Siroz komplikasyonlarına yaklaşım. Hazırlayan:Dr. Tuba Taslamacıoğlu Duman 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siroz komplikasyonlarına yaklaşım. Hazırlayan:Dr. Tuba Taslamacıoğlu Duman 2011"

Transkript

1 Siroz komplikasyonlarına yaklaşım Hazırlayan:Dr. Tuba Taslamacıoğlu Duman 2011

2 Siroz, kronik karaciğer hastalığının son evresidir. Siroz tüm karaciğer dokusunu kapsar ve geri dönüşümsüzdür. Fibrosiz ve normal yapının yerini anormal nodüllere bırakması ile karakterize diffüz bir süreçtir.

3 Epidemiyoloji Kronik karaciğer hastalığı/siroz dünya geneli prevelans:100 / 100,000 Dünyada her yıl 800,000 insan sirozdan ölmektedir. Mortalide 12.sırada Cecil medicine 23. baskı

4 Etyoloji Kronik viral hepatitler Alkolizm Non-alkolik steatohepatit Otoimmün hepatit Bilier Siroz Kalıtsal metabolik karaciğer hastalıkları Kardiyak siroz Venöz akım bozukluğu İlaç kullanımı Kriptojenik siroz

5 Klinik bulgular Sirozlu hastalarda klinik bulgular karaciğer hücre yetersizliğine bağlı yada portal hipertansiyona bağlı olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.

6 Klinik bulgular Karaciğer yetersizliğine bağlı gelişen belirti ve bulgular konfüzyondan komaya kadar giden nörolojik bulgular sarılık asit ayak bileklerinde ödem anemi kanamaya eğilim hiperöstrojenizm bulguları (arteryel örümcek, jinekomasti, testiküler atrofi, vücut kıllarında azalma, palmar eritem) Portal hipertansiyona bağlı gelişen belirti ve bulgular özofagus varisleri Splenomegali - hipersplenizm (anemi, trombositopeni, lökopeni) asit kaput meduza

7

8 siroz Portal hipertansiyon Karaciğer yetersizliği asit Varis kanaması ensefalopati ensefalopati sarılık SBP HRS

9 Sirozun klinik sınıflaması Kompanse Dekompanse (Asit, ensefalopati, sarılık, varis kanaması )

10 Prognoz

11 Siroz komplikasyonları Asit Varis kanaması Spontan bakteriyel peritonit Hepatorenal sendrom Hepatik ensefalopati Hepatopulmoner sendrom Hepatosellüler karsinom

12 Asit Sirozun en sık görülen komplikasyonudur. Portal hipertansiyon gelişen sirotik hastalarda peritoneal boşluk içinde sıvı toplanması ile karakterizedir. Sirozda asit tipik olarak yüksek serum-asit albumin gradienti ve düşük protein içerir.

13

14 Asit tedavisi Tuzsuz diyet Yatak istirahati Diüretikler Spironolakton: mg/gün dozunda başlanarak 400 mg/gün e kadar arttırılır. Furosamid: 40 mg/gün dozunda başlanır, maksimal doz 160 mg/gün dür. Parasentez Peritoneo-venöz shuntlar %10 hasta tedaviye yanıt vermez (refrakter asit) Karaciğer transplantasyonu,boşaltıcı parasentez (6 to 8 g/l), TIPS (transjuguler intrahepatik portosistemik şant) LVP tolere edilemezse, Peritoneovenöz şant (LeVeen), Mitodrine

15 Spontan bakteriyel peritonit Sirozun en yüksek mortaliteye sahip komplikasyonlarından birisidir. Asit sıvısının sepsis veya lokal bir enfeksiyon odağı olmaksızın gelişen bakteriyel enfeksiyonudur. Kültürde bakteri üretilmesi ve asit sıvısında mm³ de 250 den fazla PMNL bulunması tanısaldır.

16

17 SBP izole edilen etkenler

18 SBP Tedavisi 1-2 gr IV sefotaksim( 8-12 saatte bir,minimum 5 gün) Ofloksasin yada IV diğer gram negatif enterik bakteriler etkili antibiyotikler 1 yıl içinde rekürrens %70 Treatment and prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis AuthorBruce A Runyon, MDSection Editor Marshall M Kaplan, MD Deputy Editor Peter A L Bonis, MD

19 Hepatorenal sendrom HRS, ağır karaciğer hastalığı zemininde gelişen ve progresif oligüri ile seyreden fonksiyonel akut renal yetersizlik olarak tanımlanabilir. Tip 1 2 haftadan daha kısa sürede kreatininin 2 kat artarak 2.5 mg/dl nin üzerine çıkması yada klirensin %50 azalarak 20 ml/dk nın altına inmesi Tip 2 Tip 1 kriterlerini karşılamaması

20 Hepatorenal sendrom Majör kriterler Kreatinin > 1.5 veya KK <40 Şok, enfeksiyon, dehidratasyon, nefrotoksik ilaç kullanımı olmaması Diüretikler kesildikten ve 1.5 L plazma genişleticiden sonra fonksiyonlarda düzelme olmaması Proteinüri < 500 mg ve obstrüktif üropati yada parankimal hastalık olmaması Minör kriterler Diürez <500 ml İdrar sodyumu <40 İdrar osmalalitesi > plasma osmalalitesi Hematüri <50/büyük büyütme alanı Serum sodyumu <130

21 Tip 1 HRS Olguların bazısında spontan veya herhangi saptanabilir presipite edici faktör yoktur. Hastaların çoğunda bazı terapötik girişimsel işlem veya komplikasyonlar ile kronolojik ilişki vardır. En sık sebep spontan bakteriyel peritonittir Plazma genişletici kullanılmadan büyük volüm parasentez yapılan hastaların yaklaşık %10'unda HRS Tip I geliştiği bildirilmektedir.

22 Tip 2 HRS Orta derecede ve yavaş GFR azalması (serum kreatinin genellikle 2mg/dl'den daha azdır) ile karakterizedir. Genellikle relatif olarak hepatik fonksiyonları korunmuş hastalarda gelişir. Bu tipte ana klinik sonuç diüretik dirençli asittir.

23 Hepatorenal sendrom tedavisi Albumin (1. gün 1 gr/kg, sonrasında gr) Vasopressin analogları ( Terlipressin (GLYPRESSIN Flakon ( 2 mg ıv bolus +4-6 saatte bir 1-2 mg) )- ornipressin ) + albumin Mitodrin + okreotid (SANDOSTATIN 0,1 MG 5 AMPUL ) Yapay hepatik destek ve RRT The MARS System, Prometheus, Single-pass Albumin Dialysis Transplantasyon TIPS

24 Varis kanamaları Gastroözefageal varisler sirozlu hastaların % ında gelişir. Sirozda total mortalitenin yaklaşık % 15-20'sini özefagus varis kanamalarına bağlı ölümler oluşturur. En yüksek kanama riski ilk 6-12 ay içindedir ve ilk kanamadan sonra %40-50'si ölür. Teşhisten sonraki ilk yıl içinde varislerin yaklaşık % 30 u kanar. İlk kanamadan sonra tekrardan varis kanaması geçirme riski bir yıl içinde % dir. İlk kanama atağında prognoz hastanın Child derecesine bağlıdır

25 Varis kanamalarında kanamayı kolaylaştıran faktörler Hepatik venöz basınç gradienti >12 mmhg İntravasküler kan volümünün artması İntraabdominal basınç artışı Dekompanse karaciğer hastalığı Nütrisyonel durumun kötü olması Koagülopati NSAID lerin kullanımı

26 Varis kanamaları Risk faktörleri: Hepatik venöz basınç gradienti >12 mmhg Kollaterallerin anatomik özelliği Varis içi basınç yüksekliği Varis duvar gerilimi Varislerin büyüklüğü Varis yüzeyinin özellikleri Karaciğer hastalığının ağırlığı

27 Varis kanamalarında izlenecek yol Riskin saptanması Kanama öncesi proflaksi Varis kanaması tedavisi Tekrar kanama gelişmesinin önlenmesi

28 Varis kanamalarında akut yaklaşım Hipovoleminin düzeltilmesi Kanamanın hemen durdurulması Erken tekrar kanamanın önlenmesi Kanamaya bağlı komplikasyonların önlenmesi Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasının önlenmesi

29 Varis kanamalarına akut yaklaşım Genel tedbirler ve şokla mücadele Kan transfüzyonu Antibiyotik tedavisi Balon tamponadı Endoskopik girişimler Skleroterapi Band ligasyonu

30 Kanama nükslerini önleyici tedavi Band ligasyon Skleroterapi Beta blokerler Cerrahi şant TIPS KC transplantasyonu

31

32

33 Hepatik ensefalopati Akut yada kronik karaciğer yetersizliği zemininde ortaya çıkan, bilinç, davranış bozuklukları ile kişilik değişiklikleri ve nörolojik bulgularla karakterize, bir nöropsikiyatrik sendromdur.

34 Hepatik ensefalopati Klinik bulgular: Kişilik değişiklikleri Entellektüel fonksiyonlarda bozulma Konuşma bozukluklar; yavaş ve monoton konuşma Flepping tremor (asterixis) Ataksi ve İntensiyonel tremor; genellikle bilateral ve hareket halinde Fetor hepatikus

35 Ensefalopatiye götüren nedenler Enfeksiyon GİS kanama Elektrolit dengesizliği Aşırı protein alımı Alkol, sedatifler Cerrahi Dehidratasyon Kabızlık Cerrahi şant yada TIPS

36 Hepatik ensefalopatinin derecelendirmesi Evre 1: Hafif konfüzyon ve koordinasyon bozukluğu vardır Evre 2: Flapping tremor ve kişilik değişiklikleri vardır Evre 3: Hasta uykuya eğilimlidir Evre 4: Koma

37 Hepatik ensefalopati tedavisi Altta yatan neden tedavi edilir. Protein kısıtlanır. Laktüloz verilir. Tedaviye yanıt az ise barsaklardaki bakteri yükünü azaltmak için antibiyotik (neomisin,metronidazol, rifaksimin) ilave edilir. Ciddi refrakter olgularda acil transplantasyon gereklidir.

38 Hepatopulmoner sendrom ve portopulmoner hipertansiyon Hepatopulmoner sendrom tanı kriterleri Kronik karaciğer hastalığı Genellikle PHT ile komplike ( siroz olsun veya olmasın) Arteriyel hipoksi: PaO2<60mmHg, AaO2 gradienti>15mmhg İntrapulmoner vasküler dilatasyon: Pozitif kontrast ekokardiyografi 99mTcMAA akciğer sintigrafisinde ekstrapulmoner radioizotop tutulumu

39 Portopulmoner hipertansiyon tanısı Pulmoner kapiller kama basıncının 15 mmhg nın altında olduğu bilinen durumlarda, sağ kalp kateterizasyonu ile ortalama pulmoner arter basıncının 25 mmhg nın üstünde saptanması ile konulur.

40 Hepatopulmoner sendrom tedavisi HPS tek gerçek tedavi karaciğer transplantasyonudur.

41 Hepatocellüler kanser Yılda % 3 hastada görülür Hepatit B-C ve hemakromatoziste risk fazla Dekompanzasyon durumunda akla gelmeli Semptomlar :Ağrı, erken doyma, obstrüktif sarılık ve kitle Paraneoplastik sendromlar : eritrositoz, hiperkalsemi, hipoglisemi, diare

42 HCC prognozu etkileyen faktörler Tümörün büyüklüğü Büyük tümörler prognoz kötüdür ve yalnızca palyatif tedavi söz konusudur. Küçük tümörlerde çeşitli tedavi modaliteleri ile kabul edilebilir bir 5 yıllık yaşam oranı sağlanabilmektedir Tümör sayısı Tümörün karaciğerdeki dağılımı ve lokalizasyonu Zeminde siroz olup olmaması Genel olarak 5 yıllık sağ kalım oranı çok düşük olup %3-5 arasındadır.

43 HCC tanısı Alfa-fetoprotein: Sensitivitesi hepatoselüler karsinoma insidansının yüksek olduğu toplumlarda %80-90, düşük olduğu toplumlarda %50-70 arasındadır. AFP serum konsantrasyonu 500ng/mL (500 μg/l) dan yüksek ise diagnostiktir, Bazı hepatoselüler karsinomalar AFP üretmezler ve bu nedenle serum AFP düzeyleri normal bulunur.

44 Ultrasonografi Sensivitesi % 80, spesifitesi % 95 dür. Bilgisayarlı Tomografi BT' nin sensitivitesi düşük olup % 56 civarındadır. Kontraslı spiral BT 1 cm'den küçük tümörlerde sensiviteyi arttırır (%87) Manyenik Rezonans görüntüleme (MRI), Kontrast MR'ın sensivite % 92'e kadar çıkarılabilir ancak küçük tümörlerin tanısı için tercih edilmez. Hepatik anjiografi: Tanı için yararlıdır fakat esas olarak cerrahi rezeksiyon, kemoembolizasyon, intraarteryel kemoterapi planlanıyorsa hepatik arteryel anatomiyi saptamak için yapılır. Laparoskopi: Peritoneal ve diğer ekstrahepatik yayılımı saptamak için kulanılabilir.karaciğerin tümörsüz ve/veya sirotik kısmlarının görülmesi ve direk görüntü altında biyopsi alma olanağı vardır

45

46

47 Teşekkürler

Karaciğer Sirozunda Hasta Takibi ve Klinik Sorunlar

Karaciğer Sirozunda Hasta Takibi ve Klinik Sorunlar İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF Doç.Dr. A.Baki KUMBASAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF Doç.Dr. A.Baki KUMBASAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF Doç.Dr. A.Baki KUMBASAR NONALKOLİK KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA MODİFİYE CHILD PUGH KLASİFİKASYONUNUN ProBNP DÜZEYİ

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

ASİT ve ASİTLİ HASTAYA YAKLAŞIM

ASİT ve ASİTLİ HASTAYA YAKLAŞIM ASİT ve ASİTLİ HASTAYA YAKLAŞIM 1 Prof.Dr.Enver Dolar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı GİRİŞ VE TANIM Peritoneal boşluk içinde patolojik sıvı toplanmasına asit denir. Asitli

Detaylı

Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 106-113. Hepatorenal Sendrom (HRS) Hepatorenal Syndrome

Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 106-113. Hepatorenal Sendrom (HRS) Hepatorenal Syndrome Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 106-113 Yılmaz ve ark. Review / Derleme Hepatorenal Sendrom (HRS) Hepatorenal Syndrome Ebru Yılmaz 1, Nida Dinçel 2, İpek Kaplan Bulut 3, Sevgi Mir 3 1 Dr. Behçet Uz Çocuk

Detaylı

DEKOMPANZE S ROZ KL N K BULGULARI

DEKOMPANZE S ROZ KL N K BULGULARI DEKOMPANZE S ROZ KL N K BULGULARI -301- Asit, spontan bakteriyel peritonit ve hepatorenal sendrom Dr. Buket Dalg ç Asit Son dönem karaci er hastal nda asit, ödem ve plevral effüzyon tarz nda s v retansiyonu

Detaylı

sağlıkta yaşam kalitesi sonuçları, klinik çalışmalar için önemli son noktaları temsil etmelidir (6). Geliştirilmiş yaşam kalite ölçekleri ile yapılan

sağlıkta yaşam kalitesi sonuçları, klinik çalışmalar için önemli son noktaları temsil etmelidir (6). Geliştirilmiş yaşam kalite ölçekleri ile yapılan 1 1. GİRİŞ VE AMAÇ Dünya Sağlık Örgütü 1947 yılında, sağlığın tanımını genişleterek, sağlığı yalnızca hastalıkların olmaması hali olarak değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

AKUT KARACİĞER YETERSİZLİĞİ

AKUT KARACİĞER YETERSİZLİĞİ AKUT KARACİĞER YETERSİZLİĞİ Sorular & Cevaplar Uz. Dr. Mustafa Serdar Cantez - Prof. Dr. Özlem Durmaz İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediyatrik Gastroenteroloji

Detaylı

KARACİĞER TRANSPLANTASYON DENEYİMLERİMİZ VE ÜLKEMİZDE KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNUN SORUNLARI

KARACİĞER TRANSPLANTASYON DENEYİMLERİMİZ VE ÜLKEMİZDE KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNUN SORUNLARI KARACİĞER TRANSPLANTASYON DENEYİMLERİMİZ VE ÜLKEMİZDE KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNUN SORUNLARI Doç. Dr. Murat Aladağ İçerik 1. Karaciğer transplantasyonunun tarihçesi 2. Karaciğer transplantasyon endikasyonları

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Gastroenteroloji/1 Gastroenteroloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Gastroenteroloji/3

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

HEPATİK ENSEFALOPATİ

HEPATİK ENSEFALOPATİ HEPATİK ENSEFALOPATİ Doç.Dr. Sait BAĞCI Tarif: Hepatik ensefalopati (HE), ciddi karaciğer disfonksiyonu olan hastalarda görülen, farklı nedene bağlı bir nörolojik ve/veya metabolik hastalık olmaksızın,

Detaylı

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Preoperatif değerlendirme Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Amaç Cerrahi girişimin yarattığı riski belirlemek ve en aza indirmektir. Bilinmeyen komorbid bir hastalığı ve cerrahi risk faktörlerini tanımak Preoperatif

Detaylı

Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer Rezeksiyonları Hepatocellular Carcinoma-Liver Resections

Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer Rezeksiyonları Hepatocellular Carcinoma-Liver Resections Derleme / Review DOI: 10.4274/haseki.1999 Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer Rezeksiyonları Hepatocellular Carcinoma-Liver Resections Sefa Tüzün, Mikail Çakır, Osman Anıl Savaş, Cihad Tatar Haseki Eğitim

Detaylı

Çocuklarda karaciğer nakli

Çocuklarda karaciğer nakli Çocuk Cerrahisi Dergisi 26(1-2):4-19, 2012 doi:10.5222/jtaps.2012.004 Editöryel Çocuklarda karaciğer nakli Orkan Ergün*, Murat Sözbilen** *Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

BUDD-CHİARİ SENDROMU. İnt.Dr.Yasemin KANDEMİR Aralık 2013

BUDD-CHİARİ SENDROMU. İnt.Dr.Yasemin KANDEMİR Aralık 2013 BUDD-CHİARİ SENDROMU İnt.Dr.Yasemin KANDEMİR Aralık 2013 Budd-Chiari sendromu (BCS) hepatik venöz çıkış akımının tıkanması ile oluşan nadir bir klinik tablodur.kitle etkisi yaratan patolojiler (tümörler,

Detaylı

Hepatosellüler Karsinomda Erken Tanının Önemi

Hepatosellüler Karsinomda Erken Tanının Önemi güncel gastroenteroloji 17/3 Hepatosellüler Karsinomda Erken Tanının Önemi Canan ALKIM Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul GİRİŞ/EPİDEMİYOLOJİ Primer karaciğer

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN HASTALARDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER UZMANLIK TEZİ Dr. CİHAT BURAK SAYIN Ankara

Detaylı

ANESTEZĠ VE REANĠMASYON

ANESTEZĠ VE REANĠMASYON T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON KARACĠĞER HASTALIKLARINDA ANESTEZĠ 723H00115 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

AKUT KARACĠĞER YETMEZLĠĞĠNĠN YÖNETĠMĠ. Doç. Dr. Dinçer Yıldızdaş Çukrova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun bakım BD ADANA

AKUT KARACĠĞER YETMEZLĠĞĠNĠN YÖNETĠMĠ. Doç. Dr. Dinçer Yıldızdaş Çukrova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun bakım BD ADANA AKUT KARACĠĞER YETMEZLĠĞĠNĠN YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Dinçer Yıldızdaş Çukrova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun bakım BD ADANA SUMMARY Acute liver failure (ALF) is a devastating clinical syndrome with a

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3K1D_5-10_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3K1D_5-10_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3K1D_5-10_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve

Detaylı