HAYVAN SAGLIGI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELIGI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYVAN SAGLIGI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELIGI"

Transkript

1 HAYVAN SAGLIGI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELIGI Bakanlar Kurulu Kararinin Tarihi, No , 89/13838 Yetki Kanunu , 3285 Yayimlandigi R.Gazete , Yayimlandigi Düstur Tertip: 5, Cild: 28, Sayfa: 1673 BIRINCI KISIM Genel Hükümler BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastaliklardan korunulmasini ve bulasici hayvan hastaliklari ile mücadele esas ve usullerini tespit etmek amaciyla hazirlanmistir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; a) hayvan sagligini korumaya, b) Bulasici hastaliklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya, c) Ülke içindeki hayvan hareketlerine, hayvan maddelerinin sevkine, d) Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracini hayvan sagligi açisindan düzenlemeye ve muayeneye, dair yapilacak islemleri kapsar. Tanimlar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlik; Tarim Orman ve Köyisleri Bakanligini, b) Hükümet veteriner hekimi; Tarim Orman ve Köyisleri Bakanliginca 3285 sayili Hayvan Sagligi ve Zabitasi Kanununun uygulanmasinda ve bu Yönetmeligin tatbikinde görevlendirilen kamuda veya serbest çalisan veteriner hekimleri, c) Serbest veteriner hekim; 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayili Kanunda belirtilen sartlari haiz ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa tabi olmaksizin çalisan veteriner hekimleri, d) Hastaliktan süpheli; açik ve tam olmayan hastalik belirtisi gösteren hayvanlari, e) Bulasmadan süpheli; hastaligin hiç bir belirtisini, göstermemekle beraber, hastaligi almis oldugu kabul edilen hayvanlari, f) Hayvan maddeleri; et, süt, yumurta, havyar, bal, deri, yün, yapagi, tiftik, bagirsak, sakatat, yenilebilen iç organlar, tirnak, kil, tüy, boynuz, kan, kemik, gübre ve bunlar gibi hayvan maddelerini, g)tespit edilen gümrük kapisi; hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracinda yetkilendirilen gümrük kapilarini, h)hayvan sahibi vekili; noterlikçe düzenlenmis belge ile kendisine yetki verilmis olan kisiyi, ifade eder. Ihbari Mecburi Hastaliklarin Belirlenmesi Madde 4- Hayvan Sagligi ve Zabitasi Kanununa tabi ve ihbari mecburi hayvan hastaliklari, Bakan onayi ile teskil olunan Hayvan Sagligi Danisma Kurulunca belirlenir ve hastaliklara ait liste Bakanlik tebligi olarak Resmi Gazete'de yayimlanir. Resmi Gazete'de yayimlanan ihbari mecburi hastaliklardan biri veya bir kaçinin listeden çikarilmasi veya yeni hastaliklarin ilavesi gerektiginde, konu Hayvan Sagligi Danisma Kurulunda müzakere edilir. Hayvan Sagligi Danisma Kurulu görüsünün Bakanlikça uygun bulunmasi halinde hazirlanan liste Bakanlik tebligi olarak Resmi Gazete'de yayimlanir. IKINCI BÖLÜM Sinirlarda Saglik Zabitasi Hayvan ve Hayvan Maddelerinin Ithal ve Ihraç Yeri Madde 5- Yabanci ülkelerle yapilacak her nevi hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihraci Bakanlik ile Maliye ve Gümrük Bakanligi tarafindan tespit edilen gümrük kapilarindan yapilir. Gümrük kapisi açilabilmesi için bu yerlerde Gümrük Idaresi bulunmasi sarttir. Maliye ve Gümrük Bakanliginin olumlu görüsü alinarak belirlenen gümrük kapilari Bakanlik tebligi ile Resmi Gazete'de yayimlanir. Mense Sahadetnamesi ve Veteriner Saglik Raporu Aranmasi Mecburiyeti Madde 6- Yurda kara, su ve hava yollariyla ithal olunacak hayvan ve maddelerinin sahipleri, vekilleri veya nakledicileri bunlarin çikis yerinde salgin ve bulasici hayvan hastaligi olmadigina ve saglikli bulunduklarina dair mense ve resmi veteriner hekim tarafindan verilmis saglik raporunu göstermeye mecburdurlar.

2 Mense ve veteriner saglik raporlari ayri ayri veya tek bir belge halinde düzenlenmis olabilir. Bunlarin mutlaka hayvan ve hayvan maddelerinin çiktiklari ülkenin yetkili devlet veterineri tarafindan imzalanip bagli bulundugu servisin resmi mühürü ile de tasdik edilmis olmasi gereklidir. Saglik raporlari özel veteriner hekim tarafindan tanzim edilmis ise, bunlarin yetkili devlet veteriner hekimi tarafindan tasdik edilmis olmasi mecburidir. Mense ve Saglik Raporlarinda Aranan Hususlar Madde 7- Mense ve saglik raporlarinda; hayvanlarin nevi, cinsi, adedi, sahibinin adi, adresi, çikis, kontrol ve varis yerleri; hayvan maddelerinin nevi, miktari, ambalajlarinin sekli, balya adedi, markasi, agirligi, seri numarasi, sahibinin isim ve adresi, çikis, kontrol ve varis yerleri yazilir. Damizlik büyükbas hayvanlardan tek tirnaklilar için ayrica tasdikli eskal cetveli, çift tirnakli hayvanlar için de kulak numaralarini gösterir tasdikli liste eklenir. Diger hayvanlar için mense ve saglik raporlari düzenlenmesi yeterlidir. Ithal edilecek damizlik hayvanlarla ilgili saglik ve teknik sartlar Bakanlikça belirlenir ve bu hususta belgeler de aranir. Kasaplik hayvanlarin ithali ile ilgili hususlar Bakanlikça belirlenir. Mense ve Veteriner Saglik Raporlarinin Lisani, Geçerlilik Süresi "Madde 8- Mense ve saglik raporlari, hayvan ve hayvan maddelerinin ithal edildigi ülke lisanina ilaveten Türkçe, Ingilizce, Fransizca lisanlarindan biri ile ve en son sevk edildikleri yerlerden, sevklerinden en fazla iki gün önce tanzim edilir. Mense ve saglik raporlarinin geçerlilik geçerlilik süresi Bakanlikça belirlenir." (Degisiklik: 8 Kasim 2000, sayili RG, Karar sayisi; 2000/1418) Ilk Kontrol ve Rapor Tanzimi Madde 9- Kara, su ve hava yollariyla hudut kapilarina, deniz veya hava limanlarina gelecek hayvanlarin ilk muayeneleri kapi ve limanlardaki kara, su ve hava tasit araçlari içinde yapilir. Bu muayenede; hayvanlarin saglik durumlari ile mense ve saglik raporunda belirtilen hususlara uygun bulunup bulunmadiklari hükümet veteriner hekimi tarafindan incelenir. Ilk muayene sonunda mense ve veteriner saglik raporunda belirtilen özellikte bulunan saglikli hayvanlar son muayenelerinin yapilacagi muayene istasyonlarina, tahaffuzhanelere veya istasyon, rihtim ve hava limanlarindaki hayvan parklarina gönderilir. Hayvan maddelerinin ilk muayenesi kara, su, hava nakil vasitalarinda yapilip, gerektiginde laboratuvara gönderilmek üzere materyal alinir ve ilk muayene sonucuna ait islem, bunlarin tahaffuzhaneye veya gümrük ambarlarina tasinmasindan sonra yapilir. Son muayeneleri buralarda yapilarak, hastalik bulunmadigi anlasildiktan sonra ithali için gümrük idaresine verilmek üzere bir rapor düzenlenir veya mevcut evrakin uygunlugu tasdik edilir. Muayeneler hayvan ve hayvan maddelerinin sahibi veya sahipleri veya vekilleri huzurunda yapilir. Hayvan ve hayvan maddelerinin sahibi veya sahipleri veya vekilleri muayenelerde her türlü yardim ve kolayligi göstermeye mecburdurlar. Ithal Izni Verilmeyecek Hayvan ve Hayvan Maddeleri Madde 10- Veteriner saglik raporu bulunmayan veya özellikleri belgelerindekine uymayan hayvan ve hayvan maddelerinin ithaline izin verilmez, mahalline reddolunur. Hasta ve hastaliktan süpheli hayvanlar ile, hastalik amilini tasiyan ve bulasmadan süpheli hayvan maddelerinin ithaline izin verilmez, mahalline reddolunur. Mense ve veteriner saglik raporu bulunan, ambalaji yapilmis olmakla beraber bozulmus, kokmus hayvan maddelerinin ithaline izin verilmez, mahalline reddolunur. Belge Aranmayacak Hayvan Maddeleri Madde 11- Yolcu beraberinde getirilecek fenni usullere göre kapatilmis kutulardaki her nevi su ürünleri, hayvan maddeleri konserveleri, pastirma ve sucuk gibi 5 kiloyu geçmeyen hayvan maddeleri ile kontrol, arastirma ve bilimsel çalisma amaciyla gönderilen numuneler için mense ve veteriner saglik raporu aranmaz. Son Muayenelerde Nakil ve Bakim Masraflari Madde 12- Hayvan ve hayvan maddelerinin son muayenelerinin yapilmasi için muayene yerlerine nakline kadar gerekli masraflar ve hayvanlarin bakim ve beslenmeleri sahiplerine aittir. Ithalde Dezenfeksiyon Belgesi Gösterme Mecburiyeti

3 Madde 13- Türkiye'ye hayvan ve hayvan maddeleri nakleden kara, su, hava ve diger nakliye vasitalarinin sahipleri hayvan ve hayvan maddelerinin yüklenmesinden önce temizlendigini, dezenfekte edildigini ve tarihini ihtiva eden belgeyi ilk muayeneyi yapan veteriner hekime göstermek mecburiyetindedir. Temizlik ve dezenfeksiyon belgesi bulunmayan nakliye vasitalari ve içindeki hayvan ve hayvan maddeleri son muayenelerin yapilacagi yerlere ve iç gümrüklere sevkedilmez. Ancak bu hususta yapilacak bütün masraflar vasitanin ait oldugu sirket veya sahiplerine ait olmak suretiyle, hükümet veterineri gözetiminde talimatina uygun sekilde temizlik ve dezenfeksiyon yaptirildiktan sonra son muayeneye alinmalarina ve yurt içine sevklerine izin verilir. Transit Geçislerde Belge Ibrazi Madde 14- Ülkemizden transit geçirilecek hayvan ve hayvan maddeleri için giris kapilarinda hükümet veteriner hekimlerince vize edilen mense ve veteriner saglik raporlarini hayvan veya hayvan maddelerinin sahip veya vekilleri ülkeden çikarken, çikis kapisindaki hükümet veteriner hekimine göstermek zorundadirlar. Hastalik Çikislarinda Hudut Kapilarinin Kapatilmasi Madde 15- Hayvan Sagligi ve Zabitasi Kanununun 4 üncü maddesine göre tespit edilmis bulunan hastaliklardan birinin hem hudut komsu olan veya ticari münasebette bulundugumuz ülkelerde çikmasi halinde, hastaligin durumuna göre hayvan maddelerinin girisine ithal kapilari kismen veya tamamen kapatilir. Salgin veya bulasici hastalik ülkemize hudut olan memleketlerde veya ülkemizle ticari iliskisi olan memleketlerde yaygin olarak hüküm sürdügü takdirde, o memlekete karsi bütün ithal kapilari kapatilir. Hudut Kapilarinin Yeniden Açilmasi Madde 16- Salgin ve bulasici hayvan hastaliklari sebebiyle kapatilan hudut kapilarinin yeniden açilmasina hastaliklarin nev'ine göre son hastanin öldürülmesi, ölmesi veya iyilesmesinin resmen bildirilmesi halinde sigir vebasinda 60 gün, sapta 15 gün, çiçekte 60 gün, mavidil de 40 gün, at vebasinda 60 gün geçtikten sonra müsaade olunur. Diger hastaliklar için hudut kapisinin bagli bulundugu il hayvan saglik zabitasi komisyonunca bu Yönetmeligin Ikinci Kisminin "Yurtiçinde Saglik Zabitasi ve Karantina Tedbirleri" basligini tasiyan Ikinci Bölümünde açiklanan ve hastaliklarin özelliklerine göre belirlenen karantina süreleri dikkate alinir. Hudut Bölgelerindeki Kordonlarin Korunmasi Madde 17- Kapatilmis hudut bölgelerinde hastaligin etrafa yayilma tehlikesi bulundugu zaman mahalli zabita kuvvetiyle muhafazasi mümkün olmayan hallerde kordonlar genel asayis görevi disindaki askeri birliklerle de takviye edilir. Raporsuz Getirilen Hayvan ve Maddelerine Uygulanacak Islemler Madde 18-8/5/1986 tarihli ve 3285 sayili Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilen gümrük kapilarina; a) Veteriner saglik raporu olmadan getirilen hayvan ve hayvan maddeleri ile herhangi bir bulasici hastaliga yakalanmis oldugu tespit edilen hayvanlar reddolunur, yurda girisleri yasaklanir. b) Veteriner saglik raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan hayvanlardan hastalikli veya hastaliklardan süpheli görülenler tazminatsiz olarak öldürülür ve imha olunur. c) Veteriner saglik raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan, hastalik belirtisi göstermeyen hayvanlar son muayene yerlerine gönderilir. Buralarda, bütün bakim ve karantina masraflari sahiplerine ait olmak üzere 21 gün karantinaya alinir. Bu müddet içinde bulasici hastalik tasimayanlarin ithaline izin verilir. Hastalikli hayvanlar tazminatsiz olarak öldürülür ve imha edilir. d) Veteriner saglik raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan hayvan maddeleri bakim ve karantina masraflari sahiplerine ait olmak üzere karantinaya alinir. Bunlarin hastalik tasimadigi ilgili laboratuvarlarin muayenesi sonunda anlasildiginda, ithaline izin verilir. Hastalik tasidigi tespit olunan hayvan maddeleri tazminatsiz olarak imha olunur. Gümrük Kapilari Disindan Sokulan Hayvan ve Hayvan Maddelerine Uygulanacak Islemler Madde 19- Tespit edilen gümrük kapilari disinda hududun herhangi bir yerinden veteriner saglik raporu ile veya raporsuz yurda sokulan hayvanlar bulunduklari yerde mahalli mahkeme karari ile müsadere edilerek her türlü bakim ve karantina masraflari sahibine ait olmak üzere karantinaya alinir. 21 günlük karantina sonunda hasta ve hastaliktan süpheli hayvanlar tazminatsiz olarak öldürülür ve imha olunur. Saglam bulunan hayvanlar Maliye ve Gümrük Bakanliginin ilgili mahalli teskilatina, satilmak üzere teslim edilir.

4 Tespit edilen gümrük kapilari disinda hududun herhangi bir yerinden veteriner saglik raporu ile veya raporsuz yurda sokulan hayvan maddeleri de mahalli mahkeme karari ile müsadere edilerek karantinaya alinir. Ilgili laboratuvarlarda yaptirilan muayene sonunda hastalik amili tasidigi tespit edilen veya bulasmadan süpheli hayvan maddeleri imha edilir. Muayene sonucu hastalik tasimadigi anlasilan hayvan maddeleri ise usulüne uygun olarak satilmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanliginin mahalli teskilatina teslim edilir. Kapatilmis Hudut Kapilarindan Girislerde Yapilacak Islemler Madde 20- Bulasici hayvan hastaligi dolayisiyle kapatilmis olan hudut kapilarindan, konulan yasaga ragmen memlekete hayvan sokuldugunda; a) Hükümet veteriner hekimi tarafindan bir tutanakla durum tespit edilir. Mahalli mahkemece bu tutanaga istinaden hayvanlar derhal müsadere olunur. b) Müsadere olunan hayvanlar hükümet veteriner hekimince muayene edilir. Hayvanlarda hastalik bulundugu tespit olunursa, tazminatsiz olarak öldürülür ve imha edilir. c) Müsadere edilen hayvanlarda hastalik belirtisi görülmemisse bütün masraflari sahiplerine ait olmak üzere 21 gün karantinaya alinir. Karantina süresi sonunda hastalik arazi göstermeyen hayvanlar Maliye ve Gümrük Bakanliginin mahalli teskilatina, satilmak üzere teslim edilir. Hastalik arazi gösterenler öldürülür ve imha edilir. Bulasik hayvan hastaligi dolayisiyle kapatilmis hudut kapilarindan, konulan yasaga ragmen memlekete hayvan maddeleri sokuldugunda; a) Hükümet veteriner hekimi durumu bir tutanakla tespit eder ve müsadere karari alinmak üzere durum mahalli mahkemeye bildirilir. b) Mahkeme tarafindan müsaderesine karar verilen hayvan maddeleri hududun kapatilmasina sebep olan hastaliga hassas hayvanlara ait ise, hükümet veteriner hekiminin nezaretinde mahallinde dezenfeksiyona tabi tutulur. Dezenfekte edilen hayvan maddeleri Maliye ve Gümrük Bakanliginin mahalli teskilatina, satilmak üzere teslim olunur. c) Müsadere olunan hayvan maddelerinin hastalik amilini tasidiginin veya bulasik oldugunun ilgili laboratuvar tarafindan bildirilmesi halinde bu maddeler yakilarak, derin çukurlara gömülerek veya kimyevi maddelerle hükümet veteriner hekimi nezaretinde imha edilir. Öldürülme ve imha sartlarinin yerine getirilmesi esnasinda çevre sagliginin korunmasi amaciyla ilgili mahalli kuruluslarin görüsleri alinir. Bulasik hayvan hastaligi dolayisiyle kapatilmis hudut kapilarindan yasaga ragmen memlekete mecburi olarak hayvan ve hayvan maddesi sokulmasi halinde bunlara da yukaridaki fikralar hükümleri uygulanir. Girislerdeki Itlaf ve Imhalarda Belediyelerin ve Köy Muhtarliklarinin Sorumlulugu Madde 21- Tespit edilen gümrük kapilarina getirilen veya gümrük kapilari disinda hududun herhangi bir yerinden yurda sokulan hayvanlar ile hayvan maddelerinden imha edilmesine karar verilenler için mahalli belediye ve köy muhtarliklari yer göstermek mecburiyetindedir. Öldürme ve imha islemleri hükümet veteriner hekiminin nezaretinde belediye veya köy muhtarliklari ekiplerince yapilir. Ihracatta Müracaat, Muayene ve Belge Tanzimi Madde 22- Ülkemizden yabanci memleketlere ihraç edilecek hayvanlarin ve hayvan maddelerinin sahipleri bu hayvanlarin ve hayvan maddelerinin menselerinde salgin ve bulasici hayvan hastaligi olmadigina dair belediyeden, belediye olmayan yerde köy muhtarliklarindan mense sahadetnamesi alir ve veteriner saglik raporu almak üzere hükümet veteriner hekimine müracaat eder. Hayvan ve hayvan maddesi ihraç edeceklerin hükümet veteriner hekimine müracaatlari üzerine hükümet veteriner hekimi hayvan ve hayvan maddelerini muayene yerlerinde muayene eder. Belediye veya köy muhtarligindan alinmis olan mense sahadetnamesine göre gerekli kontrolü yaptiktan sonra, ihraç edilecek hayvanlar saglam ise yurtiçi veteriner saglik raporunu düzenleyerek imza karsiligi hayvan sahibine verir. Yurtiçi veteriner saglik raporu ile hudut kapisina, ihraç istasyonu veya iskelesine getirilen hayvanlar veya hayvan maddeleri hükümet veteriner hekimi tarafindan muayene ve kontrol edilir. Yurtiçi veteriner saglik raporunda belirtilen hususlara uygun bulunmasi halinde ihracata ait veteriner saglik raporu tanzim edilerek ihracina izin verilir. Veteriner saglik raporunda belirtilen hususlara, genelge veya talimatlarda belirtilen esaslara uyulmamasi veya bir hastalik tespiti halinde, hayvanlarin ihracina izin verilmeyerek ayni vasita ile menseine iade edilir. Menseine iade edilen hayvanlar hakkinda gerekli islemlerin yapilmasini saglamak için Bakanligin ilgili il/ilçe müdürlügüne bilgi verilir. Ihracatta Kullanilacak Raporlar

5 Madde 23- Ihracatta kullanilacak veteriner saglik raporlari Bakanlikça hazirlanir; ilgili kurum ve kuruluslara dagitilir. Bu raporlar yurtiçi hayvan hareketlerinde kullanilmaz. Yabanci Ülkelerde Hastalik Çikisinda Ihracat Madde 24- Ülkemize hemhudud komsu ülkelerde veya hayvan ve maddeleri yönünden ticari iliskilerimiz bulunan diger ülkelerde bulasik hayvan hastaligi çiktiginda; gerek hemhudud ülkelere yapilacak, gerekse bu ülkeler üzerinden transit olarak diger ülkelere yapilacak hayvan ve maddeleri ihraci Bakanlik talimati ile düzenlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hastaliklarin Çikisinda Haberlesme, Hastalik Ihbari Köylerde Hastalik Ihbari Madde 25- Bir yerde hayvan hastaligi yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse bu durumun köylerde hayvan sahipleri, çobanlar, celepler, hayvan bakicilari tarafindan köy muhtarlarina bildirilmesi mecburidir. Köy muhtari bulunmadigi takdirde jandarma karakoluna haber verilir. Hayvan hastaligi yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri ihbarini alan köy muhtari veya karakol komutani mülki amire yahut Bakanlik il veya ilçe müdürlügüne haber vermekle yükümlüdür. Gezici Sürülerde Hastalik Ihbari Madde 26- Hayvan hastaligi yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri gezici sürülerde görülürse bunlarin sahipleri, koruyuculari, çobanlari, en yakin köy muhtarlarina, bulunmadigi hallerde jandarma karakoluna hastaligi bildirmek zorundadir. Diger Hastalik Ihbari Madde 27- Hayvan hastaligi yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri isletmelerde veya çiftliklerde görülürse bu durumun çobanlar yahut hayvan bakicilari tarafindan isletme veya çiftlik sahibine, çiftlik kahyalarina bildirilmesi mecburidir. Hayvan hastaligi yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri haberini alan çiftlik-isletme sahibi veya çiftlik kahyasi en yakin muhtara, jandarma karakoluna, belediye baskanina, mahallin mülki amirine veya Bakanlik il veya ilçe müdürlügüne yazili veya sözlü olarak bildirmekle yükümlüdür. Sehir ve Kasabalarda Hastalik Ihbari Madde 28- Hayvan hastaligi yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri sehir ve kasabalarda görülürse, hayvan sahipleri, koruyuculari, bakicilari veya çobanlari bu durumu mahallin mülki amirine, belediye baskanina, jandarma karakoluna, polise veya Bakanlik il ve ilçe müdürlügüne yazili veya sözlü olarak bildirmekle yükümlüdür. Gemilerde Hastalik Ihbari Madde 29- Hayvan hastaligi veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri gemilerde görülürse hayvan sahipleri, koruyuculari, çobanlari, hayvan bakicilari durumu kaptana bildirmek zorundadirlar. Ihbari alan kaptan gümrük idaresine bildirmek mecburiyetindedir. Gümrük idaresi de bu durumu mahallin en büyük mülki amirine bildirmekle yükümlüdür. Trenlerde Hastalik Ihbari Madde 30- Hayvan hastaligi veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri trenlerde görülürse hayvan sahipleri, koruyuculari, çobanlari, hayvan bakicilari durumu istasyon idaresine bildirmek ve ihbari alan istasyon idaresi mahallin en büyük mülki amirine haber vermekle yükümlüdür. Gümrüklerde Hastalik Ihbari Madde 31- Hayvan hastaligi veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri sinirlarda yahut gümrüklerde görülürse gümrük idaresi mahallin en büyük mülki amirine derhal haber vermekle yükümlüdür. Serbest Veteriner Hekim ve Veteriner Saglik Teknisyenlerinin Ihbar Yükümlülügü Madde 32- Serbest veteriner hekim veya serbest veteriner saglik teknisyenleri bir yerde hayvan hastaligi yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri gördügünde en yakin köy muhtarina, jandarma karakoluna, polis veya belediye zabitasina, mahallin mülki amirine veya Bakanlik il veya ilçe müdürlügüne bildirmekle yükümlüdür. Hastalik Çikan Bölgelere Yakin Çevrede Ihbar Sekli Madde 33- Hayvan hastaliginin yaygin olarak hüküm sürdügü bölgelere yakin yerlerde bir hayvanin hastalanmasi veya ölmesi halinde dahi hayvan sahibi, hayvan bekçisi, koruyucusu, çobani veya celepler en yakin muhtara yahut jandarma karakoluna haber vermekle yükümlüdürler. Ihbari alanlar derhal mahallin en büyük mülki amirine haber vermek zorundadir. Hastaligi Haber Alanlarin Sorumlulugu

6 Madde 34- Bir yerde hastalik yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri oldugu ihbarini alan 3285 sayili Kanunun 9 uncu maddesinde yazili görevliler en seri vasita ile mahallin mülki amirine veya Bakanlik il/ilçe müdürlügüne yazili veya sözlü olarak haber vermekle yükümlüdürler. Silahli Kuvvetlere Ait Hayvanlardaki Hastalik Çikisinda Yapilacak Islemler Madde 35- Silahli Kuvvetlere ait hayvanlarda çikan hastaligin adi, çikis zamani, hasta ve ölen hayvan sayisi, nereden bulastigi, sirayete maruz hayvan sayilari, hastaligin söndürülmesi için alinan tedbirler mülki makamlara bildirilir. Silahli Kuvvetlere ait hayvanlarda çikan hastaliklarin mücadelesi ve hastaligin söndürülmesi 3285 sayili Kanun ve bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre Silahli Kuvvetlerce yapilir. Silahli Kuvvetlere ait hayvanlarda çikan hastaligin söndürülmesi için ilgili komutanlikça mülki makamlardan yardim istendigi taktirde mevcut imkanlara göre asi, serum, biyolojik madde yardimi yapilir; veteriner hekim ve diger ilgili personel görevlendirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hastalik Çikisinda Alinacak Genel Tedbirler Veteriner Hekim Gelinceye Kadar Yapilacak Islemler Madde 36- Bir yerde salgin hayvan hastaliginin çiktigi ihbar edildiginde,bu haberi alan makamlar illerde Bakanlik il müdürlügüne, ilçelerde ilçe müdürlügüne derhal bildirir. Hükümet veteriner hekimi hastalik çikan yere gelinceye kadar o yerdeki idari makamlar, belediye yahut köy ihtiyar heyeti ölen hayvanlari veteriner hekimin muayenesi için muhafaza altina alir. Hasta hayvanlari ayri bir yerde, saglam hayvanlari baska bir yerde bulundurur. Hasta hayvanlarin bulundugu yere giris ve çikislari önler. Hastalarin temas ettigi ve hastalara ait her çesit esya, hayvan yemi ve hayvan maddelerinin disariya çikarilmasini yasaklar. Hasta hayvanlarin bakimi için bir kisi görevlendirilir. Görevli kisinin disinda tecrit mahalline hiç kimsenin girmesine izin verilmez. Tecrit Edilen Hayvanlarin Bakimi Madde 37- Mahalli idari makamlar, belediye ve köy ihtiyar heyetleri tarafindan tecrit edilen hayvanlarin sulari ve yiyecekleri o mahalde bulunan ve hariçle temas ettirilmeyen kaplarla verilir. Hastalikli yerden hayvan çikarilmaz; buraya baska yerden hayvan sokulmaz. Ölen Hayvanlara Yapilacak Islem Madde 38- Hastalik çikan yere hükümet veteriner hekimi gelinceye kadar ölen hayvanlar muayene için muhafaza altina alinir. Ölen hayvanin kokusmasi halinde, bu hayvanlarin derileri yüzülmeden ve uygun bir sekilde nakledilerek hayvanlarin ugragi olmayan, akarsulardan uzak, yeralti sularini kirletmeyecek sekilde en az iki metre derinligindeki çukurlara kireçlenerek gömülmeleri veya yakilmalari mahalli idari makamlar tarafindan temin olunur. Hükümet Veteriner Hekiminin Hastalik Yerine Gitmesi Madde 39- Bir yerde salgin hayvan hastaligi çiktigini haber alan hükümet veteriner hekimi en seri vasita ile en geç 24 saat içinde hastalik yerine gider. Il yahut ilçe müdürü gerekli vasitayi temin etmekle yükümlüdür. Hastalik yerine gidilmesi için il veya ilçe müdürlügünün imkanlarinin yeterli olmadigi durumlarda mülki ve mahalli idare ve zabita makamlari gereken her türlü kolayligi ve yardimi göstermeye mecburdur. Gerektiginde mülki idare amiri Silahli Kuvvetlerin yardimini ister. Kordon ve Karantinada Mülki Amirin Sorumlulugu Madde 40- Hayvan Sagligi Zabitasi Komisyonu kararina göre hastalik bölgesine konulan kordonun ve karantinanin yürütülmesi ve korunmasi köylerde bekçi ve korucular ile mahalli jandarma karakolu tarafindan yapilir. Il ve ilçelerde polis ve belediye zabitasi marifetiyle yerine getirilir. Mülki amir gerekli bütün tedbirleri almakla yükümlüdür. Kordon ve karantinanin mahalli zabita kuvvetleri ile korunmasi mümkün olmayan hallerde en büyük mülki idare amiri Silahli Kuvvetlerden takviye talep eder. Hastalik Yerinin Ilani Madde 41- Hastalikli hayvanlar ile bulasmadan süpheli hayvanlarin, bunlarin maddelerinin ve bulasmaya vasita olacak esyanin kordon altindan veya tecrit edildikleri yerden çikarilmalarini önlemek için hastalik sahasi tespit edilerek mahalli vasitalarla ilan olunur. Ilan olunan hastalik sahasinin hudutlarini belirlemek için giris-çikis yerlerine hayvan hastaliginin isareti olarak hastaligin adi yazili levhalar dikilir. Kordon ve Tecrit Mahallerindeki Giris-Çikis Yasagi Madde 42- Kordon ve tecrit mahallerinde giris-çikis yasagi olan haller sunlardir :

7 a) Kordon altindan veya tecrit yerlerinden hastalikli, hastaliktan veya bulasmadan süpheli hayvanlar ile bunlarin maddelerinin ve bulasmaya vasita olabilecek esya ve yemlerin çikarilmasina müsaade olunmaz. b) Kordon altindaki yer ile tecrit mahallerine, çikan hastaliga hassas hayvanlarin girisine izin verilmez. c) Kordon altinda bulunan yerdeki mezbaha ve kombinaya kesilmek üzere getirilen hayvanlarin girisine izin verilir. Kesilmeyen hayvanlarin kordon disina çikisina müsaade edilmez. d) Kordon altindaki sahadan veya tecrit yerinden izinsiz hayvan çikarildiginda hayvanlara el konularak karantina ve bakimi sahiplerine ait olmak üzere 21 gün süre ile karantinaya alinir. Karantina sonunda saglam olduklari anlasilanlar masrafi sahibine ait olmak üzere temizlik ve dezenfeksiyona tabi tutulduktan sonra sahibine teslim edilir. Hasta hayvanlar hakkinda bu Yönetmeligin Ikinci Kisminin Ikinci Bölümünde yer alan hükümlere göre islem yapilir. Bulasmadan süpheli etinden istifade edilmesinde mahzur bulunmayan hayvanlar, kesilmek ve tüm masraflari sahibine ait olmak üzere, en yakin mezbahaya sevkedilir. Izinsiz hayvan çikaranlarla sahipleri hakkinda 3285 sayili Kanunun 46 nci maddesine göre islem yapilmak üzere mahalli mahkemeye sevk edilir. Kordon altindan veya tecrit edildikleri yerden kesilmek üzere hayvanlarin çikarilmasi gerektigi hallerde hastaligi takiple görevli hükümet veteriner hekimine müracaat edilir. Hükümet veteriner hekimi durumu bir raporla tespit eder. Rapor ilgili hayvan saglik zabitasi komisyonu tarafindan incelenir. Uygun görülürse nakil karari verilir. Nakline karar verilen hayvanlar kordon altindan veya tecrit edildikleri yerden kapali ve disari ile temasi olmayan vasitalara yüklenir. Hayvanlar kesim yerine varincaya kadar bulunduklari vasitadan indirilmez. Yem artiklari, esyalari ve gübreleri bir yerde toplanarak imha edilir. Kullanilabilir durumdaki esyalar dezenfekte edilerek sahiplerine verilir. Hayvanlarin kesildikten sonra derileri dezenfeksiyona tabi tutulur. Imhasi gerekli organlar imha edilir. Kesim yapilan yer dezenfekte edilip yikandiktan sonra baska hayvanlarin kesimine müsaade edilir. Hayvanlarin naklinde kullanilan vasitalar hükümet veteriner hekimi nezaretinde dezenfekte edilir. Dezenfeksiyonu yapilmayan vasitalarin hareketine izin verilmez. Kordon altindan veya tecrit yerinden kesilmek üzere mezbahaya veyahut diger kesim yerlerine nakledilecek hayvanlar sap hastaligina yakalanmis ise nakil vasitalarinin kapali ve hastalarin akintilarini sizdirmayacak yapilista olmasi zorunludur. Kesilen hastalikli hayvanlarin baslari, memeleri ve ayaklari derhal imha edilir. Derileri dezenfeksiyona tabi tutulur. (Dg: 5/6/ /6966 K.) Diger islemler, bu Yönetmeligin ikinci kisminin ikinci bölümünde yer alan hükümlere göre yapilir. Biyolojik Madde Uygulamalari Madde 43- Hayvan hastaliklarinin teshisi maksadi ile biyolojik madde kullanilmasi gereken durumlarda uygulamalar kamu kuruluslarinda görevli veteriner hekimler ile bu Yönetmelik çerçevesinde görevlendirilen serbest veteriner hekimler tarafindan yapilir. Uygulama sonuçlari tatbikati yapan veteriner hekim tarafindan bir raporla Bakanlik il veya ilçe müdürlügüne bildirilir. Ihbari ve takibi mecburi bir hastalik teshis olundugunda bu Yönetmelige göre islem yapilir. Asi ve Ilaç Uygulamalari Madde 44-8/5/1986 tarihli ve 3285 sayili Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit ve ilan edilen hastaliklardan birinin çikisinda hastalikla mücadele, tedavi ve koruma amaci ile asi, serum ve ilaç uygulamasi hükümet veteriner hekimi veya sorumlulugundaki veteriner saglik teknisyeni tarafindan yapilir. Hastalik tehlikesi görülen yerlerde veya evvelki yillarda hastalik çikmis mahallerde koruyucu asilama ve ilaçlamalar Bakanligin verecegi program ve emirlere göre hükümet veteriner hekimleri, serbest veteriner hekimler veya bunlarin sorumlulugunda veteriner saglik teknisyenleri tarafindan yapilir. Bakanlikça verilen programi uygulamayan serbest veteriner hekim ve veteriner saglik teknisyenleri hakkinda 3285 sayili Kanunun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanir. Serbest Veteriner Hekimlerce Yapilacak Koruyucu Asilama ve Ilaçlamalar

8 Madde 45- Serbest veteriner hekimler koruyucu asilama ve ilaçlama yapacaklari yerleri her yil Aralik ayi basinda bir programa baglayarak Bakanlik il ve ilçe müdürlügüne bildirirler. Bakanlik programi disindaki yerler için gerekli asilarin bedeli ilgili laboratuvarlarin hesabina yatirilmak üzere asilar ya dogrudan üretim merkezinden verilir veya serbest veteriner hekimin adresi belirtilerek ilin bagli bulundugu asi stok merkezine gönderilir. Asi üretim veya stok merkezi serbest veteriner hekime verilen/gönderilen asinin nev'ini ve miktarini bir yazi ile il/ilçe müdürlügüne bildirir. Lüzumu halinde belirlenen program disinda da ek asi talep edilebilir. Serbest veteriner hekimler yaptiklari asilamalarin cinsini, yerini, tarihini, hayvan nev'i ve sayilarini her ayin ilk haftasinda il/ilçe müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. Serbest Veteriner Hekimlerin Asi Kullaniminda Uyacaklari Kurallar ve Denetim Madde 46- Serbest veteriner hekimler almis olduklari asilari usulüne uygun olarak nakletmek, muhafaza için isyerlerinde sogutucu bulundurmak ve prospektüsünde yazili sekilde saklamak ve uygulamak zorundadir. Bu hususlar Bakanlik il müdürlügünce denetlenir ve sonucuna göre gerekli islem yapilir. Asilama ve Ilaçlamalarda Havyan Sahiplerinin Yükümlülügü Madde 47- Hayvan hastaliklari ile mücadele, tedavi veya koruyucu amaçla hükümet veteriner hekiminin yahut onun görevlendirecegi veteriner saglik teknisyeninin yapacagi asi, serum ve ilaç uygulamalarini hayvan sahipleri yaptirmaya mecburdur. Hayvan sahipleri bu maksatla lüzumlu araç ve gereçleri temin eder ve hükümet veteriner hekiminin alinmasini istedigi tedbirleri yerine getirir. Asi, serum ve ilaç uygulamalari hükümet veteriner hekiminin tespit edecegi yerde veya ayri ayri yerlerde yapilir. Asilama ve Ilaçlama Ücreti Madde 48- Hayvan Sagligi ve Zabitasi Kanununun 4 üncü maddesine göre tespit edilen hastaliklarla diger hayvan hastaliklarina karsi yillik programlara göre hastaliklarla mücadele, tedavi veya koruyucu olarak hükümet veteriner hekimi veya sorumlulugundaki veteriner saglik teknisyeni tarafindan hayvanlara uygulanan asi, serum ve ilaç tatbikati için hayvan basina sahiplerince Bakanlikça tespit edilmis olan ücret ödenir. Tespit edilen tatbikat ücretinin disinda hayvan sahiplerinden ayrica asi, serum ve ilacin bedeli alinmaz. Asi, serum ve ilaç tatbikati sonucu hayvan sahiplerinden alinan ücret için, Bakanlikça düzenlenmis ve sadece asi, serum veya ilaç uygulandigini belirtir belge niteligini tasiyan bir makbuz, tatbikati yapan tarafindan hayvan sahibine verilir. Bakanlik emri veya programina göre hastaliklarla mücadele, tedavi ve koruyucu maksatla veya hayvan sahibinin istegi üzerine yapilan asi, serum ve ilaç uygulama ücreti uygulamayi yapana aittir. Program Disi Koruyucu Asilamalar Madde 49- Bakanlik emri veya programi disinda koruyucu maksatla asi yaptirmak için Bakanlik il veya ilçe müdürlüklerine müracaat edilebilir. Gerek hayvan sahibi tarafindan bizzat, gerekse hükümet veteriner hekimi tarafindan bedeli karsiliginda asi üretim yahut stok merkezlerinden gerekli asi temin edilerek nakil vasitasi hayvan sahibine ait olmak üzere asi uygulanir. Asilama ücreti makbuz karsiligi alinir. Hayvanlarin Imhasi Madde 50- Hastalik çikan yerdeki hasta ve hastalarla temasta bulunan hayvanlarin öldürülme ve imha isi il ve ilçelerde belediye temizlik ekipleri, köylerde muhtarin nezaretinde köy bekçi ve koruculari veya bu isin için muhtarlikça görevlendirilen kisiler tarafindan yapilir. Bu husus hayvan saglik zabitasi komisyonu kararinda belirtilir. Öldürülen hayvanlar gömülür, yakilir veya kimyevi maddelerle imha edilir. Öldürme ve imha islemlerine dair tanzim edilen tutanak Bakanlik il veya ilçe müdürlügüne verilir. Gömülme Yeri Madde 51- Hastalik çikan yerlerde hastaliktan ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için belediye ve köy ihtiyar heyeti su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yerleri tespit etmekle yükümlüdürler. Temizlik ve Dezenfeksiyon Madde 52- Hastalik çikan yerlerde bulasmaya vasita olabilecek esya ve maddelerden temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mümkün olanlar temizlenir ve dezenfekte edilir. Mümkün olmayanlar yakilarak imha edilir. Esya ve maddelerin temizlik isi sahipleri tarafindan hükümet veteriner hekiminin gözetiminde yapilir. Temizlenen esya ve maddeler Bakanlik il veya ilçe müdürlüklerince temin olunan ilaçlarla dezenfekte edilir. Dezenfeksiyona hükümet veteriner hekimi nezaret eder. Tecrit Yeri

9 Madde 53- Hastalik çikan yerlerde hasta ve hastaliktan süpheli hayvanlari tecrit etmek için köy ihtiyar heyeti veya belediyeler hasta ve hastaliktan süpheli hayvanlarin diger hayvanlarla temas etmiyecekleri ahir, agil gibi kapali veya etrafi çesitli sekilde ihata edilmis açik tecrit yeri göstermekle yükümlüdür. Buraya konulan hayvanlar hakkinda hükümet veteriner hekimi tarafindan karar verilinceye kadar, iase masraflari hayvan sahipleri tarafindan temin edilir. Tecrit Yerine Giris- Çikislar Madde 54- Hasta ve hastaliktan süpheli hayvanlarin bulundugu yere hükümet veteriner hekimi ve bakici disinda kimse giremez. Hükümet veteriner hekimi giris ve çikis için fenni tedbirleri almakla yükümlüdür. Dezenfeksiyon Uygulama Talimati Madde 55-8/5/1986 tarihli ve 3285 sayili Kanuna göre tespit edilen hastaliklarin veya ihbari mecburi olmayan hastaliklarin çikisinda, hastaligin sönmesini temin için yapilacak temizleme ve dezenfeksiyonda hayvanlarin, derilerin, hayvan barinaklarinin, hastalarin temas ettigi maddelerin nasil temizlenip dezenfekte edilecegi; hastalik çikan mahaldeki çayir ve meralar, su ve yalaklarda yapilacak islemler; hangi dezenfektanin nerede ve nasil kullanilacagi ve dezenfeksiyonlarda dikkat edilecek hususlar ile gerek yurt içi hayvan nakillerinde, gerekse hudut kapilarindan ihraç edilen hayvan ve maddeleri ihracatinda kullanilan nakil vasitalarinin temizlik ve dezenfeksiyonu ve bunlara verilecek belgelerle ilgili hususlar bu Yönetmelige göre çikarilacak Bakanlik talimati ile belirlenir. Kordon Altinda Hareket Madde 56- Kordon altina alinmis bulunan yerlerden, hastaliga tutulabilecek, hastalik amili tasiyabilecek veya bulastirabilecek hayvanlarla bunlarin her türlü maddelerinin toplatilmasi, park, pazar ve sergilere gönderilmesi yasaktir. Kordon bölgesinden hastaliga tutulabilecek hayvanlara ait maddelerin disinda kalan ve hükümet veteriner hekiminin gerekli gördügü tedbirler alindiktan sonra çikarilmasina izin verdigi maddeler çikarilabilir. Izinsiz çikarilan hayvan maddelerine bir tutanaga istinaden el konularak, gerekli laboratuvar muayene sonuçlarina göre isleme tabi tutulur. Hastalikli ve bulasmadan süpheliler imha olunur; salimler serbest birakilarak, çikaranlarla sahipleri, haklarinda 3285 sayili Kanunun 46 nci maddesine göre islem yapilmak üzere mahalli mahkemeye sevk edilir. Kordon Sahasindaki Sürülerin Hareket ve Bakimi Madde 57- Kordon altinda bulunan yerlerde, hastaliga hassas olan sürülerin bir biriyle temas etmesine izin verilmez. Bu sürülerin kordon mintikasi disina çikarilmasi yasaktir. Hükümet veteriner hekimi hastalik tamamen söndükten sonra kordonun kaldirilmasini takiben sürülerin hareketine müsaade eder. Kordon altindaki yerlerdeki sürülerin bakim ve iase masraflari sahipleri tarafindan karsilanir. Kordon Sahasindaki Toplu Barinaklarda Hareket Madde 58- Kordon sahasi içinde bulunan park, pazar, panayir, sergi ve han gibi hayvanlarin toplu bulundugu yerler ve yollar, çikan hayvan hastaligina hassas olan hayvanlara kapatilir. Buralarda bulunan istasyon ve iskelelerden hastaliga hassas bulunan hayvanlarin çikmasina izin verilmez. Kesilmek üzere hükümet veteriner hekiminin izin vermesi halinde istasyon ve iskeleden hayvan girisine izin verilir. Bulasmaya sebep olabilecek ot, saman ve benzeri hayvan yemlerinin kordon sahasindan disari çikarilmasi yasaktir. Çikarilanlara el konularak imha edilir. Bölgesel Salgin Hastaliklarda Giris ve Çikis Yasagi Madde 59- Bir bölgede hastalik salgin bir hal aldigi zaman hayvan saglik zabitasi komisyonu karari ile bölgedeki iskele, istasyon ve hava alanlari, genel geçis yollari, hayvan park, pazar ve panayirlari hastaligin söndürülmesine kadar kismen veya tamamen ayni hastaliga hassas hayvanlara kapatilir. Kesilmek üzere mezbaha ve diger kesim yerlerine nakledilecek hayvanlarin bölgeye girmesine izin verilir. Kordonun Kaldirilmasi

10 Madde 60- Kordon altina alinan yerlerdeki hayvanlarin saglik durumlari hükümet veteriner hekimleri tarafindan kontrol edilir. Hastaligin söndügü ve bulasma tehlikesinin yok oldugu anlasildiginda hükümet veteriner hekimi kordonun kaldirilmasini hayvan saglik zabitasi komisyonuna bir raporla teklif eder. Hayvan sagligi zabitasi komisyonu bu rapora göre Yönetmelikte gösterilen her hastalik nev'ine ait kordon müddeti sonunda kordonun kaldirilmasina karar verir. Hükümet veteriner hekimi hastalikli yerde gerekli temizlik ve dezenfeksiyonu yaptirir. Kordonun kaldirildigi Bakanliga ve diger illere bildirilir. Hastaligi takiple görevli hükümet veteriner hekiminin düzenledigi hastalik sönüs raporu Bakanliga gönderilir. Hastalik sönüs raporunun düzenleme sekli talimatinda belirlenir. BESINCI BÖLÜM Koruma ve Tedavi Tedbirleri, Yurtiçinde Hayvan ve Hayvan Maddelerinin Nakil ve Ticareti Koruyucu ve Tedavi Edici Maddelerin Imali ve Kontrolü Madde 61- Hayvan hastaliklarina karsi kullanilan ilaç, asi, serum ve biyolojik maddeleri imal edecek gerçek ve tüzel kisiler Bakanliga dilekçe ile müracaat eder. Bakanlik uzmanlar heyetinin verecegi rapora göre gerçek ve tüzel kisilere enstitü, laboratuvar veya tesislerinde imalat izni verir. Imalat yapan gerçek ve tüzel kisiler bunlari satisa vermeden önce Bakanligin gösterecegi yerde, gerekli kontrolleri yaptirarak uygunluk raporu alirlar. Uygunluk raporu almis olan gerçek ve tüzel kisilere Bakanlikça ruhsatnamesi verilir. Ilaç, Asi, Serum ve Biyolojik Maddelerin Illerde Kontrolü Madde 62- Hayvan hastaliklarina karsi kullanilan, imal veya ithal olunan ilaç, asi, serum, biyolojik ve kimyasal maddelerin ve veteriner müstahzarlarin uygunluk raporlarindaki sartlari tasiyip tasimadiklari Bakanlik il müdürlükleri tarafindan kontrol edilir. Alinan numuneler Bakanlik enstitü ve laboratuvarlarinda tetkik olunur. Yararli olmadiklari, istenilen sartlarda hazirlanmadiklari ve satis ruhsatnamesindeki esaslara uymadan satildiklari tespit edilenlere o yerin mülki amirince el konur. Ayni seri numaralarin kullanilmasi ve satislari yasak edilir. Imal veya ithal edenler Cumhuriyet Savciligina bildirilir. Suçlu bulunan imalatçinin ruhsati iptal edilir. Bunlara ayni isim altinda tekrar ruhsat verilmez. Zati Ihtiyaç Kabul Edilen Hayvan Maddeleri Madde 63- Zati ihtiyaca mahsus veya mahalli pazarlara götürülen hayvan maddeleri için mense sahadetnamesi veya veteriner saglik raporu aranmaz. Alim satima konu olmamak kaydiyla hayvan maddelerinden 50 kg. et, üç adet küçükbas, bir adet büyükbas hayvan derisi, 50 kg. yapagi, 10 kg. tiftik ile 10 kilograma kadar diger hayvan maddeleri zati ihtiyaç olarak kabul edilir. Hayvanlar Için Mense Sahadetnamesi ve Saglik Raporu Aranmasi Madde 64- Mahalli pazarlara sahipleri veya saticilari tarafindan getirilen hayvanlar için çiktiklari yerin muhtarligi veya belediyesinden mense sahadetnamesi alinir. Mahalli pazarlarda satisi yapilan ve baska il veya ilçelere nakledilecek hayvanlar için,varsa o yerdeki hükümet veteriner hekimi, yoksa en yakin il veya ilçe hükümet veteriner hekimi mense sahadetnamesinde yazili hayvanlari muayene ederek veteriner saglik raporu düzenler. Mahalli pazarlara köyden getirilen kanatli hayvanlar için mense sahadetnamesi aranmaz. Bazi Hayvan Maddeleri Naklinde Belge Aranmamasi Madde 65- Hastalik sebebi ile hayvan saglik zabitasi komisyonlarinca alinan kararlar disinda, köylerden pazarlara getirilen süt, yumurta, bal ve gübre için mense sahadetnamesi aranmaz, bu maddeler için veteriner saglik raporu düzenlenmez. Yurt Içinde Etlerin Nakli Madde 66- Yurtiçinde küçükbas hayvan ve kanatli etleri bütün gövde halinde veya ortadan ikiye ayrilmis olarak nakledilir. Kesimin yapildigi belediye veteriner hekimince düzenlenen mense sahadetnamesi hükümet veteriner hekimince veteriner saglik raporuna çevrilir. Küçükbas hayvan etleri Bakanlikça verilen numarayi tasiyan damga ile mühürlenir. Hükümet veteriner hekiminin raporu bulunan ve damgalanmis olan etlerin gittikleri ve satildiklari yerlerdeki kontrolü belediyelere aittir. Büyükbas hayvan gövdeleri en çok dört parçaya ayrilip nakledilir. Her parça ayri ayri mühürlenir. Resmi ve özel kombina ve mezbahalardan tam tesekküllü, parçalama tesisleri bulunan ve devamli veteriner hekim nezaretinde parçalama yaparak özel ambalajlanan etler hariç küçük ve büyükbas hayvanlarin etlerinin küçük parçalar veya kiyma halinde nakline izin verilmez.

11 Hükümet veteriner hekimi nakledilecek etleri vasitalara yüklemeden önce muayene ve mühürlerini kontrol eder. Mühürlenmemis etlerin nakline izin verilmez. Parça et naklinde, etlerin veteriner hekim nezaretinde parçalandigina dair ilgili veteriner hekim tarafindan tanzim edilip imzalanmis bir veteriner raporu aranir. Mezbaha, kombina veya kesim yeri idarecileri hükümet veteriner hekimine görevini yaparken her türlü yardimi ve kolayligi göstermek zorundadir. Özel mezbaha, kombina ve kesim yerlerinden il veya ilçelere nakledilecek etler sorumlu veteriner hekim tarafindan Bakanlikça verilmis numarayi tasiyan damga ile mühürlenir. Müessesenin sorumlu veteriner hekimi tarafindan tanzim edilen ve etlerin saglikli hayvanlardan istihsal edildigini belgeleyen rapor, o yerdeki il veya ilçe hükümet veteriner hekimi tarafindan gerekli kontroller yapildiktan sonra veteriner saglik raporuna çevrilir. Etlerin nakledildikleri ve satildiklari yerlerdeki kontrolü belediyece yapilir. Bakanlikça verilmis numarayi tasiyan damga ile mühürlenmis etler nakledildikleri yerin mezbahasinda ikinci defa mühürlenmez. Buralarda islenmis et ve ürünlerinin naklinde mense sahadetnamesi ve veteriner saglik raporu istenmez. Salgin ve bulasici hayvan hastaligi çiktiginda hayvan saglik zabitasi komisyonunca alinacak kararlar uygulanir. Hayvan Maddelerinin Nakli Madde 67- Bagirsak, sakatat, kan ve kemik nakli belediyeden alinan mense sahadetnamesinin Bakanlik il veya ilçe müdürlügünde görevli hükümet veteriner hekimince veteriner saglik raporuna çevrilmesiyle yapilir. Tirnak nakli belediye veya muhtarlikça verilen mense sahadetnamesi ile yapilir. Deri, yün, yapagi ve tiftik nakli muhtarlik veya belediyeden alinan mense sahadetnamesinin Bakanlik il veya ilçe müdürlügünde görevli hükümet veteriner hekimince veteriner saglik raporuna çevrilmesiyle yapilir. Yurt Içinde Hayvanlarin Nakli Madde 68- Il veya ilçelerden baska il veya ilçelere hayvan naklinde sahiplerince belediyeden veya köy muhtarligindan mense sahadetnamesi alinir. Tespit edilmis muayene yerinde hayvanlar hükümet veteriner hekimince muayene ve kontrol edilir. Muayene yeri disindaki hayvanlarin muayenesi sahiplerince temin olunacak vasita ile mahalline gidilerek yapilir. Saglikli bulunanlar Bakanlikça verilen talimata göre isaretlenir. Belediyece verilen mense sahadetnamesi hükümet veteriner hekimi tarafindan veteriner saglik raporuna çevrilir. Nakillerde Saglik Raporu Mecburiyeti Madde 69- Hayvan ve hayvan maddelerinin nakli için hükümet veteriner hekimince düzenlenmis veteriner saglik raporunun nakliyat sirasinda bulundurulmasi zorunludur. Mense sahadetnamesini mahallindeki Bakanlik il veya ilçe müdürlüklerinde veteriner saglik raporuna çevirmeyenlerin hareketine izin verilmez. Belgesiz Nakillerde Yapilacak Islemler Madde 70- Ticari maksatla hayvan ve hayvan maddelerinin mense sahadetnamesiz ve veteriner saglik raporsuz nakledildiginin tespiti halinde, hayvanlar ve hayvan maddeleri zabitaca alikonulur. Mahallinde bulunan hükümet veteriner hekimi hayvanlari müsahedeye alir. Hayvanlarin menselerinin tespiti halinde Bakanlik il veya ilçe müdürlügü ile irtibat kurularak hastalik durumu arastirilir. Menseinde hastalik bulunmadigi anlasilirsa hayvan sahipleri hakkinda Kanunda yazili cezai islem yapilmakla beraber veteriner saglik raporu verilerek hayvanlar serbest birakilir. Hayvan maddelerinin menseinde hastalik bulunmadigi tespit edilirse veteriner saglik raporu düzenlenerek serbest birakilir. Sahipleri veya nakliyecileri savciliga bildirilir. Hayvanlarin menseinin tespit edilmedigi hallerde bütün masraflari sahiplerine ait olmak üzere 21 gün müsahedeye tabi tutulur. Müsahede sonunda hastaliksiz oldugu anlasilan hayvanlar veteriner saglik raporu verilerek serbest birakilir. Sahipleri ve nakliyecileri hakkinda Kanunda yazili cezai islem uygulanir. Hayvan maddeleri masraflari sahiplerine ait olarak hükümet veteriner hekimi nezaretinde dezenfekte edilir. Kanunda yazili cezai islemler yapilir ve veteriner saglik raporu verilerek serbest birakilir. Dezenfeksiyon yapilmasi mümkün olmayan hayvan maddeleri usulüne göre gömülür, yakilir veya kimyasal maddelerle imha edilir.

12 Mense sahadetnamesiz ve veteriner saglik raporsuz sevk edildikleri görevlilerce tespit edilen hayvanlarin hükümet veteriner hekimince muayenesi sonunda salgin ve bulasici hastaliga tutulduklari anlasilirsa derhal bulunduklari mahalde karantinaya alinir. Hastaligin nev'ine göre bu Yönetmelikte belirtilen islemler yapilir. Bakanligin, hayvanlarin menseindeki il veya ilçe müdürlügüne durum bildirilir. Hayvanlarin bulunduklari yer hastalikli bölge ilan edilir ve kordon konulur. Kordon müddeti sonunda saglikli olanlara veteriner saglik raporu verilerek serbest birakilir. Sahipleri ve nakliyecileri hakkinda Kanundaki cezai islem uygulanir. Hastalikli hayvan maddeleri tazminatsiz olarak imha edilir. Resmi Kombinalardan Nakil Madde 71- Veteriner hekim çalistiran ve Bakanligin numarali damgasina sahip olan resmi kombinalardaki kesilen hayvanlarin mühürlü et ve sakatati kuruma ait vasitalarla il veya ilçedeki satis yerlerine nakledilirken veteriner saglik raporu istenmez. Belgelerin Geçerlilik Süresi Madde 72- Veteriner saglik raporlari ve mense sahadetnamelerinin geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 21 gündür. Mense Sahadetnamesinin Düzenlenmesi Madde 73- Muhtarlik veya belediyelerce verilecek mense sahadetnamesinde hayvan ve hayvan maddesini sevk edenin adi, soyadi, açik adresi, hayvan veya hayvan maddesinin nev'i, cinsi, miktari, götürülecek yerin adi ve varsa adresi, köy veya belediye hudutlari içerisinde bir aydan beri hayvan hastaligi bulunmadigi ve tanzim edenin adi soyadi, unvani ve tarihi yazilir; resmi mühürle mühürlenip imza edilir. Veteriner Saglik Raporunun Düzenlenmesi Madde 74- Hayvan ve hayvan maddeleri sevkiyatinda veteriner saglik raporu hükümet veteriner hekimi tarafindan düzenlenir. Veteriner saglik raporlari Bakanlikça cilt ve seri numarali olarak bastirilip soguk damga yaptirilarak dagitilir. Bakanlik il müdürlükleri gönderilen rapor ciltlerini muhafaza altinda bulundurur; ilçelere ve sube müdürlügüne verdikleri raporlarin cilt ve seri numaralarini özel bir deftere yazar. Bakanlik il/ilçe müdürlügü hayvan ve hayvan maddelerinin sevkiyatinda muayene isi ile görevlendirdikleri hükümet veteriner hekimlerine cilt ve seri numarasi kayitli bir cilt raporu kullandirir. Islemde bulunan cilt bitmeden yeni bir ciltten rapor verilmez. Bitmis veteriner saglik raporlarinin dip koçanlari Bakanlik il ve ilçe müdürlüklerince geri alinir ve saklanir. Veteriner saglik raporlari biri dairesinde birakilan dip koçan, digeri sahibine/ihracatçiya verilen rapor olarak düzenlenir. Her ikisinde de hayvan ve hayvan maddesinin sahibi veya nakliyecinin adi soyadi, adresi, nakledilen hayvan veya maddenin nev'i, cinsi, miktari (kilo adet), çiktigi yer, varis yeri, mense sahadetnamesinin alindigi yer ve tarihi, asi ve biyolojik madde tatbik edildiyse seri numarasi ve tarihi yazilir. Düzenleyen veteriner hekimi adini, soyadini, Bakanlik sicil numarasini, tarihini yazar ve imzalar; resmi mühürle mühürler. Gerekli durumlarda nakledenin hüviyeti tespit edilerek dip koçana yazilir. Rapor imza karsiligi nakledene verilir. (Son fikra Mülga: 5/6/ /6966 K.) Nakillerde Mense Sahadetnamesi ve Veteriner Saglik Raporu Aranmasi Madde 75- Yurt içinde, hayvan ve zati ihtiyaç haricindeki hayvan maddelerinin nakliyatinda mense sahadetnamesi ve veteriner saglik raporu alinmasi zorunludur. Görevli bulunduklari bölgelerde polis, trafik polisi, jandarma, belediye zabita memurlari, iskele ve liman memurlari, köy muhtarlari, koruma bekçileri, köy ve mahalle bekçileri, kara, hava ve deniz yoluyla yapilan nakliyat sirasinda mense sahadetnamesi ve veteriner saglik raporu bulunup bulunmadigini kontrol eder. Mense sahadetnamesiz veya raporsuz olanlari alikoyarak mülki idare amirine bildirir. Mülki amir Bakanlik il veya ilçe müdürlügüne haber vererek gerekli fenni ve idari tedbirlerin alinmasini temin eder. Hayvan Alim ve Satimlari Madde 76- Sehir ve kasaba belediyeleri ve köylerde muhtarliklar belli günlerde açilan hayvan alim ve satimlarinin yapildigi hayvan park ve pazar veya panayir yerini tespit eder; bu yerler disinda alim ve satimlari yasaklar. Hayvan park, pazar ve panayirlari,tercihen mezbahalarin civarinda kurulur. Buralara getirilen hayvanlar belediye zabitasi ve hükümet veteriner hekimi tarafindan kontrol edilir. Hayvanlara ait mense sahadetnamesi veya veteriner saglik raporu bulundurulmasi zorunludur. Park, pazar ve panayirlar dagildiktan sonra belediye ve muhtarliklarca temizligi ve dezenfeksiyonu yapilir, yaptirilir. Kurban Bayramindaki Alim ve Satimlar Madde 77- Kurban bayramlarinda, küçük ve büyükbas kurbanlik hayvan alim ve satimlari park, pazar ve panayir yerleri haricinde de yapilabilir.

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ 2645 HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.2.1989, No : 89/13838 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.5.1986, No : 3285 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.3.1989, No :

Detaylı

b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya,

b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya, HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU Kanun Numarası 3285 Kabul Tarihi 08 Mayıs 1986 Yayımlandığı R.Gazete 16 Mayıs 1986, 19109 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar

Detaylı

BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28179 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE IBÖVÜtK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA

TÜRKİYE IBÖVÜtK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA Dönem : 17 Yasama Yık : 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi, Antalya Milletvekili Cengiz

Detaylı

YÖNETMELIK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI ISLETMELERI YÖNETMELIGI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

YÖNETMELIK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI ISLETMELERI YÖNETMELIGI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 20 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayi : 26468 Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: YÖNETMELIK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI ISLETMELERI YÖNETMELIGI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE

Detaylı

24/02/2011 * 008114 GENELGE NO /2011-06

24/02/2011 * 008114 GENELGE NO /2011-06 Sayı : B.12.0.KKG.0.19.01-584 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü 24/02/2011 * 008114 GENELGE NO /2011-06 A-GENEL PRENSĠPLER 1. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki

Detaylı

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04 T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.18.107.03/02-4-242 Konu : 2010 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü 05.02.2010-004025././2010 VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü

Detaylı

8 Ocak 2005 CUMARTESI - Sayi : 25694 Kanatli Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalisma ve Denetleme Usul ve Esaslarina Dair Yönetmelik

8 Ocak 2005 CUMARTESI - Sayi : 25694 Kanatli Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalisma ve Denetleme Usul ve Esaslarina Dair Yönetmelik 8 Ocak 2005 CUMARTESI - Sayi : 25694 Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: Kanatli Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalisma ve Denetleme Usul ve Esaslarina Dair Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK ISLETMELERININ ÇALISMA VE SAGLIK KONTROL YÖNETMELIGI

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK ISLETMELERININ ÇALISMA VE SAGLIK KONTROL YÖNETMELIGI KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK ISLETMELERININ ÇALISMA VE SAGLIK KONTROL YÖNETMELIGI Yetki Kanunu 3285, 441, 6343, 7472 Yayimlandigi R.Gazete 18 Haziran 2004, 25496 BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK ISLETMELERININ ÇALISMA VE SAGLIK KONTROL. Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci; kanatli hayvanlara ait kuluçkahaneler ve

KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK ISLETMELERININ ÇALISMA VE SAGLIK KONTROL. Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci; kanatli hayvanlara ait kuluçkahaneler ve KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK ISLETMELERININ ÇALISMA VE SAGLIK KONTROL YÖNETMELIGI Yetki Kanunu 3285, 441, 6343, 7472 Yayimlandigi R.Gazete 18 Haziran 2004, 25496 BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

ŞAP HASTALIĞI MÜCADELE TALİMATI

ŞAP HASTALIĞI MÜCADELE TALİMATI ŞAP HASTALIĞI MÜCADELE TALİMATI Hükümet Veteriner Hekimi Gelinceye Kadar Yapılacak İşlemler Madde 1- Hükümet Veteriner Hekimi gelinceye kadar,köy, kasaba, şehir, çiftlik ve işletmeler ile gezici sürülerde

Detaylı

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: Kirmizi Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalisma ve Denetleme Usul ve Esaslarina Dair Yönetmelik

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: Kirmizi Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalisma ve Denetleme Usul ve Esaslarina Dair Yönetmelik Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: Kirmizi Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalisma ve Denetleme Usul ve Esaslarina Dair Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeligin

Detaylı

YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ 18 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28177 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI

NEVŞEHİR İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI NEVŞEHİR İLİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI Karar Tarihi : 04. / 03./2014 Karar No : 2014/01 Karar Konusu : 2014 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri ve Hayvan Kesimlerine

Detaylı

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28177 KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI ĠLE MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ

Resmî Gazete Sayı : 28177 KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI ĠLE MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ 18 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28177 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KUDUZ HASTALIĞINDAN KORUNMA VE KUDUZ HASTALIĞI ĠLE MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasi BIRINCI BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanimlar

Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasi BIRINCI BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanimlar GIDALARIN ÜRETIMI TÜKETIMI VE DENETLENMESINE DAIR YÖNETMELIK Yetki Kanunu 560 S.K.H.K. Yayimlandigi R.Gazete 9 Haziran 1998/ 23367 Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Degisiklik

Detaylı

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMI GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FIHRISTI FAYDALI LINKLER HAKKIMIZDA ILETISIM

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMI GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FIHRISTI FAYDALI LINKLER HAKKIMIZDA ILETISIM ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMI GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FIHRISTI FAYDALI LINKLER HAKKIMIZDA ILETISIM Mevzuat metni Iliskili mevzuat Dayandigi Mevzuat Metin içerisinde ara: SAGLIK BAKANLIGI

Detaylı

YÖNETMELİK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞ LETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞ LETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞ LETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27467 MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27467 MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27467 MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ZIRAİ KARANTİNA TÜZÜĞÜ

ZIRAİ KARANTİNA TÜZÜĞÜ 1669 ZIRAİ KARANTİNA TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1964, No : 6/3346 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1957, No : 6968 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 2.9.1964, No : 11796 Yayımlandığı

Detaylı

Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik. 13.05.2005 R.G. Sayısı:25814

Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik. 13.05.2005 R.G. Sayısı:25814 Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelik 13.05.2005 R.G. Sayısı:25814 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası

Detaylı

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Yönetmelik Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27467 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELIGI. BIRINCI KISIM Genel Hükümler. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanimlar

GÜMRÜK YÖNETMELIGI. BIRINCI KISIM Genel Hükümler. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanimlar GÜMRÜK YÖNETMELIGI BIRINCI KISIM Genel Hükümler BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanimlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, 4458 sayili Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördügü

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 55016929.010.06.02-106 09.01.2013-000763 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2013/04 Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun geçmişten günümüze önemli ve

Detaylı

MEZARLIK YÖNETMELİK MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MEZARLIK YÖNETMELİK MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MEZARLIK YÖNETMELİK MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı sıhhi açıdan

Detaylı

Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi

Detaylı

KISIM: II Bulaşmaya Sebep Olabilen Hayvan Barınakları, Yalaklar, Ulaşım Araçtan ve Pazar Yerleri

KISIM: II Bulaşmaya Sebep Olabilen Hayvan Barınakları, Yalaklar, Ulaşım Araçtan ve Pazar Yerleri RUAM SAVAŞ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 19/12/1977 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Sayısı: 16144 Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Yönetmelik Ruam Hastalığına karşı alınacak

Detaylı