10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu ELEKTRİK ENERJİSİ VE ELEKTRİKSEL GÜÇ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu ELEKTRİK ENERJİSİ VE ELEKTRİKSEL GÜÇ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 10. SINIF ONU NTII. ÜNİTE: EETİ E NYETİZ. onu EETİ ENEJİSİ E EETİSE GÜÇ ETİNİ ve TEST ÇÖZÜEİ

2 Ünte Elektrk ve anyetzma. Ünte. onu (Elektrk Enerjs ve Elektrksel Güç) nın Çözümler 1. Noktalama sstemyle Şekl I dek devrey Şekl II dek gb çzeblrz. Ω volt Ω Şekl I Ω top Ω Ω Ω Ω Şekl II Şekl II den de görüleceğ gb eş değer drenç 6 Ω dur. u nedenle ana kol akımı; top = 6 = bulunur. Şekl I e dkkat ettğmzde voltmetrenn - arasına bağlı olduğunu görürüz. r başka fadeyle voltmetre - arasının potansyel farkını ölçecek bçmde bağlanmıştır. uradan; =. = 16 volt bulunur. Nhat lgn Yayıncılık drencnn gücü 9 watt olduğuna göre; P = 6 volt Ω =1Ω 6 volt 9 = 1 & = bulunur. a. na kol akımı olduğundan 1 = 1 bulunur. b. - 1 = 1-1 = = 7 volt bulunur.. a. nahtar açık durumda ken anahtarın bulunduğu kol üzernden akım geçmez. nahtar açık durumdayken devremz Şekl I dek gb çzeblrz. 6Ω 1 1 6Ω 1 volt fekl I. 1 1 = 6 volt 1 = 6 volt eş 1 = 1 1 = 1 1 = Şekl I de voltmetre 6 6 = 1 Ω luk drencn gerlmn ölçer. 1 = 1. 1 = 1 volt 1 = 6 volt 1 = 6 volt b. nahtar kapatıldığında kısa devreden dolayı drençlerden br devreden çıkar. 6Ω 6Ω - noktaları arasındak üç üreteç özdeş ve parelel bağlıdır. = 1 = 6 volt Şmd soruda verlen şekl, aşağıdak gb bastleştrerek yenden çzelm. 1 volt 1 = 6 = =. 6 =. 6 = 1 volt bulunur. fekl II

3 EETİ ENEJİSİ E EETİSE GÜÇ. parlaklık 0 1 ampul sayısı Sırasıyla ve anahtarları kapatıldığında devreye gren yen lamba öteklere paralel bağlı durumdadır. Her br lambaya düşen gerlm değşmeyeceğ çn parlaklık değşmez. 6. Tükenme sürelern karşılaştırmak çn her br üreteçten geçen akımı bulmamız gerekr. fekl I / fekl II / fekl III Hem Şekl I, hem de Şekl II dek üreteçlerden akımı geçer. Şekl III tek üreteçlerden se akım 5. C C paralel = Nhat lgn Yayıncılık geçer. Üreteçlern tükenme süres akımla ters orantılı olduğundan t > t 1 = t dr. fekl I fekl II C ser = Şekl III lambasının bulunduğu devrede noktalama sstemyle eş değer gerlmn olduğu bulunur. lambasının bulunduğu devrede üç üreteç de paralel bağlı olup eş değer gerlm dr. lambasının bulunduğu devrede k üreteç ser bağlı, üçüncüsü onlara ters bağlı olduğundan eş değer gerlm dr. u nedenle lambaların parlaklıkları arasında > = lşks vardır. 7. Z Soruda verlen devreye şekldek gb harf verelm. Harflendrme yaptığımızda lambasının k ucunun aynı noktaya bağlı olduğunu görürüz. u nedenle lambası ışık vermez. Y ve Z lambaları se brbrne paralel bağlı olup eşt şddette ışık verr. Y

4 Ünte Elektrk ve anyetzma 8. 1 ve anahtarları kapatıldığında, 1 anahtarının olduğu kolda drenç olmadığından (kısa devre), üreteçten çeklen akım bu koldan geçer. kım drençsz yolu terch ettğnden, P ve lambalarına uğramadan ve lambalarının bulunduğu kollardan geçer. u nedenle yalnız ve lambaları ışık verr. 10. özdeş, özdeş olmak zorunda değldr. 11. ser 1. süre 9. erlen devrede anahtarın açık ya da kapalı olması lambalardan geçen akımı değştrmez. u nedenle hçbr lambanın ışık şddet değşmez ambaların ışık vereblmes çn, en az üreteçlern brnden beslenmes gerekr. ve anahtarlarının açık, ve N anahtarlarının kapalı olması durumunda üreteçten çıkan akım her k lambadan da geçer. O hâlde ve N anahtarları brlkte kapatılırsa lambaların her ks de ışık verr. N Nhat lgn Yayıncılık akım şddet. toplamı. zıt., 5. gerlm, 6. 1 anahtarının 7. ve Y anahtarları brlkte 8. değşmez 9. yapısına, akım şddetne nn Cevapları 1. Y. D. Y. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D C nn Cevapları

5 EETİ ENEJİSİ E EETİSE GÜÇ 5 Test 1 n Çözümler 1. Devreden geçen akım şddetn veren bağıntı q = d. uradan; t q =. t q = 1,8. 5 = 6, C bulunur. 1 ey 1, C ederse, x ey 6, C eder. 6, 19 x = =. 10 elektron bulunur , Cevap D dr. Şekl I de eş değer gerlm, eş değer drenç dr. u devrenn ana kolundan geçen 1 akımı; 1 = dr. Şekl II de eş değer gerlm olup bu devrede drençler brbrne paralel bağlıdır. Her br drence düşen gerlm kadardır. akımı; = dr. Şekl III de eş değer drenç olduğundan; = dr. una göre, = > 1 bulunur. Cevap dr.. 1 drencnn bulunduğu devrede k üreteç ters bağlıdır. Gerye br üreteç kalır ve 1 drencnden akım geçer. drencnn bulunduğu devrede paralel k üretecn gerlm br ters üretecnkne eşttr. u bağlı da dğer üretece ters bağlı olduğundan devrenn eş değer gerlm sıfırdır ve drencnden akım geçmez. paralel bağlı drencnn bulunduğu devrede k üreteç ters bağlıdır. u nedenle drencnden akım geçmez. Cevap dır. Nhat lgn Yayıncılık. 1 ampermetresnn bulunduğu devrede k üreteç ters bağlı olduğundan bunlar brbrn sıfırlar. Gerye k paralel üreteç kalır. u ksnn eş değer gerlm yne br tanesne eşt olduğundan 1 = olur. ampermetresnn olduğu devrede eş değer gerlm olduğundan = olur. ampermetresnn olduğu devrede k üreteç brbrne paralel bağlı olduğundan eş değer gerlm olur ve = dr. kımlarının büyüklük lşks > 1 = şeklnde olur. Cevap E dr.. eş = eş = 5. - noktaları arasında bulunan üç kolun her brndek üreteçler, kollarda ser bağlıdır. unlar da kend aralarında paralel bağlıdır. 7 1 Şekl I Şekl II 7 = efl = 7 eş = 7 Şekl III - arasında bulunan k üreteç ters bağlı olduğundan = 9 9 = 0 olur. Devremz yenden çzelm.

6 6 Ünte Elektrk ve anyetzma 1 Ω Devreden; top 7 top = 9 = 6 Ω 1 =, = 1 bulunur. efl = 7 7 Ω Cevap C dr. 8. Her k durumda da aynı gerlm söz konusu olduğuna göre güçler karşılaştırmak çn sadece akımlara bakmak yeterl olacaktır (P =. ). Paralel bağlı drençlern güçler eşt olduğuna göre 1 ve drençler eşt demektr. Her brnn drencne dersek paralel bağlıyken eş değer drenç, ser bağlıyken olacağından ser durumdak eş değer drenç, paralel durumdaknn katı olur. Gerlmler aynı olduğundan ser durumdak toplam akım da paralel durumdaknn 1 ü olacaktır. O hâlde ser durumda harcanan toplam güç, paralel durumda harcanan toplam gücün 1 ü olacaktır. Paralel durumda harcanan toplam güç 0000= 00 watt d. Ser durumda se, 00 = 100 watt güç harcanır. Cevap dır. 6. Ser bağlı drençlerden aynı akım geçer. P =. bağıntısına dkkat edlrse, gücün le doğru orantılı olduğu görülür. P1 1 1 = se = P 1 olur. u nedenle drenc Ω luk 1 drencnn dört katı olup, 16 Ω dur. Cevap D dr. 7. İlk devrede eş değer gerlm, eş değer drenç olur. u devrenn akımı 1 = = olsun. Her k üreteçten de akımı geçer. İknc devrede eş değer gerlm, eş değer drenç dr. u devrenn akımı = = olur. Üreteçler paralel olduğundan her brsnden kadar akım geçer. Üçüncü devrede = = olur. ambaların ışık verme süres aynı zamanda üreteçlern tükenme sürelerne eşttr. Üreteçlern tükenme süreler üreteçlerden geçen akımla ters orantılıdır. u nedenle t > t = t dr. Cevap dr. Nhat lgn Yayıncılık 9. Isıtıcıların drençler eşt olduğundan nın drenc se ve n eş değer drenc olur. kabında W kadar ısı enerjs yayıldığı anda ve kaplarında toplam W kadar ısı enerjs yayılır. u nedenle W ve kaplarının her brnde kadar ısı enerjs açığa çıkar. kabındak suyun sıcaklığı = 8 C artar. Eğer kabındak suyun kütles de m olsaydı bunun sıcaklığı da 8 C artardı. ncak kabındak suyun ütles teknn katı olduğundan, sıcaklığı C artar. Cevap C dr. 10. erlen elektrk devresn aşağıdak gb çzeblrz. drencnden akımı geçerse drencnden, drencnden de akımı geçer. 6 9

7 EETİ ENEJİSİ E EETİSE GÜÇ Drençlern elektrksel gücü; P = (). = 9 P =. 9 = 9 P =. 6 = 6 una göre, P = P > P Cevap E dr. eş = eş = eş = 1. P 1 =. 1 =. 1 & 1 = 8Ω ve drençler paralel bağlı olduğundan gerlmeler eşt olur. P P =. bağıntısından = olur. = 16 = - = = - = bulunur. P =. 16 = ( ). 6Ω & = P =. = ( ). 18Ω & = Şekl I de üreteçler paralel bağlı olduğundan eş değer gerlm eş = dr. u devreden geçen akımı; = dr. Şekl II de her üç üreteç brbrne ser bağlı olduğundan bu devredek eş değer gerlm eş = olup; = bulunur. Şekl III te üreteçlerden br ters bağlı olduğundan eş değer gerlm eş = = dr. u devreden geçen akımı; = dr. una göre, > = bulunur = 0Ω = volt 500 volt 100 volt Cevap dr. Şeklde gösterldğ gb, 1 drenc 00 volt, drenc se 100 volt gerlm çeker. u durumda = 10Ω olur. P =. = = 1000 watt Cevap C dr. Nhat lgn Yayıncılık O hâlde > > 1 dr. Cevap D dr. 1. 1, ve anahtarları 1 = açık ken devre Şekl I dek gbdr. u durumda devreden geçen akım; 1 = = olsun. Yalnız 1 anahtarı kapatılırsa brbr- / Şekl I ne parelel bağlı k üreteç devrey beslemeye / başlar. Eş değer gerlm = değşmez, ancak her br üreteçten çeklen akım Şekl II olur. r başka fadeyle, üretecnn tükenme süres uzar. Yalnız anahtarı kapatılırsa Şekl III tek durum oluşur. Devrenn eşdeğer drenc olur. üretec bu durumda daha büyük akım üretr ve tükenme süres kısalır.

8 8 Ünte Elektrk ve anyetzma = Test nn Çözümler Şekl III 1. İlk durumda pln gerlm lambalar arasında bölüşülmektedr. nahtar kapatılınca kısa devreden dolayı lambası söner. Pln gerlm yalnız lambası tarafından kullanılacağı çn nn parlaklığı artar. Cevap D dr. Yalnız anahtarı kapatılırsa kısa devreden dolayı yalnız lambası ışık verr. Drenç olacağından devre akımı artar ve üretec daha kısa sürede tükenr. Cevap dır.. Her br pln gerlmn 1,5 volt alırsak her devrenn toplam gerlm volt olur. u durumda ampulüne 1 volt kadar gerlm düşer. İknc devrede lambalar paralel olduğu çn her br lambaya volt gerlm düşer. Üçüncü devrede lambasına volt dğer lambaya 1 er volt gerlm düşer. Cevap E dr. 15. Yalnız anahtarı kapatıldığında üç üreteç çalışmaya başlar. ncak k tanes ters bağlı olduğundan brbrn götürür. Gerye yalnızca br üretecn gerlm kalır ve eş değer gerlm olur. Nhat lgn Yayıncılık. Parlaklık lamba sayısı grafğne göre, lamba sayısı arttıkça parlaklık sabt kalmıştır. unun böyle olablmes çn sürekl devreye paralel lambalar eklenmeldr. Yalnız anahtarı kapatıldığında lambasını besleyen eş değer gerlm olur. Paralel lamba sayısı arttığında her br lambaya düşen gerlm değşmez. Çünkü lambaların parlaklığı gerlme bağlıdır. Cevap D dr. Yalnız anahtarı kapatıldığında üç tane ser üreteç, lambasını besler ve eş değer gerlm olur. ambaların parlaklıkları arasında I > I > I lşks vardır. Yalnız C dr.. Her k üreteçten çıkan akımlar lambasından geçtğ çn lambası dğerlernden daha parlak ışık verr. Cevap C dr.

9 EETİ ENEJİSİ E EETİSE GÜÇ 9 5. N Üretecn olan gerlm hem Şekl I dek hem de Şekl II dek lambalara dağıtıldığında ve lambalarının gerlmnn eşt olduğu görülür. Cevap D dr. S N 7. ambaların ışık vereblmes çn, en az üreteçlern brnden beslenmes gerekr. ve anahtarlarının açık, ve N anahtarlarının kapalı olması gerekr. Üreteçten çıkan akım her k lambadan geçtğ çn lambalar ışık vermektedr. O hâlde ve N anahtarları brlkte kapatılırsa lambaların ks de ışık verr. Cevap D dr. S anahtarı açıkken devre Şekl I dek gbdr. u durumda ve N lambalarına düşen gerlm olur. nahtar kapatıldığında devre Şekl II dek gbdr. u durumda ve N lambalarına düşen gerlm sırasıyla, olur. ambaların parlaklığı gerlmle doğru orantılı olduğundan nnk azalır, N nnk artar. Nhat lgn Yayıncılık 8. Y C Z T 6. Cevap D dr. Harflendrme yapıldığında Z ve T lambalarının ks de -C noktaları arasında kalmaktadır. r başka fadeyle, Z ve T lambaları brbrne paraleldr. Paralel lambaların gerlmler dolayısıyla parlaklıkları eşt olur. Cevap dr. 9. Özdeş lambaların parlaklığını karşılaştırırken her brnn gerlmne bakmak gerekr. Gerlm eşt olan lambaların parlaklıkları da eşttr. nahtarın açık olduğu kollardan akım geçmeyeceğ çn o kolu şekl üzernde çzmemze gerek yoktur.

10 10 Ünte Elektrk ve anyetzma / / / / / 1 / anahtarı kapatıldığında üreteçlerden br kısa devre olduğundan lambasının gerlm olur. Cevap C dr. Gerlmler karşılaştırıldığında lambasının parlaklığı çn Ι 1 = Ι > Ι olduğu görülür. Cevap C dr. 10. Devredek anahtarlar kapatılırsa kısa devre olan lamba olmayacaktır. u nedenle lambaların üçü de ışık vermey sürdürür. 11. Cevap dır. Nhat lgn Yayıncılık 1. Her k şeklde ve lambaları eşt gerlm almaktadır. Şekl II de lambası ötek k lambaya ser bağlı olup, devreden daha fazla gerlm alır. Cevap dr. 1., C ve E seçeneklernde kısa devre olduğundan akım lambadan geçmyor. D seçeneğndek üreteçler ters bağlı olduğundan toplam gerlm sıfırdır. seçeneğndek k üreteç brbrne paralel bağlıdır ve bu devredek lamba ışık verr. Cevap dr. Her k anahtar brden açık ken devre Şekl I dek gbdr. u durumda lambasının gerlm olur. 1 Yalnız 1 anahtarı kapatıldığında devre Şekl II dek gb olur. lambasının potansyel bu durumda da dr. 1. ambaların parlaklığı gerlmle doğru orantılı olup; P > P > P dr. / / Cevap dır.

11 EETİ ENEJİSİ E EETİSE GÜÇ Pller brbrne ser bağlanınca devrenn potansyel farkı artar. Pller brbrne paralel bağlanınca potansyel farkı değşmez ancak bataryanın ömrü uzar. Özdeş lambaların parlaklığı potansyel farkıyla karşılaştırılır. Soruda verlen beş devreden seçeneğndek üreteçlern tamamı brbrne paralel bağlıdır. u üreteçlere yen lave edlecek üreteçler bataryanın ömrünü uzatır ancak potansyel farkını artırmaz. Cevap dır 16. Özdeş üreteçlerden hangsnn üzernden daha az akım geçyorsa o üretecn ömrü daha uzun olur. u nedenle paralel bağlı üreteçlern ömürler daha uzundur. Cevap dır. Test ün Çözümler 1. Devrenn bastleştrl- 0 mş hâl şekldek gbdr. 0 voltluk potansyel Ω farkı 1, ve ohmluk üç ser drenç- 1Ω le doğru orantılı paylaşıldığında Ω 10 volt luk drence 10 volt düşer. u nedenle voltmetre 10 volt gösterr. Cevap C dır. Ω Ω Nhat lgn Yayıncılık. Her k anahtar açık ken devrenn çalışan kısımları Şekl I dek gbdr. u durumda; 1 = = olur. Şekl I 1 Şekl II nahtarlar kapatıldığın- da devrenn eş değer Şekl II dek gbdr. İç drençler önemsz üreteçler paralel olduğundan eş değer gerlm br tanesne eşttr. Şekl III ten; = = bulunur. eş = 1 eş = Şekl III Cevap C dr.

12 1 Ünte Elektrk ve anyetzma. efl = efl = efl = Sorudak şekllern eş değerler yukarıdak gbdr. ambaların parlaklığı uçlarındak gerlmle doğru orantılıdır. ve lambalarının gerlm, nnk olduğundan, > = dr. Cevap C dr.. Her k drençten aynı akım geçer S anahtarının ucu 1 noktasına değdğnde devre Şekl I dek gbdr. Şekl I dek devrede lambasına kadar gerlm düşer. Şekl II de kadar ve Şekl III te se kadar gerlm düşer. nahtarların 1, ve. konumunda lambasının ışık şddetler arasındak lşk I > I > I 1 olur. / 1 Şekl I Şekl II / 1 = 5 volt P1 = = 5. = = = = = = = 10 = 50 volt bulunur. Cevap dır. Nhat lgn Yayıncılık 7. Şekl III Z Y Cevap dr. 5. lambasının bulunduğu dev- rede üç adet brbrne paralel üreteç olduğundan; / = / alınırsa her br üreteçten / akımı geçer. lambasının bulunduğu dev- rede brbrne ser üç üreteç olduğundan; = devreden akımı geçer. u devredek batarya en kısa ömürlü olur. lambasının bulunduğu devreden; = akımı geçer. u nedenle bataryaların tükenme süreler arasında t > t > t lşks vardır. Cevap dr. ambaların drençler eşt olduğundan üst koldan akımı geçerse alt koldan akımı geçer. P = = P se P Z = (). = = P olur. Cevap C dr. 8. Paralel kolların her brnn potansyel farkı 6 volt olur. 6 volt P =. bağıntısından; 1 6 = 6. 1 & 1 = 6 volt = 6. & = 6 volt 1 1 = 6. & = 6 volt top = top = = bulunur. 6 ( ) ( ) ( ) Cevap E dr. 1

13 EETİ ENEJİSİ E EETİSE GÜÇ 1 9. N Şekldek verlere göre N N arasındak gerlm olur. 1. I. 1 anahtarı kapatıldığında kısa devre olacağından lambasının parlaklığı artmaz. I. blg yanlıştır. II. anahtarı kapatıldığında kısa devre olacağından ve lambaları söner. u nedenle II. blg de yanlıştır. III. eostanın sürgüsü ok yönünde çekldğnde lambasına düşen potansyel farkı artar ve daha parlak ışık vermeye başlar. III. blg doğrudur. Cevap dr. Cevap C dr. 10. S anahtarı kapatıldığında bataryaya paralel olarak br üreteç daha devreye grer. Eş değer gerlm ve ana kol akımı değşmeyeceğ çn lambanın parlaklığı değşmez. ncak üreteçlerden her brnn vereceğ akım azalır. Cevap D dr. 11. anahtarı açık, 1 anah- tarı kapalı ken devremz Şekl I dek gbdr. 1 1 anahtarı açılıp anahtarı kapatıldığında devremz 1 Şekl II dek gb olup lk üretece ser bağlı Şekl I br üreteç daha devreye 1 grer. Şekl I de brbrne ser bağlı k lambanın eş değer drenc olur. u devredek 1 akımı; 1 Şekl II olsun. Şekl II de yalnızca lambası olduğundan eş değer drenç, eş değer gerlm 1 = olur. bulunur. kım lk durumdaknn katı olacağı çn lambasının parlaklığı artar, ışık verme süres se azalır. İknc durumda lambası söner. Cevap C dr. Nhat lgn Yayıncılık 1. Devrenn şlevn yapablmes çn paralel bağlı Y ve Z üreteçler özdeş olmalıdır. üretec dğer tüm üreteçlerle ters bağlı durumda olduğundan n gerlm dğerlernn toplamına eşttr. 1. 1Ω Ω eş = volt Şekl I 6 1 1Ω Ω 5 Y Ω Z Cevap E dr. eş = volt 6Ω 1Ω Şekl II Ω Şekl II dek devrede eş değer drenç Ω olur. top = eş eş top = 6 = Toplam akım Şekl I üzernde dağıtıldığında 1 = 5, = bulunur. Cevap D dır. top

14 1 Ünte Elektrk ve anyetzma 15. nahtar açık ken devrenn eş değer drenc, 1 = =, anahtar kapatıldığında, = = olur. Her k durumda devreden geçen akımlar; 1 1 = = 1 = = olur. ynı sürede 1 ve üzernde açığa çıkan ısı enerjler; 1 1 W1 = t =.. t = t W =.. t =.. t = t olur. Sıcaklık artışı, verlen ısıyla orantılı olduğundan, ısı katına çıkınca sıcaklık artışı da D T olur. Cevap dır. 17. Şekl I Y anahtarı açık ken Z ütüsünden akım geçmez. u durumda ve Y lambaları Şekl I dek gb brbrne ser bağlı olup hep brne düşen gerlm dr. anahtarı kapatıldığı Z ütüsü le lambası brbrne paralel bağlanır. u k elemanın eş değer drenc olur. Z = Ω = Ω Ω Nhat lgn Yayıncılık Şekl II Y top = Ω = 1Ω 1Ω eş = 1 volt 1 Şekl II de lambasının gerlm, Y lambasının gerlm olur. u durumda lambasının parlaklığı azalır, Y nnk artar. Cevap C dr. Şekldek gb br devrede 1. =. se vston köprüsü oluşur ve ortadak 5 drencnden akım geçmez. u durumda devrenn eş değer drenc şekldek gb Ω dur. na kol akımı; 1 top = 6 = 1 = bulunur. Cevap dr.

Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç Testlerinin Çözümleri

Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç Testlerinin Çözümleri Elektrk Akımı, Potansyel Fark ve Drenç Testlernn Çözümler 1 Test 1 n Çözümü. 1. Soruda verlen akım-potansyel farkı grafğnn eğmnn ters drenc verr. 8 X 5 8 8 Z Ohm kanunu bağıntısıyla verlr. Bu bağın- k

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2. Konu ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARK VE DİRENÇ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2. Konu ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARK VE DİRENÇ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF ONU NTII. ÜNİTE: EETİ E NYETİZ. onu EETİ II, POTNSİYE F E DİENÇ ETİNİ ve TEST ÇÖZÜEİ Ünte Elektrk ve anyetzma 1.. Ünte. onu (Elektrk kımı) nın Çözümler ampul 3. Şekl yenden aşağıdak gb çzeblrz.

Detaylı

Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç Testlerinin Çözümleri

Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç Testlerinin Çözümleri Elektrk Enerjs ve Elektrksel Güç Testlernn Çözümler Test 1 n Çözümü 1. Her brnn gerlm 1,5 volt olan 4 tane pl brbrne ser bağlı olduğundan devrenn toplam gerlm 6 volt olur. est S, uzunluğu / olan demr çubuğun

Detaylı

Elektrik Akımı Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 3. 4 Ω. 1. Kolay çözüm için şekli yeniden çizip harflendirelim.

Elektrik Akımı Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 3. 4 Ω. 1. Kolay çözüm için şekli yeniden çizip harflendirelim. Elektrk kımı Test Çözümler Test 'n Çözümler. 4 Ω voltmetre. olay çözüm çn şekl yenden çzp harflendrelm. 0 Ω Ω Ω 5 Ω Ω oltmetrenn ç drenc sonsuz büyük kabul edlr. u nedenle voltmetrenn bulunduğu koldan

Detaylı

TEST - 1 ELEKTR K AKIMI. ε X = 2V. ε Y = 4V. K anahtar kapal iken: 4R R. i = R R CEVAP B. = 4 Ω dur. R x. I. yarg do rudur.

TEST - 1 ELEKTR K AKIMI. ε X = 2V. ε Y = 4V. K anahtar kapal iken: 4R R. i = R R CEVAP B. = 4 Ω dur. R x. I. yarg do rudur. EET M TEST - 1 1. 6 1 x Ω dur. 1 1 X anahtar kapal ken: Σ 8. 8. 1 CEP B. yarg do rudur.. 8 voltu gösterr.. yarg yanl flt r. mpermetre 1 amper gösterr.. yarg do rudur. CEP C. X + X 1 1Ω Y Y P. M N P ESEN

Detaylı

ELEKTRİK AKIMI. K-L noktaları arasındaki eşdeğer direnç, = = 3X olur. K-L noktaları arasındaki eşdeğer direnç, = = 4X olur.

ELEKTRİK AKIMI. K-L noktaları arasındaki eşdeğer direnç, = = 3X olur. K-L noktaları arasındaki eşdeğer direnç, = = 4X olur. . BÖÜ EETİ II IŞTI ÇÖZÜE EETİ II. k sa devre X - noktaları arasındak eşdeğer drenç, - noktaları arasındak eşdeğer drenç, 4 - noktaları arasındak eşdeğer drenç, - noktaları arasındak üç drençte paralel

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

ELEKTR K AKIMI BÖLÜM 19

ELEKTR K AKIMI BÖLÜM 19 EET II BÖÜ 9 ODE SOU DE SOUIN ÇÖZÜE ODE SOU DE SOUIN ÇÖZÜE. letken tel Teln kestnden geçen yük mktarı; q N elektron.q elektron T. - gra fğ nn eğ m y ve rr. T Bu na gö re;. ara lık ta, sa bt. ara lık ta,

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1 . BÖÜ EETİ DEEEİ IŞTI ÇÖZÜE EETİ DEEEİ. 8 r0 8 r0 8 r0 40 40 40 4 Devreden geçen akım, 8+ 8+ 8 4 + + 4 8 ampermetres, ampermetres se gösterr. Devreden geçen akım, 40 + 40 40 40 4 + + + + + 0 ampermetres

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI

10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI 10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI KONULAR 1. SERİ DEVRE ÖZELLİKLERİ 2. SERİ BAĞLAMA, KİRŞOFUN GERİLİMLER KANUNU 3. PARALEL DEVRE ÖZELLİKLERİ 4. PARALEL BAĞLAMA, KİRŞOF UN AKIMLAR KANUNU

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu TAP Fzk Olmpyat Okulu Eylül Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsslav Dmtrov Konu: Elektrk Devrelernde İndüktans Soru. Şekldek gösterlen devrede lk anda K ve K anahtarları açıktır. K anahtarı kapatılıyor ve kondansatörün

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKLENME ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKLENME ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. IIF OU AATIMI 2. ÜİTE: EETRİ VE MAYETİZMA 5. onu EETROMAYETİ İDÜEME ETİİ VE TET ÇÖZÜMERİ 2 5 Elektromanyetk İndüklenme 2. Ünte 5. onu (Elektromanyetk İndüklenme) A nın Çözümler 1. İster manyetk alan

Detaylı

1. Bir demir çubuğun geçici olarak mıknatıslanabilmesi için I, II ve III işlemleri tek başına yapılmalıdır. CEVAP E

1. Bir demir çubuğun geçici olarak mıknatıslanabilmesi için I, II ve III işlemleri tek başına yapılmalıdır. CEVAP E 5. BÖÜ ATA VE AYETİ AA TET ÇÖZÜE ATA VE AYETİ AA. Br emr çubuğun geçc olarak mıknatıslanablmes çn, ve şlemler tek başına yapılmalıır. CEVAP E. X Y ekl- 4. İk mıknatısın brbrne uygulaığı kuvvet,. ıknatıslar

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2)

A A A FEN BİLİMLERİ SINAVI FİZİK TESTİ 1 FİZ (LYS2) DİAT! SORU İTAÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OARA CEVA ÂĞIDINIZA İŞARETEMEİ UNUTMAINIZ. FEN BİİMERİ SINAVI FİZİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fzk Test çn ayrılan kısına şaretleynz.

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N 3 Manyetzma Test Çözümler 1 Test 1'n Çözümler 3. 1 2 3 4 5 6 1. X Şekl I M 1 2 Y 3 4 Mıknatıs kutupları Şekl I dek gb se 4 ve 5 numaralı kutuplar zıt şaretl olur. Manyetk alan çzgler kutup şddet le doğru

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ IATIA VE AETİ AA ODE OU - DEİ OUAI ÇÖZÜEİ 4 Demr tozlarını bakıran ayırt etmek çn br mıknatısa htyaç varır ıknatıs emr tozlarını çekerek bakıran ayırablr Pusula yön taynne kullanılır Bakırın ve emrn

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 ÖÜ EEREİ İDÜSİ DE SRU - DEİ SRURI ÇÖZÜERİ anyetk akı değşm DU = U U = 0 Wb/m olur 40cm 50cm - uçlarında oluşan ndüksyon emk sı f D DU t ( ) = 4V olur 05 Çerçevenn alanı = ab = 4050 = 000 cm = 0 m olur

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Eylül Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsslav Dmtrov) Konu: Elektrk Devrelernde İndüktans Soru. Şekldek gösterlen devrede lk anda K ve K anahtarları açıktır. K anahtarı kapatılıyor ve kondansatörün gerlm U ε/

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

A. Sürüklenme hızı artar. B. Sürüklenme hızı azalır. C. Sürüklenme hızı değişmez. D. Yeterli bilgi yok.

A. Sürüklenme hızı artar. B. Sürüklenme hızı azalır. C. Sürüklenme hızı değişmez. D. Yeterli bilgi yok. Q25.1 Farklı yarıçapta iki bakır tel uç uca bağlanıyor ve akım bu tellerden geçiriliyor; Elektronlar büyük yarıçaplı telden küçük yarıçaplı tele geçerken sürüklenme hızı ne olur. A. Sürüklenme hızı artar.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME LNI : FZKSEL OLYL ÜNTE 3 : YŞMIMIZDK ELEKTK (MEB) C SE E PLEL BĞLM (5 ST) 1 Dirençlerin Bağlanması 2 Özdeş mpullerin Bağlanması 3 (*) Özdeş Olmayan mpullerin Bağlanması : 4 Kısa Devre 5 Pillerin

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

2.1.2. Devre çeşitleri Elektrik devreleri, devreden geçen akımın, alıcıdan geçmesine göre; açık devre,kapalı devre ve kısa devre olarak adlandırılır.

2.1.2. Devre çeşitleri Elektrik devreleri, devreden geçen akımın, alıcıdan geçmesine göre; açık devre,kapalı devre ve kısa devre olarak adlandırılır. Elektrik Devreleri Üreteçten çıkan akımın alıcı üzerinden geçerek tekrar üretece ulaşması için izlediği yola elektrik devresi denir. Elektrik enerjisi ile çalışan herhangi bir aygıtın çalıştırılabilmesi

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Anlık ve Ortalama Güç

Anlık ve Ortalama Güç ALTERNATİF AK-Dere Analz Bölü-4 AC Güç Anlık Güç Oralaa güç Güç fakörü Akf, reakf güç Kpleks güç Reakf güç düzele (Kpanzasyn aksu akf güç ransfer Anlık Güç, p( (herhang br ank güç p Anlık e Oralaa Güç

Detaylı

MALATYA BATTALGAZİ METEM ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA DERSİNDE YAPILABİLECEK DENEYLER

MALATYA BATTALGAZİ METEM ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA DERSİNDE YAPILABİLECEK DENEYLER MALATYA BATTALGAZİ METEM ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA DERSİNDE YAPILABİLECEK DENEYLER Bu derse giren arkadaşlarımızın ders işlenirken öğrencilerine yaptırabilecekleri dört adet deney hazırladık. Arkadaşlarımızın

Detaylı

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi; ondansatörler (Sığaçlar) Test in Çözümleri. ondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı, üretecin potansiyel farkına eşittir. Levhalar arasındaki d aralığının değişmesi üretecin potansiyel farkını

Detaylı

Fen ve Mühendislik için Fizik 1 Ders Notları: Doç.Dr. Ahmet CANSIZ

Fen ve Mühendislik için Fizik 1 Ders Notları: Doç.Dr. Ahmet CANSIZ 9. ÇİZGİSEL (OĞRUSAL) OENTU VE ÇARPIŞALAR 9. Kütle erkez Ssten kütle erkeznn yern ssten ortalaa konuu olarak düşüneblrz. y Δ Δ x x + x = + Teraz antığı le düşünürsek aşağıdak bağıntıyı yazablrz: Δ= x e

Detaylı

20. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ

20. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ 20. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ KONULAR 1. Üç Fazlı Asenkron Motorlara a. Direk Yol Verme b. Yıldız-Üçgen Yol Verme 2. Uzaktan (İki Yerden) Kumanda 3. Enversör (Sağ-Sol) Çalıştırma 4.

Detaylı

Renkler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Renkler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 5 Renkler Testlerinin Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. Mavi cam,mavi ışığı çok geçirir, mavinin komşusu olan yeşil ve moru göremeyeceğimiz kadar az geçirir. Mavi renkli gözlük camı kırmızı ve sarıyı geçirmez,

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI 47.

2005 ÖSS BASIN KOPYASI 47. ÖS 2005 ÖSS BASI OASI 46. 0 3 10 47. 2a a a 6g a a O 2a 2a a a Şekil I Şekildeki leha, farklı metallerden yapılmış dikdörtgen biçimli, ince, düzgün e türdeş,,, parçalarından oluşmuştur. Bu lehanın kütle

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

3. Bölüm. DA-DA Çevirici Devreler (DC Konvertörler) Doç. Dr. Ersan KABALCI AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

3. Bölüm. DA-DA Çevirici Devreler (DC Konvertörler) Doç. Dr. Ersan KABALCI AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 3. Bölüm DA-DA Çevirici Devreler (D Konvertörler) Doç. Dr. Ersan KABA AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İE EEKTRİK ÜRETİMİ Dönüştürücü Devreler Gücün DA-DA dönüştürülmesi anahtarlamalı tip güç konvertörleri ile yapılır.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLAIMLI 1. ÜNİE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVEİ EKİNLİK ve ES ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 1 Madde ve Özellikleri 1. Ünite 2. Konu (Kaldırma Kuvveti) A nın Çözümleri 4. K 1. Suya batan

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277. Konu: Transformatörler

Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277. Konu: Transformatörler 1 Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277 Konu: Transformatörler 2 3 1- Şekildeki transformatörde, primerden uygulanan 100 V gerilim çıkıştan V 2 =20 V olarak alınıyor.

Detaylı

MANYETiZMA-MIKNATIS BÖLÜM 22

MANYETiZMA-MIKNATIS BÖLÜM 22 AEA-A BÖÜ. ODE ORU DE ORUAR ÇÖÜER fekl- fekl-. Br mık na tı sı hç br zaman tek ku tup lu mık na tıs ha l ne ge t re me yz. ık na tıs k ye ay rıl ı ğın a y ne k ku tuplu br mık na tıs olu şur. Bu u rum

Detaylı

Volkan Karamehmetoğlu

Volkan Karamehmetoğlu 1 Doğal Sayılar Tanımlar Rakam: Sayıları yazmaya yarayan sembollere denir. {1,2,3,4,5,6,7,8,9} Sayı: Rakamların çokluk belirten ifadesine denir. 365 sayısı 3-6-5 rakamlarından oluşmuştur. 2 Uyarı: Her

Detaylı

ME 407 Mechanical Engineering Design

ME 407 Mechanical Engineering Design ME 407 Mechanical Engineering Design Temel Elektroniğe Giriş Eğitimi B.Ş. Özden 09.11.2012 ME 407 Temel Elektroniğe Giriş Eğitimi 1 Elektrik 09.11.2012 ME 407 Temel Elektroniğe Giriş Eğitimi 2 Elektrik

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

TAM SAYILARLA İŞLEMLER

TAM SAYILARLA İŞLEMLER TAM SAYILARLA İŞLEMLER 5 4 3 2 1 1 TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında meteorolojik gözlemler, hava tahminleri ve iklim değişiklikleri

Detaylı

2. BÖLÜM AKIM, DİRENÇ, GERİLİM ELEKTRİK DEVRELERİ. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta:

2. BÖLÜM AKIM, DİRENÇ, GERİLİM ELEKTRİK DEVRELERİ. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: 2. ÖLÜM KM, İENÇ, GEİLİM ve ELEKTİK EELEİ Yazar: r. Tayfun emirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1 kım(): ir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı olarak tanımlanır. e e +

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ Öğretm üyes: Doç. Dr. S. Özoğuz Tel: 85 36 9 e-posta: serdar@ehb.tu.edu.tr Ders saat: Pazartes,.-3. / D-4 İçndekler. Dere teors, toplu parametrel dereler, Krchhoff un gerlm e akım

Detaylı

Fizik 101: Ders 15 Ajanda

Fizik 101: Ders 15 Ajanda zk 101: Ders 15 Ajanda İk boyutta elastk çarpışma Örnekler (nükleer saçılma, blardo) Impulse ve ortalama kuvvet İk boyutta csmn elastk çarpışması Önces Sonrası m 1 v 1, m 1 v 1, KM KM V KM V KM m v, m

Detaylı

5. ÜNİTE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMLAR

5. ÜNİTE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMLAR 5. ÜNİTE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMLAR KONULAR 1. Üç Fazlı Alternatif Akımların Tanımı Ve Elde Edilmeleri 2. Yıldız Ve Üçgen Bağlama, Her İki Bağlamada Çekilen Akımlar Ve Güçlerin Karşılaştırılması 3. Bir

Detaylı

Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar Testlerinin Çözümleri

Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar Testlerinin Çözümleri şığın ansıması ve Düzlem ynalar Testlerinin Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. düzlem 4. Z T 1 1 noktasından düzlem nın kenarlarına ışınlar gönderelim. ansıyan ışınlar arasında kalan bölge, noktasındaki

Detaylı

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 7 Çözümler

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 7 Çözümler Adam S. Bolton bolton@mit.edu MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 7 Çözümler 17 Nisan 2002 Problem 7.1 İdeal transformatör. (Giancoli 29-42) Transformatörün birincil (giriş) sargısına bağlanmış bir voltmetrenin

Detaylı

26 Manyetizma. Test 1 in Çözümleri. Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirini iteceğinden K ve M mıknatısları hızlanır. Cevap D dir.

26 Manyetizma. Test 1 in Çözümleri. Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirini iteceğinden K ve M mıknatısları hızlanır. Cevap D dir. 6 Manyetzma Test n Çözümler 4.. K L M. Mıknatıslarda aynı kutuplar brbrn teceğnden K ve M mıknatısları hızlanır. Cevap C dr. Mıknatıs kaç parçaya bölünürse bölünsün ortaya çıkan yen parçalar yne k kutupludur.

Detaylı

24 Manyetizma. Test 1 in Çözümleri. Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirini iteceğinden K ve M mıknatısları hızlanır. Cevap D dir.

24 Manyetizma. Test 1 in Çözümleri. Mıknatıslarda aynı kutuplar birbirini iteceğinden K ve M mıknatısları hızlanır. Cevap D dir. 4 Manyetzma Test n Çözümler 4.. K L M. Mıknatıslarda aynı kutuplar brbrn teceğnden K ve M mıknatısları hızlanır. Cevap C dr. Mıknatıs kaç parçaya bölünürse bölünsün ortaya çıkan yen parçalar yne k kutupludur.

Detaylı

Elektrik akımının yönü ELEKTRİK İLE İLGİLİ BAZI SİMGELER VE İSİMLERİ. Yukarıda da aktardığım

Elektrik akımının yönü ELEKTRİK İLE İLGİLİ BAZI SİMGELER VE İSİMLERİ. Yukarıda da aktardığım ELEKTRİK İLE İLGİLİ BZ SİMGELER E İSİMLERİ Elektrik akımı İletken tel nahtar mpul Direnç mpermetre oltmetre Reosta (yarlı direnç) Pil, Üreteç, Güç kaynağı Basit bir elektrik devresine Baktığımızda iletken

Detaylı

DENEY 8 İKİ KAPILI DEVRE UYGULAMALARI

DENEY 8 İKİ KAPILI DEVRE UYGULAMALARI T.C. Maltepe Ünverstes Müendslk ve Doğa Blmler Fakültes Elektrk-Elektronk Müendslğ Bölümü EK 0 DERE TEORİSİ DERSİ ABORATUAR DENEY 8 İKİ KAP DERE UYGUAMAAR Haırlaanlar: B. Demr Öner Same Akdemr Erdoğan

Detaylı

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Doğru Akım Devreleri Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Yasası Elektromotor Kuvvet (EMK) Kirchoff un Akım Kuralı Kirchoff un İlmek Kuralı Seri ve Paralel

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

2. ÜNİTE ELEKTRİK DEVRESİ VE KANUNLARI

2. ÜNİTE ELEKTRİK DEVRESİ VE KANUNLARI 2. ÜNİTE ELEKTRİK DEVRESİ VE KANUNLARI KONULAR 1. Elektrik Devresi 2. Direnç ve Ohm Kanunu 3. Kirşof Kanunu 2.1 Elektrik Devresi Elektrik akımını meydana getiren elektronlar, elektrik devresinden geçerek

Detaylı

Kütle Merkezi ve Merkezler. Konular: Kütle/Ağırlık merkezleri Merkez kavramı Merkez hesabına yönelik yöntemler

Kütle Merkezi ve Merkezler. Konular: Kütle/Ağırlık merkezleri Merkez kavramı Merkez hesabına yönelik yöntemler Kütle Merkez ve Merkezler Konular: Kütle/ğırlık merkezler Merkez kavramı Merkez hesabına önelk öntemler ğırlıklı Ortalama Merkez kavramının brçok ugulama alanı vardır. Öncelkle ağırlıklı ortalama kavramına

Detaylı

Cinsiyet Eşitliği MALTA, PORTEKİZ VE TÜRKİYE DE İSTİHDAM ALANINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ GÖSTERGELER. Avrupa Birliği

Cinsiyet Eşitliği MALTA, PORTEKİZ VE TÜRKİYE DE İSTİHDAM ALANINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ GÖSTERGELER. Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği MALTA, PORTEKİZ VE TÜRKİYE DE İSTİHDAM ALANINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ GÖSTERGELER Projenin Malta, Portekiz ve Türkiye de cinsiyet ayrımcılığı problemlerini çözme amacıyla ilgili

Detaylı

KAPASİTANS VE ENDÜKTANS EBE-215, Ö.F.BAY 1

KAPASİTANS VE ENDÜKTANS EBE-215, Ö.F.BAY 1 KAPASİTANS VE ENDÜKTANS EBE-5, Ö.F.BAY KAPASİTANS VE ENDÜKTANS Bu bölümde enerj depolayan pasf elemanlardan Kapasörler e Endükörler anıılmakadır ÖĞRENME HEDEFLERİ KAPASİTÖRLER Elekrk alanında enerj depolarlar

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

LYS FİZİK ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

LYS FİZİK ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YS FİZİ ÖZET ÇÖZÜEİ TEST -. Hız-zaman grafğnn altına kalan alan, yerğştrmey err. Grafğ nceleğmze nn alığı yolun nnknen büyük oluğu görülür. Ancak t 0 anınak konumları blnmyor. (I e II blnemez.) Hız-zaman

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Doğru Akım Devreleri ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için elektromotor kuvvet (emk) adı verilen bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekilde devreye elektromotor

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için

Detaylı

Eklentiler. Eklentiler

Eklentiler. Eklentiler ,2 X X testregistrierung Solenoid valf Damperlerin devre sonu konumlarını (AÇIK ve/veya KAPALI) algılamak ve pnömatik servomotorlara kontrol giriş sinyali sağlamak için Konum anahtarları gaz sızdırmaz

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

DİRENÇLER, DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI, OHM VE KIRCHOFF YASALARI

DİRENÇLER, DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI, OHM VE KIRCHOFF YASALARI DİRENÇLER, DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI, OHM VE KIRCHOFF YASALARI AMAÇ: Dirençleri tanıyıp renklerine göre değerlerini bulma, deneysel olarak tetkik etme Voltaj, direnç ve akım değişimlerini

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

ÇÖZEBĠLME HAZIRLAYAN ÖĞRT.

ÇÖZEBĠLME HAZIRLAYAN ÖĞRT. OKUL ADI : ATABEK KOLEJĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU DERS ADI : MATEMATĠK SINIF SEVĠYESĠ : 5 ÜNĠTE ADI : DOĞAL SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI : DOĞAL SAYILAR,DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA ĠġLEMĠ,ÇIKARMA ĠġLEMĠ ve PROBLEMLERĠ

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5 ELEKTRİKLENME VE ELEKTROSKOP Elektriklenme: Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya () negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Cisimlerede iki tür elektrik yükü vardır: 1. Pozitif(+)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Şek. 1 () t e bağlayan diferansiyel denklemi elde ediniz. (5p) H s

Şek. 1 () t e bağlayan diferansiyel denklemi elde ediniz. (5p) H s YTÜ EEKTONİK VE HABEEŞME MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ DEVEE VE SİSTEME ANABİİM DAI DEVE VE SİSTEM ANAİZİ DESİ. VİZE_ÇÖZÜMEİ Soru : Şekl dek derey göz önüne alarak k t t Şek. a) () t ı k () t e bağlayan dferansyel

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Atomların Yapısı

MALZEME BİLGİSİ. Atomların Yapısı MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Atomların Yapısı 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (- yüklü) Basit

Detaylı

KUVVET VE ÖZELLiKLERi BÖLÜM 2

KUVVET VE ÖZELLiKLERi BÖLÜM 2 UVVET VE ÖZEiEi BÖÜ 2 ODE SOU 1 DE SOUAI ÇÖZÜE 1. Vektörel büyüklükler cebirsel işlemlerle ifade edilemez. I. ifade yanlıştır. uvvet vektörel bir büyüklük olduğunda yönü değişirse özelliği değişmiş olur.

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ VİZE I. ) 10kΩ olan, kısa devre akım kazancı ( A is

ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ VİZE I. ) 10kΩ olan, kısa devre akım kazancı ( A is .SOU.SOU 3.SOU 4.SOU 5.SOU İsm... Sysm. Numara. İmza.. 4.4.6 EEKTONİK DEEE DESİ İZE SOU : Grş drenc ( ) kω ve çıkış drenc ( ) kω lan, kısa devre akım kazancı ( s ) / lan br akım kuvvetlendrc yapısının

Detaylı

ANKARA İLİ BASIM SEKTÖRÜ ELEMAN İHTİYACI

ANKARA İLİ BASIM SEKTÖRÜ ELEMAN İHTİYACI ANKARA İLİ BASIM SEKTÖRÜ ELEMAN İHTİYACI Gülnaz Gültekin*, Orhan Sevindik**, Elvan Tokmak*** * Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Matbaa Öğretmenliği Bölümü, Ankara ** Ankara Ü., Eğitim Bil. Ens.,

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

8. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Sıvılarda ve Gazlarda Basınç Sıvılar bulundukları kabın her yerine aynı basıncı uygulamazlar. Katılar zemine basınç uygularken sıvılar kabın her yerine basınç uygularlar. Sıvı basıncı, kapta bulunan sıvının hacmine, kabın şekline

Detaylı

KARMAŞIK SAYILAR. Derse giriş için tıklayın...

KARMAŞIK SAYILAR. Derse giriş için tıklayın... KARMAŞIK SAYILAR Derse grş çn tıklayın A Tanım B nn Kuvvetler C İk Karmaşık Sayının Eştlğ D Br Karmaşık Sayının Eşlenğ E Karmaşık Sayılarda Dört İşlem Toplama - Çıkarma Çarpma Bölme F Karmaşık Dülem ve

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YAŞAMIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ ELEKTRİK TESTİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YAŞAMIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ ELEKTRİK TESTİ 1- Dört pil ve üç lambadan oluşan bir elektrik devresi üç pil ve üç lambadan oluşan bir devreye dönüştürülüyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Lambaların parlaklığı azalır. B) Lambalar

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

3. ÜNİTE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ

3. ÜNİTE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 3. ÜNİTE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ KONULAR 1. Direnç-Bobin Seri Devresi (R-L Seri Devresi) 2. Direnç-Kondansatör Seri Devresi (R-C Seri Devresi) 3. Direnç-Bobin-Kondansatör Seri Devresi (R-L- C Seri Devresi)

Detaylı

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI DENEY NO: DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI Bu deneyde direnç elamanını tanıtılması,board üzerinde devre kurmayı öğrenilmesi, avometre yardımıyla direnç, dc gerilim ve dc akım

Detaylı

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I ÖRNE SE 5 - MBM Malzeme ermdnamğ I 5 ºC de ve sabt basınç altında, metan gazının su buharı le reaksynunun standart Gbbs serbest enerjs değşmn hesaplayın. Çözüm C O( ( ( G S S S g 98 98 98 98 98 98 98 Madde

Detaylı

Bireysel ve Kurumsal Eğitim Hizmetleri YILI KATALOĞU

Bireysel ve Kurumsal Eğitim Hizmetleri YILI KATALOĞU ASKO KARİYER Bireysel ve Kurumsal Eğitim Hizmetleri 2010 YILI KATALOĞU Sayfa 2 ASKO KARİYER HAKKINDA; Misyonumuz Geleceği yönlendirmeyi hedefleyen ve gelişimin sınırı olmadığına inanan her bireyin kendi

Detaylı