2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?"

Transkript

1 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın hızlandığı ve kolaylaştığı aynı oranda bilgiye duyulan ihtiyacın giderek arttığı günümüzde, öğrencilerin çağın gerektirdiği nitelikte yetiştirilmesi ülkelerin en önemli hedeflerinden biri hâline gelmiştir. Ülkeler son yıllarda geleceklerini planlarlarken, genç bilim adamı yetiştirecek projelere özel bir önem vermeye başladılar. Bu projelerden biri olan ve OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) tarafından 2000 yılından itibaren başlatılan dünyanın en kapsamlı eğitim araştırması niteliğindeki PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) uygulamasına ülkemiz, 2003 yılından itibaren düzenli olarak katılmaktadır. Her bir periyodu matematik, fen ve okuma beceri alanlarından biri olan ve üç yılda bir periyodik olarak tekrar eden çalışma, 2012 yılında matematik alanında gerçekleştirilmiştir. 34 ü OECD ülkesi olmak üzere yaklaşık 70 ülkenin (Dünya ekonomisinin yaklaşık %90 ı) yer aldığı PISA çalışmasında, 15 yaş grubu öğrencilerin örgün eğitimde matematik, fen ve okuma becerileri alanlarında kazanmış oldukları bilgileri günlük yaşantılarında ne kadar kullandıkları ölçüldüğü gibi, onların eğitim hakkındaki kişisel görüşleri ile kendileri ve aileleri hakkındaki bilgileri de değerlendirilmektedir. PISA en az 7 yıl öğrenim görmüş olması koşuluyla 15 yaş öğrencilerine uygulanır ve bu yaştaki öğrenciler, birçok ülkede geçerli olan zorunlu öğrenim süresini doldurmak üzeredir. 15 yaş, PISA tarafından öğrenciliğin ardından yetişkin bir vatandaşlığın başlayabileceği en küçük yaş olarak kabul edilmektedir. PISA 2012 uygulamasına 65 ülkeden 15 yaşında yaklaşık 28 milyon öğrenciyi temsilen 510 bin civarında öğrenci katılırken, Türkiye den 4848 öğrenci katılmıştır. Ülkemizden PISA 2012 çalışmasına katılan öğrencilerin sınıf seviyesi 7. sınıftan 12. sınıfa kadar değişmektedir. Bu sınıf seviyelerindeki öğrenci yüzde oranları sırasıyla %0,5 %2,2 %27,6 %65,4 %4,0 ve %0,3 tür. Görüldüğü gibi PISA 2012 çalışmasına katılan öğrencilerimizin yaklaşık %65 i 10. Sınıf öğrencisidir. Ülkemizde PISA uygulamasının tüm süreçleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Politika belirleyiciler kendi ülkelerindeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini, projeye katılan diğer ülkelerdeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleriyle karşılaştırmak, ülkelerinin eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla standartlar oluşturmak ve eğitim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için PISA sonuçlarını kullanmaktadırlar. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü nün (OECD) bir projesi olan PISA nın temel hedefi eğitim sistemlerinin, ülkelerin iktisadi açıdan gelişmek için ihtiyaç duyduğu insan sermayesini yetiştirmedeki başarısını tespit etmektir. Yani PISA nın açılımında öğrenci değerlendirme programı geçmesine rağmen, aslında değerlendirilen ülkelerin eğitim sistemleridir. Bu temel amaç, PISA testleriyle nelerin ölçüldüğünden testlerin kimlere uygulandığına kadar birçok faktörü de belirlemektedir.

2 PISA 2012 sonuçlarının ilgili tüm kurum-kuruluşlar, üniversiteler ve araştırmacılar tarafından derinlemesine ele alınması ve böylece ülkemizin yüksek performans gösteren ülkelerin seviyesine çıkması için eğitim politikalarına katkı sağlayacak mahiyette çalışmaların ortaya konulması oldukça önem taşımaktadır yılı sonuçlarına bakıldığında ülkemiz ortalamalarının her üç alanda da OECD ortalamalarının altında kaldığı görülmektedir. Ancak her üç alanda da yıllara bağlı olarak artışın sürdüğü ve OECD ülkeleri ile aramızdaki puan farkının azaldığı gözlemlenmektedir. OECD açıklamalarında belirtildiği üzere Türkiye, PISA uygulamalarına ilk katıldığı günden itibaren sürekli aşama kaydeden birkaç ülkeden biridir. Bu nedenle, bir durum tespit çalışması niteliğinde olan programın sonuçları, bir başarı sıralaması olarak görülmemelidir. Rapordan anlaşılacağı üzere ülkemizin son dört dönemde elde ettiği başarı artışının, eğitimdeki iyileşmenin yanı sıra sosyo-ekonomik gelişmenin de bir sonucu olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yıllarda hazırlanıp yürütülmekte olan önemli projelerle birlikte eğitimde yapılması gereken ciddi yenilik ve iyileştirmelerle ülkemizin gelecekteki PISA uygulamalarında daha iyi sonuçlar elde etmesi mümkün olabilir. Türkiye; matematik, fen ve okuma alanlarında, geçmiş uygulamalara kıyasla kayda değer bir gelişme göstermekle birlikte OECD ortalamasının altında yer almış ve OECD tarafından belirtilen asgari performans düzeyinin altında kalan öğrenci oranı azalmıştır. Ancak bu oran hâlâ OECD ortalaması kadar düşük değildir. Türkiye de PISA 2012 matematik puanlarındaki farklılığın %62 sinin okul türleri arasındaki farklılıktan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Son dönemlerde okul türlerinin azaltılması ve liselerin dönüştürülmesi gibi çalışmaların bu olumsuzluğu azaltmaya yönelik önemli sonuçlar ortaya koyacağı düşünülmektedir yılları arasında Türkiye nin matematikte düzey 1 ve altındaki öğrenci oranı %27,7 den %15,5 e düşmüştür. Ancak bu oran hâlâ OECD ortalamasındaki düzey 1 ve altındaki öğrenci oranının yaklaşık 1,5 katıdır. Buna karşılık, son 10 yılda matematik alanında düzey 6 da bulunan öğrenci oranı ise %2,4 ten %1,2 ye gerilemiştir. Bu oran ise OECD ortalamasının yaklaşık 2 puan gerisindedir. Bu durum oldukça dikkat çekicidir. Türkiye, üst performans düzeyine ulaşmış öğrenci oranı bakımından OECD ortalamasının altında kalmaktadır. Ancak 15 yaş civarındaki öğrenci nüfusu diğer ülkelere kıyasla oldukça yüksek olduğu için, üst performans düzeyine ulaşmış öğrenci sayısı bakımından ön sıralara çıkmaktadır. Türkiye nin bu avantajını kullanabilmesi için öğrencilerinin geneline kaliteli bir öğrenim imkânı sunması gerektiği görülmektedir. Buna rağmen Türkiye de bölgeler arasında ve özellikle okul türleri arasında önemli başarı farklılıklarının hâlen devam ettiği görülmektedir. Özetle geçmiş yıllara kıyasla önemli gelişmeler görülmekle birlikte alınması gereken daha çok yol olduğu da dikkat çekmektedir. Türkiye de sosyo-ekonomik açıdan düşük çevrelerden gelen öğrencilerin oranının %69 civarında olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarıyla PISA testlerinde gösterdikleri performans arasında pozitif yönde ve önemli bir ilişki olduğu bulgusundan hareket edildiğinde, başarını artması, sadece öğrencilere sunulan öğretimin kalitesinin değil,

3 aynı zamanda ülkenin toplumsal kalkınmışlık düzeyinin de gelişmesine bağlı olduğu görülmektedir. Nitekim yapılan analizlerde, Türkiye de öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının OECD ortalaması civarında olduğu varsayımı altında, Türkiye nin matematik, fen ve okuma alanlarındaki performansının OECD ortalamasına ulaşabileceği yorumu yapılabilir. Türkiye nin geçmiş yıllara kıyasla PISA test performansındaki iyileşme, öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri dikkate alınarak incelendiğinde, alt sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin performanslarındaki artışın üst sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerden daha fazla olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, Türkiye alt sosyo-ekonomik düzeyde olmasına rağmen, matematik başarısı bakımından OECD genelinde ilk %25 e giren öğrenci oranının da yılları arasında kayda değer şekilde arttığı görülmektedir; kız öğrenciler özelinde bu oran %2 den %8 civarına ulaşmıştır. Bu durum aynı zamanda düşük sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilere sunulan öğrenim imkânlarının arttığının bir göstergesidir. Türkiye nin her üç alandaki ortalama başarısı giderek artmaktadır. Bunun sebepleri arasında, 2002 ve 2013 yılları arasında eğitime ayrılan bütçenin 7,460 milyar TL den 47,496 milyar TL ye ulaşmış olmasının etkili olduğu düşünülebilir. Türkiye de öğrencilerin okulları hakkındaki görüşlerinin ve öğretmenleriyle ilişkilerinin oldukça olumlu olduğu, ayrıca geçmiş yıllara kıyasla öğrenci öğretmen ilişkisinin daha da iyileştiği görülmektedir. Öğrencilerin okula karşı aidiyet hisleri de arasında en fazla Türkiye de artmıştır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu okulda mutlu olduklarını belirtmişlerdir. Ancak, derse geç kalma ve devamsızlık oranlarının OECD ortalamasının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Okulların alanlarında nitelikli öğretmen ihtiyaçlarının hâlâ devam ettiği dikkat çekmektedir. Geçmiş yıllara kıyasla okulların fizikî koşulları ve eğitim kaynakları açısından durumlarının iyileştiği PISA sonuçlarında ilk bakışta dikkat çeken diğer bulgular arasındadır. Ülkemiz, öğrenci başarısını belirlemek/değerlendirmek için PISA nın yanı sıra örneğin TIMSS, PIRLS gibi uluslararası çalışmalara da katılmaktadır. PISA nın içerik ve toplanan veri açısından bu çalışmalardan iki önemli farklılığı vardır: 1-Diğer çalışmalar çoğunlukla öğretim programı ve sınıfta neler öğrenildiğine odaklanırken PISA okur-yazarlık adını verdiği bir yapıyı ölçer. Bu yapının fen ve matematik derslerinin öğretimindeki başarı ile okuma becerisini geliştirme alanlarında nasıl tanımlandığı, ilgili alanlara ayrılan bölümlerde verilmiştir. 2-PISA; ölçme araçlarının sonuçları ile çoğunlukla, öğrencilerin demografik yapısı, okulun işleyiş şekli vb. konularda eğitim politikaları belirlemede dikkate alınabilecek bilgiler üretmek için gerekli verileri toplamak üzere geliştirilmiştir. Ancak 2012 uygulamasında ilk kez, öğrencilere sunulan öğrenim imkanları da matematiğe ayrılan bölümde yer almıştır.

4 Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA nın projeleri olan TIMSS ve PIRLS, ülkemizin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin eğitim düzeyini okuma becerileri ile fen ve matematik öğretimi konularında karşılaştırmalı olarak ölçüp değerlendirmektedir. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimlerini Araştırma Projesi, öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını tarama, araştırma ve değerlendirme çalışmasıdır. Birçok ülkede 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere 4 yılda bir uygulanmaktadır. TIMSS, öğrenci başarılarındaki eğilimleri izlerken, ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları da belirlemektedir. ABD Eğitim Bakanlığı, İngiltere Eğitim Araştırma Kuruluşu, Boston College ve katılımcı ülkeler tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Dünya çapında matematik ve fen eğitim-öğretiminin gelişmesine yardımcı olmayı amaç edinen TIMSS, katılımcı ülkelerin aşağıdaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı olur: 1-Öğrencilerimizin matematik ve fen öğrenimindeki başarı durumu nedir? 2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 5-Diğer ülkeler başarılarını arttırmak için ne yapıyorlar? TIMSS, hazırlık sürecinde bir yandan ölçme aracının test maddelerini geliştirirken, bir yandan da taslak maddelerinin NRC ler (National Research Coordinator-Ulusal Araştırma Koordinatörü) tarafından gözden geçirilmesi ve ölçme araçlarının uygulanacak dile çevrilmesi gerçekleştirilir. Daha sonra uygun bir ortamda pilot uygulama yapılırken, maddelerin analizleri yapılır ve ölçme araçlarına son şekli verilir. Son şekli verilmiş ölçme araçlarının çevirileri ve uyarlamaları yapılarak, nihai uygulamaya geçilir. Uygulamalar yapıldıktan sonra ISC (TIMSS & PIRLS International Study Center- Uluslararası Çalışma Merkezi) tarafından uluslararası rapor ve NRC tarafında da ülkelerin raporları yayınlanır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Belirleme Kuruluşu (IEA) tarafından 2001 yılında Türkiye nin de aralarında olduğu 35 ülkede, Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS) uygulanmıştır. İlköğretim 4. sınıf (9 yaş) öğrencilerine uygulanan bu proje, katılımcıların okuma becerilerinin düzeyini ve zaman içerisindeki gelişimini incelemektedir. Kavrama süreçleri, okuma amaçları ve okuma alışkanlıkları ile okumaya yönelik tutumları inceleyen PIRLS projesinin temelini okuma amaçları ve kavrama süreçleri oluşturmaktadır: 1-Okuma Amaçları: Okuma amaçları incelenirken iki alanda odaklanılır; okuma deneyimi kazanmak için okuma ile bilgiyi elde etme ve kullanabilme için okuma. Sonuçların değerlendirilmesinde de iki alana eşit ağırlık verilmiştir; okuma deneyimi kazanmak için okuma ile okurun kendisini metnin içerisinde görebilmesi, dil ve anlatımdan zevk alması ve kişisel deneyimlerin metinle sentezinin yapılması. Bilgiyi elde etmek ve kullanabilmek için

5 okumak ise bilgi veren metin yoluyla gerçek hayatla ilgili tahminler yapmak üzerine kuruludur. 2-Kavrama Süreçleri: a) Açık bir şekilde ifade edilmiş bilgi ve fikirlerin üzerinde durmak ve çıkarımlar yapmak. Yorumlama gerektirmeyen bu süreçte, istenilen bilgi ile ilgili bilgiyi ayırt edebilmesi okurdan beklenmektedir. Cümle düzeyinde odaklanmak yeterlidir. b)doğrudan çıkarımlar yapmak. Okurdan, açıkça ifade edilmemiş bilgi veya fikirlerden çıkarımlar yapması, iki ya da daha fazla bilgiyi birleştirebilmesi ve metinde oluşan anlam boşluklarını doldurması istenmektedir. c) Fikir ve bilgileri birleştirmek ve yorumlama yapmak. Okur, kendi bakış açışını da katarak genellemeler yapar ve kişisel deneyimlerini metinle birleştirerek metni daha iyi anlamaya çalışır. d) Metnin ögelerini, içeriğini ve dilini incelemek ve değerlendirmek. Metni anlamaya çalışmaktan çok metne kritik bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışmaktır. Böylece okur, metnin içeriğiyle ilgili yorumlar yapar, metindeki anlamın sunuluşunu inceler. TIMSS projesi ülkemizde 2001 yılının Mayıs ayında 62 ilden seçilen 154 ilköğretim okulunda toplam 5390 öğrenciye uygulanmıştır. Okuma Testi ve Öğrenci anketinin yanı sıra ailelere, sınıf öğretmenlerine ve müdürlere de anketler uygulanmıştır. PIRLS sonuçlarına göre Türkiye de dördüncü sınıf öğrencileri 35 ülke arasında 28. olmuştur. Türkiye nin puanı uluslararası ortalamadan daha düşüktür. En yüksek puana sahip ülke İsveç tir. Türkiye den daha kötü durumda olan ülkeler arasında Makedonya, Kolombiya, Arjantin, İran ve Fas vardır. Ortalamanın altında bir başarı gösteren Türkiye, bilgiyi elde etme ve kullanma sorularında okuma deneyimi sorularına göre daha başarılıdır. Okuma becerileri alt, orta, üst ve üst %10 olarak dört dilime ayrılmıştır. PIRLS 2001 de değişik dilimlere ait verilen 24 örnek sorunun hepsinde de Türkiye, Uluslararası Ortalamanın Belirgin Derecede Aşağısında Ülkeler listesinde yer almaktadır. Tüm ülkelerde kızların okuma başarısı erkeklerden yüksektir. Genel olarak dördüncü sınıf kız öğrencileri erkeklere göre daha yüksek okuma başarısına sahiptirler. Türkiye de kız öğrencilerin başarı puanları erkek öğrencilerden daha yüksektir. Okuma becerileri, okuma deneyimi ve bilgiyi elde etme olarak incelendiğinde de kız öğrenciler erkeklerden daha iyi performans göstermişlerdir. Türkiye de okul öncesi okuma etkinlikleri, evdeki eğitim kaynakları ve ebeveynlerin okumaya karşı tutumları düşük kalmakta ve okuma başarısını olumsuz etkilemektedir. PIRLS projesi çerçevesinde ailelerle yapılan anketlerde, okul öncesi okuma etkinliklerine veli katılımının en az olduğu üç ülke Türkiye, İran ve Hong Kong dur. Ailelerin ilkokuldan önce çocuklarıyla okuma etkinliklerine (kitap okuma, hikaye anlatma, şarkı söyleme, alfabe oyuncaklarıyla kelime oyunları oynama, gördüklerini sesli okuma) katılma

6 sıklığı çocukların okuma becerilerini geliştiriyor. Türkiye de çocukların okuma faaliyetlerine sık sık katılmaları uluslararası ortalamaların yarısı kadardır. PIRLS 2001 araştırmasına göre okuma becerilerinin kazanılmasında çok önemli rol oynayan Evde Bulunan Eğitim Kaynakları ülkemizde diğer ülkelere göre daha azdır. Evdeki kitap ve çocuk kitapları, eğitim araçları (bilgisayar, çocuğun kendi kullanımı için masa, kendi kitapları ve günlük gazeteye erişim) ve ebeveynin eğitimini içeren endekse göre ülkemiz sıralamada en aşağıda yer almaktadır. Ülkemizde ailelerin okumaya karşı tutumları da düşük. Ebeveynin kitap okumaları ve okuduklarını paylaşmaları konusunda veli anketlerinde toplanan verilerle hesaplanan Ebeveynlerin Okumaya Karşı Tutumları endeksine göre, ülkemizin 4. sınıf öğrencilerinin ancak %29 unun ailesi yüksek dilime girebiliyorlar. Okuma becerilerinin kazanılmasında ev ortamı ve okul ortamı okumaya büyük destek ve zengin fırsatlar sağlamaktadır. Okul ile aile arasındaki iletişim okuma becerilerinde önemli rol oynamaktadır. Okul ile aile arasındaki diyalog, karşılıklı iletişim ve dayanışma sayesinde öğrencilerin başarıları da artmaktadır. Ülkemizde Okul-Aile Birliklerinin çalışmalarının yeterli derecede etkili olmaması ve erken çocukluk eğitimine fazla önem verilmemesi çocukların okuma becerilerinin gelişmesini olumsuz etkilemektedir. PIRLS sonuçlarına göre gelişmiş ülkelerin nerdeyse tamamında, öğrencilere en az bir yıllık okul öncesi eğitim verilirken, ülkemizde okul öncesi eğitim almayan öğrenci sayısı çok fazladır. Ülkemizde ilköğretime başlayan öğrencilerin yaklaşık dörtte biri harflerin bazılarını tanıma ve yazma, bazı kelimeleri okuma ve yazma, cümle okuma gibi erken okuma becerilerine sahiptir. Ülkemizde okul öncesi eğitim çağındaki çocukların yalnız yüzde 2 sinin iki seneden fazla Erken Çocukluk Eğitimi almış olması, ilk dört sene içerisindeki gelişim sorunlarını açıklayabilecek önemli bir veridir. PIRLS çalışmasının öğretmenlerle olan anketlerinde ülkemiz ve uluslararası ortalama civarında olan ülkelerdeki öğretmenlerin tek başına tüm sorumlulukları üzerine aldığı, öğretme sorumluluklarını diğer öğretmenlerle çok az paylaştığı ve resim, müzik, atletizm gibi özel etkinliklerin faklı öğretmenler tarafından çok az oranda yapıldığı ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin okuma becerilerini kazanmalarında öğretmenlerin ve verdikleri okuma ödevlerinin rolü çok önemlidir. Ülkemizde öğrencilerin haftada en az bir-iki defa 30 dakikadan fazla bir süre ödevlerine zaman ayırmaları istenmektedir. Bu süre okuma becerilerinin kazanılmasında uluslararası ortalamanın üzerindedir. Oysa okuma becerilerinin elde edilmesinin yanında, öğrencinin okuma gelişimini değerlendirmek de bir o kadar önemlidir. Ülkemizde öğrencilerin okuma gelişimini gözlemek için yapılan testlerden sınıfta uygulanan testler ve sözlü değerlendirmeler daha çok kullanılmaktadır. Türkiye de okullarda çoğunlukla okuma dizileri ve çocuk kitapları kullanılırken, öğrencilerin program dışı gazete ve dergi okumalarına ve öğrenciye yönelik farklı etkinliklere çok az yer verilmektedir.

7 Okuma becerilerinin kazanılmasında okul kütüphaneleri ve sınıf kütüphanelerinin önemi bilinmesine rağmen ülkemizdeki okulların ancak yaklaşık %70 inde kütüphane vardır. Ülkemiz bu sorunu sınıf kütüphaneleri ile aşmaya çalışmış ve genel olarak tüm okullarımızda sınıfların kütüphaneleri bulunmaktadır. Sınıfta kütüphane bulunmayan sınıf oranı Türkiye için yüzde 7 iken uluslararası ortalama ise yüzde 12 dir. 500 den fazla kitabı olan okul kütüphanesi oranı ülkemizde % 31 civarındadır ve uluslararası ortalamanın yarısı kadardır. PIRLS çalışmasından elde edilen bilgiler ışığında ülkemizin durumu kısaca özetlenmiştir: 1-Okuma becerileri açısından öğrencilerimizin düzeyi uluslararası ölçülerden düşüktür. 2-Öğrenciler aile ortamında okuma etkinliklerine yeterince zaman ayırmamaktadır. 3-Evde bulunan kitap sayısı uluslararası ortalamaya göre oldukça düşük düzeydedir. 4-Okuma çalışmaları daha çok ders kitaplarında bulunan metinlere dayalı olarak yürütülmektedir. 5-Sınıfta çocuk kitaplarına, gazetelere ve dergilere dayalı etkinlikler fazla yapılmamaktadır. 6-Okuma etkinliklerinin değerlendirilmesinde daha çok testlerden yararlanılmaktadır. 7-Sınıfların mevcudu genel olarak kalabalıktır. 8-Öğrencilerin televizyon izleme süresi yüksektir ve uluslararası ortalamaya yakındır. 9-Öğrencilerin okuma sıklığı düşüktür ve uluslararası ortalamadan daha farklı değildir. 10-Okulöncesi eğitim almamış öğrenci sayısı yüksektir. PIRLS raporlarına göre öğrencilerimiz okuma becerileri yönünden düşük düzeydedir ve bu sonuçlar EARGED (Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi ) Başkanlığı tarafından yapılan ulusal çalışma sonuçları ile de oldukça paralel görünmektedir. Okuma becerilerinin okul başarısı ve günlük yaşam için temel beceriler olduğu göz önüne alınarak bu konuda acil önlemler alınması gerekmektedir. Uluslararası Eğitim Başarılarını Belirleme Kuruluşları, ülkelerin Matematik ve Fen öğretiminin başarı düzeyi ile okuma becerilerindeki gelişimi zaman zaman ölçerken, ülkeler arasında karşılaştırmalar da yapmaktadırlar. Ülkemiz maalesef bu konularda ortalamaların altında kalırken, ülkeler sıralamasında da sonlarda yer almaktadır. Bir ülkede okuma becerilerinin gelişimi, matematik ve fen bilgisi derslerindeki başarı oranlarının yüksekliği, o ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirleyen önemli bir etken olarak görülmektedir.

8 Öğrencilerin ülke genelinde ve uluslararası boyuttaki ölçme değerlendirmelerde beklenen seviyede başarı gösterememeleri, PISA, TIMMS, PIRLS vb. uluslararası sınavlarda kötü sonuçlar almaları, okullarımızda uygulanan müfredat ve pedagojinin yetersizliği ve başarısızlığını göstermektedir. Yetkililerce küresel bir dünyada sürdürülebilir bir kalkınma ve rekabet gücü oluşturmak için öğretim programlarının yeniden tasarlanmasının zorunluluk oluşturduğu ifade edilmiştir. Devamlı bir değişim halindeki dünyayı takip edebilmek, tüm dünyada üretilen bilgi ve birikime ulaşıp kullanabilmek, üretim becerilerine sahip olabilmek ve bu becerilerin kazanılıp yaşam boyunca sürdürülebilmesi için, ezbere değil bilgi üretimine ve üst düzey düşünme becerileri kazandırmaya dayanan çağdaş bir sisteme ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. Eğitimde niteliği artırmak, bilimsel ve teknik gelişmeleri eğitime uyarlamak, eşitlik ve demokrasiye uygunluk, öğrencide merak ve isteği uyandırmak, çocukların yaş ve gelişim seviyesine uygun olmak, bireylerin yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, işbirliği yapma, kendini ifade edebilme, iletişim kurabilme, girişken olma vb. becerilerini artırmak ve geliştirmek amacıyla öğretim yılından itibaren ülkemizin tüm ilköğretim okullarında, öğretimin nasıl yapılacağından çok öğrenmenin nasıl gerçekleştiği üzerinde duran, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımının ve bilgiyi yapılandırmasının temel alındığı yapılandırmacı yaklaşıma geçildi. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programlarının uygulayıp sonuçlarını yayınladığı Ülkelerarası Karşılaştırmalı Öğrenci Başarısını Değerlendirme anket sonuçlarındaki düşük seviyemiz eğitim sistemimize güveni de sarsmaktadır. OECD ülkelerinin her bakımından gerisinde kalan başarımız, ortalamalardan da epey düşük düzeydedir. Ülkemizde 6-18 yaş çocuklarına eğitimin zorunlu olduğu göz önüne alınırsa, 66. ayına girmiş 6 yaşındaki çocukların temel eğitim alan ilkokulun 1. sınıfına başlama zorunluluğu (Hatta aylık çocukların da isteğe bağlı olarak 1. Sınıfa kayıtları alınabiliyor), PISA nın yaptığı değerlendirmelerin düşük çıkmasına neden olmaktadır. Bugün PISA, TIMMS, PRİLSS değerlendirmelerinde çok yüksek sonuçlar aldığı görülen bazı ülkelerde, çocuklar zorunlu temel eğitim olan ilkokula 7 yaşında başlamaktadırlar. PİSA, TIMMS, PRİLSS uygulamalarının sonuçlarının ayrıntılı bir değerlendirme yapılmadan ilan edilmesi, ülkemizdeki eğitimin niteliğinin çok düşük bir seviyede bulunduğu algısına da yol açmaktadır. Ülkelerinin sonuçlarına göre sonucu beğenmeyen bazı gelişmiş ülkeler bile, sonuçları analiz etmeden önce, çocuklarının zihin kapasitesi ve öğrenme seviyesi konularında telaşa ve endişeye düşmekteler. Oysa gelişmiş ülkelerde de, bizim ülkemizde de sorun öğrencilerin ahmaklığı, aptallığı, yetersizliği, yeteneksizliği değil, eğitim sisteminin yanlışlarından kaynaklanmaktadır. Müfredatın sınıfta yeterince uygulanmaması, sınıf ve kademe geçme standartlarındaki yanlışlar, öğrencilerin temel bilgi ve becerilerden yoksun olmaları vb. sistem sorunlarından kaynaklanmaktadır.

9 Bilgi çağı, bilgi toplumu gibi çok yüceltilen kavramların toplumları bilgi ve bilim anlayışı konusunda yüzeysel gelişmeye yönlendirdiği, bilgilerin derinlik ve yüksekliğinin, bilgiyi hayata aktarmanın pek önemsenmediği günümüzde, PISA, TIMMS, PRİLSS ın öğrenilen bilgilerin hayata aktarılmasını ölçmesi aslında sevinilecek bir durum. Asıl endişe etmemiz gereken husus; bizim gibi geleneğindeki bilgi ve bilim anlayışıı yüzeysel değil, derinlikle ve yükseklikle özdeşleşen, hayata aktarılamayan bilgiyi ve bilimi önemsiz, hatta gereksiz sayan bir ülkenin, uyguladığı müfredat ve eksik eğitim anlayışı sebebiyle öğrencilerinin başarı düzeyinin, PİSA, TIMMS, PRİLSS ın ölçümlerinde çok geride kalmasıdır. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1-PISA, TIMMS, PRİLSS gibi uluslararası öğretim seviyelerini ve niteliklerini ölçen organizasyonlar, daha çok eğitimin bilgiye ulaşım ve bilgiyi yaşamda kullanım oranını ölçmektedirler. Müfredat ve ders saati yoğunluğumuz bu ölçümlerde sıralamanın en sonunda yer almamıza neden oluyor olabilir. Bilgiyi kullanmanın; sentez, analiz yapabilme, aklını kullanabilme becerisi ve bilinciyle ilgisini gözden kaçırıyor olabiliriz. Yoğun bilgi yükleme çabası, bilgiyi kullanma, yaşama aktarma konusundaki gevşekliğimiz ve geriliğimizin nedeni de olabilir. Bu konu ve buna benzer konuları yeniden düşünmemizin, konuşmamızın, tartışmamızın yararlı olacağı kanaatindeyiz. 2-PİSA, TIMMS, PRİLSS ın sonuçları, okullarımızda öğrenciye sunduğumuz ve ölçtüğümüz müfredatı değerlendirmemektedir. Ya biz PİSA, TIMMS, PRİLSS ın ölçtüğü konuları müfredatımıza koyacağız ya da şu andaki müfredat ile eğitim alan çocukların seviyesini bu uluslararası projelerin kriterlerime ve sonuçlarına göre değerlendirmeyeceğiz. Bu ölçüm ve değerlendirme doğru ve adil olamayacağı için, müfredatımızın hangi tarafının sorunlu olduğunu da buna göre tespit etmemiz mümkün olamaycaktır. 3-PISA, TIMMS, PRİLSS değerlendirmelerinde ülkemizin başarı düzeyini yükseltmek amacıyla öğretim yılından itibaren tüm ilköğretim okullarında geçilen yapılandırmacı yaklaşımla düzgün bir eğitim ve öğretimin yürütülebilmesi için, öncelikle öğretmenlerin bu yaklaşımı bilmeleri ve bunun başarılı olacağına inanmaları gerekir. Bunu sağlamak için öğretmenlerin bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yeterince yapılması gerekir. Bu konuda gerekli çalışmalar yeterince yapılmamıştır. 4-Ülkemizin uluslararası ölçümlerdeki geriliği, başarısızlığı, üniversitelere ve liselere giriş sınavlarının sonuçlarında da görülmektedir. BU sonuçlar hem okuma becerilerinde hem de matematik ve fen bilgisi alanlarında yetersiz olan çok sayıda öğrencimizin olduğunu göstermektedir. Sıfır puan alan, hatta sıfırın alında puan alanların sayısı da çok fazladır. Her bir dersin sorularını doğru cevaplayanların sayısının ortalaması da maalesef çok düşüktür. Tüm ölçümlerde ülkemizin öğrencilerinin temel akademik bilgi ve becerilerden yoksun olduğu söylenebilir. Bunun birçok nedeni vardır ve bu sonuçlar ilgililerce mutlaka akademik düzeyde araştırılıp değerlendirilmelidir.

10 5-PISA, TIMMS, PRİLSS raporlarında öğrencilerimizin okuma beceri düzeylerinin düşük çıkmasının önüne geçmek için alınması gereken önlemlerin en önemlisi, okullarda bu konuda özel projeler hazırlamak ve uygulamaktır. Öğrenciye okuma sevgisi aşılamak, düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuduğunu anlama seviyesini yükseltmek için öğretmen ve velilerin özel çaba göstermesinin yanında, devletin de bu konuda özel teşvik yolları geliştirmesi gerekiyor. 6-Öğrencilerin okulda veya okul dışında hayatını yaşarken ihtiyaç duyduğunda edindiği bilgileri kullanabilmesi, bilginin kalıcılığını sağlayan etkinlikler yapmasıyla mümkündür. Yaşama aktarılmayan bilgi insan için yüktür. Önemli olan öğrenilenlerin, edinilenlerin içselleştirilmesi ve kendiliğinden davranışa yansımasıdır. Düşünceler ancak böylece gelişme gösterir, daha kolay öğrenilir. Bunun için öğrencileri deney etkinlikleri içine çekmek ve onlara yeteneklerine göre çalışabilme fırsatı vermek gerekir. 7-Okullar öğrencilere bilginin kaynağını tanıtırken, bilgiyi nasıl elde edeceklerini, edindikleri bilgileri nasıl değerlendireceklerini ve problem, sorun çözmek için bunları nasıl kullanacaklarını öğretmek zorundadırlar. Öğretmenlerin, öğrencilerin ilgisini çeken yeni yaklaşımlar geliştirmeleri, meraklarını uyandırmaları, dikkatlerini çekmeleri, öğrencilerini akıllarını kullanmaya zorlamaları gerekmektedir. Öğretmenlerin uygulayacakları metot, teknik ve stratejiler de öğrenciyi merkeze almalıdır. Öğrencilerin derslerde ve günlük yaşamlarında aktif olmaları sağlandıkça, öğrenmeyi başarmaları ve öğrenme yollarını geliştirmeleri, edindikleri bilgilerin kalıcı olması, içselleştirmesi ve sahiplenmesi de kolaylaşacaktır. 8-Proje tabanlı ve probleme dayalı öğrenmede öğrenciler aktif olarak akıllarını kullanmaya zorlanmalarının yanında, çözüm üreticilik erdemine sahip olmanın zevkini tadacaklardır. Şiddet, çatışma, zorbalık gibi erdemsizliklere başvurmadıkları gibi uzlaşma ve uyumlu olma yolunu arayarak doğru çözüme ulaşacaklardır. 9- Her yönüyle büyüyen, gelişen ve güçlenen, 2023 yılında Dünya da en gelişmiş 10 büyük ülke arasına girmek hedefi olan Türkiye nin, 90 yıldır pek değişmeyen resmi ideolojinin gölgesinde oluşan ve yürütülmeye çalışılan Türk Eğitim Sistemi ile hedeflerine ulaşması pek mümkün görünmemektedir. Düzgün işleyen (Adil) Yönetim Sistemi; entelektüel gelişme, kalkınma ve ekonomik büyüme, nitelikli eğitim almış, iyi yetişmiş insan gücü ile gelişmiş toplum yapısı ve iş piyasası arasındaki uyumla doğru orantılı olarak gerçekleşebilir. Gelişmiş ülkeler, uluslararası rekabette başarılı olmak için eğitime yatırım yaparlarken, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ise geri kalmışlıklarının nedeni olarak Eğitim Sistemlerinin yetersizliğini dile getirip, ancak bu yetersizliği gidermek için çaba gösterebilmektedirler.

11 10-Eğitimle ilgili sorunlar ve çözüm arayışları bütünüyle son bulmaz. Ancak Eğitim Sistemimizle ilgili temel sorunların şu ana kadar bitmiş olması veya birkaç küçük sorunun çözümünü tartışır olmamız gerekirdi. Düzgün işleyen bir sistem bilimsel ve teknolojik konulardaki yeniliklerden ve gelişmelerden kaynaklanan olası yeni sorunları yapısal ve işlevsel küçük düzenlemelerle çözebilir. Ama ülkemizin eğitim sisteminde en baştan beri giderilmesi gereken yapısal ve işlevsel sorunlar zamanında çözülemediği için günden güne büyümekte ve daha da çözülemez hale gelmektedir. Cumhuriyetin 100. yılına yaklaştığımız bu dönemde PISA, TIMMS, PRİLSS v.b uluslararası projelerin sonuçlarını da dikkate almak suretiyle köklü ve radikal bazı kararlar alarak Eğitim Sistemimizi çağa uygun yapılandırmak sağlamak zorundayız. 11-Bilginin çoğaldığı, çeşitlendiği, bilgiye ve bilgi kaynaklarına erişimin hızlandığı, iletişim ve ulaşım araçlarının neredeyse hayatın her alanını kuşattığı günümüzde bireyin dünyaya açılması, dünyanın gelişmelerinden kısa zamanda haberdar olması da kolaylaşmıştır. Eğitim Sistemimiz bu gelişmelere paralel olarak bireyin bilgiye ulaşmasına, yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak şekilde yapılanmalıdır. 12-İlköğretimde eğitimin niteliğinin bölgelere göre farklılıklar gösterdiği,, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı raporlarda da vurgulanmaktadır. Bu sorun genellikle müfredat ile ilişkilendirilmektedir. Oysa müfredat değişikliklerinden sonra da bu sorunun çözülmediği her zaman gözlenmektedir. Verilen eğitimin niteliğinin ölçüldüğü ölçme araçları ile eğitim ve öğretim arasında bir uyum sorunu olduğu göz ardı edilmemelidir. Eğitim sisteminin mükemmel amaçları olsa bile, bu amaçlar ile sınıftaki eğitim-öğretim ve ölçmedeğerlendirme arasında uyum yoksa eğitim-öğretimin etkinliği ve verimliliği konusunda her zaman sorunlar ortaya çıkar. Amaçlar okulda, sınıfta ders öğretimine yansımıyorsa ve ölçmedeğerlendirmede sınıftaki ders esas alınmıyorsa zaten orada sistemli bir eğitim-öğretimden söz edilemez. Neredeyse öğrencilerin tamamının yeterli bilgi ve beceriler kazanmadan bir üst sınıfa geçirildiği sınıf geçme uygulaması, eğitimin niteliğini de düşürmektedir. Öğrenci bu yüzden bir üst sınıfta da -temel bilgileri ve becerileri önceden kazanamadığı içinzorlanmakta, ama yine sınıf geçmeye devam etmektedir. Bu şekilde bir yandan üst sınıflardaki eğitim-öğretimin seviyesi düşerken, bir yandan da okuldan mezun olanların seviyesi düşmekte ve bu durum genel olarak eğitim sisteminin niteliğinin düşüklüğü olarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde ilkokuldaki sorunlar ortaokula, ortaokuldaki sorunlar liseye, lisedeki sorunlar da üniversitelere yansımakta, taşınmaktadır. Sınıf geçişlerinde ve kademe geçişlerinde görülen bu sorunlar hayatın her kademesine, çalışma hayatına da yansımaktadır. 13-Türk Eğitim Sistemindeki işlevsel nitelik sorunu genellikle öğrencilerin bildiklerini uygulayamamaları, kullanamamaları olarak algılanır. Aslında sorun bununla birlikte ve bunun da ötesinde, öğrencilerin temel bilgi ve becerileri elde etmeden, edemeden mevcut sınıf geçme uygulamalarına göre bir üst sınıfa veya bir üst okula kolayca geçmelerine izin verilmesidir. PISA, TIMMS, PRİLSS v.b uluslararası değerlendirme kuruluşlarındaki kriterler ders ve üst sınıfa geçme ilgili veriler içermemektedir. Özellikle kitap okuma, matematik ve

12 fen eğitimi konularında niteliği artırıcı tespitler yapmaktadır. Uluslararası kuruluşların bu önerilerini Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri iyi değerlendirip sınıf ve kademe geçiş kriterlerini düzenlerken gereğince yararlanmalıdır.

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ ULUSLARARASI DÜZEYDE DEĞERLENDİREN PROGRAM: PISA

ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ ULUSLARARASI DÜZEYDE DEĞERLENDİREN PROGRAM: PISA ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ ULUSLARARASI DÜZEYDE DEĞERLENDİREN PROGRAM: PISA Bilginin hızla değiştiği günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, her

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında TÜRKİYE VE PİSA Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan biri PISA 2015 sonuçları açıklandı. Türkiye'nin fen, matematik ve okumada 2003'ten beri

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Türkiye de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz.

Türkiye de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz. Türkiye de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu dosyada size, eğitim sisteminin öncelikli gördüğümüz ihtiyaçlarını

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU T.C. SAKARYA İLİ PAZARKÖY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKA NOTU Mart2012 N201217 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu ÖZENÇ 1 Analist, Ekonomi Etütleri Selin ARSLANHAN MEMİŞ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Yeni Milli Eğitim Kanun

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

PISA SONUÇLARI VE OKUL DÜZEYİNDE YAPILABİLECEKLER. Sadegül AKBABA ALTUN

PISA SONUÇLARI VE OKUL DÜZEYİNDE YAPILABİLECEKLER. Sadegül AKBABA ALTUN PISA SONUÇLARI VE OKUL DÜZEYİNDE YAPILABİLECEKLER Sadegül AKBABA ALTUN akbabas@baskent.edu.tr Hatırlatma PISA ülkeler empoze edilen bir şey değil tercihtir. PISA okul sistemindeki eşitlik, adalet ve etkililiği

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Aralık 2010 PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme Türkiye puanını

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM SANATSAL MOZAİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Ülkemizde sanat ve tasarım sektörü, gerek yaratılan

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN PISA 2012 SONUÇLARI:YARATICI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ BAŞLIKLI OECD RAPORUNUN TÜRKİYE LANSMANI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN PISA 2012 SONUÇLARI:YARATICI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ BAŞLIKLI OECD RAPORUNUN TÜRKİYE LANSMANI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN PISA 2012 SONUÇLARI:YARATICI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ BAŞLIKLI OECD RAPORUNUN TÜRKİYE LANSMANI AÇILIŞ KONUŞMASI 08 Mayıs 2014 TÜSİAD Genel Merkezi, İstanbul

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dış Ticarete Giriş LOJ 209 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

RKOR ZZRIAKLI NLPAPKNL EV RKAMŞAILALY

RKOR ZZRIAKLI NLPAPKNL EV RKAMŞAILALY T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENLİK PROGRAMLARIMERKEZİ BAŞKANLIĞI GRUNDTVIG PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ RKOR ZZRIAKLI NLPAPKNL EV RKAMŞAILALY Mustafa ERDOĞAN TEMATİK TOPLANTI 08-11 Aralık 2013

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Yeni Sınav Sisteminin Kuralları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Eğitimin doğasında var olan değişim

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı