UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ ANKARA

2 TEMEL AMAÇLAR Projenin amacı; 1) İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin özellikle sanayiye dönük alanlardaki mesleki eğitimin; a) etkinlik ve verimliliğinin artırılması, b) disipline edilmesi, c) işgücü piyasanın ihtiyaçları ile uyumlu, işverenlerin katılımına imkân veren bir hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulması, 2) Bu sistemde eğitilen işsizlerin tümüne staj, büyük çoğunluğuna istihdam imkanlarının sağlanmasıdır. 2

3 PROJENİN GEREKÇESİ İşsiz sayısının fazla olması ve bu işsizlerin mesleki ve teknik eğitime ihtiyaç duyması Mesleki eğitim kurslarındaki etkinlik ve verimlilik sorunu İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerin doğru tespit edilememesi Hizmetin üretildiği işverenlerin meslek eğitimi yönetimine katılmaması Meslek edindirme kurslarının yeterli düzeyde denetlenememesi Sanayiye yönelik mesleki kursların güncel teknolojilere sahip olmayan kurumlarda verilmesi 3

4 PROJE KAPSAMINDA 81 ilde faaliyet gösteren 111 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezi olarak belirlenmesi, Bu okulların teknolojik gelişime uygun mesleki eğitim verilebilmesi için gerekli donanım ihtiyacının tedarik edilmesi Bu okullardaki eğiticilerin bilgi ve becerilerini hizmet içi eğitim yoluyla güncellenmesi, Pilot olarak seçilen 19 ilde işgücü piyasası analizlerinin yapılması ve analizlere ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına daha etkin işlevsellik kazandırılması, İşgücü piyasası analizlerinin tespiti ve meslek edindirme hizmetlerinin yönetimine işverenlerin katılımının sağlanması, Eğitimden geçirilmiş işsizlerin TOBB üyesi işyerlerinde staj görmeleri ve istihdam edilmelerinin sağlanmasıdır. 4

5 PROJENİN TARAFLARI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Millî Eğitim Bakanlığı - Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (ETÖGM) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB- 5 ETÜ)

6 6

7 YÜKÜMLÜLÜKLER / ETÖGM Kurs müfredatları arasında birliktelik ve standardizasyonu sağlamak Kursların verileceği okullardaki derslik, atölye ve laboratuarları hazır halde bulundurmak Donanım ihtiyacı karşılanan okullarda örgün eğitim dışında kalan zamanlarda İŞKUR tarafından talep edilen kurs programlarını uygulanmasını sağlamak, Kurslarda görevli öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin güncellenmesi için gerekli eğitimlerin verdirilmesini sağlamak, 7

8 YÜKÜMLÜLÜKLER / İŞKUR Odalardan gelen ihtiyaç talepleri doğrultusunda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluyla birlikte, sanayiye yönelik mesleki eğitim ihtiyaçlarını ve düzenlenecek kursları belirlemek, Eğitim alacak kursiyerleri Kurs Yönetimi ile birlikte İŞKUR a kayıtlı işsizler arasından seçmek, Kursiyerlere her fiili kurs günü için kursiyer zaruri ödemesi yapmak Eğitimini tamamlayan kursiyerlerin Odaların eşleştirdiği işyerlerinde staj görmelerini sağlamak ve başarılı kursiyerlerin Odalar organizasyonu ile istihdam edilip edilmediklerinin takibini yapmak ve istihdamlarına yardımcı olmak 8

9 Proje kapsamında eğitim alan tüm kursiyerlerin staj eğitimlerine katılımlarını temin etmek, Başarılı olan kursiyerlerin asgari yüzde 90 ının üye işyerlerinde en az eğitim ve staj süresi kadar istihdam edilmelerini sağlamak, İşyeri düzeyinde işgücü talebinin tesbiti, kursiyer ile staj yapılacak işyeri eşleştirmesinin yapılması ve başarılı kursiyerlerin istihdam edilecek işyerleri ile eşleştirilmesi faaliyetleri kapsamında sağlamak Projenin tanıtımı faaliyetlerini yürütmek ve TOBB-ETÜ danışmanlık hizmeti giderlerini karşılamak, YÜKÜMLÜLÜKLER / TOBB İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak ve bilgi edinmek isteyenlere Odalar nezdinde Kurum hizmetlerine erişim, danışmanlık ve bilgilendirme imkânı sağlamak 9

10 YÜKÜMLÜLÜKLER / TOBB-ETÜ Proje kapsamındaki illerde işgücü piyasası araştırmaları yapmak, İşgücü piyasası analizlerinin ülke genelinde gerçekleştirilebilmesi ve periyodik olarak tekrarlanabilmesi için İŞKUR da ve odalarda kapasite tesis etmek İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları na işlerlik kazandırılması için politika önerileri geliştirmek Mesleki eğitim kurslarına ilişkin yeni sistem tasarımını taraflarla birlikte gerçekleştirmek, Odaların işgücü piyasalarındaki rolünün kurumsallaştırılması için eylem planı hazırlamak, 10

11 PROJE YÖNETİMİ Merkezde; İcra Kurulu: İstihdam projelerinden sorumlu ÇSGB Müsteşar Yardımcısı, TOBB Genel Sekreteri, ETÖGM Genel Müdürü, TOBB-ETÜ Rektörü ve İŞKUR Genel Müdüründen oluşur. Teknik Komite: İcra Kurulu üyesi kurumları temsil eden uzmanlardan oluşur. İl Düzeyinde; Kurs Yönetimi: Okul Müdürü, İŞKUR İl Müdürlüğü temsilcisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi ve Ticaret ve Sanayi Odası veya Sanayi Odası temsilcisinden oluşur. 11

12 İCRA KURULU İcra Kurulunun başkanlığını sırasıyla birer yıllık dönemler halinde ÇSGB Müsteşar Yardımcısı, TOBB Genel Sekreteri, ETÖGM Genel Müdürü, TOBB-ETÜ Rektörü ve İŞKUR Genel Müdürü yapar. İcra Kurulu ayda bir toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul merkezi düzeyde; Projenin etkin şekilde yürütülmesi, Genel yönetim ve koordinasyonun sağlanması, Karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması konularından sorumludur. 12

13 KURS YÖNETİMİ Kurs Yönetimi Protokol imza tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kurularak ilk toplantısını gerçekleştirir. Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler. Kararlar oy çokluğuyla alınır. 13

14 KURS YÖNETİMİ Kurs Yönetimi okullarda düzenlenecek mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında; Kursların yönetimi ve planlanmasını, Kurs programlarının hazırlanmasını, Kursiyerlerin seçilmesini, Eğitim alacak eğiticilerin belirlenmesi, eğitim sonuçlarının takip edilmesini, Kurslarda eğitim verecek eğiticilerin tespit ve temini (öncelikli olarak güncel teknolojiler konusunda eğitim almış eğiticilerden olmak üzere), performanslarının izlenmesini, Kursların takibini, Başarılı kursiyerlerin sertifikalandırılmasını gerçekleştirir. 14

15 KURS SÜRECİ ve İSTİHDAM Odalar eğitimli işgücü talebi konusunda bir ön çalışma yapacak, Bu çalışma ile şirket talepleri konusunda bir ihtiyaç listesi belirlenecek, Kurs Yönetimlerince kurslara katılmaya hak kazanan kursiyerler belirlenecek, Kurslar başlamadan önce işyerlerinin önceliklerine göre işyerleri ile kursiyerler arasında eşleştirme yapılacak, Kurslar, teorik ve uygulamalı eğitimden oluşan iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek, Kursları başarılı olarak tamamlayan kursiyerlerin pratik eğitim aldıkları (staj yaptıkları) işyerlerinde veya diğer işyerlerinde asgari yüzde 90 ının en az eğitim ve staj süresi kadar istihdam 15 edilmelerine yönelik faaliyetleri ilgili Oda koordine edecektir.

16 EĞİTİM VERİLMESİ PLANLANAN ALANLAR - 1 Endüstriyel bakım onarım, endüstriyel makine kalıpçılık CNC tezgahları kullanımı Tekne model tasarımı Asansör bakım onarımı Beton örme demirciliği ve kalıpçılık Bilgisayar destekli pano tasarımı ve pano montaj operatörlüğü Çelik konstrüksiyon Klima sistemleri montaj bakım ve onarımcısı Gemi blok montaj, gemi boru işçiliği, gemi yapım teknikleri Elektrik ark boru kaynakçılığı, gaz altı kaynakçılık Elektro- mekanik taşıyıcılar 16

17 EĞİTİM VERİLMESİ PLANLANAN ALANLAR - 2 İnşaat demirciliği, kalıpçılığı, teknolojisi İş makineleri bakım onarımı, Mobilya imalat, montaj, döşeme Otomotiv mekanikerliği PVC doğrama imalatı ve montajcılığı, Sac metal kalıp tasarımı Temel biyomedikal cihaz teknolojileri Vinç operatörü Elektrik pano tasarım ve montajı, elektrik tesisatçılığı Metal kalıpçılığı, metal yüzey işleme 17

18 PROJE BÜTÇESİ 2010 yılı 111 okulun donanım gideri TL eğiticinin eğitim gideri TL TOBB-ETÜ danışmanlık hizmet gideri TL 2011 Yılı TL Okulların yeni donanım ihtiyacı TL eğiticinin eğitim gideri TL 2012 Yılı TL Okulların yeni donanım ihtiyacı TL eğiticinin eğitim gideri TL Genel Toplam TL dir. 18

19 BEKLENEN ÇIKTILAR 1 Tam kapasite kullanımı durumunda yılda; kurs düzenlenebilecek, işsiz eğitimlerden yararlanacaktır. 19

20 BEKLENEN ÇIKTILAR 2 Proje ile; 5 yılda yaklaşık 1 milyon işsiz eğitimden geçirilecek Eğitilen tüm işsizler Oda üyesi işyerlerinde staj görecek Başarılı kursiyerlerin yüzde 90 ı istihdam edilecek İşgücü niteliği yükselecek İşgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun nitelikte işgücünün yetiştirilmesine imkan sağlanmış olacak ve buna bağlı olarak; İşgücü verimliliği artırılarak, ülkenin rekabet gücünün artmasına ve sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanmasına hizmet edilecektir. 20

21 BEKLENEN ÇIKTILAR 3 Proje yönetim biçimi ile mesleki ve teknik öğretime işverenlerin katılımını sağlayan bir pilot çalışma başlatılmış olacak, Odalar yoluyla işverenlerin yerel düzeyde işgücü piyasası ihtiyaçlarının belirlenmesi ve mesleki eğitim hizmetlerinin yürütülmesine katılımı sağlanmış olacak, İl istihdam ve mesleki eğitim kurulları daha etkin çalışacak, Örgün eğitim ve işgücü yetiştirme kurslarının eğitim kalitesi artırılmış olacak, İşsizliğin önlenmesine yönelik politikaların saptanması ve uygulanmasına özel sektörün doğrudan katılımı sağlanmış olacaktır. 21

22 ZAMAN PLANI Haziran 2010 Protokolün İmzalanması Haziran Temmuz 2010 İcra Kurulunun oluşturulması Kurs Yönetimlerinin oluşturulması Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri Temmuz Aralık 2010 Okulların donanım ihtiyacının karşılanması Temmuz Kasım 2010 İşgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin tamamlanması ve şirket taleplerinin alınması Ağustos Aralık 2010 Eğiticilerin Eğitimi Ekim 2010 Kursların başlaması 22

23 BASINDA UMEM 23

24 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜR EDERİM 24

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Detaylı

BECERİ 10: Beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği

BECERİ 10: Beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği Beceri 10 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı BECERİ 10: Beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği 26 Kasım 2010 Slide 2 Çerçeve Türkiye de işsizlik sorununun dünü, bugünü BECERİ 10:

Detaylı

UZMANLAŞMIŞ MEZLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ BECERİ

UZMANLAŞMIŞ MEZLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ BECERİ UZMANLAŞMIŞ MEZLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) PROJESİ BECERİ 10 1 UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) - BECERİ 10 PROJESİ Projenin Tanımı: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri

Detaylı

UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDINDIRME MERKEZLERI (UMEM) BECERI 10 PROJESI VE KONYA DAKI UYGULAMALARI

UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDINDIRME MERKEZLERI (UMEM) BECERI 10 PROJESI VE KONYA DAKI UYGULAMALARI Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDINDIRME MERKEZLERI (UMEM) BECERI 10 PROJESI VE KONYA DAKI UYGULAMALARI Prof. Dr. Faruk ÜNSAÇAR Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fak. Mak.

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 24 Mayıs 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi / Beceri'10 Başlangıç: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

Detaylı

UMEM BECERİ 10 Hizmetler Sektörü Anketi Muğla Sonuçları

UMEM BECERİ 10 Hizmetler Sektörü Anketi Muğla Sonuçları UMEM BECERİ 10 Hizmetler Sektörü Anketi Muğla Sonuçları Ocak 2013 Çerçeve Türkiye de işsizlik sorununun dünü, bugünü UMEM Beceri 10: Beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği Projenin amaçları Proje

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM/BECERİ 10): BURSA ÖRNEĞİ

UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM/BECERİ 10): BURSA ÖRNEĞİ 22 ÖZLEM IŞIĞIÇOK TÜRKİYE DE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE BİR AKTİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM/BECERİ 10): BURSA ÖRNEĞİ Özlem IŞIĞIÇOK* ÖZET İşsizlik,

Detaylı

BECERI 10. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

TC. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TC. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TC. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 Ankara GİRİŞ Son yıllarda bütün dünyada kabul gören Yeni Kamu

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TC. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 Ankara GİRİŞ Son yıllarda bütün dünyada kabul gören Yeni Kamu

Detaylı

ŞANLIURFA DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER

ŞANLIURFA DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER ŞANLIURFA DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Emin GİTMEZ Uzman Temmuz-2012 ŞANLIURFA DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Küresel krizin istihdam oranları üzerindeki etkisi 2008 in son çeyreğinde

Detaylı

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR Esin ÖZDEMİR Uzman TOBB AB Daire Başkanlığı ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ

Detaylı

Adana Sanayi Odası 2015 Yılı Çalışma Planı Pln İÇİNDEKİLER

Adana Sanayi Odası 2015 Yılı Çalışma Planı Pln İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. MİSYON VE VİZYONUMUZ... 3 1.1. Misyon... 3 1.2. Vizyon... 3 2. ÜYELERE YÖNELİK HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ... 3 2.1. Oda Sicil Çalışmaları... 3 2.3. ADASO Gündem Toplantıları... 4 2.4. Üyelerimize

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı 14 Kasım 2013 Bağlı Birimler CENGİZ ÖZCAN GENEL SEKRETER YARDIMCISI (Teknik İşler) O.FATİH SOYSAL REEL SEKTÖR AR-GE VE UYG. DAİRE BAŞK. KOBİ

Detaylı

PLAN Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme

PLAN Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 2011 2015 STRATEJİK PLAN Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanığı KOSGEB 2011 2015 STRATEJİK PLAN Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi her beceri

Detaylı

Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi

Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi 2 Eğitim İstihdam Eğitim İstihdam BİRİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde işgücü piyasasının en önemli sorun alanlarından biri işgücü piyasasının talep ettiği nitelikler

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 İZLEME ve DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI TASLAK RAPOR UİS Koordinasyon Kurulu Ali Kemal SAYIN Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

UMEM BECERİ 10 BECER 10

UMEM BECERİ 10 BECER 10 BECERİ 10 BECER 10 www.umem.org.tr www.beceri10.org.tr ÇAĞRI MERKEZİ 444 86 36 EKONOMİK FORUM 73i Bandırma da UMEM Beceri 10 Projesi uygulaması seferberliği başlatıldı Bandırma da UMEM Beceri 10 kapsamında

Detaylı

İŞKUR 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azamî derecede istifade etmek zorunludur.» hız kazandığı

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ MEVCUT DURUM RAPORU ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 İZLEME ve DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI MEVCUT DURUM RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Ali Kemal SAYIN Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK

Detaylı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

İSTİHDAM POLİTİKALARI

İSTİHDAM POLİTİKALARI Türkiye İş Kurumu İSTİHDAM POLİTİKALARI İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 6 Ocak 2015 İŞKUR, 1946 yılında kurulmuştur Kurumsal Gelişim 2003 yılında yeni gelişen ihtiyaçlar ve değişen koşullara

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 1 2 İDARE FAALİYET RAPORU 3 4 "Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli inkılap yapmış

Detaylı