Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Eğitim Yılı Gastroenteroloji Komitesi Sınavı. Ad, Soyad:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2012-2013 Eğitim Yılı Gastroenteroloji Komitesi Sınavı. Ad, Soyad:"

Transkript

1 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Eğitim Yılı Gastroenteroloji Komitesi Sınavı Ad, Soyad: 1) Aşağıdakilerden hangisi üst GI kanama tedavisi için yanlış ifadedir? a) Proton pompainhibötürü uygulaması asit supresyonu için önemlidir. b) Eritromisin gastric vizualizasyon için kullanılır. c) Somatostatin özellikle de varis kanamaları için ideal ajandır. d) Traneksemikasitin, antifibrinolitik etki yanında akut kanama durdurucu etkisininde olduğunun bulunması nedeniyle tedavide önemli rol oynamaktadır. e) Oktreotid, bir somatostatin analoğudur. 2) Aşağıdakilerden hangisi pankreatitde uygulanan sıvı tedavisi için yanlış ifadedir? a) Akut pankreatit tanısı alan hastalarda sıvı tedavisi başlanması tedavinin ana basamağıdır. b) Hastanın takip ve prognozunun takibinde amilaz değeri önemlidir. c) Hiperkalsemi mevcut hastalarda Ringer laktat kontrendikedir. d) Tedavi sırasında idrar çıkışı takibi önemlidir. e) Hastalık sırasında vasküler geçirgenlik artışı ve hemokonsantrasyon geliştiğinde iskemik ağrılar oluşabilir. 3) Aşağıdakilerden hangisi sarılık şikayeti ile gelen hasta için yanlıştır? a) Anamnezde transfüzyon hikayesi, dövme varlığı, nazal/iv madde kullanımı önemlidir. b) Eklem ağrısı ve myalji varlığında ilaç ilişkili patoloji olabilir. c) Sarılığa eşlik eden ani başlangıçlı sağ üst kadran ağrısı ve üşüme varlığı kolanjiti akla getirmelidir. d) Büyük ve hassas karaciğer viral hepatiti dışlar. e) Serum biluribin düzeyindeki artış hepatosellüler veya kolestaz ayrımı yaptırmaz. 4) Akut Viral hepatit B enfeksiyonu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Akut HBV hepatitte genellikle bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleri ön plandadır. b) Sağ üst kadranda hafif ağrı ve palpasyon ile hassasiyet olabilir. c) Erken dönemde elektrolit imbalansı tedavisi yeterlidir. d) INR>1.5 olan hastalar K vitamini yapılarak taburcu edilebilir. e) KC Ultrasonografisinde genellikle patoloji görülmemektedir. 5) Aktif GİS kanaması olan bir hastada varisleri olduğu biliniyor. Bu hastada kanama abondan, hasta şokta ve şuuru da bulanıklaşıyor. TA: 80/ 50, NBZ: 130/ dak, SS: 9/dk, GKS: 14. Bu hastada acilen yapılması gereken nedir? a) Blakemore- Sangstaken b) IV dammar yolu ve hidrasyon c) Entübasyon d) Acil transfüzyon e) Diltiazem IV puşe 6) Yaşlı hastadaki karın ağrısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Lökositoz ve CRP düzeylerinin yaşlı hastada daha az tanı koydurucu değeri vardır. b) 80 yaşın üzerinde olanlarda tanı geç konulursa mortalite yaklaşık %100 artmaktadır. c) Hipotansiyonu ve anormal barsak sesleri olan ve röntgende dilate ansları mevcut yaşlılarda acil cerrahi müdahale gerekir. d) Yaşlılarda ishalin olması akla en sık viral gastroenteriti getirir. e) En sık cerrahi akut karın nedeni kolesistittir.

2 7) Akut karın tablosu ile gelen hastalarda yapılan radyolojik tetkikler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mezenterik arter trombozunda kesin tanı çift kontrastlı batın BT ile konur. b) Perforasyon veya obstruksiyon şüphesi yoksa düz film yararlı değildir. c) Perforasyonu olan hastaların %20-30 unda ayakta düz film havayı gösteremez. d) Tek başına batın USG çekilmesi ayakta batın + ayakta Akciğer + lateral dekübit batın grafilerinin çekilmesinden daha duyarlıdır. e) Basit akut kolesistit tanısında USG yeterlidir. 8) Akut karın ağrısında yüksek risk gurubundan olmayan hasta gurubu hangisidir? a) Otizm b) KBY c) HIV d) Spinal travma e) Elektrik çarpması Cevap: E 9) Glasgow- Blatchford kanama skorunda aşağıdaki klinik kriterlerden hangisi yoktur? a) Konjestif kalp yetmeliği b) Ortostatizm c) Kronik karaciğer hastalığı d) Senkop e) Üremi 10) Divertikülozis ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Divertiküloziste kanama genelde ağrısızdır. b) Masif kanama atakları cerrahi müdahale olmadan geçmez. c) Reküran kanamalar aynı divertikülden oluşur. d) Divertiküller anatomik olarak en çok sol kolonda olur ama en sık sağ kolondaki divertiküller kanarlar. e) NSAID alanlarda hem kanama riski hem de morbidite artar. 11) Hepatik ensefalopati (HE) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) HE gelişimi kanda azotlu atıkların arttığını düşündürmelidir. b) Serum amonyak düzey yüksekliği HE tanısı için yeterli değildir. c) HE klinik evrelemesinde hastada asteriks varlığı en az Evre 2 olduğunu gösterir. d) Flumazenil infüzyonu HE tedavisinin ana parçasıdır. e) HE gelişmiş hastada aktif kanama yoksa faktör replasmanı gereksizdir. 12) Hepatorenal sendrom hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Hepatorenal sendrom, siroz hastasında BUN, Cr yüksekliği demektir. b) Hepatorenal sendromda böbrekler histopatolojik olarak normaldir. c) Hepatorenal sendrom akut, subakut, kronik, progresif olmak üzere 4 tiptir. d) Hepatorenal sendrom tedavisinde masif parasentez ile asit boşaltımı ön plandadır. e) Hepatorenal sendrom gelişen hastada masif diürez gereklidir. 13) Psödomembranöz kolit ile ilgili aşağıdakilerden doğrudur? a) Klinik orta şiddette olup çoğunlukla kramp, ateş görülmez. b) Hastaların genel durumu iyi olup, dehidratasyon nadirdir. c) Dışkı analizi gereksizdir, genelde sonuç alınmaz. d) Antibiyotik kullanımı sonrası 2 hafta içinde ishal kliniği ile hasta başvurabilir. e) Antibiyotik kullanırken ishal olması psödomembranöz kolit tanısını ekarte ettirir. 3

3 14) 58 yaşında bilinen KML si ve divertikülosisi olan bir kadın hasta acil servise sol alt kadran ağrısı ile başvuruyor. Vital bulguları stabil olan hastanın süreci hakkında hangisi doğrudur? a) Divertikulosisi olan hastalarda kronik karın ağrısı sık olup ekstra değerlendirme gerekmez. b) KML hastalarında karın ağrıları sık olup hastalık sürecindendir. Normal olarak değerlendirilebilir. c) Çekilen batın USG si ağrının etiyolojisini bulmak için yol gösterici olur. d) Bu hastada kontrastlı Batın BT gereklidir. e) Hastada pozitif laboratuar bulguları yoksa görüntüleme gereksiz hatta kontraendikedir. Cevap : D 15) 49 yaşında kadın hasta acil servise bulantı, kusma, epigastrik karın ağrısı şikayeti ile getiriliyor. Özgeçmişinde bilinen depresyonu ve 5 ay önce geçirilmiş kolesistektomisi ve çocukken geçirilmiş appendektomisi var. Depresyonu için 20 mg fluksetin kullanıyor. FM de sağ üst kadran hassasiyeti var. LAB: ALT: 280, AST: 220, Amilaz: 4000, ALP: 420, T. Bil: 1.9, Ca: 9.7, Trigliserid: 230, lök: Hastanın yukarıdaki tablosunun muhtemel sebebi nedir? a) Hipertrigliseridemi b) Alkol alımı c) Fluksetin kullanımı d) Safra taşı e) Hiperkalsemi 16) 10 Haftalık gebeliği olan bir kadın dış merkezden karın ağrısı ile getiriliyor. Rutin kanları alındıktan sonra yaptığınız kadın doğum konsültasyonunda acil jinekolojik ve obstetrik patoloji düşünülmüyor. Genel cerrahi bölümüne danışıyorsunuz. Ama öncesinde tanıyı koymak istiyorsunuz. Hangi tanı yöntemini seçersiniz? a) USG b) BT c) MR d) DPL e) Görüntüleme yapmam 17) Periton sıvısında spontan bakteriel peritonit tanı kriterleri nelerdir? a) WBC > b) PNL >.250 c) Gr boyamada görülmesi/ görülmemesi bakteri 18) Ülseratif kolitin bir komplikasyonu olan ve X- rayde görülebilen toksik megakolonun tanı ve tedavi yöntemi nedir? a) Kolon çapı>6 cm ve NG dekompresyon b) Kolon çapı>6 cm ve cerrahi müdehale c) Kolon çapı>4cm ve cerrahi müdehale d) Kolon çapı>4 cm ve Oral steroid tedavisi e) Kolon çapı>6 cm ve laksatif içirme 19) ERCP ne için yapılır? a) Kolanjit tanısını koyabilmek için b) Kolesistit tanısını koyabilmek için c) Safra kesesini değerlendirebilmek için d) Pankreatik kanalı değerlendirebilmek için e) Akut/Kronik pankreatit ayrımı yapmak için 20) Karın sol üst kadranda penetran kurşun yaralanması nedeniyle acil servise getirilen bir hastanın, vital bulguları stabil bulunuyor. Bu hastaya öncelikle aşağıdakilerde hangisi yapılamalıdır? a) Karın bilgisayarlı tomografisi b) Peritoneal lavaj c) Lokal yara eksplorasyonu d) Laporatomi e) Tüm abdomen USG 21) Kolanjit en sık nedeni nedir? a) Koledok taşı b) Kolanjiokarsinom c) Pankreas kanseri d) Periampuller tumor e) Kist hidadik rupture 22) Aşağıdakilerden hangisi en sık karşılaşılan üst gastrointestinal kanama nedenidir? a) Mide anjiyodisplaziler b) Özofagus varisleri c) Peptik ülser hastalığı d) Fundus varisleri e) Mallory-Weiss sendromu 4

4 23) Kronik pankreatitin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) Alkol kullanımı b) Herediter c) Travma d) Otoimmünite e) Sigara kullanımı 24) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı hastalarda kalın barsak obstruksiyonuna yol açmaz? a) Karsinoma b) Divertikülit c) Ogilve senromu d) Volvulus e) Adezyonlar Cevap: E 25) 18 yaşında erkek hasta ailesi tarafından karın ağrısı şikayeti ile acil servise getiriliyor. Karın ağrısı sorgulandığında sağ alt kadranda olduğu ve son 10 saattir devam ettiği öğreniliyor. Gelişinde ateşi 37.8 C, nabzı 80/dak. ve kan basıncı 100/60 mmhg, fizik muayenesinde batın sağ alt kadranda hassasiyet ve rebound saptanıyor. Laboratuar tetkiklerinde beyaz küre sayısı 7900/mm 3 dışında patoloji saptanmıyor. Bu hasta için bir sonraki adım ne olmalıdır? a) Ayakta direct batın grafisi b) Batın USG c) Kontrastlı batın BT d) Tanısal laparotomi e) HIDA radionuklid scan 26) Karın ağrısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Acil serviste değerlendirmede bilgisayarlı tomografi direkt grafinin yerini almıştır. b) Nedeni belli olmayan karın ağrısının tedavisinde narkotik analjejikler kullanılmaz. c) Karın ağrılı hastada Beta Hcg, kullanışlı tanısal tetkikler arasındadır. d) Akut karın ağrılı yaşlı hastada peritoneal irritasyon bulguları ve laboratuar tetkikleri daha az duyarlıdır. e) Akut mezenter iskemisinde klinik bulgular ile ağrı şiddeti uyumlu değildir. 27) Anorektal bölge hastalıkları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Prolabe olmamış internal hemoroidler için konservatif tedavi yeterlidir. b) Kronik anal fissür tedavisinde hiperbarik O2 tedavisi yararlıdır. c) Tromboze internal hemoroidlerde acil dekompresyon gereklidir. d) Akut anal fissür tedavisinde konservatif tedavi genellikle yetersizdir. e) Ağrılı eksternal hemoroidlerde tromboz formasyonu akla gelmelidir. 28) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Batın travmasında, belirgin komorbit hastalıklı yaşlılar ve ağrıyı maskeleyen bilinç değişikliği, geniş değerlendirme gerektirir. b) Alt toraksta, karında veya pelviste abrazyon veya hassasiyet olan hastalarda, FAST tetkikinde hemoperitoneum olmadan BT de yaralanma saptanabilir. c) Aksiel travma sonucu retroperitoneal yaralanmalarda, intraabdominal yaralanmayı atlamamak için seri fizik muayeneyle desteklenen 6 saat aralıklı 2 FAST muayenesi yeterlidir d) Asit maruziyetine bağlı peritoneal irritasyon bulguları erken ortaya çıkarken, ince barsak ve kolon yaralanma sonucu bakteriel içeriğin süpüratif peritonit bulguları sıklıkla geç ortaya çıkar e) Seri FM ler aynı seviyede kıdemli doktorlar tarafından yapılmalı ve en az saat sürmelidir. 29) 60 yaşında erkek hasta sağ flank bölge posteriordan delici kesici bir aletle yaralanmış. Görgü tanıkları küçük bir bıçakla bıçaklandırğını belirtiyor. Yara yeri 1 cm genişliğinde ve temiz. Yaradan hava veya kan gelmiyor, yara emici değil. Hastanın N 90/ dk, KB 128/72 mmhg, SS 24/dk. Şu haliyle hastaya en uygun yaklaşım hangisidir? a) kolonoskopi yapmak b) Baryum enemalı grafi çekmek c) intravenöz piyelogram çekmek d) seri fizik muayenelerle takip edip gidişatına göre karar vermek e) yarayı dikip ayaktan takip etmek Cevap D 5

5 30) Aşağıdakilerden hangisi kardiyak sirozla ilgili olarak doğrudur? a) AST ve ALT düzeyleri akut viral hepatitteki gibi çok yüksek seviyelere çıkabilir. b) Budd-Chiari sendromunun klinik olarak kardiyak aisrozdan ayrımı mümkün değildir. c) Siroz sebebi olabilecek konstriktif perikardit tanısında altın standart ekokardiyografidir. d) Ciddi sağ kalp yetmezliği ne kadar ağır olursa olsun gerçek bir karaciğer sirozuna yol açmaz. e) Venooklüzif hastalık kardiyak sirozla karışabilir. Cevap A. 31) 78 yaşında kadın hasta ateş, işthsızlık ve sol alt kadran ağrısı ile başvuruyor. Kabızlığı yok, ama yakın zamanda gayta da yapmamış. Lökositozu mevcut. Şikayetleri 3 gün önce başlamış ve giderek artmış. Bu hastanın tanısını koymak için yapılacak radyolojik görüntülemelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR? a) Direk grafide sıklıkla hava-sıvı seviyesi görülür. b) Perforasyon riski nedeniyle baryumlu enema yapılmamalıdır. c) BT anjiyografiyle büyük olasılıkla alt gis kanama görüntülenecektir. d) Hastanın muhtemel tanısının BT'sinde mutlaka kolon duvarında kalınlaşma olması gerekmez. e) Muhtemel patolojiyi en iyi gösterecek tetkik pelvik ultrasondur. Cevap B. 32) 25 yaşında erkek AİTK ile getiriliyor. GKS 13, karın ağrısı yakınması var ve kıvranıyor. Gelişinde KB palpasyonla sistolik 80 mmhg, ancak 2 litre sıvı ile 110/70 mmhg'a yükseliyor. N 120/dk civarında sabit. BT'de aort yaralanması ve splenik laserasyon ile batında serbest sıvı mevcut. KB BT'den sonra bir anda 70 mmhg sistolik düzeyine düşüyor. Şu aşamada ne yapmalısınız? a) kontrastlı anjiyografi b) BT tekrarı ve daha fazla sıvı yüklenmesi c) eksploratif laparotomi d) Tam kan ile acil transfüzyon e) Transözefajeal ekokardiyografi Cevap C 33) Aşağıdakilerden hangisi penetran batın yaralanmasında acil laparotomi endikasyonu değildir? a) Peritonit bulguları Cevap E b) Eviserasyon c) GİS kanama d) Batında hem giriş hem de çıkış deliği olması e) Ateş 34) Acil laparotomi endikasyonu olmayan ancak yara yeri değerlendirmesinde fasyaya penetre olduğu saptanan hastada diyafram yaralanması düşünülüyorsa aşağıdakilerden hangisi bir sonraki basamaktır? a) Abdominal BT b) Direk laparoskopi c) FAST USG ve fizik muayene ile takip d) ADBG e) PA ve lateral AC grafileri Cevap B 35) 61 yaşında erkek hasta batında şişme şikayetiyle başvuruyor. Fizik muayenede asit saptıyor ve parasentez yapıyorsunuz. Parasentez maiyinde lökosit 300/L ve %35 parçalı geliyor. Periton albümin düzeyi 1,2 g/dl, protein 2 g/dl, TG 320 mg/dl. Serum albümini 2,6 g/dl olan bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Konjestif Kalp Yetmezliği b) Periton tüberkülozu c) Peritonitis karsinomatoza d) Şilöz asit e) Bakteriyel peritonit Cevap A. 5

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_3AS_08_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3K1D_5-10_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3K1D_5-10_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3K1D_5-10_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve

Detaylı

Ölümcül Abdominal Hastalıklar (Pankreatit, kolanjit, mezenter iskemi, dış gebelik rüptürü) Doç. Dr. Cemil KAVALCI Başkent ÜTF Acil Tıp AD, Ankara

Ölümcül Abdominal Hastalıklar (Pankreatit, kolanjit, mezenter iskemi, dış gebelik rüptürü) Doç. Dr. Cemil KAVALCI Başkent ÜTF Acil Tıp AD, Ankara Ölümcül Abdominal Hastalıklar (Pankreatit, kolanjit, mezenter iskemi, dış gebelik rüptürü) Doç. Dr. Cemil KAVALCI Başkent ÜTF Acil Tıp AD, Ankara Hedefler-Sunum Akışı Akut karın ağrısı tanımı Ağrı fizyopatoloji,

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi KARIN TRAVMASI SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

AKUT KARIN AĞRISI 08.07.2013 EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Feyza AKSU ACİL TIP AD

AKUT KARIN AĞRISI 08.07.2013 EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Feyza AKSU ACİL TIP AD EPİDEMİYOLOJİ AKUT KARIN AĞRISI Dr. Feyza AKSU ACİL TIP AD Birçok hasta acil servise mide ağrısı, karın ağrısı, kramplar veya spazmlar nedeniyle başvurur. 2006 yılında acil servis başvurularının % 6,7

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ İSTANBUL KLİNİK ŞEFİ: DOÇ.DR. SEFA TÜZÜN TEZ DANIŞMANI: Uzm.DR. AHMET KOCAKUŞAK AKUT APANDİSİT TEŞHİSİNDE ALVARADO SKORU ile ULTRASONOGRAFİNİN NEGATİF LAPARATOMİ

Detaylı

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012 Giriş Abdominal travma Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 05.06.2012 Abdominal travma, kafa ve ekstremite travmasından sonra 3. sıklıkla görülür Multitravmalı hastaların %25 inde vardır ve travma kaynaklı

Detaylı

CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011

CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

OPERASYON ÖYKÜSÜ OLMAYAN BARSAK OBSTRÜKSİYONU VAKALARININ İNCELENMESİ

OPERASYON ÖYKÜSÜ OLMAYAN BARSAK OBSTRÜKSİYONU VAKALARININ İNCELENMESİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. CERRAHİ KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. İ. Sefa TÜZÜN OPERASYON ÖYKÜSÜ OLMAYAN BARSAK OBSTRÜKSİYONU VAKALARININ İNCELENMESİ ( UZMANLIK TEZİ ) Dr. Yasir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_1AS_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_1AS_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K_1AS_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

ANAMNEZ. Abdominal hastalıkların sınıflandırılmasında birkaç yol vardır

ANAMNEZ. Abdominal hastalıkların sınıflandırılmasında birkaç yol vardır Dr. Bengü MUTLU F.T.M. ACİL TIP A.D Çocuklardaki karın ağrısı değerlendirilmesi yetişkinlerinden farklılıklar gösterir Bazı karın ağrısı nedenleri her iki dönemde gözlenebilse de, bazı nedenleri yaşa spesifiktir

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 11. GRUP GASTROENTERELOJİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

GEBELİKTE AKUT BATIN Genel Bilgi: Klinik Bulgular: A. Anamnez B. Fizik Muayene Ayırıcı Tanı:

GEBELİKTE AKUT BATIN Genel Bilgi: Klinik Bulgular: A. Anamnez B. Fizik Muayene Ayırıcı Tanı: GEBELİKTE AKUT BATIN Genel Bilgi: Akut karin terimi, ağrı, hassasiyet, rijidite ile ani olarak ortaya çıkan ve acil cerrahi girişimin zorunlu olabileceği karın içi olayları tanımlamak için kullanılır.

Detaylı

Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları. dr.bülent Güzel

Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları. dr.bülent Güzel Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları dr.bülent Güzel Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları Üst GIS kanamaları Treitz ligamentinin proksimalinden kaynaklanan kanamalar olarak tanımlanır öykü,

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 11. GRUP GSTROENTERELOJİ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV SINAV SORULARI 21.03..2013 Prof. Dr. Zeki YILMAZ 1. Pankreas başı tümörü tesbit edilen bir hastada tümörün rezektabl olup olmadığını hangi tetkikle daha iyi belirleriz?

Detaylı

AKUT KARIN NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN PROGNOZUNA MANNHEİM PERİTONİT İNDEKSİ VE KARIN İÇİ BASINÇ DEĞERLERİNİN ETKİSİ

AKUT KARIN NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN PROGNOZUNA MANNHEİM PERİTONİT İNDEKSİ VE KARIN İÇİ BASINÇ DEĞERLERİNİN ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. A. Cem İBİŞ AKUT KARIN NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN PROGNOZUNA MANNHEİM PERİTONİT İNDEKSİ VE KARIN

Detaylı

KOLESTAZLI OLGULARDA CA 19-9 DÜZEYĐNĐN ANLAMLILIĞI NEDĐR?

KOLESTAZLI OLGULARDA CA 19-9 DÜZEYĐNĐN ANLAMLILIĞI NEDĐR? T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ KOLESTAZLI OLGULARDA CA 19-9 DÜZEYĐNĐN ANLAMLILIĞI NEDĐR? UZMANLIK TEZĐ DR. ERDEM TOYLAK ĐÇ HASTALIKLARI ANABĐLĐMDALI TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MURAT ALADAĞ MALATYA -

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. Genel Cerrahi Anabilim Dalı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. Genel Cerrahi Anabilim Dalı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Genel Cerrahi Anabilim Dalı LAPAROSKOPİK VE TEK İNSİZYON LAPAROSKOPİK APENDEKTOMİNİN PROSPEKTİF KARŞILAŞTIRMA SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. İlker Murat Arer Ankara, 2012

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Çocuk Cerrahisi/1 Çocuk Cerrahisi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Çocuk

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Akut miyokardit ayırıcı tanısında aşağıdaki tanı araçlarından hangisinin duyarlılığı en yüksektir? A) EKG B) Troponin C) Ekokardiyografi D) Kardiyak manyetik rezonans E) Kreatin

Detaylı

AKUT MEZENTERİK İSKEMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT MEZENTERİK İSKEMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. İrfan COŞKUN AKUT MEZENTERİK İSKEMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Rıdvan

Detaylı

Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Company LOGO

Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Company LOGO AKUT ve KRONİK PANKREATİTLER Prof. Dr. Murat KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Company LOGO Pankreasın görevleri Karbonhidrat Protein Yağ sindirimi için gerekli enzim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ S.B. GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİNDE YAPILMIŞ OLAN BEŞ YILLIK

Detaylı