ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PORTAL HİPERTANSİYON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PORTAL HİPERTANSİYON"

Transkript

1 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PORTAL HİPERTANSİYON Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi 2007

2 Normal portal ven basıncı : 7 mm Hg Portal Hipertansiyon kan akımı veya portal direnç artışı Portal ven, hepatik ven ve v. cava inferior da hidrostatik basınç artışı Portal ven basıncının mm Hg üzerinde olması

3 Portal hipertansiyon etyolojisi-1 Ekstrahepatik portal hipertansiyon (%75) prehepatik, posthepatik İntrahepatik portal hipertansiyon

4 Portal hipertansiyon etyolojisi-2 Ekstrahepatik portal hipertansiyon A. Portal ven obstrüksiyonu (prehepatik) Portal ven trombozu, splenik ven trombozu, kavernöz hemanjiom-transformasyon umbilikal enfeksiyonlar,umbilikal ven kateteriz. dehidratasyon sistemik enfeksiyonlar intraabdominal enfeksiyonlar hiperkoagulabilite durumları

5 Portal hipertansiyon etyolojisi-3 Ekstrahepatik portal hipertansiyon İnflamatuvar barsak hastalıkları Safra kanal enfeksiyonları Primer sklerozan kolanjit İntraabdominal fibröz artıklar V. porta içinde web veya diafram B. Artmış portal akım Konjenital veya akkiz arteriovenöz fistüller

6 Portal hipertansiyon etyolojisi-4 İntrahepatik portal hipertansiyon A. Presinuzoidal. Hepatosellüler hastalık (akut/kronik hepatit, Wilson Hast, TPN, alfa-1 antitripsin eks.,sarkoidoz, şistozomiasis, konjenital hepatik fibrozis, primer biliyer siroz, miyeloproliferatif hastalık, GVHD). Safra yolları hastalıkları (biliyer atrezi, kistik fibrosis, koledok kisti, sklerozan kolanjit) B. Sinuzoidal Siroz, Alkolik hepatit C.Postsinuzoidal Budd-Chiari Sendromu (posthepatik) Veno-okluziv Hastalık (intrahepatik) IVC da web, sağ kalp yetm.,konstrüktif perikardit

7 Budd-Chiari Sendromu Efferent hepatik venlerden sağ atriuma kadar olan herhangi bir yerde obstrüksiyon Progressif asit, ödem, ağrılı hepatomegali, PH bulguları, ileri dönemde karaciğer yetmezliği bulguları Çoğu vakada sebep? Tromboz, neoplazm, kollajen vasküler hastalık, enfeksiyon, travma

8 Venookluziv hastalık-1 < 0.3 mm çaplı hepatik venlerin nontrombotik, obliteratif endoflebiti Endotelin toksik ajana maruz kalmasıyla ortaya çıkar Kemik iliği transplantasyonu sonrası Total vücut ışınlaması Kemoterapi (vinkristin, doksorubisin) Pirolizidin alkaloidleri Çocukta tanı: 1. Hepatomegali 2. Asit 3. Vücut ağırlığında %5 ve üzeri artış (en az 2 si)

9 Venookluziv hastalık-2 Klinik: Ağır hepatomegali Akut hepatit tablosu, sıvı tutulumu, asit, plevral ef. Doppler US de v. porta da ters akım Hafif Orta Ağır Kilo alımı (% artış) 7± ± ±9.2 Maks. bilirübin (mg/dl) 4.7 ± ± ±15.2 Periferal ödem (%) Asit (%) gün mortalitesi (%)

10 Venookluziv hastalık-3 Tedavi: Asit tedavisi : Parasentez, diüretik, TIPS. Defibrotid : 33 mg/kg/gün maks.38.5 mg/kg/gün 4-37 gün» Kanama ve nörolojik komplikasyonlarına dikkat! N-asetilsistein mg/kg/gün, gün süreyle Laktüloz Vitamin E, glutamin İzlem: Günde iki kez vücut ağırlığı ölçümü, NH3, KcFT Protein C,S, ATIII ve psödokolinesteraz Profilaksi: Ursodeoksikolik asit, girişim öncesi normal KcFT

11 Portal hipertansiyonda patofizyoloji Portal kan akımına artmış direnç veya artmış akım Portosistemik şantlar, yüzeyel submukozal kollateraller (özefagus, mide, duodenum, kolon, rektum, periumbilikal) Portal basınçta artma Hiperdinamik sirkülasyon Taşikardi Kardiak output artma Sistemik vasküler rezistansta düşme Karaciğere giden gerçek portal kan akımında azalma

12 Portosistemik kollateralin sık görüldüğü bölgeler Yerleşim Portal dolaşım Sistemik dolaşım Klinik sonuç Proksimal mide ve distal özofagus Anterior karın duvarı Midenin koroner veni Falsifarum ligamanda umbilikal Splenik ven ven Azygos ven Epigastrik karın duvarı venleri Submukozal gastroözofageal varisler Kaput meduza Retroperitoneal dalı Sappey's Sol renal ven Genellikle yok venleri(kc,diaf Retzius veni Genellikle yok ram çevresi) Orta ve superior hemorrhoidal venler Inferior hemorrhoidal ven Bazen hemorrhoidlerle karışabilir

13 Portal hipertansiyonda klinik-1 Özefagus, mide fundus, rektumdaki varislerinden kanama Dilate kutanöz kollateral vasküler yapılar Splenomegali hipersplenizm bulguları Splenomegali Pansitopeni Hipersellüler kemik iliği Portal ven trombozunda asit olmaz.

14 Portal hipertansiyonda klinik-2 Etyolojisinde karaciğer hastalığı varsa: Sarılık Siroz stigmataları Asit Koagülopati (palmar eritem, vasküler telenjiektaziler)

15 Portal hipertansiyonda tanı Doppler ultrasonografi portal sistemde akım paterni (hepatopedal akım), portal venin çapı özefagus varislerinin saptanması kavernöz hemanjiomun saptanması Endoskopi özefagus varisleri portal hipertansif gastropati

16 Portal hipertansiyonda tedavi-1 Esas amaç varis kanamalarının önlenmesidir. Primer profilaksi Akut varis kanamasının tedavisi Sekonder profilaksi

17 Portal hipertansiyonda tedavi-2 Primer profilaksi Varisin büyüklüğüne göre İzlem (endoskopi) Nonselektif β-blokür (propranolol, nadolol)» Propranolol» Nadolol 1 mg/kg/gün KTA nı %25 azaltmalı» Propronolol veya nadolol +isosorbide-5-mononitrat (1 mg/kg/gün-iki doza bölünerek) Kistik fibrozis ve astımda dikkat! bronkospazm Skleroterapi Bant ligasyonu

18 Bant ligasyonu

19 Portal hipertansiyonda tedavi-3 Akut varis kanamasının acil tedavisi IV sıvı replasmanı Eritrosit süspansiyonu Koagülopatinin düzeltilmesi (K vit, TDP, trombosit) Nazogastrik yerleştirilmesi IV H2 reseptör blokürü veya PPI başlanması Portal venöz basıncın düşürülmesi (vazopressin/terlipressin+ nitrogliserin, somatostatin/octreotide (1 μg/kg bolus arkasından 1-5 μg/kg/saat) 40 saatte başarı %86. Varislerin endoskopik obliterasyonu (skleroterapi, bant ligasyonu,yapıştırıcı uygulaması) Sengstaken-Blakemore tüpü Acil cerrahi shunt uygulaması veya TIPS

20 Portal hipertansiyonda tedavi-4 Sekonder profilaksi β-blokür Skleroterapi (tekrarlama oranı %25) Bant ligasyonu (tekrarlama oranı %4) Disfaji, göğüs ağrısı, kanama Özefageal ülserasyon Cerrahi shunt, TIPS Striktür oluşumu Karaciğer transplantasyonu (Sirozda,Child-Pugh B-C) Aspirasyon pnömonisi Sepsis Bronkoözefageal fistül Kardiyak tamponat

21 Portal hipertansiyonda prognoz İntrahepatik portal hipertansiyonda prognoz kötü karaciğer transplantasyonu gerekir Ciddi veno-okluziv hastalık, Hepatik ven obstrüksiyonuna bağlı portal hipertansiyonda da karaciğer transplantasyonu gerekebilir Portal ven obstrüksiyonuna bağlı portal hipertansiyonun prognozu daha iyidir ve konservatif tedavi yeterlidir.

22 Nonsirotik idiopatik portal hipertansiyon (Banti Sendromu Portal hipertansiyon bulguları Hipersplenizm Karaciğer fonksiyonları normal, biyopside normal vena portada obstrüksiyon ya da kavernöz transformasyon yoktur. Multipl portosistemik kollateraller mevcut Hindistan ve Japonya da sık görülür

Lütfen cep telefonlarınızı kapatınız

Lütfen cep telefonlarınızı kapatınız Lütfen cep telefonlarınızı kapatınız PORTAL HİPERTANSİYON PROF.DR.ENVER DOLAR GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI ANATOMİ Portal sistem sindirim kanalının abdominal kısmı, dalak pankreas ve safra kesesinin kanını

Detaylı

BUDD-CHİARİ SENDROMU. İnt.Dr.Yasemin KANDEMİR Aralık 2013

BUDD-CHİARİ SENDROMU. İnt.Dr.Yasemin KANDEMİR Aralık 2013 BUDD-CHİARİ SENDROMU İnt.Dr.Yasemin KANDEMİR Aralık 2013 Budd-Chiari sendromu (BCS) hepatik venöz çıkış akımının tıkanması ile oluşan nadir bir klinik tablodur.kitle etkisi yaratan patolojiler (tümörler,

Detaylı

Gastrointestinal, Hepatik, Nutrisyonel problemler

Gastrointestinal, Hepatik, Nutrisyonel problemler Dr. Yeşim Öztürk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi BD ve Metabolizma Ünitesi, İzmir 02 Mayıs 2013, PUADER Kongresi, Antalya Gastrointestinal, Hepatik, Nutrisyonel problemler

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

Kusan Çocuk. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi

Kusan Çocuk. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Kusan Çocuk Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Kusma refleksi Vestibuler nukleus (VIII. kranial sinir) Gastrointestinal sistem

Detaylı

GEBELİKTE KARACİĞER HASTALIKLARI

GEBELİKTE KARACİĞER HASTALIKLARI GEBELİKTE KARACİĞER HASTALIKLARI Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Gebeliğe spesifik karaciğer hastalıkları İntrahepatik kolestaz Gebeliğin akut yağlı karaciğeri

Detaylı

Üst G S kanamaları, özofagusun üst kısmı ile

Üst G S kanamaları, özofagusun üst kısmı ile Güncel Gastroenteroloji Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar Emine UYSAL Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Endoskopi Ünitesi, Ankara Üst G S kanamaları, özofagusun üst kısmı ile Treitz ligamanı

Detaylı

Karaciğer Nakli Sonrası Yoğun Bakım İzlemi

Karaciğer Nakli Sonrası Yoğun Bakım İzlemi Karaciğer Nakli Sonrası Yoğun Bakım İzlemi Prof. Dr. Hamza Karabiber İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD 10. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

Detaylı

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM GASTROİNTESTİNAL SİSTEM GASTROİNTESTİNAL PROFİLAKSİ GUİDELİNE RİSKLİ HASTA Cerrahi veya travma hastası ve oral almıyorsa Kritik hasta ve oral almıyorsa Hasta İV veya oral steroid alıyorsa Hasta gastrik

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 191-198 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

GENEL CERRAHİ. YDUS Gen.Cer. / 2007. 4. Superior mezenterik arter aşağıdakilerden hangisini primer olarak beslemez?

GENEL CERRAHİ. YDUS Gen.Cer. / 2007. 4. Superior mezenterik arter aşağıdakilerden hangisini primer olarak beslemez? 1. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi kemoatraktan özelliğe sahiptir? GENEL CERRAHİ 4. Superior mezenterik arter aşağıdakilerden hangisini primer olarak beslemez? A) İnterlökin-2 B) İnterlökin-4 C) İnterlökin-6

Detaylı

KOLESTAZLI OLGULARDA CA 19-9 DÜZEYĐNĐN ANLAMLILIĞI NEDĐR?

KOLESTAZLI OLGULARDA CA 19-9 DÜZEYĐNĐN ANLAMLILIĞI NEDĐR? T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ KOLESTAZLI OLGULARDA CA 19-9 DÜZEYĐNĐN ANLAMLILIĞI NEDĐR? UZMANLIK TEZĐ DR. ERDEM TOYLAK ĐÇ HASTALIKLARI ANABĐLĐMDALI TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MURAT ALADAĞ MALATYA -

Detaylı

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013 Prof. Dr. Zeki YILMAZ 1. Pankreas başı tümörü tesbit edilen bir hastada tümörün rezektabl olup olmadığını hangi tetkikle daha iyi belirleriz?

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Çocuk Cerrahisi/1 Çocuk Cerrahisi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Çocuk

Detaylı

Karaciğer Enzim Yüksekliklerine Yaklaşım. Dr. Figen Özçay Başkent Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Ankara

Karaciğer Enzim Yüksekliklerine Yaklaşım. Dr. Figen Özçay Başkent Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Ankara Karaciğer Enzim Yüksekliklerine Yaklaşım Dr. Figen Özçay Başkent Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Ankara Çocukluk Çağında Aminotransferazlarda Yükseklik Nedenleri-1

Detaylı

Kronik Karaci er Hastal klar nda Transabdominal Ultrasonografi Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

Kronik Karaci er Hastal klar nda Transabdominal Ultrasonografi Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar Güncel Gastroenteroloji Kronik Karaci er Hastal klar nda Transabdominal Ultrasonografi Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar Sabite KACAR 1, Mahmut KACAR 2, Bülent ÖDEM fi 1, Sedef Özdal KURAN 1 TY H Gastroenteroloji

Detaylı

Hepatik Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu

Hepatik Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu güncel gastroenteroloji 16/1 Hepatik Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu Taylan KAV Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara GİRİŞ Hepatik Sinüzoidal

Detaylı

2004 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 2004 NİSAN PEDİATRİ 1-Prematürelerde periventrikülerintraventriküler

2004 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 2004 NİSAN PEDİATRİ 1-Prematürelerde periventrikülerintraventriküler 2004 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 2004 NİSAN PEDİATRİ 1-Prematürelerde periventrikülerintraventriküler kanamaların kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Arteria cerebri media Supependimal germinal matriks

Detaylı

GİS TÜMÖRLERİ. Dr. Akın Önder Genel Cerrahi AD

GİS TÜMÖRLERİ. Dr. Akın Önder Genel Cerrahi AD GİS TÜMÖRLERİ Dr. Akın Önder Genel Cerrahi AD ÖZOFAGUS TÜMÖRLERİ 1-Epitelyal Tümörler a-benign Tümörler Squamöz papilloma Adenoma b-malign Tümörler Squamöz hücreli karsinoma Adenokarsinoma Adenoakantoma

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3K1D_5-10_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3K1D_5-10_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3K1D_5-10_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

ASİT ve ASİTLİ HASTAYA YAKLAŞIM

ASİT ve ASİTLİ HASTAYA YAKLAŞIM ASİT ve ASİTLİ HASTAYA YAKLAŞIM 1 Prof.Dr.Enver Dolar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı GİRİŞ VE TANIM Peritoneal boşluk içinde patolojik sıvı toplanmasına asit denir. Asitli

Detaylı

ANORMAL YERLEŞİMLİ TROMBOZ

ANORMAL YERLEŞİMLİ TROMBOZ ANORMAL YERLEŞİMLİ TROMBOZ Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Venöz trombozlar venöz sistemde herhangi bir yeri tutabilir.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2013-01 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kalbin sol kenarını oluşturmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Arcus aorta B) Pulmoner arter C) Pulmoer arterin

Detaylı

KARACİĞER TRANSPLANTASYON DENEYİMLERİMİZ VE ÜLKEMİZDE KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNUN SORUNLARI

KARACİĞER TRANSPLANTASYON DENEYİMLERİMİZ VE ÜLKEMİZDE KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNUN SORUNLARI KARACİĞER TRANSPLANTASYON DENEYİMLERİMİZ VE ÜLKEMİZDE KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNUN SORUNLARI Doç. Dr. Murat Aladağ İçerik 1. Karaciğer transplantasyonunun tarihçesi 2. Karaciğer transplantasyon endikasyonları

Detaylı