SUMER, BABİL, ASSUR KANUNLARI VE AMMİ-ŞADUQA FERMANI. Onlara Saygılarımla, Cengiz Akyol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUMER, BABİL, ASSUR KANUNLARI VE AMMİ-ŞADUQA FERMANI. Onlara Saygılarımla, Cengiz Akyol 25.12.2011"

Transkript

1 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / 0 SUMER, BABİL, ASSUR KANUNLARI VE AMMİ-ŞADUQA FERMANI Bir ulusu tanımak istiyorsanız, o ulusun yasalarına bakınız. Yasalarında, o ulusla ilgili hemen her şeyi bulabilirsiniz. İster misiniz, yasalar içinde bir gezinti yapalım? Umarım siz kardeşlerime iyi eşlik ederim, gezimiz hoşunuza gider. Çoğu zaman tanıdık yerler göreceğiz, şaşıracağız, kimi zaman, bu kadarı da olmaz diyeceğiz, şaşıracağız. Kimi zaman beklemediğimiz bir hoşgörüyle karşılaşacağız, kimi zaman da buna ne gerek vardı, diyeceğiz, yine şaşıracağız! Bu gezide şunu hiç unutmamalıyız, onlar bizim büyüklerimiz, onlar bizim atalarımız! Bu çalışmam Kaderine Gidenler in anısına olsun. Onlara Saygılarımla, Cengiz Akyol..0

2 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Sunuş Şu sorunun cevabını hep merak etmişimdir: Sümerli bir aydınla bugünün bir aydını aynı gemide olsa, gemi batsa ve ikisi de yanlarında hiçbir şey olmadan yüzerek bir adaya çıksalar, adada yaşarken çeşitli konularda tartışsalar, hangisi tartışmada daha etkin olur? Bir ulusu tanımak istiyorsak, o ulusun yasalarına bakmamız gerek; yasalarda, o ulusla ilgili hemen her şeyi bulabiliriz, demiştim. Gerçekten yasa maddelerinde o toplumun resmini görebiliyoruz. Onlarda da bugün olduğu gibi aile çok önemli, evleniyorlar, çocuk sahibi oluyorlar, miras paylaşımları var, fahişeleri var, gayri meşru ilişkileri var, tecavüz ediyorlar, yalan söylüyorlar, tanrıları var, tanrı üzerine yemin ediyorlar, yoğun ticaret ilişkisi içindeler, kredi alıyorlar, faiz ödüyorlar vb. Özellikle kadın açısından, yıldır çok bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Yasaların hemen her maddesinin Eğer bir adam, diye başlaması bile, erkeğin ve kadının toplum içindeki yerini göstermektedir. Yalnız, Orta Assur Kanunları nı saymazsak tüm kanunlarda kadının hele de doğuran kadının korunduğunu, evliliğin önemini görebiliyoruz. Bugünün ilerisinde olan ne var? Sözleşme. Neredeyse, yaşamın her şeyi sözleşmeyle düzenlenmiş. Evlilikten başlayan ve tüm ticari ilişkiler sözleşmelerle (tablet üstünde) düzenleniyor. Sözleşme yoksa tanıklık çok önemli, bazen en az - kişinin tanıklığı isteniyor. İddianızı, sözleşme ve tanıklarla kanıtlamalısınız. Eğer kanıtlayamazsanız, vay halinize! Uzun zamandır yapmayı düşündüğüm bu çalışmayı bugün istediğim seviyede olmamakla birlikte bitirebildiğim için çok mutluyum. Umarım okuyucular, sizler bu konuda çok daha ayrıntılı çalışmalar yaparsınız.

3 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / 0 Giriş Çivi yazısının, dolayısıyla bu yazı ile yazılmış tabletlerin son yüz yıl içinde okunuşu, anlaşılması ve incelenmesi Milattan önce dördüncü bin yıldan Milada kadar olan bu üç-dört bin yıl gibi uzun bir zamanı kapsayan yeni bir dünyayı önümüze sermiş olmaktadır. Eski Babil soyunun on bir kıralının altıncı kıralı ve bir kanun Codexi derlemiş olan Hammurabi, bu hükümdarların en ünlüsüdür. Hammurabi, Mezopotamya nın büyük küçük şehir devletlerini birer birer zapt ederek Sümer, Sümer ve Akkad ülkelerini bir imparatorluk halinde birleştirip, merkezi bir hükümet kuran bir kıraldır. Hammurabi, asıl ününü, ülkesinde geçer olan kanunları derleyip ve hatta kısmen de bunların üzerinde reformlar yaparak, bir kanunname meydana getirmiş olmasıyla kazanmıştır. Hammurabi nin kesin tarihi hala tartışma konusu olmakla beraber, Hammurabi nin yıllık saltanatını MÖ ile yılları arasına yerleştirebiliriz. Hammurabi yi büyük bir fatih, devlet adamı ve kanuncu olarak belirtirken, merkezi bir devlet kuruculuğu yanında merkezi bir din de meydana getirdiğini söylemek yerinde olur. Elam ın başkenti olan Sus ta Hammurabi Kanunları nın çivi yazısı ile yazılı bulunduğu bir diorit steli, bir kazıda üç büyük diorit parçası halinde meydana çıkarılmıştır. Bunların birleştirilmesiyle koni şeklinde,m. yüksekliğinde,,m. çapında bir stel ortaya çıkmıştır. Diorit: Birbirinden gözle kolayca ayrılabilen açık ve koyu renkli minerallerden oluşan iç püskürük bir taştır. 0 Stel veya Stela: Dikilmiş, yüksekliği eninden uzun yekpare bir taştan oluşan bir yapıttır. Sözcük Yunanca stele yani "(dikili) duran blok" tan gelir.

4 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Hammurabi Kanunları Elamlı lar Babil i istila ettikleri zaman MÖ 0-, bu steli Sus kentine getirmiş olmalılar. Hammurabi Kanunları başta Önsöz ve sonda da bir Sonsöz olmak üzere kanun maddesinden ibarettir. Kanunları sınıflandırabiliriz,. Adaletin yerine getirilmesine karşı işlenen suçlar:.. Yalan suçlamalar.. Yalancı şahitlik. Mülke Karşı işlenen suçlar:.. Hırsızlık, yataklık.. Çocuk kaçırma.. Meskene taarruz, hırsızlık.. Yanmakta olan bir evi yağma. Arazi ve ev:.. Çiftçilerin borçları.. Ağaç kesmek.. Ev ile ilgili suçlar. Ticaret, alışveriş:.. Tüccardan borç alma.. Meyhanecilik.. Nakliye suçlar.. Haciz ve borç için insanların rehin edilmesi.. Emanet veya depozito. Evlilik, aile ve mülkiyet:.. Evli kadının tarifi.. Zina.. Boşanma.. Hasta zevcenin bakımı.. Kocayı öldürme.. Yakın akraba arasında gayri meşru ilişkiler.. Babanın hayatta iken mal bağışlaması.. Erkek evladın mahrum edilmesi.. Evlatlık edinme.0. Din kadınları. Taarruz ve kısas:.. Babaya taarruz.. Çocuk düşürtme

5 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı /. Meslek adamlarına ait suçlar.. Cerrah.. Baytar.. Berber.. Usta, mimar.. Gemiz ustası, gemici. Tarım:.. Öküzler, hacizleri kiralanmaları.. Çobanların görevleri.. Mevsim işçilerinin kirası. Ücretler ve tarifleri:.. Sanatkarların ücret tarifleri.. Gemi kiraları 0. Esirler ve köleler: 0.. Esir satışı sözleşmeleri 0.. Memleket dışında köle satışı

6 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Hammurabi Kanunları İlk mi? Hammurabi Kanunları, Hammurabi İmparatorlu ğunda geçerli olan ve var olan kanunların tadil edilmiş ve ıslah edilmiş şekilleri ile yeni ilave maddelerden oluşmuş olarak kabul edilir. Hatta P. Kosckhaker e göre Hammurabi Kanunları, eski Sümer Kanunları ndan tadilli ve ıslahı bir derlemedir. Hammurabi Kanunu ndan sonra bulunup, Hammurabi den önceki zamana ait olan kanunlar da bize Hammurabi Kanunu nun dayandığı esasları vermiş ve bu suretle elimize mukayese malzemesi geçmiştir. Hammurabi Kanunları, Mezopotamya nın ilk kanunları değildir. Bu kanunlar, güneyde Sümer, kuzeyde Akkad yani Sami halkın oturduğu ve hakim olduğu şehirlerin yerli kanunlarının bir karışımı, bir ıslah edilmiş derlemesidir. Hammurabi öncesi Kanunlar hem Sümerce hem de Akkadca yazılmıştır. Gerek teamül hukuku yani örf ve adetlere dayanan hukuk, gerekse kanun yazma, Eski Mezopotamya kavimlerinde çok eskiden beri, yani Sümer lerden beri gelişmiş ve görülmüş kurumlardır. Hammurabi Öncesi En eski kanun koyucu adını verebileceğimiz kimse Lagaş Kıralı URUKAGİNA dır. MÖ 0 yıllarında yaşadığı kabul edilen bu Sümer kıralının bıraktığı, Sümerce yazılmış bazılarına göre talimatname mahiyetinde olan kanun parçaları daha doğrusu ıslahatından söz eden metin, başları kırık ve eksik durumundan dolayı bu kısımları hakkında kesin bir çıkarmak mümkün değildir. Urukagina söze, Örf ve adet eskiden beri vardı, böyle idi. Yani adet, gelenek, görenek böyle idi diye, başlar! Urukagina dan 00 yıl sonra Sümerli liğin tekrar canlandığı Lagaş şehrinde GUDEA MÖ 00 de Lagaş kentini kalkındırırken Eninnu mabedinin inşası nedeniyle iki silindir şeklindeki yazılı anıtından başka 0 adette heykel ve steli de mabede diktirmiştir. Urukagina ve Gudea dan sonra Hammurabi Kanunlarından önce yazılmış hatta belki de ona öncülük etmiş, diğer bir kanun parçası daha mevcuttur. Hammurabi öncesi diğer bir Sümer Kanunu belgesi de kötü korunmuş bir başka tablettir. Fakat okunabilen kısımlarına göre tablet önsöz -prolog- ve - kanun maddesinden ibarettir. Kanun koyucusu III. Ur Sülalesinin ilk hükümdarı URNAMMU MÖ 0- dur. Hammurabi Kanunlarının prototipleri olarak tereddütsüz kabul edilebilir. Hammurabi öncesi yazılmış kanunlara bir tanesini daha katarsak, bu da Hammurabi den 0 yıl önce yaşamış olan Isin kıralı LİPİT-ISTAR a ait olan Sümerce kanunlardır. Bu kanunlarında Hammurabi Kanunlarına prototiplik yaptığı aşikardır. Yegane fark Hammurabi Kanununun daha ayrıntılı oluşudur. Hammurabi öncesi kanunlardan biri de Akkadca yazılmış olan ESNUNNA kırallığı kanunudur. Bu kanun, Hammurabi Kanunlarından önce ama pek az önce yazılmıştır ve elimizdeki ilk Akkadca kanunudur.

7 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Demek ki, Eski Mezopotamya da Hammurabi den önce kanunlar vardı, hukuk ve adalet kavramı vardı, fakat bu kadar ayrıntılı önsözü, uzun sonsözü kanun maddesi ile yazılmış bir kanun elimize geçmemiştir; buna karşın ilk kanun örneği değildi. Kısa Kronoloji URUKAGINA MÖ 0-0 URNAMMU MÖ GUDEA MÖ - LIPIT IŞTAR MÖ 0-0 ESNUNNA MÖ - HAMMURABİ MÖ -0 AMMİ-ŞADUQA MÖ - ORTA ASSUR MÖ 0-0. TIGLAT PILESER MÖ -0 Esnunna Yasa Steli 0 Hammurabi Sonrası Hammurabi Kanunlarından sonra Eski Mezopotamya nın en önemli en önemli hukuk belgesi Orta Assur devrine ait, MÖ 0-0 Assur Kanunları dır. Tabletlerin yazılış tarihi I. TİGLAT-PİLESER MÖ 00 zamanına ait olmakla beraber kanunların daha eskiye MÖ 0-, II. ASSUR-NİRARİ ile I. TUKULTİ-NİNURTA MÖ 0- zamanlarına ait olması çok mümkün ve muhtemeldir. Yeni Babil Kanunları Yazı, imla ve ifade bakımından Yeni Babil çağına MÖ- tarihlenen tek bir tablet vardır; bu kırık tablette okunabilen on paragraf evlilik ve veraset hukukuna aittir. Babil Kıralı Ammi-Şaduga nın Bir Fermanı Fermanlar, halkın üzerinden zulmü gidermek, can ve malını emniyette bulundurmak, özellikle kuvvetlinin zayıfı ezmesine meydan vermemek için memurlara yazılan bildirilerdir. Ammi-Şaduga, Hammurabi soyunun sondan bir önceki kıralıdır; Hammurabi den aşağı yukarı 00 yıl sonra yaşamıştır.

8 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / URUKAGINA REFORMLARI, MÖ 0-0 Kol. VII. Töre. o zamanlarda vardı. Töre (pi-lul-da) kelimesi, ilk defa yasa metinlerinde burada kullanılmıştır. Yasanın devam eden maddelerinde günlük yaşam içinde gemi, eşek, koyun, çoban, balıkçı, buğday, bekçi, sepetin olduğunu görüyoruz. Kol. VIII. Besili beyaz koyunları,. besili göğüslü, karınlı kuzuları, 0. paraya koyduğu (çevirdiği sattığı) için Bu yasa metinlerinden, koyun satışı yapıldığını ama besili koyunların satışı yapıldığı görülüyor. Kol. IX. Rahiplerin vergisini. Tanrı Ningirsu yu. Ensi nin evlerinde. Ensi nin sulak tarlalarında 0. kıral. yaptı. Kıral olmak için Tanrı nın onayı alınmak zorunda, daha ötesi kıralı Tanrı belirliyor; Tanrı Ningirsu. Yasanın devam eden maddelerinde ölüm halinde her ölü için rahiplere verilecek vergiler ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Vergiler bira, ekmek, yatak, yastık, yağ şeklinde ödenir; vergiler içinde para yoktur.. desti bira. /0 arpa Ludimme Ölçü birimleri yok, günlük kullanılan malzemelerle ölçülendirme yapılıyor. Kol. XI 0. kıralın altında bulunan bir görevlinin. iyi bir eşeği. doğarsa. onun amiri. onu satın alayım. derse. satın almak üzere iken. gönlümün istediği gümüşü -. tart derse 0. (satın alacağı) gün satmayacağım derse. onun amiri, canı istediği gibi. onu zorlamasın.

9 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Satışın, bedeli ödense bile rızayla olması gerektiği vurgulanıyor; alıcı üst düzey amir bile olsa. Tarihteki İlk Kamulaştırma -kamulaştıramama-! Kol. XI. Bir büyük adamın evi. kıralın altında olan bir adamın evi ile. bitişikse. O büyük adam. onu satın alayım derse. vaktaki Kol. XII. (büyük adam) onu satın alayım. gönlümün istediği kadar para. tart. benim evimin. değeri kadar arpa (ver). derse. satmadığı zaman. büyük adam (amir). kıralın altındakini (küçük adamı) 0-. zorlamayacaktır dedi. Evet, büyük adam -önemli adam- değerini verse bile yanındaki evi alamıyor, günlük deyimle kamulaştıramıyor! Tarihteki İlk Genel Af Kol. XII. Ödemedikleri borçtan dolayı. hapis olan. Lagaş lıları. (borçlu oldukları) arpadan. hırsızlıktan. öldürmeden dolayı hapis olan Lagaş lıları. memnun etti (ve) 0. yıkadı (affetti). -. Özgürlüklerini koydu (verdi). Bu borcun ticari mi yoksa vergi borcumu olduğunu anlayamıyoruz. Borçlu oldukları arpadan sözü, borcun, vergi borcu olduğunu gösteriyor. Affetmek karşılığı olarak Sümerce de yıkadı sözcüğünün kullanılması ilginç; bugün ki aklanmak, aklamak gibi.

10 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı 0 / UR-NAMMU KANUNLARI, MÖ Kırallığın Tanrı Tarafından Verilmesi Prolog 0. Vaktaki tanrı Anu. ve tanrı Enlil. Ur kırallığını. Tanrı Nanna ya verdiklerinde (Anu ve Enlil, Ur kırallığını Nanna ya verdikleri zaman) Urukagina kanunlarında da olduğu gibi kırallık, Tanrı tarafından veriliyor, en azından öyle gösterilmek zorunda. 0. ticaret nakliyesini (yapan). büyük gemiciler Gemilerle yapılan ticaret, denizaşırı bölgelere yapılan ticaret Tanrının Sözü. tanrı Utu nun 0. değişmez sözüyle. memlekette adaleti. tesis etti. Kırallar konuşmalarında sürekli Tanrılardan ve onların sözlerinden söz ederler. Ülke, Tanrının sözlerine -vahiylerine- göre yönetiliyor.. sila bronzu. mana yı. segel gümüş ve taşı. mana yı. tespit etti. Bilinen ilk ölçüler. Adalet. Öksüz, zengine. teslim edilmedi.. Dul kadın, kuvvetli adama. teslim edilmedi. Bugün bile uygulanamayan bir adalet. Devlet, öksüzü, dulu, fakiri koruyor. Köleyi Koruma. Eğer, bir adamın bakire kölesinin (bikrini). bir adam. düşmanca bozarsa

11 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / o adam. şegel gümüş. tartacaktır (ödeyecektir.). Bir adam düşmanca yani rızası olmadan kölesi bir kadınla cinsel bir ilişkiye giremez; girerse parasal ceza ödeyecektir. Nafaka 0. eğer. bir adam eşini (kız olarak aldığı). boşarsa. mana gümüş. tartacaktır. Dul aldığı eşini boşarsa, nafaka olarak ½ mana ödeyecektir. Evlilik Sözleşmesi 0. Eğer. bir sözleşme tableti. yoksa -. (dulla) beraber (kucağında) yatan adam. para ödemeyecektir. Evlilik sözleşmesi yapılmamış ise, koca, karısına, dul aldığı karısına nafaka ödemeyecektir. Büyücülük 0. Eğer. bir adam, bir adamı. büyücülükle. (itham ederse). nehir tanrısına (onun adaletine). götürülür (nehre atılır). Büyücülük büyük suç, cezası nehre atmaktır. Eğer yüzer çıkarsa, masum olduğu anlaşılır; bu durumda suçlayan, o kişiye şegel gümüş tazminat öder.

12 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / ANA ITTIŞU KANUNLARI Aile Birliğinin Sağlanması Kol. III. Eğer bir evlat, babasına babam değilsin derse, onu (babası) traş edecek ve ona kölelik damgası vuracak, gümüş karşılığı onu verecektir (satacaktır). Eğer bir evlat, anasına, sen benim anam değilsin derse, yarı kafasını traş edecekler, onun şehrin etrafında dolaştıracaklar ve evden kovacaklardır.. Eğer bir baba, evladına sen benim evladım değilsin derse, evi ve duvarı kaybedecektir (evden ve evin çevresinden mahrum olacaktır). 0. Eğer ana evladına, sen benim evladım değilsin derse, evi ve eşyayı kaybedecektir (evden ve eşyadan mahrum olacaktır). babam değilsin, anam değilsin, evladım değilsin derken, asıl söylenilmek istenilen babaya, anneye, evlada karşı sorumlulukların yerine getirilmemesi, diye düşünüyorum. Eğer bir evlat babasına karşı sorumluluklarını yerine getirmezse, evlada verilen ceza çok büyük, baba isterse köle olarak satabilir. Ancak anneye karşı sorumluluklarını yerine getirmezse, evlada verilecek ceza daha az, en azından köle olarak satılmıyor, evden kovuluyor. Aile yapısı büyük olasılıkla ataerkil aile, erkek ağırlıklı bir aile yapısı; evlattan da kastedilen erkek çocuk olsa, gerek. Kol. IV. Eğer bir kadın, kocasından nefret edip, sen benim kocam değilsin derse, onu (kadını) nehre atacaklardır.. Eğer koca karısına, sen benim karım değilsin derse gümüşten / mana tartacaktır. Öncelikle aynı suçlarda, cezaların erkek ve kadın için çok farklı ve kadının aleyhine olduğunu görüyoruz. Gerçi nehre atmakla, kadına bir şans daha veriliyor. Eğer boğulmaz, kurtulursa cezadan da kurtuluyor; hatta biraz kutsallık da kazanıyor.

13 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / LIPIT-ISTAR KANUNLARI, MÖ 0-0 Prolog. Vaktaki büyük Anum,. tanrıların atası (ve). Enlil. memleketlerin kıralı. kesin hükümleri yapan bey, Önceki yasalarda gördüğümüzü burada da görüyoruz, kanun önce tanrıya sunuluyor, yazılan kanunun tanrının hükümleri olduğu vurgulanıyor. Kıralın Tanrısallığı 0. Lipit-İştar,. tanrı Nunamnir (Enlil) tarafından. adı seçildiği (tayin edildiği) zaman -. memlekete adaleti koymak için -. ağızdan şikayetleri yok etmek için. düşmanlığı ve kötülüğü silahla geri çevirmek (karşı koymak) için 0-. Sumer ve Akkad ların bedenlerini hoş etmek için. (huzur getirmek için) -. Anu ve Enlil. memleketin prensliğine. Lipit-İştar ı. tayin ettiklerinde Önceki kanunlarda var olan, kıralın tanrı tarafından belirlenmesi, görevlendirilmesini burada da görüyoruz. Kıral olmanın olmazsa olmaz koşulu tanrı tarafından seçilmiş ve görevlendirilmiş olmasıdır. Kanun, Tanrısal Bir Söz. Enlil in sözüne. uygun olarak. Sumer ve Akkad da. adaleti. tesis ettim (koydum). Kıral, ne yapıyorsa, ne söylüyorsa tanrının sözüne uygun olarak yaptığını söylüyor. Memurlar Kol VII. Valinin oğlu. saray memurunun oğlu. müfettişin oğlu

14 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Kiralama Kol VII. bir emi kiraladıysa Ekonomik Suça Para Cezası Kol XIII. Eğer. bir adam 0. bir adamın bahçesine. girerse. hırsızlıkla yakalanırsa. 0 şegel gümüş. tartacaktır. Kölelikten Kurtulmanın Mümkünlüğü Kol XIII. Eğer. bir adamın kölesi 0. efendisine. köleliğini. ödediyse,. efendisine. köleliğini Kol XIV. iki misli (ödediği). doğrulanırsa. o köle. serbest bırakılacaktır. Köleliğin en yoğun olduğu yıllar ama bir köle bedelinin iki katını sahibine öderse, kölelikten kurtulabiliyor, çok ilginç.. Eğer bir miqtum 0. kendi isteği ile. bir adama giderse. o adam. onu alıkoymayacaktır.. gönlünün istediği yere. gidebilir. miqtum, borç yüzünden köleliğe giren bir kimse. O dönemlerde özgür insanlar da borçlarını ödeyemezlerse köle olabiliyor. Bu köleliliğin savaş ya da benzer yollardan sahiplenilen, özelikle satın alınarak sahiplenilen kölelerden farklı olduğunu düşünüyorum. Şu ya da bu nedenle borcunu ödeyemeyen kişi borcunu çalışarak, ödüyor; işçi gibi. Ancak bu kişiler, çalışacağı yer ve kişileri seçme özgürlüğüne sahipler.

15 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Ev Vergisi, Mortgage Kol XIV. Eğer. bir evin sahibi. veya sahibesi. evin vergisini. vermezse 0. ve bir yabancı adam onu verirse. üç sene için. (sahibini) oradan çıkaramayacaklar. evin vergisini. veren adam. evi üzerine alacak. evin sahibi (ise). şikayette bulunamayacaktır. Bu metinlerden öncelikle, erkekler gibi kadınların da evlere -mülke- sahip olabileceğini anlıyoruz. Buradaki verginin emlak vergisi benzeri bir verginin olacağını düşünemiyorum. Yalnızca, bir dönemin vergisini ödemedi diye, evin, sahibinin elinden alınabileceğini düşünemiyorum. O günden sonra gelecek dönemlerdeki ödemelerin yapılamayacağı anlaşılıyorsa, bu uygulama olabilir. Bu vergi mortgage benzeri bir ödeme olabilir. Burada en önemli olan, satınalma durumunda da yeni sahip, eski sahibini evden çıkaramıyor; en az üç yıl beklemesi gerektiği söyleniyor. Evin tapusunu üzerine alabiliyor ama üç yıl süresince kullanım hakkı eski sahip üzerinde kalıyor. Kocanın Varisliği Kol XV. (kadına) hediye edilen. baba evinin hediyesini. varis olduğu için. (koca) olacaktır. Kadına, babasından kalan mirasın bile sahibi, varisi kocadır; kadın evli ise kendi babasından bile miras alma hakkı bulunmamaktadır. Varisler, Miras Hukuku Varislerin kimlerin olacağı, mirasın nasıl paylaşılacağı kanunda çok fazla yer tutar. Özellikle kadınların ve ondan daha önemli olarak da çocukların varis olarak durumları çok ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Burada söz konusu olan babanın, erkeğin mirasıdır, kadından sonrası hiç anlatılmaz. Çocuğun varis olup olamayacağı, ne olacağı meşru ya da gayri meşru doğumuyla ilgili değildir; ancak annesinin kim olduğu önemlidir. Kol XV. Eğer. baba hayatta ise. ister yüksek sınıftan bir rahibe (DUMU.SAL)

16 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / ister din sınıfından diğer bir rahibe (SAL.ME) olsun. kızı 0. varis gibi. kendi evinde oturacaktır. Sanki kız çocuklarıyla erkek çocuklar varis olarak farklıdırlar. Kız çocuklar için varis gibi diye söz ediliyor. Burada iki farklı rahibeyle karşılaşıyoruz; yüksek sınıftan ve din sınıfından rahibeler. Yüksek sınıftan kasıt, zengin sınıftan çok yönetici sınıfı kastediyor, olmalı. Ancak buradan da din sınıfı diye bir sınıfın var olduğunu anlıyoruz. Kol XVI. Eğer. evlendiği. sonraki eş. ona çocuk doğurursa. (kadının) babasının evinden. getirdiği 0. başlık çocuklarına (dumu-na-ka). önceki eşin çocuğu. ve sonraki eşin çocuğu (ise). (yalnız) babalarının malını. eşit olarak aralarında. bölüşeceklerdir. Kadınların önceki eşlerinden olan çocukları yalnızca kendi babalarının mallarını eşit olarak paylaşıyorlar. Bu durumda kadın anne- ne pay alıyor, belli değil. Başlık çocukları demekle evlilik öncesi eşle geleceği kabul edilmiş çocuklar, kastediliyor, olmalı.. Eğer. bir adam. bir kadın alırsa (evlenirse). (kadın) ona çocuk doğurursa 0. çocukları hayatta ise. ayrıca bir cariye, efendisine. çocuk doğurursa. baba, cariye. ve çocuklarına. özgürlüklerini verirse. cariyenin çocukları. efendisinin çocukları ile. evi bölüşemeyeceklerdir. Erkeğin cariyle birlikte olması hatta ondan çocuklarının sahibi olması, olağan bir durum. Ancak eşinden de çocuğu olmuşsa, cariyeden olan çocukları mirasçı olamıyor, özgür de doğmuş sayılmıyorlar. Erkek, çocuklarına özgürlüğünü verse bile, mirasçı olamıyorlar. 0. Eğer. ilk karısı

17 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / ölürse. karısından sonra. cariyesini karılığa Kol XVII. alırsa. ilk karısının çocukları. onun varisleridir (ibila) -. cariyenin efendisine doğurduğu. çocuklar (dumu). çocuk (dumu) gibidirler. evde yetişeceklerdir. Erkek cariyeyi karı olarak alabiliyor, doğacak çocuklar yine varis olamıyorlar; evde büyüyebilirler. Varis, ilk eşten olan çocuklardır.. Eğer 0. bir adamın karısı ona. çocuk doğurmasa. bir sokak kadını (fahişe) (kar-kid). ona çocuk (dumu) doğurursa. bu sokak kadını için. arpa tayını, yağ tayınını. ve onun elbise tayınını. ona temin edecektir.. Sokak kadınının 0. ona doğurduğu çocuklar. onun varisidirler.. Fakat karısı. yaşadıkça. sokak kadını. ilk karısı ile birlikte. evde oturmayacaktır. Tek eşlilik önemli gibi görünüyor, en azından ilk karının birçok konuda önemi ve önceliği var. En önemli eş de çocuk doğuran eş. İlk karının doğuracağı çocuklar erkeğin, varisleridir. Cariyeden olan çocuklara tanınmayan varislik hakları, erkeğin fahişeden olacak çocuklarına tanınıyor. Fahişeden doğacak çocuklar erkeğin, varisledir ancak bir şartla: İlk karısının çocuğu olmamalıdır! Bir şart daha vardır, çocuk doğursa bile fahişe ile ilk karısı aynı evde oturamaz. Kol XVIII. babanın ölümünden sonra. varisler. baba evini bölüşeceklerdir.. (fakat) evin hissesini bölüşmeyeceklerdir. Evin bölüşülmesi, hissenin bölüşülememesi ilginç, kanımca doğru bir uygulama.

18 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Yüz Çevirme, İkinci Evlilik Kol XVII. Eğer. bir adam. ilk karısından 0. yüzünü çevirdiyse.. (kadın) evden çıkmadıysa -. kıymetli eş olarak. evlendiği. karısı. ikinci karıdır, -. ilk karısına bakacaktır. Erkek, karısından yüz çevirince daha açıkçası artık karısını beğenmiyor, sevmiyor ise yeni bir kadınla evlenebilir. İlk karısı isterse evi terk etmeyebilir, bu durumda erkek ilk karısına da evde bakmak zorundadır; ancak yeni karısı kıymetli eşidir. Kıymetli eş olmakla birçok hakka sahip olacaktır. İçgüveysi, Düğün Hediyeleri Kol XVII. Eğer 0. damat. kayın pederinin evine girer. damatlık hediyesi yaparsa. sonra (evden) onu kovarlarsa. ve eşini düşmanına. verirlerse. götürdüğü damatlık (nişanlılık) hediyesini. ona (geri) verecekler. eşini düşmanı. alamayacaktır. Tarihteki ilk içgüveysi metinleri olsa gerek. Daha önemli ve ilginç olanı damat evden kovulursa, eşinden boşanmış sayılıyor -aksine bir hüküm görülmüyor- ama eşi düşmanına verilemiyor! Öküzün Önemi Kol XVIII 0. Eğer. bir adam. bir öküz kiralarsa. sırtını (boyunduruktan dolayı) zedelerse. fiyatının üç katını tartacaktır.. Eğer. bir adam

19 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / öküz kiralarsa, (onun) gözüne zarar verirse. fiyatının yarısı kadar tartacaktır.. Eğer 0. bir adam öküz kiralarsa. boynuzunu kırarsa. fiyatının / nü ödeyecektir.. Eğer. bir adam. öküz kiralarsa. kuyruğunu zedelerse. fiyatının / nü ödeyecektir. Bu yasa maddeleriyle öküzün ekonomi için ne kadar öneli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Özellikle öküzün çalışmasını doğrudan etkileyecek olan, hatta bir daha çalışamamasına sebep olabilecek bir yaralanmanın cezası çok ağır; bedelinin üç katı parasal bir ceza ödemek zorunda kalınıyor. Burada sırtından (boyunduruktan dolayı) yaralanma sonucu sahibine değerinde bir öküz verir denmiyor. Bununla diğer öküz varlığının da korunması güdülüyor. Epilogue Kol XIX. Sumer ve Akkad da. tanrı Utu nun doğru sözlerinden (ona uygun olarak). gerçek adalete bağlı olunsun. Enlil in ağzından çıkan (sözlere uyarak). Ben Enlil in oğlu (dumu) 0. Lipit-İştar Daha önceki yasalarda da sık sık gördüğümüz tanrıdan güç alma, tanrının ağzından çıkan sözlerin önemi burada da kendini gösteriyor. Sözlerin tanrı sözü olduğu tekrar hatırlatılıyor. Tanrılar o günlerde de kırallardan daha güçlü, daha sözü dinlenir.. Ben Enlil in oğlu (dumu) 0. Lipit-İştar Bugüne ne kadar benzer, İsa nın Tanrının oğlu olması gibi! Buradaki oğlu (dumu) sözcüğü herhangi bir adamdan, babadan doğmuş oğulla aynı. Vasi olabilen oğul!

20 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı 0 / 0 0 ESNUNNA KANUNLARI, MÖ - Esnunna Kanunları, farklı konulara değinen, az sayıda maddeleri olan ama daha kapsamlı ve uzun maddeleri olan kanunlardır. Prolog. gün. kur arpa şeqel gümüşe qa baş yağı (iyi yağ) şeqel gümüşe sut qa bitki yağı şeqel gümüşe 0 sut qa domuz yağı şeqel gümüşe sat katran şeqel gümüşe mana yün şeqel gümüşe kur tuz şeqel gümüşe kur şeqel gümüşe mana bakır şeqel gümüşe mana tasfiye edilmiş bakır şeqel gümüşe gümüşe karşılık gelecek çeşitli malların miktarları belirlenmiş, fiyat ayarlaması gibi. Ağırlık ve hacım ölçülerinin olduğunu görüyoruz.. karrum 00 litre şeqel / gr. qa litre sutum 0 litre sat? mana / kg. qa bitki yağı - iskarta (olan) sat arpaya qa domuz yağı - iskarta sat qa arpaya qa katran - iskarta qa arpaya Burada da çeşitli malların karşılığı olan diğer mal miktarları veriliyor. Kiralık İşçinin Ücreti. kiralık işçinin emeği şeqel gümüş, onun yiyeceği uttetum (gümüş), ay çalışacaktır. Ücret, gümüşle ödeniyor. Ekonomik Zarar Yaratan Suçlara Para Cezaları Veriliyor. Eğer gemici ihmal ederse ve gemiyi batırırsa, bütün batırdıklarını ödeyecektir.. Bir tüccar ve bir meyhaneci kadın, bir erkek kölenin ve bir kadın kölenin elinden gümüşü, arpayı, bitkisel yağı tüketinceye kadar almayacaktır.

21 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Sumer de meyhaneler, bu meyhanelerin bira evleri olduğunu düşünüyorum, kadınlar tarafından işletiliyor. Faiz. Eğer (erkek) kadını alır (onunla evlenir) ve onun (kayınpederinin) evine girerse, daha sonra gelin kaderine giderse (ölürse), (damat) bütün getirdiğini (evden) çıkarmayacaktır. (Yalnız) artanını (tirhatum un dışında olanı) alacaktır. Buna şeqel için / şeqel ve dane faiz, kur arpa için / şeqel ve dane faiz, kur arpa için massiktum ve sat faiz ilave edilecektir.. Eğer bir adam gümüşü gümüş değerine göre verirse, gümüşü ve faizini bir şeqele / ve dane (gümüş ) faiz olarak alacaktır. şeqele karşılık / şeqel ve dane faiz sabit olarak, belirlenmiş gibi. Haciz ve Tanrı Üzerine Yemin. Eğer bir adam bir adamdan hiç alacağı yoksa ve adamın kadın kölesine haciz korsa, kölenin sahibi senin benden hiç alacağın yok diye tanrı yemini yapacak ve kadın kölenin değeri olan gümüşü tartacaktır. Tanrı üzerine yeminin önemi görülüyor. Mutlaka yalan yeminde de cezası çok ağır olmalı ki, insanlar gelişigüzel, işine uygun şekilde yemini kullanmasın. Haksız Haczi Engelleme. Eğer bir adamın bir adamdan hiç alacağı yoksa (buna rağmen) adamın kadın kölesine haciz kor ve haczettiğini evinde alıkor ve ölümüne sebep olursa kölenin sahibine kadın köle ödeyecektir. Ölüme Sebebiyet ve Kısas. Eğer hiçbir alacağı yoksa fakat muskenum un karısı veya oğlunu haczederse ve onu evinde alıkor, ölümüne sebep olursa bu bir can davasıdır, haczi yapan kimse ölecektir. Tecavüz ve Kısas. Eğer bir adam bir adamın kızına başlık (parası) verirse ve bir başkası anasına babasına sormadan onu zorlayıp, bikrini giderirse, bir can davasıdır, ölecektir. Başlık parası vermekle kızla nişanlanmış oluyor, bu durumda nişanlı bir kızla onun isteği dışında ve anasının babasının onayı olmadan birlikte olursa, karşılığı ölüm! Evlenmede Ana Baba Onayı, Evlilik Sözleşmesi. Eğer bir adam, bir adamın kızını anasına babasına sormaksızın ve anasına babasına sözleşme özeti ve sözleşme yapmaksızın alırsa (kız) adamın evinde bir yıl otursa dahi onun karısı değildir. Bu madde birçok yönden önemli bir kanun maddesidir.. Babanın yanında ananın da izni olmadan kızla evlenilemiyor. Mutlaka anaya da soruluyor, izni alınıyor.

22 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Kızın ana ve babasıyla sözleşme yapılıyor. Bu sözleşmede ananın da bulunması, onayının alınması çok önemli.. Kızın görüşü hiç alınmıyor.. Kız rızasıyla da gitse, bir yıl da aradan geçse, yine de evine dönmek zorunda. Zina. Eğer mukavele özeti(ni) ve mukavele(yi) babasına ve anasına yaptıysa ve onu aldıysa zevcedir. (Başka) bir adamın koynunda yakalanırsa ölecektir, yaşamayacaktır. Evliliğin geçerli olması için ana ve babayla sözleşme yapılmalıdır. Kadın ancak bu durumda karıdır, zevcedir. Başka bir adamla ilişkisi olursa ve yatakta o adamla birlikte yakalanırsa, zina yapan kadın öldürülür; zina yapan adama ne olduğu belli değil! Ön Alım Hakkı. Eğer (kardeş olan) ortaklardan biri hissesini verirse (satarsa, satacak olursa) ve kardeşi satın almayı arzu ederse, dışarıdan bir kimsenin alacağı (fiyatın) ortasını (yani yarısını) ödeyecektir. Kardeşin ön alım hakkı var, hem de değerinin yarısına. Malın aile içinde kalmasını teşvik ediyor, sanki.. Eğer bir adam zayıflarsa (fakir düşerse) ve evini para karşılığı verirse (satarsa) satın alanın evi sattığı gün, ev sahibi onu (tekrar) alabilecektir. Satıcının Belli Olmaması 0. Eğer bir adam, bir erkek köle, bir kadın köle, bir öküz veya değeri olan ne varsa satın alırsa, (fakat) satanı ispat edemezse o hırsızdır. Satışlarda, bir satış belgesinin olmadığı anlaşıyor. Satış yapanın gösterilmesi gerekiyor. Kıssasın Olmadığı Yaralamalar. Eğer bir adam bir adamın parmağını koparırsa / mana gümüş ödeyecektir.. Eğer ayağını kırarsa / mana gümüş ödeyecektir. Köpeğin Saldırması. Eğer bir köpek azarsa, bölge, sahibini uyarırsa ve o köpeğini yatıştırmazsa, bir adamı ısırır ve ölümüne sebep olursa, köpeğin sahibi / mana gümüş tartacaktır.. Eğer bir köleyi ısırır ve ölümüne sebep olursa şeqel gümüş tartacaktır. Köpeğin bir adamı öldürmesi halini yalnızca parasal cezayla geçiştirmesi ilginç!

23 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / HAMMURABİ KANUNLARI, MÖ -0 Prolog Kol I. Vaktaki, üstün Anum. Anunnaki lerin efendisi -. göğün ve yerin efendisi. Enlil (EL-LİL) -. memleketin kaderini tayin eden, -0. Ea nın büyük oğlu olan Marduk için -. bütün insanlık üzerine Enlil liği (hükümdarlığı) onun için tayin etti (ve) -. İgigi ler içinden (arasından) onu büyüttü. -. Babil şehrini üstün adıyla andı; -. Onu cihanda üstün yaptı. 0-. (orada) temelleri gök ve yer gibi sağlam olan ebedi bir kırallık sağladı. -. O günde -0. öğülmüş (methedilmiş) prens. tanrı korkusu olan ben Hammurabi yi, -. memlekette adaleti tecelli ettirmem için, -. şikayet ve kötüyü yok etmem için -. kuvvetlinin zayıfı yok etmemesi için 0-. güneş gibi karabaşların (insanların) üzerinde yükselmem için -. memleketi aydınlatmam için -. insanların bedenini hoş etmek için, (onların refahı için), Anum ve Enlil adımı andılar. 0-. Enlil in çağırdığı çoban Hammurabi yim ben. Bugüne kadarki yasalarda görünmeyen, kıyaslanamayacak çok önemli bir prolog (önsöz). Hammurabi, yasalarına çok güçlü bir giriş yapıyor; kendinden öncekiler gibi tanrılardan destek alıyor. Daha da ileri giderek, tüm bu işleri yapması için tanrılar tarafından seçilmiş olduğunu bastıra bastıra söylüyor. Kırallığının tanrısal kaynaklı olduğunu söylüyor. Hammurabi, Enlil tarafından halkı için çoban olarak seçildiğini belirtiyor. Tanrı tarafından görevlendirilmiş kişilerin çoban olarak görevlendirilmesini daha sonra ortaya çıkan dinlerde de, Musevilik ve Hıristiyanlık ta da görüyoruz. Önceki yasalarda olmayan, bir halkın üstün sayılması, seçilmiş sayılması da bu yasada görülüyor. Babil, tanrı tarafından üstün adıyla anılıyor.. Enlil (EL-LİL) Enlil, asıl metinlerde EL-LİL olarak geçiyor. Buradaki EL in Musevilikteki EL-OHİM deki EL, Müslümanlıktaki EL-LAH daki EL ile aynı sözcük müdür, diye düşünmekten kendimi alamıyorum! Marduk Kol V. Iştar (INANNA) ın sevgilisiyim ben. -. Marduk (AMAR. UTU), insanları doğru idare etmek (ve) -. memleketin idaresini ele almakla beni görevlendirdiği zaman, 0-. memleketin diline doğruluk ve adalet koydum

24 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / (halkı memnun ettim) halkın bedenini hoş ettim. Hammurabi, sözlerinin daha bir ciddiye alınmasını sağlamak için tüm yetkisini tanrıdan, Marduk tan aldığını, onun tarafından görevlendirildiğini söylüyor. Otorite tarafından, bu önemsenme, ciddiye alınma isteği için tanrıyı kaynak göstermek tarih boyunca sürmüştür, bu gün de sık sık kullanılmaktadır. Otorite ne kadar güçlü olursa olsun, yine de tanrının desteğini aramıştır.. İşte o zaman:..bu maddeden sonra gelen bir çok madde, bu. nolu maddenin alt maddeleri gibidir. Ölüm Cezaları.. Eğer bir adam, bir adamı suçlayıp ona cinayet suçu atar (onu cinayetle suçlar) ve bunu ispat edemezse, suçlayan kimse öldürülecektir... Eğer bir adam, bir davada yalancı şahitliğe (yalancı şahit olarak) çıkıp söylediği sözleri ispat edemezse ve eğer bu dava can davası ise (canla ilgili bir dava ise), o adam öldürülecektir... Eğer bir adam tanrıya (mabede) veya saraya ait bir şey (bir eşya) çalarsa, o adam öldürülecektir. Ve çalınmış malı kabul eden öldürülecektir. Hırsızlık malını bilerek ya da bilmeden almak hiç önemli değil; malı alan öldürülecektir... Eğer bir adam ister gümüş, ister altın, ister erkek, ister kadın köle, ister öküz, ister koyun, ister eşek veya herhangi bir şeyi bir (hür) adamın oğlunun veya kölesinin elinden şahitsiz veya senetsiz satın alır veya onu saklamak için alırsa, o adam hırsızdır, öldürülecektir. Erkek, adam malın gerçek sahibidir, her türlü tasarruf hakkı onundur. Yalnızca o satabilir. Onun onayı olmadan, ondan bir satış belgesi almadan yapılacak her türlü malın satışı hırsızlık sayılacaktır. Satan kişi, adamın oğlu bile olsa. Bu yasa maddesinde, sahipliğin aşırı korunmasını görüyoruz... Eğer bir adam, sığır, koyun, eşek, domuz veya bir gemi çalarsa ve bunlar tanrıya veya saraya aitseler (çaldığının) otuz katını verecektir; muskenum a aitse on katını ödeyecektir. Eğer çalanın verecek hiçbir şeyi yoksa öldürülecektir..0. Eğer satın alan kimse, ona vereni ve önünde satış yaptığı şahitleri getiremezse, çalınmış eşyanın sahibi ise kaybolduğunu bilen şahitler getirirse satın alan hırsızdır, öldürülecektir. Kaybolmuş eşyanın sahibi, kaybolmuş eşyasını alacaktır... Eğer, kaybolmuş eşyanın sahibi, kaybolan (eşyayı) bilen şahitler getirmezse, o bir yalancıdır, iftira etmiştir, öldürülecektir... Eğer bir adam, bir başka adamın küçük oğlunu çalarsa öldürülecektir... Eğer bir adam sarayın bir erkek veya bir kadın kölesini yahut bir muskenum un bir erkek veya bir kadın kölesini şehir kapısından çıkartırsa (kaçırırsa) o adam öldürülecektir... Eğer, o köleyi evinde alıkoyarsa, sonra köle elinde yakalanırsa, o adam öldürülecektir... Eğer bir adam hırsızlık yapar ve yakalanırsa o adam öldürülecektir. Yargıcın Görevi Kötüye Kullanması.. Eğer bir yargıç, bir dava hükmetmiş, karar kesip bir belge düzenlemişse ve sonra kararını değiştirirse, o yargıcın verdiği kararda değişiklik yaptığını tespit ederlerse ve bu davada şikayet

25 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / varsa (verilen hükmün) on iki katını verecektir (ödeyecektir). Meclisteki yargıçlık kürsüsünden kaldırtılacak (atılacak, oraya) dönmeyecek ve mahkemede yargıçların arasına oturtulmayacaktır. Konuta Zarar Verme.. Eğer bir adam bir ev delerse, deliğin önünde onu öldürecekler ve onu asacaklar. Afet Durumlarında Fırsattan İstifade Etmek İsteyenler.. Eğer bir adamın evinde ateş (yangın) üflenirse (çıkarsa), ateşi söndürmeye gelen adam ev sahibinin eşyasına göz kaldırırsa (göz korsa) ve ev sahibinin malını alırsa, o adam o ateşe atılacaktır. Tımar, Arazi Sahipliği.. Eğer, kıral hizmetinde iken bir asker veya balıkçı esir alınırsa, ondan sonra tarla ve bahçesi diğer birine verilir, (bu kimse de) yükümlülüğünü yerine getirirse, fakat (esir) döner ve şehrine ulaşırsa tarlasını ve bahçesini ona geri verecekler, tımarını -(sorumluluğunu)- bizzat yerine getirecektir... Eğer, tımar hizmetinde iken kaçırılan bir asker veya balıkçının oğlu tımarı yürütülebilecek kudrette ise tarla ve bahçe kendisine verilip, babasının tımarının sorumluluklarını yerine getirecektir... Eğer oğlu küçükse ve babasının tımarının sorumluluğunu yüklenecek kudrette değilse, bahçenin ve tarlanın / ü annesine verilecek, annesi onu büyütecektir... Bir asker, bir balıkçı ve bir vergi yükümlüsünün tarlası, bahçesi veya evi gümüşe (para karşılığı) verilmeyecektir (satılmayacaktır)... Eğer bir adam, bir askerin, bir balıkçının veya bir vergi mükellefinin tarlasını, bahçesini veya evini satın alırsa, tableti (sözleşmesi) kırılacaktır. Gümüşten (ödediği parayı) kaybedecektir. Tarla, bahçe ve ev sahibine dönecektir. Kiralama ve Emsal Değer.. Eğer bir adam, bir tarlayı işlemek üzere kiralarsa (fakat) tarlada arpa yetiştirmezse ve tarlada iş yapmazsa bu ispat edilecek ve (bitişik) komşunun (ürünü) oranında arpayı tarla sahibine vereceklerdir... Eğer tarlayı işleyen adam, daha önceki yılın emeğini almadığı için, tarlayı (tekrar) işleyeceğini söylerse, tarla sahibi reddetmeyecektir. Kiralama, Mücbir Sebep.. Eğer bir adamın borcu varsa (fakat) tarlasını fırtına tanrısı su altında bırakırsa veya sel götürürse yahut susuzluktan tarlada arpa yetişmese, o yıl arpayı alacaklıya ödemeyecektir. Tableti (vesikası) ıslatılacak (silinecek) ve o yıl faiz vermeyecektir. Bu yasa maddesinin çevirisinde faiz denilmesine karşın, bu sözcüğün kira bedeli olduğunu düşünüyorum. Bu yasa maddesinde mücbir sebebin varlığını daha da ötesi nelerin mücbir sebep sayılacağını açıkça görüyoruz.

26 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Kredi, Faiz Uygulaması.. Eğer bir adam, bir tüccardan gümüş alırsa, susam veya arpa için hazırlanmış olan tarlayı tüccara (karşılık olarak) verirse, tarlayı işle yetişecek olan arpayı veya susamı topla, al derse (ve) eğer (tarlayı) işleyen (kimse) tarlada arpa veya susamı yetiştirdiyse hasat zamanında, arpayı veya susamı alacak olan tarla sahibidir. Tüccardan aldığı paraya karşılık (olarak) faizi ile birlikte tüccara arpa verecek, (ayrıca) emeğini de ödeyecektir. Çok güzel, her şeyi çok açık olarak anlatan, bir madde; bugün gelişmiş ekonomilerde var olan her şeyi bu maddede görüyoruz.. İş için kredi alınabiliyor, böyle bir sistem var.. Kredi ödemesi, nakit ve gümüş olarak yapılıyor; gümüşten başka mutlaka geçerli para mutlaka vardır ama ödemede gümüş geçiyor.. İpotek uygulaması var. Krediyi kullanacak olan, tarlayı krediye karşılık olarak veriyor. Burada karşılık olarak vermesi, mülkün verildiğini değil, teminat olarak verildiğini gösteriyor.. Kredi sözleşmesinde ürünün işleyene, krediye kullanana ait olduğu açık olarak belirtiliyor.. Kredi süresi de belirlenmiş; kredinin süresi hasat zamanına kadar olan süredir.. Geri ödeme alınan gümüşe karşılık gümüş olarak olmuyor. Ürünü satıp, gümüşe çevirerek değil, doğrudan doğruya hasat edilen ürün verilmek üzere ödeniyor. Bunda kredi verenin de o ürünün satıcısı olan tüccar olmasından da kaynaklanıyor. Benzer uygulamayı bugün bile ülkemizde görmek mümkün. Karşıya Zarar Verme.. Eğer bir adam, sulamak için bir kanal açarsa (ve onun bakımında) tembellik ederse (bu yüzden) yanındaki tarlayı su basarsa ona (komşusunun yetiştirdiği kadar) arpayı ödeyecektir. İzinsiz Davranma.. Eğer bir adam, bahçe sahibi olmaksızın (izinsiz olarak) adamın bahçesinden ağaç keserse / MANA gümüş tartacaktır. İzinsiz olarak almanın, hırsızlık sayılmaması ilginç! Bu ayrımı yapabiliyorlar, komşular arası bir durum söz konusu olsa gerek. Gümüş, ödemelerde ağırlıklı, neredeyse seçeneksiz. MANA / Kg Emsal Değer.. Eğer, ona bahçe yapmak üzere verilen tarlayı dikmediyse (o tarla) ekili bir tarla ise, bakılmadığı yılların tarla ürününü bahçıvan, tarla sahibine bitişik tarla ürünü gibi (kadar) sayacaktır. Tarlanın işlemesini yapıp, tarla sahibine geri verecektir... Eğer bahçıvan, bahçeyi tohumladıysa ve (bu yüzden) ürün azaldıysa bahçıvan, bahçe ürününü, bitişik bahçeye göre sayacaktır (ödeyecektir). Emsal değerin hemen yan komşudan alınması çok önemli. Bugün bile bu uygulama yapılmamakta, daha ortalama değerler esas alınmaktadır. Burada bahçıvanla, çiftçi denilmek isteniyor, sanırım.

27 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Yazılı Sözleşme.. Gümüş ve faizi tabletine göre tüccara ödeyecek, Burada tabletten kastedilen, sözleşme metnidir. Borç alacak ilişkisi bir sözleşme çerçevesinde yapılmaktadır. Tımarın Değişmezliği, Satılamazlığı.. Eğer kendi evine bitişik bir tımar evini (bitum) satın almak için arpa, gümüş ve eşya verdiyse bütün verdiklerini kaybedecektir. Ev (bitum) ise sahibine dönecektir. Eğer bu ev tımara ait değilse onu satın alacak ve o ev için arpa, gümüş ve eşya verecektir (verebilecektir). Otorite, devlet tımarı çok önemsiyor. Tımarın el değişmesine izin vermiyor. Bundan amaç, tımarın belli ellerde toplanmasını istememesi de olabilir. Taraflar, alıcı ve satıcı rıza gösterse bile bu alım satımı tanımıyor; ev yine eski sahibine dönecektir. Satıcı bu durumda aldığı satış bedelini bile geri vermeyecektir ya da satış için verilen arpa, gümüş ve eşyaya otorite sahip oluyordur. Burada bitum (ev) kelimesi geniş manada anlaşılmalıdır, malikane gibi. Faiz Oranları.0. Eğer bir tüccar, arpa veya gümüşü faizli borç olarak verirse GUR için PARŞİKTU+ SA arpayı faiz olarak alacaktır. Eğer gümüşü borç olarak verirse, ŞEKEL gümüşe danenin / ŞEKELİ ni alacaktır... Eğer faizli borcu olan bir adamın ödeyecek gümüşü (parası) yoksa (fakat) arpası varsa, kıralın emir ve kanunlarına göre faizini alacaktır. Eğer tüccar faizi, her GUR için 0 GU arttırdıysa (veya) her ŞEKEL gümüş için danenin / ŞEKEL ini arttırdıysa ve (onu da aldıysa) bütün ödünç verdiğini kaybedecektir. GUR (kurum) 00 Litre PARŞİKTUM 0 Litre Borçluyu birkaç yönden koruyan, neredeyse bugün bile benzeri olmayan bir kanun maddesi.. Borcunuzu ille de aldığınız mal ile örneğin burada gümüş, ödemek zorunda değilsiniz.. Bu durumda da artık faizin oranı sözleşmede yazılı olan faiz oranı değildir.. Bu durumda, kıralın ya da kanunların belirlediği faiz oranıdır, faiz şekli geçerlidir.. Tüccar, bu durumdan yararlanıp, keyfi bir faiz oranı belirlerse, ödünç verdiğini de kaybetmekle, geri alamamakla cezalandırılıyor.. Bu işler süresince bu işleme, tüccarın verdiğine ödünç verme deniliyor. Tartıda Hile Yapma.. Eğer bir tüccar, arpa ve gümüşü faiz karşılığında verirse, borç karşılığı verdiği zaman gümüşü eksik taş (ağırlık) ölçüsüyle ve arpayı eksik sutum ile verdiyse (fakat) geri aldığı zaman parayı büyük ağırlık ile, arpayı büyük sutum ile aldıysa o tüccar, ne verdiyse kaybedecektir.

28 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Tartıda hile yapma, para ve mal cezasıyla cezalandırılıyor. Ölüm cezası verilmediğine göre çok yaygın bir durum söz konusu olsa gerek! İş Ortaklıkları.. Eğer bir adam, bir adama ortaklık için gümüş verirse meydana gelen kar veya zararı, tanrı önünde ortaklaşa bölüşeceklerdir... Eğer bir tüccar, bir ayak satıcısına (şamallu) alış veriş için gümüş verirse ve onu yola çıkarırsa, ayak satıcısı ona emanet edilen parayı arttıracaktır (kazanç sağlayacaktır)..00. Eğer gittiği yerde kazanç görürse (kazanırsa), aldığı kadar gümüşün faizini kaydedecek, gününde tüccarına ödeyecektir..0. Eğer, gittiği yerde kar görmezse (kar etmese), aldığı gümüşü iki katına çıkarıp, ayak satıcısı tüccara ödeyecektir..0. Eğer tüccar, ayak satıcısına parayı borç olarak verirse, gittiği yerde zarar görürse, anaparayı tüccara geri verecektir..0. Eğer seyahatte iken bir düşman, ayak satıcısının (elinde nesi varsa) ona attırırsa (elinden alırsa) ayak satıcısı (o zaman) tanrı yemini edip, serbest kalacaktır. Şamallu (ŞAMAN. LA): Torba taşıyıcısı, ayak satıcısı, gezgin satıcı, bir tür bohçacı Burada birkaç türlü ortaklık ilişkisine değiniliyor. Kara ortak, zarara ortak şeklinde ortaklıklar söz konusu. Ama bir tek düşman saldırısı hali hariç, anapara mutlaka geri ödeniyor. Borcun İnkarı, Borçlunun Korunması.0. Eğer ayak satıcısı, bir tüccardan gümüş alıp, tüccarını inkar ederse, o tüccar tanrı ve şahitler önünde ayak satıcısının aldığı gümüşü ispat edecek ve satıcı gümüşü ve bütün aldıklarının üç katıyla tüccara verecektir..0. Eğer bir tüccar, bir ayak satıcısına güvenirse, ayak satıcısı (da) tüccarın ona verdiği her şeyi, tüccarına geri verirse, tüccar da ayak satıcısının ona verdiği her şeyi inkar ederse, o ayak satıcısı tanrı ve şahitler önünde tüccarı (itham edip) ispat edecektir. Tüccar ayak satıcısı için alıp, inkar ettiği her şeyi altı katıyla satıcıya verecektir. Ticari bir ilişki içinde, inkar da olsa, parasal ceza uygulaması görüyoruz. Kıral ve otorite burada kendisine yönelik bir durum görmüyor. Ancak yaptırımın ağırlığı da ortada; inkar eden, eğer ispat edilirse aldıklarının üç katını ödemek zorunda bırakılıyor. Tersi olursa, yani tüccar aldığını inkar ederse altı katını ödemek zorunda bırakılıyor. Bu yasa maddesiyle hem borçlunun hem de daha küçük olan esnafın (satıcının) korunduğunu görüyoruz. Burada inkarın tespiti için tanrı önünde yemin edilmesinin yanı sıra şahitlik kurumu da devreye giriyor. Sözleşme esas olmasına karşın, sözleşmenin olmaması da önemli değil; şahitler dinleniyor ve sonucu belirleyebiliyor. Bira Evleri.0. Eğer bir kadın bira satıcısı (meyhaneci), biranın fiyatı karşılığı arpa kabul etmese, büyük ağırlık (ağırlık ölçüsü) ile gümüş kabul ederse ve bira karşılığı alacağı arpayı gümüş karşılığından çıkarırsa, o bira satıcısı kadını itham edecekler, suya atacaklardır.

29 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı / Eğer bira satıcısı ( meyhaneci) kadının evinde haydutlar toplanırsa, o haydutları yakalamaz ve (kadın onları) saraya yollamazsa o bira satıcısı kadın öldürülecektir. Sumer ve Babil de bira evleri çok yaygın ve önemli. İlginç olan, bira evlerini kadınların çalıştırması. Bira evlerinde ödeme kesinlikle arpa karşılığı yapılıyor, parayla, gümüşle yapılacak ödeme kesinlikle yasaklanıyor. Bu durumda verilecek ceza ilginç, suya atılma! Buradaki sudan kasıt, Fırat nehri. Suya atılma bir arınma gibi, bir vaftiz gibi. Suya atılan kişinin, eğer suçsuz ise kurtulacağına inanılıyor. Aklanmak da buradan geliyor, sanırım. Aklanmak, sudan çıkmak, temizlenmekle aynı şey sayılıyor. Diğer madde de ise otorite kendisine zarar vereceğine inandığı konuda ise yine ölüm cezasını uyguluyor. Haciz İşlemleri.. Eğer bir adamın bir adamdan arpa veya gümüş alacağı yoksa (bunun için, bu yüzden o kimseye) haciz koyduysa, her haciz için / MANA gümüş ödeyecektir... Eğer haczedilen kimse, haczedildiği evde dayaktan veya kötü muameleden dolayı öldüyse, haczedilenin sahibi, tüccarını itham edecektir. Eğer (ölen) beyin oğluysa, (tüccarın) oğlunu öldürecektir. Eğer (ölen) beyin kölesi ise / MANA gümüş ödeyecek ve verdiği her şeyden hakkını kaybedecektir. Bu maddede kısası görüyoruz ama kısas ilgiliye değil ilgisize ama benzere uygulanıyor. Şu ana kadar var olan yasa maddeleri içinde en aykırı, en uygunsuz olanıdır. Borca Karşılık Çalışarak Ödeme.. Eğer bir adamı, ödemediği borç yüzünden (bir başka adam) yakaladıysa, (yakalanan adam) karısını, oğlunu veya kızını para karşılığı (kendi yerine) verdiyse veya (hepsi) hizmet için verildilerse, satın alanın evinde veya hizmet karşılığı tutanın evinde üç yıl çalışacaklar, dördüncü yılda (kendilerine) özgürlükleri konacaktır (verilecektir). Bu kanunda borcun miktarından söz edilmemekte, sanki borç ne olursa olsun üç yıl çalışacaklardır, gibi bir durum söz konusudur. Mutlaka bir yerde borcun sınırından söz edilmiş olması, gerekir. Sözleşmesiz, Şahitsiz İşler.. Eğer şahitsiz ve mukavelesiz saklamak üzere verdiyse (gümüş, altın veya herhangi bir şey), verdiği yer (aldığını) inkar ederse, o dava şikayeti gerektirmez. Çok önemli bir madde! Dava açmanız için ya sözleşmeniz olacak ya da şahitleriniz, aksi taktirde dav açamazsınız. Tanrısal yemin de burada yeterli olmuyor. Aile Hukuku, Resmi Nikah.. Eğer bir adam, bir kadın alır (fakat) sözleşmesini yapmazsa, o kadın zevce değildir (sözleşme yapmadığı için karısı sayılmaz).

30 Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şadurqa Fermanı 0 / Aile Hukuku, Zina.. Eğer bir adamın karısı, bir başka erkekle yatarken yakalanırsa, onları bağlayıp suya atacaklardır. Eğer kadının sahibi (kocası) karısını yaşatırsa, (hayatta bırakırsa) kıral da kölesini yaşatacaktır. Aile Hukuku, Eşe Tecavüz.0. Eğer bir adam, bir başka adamın erkek tanımayan ve babasının evinde oturan karısını zor kullanıp, koynunda yatırırsa ve onu yakalarlarsa, o adam öldürülecektir; kadın serbesttir. Kanun önünde karısı olduğu halde henüz baba evinde oturan kadın söz konusudur. Nişan vardır, nikah vardır ama daha düğün olmamıştır. Burada düğünün de nikahın gerçekleşmiş olmasına karşın ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Bugün Anadolu da nikahın olmasına karşın düğün olmadığı için ayrı duran çiftler yaygın olarak bulunmaktadır. Aile Hukuku, Kadının Evi Beklemesi..a.Eğer bir adam, zorla alınıp götürülürse ve evinde yiyecek varsa karısı malını koruyacak, başka birinin evine girmeyecektir...b. Eğer o kadın malını korumazsa, başka bir eve girerse, o kadının (durumunu) ispat edip, suya atacaklardır... Eğer bir adam zorla alınıp götürülürse ve evinde yiyecek yoksa karısı bir başka eve girecek, (girebilir) o kadın suçlu değildir... Eğer bir adam, zorla alınıp götürülürse ve evinde yiyecek yoksa ondan evvel (koca dönmeden evvel), karısı başka bir eve girer ve çocuk dünyaya getirirse, sonra kocası döner, şehrine vasıl olursa o kadın (ilk) kocasına döner. Çocuklar kendi babalarına giderler. Aile Hukuku, Nafaka.. Eğer bir adam, ona çocuk doğuran bir şugitum u veya ona çocuk temin eden bir naditum u boşamaya karar verirse o kadına çeyizi geri verilecek ve tarlanın, bahçenin, mal ve mülkün yarısı ona verilecek ( o da) evlatlarını büyütecektir. Çocuklarını büyüttükten sonra, çocuklarına verilen maldan varismiş gibi, bir hisse kendisine verilip, gönlünün istediği bir kocaya varacaktır. Aile Hukuku, Doğuramayan Kadın.. Eğer bir adam, kendisine çocuk doğurmayan karısını bırakırsa (boşarsa), başlığı kadar gümüşü ona verecek ve babasının evinden getirdiği çeyizi ona tam olarak verecek ve onu (öyle) boşayacaktır. Aile Hukuku, Kadının Ayrılmak İstemesi.. Eğer, kocasının evinde oturan bir adamın karısı evden çıkmaya (kaçağa) karar verip, şahsı için mal mülk edinirse (sonra) evini dağıtır, kocasını küçük düşürürse ve bu ispat edilirse, kocası eğer onu boşayacağını söylerse, boşayabilir. Yolluk ve boşanma parası olarak ona hiçbir şey vermeyecektir. Eğer kocası onu boşamadığını söylerse, ikinci bir kadını alacak ve o (birinci kadın) köle gibi kocasının evinde oturacaktır.

http://www.hukukihaber.net/pratik-bilgiler/torba-degil-hammurabi-kanunlari-tammetni-h53832.html

http://www.hukukihaber.net/pratik-bilgiler/torba-degil-hammurabi-kanunlari-tammetni-h53832.html HAMMURABİ KANUNLARI http://www.hukukihaber.net/pratik-bilgiler/torba-degil-hammurabi-kanunlari-tammetni-h53832.html 1. Bir kimse, bir diğerini esir eder ve onu köle ilan eder; fakat bunu kanıtlayamazsa

Detaylı

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından her yılın Hkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış dönemlerinde yayınlanır. SAHffiî (Possessor ) Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MAGNA CHARTA DAN 20 YÜZYILA DEGIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELELERI VE YAYINLANAN INSAN HAKLARI BILDIRGELERI

MAGNA CHARTA DAN 20 YÜZYILA DEGIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELELERI VE YAYINLANAN INSAN HAKLARI BILDIRGELERI HAK- IS: INSAN HAKLARI ANTOLOJISI 37 BIRINCI BÖLÜM MAGNA CHARTA DAN 20 YÜZYILA DEGIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELELERI VE YAYINLANAN INSAN HAKLARI BILDIRGELERI HAK- IS: INSAN HAKLARI ANTOLOJISI 38 HAK- IS: INSAN HAKLARI

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

HİTİT, ROMA, İSLAM VE YAHUDİ HUKUKLARI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA

HİTİT, ROMA, İSLAM VE YAHUDİ HUKUKLARI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 18, 2011, s. 243-274 HİTİT, ROMA, İSLAM VE YAHUDİ HUKUKLARI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ* A Comparative Study on Hittite, Roman,

Detaylı

BİZİMKİLER. Anadolu Merkezli Dünya Tarihi 2. KİTAP. M.Ö. 1800 M.Ö. 560 Devletler. Yazanlar Evin Esmen Kısakürek Arda Kısakürek

BİZİMKİLER. Anadolu Merkezli Dünya Tarihi 2. KİTAP. M.Ö. 1800 M.Ö. 560 Devletler. Yazanlar Evin Esmen Kısakürek Arda Kısakürek 1 BİZİMKİLER Anadolu Merkezli Dünya Tarihi 2. KİTAP M.Ö. 1800 M.Ö. 560 Devletler Yazanlar Evin Esmen Kısakürek Arda Kısakürek 2 BİZİMKİLER... 2 2. KİTAP... 2 Shang Hanedanı... 5 İbraniler... 8 Hiksos,

Detaylı

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 18.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklikler- Yenilikler konulu konferans metnidir. Konuşmacılar

Detaylı

ESKİ ÖN ASYA DA SİYASÎ EVLİLİKLER

ESKİ ÖN ASYA DA SİYASÎ EVLİLİKLER ESKİ ÖN ASYA DA SİYASÎ EVLİLİKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Hanım Hande DUYMUŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILIÇ

Detaylı

ÇİVİ YAZILI HUKUKTA KÖLELERE VERİLEN CEZALAR * ÖZET

ÇİVİ YAZILI HUKUKTA KÖLELERE VERİLEN CEZALAR * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 283-292, ANKARA-TURKEY ÇİVİ YAZILI HUKUKTA KÖLELERE VERİLEN CEZALAR * Yusuf KILIÇ Suzan AKKUŞ MUTLU *** ÖZET

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ PANEL TÜRK KADINI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ PANEL TÜRK KADINI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ PANEL TÜRK KADINI VE FIRSAT EŞİTLİĞİ 30.05.2003 14:00 2 PANEL SUNUCU- Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen Türk

Detaylı

ÇEVRE VE İMAR HUKUKU Ders Notları

ÇEVRE VE İMAR HUKUKU Ders Notları BARTIN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi ÇEVRE VE İMAR HUKUKU Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Gökçe GENÇAY Orman Mühendisliği Bölümü Ormancılık Hukuku Anabilim Dalı 2013-2014 1 İçindekiler İçindekiler... i TEMEL

Detaylı

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 15. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru

Detaylı

KOLONİ ÇAĞINDA HUKUK *

KOLONİ ÇAĞINDA HUKUK * 163 KOLONİ ÇAĞINDA HUKUK * Y. Doç. Dr. Kürşat KOÇAK * Özet Tarih biliminde yazılı belgeler, bize doğru bilgiler sunarak yol gösterirler. Kendi zamanının şartları içerisinde hazırlanıp günümüze kadar ulaşabilen

Detaylı

PANEL KONUŞMALARI ve SIKÇA SORULAN SORULAR ADSYB. Yayınları

PANEL KONUŞMALARI ve SIKÇA SORULAN SORULAR ADSYB. Yayınları Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. AMASYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın Çözümüne Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

KADINVE HUKUK EL REHBERİ

KADINVE HUKUK EL REHBERİ KADINVE HUKUK EL REHBERİ Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Nagehan KIRKBEŞOĞLU Av. Pınar KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU Av. Nilüfer GÖZÜKARA Av. Zeynep ÇELİK KADEM Hukuk Komisyonu Editörler Av. Betül ALTINSOY YANILMAZ Av.

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 KASIM 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 KASIM 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU : Sezai ONARAL (Başkan)

Detaylı

Her Devrin Olağan Şüphelileri Kadınlar!

Her Devrin Olağan Şüphelileri Kadınlar! ISSN 1305-7561 8 MART 2013 ÖZEL SAYISI Her Devrin Olağan Şüphelileri Kadınlar! 8 Mart, Mücadele Eden Tüm Kadınların Günü! Adalete Erişim ve İzmir'de Kadın Feminist Hukuk Mümkün mü? Kadın Avukat Olmaya

Detaylı

ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010

ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010 ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010 Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT Editörler Yrd. Doç. Dr. Nesrin IŞIKOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

YENİ TİCARET KANUNU DEĞİŞEN HÜKÜMLERİ VE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI

YENİ TİCARET KANUNU DEĞİŞEN HÜKÜMLERİ VE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI 2012/209 YENİ TİCARET KANUNU DEĞİŞEN HÜKÜMLERİ VE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 17 Şubat 2012 Cuma günü, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. - Konferans

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 5. Ders Dökümü 27 Ocak 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 5. Ders Dökümü 27 Ocak 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 5. Ders Dökümü 27 Ocak 2009 Profesör Robert Wyman: Gördüğüm kadarı ile bu sınıf tamamen değil ama çoğunlukla kızlardan oluşuyor. Bunun nedeninin sınıfta konuşulanların

Detaylı

YENİ TİCARET KANUNU NDA 6335 SAYILI KANUN İLE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

YENİ TİCARET KANUNU NDA 6335 SAYILI KANUN İLE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER YENİ TİCARET KANUNU NDA 6335 SAYILI KANUN İLE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER 08.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen Yeni Ticaret Kanunu nda 6335 sayılı Kanun ile Öngörülen Değişiklikler konulu konferans metnidir.

Detaylı

1. Bölüm: Atina Demokrasisinin Organizasyonu: Yargı

1. Bölüm: Atina Demokrasisinin Organizasyonu: Yargı Antik Yunan Tarihine Giriş: 16. Dersin Metni 1 Kasım 2007 1. Bölüm: Atina Demokrasisinin Organizasyonu: Yargı Profesör Donald Kagan: Sizlere Ephialtes'in ölümünden sonra, Perikles tarafından tesis edilen

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2009/200 YENİ BORÇLAR KANUNU TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 5 Haziran 2009 Cuma günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Prof. Dr. İsmail Özarslan Konferans

Detaylı

JEAN-JACOUES ROUSSEAU TOPLUM SÖZLEŞMESİ FRANSIZCA ASLINDAN ÇEVİREN: VEDAT GÜNYOL. öcü10 - eskikitaplarim.com T Ü R K İY E S * BANKASI $

JEAN-JACOUES ROUSSEAU TOPLUM SÖZLEŞMESİ FRANSIZCA ASLINDAN ÇEVİREN: VEDAT GÜNYOL. öcü10 - eskikitaplarim.com T Ü R K İY E S * BANKASI $ JEAN-JACOUES ROUSSEAU TOPLUM SÖZLEŞMESİ HAŞAN ALİ YÜCEL KLASİKLER DİZİSİ FRANSIZCA ASLINDAN ÇEVİREN: VEDAT GÜNYOL öcü10 - eskikitaplarim.com T Ü R K İY E S * BANKASI $ Kültür Yayınları Genel Yayın: 1103

Detaylı

OSMANLI HUKUKUNDA KÖLELİĞİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE TANZİMAT FERMANI NIN İLANINDAN SONRA KÖLELİK MÜESSESESİ

OSMANLI HUKUKUNDA KÖLELİĞİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE TANZİMAT FERMANI NIN İLANINDAN SONRA KÖLELİK MÜESSESESİ OSMANLI HUKUKUNDA KÖLELİĞİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE TANZİMAT FERMANI NIN İLANINDAN SONRA KÖLELİK MÜESSESESİ Prof. Dr. Gül AKYILMAZ ÖZET Osmanlı Devleti nde kölelerin hukuki statüsü tamamen

Detaylı

0542 KADININ ADI YOK K. 24/2/10 14:32 Page 1. Kadın Yurttaşın El Kitabı

0542 KADININ ADI YOK K. 24/2/10 14:32 Page 1. Kadın Yurttaşın El Kitabı 0542 KADININ ADI YOK K. 24/2/10 14:32 Page 1 Kadın Yurttaşın El Kitabı 1 0542 KADININ ADI YOK K. 24/2/10 14:32 Page 2 Heinrich Böll Vakfı ve Hollanda Konsolosluğu nun katkılarıyla. İletişim Yayınları 542

Detaylı