àbaşkent ÜNİVERSİTESİ Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "àbaşkent ÜNİVERSİTESİ Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi"

Transkript

1 Teşekkürler oçoğlu Rft Mlk v. Ahmet -A N E M İZ ders KET e z br Av. Buket ce vey tmkt s re sü ğtm l ğu r lss e k ktpt Szler b tmkt vey brço frkıdlıkt ço d l yılıd koulrı, ş hytı ders stde ç z r olduğuu lş bzlere brk e slıd vkt d v k ız z u b mızdk ç rm ş zm v th ü ls m o dr ük de ltmy d bece kısme e çlıştığıız büy bu rmey e v d e z ols dh ke b,, özverz kış çılrı bşrı ve ektek ktkı ve b erek ve oldukç d e rm ö ık g rl m k s d y re rıızd fe bze ulşm progrml zeg br çerkle yrı rı shplec ç her brze y çlıştığıız ederz. teşekkür İzmr de gerçekleşe rbuluculuk eğtm sırsıd bze lttıklrıız, ders çok ötesdeyd. Öcelkle s kurulcğ z kutuluyorum. B z ı Bu sem ı ve sıl çlışc e ekb sıl er ğ Bu ekb br orgzsyo ıı öğrettz. h T öeml k ürk Arbuluculuk rksı oldu. Ssteme tkılr sğ lycğı ıyoru çok g m Üverst. Sz şhsıızd öülde, Bşket es e ve suum y Hoclrım p ız rkdşl, hem kedm h em rım hem d e Muğl B çok çok te rosu dı şekkür ed erm. Üverste z büyes de, /03/ trhle rde düze olduğuu lemş z Aktüery Hukuku ve Blrkşlk Eğtm Se rtfk Prog ktıldım. D rmı üzelemş olduğuu sertfk pr z dğer ogrmlrı ı d tkp edy ykıd orum. Öze llkle seçm olduğuu ş z koulr ve ktılmış olduğum pr ogrmı eğ tm kltes edeyle szlere du yduğum m duygumu et letmek s tedm. Değerl hocm ve tek düze hesp plıı kurucu syı Prof.Dr. Nl hocmı 2014 yılıdk bu eğtme ktılmkt çok mutluluk duydum. Tüm rlkdşlrıml brlkte bekledğmz çok üzerde br eğtm gördük. Bze ve sektöre sğldıklrı fyd ç syı hoclrımız çok teşekkür edyoruz. Olrı emekler teşekkürle doldurulmz. İKY yöetm sorsı hytımdk e büyük değşm bu progrmd öce çlışmkt olduğum, ked kedme br ylışlık vr m erede? sorusuu sorduğum şyermde yöetsel foksyolr çok ş olmy br müheds olrk yşdığım ydılm ve rdıd buluduğum kurumu değerledrecek olguluğ kvuşmml brlkte yrılmm oldu. Sorsıd İK foksyolrıı ve kültürüü bemseye, uyguly ye şyermde çlışmy bşlmml devm ede ş seçm ve şe kbul olrk devm ede olylr dzs İKY kültürüü kedme ktmml devm ede olylr dzs bşlgıcı telğde oldu. Elf Güeş Kurs lk bşldığımd çzg çzmey ble blmyordum. Syı hocmızı lgs ve sevgs le resm temel kurllrıı ögredm ve kıs sürede bşrılı çzmler ypmy bşldım. Oldukç ögretc ve yrrlı br kurstu. Kurs yk gelmşm çükü ve öğretmemz ögrettkler syesde okulumuzu ç mmrlık bölümüü kzdım. Kurst ögredklerm derslermde oldukç bşrılı olmmı sgldı. Ayrıc kurst sdece çzm ypmyı degl çevreme sıl bkmm gerektg, br objey çzme detylrıı ögredm. İyk gelmşm oldukç verml souçlr ldım. Nurte Br Kubly DEMİRCİ İs Kyklrı lıd çlışmktyım; Bşket Üverstes lıd uzm ve tecrübel öğretm üyelerde lmış olduğum İs Kyklrı Yöetm sertfk eğtm syesde yptığım ş kurumum çısıd öem br kere dh ldım. Artık çok dh profesyoel br şeklde çlışmkt ve kurumumu br dım dh lertşımktyım. Ngh ÖZKAN Allrıd uzm değerl klrı hoclrımızd ldığım İs Ky Yöetm Sertfk Progrmıd blg,deeym ve tecrübeler doğrultusud verdkler eğtm blglerm gücelleyp pekştrmek ktır. çısıd ktkılrı olmuştur ve olc Dlıd Uzm Akdemsyelerde ış lmış olduğum bu eğtm b ktm olduğu değer ç teşekkür ederm te BEDAM ı çtığı yeteek sıvı hzırlık kuru ktıldım. Üç k hftlık süreçte, clı model çzere or ve ortı, üç boyutlu göreblme e kousud gözle görülür br gelşm sğldı. Ayrıc mgesel çzmlerle l hyl edp çzmeye bşldım. Teme perspektf kurllrıı öğredm. Çok m keyfl geçe üç hft soud, grdğ yeteek sıvıd Bşket Üverstes ve Güzel Stlr Fkültes İç Mmrlık Çevre Tsrımı Bölümü ü kzdım. Belm YANMAZ Eğtm dh hızlı ve verml br bşlgıç, frklı pozsyolrı tımmızı sğldığıı düşüüyorum. BEDAM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MERKEZİ BÜLTENİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğtm ve Dışmlık Hzmetler Merkez Gökh EGEHAN Atll ÖZMEN Av. İrf B lky Cegz Yıl mz Av. Kory Şety Geçtğmz yıl BEDAM BÜLTEN de, her yıl gerçekleştrdğmz flyetlermze lşk blglermz szlerle pylşmy söz vermştk. Sözümüzü tutuyoruz 2014 yılıd gerçekleştrdğmz eğtm ve dışmlık flyetlermz II. BEDAM BÜLTEN rcılığı le szlere suuyoruz. Gülsüm KAVASOĞLU Alımızd uzmlık kz dırmk mcıı tşıy İs Ky k Yöetm Sertfk Progrm lrı ı le İs Kyklrı lıd blg, becer ve dvrışsl özellklerm de gelşme olduğu ıyorum. Eğt m sorsıd br çok koud frkıdlığımı rttığı ı ve süreçlere bkış çımı değştğ belrtmek sterm. Çok değerl, ko usud uzm kşlerde böyle br eğtm ldığım ç kedm ş slı hssedyorum. Emeğ geç e herkese teşekkür ederm. Göreve geldğmz Myıs 2013 trhde bu y yklşık k yıl geçt. Geçtğmz yıl Myıs yıd çıkrdığımız BEDAM BÜLTEN le br öcek yıl süresce gerçekleştrdğmz eğtm progrmlrımızı ve dışmlık hzmetlermz szlerle pylştık. Çğdem KARAKOÇ İs Kyklrı Yöetm Sertfk Progrmı bu güe kdr eddğm blglerm pekştrmek,bşk koulrd d blg shb olblmek ve bkış çımd frklılık yrtmk dı ktıldım. Bu beş hftlık progrmı b ktkısı büyük olmuştur. İlk yılımızd Merkezmz ş hcm yklşık 10 ktı çıkrmış ve buu yısır eğtm çeştllğ de rtırmıştık. Bu blgler, br öcek rektörümüz Prof. Dr. Ke ARAZ hocmız suduğumuzd, keds Öeml ol bu ş hcm sürekl gerçekleştrmek ve çeştllğ rtırmktır demşt. Tb k öeml ol bu d: İş hcm korumk, büyütmek ve çeştllğ rtırmk, sürekllğ gerçekleştrmek. BEDAM ekb olrk 2014 yılıd buu d BAŞARDIK. Nlgü HAMAMCIOĞLU Persoel Dre Bşkı Ked Açımd; Her yıl Üverstemz İs Kyklrı süreçler bütüüü değerledrmek, uygulmlrı gözde geçrmek ve lerleme ve gelşme yöüde yelkler (ye hedefler) orty koymk görevm br prçsı. Tm d yıl sou deek gele böyle br progrmı, yıl sou gözde geçrme rporumu hzırlycğımd ve teork eğtm e y ekpte lrk gücellemek fırstıı kçırmzdım. Ekbm Açısıd; İy brer uygulyıcı olmlrıı yı sır yptıklrı ş yöetmsel foksyolrıı blcde ol ve bütüü göre, ş derlklere eble br eğtm doğru hoclrd lıblme olğı shp olmlrı, Üverstemz mklrıı geşlğ gösteryor İş hcmmz sürekllğ korurke, eğtm çeştllğmz k ktı çıkrdık. Bugü yrmy şkı çeştte progrmımız vr. Hç kuşku yok k, bu bşrıyı Bşket Üverstes yüksek telkl kdemk ve dr kdrosu le gerçekleştrdk. BEDAM ı çtığı progrmlrl yklşık 4000 kşye çeştl llrd eğtm verdk. Bu süreçte, BEDAM Türkye dört br yıd d. Srp d Clvegöz e kdr gttk, Hbur gttk, Smsu Atly y gttk, İzmr e deflrc gttk, Ağrı d Kpıkule de Sop t Çycum d Düzce de Krs t eğtmler verdk. HABERAL ı her zm şret ettğ gb öce klte ve hep lerye bkm felsefes le yolu devm edecektr. Szler de eğtm ve dışmlık hzmetlermze ktkı vereceğe ıyor ve sygılrımızı suuyoruz. Prof.Dr. Al HALICI Rektörümüz Prof.Dr. Al HABERAL ı d fde ettğ gb, bu eğtmler ve dışmlık hzmetler Üverstemz tıtımı ç de oldukç öeml d. Bu çerçevede Bşket Üverstes BEDAM flyetlere ktkıd bulu; Öğretm elemlrımız, dr persoelmze, Özellkle BEDAM d görev yp Begüm Koçk ve Emel Özsoy, Üverstemz büyes dışıd ktkı verelere, şbrlğ yptığımız kuruluşlr, teşekkür ederz. Öümüzdek yıllrd d BEDAM kurucu rektörümüz Prof.Dr. Mehmet Ktkısı ol herkese teşekkürler BEDAM Bşket Üverstes Bşket Üverstes BEDAM

2 2014 Yılıd d Bşket Üverstes Terch Ettler Shb Prof. Dr. Al Hberl Rektör Geel Koordtör Prof. Dr. Al Hlıcı Geel Yyı Yöetme Prof. Dr. Ahmet Tolugüç Yzı İşler Sorumlulrı Begüm Koçk Emel Özsoy Tsrım A. Eg Uçr Eğtm ve Dışmlık Hzmetler Merkez: Bğlıc Kmpüsü Eskşehr Yolu 20. km Bğlıc ANKARA Tel: (0312) (0312) Fks: (0312) e-post: Web: yılıd 1200 SMMM ve YMM Meslek Mesuplrı İç Geçş Döem Eğtmde bz terch ett. Kmu Gözetm, Muhsebe ve Deetm Stdrtlrı Kurumu ve Üverstemz rsıd, 26/12/2012 trhl Resm Gzete de yyımlrk yürürlüğe gre Bğımsız Deetm Yöetmelğ Geçc 1. mddes kpsmı gre Yeml Ml Müşvrler (YMM) le Serbest Muhsebec Ml Müşvrlere (SMMM), bğımsız deetç olrk yetkledrlmelere yöelk eğtm verlmes mksdı le protokolü mzlmış d. Bu eğtm progrmıı koulrı, meslek mesuplrı tbrıyl örgü ve uzkt eğtm olrk kye yrılmış ve çerğ; YMM ler Deetm, Muhsebe Stdrtlrı le Sermye Pyssı, Bkcılık, Sgortcılık ve Özel Emekllk Mevzutı, SMMM ler se Deetm, Muhsebe Stdrtlrı, Kurumsl Yöetm İlkeler ve Fsl Yöetm le Sermye Pyssı, Bkcılık, Sgortcılık ve Özel Emekllk Mevzutı d oluşmkt d. Eğtmler, Avrup Kred Trsfer Ssteme (AKTS) uygu olrk yürütülmekte olup, her br koud AKTS ye göre ltı kred otuu krşılmk üzere ders progrmı tzm edlmştr. Ktılımcıı eğtm progrmıd bşrılı olduğu derslerde, Üverstemzde dh sor eğtm lcğı lssüstü progrmıd muf tutulcğı hususu Üverstemz Setosud d krr bğlmıştı. Bu eğtmler; Tcr Blmler Fkültes Muhsebe ve Fsl Yöetm Bölüm Bşkı Prof. Dr. Nl AKDOĞAN Koordtörlüğüde yürütülmeye devm etmştr. Öğretm Elemı Kdromuz Örgü derslerde; Prof. Dr. Nl Akdoğ Doç. Dr. Dez Umut Erh Öğr.Gör. Neslh Çetky Uzkt Eğtm olrk verle derslerde; Prof.Dr.Hll Srısl 2 BEDAM Bşket Üverstes Prof. Dr. Nl Akdoğ Prof. Dr. Al Hlıcı Prof. Dr. Nerm Özgülbş Prof. Dr. Güry Kocoğlu Doç. Dr. Dez Umut Erh Doç.Dr. Şeol Bbuşcu Yrd.Doç.Dr. Özge Sezg Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İdr Kdromuz Prof Dr. Al Hlıcı (Koordtor) Öğr. Gör. Gülte Gügörmüş (Ver Tbı) Öğr.Gör. Gzem Öğütcü (Uzkt Eğtm) Begüm Koçk (Kurumsl İletşm) Emel Özsoy (Kurumsl İletşm) Burcu Yılmz (Kurumsl İletşm) Muhrrem Altu (Muhsebe) Fud Pekce (Muhsebe) Geçş Döem eğtm progrmı sürekl devm etmekte olup Akr dışıd Kyser, Burs, Krs, İstbul, Smsu, V, Sop, Düzce ve Zoguldk d verlmş olup 2015 yılı tbryle örgü eğtmlerde yklşık 50 grupt 1500 kş Bğımsız Deetçlk Belges lmy hk kzmış olcktır. Mühedslk Fkültes Dışmlık Hzmetler Mühedslk Fkültes Mke Mühedslğ Bölümü öğretm üyes Yrd. Doç. Dr. Levet ÇOLAK trfıd; ÜNTES Isıtm Soğutm Sy ve Tcret A.Ş.le mzl dışmlık protokolü kpsmıd; Ock 2014Arlık 2014 trhler rsıd, ÜNTES frmsı trfıd üretlmekte ol klm chzıı üretme yöelk olrk, TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sy Ar-GE Projeler Destekleme Progrmı büyesde desteklee, Amelythe ve Temz Odlr Özel Eerj Odklı Pket Hjyek Isı Pomplı Klm Chzı Gelştrlmes AR-GE projes kpsmıdk kdemk ve tekk dışmlık hzmetler verlmştr. Mühedslk Fkültes Mke Mühedslğ Bölümü öğretm üyes Yrd. Doç. Dr. Levet ÇOLAK trfıd; ÜNTES RHOSS Soğutm Sstemler Aom Şrket A.Ş.le mzl dışmlık protokolü kpsmıd; Ns Mrt 2014 trhler rsıd, İtly Rhoss frmsı trfıd üretlmekte ol hv soğutmlı chller, ülkemzde ye kurul Ütes-Rhoss ortklığı trfıd e ekoomk bçmde yerlleştrlmese yöelk olrk, TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sy ArGE Projeler Destekleme Progrmı büyesde desteklee, Küresel pzrlr ç hv soğutmlı chller tsrımı ve gelştrlmes AR-GE projes kpsmıdk kdemk ve tekk dışmlık hzmetler verlmştr. Mühedslk Fkültes Blgsyr Mühedslğ Bölüm Bşkı Doç. Dr. Hs Oğul trfıd; OZ Tercüme Dışmlık Blşm Eğtm Tc. Ltd. Şt. le mzl dışmlık protokolü kpsmıd; Ns 2014-Mrt 2015 trhler rsıd, OZ frmsıc KOSGEB Ar-Ge ve İovsyo Progrmı çerçevesde yürütüle Bulut Tblı Eş Zmlı Çevr Ekpler Yrdımcı Arcı ve Gerçek Zmlı Proje Yöetm Sstem projes kpsmıd, gelştrlecek ol çevr blg Sğlıkt Dışmlık Hzmetler BEDAM Bşket Üverstes Eğtm ve Dışmlık merkez le 2009 yılıd ber berber çlışmktyız. Sğlık ekooms lıd ypmış olduğumuz ulusl çptk projelerle pek çok l öeml ktkılr sğldığımızı düşümekteyz. Özellkle globl lç frmlrıd büyük rğbet göre BEDAM edokroloj, romtoloj, okoloj, soluum hstlıklrı, klp ve dmr hstlıklrı gb pek çok ld sğlık ekooms modellemelere mz trk pek çok kez bsıd d yer lmıştır. Prof. Dr. Smte MALHAN Et Mde İşletmeler Geel Müdürlüğü Eğtmlerde Bşket Terch Edyor BEDAM koordtörlüğüde yürütüle Et Mde İşletmeler Geel Müdürlüğü Hzmet İç eğtmler, sstem yzılımıı klte yöetm süreçler doğru ve zmıd ypılmsıı sğlyck tedbrler lımsı ve geel ürü kltes rtırck öerler ypılmsı ve bu bğlmd lz, tsrım, gelştrmes gb koulrd gerekl lgortmk modeller oluşturulmsıd kdemk ve tekk dışmlık hzmetler verlmştr. Mühedslk Fkültes Mke Mühedslğ Bölümü öğretm üyes Prof. Dr. Brol KILKIŞ trfıd; Dost İşt ve Proje Yöetm A.Ş. le mzl dışmlık protokolü kpsmıd; Ock 2014 de, frmı 755 Ytklı Isprt Şehr Hstes Projesde Şrtme Gereğ Kurulck Brlkte Üçlü Üretm (Trjeersyo) Sstem kpstes belrlemes şde sstem kpstes belrlemesde tkp edlecek yötem belrlemes, üçlü üretm sstem elektrk güç kpstes tespt gerekçel olrk rpor edlmes çere kdemk ve tekk dışmlık hzmetler verlmştr. Etk İlkeler Eğtm Meslek etk lkeler ve yolsuzlukl mücdele, Etk dvrış lkeler Hlk hzmet blc Hzmet stdrdı uym Amç ve msyo bğlılık Dürüstlük ve trfsızlık Sedkl Hklr Kmu görevller sedkcılığı Sedk edr? Sedklrı fydlrı ve yptıklrı şler Sedky üye olm Sedk üyelğde yrılm Sedkl hklr Protokol Yöetm ve Dvrış Kurllrı Protokolde temel lke ve kurllr Protokolü lm ve öem Protokolü uyguldığı llr Kmusl yşmd dvrış kurllrı Sosyl ld dvrış protokolü Kouk ve zyfet protokolü Topltı ve brfg protokolü Tşıt protokolü Resm yzışm protokolü koulrıd Prof.Dr. Al Hlıcı, Doç.Dr. Üsl Sığrı ve Yrd.Doç.Dr. Esr Bsk trfıd verlmştr. Bşket Üverstes BEDAM 15

3 Shl Güvelk Komutlığı ve Jdrm Geel Komutlığı d Strtejk Yöetm Eğtm Sermye Pyssı Lsslm Sıvlrı Hzırlık Semerler Yrd. Doç. Dr. Şeol Bbuşçu koordtörlüğüde yürütüle Bkcılr, Mekul Kıymet Arcı Kurumlrıd çlışlr, Değerleme Alıd çlışlr, Dereceledrme İşde çlışlr vey yukrıd syıl llrd çlışmyı hedefleyeler ç düzelemekte ol semer progrmımız Sermye Pyssıı Ock 2011 trhde tbre çeştl llrd zorulu kıldığı: Sermye Pyssı Temel Düzey Lssı Sermye Pyssı Müşter Temslclğ Lssı Sermye Pyssı İler Düzey Lssı Sermye Pyssı Türev Arçlr Müşter Temslclğ Lssı Sermye Pyssı Kred ve Kurumsl Yöetm Dereceledrme Lssı Sermye Pyssı Gyrmekul Kout Değerleme Lssı ç ypılmkt ol sıvlr hzırlmk steye breyler ç sıv trhlere göre çılmkt olup Bhçelevler de bulu Üverstemz Tıp Fkültes e t derslklerde devm etmektedr. BEDAM koordtörlüğüde yürütüle geçtğmz yıllrd d verlmş ol Strtejk Yöetm ve Pllm Eğtm Progrmı - Kmu Yöetmde Strtejk Düşüce, Pllm, Yöetm ve Deetm, - Kmud Strtejk Pllm, - Kurum Özgü Strtejk Yöetm ve Pllm Model Gelştrlmes, - Çevre Alz (SWOT), - Durum Alz Yötemler, - Pydş Alz, - Pest Alz, - Msyo, - Orgzsyo Bşrısıd Msyouu Öem, - Strtejk Açıd Msyo Belrleme, - Msyo Belrleme Uygulmsı, - Vzyo Belrleme, Sıv Sorulrıı Bşket Üverstes Hzırldı Bşket-Sbcı İşbrlğ TÜRSAB le Meslek Yeterllk Kurumu (MYK) rsıd ypıl protokoller gereğ Seyht Acetes Persoele lşk; Trsfer Elemı (Sevye 3), Seyht Acetes Stış Görevls (Sevye 4), Seyht Acetes Ürü Pllm ve Opersyo Sorumlusu (Sevye 5), Seyht Acetes Yöetcs (Sevye 6) Ulusl Meslek Stdrtlrı ve Yeterllkler belrlemştr. Turzm Sektörüde İşvereler ve Bşket Üverstes Eğtm ve Dışmlık Hzmetler Merkez ve TÜRSAB rsıd mzl protokol uyrıc se, söz kousu persoel meslek yetklkler ölçülmes ve değerledrlmes ç teork ve performs dylı ypılck sıv lşk sıv sorulrı Üverstemz Tcr Blmler Fkültes uzm kdrosu trfıd hzırlmıştır. -Servs, 14 BEDAM Bşket Üverstes - Strtejk Pllm, - Alz Uygulmsı, - Amç ve Hedef Belrleme, Çlışlrı Uyum Yeteekler Artırılmsı Projes kpsmıd Bşket Üverstes le Sbcı Üverstes rsıd şbrlğ ypılmış ve -Kt Hzmetler, -Ö Büro, -Mutfk, -Dvrış ve -Hjye ve İşç Sğlığı ve Güvelğ le lgl olrk eğtm tleb bşvurusu 12 öğretm elemı ktkısı le projeye teklf verlmştr. - Strtej Belrleme, - Strtej Belrleme Uygulmlrı, - Mkro Ölçekl Al Uygulmlrı, - Kurumsl Değer ve İlkeler Belrlemes, - Yöetmde Değşm kou bşlıklrı le Ock ve Ekm 2014 de Jdrm Okullrı Komutlığı ve Shl Güvelk Komutlıklrıd Prof.Dr. Abdülkdr Vroğlu, Prof.Dr. Al Hlıcı, Prof.Dr. Nejt Bsım, Doç.Dr. Üsl Sığrı, Doç.Dr. Yvuz Erçl, Doç.Dr. Cek Söze, Dr. Mehmet Çkr d oluş eğtm kdrosu bşrı le yürütülmüştür. Arbuluculuk Eğtmlerde Rekor Bşrı Bşket Üverstes ve Türkye Brolr Brlğ şbrlğ le gerçekleştrle hukuk uyuşmzlıklrıd rbuluculuk eğtm ktılımcılrd tm ot ldı. Yklşık 2000 vukt ldıklrı eğtm sorsı grdkler yzılı ve mülkt sıvlrıd % 100 bşrı elde ettler. Türkye Brolr Brlğ ve Bşket Üverstes Hukuk Fkültes şbrlğ le verlmekte ol Hukuk Uyuşmzlıklrıd Arbuluculuk Eğtm Progrmı 20 Temmuz 2013 trhde tbre bşlmış olup, Akr dışıd Muğl, Çkkle, Ms, V, Aksry, Blıkesr, Bolu, Bodrum, Btls, İzmr, Dyrbkır, Ad, Atly, Tekrdğ, Kırklrel, Smsu ve Çorum gb llerde de devm etmştr. Kestsz 8 gü ve 65 ders st ol eğtmmz de Mevzut uyrıc eğtm progrmı ktılmk ç vuktlrı beş yıllık meslek kıdeme shp olmk gerekmektedr. Prof.Dr. Özc Yğcı, Doç.Dr. Recep Tyfu, Doç.Dr. Yvuz Erçl, FeEdebyt Fkültes Pskoloj Bölümü de Prof.Dr. Nesr Hsl Şh, Prof.Dr. Doğ Kökdemr, Doç. Dr. Ok Cem Çırkoğlu, Yrd.Doç.Dr. Zuhl Yeçer Kökdemr, Hukuk Fkültes de Doç.Dr. M. Serdr Özbek, Sğlık Blmler Fkültes Spor Blmler Bölümü de Doç.Dr. Üsl Sığrı, Tcr Blmler Fkültes, Yöetm Blşm Sstemler Bölümüde Prof.Dr. Al Hlıcı, Akr Brosu vuktlrıd Hmd C Üsl ve Sertç Güler ktkı vermşlerdr yılıd yı eğtmler devm etmekte olup buul brlkte Arbuluculuk Yeleme Eğtmler e bşlcktır. Ayrıc, Türkye Brolr Brlğ le ypıl şbrlğ le tüm vuktlr yöelk Şddetsz İletşm eğtm Bşket Üverstes BEDAM trfıd verlecektr trhde ypıl Hukuk Uyuşmzlıklrıd Arbuluculuk sıvıd, Türkye Brolr Brlğ Bşket Üverstes öğretm üyeler le yürüttüğü eğtm progrmı ktıllr rekor bşrı gösterdler. Türkye Brolr Brlğ eğtm progrmı ktıllrı tümü yzılı sıvı bşrı le geçerek, sözlü sıv ktılm hkkı kzdı. Prof. Dr. Al Hlıcı koordtörlüğüde gerçekleştrle eğtmlerde Türkye dört br yıd yklşık 2014 yılıd 1100 vukt Arbuluculuk Sertfksı verlmştr. Eğtmlere; İletşm Fkültes de Bşket Üverstes BEDAM 3

4 Hız Kesmede Devm Orkestr Akdem Bşket uzmlığıd gerçekleştrle müzk ve she stlrı eğtmler 2014 yılıd d hız kesmede devm etmştr Toplu Besleme Hzmetlerde Hjye ve İs müzk estetk değerler le domış breyler olbleceklerdr. Bşket Üverstes Devlet Koservturı öğretm elemlrı trfıd her yşt çocuk, geç ve yetşklere verle eğtm ses, ş, pyo, klsk gtr, cz, popüler müzk şrkıcılığı, kem, vyol, vyolosel ve flüt gb dllrı kpsmktdır. Dr. Lütfü Erol koordtörlüğüde devm ede progrm ktılımcılr hft ç vey hft sou uygu gü ve stlerde breysel çlgı ve toplu formsyo derslerde oluşmkt olup kdemk yılıd d heryıl soud olduğu gb Üverstemz Prof. Dr. İhs Doğrmcı Kofers Slou d düzelee koserlerde ypıl değerledrme soucud ktılımcılr sertfk verlecektr. Besler sğlıklı koşullrd üretlp, hjye zcr bozulm d tüketm sğlmsı sğlıklı beslemede öeml br ölçüttür. Toplu besleme hzmet vere kuruluşlrd çlış persoel özellkle hjye kousudk blg, tutum ve dvrışlrı bu süreçte kltel hzmet ve tüketc sğlığıı korumsı çısıd e öeml bsmklrd br oluşturmktdır. Güzel Stlr Fkülteler Özel Yeteek Sıvlrı Hzırlık Kursu Özel yeteek sıvlrı hzırlık kurslrı 2004 de bu y Güzel Stlr Tsrım ve Mmrlık Fkültes öğretm elemlrı trfıd öğreclere çzm tekkler öğretlerek devm etmektedr. Clı model, mgesel tsrım, çeştl obje çzmler ve ç mek tsrımlrıı, çzg, leke, derlk ve perspektf esslrıyl bu kurs gele öğrecler ülke her oktsıd eğtm vere yeteek sıvlrıyl öğrec l st ve tsrım fkülteler sıvlrı Doç.Dr. Burcu Arıcı Tüzü ve Uz. Sbel Aktş le hzırlmktdırlr. Temel Tsrım - Mod Tsrımıd İlke ve Yötemler Üverstemz Devlet Koservtuvrı ve Merkezmz koordtörlüğüde yürütülmekte ol Müzk ve She Stlrı Sertfk progrmı Öğrecler erke yşlrd bşly zorulu temel eğtmler boyuc (yşlrı lerlemede) müzk formsyouu d br yd kzblmeler ve böylelkle ked zorulu eğtmlerde lss düzeye erştklerde y çlışm olrk formsyouu kzdıklrı müzk lıı br meslek olrk seçmeler durumud, gerekl lt ypı eğtm kzmlrı destek olmı yı sır erke yş gruplrıd y d yetşk ktılımcılrı, müzk stıı meslek olrk seçmemeler durumud d yüksek sevyede br müzk eğtmde geçeblmeler sğlmktır. Bu syede, bşk meslek llr çersde y d terchde ol bütü breyler, progrmı eğtm le ler sevyede müzk ypble, 4 BEDAM Bşket Üverstes Üverstemz Güzel Stlr, Tsrım ve Mmrlık Fkültes, Mod ve Tekstl Tsrımı Bölüm Bşkı Prof.Dr. Semh AYDIN trfıd koorde edle Temel Tsrım kursu, tsrım elemlrı ve tsrımdk temel prespler, çzgler slüete etkler ve ypısl tsrım, geometrk bçmlerle model yorumlmsı, şekl zem ltımlrı, rek teors, rek lz çlışmlrı ve tsrımd reg kullımı, slüet dgrmlrı ve mod grfğde or ortı koulrıd teork ve uygulmlı çlışmlrı çermektedr. 60 st sürel kursumuz mod tsrımı merklılrı lk dım olrk temel tsrım usurlrı, lke ve yötemler kousud blgledrme ypmk ve bulrı mod tsrım lı le lşkledrerek uygulmlı çlışmlr ypmyı mçlmktdır. İlk ktılımcılrı le bşrılı br şeklde tmml Temel Tsrım kursu ktılımcılrı tleb doğrultusud İler Düzey Tsrım kursu le devm edecektr. Doç.Dr. Burcu Arıcı Tüzü le Resm-ÇzmSermk Resm, duygu ve düşüceler çzg, hreket, rek ve tolrl kğıt, bez, mukvv, ğç vs. yüzeyler üzere klem ve boyyl fde edlme stı. Plstk stlr çde öeml yer ol resm, güümüzde yygıdır. Formlrı syhbeyz olrk vey rek ve çzgyle k boyutlu stıh üzerde tsvr edle şey, dye de trf edlmektedr. Çzm, frklı rçlrl çeştl yüzeyler üstüe ypıl k boyutl bçmlemeler çere görsel st dldr. Bu derste kurşu klem füje kullılrk çzm tekkler öğretlmes hedeflemektedr. Sermk, metl ve metl lşımlrı dışıd kl tüm orgk mddeler oluşturduğu bleşmler şeklledrlmes, dyıklılık kz kdr pşrlmes blm ve tekolojdr. Bşket Üverstes BEDAM trfıd orgze edle resm çzm-sermk kurslrıd; kşler özgü yklşımlrı kşsel terchler doğrultusud kdemsye hoclrımızı verdğ eğtm le yrtıcı çlışmlr yptırılmsı hedeflemektedr. Her br 32 stte oluşmkt ol eğtmlermz Güzel Stlr Tsrım ve Mmrlık Fkültes öğretm üyes Doç. Dr. Burcu Arıcı Tüzü ve Uz. Sbel Aktş trfıd verlmektedr. Dğer yıd toplu besleme hzmetlerde yrrl tüketcler de bekletler, o şletme geleceğ ve krlılığı bkımıd öem tşımktdır. Tüketcler yyecek hzmetlerde bekletler doyuruculuk, klte, güvelrlk, ekoomklk, temz ve rht/koforlu br tmosfer ve y br servs hzmet olrk özetleeblr. Bu bekletler krşılmsıd d hzmet her şmsıd hjye ve stsyo verle öem vz geçlemez usurlrı bşıd yer lır. Hzmet şmlrıd oluş blecek ksklık, dkktszlk ylızc çlışlr ç değl tüketcler ç de telf edlemeyecek souçlr doğurblr. Bu gb souçlr yol çmmk ç gerekl ölemler lmk çok dh ekoomk ve kılcı br yoldur. Üverstemz Sğlık Blmler Fkültes, Besleme ve Dyetetk Bölümü trfıd koorde edle Toplu Besleme Hzmetlerde Hjye ve İs koulu eğtmlerde, Geel Hjye (temzlk, stsyo, dezefeksyo, deterjlr), Bes Hjye (gıd güvelğ, gıdlr doğrud ve dolylı bulşmlr, gıdlrı bulşm yollrı (kmysl, fzksel ve byolojk), bes efeksyolrı ve toksksyolrı, gıd bozulmsıd öleme strtejler), Persoel Hjye (persoel geel sğlığı, kşsel hjye, s kyklı bulşmlr, öleme, kotrol), HACCP (sstem, sstem lkeler, sstem kurulmsı ve gelştrlmes, sstem uygulmlrı) koulrı detylı olrk celemştr. Lojstkve Tedrk Zcr Sertfk Progrmı Merkezmz ve Üverstemz Kz Meslek Yüksekokulu şbrlğ le yürütüle 80 stlk Lojstk ve Tedrk Zcr Sertfk Progrmı mcı; ulusl ve uluslrrsı tcret e öeml usurlrıd br hle gele lojstk lıd yetşmş s gücüü gelşme ktkıd bulumktır. Eğtm progrmımız Kmu görevller, TSK mesuplrı, lojstk lıd flyet göstere y d flyet göstermey plly frm çlış ve yöetcler, kdemsyeler, dış tcretle uğrşlr ve kryere lojstk lıd devm etmek steye öğrec y d mezulr ktılblrler. Bşket Üverstes Türkye Dört Br Yıd Türkye Odlr ve Borslr Brlğ e bğlı Gümrük ve Turzm İşletmeler Aom Şrket büyesde yer l kr sıır kpılrıd; Ksım 2014 trhlerde Kpıkule ve Hmzbeyl, Ksım 2014 trhlerde Clvegözü, Arlık 2014 trhlerde Srp İşletme Müdürlükler de çlışlr okşer stlk Kurumsl Bğlılık ve Breysel Frkıdlık Eğtm verlmştr Ns 2015 trhler rsıd d Hbur İşletme Müdürlüğüde yı eğtm gerçekleştrlecektr. Eğtmler bşrı le yürütülmüş olup, Bşket Üverstes kltes dle getrlerek 2015 yılı pllmlrıd d tekrr şbrlğ ypılmsı krr verlmştr. Bşket Üverstes BEDAM 13

5 SPSS le İsttstksel Alzler Sertfk Progrmı Tez/mkle yzımıd htyç duyul teork lt ypıyı oluşturmk, SPSS pket progrmıyl örek ver dosylrı üzerde yygı olrk kullıl lzler brebr yprk öğretmek, lzler soucud elde edle verler tez/mkle metodoloj ve bulgu kısmı sıl rporlcğıı göstermek mcıyl Merkezmz trfıd koorde edle SPPS le İsttstksel Alzler Sertfk Progrmı tez/mkle yz kdemsyeler ve lssüstü öğrecler le tez yöete/hkemlk yp öğretm üyelere yöelk olrk hzırlmıştır. Üverstemze t Ptly Lkesde Resort Otel de gerçekleştrlecek ol eğtmler süres 12 st olup Üverstemz uzm kdemsye kdrosu trfıd verlecektr. Amos le Ypısl Eştlk Modelleme Sertfk Progrmı Ypısl eştlk modellemes hkkıd teork lt ypıyı oluşturmk, AMOS pket progrmıyl örek ver dosylrı üzerde ypısl eştlk modelleme uygulmlrıı brebr yprk öğretmek, lzler soucud elde edle verler tez/mkle metodoloj ve bulgu kısmı sıl rporlcğıı göstermek mcıyl Merkezmz trfıd koorde edle AMOS le Ypısl Eştlk Modelleme Sertfk Progrmı tez/mkle yz kdemsyeler ve lssüstü öğrecler le tez yöete/hkemlk yp öğretm üyelere yöelk olrk hzırlmıştır. Ye Tredler: Yşm Koçluğu ve Öğrec Koçluğu Boşm Dışmlığı ve Ale Dışmlığıd Özel Koulr Koçluk; gerek kşler gerekse kurumlrı dh güçlü hedefler belrlemes, proktf krrlrl olumlu frklr yrt grşmlerde bulumsıı, kşsel zeglk ve olsı potsyeller dh etk kullmsıı mçly; süres, çlışm prespler ve sstem ol br yol rkdşlığıdır. Boşm Dışmlığı, evllkler sürdüremeyecekler fde ede çftlere bu süreçte ve sorsıd yşyblecekler her türlü soru le bş çıkmlrı yrdımcı olmk mcıyl verle br pskolojk süreçtr. Bu yrdımı verecek kşler, bell br formsyo le brlkte özel olrk boşm ve boşmı dmkler kousud blg ve eğtm shb olmsı ve vereceğ dışmlığı bu çerçevede ele lmsı hem eşler hem de vrs çocuklr ç özel öeme shptr. Bugüü düysıd koçluk hem tüm düyd gelşe br meslek hem de kurumlrd lderlk, öğretmeler, dışmlr, leler trfıd bemsee br letşm yötem hle gelmştr. Üverste öğreclerde olmpyt sporculrı, CEO lrd profesyoel stçılr kdr brçok s, hytlrıd dh fzl bşrı ve mutluluk yrtmlrıı sğlyck ol rçlrı koçlrı syesde bulmktdır. So zmı gereksm hle gele bu ld Uzm Yşm Koçlrı ve Uzm Öğrec Koçlrı yetştrmek mcı le Merkezmz trfıd koorde edle 72 st sürel eğtmlermz 2015 yılıd szlerle buluşturcğız. Sertfklı Ale Dışmlığı eğtmlerde 10 yılı şkı br süredr öğrec yetştre ve bu ld öcü br kurum olm özellğ bulu Bşket Üverstes Sğlık Blmler Fkültes, Sosyl Hzmet Bölümü le Bşket üverstes Eğtm ve Dışmlık Hzmetler Merkez Boşm Dışmlığı ve Ale Dışmlığıd Özel Koulr sertfklı eğtm progrmıı bşltmıştır. Eğtm soud modül sertfklrı le brlkte Gerçek kşler ve Özel Hukuk Tüzel kşler le Kmu Kurum ve Kuruluşlrıc çılck Ale Dışm Merkezler Yöetmelğ 15. mddesde ıl telkler tşıy ktılımcılr Özel Ale Dışm Merkezler de çlışm ve br Ale Dışmı le brlkte Özel Ale Dışm Merkez çm hkkı vere Bşket Üverstes oylı sertfk verlmektedr. Merkezmz trfıd koorde edle Boşm Sürec Dışmlığı ve Ale Dışmlığıd Özel koul sertfklı eğtm progrmı 73 stlk I modül (boşm dışmlığı) ve 55 stlk II modül (Ale Dışmlığıd özel koulr) le toplm 128 stte oluşmktdır. Üverstemz Sğlık Blmler Fkültes, Sosyl Hzmet Bölüm Bşkı Prof.Dr. Ftm Işıl Bulut öderlğde verle eğtmlere Prof.Dr. Arşluys Kyır, Doç.Dr. Müre Arzu İçğsıoğlu Çob, Öğr. Gör. Url Ndr, ve Öğr.Gör. Ahmet Ceml Ül ktkı vermşlerdr. Eğtm progrmıı hedef ktles, Sosyl Hzmet, Pskoloj, Pskolojk Dışmlık ve Rehberlk, Tıp, Hemşrelk, Çocuk Gelşm bölümlerde brde lss vey lss üstü eğtme shp kşler ve ye bu bölümler so sııf öğreclerdr. 29 kş le tmml 1. Grup ktılımcılr Gölbşı Ptly Lke Sde otelde ypıl törele sertfklrıı lmışlrdır. Progrmd zm ölçüde yrrlılblmes, ktılımcılrı SPSS progrmı ş olmlrı ve SPSS le ypıl lzler (fktör lz, regresyo lz vb.) blyor olmlrı bğlıdır. Üverstemze t Ptly Lkesde Resort Otel de gerçekleştrlecek ol eğtmler süres 12 st olup Üverstemz uzm kdemsye kdrosu trfıd verlecektr. 12 BEDAM Bşket Üverstes Bşket Üverstes BEDAM 5

6 Kelme Kelme Okuyrk Zm Kybetmeye So İs Kyklrı Yöetmde Bşket Kltes Şrket geel gderler yklşık %50-80 s kyğıd oluşmsı, kurumsl vermllğ rtmsı ç s kyğıı doğru pllmsı ve yöetlmes gerektrmektedr. Bu edele şrketlerde gerek yöetcler gerekse s kyğı bölümü çlışlrıı kşsel ve meslek doımlrıı rtırmlrı gerekmektedr. Bu gerekllk doğrultusud gelşme ktkı sğlmk dı 2014 yılıı Ksım yıd merkezmz trfıd koorde edle 84 stlk s kyklrı yöetm sertfk progrmı Üverstemze t Gölbşı Ptly Lke ste otelde lk grubu le bşlmıştır. Gösterle yoğu tlep üzere progrmımız ser br şeklde devm etmektedr. İs kyklrı lıd uzmlşmk steye vey s kyklrı bölümüde çlış uzm, ort ve üst düzey yöetcler le s kyklrı lı geçş ypmk steye kşlere temel yöetm blgs, s kyklrı şlevler, strtejk yöetm ücret yöetm, performs yöetm, ş ve sosyl güvelk hukuk koulrıd blg ktrmk mçlmktdır. Sosyl Blmler Esttüsü, İs Kyklrı Yöetm Ablm Dlı Bşkı Prof.Dr. Al Hlıcı trfıd koorde edle İs Kyklrı Yöetm Sertfk Progrmı, Sğlık Blmler Fkültes, Sğlık Kurumlrı İşletmeclğ öğretm üyes Prof.Dr. Şh Kvucubşı, Hukuk Fkültes öğretm üyes Yrd.Doç.Dr. Esr Bsk, Tcr Blmler Fkültes öğretm üyes Doç.Dr. İpek Klemc Tüzü, İktsd ve İdr Blmler Fkültes de Öğr.Gör. Çığır İlbş, Mll Tkımlr esk Metörü Uz.Psk. Kzım Yurdkul, Blket Holdg İs Kyklrı Koordtörü Cem Ağı ktkı vermşlerdr. Üverstemz uzm öğretm üyeler le sektörde seçk uygulmcılrd oluş eğtm kdrosu le lk grupt 21 ktılımcı sertfk lmy hk kzmıştır yılıd progrmlr çılmy devm edecektr. Türkye de Br İlk Mll Eğtm Bklığı trfıd eğtm-öğretm yılıd seçmel ders olrk kbul edle Akıl Oyulrı okullr grd. Çocuklrı syısl ve sözel zeklrıı gelşme büyük ktkı sğly Akıl Oyulrı ders çocuklr trfıd büyük br mutlulukl krşıldı. Oyu oyrke zeksl ktvte yp çocuklr, hem eğlep hem de zeksl gelşm göstermektedr. Üverstemz, Mll Eğtm Bklığı ı belrledğ progrm ek olrk; strç, go, letşm, frklı strtej ve zek oyulrıı çere br eğtm hzırlmıştır. Bu syede ktılımcılrı frklı brşlr hkkıd d blg shb olmsı sğlmktdır. Üverstemz Strç Atreörü Ayl İbşoğlu trfıd koorde edle Akıl Oyulrı Eğtc Eğtm Progrmı lk grup ktılımcılrı belgeler lmy hk kzmışlrdır. İşletme Yöetm Sertfk Progrmı İş dh y yöetmek, ş hytıd br dım öde olblmek ve kryerde ye fırstlr yrtmk steyeler sertfk progrmımızd 4 hftlık eğtm progrmı sürecde kdemsyeler ve sektörde ktılck kouşmcılrı ktkılrıyl Strtejk Yöetm ve Pllm Fsl Yöetm İs Kyklrı Yöetm Pzrlm ve Stış Rsk ve Krz Yöetm Değşm ve İovsyo Yöetm Yöetm ve Lderlk İletşm ve Serjk Çlışm gb koulrd ktılımcılrı blgledrlmes hedeflemektedr. 6 BEDAM Bşket Üverstes Ole hızlı okum ve lm kursumuz lışılgelmş klsk hızlı öğreme eğtmlerde brçok yöde frklılık göstermektedr. Bz dğer progrmlrd yır e temel özellk; eğtm süresce egzersz rçlrıd (tkstoskop, gruplm, hızlı okum vs.) elde edle verlere göre öğrecy gelştrmektr. Klsk hızlı okum kurs ve progrmlrıd herkes ç stdrt metler kullılır. 10 yşıdk br çocuk le 20 yşıdk br üverste öğrecs kelme dğrcığı, görme lı, lm kpstes vs. yı olmdığıd olr verle eğtmde yı olmmlıdır. Progrmımız bu özellğ le de dğer progrmlrd çok frklı özellklere shptr. Eğer okuduğuuz met lymıyorsız hızlı okum hç br şe yrmıyor demektr. Bu kpsmd progrmımızı; brçok progrmd bulumy br özellğ se öğrec lm sevyes ölçmemzdr. Alm eğtm essıd okuduğuuz met le lgl 5 le 10 soru sorulrk met lyıp lmdığıız ölçülür ve kyıt ltı lıır. Progrmımız web tblı olduğu ç ster evde, ster okuld, ster gece ster güdüz dleğz zm teret bğltısı ol herhg br blgsyrd progrmı sürekl kullblrsz. 60 Gülük eğtm pltformu üyelğ (Eğtm e fzl 60 güde tmmlmsı e yüksek fydyı sğlmktdır. ) le; Okum hızıız 2 le 6 kt rsıd gelşr, Dkkt ve kostrsyo sevyez yükselr, Göz kslrıız gelşr, Dsleks rhtsızlığıız zlck, Hfızız gelşecek, Kelme hzez yükselecek, Okumd öğremede muhkeme etme, lz etme becers gelşecek, Eğtm Performsı rtck, Ht ypm orı düşecek, Hızlı ve doğru hesplm becers gelşecek, Prefrotl korteks ve lmbk sstem uyumuyl berber özgüve sevyes rtck, Norml görüş ve merkez dışı görüş kblyet gelşecektr. Kşye özel çıl ole eğtmmze her ktılmk mümküdür. Bşket Üverstes BEDAM 11

7 Proje Yöetm ve Uygulmlrı Prof. Dr. Süleym Gökhu TANYER 17 Yıllık Proje Yöetcs Yöettğ proje bütçe toplmı: yklşık 100 mlyo TL Dışm / Deetm görevler toplmı: 2 mlyr TL üzerde İşz gereğ br Proje de m çlışcksıız? İşz e z ht yprk zmıd tmmlmk ve örek br çlış mı olmk styorsuuz? Proje teklf verrke, cb bu Proje y sıl yöeteceğm dye gzl edşelerz m vr? İş ortmıd yşmkt olduğuuz rekbet ortmıd telklerze krtk br lveye m htycıız vr? BEDAM büyesde, yzılım, doım ve sstem gelştrme projelerde ess lı lkeler brlkte Bşrı Belges: 10 St BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BEDAM FAKÜLTESİ UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Kpsm 1. Proje Yöetm (PY) Tımlr 2. PY Uzmlık Allrı 3. PY Süreçler 4. PY Süreçler Yöetm 5. Lderlk Uygulmlr IEEE Sstem ve Yzılımlr - Proje Yşm Dögüsü Ktılım Belges: 4 St Proje Yöetme Grş Kousuu; Prtk, Alşılır ve Prtk Hl SMART A.Ş. İşbrlkler le Prof. Dr. Süleym Gökhu TANYER 18 Ns 2015, Cumrtes Stler: (Grup 1-2) 09:30 13:00 (Grup 2)14:00 17:00 (Uygulm) Yer: Semer Slou, Tıp Fkültes Deklığı Bsı Bşket Üverstes 16. Sokk Emek, Akr Kursyerlere Uygulmlı Proje Yöetm Bşrı/Ktılım Belges Verlecektr. Ked Örek Proje Fkrz de Blg ç: Getreblrsz. İletşm / Kyıt: Bşket Üverstes Eğtm ve Dışmlık Hzmetler Merkez (BEDAM) Eskşehr Yolu 20. Km Bğlıc Kmpusu ANKARA Tel: Fks: celeyelm. Kursyerler getreceğ br proje kousu olsu vey fkr sevyesde br proje kousu olsu, prtk sorulr uygulmlı cevplr le kdemk blgler lşılır hle getrelm. Kurs ltypısı e temelde bşldığıd, tb k yzılım, doım ve sstem gelştrme koulrıı dışı d yı şeklde fydlı br çerk verlyor. Uutmylım, güümüzü yüksele değerlerde brs ol Proje Yöetm, ülkemzde rtık dh y lşılır hle geld. Br çok mühedslk dlıd kdemk sevyel çlışmlrl gerekl öem lmış ol bu kou, rtık doğrud mühedslk dlı özelleştrlmş uygulmlrı le öe çıkıyor. Bu kurslrd yygı olrk ess lı ltypılr, Türk Svum Sysde değer kz Project Mgemet Isttute (PMI) ı PMBOK dokümı, Uluslrrsı Elektrk ve Elektrok Mühedslğ Kuruluşu (IEEE Isttuto of Electrcl d Electrocs Egeerg) u Yzılım Projeler Yşm Dögüsü Stdrtı ve uygulmy özel tmmlyıcı PRINCE2 (Projects IN Cotrolled Evromets, sürüm 2) proje yöetm metodolojler. Ye Progrmımız: Pzrlm, Stış Ve Müşter İlşkler Uzmlığı Pzrlm, herhg br ürüü üretme fkrde bşlyrk stış sorsı gerçekleştrle flyetlere kdr uz tmmlyıcı etklkler sürecdr. Sürec rzul bçmde yöetlmes tılck her br dımı temel özellklere hkm olmsıı gerekl kılmktdır. Pllmsı ypıl Pzrlm Stış Müşter İlşkler Uzmlığı eğtm progrmıı öcelkle mcı geel çerçeves le pzrlm tımı, edüstryel pzrlm, hzmet pzrlm, bütüleşk pzrlm, Klk stoloj y d stoptoloj bşt kdı getl sstem kserler erke evrede belrleeblmes olmk üzere kser erke tısı mcı le bütü düyd yygı olrk yrrlıl Ptoloj Ablm dlı çde yer l br blm dlıdır. Ptoloj lborturlrı ç çok htyç duyul özel blg ve kzımlrl dotılmış tekk elemlrı yetştrmek Sğlık Hzmetler Meslek Yüksekokullrı büyesde yer l Ptoloj Lbortuvr Tekkler progrmlrıı temel mcıdır. Ptoloj lborturı br çok özel tekğ kullıldığı ked çde frklı özel llrı çere kompleks br brmdr. Stolojk tekkler de bu lborturı çde yer l özel blg ve deeym gerektre tekklerdr. Ptoloj lbortur tekkler bölümü mezulrıı, özel becerler ve blgler gelştreblecekler sertfk progrmlrı yöledrlmeler meslek ld özelleşme ve eğtmlere devm etme olğı sğlmsı, yı sır kşler meslek ttm ve yeterllkler kousu ktkı sğlyck üzerde durulmsı gereke öeml tüketc dvrışlrı, stış yöetm, reklm koumldırm gb koulrd teork ve uygulmlrd oluş seçlmş blgler çerçevesde pzrlm-stış- müşter lşkler gb llrd çlış vey bu ld kryer ypmyı plly uzm, ort ve üst düzey yöetcler blg brkmler zegleştrmektr. Merkezmz trfıd koorde edle Pzrlm Stış Müşter İlşkler sertfk progrmı Üverstemz öğretm üyelerde Prof.Dr. Doğ Yşr Ayh, Prof.Dr. Özc Yğcı, Prof.Dr. Zelh Eser, Doç.Dr. Bhr Kurtulmuşoğlu ve Yrd. Doç.Dr. Gye Açıkdll ktkılrı le 2015 yılıd toplum yöelk meslek ve kşsel gelşme ktkı sğlmy devm edecektr. Klk Stolojk Tekkler ve Temel Mkroskop Eğtm koulrd brdr. Yurt dışıdk öreklere bkıldığıd hstotekolog olrk tıml ptoloj tekkerler, mkroskop tekkerlğ, stotekker, dl tıp tekkerlğ gb llrd sertfk progrmlrıd eğtm lrk özelleştkler görülmektedr. Sertfk progrmlrı le özelleşe tekkerler ptoloj lborturlrıd öeml br ş yüküü ptologlrı üzerde lrk ptologlrı vklrı ve gelşmlere destek olck rştırmlr dh rht vkt yırblmeler sğlmsı çısıd öeml ktkılrd buluduğu bldrlmştr. Klk stoloj jekolojk kserler erke evrede belrleeblmes mcı le bütü düyd br toplumsl trm test olrk kullılmktdır. Ülkemzde de bu progrmlrı etk olrk yürütüleblmes mcı le Stotekker sertfk progrmlrıı bşltılmsı ç çlışmlr devm etmektedr. Bşket Üverstes Tıp Fkültes Ptoloj Ablm Dlı ve Sğlık Hzmetler Meslek Yüksekokulu PAZARLAMA SATIŞ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ UZMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ Eğtm Süres: 84 st (Cumrtes-Pzr) EĞİTİM KADROSU Prof. Dr. Doğ Yşr Ayh Prof. Dr. Doğ Tucer Prof. Dr. Erç Böge Prof. Dr. Özc Yğcı Prof. Dr. Smte Mlh BEDAM Prof. Dr. Zelh Eser Doç. Dr. Bhr Kurtulmuşoğlu Yrd. Doç. Dr Gye Açıkdll Dr. Tüly Korkmz Devr Dr. Sely Ilgz Sümer Lütfü Özble Eğtm Yer: Ptly Lkesde Resort Otel (4 Yıldızlı) Gölbşı-Akr İletşm: Bşket Üverstes Eğtm ve Dışmlık Hzmetler Merkez (BEDAM) Eskşehr Yolu 20. Km Bğlıc Kmpusu ANKARA Tel: Fks: Ptoloj Lbortuvr Tekkler Progrmı, shp olduklrı blmsel ve tekolojk yetklkler ve blg brkmler bu ld özelleşmek steye lgl meslek grubu le pylşmy hzırdır. Öümüzdek gülerde kyıtlrı bşlyck ol Temel Klk Stolojk Tekkler ve Temel Mkroskop Eğtm progrmımız bu ld verlecek eğtm lk bsmğıı oluşturmktdır. KLINIK SITOLOJIK TEKNIKLER VE TEMEL MIKROSKOP EĞITIMI EĞITIM IÇERIĞI: 1. Klk Stolojde Temel Yötemler Lbortuvr letler tıtımı Lbortuvr gele mteryller tıtımı Lbortuvr mteryl kbul ve ret krterler Lbortuvr düze 2. Klk Stolojk Tekkler Jekolojk stolojk tekkler Kovsyoel stolojk tekkler Sıvı bzlı stolojk tekkler No jekolojk tekkler Preprsyod tekker rolü Hücre bloğu tekkler 3. Işık Mkroskobu Tıtımı Işık mkroskobu kullımı ve bkımı Eğtm Süres: 30 st Işık mkroskobud preprt trm tekğ Işık mkroskobud preprt şretleme tekğ Uygulm eğtm 4. Jekolojk Stolojk Değerledrme Kdı getl sstem toms Kdı getl sstem hstolojs Jekolojk yymlrd görüle hücreler tıtılmsı Mkroskop bşıd uygulm eğtm 5. Jekolojk Yymlrd Görüle Fzyolojk Değşklkler Tım Hormol değşklkler Pre puberte ve trofk değşklkler Post prtuml uyumlu hücresel değşklkler Mkroskop bşıd uygulm eğtm Eğtm Yer: Tıp Fkültes Deklığı Bhçelevler/ANKARA İletşm: Bşket Üverstes Eğtm ve Dışmlık Hzmetler Merkez (BEDAM) Eskşehr Yolu 20. Km Bğlıc Kmpusu ANKARA Tel: Fks: BEDAM Bşket Üverstes Bşket Üverstes BEDAM 7

8 Aktüery Hukuku ve Blrkşlk Eğtme Yoğu İlg Geelde her türlü hksız fl özelde se Türkye de öü br türlü lımy ş ve trfk kzlrı etcesde meyd gele ölüm ve uğrıl bedesel zrrlr sebebyle orty çık Destekte Yoksu Klm ve İşgöremezlk gb zrrlrı tekk ve blmsel esslr göre sıl hesplcğı ve tzmt tutrıı e olmsı gerektğ kousud ktılımcılrı blgledrmeye yöelk bu progrm yı zmd mhkemelerde blrkşlk ypmk steye kşlere kılvuzluk etmey hedeflemektedr. Toplm 24 st süre eğtmmzde Sorumluluk Hukukuu Geel Esslrı, Bede Tmlığıı İhllde Doğ Zrrlr, Destekte Yoksu Klm Zrrlrı koulrı derlemese ele lııp br uygulm eğtm le btrlmektedr. İşyer Hekmlğ Eğtm Çlışm ve Sosyl Güvelk Bklığı trfıd 298-İH olu İşyer Hekmlğ Eğtm Kurumu yetk belgesyle yetkledrle Bşket Üverstes Eğtm ve Dışmlık Hzmetler Merkez İşyer Hekmlğ Temel Eğtmlere bşlmıştır. Bu eğtmler temel mcı, çğdş blm ve tekolojde yrrlrk kou le lgl kurum ve kuruluşlrl şbrlğ çde ş sğlığı ve güvelğ lıd hzmet sumk, bu koulrd eğtm ve rştırm flyetler ypmk, ş sğlığı güvelğ lıd telkl s gücü yetşmese destek olmktır. İşyer Hekmlğ eğtme, Türkye dek tıp fkültelerde y d yurt dışıdk tıp fkültelerde mezu olup deklğ lmış ve dplomsı Sğlık Bklığı c oylmış hekmler ktılblr. İşyer Hekmlğ Eğtm progrmıd 90 st örgü (yüzyüze) eğtm 8 BEDAM Bşket Üverstes AKTÜERYA HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI Eğtm Süres: 24 st Eğtm İçerğ: Hksız Flde Doğ Borç İlşkler Kusur Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk Hukuk Aykırılığı Kldır Hller Tzmtı Belrlemes Ölüm ve Bedesel Zrr Hlde Tzmtı Belrlemes Hksız Fllerde Zmşımı Rücu Tlebde Zmşımı Bede Tmlığıı İhllde Doğ Zrrlr Geel Olrk Bede Tmlığıı İhll Kvrmı Bede Tmlığıı İhll Değerledrlmes Msrf Klemler Bede Tmlığı İhll Zrrıı ve Tzmtıı Belrlemes İdrm Nedeler Tzmtı Hesbı Destekte Yoksu Klm Zrrlrı Destekte Yoksu Klm Kvrmı Destekte Yoksu Kllr Hyt Sgortlrı Mtemtğ Hyt Tblolrı (Mortlte, Ölümlülük, Yşm Tblolrı) Beklee Yşm Süres Türkye Hyt Tblolrı Hyt Aüteler Zrrı Hesbı İdrm Nedeler Tzmtı Hesbı Uygulm Eğtm Bede Tmlığıı İhll Hesbı Yöelk Uygulmlr Destekte Yoksu Klm Zrr Hesbı Yöelk Uygulmlr Mhkemelerde yeml Eğtm Yer:blrkşlk de Fkültes Deklığı Bhçelevler/ANKARA yptıpöğretm üyes ve ktüerlerde Üverstes ve AktuerBlrks.NET şbrlğyle oluşbşket eğtm kdrosuyl Aktüery Tel: Hukuku ve Blrkşlk Eğtm lk 28 ktılımcıı sertfk lmy hk kzmsı le tmmlmıştır. Yoğu lgyle krşıl ve heme kc grubu bşltıl eğtmmz 2015 yılıd d Aktüery Hukuku Uzmlrı ve Uzm Blrkşler yetştrmeye devm edecektr. slolrımızd, 90 st teret ortmıd uzkt eğtm yötemyle ve 40 stlk uygulm eğtm ypılcktır. Uzkt eğtmlermz, eşzmlı Clı vdeo ve web tblı sesl pps, msyo, resm, olgu celemes, yöledrme, lıştırm. etkleşml prtk, flm, suum, met, web syfsı, test, smülsyo vb. şeklde olcktır. Prof. Dr. Reg Erdl koordtörlüğüde yürütüle progrmı yklşık 90 st süre uzkt eğtm çekmler Bşket Üverstes İletşm Fkültes stüdyolrıd gerçekleştrlmştr. Hob Düzeyde Aşçılık ve Servs Eğtm Profesyoel yemek göüllüler ve kdemsyelerle sz mutfk merklılrıı br ry getre, mutfktk keyfl lrıız lezzet ktck br deeyme hzır mısıız? Mutfğı br hob lı olrk göre ve düy mutfklrı göül vere smler rsıd yer lmk steye herkes, ulusl ve uluslrrsı mutfk ve servs eğtm progrmlrı le buluşturuyoruz. Uygulm mutfğı ve servs lımızd hft solrı 2 gü olmk üzere, 4 ve 8 hftlık progrmlrımızl; mutfğı temel ol bıçk kullm tekklerde sos ve çorb ypımı, et pşrme tekklerde düy mutfğıı seçk yemeklere kdr mutfğı ve servs celkler, profesyoel şefler ve kdemsyeler eşlğde keşfedeceksz. Mutfğ ve servse dr brçok şey ş eğtmelerde öğrep, e prtk tekklerle gerçek br şef gb yemek pşrme keyfe vrcksıız. Progrm, Cumrtes ve Pzr güler hftd 2 gü olmk üzere Cumrtes st , Pzr rsı olmk üzere hftd 12 st olrk yürütülecektr. Tüm eğtm uygulmlı olrk Bşket Üverstes Bğlıc Kmpüsü tesslerde ypılcktır. Eğtm 48 stlk A Grubu ve 96 stlk A+ Grubu progrmlrıd oluşmktdır. 4 hftlık gruplr dhl ol ktılımcılr Aşçılık Ktılım Belges, 8 hftlık gruplr dhl ol ktılımcılr Aşçılık Sertfksı verlecektr. Gruplrı 8 er kş olmsı pllmktdır. Gerekel tüm mlzemeler merkezmz trfıd sğlcktır. Eğtm Öğr.Gör. Ayh Gökdemr (Ust koordtörlüğüde yürütülecek olup servs blgler kousud Yrd.Doç.Dr. Hk TURGUT ktkı verecektr. Progrm uluslrrsı gurme Ysem Türed Özk ve sektörde uzm kouklrımız ktılcktır. Sz ktılımcılrı mutfğımızı ve restorımızı ezh ortmıd hep brlkte eşel dkklr geçrmeye dvet edyoruz yılıd 220 stlk İşyer Hekmlğ Temel Eğtm Progrmı ı yı sır 30 st sürel yüz yüze eğtm çere İşyer Hekmlğ Yeleme Eğtm Progrmı ve 45 st örgü (yüzyüze) eğtm, 45 st teret ortmıd uzkt eğtmde oluş 90 stlk Dğer Sğlık Persoel Temel Eğtm Progrmlrıı d szlere sucğız. Bşket Üverstes BEDAM 9

"Türkiye nin seçimidir seçim de bizim kaderimizdir"

Türkiye nin seçimidir seçim de bizim kaderimizdir Birlik, Berberliğimize Kst Ede Sldırılrı ve Terörü Kııyoruz - 7 Ekim 0 www.sivsloc.com.tr Fiytı:,0 "Türkiye i seçimidir seçim de bizim kderimizdir" Cumhuriyet Üiversitesi'i kuruluş öyküsü Sivs içi dev

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Şehnaz DEMİRKOL. Yard. Doç. Dr. Suna Mugan ERTUĞRAL

Yard. Doç. Dr. Şehnaz DEMİRKOL. Yard. Doç. Dr. Suna Mugan ERTUĞRAL Sosyl Bilimler ergisi 2007, (2), 23-34 Yrd. oç. r. Şehz EMİRKOL Yrd. oç. r. Su Mug ERTUĞRAL İstbul Üiversitesi İktist Fkültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü İstbul Üiversitesi iktist Fkültesi, İktist Bölümü

Detaylı

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] Tv bilgisi Tsrım süreci Çevre Görsel Akustik Güvelik ve sğlık Motj ve Bkım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] DÜŞÜNCEDEN GERÇEĞE TEK

Detaylı

Bilim Adamları Yetişiyor

Bilim Adamları Yetişiyor 5 www.ftihkoleji.k12.tr 2 Liss Yerleştirme Sıvı (LYS) soçlrı göre TM-1, TM-2 TM-3 p türleride Özel İstbl Ftih Fe Lisesi de Ftih Mehmet Adır Türkiye Biricisi old. Özel Beylikdüzü Ftih Fe Lisesi öğrecisi

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHemtolojiDerneği Ock-Şubt 2011 Syı 1 İki yd bir yyımlnır. BÜLTENİ THD MİZİN 44. GURUR YILI OKULU ON LADIK TRANSFÜZYONU DA SOLLADIK THO 9 Hemostz Tromboz Uygulmlı Lbortuvr ve THO 10 Trnsfüzyon Tıbbı

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ

AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ Geel olrk 4 tp yötem kullılır.. Düz çzg yötem: Mlı değer zml doğrusl olrk zldığı vrsyılır. Mlı hzmet ömrü boyuc her yıl ç yı mktr mortsm olrk yrılır. V V d = S d:

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK...

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK... DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM. Sürkli Kurumsl Glişim Projsi il vtdş mmuiytii ö pld tut, tik dğrlr bğlı, klitli v hızlı hizmt lyışıı sürkliliği sğlmktdır. Kurumumuzu hdflri ulşmsı v misyouu grçklştirmsid,

Detaylı

Milli Eğitim Müdürleri Soma'da toplandı NE KÖYLER, NE D. Minikler yüzme öğreniyor S. Velilerden baskına tepki. Sezon açıldı, balığa akın etti

Milli Eğitim Müdürleri Soma'da toplandı NE KÖYLER, NE D. Minikler yüzme öğreniyor S. Velilerden baskına tepki. Sezon açıldı, balığa akın etti 0507 0507220 22000 00 55 55 0554 300 60 0554 300 60 60 60 Fiytı: 60 Kuruş ıl: 14 yı 3745 İ Z K R M R İ H Ş N KÖR, N D ezo çıldı, vtdşlr blığ ı etti D eiz blığı sezouu çılmsı ile birlite is vücuduu üretemediği

Detaylı

Metro yu bize verseydi şimdiye çoktan biterdi

Metro yu bize verseydi şimdiye çoktan biterdi SAYFA 01 Metro yu bize verseydi şimdiye çoktn biterdi Üçyol-Üçkuyulr Metro Httıʼnın ypımı için Büyükşehir Belediyesiʼne tlepte bulunduklrını htırltn Bkn Yıldırım, Am kbul etmediler. Biz yprız dediler.

Detaylı

HERKES Ç N KAL TEL E T M ERG 2014

HERKES Ç N KAL TEL E T M ERG 2014 ÖĞ 04 U DE L RET TE V Ş E ER Y NL ET ER Tİ E Ulsl Yeel Yzılı B Düşüe Okl, elşe Öğc Pojes e etmelele eleştel düşüme eğtmle tmmlı. Eğtm Poltk Semele düzele: 8 Hbe Ulsl TV lede 9 Hbe Ybcı B 6 Hbe 44 Hbe Toplm

Detaylı

dolabın kapakları Arabadan in, bisiklete bin!

dolabın kapakları Arabadan in, bisiklete bin! bdhakfta SONU! z v z v z v! z r ç A z çz ç r o y t l n r l k p bn K Dol! n b e t e l k s b, n n d b r A... r o y t nl ü r ö t Ev Ed Pnoo! n t e r ğ ö y e m n b e t e l k s b z unu Çocuğ! n y e l t b...

Detaylı

Günlük Bülten. 19 Nisan 2013. Hurda araç teşvikinde çalışmalar devam ediyor

Günlük Bülten. 19 Nisan 2013. Hurda araç teşvikinde çalışmalar devam ediyor 19 is 2013 Cum Gülük Bülte Hurd rç teşvikide çlışmlr devm ediyor İMKB verileri İMKB 100 83,038.3 Piys Değeri-TÜM ($m) 324,537.0 Hlk Açık Piys Değeri-TÜM ($m) 93,036.0 Gülük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,524.35

Detaylı

Bel ağrısından korunmak için yapılması gerekenler. aktüel

Bel ağrısından korunmak için yapılması gerekenler. aktüel Bel ğrısındn korunmk için ypılmsı gerekenler Dünynın en klblık ülkesi Çin den izlenimler... SAYFA 2'DE SAYFA 5'TE SAYFA 7'DE Uluslrrsılşm yolund ilerlemeye devm ediyoruz ktüel NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ

Detaylı

Kemal VATANSEVER Yrd.Doç.Dr.,Pamukkale Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü, kvatansever@pau.edu.

Kemal VATANSEVER Yrd.Doç.Dr.,Pamukkale Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü, kvatansever@pau.edu. Dumlupınr Ünverstes Sosyl Blmler Ders / Dumlupınr Unversty Journl of Socl Scences 4. Syı Temmuz 204 / Number 4 July 204 FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİNE DAYALI

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

Evolvent Dişli Üretimi Esnasında Meydana Gelen Kesme Kuvvetlerinin Teorik ve Deneysel Olarak Belirlenmesi

Evolvent Dişli Üretimi Esnasında Meydana Gelen Kesme Kuvvetlerinin Teorik ve Deneysel Olarak Belirlenmesi UluslrrsıKtılımlı 7. MkTeorsSempozyumu, İzmr, 4-7 Hzr 5 Evolvet Dşl Üretm Essıd Meyd Gele Kesme Kuvvetler Teork ve Deeysel Olrk Belrlemes İ. EŞİLUT * H. GÜSO Uşk Üverstes Uşk Üverstes Uşk Uşk Özet Bu bldrde

Detaylı

BÖLÜM 3 SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL

BÖLÜM 3 SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL BÖLÜM SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL. Blgsyrl türe.. Bölümüş rk tblolrıyl türe.. Eşt rlıklı er oktlrı ç türe.. Eşt rlıklı er oktlrı ç er oktlrıd türe.. Yüksek mertebede türeler. Syısl tegrl.. Trpez krlı.. Romberg

Detaylı

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN SAYI: 22 www.ngdergi.com ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN Gelecek için hzırlnn vtn evlâtlrın,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Mehmet POLAT BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 1. GİRİŞ

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Kınama. Sayfa 2. Sayı 2 Maliki onay verdi 2 bin asker Kerkük yolunda. KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Resul Çankaya Köşkü nde

Kınama. Sayfa 2. Sayı 2 Maliki onay verdi 2 bin asker Kerkük yolunda. KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Resul Çankaya Köşkü nde Abdullh Gül den tu m r u h z u T n ı r l m l Pt Kınm Türkiye nin bşkenti Ankr d, Türkiye Cumhurbşknlığı Ortdoğu Bşdnışmnı Erşt Hürmüzlü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbşknı Abdullh Gül ün düşüncelerini dile

Detaylı

İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdar KILINÇ

İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdar KILINÇ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdr KILINÇ Anbilim Dlı : ENDÜSTRİ

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça Hatce TÜRKAN GÜVENİLİRLİK ANALİZİNDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL DAĞILIM MODELLERİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 007 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bir Telekomünikasyon Probleminin Matematiksel Modellenmesi Üzerine

Bir Telekomünikasyon Probleminin Matematiksel Modellenmesi Üzerine Br Telekomükasyo Problem Matematksel Modellemes Üzere Urfat Nuryev, Murat Erşe Berberler, Mehmet Kurt, Arf Gürsoy, Haka Kutucu 2 Ege Üverstes, Matematk Bölümü, İzmr 2 İzmr Yüksek Tekolo Esttüsü, Matematk

Detaylı