TRANSATLANTİK KÖLE TİCARETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSATLANTİK KÖLE TİCARETİ"

Transkript

1 TRANSATLANTİK KÖLE TİCARETİ ARALIK 2013 Ankara

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. GELENEKSEL AFRİKA KÖLE TİCARETİ 3. ATLANTİK KÖLE TİCARETİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 4. GENEL HATLARIYLA ATLANTİK KÖLE TİCARETİ 5. ATLANTİK KÖLE TİCARETİNDE BAŞLICA AKTÖRLER a. Portekiz b. İspanya c. Hollanda d. İngiltere e. Fransa f. Kuzey Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri 6. TRANSATLANTİK KÖLE TİCARETİNİN SONA ERMESİ 7. İKİNCİ KÖLELİK DÖNEMİ 8. TRANSATLANTİK KÖLE TİCARETİNİN ETKİLERİ a. Avrupa Açısından b. Amerikalar Açısından c. Afrika Açısından HARİTALAR KAYNAKÇA

3 TRANSATLANTİK KÖLE TİCARETİ 1. GİRİŞ: Feodalizmin zayıflayıp, merkantilizmin belirdiği ve ulus devletlerin ortaya çıkmaya başladığı dönemde, merkezileşmekte olan monarşiler, güçlenmek, prestij ve diplomatik pazarlık güçlerini artırmak amacıyla zenginleşmek istemişler, bunun için de yeni üretim ve ticaret olanakları araştırmaya başlamışlar, dış ticarette ihracatın ithalattan büyük olmasını ve aradaki farkın altın-gümüş gibi değerli madenlerle karşılanmasını, bu yolla ülkede değerli maden birikimini hedeflemişlerdir. Böylece, 15 inci yüzyılda kendini göstermeye başlayan bu ticari devrim döneminde, Asya nın baharat ve diğer değerli ürünlerine ulaşmak arayışları başlamıştır. Bu çaba, özellikle Osmanlıların 1453 yılında İstanbul u almalarıyla daha da hız kazanmıştır. Portekizlilerin Ümit Burnu nu keşfi, İspanyolların 1492 de Batı Hint Adalarına ulaşmaları, İngilizlerin 16 ıncı yüzyıl başlarında, Asya ya kuzeybatı geçişi arama girişimlerini bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Avrupa nın Sahra Altı Afrika ile tanışması da bu çabalar sırasında gerçekleşmiştir. Açık denizlere seyahat olanaklarının gelişmesinden yararlanan Portekizlilerin, aslında Asya ya ulaşmak için Afrika nın batı kıyılarından aşağı doğru çıktıkları yolculuklarda karşılaştıkları Afrikalı kölelerin, gelecek birkaç yüzyılda Batı ekonomisinin belkemiğini oluşturacağını kimse düşünemezdi (Harita 1). Portekizliler, Ümit Burnu na kadar Afrika ile temaslarında, ticari devrimin önemli bir parçasını oluşturduğu yolunda değerlendirmelere konu olan dört yüzyıldan fazla sürecek Transatlantik Köle Ticaretinin ilk adımını atmışlardır. On beşinci yüzyıla kadar, Avrupa nın ekonomi merkezini Akdeniz oluşturuyorken, ekonomi alanının kısa sürede Atlantik i de kapsar hale gelmesinde, coğrafi keşifleri sağlayacak teknolojik gelişmeler kadar, köle ticareti de önemli bir rol oynamıştır. Köle ticaretinde, Portekiz i, eş zamanlı olarak İspanyollar, sonrasında Hollandalılar, İngilizler, Fransızlar ve diğer Avrupalılar izlemiştir. Transatlantik Köle Ticareti, çok boyutlu bir inceleme alanına işaret etmektedir. Bu çalışma kapsamında, söz konusu Ticarete, farklı boyutlarıyla genel bir bakış sunulacaktır. 2. GELENEKSEL AFRİKA KÖLE TİCARETİ: Aslında köle ticareti bir kurum olarak, farklı nitelikte ve boyutlarda, dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Afrika kıtasında da, Avrupalıların kıtaya ulaşmasından önce de yaygındır. Avrupalılar, 15 nci yüzyılda Batı Afrika ya ulaştıklarında, kıtada yerleşik köle ticaret ağlarıyla karşılaşmışlar, bu ağlardan faydalanmışlar, süreç içinde de yönlendirmişler ve genişletmişlerdir. 1

4 Afrika da, daha çok mecburi hizmetkarlık olarak tanımlanmaya uygun düşen kölelik, gelenekler tarafından iyi düzenlenmiş bir sosyal kurum olarak dikkat çeker. Savaşlar sırasında ele geçirilen esirler köle yapılabildiği gibi, yalnızca köle elde etmek için de akınlar düzenlenebilirdi. Köle peşinde koşanlar, kurbanlarını, kendi kardeşleri veya kendi topluluğundan birileri olarak değil, etnik, siyasi, dinsel, dilsel ve kültürel açılardan farklılıklar taşıyan birer yabancı gibi görmekteydiler. 1 Diğer taraftan, gelenekleri veya bir yasağı ihlal etmiş veya suç kabul edilen bir eylemde bulunmuş veya borcunu ödememiş olanlar da köle haline getirilebiliyordu. Ayrıca, aileler kıtlık dönemlerinde veya borçlarını ödemek için kendi topluluğundan veya kendi ailesinden de birilerini satabiliyordu. Savaşlar sırasında elde edilen çok sayıda esirin, yerleşim yerlerine yakın tutulmaları sorunlara neden olabileceğinden, uzak bölgelere satılmaları, Afrika da kölelik kurumunun ortaya çıkışına ilişkin bir ipucu verir gibidir. Diğer taraftan, birçok Afrika topluluğunda, kölelik, zenginlik üreten birkaç araçtan biri olmuştur. Afrika kıtasında, özel arazi mülkiyetinin olmadığı sömürge öncesi dönemlerde, arazi, topluluğun ortak malıdır ve aileye tahsis edilen arazinin büyüklüğü, arazide çalıştırabileceği işgücü sayısıyla belirlenmektedir. Üretimi artırmak için, arazi payını artırmak zorunda olan ailenin, bunun için daha fazla işgücüne ihtiyacı vardır. Bunun en kolay ve hızlı yolu da, köle sahibi olmaktır. 2 Geleneksel Afrika köleliğinde, köleler, bir mal gibi alınıp satılıyor olsa da, topluluğun diğer üyeleriyle benzer koşullarda yaşama şansı bulabilirler. Topluluğun özgür üyelerinden daha fazla iş yapmazlar, onlarla birlikte yemek yemeseler de, yedikleri yiyecekler, giyim ve barınma şartları ve aile başkanının hane üzerinde sahip olduğu otorite açısından diğer üyelerden büyük farklılıklar göstermezler. Evlenme hakkı gibi bazı hakları vardır ve çocukları genelde özgürdür. Hatta bazı köleler, kendilerine ait kölelere sahip olabilirler ve bu köleleri kendi ihtiyaçları için kullanabilirler. 3 Halbuki Transatlantik Köle Ticareti sırasında Afrikalıların köleleştirilmesi, ırkçılığın üretilmesinde kritik bir aşamayı oluşturacaktır. Diğer taraftan, geleneksel Afrika köleliğinde, köleler büyük oranda, yiyecek ve mal üreterek veya prestij kaynağı olarak, Afrikalı toplulukların kendisi için bir işleve sahipken, Amerika 1 Jack P. Greene (Ed.)ve Philip D. Morgan (Ed.), Atlantic History: A Critical Appraisal, New York: Oxford University Press, 2009, ss Edward Reynolds, Fırtınaya Karşı Ayakta Kalmak, Çeviren: Koray Akten, Ankara: İmge Kitabevi, 2004, s.21;, Slavery in Africa, (23 Eylül 2013); Alexander Ives Bortolot, "The Transatlantic Slave Trade", Heilbrunn Timeline of Art History, The Metropolitan Museum of Art, 2004, (23 Êylül 2013). 3 Matthew Kachur, Slavery in the Americas: The Slave Trade, New York: Chelsea House, 1960, ss.19-20; Johannes Menne Postma, The Dutch in the Atlantic Slave Trade , New York: Cambridge University Press, 1990, s.6. 2

5 plantasyonlarında çalıştırılan köle işgücü, koloni sahibi ülkelerin ekonomilerine hizmet etme görevi üstlenmiştir. 4 Kölelik Avrupa da da, Romalılar zamanından itibaren, ev hizmetlerinde ve yoğun tarıma yönelik olarak, özellikle Avrupalıların Haçlı seferlerinde Müslümanlardan öğrendikleri şeker kamışı üretimi için başvurulan bir kurum olmuştur. Veba salgınının ardından ise, azalan iş gücünün takviyesine yönelik olarak, 14 üncü yüzyılın ortalarından itibaren kölelere ihtiyaç artacaktır. 5 Bu açıdan Afrika dan Akdeniz yoluyla elde edilen köleler önem taşımıştır. Kölelerin Afrika dışına satılışı; İslam ın ortaya çıkışı ve Kuzey Afrika da yayılmaya başlamasıyla, Müslüman grupların hakimiyeti altında gerçekleştirilmiştir. Böylece, İslam ın doğduğu 7 inci yüzyıl ile Transatlantik Köle Ticaretinin ortaya çıkmaya başladığı 15 inci yüzyıllar arasında, Müslümanların kontrolündeki Sahra (Kuzey Afrika ya ve oradan da Avrupa, Doğu Akdeniz, Anadolu, Arabistan, İran ve Hindistan a) ve Hint Okyanusu (Arabistan ve Hindistan a) geçişli köle ticaretleri, Afrika ekonomisini besleyen bir işlev üstlenmiştir (Harita 2). Afrika da kölelik uygulamasını benimseyen toplumlar, genellikle köle ticaretiyle uğraşmışlar ve Müslüman tacirler aracılığıyla yürütülen ticaretin diğer ayağını oluşturmuşlardır. Ticaret, 20 nci yüzyıla kadar devam etmişse de, 15 inci yüzyıldan itibaren hacim ve nitelik açısından giderek Transatlantik Köle Ticaretinin gölgesinde kalmıştır. On beşinci yüzyıldan itibaren hem Yeni Dünya ya hem de Doğu ya yönelik ticaretin kesişmesi, köleliğin Afrika içinde yayılmasını artırmış, Afrikalı yönetici ve zengin elitler, kendi kullanımları için olduğu kadar satmak için de gittikçe daha fazla köle araştırır olmuşlar, bu da Batı, Doğu ve Orta Afrika da köle akınlarını yaygınlaşmıştır. Böylece geniş Afrikalı kitleler için köleleştirilme tehdidi, daha da yoğunlaşarak devam etmiştir. Müslüman tacirler aracılığıyla kıta dışına yapılan köle ticaretiyle kıyaslandığında, Transatlantik Köle Ticaretinde, Avrupalılar tarafından Amerikalara götürülen kölelerin, hem yolculuk sırasında, hem de plantasyonlarda, çok ağır şartlara maruz kalmış olmaları önemli bir ayrımdır. Bununla birlikte, Transatlantik Köle Ticaretini dikkate değer kılan belki de en önemli unsuru boyutudur yılları arasında Batı ve Orta Afrika dan, Avrupa ve Amerika kıtasına, iradeleri dışında gönderilen insan sayısı göz önüne alındığında, köle ihracatının bu derece yoğun bir başka örneği tarihte bulunmamaktadır. Bu dönemde, Atlantik i geçen köle sayısına ilişkin verilen rakamlar farklılık gösterebilmektedir. Yirmi milyonu geçmemekle birlikte, 10 milyondan da az olmayan zorla göçe tabi kılınmış bir nüfustan söz edilmektedir. Transatlantik Köle Ticareti boyunca, Afrika dan ihraç edilen 4, Slavery in Africa, (23 Eylül 2013). 5 John Iliffe, Africans: The History of a Continent, New York: Cambridge University Press, 2007, s

6 kölelerin %5 inden azı 1600 yılından önce, yaklaşık %14 ü yılları arasında ve yaklaşık %75 i yılları arasında Yeni Dünya ya ulaşmıştır ATLANTİK KÖLE TİCARETİNİN ORTAYA ÇIKIŞI: Avrupalılar, 15 inci yüzyıl ortalarına kadar, köle ihtiyaçlarını Akdeniz geçişli olarak Kuzey Afrika dan Müslüman tacirler vasıtasıyla karşılıyorken, 1441 yılında, Portekizlilerin, Afrika nın bugünkü Moritanya kıyılarında yakaladıkları bir grup Afrikalıyı, o dönemde beyaz ve siyah kölelerin düzenli olarak satıldıkları güney Avrupa köle pazarlarından Lizbon a götürerek satmalarıyla, Transatlantik Köle Ticareti yolunda ilk adım atılmıştır. Ancak bu yönde ilk ciddi başlangıç, 1444 yılına gelindiğinde, düzenli seferlerle, yıl içinde toplam 235 kölenin Afrika dan Portekiz pazarlarına getirilmesiyle gerçekleşmiştir. Portekiz de denizcilik faaliyetlerinden sorumlu Prens Henry, köle satışlarından elde edilen kraliyet payını (royal fifth) tatmin edici bulunca, köle ticaretini devlet tekeli olarak belirlemiştir. 7 Altın bulmak için yola çıkan Portekizliler, 1415 yılında Fas kıyısında ele geçirdikleri Ceuta dan altın ticaretini kontrol altına alamayınca daha güneye inmeye başlamışlar, Madeira, Azor, Yeşil Burun (Cape Verde) (Harita 3) ve São Tomé ve Príncipe (Harita 4) adalarında egemenlik iddia ederek, 1480 li yılların sonlarına kadar Ümit Burnu na değin Afrika nın Atlantik kıyılarını keşfetmişlerdir de Moritanya açıklarında Arguin adasında bir ticaret noktasını oluşturan Portekizliler, 1482 de Altın Sahili nde, başlangıçta köle ticaretinden çok altın ticareti için önem taşıyan Elmina da Sahra Altı Afrika daki ilk kaleyi inşa etmişlerdir (Harita 5). Transatlantik Köle Ticaretinin ilk aşamasında, Afrika dan elde edilen köleler, Avrupa ya ve yukarıda adı geçen Portekiz e ait Atlantik adaları ile İspanya nın kontrolündeki Kanarya adalarında yer alan şeker plantasyonlarına götürülüyorlardı. 8 Avrupa ya yönelik bu köle ihracı, Eski Dünya Köle Ticareti olarak adlandırılmıştır (Harita 6). Avrupa ya gönderilen köleler, sonraları, buradan Yeni Dünya ya da nakledilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte, gerçek Transatlantik Köle Ticaretinin başlangıç tarihi, genel olarak, kölelerin Afrika dan Amerika ya ilk kez doğrudan gönderildiği 1518 yılı olarak kabul edilmektedir. 9 Transatlantik Köle Ticareti açısından en önemli gelişme Amerika nın keşfidir. Kristof Kolomb un 1492 yılında Amerika ya ulaşması ile yeni toprakların, tarım ve zenginlik için mükemmel olanaklar sunduğu fark edilmiştir. Bu toprakların, özellikle, şeker kamışı üretimi 6 Kachur, a.g.k., s Postma, a.g.k., ss.2-3; James A. Rawley ve Stephen D. Behrendt, The Transatlantic Slave Trade: A History, Revised Edition, Lincoln ve Londra: University of Nebraska Press, 2005, s Postma, a.g.k., s.3. 9 Aynı 4

7 için elverişli olması büyük bir etki yaratmıştır. 10 Portekizliler ve İspanyollar, 1400 lü yıllarda, Atlantik adalarında şeker kamışı üretimini ve bu üretimde köle kullanma sürecini başlatmışlardı. Amerika nın keşfinden sonra ise, Kristof Kolomb un 1493 yılındaki ikinci seyahatinde, deneme dikimi yapmak için Karayip Adalarına beraberinde götürdüğü şeker kamışının bölge iklimine uyum sağlaması, bundan sonra, yeni keşfedilen topraklarda üretim yapmayı cazip hale getirmiştir. Zaman içinde şeker kamışının yanı sıra, tütün, kahve, pamuk vb. ürünlerin tarımı için de oluşturulacak plantasyonlar için, bu kez işgücü sorunu ortaya çıkmıştır. Plantasyon sahipleri çok sayıda niteliksiz işgücü arayışındayken, Amerikan yerlilerinden yararlanma çabaları, milyonlarca yerlinin, zor çalışma koşullarına dayanamaması, Avrupa kaynaklı hastalıklardan ölmesi ve hayatta kalıp yakalananların da araziyi iyi tanımalarından dolayı kolayca kaçabilmeleri nedeniyle yetersiz kalmıştır. 11 Yerli kölelerden sınırlı da olsa yararlanılmaya devam edilmişse de, artan işgücü ihtiyacı karşısında, plantasyon sahipleri için, Afrikalı köleler, iyi bir seçenek olarak belirmiştir. Böylece, 1500 li yılların başlarına kadar, Afrika dışında başlıca pazar, Avrupa ülkeleriyken (Portekiz ve İspanya başta olmak üzere), Amerika nın keşfedilmesi ve büyük plantasyon sistemleri ve işleme tesislerinin kurulmaya başlanmasıyla, Atlantik ötesinde yeni oluşan köle pazarları öne geçmeye başlamıştır. İngilizlerin 1607 de Kuzey Amerika nın doğu kıyılarında oluşturmaya başladığı kolonilerde durum bir parça farklılık göstermiştir. İngilizlerin Jamestown (Virginia) da ilk kalıcı yerleşim bölgesini (Harita 7-8) kurmalarının ardından 12 yıl sonra, ilk kez, Hollandalılar tarafından Karayiplerde bir İspanyol ticaret gemisinden esir alınan 20 kişilik Afrikalı bir grup Jamestown a getirilmiş, böylece geleceğin Amerika Birleşik Devletleri ne ilk siyahlar ulaşmıştır. Hollandalılar tarafından erzak karşılığında koloniye bırakılan bu Afrikalıların, köle olarak mı, yoksa sözleşmeli hizmetkar (indentured servant) olarak mı çalıştırıldıkları tartışmalıdır. Bununla birlikte, sözleşmeli hizmetkar olarak çalıştırıldıklarına dair görüşler daha sık dile getirilmektedir. İlk dönemlerden itibaren köle olarak çalıştırılan Afrikalıların var olduğu düşünülmekteyse de, köleliğe ilişkin herhangi bir İngiliz yasasının bulunmaması ve/veya Hıristiyanların köleleştirilmesini yasaklayan İngiliz yasaları uyarınca, vaftiz edilerek Hıristiyanlığa geçirilen Afrikalıların köle yapılamaması gibi nedenlerle, Afrikalıların başlangıçta, daha çok sözleşmeli hizmetkar statüsünde çalıştırılmış olabilecekleri 10 Şeker, o dönemde, Avrupa pazarında altın kadar kıymetli bir üründür. Ancak Avrupa iklimi şeker kamışı için uygun değildir. Şeker kamışı üretimi, zor ve pahalı olsa da, yeterli miktarda üretim yapıldığında, yüklü bir kazanç sağlamak için önemli bir fırsat sunmaktadır. 11 Aynı, ss

8 düşünülmektedir. 12 Esasen Avrupalı göçmenlere yönelik benimsenmiş olan sözleşmeli hizmetkarlık uygulamasına göre, İngiltere de ekonomik koşulların iyi olmaması nedeniyle Amerika ya göç etmek isteyen yoksul ve genç Avrupalılar, ulaşım ücreti karşılığında işverenle bir sözleşme imzalıyorlar, bunun karşılığında belli bir süre (üç-yedi yıl arası) çalışmayı kabul ediyorlar, sözleşme süreleri dolduğunda da özgür kalıyorlardı li yıllara kadar devam eden süreçte, Kuzey Amerikalı kolonilerin tercihi, daha ucuz olduğundan, sözleşmeli hizmetkar statüsündeki Avrupalı işgücüdür. Ancak, İngiliz kolonilerinde, tütün üretimi için artan işgücü ihtiyacı karşısında, sözleşmeliler kalıcı bir çözüm oluşturamamıştır. Ayrıca, 17 nci yüzyıl sonlarında, İngiliz nüfusunun durağan bir döneme girmesi ve İngiltere de ekonomik koşulların iyileşmeye başlaması üzerine, sözleşmeli hizmetkar arzında da bir azalma söz konusu olmuş, bu da sözleşmelilerin fiyatlarını artmıştır. 13 Üstelik, Avrupalı sözleşmeli hizmetkarlar arasında, zaman içinde isyanlar ortaya çıkmaya başlamış, kaçanlar olmuş, bu da plantasyon sahiplerinde beyaz işgücüne karşı bir güvensizlik yaratmaya başlamıştır. 14 Bu nedenlerle, Kuzey Amerika da Afrikalı kölelere talep artırmaya başlamıştır. Kuzey Amerika daki İngiliz kolonileri arasında ilk kez 1641 yılında Massachusetts te yasal nitelik kazanan kölelik, 1661 yılına gelindiğinde Virginia yasaları tarafından da tanınmaya başlamıştır. On yedinci yüzyılın sonlarında, Maine den Güney Carolina ya kadar, Kuzey Amerika daki tüm İngiliz kolonilerinde köle işgücünden artan şekilde yararlanılır olmuştur. 15 Amerika nın keşfinden sonra, köle ticaretinin seyri açısından önem taşıyan bir başka gelişme, Kristof Kolomb ve 15 nci yüzyılın diğer gezginleri tarafından yeni keşfedilen topraklar üzerindeki anlaşmazlıkları gidermek için, dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya arasında Tordesillas Antlaşması nın imzalanmasıdır yılında, anlaşmazlıklarda hakem rolü oynayan Papa VI ncı Alexander, Yeşil Burun Adaları ndan 100 fersah (320 mil) batıda, kutuptan kutuba uzanan hayali bir hat çizmiş, bu hattın batısında kalan ve Hıristiyan olmayan yeni keşfedilmiş veya keşfedilecek bütün toprakların (tümüyle Yeni Dünya) İspanya ya, doğusunda kalanların (Afrika ve Hindistan) ise Portekiz e ait olduğunu bildirmiştir. 16 Ancak, 12 History Detectives, Indentured Servants in the US, (21 Aralık 2013); Arrival of first Africans to Virginia Colony-1619, (22 Aralık 2013); From Indentured Servitude to Racial Slavery, (22 Aralık 2013); History of Slavery in America, (22 Aralık 2013). 13 Kenneth Morgan, Slavery and the British Empire: From Africa to America, Oxford: Oxford University Press, 2007, s Kachur, a.g.k., s.7; ABD de Sivil Haklar Hareketi, Nihayet Özgürüz, s.4, (23 Eylül 2013) 15 Morgan, a.g.k., s Tordesillas, Treaty of, (23 Eylül 2013) 6

9 1494 yılında, iki ülke arasında imzalanan Tordesillas Antlaşması ile yeri değiştirilen hayali hat, Yeşil Burun Adaları nın 370 fersah batısına kaydırılmıştır. Bu da, Portekiz e Brezilya üzerinde hak iddia etme olanağı sağlayacaktır. Böylece, Afrika da köle ticareti tekelini eline geçiren Portekiz karşısında İspanya da, Brezilya dışında, Yeni Dünya daki köle ticareti tekelini sahiplenmiş oluyordu. Anlaşmanın Papa tarafından onaylanması, diğer Avrupalı devletlerin söz konusu paylaşım aleyhindeki faaliyetlerine engel olmayacaktır. Anlaşmanın diğer devletlerce geçersiz hale getirilmiş olmasına rağmen, İspanya, Anlaşmaya sadık kalmış, kölelerin kaynağı Afrika da faaliyet göstermekten kaçınmıştır. 4. GENEL HATLARIYLA ATLANTİK KÖLE TİCARETİ: Portekiz, Afrika da kontrolü elinde tutarken, Afrika da bir üs sahibi olamayan İspanya, köle elde etmek için Afrika pazarlarından köle taşıyan Portekiz, zamanla Hollanda, Fransa, İngiltere gibi diğer ülke tacirlerine dayanmak zorunda kalmışlardır. Portekizliler, pazarlara köle taşıyan ilk tacirlerdir ve bu ticaretten en son vazgeçen yine Portekizliler olmuştur. On beş ve 16 ncı yüzyıllarda köle taşımacılığı neredeyse tümüyle Portekizlilerin elindeyken, 17 nci yüzyılın ilk yarısında, baskın Portekiz egemenliğinin yanında Hollandalılar, yüzyılın ortalarında İngilizler ve yüzyıl sonlarına doğru Fransızlar ticarette boy göstermeye başlamışlardır. On sekizinci yüzyıla kadar, ticaret kapsamında taşınan tüm kölelerin %55,75 i Portekizli gemilerle nakledilmişken, on sekizinci yüzyıl İngiliz hakimiyeti dönemidir. Aynı dönemde, Fransa da köle taşımacılığında önemli bir aktör haline gelmiştir. Bu yüzyılda taşınan kölelerin %40,55 i İngiliz, %30,89 u Portekiz, %18,06 sı ile Fransız gemileri tarafından taşınmıştır. 17 On sekizinci yüzyılın başlarından itibaren Kuzey Amerikalılar da ticarete yakın ilgi göstermeye başlamışlar, yüzyıl boyunca, Cenova, İsveç, Danimarka ve Brandenburg 18 gibi Avrupa devletleri de, küçük çaplı da olsa ticarete dahil olmuşlardır. Ülkeler, Afrika ile ticaret yapmak ve Amerika ya köle nakletmek için şirketler oluşturmuşlar, şirketler, bu ticaret için hükümetlerinden tekel hakları almışlar, böylece fiyatların kontrolünü de sağlama olanağı bulmuşlardır. Karşılığında ise, kıyılarda yeni kaleler inşa etmek ve eskilerini korumakla yükümlü tutulmuşlardır. 19 Böylece devlet çıkarları, ticaret tekeli garantisi verilen lisanslı şirketler vasıtasıyla korunmuştur. Hollanda, Felemenk Batı Hindistan Şirketi (Dutch West India 1921); Fransa, Fransız Batı Hindistan Şirketi (French West India 17 Which Europeans Trafficked in Slaves?, Park Ethnograpyh Program, National Park Service U.S. Department of the Interior, (23Eylül2013). 18 Kutsal Roma Germen İmparatorluğu nun bir parçası olan Brandenburg (Başkenti Kaliningrad), İspanya Veraset Savaşı ( ) sırasında İngiltere, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Hollanda, Portekiz ve Savoya Dükalığı İttifakı ile savaşa katılmış, İttifak Fransa karşısında zafer kazanmıştır tarihinde imzalanan Utrecht Barışı yla Brandenburg Dükalığına krallık statüsü tanınmış, bu tarihten sonra Prusya Krallığı olarak tanınmaya başlamıştır. Başkenti Berlin olmuştur. 19 M.Malowist, The Struggle For International Trade and Its Implications for Africa, General History of Africa V, Africa from the Sixteenth to the Eighteenth Century, Ed.:B.A.Ogot, Paris: UNESCO Publishing, 2000, s.16. 7

10 Company-1664), Senegal Şirketi (Senegal Company-1673) ve Gine Şirketi (Guinea Company-1684); İngiltere ise, Kraliyet Afrika Şirketi (Royal African Company-1672) tarafından temsil edilmiştir. 20 Ancak 1700 lere gelindiğinde, ulusal şirketler artan köle talebini karşılayamaz olunca, ticaret özel şirketlere de açılmaya başlanmıştır. İngilizler 1698 yılında, Fransızlar 1725 yılında, Hollandalılar 1730 yılında ticareti serbestleştirmişlerdir. 21 Transatlantik Köle Ticaretinin kaynağı olarak rol üstlenen Batı Afrika ve Orta Afrika, köle ticareti yoluyla Atlantik ticaret sistemine dahil olurken, Güneydoğu Afrika Mozambik ve Madagaskar- da Atlantik ticareti için bir miktar köle sağlamıştır. Ancak kıtanın güneyine yolculuk tehlikelerle dolu ve uzun süreli olduğundan, bu bölgelere yönelmek çok fazla tercih edilmemiştir. 22 Köleler, çoğunlukla, Batı Afrika da Senegambiya dan başlayarak, Altın Sahili, Benin Körfezi, Biafra Körfezi, Kongo ve Angola ya kadar yayılan bölgeden elde edilmiştir. Transatlantik Köle Ticaretinin tüm zamanlarında, en fazla köle Orta-Batı Afrika (Kongo ve Angola) dan sağlanmıştır (Harita 9). Orta-Batı Afrika nın yanı sıra, on yedinci yüzyılın sonlarına kadar olan dönemde, başlangıçta Senegambiya, Altın Sahili, Benin Körfezi ve Biafra Körfezi eşit oranda rol üstlenmişken, 17 inci yüzyıla gelindiğinde, Benin Körfezi (%17,02) gelişme göstermiş, Benin Körfezi ni Biafra Körfezi (%9,63) ve Altın Sahili (%6,69) izlemiştir. On yedinci yüzyılın sonu itibariyle Orta-Batı Afrika nın payı ise %60,59 olmuştur. On sekizinci yüzyıla gelindiğinde, Orta-Batı Afrika nın payı düşmüş (%38,41), bir önceki döneme kıyasla bu dönemde en fazla gelişmeyi Altın Sahili (%14,31) göstermiş, ardından Biafra Körfezi (%14,9) takip etmiştir. Benin Körfezi %20,17 lik oranla diğer iki bölgeyi geçmiş durumda olsa bile, önceki dönem sahip olduğu orana yakın kalmıştır. Yine bu dönede Sierra Leone (payı %0,39 dan %3,62 ye yükselmiştir) ve Rüzgar Kıyısı nın (payı %0,05 ten, %2,35 e yükselmiştir) da gelişme gösterdiği görülmektedir. On sekizinci yüzyılın son çeyreğinde Güney Doğu Afrika dan köle ihracında da artış yaşanmıştır. Orta-Batı Afrika da Luanda, Cabinda ve Benguela; Biafra Körfezi nde Bonny ve Old Calabar; Benin Körfezi nde (Köle Sahili) Quidah; Altın Sahili nde, Elmina, Cape Coast, Anomabu; Senegambiya da, Goree, James Fort ve St.Louis, başlıca ticaret üsleri olarak öne çıkmışlardır (Harita ). Bu kaynaklardan elde edilen kölelerin varış noktaları, bir hesaplamaya göre, yılları arasında, sahip oldukları paylara göre şu bölgelerdedir: Güney Amerika %49,1, Karayip Adaları %42,2, Kuzey Amerika %6,8, Eski Dünya (São Tomé, Madeira, Kanarya Adaları, Yeşil Burun Adaları ve Avrupa) %1. 23 (Harita 13) 20 Kevin Shillington (Ed.), Encyclopedia of African History, New York, Londra: Fitzroy Dearborn (Taylor & Francis Group), 2005, ss Kachur, a.g.k., s Rawley ve Behrendt, a.g.k., s Philip D. Curtin, The Atlantic Slave Trade: Census, Amerika Birleşik Devletleri: University of Winsoncin Press, 1972, ss.88-89> Rawley and Behrendt, a.g.k.,s.16 daki alıntı. 8

11 Köle ticareti, bu ticarete dahil olan veya olmak isteyen uluslar arasında savaşlara neden olurken, ticarete dahil olan ulusları, aynı zamanda, bir imparatorluk geliştirmeye yöneltmiştir. Batı Afrika da üs elde edemeyen İspanya nın oluşturduğu Amerika imparatorluğu, Avrupalı güçlerin hedefi haline gelmiştir. Özellikle, tümüyle Afrikalı köle işgücüne dayanan Karayipler, Avrupalılar arasında, koloni kazanma mücadelelerine sahne olmuş, adalarda bayrak değişimi şaşırtıcı bir hızda gerçekleşmiştir. Amerikalarda Brezilya ile sınırlı kalan Portekiz, Brezilya-Angola ekseninde bir güney Atlantik imparatorluğu oluşturarak, Yeni Dünya ya taşınan tüm Afrikalı kölelerin beşte ikisini çekmiştir. Diğer taraftan, ticaretin yürütülmesinde kolonizasyona izin vermeyen Batı ve Orta Afrika kıyıları da uluslararası sürtüşmelere sahne olmuştur. 24. Köle ticareti sırasında, Afrika da Avrupalıların yerleşip koloni oluşturdukları bölge Afrika nın güneyiyle sınırlanmıştır. Kıta sahilleri yalnızca birkaç doğal liman sunan, nehirleri ve bitki örtüsü daha içerilere ilerlemeye izin vermeyen zor bir coğrafyaya sahip Afrika da, tropik hastalıklar da Avrupalı köle tacirleri için önemli bir engel teşkil etmiş, bu nedenle, Avrupalı yerleşimleri çok az sayıda ve kıyıyla sınırlı kalmıştır. Ticaret, ya gemilerden ya da kıyılarda edinilen ticaret üslerinden (küçük hisar veya kaleler inşa edilerek), yerli yöneticiler veya aracılar vasıtasıyla yürütülmüştür. Afrikalı yönetici ve köle tacirleri, Avrupalılarla yaptıkları işbirliğinin karşılığında Afrika da başka türlü ulaşılması mümkün olmayan çeşitli mamul ürünler (silah, barut, kumaş, içki vb) elde ederken, Avrupalılara teslim ettikleri köleler de, şeker kamışı, tütün, pirinç, mısır, pamuk, keten plantasyonlarında çalıştırılmak üzere gemilere istiflenerek, orta geçiş adı verilen, çok sıkıntılı koşullarda gerçekleşen bir yolculuğun ardından, Karayiplere ve Amerikalara götürülmüşler, Yeni Dünya plantasyonlarında üretilen ürünler de Avrupa ya taşınmıştır. Böylece üç köşeli bir ticaret ağı oluşmuştur (Harita 14). 5. ATLANTİK KÖLE TİCARETİNDE BAŞLICA AKTÖRLER: a. Portekiz: Esasen altın ve Asya nın baharatlarına giden yollar arayışıyla Afrika ile ilgilenmeye başlayan Portekiz, 15 inci yüzyıl boyunca ve 16 ıncı yüzyılın başlarında, Batı Afrika kıyılarında birçok ticaret üssü oluşturmuştur. Bu bölgede Portekizliler, çeşitli ödemelerle, yerel Afrikalı yöneticilerin rızalarını kazanarak faaliyetlerini yürütmeye çalışırken, Doğu Afrika da, Sofala (Mozambik te), Mombasa (bugünkü Kenya da) ve diğer kıyı şehirlerinin savunmalarını püskürterek (Harita 15-16), buralarda askeri birlikler bırakarak ve Portekiz Kralı adına vergiler toplayarak, faaliyetlerini garanti altına almaya çalışmışlardır. On altıncı yüzyılın başlarında, Sierra Leone, Elmina, ve Sofala da yürüttüğü ticaret, daha çok ucuz altın alımı ve aynı zamanda arka bölgelerden elde edilen köleler yoluyla kar getirmiştir. On beşinci 24 Rawley ve Behrendt, a.g.k., ss

12 yüzyıl boyunca gittikçe daha fazla köle alımıyla ilgilenmeye başlayan Portekiz, 16 ıncı yüzyıl ve sonrasında, büyük miktarlarda köle sağlayan bölgelere yönelmeye başlamıştır. Hollandalıların Batı Afrika kıyılarındaki istasyonları, özellikle de Elmina yı 17 nci yüzyıl başlarında ele geçirmeleri de, Portekizlilerin altın ticaretinden uzaklaşarak tamamen köle ticaretine yönelmelerinde etkili olacaktır. Portekiz in 16 ıncı yüzyılın başlarından itibaren, altın veya gümüş kaynaklarına sahip olmayan Kongo Krallığında 25 ilerlemesi ve Angola kıyılarında Luanda (1575) ve güneyde Benguela da (1587) üsler oluşturması bu yönde önemli girişimler olmuştur. Bununla birlikte, 17 nci yüzyılda Kongo dan sürülen Portekizliler, Orta-Batı Afrika daki faaliyetlerini Luanda ve Benguela da yoğunlaştırmışlardır (Harita 12). Özellikle Luanda, kısa sürede, Portekiz kolonyal idaresinin merkezi ve aynı zamanda misyonerlik faaliyetleri için de bir üs rolünü üstlenmiştir. On sekizinci yüzyılın başlarında, Kongo Nehri nin kuzeyi Loango sahili, aynı bölgede Malemba ve Cabinda, önce Hollandalılar, sonra Fransız ve İngilizlerle rekabet alanı haline gelmiştir (Harita 10). Portekizliler yüzyıl boyunca, Loango ticaretindan ancak küçük bir pay alabilmişlerdir. 26 Fransızlar Fransız Devrimi nedeniyle, İngilizler de, köle ticaretini yasadışı ilan ederek (1808) bölgeden çekilince, Portekizliler 19 uncu yüzyılın başlarında bölgede yeniden aktif hale gelmişlerdir. 27 Portekizlier, Altın Sahili ndeki istasyonları kaybettikten sonra, bu kez Angola ( ) Hollanda kontrolüne girmişse de, Portekizliler, kısa sürede, Angola yı geri almış, Benguela da ve São Tomé ve Príncipe adalarında kontrolü tekrar kazanmıştır. 16 ncı yüzyılda, Portekiz gemileri, büyük köle gruplarını, başlıca beş bölgeye taşımışlardır: Avrupa, Atlantik adaları (Azorlar, Yeşil Burun Adaları, Madeira Adaları), São Tomé (Biafra Körfezi), İspanya Amerikası ve yüzyılın ikinci yarısında Brezilya. Portekizlilerin Brezilya ya 1500 yılında ayak basmasında sonra, bölgeye ilk köleler 1538 yılında ulaşmış ve Brezilya, üç yüzyıl boyunca, Atlantik dünyasında en fazla köle talep eden bölge haline gelmiştir. 28 Şeker ve kahve plantasyonları, şeker işleme tesisleri ve madenler için fazla sayıda köleye ihtiyaç duyan Brezilya nın üç sahil bölgesi, Pernambuco, Bahia ve Rio de Janerio (Harita 17) ekonomileri için köle işgücü arayışında olmuşlardır. On altıncı yüzyılın ortalarından itibaren şeker üretimindeki liderliği São Tomé den almaya başlayan Brezilya için, 17 nci yüzyıl şeker yüzyılı iken, 18 nci yüzyıl ise altın çağı olmuştur. Bu dönemde Brezilya, yalnızca şeker merkezi değil, aynı zamanda, altın, tütün ve pamuk üreticisidir ve 19 uncu 25 Kuzeyde bugünkü Gabon dan güneyde іse Kwanza nehrine (bugünkü Angola sınırları içinde) uzanan bölgede Kongo Krallığı yer almaktaydı. Bu dönemde, Kоngо Krallığının güneyinde bulunan devletlerden en önemlisi olan Ngola iѕimli kral tarafından yönetilen Ndongo krallığı bulunmaktaydı. Angola iѕmi, Ndongo krallarına verilen unvan olan ngola (kral) dan gеlmеktеdir. 26 Rawley ve Behrendt, a.g.k., s Aynı, ss Morgan, a.g.k., s.3; Rawley ve Behrendt, a.g.k., s

13 yüzyılda da kahve üretiminde etkili bir konuma yükselecektir. Tüm bu ürünler, Brezilya da köle işgücüne talebi arttırırken, Brezilya nın başlıca köle kaynağı Angola olmuştur. Köle ticaretiyle uğraşan diğer uluslar Hollanda, Fransa ve İngiltere ile karşılaştırıldığında, Portekiz, 18 ve 19 uncu yüzyıllarda, önemli bir metropolit köle taciri topluluğuna sahip olmamıştır. Ticareti, kolonisi Brezilya yürütmüştür. Brezilya yalnızca pazarı sağlamamış, aynı zamanda sermaye ve emtianın önemli bir kısmını ve gemilerin neredeyse hepsini sağlamıştır. Böylece, ticaretin liderliği Brezilya ya geçmiştir. 18 inci yüzyıl sonlarında, koloni, artık ana vatan ile rekabet eder durumdadır. Nihayetinde Brezilya, 1822 yılında Portekiz den bağımsızlığını ilan etmiştir. Portekiz in Mozambik teki faaliyetleri de, köle ticaretinde belli bir etki yaratmıştır. Şimdi Mozambik olarak bilinen bölgeye Portekizliler (Vasco de Gama liderliğinde) ilk kez 1498 de ayak basmışlardır. On altıncı yüzyılın başlarında Mozambik ve Sofala da ticaret merkezi (Harita 18) oluşturan Portekizliler, Brezilya ve Angola ile kıyaslandığında, bu bölgede başlangıçta sınırlı bir varlık oluşturmuşlardır. Altın ve köle kaynağı olarak yararlanılan Mozambik ten elde edilen kölelerin varış noktası, Portekiz in başlıca kolonisi Brezilya nın hızla büyüyen plantasyonları olmuştur. Mozambik in köle ticareti, Portekiz in diğer önemli kolonisi Angola da köleliğin 19 uncu yüzyıl başlarında yasaklanmasından sonra da devam etmiştir. Bu dönemde, Mozambik ten elde edilen köleler ya Hint Okyanusu na ya da sözleşmeli hizmetkar olarak Fransızların şeker üreten plantasyonlarına ya da doğu Afrika köle pazarlarına yönlendirilmişlerdir. Mozambik kölelerinin Fransız plantasyonlarında sözleşmeli hizmetkarlar olarak çalıştırılmasına, uygulama 1864 yılında III. Napoleon un kararıyla yasaklanıncaya kadar devam edilmiştir. 29 b. İspanya: 1479 da Kanarya Adaları üzerindeki mücadeleyi kazanan İspanyollar ise, 1492 den sonra ise, Karayip adalarında elde ettiği karakollardan başka, Meksika, Orta Amerika ve Peru yu işgal etmiş, 1600 e gelindiğinde, şimdiki ABD nin güneybatısından, Güney Amerika nın güney ucuna kadar uzanan bölgelerde, büyük oranda hakimiyet elde etmişlerdir. İspanyolların Atlantik teki varlıkları, Avrupalıların Atlas Okyanusu ndaki genişlemelerinin ilk büyük dalgasını temsil etmiştir. Hollandalılar, İngilizler ve Fransızlar, ancak 100 yıl sonra Atlantik e açılacaklardır. 30 İspanya, Transatlantik Köle Ticaretinin başlarında, tropikal Amerika dahil, neredeyse tüm Yeni Dünya yı sahiplenmişse de, Portekiz ile yapılan anlaşma gereği, Batı Afrika da, köle kaynağı olarak herhangi bir toprak parçası elde etmemiştir. Köle ihtiyacının çoğunluğunda, 29 Richard M. Juang (Ed.), Noelle Morrissette (Ed.) ve Melissa Fullmer (Yrdc.Ed.), Africa and the Americas: Culture, Politics, and History, A Multidisciplinary Encyclopedia, Volume II, Santa Barbara: ABC-CLIO, 2008,ss Greene (Ed.) ve.morgan (Ed.), a.g.k., s

14 Afrika ya erişim yapan ülkelere veya Karayip adaları arasındaki ticarete bağımlı kalmıştır. Nitekim, 1502 yılında ilk köleler İspanya Amerikası na bir Portekiz gemisiyle ulaşmıştır. 31 Avrupalı uluslar, İspanya Yeni Dünyası nda toprak elde etmiş ve Portekiz Afrikası nda toprak işgal etmişse de, bunların karşılığında İspanya, Afrika da ticaret üsleri oluşturmamıştır. Avrupalı devletlerin imparatorluk geliştirmeleri, çoğunlukla Yeni Dünya daki İspanyol toprak tekeli, İspanyol ticareti ve İspanya Amerikası na yönelik köle ticareti aleyhinde olmuştur. Bunda, İspanya nın, Batı Avrupa daki en sınırlı köle ticareti sistemine sahip olmasının etkili olduğu değerlendirilmektedir. Sistem, tropikal üretim yerine değerli madenleri, köle işgücü yerine kraliyet gelirlerini önemsemiştir. İspanya, Yeni Dünya ya yönelik önemli sermaye yatırımları yapmamış, diğer ülkeler gibi denizaşırı ticaretten yararlanmak için ticari şirketler kurmamış ve yeterli ticari filo geliştirmemiştir. 32 İspanya nın Amerikan şekerine yönelik ihtiyacı, Kanarya Adalarında zaten üretim yapılmakta olduğundan yüksek olmasa da, İspanya Amerikası nda şeker üretimi hızla yayılmıştır. Diğer taraftan, yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Peru ve Meksika da zengin gümüş yatakları bulunmuştur. Böylece, İspanya nın köle talebini, madencilik, tarım ve plantasyon işgücü ihtiyacı belirlemiştir. İspanya, üç yüz elli yıl süren Transatlantik Köle Ticaretine katılımı sırasında, kendi kolonileri için köle sağlamakta üç ekonomik sistem benimsemiştir. On altıncı yüzyılda, kraliyet için gelir elde etmek ve kaçakçılığı önlemek için geliştirdiği lisans sistemine göre, lisans sahibi olanlar, kölelerini Portekizlilerden almak ve gemilerini Seville gümrüğünden geçirmek zorundaydılar. Ancak sistem, İspanyalı alıcılara köle sağlamak için yeterli olmamıştır. Bunun ardından, asiento adı verilen sözleşmeler dönemi başlamıştır. Ortak yönetim altında birleştikleri dönemde ( ) 33, İspanya Portekiz le, krala iyi miktarda ödeme karşılığında, köleleri Afrika dan doğrudan nakletme olanağı tanıyan anlaşmalar yapmıştır. Bu ilk asiento sözleşmeleriyle, 1595 yılından, Portekiz in İspanya dan yeniden bağımsızlığını kazandığı 1640 yılına kadar kırk beş yılda, Amerikalara (Karayipler, Cartagena ve Vera Cruz/Meksika limanları) (Harita 19), İspanya-Portekiz işbirliği ile ilk büyük çaplı köle nakilleri gerçekleştirilmiştir. On yedinci yüzyılın başlarından itibaren, asiento lar, uluslararası diplomaside bir ödül niteliği kazanmış, ancak yeterli kölenin sağlamasında çok yararlı olamamıştır. Nihayetinde, asiento sistemi 1805 yılında sonlandırılarak, İspanya için serbest ticaret dönemi başlamıştır. İspanya nın köle elde etmek için benimsediği bu üç sistem içinde en fazla başarı bu dönemde elde edilmiştir. Küba da şeker devrimi için gerekli işgücü ancak ticaretin serbestleştirilmesinden sonra sağlanabilmiştir. 31 Morgan, a.g.k., s.5 32 Rawley vebehrendt, a.g.k., s Portekiz, yılları arasında İspanya nın kontrolü altına girmiştir. 12

15 Asiento sisteminde, 1640 yılından önce sözleşmeler Portekizlilerin tekelindeyken, 1713 yılından sonra, İngilizlerin tekeline geçmiş, aradaki dönemde ise, asiento tekeli için güçler arasında yoğun mücadeleler yaşanmıştır. Bir taraftan, kendisine isyan eden Portekizliler ile ilişkileri bozulup, diğer taraftan, Afrika da üsler edinmiş olan İngiltere, Hollanda ve Fransa ile savaş halinde olunca, İspanya asiento uygulamasını askıya almak zorunda kalmış ve lisans uygulamasına dönülmüştür. Ancak bunun da hazine gelirlerini azaltması üzerine, 1662 yılında asiento uygulaması yeniden başlatılmıştır. On sekizinci yüzyıl başına kadar Cenevizli, Portekizli, Hollandalı tüccar ve şirketlere sağlanan asiento lar, yılları arasında Fransızların tekeline, yılları arasında da İngilizlerin tekeline geçmiştir. 34 Kölelerin yasal yoldan İspanya kolonilerine taşınmasını sağlayan lisans ve asiento ların yanı sıra, kölelerin kaçak yollardan İspanya kolonilerine taşınması da söz konusu olmuştur. Korsan köle ticaretinde özellikle Hollanda gemileri faal rol oynamıştır. c. Hollanda: Hollandalıların, 1568 de Habsburg İspanyası na karşı isyan edinceye kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler, Atlantik tekiler dahil, İspanya nın bir parçası olarak yürütülmüştür. İsyanla başlayan ve 80 yıl süren bağımsızlık savaşları sırasında, 1600 yıllarında, İspanya ya karşı Amerika yerlilerinin desteğini almak fikri oluşmuş ve savaşın son döneminde 1621 de kurulan ve 1623 yılında faaliyete geçen Flemenk Batı Hindistan Şirketi (Dutch West Indian Company-WIC) vasıtasıyla, Atlantik te oldukça saldırgan, hırslı ve etkili hareket etmişlerdir. Anti-Habsburg bir karakter sahiplenen Flemenk Batı Hindistan Şirketi nin savaşı İspanya nın yumuşak karnı olan İspanya Amerika sına taşımış ve İspanyol ticareti aleyhinde faaliyet göstermiş, böylece Hollandalılar yalnızca yirmi-otuz yılda, Kuzey ve Güney Amerika, Karayipler ve Batı Afrika ya ulaşan önemli ve karlı bir imparatorluk kurmuşlardır yılında Brezilya nın kuzeyi Pernambuco bölgesini ele geçirmiş, yedi yıl sonra Altın Sahili nde Elmina yı ele geçirmiş ve on beş yıl sonra da Angola yı zapt etmişlerdir. Hollanda rekabeti Portekizlileri zorlasa da, birkaç yıl içinde Angola yı ve 1654 yılında da Brezilya yı Hollandalılardan kurtarmışlardır. Nitekim, Flemenk imparatorluğu uzun süreli olmamış, 1650 li yıllardan itibaren Avrupalı rakiplerinin saldırıları karşısında güç yitiren Hollandalılar, koloni yönetimi ve emperyal hükümranlık amaçlarından uzaklaşarak, ticarete ağırlık vermeye başlamışlardır yılında Batı Hindistan Şirketi nin dağılmasının ardından, yerine kurulan yeni Flemenk Atlantik Şirketi, daha serbest bir ticaret teşkilatı ve pazarlara daha fazla erişim olanaklarıyla, açık pazar yaklaşımını yansıtacak şekilde oluşturulmuştur. On sekizinci yüzyıla gelindiğinde, Hollandalılar artık Atlantik 34 Postma, a.g.k., s Greene ve Morgan, a.g.k.; ss

16 İmparatorluğu na dayanan bir güç olmaktan çıkarak, tüm egzotik dünya ile ilgilenen bir ticari güce dönüşmüşlerdir. Yine de, köle, altın ve fildişi ticaretini ve Karayipler ( yılları arasında koloniler oluşturduğu Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Sint Maarten de) 36 (Harita 20) ile Vahşi Kıyı (Wild Coast) daki (Harita 21) nispeten mütevazı kolonilerin idaresini içeren Afrika ticaretine devam etmişlerdir 37. Esasen köle ticaretinin mali ve ticari yönleriyle daha çok ilgilenen Hollandalıların, 17 nci yüzyılda ilgileri kölelerden çok altına yönelmiştir. Altına dayalı Avrupa para ve mali sisteminin dizginlerini ellerinde tutan Hollandalılar, Altın Sahili ndeki Elmina yı Portekizlilerden ele geçirmenin sağladığı avantajla, 1637 den itibaren Altın Sahili nden yapılan altın ihracatında en büyük payı almışlardır. 38 Gine kıyılarındaki 39 (Harita 22) Hollandalılar, köle ticaretiyle ancak 18 nci yüzyılın ikinci on yılında ilgilenmeye başlamışlardır. On altıncı ve 17 inci yüzyıllarda, Altın Sahili, 10 un üzerinde istasyon elde eden ve 17 nci yüzyılın ikinci yarısında ve 18 inci yüzyılın ilk yarısında Köle Sahili (bugünkü Togo, Benin ve Nijerya nın batısı) nde de ticaret noktaları oluşturan Hollandalılar, 1760 lara gelindiğinde Köle Sahili ve Gambiya daki, 1872 ye gelindiğinde de Altın Sahili ndeki üslerin tümünü kaybedecektir. 40 Hollandalıların güney Afrika da oluşturdukları yerleşimler de, etkileri bugüne kadar gelen önemli gelişmelerin alt yapısını oluşturmuştur yıllarında, Portekiz i Mozambik ten çıkarma çabaları sonuç vermeyince, Hollandalılar gemileri için su ve erzak sağlayacak başka liman arayışlarına girmişler, Mauritius adasını (Harita 23) geçici olarak işgal etmişler, ancak tatlı su olanağı sunan kıtanın güney ucundaki Masa Koyu ndan (Cape Town eteklerinde) daha fazla yararlanır olmuşlardır. Flemenk Doğu Hindistan Şirketi yetkilisi Jan Van Riebeeck, şirketin kendisine talimatıyla 1652 yılında burada bir kale inşa etmiştir. Amaç, Hollanda dan Asya ya, özellikle Endonezya ya giden Hollanda gemilerine su ve erzak sağlamak ve Avrupalı rakipleri ve yerel Khoi kabilesine karşı savunma yapabilmektir. Başlangıçta, büyük ve küçük baş hayvanlar Khoi kabilesinden sağlanabiliyorsa da, tedarik düzensiz olduğu ve Madagaskar dan yapılan pirinç ithaline dayanmak zorunda kalındığı için, 36 Hollanda Batı Hint Adaları (Hollanda Antilleri), Hollanda nın denizaşırı toprakları olarak kalmıştır yılında, diğer adalardan ayrı olarak, Aruba ya özerklik tanınmıştır. 10 Ekim2010'da yapılan referandum sonucunda da, Hollanda Antilleri dağılmış ve Aruba ile beraber, doğrudan Hollanda Krallığı'na bağlı 4 yeni özerk bölge oluşmuştur. Bu bölgeler, Aruba, Curaçao, Sint Maarten ve BES Adaları (Bonaire, Saba ve Sint Eustatius) dır. 37 Aynı, s Richard Gray (Ed.), J.D.Fage (Gen.Ed.) ve Roland Oliver (Gen. Ed.), The Cambridge History of Africa, Volume 4, from c.1600 to c.1790, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, s Gine denilen bölge, o dönemde, batıda bugünkü Liberya dan, doğuda bugünkü Kamerun a kadar uzanmaktaydı. 40 Richard M. Juang ve Noelle Morrissette (Ed.), Melissa Fullmer (Yardımcı Ed.), Africa and theamericas: Culture, Politics, and History, A Multidisciplinary Encyclopedia, Volume I, Transatlantic Relations Series,Will Kaufman (Seri Ed.), Santa Barbara, California: ABC-CLIO, s

17 ticaret merkezinin kendi kendine yeterli olabilmesi arayışları çerçevesinde, 1658 yılında şirketin bazı çalışanları sözleşme dışına çıkarılarak özgür çiftçiler haline getirilmişlerdir. Bu eski şirket çalışanları beyaz Güney Afrika nüfusunun çekirdeğini oluşturmuş ve Boer (Flamanca da çiftçi) veya daha sonları Afrikaner (Flemenk, Alman, Fransız Protestanı, vb Avrupalı grupların karışımı Hollandalı) olarak tanınmaya başlamışlardır. Koloni çevresinde verimli topraklarda geniş çiftlikler kurulmuş, ortaya çıkan köle ihtiyacı, önce Dahomey den (Batı Afrika da bugünkü Benin in güneyinde) ve korsanlık yoluyla, sonrasında Madagaskar dan, Rio de la Goa (bugün Mozambik in başkenti Mabuto) daki ticaret üssünden, Mozambik kıyılarından ve Asya (Hindistan ve Endonezya) dan gelen gemilerin getirdiği Asyalı kölelerle karşılanmaya çalışılmıştır. Zaman zaman yerli kabilelerle, arazi, otlaklar ve sığır kaçırma olaylarıyla ilgili olarak anlaşmazlıklar ve kanlı çatışmalar yaşasalar da Boerler, zaman içinde arazilerini genişletmişlerdir. Özellikle kolonin 1795 yılında İngiltere tarafından ele geçirilmesi ve İngilizlerin 1815 yılında resmi olarak koloniye sahiplenmesi, İngiliz kontrolünden kaçmak isteyen Boerleri, koloni sınırlarının dışına çıkarak özerk devletler kurmaya zorlamıştır (Transvaal Cumhuriyeti ve Özgür Orange Devleti) yılları arasında kısa bir süre Hollanda ya geri verilmekle birlikte, Cape Kolonisi (Cape Colony), Güney Afrika Cumhuriyeti olarak biçimlendiği 1910 yılına kadar İngiliz kolonisi olarak devam etmiştir. 41 (Harita 24) d. İngiltere: 42 Köle ticaretine geç dahil olan İngilizler, sistematik köle ticaretine geçmeden önce Afrika ile yaklaşık bir yüzyıl kadar ticaret yapmışlardır. Gine kıyılarına ilk ulaşan İngiliz denizciler, köleden çok altın aramışlar, bazen beraberlerinde köle ile dönmüşlerdir. Köle alımı ve satımıyla özellikle ilgilenen ilk İngiliz girişimci ise John Hawkins tir yılında İngilizlerin köle için Afrika ya bilenen ilk yolculuğunu gerçekleştiren Kaptan John Hawkins, 1567 yılına kadar kıtaya iki yolculuk daha gerçekleştirmiş ve ele geçirdiği 1200 den fazla Afrikalıyı Amerikalardaki İspanyol kolonilerine satmış, buradan elde ettiği plantasyon ürünlerini de İngiltere ye götürmüştür. Böylece, Transatlantik Köle Ticareti, tam anlamıyla üç köşeli nitelik kazanmıştır. 43 Amerikalarda İspanya nın kontrolünde olan köle ticareti için asiento sözleşmesi gerekli olduğu halde, yasa dışı yollarla bu ticareti yürütmüş olan Hawkins in liderliğindeki 41 Shillington (Ed.), a.g.k., s.208; John Middleton (Baş Ed.) ve Joseph C.Miller (Ed.), New Encyclopedia of Africa, Volume 1, ABD: The Gale Group, 2008, s yılları arasında hüküm süren İngiltere Krallığı, 1707 yılında İskoçya Krallığı ile birleşerek, Büyük Britanya Krallığı adını almış; 1801 yılında, Büyük Britanya Krallığı İrlanda Krallığı ile birleşerek Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı adını almıştır. Ancak, çalışmada, tarihsel süreçler zaman zaman iç içine geçebildiğinden, pratik sebeplerle bu ayrımlar göz ardı edilerek, İngiltere ortak başlığı kullanılmıştır. 43 The Abolition Project, Rawley ve Behrendt, a.g.k., ss ; Shaun Standfield, Slavery and Abolition: the Plymouth Connection, 15

18 gemiler, üçüncü seferden dönerken, yakalandıkları fırtınadan kaçmak için sığındıkları Meksika Körfezi nde İspanyol donanmasının saldırısına uğramış, Hawkins, mürettabatının büyük bir kısmını kaybederek İngiltere ye dönmüştür. Saldırının rövanşını almak üzere yeniden yola çıktığında ise, başarısızlığa uğrayıp hayatını kaybedecektir. 44 Bu olaydan sonra İngilizlerin, yaklaşık üç çeyrek yüzyıl, köle ticaretine ilgileri sönmüştür. 45 On yedinci yüzyılın ikinci yarısında ilgileri artmaya başlamış, 1660 yılında, Royal Adventures into Africa Şirketinin kraliyet sözleşmesinde, köle ticareti ilk kez bir İngiliz şirketinin amaçlarından biri olarak ifade edilmiştir. Ancak, İngilizlerin köle ticaretine gerçek anlamda dahil olmaları, monarşinin restorasyonundan sonraya denk gelmektedir. Royal Adventurers Trading into Africa şirketinin mali sıkıntıları üzerine, yerine 1672 yılında kurulan daha büyük ve daha iyi organize edilmiş Royal Africa Company (1750 yılında yeniden organize edilerek Company of Merchants Trading into Africa adını alacaktır), kraliyetin sağladığı imtiyazla, Afrika ile ticareti bin yıl süreyle tekeline almış, ancak, imtiyaza karşı gösterilen tepkiler üzerine, 1698 yılında köle ticareti özel tüccarlara da açılmak zorunda kalmıştır. Köle ticaretinin serbestleştirilmesinin yanında, Yeni Dünya da elde edilen topraklarda oluşturulan plantasyonlar işgücü ihtiyacını ortaya çıkarınca, İngilizler köle ticaretinde liderliği ellerine almak üzere faaliyetlerini yoğunlaştırmaya başlamışlardır. İngilizler, Royal Africa Şirketi nin kurulmasına kadar olan dönemde, Batı Hint Adalarında ve Kuzey Amerika anakarasında bir çok koloni elde etmiştir yılında, İngiltere-İspanya arasında yapılan deniz savaşında, İspanya nın yenilgiye uğrayarak deniz hakimiyetinin sarsılması, kolonileşme sürecinin başlamasında kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Diğer taraftan, 16 ve 17 nci yüzyılların, İngiltere ekonomisi açısından sıkıntılı bir dönem olması da, kolonileşme sürecine ivme kazandırmıştır. Daha iyi iş olanakları, daha yüksek yaşam standardı ve dini özgürlük peşinde olanlar için Yeni Dünya ya göç, ümit vaat eden bir seçenek olarak belirmiştir. Ayrıca, İngiltere deki siyasi karmaşa da mağdur durumda olanları Yeni Dünya ya göç etmeye zorlamıştır. On yedinci yüzyılın sonlarına gelindiğinde 350 bin İngiliz Atlantik i geçmiş durumdadır. 46 Amerikalarda ilk İngiliz kolonisi, James I in sağladığı özel imtiyazla 1607 yılında Amerika ana kıtası üzerinde Virginia da kurulmuştur. Ana kıta üzerindeki ikinci koloni ise, 1620 yılında Massachusetts Plymouth da kurulmuş (Harita 25-26), bu yerleşim New England da 47 Avrupalı yerleşiminin başlangıcını oluşturmuştur. Ancak, İngiltere yi köle 44 Standfield, a.g.k. 45 Rawley ve Behrendt, a.g.k., s Morgan, a.g.k., s New England veya Yeni İngiltere, ABD nin kuzey doğu köşesine verilen isimdir. Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, Maine, Vermont eyaletlerini içerir. 16

19 ticaretine çeken Kuzey Amerika anakıtası üzerinde kurulan bu koloniler olmamıştır. 48 Yukarıda da ele alındığı üzere, şeker yerine tütün ve pirinç üretimine uygun bu topraklarda, 17 nci yüzyılın son yıllarına kadar Afrikalı köleler yerine, Avrupalı sözleşmeli hizmetkarlar tercih edilmişlerdir. Virginia ve Maryland kolonilerine (ilk yerleşimler 1634 yılında başlamıştır) ancak 1680 li yıllardan itibaren gittikçe daha fazla sayıda köle ulaşmaya başlamıştır. Köle sahibi bir toplumun oluşması için nüfusun %20 sinin siyahlardan oluşması beklenirse, Virginia bu noktaya 1710 yılında, Maryland ise 1720 yılında ulaşmıştır. 49 (Harita 27) Özetle, 17 nci yüzyılın sonlarına kadar Amerika anakarasında köle talebi çok sınırlıyken, İngiltere nin köle ihtiyacı, Karayiplerde genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İngiltere nin Karayiplerde genişlemesi ve koloniler elde etmesi ile Karayip adalarında oluşturulan şeker plantasyonları için kölelere artan bir ihtiyaç vardır de Bermuda da 50 (Harita 28) yerleşime geçen İngilizler, 1624 yılında St.Kitts (Saint Christopher) adasında, 1627 yılında Barbados adasında koloni oluşturmuşlar, 1655 yılında ise Jamaika yı İspanyollardan ele geçirmişlerdir. St.Kitts adasını 51 ilk kolonileştiren Avrupalı güç olan İngilizlere, 1625 yılında Fransızlar katılmıştır yılında İspanyol saldırısına birlikte karşı koyan İngilizler ve Fransızlar, bundan sonra dikkatlerini çevredeki diğer adaların kolonileştirilmesine vermişler, St.Kitts adası, bu iki gücün Karayiplerde genişlemesinde temel bir üs işlevi görmüştür. İngilizler, Nevis 52 (1628), Antigua 53 (1632), Barbuda (1678), Montserrat 54 (1632), Tortola 55 (1672) adalarını yerleşime açmışlar, St.Kitts adasının hakimiyeti için İngilizler ile Fransızlar arasındaki mücadele ise, sonunda adanın 1783 yılında Versailles Anlaşması ile İngiltere ye bağlanmasıyla son bulmuştur. 56 (Harita 29) 48 Standfield, a.g.k. 49 Morgan, a.g.k., ss yılında elde ettiği bağımsızlığa kadar İngiltere nin kontrolünde kalmıştır te Christopher Columbus tarafından keşfedilerek İspanya adına hak iddia edilmiş, 1538 yılında oluşturulan Fransız Huguenot yerleşimi, kısa bir süre içinde İspanyollar tarafından dağıtılmıştır. 52 Nevis 1882 yılında St.Kitts ve Anguilla ile birleşmiş, 1967 yılında içte özerklik taşıyan ortak devlet haline gelmişler, 1971 yılında Anguilla ayrılmış, St.Kitts ve Nevis ise 1983 yılında bağımsız bir devlet haline gelmiştir yılında, Antigua, Barbuda ve küçük Redonda adası ile birlikte İngiltere nin bağlı devletleri haline gelmiş, 1981 yılında da tam bağımsız olmuştur yılında, Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında, Amerikalı isyancıları destekleyen Fransızlar kısa bir süre Montressat ı ele geçirmiş, daha sonra 1783 Paris Antlaşması yla da adayı Büyük Britanya ya iade etmiştir. Halen İngiltere nin denizaşırı toprağıdır. 55 Tortola, İngiltere nin denizaşırı toprağı olan İngiliz Virgin Adalarının en büyüğüdür. İspanyol İmparatorluğu, 16 ncı yüzyıl başlarında keşfettiği Virjin Adalarında hak etmiş, ancak buralarda yerleşmemiştir. Takip eden yıllarda, bölgenin kontrolü için İngilizler, Hollandalılar, Fransızlar, İspanyollar ve Danimarkalılar mücadele içine girmişlerdir yılında Hollandalıların sürekli yerleşim kurdukları Tortola adası, 1672 yılında İngilizler tarafından ele geçirilmiş ve 1680 yılında da Anegada ve Virgin Gorda adaları da Tortola ya eklenmiştir yıllarında da yakın adalardan Saint Thomas, Saint John ve Saint Croix adalarının kontrolünü ele geçiren Danimarkalılar, 1917 yılında adaları ABD ye 25 milyon dolar karşılığında satmış, ABD bu adaları ABD Virjin Adaları olarak yeniden adlandırmıştır. İngiliz Virgin Adaları 1960 yılında ayrı koloni statüsü kazanmış ve 1967 de de özerk hale gelmişlerdir. 56 St.Kitts-History of Our Island, (23 Eylül 2013). 17

XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım)

XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım) 1 XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım) Güç Kavramı Yrd. Doç. Dr. Oktay BERBER Devletlerin uluslararası politikalarının analizleri yapılırken ve bu çerçevede uluslararası ilişkiler

Detaylı

SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA)

SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3120 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2029 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA) Yazarlar Yrd.Doç. Refik ARIKAN, Yrd.Doç.Dr. Halim DEMİRYÜREK (Ünite 1) Prof.Dr. İsmail

Detaylı

AMERİKAN TARİHİNİN ANA HATLARI İÇİNDEKİLER

AMERİKAN TARİHİNİN ANA HATLARI İÇİNDEKİLER AMERİKAN TARİHİNİN ANA HATLARI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: Amerika nın İlk Yılları BÖLÜM II: Koloni Dönemi BÖLÜM III: Bağımsızlığa Giden Yol BÖLÜM IV: Ulusal Bir Hükümetin Kuruluşu BÖLÜM V: Batı ya Doğru Genişleme

Detaylı

GİRİŞ. Amerika Birleşik Devletleri tarihi

GİRİŞ. Amerika Birleşik Devletleri tarihi GİRİŞ Amerika Birleşik Devletleri tarihi 200 yılı aşkın bir zamandır süren bir demokrasi deneyimidir. Amerika nın ilk yıllarında ele alınan sorunlara günümüzde de hâlâ cevap aranıyor ve çözümler üretiliyor:

Detaylı

AFRİKA DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI

AFRİKA DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI Dr. SalhAKYÜREK Dr. M. Sad Bİ L Gİ Ç AFRİKA DA TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI (MISIR-FAS-SENEGAL-TANZANYA) Dr. Salih AKYÜREK Dr. M. Sadi BİLGİÇ BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ AFRİKA DA TÜRKİYE VE

Detaylı

BATI AFRİKA NIN DEVİ NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ NİN JEOPOLİTİK ANALİZİ

BATI AFRİKA NIN DEVİ NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ NİN JEOPOLİTİK ANALİZİ BATI AFRİKA NIN DEVİ NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ NİN JEOPOLİTİK ANALİZİ Arş. Gör. Hatice Gülabi * ÖZET Jeopolitik kavramı coğrafya bilimi ile siyaset biliminin kesiştiği bir noktada yer alır. Çağdaş jeopolitik

Detaylı

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ

SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ Sosyal Politika Nedir? Sosyal politika 19.yüzyılda Batı Avrupa da gerçekleşen sanayi devriminin yarattığı büyük zenginliğe karşılık bu zenginliği yaratan emekçilerin içine düştüğü

Detaylı

BİLİM VE MEDENİYET KULÜBÜ. DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ RAPORLARI (Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Osya)

BİLİM VE MEDENİYET KULÜBÜ. DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ RAPORLARI (Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Osya) BİLİM VE MEDENİYET KULÜBÜ DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ RAPORLARI (Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Osya) HAZIRLAYANLAR EBRU YAMAK HİLACAN AVŞAR AKİF KAVAZ MUSTAFA ATEŞ İREM ASLIHAN POLAT ZEHRA TOZKOPARAN SEVİM

Detaylı

www.altinicizdiklerim.com 1

www.altinicizdiklerim.com 1 IRAK, İRAN, ABD VE PETROL Tayyar Arı Özetleyen: V. Nezih Aytaç Arka Kapaktan Bush ve ekibi tarafından dizayn edilen politika çerçevesinde kuşku ve gizem dolu 11 Eylül olayının hemen arkasından düşünülen

Detaylı

ABD NİN PORTRESİ. (Resim altı): Özgürlük Heykeli (resme tıklayınca çıkan bölümün çevirisi Özgürlük Heykeli dosyasında) (Sol sütun) İçindekiler:

ABD NİN PORTRESİ. (Resim altı): Özgürlük Heykeli (resme tıklayınca çıkan bölümün çevirisi Özgürlük Heykeli dosyasında) (Sol sütun) İçindekiler: ABD NİN PORTRESİ (Resim altı): Özgürlük Heykeli (resme tıklayınca çıkan bölümün çevirisi Özgürlük Heykeli dosyasında) (Sol sütun) İçindekiler: 1.Halk. 2.Coğrafya 3.Tarih 4.Hükümet 5.İş Dünyası 6.Eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER COĞRAFİ YAPI... 1 B. İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 2 TARİHİ... 3 SİYASETİ... 5 EKONOMİ... 8 İNSAN.. 13 KOLE TİCARETİ VE KADINA KARŞI..

İÇİNDEKİLER COĞRAFİ YAPI... 1 B. İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 2 TARİHİ... 3 SİYASETİ... 5 EKONOMİ... 8 İNSAN.. 13 KOLE TİCARETİ VE KADINA KARŞI.. 1 İÇİNDEKİLER COĞRAFİ YAPI... 1 B. İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 2 TARİHİ... 3 SİYASETİ... 5 EKONOMİ... 8 İNSAN.. 13 KOLE TİCARETİ VE KADINA KARŞI.. 13 B. EĞİTİM, SAĞLIK DOĞAL AFETLER.. 14 C. KULTUR VE SANAT..

Detaylı

ÇEVRELEŞME SÜRECİNDE YAYILMACI GÜÇLERİN BORÇ YARATMA POLİTİKALARI

ÇEVRELEŞME SÜRECİNDE YAYILMACI GÜÇLERİN BORÇ YARATMA POLİTİKALARI ÇEVRELEŞME SÜRECİNDE YAYILMACI GÜÇLERİN BORÇ YARATMA POLİTİKALARI Recep KÖK Mehmet ÇETİN Ülkeler açısından dış borçlar, tasarrufların yetersiz kaldığı durumlarda başvurulan bir finansman politikasıdır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. COGRAFYA... 1 1. EKONOMİ 3 A.TARİH 6 A. SİYASET. 11 1. DIŞİLİŞKİLER. 15 1. TOPLUMSAL YAPI. 17

İÇİNDEKİLER 1. COGRAFYA... 1 1. EKONOMİ 3 A.TARİH 6 A. SİYASET. 11 1. DIŞİLİŞKİLER. 15 1. TOPLUMSAL YAPI. 17 0 İÇİNDEKİLER 1. COGRAFYA...... 1 1. EKONOMİ 3 A.TARİH 6 A. SİYASET. 11 1. DIŞİLİŞKİLER. 15 1. TOPLUMSAL YAPI. 17 GANA RAPORU I. COĞRAFYA A. Genel Bilgiler Gana Cumhuriyeti, doğusunda Togo Cumhuriyeti,

Detaylı

MODERN DÜNYA-SİSTEMİ ANALİZİ VE DIŞ TİCARET

MODERN DÜNYA-SİSTEMİ ANALİZİ VE DIŞ TİCARET Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 23, Özel Sayı, ss. 133-160 MODERN DÜNYA-SİSTEMİ ANALİZİ VE DIŞ TİCARET Filiz ELMAS * Özet Bu çalışmanın amacı, Immanuel Wallerstein tarafından 1970 lerde geliştirilen Modern Dünya-Sistemi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI BÜYÜMENİN YOLU AFRİKA'DAN GEÇİYOR. Abdulhamit Yıldız

İSTANBUL TİCARET ODASI BÜYÜMENİN YOLU AFRİKA'DAN GEÇİYOR. Abdulhamit Yıldız İSTANBUL TİCARET ODASI BÜYÜMENİN YOLU AFRİKA'DAN GEÇİYOR Abdulhamit Yıldız YAYIN NO: 2010-12 İstanbul, 2010 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı

Detaylı

ÜLKE İHLAL KARNELERİ İNGİLTERE

ÜLKE İHLAL KARNELERİ İNGİLTERE ÜLKE İHLAL KARNELERİ İNGİLTERE GİRİŞ 18. yüzyılda dünya siyasetinin zirvesinde bulunan İngiltere, Sanayi Devrimi ile başlayan süreçte birçok alanda reformlar yapmış, ekonomisini güçlendirmiş ve sahip olduğu

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE TEKSTİL-GİYİM SEKTÖRÜNÜN YERİ ve YENİ REKABET DÖNEMİ

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE TEKSTİL-GİYİM SEKTÖRÜNÜN YERİ ve YENİ REKABET DÖNEMİ TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE TEKSTİL-GİYİM SEKTÖRÜNÜN YERİ ve YENİ REKABET DÖNEMİ New Rivalry Era and Place of Textile-Clothing Sector in Turkey s Foreign Trade Abdullah UĞUR Ankara Üniversitesi Dil ve

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU Etüd Araştırma Servisi Haziran 2006 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1.1. Demografik Özellikler.2 1.2. Coğrafi Özellikler 2 1.3. Siyasi

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ ABD ÜLKE RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ A. Tarihçesi B. Siyasi ve İdari Yapı C. Nüfus ve İşgücü Yapısı D. Coğrafi Konum E. İklimi F. Doğal Kaynaklar ve Çevre G. Dahil Olduğu

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ORTA DOĞU DA İSLAMIN SİYASALLAŞMASI VE DEMOKRASİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ORTA DOĞU DA İSLAMIN SİYASALLAŞMASI VE DEMOKRASİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI ORTA DOĞU DA İSLAMIN SİYASALLAŞMASI VE DEMOKRASİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe Işıl OKUR TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. İdris

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMACI M. Serdar SEZER

A.ERDAL SARGUTAN İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMACI M. Serdar SEZER İspanya Sağlık Sistemi 1281 İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMACI M. Serdar SEZER 1282 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri İspanya Sağlık Sistemi

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi

Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 69-104 Cahit AYDEMİR* * İbrahim ARSLAN** Funda UNCU*** Doğrudan Yabancı Yatırımların Dünya daki ve Türkiye deki Gelişimi Development of

Detaylı

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ HAZİRAN 2008 İÇİNDEKİLER I. İSPANYA HAKKINDA

Detaylı

Avrupanın yeni çağdaki yenileşme ve,zenginleşmesine karşın, Osmanlı devletinin çağa uyum sağlayamayarak GERİLEMESİ nin nedenleri:

Avrupanın yeni çağdaki yenileşme ve,zenginleşmesine karşın, Osmanlı devletinin çağa uyum sağlayamayarak GERİLEMESİ nin nedenleri: Avrupanın yeni çağdaki yenileşme ve,zenginleşmesine karşın, Osmanlı devletinin çağa uyum sağlayamayarak GERİLEMESİ nin nedenleri: ÖN SÖZ: Aslında bu yazım Avrupa nın Oluşumu ve Türkler adlı kitabımın son

Detaylı

Küreselleşme olgusu günümüzün en fazla tartışılan konularından birisi. Doğurduğu

Küreselleşme olgusu günümüzün en fazla tartışılan konularından birisi. Doğurduğu 1492, COĞRAFİ KEŞİFLER VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI: KÜRESEL İSPANYOL HAKİMİYETİNİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ* 39 e Ufuk Özcan Küreselleşme olgusu günümüzün en fazla tartışılan konularından birisi. Doğurduğu olumlu

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI İNGİLİZ DIŞ POLİTİKASI: İMPARATORLUK YAŞIYOR MU?

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI İNGİLİZ DIŞ POLİTİKASI: İMPARATORLUK YAŞIYOR MU? İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI İNGİLİZ DIŞ POLİTİKASI: İMPARATORLUK YAŞIYOR MU? Arş. Gör. Göktürk Tüysüzoğlu ÖZET 19.yüzyılın tamamına damgasını vurmuş olan Büyük Britanya İmparatorluğu kuşkusuz tarihte var

Detaylı

Doğu Akdeniz Güvenlik Mimarisi ve Küresel Güç Đlişkileri Bakımından Đsrail, Kıbrıs Đlişkileri

Doğu Akdeniz Güvenlik Mimarisi ve Küresel Güç Đlişkileri Bakımından Đsrail, Kıbrıs Đlişkileri Doğu Akdeniz Güvenlik Mimarisi ve Küresel Güç Đlişkileri Bakımından Đsrail, Kıbrıs Đlişkileri Hüseyin Canyaş * - Süha Kocakuşak ** - F.Orkunt Canyaş *** Özet: Kıbrıs adası global siyaset ajandasındaki

Detaylı