İHRACATTA KDV İADESİ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. İbrahim HAYIRLIOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACATTA KDV İADESİ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. İbrahim HAYIRLIOĞLU"

Transkript

1 İHRACATTA KDV İADESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İbrahim HAYIRLIOĞLU

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ ÖZET... V ABSTRACT... Vİ KISALTMALAR... Vİİ ŞEKİL LİSTESİ... Vİİİ BÖLÜM 1 GİRİŞ VE AMAÇ... 1 BÖLÜM 2 GENEL HATLARIYLA KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMI VE KATMA DEĞER VERGİSİNE GEÇİLMESİNİN NEDENLERİ VERGİNİN KAVRAMI VE TANIMI KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMI KATMA DEĞER VERGİSİNİN TÜRLERİ KATMA DEĞER VERGİSİNİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Dolaylı Hesaplama Yöntemi (Vergiden İndirim) Dolaysız Hesaplama Yöntemi Toplama Yöntemi Çıkarma Yöntemi KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINA GEÇİLMESİNİN TEMEL NEDENLERİ... 6 BÖLÜM 3 İHRACATIN TANIMI, ÖDEME ŞEKİLLERİ, TESLİM ŞEKİLLERİ VE İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İADESİ İHRACATIN TANIMI VE KAPSAMI İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ Peşin Ödeme (Cash / Advance Payment) Ve Prefinansman Mal Karşılığı Ödeme / Cash Against Goods Kabul Kredili Ödeme Akreditifli Ödeme / Letter Of Credit L / C Vesaik Mukabili Ödeme Şekli / Cash Against Documents İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ Ticari İşletmede Teslim / Ex Works (Exw) Taşıyıcıya Teslim / Free Carrıer (Fca) Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (Fas) Gemi Bordasında Teslim / Free On Board (Fob) ii

3 3.3.5.Mal Bedeli Veya Navlun / Cost And Freight (Cfr) Mal Bedeli, Sigorta Ve Navlun / Cost, Insurance And Freight (CIF) Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To (Cpt) Taşıma Ücreti Ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage And Insurance Paid To (CIP) Sınırda Teslim / Delivered At Frontier (Daf) Gemide Teslim / Delivered Ex Ship (Des) Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi Ve Harçları Ödenmiş Olarak) / Delivered Ex Quay (Duty Paid) (DEQ) Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim / Delivered Duty Unpaid (Ddu) Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid (Ddp) İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İADESİ İhracatta KDV İstisnası Katma Değer Vergisinde İndirim ve İade Sistemi Doğrudan Mal İhracatında İstisna Serbest ( Özellik Arzetmeyen) İhracat Kayda Bağlı İhracat Transit İhracat Konsinye İhracat (Yurtdışına Satılmak Üzere Mal Gönderilmesi) Bedelsiz İhracat Kredili İhracat Ticari Kiralama Yoluyla İhracat Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi Sınır Ve Kıyı Ticareti Yoluyla İhracat Posta İle Yurtdışına Mal Gönderilmesi İhraç Kaydı İle Mal Tesliminde İstisna Hizmet İhracatında KDV İstisnası Türkiye de İkamet Etmeyenlere Yapılan Mal Teslimlerinde KDV İstisnası Yolcu Beraberi Eşya İstisnası Türkiye de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Yapılan Satışlarda KDV İstisnası (Bavul Ticareti) BÖLÜM 4 İHRACAT İSTİSNASINDA İADE ESASLARI VE MUHASEBEŞTİRİLMESİ İHRACAT İSTİSNASINDA İADE ESASLARI Katma Değer Vergisinde İade Yöntemleri İndirim Yoluyla İade Sonraki Dönemlere Devir Yoluyla İade iii

4 Nakden Ve/Veya Başka Vergi Borçlarına Mahsup Suretiyle İade Genel Esaslar Nakden İade Teminat Ve İnceleme Raporu Aranmayan İadeler Yeminli Mali Müşavir Raporuyla Yapılan İadeler Teminat Karşılığı İadeler Vergi İnceleme Raporu İle Yapılan İadeler Mahsuben İade Özel Esaslar Olumsuz Rapor Olumsuz Tespit Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kendileri Hakkında Olumsuz Rapor Veya Tespit Bulunanlar İHRACATTA KDV İADESİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Fiili İhracat İmalatçı-İhracatçı Firmada İhracat İhraç Kaydıyla Satış Yapan Firmada İhracat Kaydı İhracatçı Firmada İhracat Kaydı Ödeme Şekillerine Göre İhracat Kaydı Peşin Ödeme Şeklinde İhracat Kaydı Mal Mukabili Ödeme Şeklinde İhracat Kaydı Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinde İhracat Kaydı Akreditifli Ödeme Şeklinde İhracat Kaydı SONUÇ KAYNAKÇA iv

5 ÖZET Günümüzde hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler açısından ihracat önemli bir konuma sahiptir. İhracat ülkelerin ekonomik rekabeti, dış ticaret dengesinin sürdürülebilmesi, döviz ihtiyacının karşılanması ve ekonomik kalkınmalarına destek olur. Birçok ülke dış ticarete önem vermekte ve ihracatçılara çeşitli destek ve teşvik sağlamaktadır. Ülkeler ekonomilerini daha rekabetçi kılabilmek ve ihracat hacimlerini arttırmak için ihracat sektörlerini AR-GE, Eğitim, kalifiyeli personel istihdamı, bazı vergilerin istisnaları, düşük faizli krediler gibi birçok farklı yoldan doğrudan veya dolaylı olarak ihracat sektörlerini teşvik etmişlerdir. İhracata yönelik vergi teşvikleri muafiyet, istisna, indirim, düşük vergi oranı ve vergi ertelemeleri şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Ülkemizde bu amaçla yapılan uygulamaların başında ihracatta KDV istisnası ve iadesi gelmektedir. Her ne kadar doğrudan bir teşvik olarak görünmese de, ihracat işlemlerinden doğan, yüklenilen KDV nin iadesi ihracatçı şirketlerin teşvik edilmesinde önemli bir faktördür. KDV iadesi ihracatçıların uluslararası rekabetini ve finansal güçlerini arttırmak açısından önemli bir konuma sahiptir. Bu çalışmada, öncelikle genel hatlarıyla KDV kanunundan, ihracat tanımı, ihracat şekillerinden, ihracatta KDV istisnası, iade süreci ve muhasebe kayıtları üzerinde durulmuş ve açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler; İhracat,KDV,KDV İadesi,İhracat Teşvikleri v

6 ABSTRACT Exporting currently has critical position in view of both developing, and developed countries. Exporting contributes to the countries in terms of economic competition, sustainable balance of trade, provision of foreign currency needs, and economic growth. Many countries place emphasis on foreign trade, and provide numerous supports and incentives to the exporters. Countries have been inciting their export sectors, either directly, or indirectly, by various means of R & D, training, employment of qualified personnel, exemptions of certain taxes, so as to make their economies more competitive, and to increase their export volumes. Tax incentives intended for export may come forth in forms of exemption, deduction, low tax rates, and tax postponing. In our country, VAT exemption and return are the mainly practiced incentives in export. Despite not being seen as a direct incentive, return of the VAT arising from the export transactions, and being charged with thereafter, is an important factor in inciting the exporting countries. VAT return is important in increasing the international competitive and financial powers of the exporters. In this study, it has primarily been attempted to put general emphasis on, and thereby to explain the VAT law, definition of export, types of export, VAT exemption in export, and the return process, and accounting records thereof. Key Words: Export, VAT, VAT Return, Export Incentives vi

7 KISALTMALAR A.A.T.U.H.K. A.G.E AB ABD AET AR-GE ATİK DAB GÇB INCOTERMS KDV KDVK KKDF SMİYB SMMM SSK TBMM VUK YMM YPAS : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun : Adı Geçen Eser : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Araştırma Geliştirme : Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler : Döviz Alım Belgesi : Gümrük Çıkış Beyannamesi : Uluslararası Teslim Şekilleri : Katma Değer Vergisi : Katma Değer Vergisi Kanunu : Kaynak Kullanım Destekleme Fonu : Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Sosyal Sigortalar Kurumu : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Vergi Usul Kanunu : Yeminli Mali Müşavir : Yabancı Para Alacak Senetleri vii

8 ŞEKİL LİSTESİ SAYFA NO Şekil 1. Kesin Teminat Mektubu Örneği. 45 viii

9 BÖLÜM 1 GİRİŞ VE AMAÇ Küreselleşme, hızla artan teknolojik olanaklar, yenilikçilik, rekabet koşullarında ve stratejilerinde oluşan değişim, ürün maliyetlerinin oluşumundaki yapısal farklılıklar ve tüketicinin bilinçlenmesi gibi temel dönüşümler; özellikle uluslararası pazarlarda, rekabet avantajlarının kaynaklarını ve rekabet biçimlerini köklü olarak değiştirmekte ve işletmeleri yeni uyum sorunları ile karşı karşıya getirmektedir. Uluslararasılaşma, firmalar için yalnızca tercih değil, aynı zamanda ayakta kalmak ve başarısını sürdürmek için bir zorunluluk haline gelmiştir. Uluslararası olabilme yollarının içinde ihracat, en az riskli ve en çabuk uygulanabilen seçenek olmasından ötürü önemli yer tutmaktadır. İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına gelir. İhracatın fiili olarak gerçekleşmesi ise, malın gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesi, bir yerden gelmekte olan dökme ve diğer eşyada yüklemenin tamamlanması veya gümrük mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilecek diğer çıkışları ifade etmektedir. Dış ticaret, ülkelerin gelişimlerini etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Bu faaliyetin yaygınlaştırılması yani teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple ülkeler, prim, teşvik, vergi istisna ve iade gibi birçok uygulama ile ihracatçıyı teşvik etmeye çalışır. Harcamalar (tüketim) üzerinden alınan bir vergi olan Katma Değer Vergisi (KDV), ilk kez 1954 yılında Fransa'da uygulamaya konulmuştur. Daha sonra şimdiki adıyla Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmaya başlayan KDV, Türkiye de 1 Ocak 1985 tarihinde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. KDV nin uygulamaya başlandığı dönemlerde Türkiye kapalı ekonomi görünümünden sıyrılarak, dışa açılmış ve dış ticarette gelişme göstermeye başlamıştır. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan dış ticaret kalemlerinden biri olan ihracata 1

10 yönelik istisnalar da Katma Değer Vergisi Kanunu nda yerini almıştır. Dış ticaretin vergilendirilmesi açısından Destinasyon ve Orijin olmak üzere iki ilke bulunmaktadır. Destinasyon, mal ve hizmetlerin, nihai anlamda tüketildikleri veya faydalanıldıkları ülkede Katma Değer Vergisi ne tabi tutulmasını; Orijin ise, dış ticarete konu mal ve hizmetlerin üretildikleri ülkede vergilendirilmesi anlamına gelmektedir. Türkiye bu ilkelerden Destinasyon ilkesini benimsemiş ve ihraç konusu mallar üzerinden Katma Değer Vergisi yükünü kaldırmıştır. İhracatçılar böylelikle maliyetlerini düşürmüş ve uluslararası ticarette rekabet edebilme gücüne sahip olmuştur. Diğer taraftan yurt içinde ihraç konusu malların üretimi ve tedariki dolayısıyla ödemiş oldukları KDV nin ihracatçıya iade edilebilmesini sağlayan Katma Değer Vergisi Kanunu nun 11. maddesi ile istisna hükümleri düzenlenmiş ve daha sonra yayımlanan tebliğlerle desteklenmiştir. Böylelikle ihracatın önünün açılarak ülkeye döviz girdisinin artması, girişimcilerin ihracata yönelmesinin sağlanması, istihdamın artması vb. birçok olumlu gelişmelerin zemini hazırlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak verginin tanımı, Katma Değer Vergisi Kanunu nun ortaya çıkışı, gelişimi ve dolaylı ve dolaysız vergi türleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, öncelikle ihracat tanımı, ihracatta teslim ve ödeme şekilleri üzerinde durulmuş ayrıca KDV istisnası ve ihracatta KDV istisnası anlatılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, ihracat istisnasında iade esasları, KDV kanununda iade esasları ve mahsuben iade esasları ele alınmıştır. Son bölümde ise KDV iadesinde muhasebe işlemleri ve muhasebe kayıtları üzerinde durulmuştur. 2

11 BÖLÜM 2 GENEL HATLARIYLA KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMI VE KATMA DEĞER VERGİSİNE GEÇİLMESİNİN NEDENLERİ 2.1.VERGİNİN KAVRAMI VE TANIMI Vergi, devlet veya devredilmiş vergilendirme yetkisine sahip kamu kuruluşlarının kamu harcamalarını finanse etmek veya ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmek üzere, cebri, nihai ve karşılıksız olarak ve doğrudan doğruya istenen para şeklindeki ödemeleri ifade etmektedir. 1 Bir başka ifade ile vergi, kamu giderlerini karşılamak üzere herkesin mali gücüne göre vermekle yükümlü olduğu ekonomik bir değerdir. 2 Bununla birlikte günümüzdeki amaç ve fonksiyonları göz önüne alındığında, vergi; devletin ve yetkili diğer kamu kuruluşlarının, yüklendikleri fiskal ve ekstrafiskal görevleri gerçekleştirmek üzere, gerçek veya tüzel kişilerden; cebren, karşılıksız olarak ve egemenlik gücüne dayanarak aldığı para şeklindeki iktisadi değerlerdir. şeklinde tanımlanabilir KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMI KDV yaygın ve genel bir vergidir. Prensip olarak, ekonomideki bütün mal ve hizmet hareketlerini kavramak üzere planlanmıştır. KDV, mal ya da hizmetin üretiminden tüketiciye intikaline kadar her el değiştirme aşamasında alınan yaygın fakat kümülatif etkisi olmayan genel bir tüketim vergisidir. Başka bir deyişle de KDV, her ekonomik safhada satış değeri üzerinden alınmakla beraber, her üretim ve dağıtım aşamasında yaratılan katma değerlerin vergiye tabi tutulmasıdır. 1 Türk İ. Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005: Kırbaş S. Vergi Hukuku Temel Kavramlar İlkeler ve Kurumlar, Gazi Üniversitesi Yayın No:37, İ.İ.B.F. Yayın No:25, Ankara, 1984:57. 3 Akdoğan A. Kamu Maliyesi, 7.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 1999:117. 3

12 KDV sistemi, mal ve hizmetlerin üretiminden başlayıp, tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm safhalarda yaratılan değerin vergilenmesini sağlayan bir yapıya sahiptir. Bu süreç, her safhada hesaplanan KDV den, katma değer yaratılmasıyla ilgili alım ve giderler için ödenen KDV nin indirilmesiyle devam etmektedir. 2.3.KATMA DEĞER VERGİSİNİN TÜRLERİ Genel anlamda katma değeri tanımlarsak; bir kişi veya isletmenin sattığı mal veya ifa ettiği hizmetin satış bedeli ile bunların alış maliyeti arasındaki farktır. Katma değer hesaplanırken iktisadi kıymetlerin değerlerinin hesaplamaya katılma şeklinden dolayı farklı KDV tiplerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dört farklı KDV uygulaması vardır. Bunlar; - Gelir Tipi KDV, - Tüketim Tipi KDV, - Gayrisafi Hasıla Tipi KDV, - Ücret Tipi KDV'dir. Satın alınan iktisadi kıymetler için ödenen KDV; tamamen ayni dönemde indirilebiliyorsa, "Tüketim Tipi KDV" ; yıllara yayılarak indirilebiliyorsa, "Gelir Tipi KDV"; o dönemde indirilemiyorsa, yani ödenen KDV firmanın üzerinde kalıyorsa, "Gayrisafi Hasıla Tipi KDV"; sermaye gelirinden indirilebiliyor ise, "Ücret Tipi KDV" söz konusudur KATMA DEĞER VERGİSİNİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ KDV'nin hesaplanmasında iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler ise; - Dolaylı hesaplama yöntemi (vergiden indirim) ve - Dolaysız hesaplama yöntemidir. 4 Sarılı MA. Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara, 2010:501. 4

13 2.4.1.Dolaylı Hesaplama Yöntemi (Vergiden İndirim) Vergiden vergi indirimi şeklinde uygulanmakta olan bu yöntemde; satışlar dolayısıyla tahsil edilen KDV'den, alışlar dolayısıyla ödenen KDV indirilerek ödenecek KDV hesaplanmaktadır. Vergiden indirim (mahsup) yöntemi olarak da adlandırılan bu yöntem KDV'yi uygulayan tüm AB'ye üye ülkeleri ve ülkemizde uygulanmaktadır. Dolaylı vergiler, mal ve hizmet kullanımından kaynaklanan vergilerdir. Vergiye tabi mal ve hizmetlerden yararlanan herkes, gelir düzeyi ne olursa olsun aynı oranda vergi öder. Bu vergilerde vergi mükellefi ile ödeyicisi farklıdır. Bir başka tanıma göre ise, dolaylı vergiler bir mal veya hizmet üzerinden dolaylı olarak tahsil edilen vergilerdir. Mal ve hizmet satın alırken ödendiğinden, tahsili kolay ve ucuzdur. Katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi, dolaylı vergiler arasında yer alır Dolaysız Hesaplama Yöntemi Dolaysız hesaplama yönteminde KDV iki farklı şekilde hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yöntemleri; Toplama Yöntemi Gelir tipi KDV'ye uygun olan toplama yöntemine göre, KDV'nin matrahı üretim faktörlerine yapılan ödemelerin toplamına eşittir. Başka bir ifadeyle mal üretimine katılan üretim faktörlerinin üretimden aldıkları ücret, kar, rant ve faizin toplamı KDV matrahını oluşturmaktadır. Ancak, kâr hesaplanırken amortismanların düşülmesi gerekmektedir Çıkarma Yöntemi Çıkarma yönteminde, KDV matrahı; satış değerinden satın alınan girdi ve sermaye mallarının değerleri çıkartılarak hesaplanabilir. Ayrıca, firma içinde üretilen yatırım malları ve stok artışları toplam yatırıma dahil olduklarından bunların da matrahtan çıkartılması gerekmektedir. Bu yöntem stok değerlendirmelerine ve 5 Gök A. OECD Ülkeleri ve Türkiye de Vergi Yükü, E-Yaklaşım, 2010, Sayı:213, s.3. 5

14 amortisman ayrılmasına ihtiyaç göstermemesi nedeniyle, uygulanması kolay bir yöntem olup tüketim tipi KDV'de uygulanması mümkündür KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Türk Vergi Sisteminde gelir ve servet üzerinden alınan vergilerin yanı sıra harcama üzerinden de vergi alınması esası benimsenmiştir. Günümüzde harcama üzerinden alınan en önemli vergi KDV dir. Cumhuriyet tarihimizde uygulanan muamele vergilerinin ilki her türlü satış işlemini vergilemeyi amaçlayan 735 sayılı Umumi İstihlak Vergisi olmakta iken bu vergi sonrasında yerini ekonomik kalkınma süreci içerisine girmiş olan Türkiye de tek aşamalı genel bir satış vergisi olan muamele vergisine bırakmıştır yılında kabul edilen muamele vergisinin yerini 1957 yılında ilk madde üretiminde alınması amaçlanan istihsal vergisi ile hizmet vergilerinden oluşan ve Gider Vergileri olarak adlandırılan vergi almıştır. 7 KDV ye geçme çabaları aslen İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile başlanmıştır yılında Maliye Bakanlığı kurduğu bir komisyonla ilk KDV tasarısını hazırlamıştır. İlk tasarı Alman KDV sinden esinlenerek ve Almanya nın da konu hakkındaki tecrübelerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Kanunlaşma yolunda 1971, 1974, 1976, 1977 ve 1978 yıllarında hazırlanan kanun tasarısı taslağı ile 1980 yılında hazırlanan iki ayrı kanun tasarısı başarıya ulaşamamıştır. 8 Bu başarısızlığın sebebi olarak yürürlükten kaldırılacak vergilerden elde edilen hâsılat kadar hâsılat elde edilemeyeceği ve mükelleflerin bu vergiyi başarılı bir şekilde uygulayamayacağı endişesi olarak görülebilir. Cazibesinin fazlaca olmasının yanında uygulamada özellikle üretimi vergilendiren diğer muamele vergilerinin ağır yükü altında ezilen sanayi kesiminin 6 Sarılı, a.g.e., s Heper F. Toplumsal Yapı ile Vergi Yapıları Arasındaki İlişkiler, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basımevi,1981, No:126/148:55. 8 Tatlıdil R, Ayaz N. Avrupa Topluluğu 1992'de KDV Uygulamaları ve Türkiye'ye Muhtemel Etkileri, TOBB,1992:4. 6

15 yaşadığı zorlukların, adaletsiz kaynak dağılımının ve aynı konu üzerinden birden fazla vergi alınmasından kaynaklanan piyasadaki finansman sıkıntısının önüne geçilmesi adına geliştirilen KDV kanun tasarısı nihayetinde 3065 Sayılı Kanun numarasıyla tarihinde kabul edilmiş ve 2 Kasım 1984 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. KDVK nın yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizde uygulanan diğer bazı gider vergileri de aynı yürürlük tarihi itibariyle uygulamadan kaldırılmıştır. Bunlar şöyle sıralanabilir: 9 - Dâhilde Alınan İstihsal Vergisi - İthalden Alınan İstihsal Vergisi - Nakliyat Vergisi - PTT Hizmetleri Vergisi - İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi - İşletme Vergisi - Spor Toto Vergisi 2.6.TÜRKİYE'DE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINA GEÇİLMESİNİN TEMEL NEDENLERİ Ülkemizde, harcama vergileri alanında Tarihli 3065 Sayılı KDVK ile yapılan reformla, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 8 adet dolaylı vergi yürürlükten kaldırılmış ve kaldırılan dolaylı vergiler yerine KDV ilk kez uygulamaya konulmuştur. Bilindiği üzere KDV, KDVK'nin l'inci maddesine göre; istisnaları hariç, bütün mal ve hizmetlere, bunları her el değiştirme aşamasında (alımsatıma konu her aşamada) uygulanması sebebiyle genel yayılı muamele vergisi niteliğindedir. Türkiye'de KDV uygulamasına geçilmesinin temel nedenleri KDVK'nin gerekçesinde şu şekilde sayılmıştır: 9 Aydemir B. Türkiye'de Katma Değer Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Efektif Katma Değer Vergisi Oranlarının Hesaplanması, DPT. Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ankara:1996 7

16 - KDV sisteminin ekonomik olaylara karşı tarafsız olması ve vergi yükü açısından tarafsız olması özelliği nedeniyle halen yürürlükte bulunan muamele vergilerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesini sağlayacaktır 'lerde Gelir ve Kurumlar Vergisi alanlarında yapılan köklü değişikliklere paralel olarak, harcama vergileri sisteminde de düzenlemeler yapılmış olacak ve böylece iki sistemin işleyişinde sağlanması zorunlu olan fonksiyonel bağlar kurulmuş olacaktır. - Uluslararası ekonomik ilişkilerimizin ve özellikle ihracatımızın geliştirilmesi açısından da yarar sağlayacaktır. 10 KDV uygulamasına geçilmesinde yatırımın teşvik edilmesi, ihracatın geliştirilmesi, sanayi üzerindeki vergi yükünün azaltılması, enflasyonist baskının önlenmesi, kaynakların optimal dağılımında uygunluk sağlanması, uzmanlaşmanın teşviki ve fiyatlar genel seviyesinin kontrolü gibi ekonomik nedenlerle, vergi adaletinin sağlanması, vergi hasılatına etkisi, vergi kaçakçılığına etkisi, matrahın bölünmesi, özdenetim imkanı, vasıtasız vergiler sistemini tamamlayıcı niteliği ve diğer ülkelerin vergi sistemi ile uyum sağlanması gibi mali nedenler de etkili olmuştur. KDV'ye geçilmesini gerekli kılan nedenlerden biri de, dünya üzerinde yaygın bir uygulaması bulunan ve birçok ülkenin geçiş için hazırlık çalışması yürüttüğü KDV sistemini, ülkemiz açısından uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerimize en olumlu bir bicimde katkıda bulunacak bir tercih olacağı düşüncesidir Sarılı,a.g.e.,s Sarılı,a.g.e.,s

17 BÖLÜM 3 İHRACATIN TANIMI, ÖDEME ŞEKİLLERİ, TESLİM ŞEKİLLERİ VE İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İADESİ 3.1.İHRACATIN TANIMI VE KAPSAMI İhracat ; tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İhracat Yönetmeliğinde Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. İhraç konusu malın Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesi, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve diğer eşyada yüklemenin tamamlanması olarak da ifade edilebilir. 12 Başka bir ifadeyle ihracat; Yurt dışına mal ve hizmet satışı suretiyle yürütülen faaliyetler olarak tanımlanabilir. İhracat yoluyla elde edilen gelirler, gerek döviz rezervlerini arttırması, gerek dış ödemeler dengesine katkısı, gerekse ekonomik büyümeyi sağlaması nedenleriyle, çeşitli kurumları yakından ilgilendirdiği gibi, toplumun çeşitli kesimleri için de önemli bir konu haline gelmiştir. Yapılan liberal değişiklikler ve buna paralel olarak dış ticarette serbestleşmenin ardından, ihracatın teşviki, hükümetlerin ekonomi politikalarının temel unsurlarından biri haline gelmiştir. 13 İhracat, kazanç elde etmek amacıyla müşteri gruplarının gereksinimlerini, isteklerini ve tercihlerini tatmin etmek için, işletme olanaklarının değerlendirilmesi, 12 Hatipoğlu A. İthalat-İhracat Kılavuzu, Kosgeb Eğitim Merkezi Yayını, Ankara,1994, s Tokaç G. Katma Değer Vergisi nde ihracat istisnası ve iade Müessesesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi; 2007:5-6 9

18 planlanması, kullanılması ve denetlenmesi faaliyetlerinin uluslararası alanda yürütülmesi işlemlerinin bütünüdür. İhracat, bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışıdır İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ İthalatçıyla anlaşarak malı hazırlayan ihracatçı, mal bedelinin ödenmesini düşünmek durumundadır. Eğer ürettiği malın karşılığını zamanında alamazsa ihracatçı oldukça zor bir duruma düşer. Bu durum ihracatçıların ve ithalatçıların ödeme şekilleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmalarını gerektirmektedir. Böylece karşılaşılabilicek riskleri en aza indirmiş olurlar. Uluslararası ticarette ödeme şekilleri beş grupta toplanabilir. Bunlar, peşin ödeme ve prefinansman, mal karşılığı ödeme, kabul kredili ödeme, akreditifli ödeme ve vesaik mukabili ödemedir Peşin Ödeme (Cash / Advance Payment) Ve Prefinansman Peşin ödeme şeklinde, alıcı önce parayı göndermekte, daha sonra mal gitmektedir. Kuşkusuz burada, alıcının ihracatçıya tam güvenmesi gerekmektedir. Peşin ödeme kambiyo mevzuatına göre ihracatçı için bir kredi niteliği taşıdığı için mallar 1 yıl içinde ihraç edilmelidir. Ya da aynı değerde başka bir mal, mamul veya hizmet gönderilmelidir. Türkiye de açılan bu kredi karşılığında ihracatı teşvik için gelen paradan % 3 oranında kaynak kullanım destekleme fonu (KKDF) kesilmektedir. Bankalar bir yıl içinde ihracatın yapılmayacağını da göz önüne alırlar ve bir yıllık gecikme faizini hesaplayarak peşin gelen paradan kesinti yaparlar. 16 Peşin olarak bedel geldiği zaman hemen döviz alım belgesi (DAB) kesilir ve ihracat bedeli olduğu DAB üzerine yazdırılır. İhracat esnasında DAB gümrüğe gider ve bedel karşılığı olan malların yurt dışına çıktığı DAB arkasına yazılır. Bu işlem 14 Akın M. Türkiye de ihracatta Katma Değer Vergisi iade Sistemi: Afyonkarahisar ili Uygulamasi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; Dündar S. Dış Ticaret işlemleri Çerçevesinde İthalat ve İhracat işlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; Dündar,a.g.e.,s.41 10

19 yapılmadan gelen peşin bedelin karşılığı olan mal yurtdışı edilmiş sayılmaz. Mallar kısım kısım yurtdışı edilmişse en son partide DAB üzerinde kapama yapılır. 17 Peşin ödemeli işlemlerde ithalatçı kendini garanti altına almak isteyebilir. Bu bakımdan garantili peşin ödeme ve garantisiz peşin ödeme olarak adlandırılabilir. Garantisiz peşin ödemede, ithalatçı ihracatçıya bankanın herhangi bir garantisini istemeden dövizi göndermektedir. İhracatçı malı göndermediği ya da parayı iade etmediği takdirde ihracatçı bankanın bir sorumluluğu yoktur. Garantili peşin ödemede ise ithalatçının bankası, anlaşmaya uygun malın zamanında gönderilmediği ya da para iade edilmediği takdirde gönderilen peşin dövizin faizi ile birlikte ithalatçıya geri gönderileceğine dair ihracatçının bankasından garanti istemektedir. Buna prefinansman adı verilir. Prefinansman da garantör banka ithalatçı tarafından gönderilen parayı, ihracatçıya teslim etmeden önce teminat mektubu ister Mal Karşılığı Ödeme / Cash Against Goods Alıcının satın aldığı mal bedelini, malların satış sözleşmesinde belirtilen varış yerine ulaşmasını takiben, malın ithalatçı tarafından teslim alındıktan sonra, yapılan anlaşmaya göre ileri bir tarihte ödemenin yapılmasını sağlayan bir ödeme şeklidir. 19 Peşin ödemenin tersine, ihracatçı bedelini almadan malı alıcıya göndermekte ve bu bakımdan ithalatçıya tam bir güven duymaktadır. İhracatçının en çok risk üstlendiği ödeme şeklidir. İhracatçı malını sevk ettikten sonra sevkiyata ilişkin vesaiki doğrudan veya bedelsiz teslim edilmek kaydıyla bir banka aracılığı ile veya doğrudan ithalatçıya göndermektedir. İhracatçı açısından en riskli ödeme şeklidir. İthalatçı vesaiki teslim alarak, bununla malları gümrükten çekmekte, mal bedelini ise aralarındaki anlaşma uyarınca belirlenen süre sonunda ödemektedir. Fakat mal bedelinin ödenmeme riski her zaman vardır. Mal karşılığı ödeme, ihracatçıyı değil 17 Akın H. Yeni İşim Dış Ticaret, Academy International, Ankara,1999: Dündar,a.g.e.,s Kobi Finans,(t.y.), Erişim:14 Eylül

20 ithalatçıyı finanse eden bir ödeme şeklidir. İhracatçının mal karşılığı ödeme şeklini kabul edebilmesi için mal bedelinin ödeneceğine inanması gerekmektedir. Güvence bankaların garantisiyle sağlanabilir. Ödemenin zamanında yapılacağına ilişkin bir garanti alıcının bankası vasıtasıyla satıcıya verilmekte olup, mal karşılığı ödemede oldukça sık görülmektedir Kabul Kredili Ödeme Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile kabul kredisi satılan malın bedelinin bir poliçeye bağlandığı vadede satıcıya ödenmektedir. 21 Temel olarak alıcıyı finanse etmeyi amaçlayan işlemde, poliçenin iskonto edilmesi halinde satıcıya da kaynak sağlayan, alıcının mal bedelini, malı teslim alınca değil de belli bir vade sonunda ödediği bir yöntemdir. Vadeli akreditifler gibi vadeli mal alım ve satımında kullanılmaktadır. Kabul kredili ödemede, vade, kambiyo senetlerinden poliçe vasıtasıyla belirlenmekte olup diğer poliçelerden tek farkı, genellikle poliçe bedelinin vadesinde ödeneceği hususunda bir bankanın dönülemez taahhüdünü içermesidir Akreditifli Ödeme / Letter Of Credit L / C Akreditif bir bankanın şarta bağlı ödeme garantisi olarak tarif edilebilir. 22 İhracatçının, malları akreditif şartlarına uygun olarak sevk ettiği zaman mal bedelini alacağından emin olduğu; ithalatçının ise anlaşma şartlarına uygun akreditifi bankasına talimat vererek açtırdığı zaman malları alacağından emin olduğu bir ödeme şeklidir. Yani akreditifli ödeme birbirini tanımayan tarafların tercih ettiği bir ödeme şeklidir. Başka bir deyişle, akreditif ihracat bedellerinin ödenmesi hususunda ithalatçı ve ihracatçının bankalarının da sorumluluk altına girdiği şartlı ödeme taahhüdüdür. Hem ithalatçı hem de ihracatçıyı koruyan bu sistem dünyada en fazla kullanılan ödeme şeklidir. 20 Dündar,a.g.e., s Şahin A. İhracatta Ödeme Şekilleri, İgeme İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yayınları,2008:33 22 Mevzuat Net,(t.y.), Erişim: 09Ağustos

21 Bir akreditifte en azından dört taraf mevcuttur: Akreditif Amiri: İthalatçı olup, kendi bankasına akreditif açtırma talimatı veren taraftır. Amir Banka: İthalatçının talimatı üzerine ihracatçı lehine akreditif açan ve bunu ihracatçının bankasına bildiren taraftır. İhbar Bankası: Gelen akreditifi ihracatçıya ihbar eden yerli bankadır. Lehdar: Adına akreditif açılan, malı gönderip parasını tahsil edecek olan taraf yani ihracatçıdır. Basit bir akreditifin işleyişini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: - İthalatçı kendi bankasına yazılı olarak akreditif açtırma talimatını verir. - Akreditif metni ihbar bankasına gönderilir. - Akreditif ihracatçıya ihbar edilir (bildirilir). - Yükleme yapıldıktan sonra dökümanlar ihbar bankasına ibraz edilir. - Dökümanlar yada vesaik kontrol edilir, eksiklik yok ise ihbar bankası aynı zamanda ödeme bankası ise ödeme yapılır, değilse evrak amir bankaya mal bedeli tahsili için gönderilir. - Akreditif teyitsiz ise mal bedelinin tahsili için evrak amir bankaya gönderilir. Teyitli ise ödeme yada rambursman talimatı için evrak satıcının bankasına gönderilir. 23 İhracat akreditiflerinin peşin ödemeye imkan veren kısımları, akreditiflerin kendi hükümlerine tabidir. Ancak, akreditif vadesi içinde (ek süreler dahil) ihracatın gerçekleştirilememesi veya fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yapılan ihracat bedelleriyle mahsup veya tasfiye suretiyle iade edilememesi halinde prefinansman kredisi hükümlerine tabi tutulur Sanver E. Dış Ticaret İşlemleri, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,2010:11 24 Kaya ME. Kambiyo Mevzuatı, Maliye ve Hukuk Yayınları,2005:202 13

22 3.2.5.Vesaik Mukabili Ödeme Şekli / Cash Against Documents Bir malın ihraç ülkesinden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgesinin ihracat bedelini ödeyerek bankadan alınması yoluyla yapılan ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile bankanın, ihraç bedelini tahsil ettikten ya da gelecekte bir tarihte tahsil edilmek üzere vadeli bir poliçe düzenlendikten sonra malların çekilmesini sağlayacak belgeleri (vesaikleri) ithalatçıya teslim ettiği ödeme türüdür. 25 Dış ticarette oldukça sık rastlanan ödeme şekillerinden biri olan vesaik karşılığı ödeme şeklinde, alıcı mal bedelini ödemediği sürece kontrolü devam etmektedir. İhracatçı, eğer alıcı malları temsil eden dökümanları almayıp malları gümrükten çekmezse malları geri getirebilir, başkasına satabilir ya da aynı alıcıya daha düşük fiyattan satmak zorunda kalabilir. İhracatçı malları sevk ettikten sonra mallar için düzenlediği dokümanları bankasına (aracı banka) teslim eder. Banka dokümanları kontrol eder İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ Ticari terimlerin, her ülkede değişik şekilde yorumlanmasının (hukuksal anlaşmazlıklar sonucu) hem zaman hem de para kaybına neden olduğu düşüncesinden hareketle ve bu terimlerin standart kurallara bağlanması amacıyla bazı uluslar arası çalışmalar yapılmıştır. Bunların en önemlisi Uluslararasi Teslim şekilleri (INCOTERMS) dir. 27 Uluslararası Ticaret Odası (ICC-International Chamber of Commerce), INCOTERMS kitapçığını ilk kez 1936 yılında yayımlamıştır. Kitapçıkta yer alan kurallar sırasıyla 1953, 1967, 1970, 1976 ve 1980 yılında revize edilerek günümüz koşullarına uygun hale getirilmiştir. En son güncellenen INCOTERMS 2000 adıyla yayımlanan kitapçığa göre 13 tür teslim şekli vardır Şahin,a.g.e., s Dündar,a.g.e., s Dündar,a.g.e.,s İccwbo,(t.y.) 11Ekim

23 3.3.1.Ticari İşletmede Teslim / Ex Works (Exw) İhracatçı firmanın malları kendi mahallinde veya başka bir isim ile belirlenmiş yerde (işyerinde, fabrikada, depoda vb.) gümrükleme işlemleri yapılmamış ve hiçbir taşıma aracına yüklenmemiş şekilde, alıcı firmanın tasarrufuna bırakmasına imkân veren teslim şeklidir Taşıyıcıya Teslim / Free Carrıer (Fca) Günümüzde taşıma teknolojisindeki yeniliklerin etkisi ile birden fazla taşıma türünün içerdiği kombine ya da çoklu model taşıma sisteminin giderek yaygınlaşması FCA teslim şeklinin gelişmesine neden olmuştur. 30 Satıcı eşyayı gümrük işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtilen yerde (genellikle satıcının bulunduğu şehir) yine alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya teslim etmekle yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (Fas) Bu terim satıcının teslim sorumluluğunun belirlenen yükleme limanında eşyanın gemi doğrultusunda rıhtıma veya mavnaya yerleştirilmesiyle son bulmasını ifade eder. FOB dan farkı malın rıhtımda teslim edilmesidir. Diğer hususlar FOB un aynısıdır Gemi Bordasında Teslim / Free On Board (Fob) Satıcı tarafından eşyanın gümrük çıkış işlemleri yapılarak belirtilen limanda gemi bordasında teslimini öngören bir satış şeklidir. Eşyanın güvertede tesliminden itibaren eşyaya ilişkin herhangi bir kayıp yada hasarın bütün masraf ve riski alıcıya aittir. Malların ihraç işlemi satıcı tarafından yapılır Mal Bedeli Veya Navlun / Cost And Freight (Cfr) 29 Gürsoy Y. Dış Ticaret işlemleri, Ekin Kitabevi, 2005:17 30 Dündar,a.g.e.,s Sanver, a.g.e., s.7 15

24 Belirtilen varış limanında mal bedeli ve navlunu ödenmiş olarak teslim. Bu teslim şeklinde CFR den sonra varış limanının ismi yer almaktadır. 32 Satıcı eş yayı belirlenen varış yerine kadar getirmek için gerekli masrafları ve navlun bedelini ödemekle yükümlüdür. ihraç gümrük işlemlerinden de satıcı sorumludur. Eşyanın gemi bordasına yüklenmesinden itibaren her türlü hasar ve kayıpla ilgili risk ile bu andan sonra herhangi bir nedenle doğabilecek bütün ek masraflar alıcının sorumluluğundadır Mal Bedeli, Sigorta Ve Navlun / Cost, Insurance And Freight (CIF) Bu teslim şekli CFR ye benzemekte ancak ondan farkı; ihracatçı navlun bedeli yanında sigorta primlerini de ödeyerek, masrafları malın fiyatına yansıtmaktadır. Malın, CIF bedelinin % 100 ü değerinde sigorta ettirilmelidir. CIF teslim şekli, denizyolu taşımacılığı ile birlikte kara, hava ve demiryolu taşımacılığı için de kullanılmaktadır Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To (Cpt) CPT teriminden sonra varış yerinin ismi yer almaktadır. Birden fazla taşıma sistemini konu alan kombine taşımacılıkta kullanılan bir teslim şeklidir. CPT gemi ile taşımada kullanılan CFR'nin çoklu taşıma sisteminde karşılığıdır. Bu teslim şeklinde de navlun bedelini satıcı karşılayacak ve malın fiyatına yansıtacaktır. Hasar ve ziyan rizikosu malın ihracatçı tarafından ilk taşıyıcıya teslimiyle birlikte alıcıya geçmektedir Dündar,a.g.e., s Sanver,a.g.e., s.8 34 Selek AS. Dış Ticaret İşlemleri ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi,Birleşik Matbaacılık, İzmir,1997:65 35 Dündar,a.g.e., s.38 16

25 3.3.8.Taşıma Ücreti Ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage And Insurance Paid To (CIP) Bu satış şeklinde satıcı CPT terimiyle ifade edilen bütün yükümlülükleri taşıdığı gibi bunlara ek olarak eşyanın taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası da sağlamak zorundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve primini öder. CIP satış şeklinde satıcıdan beklenen sigorta kapsamının asgari düzeyde olduğu bilinmelidir. Satıcı eşyanın ihraç çıkış işlemlerini de yapmakla yükümlüdür. Bu satış şekli kombine taşımalar dahil her türlü taşıma biçiminde kullanılır Sınırda Teslim / Delivered At Frontier (Daf) Bu teslim şeklinde mallar anlaşmada belirtilen sınırda, gümrükten önce alıcının emrine hazır bulundurulur. Hudut satıcının gümrüğü olabileceği gibi, alıcının ya da herhangi bir ülkenin gümrüğü de olabilir. Bu satış şekli özellikle demiryolu ve karayolu taşımacılığında kullanılıyorsa da her türlü taşıma için de kullanılabilir Gemide Teslim / Delivered Ex Ship (Des) Belirtilen varış limanında ve gemide teslim (DES) şeklinde ihracatçı varış limanında gemide malları ithalatçıya teslim etmektedir. O ana kadar olan masraf ve rizikolar ihracatçıya ait iken teslim anından sonra masraf ve rizikolar alıcıya geçmekte ve gemiden malın boşaltma masrafları da dahil edilmek üzere alıcı tarafından karşılanmaktadır Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi Ve Harçları Ödenmiş Olarak) / Delivered Ex Quay (Duty Paid) (DEQ) Satıcının yükümlülüğü eşyayı belirlenen varış limanındaki rıhtımda gümrük giriş işlemleri tamamlanmış olarak alıcıya teslim etmekle son bulur. Eşyanın alıcıya teslimine kadar bütün vergi, resim dahil bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir Sanver,a.g.e., s.8 37 Dündar,a.g.e.,s İccwbo,(t.y.), 11Ekim

26 Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim / Delivered Duty Unpaid (Ddu) Satıcı eşyayı ithalatçı ülkede belirtilen yerde teslim ederek yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Bu noktaya kadar olan bütün risk ve masraflarla birlikte gümrük giriş formalitelerinden doğan masrafları da satıcı karşılar. Gümrük Vergilerini ödeme yükümlülüğü alıcıya aittir. Eşyanın gümrük girişini zamanında yapmamaktan doğan ek masraf ve riskler ise alıcıya aittir. Bu terim her türlü taşımada genellikle proje taşımalarında kullanılmaktadır Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid (Ddp) Belirtilen varış yerinde teslim şeklidir. 40 Satıcı eşyayı ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurarak yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Eşyanın gümrük işlemlerini tamamlayarak gümrük resmi dahil olmak üzere vergiler ve diğer ödemelerle birlikte bütün risk ve masrafları satıcı üstlenir. 3.4.İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İADESİ İhracatta KDV İstisnası KDV teorisinde dış ticaret işlemlerinin vergilendirilmesi açısından; Destinasyon ve Orijin olmak üzere iki ilke kabul edilmiş bulunmaktadır. - Destinasyon İlkesi: Mal ve hizmetlerin nihai olarak tüketildikleri veya faydalanıldıkları ülkede vergiye tabi tutulmasını öngörmektedir. - Orijin İlkesi: Mal ve hizmetlerin dış ticaret dahil üretildikleri ülkede vergilendirilmesini öngörmektedir. 39 Sanver, a.g.e., s.9 40 İccwbo,(t.y), Erişim:11 Ekim

27 Ancak, KDV bir tüketim vergisi olduğundan, bu vergi yönünden vergileme hakkının da mal ve hizmetin üretildiği ülkeye değil, nihai olarak tüketildikleri ülkeye ait olması gerekmektedir. Bu bakımdan, KDV nin uygulandığı ülkelerin yaklaşık olarak tamamında destinasyon ilkesinin benimsendiği görülmektedir. 41 İhraç edilen malların üretimi amacıyla, hammadde ve diğer girdilerin tedariki esnasında ödenmiş olan katma değer vergilerinden, imalatçı ihracatçı ya da ihraç edilen malların imalatını yapan firmalar üzerinde kalan kısmı, ihracattan sonra ilgili firmalara iade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle bu firmalar vergiden istisna edilmektedir. Ülkemizde uygulanmakta olan KDVK da Varış Ülkesinde Vergilendirme (Destinasyon ilkesi) benimsenmiş bulunmaktadır. Bu ilkeye göre mal ve hizmetler nihai olarak tüketildiği ya da faydalanıldıkları ülkede KDV ye tabi tutulmaktadır. 42 Yüklenen vergilerin gider ya da maliyet olarak kaydedilmeyip ihracatçıya iade edilmesi, bir teşvik unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu sistemde ithalat vergilendirilirken ihraç edilen malın bünyesine giren KDV ihracatçıya iade edilmekte ve mal KDV yükünden arındırılmaktadır. Böylece ithal ürünler ile yerli ürünler eşit vergi koşulları altında rekabet edebilmektedir. Sistem bu yönüyle ithalatı vergilendirirken ihracatı vergiden istisna tutması nedeniyle ihracatı teşvik etmektedir Katma Değer Vergisinde İndirim ve İade Sistemi KDV iadesi ihracatta rekabet eşitliğini oluşturabilmek için ihracatçıların yüklendiği verginin ihracatçıya iadesini sağlayan bir mekanizmadır. 44 Türk KDV sisteminde esas olan, bir vergilendirme döneminde ödenen KDV nin aynı dönemde tahsil edilen KDV den indirilmesi sonucunda, indirilemeyen tutar arta kalırsa bunun sonraki döneme devretmesidir. Katma Değer Vergisi kanunu na göre mükellefler, bir vergilendirme döneminde yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden 41 Yetik A. Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik İşlemlerinden Biri Olan ihracatta Katma Değer Vergisi iadesi, Hesaplanması, Denetlenmesi, Raporlanması Ve Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; Yetik,a.g.e., s Horoz Y. ihracata Yönelik Vergi Teşvikleri ve Türkiye Uygulaması, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; Akbulak Y, Tokmak A. ihracatta KDV iadesi ve Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Durumu,s

28 hesapladıkları KDV den, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisini indirmekte, hesaplanan vergilerin, ödenen vergilerden fazla olması halinde aradaki farkı vergi dairesine ödemektedirler. KDVK nın 29/1. maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV den aksine hüküm bulunmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle hesaplanarak, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile ithal ettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla ödedikleri KDV yi indirebilmektedirler. 45 İhracat amacıyla üretim gerçekleştiren işletmelerin ürün ve hizmet alımı nedeni ile ödedikleri Katma Değer Vergisinin iadesini kanun gereği talep edebilirler. 46 İhracatta KDV iadesi, ihracat istisnası olarak KDV nin yurt dışındaki alıcıdan alınamamasının doğal bir sonucudur. İhracatta KDV iadesi, alımlarda üstlenilen ancak müşteriden tahsil edilmeyen verginin geri alınmasıdır. KDV de üç nedenle vergi iadesi ortaya çıkabilmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 1. Tam istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ancak indirimle giderilemeyen vergiler iade edilebilmektedir. Bu iadelere; - İhracat - Diplomatik istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler. - Deniz, hava ve demiryolu araçlarına ilişkin teslim ve hizmetler. - Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler. - Petrol arama faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler. - Teşvik belgeli makina ve teçhizat teslimleri. - Uluslararası taşımacılık nedeniyle hak kazanılmaktadır. 45 Yetik,a.g.e., s Kaya F. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007:251 20

29 2. KDVK nın 29.maddesi uyarınca, indirimli orana tabi mal ve hizmetlere ilişkin olup, indirimle giderilemeyen vergiler iade edilebilmektedir. 3. Vergi sorumluluğu kapsamında uygulanan tevkifat nedeniyle vergi iadesi söz konusu olabilmektedir. Bu iadeler; - Hurda metal teslimleri nedeniyle yapılan tevkifat ile - Tekstil ve konfeksiyon sektöründe uygulanan tevkifatlardan kaynaklanmaktadır. 47 Ülkemizde, Katma Değer Vergisinde ihracat istisnasından dolayı, yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen katma değer vergisi, ihracatçı firmaya Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde iade edilmektedir. 48 İhraç edilen mal ve hizmetin meydana getirilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları dolayısıyla yüklenilen KDV, ihracat teslimlerinin yapıldığı ve hizmetin ifa edildiği vergilendirme döneminde yapılan vergiye tabi işlemler (Yurtiçi mal teslimleri ve hizmet ifası gibi) üzerinden hesaplanacak KDV den indirilebilmektedir. Vergilendirme dönemi itibariyle indirilemeyen KDVK nın 32 nci maddesi gereğince iade konusu olmaktadır. 49 KDVK nın 34/1.maddesi ile yurt içinden sağlanan veya ithal edilen mal ve hizmetlere ait KDV nin; - Alış faturası veya benzeri vesikalarda ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi, - Bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre KDV indirimi yapılabilmesi için: - Vergi indirimi mükellefe tanınmış bir hak olduğundan, öncelikle gerçek veya basit usulde KDV mükellefi olmak gerekir. 47 Yetik,a.g.e.,s Şeker K. Türk Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisi İstisna Ve İadelerin Uluslar arası Taşımacılık Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi; KDVK Genel Tebliği 4, 08/12/1984 Tarih ve No lu Resmi Gazete 21

30 - Vergiye tabi faaliyetler ile ilgili olmayan mal ve hizmet alımlarında yüklenilen KDV nin indirimi yasal olarak mümkün olmadığından, indirilecek verginin mutlaka faaliyet konusu ile ilgili olması gerekmektedir. - Yüklenilen KDV nin indirilemeyeceğine ilişkin KDVK nında bir hüküm bulunmaması gerekir. - KDV fatura veya benzeri belgeler ile gümrük makbuzunda ayrıca gösterilmesi gerekir. - Fatura ve benzeri belgeler ile gümrük makbuzu kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir. - KDV indirimine konu olan belgeler gerçek durumu yansıtmalı, gerçek bir alım satım iş nedeniyle düzenlenmiş olması gerekir. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı nitelik taşıyan belgelerde yer alan KDV nin indirilmesi mümkün olmamaktadır. Yukarıda sıralanan ve KDV indirimi yapılabilmesi için gerekli olan koşulların, KDV nin iade edilmesi için de gerekli olan koşullar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, iade istenebilmesi için indirimle giderilemeyen KDV bulunması ve iade hakkının devredilecek KDV olarak da kullanılması gerekmektedir. 50 Bir malın yurt dışına satılması sırasında, yurt içinde alınmış olan dolaylı vergilerin geri verilmesi ve böylece dışarı satılan mallar ülkeden çıkarken daha önce ödenmiş vergilerden arındırılmış olarak, uluslararası rekabette düşük fiyatla yer alması sağlanmış olmaktadır. Zira, dolaylı vergilerle yükselen fiyatın dikkate alınmaması ve ihracatı yapana ödenmiş olan vergilerin geri verilmesi sağlanmakta ve vergilerin ihracatı engelleyici etkisi ortadan kaldırılmaktadır. 51 Bilindiği üzere vergi literatüründe KDV istisnası; - Malın teslimi veya hizmetin ifası anında KDV tahsil edilmemesi, 50 Yetik,a.g.e.,s Şeker,a.g.e.,s.63 22

31 - Malın teslimi veya hizmetin ifası anında KDV'nin tahsili, ancak daha sonra belirli şartların gerçekleşmesi kaydıyla tahsil edilen KDV'nin iade edilmesi olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Birinci yönteme, Ön ihracat istisnası adı verilmektedir. Bunun esası, ihracata konu mal ve hizmetlerle bunlara ilişkin girdilerin tedarikinde KDV ödenmemesidir. Başka bir deyişle, ihracatçı, ihraca konu mal ve hizmetleri, (belirli bir süre içinde ihraç etmek kaydı ile) KDV ödemeden tedarik etmektedir. Bunları satışında da KDV uygulamamaktadır. Sonuçta, ihracatçı KDV yükü dışında kalmış olmaktadır. İkinci yöntemde; ihraç edilen mal ve hizmetlere ilişkin olarak, bunların tedariki sırasında KDV ödenmektedir. Fakat, fiili ihracat yapıldığında, fatura ve benzeri belgelerde gösterilmek şartıyla daha önce ödenmiş bulunan KDV geri verilmektedir. Bu sebeple, ikinci yönteme Fitti ihracat istisnası denilmektedir Doğrudan Mal İhracatında İstisna KDVK'nun 12'nci maddesine göre, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; - Teslimin yurtdışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu isleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu isleticisine tevdii edilmesi, - Teslim konusu malın TC gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye ulaşması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerekmektedir. Yurtdışındaki müşteri tanımı da ayni maddenin ikinci fıkrasında, 'ikametgahı, işyeri, kanuni ve is merkezi yurtdışında olan alıcıları ve yurtiçindeki firmaların yurtdışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder' seklinde yapılmıştır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurtdışındaki alıcı adına hareket eden yurtiçindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez. Malın yurtdışına teslim edilmesi, gümrük hattından çıkması ve bedelinin mevzuata uygun olarak yurda getirilmesi gibi temel prensiplere uyulmuş olması yeterlidir. Ancak, malın tasarruf hakkının devredilmediği 52 Yetik,a.g.e.,s

32 (Katma Değer Vergisindeki teslim fiilinin gerçekleşmediği) geçici ihraç yoluyla malların yurtdışı edilmesi ihracat sayılmaz. Malların yurtdışına kiralanmak üzere çıkarılması da mal ihracatı sayılmaz. Yurtdışı kiralama hizmet ihracatı olduğundan, kira bedelleri Katma Değer Vergisine tabi tutulmaz. Yabancı bayraklı gemi ve uçaklara yapılan mal teslimlerin de yurtdışındaki müşterilere yapılan teslim sayıldığı için bu teslimlerin de ihracat istisnasından yararlanması mümkündür. Yukarıda belirtilen tanıma giren mal teslimlerinde ihracat istisnası nedeniyle KDV hesaplanmaz, ihraç faturasında KDV gösterilmez. Ayrıca, KDVK'nın 32'nci maddesine göre, ihraç edilen mal ile ilgili olarak yüklenilen KDV genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi diğer mal teslimi ve hizmet ifası nedeniyle tahsil edilen KDV'den indirilir; indirim yoluyla giderilemeyen kısım ise iade edilir, Mükellef iade istemezse iade edilmeyen KDV devrolunan KDV olarak sonraki dönemlere aktarılabilir. 53 İhracat yönetmeliğinde ihracat çeşitlerine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Türkiye den mal ihracının şekilleri kısaca: - Serbest ihracat - Kayda Bağlı ihracat - Transit (Doğrudan) ihracat - Konsinye ihracat - Bedelsiz ihracat - Kredili ihracat - Ticari Kiralama Yoluyla ihracat - Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi 53 Sarılı,a.g.e.,s

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

Dış Ticarette Teslim Şekilleri Dış Ticarette Teslim Şekilleri Standart kurallardan oluşan dış ticarette teslim şekilleri uluslararası ticaretin gelişmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Halihazırda Dünya genelinde geçerli olan ve INCOTERMS

Detaylı

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)

G) TaĢıma Ücreti ÖdenmiĢ Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT) A) Ticari ĠĢletmede Teslim / Ex Works (EXW) B) TaĢıyıcıya Teslim / Free CARRIER (FCA) C) Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS) D) Gemi Bordasında Teslim / Free on Board (FOB) E) Mal Bedeli

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 7.BÖLÜM DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Dış ticarete taraf olan firmalar farklı ülkelerde, bazen de ayrı kıtalarda yerleşik bulunmakta olup, çoğunlukla birbirlerini tanımamaktadırlar. Dış ticaret sürecinde

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

Hanger 20 40. Flatrack 40

Hanger 20 40. Flatrack 40 STANDART KONTEYNER ÖLÇÜLERİ Dry Van 20' 40' 40' HC 45' HC Hanger 20 40 Ventilated 20 ÖZEL KONTEYNER ÖLÇÜLERİ Open-Top 20 40 40 High Cube Flatrack 40 Palletwide 40' 40' HC 45' HC SOĞUTMALI KONTEYNER ÖLÇÜLERİ

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TESLİM ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi. 12 Aralık 2015. Eğitmen: Nihayet Durukanoğlu

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi. 12 Aralık 2015. Eğitmen: Nihayet Durukanoğlu KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Dış Ticaret Teslim ve Ödeme Şekilleri Eğitimi 12 Aralık 2015 Eğitmen: Nihayet Durukanoğlu Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcılar; Dış Ticarette Teslim ve Ödeme

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL TA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL sefik@utided.org 1 TA TEMEL BİLGİLER Neler Öğreneceğiz Temel kavramlar Temel tanımlamalar En çok yapılan yanlışlar İhmal edilenler sefik@utided.org 2 TEKLİF >< FİYAT Teklif

Detaylı

Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu

Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Serbest Bölgelerin Kanunu Karşısındaki Durumu İSMAİL BARINIR Eski Hesap Uzmanı Özet Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir

Detaylı

KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Duyuru No: 2018/27 İstanbul 28.02.2018 27.02.2018 tarihinde TBMM ye sevk edilen Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Dış Ticaretin Tanımı Bir ülkenin belli bir dönemde diğer ülkeler ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

INCOTERMS 2010. ICC Yayın No. 715. Abdurrahman Özalp

INCOTERMS 2010. ICC Yayın No. 715. Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 ICC Yayın No. 715 Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 nin yapısı TÜM TAŞIMA TÜRLERİNİ KAPSAYAN KURALLAR 2 farklı sınıfta 11 kural dan DENİZ VE İÇSU TAŞIMALARINA ÖZGÜ KURALLAR EXW FCA CPT CIP

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS)

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) (Yürürlük: 1 Ocak 2011) ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. INCOTERMS

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ 1. DIŞ TİCARET VE TEORİSİ... 1 1.1. DIŞ TİCARET VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 2 1.2.1. Yerli Üretimdeki Yetersizlik veya Fazlalıklar...

Detaylı

A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir.

A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir. 1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder.

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS)

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) (Yürürlük: 1 Ocak 2011) ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. INCOTERMS

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

KKDF KESİNTİSİNİN İTHALAT KAPSAMINDA GERİ GELEN EŞYAYA AİT TRANSFER BEDELİNDE YAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

KKDF KESİNTİSİNİN İTHALAT KAPSAMINDA GERİ GELEN EŞYAYA AİT TRANSFER BEDELİNDE YAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ KKDF KESİNTİSİNİN İTHALAT KAPSAMINDA GERİ GELEN EŞYAYA AİT TRANSFER BEDELİNDE YAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilgehan ÖZKAN 15 * 1. KKDF NİN HUKUKİ ALTYAPISI VE İTHALAT BOYUTU Bilindiği

Detaylı

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI PEŞİN İHRACAT İŞLEMLERİ İhracat Bedelinin Fiili İhracattan Önce Tahsil Edildiği Bir İhracat Şeklidir. Mal Bedelinin Ödenmesi Genelde Banka Kanalıyla İhracatçı Firmanın Hesabına

Detaylı

ALİ KARTAŞ Dış Ticaret Uzman Eğitimcisi Gümrük Müşaviri, Bilirkişi. 04.07.2012 www.dtem.net

ALİ KARTAŞ Dış Ticaret Uzman Eğitimcisi Gümrük Müşaviri, Bilirkişi. 04.07.2012 www.dtem.net ALİ KARTAŞ Dış Ticaret Uzman Eğitimcisi Gümrük Müşaviri, Bilirkişi 1 İN CO TERMS 2010 International Commercial Terms (Trade terms) 2 DIŞ TİCARET MEVZUATI İç Mevzuat İhracat İthalat Serbest Bölge Dir Hir

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT PAZRLAMASI VE İŞLETMELERİ İHRACAT PAZARLAMASINA YÖNELTEN UNSURLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT PAZRLAMASI VE İŞLETMELERİ İHRACAT PAZARLAMASINA YÖNELTEN UNSURLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İHRACAT PAZRLAMASI VE İŞLETMELERİ İHRACAT PAZARLAMASINA YÖNELTEN UNSURLAR 1.1. İhracat Kavramı ------------------------------------------------ 1 1.2. İhracat Pazarlaması -------------------------------------------

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

INCOTERMS ICC Yayın No Abdurrahman Özalp

INCOTERMS ICC Yayın No Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 INCOTERMS 2010 ICC Yayın No. 715 Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 nin yapısı TÜM TAŞIMA TÜRLERİNİ KAPSAYAN KURALLAR 2 farklı sınıfta 11 kural dan DENİZ VE İÇSU TAŞIMALARINA ÖZGÜ KURALLAR

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM ALDIĞI MALI SÜRESİNDE İHRAÇ EDEMEYEN İHRACATÇI İMALATÇIYA ÖDEDİĞİ KDV Yİ İNDİRİM VE İADE KONUSU YAPABİLİR Mİ?

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM ALDIĞI MALI SÜRESİNDE İHRAÇ EDEMEYEN İHRACATÇI İMALATÇIYA ÖDEDİĞİ KDV Yİ İNDİRİM VE İADE KONUSU YAPABİLİR Mİ? İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM ALDIĞI MALI SÜRESİNDE İHRAÇ EDEMEYEN İHRACATÇI İMALATÇIYA ÖDEDİĞİ KDV Yİ İNDİRİM VE İADE KONUSU YAPABİLİR Mİ? Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM A.Ş.) Vergi Bölümü,

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM)

1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) 1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder.

Detaylı

Sayı : 2018/237 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N

Sayı : 2018/237 6 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N Sayı : 2018/237 6 Tarih : 09.11.2018 Ö Z E L B Ü L T E N İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve DAB a Bağlanması Zorunluluğu ile İlgili İhracat Genelgesi 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. İhracat Bedellerinin

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

ODEN LOJİSTİK A.Ş. INCOTERMS

ODEN LOJİSTİK A.Ş. INCOTERMS ODEN LOJİSTİK A.Ş. INCOTERMS EXW ( Ex Works ): Ex works Kelimesinin kısaltılması olarak kullanılan EXW, tüm masraf ve risklerin alıcıya ait olduğunu bildiren uluslararası ticaret terimidir. Bu teslim şeklinde

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Konu: İade hakkı doğuran işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ciro primi, kur farkı, vade farkı ve fiyat farkı ödemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi.

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2.2. (B) Cetvelindeki Bazı Mallarda Tevkifat Uygulaması Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I)

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ /

MEVZUAT SİRKÜLERİ / KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 23 NO.LU TEBLİĞ KONU ve KAPSAM 15.02.2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete'de KDV indirim ve iade uygulamasına ilişkin önemli

Detaylı

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ (TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA YAPILAN TESLİMLERDE İSTİSNA UYGULAMASI) Hazırlayan: Yeminli Mali Müşavir Hüseyin YILMAZ 43 ve 61 nolu tebliğlerle yürütülen

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Gümrük Tarifeleri. Gümrük Tarifesi Esasları. Gümrük Tarifelerinin Geleneksel Amaçları

Gümrük Tarifeleri. Gümrük Tarifesi Esasları. Gümrük Tarifelerinin Geleneksel Amaçları Gümrük Tarifeleri Gümrük Tarifelerinin Geleneksel Amaçları Hazineye Gelir Sağlamak Yoğun kullanılan ithal malları üzerine konulur. Rekabetten Koruma Sağlamak İthal ikamesi amacıyla bir sektörün korunması

Detaylı

SİRKÜLER (2019/34) 2. İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malın İhracatının Gerçekleşmemesi Halinde Vergi İndirimi

SİRKÜLER (2019/34) 2. İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malın İhracatının Gerçekleşmemesi Halinde Vergi İndirimi İstanbul, 18.02.2019 SİRKÜLER (2019/34) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:23) 15.02.2019

Detaylı

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Peşin Ödeme Mal Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili Ödeme Kabul Kredili Ödeme Karşı-Ticaret Müşterek Hesap ve Konsinye Satışlar Mahsuben Ödeme Akreditifli Ödeme 1 Peşin Ödeme

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2019 / 15 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2019 / 15 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2019 / 15 İstanbul,18.02.2019 KONU : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No : 23) Resmi Gazete de Yayımlandı. 15.02.2019 tarihli ve 30687

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü. Sayı : [I

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü. Sayı : [I T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı : 45404237-130[I.12.151.]-118 14/04/2014 Konu : Dava sonucunda ödenmesine hükmolunan gecikme faizi

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 İTHALATTA ÖDENEN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAYDI I. GENEL BİLGİ İthalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu, Antidamping

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 Mali Çözüm Dergisi 2003 MART SAYI : 259 İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI Zihni KARTAL Hesap Uzmanı Giriş Gelir Vergisi Kanunu nun "İndirilecek Giderler" başlığı altında yer alan 40 ıncı maddesinin l numaralı

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ *

UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ * UÇAK BİLETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ * I- GENEL AÇIKLAMALAR Uçak biletleri hava yolu şirketleri veya seyahat acentaları tarafından satılmaktadır. Acentalık sözleşmesi uyarınca seyahat acentalarınca satılan

Detaylı

DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi

DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi HÜSEYİN DİNÇER Eski Hesap Uzmanı Öz 15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 11 seri numaralı Genel Tebliğ ile Dahilde

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207 M) Özel Fatura 61 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARETİN TANIMI VE KAPSAMI 1. DIŞ TİCARETİN YURTİÇİ TİCARETTEN FARKI... 4 2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 5 2.1. Doğal ve Beşeri Kaynak Yetersizliği...

Detaylı

YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ

YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı E-Yaklaşım Temmuz

Detaylı

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye; bir malın alıcıya mülkiyeti devir edilmeksizin, tanıtılarak satışının yapılması amacıyla gönderilmesidir. Alıcı malı kabul etmesi (benimsemesi)

Detaylı

Faaliyetini Sonlandıran Mükelleflerin Devren KDV si

Faaliyetini Sonlandıran Mükelleflerin Devren KDV si Faaliyetini Sonlandıran Mükelleflerin Devren KDV si Faaliyetini Sonlandıran Mükelleflerin Devren KDV si I- GİRİŞ Katma değer vergisinin en önemli özelliği indirim müessesesidir. Bunun yanında verginin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

Uluslararası Satış Yönetimi Her hamlede değişen strateji

Uluslararası Satış Yönetimi Her hamlede değişen strateji Uluslararası Satış Yönetimi Her hamlede değişen strateji Tarihin ilk uluslararası ticareti Asurlular vs Kültepe (kanesh) İpek Yolu Uluslararası Ticaret Stratejik İş Modelleri Referans fiyat uygulaması

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 1. HAFTA DIŞ TİCARET NEDİR? DIŞ TİCARETİN UNSURLARI, KAVRAMLAR VE TANIMLAR DIŞ TİCARET NEDİR? Bağımsız ülkeler arasına gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin tümüdür.

Detaylı

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği İSTANBUL, 14.07.2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği SİRKÜLER (2014/22) 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürülüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği ile bugüne

Detaylı

Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sayı : 2019/12 Tarih : 14.01.2019 27/12/2018 tarihinde yayınlanarak görüşe sunulan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Altınova Mah. İstanbul Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 2032 Sirküler Tarihi: 22.02.2017 KONU:

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

Bazı Malların Teslimine ÖTV Tevkifatı Uygulması Getirildi

Bazı Malların Teslimine ÖTV Tevkifatı Uygulması Getirildi Tarih: 21.04.2014 Sayı: 2014/11 S İ R K Ü L E R R A P O R Konu: Bazı Malların Teslimine ÖTV Tevkifatı Uygulması Getirildi Özet: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN

Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Hakan TUNAHAN Giriş DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS Dış ticarette; mallar bir ülkeden diğer bir ülkeye gönderilmekte, gönderme yeri ile varma yeri arasında belli bir mesafe bulunmakta, satılan malın, satıcının

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA,

SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, SİRKÜLER: 2014/047 BURSA, 13.06.2014 Konu: Erken Ödeme İskontolarında KDV Uygulaması Sayın Mükellefimiz, Vadeli mal veya hizmet satışı ticari hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır. Satıcı firmalar üretimlerine

Detaylı

Konu: 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Yapılan Açıklamalar.

Konu: 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Yapılan Açıklamalar. Sayı: 2018/16 Konu: 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Yapılan Açıklamalar. 31 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği nde yer alan iade konusu yapılacak KDV tutarının tespiti ne dair düzenlemeler. Özet: 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi

Detaylı

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri

Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri 3. BÖLÜM Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri Türk Kambiyo Rejiminde, ihracat bedelleri, satış sözleşmesinde belirlenen kurallar ve uluslararası ticari uygulamalar çerçevesinde «1.Peşin Ödeme 2.Akreditifli

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) Duyuru No: 2019/28 İstanbul 15.02.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 15.02.2019

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI Programın Amacı: Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde,

Detaylı