İHRACATTA KDV İADESİ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. İbrahim HAYIRLIOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACATTA KDV İADESİ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. İbrahim HAYIRLIOĞLU"

Transkript

1 İHRACATTA KDV İADESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İbrahim HAYIRLIOĞLU

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ ÖZET... V ABSTRACT... Vİ KISALTMALAR... Vİİ ŞEKİL LİSTESİ... Vİİİ BÖLÜM 1 GİRİŞ VE AMAÇ... 1 BÖLÜM 2 GENEL HATLARIYLA KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMI VE KATMA DEĞER VERGİSİNE GEÇİLMESİNİN NEDENLERİ VERGİNİN KAVRAMI VE TANIMI KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMI KATMA DEĞER VERGİSİNİN TÜRLERİ KATMA DEĞER VERGİSİNİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Dolaylı Hesaplama Yöntemi (Vergiden İndirim) Dolaysız Hesaplama Yöntemi Toplama Yöntemi Çıkarma Yöntemi KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINA GEÇİLMESİNİN TEMEL NEDENLERİ... 6 BÖLÜM 3 İHRACATIN TANIMI, ÖDEME ŞEKİLLERİ, TESLİM ŞEKİLLERİ VE İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İADESİ İHRACATIN TANIMI VE KAPSAMI İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ Peşin Ödeme (Cash / Advance Payment) Ve Prefinansman Mal Karşılığı Ödeme / Cash Against Goods Kabul Kredili Ödeme Akreditifli Ödeme / Letter Of Credit L / C Vesaik Mukabili Ödeme Şekli / Cash Against Documents İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ Ticari İşletmede Teslim / Ex Works (Exw) Taşıyıcıya Teslim / Free Carrıer (Fca) Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (Fas) Gemi Bordasında Teslim / Free On Board (Fob) ii

3 3.3.5.Mal Bedeli Veya Navlun / Cost And Freight (Cfr) Mal Bedeli, Sigorta Ve Navlun / Cost, Insurance And Freight (CIF) Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To (Cpt) Taşıma Ücreti Ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage And Insurance Paid To (CIP) Sınırda Teslim / Delivered At Frontier (Daf) Gemide Teslim / Delivered Ex Ship (Des) Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi Ve Harçları Ödenmiş Olarak) / Delivered Ex Quay (Duty Paid) (DEQ) Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim / Delivered Duty Unpaid (Ddu) Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid (Ddp) İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İADESİ İhracatta KDV İstisnası Katma Değer Vergisinde İndirim ve İade Sistemi Doğrudan Mal İhracatında İstisna Serbest ( Özellik Arzetmeyen) İhracat Kayda Bağlı İhracat Transit İhracat Konsinye İhracat (Yurtdışına Satılmak Üzere Mal Gönderilmesi) Bedelsiz İhracat Kredili İhracat Ticari Kiralama Yoluyla İhracat Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi Sınır Ve Kıyı Ticareti Yoluyla İhracat Posta İle Yurtdışına Mal Gönderilmesi İhraç Kaydı İle Mal Tesliminde İstisna Hizmet İhracatında KDV İstisnası Türkiye de İkamet Etmeyenlere Yapılan Mal Teslimlerinde KDV İstisnası Yolcu Beraberi Eşya İstisnası Türkiye de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Satışlarda KDV İstisnası (Bavul Ticareti) BÖLÜM 4 İHRACAT İSTİSNASINDA İADE ESASLARI VE MUHASEBEŞTİRİLMESİ İHRACAT İSTİSNASINDA İADE ESASLARI Katma Değer Vergisinde İade Yöntemleri İndirim Yoluyla İade Sonraki Dönemlere Devir Yoluyla İade iii

4 Nakden Ve/Veya Başka Vergi Borçlarına Mahsup Suretiyle İade Genel Esaslar Nakden İade Teminat Ve İnceleme Raporu Aranmayan İadeler Yeminli Mali Müşavir Raporuyla Yapılan İadeler Teminat Karşılığı İadeler Vergi İnceleme Raporu İle Yapılan İadeler Mahsuben İade Özel Esaslar Olumsuz Rapor Olumsuz Tespit Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kendileri Hakkında Olumsuz Rapor Veya Tespit Bulunanlar İHRACATTA KDV İADESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Fiili İhracat İmalatçı-İhracatçı Firmada İhracat İhraç Kaydıyla Satış Yapan Firmada İhracat Kaydı İhracatçı Firmada İhracat Kaydı Ödeme Şekillerine Göre İhracat Kaydı Peşin Ödeme Şeklinde İhracat Kaydı Mal Mukabili Ödeme Şeklinde İhracat Kaydı Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinde İhracat Kaydı Akreditifli Ödeme Şeklinde İhracat Kaydı SONUÇ KAYNAKÇA iv

5 ÖZET Günümüzde hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler açısından ihracat önemli bir konuma sahiptir. İhracat ülkelerin ekonomik rekabeti, dış ticaret dengesinin sürdürülebilmesi, döviz ihtiyacının karşılanması ve ekonomik kalkınmalarına destek olur. Birçok ülke dış ticarete önem vermekte ve ihracatçılara çeşitli destek ve teşvik sağlamaktadır. Ülkeler ekonomilerini daha rekabetçi kılabilmek ve ihracat hacimlerini arttırmak için ihracat sektörlerini AR-GE, Eğitim, kalifiyeli personel istihdamı, bazı vergilerin istisnaları, düşük faizli krediler gibi birçok farklı yoldan doğrudan veya dolaylı olarak ihracat sektörlerini teşvik etmişlerdir. İhracata yönelik vergi teşvikleri muafiyet, istisna, indirim, düşük vergi oranı ve vergi ertelemeleri şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Ülkemizde bu amaçla yapılan uygulamaların başında ihracatta KDV istisnası ve iadesi gelmektedir. Her ne kadar doğrudan bir teşvik olarak görünmese de, ihracat işlemlerinden doğan, yüklenilen KDV nin iadesi ihracatçı şirketlerin teşvik edilmesinde önemli bir faktördür. KDV iadesi ihracatçıların uluslararası rekabetini ve finansal güçlerini arttırmak açısından önemli bir konuma sahiptir. Bu çalışmada, öncelikle genel hatlarıyla KDV kanunundan, ihracat tanımı, ihracat şekillerinden, ihracatta KDV istisnası, iade süreci ve muhasebe kayıtları üzerinde durulmuş ve açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler; İhracat,KDV,KDV İadesi,İhracat Teşvikleri v

6 ABSTRACT Exporting currently has critical position in view of both developing, and developed countries. Exporting contributes to the countries in terms of economic competition, sustainable balance of trade, provision of foreign currency needs, and economic growth. Many countries place emphasis on foreign trade, and provide numerous supports and incentives to the exporters. Countries have been inciting their export sectors, either directly, or indirectly, by various means of R & D, training, employment of qualified personnel, exemptions of certain taxes, so as to make their economies more competitive, and to increase their export volumes. Tax incentives intended for export may come forth in forms of exemption, deduction, low tax rates, and tax postponing. In our country, VAT exemption and return are the mainly practiced incentives in export. Despite not being seen as a direct incentive, return of the VAT arising from the export transactions, and being charged with thereafter, is an important factor in inciting the exporting countries. VAT return is important in increasing the international competitive and financial powers of the exporters. In this study, it has primarily been attempted to put general emphasis on, and thereby to explain the VAT law, definition of export, types of export, VAT exemption in export, and the return process, and accounting records thereof. Key Words: Export, VAT, VAT Return, Export Incentives vi

7 KISALTMALAR A.A.T.U.H.K. A.G.E AB ABD AET AR-GE ATİK DAB GÇB INCOTERMS KDV KDVK KKDF SMİYB SMMM SSK TBMM VUK YMM YPAS : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun : Adı Geçen Eser : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Araştırma Geliştirme : Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler : Döviz Alım Belgesi : Gümrük Çıkış Beyannamesi : Uluslararası Teslim Şekilleri : Katma Değer Vergisi : Katma Değer Vergisi Kanunu : Kaynak Kullanım Destekleme Fonu : Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Sosyal Sigortalar Kurumu : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Vergi Usul Kanunu : Yeminli Mali Müşavir : Yabancı Para Alacak Senetleri vii

8 ŞEKİL LİSTESİ SAYFA NO Şekil 1. Kesin Teminat Mektubu Örneği. 45 viii

9 BÖLÜM 1 GİRİŞ VE AMAÇ Küreselleşme, hızla artan teknolojik olanaklar, yenilikçilik, rekabet koşullarında ve stratejilerinde oluşan değişim, ürün maliyetlerinin oluşumundaki yapısal farklılıklar ve tüketicinin bilinçlenmesi gibi temel dönüşümler; özellikle uluslararası pazarlarda, rekabet avantajlarının kaynaklarını ve rekabet biçimlerini köklü olarak değiştirmekte ve işletmeleri yeni uyum sorunları ile karşı karşıya getirmektedir. Uluslararasılaşma, firmalar için yalnızca tercih değil, aynı zamanda ayakta kalmak ve başarısını sürdürmek için bir zorunluluk haline gelmiştir. Uluslararası olabilme yollarının içinde ihracat, en az riskli ve en çabuk uygulanabilen seçenek olmasından ötürü önemli yer tutmaktadır. İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına gelir. İhracatın fiili olarak gerçekleşmesi ise, malın gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesi, bir yerden gelmekte olan dökme ve diğer eşyada yüklemenin tamamlanması veya gümrük mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilecek diğer çıkışları ifade etmektedir. Dış ticaret, ülkelerin gelişimlerini etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Bu faaliyetin yaygınlaştırılması yani teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple ülkeler, prim, teşvik, vergi istisna ve iade gibi birçok uygulama ile ihracatçıyı teşvik etmeye çalışır. Harcamalar (tüketim) üzerinden alınan bir vergi olan Katma Değer Vergisi (KDV), ilk kez 1954 yılında Fransa'da uygulamaya konulmuştur. Daha sonra şimdiki adıyla Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmaya başlayan KDV, Türkiye de 1 Ocak 1985 tarihinde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. KDV nin uygulamaya başlandığı dönemlerde Türkiye kapalı ekonomi görünümünden sıyrılarak, dışa açılmış ve dış ticarette gelişme göstermeye başlamıştır. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan dış ticaret kalemlerinden biri olan ihracata 1

10 yönelik istisnalar da Katma Değer Vergisi Kanunu nda yerini almıştır. Dış ticaretin vergilendirilmesi açısından Destinasyon ve Orijin olmak üzere iki ilke bulunmaktadır. Destinasyon, mal ve hizmetlerin, nihai anlamda tüketildikleri veya faydalanıldıkları ülkede Katma Değer Vergisi ne tabi tutulmasını; Orijin ise, dış ticarete konu mal ve hizmetlerin üretildikleri ülkede vergilendirilmesi anlamına gelmektedir. Türkiye bu ilkelerden Destinasyon ilkesini benimsemiş ve ihraç konusu mallar üzerinden Katma Değer Vergisi yükünü kaldırmıştır. İhracatçılar böylelikle maliyetlerini düşürmüş ve uluslararası ticarette rekabet edebilme gücüne sahip olmuştur. Diğer taraftan yurt içinde ihraç konusu malların üretimi ve tedariki dolayısıyla ödemiş oldukları KDV nin ihracatçıya iade edilebilmesini sağlayan Katma Değer Vergisi Kanunu nun 11. maddesi ile istisna hükümleri düzenlenmiş ve daha sonra yayımlanan tebliğlerle desteklenmiştir. Böylelikle ihracatın önünün açılarak ülkeye döviz girdisinin artması, girişimcilerin ihracata yönelmesinin sağlanması, istihdamın artması vb. birçok olumlu gelişmelerin zemini hazırlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak verginin tanımı, Katma Değer Vergisi Kanunu nun ortaya çıkışı, gelişimi ve dolaylı ve dolaysız vergi türleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, öncelikle ihracat tanımı, ihracatta teslim ve ödeme şekilleri üzerinde durulmuş ayrıca KDV istisnası ve ihracatta KDV istisnası anlatılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, ihracat istisnasında iade esasları, KDV kanununda iade esasları ve mahsuben iade esasları ele alınmıştır. Son bölümde ise KDV iadesinde muhasebe işlemleri ve muhasebe kayıtları üzerinde durulmuştur. 2

11 BÖLÜM 2 GENEL HATLARIYLA KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMI VE KATMA DEĞER VERGİSİNE GEÇİLMESİNİN NEDENLERİ 2.1.VERGİNİN KAVRAMI VE TANIMI Vergi, devlet veya devredilmiş vergilendirme yetkisine sahip kamu kuruluşlarının kamu harcamalarını finanse etmek veya ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmek üzere, cebri, nihai ve karşılıksız olarak ve doğrudan doğruya istenen para şeklindeki ödemeleri ifade etmektedir. 1 Bir başka ifade ile vergi, kamu giderlerini karşılamak üzere herkesin mali gücüne göre vermekle yükümlü olduğu ekonomik bir değerdir. 2 Bununla birlikte günümüzdeki amaç ve fonksiyonları göz önüne alındığında, vergi; devletin ve yetkili diğer kamu kuruluşlarının, yüklendikleri fiskal ve ekstrafiskal görevleri gerçekleştirmek üzere, gerçek veya tüzel kişilerden; cebren, karşılıksız olarak ve egemenlik gücüne dayanarak aldığı para şeklindeki iktisadi değerlerdir. şeklinde tanımlanabilir KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMI KDV yaygın ve genel bir vergidir. Prensip olarak, ekonomideki bütün mal ve hizmet hareketlerini kavramak üzere planlanmıştır. KDV, mal ya da hizmetin üretiminden tüketiciye intikaline kadar her el değiştirme aşamasında alınan yaygın fakat kümülatif etkisi olmayan genel bir tüketim vergisidir. Başka bir deyişle de KDV, her ekonomik safhada satış değeri üzerinden alınmakla beraber, her üretim ve dağıtım aşamasında yaratılan katma değerlerin vergiye tabi tutulmasıdır. 1 Türk İ. Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005: Kırbaş S. Vergi Hukuku Temel Kavramlar İlkeler ve Kurumlar, Gazi Üniversitesi Yayın No:37, İ.İ.B.F. Yayın No:25, Ankara, 1984:57. 3 Akdoğan A. Kamu Maliyesi, 7.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 1999:117. 3

12 KDV sistemi, mal ve hizmetlerin üretiminden başlayıp, tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm safhalarda yaratılan değerin vergilenmesini sağlayan bir yapıya sahiptir. Bu süreç, her safhada hesaplanan KDV den, katma değer yaratılmasıyla ilgili alım ve giderler için ödenen KDV nin indirilmesiyle devam etmektedir. 2.3.KATMA DEĞER VERGİSİNİN TÜRLERİ Genel anlamda katma değeri tanımlarsak; bir kişi veya isletmenin sattığı mal veya ifa ettiği hizmetin satış bedeli ile bunların alış maliyeti arasındaki farktır. Katma değer hesaplanırken iktisadi kıymetlerin değerlerinin hesaplamaya katılma şeklinden dolayı farklı KDV tiplerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dört farklı KDV uygulaması vardır. Bunlar; - Gelir Tipi KDV, - Tüketim Tipi KDV, - Gayrisafi Hasıla Tipi KDV, - Ücret Tipi KDV'dir. Satın alınan iktisadi kıymetler için ödenen KDV; tamamen ayni dönemde indirilebiliyorsa, "Tüketim Tipi KDV" ; yıllara yayılarak indirilebiliyorsa, "Gelir Tipi KDV"; o dönemde indirilemiyorsa, yani ödenen KDV firmanın üzerinde kalıyorsa, "Gayrisafi Hasıla Tipi KDV"; sermaye gelirinden indirilebiliyor ise, "Ücret Tipi KDV" söz konusudur KATMA DEĞER VERGİSİNİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ KDV'nin hesaplanmasında iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler ise; - Dolaylı hesaplama yöntemi (vergiden indirim) ve - Dolaysız hesaplama yöntemidir. 4 Sarılı MA. Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara, 2010:501. 4

13 2.4.1.Dolaylı Hesaplama Yöntemi (Vergiden İndirim) Vergiden vergi indirimi şeklinde uygulanmakta olan bu yöntemde; satışlar dolayısıyla tahsil edilen KDV'den, alışlar dolayısıyla ödenen KDV indirilerek ödenecek KDV hesaplanmaktadır. Vergiden indirim (mahsup) yöntemi olarak da adlandırılan bu yöntem KDV'yi uygulayan tüm AB'ye üye ülkeleri ve ülkemizde uygulanmaktadır. Dolaylı vergiler, mal ve hizmet kullanımından kaynaklanan vergilerdir. Vergiye tabi mal ve hizmetlerden yararlanan herkes, gelir düzeyi ne olursa olsun aynı oranda vergi öder. Bu vergilerde vergi mükellefi ile ödeyicisi farklıdır. Bir başka tanıma göre ise, dolaylı vergiler bir mal veya hizmet üzerinden dolaylı olarak tahsil edilen vergilerdir. Mal ve hizmet satın alırken ödendiğinden, tahsili kolay ve ucuzdur. Katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi, dolaylı vergiler arasında yer alır Dolaysız Hesaplama Yöntemi Dolaysız hesaplama yönteminde KDV iki farklı şekilde hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yöntemleri; Toplama Yöntemi Gelir tipi KDV'ye uygun olan toplama yöntemine göre, KDV'nin matrahı üretim faktörlerine yapılan ödemelerin toplamına eşittir. Başka bir ifadeyle mal üretimine katılan üretim faktörlerinin üretimden aldıkları ücret, kar, rant ve faizin toplamı KDV matrahını oluşturmaktadır. Ancak, kâr hesaplanırken amortismanların düşülmesi gerekmektedir Çıkarma Yöntemi Çıkarma yönteminde, KDV matrahı; satış değerinden satın alınan girdi ve sermaye mallarının değerleri çıkartılarak hesaplanabilir. Ayrıca, firma içinde üretilen yatırım malları ve stok artışları toplam yatırıma dahil olduklarından bunların da matrahtan çıkartılması gerekmektedir. Bu yöntem stok değerlendirmelerine ve 5 Gök A. OECD Ülkeleri ve Türkiye de Vergi Yükü, E-Yaklaşım, 2010, Sayı:213, s.3. 5

14 amortisman ayrılmasına ihtiyaç göstermemesi nedeniyle, uygulanması kolay bir yöntem olup tüketim tipi KDV'de uygulanması mümkündür KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Türk Vergi Sisteminde gelir ve servet üzerinden alınan vergilerin yanı sıra harcama üzerinden de vergi alınması esası benimsenmiştir. Günümüzde harcama üzerinden alınan en önemli vergi KDV dir. Cumhuriyet tarihimizde uygulanan muamele vergilerinin ilki her türlü satış işlemini vergilemeyi amaçlayan 735 sayılı Umumi İstihlak Vergisi olmakta iken bu vergi sonrasında yerini ekonomik kalkınma süreci içerisine girmiş olan Türkiye de tek aşamalı genel bir satış vergisi olan muamele vergisine bırakmıştır yılında kabul edilen muamele vergisinin yerini 1957 yılında ilk madde üretiminde alınması amaçlanan istihsal vergisi ile hizmet vergilerinden oluşan ve Gider Vergileri olarak adlandırılan vergi almıştır. 7 KDV ye geçme çabaları aslen İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile başlanmıştır yılında Maliye Bakanlığı kurduğu bir komisyonla ilk KDV tasarısını hazırlamıştır. İlk tasarı Alman KDV sinden esinlenerek ve Almanya nın da konu hakkındaki tecrübelerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Kanunlaşma yolunda 1971, 1974, 1976, 1977 ve 1978 yıllarında hazırlanan kanun tasarısı taslağı ile 1980 yılında hazırlanan iki ayrı kanun tasarısı başarıya ulaşamamıştır. 8 Bu başarısızlığın sebebi olarak yürürlükten kaldırılacak vergilerden elde edilen hâsılat kadar hâsılat elde edilemeyeceği ve mükelleflerin bu vergiyi başarılı bir şekilde uygulayamayacağı endişesi olarak görülebilir. Cazibesinin fazlaca olmasının yanında uygulamada özellikle üretimi vergilendiren diğer muamele vergilerinin ağır yükü altında ezilen sanayi kesiminin 6 Sarılı, a.g.e., s Heper F. Toplumsal Yapı ile Vergi Yapıları Arasındaki İlişkiler, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basımevi,1981, No:126/148:55. 8 Tatlıdil R, Ayaz N. Avrupa Topluluğu 1992'de KDV Uygulamaları ve Türkiye'ye Muhtemel Etkileri, TOBB,1992:4. 6

15 yaşadığı zorlukların, adaletsiz kaynak dağılımının ve aynı konu üzerinden birden fazla vergi alınmasından kaynaklanan piyasadaki finansman sıkıntısının önüne geçilmesi adına geliştirilen KDV kanun tasarısı nihayetinde 3065 Sayılı Kanun numarasıyla tarihinde kabul edilmiş ve 2 Kasım 1984 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. KDVK nın yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizde uygulanan diğer bazı gider vergileri de aynı yürürlük tarihi itibariyle uygulamadan kaldırılmıştır. Bunlar şöyle sıralanabilir: 9 - Dâhilde Alınan İstihsal Vergisi - İthalden Alınan İstihsal Vergisi - Nakliyat Vergisi - PTT Hizmetleri Vergisi - İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi - İşletme Vergisi - Spor Toto Vergisi 2.6.TÜRKİYE'DE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINA GEÇİLMESİNİN TEMEL NEDENLERİ Ülkemizde, harcama vergileri alanında Tarihli 3065 Sayılı KDVK ile yapılan reformla, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 8 adet dolaylı vergi yürürlükten kaldırılmış ve kaldırılan dolaylı vergiler yerine KDV ilk kez uygulamaya konulmuştur. Bilindiği üzere KDV, KDVK'nin l'inci maddesine göre; istisnaları hariç, bütün mal ve hizmetlere, bunları her el değiştirme aşamasında (alımsatıma konu her aşamada) uygulanması sebebiyle genel yayılı muamele vergisi niteliğindedir. Türkiye'de KDV uygulamasına geçilmesinin temel nedenleri KDVK'nin gerekçesinde şu şekilde sayılmıştır: 9 Aydemir B. Türkiye'de Katma Değer Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Efektif Katma Değer Vergisi Oranlarının Hesaplanması, DPT. Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ankara:1996 7

16 - KDV sisteminin ekonomik olaylara karşı tarafsız olması ve vergi yükü açısından tarafsız olması özelliği nedeniyle halen yürürlükte bulunan muamele vergilerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlayacaktır 'lerde Gelir ve Kurumlar Vergisi alanlarında yapılan köklü değişikliklere paralel olarak, harcama vergileri sisteminde de düzenlemeler yapılmış olacak ve böylece iki sistemin işleyişinde sağlanması zorunlu olan fonksiyonel bağlar kurulmuş olacaktır. - Uluslararası ekonomik ilişkilerimizin ve özellikle ihracatımızın geliştirilmesi açısından da yarar sağlayacaktır. 10 KDV uygulamasına geçilmesinde yatırımın teşvik edilmesi, ihracatın geliştirilmesi, sanayi üzerindeki vergi yükünün azaltılması, enflasyonist baskının önlenmesi, kaynakların optimal dağılımında uygunluk sağlanması, uzmanlaşmanın teşviki ve fiyatlar genel seviyesinin kontrolü gibi ekonomik nedenlerle, vergi adaletinin sağlanması, vergi hasılatına etkisi, vergi kaçakçılığına etkisi, matrahın bölünmesi, özdenetim imkanı, vasıtasız vergiler sistemini tamamlayıcı niteliği ve diğer ülkelerin vergi sistemi ile uyum sağlanması gibi mali nedenler de etkili olmuştur. KDV'ye geçilmesini gerekli kılan nedenlerden biri de, dünya üzerinde yaygın bir uygulaması bulunan ve birçok ülkenin geçiş için hazırlık çalışması yürüttüğü KDV sistemini, ülkemiz açısından uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerimize en olumlu bir bicimde katkıda bulunacak bir tercih olacağı düşüncesidir Sarılı,a.g.e.,s Sarılı,a.g.e.,s

17 BÖLÜM 3 İHRACATIN TANIMI, ÖDEME ŞEKİLLERİ, TESLİM ŞEKİLLERİ VE İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İADESİ 3.1.İHRACATIN TANIMI VE KAPSAMI İhracat ; tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İhracat Yönetmeliğinde Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. İhraç konusu malın Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesi, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve diğer eşyada yüklemenin tamamlanması olarak da ifade edilebilir. 12 Başka bir ifadeyle ihracat; Yurt dışına mal ve hizmet satışı suretiyle yürütülen faaliyetler olarak tanımlanabilir. İhracat yoluyla elde edilen gelirler, gerek döviz rezervlerini arttırması, gerek dış ödemeler dengesine katkısı, gerekse ekonomik büyümeyi sağlaması nedenleriyle, çeşitli kurumları yakından ilgilendirdiği gibi, toplumun çeşitli kesimleri için de önemli bir konu haline gelmiştir. Yapılan liberal değişiklikler ve buna paralel olarak dış ticarette serbestleşmenin ardından, ihracatın teşviki, hükümetlerin ekonomi politikalarının temel unsurlarından biri haline gelmiştir. 13 İhracat, kazanç elde etmek amacıyla müşteri gruplarının gereksinimlerini, isteklerini ve tercihlerini tatmin etmek için, işletme olanaklarının değerlendirilmesi, 12 Hatipoğlu A. İthalat-İhracat Kılavuzu, Kosgeb Eğitim Merkezi Yayını, Ankara,1994, s Tokaç G. Katma Değer Vergisi nde ihracat istisnası ve iade Müessesesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi; 2007:5-6 9

18 planlanması, kullanılması ve denetlenmesi faaliyetlerinin uluslararası alanda yürütülmesi işlemlerinin bütünüdür. İhracat, bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışıdır İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ İthalatçıyla anlaşarak malı hazırlayan ihracatçı, mal bedelinin ödenmesini düşünmek durumundadır. Eğer ürettiği malın karşılığını zamanında alamazsa ihracatçı oldukça zor bir duruma düşer. Bu durum ihracatçıların ve ithalatçıların ödeme şekilleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmalarını gerektirmektedir. Böylece karşılaşılabilicek riskleri en aza indirmiş olurlar. Uluslararası ticarette ödeme şekilleri beş grupta toplanabilir. Bunlar, peşin ödeme ve prefinansman, mal karşılığı ödeme, kabul kredili ödeme, akreditifli ödeme ve vesaik mukabili ödemedir Peşin Ödeme (Cash / Advance Payment) Ve Prefinansman Peşin ödeme şeklinde, alıcı önce parayı göndermekte, daha sonra mal gitmektedir. Kuşkusuz burada, alıcının ihracatçıya tam güvenmesi gerekmektedir. Peşin ödeme kambiyo mevzuatına göre ihracatçı için bir kredi niteliği taşıdığı için mallar 1 yıl içinde ihraç edilmelidir. Ya da aynı değerde başka bir mal, mamul veya hizmet gönderilmelidir. Türkiye de açılan bu kredi karşılığında ihracatı teşvik için gelen paradan % 3 oranında kaynak kullanım destekleme fonu (KKDF) kesilmektedir. Bankalar bir yıl içinde ihracatın yapılmayacağını da göz önüne alırlar ve bir yıllık gecikme faizini hesaplayarak peşin gelen paradan kesinti yaparlar. 16 Peşin olarak bedel geldiği zaman hemen döviz alım belgesi (DAB) kesilir ve ihracat bedeli olduğu DAB üzerine yazdırılır. İhracat esnasında DAB gümrüğe gider ve bedel karşılığı olan malların yurt dışına çıktığı DAB arkasına yazılır. Bu işlem 14 Akın M. Türkiye de ihracatta Katma Değer Vergisi iade Sistemi: Afyonkarahisar ili Uygulamasi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; Dündar S. Dış Ticaret işlemleri Çerçevesinde İthalat ve İhracat işlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; Dündar,a.g.e.,s.41 10

19 yapılmadan gelen peşin bedelin karşılığı olan mal yurtdışı edilmiş sayılmaz. Mallar kısım kısım yurtdışı edilmişse en son partide DAB üzerinde kapama yapılır. 17 Peşin ödemeli işlemlerde ithalatçı kendini garanti altına almak isteyebilir. Bu bakımdan garantili peşin ödeme ve garantisiz peşin ödeme olarak adlandırılabilir. Garantisiz peşin ödemede, ithalatçı ihracatçıya bankanın herhangi bir garantisini istemeden dövizi göndermektedir. İhracatçı malı göndermediği ya da parayı iade etmediği takdirde ihracatçı bankanın bir sorumluluğu yoktur. Garantili peşin ödemede ise ithalatçının bankası, anlaşmaya uygun malın zamanında gönderilmediği ya da para iade edilmediği takdirde gönderilen peşin dövizin faizi ile birlikte ithalatçıya geri gönderileceğine dair ihracatçının bankasından garanti istemektedir. Buna prefinansman adı verilir. Prefinansman da garantör banka ithalatçı tarafından gönderilen parayı, ihracatçıya teslim etmeden önce teminat mektubu ister Mal Karşılığı Ödeme / Cash Against Goods Alıcının satın aldığı mal bedelini, malların satış sözleşmesinde belirtilen varış yerine ulaşmasını takiben, malın ithalatçı tarafından teslim alındıktan sonra, yapılan anlaşmaya göre ileri bir tarihte ödemenin yapılmasını sağlayan bir ödeme şeklidir. 19 Peşin ödemenin tersine, ihracatçı bedelini almadan malı alıcıya göndermekte ve bu bakımdan ithalatçıya tam bir güven duymaktadır. İhracatçının en çok risk üstlendiği ödeme şeklidir. İhracatçı malını sevk ettikten sonra sevkiyata ilişkin vesaiki doğrudan veya bedelsiz teslim edilmek kaydıyla bir banka aracılığı ile veya doğrudan ithalatçıya göndermektedir. İhracatçı açısından en riskli ödeme şeklidir. İthalatçı vesaiki teslim alarak, bununla malları gümrükten çekmekte, mal bedelini ise aralarındaki anlaşma uyarınca belirlenen süre sonunda ödemektedir. Fakat mal bedelinin ödenmeme riski her zaman vardır. Mal karşılığı ödeme, ihracatçıyı değil 17 Akın H. Yeni İşim Dış Ticaret, Academy International, Ankara,1999: Dündar,a.g.e.,s Kobi Finans,(t.y.), Erişim:14 Eylül

20 ithalatçıyı finanse eden bir ödeme şeklidir. İhracatçının mal karşılığı ödeme şeklini kabul edebilmesi için mal bedelinin ödeneceğine inanması gerekmektedir. Güvence bankaların garantisiyle sağlanabilir. Ödemenin zamanında yapılacağına ilişkin bir garanti alıcının bankası vasıtasıyla satıcıya verilmekte olup, mal karşılığı ödemede oldukça sık görülmektedir Kabul Kredili Ödeme Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile kabul kredisi satılan malın bedelinin bir poliçeye bağlandığı vadede satıcıya ödenmektedir. 21 Temel olarak alıcıyı finanse etmeyi amaçlayan işlemde, poliçenin iskonto edilmesi halinde satıcıya da kaynak sağlayan, alıcının mal bedelini, malı teslim alınca değil de belli bir vade sonunda ödediği bir yöntemdir. Vadeli akreditifler gibi vadeli mal alım ve satımında kullanılmaktadır. Kabul kredili ödemede, vade, kambiyo senetlerinden poliçe vasıtasıyla belirlenmekte olup diğer poliçelerden tek farkı, genellikle poliçe bedelinin vadesinde ödeneceği hususunda bir bankanın dönülemez taahhüdünü içermesidir Akreditifli Ödeme / Letter Of Credit L / C Akreditif bir bankanın şarta bağlı ödeme garantisi olarak tarif edilebilir. 22 İhracatçının, malları akreditif şartlarına uygun olarak sevk ettiği zaman mal bedelini alacağından emin olduğu; ithalatçının ise anlaşma şartlarına uygun akreditifi bankasına talimat vererek açtırdığı zaman malları alacağından emin olduğu bir ödeme şeklidir. Yani akreditifli ödeme birbirini tanımayan tarafların tercih ettiği bir ödeme şeklidir. Başka bir deyişle, akreditif ihracat bedellerinin ödenmesi hususunda ithalatçı ve ihracatçının bankalarının da sorumluluk altına girdiği şartlı ödeme taahhüdüdür. Hem ithalatçı hem de ihracatçıyı koruyan bu sistem dünyada en fazla kullanılan ödeme şeklidir. 20 Dündar,a.g.e., s Şahin A. İhracatta Ödeme Şekilleri, İgeme İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yayınları,2008:33 22 Mevzuat Net,(t.y.), Erişim: 09Ağustos

21 Bir akreditifte en azından dört taraf mevcuttur: Akreditif Amiri: İthalatçı olup, kendi bankasına akreditif açtırma talimatı veren taraftır. Amir Banka: İthalatçının talimatı üzerine ihracatçı lehine akreditif açan ve bunu ihracatçının bankasına bildiren taraftır. İhbar Bankası: Gelen akreditifi ihracatçıya ihbar eden yerli bankadır. Lehdar: Adına akreditif açılan, malı gönderip parasını tahsil edecek olan taraf yani ihracatçıdır. Basit bir akreditifin işleyişini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: - İthalatçı kendi bankasına yazılı olarak akreditif açtırma talimatını verir. - Akreditif metni ihbar bankasına gönderilir. - Akreditif ihracatçıya ihbar edilir (bildirilir). - Yükleme yapıldıktan sonra dökümanlar ihbar bankasına ibraz edilir. - Dökümanlar yada vesaik kontrol edilir, eksiklik yok ise ihbar bankası aynı zamanda ödeme bankası ise ödeme yapılır, değilse evrak amir bankaya mal bedeli tahsili için gönderilir. - Akreditif teyitsiz ise mal bedelinin tahsili için evrak amir bankaya gönderilir. Teyitli ise ödeme yada rambursman talimatı için evrak satıcının bankasına gönderilir. 23 İhracat akreditiflerinin peşin ödemeye imkan veren kısımları, akreditiflerin kendi hükümlerine tabidir. Ancak, akreditif vadesi içinde (ek süreler dahil) ihracatın gerçekleştirilememesi veya fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yapılan ihracat bedelleriyle mahsup veya tasfiye suretiyle iade edilememesi halinde prefinansman kredisi hükümlerine tabi tutulur Sanver E. Dış Ticaret İşlemleri, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,2010:11 24 Kaya ME. Kambiyo Mevzuatı, Maliye ve Hukuk Yayınları,2005:202 13

22 3.2.5.Vesaik Mukabili Ödeme Şekli / Cash Against Documents Bir malın ihraç ülkesinden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgesinin ihracat bedelini ödeyerek bankadan alınması yoluyla yapılan ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile bankanın, ihraç bedelini tahsil ettikten ya da gelecekte bir tarihte tahsil edilmek üzere vadeli bir poliçe düzenlendikten sonra malların çekilmesini sağlayacak belgeleri (vesaikleri) ithalatçıya teslim ettiği ödeme türüdür. 25 Dış ticarette oldukça sık rastlanan ödeme şekillerinden biri olan vesaik karşılığı ödeme şeklinde, alıcı mal bedelini ödemediği sürece kontrolü devam etmektedir. İhracatçı, eğer alıcı malları temsil eden dökümanları almayıp malları gümrükten çekmezse malları geri getirebilir, başkasına satabilir ya da aynı alıcıya daha düşük fiyattan satmak zorunda kalabilir. İhracatçı malları sevk ettikten sonra mallar için düzenlediği dokümanları bankasına (aracı banka) teslim eder. Banka dokümanları kontrol eder İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ Ticari terimlerin, her ülkede değişik şekilde yorumlanmasının (hukuksal anlaşmazlıklar sonucu) hem zaman hem de para kaybına neden olduğu düşüncesinden hareketle ve bu terimlerin standart kurallara bağlanması amacıyla bazı uluslar arası çalışmalar yapılmıştır. Bunların en önemlisi Uluslararasi Teslim şekilleri (INCOTERMS) dir. 27 Uluslararası Ticaret Odası (ICC-International Chamber of Commerce), INCOTERMS kitapçığını ilk kez 1936 yılında yayımlamıştır. Kitapçıkta yer alan kurallar sırasıyla 1953, 1967, 1970, 1976 ve 1980 yılında revize edilerek günümüz koşullarına uygun hale getirilmiştir. En son güncellenen INCOTERMS 2000 adıyla yayımlanan kitapçığa göre 13 tür teslim şekli vardır Şahin,a.g.e., s Dündar,a.g.e., s Dündar,a.g.e.,s İccwbo,(t.y.) 11Ekim

23 3.3.1.Ticari İşletmede Teslim / Ex Works (Exw) İhracatçı firmanın malları kendi mahallinde veya başka bir isim ile belirlenmiş yerde (işyerinde, fabrikada, depoda vb.) gümrükleme işlemleri yapılmamış ve hiçbir taşıma aracına yüklenmemiş şekilde, alıcı firmanın tasarrufuna bırakmasına imkân veren teslim şeklidir Taşıyıcıya Teslim / Free Carrıer (Fca) Günümüzde taşıma teknolojisindeki yeniliklerin etkisi ile birden fazla taşıma türünün içerdiği kombine ya da çoklu model taşıma sisteminin giderek yaygınlaşması FCA teslim şeklinin gelişmesine neden olmuştur. 30 Satıcı eşyayı gümrük işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtilen yerde (genellikle satıcının bulunduğu şehir) yine alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya teslim etmekle yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (Fas) Bu terim satıcının teslim sorumluluğunun belirlenen yükleme limanında eşyanın gemi doğrultusunda rıhtıma veya mavnaya yerleştirilmesiyle son bulmasını ifade eder. FOB dan farkı malın rıhtımda teslim edilmesidir. Diğer hususlar FOB un aynısıdır Gemi Bordasında Teslim / Free On Board (Fob) Satıcı tarafından eşyanın gümrük çıkış işlemleri yapılarak belirtilen limanda gemi bordasında teslimini öngören bir satış şeklidir. Eşyanın güvertede tesliminden itibaren eşyaya ilişkin herhangi bir kayıp yada hasarın bütün masraf ve riski alıcıya aittir. Malların ihraç işlemi satıcı tarafından yapılır Mal Bedeli Veya Navlun / Cost And Freight (Cfr) 29 Gürsoy Y. Dış Ticaret işlemleri, Ekin Kitabevi, 2005:17 30 Dündar,a.g.e.,s Sanver, a.g.e., s.7 15

24 Belirtilen varış limanında mal bedeli ve navlunu ödenmiş olarak teslim. Bu teslim şeklinde CFR den sonra varış limanının ismi yer almaktadır. 32 Satıcı eş yayı belirlenen varış yerine kadar getirmek için gerekli masrafları ve navlun bedelini ödemekle yükümlüdür. ihraç gümrük işlemlerinden de satıcı sorumludur. Eşyanın gemi bordasına yüklenmesinden itibaren her türlü hasar ve kayıpla ilgili risk ile bu andan sonra herhangi bir nedenle doğabilecek bütün ek masraflar alıcının sorumluluğundadır Mal Bedeli, Sigorta Ve Navlun / Cost, Insurance And Freight (CIF) Bu teslim şekli CFR ye benzemekte ancak ondan farkı; ihracatçı navlun bedeli yanında sigorta primlerini de ödeyerek, masrafları malın fiyatına yansıtmaktadır. Malın, CIF bedelinin % 100 ü değerinde sigorta ettirilmelidir. CIF teslim şekli, denizyolu taşımacılığı ile birlikte kara, hava ve demiryolu taşımacılığı için de kullanılmaktadır Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To (Cpt) CPT teriminden sonra varış yerinin ismi yer almaktadır. Birden fazla taşıma sistemini konu alan kombine taşımacılıkta kullanılan bir teslim şeklidir. CPT gemi ile taşımada kullanılan CFR'nin çoklu taşıma sisteminde karşılığıdır. Bu teslim şeklinde de navlun bedelini satıcı karşılayacak ve malın fiyatına yansıtacaktır. Hasar ve ziyan rizikosu malın ihracatçı tarafından ilk taşıyıcıya teslimiyle birlikte alıcıya geçmektedir Dündar,a.g.e., s Sanver,a.g.e., s.8 34 Selek AS. Dış Ticaret İşlemleri ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi,Birleşik Matbaacılık, İzmir,1997:65 35 Dündar,a.g.e., s.38 16

25 3.3.8.Taşıma Ücreti Ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage And Insurance Paid To (CIP) Bu satış şeklinde satıcı CPT terimiyle ifade edilen bütün yükümlülükleri taşıdığı gibi bunlara ek olarak eşyanın taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası da sağlamak zorundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve primini öder. CIP satış şeklinde satıcıdan beklenen sigorta kapsamının asgari düzeyde olduğu bilinmelidir. Satıcı eşyanın ihraç çıkış işlemlerini de yapmakla yükümlüdür. Bu satış şekli kombine taşımalar dahil her türlü taşıma biçiminde kullanılır Sınırda Teslim / Delivered At Frontier (Daf) Bu teslim şeklinde mallar anlaşmada belirtilen sınırda, gümrükten önce alıcının emrine hazır bulundurulur. Hudut satıcının gümrüğü olabileceği gibi, alıcının ya da herhangi bir ülkenin gümrüğü de olabilir. Bu satış şekli özellikle demiryolu ve karayolu taşımacılığında kullanılıyorsa da her türlü taşıma için de kullanılabilir Gemide Teslim / Delivered Ex Ship (Des) Belirtilen varış limanında ve gemide teslim (DES) şeklinde ihracatçı varış limanında gemide malları ithalatçıya teslim etmektedir. O ana kadar olan masraf ve rizikolar ihracatçıya ait iken teslim anından sonra masraf ve rizikolar alıcıya geçmekte ve gemiden malın boşaltma masrafları da dahil edilmek üzere alıcı tarafından karşılanmaktadır Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi Ve Harçları Ödenmiş Olarak) / Delivered Ex Quay (Duty Paid) (DEQ) Satıcının yükümlülüğü eşyayı belirlenen varış limanındaki rıhtımda gümrük giriş işlemleri tamamlanmış olarak alıcıya teslim etmekle son bulur. Eşyanın alıcıya teslimine kadar bütün vergi, resim dahil bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir Sanver,a.g.e., s.8 37 Dündar,a.g.e.,s İccwbo,(t.y.), 11Ekim

26 Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim / Delivered Duty Unpaid (Ddu) Satıcı eşyayı ithalatçı ülkede belirtilen yerde teslim ederek yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Bu noktaya kadar olan bütün risk ve masraflarla birlikte gümrük giriş formalitelerinden doğan masrafları da satıcı karşılar. Gümrük Vergilerini ödeme yükümlülüğü alıcıya aittir. Eşyanın gümrük girişini zamanında yapmamaktan doğan ek masraf ve riskler ise alıcıya aittir. Bu terim her türlü taşımada genellikle proje taşımalarında kullanılmaktadır Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid (Ddp) Belirtilen varış yerinde teslim şeklidir. 40 Satıcı eşyayı ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurarak yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Eşyanın gümrük işlemlerini tamamlayarak gümrük resmi dahil olmak üzere vergiler ve diğer ödemelerle birlikte bütün risk ve masrafları satıcı üstlenir. 3.4.İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İADESİ İhracatta KDV İstisnası KDV teorisinde dış ticaret işlemlerinin vergilendirilmesi açısından; Destinasyon ve Orijin olmak üzere iki ilke kabul edilmiş bulunmaktadır. - Destinasyon İlkesi: Mal ve hizmetlerin nihai olarak tüketildikleri veya faydalanıldıkları ülkede vergiye tabi tutulmasını öngörmektedir. - Orijin İlkesi: Mal ve hizmetlerin dış ticaret dahil üretildikleri ülkede vergilendirilmesini öngörmektedir. 39 Sanver, a.g.e., s.9 40 İccwbo,(t.y), Erişim:11 Ekim

27 Ancak, KDV bir tüketim vergisi olduğundan, bu vergi yönünden vergileme hakkının da mal ve hizmetin üretildiği ülkeye değil, nihai olarak tüketildikleri ülkeye ait olması gerekmektedir. Bu bakımdan, KDV nin uygulandığı ülkelerin yaklaşık olarak tamamında destinasyon ilkesinin benimsendiği görülmektedir. 41 İhraç edilen malların üretimi amacıyla, hammadde ve diğer girdilerin tedariki esnasında ödenmiş olan katma değer vergilerinden, imalatçı ihracatçı ya da ihraç edilen malların imalatını yapan firmalar üzerinde kalan kısmı, ihracattan sonra ilgili firmalara iade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle bu firmalar vergiden istisna edilmektedir. Ülkemizde uygulanmakta olan KDVK da Varış Ülkesinde Vergilendirme (Destinasyon ilkesi) benimsenmiş bulunmaktadır. Bu ilkeye göre mal ve hizmetler nihai olarak tüketildiği ya da faydalanıldıkları ülkede KDV ye tabi tutulmaktadır. 42 Yüklenen vergilerin gider ya da maliyet olarak kaydedilmeyip ihracatçıya iade edilmesi, bir teşvik unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu sistemde ithalat vergilendirilirken ihraç edilen malın bünyesine giren KDV ihracatçıya iade edilmekte ve mal KDV yükünden arındırılmaktadır. Böylece ithal ürünler ile yerli ürünler eşit vergi koşulları altında rekabet edebilmektedir. Sistem bu yönüyle ithalatı vergilendirirken ihracatı vergiden istisna tutması nedeniyle ihracatı teşvik etmektedir Katma Değer Vergisinde İndirim ve İade Sistemi KDV iadesi ihracatta rekabet eşitliğini oluşturabilmek için ihracatçıların yüklendiği verginin ihracatçıya iadesini sağlayan bir mekanizmadır. 44 Türk KDV sisteminde esas olan, bir vergilendirme döneminde ödenen KDV nin aynı dönemde tahsil edilen KDV den indirilmesi sonucunda, indirilemeyen tutar arta kalırsa bunun sonraki döneme devretmesidir. Katma Değer Vergisi kanunu na göre mükellefler, bir vergilendirme döneminde yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden 41 Yetik A. Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik İşlemlerinden Biri Olan ihracatta Katma Değer Vergisi iadesi, Hesaplanması, Denetlenmesi, Raporlanması Ve Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; Yetik,a.g.e., s Horoz Y. ihracata Yönelik Vergi Teşvikleri ve Türkiye Uygulaması, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; Akbulak Y, Tokmak A. ihracatta KDV iadesi ve Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Durumu,s

28 hesapladıkları KDV den, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisini indirmekte, hesaplanan vergilerin, ödenen vergilerden fazla olması halinde aradaki farkı vergi dairesine ödemektedirler. KDVK nın 29/1. maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV den aksine hüküm bulunmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle hesaplanarak, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile ithal ettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla ödedikleri KDV yi indirebilmektedirler. 45 İhracat amacıyla üretim gerçekleştiren işletmelerin ürün ve hizmet alımı nedeni ile ödedikleri Katma Değer Vergisinin iadesini kanun gereği talep edebilirler. 46 İhracatta KDV iadesi, ihracat istisnası olarak KDV nin yurt dışındaki alıcıdan alınamamasının doğal bir sonucudur. İhracatta KDV iadesi, alımlarda üstlenilen ancak müşteriden tahsil edilmeyen verginin geri alınmasıdır. KDV de üç nedenle vergi iadesi ortaya çıkabilmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 1. Tam istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ancak indirimle giderilemeyen vergiler iade edilebilmektedir. Bu iadelere; - İhracat - Diplomatik istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler. - Deniz, hava ve demiryolu araçlarına ilişkin teslim ve hizmetler. - Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler. - Petrol arama faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler. - Teşvik belgeli makina ve teçhizat teslimleri. - Uluslararası taşımacılık nedeniyle hak kazanılmaktadır. 45 Yetik,a.g.e., s Kaya F. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007:251 20

29 2. KDVK nın 29.maddesi uyarınca, indirimli orana tabi mal ve hizmetlere ilişkin olup, indirimle giderilemeyen vergiler iade edilebilmektedir. 3. Vergi sorumluluğu kapsamında uygulanan tevkifat nedeniyle vergi iadesi söz konusu olabilmektedir. Bu iadeler; - Hurda metal teslimleri nedeniyle yapılan tevkifat ile - Tekstil ve konfeksiyon sektöründe uygulanan tevkifatlardan kaynaklanmaktadır. 47 Ülkemizde, Katma Değer Vergisinde ihracat istisnasından dolayı, yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen katma değer vergisi, ihracatçı firmaya Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde iade edilmektedir. 48 İhraç edilen mal ve hizmetin meydana getirilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları dolayısıyla yüklenilen KDV, ihracat teslimlerinin yapıldığı ve hizmetin ifa edildiği vergilendirme döneminde yapılan vergiye tabi işlemler (Yurtiçi mal teslimleri ve hizmet ifası gibi) üzerinden hesaplanacak KDV den indirilebilmektedir. Vergilendirme dönemi itibariyle indirilemeyen KDVK nın 32 nci maddesi gereğince iade konusu olmaktadır. 49 KDVK nın 34/1.maddesi ile yurt içinden sağlanan veya ithal edilen mal ve hizmetlere ait KDV nin; - Alış faturası veya benzeri vesikalarda ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi, - Bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre KDV indirimi yapılabilmesi için: - Vergi indirimi mükellefe tanınmış bir hak olduğundan, öncelikle gerçek veya basit usulde KDV mükellefi olmak gerekir. 47 Yetik,a.g.e.,s Şeker K. Türk Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisi İstisna Ve İadelerin Uluslar arası Taşımacılık Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; KDVK Genel Tebliği 4, 08/12/1984 Tarih ve No lu Resmi Gazete 21

30 - Vergiye tabi faaliyetler ile ilgili olmayan mal ve hizmet alımlarında yüklenilen KDV nin indirimi yasal olarak mümkün olmadığından, indirilecek verginin mutlaka faaliyet konusu ile ilgili olması gerekmektedir. - Yüklenilen KDV nin indirilemeyeceğine ilişkin KDVK nında bir hüküm bulunmaması gerekir. - KDV fatura veya benzeri belgeler ile gümrük makbuzunda ayrıca gösterilmesi gerekir. - Fatura ve benzeri belgeler ile gümrük makbuzu kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir. - KDV indirimine konu olan belgeler gerçek durumu yansıtmalı, gerçek bir alım satım iş nedeniyle düzenlenmiş olması gerekir. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı nitelik taşıyan belgelerde yer alan KDV nin indirilmesi mümkün olmamaktadır. Yukarıda sıralanan ve KDV indirimi yapılabilmesi için gerekli olan koşulların, KDV nin iade edilmesi için de gerekli olan koşullar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, iade istenebilmesi için indirimle giderilemeyen KDV bulunması ve iade hakkının devredilecek KDV olarak da kullanılması gerekmektedir. 50 Bir malın yurt dışına satılması sırasında, yurt içinde alınmış olan dolaylı vergilerin geri verilmesi ve böylece dışarı satılan mallar ülkeden çıkarken daha önce ödenmiş vergilerden arındırılmış olarak, uluslararası rekabette düşük fiyatla yer alması sağlanmış olmaktadır. Zira, dolaylı vergilerle yükselen fiyatın dikkate alınmaması ve ihracatı yapana ödenmiş olan vergilerin geri verilmesi sağlanmakta ve vergilerin ihracatı engelleyici etkisi ortadan kaldırılmaktadır. 51 Bilindiği üzere vergi literatüründe KDV istisnası; - Malın teslimi veya hizmetin ifası anında KDV tahsil edilmemesi, 50 Yetik,a.g.e.,s Şeker,a.g.e.,s.63 22

31 - Malın teslimi veya hizmetin ifası anında KDV'nin tahsili, ancak daha sonra belirli şartların gerçekleşmesi kaydıyla tahsil edilen KDV'nin iade edilmesi olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Birinci yönteme, Ön ihracat istisnası adı verilmektedir. Bunun esası, ihracata konu mal ve hizmetlerle bunlara ilişkin girdilerin tedarikinde KDV ödenmemesidir. Başka bir deyişle, ihracatçı, ihraca konu mal ve hizmetleri, (belirli bir süre içinde ihraç etmek kaydı ile) KDV ödemeden tedarik etmektedir. Bunları satışında da KDV uygulamamaktadır. Sonuçta, ihracatçı KDV yükü dışında kalmış olmaktadır. İkinci yöntemde; ihraç edilen mal ve hizmetlere ilişkin olarak, bunların tedariki sırasında KDV ödenmektedir. Fakat, fiili ihracat yapıldığında, fatura ve benzeri belgelerde gösterilmek şartıyla daha önce ödenmiş bulunan KDV geri verilmektedir. Bu sebeple, ikinci yönteme Fitti ihracat istisnası denilmektedir Doğrudan Mal İhracatında İstisna KDVK'nun 12'nci maddesine göre, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; - Teslimin yurtdışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu isleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu isleticisine tevdii edilmesi, - Teslim konusu malın TC gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye ulaşması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerekmektedir. Yurtdışındaki müşteri tanımı da ayni maddenin ikinci fıkrasında, 'ikametgahı, işyeri, kanuni ve is merkezi yurtdışında olan alıcıları ve yurtiçindeki firmaların yurtdışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder' seklinde yapılmıştır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurtdışındaki alıcı adına hareket eden yurtiçindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez. Malın yurtdışına teslim edilmesi, gümrük hattından çıkması ve bedelinin mevzuata uygun olarak yurda getirilmesi gibi temel prensiplere uyulmuş olması yeterlidir. Ancak, malın tasarruf hakkının devredilmediği 52 Yetik,a.g.e.,s

32 (Katma Değer Vergisindeki teslim fiilinin gerçekleşmediği) geçici ihraç yoluyla malların yurtdışı edilmesi ihracat sayılmaz. Malların yurtdışına kiralanmak üzere çıkarılması da mal ihracatı sayılmaz. Yurtdışı kiralama hizmet ihracatı olduğundan, kira bedelleri Katma Değer Vergisine tabi tutulmaz. Yabancı bayraklı gemi ve uçaklara yapılan mal teslimlerin de yurtdışındaki müşterilere yapılan teslim sayıldığı için bu teslimlerin de ihracat istisnasından yararlanması mümkündür. Yukarıda belirtilen tanıma giren mal teslimlerinde ihracat istisnası nedeniyle KDV hesaplanmaz, ihraç faturasında KDV gösterilmez. Ayrıca, KDVK'nın 32'nci maddesine göre, ihraç edilen mal ile ilgili olarak yüklenilen KDV genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi diğer mal teslimi ve hizmet ifası nedeniyle tahsil edilen KDV'den indirilir; indirim yoluyla giderilemeyen kısım ise iade edilir, Mükellef iade istemezse iade edilmeyen KDV devrolunan KDV olarak sonraki dönemlere aktarılabilir. 53 İhracat yönetmeliğinde ihracat çeşitlerine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Türkiye den mal ihracının şekilleri kısaca: - Serbest ihracat - Kayda Bağlı ihracat - Transit (Doğrudan) ihracat - Konsinye ihracat - Bedelsiz ihracat - Kredili ihracat - Ticari Kiralama Yoluyla ihracat - Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi 53 Sarılı,a.g.e.,s

1. DIŞ TİCARETE GENEL BAKIŞ.. 3-4 2. İTHALAT VE İHRACAT..4-7 3. TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 7-16 4. ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ.

1. DIŞ TİCARETE GENEL BAKIŞ.. 3-4 2. İTHALAT VE İHRACAT..4-7 3. TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 7-16 4. ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ. DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK 1 İÇİNDEKİLER 1. DIŞ TİCARETE GENEL BAKIŞ.. 3-4 2. İTHALAT VE İHRACAT..4-7 3. TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 7-16 4. ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ.17-22 5. ULUSLARARASI TİCARETTE

Detaylı

ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA KDV İADESİ

ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA KDV İADESİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA KDV İADESİ HİKMET BEYZA AYBARS YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Anahtar Kelimeler Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, TMS 18.

Anahtar Kelimeler Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, TMS 18. Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekillerinin TMS 18 Hasılat Standardı Çerçevesinde İncelenmesi (The Analysis of Delivery and Payment Types in Foreign Trade within the Frame of TAS 18 Revenue Standard) Ahmet

Detaylı

BİLGİ BANKASI TERİMLER ÖDEME ŞEKİLLERİ

BİLGİ BANKASI TERİMLER ÖDEME ŞEKİLLERİ BİLGİ BANKASI TERİMLER ÖDEME ŞEKİLLERİ Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) İthalatçının malları teslim almasından sonra bedelinin ihracatçıya ödenmesidir. Ancak, çok güvenilen bir müşteriye uygulanabilir.

Detaylı

3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Gerçek bilgi, yaparak, denenerek öğretilen bilgidir. Descartes 3. ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 3. 1. INCOTERMS 2010 Merkezi Paris'te bulunan

Detaylı

T.C. TEZ EDİRNE 2010

T.C. TEZ EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ İKTİSATT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DIŞ TİCARETTEE ÖDEME ŞEKİLLERİ AYLİN MUSTAFA TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İSMAİL SADİ UZUNOĞLU EDİRNE 2010 i ÖNSÖZ

Detaylı

İNDİRİMLİ ORANLI İŞLEMLERDE KDV İADESİ

İNDİRİMLİ ORANLI İŞLEMLERDE KDV İADESİ İNDİRİMLİ ORANLI İŞLEMLERDE KDV İADESİ Metin KAHRAMAN İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ ÖZET... İV ABSTRACT... V KISALTMALAR... Vİ BÖLÜM 1 GİRİŞ VE AMAÇ...1 BÖLÜM 2 VERGİ YAPISI KAVRAMI, DOLAYLI-DOLAYSIZ VERGİ

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İHRACAT İSTİSNASI VE İADELER İLE TEVKİFAT UYGULAMALARI

BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İHRACAT İSTİSNASI VE İADELER İLE TEVKİFAT UYGULAMALARI BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İHRACAT İSTİSNASI VE İADELER İLE TEVKİFAT UYGULAMALARI Mustafa Gürhan ACAR Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Lütfi Çetin ÇALI

Detaylı

İhracat Bilgi Bankası

İhracat Bilgi Bankası İhracat Bilgi Bankası 2015 Hacettepe Exim A.Ş., Hacettepe Üniversitesi kuruluşudur. Sayfa 1 A İHRACATTA HEDEF PAZAR SEÇİMİ ve PAZARA GİRİŞ KOBİ ler olarak adlandırılan (uluslararası literatürdeki ismi

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ NEDENİ İLE OLUŞAN KDV VE ÖTV NİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ RECORDİNG OF VAT AND SCT FORMED DUE TO FOREİGN TRADE TRANSACTİON

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ NEDENİ İLE OLUŞAN KDV VE ÖTV NİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ RECORDİNG OF VAT AND SCT FORMED DUE TO FOREİGN TRADE TRANSACTİON DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ NEDENİ İLE OLUŞAN KDV VE ÖTV NİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ RECORDİNG OF VAT AND SCT FORMED DUE TO FOREİGN TRADE TRANSACTİON Doç. Dr. Menşure KOLÇAK * 2 * Yrd. Doç. Dr. Nilgün BİLİCİ 3

Detaylı

T E S M E R TEMEL EĞĠTĠM VE STAJ MERKEZĠ ĠSTANBUL ġubesġ. DIġ TĠCARET ĠġLEMLERĠ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

T E S M E R TEMEL EĞĠTĠM VE STAJ MERKEZĠ ĠSTANBUL ġubesġ. DIġ TĠCARET ĠġLEMLERĠ VE MUHASEBE UYGULAMALARI T E S M E R TEMEL EĞĠTĠM VE STAJ MERKEZĠ ĠSTANBUL ġubesġ DIġ TĠCARET ĠġLEMLERĠ VE MUHASEBE UYGULAMALARI 1 ĠÇERĠK Tarih ve İstatistikler Dış Ticaret Genel Kavramlar Teslim ve Ödeme Şekilleri Dış Ticarette

Detaylı

T E S M E R TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

T E S M E R TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI T E S M E R TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI 1 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ADEM ELİKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 2 DIŞ TİCARET

Detaylı

Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun bağlantı merkezi konumundadır. Bu bölgeler arasında yapılacak her türlü ticaret, yük ve

Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun bağlantı merkezi konumundadır. Bu bölgeler arasında yapılacak her türlü ticaret, yük ve 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Devletlerin temel fonksiyonlarını yerine getirmek, kendisini oluşturan bireylere hizmet sunmak için gelire ihtiyaç duymaları vergi toplama gerekliliğini doğurmuştur. Vergileme, zaman

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ - 2007 1 T.C.

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 1. DIŞ TİCARET Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Davut AYGÜN ÖZ Çalışmanın temel çıkış noktası, çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde bulunan

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İTHALAT KAYITLARI 344MV0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDEN KATMA DEĞER VERGİSİ T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bahar Dönemi Ödevi HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDEN KATMA DEĞER VERGİSİ Sedef Pelin Gürlek 25010600683

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 1. HAFTA DIŞ TİCARET NEDİR? DIŞ TİCARETİN UNSURLARI, KAVRAMLAR VE TANIMLAR DIŞ TİCARET NEDİR? Bağımsız ülkeler arasına gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin tümüdür.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DIŞ TİCARETTE AKREDİTİF İŞLEMLERİNDE OPERASYONEL RİSKLERİN ÖNLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DIŞ TİCARETTE AKREDİTİF İŞLEMLERİNDE OPERASYONEL RİSKLERİN ÖNLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DIŞ TİCARETTE AKREDİTİF İŞLEMLERİNDE OPERASYONEL RİSKLERİN ÖNLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Arlin ŞİRİNPINAR (0810142010) Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Erhan GÜMÜŞ (*) Özet: Serbest bölgeler, ilk zamanlardan günümüze kadar amaçları, şekil ve özellikleri bakımından ve kuruldukları ülkelerin yapılarına

Detaylı

TEMEL DIŞ TİCARET BİLGİLERİ. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

TEMEL DIŞ TİCARET BİLGİLERİ. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası TEMEL DIŞ TİCARET BİLGİLERİ 1 DIŞ TİCARET VE TÜRKİYE 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ 2 Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşarak, ülkemizin dünya ticaretinde

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN Dış Ticaretin Tanımı Dış ticaret, bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin tümüdür. Dünya üzerindeki ülkeler kendilerinde

Detaylı

INCOTERMS 2010 İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

INCOTERMS 2010 İLE GETİRİLEN YENİLİKLER INCOTERMS 2010 İLE GETİRİLEN YENİLİKLER Doç. Dr. Ömer ÖZKAN ÖZ İhracatçı ve ithalatçı satım işlemlerinde oldukça fazla zaman harcadıkları konu başlıkları olarak malın cinsi, fiyatı, miktarı ve ödeme şekli

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DAĞITIM SÜRECİ 840UH0029

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DAĞITIM SÜRECİ 840UH0029 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DAĞITIM SÜRECİ 840UH0029 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İHRACATÇI FİRMALARIN MUHASEBE VE İÇ KONTROL SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE KONTROL RİSKİNİN ANALİZİ: ANKARA ÖRNEĞİ

İHRACATÇI FİRMALARIN MUHASEBE VE İÇ KONTROL SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE KONTROL RİSKİNİN ANALİZİ: ANKARA ÖRNEĞİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İHRACATÇI FİRMALARIN MUHASEBE VE İÇ KONTROL SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE KONTROL RİSKİNİN ANALİZİ: ANKARA ÖRNEĞİ Selim CENGİZ Yüksek

Detaylı