:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": gaktulay@yahoo.com"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ İSİM : GÖKSENİN AKTULAY MESLEK : SAĞLIK YÖNETİMİ DOĞUM TARİHİ : 27 HAZİRAN 1963 UYRUĞU : T.C. MEDENİ DURUMU : EVLİ, 2 ÇOCUKLU ADRES : ÇANKAYA, ANKARA TELEFON : (GSM)+90(532) E-POSTA : Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-Sağlık İdaresi ABD, Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı (tez aşamasında- Haziran 2015 de bitmesi planlanıyor), Ankara İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Katılınan Bazı Sertifika/Seminer/Ders/Eğitim Programları : 2013 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Eğitimi, Ankara 2008 Sağlık Reformalarının Bağışıklama Programlarına Etkileri Dünya Sağlık Örgütü Kopenhag, Danimarka 2006 Bir Ödeme Aracı Olarak DRG ler Eğitimi Avustralya Sağlık Sigortası Komisyonu (HIC) 2005 DRG de Kodlama ve Maliyetlendirme Eğitimi Avustralya Sağlık Sigortası Komisyonu (HIC) 1996 Aktuarya ve Sosyal Harcama Modellemesi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Torino, İtalya

2 1995 Türkiye de Sağlık Finansmanı Bilgisayara Dayalı Simulasyon Modeli Eğitimi Avustralya Sağlık Sigortası Komisyonu (HIC) 1996 "S.M.A.R.T.c - Hedef Belirleme Tekniği" Semineri Prometheus Danışmanlık Grubu İstanbul, Türkiye İşletme Ekonomisi (Özel Ders) Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi 1995 Hastanelerde Tekdüzen Muhasebe Sistemi Gazi Üniversitesi (Sağlık Bakanlığı) Nevşehir, Türkiye 1994 Uluslararası İhalelerin Değerlendirilmesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) 1994 Proje Yönetimi İngiliz Kültür Derneği (The British Council) 1994 Biyoistatistik (Yüksek Lisans Programı Özel Ders) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD, 1994 Sağlık Hizmetlerinin Planlanması (Yüksek Lisans Programı Özel Ders) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD, 1994 Turist Sağlığı (Yüksek Lisans Programı Özel Ders) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD, 1993 Uluslararası Epidemiyoloji EIS Kursu Centers for Disease Control- Emory Üniversitesi Atlanta, ABD 1993 Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Eğitimi 1992 Sağlık Hizmetleri Araştırması Eğitimi Kursu ve Saha Uygulaması Dünya Sağlık Örgütü/CDC Ankara-Şanlı Urfa, Turkey 2

3 İş Deneyimi: Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi Danışman Yıllık eğitim programlarının oluşturulması, bütçe ve maliyet çalışmalarının yürütülmesi, iş akışlarının çıkartılarak bunlara uygun dokümantasyonun oluşturulması, arşivleme, raporlama altyapısının oluşturulması, sağlık sektörü ile ilgili veri bankalarının oluşturulması konularında çalışmaktadır Serbest Danışman Yabancı yatırımcılar için özel hastaneler yönelik operasyonel analizler ve fizibilite çalışmaları, medikal cihaz firmaları için pazar erişim araştırmaları, yabancı yatırımcılar için sektör analiz raporları hazırlanması çalışmaları yürütmüştür TCHEALTH Bilgi Teknolojileri A.Ş. Danışmanlık Programları Direktörü Proje Yöneticisi, Sektör Uzmanı Şirket içinde Danışmanlık Programları Direktörlüğünün oluşturulması ve yöneticiliği (2012-). Proje yöneticisi ve sağlık sektörü uzmanı olarak; sağlık hizmetlerinin planlanması ve finansmanı, elektronik hasta kayıtları, klinik departmantal sistemler, terminoloji yönetimi teknolojileri, tıbbi bilgi ve kural tabanlarının geliştirilmesi ve idamesi, sağlık bakım kalitesinin değerlendirilmesi, sağlık kurumları yönetimi, sağlık finansman yönetimi, vaka bileşimi gruplandırmaları ve maliyetlendirmeleri, hastane bütçeleme yöntemleri, sağlık ödeme sistemleri, sağlık politikaları, sağlık mevzuatı, sağlık bakım hizmetleri ödemeleri, sağlık sigortası sistemleri, sağlık kurumlarına yönelik operasyonel analizler, fizibilite çalışmaları, yurtdışı pazarlama, yeni projeler ve ihaleler için dokümantasyon çalışmalarında görev yapmıştır Tepe Teknolojik Servisler A.Ş. Danışmanlık Programları Direktörü Proje Yöneticisi Şirket içinde Danışmanlık Programları Direktörlüğünün oluşturulması ve yöneticiliği ( ). Proje yöneticisi ve alan (sağlık) uzmanı olarak; sağlık hizmetlerinin planlanması ve finansmanı, sağlık politikaları, sağlık mevzuatı, sağlık bakım hizmetleri ödemeleri, sağlık sigortası sistemleri, fatura kontrol, hastaneler için ortak fiyat kodları oluşturulması, yatan hastalara yönelik özel ödeme yöntemlerinin altyapısının geliştirilmesi, sağlık kurumlarına yönelik operasyonel analizler, fizibilite çalışmaları, yurtdışı pazarlama, yeni projeler ve ihaleler için dokümantasyon çalışmalarında görev almıştır. Proje Yöneticisi Olarak Tamamlanan Projeler (+ Alan Uzmanı): E-İhale Sistemi Sağlık Sektörü Altyapı Güçlendirme Projesi ( ); Kamu İhale Kurumu tarafından finanse edilen; hastanelerin, şirketlerin, Kamu İhale Kurumu nun 3

4 ve ilgili diğer Kamu kurumlarının ulusal ilaç ve tıbbi cihaz bilgi bankaları üzerinden e- ihale/e-satınalma işlemleri yapabilmesi altyapısının oluşturulması projesi. Radyoloji Raporlarında Metin Madenciliği ( ); TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme projesi. Ayrıca ayrı bir proje olarak Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından da desteklenmiştir. Türkiye Ulusal İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankaları (TİTUBB/UBB) Genişletme Projesi ( ); Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen ve ulusal veri bankalarının çevrim içi gerçek zamanlı olarak Gümrük Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu gibi diğer kamu kurumları ile entegre edilmesi ve sistemin ülke çapında kullanımının yaygınlaştırılması projesi. Genel Sağlık Sigortası Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi ( ); Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Hacettepe Üniversitesi nin sahibi olduğu; yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki Genel Sağlık Sigortası nın fatura kontrol, teşvik, ödeme, sözleşme gibi fonksiyonlarının güçlendirilmesi, 48 hastaneden 2 yıl süreyle veri toplanarak ülke geneline yönelik yatan hastalarda uygulanması düşünülen yeni ödeme sistemi için klinik ve maliyet verilerin analiz edilmesi, ulusal bir doktor ve hizmet sunucu bilgi bankasının tasarlanarak kurulması. Sağlık Sistemi Finansman Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Projesi ( ); Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilen, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi nin sahibi olduğu; sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı, mevcut sağlık bakım hizmetleri hizmet başına geri ödeme sisteminin yeniden yapılandırılması, Tanı İlişkili Gruplar yöntemine dayalı yeni bir yatan hasta ödeme sisteminin fizibilite çalışmalarının yapılması ve altyapısının oluşturulması, ulusal ilaç ve tıbbi cihaz bilgi bankalarının (TİTUBB/UBB) tasarlanması, kurulması ve işletilmesi projesi. Entegre Elektronik Sağlık Kayıtları Veri Bankası Geliştirme Projesi ( ); Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından finanse edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Kodlama Eğitici Eğitimleri (2007); 200 den fazla Sağlık Bakanlığı personeline ICD-10 tanı kodlama sistemi için kullanıcı ve eğitici eğitimi verilmiştir. Alan (Sektör) Uzmanı olarak ayrıca şu projelerde görev yapmıştır: Bir Özel Hastane Grubu (14 hastane) için Ortak Fiyat Kodları Çalışması (2011); Sağlık bakım hizmetleri ödemelerinde kullanılan Sağlık Uygulama Tebliği azami ücret tarifesi, Türk Tabipleri Birliği asgari ücret tarifesi, özel sigorta şirketlerinin fiyat tarifeleri ve Grup hastanelerinin yerel fiyatlarının ortak kodlarla tek bir listede toplanması çalışması, Sağlık Hizmet Sunucuları için Maliyetlendirme ve Finansal Analiz Yazılımı Geliştirme Projesi ( ) TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme projesi. Ayrıca ayrı bir proje olarak Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından da desteklenmiştir, Yabancı bir yatırımcı ve hissedar adına özel bir hastane grubunun (15 hastane) Yönetim ve Personel Değerlendirmesi Çalışması (2011), Özel hastaneler ve özel sigorta şirketleri arasında fatura kontrol, provizyon ağları kurulmasına yönelik, özel sigorta şirketleri tarafından finanse edilen 3 ayrı proje. (2010), Romanya Sosyal Güvenlik Kurumu (CASAOPSNAJ) Sağlık Sigortası Müdürlüğü Sağlık Bakım Hizmetleri Ödeme Kontrol Süreçleri ile Geri Ödeme Sistemi ve IT Altyapısı Projesi ( ), 4

5 Ülkemizde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar adına, Türkiye deki farklı özel hastane gruplarına yönelik; operasyonel kapasite, pazar payı, mevzuat analizi, yönetim kademeleri analizi, fiziki ve tıbbi cihaz altyapısı incelemeleri bileşenleri olan sekiz adet Due Diligence çalışması ( ), Avrupa Birliği destekli Medikal Enformasyon Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği için Semantic Web Servisine dayalı P2P Altyapısı Projesi ( ) Johns Hopkins Üniversitesi nin TUSİAD için Hazırladığı Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri İsimli Rapor Çalışmasında Araştırma Asistanlığı Medline Alarm Sağlık Hizmetleri A.Ş. Ankara Ofisi Operasyon Müdürü, (Kurucu)Bölge Müdürü Ankara Bölge müdürlüğünün fiziki ve hukuki altyapısının hazırlanması, personel temini ve eğitimi, operasyonlar, pazarlama faaliyetleri Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Çocuk Sağlığı Dairesi İyot Yetersizliği Hastalıkları ve Tuzun İyotlanması Programı (UNICEF işbirliğinde); Program Sorumlusu Çocukluk Hastalıklarına Entegre Yaklaşım Programı; Ekip Üyesi Sağlık Bakanlığı Koordinatör Yardımcısı, Dünya Bankası ve UNDP İle İlişkiler Bölümü,(proje faaliyetleri açısından iletişim ve sorunların çözümü; tüm iş tanımlarının, ihale dokümanlarının, değerlendirme raporlarının, contratların, vb., ilgili kuruluşların mevzuatlarına uygunluğu açısından kontrolleri) Halkla İlişkiler Bölümü,(halkla ilişkiler faaliyetlerine ait kontratların yönetimi) İnsan Kaynaklarının Planlaması ve Geliştirilmesi Bölümü, Yönetim Eğitimi Bölümü(ihtiyaç saptama, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi) Sağlık Bakanlığı Koordinatör Yardımcısı Sağlık Reformları Grubu Sorumlusu; Genel Sağlık Sigortası Bölümü, Hastane Reformu Bölümü, Yönetim Reformu Bölümü Sağlık Bakanlığı 5

6 Koordinatör Yardımcısı - Altyapı Geliştirme Grubu Sorumlusu; İnşaat Bölümü, ( ihtiyaç analizi; hastaneler ve/veya diğer sağlık tesisleri için yeni inşaat ve/veya yenileştirme/onarım işleri ihale dokümanlarının hazırlanması; ihale ve kontrat işlemleri; inşaat firmaları ve kontrolör firmalarına yönelik kontrat yönetimi;inşaat işlerinin geçici ve kesin kabulleri) Uluslararası Satınalma, Muhasebe, İç Satınalma Bölümleri,(ihtiyaç analizleri; hastane, sağlık ocağı, halk sağlığı laboratuarları ve diğer sağlık kuruluşları için tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzemesi, mobilya, büro ekipmanlarına ve taşıt araçlarına, eğitim materyalinin geliştirilmesine ve tedariğine yönelik ihale dokümanlarının hazırlanması; satınalma ve tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi; sözkonusu malzemelerin gerekiyorsa kullanım noktasına sevki, montajı ve eğitimine yönelik kontrat yönetimi; genel proje faaliyetlerine yönelik muhasebe raporlarının ve diğer ilgili rapor, döküm ve dokümanların hazırlanması) İdari İşler Bölümü,(Genel Koordinatörlük ve proje faaliyetleri için lojistik ve destek hizmetlerinin sağlanması) Personel Bölümü Sağlık Bakanlığı Koordinatör Yardımcısı - Proje Planlama ve Koordinasyon Grubu Sorumlusu; Raporlama ve Koordinasyon Bölümü (Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Dünya Bankası, vb, için aylık,üç aylık aylık raporların hazırlanması; Dünya Bankası İnceleme Heyetleri için gerekli raporların hazırlanması, düzenlemelerin yapılması; Ankara ve Proje illerindeki eğitim, toplantı, gezi ve benzeri faaliyetler için gerekli düzenlemelerin yapılması, proje faaliyetlerinin uygulama ve bütçe planları açısından izlenmesi) Ulusal Hastalık Yükü Araştırması Bölümü,(ihtiyaç saptama, iş tanımını yapılması, ihale dokümanlarının hazırlanması) İletişim ve Dokümantasyon Bölümü,(yurt çapında dağıtımı yapılan üç aylık derginin basım ve dağımı; haber bültenlerinin hazırlanması; kütüphane için yurtiçi ve yurt dışından kitap ve dergilerin temin edilmesi; proje faaliyetleri ile ilişkili dokümanların, görsel malzemenin ve ses kayıtlarının arşivlenmesi) Kütüphane Sağlık Bakanlığı Raporlama ve Koordinasyon Bölümü Asistanı Sağlık Reformları Pilot Uygulama Bölümü Sorumlusu Sağlık Bakanlığı Yeni Projeler Planlama Bölümü Asistanı (İkinci Sağlık Projesinin hazırlanması ve planlanması) Yeşil Kart Bölümü Asistanı Sağlık Bakanlığı 8 No lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi 6

7 Ankara Başhekim Vekili, Hekim Adalet Bakanlığı (Zorunlu Hizmet) E-Tipi Kapalı Cezaevi Tabipliği ve Adliye Tabipliği Antakya-Hatay Sağlık Amiri, Hekim Türk Silahlı Kuvvetleri (Askerlik Hizmeti) 477. Hafif Ulaştırma Oto Tabur Komutanlığı Hendek-Adapazarı Tabur Tabibi, Garnizon Tabibi, Sıhhiye Takım Komutanı Katılınan Toplantı ve Konferanslardan Bazıları 1998 Dünya Sağlık Örgütü/Avrupa Bölgesi 2. SOUTHNET Toplantısı Selanik, Yunanistan Ülke Temsilcisi 1998 Dünya Bankası 4. Sağlık Projeleri Yönetim Konferansı Talin, Estonya Ülke Temsilcisi 1996 Dünya Sağlık Örgütü/Avrupa Bölgesi 46. Bölge Komite Toplantısı Kopenhag, Danimarka Ülke deel 1996 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlık Hizmetleri Reformları Konferansı Lubyana, Slovenya Ülke Temsilcisi 1996 Dünya Bankası 2. Sağlık Projeleri Yönetim Konferansı Budapeşte, Macaristan Ülke Temsilcisi 1995 Dünya Bankası 1. Sağlık Projeleri Yönetim Konferansı Ülke Temsilcisi Organizasyon Komitesi Başkanı 1993 II. Ulusal Sağlık Kongresi Sağlıkta Eşitsizliklerin Azaltılması Çalışma Grubu Üyesi DSÖ-Avrupa (WHO/EURO) Herkes İçin Sağlık Değerlendirme Çalışmalarının 97 ve 99 Yılları Sağlık Bakanlığı Temsilcisi DSÖ-Avrupa (WHO/EURO) Değişim İçindeki Sağlık Hizmetleri Sistemleri Araştırması 1996 Sağlık Bakanlığı Temsilcisi DSÖ-Avrupa (WHO/EURO) Herkes İçin Sağlık Değerlendirme Çalışmalarının 97 ve 99 Yılları Değerlendirme Raporlarını Hazırlayan Çalışma Gruplarının Üyesi 7

8 Hazine Müsteşarlığı Koordinasyonunda Yürütülen Sosyal Sektörler Yapısal Uyum Çalışması nda Sağlık Sektörü Temsilcisi Yazıları DSÖ-Avrupa (WHO/EURO) ) Değişim İçindeki Sağlık Hizmetleri Sistemleri Araştırması nedeniyle ) Health Care in Transition - Değişim İçindeki Sağlık Hizmetleri, Türkiye 1996 isimli kitabın yazarı 1995, 1996, 1997,1998 yıllarında DSÖ-Avrupa (WHO/EURO) için hazırlanan Country Profiles, Turkey ve Country Highlights, Turkey isimli kitapları hazırlayan Çalışma Gruplarının Üyesi Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği nin (TÜSİAD) Johns Hopkins Üniversitesi ne hazırlatarak yayımladığı Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri (2004) kitabının araştırma asistanı, eş yazarı ve tercümanı. Sağlık Bakımı Yönetiminde Vaka Karması ve Tanı İlişkili Gruplar (DRG) Yöntemi ; Makale; Makro Bakış Dergisi; Pfizer; Sayı : 9; 2009, İstanbul. İyot Yetersizliği Hastalıkları ve Tuzun İyotlanması Programı ; Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi; Türk Tabipleri Birliği; Cilt 9: Sayı 12; Aralık 2000; Ankara. Konuştuğu Diller: Türkçe (Anadil) English (Çok iyi) 2014 YDS puanı 96,25 Bilgisayar Becerileri : Ofis Programları (Word, Excel, Access, Powerpoint, Project, Visio) Diğer : B sınıfı sürücü belgesi Dalgıçlık (SCUBA) Brövesi Kısa mesafe telsiz operatörlüğü belgesi Amatör tekne kaptanlığı belgesi Temel Nitelikler: Mesleki yaşantısına ilk başladığı yıldan itibaren sağlık hizmetlerinin gerek kurumsal bazda gerekse bölgesel ve ülke düzeyinde planlanması, bütçelenmesi ve yönetilmesi konularında deneyim kazanmış ve ilgili konularda çeşitli mezuniyet sonrası eğitim programlarına katılmıştır. Çalıştığı ve deneyim kazandığı konular arasında: Sağlık hizmetlerinin planlanması ve finansmanı, elektronik hasta kayıtları, terminoloji yönetimi teknolojileri, tıbbi bilgi ve kural tabanlarının geliştirilmesi ve idamesi, sağlık bakım kalitesinin değerlendirilmesi, sağlık kurumları yönetimi, sağlık finansman 8

9 yönetimi, vaka bileşimi gruplandırmaları ve maliyetlendirmeleri, hastane bütçeleme yöntemleri, sağlık ödeme sistemleri, sağlık politikaları, sağlık mevzuatı, sağlık bakım hizmetleri ödemeleri, sağlık sigortası sistemleri, sağlık kurumlarına yönelik operasyonel analizler, fizibilite çalışmaları yer almaktadır. Sağlık Bakanlığında çalıştığı süre içinde çalıştığı birimi ve Sağlık Bakanlığını yurtiçi ve yurtdışı kişi, kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmiştir. Toplantı, konferans, inceleme gezisi, eğitim gibi faaliyetlerde planlama/uygulama açısından deneyimlidir. Yönetici olarak çeşitli kişi ve grupların faaliyetlerinden sorumlu olduğu görevlerde bulunmuştur. Kişiler ile iyi ilişkiler kurabilen mizaca sahiptir ve grup çalışmasına yatkındır. 9

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri Gümüşhane İli Torul Aktaş Sağlık Ocağı Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri Gümüşhane İli Torul Aktaş Sağlık Ocağı Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi : 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Sağlık Kurumları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Müh. Fakültesi Tarih 2003 Alınan Diploma veya Derece Yüksek Lisans (Bilgisayar Bilimleri)

ÖZGEÇMİŞ. Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Müh. Fakültesi Tarih 2003 Alınan Diploma veya Derece Yüksek Lisans (Bilgisayar Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ çelebi 1. SOYADI : ÇELEBİ 2. ADI : Ömer Cengiz 3. DOĞUM TARİHİ : 7 Ağustos 1964 4. MİLLİYETİ : T.C. 5. MEDENİ HALİ : Evli 6. EĞİTİM DURUMU : Kurum Tarih Alınan Diploma veya Derece Çukurova Üniversitesi

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları Değerlendirme Tablosu... 1 II) KDEP Eylem Gerçekleşme

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Projesi II. Faz Genel Sağlık Sigortası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi: 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

TC. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TC. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TC. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 Ankara GİRİŞ Son yıllarda bütün dünyada kabul gören Yeni Kamu

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:4

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:4 e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:4 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI OCAK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN ALTYAPI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN ALTYAPI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN ALTYAPI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ ICD-10-AM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANITIM KITABI

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANITIM KITABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANITIM KITABI ANKARA Ekim 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Detaylı

EK - I. e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI (2003 2004)

EK - I. e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI (2003 2004) EK - I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI ( ) Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem No 1 Bilgi toplumu stratejisinin oluşturulması Tüm Kamu Kurum ve Üniversiteler Bilgi toplumuna geçiş sürecinde

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

www.anh.gov.tr Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi (STD) Konferansı ve Kursu 12-13 Ocak 2012

www.anh.gov.tr Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi (STD) Konferansı ve Kursu 12-13 Ocak 2012 Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi (STD) Konferansı ve Kursu 12-13 Ocak 2012 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr Münif İslamoğlu Konferans Salonu Konferans ve Kurs programlarımız

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Eğitim: Hacettepe Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Eğitim: Hacettepe Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölümü ÖZGEÇMİŞ FORMU Uzmanın Adı: Ogün Hakan ÇİÇEK Mesleği: İnşaat Mühendisliği Doğum Tarihi: 02.01.1970 Uyruğu: T.C. Görev Detayları: Anahtar Nitelikleri: Teknik, mali ve kurumsal bileşenleriyle birlikte uluslararası

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý

T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý T.C. Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý 2009 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2009 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 MART 2010 Adres Dikmen Cad.

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:1 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NİSAN 2004 BU RAPORUN ADRESİ: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/kdep/rapor/kdepnisan2004.pdf İÇİNDEKİLER

Detaylı

BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAPORU RAPOR NO:4

BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAPORU RAPOR NO:4 BĠLĠ TOLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAORU RAOR NO:4 DEVLET LANLAMA TEġKĠLATI BĠLĠ TOLUMU DAĠRESĠ EKĠM 2009 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1 iriģ... 3 2 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:3

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:3 e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:3 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EKİM 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu... 1 II)

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev00 0 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş...2 1. GİRİŞ...2 2. AJANSIN ÖNCELİKLERİ...5 3. 2014 YILI FAALİYETLERİ...7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM...7 B. İLETİŞİM

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN Nisan 2014 Hastaneleri Kurumu 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME DMREBASKANLIĞI2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

İZMİR KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2015 İZMİR KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2015 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ SÜRECİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2014-2023 İZMİR BÖLGE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3.4 Proje ve Faaliyet Destekleme... 21 3.4.1 Önceki Yıl Destekleri... 21 3.4.2 Uygulama Yılı Destekleri... 22

İÇİNDEKİLER. 3.4 Proje ve Faaliyet Destekleme... 21 3.4.1 Önceki Yıl Destekleri... 21 3.4.2 Uygulama Yılı Destekleri... 22 Sayfa 1 / 31 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2013 Yılı Öncelikleri... 7 3 2013 Yılı Faaliyetleri... 8 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri... 8 3.1.1 İnsan

Detaylı