BÜYÜK İSLAM FIKHI MÜLTEKA TERCÜMESİ. NİKAH (evlilik) KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜYÜK İSLAM FIKHI MÜLTEKA TERCÜMESİ. NİKAH (evlilik) KİTABI"

Transkript

1 NİKAH (evlilik) KİTABI 1

2 NİKAHLA ALAKALI BAZI TABİRLER İcab kabulle mazi 1 sıgasında bey, şira, hibe, sadaka, temlik İcare, ibaha, ödünç ve vasiyyet Bâyin ric î talaktan iddet Musahere Ehli kitaptan bir kitap ikrar edip bir peygambere inanan sabiiyye olan kadını Mut a muvakkat Velisi asabadır denklik fuzulinin istihsan kaidesine Mehri halveti sahihadan Şiar n mehri misli duhul cimadaki azilde talaktır Kasim NİKAH KİTABI Kasten ve bizzat, erkeğin kadından faydalanma mülkiyyeti 2 üzere cari olan akittir. Şehvet anında vacib olur. Zulümden korkulduğu anda mekruhtur, normal halde sünneti müekkededir. İcab ve kabulle nikah akti hasıl olur. Her iki lafız veya biri mazi 3 sıgasında olur. (Kadın tarafından erkeğe hitaben) Beni nikahla sözüne karşılık erkeğin, nikahladım sözü gibi. Akti yapanlar (karı, koca olacaklar) lafızların manasını bilmeseler bile (akit sahihtir, hatta şaka ile olsa da.) Şayet erkek (farsça olarak) verdin mi?; beni kabul ettin mi? dese, diğeri verdi; seni kabul etti dese, (sonuna) m harfini getirmese de, alış verişlerde olduğu gibi akit sahihtir. Akit yapanlar şahitlerin yanında, biz karı-kocayız deseler akit sahih olmaz. Nikah akti ancak, nikah, tezvic, ve hemen eşyanın mülkiyyetini ifade etmek için konan lafızlar ile sahih olur; bey, şira, hibe, sadaka, temlik lafızları gibi. İcare, ibaha, ödünç ve vasiyyet lafızları ile nikah akti sahih olmaz. 4 Akit yapanların her birinin, diğerinin sözünü işitmesi ve eğer kadın müslüman ise iki hür, mükellef, müslüman erkek veya bir hür erkek ile iki hürre kadının şahitliği şart koşuldu. Her iki şahit akit yapanların sözlerini birlikte dinlerler. Dolayısıyla ayrı ayrı işitseler akit sahih olmaz. 1 Geçmiş zaman ifade eden sözllere mazi denir, bunlarda kesinlik vardır. 2 Bu akitle erkek, hanımından cima etmekle faydalanma yetkisine sahip olur. 3 Geçmiş zaman ifade eden sözllere mazi denir, bunlarda kesinlik vardır. 4 Aktin hasıl olması için mülkiyeti ifade eden sözler kullanılır. Kiralamak veya ödünç kullanmak veya serbest kullanım manasını ifade eden lafızlar ile sahih olmaz. 2

3 Nikah aktinde iki şahidin fasık veya iftira cezasında sopa yemiş, veya kör, veya akit yapanların her ikisinin veya birinin çocukları olması caizdir. Fakat çocukların şahidliğinde, yakınlardan birinin dava açması anında (çocuklarının şahitlikleri ile nikah akti) sabit olmaz. Müslüman erkeğin, iki zimmi 1 şahit yanında, zimmi olan kadını nikahlaması sahihtir. İmamı Muhammed buna muhalefet etti. Eğer zimmi kadın nikahı iddia ederse, (açılan davada) o iki zimminin şahitliği ile nikah sabit olmaz. 2 Her kim, küçük kızını evlendirmesi için bir kişiye emretse ve o kişi de başka bir erkeğin yanında o kızı evlendirse, eğer baba orda hazır ise akit sahihtir, değilse sahih olmaz. 3 Aynı şekilde baba baliğa olan kızını bir erkeğin yanında evlendirse, eğer kız hazır ise sahihtir, değilse sahih olmaz. NİKAHLANMASI HARAM OLAN KADINLAR Erkeğin, annesini ve ne kadar (yukarıya doğru) yükselirse yükselsin ninelerini nikahlanması, kızını ve ne kadar aşağı inilirse inilsin oğlununun (evlatlarının) kızlarını nikahlaması haramdır. Ne kadar aşağı inilirse inilsin Kızkardeşini, kızkardeşinin kızını, kardeşinin kızını nikahlaması; halasını ve teyzesini de nikahlaması haramdır. Mutlak olarak hanımının annesini de nikahlaması haramdır. Cima ettiği hanımının (başka kocadan olan) kızını da nikahlaması haramdır. Ne kadar yükselirse yükselsin, babasının hanımını nikahlaması, ne kadar aşağı inilirse inilsin oğlunun hanımını nikahlamasıda haramdır. Bunların tamamının süt bakımından da nikahlanması haramdır. 4 Bâyin veya ric î talaktan 5 iddet beklemiş olsa da iki kız kardeşi nikah bakımından biraraya cem etmek haramdır. Malik olmakla iki cariye olan kızkardeşi de (cima etmek bakımından) 6 cem etmek te 1 Zimmi: Gayrı müslim olan vatandaşlarımız. 2 Zira müslüman aleyhine, zimmilerin şahitlik etmesi caiz değildir. 3 Babanın da bulunmasıyla iki şahit tamam olur. 4 Süt bahsinde bazı istisnalar vardır, hususi olarak öğrenilmesi gerekir. 5 Bayin talak, kesin ayrılık ifade eden boşama şeklidir. Ric i talak, geriye alması imkanı olacak şekilde boşamak. 6 Sahip olduğu iki kızkardeş cariyenin ikisine de cima edemez. 3

4 haramdır. Cima ettiği cariyesinin kız kardeşini nikahlasa, bu ikisinden birini (satmakla veya başkası ile evlendirmekle) kendine haram etmedikçe diğerine cima edemez. İki akitte iki kız kardeşi nikahlasa, fakat evvelkisi bilinmese, her ikisiyle erkeğin arası ayrılır ve her iki kız kardeş için yarım mehir vardır. Biri erkek farzedilse, diğeriyle evlenmesi haram olan iki kadının bir nikahta cem edilmesi haramdır. Fakat bir kadın ve kadının kocasının o kadından olmayan kızını bir nikahta cem etmek geride geçenin hılafına sahihtir. (Yani bir adam ölse, onun karısını ve ölen o adamın başka kadından olan bir kızını başka bir erkek nikahlayabilir.) Zina, hürmeti musahereyi 1 gerektirir. Aynı şekilde iki taraftan birisinden olan şehvetle dokunmak, kadının ferci dahiline bakmakla, erkeğin zekerine şehvetle (kadının) bakmasıyla hurmeti musahara gerekir. (Bunlar da cima manasındadır.) Dokuz yaşından küçük kız çocuğu müştehat değildir. Fetva bununla verilmiştir. 2 Şayet dokunmakla birlikte meni inse, hurmeti musahara sabit olmaz, sahih olan fetva budur. (Meni boşalmakla erkeğin kasdı tamam olmuştur.) Hurmeti musahere bahsi: (Hısımlılık sebebiyle haram olmak) Bu mesele Hanefi Mezhebinde çok hassas bir konudur. Meşru yoldan hısımlık olduğu gibi, gayrı meşru yoldan olan ilişkilerle de hısımlık sabit olur. Bu yüzden hurmeti musahere meselesini iyice bilmek ve dikkatli olmak gerekir, aksi takdirde kişi bilmeden kendi hısımı ile evlenmiş olur. Mesela, evlenecek kişiler nikah aktinden sonra on dakika kadar başbaşa, kimsenin görmediği bir yerde kalsalar, cima etmeseler de hükmen bu ikisi karı koca gibi olmuş sayılır. Ayrılmaları gerekse, koca olan kişi hanını olacak olan kadına yarım mehir vermesi gerekir. Ve hanımın da ihtiyaten iddet beklemesi gerekir. Bu yüzden görüşmelerde yanlarına bir üçüncü kişiyi almaları veya kapıyı açık bırakmaları gerekir. Kadınların mahremsiz yolculuğa çıkmamalarının bir sebebi de bu yüzdendir. Havuzda veya denizde yüzenlerin, birbirlerinin kaba avret yerlerini 1 Musahere, hısımlıktır. Zina edilen kadının yakınları olanlar, zina ettiği kişiye hısım olurlar. Hısımlarla yasak olan evlilikler, zina sebebiyle de yasak olur. 2 Bu yaştan küçükler şehvete sebeb olmaz demektir. 4

5 (zeker-ferç) şehvetle görmeleri de hurmeti musahereyi gerektirmektedir. Su içinde olsa da bu hüküm sabit olur denilmiştir. Flört veya metres hayatı yaşayanlar, birbirlerine şehvetle dokunmuşlarsa, sonradan birbirlerinden ayrılsalar, başkaları ile flört veya metres hayatı yaşasalar, bütün ilişki kurdukları kimselerle hısım olurlar, ilerde evlenecekleri zaman bu kimselerin yakınları olan (kardeş, oğul, baba, dede, anne, süt bakımından yakınlar gibi ) ile evlenmeleri sahih olmaz. İş yerlerinde sekreteri ile başbaşa kalan kimseler de bu tehlike ile karşı karşıyadırlar. Bu yüzden nice aileler yıkılmakta ve insanlar helak olmaktadır. İş yerlerinin ve okulların halini siz düşünün. Oralarda saatler ce birlikte olan, birbirine bakışan, el ele tutuşan, hatta şehvete çeken bazı hareketleri yapan kişilerin, dinimizdeki hükmünü bilelim de o hallerden kendimizi ve evlatlarımızı sakındıralım. Damad, kayın validesinin elini öperken iki taraftan birinden şehvet hasıl olsa, veya gelin kayın pederinin elini öperken iki taraftan birinden şehvet hasıl olsa, bu damadın hanımı kendisine ebediyyen haram olur, bu gelinin kocası da ona ebediyyen haram olur. Artık gelinine hamamda sırtını keselettiren kayın pederin halini siz düşünün. Burdan anlaşılan husus, nefse güvenmemek ve elden geldiğince sakınmaktır. Büyüklere tazim etmek lazımdır, fakat islamın usulüne göre hareket şarttır. Bazı Allah dostlarından nakledilmiştir ki, onlar kendi öz kızlarına bile ellerini öptürmezler, cübbelerinin kol ucunu öptürürlermiş. Ehli kitaptan olan kadını, bir kitap ikrar edip bir peygambere inanan sabiiyye olan kadını nikahlamak sahihtir. Yıldıza tapan kadını nikahlamak sahih değildir. (Bunlar ve diğer putperest-ateist kadınların nikahlanması yasaklanmıştır.) İhramlı olan erkeğin, ihramlı olan kadını nikahlaması sahihtir. Müslüman olan veya ehli kitap olan cariyeyi nikahlamak ta, hürre kadını nikahlamaya gücü olmakla beraber sahihtir. Cariye üzere hür kadını nikahlamak sahihtir. (Hürre üzerine cariye nikahlanmaz.) Hür erkek için, hür kadınlardan ve cariyelerden dört tanesini nikahlamak, köle olan erkeğin ise iki kadını nikahlaması sahihtir. Ebu Yusuf un hılafına olarak zinadan hamile olan kadını nikah lamak sahihtir. Fakat hamlini doğurana kadar ona cima yapılmaz. 1 Efendisinin cariyesini veya zina eden kadını nikahlamakta sahihtir. 2 1 Kız kaçıranlar da aynı şekildedir. Evlenmek niyetinde olup cima etmişlerse, nikahlandıktan sonra çocuğunu doğurana kadar cima emleri yasaktır. 2 Fakat zinacı kadın, zinacı erkeğe yakışır, temiz kimselere yakışmaz. 5

6 Bir akit ile iki kadını nikahlasa, halbuki birinin nikahı haram olsa, diğerinin nikahı sahihtir, konuşulan mehrin tamamı akti sahih olan kadına aittir; İmameyne göre iki kadının mehri misilleri üzere mehir taksim edilir. Kişinin kendi cariyesini nikahlaması veya köle erkeğin efendisi olan hanımı nikahlaması veya mecusi olan veya putperest olan kadının nikahlanması sahih değildir. Bayin talakla boşadığı dördüncü hanımın iddetinde, beşincisini nikahlamak sahih değildir; hür hanımı üzere cariyeyi nikahlamak veya hürrenin iddetinde cariyeyi nikahlaması sahih değildir. İmameyn iddet bayin olduğu yerde muhalefet ettiler. Esirlerden olan hamile kadının, efendisinden olsa da hamileliğinde neseb sabit olan hamile kadının nikahlanması da sahih değildir. 1 Mut a nikahı ve muvakkat 2 (geçici) nikah sahih değildir. ERKEKLERİN İDDET BEKLEDİĞİ 9 YER 1-4. Hanımını bayin talakla boşarsa, iddeti dolmadan 5. kadınla evlenemez. 2- Boşadığı hanımının iddeti dolmadan baldızını alamaz. 3- Bir cariye satınalsa, bir hayız görmeden ona cima edemez. 4- Kafirle evli bir kadın müslüman olsa ve islam vatanına kaçıp gelse, nikahlansa, cima edilmesi için bir hayız müddeti beklenir. 5- Zinadan hamile olan kadınla nikahlansa, doğuruncaya kadar beklenir. 6- Nifas gören kadın nifas bitene kadar beklenir. 7- Hayızlı kadın, hayızı bitene kadar beklenir. 8- Bir kızla zina etse, onunla evlense, biir hayız müddeti bekler. Hamile ise doğurana kadar bekler. 9- Hür olan hanımını boşasa, cariye ile evlenmek istese, idddet miktarı bekler. Bu sayılan hususlarda erkeğin ya evvelki hanımından dolayı, veya sonradan nikahlayacağı hanımından dolayı cimaya engel bir husus vardır. Onun kalkması için,belirtilen müddetleri beklemesi erkek için iddet gibi sayılır. 1 Nesebi kimden ise hamilelik ondandır, onun karısı gibidir, başkası onu alamaz. 2 Mut a nikahı, belli bir zamana kadar yapılan ve kendisinde mut a lafzı zikredilen bir çeşit fasit nikah tır. Muvakkat nikahta, mut a lafzı zikredilmeden belli bir zamana kadar evlilik üzere anlaşılır. Bu gibi akitler islamda yasaktır, metres hayatının başka bir tarzıdır. Hayber kalesinin fethi gününde islamın ilk zamanları olması itibarıyla evvelden kalan bir adet olan mut a işinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasak edildiği ashabın icması ile sabittir. 6

7 NİKAHTA VELİLER VE DENKLİK BAHSİ Velisi olmaksızın, hür ve mükellef olan kadının yaptığı nikah geçerlidir. Denk olmayan (akitlerde) velinin itiraz hakkı vardır. Hasan İbni Zeyad İmamı A zam dan bu şekilde bir nikahın caiz olmadığını rivayet etti, Kâdıhan fetvası da bunun üzerinedir. İmamı Muhammed e göre veli olmadan yapılan nikah, denklik olsa bile izne bağlı olarak aktedilmiş olur. (İzin verilmezse geçerli olmaz.) Velisi, bekar da olsa baliğa olan kızı nikaha zorlayamaz. Baliğa olan bekar kızdan velisi izin istese, kız sussa veya gülse veya sessizce ağlasa bunlar izindir, sesli olarak ağlasa bu reddir. Aynı şekilde veli izinsiz onu evlendirse de haber kıza ulaşsa (ve bu davranışlarda bulunsa durum aynıdır.) İzin ve haberin ulaşmasında kocanın isminin zikredilmesi şarttır, mehrin zikredilmesi şart değildir, sahih olan budur. Yakın olmayan veli, bekar kızdan izin istese, sözlü olarak izin vermesi lazımdır. Aynı şekilde dul olan kadından izin alındığı vakitte, sözlü olarak izin vermesi lazımdır. Hangi kız ki (yüksek bir yerden) atlamakla, hayız ile, bir yara ile veya yaşlılık ile bekâreti yok olsa, o kız yine bâkiredir. Gizli bir zina ile bekâreti gitse (bile), İmameynin hılafına (imamı A zam a göre yine böyle bekire) dir. Koca hanımına, izin istenildiği anda sustun dese; kadın reddettim dese, (bu davada) erkeğin şahiti yoksa söz kadına aittir. İmameyne göre kadın yemin ettirilir. İmamı A zam a göre kadın yemin ettirilmez. Velinin deli olan kadını, dulda olsa küçük olan erkek ve kız çocuklarını evlendirmesi sahihtir. Eğer evlendiren baba veya dede ise bu akit lazımdır. Eğer evlendiren bu ikisinden gayrısı ise, evlenenler buluğa erdikleri vakit, veya nikahı buluğa erdikten sonra duydukları vakit muayyerlik hakları vardır. Bu hüküm Ebu Yusuf un hılafınadır. Bekarın susması akte rızadır. Muayyerlik hakkı olduğunu bilmese bile, bu hakkı başka bir meclise kadar uzamaz. Hür edilen cariye bunun hılafınadır. Susmakla erkeğin veya dulun hakkı batıl olmaz. Aynı şekilde kız ve erkek, bulundukları yerden aşikare veya delalet yollu olarak razı olmadan kalksalar yine hakları batıl olmaz. Buluğ muhayyerliğinde akti fesh etmek için kâdının hükmü şart koşuldu. Kölelerin hür olması muhayyeliğinde bu şart değildir. Araları hakim tarafından ayrılmadan evvel karı kocadan birisi ölse, 7

8 diğeri buluğa ersin veya ermesin ölene varis olur. Nikahta veli, neseb veya sebeb bakımından miras sırası üzere olan asabadır. 1 İmamı Muhammedin hılafına, deli olan kadının oğlu kadının babasından öne taktim edilir. Kölenin, çocuğun, delinin, kafir olan babanın, müslüman olan çocuğu üzerine velayet hakkı yoktur. Eğer asaba yoksa annenin, sonra anne-baba bir kız kardeşin, sonra baba tarafından olan kızkardeşin, sonra annenin evladının, sonra en yakın olan zevil erhamın, 2 daha sonra daha yakın olanın evlendirme hakkı vardır. Bu hüküme İmamı Muhammed muhalefet etti; en meşhur görüşte Ebu Yusuf ta İmamı Muhammed le beraberdir. (yukarıdaki sıralamadan) Sonra evlendirme hakkı dostluk velisinin, sonra kütüğüne yazıldığı kâdı nındır. Eğer yakın veli gaibte olup, talib olan denk erkeğin, (o velinin) cevabını beklemeyecek durumda hazır olmadığı vakitte, uzak velinin (vekili olduğu çocuğu) evlendirme hakkı vardır. Denildiki bu uzaklık sefer mesafesidir; senede ancak bir kere kervanın ulaşabildiği mesafe olduğu söylendi. Yakın velinin dönmesiyle yapılan nikah batıl olmaz. Velayette eşit olan iki veli çocuğu evlendirse, önce yapılan akte itibar edilir; eğer birlikte olursa her iki akitte batıldır. Kadının nikahta vekile olması sahihtir. DENKLİK HAKKINDA BİR FASIL Nikahta, soy bakımından denklik itibar edilir. Kureyş in bazısı diğer bazısına denktir. Arablardan Kureyş ten gayrısı, Kureyş e denk değildir, belki onların bazısı diğer bazılarına denktir. Beni Bâhile kabilesi, Arablardan diğerlerine denk değildir. Arab olmayan larda, müslüman olmak ve hür olmak bakımından denklik itibar edilir. (Bundan dolayı) Müslüman ve hür olup babası kafir olan, veya babası köle olan erkek, babası müslüman olan veya hür olan kadına denk değildir. İslam da veya hürriyet te babası olan erkek, islam da veya hürriyet te iki babası (baba ve dede) olan kadına denk değildir. Bu hüküm Ebu Yusuf un hılafınadır. İslamda veya hürriyette iki babası olan erkek, islamda veya hürriyette ikiden fazla babası olan kadına denktir. Denklik, din bakımından da itibar edilir. Bu İmamı Muhammedin hılafınadır. Dolayısıyla fasık olan erkek, salih olan kişinin kızına 1 Asaba, erkek tarafından yakınlardır. 2 Anne tarafından yakınlar. 8

9 denk değildir, İmamı Fazli nin seçtiği fetvada, fıskını (masıyetini) açıklamasa da hüküm böyledir. Denklik mal cihetinden de itibar edilir. Peşin mehri ve nafakayı ödemekten aciz olan erkek, fakir olan kadına denk değildir. Mehre ve nafakaya kadir olan (fakir) erkek, Ebu Yusuf a göre çok mal sahibi olan kadına denktir. Tarafeyn buna muhalefet etti. Denklik imameyn e göre sanat bakımındanda itibar edilir. İmamı A zam dan bu hususta iki rivayet vardır. (Buna göre) Dokumacı, kan alıcı, veya çöpçü veya deri tabaklayıcı erkek, koku satıcı veya kumaşcı veya kuyumcu (nun kızına) denk değildir. Fetva bununladır. Kadın denk olmayan erkekle evlense, yakın olan velinin bunları ayırma (hususunda hakime müracat) hakkı vardır. Aynı şekilde koca, kadının mehri mislini noksanlaştırıp tamamlamadıkça velinin bunları ayırma (hususunda hakime müracaat) hakkı vardır, bu fetva İmameyn nin hılafınadır. Velinin, mehri teslim alması veya (kızın) çeyizini hazırlaması veya nafakayı taleb etmesi (akte) rızadır; susması rıza değildir. Eğer velilerden biri razı olursa, diğerlerinin itiraz hakkı yoktur. FUZULİ KİŞİNİN NİKAH YAPMASI Bir veya iki fuzulinin 1 yaptığı akit izne bağlıdır. Her iki taraftan veli olmakla veya vekil olmakla veya birinden veli, diğerinden asıl olmakla veya birinden veli, diğerinden vekil olmakla veya birinden vekil, diğerinden asıl olmakla nikah aktinin iki tarafını bir kişi idare eder. (üzerine alır. Mesela: Bik kızın amca oğlu onu evlendirmeye vekil olsa ve onu kendine nikahlasa caizdir. Zira kız tarafından vekil olup kendi atarfından asıldır.) Tek taraftan olsa bile fuzuli, nikahın iki tarfını idare edemez. Bu hüküm Ebu Yusuf un hilafınadır. Vekiline, kendisini hür kadınla evlendirmesi için emretse de onu bir cariyeyle evlendirse, İmameyn indinde istihsan kaidesine göre caiz olmaz. İmamı A zam a göre caizdir. Şayet onu bir akitte iki kadınla evlendirse, ikisinden hiç birinin nikahı lazım gelmez. (Hangisi ile evlendiği malum değildir.) Baba veya dede, mehirde fahiş aldansalar veya denk olmayan eş ile, küçük erkek veya kız çocuğunu evlendirseler İmameynin hılafına bu sahihtir. Bu şekilde bir nikah, baba ve dedenin gayrısı 1 Fuzuli: Veli veya baba gibi yetkili olmayan kişidir. Bunun yaptığı akitler izne bağlıdır. 9

10 için caiz değildir. MEHİR BABI Mehri zikretmeksizin nikah sahihtir. Mehri yok etmekle beraber de nikah sahihtir. 1 Mehrin en azı on dirhemdir. 2 Şayet on dirhemden azını zikretse, yine on dirhem lazım gelir. Eğer on dirhem veya daha fazla zikretse cima ile, karı ve kocadan birinin ölümü ile konuşulan mehir lazım gelir. Cimadan ve halveti sahihadan (başbaşa kalmaktan) evvel boşanmakla, mehrin yarısı lazım gelir. Eğer mehri zikretmekten veya nefyetmekten sussa (mehir hakkında hiç konuşmasa), cima ile veya ölümle mehri misil lazım gelir. Cima ve halveti sahihadan evvel olan boşamak sebebiyle mut a 3 lazım gelir. Sahih olan, mut ada erkeğin haline itibar edilir. Mut a beş dirhemden noksan olmaz; mehri mislin yarısının üzerine de ziyade edilmez. Mut a gömlek, başörtüsü, ve çarşaftır. (Mut a gerektiği gibi) aynı şekil de, şayet kadını şarap veya domuz karşılığında nikahlasa veya araştırıldığında şarap olduğu anlaşılan sirke küpüne karşılık nikahlasa (hüküm yine) aynıdır. Bu son hüküm İmameynin hılafınadır. Veya bakıldığında hür kişi olduğu anlaşılan şu köleye karşılık kadını nikahlasa, Ebu Yusuf un hılafına yine hüküm aynıdır. (Mehri misil veya mut a lazım gelir) Veya kadını, cinsi beyan edilmeyen kumaş veya binek hayvanı karşılığında nikahlasa; veya Kur an öğretmek veya kocanın kadına bir sene hizmet etmesi karşılığında nikahlasa, hüküm yine aynıdır. (Mehri misil lazım gelir.) İmamı Muhammed e göre kadına hizmetin kıymeti verilir. Şiar nikahında da aynı şekilde mehri misil vacib olur. Bu, iki akit ile (karşılıklı olarak) kişiyi, kendi kızıyla evlendirmesine karşılık onun kızıyla (kendini) evlendirmesi veya kendi kız kardeşine karşılık (diğerinin) kız kardeşiyle evlendirmesidir. 4 Köle olduğu halde bir sene hizmet etmesine karşılık kadını nikahlasa, kadın için (erkek kölenin) bir sene hizmet etmesi vardır. Cariyesini, kendisiyle nikahlanması şartıyla hür etse (cariye bunu kabul etse), Ebu Yusuf a göre cariyenin mehri, hür edilmesidir. Ta- 1 Mehir verilmeyecek denilse de yine mehir verilmelidir, nikah geçerlidir, zira mehir kadının hakkıdır. 2 On dirhem, 4 gram altın değeri kadardır. 3 Mut a, nişan için verilen eşya manasındadır. 4 Bunlar karşılıklı olarak mehri vermemek için böyle yapsalar da yine kadınların hakkı mehri misildir. 10

11 rafeyne göre cariye için mehri misil vardır. Bu cariye hür olduktan sonra evlenmekten yüz çevirse, ittifakla koca için, cariye üzerine (kendi) kıymetini vermesi gerekli olur. Evlenme işini velisine havale eden kadın için, eğer cima edilmişse veya kocası ölmüşse akitten sonra, takdir edilen mehir vardır; eğer cimadan evvel onu boşarsa, kadın için mut a (eşyası) vardır, Ebu Yusuf a göre taktir edilenin yarısı vardır. Eğer akitten sonra koca, kadının mehrinde ziyadelik yaparsa bu ziyadeliğin de verilmesi gerekir; bu ziyadelik cimadan evvelki talak ile sakıt olur. Ebu Yusuf a göre talaktaki gibi ziyadeliğin de yarısı hesab edilir. Kadın, mehrinden bir miktarını kocasından düşürse bu sahihtir. (Bir kısmını veya tamamını hibe etse sahihtir.) Hissen, şer an veya tabii bir mani olmaksızın (koca), kadın ile başbaşa kalsa; bu (engeller) cimayı men eden hastalık veya rahimde et parçası olması gibi; Ramazan orucu, farz veya nafile haccın ihramı, hayız ve nifas gibi (durumlar yoksa), mehrin tamamı (koca üzerine) lazım gelir, koca burulmuş veya innin 1 olsa bile, yine mehrin tamamı lazım gelir. İmameynin hılafına, kocanın zekeri kesik ise hüküm yine aynıdır. Kaza orucu, halveti sahihaya mani değildir. Esah olan budur. Bir rivayette adak oruçları da mani değildir. Farz namaz manidir. İhtiyaten, mani ile birlikte olsa bile, halveti sahiha ile iddet vacib olur. (Başbaşa kaldıktan sonra boşansalar, ihtiyat olarak kadının iddet beklemesi gerekir.) Mehri zikredilmeyen akitte, duhulden evvel boşanmış kadın için mut a (eşyasının verilmesi) vacibtir. Cimadan sonra boşanan kadın için mut anın verilmesi müstehabtır. Mehri zikredilip duhulden (cimadan) evvel boşanan kadın için mut a verilmesi müstehab değildir. Şayet kadın için mehir olarak bin dirhem zikredilse ve kadın o miktarı teslim alsa, sonra onu kocasına hibe etse, sonra duhulden (cimadan) evvel boşansa, koca, kadın üzerine mehrin yarısıyla müra-acat eder. Kileyle ölçülen ve tartıyla tartılan maddelerde aynı şekildedir. 2 Eğer kadın mehrin yarısını teslim alsa, sonra mehrin tamamını veya geri kalanını kocasına hibe etse, bu durumda koca, ha- 1 Burulmuş, hayaları alınmış olup cimaya kadir olamaz. İnnin, cimaya gücü yetmeyen kişi. 2 Buğday-arpa gibi ölçeklenen maddeler de mehir hususunda paralar gibidir. 11

12 nımına (mehri istemekle) dönemez. İmameyn buna muhalefet ettiler. Şayet kadın mehrin yarısından azını kocasına hibe etse de geri kalanını teslim alsa, kocası mehrin tamamı hakkında karısına müraacat eder. İmameyne göre teslim alınanın yarısıyla müraacat eder. Şayet kadın mehirden hiç bir şey almamışsa da hepsini hibe etse, bu durumda hiçbiri diğerine müraacat edemez. Şayet mehir eşya olsa ve kadın onu teslim almadan evvel veya sonra kocasına hibe etse, yine durum aynıdır. Eğer kadını bulunduğu şehirden çıkarmamak, veya üzerine başka bir kadınla evlenmemek şartıyla bin dirhem karşılığı mehirle nikahlasa, eğer şartlara uygunluk gösterirse kadın için bin dirhem vardır; eğer böyle yapmazsa kadın için mehri misil vardır. Veya beldesinde onu ikamet ettirirse bin dirhem karşılığında, eğer oradan çıkartırsa iki bin dirhem karşılığında mehirle nikahlasa, eğer o beldede ikame ederse kadın için bin dirhem vardır. Eğer böyle yapmazsa mehri misil vardır. Bu mehri misil iki bin dirhem üzerine ziyade edilmez, bin dirhemden de noksan edilmez. İmamey ne göre eğer kadını beldeden çıkarırsa iki bin dirhem verecektir. Eğer kadını (belli olmayan) şu veya şu köle karşılığında nikahlasa, eğer kölelerin kıymetlisi kadının mehri misli gibi veya daha az ise, kölelerden kıymetlisi kadın içindir. Eğer köle, mehri misil gibi veya daha fazla ise kadın için düşük köle vardır. Eğer iki kölenin değerlerinin ortasında ise mehri misil vardır. İmameyne göre her halde kadın için düşük köle vardır. Eğer kadını duhulden evvel boşarsa, imamların ittifakıyla kadın için düşük kölenin değerini yarısı vardır. Eğer kadını şu iki köleye karşı nikahlasa ve bakıldığında biri hür çıksa, İmamı A zam a göre eğer kölenin değeri on dirhem ise, kadın için sadece köle vardır. Ebu Yusuf a göre köle ile birlikte hürrün köle olduğu takdirdeki kıymeti vardır. İmamı Muhammed e göre, eğer köle mehri misilden az ise köle ile birlikte mehri misli tamamlayan miktar vardır. Eğer kadını at, veya hint kumaşı karşılığında nikahlasa ve bunların vasfında ister mübalağa etsin ister etmesin koca, orta hallisini vermek veya kıymetini vermekte muhayyerdir. Cinsini beyan edip sıfatını beyan etmediği ölçülen veya tartılan şey karşılığında nikahlaması da aynı şekildedir. Eğer cinsiyle birlikte sıfatını da beyan ederse, o şeyin bizzat kendisinin verilmesi vacib olur, kıymeti verilmez. Denildiki eğer vasfında mübalağa yapılmışsa kumaş, ölçekle ölçülen maddeler gibidir. Eğer karı koca gizlide mehrin miktarında anlaşsalar, akit 12

13 anında başka bir şey ilan etseler, ilan ettikleri itibar edilir. Ebu Yusuf a göre gizlide itifak ettikleri itibar edilir. FASIL Fasit akitte, cima yapılmadan halveti sahiha olsa bile (mehir ve mut adan) bir şey lazım gelmez. Eğer kadına cima ederse, mehri misil lazım gelir ve bu, zikredilenden fazla olmaz. Kadın üzerine iddet gereklidir. İddette itibar edilen, ayrılık anıdır; cimaların son vakti değildir, sahih olan görüş budur. Fasit nikahta neseb sabit olur. Nesebin müddeti, İmamı Muhammed e göre cima vaktinden itibarendir. Fetva bununladır. Kadının mehri misli; 1 eğer yaş bakımından, güzelik bakımından, mal bakımından, akıl bakımından, din bakımından, şehir bakımından, bakirelik bakımından, dulluk bakımından eşitseler, babasının kavmi ile itibar edilir. Eğer babasının kavminden (böyle) bir kadın bulunmazsa yabancı kadınlardan bulunan (misli) ile itibar edilir. Bu sayılan vasıfların tamamı bulunmazsa, bunlardan bulunan ile itibar edilir. Eğer babasının kavminden değilseler, kadının annesi ve teyzesi itibar edilmez. Kadının mehrini, velisinin ödemeye (kefil olması) sahihtir. Kadın veli veya kocadan dilediğinden mehri talep edebilir. Eğer kocanın emri ile kefil olup veli mehri öderse, veli koca üzerine müraacat eder. Eğer böyle değilse müracaat edemez. 2 Kadın, mehri peşin mehirden ödenmesi taktir edilenin tamam veya bir kısmının ödenmesine kadar, kendine cima edilmesinden ve kocası ile sefere gitmekten kendini men edebilir. Böyle bir kadının (kocasının izni olmadan) sefere gitmesi ve evden çıkması hakkı vardır. Bu sebebten dolayı kadın kendini men etse de onun için nafaka vardır. Bu durum, duhulden önce veya sonradır. İmameyn, kadının çocuk ve deli olmadığı halde kendi rızasıyla duhul olan meselede muhalefet ettiler. Şayet peşin verilecek olan mehrin miktarı beyan edilmese, dörtte bir veya benzeri miktarla taktir edilmeksizin örfen peşin verilen gibisi taktir edilir. Eğer mehrin tamamı sonraya bırakılmışsa, kadın için geride sayılan haklar yoktur. Bu hüküm Ebu Yusufun hılafınadır. Eğer koca, mehrini karısına verse onun için kadını sefer mik- 1 Mehri misil: Kadın için mehir söylenmediği zamanda, onun dengi olan kadınlara verilen miktar mehirdir. 2 Ödediği kendinden gider. 13

14 tarından kısa mesafede dilediği yere götürme hakkı vardır; denildiki zahir rivayette koca, kadını sefer mesafesine götürebilir; fetva evvelkisi üzerinedir. Karı-koca, mehrin miktarında ihtilaf etseler, eğer mehri misil kadının dediği gibi veya daha fazla ise, söz kadına aittir; eğer erkeğin dediği gibi veya daha az ise, söz erkeğe aittir. Eğer mehri misil her ikisinin dediğinin arasında ise, ikisi de yemin ettirilir. Eğer her ikisi yemin ederse mehri misil lazımdır. Duhulden evvelki talakta eğer mut a yı misil 1, kadının dediğinin yarısı kadar veya daha fazla ise, söz kadının dediğidir. Eğer mut ayı misil erkeğin dediğinin yarısı veya daha azı ise, söz erkeğe aittir. Eğer mut ayı misil her ikisinin dediğinin arasında ise, ikisi de yemin ettirilir, (eğer yemin ederlerse) mut ayı misil lazım gelir. Ebu Yusuf a göre duhulden (cimadan) evvel veya sonra söz erkeğe aittir. Ancak erkek, kadın için mehir olarak bilinmeyen bir miktarı söylerse, bu müstesnadır. Karı-kocadan hangisi şahit getirirse kabul edilir. Eğer her ikisi şahit getirseler, kadının sözünün kabul edildiği yerde erkeğin şahiti daha uygundur. Erkeğin sözünün kabul edildiği yerde kadının şahidi daha evladır. Mehrin aslında ihtilaf etseler, mehri misil vacibtir. Birisinin ölümü, her ikisinin yaşaması gibidir. Her ikisinin ölümünde mehir miktarında eğer varisler ihtılaf ederse, İmamı A zam a göre söz kocanın varislerinin (sözü) dür. Az olan (miktar bile) istisna edilmez. İmamı Muhammed e göre hayatta olmaları gibidir. Eğer mehrin aslında varisler ihtilaf etseler, İmameyne göre mehri misil vacibtir; fetva bununla verildi. İmamı A zam a göre söz, mehrin zikredildiğini inkar eden içindir ve bir şey vacib olmaz. Eğer koca, kadına bir şey gönderse ve kadın bu hediyedir dese, koca bu mehirdir dese, yemek için hazırlanan şeylerin dışın-da söz erkeğe aittir. Darul-harbte (kafirlerin yurdu) kafir erkek kafir kadını, zimmi erkek zimmi kadını, ölü hayvan mukabilinde veya mehirsiz olarak nikahlasa ve bu durum dinlerinde caiz olsa, kadın için bir şey verilmesi gerekmez. İmameyn buna muhalefet etti. (Bu durum) isterse kadın cima edilsin veya cimadan evvel boşansın veya karı-kocadan biri ölsün eşittir. Eğer zimmi, zimmi olan kadını belli miktar şarap veya domuz karşılığında nikahlasa, sonra her ikisi veya biri, mehri almadan evvel müslüman olsa, kadın için bu konuşulan şey vardır. Eğer 1 Mut ayı misil: o kadına denk olana verilem mut a eşyası. 14

15 şarap ve domuz belirlenmiş değilseler, şarabın kıymeti verilir; domuz da mehri misil gerekir. Ebu Yusuf a göre her iki durumda kadın için mehri misil vardır. İmamı Muhammed e göre her iki durumda konu-şulanın kıymeti verilir. Duhulden evvel boşamakta mehri misli vacib kılan imama (Ebu Yusuf) göre mut a vacibtir; kıymeti vacib eden imama (İmamı Muhammed) göre kıymetin yarısı vacibtir. KÖLENİN NİKAHI Efendisinin izni olmadan kölenin, cariyenin, müdebberin, mükatebin ve ümmü-veled 1 olan cariyenin nikahı efendisinin iznine bağlıdır. Eğer efendisi izin verirse nikah geçerlidir. Eğer efendi red ederse nikah bâtıldır. Efendinin kölesine, hanımını ric i talakla boşa sözü nikaha izindir. (Bu söz ile evvelce yapılan nikahı kabullenmiş sayılır.) Hanımını boşa veya onu ayır sözü izin değildir. Geride zikredilen (köleler) ler efendilerinin izniyle nikah yapsalar, mehir leri (ödemek) kendi üzerlerinedir. Mehir hususunda köle satılır, müdebber ve mükatep çalışıp öderler, satılmazlar. Efendinin kölesine nikah ile izin vermesi caiz ve fasid olan nikahı içine alır, şayet köle fasid olarak nikah yapsa ve cima etse, mehir hususunda satılır ve bu nikah ile efendinin izni tamam olur; artık bundan sonra caiz olan bir nikah yapsa yeniden efendinin iznine bağlı olur. Eğer efendi ticarete izin verip borçlanan kölesini evlendirse bu sahihtir. Bu kölenin hanımı, mehri misil hakkında alacaklıların ortağıdır. Cariyesini evlendiren efendi üzerine, gece kalacağı bir yeri temin etmek lazım gelmez, koca nerde imkan bulursa orda cima eder. Koca üzerine nafaka vermek ancak gecelemek durumunda olur. Bu, kadın ile kocası arasında, kocanın evinde birlikte kalmala rıdır. Efendi cariyeyi hizmetinde kullanamaz, eğer efendi cariye için geceleyeceği bir yer verse, sonra bundan dönse sahihtir. Bu durumda kocanın nafaka vermesi sakıt olur. Eğer cariye, efendisi zorlamadan kendi isteyerek efendisine hizmet ederse, nafaka sakıt olmaz. Eğer cariyesini evlendirse, sonra duhulden evvel onu öldürse mehir sakıt olur. Hür kadın duhulden evvel kendini öldürürse onun hılafınadır (mehir düşmez.) 1 Müdebber: Efendisinin ölümü akabinde hür olan köle. Mükateb: hür olmak için efendisi ile anlaşan köle. Ümmü-veled: efendisinden çocuğu olan cariye. 15

16 Cariyeye yapılan cimadaki azilde, 1 izin almak efendiye aittir. İmameyne göre cariyeye aittir. Eğer cariye veya mükatep efendisinin izni ile evlense, sonra bunlar hür edilse, nikahın feshi hususunda cariyenin muhayyerlik hakkı 2 vardır, kocası hür veya köle olsun fark etmez. Eğer cariye izinsiz evlense ve hür edilse, nikahı geçerlidir. Kölede de durum aynıdır. Bu meselede hür edilen cariyenin muhayerlik hakkı yoktur. (Efendisinden izinsiz evlendiği için.) Hürriyetten evvel cima edilmişse, konuşulan mehir efendiye aittir. Eğer hür edildikten sonra cima edilmişse, konuşulan mehir cariyeye aittir. Her kim oğlunun cariyesine cima etse ve cariye bir çocuk doğursa, baba o çocuğun (kendi oğlu olduğunu) iddia etse, o çocuğun nesebi babadan sabit olur. Baba üzerine, o cariyenin kıymetini vermesi lazım gelir; mehrini ve çocuğun kıymetini vermesi lazım gelmez. (Bu) Cariye, babanın ümmü-veledi olur. Babanın ölümünden sonra dede, baba gibidir, ölümünden evvel onun gibi değildir. Eğer oğul, cariyesini babasıyla evlendirse bu caizdir. Babanın mehir vermesi gerekir, kıymeti vermesi gerekmez. Eğer bu cariye çocuk doğursa, efendisinin ümmü-veledi olmaz. Bu çocuk efendisine akrabalıkla (onun kardeşi olduğundan) hürdür. Hür kadın, kocası olan kölenin efendisine, onu benim tarafımdan bin liraya karşılık hür et dese ve efendi bunu yapsa, nikah fasit olur ve kadının bin lirayı vermesi lazım gelir, hür edilen kölenin velayet hakkı kadına aittir; eğer kadın bununla keffaretine niyet etse keffaret yerine sahihtir. Eğer kadın, bin liraya mukabil sözünü demese, nikah fasit olmaz ve kölenin velayet hakkı efen-diye aittir. 3 Bu hüküm Ebu Yusuf un hılafınadır. Efendi için kölesini ve cariyesi (başkasıyla) nikahlama hakkı vardır. Mükatep ve mükatebesini zorlayamaz. KAFİRİN NİKAHI BABI Bir kafir, şahitsiz olarak veya başka bir kafirin iddetinde olan kadın ile evlense ve bu nikah ta kendi dinlerinde caiz olsa, sonra her ikisi müslüman olsalar, o hal üzere bırakılırlar. İmameyn, idetteki nikah hakkında ihtilaf ettiler. 1 Azil, cimada meniyi dışarı dökmektir. Hür kadında bu kadının lezzet hakkıdır, onun iznine bağlıdır. Cariyede ise efendisinin izin vermesi gerekir, zira cariyeden doğacak çocuk efendinin kölesi olacaktır. Buna mani olmak için efendiden izin almak gerekir. 2 Cariye hür edilince kocasından ayrılmayı tercih edebilir. 3 Bu durumda köle efendi tarafından hür edilmiş olur. 16

17 Mecusi mahremini nikahlasa 1, sonra her ikisi veya teki müslüman olsa araları ayrılır. Şayet bizim mahkememize ikisi birlikte müraacat etseler, durum yine aynıdır. Tekinin müracaatı ile araları ayrılmaz. Bu imameynin hılafınadır. Küçük çocuk, eğer anne-babasından biri müslüman ise veya biri müslüman olursa, (o çocuk ta) müslüman hükmündedir. Eğer bir kitabi veya mecusinin çocuğu ise o da kitabi hükmündedir. 2 Eğer kafirin hanımı veya mecüsi olan kadının kocası müslüman olsa, diğerlerinin üzerine islam teklif edilir; eğer diğeri müslüman olursa kadın onundur. Eğer böyle kabul etmezse araları ayrılır, eğer koca islamı kabul etmekten yüz çevirirse ayrılık talaktır. Ebu Yusuf un hılafına böyledir. Eğer kadın islamı kabul etmekten yüz çevirirse o ayrılık talak değildir. Eğer ayrılık duhulden sonra ise kadın için mehir vardır, eğer önce ise ve erkek islamdan yüz çevirmişse mehrin yarısı vardır; kadın yüz çevirirse ona hiç bir şey yoktur. Eğer islamı kabullenmek, kendi küfür vatanında olursa araları ayrılmaz, taki diğeri müslüman olmadan evvel kadın üç defa hayız görmedikçe. Kitabi olan kadının kocası eğer müslüman olursa nikahları olduğu gibi kalır. Vatanların farklı olması ayrılığa sebebtir. Esir olmak sebeb değildir. Karı kocadan biri müslüman olarak islam yurduna çıkıp gelse veya esir olduğu halde çıkartılıp getirilse araları ayrılır; eğer ikisi birlikte esir edilerek getirilse araları ayrılmaz. Müslüman olduğu halde bizim yurdumuza hicret eden kadın (küfür yurdundaki kocasından) ayrılır ve üzerine iddet beklemek yoktur. İmameyn buna muhalefet etti. Karı-kocadan birinin dinden dönmesi, hemen o anda nikahın feshidir. İmamı Muhammed e göre erkeğin dinden dönmesi talaktır. Eğer erkek dinden dönmüşse, kadın için mehir vardır. Eğer kadın dinden dönmüşse ona bir şey yoktur. Eğer her ikisi birlikte dinden dönse ve birlikte müslüman olsalar araları ayrılmaz; eğer peş peşe müslüman olurlarsa araları ayrılır. Dinden dönen erkek veya kadının, hiç bir kimseyi nikahlaması sahih değildir. (Bu zaman insanlarının halini iyi düşünmek gerekir, imanı sakat olan kimselerin nikahı da sakat olur.) 1 Annesini-kızını-kardeşini 2 Ehli kitap olan, mecusiden daha ehvendir. 17

18 KASİM (GECELEMEK) BABI Kasim hususunda, cima hakkında değilde hanımlarının yanında gecelemek bakımından adalet gerekir. Bekar, dul, yeni, eski, müslüman, ehli kitap olan hanım bu hususta eşittir. Cariye mükatebe, müdebbere, ümmü-veled için, hür kadının yarısı vardır. (Hür hanımında iki gün kalır, cariyelerde bir gün kalır.) Seferde kasim yoktur, koca dilediği hanımı ile sefere gidebilir. Bu hususta kura çekmek müstehabtır. Eğer kadın kumasına nöbetini hibe ederse sahihtir. Hibe eden kadının hibesinden dönme hakkı vardır. SÜT EMME BAHSİ Süt, emzikte olan çocuğun hususi vakitte, Âdem neslinden olan kadının memesinden emmesidir. Süt hükmü, müddet içinde az veya çok emmekle sabit olur, müddetten sonra sabit olmaz. Bu müddet iki buçuk senedir, İmameyne göre iki senedir. 1 Neseb ile haram olan, süt ile haram olur, ancak süt oğlunun ninesi, süt oğlunun kız kardeşi, süt oğlunun halası, süt oğlunun anası, süt kız kardeşinin anası, süt amcasının anası, süt halasının annesi, sütten olan dayısı, süt teyzesi müstesnadır. (bunlar haram olmaz.) Yine kadının sütten olan oğlunun erkek kardeşi de müstesnadır. Bunun üzerine diğerlerini kıyas et. Süt ve neseb bakımından erkek kardeşin kız kardeşi helaldır. Bu, bir babadan erkek kardeş gibidir ki, o erkeğin anne tarafından bir kız kardeşi vardır. Bu kızkardeşi baba tarafından olan erkek kardeşine helaldır. 2 Emme zamanları ihtılaflı da olsa, aynı memeden emen iki çocuk arasında helallik yoktur; bir süt çocuğu ve süt annesinin çocuğu arasında da, ne kadar aşağı inilirse inilsin hüküm böyledir. Yine emziren kadının kocası ki, kadının sütü o kocadandır, o koca süt çocuğunun babasıdır, onun oğlu süt çocuğunun kardeşidir, onun kızı süt çocuğunun kız kardeşidir. Onun kardeşi süt çocuğunun amcasıdır, onun kız kardeşi süt çocuğunun halasıdır (bunların arasında da helallik yoktur.) Koyundan, veya erkekten süt emen çocuklar arasında haram- 1 Fetva bununladır. 2 Burdaki babanın iki hanımı vardır ve hanımını birisinin daha evvelden olan başka bir kocadan kızı vardır. Bu kız, kocanın diğer hanımından olan oğluna helaldir. 18

19 lık yoktur; kadının sütü ile yapılan şırıngada da haramlık yoktur. Bekarın ve ölü kadının sütü haram edicidir; aynı şekilde burnundan sütün damlatılması ve boğaza akıtılması da haram edicidir. Yemek ile karıştırılan süt haram edici değildir. İmameyn sütün galip olması durumunda ihtilaf ettiler. Süt eğer su ile karışılırsa, ilaçla veya koyun sütüyle karışılırsa galip (fazla) olana itibar edilir. Aynı şekilde başka bir kadının sütüyle karıştırılırsa yine galip olana itibar edilir; İmamı Muhammed e göre haramlık her iki kadına tealluk eder. Eğer kadın, küçük olan kumasını emzirse 1, her ikisi kocasına haramdır, eğer cima edilmemişse büyük kadın için mehir yoktur; küçük kadın için mehrin yarısı vardır. Eğer büyük kadın nikahlı olduğunu bilse ve nikahı bozmayı kast ederek emzirse koca, küçük kadına verdiği yarım mehri, büyüğe müraacat ederek talep eder, ancak büyük kadın nikahı bilmiyorsa veya küçüğün helak olmasını veya açlığını def etmeyi kast ederse veya bunun nikahı bozduğunu bilmese kocanın ona müraacat etme hakkı yoktur. Bu hususta söz (büyük) hanıma aittir. Mal davalarının kendisiyle sabit olduğu delil ile süt sabit olur. 2 Koca, şu kadın benim sütten kız kardeşimdir dese, sonra hata ettiğini iddia etse, sözü tasdik edilir. 1 Evli birisi, beşik kertmesi ile başka bir kız çocuğu ile de evlendirilse, evvelki hanımı bu küçüğü emzirse, süt annesi olması sebebiyle bunların her ikisi de koca üzerine haram olur. Bu boşanmaya sebeb olan kadın mehirden mahrum olur. 2 İki şahitle. 19

NİKAH-II (Rükün ve Şartları)

NİKAH-II (Rükün ve Şartları) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-II (Rükün ve ) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Rükünleri Rükünlerde Aranan Şartlar

Detaylı

Gücü yeten kimsenin, sahibinden kaçan bir köleyi yakalaması, evlâ ve efdâldır. Siraciyye'de de böyledir.

Gücü yeten kimsenin, sahibinden kaçan bir köleyi yakalaması, evlâ ve efdâldır. Siraciyye'de de böyledir. KİTÂBÜ'L-İBÂK (SAHİBİNDEN KAÇAN KÖLELER) Sahibinden Kaçan Köle. Kölenin Sahibi Ortaya Çıkarsa. KİTÂBÜ'L-İBÂK (SAHİBİNDEN KAÇAN KÖLELER) Sahibinden Kaçan Köle Gücü yeten kimsenin, sahibinden kaçan bir köleyi

Detaylı

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Namusa Saldırı 327 NAMUSA SALDIRI Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller 1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI)

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) O talak iki defadır. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle ayırmak gerekir. (Bakara 2/229) Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın

Detaylı

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır Evlilik İşlemleri Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Evlenme

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı Oluşu

Detaylı

Özürlü akan kanı temizliyecek mi?

Özürlü akan kanı temizliyecek mi? Özürlü akan kanı temizliyecek mi? Eğer akan kan özürlünün elbisesine bulaşıyorsa ve bu akıntı bir dirhemden (3.32 gr) fazla ise, aynı zamanda bir namaz süresi kadar akmıyorsa onu yıkamak gerekir. Eğer

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

İslam Hukuku I Prof. Dr. Vecdi Akyüz

İslam Hukuku I Prof. Dr. Vecdi Akyüz İslam Hukuku I Prof. Dr. Vecdi Akyüz (Ders Notları özeti)* Notlar da, hocanın beyanı doğrultusunda Hanefî mezhebi esas alınmış; gerekli görülen yerlerde diğer mezheblere atıf yapılmıştır. ŞAHIS HUKUKU

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ KONU: ESKİ TÜRKLERDE KALIN VE KALININ HUKUKİ DURUMU HAZIRLAYAN

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB İ Ç İ N D E K İ L E R Lügatler 5 Ön söz, 7 BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime Feraiz lstıhları.... - 9 Velânın mânası, kısımları, hukukî mahiyyeti 11-13 Hesap Istıhlaları 15 BİRİNCİ BAB İrsin Rüknü 17 Terike

Detaylı

Kadınların hacca gitmesi

Kadınların hacca gitmesi Kadınların hacca gitmesi Sual: Bazı kimseler, Şafii de kadınlar, başka kadınlarla hacca gidebildiği için Hanefi kadınlar da, yanında mahrem bir erkek olmadan, Şafii yi taklit ederek hacca gidebilir diyorlar.

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVLENDİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVLENDİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1-EVLENME YAŞI EN ERKEN KAÇTIR? Erkek ya da kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. 17 yaşını doldurmuş olanlar Anne baba izniyle evlenebilir. 16 yaşını doldurmuş olan erkek ve ya kadın mahkeme izni ile

Detaylı

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR. Stj. Av. Mehmet ÖCAL

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR. Stj. Av. Mehmet ÖCAL ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR Stj. Av. Mehmet ÖCAL BOŞANMA TANIM TANIM : Eşlerden birinin istemi üzerine, yargıcın bu istemi yerinde görerek, eşler arasındaki evlilik girmiş ilişkisine

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

1 - Soru: Miras malında erkek ile kadının (İslam hukukuna göre) müsavi olduğu hak var mıdır?

1 - Soru: Miras malında erkek ile kadının (İslam hukukuna göre) müsavi olduğu hak var mıdır? MİRAS-VASİYET-MİRAS TAKSİMİ 1 - Soru: Miras malında erkek ile kadının (İslam hukukuna göre) müsavi olduğu hak var mıdır? Cevap: İslam hukukunun hükümleri dikkate alındığında, erkek ile kadının mirasta

Detaylı

Soru 1719: Borcu ödemek için haram mal vermenin hükmü nedir? Cevap: Başkasının malını vermekle borç ödenmez ve bununla borçlunun sorumluluğu kalkmaz.

Soru 1719: Borcu ödemek için haram mal vermenin hükmü nedir? Cevap: Başkasının malını vermekle borç ödenmez ve bununla borçlunun sorumluluğu kalkmaz. Sorular ve Fetvalar / BORÇ BORÇ Soru 1716: Bir fabrika sahibi ham madde satın almak için benden borç olarak bir miktar para aldı. Bir süre sonra bu parayı bir miktar fazlasıyla bana geri ödedi. O bu fazlalığı

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

AİLE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR.indd 1

AİLE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR.indd 1 AİLE İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR.indd 1 23.07.2015 11:20:21 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI: 1096 HALK KİTAPLARI: 257 Yayın Yönetmeni Dr. Yüksel SALMAN Yayın Koordinatörü Yunus AKKAYA Proje Din

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU Yayınları No: 71 ISBN 975-19 - 0637-7

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU Yayınları No: 71 ISBN 975-19 - 0637-7 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU Yayınları No: 71 ISBN 975-19 - 0637-7 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ II ANKARA Aralık 1992 Proje ye Yayın Sorumlusu

Detaylı

Emzirenin sütünün, emenin midesine; az veya çok olarak varması hâlinde; }bu sebeple, nikahlanma haremliği meydana gelir. Hi-dâye'de de böyledir.

Emzirenin sütünün, emenin midesine; az veya çok olarak varması hâlinde; }bu sebeple, nikahlanma haremliği meydana gelir. Hi-dâye'de de böyledir. KİTÂBÜ R-REDÂ.. ( Süt Emme Kitabı) Redâ Süt Emme. Redâ'ın Sübûtu : KİTÂBÜ R-REDÂ ( Süt Emme Kitabı) Redâ [1] Süt Emme Emzirenin sütünün, emenin midesine; az veya çok olarak varması hâlinde; }bu sebeple,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ŞEYHÜ L-İSLÂM MİNKARÎ-ZÂDE YAHYA EFENDİ NİN NİKÂH AKDİ/EVLİLİK İLE İLGİLİ FETVÂLARI BÜNYAMİN KARADÖL YÜKSEK LİSANS

Detaylı

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ. Toplumda yaygın kullanılan ve aslında içinde pek çok yanılsamayı barındıran kavramlardan biri de evlilik sözleşmeleri

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ. Toplumda yaygın kullanılan ve aslında içinde pek çok yanılsamayı barındıran kavramlardan biri de evlilik sözleşmeleri Av. Afet Gülen KÖSE 1 EVLİLİK SÖZLEŞMESİ Toplumda yaygın kullanılan ve aslında içinde pek çok yanılsamayı barındıran kavramlardan biri de evlilik sözleşmeleri Evlilik sözleşmeleri önemli bir kesim tarafından

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET i T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (İSLAM HUKUKU) ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUKU AÇISINDAN NİKÂHTA VELÂYET AYSU SENA YILDIZ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLÜMAN KOCA İLE KİTABİ EŞ ARASINDAKİ SORUMLULUKLAR

İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLÜMAN KOCA İLE KİTABİ EŞ ARASINDAKİ SORUMLULUKLAR İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 26, 2015, s. 213-228. İSLAM HUKUKUNA GÖRE MÜSLÜMAN KOCA İLE KİTABİ EŞ ARASINDAKİ SORUMLULUKLAR Dr. Hasan ÖZER* Özet: Aile toplumun temel taşıdır. Erkek ve kadının

Detaylı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Kadın - Erkek Algısı I (Gelenekten ve Yanlış Din Algısından Kaynaklı) Kadın, erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kadın erkeğin hizmetine verilmiştir. Erkek,

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf

Detaylı

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf 2 Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146)

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadın konusuna baktığımızda

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.5 08/09/2011 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 4 TABLO LİSTESİ... 5 1 KAPSAM... 6 1.1 Dokümana Genel Bakış... 6 1.2 Şekillerin Anlamları, Kısaltmalar... 6 1.2.1 Şekillerin Anlamları...

Detaylı

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum evlilik ayrılma arabuluculuk yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması hamilelik doğum boşanma Aile Biz birlikte yaşıyoruz ama evlenmek istemiyoruz. Bu mümkün müdür? Evet. Belçika da, birçok çift

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Batı İnsan Hakları Örgütleri ve Onların Hükümlerine Başvurmanın Hükmü كمة حول منظمات حقوق الا سان الغر ية وح م تلحا م يلها ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi İSLAMDA EVLİLİK ve AİLE HUKUKU و م ن اي ات ه ا ن خ ل ق ل ك م م ن ا ن ف س ك م ا ز و اج ا ل ت س ك ن وا ا ل ي ه ا و ج ع ل ب ي ن ك م م و دة و ر ح م ة ا ن فى ذل ك لاي ات ل ق و م ي ت ف كر ون İçinizden kendileri

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2013/18-1755 Karar Numarası: 2015/1039 Karar Tarihi: 13.03.2015

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2013/18-1755 Karar Numarası: 2015/1039 Karar Tarihi: 13.03.2015 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2013/18-1755 Karar Numarası: 2015/1039 Karar Tarihi: 13.03.2015 SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI ÇOCUK REŞİT OLUNCAYA KADAR VEYA BABA SOYADINI DEĞİŞTİRMEDİKÇE SOYADI

Detaylı

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Tamamlanma Süresi (En BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Adı Geç) Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle 1- Var ise

Detaylı

Mikat yerini geçtikten sonra ihrama girmenin hükmü

Mikat yerini geçtikten sonra ihrama girmenin hükmü Mikat yerini geçtikten sonra ihrama girmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Abdulaziz b. Baz Muhammed b. Salih el-useymîn 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 م الا حرام بعد جتاوز

Detaylı

Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences)

Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences) Delilleriyle Şafii İlmihali (Shafii Catechism with Evidences) Alaaddin GÜNEŞ Seyda Yayınları, Diyarbakır, 2014, 740s. Tanıtan: Fatih KARATAŞ* Dinî görevler denince başta iman etmek, sonra imanın gereği

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

Ev1ilik Dışı Çocuklara İlişkin Yasayı Birleştiren ve Değiştiren Yasa 15/55 22 Nisan 1955. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Kuralları

Ev1ilik Dışı Çocuklara İlişkin Yasayı Birleştiren ve Değiştiren Yasa 15/55 22 Nisan 1955. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Kuralları BÖLÜM 278 EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR YASASI (Türk Cemaat Meclisinin 4/1966 Sayılı Yasasıyla değiştirilmiş şekliyle) Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11

Detaylı

Hayatın en heyecanlı "Evet"ini söylemek için yapılması gerekenler...

Hayatın en heyecanlı Evetini söylemek için yapılması gerekenler... On5yirmi5.com Nikah İşlemleri Hayatın en heyecanlı "Evet"ini söylemek için yapılması gerekenler... Yayın Tarihi : 14 Temmuz 2009 Salı (oluşturma : 10/2/2015) Evlilik tek tarafın beyanıyla yapılamayacağı

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; doğumla Türk vatandaşı olup da

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Klasik Dönem Osmanlı Aile Hukukunda Kadının Konumu

Klasik Dönem Osmanlı Aile Hukukunda Kadının Konumu Position of Women in Ottoman Family Law of the Classical Period Esra Yakut* Özet Osmanlı Devleti nde, özel hukuk alanında, İslam hukuku hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalındı. Bu çerçevede kadının aile

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

RESMİ MAKAM TARAFINDAN DOLDURULACAK. 1. Yeni pasaport isdarı için yukarıda adı geçenin müracaatı alınmış olup, bilgilerinize sunulmaktadır.

RESMİ MAKAM TARAFINDAN DOLDURULACAK. 1. Yeni pasaport isdarı için yukarıda adı geçenin müracaatı alınmış olup, bilgilerinize sunulmaktadır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Form P-1) MUHACERET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PASAPORT TALEP FORMU KISIM I Bu forma 18 yaşından büyük olan dilekçe sahipleri ve çocukları adına yapılacak dilekçeler

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

KATILIM BANKALARI Tespitler, Tenkitler, Teklifler

KATILIM BANKALARI Tespitler, Tenkitler, Teklifler KATILIM BANKALARI Tespitler, Tenkitler, Teklifler Tespitler Modern dünyada ekonomi, hayatın neredeyse tamamını oluşturuyor ve bir araç değil asıl amaç olarak görülüyor. İslam da ise ekonominin, iyi bir

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

FIKHA GÖRE NİKÂH SÖZLEŞMESİNDE VELİNİN YERİ

FIKHA GÖRE NİKÂH SÖZLEŞMESİNDE VELİNİN YERİ FIKHA GÖRE NİKÂH SÖZLEŞMESİNDE VELİNİN YERİ Doç. Dr. Abdulaziz BAYINDIR* ÖZET Kur'an'a göre nikâhın, marufa uygunluk açısından denetlenmesi gerekir. Maruf; güzeüiği akıl veya din yoluyla anlaşılan şeydir.

Detaylı

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvurularının

Detaylı