek Yüksekokulu caydemir@dicle.edu.tr Dr.Hüseyin Haşimi GÜNEŞ D.Ü.Mardin Meslek Yüksekokulu hgunes@dicle.edu.tr

Detaylı

MERKANTİLİSTLER VE FİZYOKRATLARIN DIŞ TİCARET İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: ÖZET BİR BAKIŞ

MERKANTİLİSTLER VE FİZYOKRATLARIN DIŞ TİCARET İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: ÖZET BİR BAKIŞ 3 MERKANTİLİSTLER VE FİZYOKRATLARIN DIŞ TİCARET İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: ÖZET BİR BAKIŞ 1 Merkantilistlerin Görüşleri Merkantilizm, 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadarki dönemin ulusal devletlerinin, ülkede altın

Detaylı

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Kamil Güngör * GİRİŞ İnsan oğlunun yeryüzünde yaşama başlamasından itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, üretimde

Detaylı

ULUSLARlN TARIMSAL ZENGİNLİÖİ: ADAM SMİTH VE FiZYOKRASİ

ULUSLARlN TARIMSAL ZENGİNLİÖİ: ADAM SMİTH VE FiZYOKRASİ ULUSLARlN TARIMSAL ZENGİNLİÖİ: ADAM SMİTH VE FiZYOKRASİ Muammer KAYMAK* ABSTRAGT In this paper the conventional view on the origins of scientific economics are criticized. This view claims that Adam Smith

Detaylı

Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman 2 Đçerik 1.Dış Ticaret Politikası-Giriş: Tanım, Genel Ekonomi Politikası içindeki Yeri, Teori-Politika Farkı, Devlet Müdahalesinin Gerekliliği;

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences İKTİSAT TARİHİ AÇISINDAN NÜFUS TEORİLERİ VE POLİTİKALARI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences İKTİSAT TARİHİ AÇISINDAN NÜFUS TEORİLERİ VE POLİTİKALARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org BAHAR-2009 C.8 S.28 (126-138) ISSN:1304-0278 SPRING-2009 V.8 N.28 İKTİSAT TARİHİ AÇISINDAN NÜFUS

Detaylı

Küreşelleşme X Kutuplaşma. Dr.Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Küreşelleşme X Kutuplaşma. Dr.Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Küreşelleşme X Kutuplaşma WTO X Tercihli Ticaret Anlaşmaları Dr.Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman 2 Tercihli Ticaret Anlaşmaları Tercihli ticaret anlaşmaları, dünyanın geri kalanı için değil; sadece birbirlerine

Detaylı

KPSS. ÖSYM Tarzında Özgün Sorular ve Açıklamaları. Akıcı Ayrıntılı Görsel Konu Anlatımları. Örnekler Yorumlar Uyarılar Pratik Bilgiler YENİ

KPSS. ÖSYM Tarzında Özgün Sorular ve Açıklamaları. Akıcı Ayrıntılı Görsel Konu Anlatımları. Örnekler Yorumlar Uyarılar Pratik Bilgiler YENİ A Grubu Kadrolar İçin Temel Kaynak Akıcı Ayrıntılı Görsel Konu Anlatımları Örnekler Yorumlar Uyarılar Pratik Bilgiler ÖSYM Tarzında Özgün Sorular ve Açıklamaları Tüm kurum sınavlarını kapsayan TEK KİTAP

Detaylı

KAMU MALİYESİ PERSPEKTİFİNDEN ADAM SMITH Önder ÇALCALI 1 ADAM SMITH, IN THE VIEW OF PUBLIC FINANCE

KAMU MALİYESİ PERSPEKTİFİNDEN ADAM SMITH Önder ÇALCALI 1 ADAM SMITH, IN THE VIEW OF PUBLIC FINANCE KAMU MALİYESİ PERSPEKTİFİNDEN ADAM SMITH Önder ÇALCALI 1 ÖZ Adam Smith klasik politik ekonominin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Sebepleri Üzerine Bir İnceleme adlı

Detaylı

MODERN DÜNYA-SİSTEMİ ANALİZİ VE DIŞ TİCARET

MODERN DÜNYA-SİSTEMİ ANALİZİ VE DIŞ TİCARET Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 23, Özel Sayı, ss. 133-160 MODERN DÜNYA-SİSTEMİ ANALİZİ VE DIŞ TİCARET Filiz ELMAS * Özet Bu çalışmanın amacı, Immanuel Wallerstein tarafından 1970 lerde geliştirilen Modern Dünya-Sistemi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat (İkinci Öğretim) Öğretim Planı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat (İkinci Öğretim) Öğretim Planı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat (İkinci Öğretim) Öğretim Planı Üniversitemiz Senatosunun 16/08/2011 tarih ve 389/14 sayılı karar ile kabul edilen şeklidir. 15/05/2012

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi 55 OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Burcu KILINÇ SAVRUL Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL YÖNETİŞİM: KOSGEB ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serhat TÜMOĞLU

Detaylı

XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR ve

XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR ve XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR ve MERKANTİLİSTLER Mehmet BULUT[*] In recent years, interest in the relations between the Ottomans and western nations has begun to increase. Lots ofissues canceming these relations

Detaylı

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004)

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) EBRU AYYILDIZ (SAYIN) DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara,

Detaylı

The Relationship Between International Trade Policy and Economic Growth: A Theorical Investigation

The Relationship Between International Trade Policy and Economic Growth: A Theorical Investigation KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Dış Ticaret Politikası ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Teorik Açıdan Bir İnceleme Sinem Yapar Saçık Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Özet

Detaylı

CHICAGO İKTİSAT OKULU

CHICAGO İKTİSAT OKULU CHICAGO İKTİSAT OKULU I. GİRİŞ İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes in 1936 yılında yayınladığı "İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi" başlığını taşıyan eserinde yer alan görüşleri uzun yıllar makro

Detaylı

Araştırma Raporu. Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği. Hazırlayan: Bilge AFŞAR

Araştırma Raporu. Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği. Hazırlayan: Bilge AFŞAR KONYA TİCARET ODASI Etüd Araştırma Servisi Tarih: 13.02.2007 Araştırma Raporu Sayı : 2007/515/475 Konu Adı : Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Dışsal Ekonomiler: Turizm Sektörü Örneği Hazırlayan: Bilge AFŞAR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI i TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bengü KESKİN YÜKSEK

Detaylı

İKTİSADİ BÜYÜMENİN EKOLOJİK SINIRLARI VE KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

İKTİSADİ BÜYÜMENİN EKOLOJİK SINIRLARI VE KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSADİ BÜYÜMENİN EKOLOJİK SINIRLARI VE KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Yüksek Lisans Tezi Funda ASLAN Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GELĐR DAĞILIMI TÜRLERĐ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐLER PERSPEKTĐFĐNDE TÜRKĐYE DE GELĐR DAĞILIMININ DÜZENLENMESĐNE YÖNELĐK ÖNERĐLER. Doç. Dr.

GELĐR DAĞILIMI TÜRLERĐ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐLER PERSPEKTĐFĐNDE TÜRKĐYE DE GELĐR DAĞILIMININ DÜZENLENMESĐNE YÖNELĐK ÖNERĐLER. Doç. Dr. GELĐR DAĞILIMI TÜRLERĐ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐLER PERSPEKTĐFĐNDE TÜRKĐYE DE GELĐR DAĞILIMININ DÜZENLENMESĐNE YÖNELĐK ÖNERĐLER Doç. Dr. Yaşar UYSAL * ÖZET Türkiye de 24 Ocak kararları çerçevesinde 1980 sonrası

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 20, Sayı: 1, Sayfa: 427-442, ELAZIĞ-2010 1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Effects of 1929 World

Detaylı

Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma

Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma Alper Akalın* Giriş: Günümüzde yaşanan küresel kriz ve sebep olduğu tahripkâr neticeler, her kriz sonrasında sorulmasına alıştığımız serbest

Detaylı

ISPARTA İL MERKEZİNDEKİ ESNAF SORUNLARI VE ESNAFIN YEREL EKONOMİ İLE İLİŞKİSİ

ISPARTA İL MERKEZİNDEKİ ESNAF SORUNLARI VE ESNAFIN YEREL EKONOMİ İLE İLİŞKİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ISPARTA İL MERKEZİNDEKİ ESNAF SORUNLARI VE ESNAFIN YEREL EKONOMİ İLE İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ AYŞEGÜL BAYKUL TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

SIR WILLIAM PETTY: MERKANTİLİST BİR DÜŞÜNÜR MÜ?

SIR WILLIAM PETTY: MERKANTİLİST BİR DÜŞÜNÜR MÜ? Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 22, Sayı : 79, ss.45-70 SIR WILLIAM PETTY: MERKANTİLİST BİR DÜŞÜNÜR MÜ? Ahmet Arif EREN Özet Bu makalede W. Petty nin (1623-1687) iktisadi düşüncesi, merkantilist iktisadi düşünce

Detaylı

FİNANSAL KRİZLER VE KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI

FİNANSAL KRİZLER VE KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSAL KRİZLER VE KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI Yüksek Lisans Tezi SUNA SİMLA SARPKAYA Ankara-2009 T.C.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ. HAZIRLAYAN Dr. Ali Polat

İSTANBUL TİCARET ODASI ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ. HAZIRLAYAN Dr. Ali Polat İSTANBUL TİCARET ODASI ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ HAZIRLAYAN Dr. Ali Polat YAYIN NO: 2008-53 İstanbul, 2008 Copyright ÎTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

ÖZET Ülkeler arasında gerçekleştirilen

ÖZET Ülkeler arasında gerçekleştirilen YENİ BİR DIŞ TİCARET TEORİSİ OLARAK PORTER IN REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİ NİN YAPISI* Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 K. Halil ARIÇ

Detaylı