NÜMİSMATİK MATERYALLERE GÖRE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE ALTIN ORDA HANLARININ KULLANDIĞI İSİM VE UNVANLAR ( ) Ekrem Kalan *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÜMİSMATİK MATERYALLERE GÖRE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE ALTIN ORDA HANLARININ KULLANDIĞI İSİM VE UNVANLAR (1227 1357) Ekrem Kalan *"

Transkript

1 NÜMİSMATİK MATERYALLERE GÖRE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE ALTIN ORDA HANLARININ KULLANDIĞI İSİM VE UNVANLAR ( ) Ekrem Kalan * Özet Altın Orda Hanlığı, Avrasya nın en önemli geçiş koridorunda yer aldığı için ticaret yolları üzerinde önemli derecede söz sahibi olmuş ve bu sayede de büyük bir ekonomik güç olarak bölgenin kaderi üzerinde önemli bir rol sahibi olmuştur. Dolayısıyla da ekonomik anlamdaki gücünün de bir sembolü olarak çeşitli madenlerden paralar darp edilmiştir. Altın Orda Hanlığı, kuruluşundan kısa bir süre sonra İslamiyet in etkisi altına girmiş ve İslamlaşma süreci ile birlikte, Altın Orda nın Türkleşme sürecinin de hız kazandığı anlaşılmaktadır. Nitekim özellikle Saray, Bulgar, Harezm, Gülistan, Azak, Ükek gibi şehirlerde basılan paralarda Altın Orda Hanları nın, sultan gibi bir unvanın yanı sıra kaan (ka an / kağan) ve bek (bey) gibi Türkçe unvanların da yoğun bir şekilde tercih ettiği nümismatik materyaller incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Altın Orda Hanlığı, Para, Nümismatik, Sikke, İslamlaşma. Abstract The Golden Horde played substantial role on the trade routes and grew as a great economic power since it was on the passageway of the most important Eurasian transition corridor. As a symbol of its economic power, the state minted coins from various mines. The Golden Horde became open to Islamization after a short while of its foundation. The process of Islamization also accelerated Turkification. As a matter of fact, investigating numismatic materials reveal that the Turkişh titles suchs as kagan and beg, in addition to sultan were used especially in the coins minted at Saray, Bulgar, Harezm, Gülistan, Azak, Ükek. Key Words: The Golden Horde, Money, Numismatic, Coins, Islamization. * Dr. Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi ABD, Karadeniz Araştırmaları Bahar 2012 Sayı

2 Ekrem Kalan Para, icat edildiği günden bu yana insanoğlunun sosyo kültürel ve iktisadi yaşamını derinden etkilemiştir. Ancak bu ticari metaa ticaret hayatındaki işlem, spekülatif, ihtiyatlılık ve değer amaçlı önemini devam ettirmekle birlikte, İlkçağ ve Ortaçağda değerli maden olarak değer arz ederken, merkantalizmin ortadan kalkışı ile birlikte devletler açısından madenî değerini artık yitirmiştir. Başka bir deyişle kâğıt, maden in yerini almıştır. Bu yüzden para, biz araştırmacılara geçmişte yaşamış toplumların siyasî, ekonomik ve sosyo kültürel yaşamları hakkında da son derece kıymetli bilgiler aktarmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde nümismatik materyaller, Altın Orda Hanlığı konusunda yapılacak çalışmalarda da bize bazen hiçbir kaynakta tesadüf edemeyeceğimiz çok önemli verilere ulaşma imkânı vermektedir. Altın Orda Hanlığı, Avrasya nın en önemli geçiş koridorunda yer aldığı için ticaret yolları üzerinde önemli derecede söz sahibi olmuş ve bu sayede de büyük bir ekonomik güç olarak bölgenin kaderi üzerinde önemli bir rol sahibi olmuştur. Dolayısıyla ekonomik anlamdaki gücünün bir sembolü olarak çeşitli madenlerden paralar darp edilmiştir. Bilindiği gibi Altın Orda Hanlığı nda, madenî paraların yanı sıra Çin in etkisiyle kâğıt paraların da kullanılmış olması muhtemeldir. Ancak kâğıt olmaları ve dolayısıyla fiziksel koşullara dayanıksız olması sebebiyle şu ana kadar elimize Altın Orda devrine ait herhangi bir kâğıt para geçmemiştir. Bu sebeple çalışmamızı madenî paralar üzerinde yürüteceğiz. Ancak yeri gelmişken ifade etmek gerekir ki; Altın Orda Hanlığı nda diğer Moğol Uluslarında da olduğu gibi madeni paralar dışında altın ve gümüş külçelerinin de ticarette kullanıldığını devrin kaynaklarından anlıyoruz. Söz konusu külçelerden ilk kez Rubruck meşhur eserinde Yaskot 1 adıyla bahsetmektedir (Von Rubruck 2001: 77, 96). Moğollar ise değerli metallerden yapılmış ödeme aracı olarak kullanılan bu külçelere, kendi dillerinde sukh (balta) adını vermekteydiler. Yine Cüveynî gibi dönemin önemli kaynaklarında bu külçelerin Farsça karşılıklarına da yer verilmiştir (Alaaddin Ata Melik Cüveynî 1999: 85, 116, 117, ). Daha geç dönemde yani XIV. Yüzyılda, bu külçelere Türkçe sum veya som adının verildiğini görmekteyiz. Bugün Kazan Türkçesi nde paranın karşılığı olarak da kullanılan sum aynı zamanda Özbekistan ın ulusal para birimidir. Altın Orda nümismatiği üzerine yaklaşık iki asırdır Altın Orda nın hâkimiyet kurmuş olduğu başta Rusya olmak üzere Kazakistan da ve nihayet Moğolistan da son derece ehemmiyetli çalışmalar yapılmaktadır (Fren 1832; Grigor yev 1850: 1 63; Markov 1896 [Bu çalışma kısmen Monety Cuçidov: Zolotaya Orda, tatarskiye hanstva adıyla Kazan da 2008 yılında yeniden yayınlanmıştır]; Muhamadiyev 1983; Pyrsov 2002; Petrov 2003; Singatullina 2003; Feodorov Davıdov 2006; Samaşev vd. 2006; Nyamaa Bu terimin tam olarak anlamının ne olduğu uzun zaman araştırmacıları meşgul etmişse de P. Pelliot Moğol dönemine ait Turfan metinlerinden hareketle bu terimin aslında Türkçe deki Yastuq (Yastuk) olduğunu ortaya koymuştur. 24

3 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar vd.). Ancak Altın Orda nümismatiğine dair gerek yukarıda zikredilen ülkelerde gerekse de Türkiye de yapılan çalışmalarda paranın üzerinde kullanılan sembol ve yazılardan, incelenen paranın kimyasal analizine kadar pek çok hususa dikkat çekilirken para darp edilmesinin asıl maksadı olan hâkimiyet telakkisinin bir uzantısı olarak paranın üzerinde kullanılan isim ve unvanlar hususunda gereken ilgi gösterilmemiş ve nispeten gözden kaçmıştır. Nitekim Altın Orda paralarının bu yönüyle incelenmesi, Altın Orda Devleti nin hakim olduğu topraklar üzerindeki halkların, kültürün en önemli unsurlarından biri olarak, dinî tercihlerini ve hakimiyet telakkilerini ortaya koyması açısından önemlidir. Altın Orda da para bastırılması diğer pek çok Orta Çağ devletinde olduğu gibi son derece yaygın ve gelişmişti. Nihayetinde ortaçağ devletlerinin ekserisinde yaygın olan anlayış yani her hükümdarın hükümdarlık alameti olarak kendi adına para darp ettirmesi son derece yaygın bir uygulama idi. Doğal olarak paranın en önemli kullanım yeri ticaret olup, para vasıtasıyla ticaret Altın Orda kentlerinde yaygın olsa da özellikle bozkır bölgelerinde konar göçerler arasında ticaret genellikle mübadele yani takas yöntemiyle gerçekleştirilmekteydi. Bunun en güzel örneğini ise XIV. yüzyılın ilk yarısında Altın Orda topraklarında bulunan ünlü Arap Seyyah İbni Battuta vermektedir (Ebu Abdullah Muhammed İbn Battuta Tancî 2005: ). Bu sebeple para aynı zamanda gelişmişliğin ve kentsel dönüşümün de sembolü idi. Nitekim paralar bozkırın orta yerinde değil kent merkezlerinde darp edilmekteydi. Altın Orda Hanlığı nda ekseriyetle gümüş ve bakır paraların kullanıldığı elimizdeki arkeolojik veriler tarafından ortaya konulmuştur. Özellikle Altın Orda başkentlerinde ilk arkeolojik kazıları gerçekleştirmiş olan A. V. Tereşenko nun yılları arasında Saray el Cedid (Yeni Saray) şehrinde yaptığı kazılar esnasında adet para bulunmuştur. Bunun dışında bazı paralar şehrin biraz dış kısımlarında muhtemelen güvenlik gerekçesiyle tüccarlar tarafından saklandıkları yerlerde ortaya çıkarılmıştır. Ancak Moğol İmparatorluğu ve hanlıklarda Müslüman halkın dini tercihlerinden etkilenen kağan ve hanlar her dine eşit mesafede durmaya gayret gösterseler de halkın tercihleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. Bunun en güzel örneğini imparatorluğun en kudretli adamı Cengiz Han devrinde bile görmekteyiz. Nitekim Cengiz Han devrine ait paralarda kendisi Müslüman olmadığı halde Müslüman hükümdarlar için kullanılan bazı unvanlar yer almaktadır. Cengiz Han adına Gazne de darp edilen tarihli altın dinarın bir tarafında Kelime i Tevhid yazılırken, diğer tarafında Han/Cengiz Han/ el âdil el azîm/şah Cihangir (Nyamaa 2005: 15) ifadesi yer almaktadır ki, adil ve haşmetli Cihan Hâkimi Cengiz Han şeklinde tercüme edebiliriz. Bu türden bir uygulamanın gerekçelendirilmesi hususunda elimizdeki en güçlü argüman şüphesiz Türk İslam devlet geleneğidir. Nite 25

4 Ekrem Kalan kim hakim zümre ne kadar güçlü olursa olsun hakimiyet kurduğu bölgedeki yerel halkın kültürel altyapısına uygun davranmak zorunluluğunu hissetmektedir. Bilindiği gibi Altın Orda Hanlığı da büyük ölçüde İslamlaşmış bir bölge üzerinde kurulmuş olduğu için bölgedeki İslam geleneği ile İslam Devlet Teşkilatı ndan büyük ölçüde etkilenmiştir. Bunun göstergesi olarak da kısa sürede Cengiz soyundan gelen hanlar da dâhil olmak üzere bölgedeki Moğol asıllı idarecilerin hemen tamamı İslamiyet i kabul etmişlerdir. Onların bu tercihleri aynı zamanda paralarına da yansımıştır. Önceleri, Altın Orda paraları da gerek boy ve ağırlık, gerek biçim ve yazı bakımından çağdaşları veya daha önceki Müslüman Türk hükümdarları paralarının benzerleri idi. Paralar, gümüş ve bakırdan basılıyor, gümüşler, 3, 2, 1, 1/2, 1/3 ve 1/4 dirhem (9,60 6,40 3,20 1,60 1,05 ve 0,80 gr.) ağırlığında kesiliyordu. Altın Ordu'da 4 kırat (0,80 gr. ağırlığında temiz gümüşten kesilen paralara danki (tengi veya tenge) deniliyordu. Bunun dışında Altın Orda hakimiyetindeki Harezm de altın para (dinar) basıldığı da bilinmektedir (Trepavlov 2010: 40). XV. yüzyılda Altın Ordu'da İslâmi tip paralarda değişiklikler yapılmış; tevhid, âyet, dua ve sena gibi dinsel nitelikteki yazılar kaldırılmış, tipler, daha ziyade millî bir nitelik almıştı (Ağat: 1964: 11). A. Z. Singatullina ya göre ilk Altın Orda parası, Batu Han devrinde, yılları arasında 2 Bulgar şehrinde Abbasi Halifesi Nasır ed din adına basılmış olan paradır (Singatullina 2003: 16 26) 3. Aynı paraya Saray ve Saratov gibi pek çok Altın Orda kentinde rastlamaktayız (Pırsov Nedaşkovskiy 2002:6). Burada dikkati çeken husus, kaynaklarda Müslüman olduğuna dair bir bilgi verilmemesine rağmen devrin hükümdarı Batu Han ın ( ) bölgede yaşayan Müslüman halkın eğilim ve sosyo kültürel altyapılarına uygun olarak Türk İslam geleneğini sürdürerek Abbasi Halifesi nin adını kullanmasıdır. Mengü Timur ( ) devrinde darp edilen paralardan 671 H. ( ) tarihli paranın en önemli özelliği Cuçi Ulusu nun yani Altın Orda Hanlığı nın Karakurum daki Merkez Kağanlık tan bağımsızlığını ilan etmesine delâlet etmesidir. Nitekim söz konusu parada artık daha önceden olduğu gibi kağanın adı ve tamgası yer almamakta aksine Batu Han (Sain Han) ailesinin tamgası bulunmaktaydı (Singatullina 2009: 296). Berke Han devrine ait paralarda da benzer özelliklerle karşılaşmaktayız (Pırsov Nedaşkovskiy 2002:6). Mengü Timur adına kesilen paralarda bağımsızlığın 2 Paranın darp ediliş tarihi, paranın üzerinde yer almamaktadır. 3 Burada dikkat çeken başka bir husus ise; aynı dönemde yaşamış olmamalarına rağmen, mevcut Abbasi Halifesi Mustansır ( ) yerine 20 yıl kadar önce hüküm süren Halife Nasıreddin ( ) in adının paralarda kullanılmasıdır. Bunun gerekçesi olarak, Halife Nasıreddin in devrin siyasî konjonktürüne uygun davranarak, Haremzşahlara karşı Moğolları desteklerken Moğol istilasının yıkıcı etkilerini görüp yaklaşan tehlikeyi fark eden Halife Mustansır ın Moğollar a karşı menfî temayülünün etkili olduğu mümkün görünmektedir. 26

5 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar sembollerinin yanı sıra, el azam unvanının kullanımını sıklıkla görmekteyiz (Singatullina 2003: 74, 133; Sagdeyeva 2005). Yine aynı şekilde Mengü Timur paralarında el adil unvanının da O ve halefleri tarafından da sıklıkla kullanıldığını incelenen paralardan anlamaktayız. Paraların arka kısmında ise islamî ifadeler, Kur an ı Kerim den ayetler ve bilhassa Kelime i Tevhid in yazılmasının gelenekselleşmeye başladığı göze çarpmaktadır (Sagdeyeva 2005: 8 11). Bunların dışında dikkat çeken bir başka husus ise H. 678 tarihinde Bulgar şehrinde basılan bir parasında adının Mengü Timur Kaan (Sagdeyeva 2005: 9) başka bir deyişle bağımsızlığını ilan edişinin ardından Merkez Kağanlıktan ayrıldığının göstergesi olarak daha küçük bir dereceyi temsil eden Han 4 yerine Kağan unvanını kullandığı görülmektedir. Tuda Mengü ( /1288) dönemine ait paralarda ise benzer uygulamalar ve unvanlar görülmekle birlikte Tuda Mengü nün diğer Altın Orda Hanları ndan farklı olarak Kırım da basılan paralarında Arapça bir unvan olarak sultan kelimesinin Farsça karşılığı olan padişah unvanının, padişah el azam şeklinde kullanmış olmasıdır (Sagdeyeva 2005: 11). Tula Buka (1287/ ) devrinde bastırılan paralar, belki de kısa süren saltanat yıllarından olsa gerek, son derece sade ve mütevazı bir görünüm ihtiva ederken, diğer Altın Orda Hanları nın ekserisinde olduğunun aksine han unvanı dahi kullanılmamış ve paranın arka kısmında dinî bazı ifadeler ile Kelime i Tehvid yer almıştır (Sagdeyeva 2005: 12). Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz ve henüz Cengiz Han devrinde başlayan halkın dini tercihlerine hassasiyet gösterilmesi yönündeki politikanın bir tezahürü türünden bu uygulamayla diğer Cengiz oğullarında olduğu gibi Altın Orda Hanları nın paralarında da karşılaşmaktayız. Söz konusu sıfatlar dışında bazı İslamî (Arapça veya Farsça) unvan veya isimler kullanmış olup, bu uygulamanın daha önceki İslam Devletleri nde de, yaygın olduğu yukarıda da belirtildiği üzere, bilinmektedir. Özellikle XIV. Yüzyılın başlarından itibaren İslamlaşma sürecinin daha da hız kazanması ile birlikte bu uygulamaya daha çok rastlamaktayız. Ancak yine de istisnaî uygulamalar da söz konusudur. Bu istisnai uygulamalara en önemli örnek şüphesiz Tokta Han ın paralarıdır. Kaynaklardaki ortak bilgilere göre Tokta seleflerinin büyük çoğunluğu gibi Müslüman değildi. Ancak buna rağmen paralarında İslamî figürler kullanmasının yanı sıra İslamî unvanlar da almıştır. Tokta Han ın ( ) paralarını Rus arkeolog ve nümismatlar iki grupta incelemektedirler. Bunlardan en geçerli tasnife göre I. grup Tokta Han paraların üzerinde Arap harfleriyle Toktu Bek ( , 238, 239) II. grup paralarda ise Uygur harfleriyle Toktogu ( 233, 234, 236, 4 Klasik Moğolca da Kağan unvanının karşılığı olarak Ha an (Hagan), daha küçük bir siyasî teşekkülün idarecisi olarak yani bir ulusun yöneticisi için ise Han unvanı kullanılmaktadır. 27

6 Ekrem Kalan 240) şeklinde yazılmıştır (Singatullina 2003: 53). Yine 1310 yılına kadar Saray da darp edilen paralarında Tokta bek unvanını kullanırken, sultan unvanının kullanılmadığı göze çarpmaktadır (Singatullina 2003: 53). Ancak aynı dönemde Harezm (Samaşev vd. 2006: 93; Singatullina 2003: 130), Ükek gibi Altın Orda kentlerinde Tokta Han devrinde basılan paralarda bek (Pırsov Nedaşkovskiy 2002: 7) ve el adil unvanlarının kullanımı karşımıza çıkmaktadır. Tokta Han, Altın Orda Hanları arasından birbirinden farklı pek çok unvan kullanmasıyla ayrılır. Nitekim Altın Ordu ekonomisinde yapmış olduğu ilk reformun dışında yaklaşık 22 yıllık saltanatı boyunca, farklı şehirlerde bastırdığı paralarda da farklı unvanlar kullanmıştır. Mesela Macar şehrinde Tokta Han adına kesilen paralarda adı Padişah el adil Toktu şeklinde yazılmıştır. Kırım daki paralarında ise Altın Orda paralarında artık klasikleşen bir unvan olan el adil Han Toktu veya Han el adil Toktu şeklindeki kullanımlar göze çarpmaktadır (Sagdeyeva 2005: 19 20). Ayıca bir başka unvanın yazılı olduğu Saray el Mahrusa da basılan H. 710 tarihli parada Sultan ül azam Tohtogu (Uygur harfleriyle) el adil unvanıyla karşılaşmaktayız (Gumayunov 2002: 67). Tokta Han ın paralarında kullanmış olduğu, gayrî müslim olması hasebiyle, en ilgi çekici isim şüphesiz dinin yayılmasına yardım eden anlamına gelen Arapça Gıyaseddin ismini kullanmasıdır. Nitekim kendi adını paralarında Gıyaseddin Tokta Han şeklinde adı yazdırdığı görülmektedir. Bu şekilde darp edilmiş paralara bilhassa Kırım, Harezm, Saray, Macar (Markov 2008: 16 17), Sarayçık (Samaşev 2006: 93), Ükek (Gumayunov 2002: 69), gibi ekseriyetle ahalisini Müslümanların oluşturduğu kentlerde rastlamaktayız. Tokta Han ın ölümüyle birlikte devrin idari merkezlerinden ve darphanelerinden olan Ükek önemini kaybetmiş ve Özbek Han ile birlikte Mohşi Vadisi ndeki Mohşi kenti büyük bir önem kazanmış ve Bulgar ve Azak şehirleriyle beraber Altın Orda nın en önemli darphaneleri olarak ön plana çıkmışlardır. İslamlaşma sürecinin büyük bir hız kazandığı, İslamiyet in kurumsallaşarak resmî devlet dini haline geldiği Özbek Han ( ) devrinde özellikle Mohşi de darp edilen paralar da, Özbek Han ın adı Sultan el adil Özbek Han, Sultan Gıyaseddin Özbek Han el adil veya Sultan Muhammed Özbek Han şeklinde yazılmıştır (Pırsov Nedaşkovskiy 2002: 9 10; Sagdeyeva 2005: 21 24). Saray el Cedid de basılan paralarda ise Sultan ela zam Muhammed Özbek Han, Sultan Muhammed Özbek Han el adil gibi iki farklı yazılışın çok yaygın olarak kullanıldığını görmekteyiz. Harezm de darp edilen Özbek Han devri paralarında ise Sultan el a zam el adil ve Sultan el adil Özbek gibi unvanların kullanımıyla karşılaşmaktayız. Özbek Han, son derece iyi bir İslami eğitim alarak dindar bir hanedan üyesi olarak yetiştirilmişti. Bundaki en önemli unsur ise şüphesiz çocuklu 28

7 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar ğunun önemli bir kısmını geçirdiği Harezm ve onun sahip olduğu İslami ilimlerdeki güçlü miras idi. Bunun uzantısı olarak Özbek gibi Türkçe bir ismin yanında Muhammed gibi İslam Peygamberi nin adını kullanmasıdır. Ayrıca yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, her iki isimde de dikkati çeken husus dinin yayılmasına yardım eden anlamına gelen Arapça Gıyaseddin adının bir sıfat olarak kullanılmasıdır. Yine diğer Altın Orda paralarında da karşımıza çıkan Kelime i Tevhid ile İslamî ifadelere Özbek Han ın hemen bütün paralarında rastlamaktayız. Özbek Han, 1314 yılında İslamiyet i devletin resmî dini olarak ilan ederek (Trepavlov 2010: 48), Moğol İmparatorluğu nda Cengiz Han dan beri her dine eşit mesafede durma politikası da en azından şimdilik Altın Orda hâkimiyetindeki topraklarda geçerliliğini kaybetmiştir. Buna bağlı olarak da Özbek Han ın Gıyaseddin ve Muhammed gibi iki ismi tercih etmesi, halka şirin görünme kaygısından ziyade İslamiyet in bütün Altın Orda topraklarında yayılmasına yönelik içtenlikle göstermiş olduğu çabaların karşılığı olarak algılanmalıdır. Nitekim İbn Battuta nın ünlü seyahatnamesinde Özbek Han ın kişiliğine ve dindarlığına dair vermiş olduğu bilgiler son derece kıymetlidir (Ebu Abdullah Muhammed İbn Battuta Tancî 2005: ). Özbek Han ın 1341 yılında vefat etmesinin ardından kardeşi Tinibek i ortadan kaldıran Canibek Han ( ) aynı yıl Altın Orda tahtına oturdu 5. Canibek Han ın, Saral el Cedid te darp edilmiş paralarında Sultan Mahmud Canibek Han, Sultan el adil Canibek Han, Hakan el adil Celaleddin Mahmud Sultan / Canibek Han, Celaleddünya ve d din Mahmud Sultan, Sultan el adil / Çambek (Uygur Harfleriyle) Celaleddin Mahmud Sultan, Sultan el a zam / Celaleddin Mahmud/ Canibek Han / Sultan gibi çok çeşitli unvanlar kullanılmıştır (Sagdeyeva 2005: 24 29). Yine Gülistan ve Harezm paralarında daha sade olmakla birlikte benzer unvanların kullanıldığı görmekteyiz (Pırsov Nedaşkovskiy 2002: 16). Ayrıca diğer Altın Orda Hanları nın paralarında karşılaştığımız İslamî unsurların da kullanımı geleneği sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Ancak Tokta Han ın paralarında olduğu gibi bazı paraların ortasında hanın adının yani Canibek adının, Uygur harfleriyle yazıldığı paralara da rastlamaktayız (Sagdeyeva 2005: 25). SONUÇ Altın Orda Hanlığı, kuruluşundan kısa bir süre sonra, yayılmış olduğu geniş coğrafyanın en temel kültürel unsurlarından biri olan İslamiyet in etkisi altına girmiş ve İslamlaşma süreci ile birlikte, her ne kadar etnik açıdan Moğol asıllı Cengiz Han ın torunları tarafından kurulsa da, Altın Orda nın Türkleşme sürecinin de hız kazandığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda Altın 5 Rus Knezlikleri arasındaki mücadelelerde İvan Kalita nın çocuklarını Vladimir Knezliği nde ve siyasî rakipleri karşısında desteklemeleri sebebiyle, Canibek Han ın adı, dönemin Rusça kaynaklarında Добрый царь Чанибек (İyi hükümdar Çanibek) şeklinde zikredilmektedir. Ayr. İçin bkz: Trepavlov 2010:

8 Ekrem Kalan Orda paralarında yukarıda da ifade etmiş olduğumuz kullanılan unvanlar, Altın Orda da İslamlaşma ile Türkleşme sürecinin birbirine paralel olarak yaşandığının en önemli delillerden birini teşkil etmektedir. Nitekim sultan gibi bir unvanın yanı sıra kaan (ka an / kağan) ve bek (bey) gibi Türkçe unvanların da yoğun bir şekilde tercih edildiği nümismatik materyaller incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hanlığın ilk dönemlerinde siyasî rakipleri İlhanlılar a karşı İslamiyet in savunuculuğunu yapmaları ile Memluklarla siyasi ve ekonomik işbirliği kurmuş olmaları, İslamiyet in daha ziyade siyasi bir argüman olarak kullandıklarının göstergesi olmasının yanı sıra, bu anlayış, doğal olarak, paralarında daha sade ifadelerle karşılık bulmuştur. Özbek Han ile birlikte İslamiyet in resmi din olarak kabul edilmesi yeni bir sürecin başlangıcı olmuş ve İslamiyet Altın Orda ülkesinde kurumsallaşmıştır. Nitekim gerek Özbek Han ın gerekse de Canibek Han ın paralarındaki bu iddialı unvan ve isimlerin kullanılmasının da tamamen bununla ilintili olduğu aşikârdır. KAYNAKLAR Ana Kaynaklar Alaaddin Ata Melik Cüveynî (1999). Tarih i Cihangüşa, (çev. M. Öztürk), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ebu Abdullah Muhammed İbn Battuta Tanci (2005). İbn Battuta Seyahatnamesi (çev. A. Sair Aykut), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Wilhelm Von Rubruck (2001). Moğolların Büyük Hanına Seyahat, (çev. Ergin Ayan), İstanbul: Ayışığı Kitapları. Araştırma Eserleri AĞAT N. (1964). Kırım Hanları Paralarının Nitelikleri ve Işık Tuttukları Bazı Tarihi Gerçekler I, Emel, Sayı: 23: FEODOROV DAVIDOV G. A. (2003). Denejnoye delo Zolotoy Ordı, Moskva: İzdatel stvo Paleograf. GRIGOR YEV V. V. (1850). Opisanie klada iz Zolotoordynskih monet, naidennogo bliz razvalin Saraya, Zapiski Sankt Peterburgskogo arheologiçesko numizmatiçeskogo obşestva, T. II, SPb: GUMAYUNOV S. V. (2002). Numizmatiçeskiy material XIII XIV vv. Saratovskaya oblast, Drevnosti Povolj ya i drugih regionov, Sbornik statei, Vıpusk IV, Numizmatiçeskiy sbornik, T. III, İzdatel stvo İnformelektro, Moskva: MARKOV, A. K. (2008). Monety Cuçidov: Zolotaya Orda, tatarskie hanstva, İnstitut istorii AN RT, Kazan. 30

9 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar MUHAMADİYEV A. G. (1983). Bulgaro Tatarskaya monetnaya sistema v XII XV vekah, İzdatel stvo Nauka, Мoskva. NYAMAA B. (2005). The Coins of Mongol Empire and Clan Tamgha of Khans (XIII XIV), Admon, Ulaanbaatar. PETROV P. N. (2003). Oçerki po numizmatike Mongol skih gosudarstv XIII XIV vekah, Nijniy Novgorod. PIRSOV Yu. E. L. F. Nedaşkovskiy (2002). Katalog Cuçidskih Monet Saratovskogo oblastnogo muzeya krayavedeniya, İzdatel stvo KGU, Kazan. SAMAŞEV Z. vd. (2006). Monetı Saraiçika, Almaty. SAGDEYEVA R. Z. (2005). Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, (Yayın yeri yok). TREPAVLOV V. V. (2010). Zolotaya Orda v XIV stoletii, İzdatel stvo Kvadriga, Moskva. SINGATULLINA A. Z. (2003). Cuçidskiye Monetı Povoljskih Gorodov XIII vek, İzdatel stvo Zaman, Kazan. SINGATULLINA A. Z. (2009). Denejnoe obraşçeniye i finansovaya sistema, İstoriya Tatar, T. 3, İnstitut AN RT, Kazan. 31

10 Ekrem Kalan Ekler Şekil 1 Cengiz Han ın Gazne de yılları arasında basılan altın dinarı (B. Nyamaa, The Coins of Mongol Empire and Clan Tamgha of Khans (XIII XIV), s. 15.) Şekil 2 Mengü Timur adına Kırım da basılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 10.) Şekil 3 Tuda Mengü adına Kırım da bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 11.) Şekil 4 Tokta Han adına Saray şehrinde bastırılan gümüş dirhem (A. Z. Singatullina, Cuçidskiye monetı Povoljskih gorodov XIII vek, s. 152.) 32

11 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar Şekil 5 Özbek Han adına Bulgar şehrinde bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 21.) Şekil 6 Özbek Han adına Saray şehrinde bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 23.) Şekil 7 Özbek Han adına Saray şehrinde bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 23.) 33

12 Ekrem Kalan Şekil 8 Canibek Han ın Saray el Cedid şehrinde bastırılan parası (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 28.) Şekil 9 Canibek Han ın Gülistan şehrinde bastırılan parası (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 24.) Şekil 10 Canibek Han adına Saray el Cedid şehrinde bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 25.) 34

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

Ders Adı : YÜZYIL ASYA TÜRK TARİHİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri.

Ders Adı : YÜZYIL ASYA TÜRK TARİHİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : 13-20. YÜZYIL ASYA TÜRK TARİHİ I Ders No : 0020100022 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

1. KATALOG A- Fatih Sultan Mehmet Sikkeleri 1-)

1. KATALOG A- Fatih Sultan Mehmet Sikkeleri 1-) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22 Yaz 2012 Summer 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KONYA ETNOGRAFYA

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Merkez Müdürünün Mesajı Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ve içinde bulunduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE POLATCAN, F. (2017). Dr. Nurşat Biçer in Türkçe Öğretimi Tarihi Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2890-2894. DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU 2013 BASIN RAPORU ARAPÇA HEYECANI 4 YAŞINDA Son zamanlarda coğrafyamızda meydana gelen politik ve ekonomik gelişmeler, Arapça dilini bilmenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne

Detaylı

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 HAZ.II.Ö/İLK- A ARAP DİLİ FONETİĞİ-II CÜMLE BİLGİSİ-II KELİME BİLGİSİ-II ARAP DİLİ FONETİĞİ-II YAZILI ANLATIM-II OKUMA ANLAMA-II CÜMLE BİLGİSİ-II OKUMA

Detaylı

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Mustafa YAYLA 1 Ahmet ALTAY 2 ÖZET Bu çalışmada Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) 17.11.2017 CUMA 16.11.2017 PERŞEMBE 15.11.2017 ÇARŞAMBA 14.11.2017 SALI 13.11.2017 PAZARTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖR ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) Altay

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ UFA islam ÜNiVERSiTESi Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ İSLÂM IN ANLATILMADIĞI

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir.

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir. ... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER -6-2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEP YILLIK PLANI DERSİN ADI: SOSYAL BİLGİLER- 6 ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:.. OKUL NO:.. SINIFI: 6 AYLAR SAAT HAFTA KONULAR ÜNİTELER KAZANIMLAR

Detaylı

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 471-475 RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE ABOUT RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK Ahmet DEMİRTAŞ * Resim 1: Kitaba ait kapak görüntüsü Çizmecilik /

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

A. ŞİMŞİRGİL, Otağ I: Büyük Doğuş - Türklerin İslamiyeti Kabülü. İstanbul Timaş Yayınları, 193 sayfa (4 resim ile birlikte). ISBN:

A. ŞİMŞİRGİL, Otağ I: Büyük Doğuş - Türklerin İslamiyeti Kabülü. İstanbul Timaş Yayınları, 193 sayfa (4 resim ile birlikte). ISBN: www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume III (2017) A. ŞİMŞİRGİL, Otağ I: Büyük Doğuş - Türklerin İslamiyeti Kabülü. İstanbul

Detaylı

MOĞOLİSTANDA YENİ BULUNAN DONGOİN ŞİREEN ANITLARI ÜZERİNE MÖNHTULGA RİNCHİNHOROL İLE SÖYLEŞİ *

MOĞOLİSTANDA YENİ BULUNAN DONGOİN ŞİREEN ANITLARI ÜZERİNE MÖNHTULGA RİNCHİNHOROL İLE SÖYLEŞİ * Türkbilig, 2013/26: 165-171. MOĞOLİSTANDA YENİ BULUNAN DONGOİN ŞİREEN ANITLARI ÜZERİNE MÖNHTULGA RİNCHİNHOROL İLE SÖYLEŞİ * Ekrem KALAN ** Ekrem KALAN: Mönhtulga Bey, öncelikle Dongoin Şireen anıtlarının

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI Talaş Savaşı'ndan sonra İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam medeniyetinin etkisi

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

TARİH GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ

TARİH GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ Mehmet Çay Aralık 2009 ANKARA 7.3. Muhtar Türk Cumhuriyetleri 7.3.1.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

T.C. Tarih: :10:21 Sayfa:1/11 GÜN KARAGÖZ Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK1891 TAR-404-A-Türkiye KASALAK

T.C. Tarih: :10:21 Sayfa:1/11 GÜN KARAGÖZ Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK1891 TAR-404-A-Türkiye KASALAK Sayfa:1/11 GÜN 31.05.2016 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 10:00-10:30 1883 İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) Okutman MUSTAFA VANÇİN

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TAR701 1 3+0 6 Bu dersin temel amacı belli

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches, Yıl/Vol. 1, Sayı/No. 1 Güz/Fall 2016 ISSN:

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches, Yıl/Vol. 1, Sayı/No. 1 Güz/Fall 2016 ISSN: Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches, Yıl/Vol. 1, Sayı/No. 1 Güz/Fall 2016 ISSN: 2459-0185 Kitap Tanıtımı/ Book Review Heinrich Von Staden, Korkunç İvan Zamanında Rusya,

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı