G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu"

Transkript

1 G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

2 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20) Başlangıç : 1999 yılında oluşturulmuştur yılından itibaren Devlet Başkanları Zirveleri gerçekleştirilmektedir. G-20 (Group of 20) platformunun oluşturulmasına 25 Eylül 1999 tarihinde Vaşington da gerçekleştirilen G-7 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında karar verilmiştir. G-20, ekonomik krizlerin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği bir dönemde küresel ekonominin işleyişi açısından öneme sahip gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki işbirliğini artırma ihtiyacından doğmuştur. G-20, bu ülkeleri ortak bir zeminde buluşturarak, küresel ekonomik konulara ilişkin yapılan tartışmalara, alınan kararlara ve atılan adımlara dahil etmektedir. Bu kapsamda, küresel ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik olarak üye ülke politikaları arasında eşgüdümün sağlanması, gelecekteki finansal krizlerin önlenmesine yönelik finansal düzenlemelerin teşvik edilmesi ve uluslararası finansal mimarının ele alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca, IMF, OECD, Dünya Bankası ve Finansal İstikrar Kurulu da (FSB) G-20 toplantılarının daimi katılımcılarıdır. G-20 platformunun üyeleri; Avrupa Birliği ABD Almanya Arjantin Avustralya (2014 Dönem Başkanı) Birleşik Krallık Brezilya Çin (2016 Dönem Başkanı) Endonezya Fransa Güney Afrika Güney Kore Hindistan İtalya Japonya Kanada Meksika Rusya Suudi Arabistan Türkiye (2015 Dönem Başkanı) Üye ülkelerin yanı sıra her yıl dönem başkanlığını yürüten ülke tarafından 5-6 ülke daha toplantılara gözlemci olarak davet edilmektedir yılında ülkemiz, İspanya, Singapur ve Azerbaycan ın yanı sıra; Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği nin (ASEAN), Afrika Birliği nin ve Afrika Birliği nin bir parçası olan Afrika nın Kalkınması için Yeni Ortaklık isimli girişimin (NEPAD) dönem başkanlarını G-20'ye davet etmiştir. ASEAN'ın başkanlığını bu sene Malezya 1

3 üstlenmektedir; Afrika Birliği nin dönem başkanlığı ise Zimbabwe tarafından yerine getirilmektedir. G-20 Çalışma Mekanizması G-20 çalışmaları iki temel eksen üzerinden yürütülmektedir. Birinci eksen, ülkelerin Finans tan Sorumlu Bakanları, Müsteşarları ile Merkez Bankası Başkan ve Başkan Yardımcılarının oluşturduğu Finans Ekseni dir. Finans ekseninde küresel ekonomi, altyapı yatırımları, finansal düzenlemeler, uluslararası finansal mimari, uluslararası vergi ve iklim değişikliğinin finansmanı gibi konular ele alınmaktadır. İkinci kanal ise Şerpa Ekseni dir. Şerpa ekseninde tartışılan konular; kalkınma, enerji sürdürülebilirliği, yolsuzlukla mücadele, ticaret ve istihdamdır. Ayrıca, tartışılan gündem maddelerine bağlı olarak gerek finans gerekse şerpa eksenlerinde teknik düzeyde çalışma grupları da kurulabilmektedir. Bu çalışmalara IMF, Dünya Bankası, OECD, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Finansal İstikrar Kurumu (FSB), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) gibi uluslararası kuruluşlar da teknik destek sağlamaktadır. G-20 nin söz konusu çalışmalarına ek olarak, sivil toplumun da katkılarının ve görüşlerinin alınabilmesi için G-20 ile ilişkili çeşitli gruplar oluşturulmuştur. Bu kapsamda, üye ülkelerin özel sektör temsilcileri (B-20), işçi sendikaları (L-20), düşünce kuruluşları (T-20), sivil toplum kuruluşları (C-20) ve gençlik oluşumları (Y-20) da G-20 süreçlerine fikri destek vermekte ve bazı resmi toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Küresel ekonomik ve finansal sistem açısından büyük önem taşıyan G-20 ülkeleri, dünya ekonomisinin yaklaşık %85 ini, dünya ticaretinin %75 ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil etmektedir. Küresel kriz öncesi dönemde G-20, Finans tan Sorumlu Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları düzeyinde toplantılar düzenlemiş ve küresel ekonomik ve finansal konuları ele almıştır yıllarında yaşanan finansal krizin küresel ekonomiyi tehdit eder bir boyuta ulaşması sebebiyle G-20, 2008 yılında ilk defa liderler düzeyinde toplanmıştır. Bu tarihten itibaren G-20 Liderleri düzenli olarak bir araya gelmeye başlamışlardır yılındaki Pittsburgh (ABD) Zirvesi nde G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliği kapsamında temel forum olduğu ilan edilmiştir. Bu dönemde, ekonomik ve finansal konuların yanı sıra, istihdam, enerji, ticaret gibi yapısal nitelik taşıyan hususlar da G-20 gündeminde yerini almıştır. Günümüze kadar 9 zirve toplantısı yapılmış olup, 10. Zirve bu yıl Kasım ayında Antalya da gerçekleştirilecektir. 2

4 Ülkemiz 2015 yılında G20 Dönem Başkanlığı görevini yürütmektedir. G-20 dönem başkanlığımıza yönelik hazırlıkları yönlendirmek, yapılacak çalışmaları etkin ve başarılı bir biçimde gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere 25 Nisan 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2013/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi kurulmuştur. Komite, ekonomik konularda genel koordinasyondan sorumlu Başbakan Yardımcısının başkanlığında; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarları ile Merkez Bankası Başkanı nın katılımıyla oluşturulmuştur. Gerektiği durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlar da Komite toplantılarına davet edilebilmektedir. Komite, G-20 gündemine ilişkin her türlü hazırlığı yönlendirmeye ve koordine etmeye, gerçekleştirilecek etkinlikleri belirlemeye, alt komiteler ve çalışma grupları oluşturmaya ve G-20 bünyesindeki faaliyetler kapsamında ilgili kuruluşların yapacakları çalışmalar arasındaki eşgüdümü sağlamaya yetkili kılınmıştır. Ülkemiz G-20 gündeminin oluşturulmasına, bu kapsamda düzenlenecek zirve ve toplantıların teknik içeriğinin belirlenmesine ve çalışma takviminin tespitine yönelik olarak yoğun bir çalışma dönemine girmiştir. Bu çerçevede dönem başkanlığı döneminde ülkemiz, alacağı kararlarla ve atacağı adımlarla küresel ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır. G-20 Kalkınma Gündemi G-20 Kalkınma Gündeminin temelleri, Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesinin 2009 Pittsburgh Zirvesi nde kabul edilmesiyle atılmıştır. Pittsburgh Zirvesi yle birlikte, yoksulluğun ve ülkeler arasındaki kalkınma farklılıklarının azaltılmasının, G-20 nin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefinin ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği kabul edilmiştir. Ayrıca, kalkınmaya ilişkin zorlukların küresel ekonomik zorluklarla birlikte ele alınması konusunda anlayış birliğine varılmıştır. G-20 Kalkınma Gündeminin ayırıcı özelliği büyüme odaklı olmasıdır. Bu husus, küresel büyümenin gelişmekte olan ekonomiler ve en az gelişmiş ülkelerin katılımı olmaksızın güçlü, sürdürülebilir ve dengeli olamayacağı ilkesi temelinde şekillendirilmekte olup, düşük gelirli ülkelerde büyüme ve istihdama katkı sağlanmasına yönelik somut tedbirlere odaklı şekilde yürütülmektedir Haziran ayındaki Toronto (Kanada) Zirvesi nde G-20 Kalkınma Çalışma Grubu (KÇG) kurulmuş ve bu Grup G-20 Kalkınma Gündemi nin unsurlarını detaylandırmakla görevlendirilmiştir. KÇG nin yaptığı çalışmalar neticesinde, 2010 Kasım ayında yapılan Seul Zirvesi nde Büyüme için Seul Kalkınma Oydaşması ve Seul Çok Yıllı Kalkınma Eylem Planı başlıklı belgeler 3

5 kabul edilmiştir. Küresel büyümeye ve Birleşmiş Milletler in Milenyum Hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak üzere belirlenmiş olan küresel kalkınma ilkeleri şunlardır: 1. Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması, 2. G-20 ile düşük gelirli ülkeler arasında küresel kalkınma ortaklığının kurulması, 3. Güney-Güney işbirliği gibi küresel veya bölgesel entegrasyon modellerinin güçlendirilmesi, 4. Özel sektörün kalkınma sürecine katılımının sağlanması, 5. G-20 nin mevcut diğer kalkınma çabalarını tamamlayıcı bir rol üstlenmesi ve 6. Sonuç odaklı olunmasıdır. Söz konusu ilkelerle birlikte, çok yıllı bir eylem planı da 2010 Seul Zirvesinde kabul edilmiştir. Seul Çok Yıllı Eylem Planı nda yer alan sütunlar ise şu şekildedir: 1. Altyapı, 2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, 3. Ticaret, 4. Özel Yatırım ve İstihdam, 5. Dayanıklılığı Gözeten Büyüme, 6. Gıda Güvenliği, 7. Finansal Tabana Yayılma, 8. İç Kaynakların Harekete Geçirilmesi, 9. Bilgi Paylaşımı. Rusya Federasyonu Dönem Başkanlığı sırasında, Seul Çok Yıllı Eylem Planı nda yer alan 9 sütundaki 67 taahhüdün yerine getirilme durumu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda, G-20 Kalkınma Gündemi yeniden düzenlenerek, G-20 kalkınma gündeminin daha az sayıda çalışma alanında, daha verimli ve sonuç odaklı hale getirilmesine yönelik başlıca ilke ve öncelikleri içeren çerçeve bir metin (St. Petersburg Kalkınma Çerçevesi) oluşturulmuştur. G-20 Kalkınma Gündemi Avustralya Dönem Başkanlığı ndan itibaren St. Petersburg Kalkınma Çerçevesi kapsamında ele alınmaktadır. Söz konusu ilke ve öncelikler şu şekildedir: 1. Altyapı, 2. Finansal Tabana Yayılma ve İşçi Dövizleri, 3. Gıda Güvenliği, 4

6 4. İç Kaynakların Harekete Geçirilmesi, 5. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2015 sonrası Kalkınma Gündemi görüşmelerinin başarıyla neticelenmesi için G-20 nin gerekli siyasi desteği vermesi hususunda genel bir anlayış hâkimdir. G-20 nin sürece yönelik siyasi desteği 7 Mayıs 2014 tarihinde Avustralya nın Hobart şehrinde düzenlenen 2015 sonrası Kalkınma Gündemi Tartışma Forumu nda teyit edilmiş, G-20 nin bu alanda sağlayabileceği katma değerin G-20 nin büyüme ve kalkınma gündeminde bulunduğu vurgulanmıştır. Türkiye Dönem Başkanlığı nda G-20 Kalkınma Gündemi Kalkınmanın G-20 nin diğer çalışma kulvarlarına daha yakından entegre edilmesi ve bu yapılırken kalkınmanın müstakil bir çalışma alanı olarak kalmasına önem verilmesi yaklaşımı Sherpa lar tarafından desteklenmektedir. G-20 gündeminde münhasır çalışma alanları olan ve KÇG kapsamında ele alınan konuların birbirleri ile çakışmasının önlenmesi hususunda titizlik gösterilmektedir. Bu bağlamda, Seul Çok Yıllı Eylem Planı nda yer alan sütunlar arasından belirlenen dikey öncelik alanları olan; Altyapı, Finansal Tabana Yayılma ve İşçi Dövizleri, Gıda Güvenliği ve Beslenme. ve yatay öncelik alanları; 2015 sonrası Kalkınma Gündemi, Özel Sektörün Kalkınmaya Katkısının Güçlendirilmesi. KÇG kapsamında Türkiye Dönem Başkanlığı sürecinde ön planda yer alan konulardır. Bununla beraber, 2-3 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen I. Kalkınma Çalışma Grubu Toplantısı nda ele alınan gündem başlıkları şu şekilde olmuştur: Altyapı Gelişmekte olan ülkelerde yatırım ortamının iyileştirilmesi, Yatırım projelerin önceliklendirilmesinde hususunda gelişmekte olan ülkelere destek verilmesi, Finans hattı ve özellikle Yatırım ve Altyapı Çalışma Grubu (IIWG) ile politika tutarlılığı sağlanması ve Asya da Proje Hazırlama Olanaklarının (PPFs) değerlendirilmesi. 5

7 İç Kaynakların Harekete Geçirilmesi Gelişmekte olan ülkelerin otomatik bilgi değişiminde bulunmalarının önündeki engellerin belirlenmesi ve giderilmesi için Vergi Amaçları için Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu yla birlikte çalışılması, Matrah Aşımı ve Kar Kaydırma (BEPS) Projesine Gelişmekte olan ülkelerin katılımının sağlanması ve Kapasite gelişimi konusunda bu ülkelerin idarelerinin ikili ve çok taraflı programlar aracılığıyla desteklenmesi. İnsan Kaynaklarının Gelişimi Emek pazarlarının ihtiyaç duyduğu işgücünün karşılanması için gelişmekte olan ülkelerin kapasitelerinin geliştirilmesi; ihtiyaç değerlendirmesi konusunda bu ülkelere uluslararası örgütlerle işbirliği halinde yardım edilmesi ve G-20 ülkelerinin de dahliyle uluslararası ve bölgesel eğitim işbirliği programları geliştirilmesi. Gıda Güvenliği ve Beslenme Düşük gelirli ülkelere yönelik olarak gıda güvenliği ve beslenmeyle bağlantılı biçimde ekonomik büyüme ve istihdam yaratılması fırsatlarının gözden geçirilmesi. Finansal Tabana Yayılma ve İşçi Dövizleri Gelişmekte olan ülkelerde finansal hizmetlerin sunum ve alımının kolaylaştırılmasına yönelik olarak eylemler ve seçenekler geliştirilmesi, İşçi dövizlerinin transfer maliyetlerinin düşürülmesine yönelik yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi (Dünya Bankası tarafından seçenekler geliştirilmiştir). G-20 Çerçevesi ve Özel Sektörün Kalkınmaya Katkısı Özel sektörün özellikle istihdam fırsatları sunarak düşük gelirli ve yoksul gruplar üzerindeki etkisini artırması, Küresel ağ etkisinin genişlemesi yoluyla bu ülkelerde temel ihtiyaç maddelerinin sağlanmasının düşük maliyetli hale gelmesi, Kalkınma için önem arz eden energi, telekomünikasyon, finans ve sigortacılık gibi girişimlerde özel sektör yatırımları için uygun ortamın sağlanması ve özel sektörün toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması. 6

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK İZMİR TİCARET ODASI BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK NARİN GÜLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ STAJYERİ EYLÜL 2010 1 BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ Akdeniz in yüzyıllardan beri,

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA

Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA Kalkınma Yardımında Dünyadaki Son Trendler ve TİKA Musa KULAKLIKAYA* Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sorunların büyüklüğü, bunların çözümü yönünde atılacak adımlar konusunda

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası İçindekiler Sorumluluk ve Vizyon - 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Komşu ve Yakın Havzalarla İlişkiler Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmaları

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı