ÖZGEÇMİş VE ESERLER ıistesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİş VE ESERLER ıistesi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİş VE ESERLER ıistesi ÖZGEÇMİş Adı Soyadı: Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Unvanı: Öğrenim Durumu: ALTAN ALİM 20 NİsAN 1979 SİVAS UZMAN DOKTOR Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİvERSİTESİ 2002 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Tıpta Uzmanlık ÇOCUK CERRAHİsİ İSTANBUL ÜNİvERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2008 Fellowship BÖBREK NAKLİ ACIBADEM ÜNİvERSİTESİ, TIP 2013 FAKÜLTESİ, INTERNATIONAL HOSPİTAL, ORGAN NAKLİ BÖLÜMÜ Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.GÖr. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uz. Doktor Aön Kadın-Doğum ve Çocuk hastanesi Uz. Doktor Çocuk Cerrahisi AD GATA Ankara Uz. Doktor İnternational Hospital, Hepato-pankreatiko-biliyer cerrahi ve Organ nakli bölümü Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tez Çalışmaları : Projelerde Yaptığı Görevler: Prepubertal Sıçanlarda Beta hcg ve Testosteronun Kemik, Testis, Penis, Surrenal bez ve Beyin Üzerine Etkileri. 2006, İstanbuL. Çalışma yöneticisi.

2 İdari Görevler: Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Başhekim. Yeterlik: ı) Böbrek Nakli Uzmanlık Eğitimi; Acıbadem Üniversitesi International Hospital Organ Nakli Ünitesi, ) Deney Hayvanları Araştırmaları Uygulama ve Etik Kursu, Istanbul, 2005 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Ödüller: ı) Koroziv özofajit striktürlerinde balon dilatasyon sırasında gelişen özafagus perforasyonlarının tedavisi. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, En iyi poster presentasyonu ödülü. 2) Atrium-Vena cava inferior uzanımlı tümör trombusleri. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Onkoloji ödülü. 3) Intracaval and atrial thrombus in pediatric tumor. ıı. European Congress of Pediatric surgery, 2010, Switzerland. Best presentation award. Yabancı Dil: İngilizce (ÜDS, Ekim 2011, 71.25) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Dönem Haftalık Saati Öğrenci Dersin Adı Yıl Teorik Uvaulama Sayısı

3 ESERLER Uzmanlık Tezinin Adı ve Özeti Portal hipertansiyonlu çocuklarda gastroözofageal reflü araştırması. Amaç: Portal hiperansif hastalarda uygulanan tedavi yöntemlerinin gastroözofageal reflu ile iliskisini arastırmak. Hastalar ve Yöntem: 30 portal hipertansif hasta ırzerlnde, uygulanan tedaviye göre, 2 grup olusturularak, arastırılmıstır.grup i : Endoskopik skleroterapi uygulanmamıs olgular. 3 altgrup olusturuldu; Altgrup la: Varis kanaması olusmamıs, endoskopi muayene sonrası, takip altına alınan grup. Altgrup Ib: Splenektomi olguları;.zofagus varis kanaması olmayan, fakat hipersplenizm nedeni ile splenektomi uygulanan olgular. Altgrup le: Devaskularizasyon olguları; ani gelisen.zofagus varis kanaması nedeniyle acil sartlarda devaskularizasyon girisiminin tatbik edildiği olgular. Grup II: Endoskopik skleroterapl programında olan olgular. Grup II. 3 altgrup olusturuldu; Altgrup Ila: Sadece skleroterapi, altgrup IIb: Skleroterapi + splenektomi olguları, altgrup Ilc: Skleroterapt + devaskularizasyon olguları. Arastırma y.ntemleri olarak; a) GER kliniği ve somptomları b) Üst gastrointestinal endoskopi belirti - bulguları c) Hastane yatıslı 24 saat süreli ph metre ölçümleri kullanılmıstır. Sonuçlar: GER kliniği; Grup I, Grup II arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Endoskopi; Grup I, Grup II arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. 24-saat SUreli ph monitorizasyonu; Grup I'de ph-metre ile olguların hi.birisinde patolojik GER saptanmamıstır. Grup II: Altgrup Ila: Patolojik GER oranı 37'dir. Altgrup IIb: GER saptanmamıstır. Altgrup Ilc; patolojik GER 66'dır Tartısma: Portal hipertansif hastalarda, hastalığın doğal gidisine veya tedavi girisimlerine bağlı olarak GER olusabilmektedir. GER.zofagus mukoza harabiyetine sebep olarak varis kanama sıklığını arttırır. 24 saat surelı ph monitorizasyonu ile Grup II hastalarında, anlamlı olarak, daha fazla GER saptanmıstır. ph metre, reflu' arastırmasınd tek basına yeterli değildir. TUm portal hipertansiyon hastaları GER açısından arastırılmalı ve gerekli olan olgular tedavi edilmelidir. Uzmanlık Tezinden Yayınlanmış Makale ve Bildiriler

4 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1) Total Laparoscopic Donor Nephrectomy In Situs Inversus Totalis: A Case Report. Experimental and elinical transplantation, Volume:11, Number:2, April ıbrahim Berber, Nazim Gures, Ercument Gurluler, Altan Alim, Ulkem Cakir, Alihan Gurkan 2) Cystic Pancreatic Lymphangiom. Rare Tumors, Volume 4;e27, Gures Nazim, Gurluler Ercumet, Alim Altan, Berber ıbrahim, 3) Traumatic upper cervical esophageal perforation in childhood with door handie. Annals of Pediatrics Surgery, 7:23-24, 2011 Emil Mammadov, Altan Alim, Mehmet Elicevik and Sinan Celayir 4) Self-induced penetrating rectal perforation by foreign body: an unusual event in childhood: report of a case. Annals of Pediatrics Surgery, 7:25-26, Emil Mammadov, Altan Alim, Mehmet Elicevik and Sinan Celayir 5) Manegement Of Esophageal Perforation Secondary To Caustic Esophageal İnjury İn Children. Surgery Today, volume 38, number 4, april, Mehmet Elicevik, Altan Alim, Gonca Topuzlu Tekant, Nuvit Sarimurat, ıbrahim Adaletli, Sebuh Kurugoglu, Mefkur Bakan, Güner Kaya, Ergun Erdogan.

5 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedingsl basılan bildiriler: 1) Cardiac improvement is eve n better in diabetic end stage renal patients after kidney transplantation American Transplant Congress, 2013, USA U. Cakir, ı. Berber, E. Gurluler, N. Gures, A. Alim, A. Gürkan 2) The Role of Immunesupression on Hyperulsemia and Proteinuria Affecting Graft Survival American Transplant Congress, 2013, USA U. Cakir, ı. Berber, E. Gurluler, N. Gures, A. Alim, A. Gürkan 3) Kidney Transplantation Amoloriates Cardiac Function in Diabetic Patients With End Stage Renal Dissease. ERA-EDTA 50th Congress, May 2013, Turkey. Gurluler Ercument, Gures Nazım, Alim Altan,, Cakir Ulkem, Berber ıbrahim 4) Laparoscopic Donor Nephrectomy for Pediatric Kidney Transplantation;The Short Term Results. 24th International Congress of The Transplantation Society, Berlin,2012 Alim Altan, Berber ıbrahim, Gurluler Ercument, Gures Nazim, Yakupoglu Ulkem, 5) Ischemia-Reperfusion Injury in Hypospadias Surgery After Application of Penil Turniquet. ESPU, 23th Annuals Meeting, Zurich,Sweetzerland, Surer I1hami, Padhshah Waisullah, Caliskan Bahadır, Alim Altan, Ozgurtas Caner. 6) Intracaval And Atrial Thrombus In Pediatric Tumors. lıth European Congress of Pediatric Surgery, Berne Switzerland 2010 Buyukunal S.N.Cenk, Senyuz Osman Faruk, Alim Altan, Elicevik Mehmet (Best pesentation award) 7) "Surgery in bilateral Wilms tumor". 38th Annual Conference of the International Society of Paediatric Oncology SIOP, 019 Geneva, Switzerland, Büyükünal SN Cenk, Alim Altan, İlçe Zekeriya, Elicevik Mehmet, Tekant Gonca, Emir Haluk, Söylet Yunus, Dervişoğlu Sergülen, Yıldız İnci, Danişmend Nur C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

6 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1) Laparoskopik Donor Nefrektomi Deneyimimizin Aktarılması 9. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları koordinasyon Derneği kongresi, Bursa, 2012 Gurluler Ercument, Alim Altan, Gures Nazim,Berber İbrahim, Çakır Ulkem, 2) Tek Porttan Transumblikal Donor Nefrektomi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012 Berber ıbrahim, Gurluler Ercument, Gures Nazim, Alim Altan, Yakupoglı-u Ulkem, 3) Daha Önce Karın Ameliyatı Geçirmiş Donörlerde Laparoskopik Nefrektomi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012 Berber ıbrahim, Gurluler Ercument, Gures Nazim, Alim Altan, Yakupoglu Ulkem, 4) Situs İnversus Totaliste Tam Laparoskopik Donor Nefrektomi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012 Berber ıbrahim, Gures Nazim, Gurluler Ercument, Alim Altan, Yakupoglu Ulkem, 5) Koroziv Alınımına Bağlı Mide Çıkış Obstrüksiyonu: Etken Madde ve Tedavide Değişimler 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Alim Altan, Eliçevik Mehmet, Tekant Gonca, Sarımurat Nuvit, Erdoğan Ergun, Kuruoğlu Sebuh, Kaya Güner 6) Atrium-Vena Ca va inferior Uzanımiı Tümor Trombusu. 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Alim Altan, Eliçevik Mehmet, Sarımurat Nuvit, Söylet Yunus, Şenyüz Osman Faruk, Dervişoğlu Sergülen, Yıldız İnci, Kaya Güner, Büyükünal SN Cenk. (Oncology Award) 7) ı yaş altı VUR olgularında Endoskopik Enjeksiyon Tedavisi. 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Alim Altan, Emir Haluk, Söylet Yunus, Büyükünal SN Cenk 8) Çocukluk Çağında Nadir Bir Alt Hava Yolu Tıkanıklık Nedeni: Endobronşiyal Hemangiom. 25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, GT Tekant, Eliçevik Mehmet, Alim Altan, Adeletli İbrahim, Dervişoğlu Sergülen, Tütüncü Çiğdem. 9) Prepubertal Sıçanlarda İnsan Chorionic Gonadotropin'in ve Testosteron'un Penis, Testis, Beyin, Surrenal Bezi ve Kemik Üzerine Etkileri. 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir,200? Alim Altan, Eliçevik Mehmet, Paşaoğlu Esra, Önal Hasan, Söylet Yunus 10)Koroziv özofajit striktürlerinde balon diletasyon sırasında gelişen özafagus perforasyonlarının tedavisi. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Mehmet Eliçevik, Altan Alim, Gonca Topuzlu Tekant, Nuvit Sarimurat, Ergun Erdogan, Mefkur Bakan, Sebuh Kuruoğlu, Daver Yeker. (Best Poster Award)

7 ll)avrupa Tıpta Uzmanlık Akreditasyon Çalışmalarının Uzmanlık Öğrencileri Açısından Değerlendirilmesi. 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Gökhan Gündoğdu, Reyhan Oktay, Cengiz Güney, Bekir Ayık, Şenol Emre, Rahşan Özcan, Hakan Samsum, Altan Alim, Mehmet Eliçevik. 12) Meckel Divertikülü: 280 Hastanın İrdelenmesi 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, M Eliçevik, A Alim, GT Tekant, E Erdoğan, D Yeker, N Sarımurat. 13)İnfantil Hipertrofik pilor Stenozunun 330 hastada Cerrahi Tedavisi22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, M Eliçevik, A Alim, GT Tekant, E Erdoğan, D Yeker, N Sarımurat. Konuşmacı Olduğu Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulunda Olduğu Bilimsel Toplantılar:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ŞEYHMUS KEREM ÖZEL Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1971 Doğum Yeri: Elazığ Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Yunus SÖYLET

Prof. Dr. Yunus SÖYLET Prof. Dr. Yunus SÖYLET Özgeçmiş Kişisel bilgiler, temel eğitim süreci, uzmanlık eğitimi ve çalıştığı kurumlar, yurtdışı ziyaretleri, bilimsel ve idari görevleri, ulusal, uluslar arası bilimsel yayınlar,

Detaylı

EK-4. 1. Adı Soyadı: İBRAHİM BERBER 2. Doğum Tarihi: 25.01.1966 3. Unvanı: GENEL CERRAHİ DOÇENTİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp

EK-4. 1. Adı Soyadı: İBRAHİM BERBER 2. Doğum Tarihi: 25.01.1966 3. Unvanı: GENEL CERRAHİ DOÇENTİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp EK-4 1. Adı Soyadı: İBRAHİM BERBER 2. Doğum Tarihi: 25.01.1966 3. Unvanı: GENEL CERRAHİ DOÇENTİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984-1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1987. Tıpta Uzmanlık Çocuk Cerrahisi Şişli Etfal Hastanesi 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1987. Tıpta Uzmanlık Çocuk Cerrahisi Şişli Etfal Hastanesi 1994 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kamuran Latif Abbasoğlu Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 07 Haziran 1963 E-mail: abbasoglusl@hotmail.com Medeni Durumu: Evli Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İrfan ESER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İlkokul 50. yıl ankara ilkokulu /İSTANBUL 1979-84 Ortaokul Merdivenköy Ortaokulu /İSTANBUL 1984-88 Lise Örnek lisesi

Detaylı

PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İş Ünvanı : Yunus SÖYLET : Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Yale New Haven Department of Surgery,Yale School of Transplantasyon

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Yale New Haven Department of Surgery,Yale School of Transplantasyon EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1-Adı Soyadı: ADEM AKÇAKAYA Email : drakcakaya@yahoo.com 2-Doğum Tarihi: 1966 3:Unvanı: Profesör Doktor 4-Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Yale New Haven Department

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7.

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7. EK4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alper Eken 2. Doğum Tarihi: 02.06.1979 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Tıp Hacettepe Üniversitesi 2003 Uzman Dr. Üroloji Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 Doktora/ Tıpda Uzmanlık. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji ABD

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 Doktora/ Tıpda Uzmanlık. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji ABD 1. Adı Soyadı: Enis Rauf Coşkuner 2. Doğum Tarihi: 19/01/1967 3. Unvanı: Üroloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 Doktora/ Tıpda

Detaylı

Prof. Dr. Yunus SÖYLET

Prof. Dr. Yunus SÖYLET 2014 [İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖYLET] Prof. Dr. Yunus SÖYLET Özgeçmiş Kişisel bilgiler, temel eğitim süreci, uzmanlık eğitimi ve çalıştığı kurumlar, yurtdışı ziyaretleri, bilimsel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Yabancı Dil: İngilizce (Ekim 2006 ÜDS: 71.250 puan) Öğrenim Durumu: Öğrenim Diploma

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Yabancı Dil: İngilizce (Ekim 2006 ÜDS: 71.250 puan) Öğrenim Durumu: Öğrenim Diploma ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay (KUZLU) AYYILDIZ Doğum Tarihi / Yeri: 16.12.1975 / Zonguldak Yabancı Dil: İngilizce (Ekim 2006 ÜDS: 71.250 puan) Öğrenim Durumu: Öğrenim Diploma Okul/

Detaylı

PROF. DR. YONCA NUHOĞLU

PROF. DR. YONCA NUHOĞLU Doğum Tarihi: 20 /06 / 1966 Öğrenim Durumu: PROF. DR. YONCA NUHOĞLU ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP İSTANBUL ÜNİV. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Tıpta

Detaylı

EK-4. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1999 Tıpta uzmanlık Üroloji İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005

EK-4. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1999 Tıpta uzmanlık Üroloji İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005 EK-4 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM). Adı Soyadı: Murat ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 6.08.974 3. Unvanı: uzman doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 999 Tıpta uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 29.09.1984/ ISPARTA 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Yabancı Dili: İngilizce / 61.250 5.

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 29.09.1984/ ISPARTA 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Yabancı Dili: İngilizce / 61.250 5. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sibel KİPER 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 29.09.1984/ ISPARTA 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Yabancı Dili: İngilizce / 61.250 5. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tez Başlığı: Kemik İliği Nakli Olan Malign Hastalıklı Ergenlerin Psikolojik Değerlendirmesi Tez Danışmanı: Yard. Doç. Tevfika Tunaboylu-İkiz

ÖZGEÇMİŞ. Tez Başlığı: Kemik İliği Nakli Olan Malign Hastalıklı Ergenlerin Psikolojik Değerlendirmesi Tez Danışmanı: Yard. Doç. Tevfika Tunaboylu-İkiz ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülcan Peykerli Gürsu Doğum Tarihi: 24/7/1962 Unvanı: Dr. Psikolog Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986 Y. Lisans Psikososyal

Detaylı

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemalettin CAMCI Doğum Tarihi: 01.03.1968 Doğum Yeri: Afyonkarahisar Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Üniversite Mezunu Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1981 Y. Lisans Tıpta Uzmanlık(Üroloji) Tıpta Uzmanlık(ÇocÜro)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1981 Y. Lisans Tıpta Uzmanlık(Üroloji) Tıpta Uzmanlık(ÇocÜro) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Reşit TOKUÇ 2. Doğum Tarihi: 13.12.1957 3. Unvanı: Profesör Doktor, Üroloji Uzmanı ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Görevi: İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

Prof. Dr. Emine Sevda Özdoğan (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Emine Sevda Özdoğan (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Emine Sevda Özdoğan (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları, Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan Doğum Tarihi: 09.02.1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Y. Lisans Hemşirelik Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülümser DOLGUN Doğum Tarihi: 18/01/1956 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe 1990 Y. Lisans Dermatoloji Ankara Üniv. 1995 Doktora Yar.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe 1990 Y. Lisans Dermatoloji Ankara Üniv. 1995 Doktora Yar. resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: F.Gülru Erdoğan 2. Doğum Tarihi: 21.2.1967 3. Unvanı: Yar. Doç 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe 1990 Y. Lisans Dermatoloji Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Rasmi MUAMMER Doğum Tarihi: 12 MAYIS 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve İstanbul Üniversitesi 1990-1994 Rehabilitasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MELTEM KÜRTÜNCÜ Doğum Tarihi: 16.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Cumhuriyet Üniversitesi 1995 Y. Lisans Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevil (GÜNGÖRDÜ) İNAL Doğum Tarihi: 5/4/1969 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu İstanbul

Detaylı

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1.Adı Soyadı : Gülcan Peykerli Gürsu 2.Doğum Tarihi : 24/7/1962 3.Unvanı : Dr. Psikolog 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı