Afete Hazır Okul Kampanyası. Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afete Hazır Okul Kampanyası. Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu"

Transkript

1 Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu

2

3 AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Afete Hazır Türkiye - Afete Hazır Okul Bilinçlendirme ve Eğitim Kampanyası kapsamında düzenlenen Afet Bilinci Eğitimleri Çalıştayı sonuçları referans alınarak hazırlanmıştır. Kasım 2013, Ankara Copyright 2013 Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü ilgili kurumlar ve yayımcı kurumun yazılı izni olmadan elektronik, dijital veya mekanik yollarla çoğaltılıp dağıtılamaz. Bu kitap kâr amaçlı kullanılamaz. i

4 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Hazırlayanlar ve Katkıda Bulunanlar* Prof. Dr. A. Tamer AKER Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK Doç. Dr. Özgür ERDUR BAKER Prof. Dr. Şerif BARIŞ Özden TİMURLENK ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Serpil GERDAN Doç. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA Dr. Bülent ÖZMEN *Soyadı alfabetik sırasına göre verilmiştir. Redaksiyon Prof. Dr. Şerif BARIŞ Doç. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA Kapak Tasarım Sadık SAKA, Yusuf BUDAK Grafik Tasarım ve Uygulama Sadık SAKA, Yusuf BUDAK Proje Yönetimi Başkan Dr. Fuat OKTAY Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı Mehmet Akif DANACI Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü Mete MİRZAOĞLU ii

5 AFETE HAZIR OKUL Önsöz Her yıl çok sayıda afet yaşanan ülkemizde, bugüne kadar Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yaralarını sarmış, gerekli çalışmaları yapmış, yapmaya da devam etmektedir. Ancak asıl önemli olan; afet sonrası yaraları sarmak, kalıcı konut yapmak gibi rutin faaliyetler yerine, öncelikle afetlere hazırlıklı olmak ve olası bir afeti en az zararla atlatmaktır. Ülkemizin afetlere karşı zaman zaman hazırlıksız ve eğitimsiz yakalanarak büyük can ve mal kaybına uğradığı maalesef acı bir gerçektir. Birçok alanda köklü reformlara imza atan Hükümetimiz, Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda da ülkemizin ve çağın gereklerini göz önüne alarak yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmalarında önemli mesafe kat etmiştir. Şu iyi bilinmelidir ki; eğitimli, hazırlıklı bireylerle yürütülen başarılı ve etkili bir afet yönetimi, afetten erken ve en az zararla çıkmamızı sağlarken; hazırlıksız, kötü ve başarısız yönetim, afetin derinleşmesine ve ağır yaralar açmasına neden olabilir. Modern Afet Yönetimi anlayışı içinde önemli yere sahip olan risk yönetimi aşamasının en önemli bileşenlerinden biri; afetlere karşı hazırlıkta, halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimler ile birey, kurum, kent ve toplumun afetlere hazır ve dirençli hale getirilmesidir. Devlet olarak, afet sonrası yaptığımız etkin, hızlı ve başarılı çalışmaları, afet olmadan önce; zarar azaltma, planlama, hazırlık gibi alanlarda da aynı şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Afetleri korkulan bir durum olmaktan çıkartmak ve ülkemizin tüm kurum kuruluşları ile milletimizin her ferdini bilinçlendirmek, afetlere hazır hale getirmek için yola çıkmış bulunuyoruz. Bunun için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında; afet farkındalığı ve duyarlılığının artırılması adına Afete Hazır Türkiye sloganı ile başlattığımız eğitim seferberliği, halkımızın yoğun katılımıyla devam etmektedir. Eğitim seferberliğimizin temel amacı; halkımızın eğitim yoluyla riskleri öğrenmesi ve kendisini, ailesini, iş arkadaşlarını yaşadığı mekânlarda afetlere ve özellikle depreme hazırlaması ve depremin başa çıkılabilir bir olgu olduğunu öğrenmesidir. Eğitim kampanyamızda siz değerli eğitmen arkadaşlarımıza da önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Yüklendiğiniz bu ulvi görevi her zamanki gibi büyük bir özveri ve hassasiyetle yerine getireceğinize inancımız tamdır. Afetlere hazırlık çalışmaların temelini atan ve fedakarca görev yapan eğitimcilerimize şimdiden teşekkür eder ve başarılar dilerim. Afetlere dirençli ve afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmak amacıyla başlattığımız eğitim kampanyamızda bizlere verdiği güçlü destek için başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi AVCI ya ve tüm ekibine hassaten teşekkürlerimi sunar, sevgili öğrencilerimizle birlikte ailelerinin de kampanyamıza ilgisinin artarak devam etmesini dilerim. Beşir ATALAY Başbakan Yardımcısı iii

6 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Başkan ın Mesajı Afetlere karşı bilgi ile mücadele edebiliriz. Deprem, sel, heyelan, çığ gibi yüzlerce afet yaşanan dünyamızda, doğal ve insan kaynaklı afetlerin sayısında özellikle son dönemlerde önemli bir artış görülmektedir. Dünya ölçeğinde yaşanan afetlerden ülkemiz de maalesef payını almakta ve bu afetler, sosyal, kültürel ve ekonomik kayıpları da beraberinde getirmektedir. Büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı 21. yüzyıl, bilgi ve internet çağı olarak kabul edilse de, afetler konusunda hala büyük bilgi eksiklerinin olduğu, hazırlık ve eğitim konularında yeterli bilinç sağlanamadığı da bir gerçektir. Dünyanın yükselen değeri ve bölgesinin önemli aktörlerinden olan ülkemiz, yaşadığı afetlerden edindiği tecrübe ile afet yönetimi ve afetlere hazırlık konularında önemli çalışmalara imza atmış, yeni politikalar geliştirmiştir. Ancak, ülkemizde afetler konusunda yapılan araştırmalar, bireylerin afet öncesi, sırası ve sonrasında yapması gerekenler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Afetlerde yaşanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ancak halkımızın tüm kesimlerinin afetler konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi ile mümkündür. Halkımızın afetlerden en az zararla kurtulabilmesi için atılması gereken en önemli adım, okullardan başlayarak tüm kesimlerin afetlere karşı eğitimle hazırlanması olacaktır. Başkanlığımız, tüm afetlere karşı bireyler, kurumlar ve millet olarak hazırlanabilmemiz için, en kısa sürede ve öncelikle öğrenmemiz gereken temel afet bilinci konularını içeren bir eğitim seferberliği kampanyası başlatmıştır. Bu amaçla, ülkemizde uygulanan afet bilinci eğitim programları ve bölgesel afet riskleri değerlendirilerek; l Afete Hazır Aile l Afete Hazır Okul l Afete Hazır İşyeri l Afete Hazır Gönüllü Gençler ana başlıkları altında, halkımızın tüm kesimlerini kapsayan eğitim projeleri hazırlanmıştır. Başta öğrencilerimiz olmak üzere halkımızın tüm kesimlerine afet eğitimi verecek olan eğitimcilerimiz, kampanyamızın temel taşını oluşturmaktadır. Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımıza canı gönülden eğitim veren eğitmen arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür eder, bu kutsal görevlerinde başarılar dilerim. Eğitim Kampanyası çerçevesinde, Afete Hazır Okul ile çocuklara ve gençlere, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için, verilecek eğitimler ile afete hazırlık kültürünü kazandırmak, farkındalık oluşturmak, temel önlemleri paylaşmak, doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak hedeflenmiştir. Kampanya çerçevesinde ayrıca; okul yöneticilerine, öğretmenlere ve çalışanlara, afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirmede bulunulacak, okullarında alabilecekleri temel önlemler paylaşılacaktır. Başkanlığımızca hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığımız, Valiliklerimiz, İl Milli Eğitim ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerimizin öncülüğünde gerek halkımızın, gerekse paydaş kurum ve kuruluşlarımızın istifadesine sunulan bu eğitim materyalleri, afetlerden korunabilmek için gerekli bilgi ve uygulamaları içermektedir. Güvenli bir gelecek ve afetlere hazır bilinçli bir toplum için bu kaynakların önemli bir başucu kitabı olması temennisi ile eğitim seferberliğimizde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Dr. Fuat OKTAY AFAD Başkanı iv

7 AFETE HAZIR OKUL İçindekiler 7 GİRİŞ 8 EĞİTİM PROGRAMININ TANITIMI 9 EĞİTİMİN PLANLANMASI 10 ZAMANIN PLANLANMASI 12 EĞİTİM ÖNCESİNDE 13 İLETİŞİM BECERİLERİ 14 KİŞİLERARASI İLETİŞİM 16 GRAF ANALİZ TEORİSİ 18 BEDEN DİLİ 19 ETKİLİ EĞİTİM İÇİN EĞİTMENİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER 23 EĞİTMENİN İŞLEVİ 25 DESTEKLEYİCİ MATERYALLERİN KULLANIMI 27 EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 29 KAYNAKLAR v

8 vi AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA )

9 AFETE HAZIR OKUL Giriş Teknolojinin gelişmesiyle insan ilişkilerine de yansıyan hız, kolaycılık, sabırsızlık ve tahammülsüzlük gibi davranışların yeni nesil çocuklarda ve gençlerde de görülmekte, ebeveyn ya da okul çağı için öğretmenlerini rol model alan çocuklarda kişilik bu şekilde gelişme göstermektedir. Çocuklarla doğru iletişim kurabilmek, onları doğru anlayabilmek ve kendimizi doğru anlatabilmek adına dikkat edilmesi gereken hususlar kitabın ilgili bölümlerinde paylaşılmıştır. Bu kitap Afete Hazır Okul Projesinin, Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu Modülünü kapsamaktadır. Uluslararası örneklere bakıldığında birçok gelişmiş ülke afet bilinçlendirme eğitimlerine anaokulu çağında başlamakta ve yaş seviyesine göre geliştirerek yaygınlaştırmaktadır. Sadece afetler konusunda değil, hayatla ilgili aktarılması gereken her konuda kitapta bahsedilen doğru davranış biçimleri ve yaklaşım tekniklerine uyulması çocukların ve gençlerin gelişimi ve ileriki yaşlarda bilinçli birer yetişkin olabilmeleri adına önem arz etmektedir. Bu kitapçık Türkiye deki tüm ortaöğretim kurumlarında uygulanacak olan, 45 dakika ila bir saatlik farkındalık eğitimlerinde eğitmen kılavuzu olarak kullanılması için hazırlanmıştır. 1

10 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Eğitim Programının Tanımı Programın Amacı Günümüzde, karşı karşıya kalınan afet risklerini belirlemek, doğa kaynaklı ve insan kaynaklı olayların afete dönüşmemesi için gereken önlemleri almak, risk azaltma ve hazırlıklı olma çalışmaları afet yönetiminin en önemli parçası haline gelmiştir. Toplumun; bilinçlenmesi, afetlere karşı, ne zaman ne yapacağını bilen bireylerden oluşması, afetlerin ardından geliştirilen politikaların odak noktası olmuştur. Afet bilinci, bireyin içinde yaşadığı toplumda ve bölgede afet tehlikelerinin getirebileceği zararlar hakkında bilgilenmesini, bunlardan korunmak için hazırlıklı olmasını ve bu bilinci etrafındaki diğer bireylere de aktarmasını ifade etmektedir. Afet bilinci ve hazırlık, hem bireylerin hem de toplumun afet bilinci kültürünün önemli bir parçasıdır. Afet öncesinde; afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya olası etkilerinin, zararlarının azaltılması, olaylara karşı eğitim ve tatbikatlarla tüm paydaşların hazırlıklı olmasının sağlanması, afetlere karşı bilinçli ve dirençli nesiller yetiştirilmesi, bireyden topluma herkesin sorumluluğudur. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak, afetlerin zararını en aza indirmek için toplumda önlem alma ve zarar azaltma bilincini yerleştirmek önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu bilinçle donanmış bir toplumda, afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılacağına dair temel bilgiler yerleşmiş olacağından bireyler, kendileri, yakın çevreleri ve içinde yaşadıkları toplum için sorumluluk alabilir hale geleceklerdir. Bu çerçevede, Afete Hazır Okul eğitim programının amacı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve engelli öğrencilerimiz ile bu okullarımızdaki idarecilerin afetler konusunda farkındalıklarını artırarak, bilinçlenmelerine ve afete karşı ne zaman ne yapacağını bilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Afete hazırlık küçük adımlardan oluşur. Bu ve benzeri eğitimler vasıtasıyla aktarılan her bilgi parçası, olası bir afet anında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önleyecek, insanların hayatlarını kurtaracak ve toplumsal servette oluşabilecek kayıpları önlemeye yardımcı olacaktır. İşte bu nedenle, bu eğitim programı kapsamındaki emeğiniz ve gayretiniz son derece değerlidir. 2

11 AFETE HAZIR OKUL Eğitimin Planlanması Afete Hazır Okul Eğitim Kampanyası, okul öncesi, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim düzeyleri ve engelli öğrenciler için planlanmıştır. Her bir düzey için farklı eğitim materyalleri hazırlanmıştır. Bununla birlikte, her bir düzeyin kendi içindeki yaş gruplarının farklı özelliklerine bağlı olarak eğitim programı kapsamının ve bilgilerin aktarılma şeklinin, öğretmenler tarafından uyarlanması gerekecektir. Eğitim planını oluştururken katılımcıların yaş gruplarını, imkanlarını, araç ve gereçlerin uygun olmalarını göz önüne almanız beklenmektedir. a- Eğitimle ilgili planlama Eğitim ile ilgili planlama yapılırken aşağıdaki sorulara yanıt vermeye özen gösterilmelidir. w Bu sunum neden yapılacak? w Bu sunum kimlere yapılacak? w Sunumda ne tür bilgiler verilecek? w Hangi destek araçlar kullanılacak? w Sunum Nerede, Ne zaman, Nasıl yapılacak? Eğitim amacı; w Neden sunum yapıyorum? w Ne bekliyorum? b- Dinleyicilerle İlgili Planlama Sunuma hazırlanan kişi mutlaka kendisini dinlemeye gelecek kişiler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bir dinleyici grubu değerlendirilirken sunucu; dinleyicilerin Yaşlarını, Deneyimlerini, Konuya hakim olma derecelerini, Niçin katıldıklarını, Beklentilerini, Kendisi ile ortak yönlerini araştırmalıdır. 3

12 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Eğitimin Planlanması Bu ön tespitlere göre konunun başlıkları, teknik ayrıntıların ne ölçüde verilmesi gerektiği ve sunuş şekli ayarlanmalıdır. Bu durumlarından göz önünde bulundurularak eğitimin seviyesini ayarlamak gereklidir. Aşağıdaki soruların cevabının eğitim verilmeden bilinmesi eğitimin seviyesini, kullanılacak kelime ve kavramların seçilmesine önem verilmelidir. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir durumda eğitim alacak öğrenciler arasında oldukça hareketli, yerinde duramayan ve çabucak sıkılan izleyiciler bulunabilir. Eğitim sırasında mümkün olduğunca tek düze ses seviyesi kullanılmaması, sesimizi alçaltıp yükselterek sınıfta dikkat çekilmesi; bu tür öğrencileri fazla uyarmadan soru-cevap ile eğitimin içerisine çekilmesi gibi yöntemlere başvurmalısınız. Bu durumda aşağıdaki soruları önceden düşünmek sunumun sağlıklı yapılmasında size kolaylık sağlayacaktır; w Kimlere sunum yapılacak? w Konu ile ilgili bilgi düzeyleri nedir? w İlgi düzeyleri nasıldır? w Neleri bilmeleri gerekiyor? w Neden izleyecekler? w Ne bekliyorlar? w Neye gereksinimleri var? w Sınıfta kaç kişi olacak? c- Zamanın Planlanması Etkili bir sunum için; Etkili bir sınıf dersi: w Güçlü bir girişle başlar w Ana konuya yumuşak bir geçişle devam edilir w Ders sırasında eğitmeninin planının ana hatları izlenir w Çeşitli görsel-işitsel araçlar kullanılır 4

13 AFETE HAZIR OKUL Eğitimin Planlanması w Öğrencilerin etkin katılımını sağlayan çalışmalar içerir w Etkili bir özetle biter. Ana kural; söylenenlerin rahatça takip edilebilecek bir akış ile verilmesidir. Dinleyici konuşmacının hızına uymak zorundadır ve dikkatle izlemesi gerekir, çünkü dikkatinin dağıldığı aşamada konuyu takip etmesi zorlanır. Anlamadığı bir sözcük veya cümle için geri dönüp bilgilenme şansı da yoktur. Dolayısı ile konuşmacının basit, açık bir dil kullanması, önemli noktaları vurgulaması yararlı olacaktır (Kimse kitap okur gibi sözlü sunum yapılmasından hoşlanmaz). GİRİŞ: Konu ile ilgili kısa temel bilgi verilmelidir. Konuşma süresinin %10 unu geçmemelidir. ANA BİLGİ AKTARIMI: Konuşma süresinin %80 ini kapsamalıdır. Mutlaka bilinmesi gerekenler (Need to know) öncelikli olarak sunulmalı. Bilinse iyi olur (Nice to know) kategorisindekiler ise en aza indirgenmelidir. KONUŞMANIN ÖZETİ: Sürenin %5 ini, KONUŞMADAN ÇIKARILMASI İSTENEN SONUÇLAR: %5 ini kapsamalıdır. Önemli noktaları tekrar ederek dinleyici ve izleyicilerin sunumunuzda kaybolmasını önleyebilirsiniz. 5

14 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Eğitimin Planlanması d- Görsel Araçların Planlanması Görsel-işitsel araçları uygun şekilde kullanabilmek sunum süresince önemli bir basamaktır. Görsel-işitsel araçlar katılımcılara bilginin değişik açılardan verilmesini sağlar. Herkesin öğrenme tarzı farklı olduğundan, görsel-işitsel malzemeyi kullanmak konuşmacıya daha çok katılımcıya ulaşma olanağı verir. Unutulmaması gereken en önemli nokta herhangi bir konunun sadece okunarak %10, işitilerek %20, görerek %30, görerek ve işiterek %50, kişinin kendisinin sunması halinde %70, uygulayarak ise %90 oranında hatırlanacağıdır. Konuşmadan önce görsel-işitsel araçların uygun biçimde işleyip işlemediğinin mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Birden fazla görsel yardımcı kullanılmaması önerilmektedir, aksi taktirde konuşma bölünür, dikkatler dağılır ve dinleyiciyi kontrol edebilme şansı azalır. Tepe gözden, projeksiyona (slayt makinasına) ve tekrar tepe göze geçişler konuşmacı ve dinleyiciyi yorar. Hangi Görsel Araç Uygundur? l l l Amaç değil araçtır. Bilinçli seçilmelidir. Görsel araçların seçiminde insan sayısı, oturum salonunun şekli, olanaklar, zaman ve bütçe etkin rol oynar. Eğitim Öncesinde Eğitim öncesinde ağır yemek yememelisiniz. Gazlı ya da alkollü içecek içmemelisiniz. Eğitim yapacağınız yere erken gelip ortama alışmalısınız. Eğitim için zaman çizelgenizde ders saatlerinin ve teneffüslerin doğru olarak ayarlanmış olduğundan emin olmalısınız. Eğitim araçlarının ve malzemelerinin çalışır ve kullanılır durumda olup olmadıklarını önceden kontrol etmelisiniz. 6

15 AFETE HAZIR OKUL Eğitimin Planlanması Eksik ya da çalışmayan bir materyal olup olmadığını eğitimden önce kontrol ederek gerekiyorsa yedek ekipmanları devreye sokmalısınız. Eğitimler için, bir kontrol listesi oluşturup bu listedeki tüm ekipmanların ve malzemelerin karşılanmış olup olmadıklarını kontrol etmelisiniz. Eğitim yerinin düzeni son derece önemlidir. Bir eğitmen olarak ortamın öğrenmeye elverişli şekilde düzenlenmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Bunun için; sınıfın konumu, öğrenci sayısı ortamın sıcaklığı, aydınlatması ve havalandırması kontrol edilmelidir. Öğrencilerin ilgilisini dağıtabilecek faktörlerin ortadan kaldırılması (gürültü, hareket, telefon, araya giren birileri) son derece önemlidir. Rahat bir öğrenme ortamı motivasyonu yükseltip, öğretmenizi kolaylaştıracaktır. Bunun için eğitim öncesinde şu hususların kontrol edilmesi gereklidir: l Aydınlatma l Havalandırma l Ortamın sıcaklığı l Eğitim salonu ya da dersliklerin öğrencilerle göz temasınıza uygun şekilde düzenlenmesi. l Görüntülü kaynakların her öğrencinin görebileceği şekilde yerleştirilmesi. Sınıf düzenlemeniz, gerektiğinde slayt ve video sunumları, tartışmalar, fikir alışverişleri ve konferanslar da yapılabilecek şekilde hazırlanmalıdır. 7

16 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) İletişim Becerileri İletişim: Bir kişiden diğer kişi veya kişilere bilgi veya anlam aktarımı sürecidir. İletişim toplumun temelini oluşturan bir sistem, örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç, bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim ve sosyal bir uyum için gerekli bir sanattır. Etkili iletişim için; l Karşınızdakini etkili dinleyin, sizi de aynı şekilde dinlemesini sağlayın, l Konunuza hakim olun, l Kendinizi açık ve anlaşılabilir bir dille ifade edin, l Sizi dinleyenlerin anlayacağı sözcükleri iyi seçin, l Bir düşünceyi paylaştığınızı ve sorunların çözümün paylaşımıyla mümkün olduğunu unutmayın, İletişim karşınızdakini anlamayı ve onunla paylaşmayı gerektirir, l Düşünmeden konuşmayın, l Ne zaman susmak gerektiğini bilin, l Karşınızdakilerin tepkilerine dikkat edin, l Yüz ifadelerini kontrol edin, l Gerçekçi ve doğal davranın, l Genellemelerden ve önyargılardan uzaklaşın. 8

17 AFETE HAZIR OKUL Kişilerarası İletişim Kişiler Arası İletişim Çatışmalarının Nedenleri 1- Biliş: Duyu organlarından organizmaya ulaşan uyarıcıların algılanması (anlamlandırılması), depolanması, hatırlanması ve kullanılması sürecine verilen isimdir. (Örn: Hafıza) Kalıplaşmış düşünceler; Bizi etkileyen belli bir olay, bu olaya ilişkin düşüncelerimiz, düşüncelerimizin etkisiyle ortaya çıkan duygularımız ve davranışlarımızdır. Kalıplaşmanın Temelindeki Düşünceler a- İyi bir insan olmalıyım ve başka insanların onayını kazanmalıyım. b- Başkaları bana benim istediğim şekilde düşünceli ve kibar davranmalılar. Aksi halde ayıplanmalı ve cezalandırılmalılar. c- Hayat bana istediklerimi kolayca ve çabuk vermeli. İstemediklerimi ise vermemeli. Aşırı Genelleme: Belli bir durumun ya da belli bir özelliğin her yerde herkes için geçerli olduğunu düşünmek genelleme yapmaktır. Kutuplaştırma: Çok aşırı uçlar. Ya evet, ya hayır. Kişiselleştirme: Birinin başka bir kişi üzerinden yargıya kapılması. Örn: ev sahibi misafir kendi üzerine alınmasın diye kendi çocuğuna kızamaz. Mutlakçılık: -meli, -malı anlayışı. Örn: Her zaman her işte birinci olmalıyım. Kimse bana haksızlık etmemeli. Değiştirme Gayreti: Bir kişiyi kendi istediği kalıba sokma arzusudur. Toptancılık: Bütün yumurtaları aynı sepete koymak. Algı: Duygu organlarından beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması, anlamlandırılması sürecine verilen addır. Kişinin ihtiyaçlarına göre değişir. Not: Algılarımız doğru koordine edemezsek varoluş çatışması yaşarız. Duygu: Farkında olmadan verdiğimiz mesajdır. Bilinç Dışı: Her insanın bir bilinci, bir bilinç öncesi ve bilinç dışı vardır. İhtiyaçlar: Güdülerle koordineli çalışır. Birincil güdüler; açlık, susuzluk gibi fizyolojik kökenli güdülere dürtü veya birincil güdüler denir. Sosyal güdüler; merak, başarma gibi daha üst düzeyde sayılabilecek güdülere ise sosyal güdüler denir. 9

18 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) İletişim Becerileri İhtiyaçlar Hiyerarşisi İhtiyaçlar Hiyerarşisi Daha İyi İnsan İlişkileri Kurabilmek İçin; 1-Çevrede Olumlu İzlenim Yaratacak Beden Dili Özellikleri; n Göz ilişkisi, n Yüz ifadesi, n Baş hareketleri, n Jestler, n Beden duruşu, n Yakınlık, n Yöneliş, n Bedensel temas, n Dış görünüş, n Konuşmanın temel özellikleri, 10

19 AFETE HAZIR OKUL İletişim Becerileri 2. Duygusal Olgunluk Düzeyini Geliştirici Özellikler; n Duygularımızı ifa eden dilin beden dili olduğunu unutmayın. Düşüncenin dili kelimelerse, duyguların dili de bedendir. n Sahip olunan empati becerisinin düzeyi, n Hoşgörü ve esneklik özellikleri, n Yakın çevreyle kurulan olumlu duygusal ilişki, n Kişilerin ilişkileri içerisinde ortaya koydukları tavırlar sonuç açısından kendi amaçlarına ve toplumsal amaçlara uygun olmalıdır. İletişimin Psikolojik Kapsamda Türleri 1. Kişi İçi İletişim ve Çatışmaların Çelişkilerin Kurtuluş Yolları n Davranışını değiştirir, n Tutumunu değiştirir ya da yeni bilgiler edinerek o konudaki mevcut bilgisini değiştirir, n Psikolojik savunma mekanizmalarından birisini örneğin mantığa bürünmeyi kullanarak yetişkinin yarattığı rahatsızlıktan kurtulmaya çalışır. 2- Kişiler Arası İletişim ve Çatışma n Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere kişiler arası iletişim adı verilir. Kişiler arası iletişime katılanlar belli bir yakınlık içinde yüz yüze olmalıdır. Katılımcılar arasında tek yönlü değil karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır. Söz konusu mesajlar sözlü ve sözsüz nitelikte olmalıdır. 11

20 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) İletişim Becerileri Graf Analiz Teorisi Aktif Çatışma: Karşı karşıya gelen kişilerin birbirlerinden hoşlanmamaları, birbirlerine kızmaları durumunda aktif çatışma ortaya çıkar. Pasif Çatışma: İnsanlar herhangi bir sebepten ötürü (çekindikleri için ya da küs oldukları için) birbirleriyle iletişim kuramazlar. Varoluş Çatışması: Bir insan karşısındakinin sözlerini yanlış anlarsa ya da onun sözleriyle ilgisi olmayan bir mesaj verirse bu duruma varoluş çatışması denir. Tümden Reddetme: Eğer bir kişi kendisine yönelen mesajı tümüyle reddeder, tamamen aksi görüşü savunursa tümden reddetmedir. Önyargılı Çatışma: Kişiler belli bir konuda çatışmaya başlamadan önce o konuda bir önyargı veya peşin hüküm edinmişlerdir. Tartışma sırasında ısrarla bu ön yargılarını savunurlar. 12

21 AFETE HAZIR OKUL İletişim Becerileri İletişimde Belirginlik - Kesinlik Gösteren Kişinin Temel Varsayımları 1. Bir konuyla ilgili olarak her şeyi bilmek ve bunları normal bir iletişim sürecinde açık seçik ifade edebilmek mümkündür. 2. Bir konuyla ilişkili değişik görüş açıları vardır. Ancak bunlardan bir tanesi doğrudur. Yani bir tek doğru bakış açısı vardır. 3. Benim bakış açım en doğru bakış tarzıdır. Benim bilgim en doğru bilgidir. İletişimde Denemeci Bir Yaklaşım Gösteren Kişinin Temel Varsayımları 1. Bir konuyla ilgili olarak her şeyi bilebilmek zordur. Her şeyi bilsek bile bunları normal günlük iletişim içinde açık seçik ifade etme olanağı pek yoktur. 2. Bir konuyla ilgili birçok doğru bilgi doğru bakış açısı olabilir. Yani herkesin kendine göre gerçekleri vardır. 3. Benim bakış tarzım doğru olmayabilir. Benim bilgimden daha doğru olanı bulunabilir. İletişimde Çatışmayı Sonlandırma Aşamaları 1. Aşama: Çatışmayı tanımla. SEN dili değil BEN dili kullan. 2. Aşama: Birçok çözüm yolu ortaya koyalım. 3. Aşama: İki tarafı da memnun edecek şekilde çözüm yollarını değerlendirelim. 4. Aşama: Anlaşım. Tam olarak ne olduğu tespit edilir. 5. Aşama: Çözümü gözden geçirin. Herkes memnun mu? Değerlendirilir. 13

22 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) İletişim Becerileri Beden Dili Sözsüz iletişim: Beden dilimiz jestler, mimikler, oturuş, duruş gibi çeşitli tavırlarla kendini ortaya koyar. İnsanlar arası iletişimde bireyin duruma ilişkin değerlendirmelerini taşıyan bu araçlara sözsüz mesajlar denir. Sözsüz mesajlarla taşınan bu anlatım biçimine de sözsüz iletişim denir. Beden dilinin bugünkü işaretleri iki farklı kaynaktan gelir; a- Birincil İşaret Sistemi: Beden diline ait birincil işaretleme sistemini oluşturan mesajlar insanlığın evrensel dilidir. (Örn: gülme, üzülme) b- İkincil İşaret Sistemi: Soyut ve esas olarak anlamsı olan sözlü sembollerdir. Not: İletişimde; kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 rol oynar. Sağlıklı İletişim İçin; - Ne söylemek istiyorum? - Ne zaman söylersem karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur? - Nerede (hangi ortamda) iletişimi başlatırsam yerinde olur? Davranışınız neyse sizde osunuz. Dünyadan alacağınız karşılık dünyaya verdiğiniz tepkiye bağlıdır. 14

23 AFETE HAZIR OKUL Eğitim Becerileri Etkili Eğitim İçin Eğitmenin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Etkili eğitim için etkili bir iletişim gereklidir. Bunun için dikkatli dinlemek, anlaşılır bir ses tonu ile konuşmak, vücut dilini etkiyi arttırmak için kullanmak son derece önemlidir. Yapacağınız anlatımların açık ve anlaşılır olması için gerekenler; n ses n hız n telaffuz n açık ve basit dil kullanımı n istek n kesin değerlendirmelerden ve yargıdan kaçınmak n karmaşık mesajlar vermekten kaçınmak şeklinde sıralanabilir. Etkili iletişim vücut diline ve davranışlara da bağlıdır. Bilginin doğru şekilde aktarımı için gerekenler; n sık sık gülümsemek n göz temasının sağlanması n kolları kavuşturmamak n dik durmak 15

24 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Eğitim Becerileri Eğitimi aktarırken olumsuz etki bırakabilecek aşağıdaki davranışlardan kaçınmak gerekir: n parmağın ağızda olması n sürekli hareket etme n yumrukların sıkılması n kaşların çatılması n kolları kavuşturmak n birisini işaret ederek göstermek n başın eğilmesi n sırtın dinleyiciye dönük olması n ellerin cepte olması Arkadaşça, istekli ve herkesi birey olarak kabul eden olumlu bir yaklaşım katılımcıların motive olmasında yardımcı olacaktır. Katılımcılara olumlu yaklaşımınız ve farklılıklarını kabul etmeniz, açık sözlü ve kararlı olmanız son derece önemlidir. Katılımcıların öğrenme ihtiyaçlarını karşılarken sabırlı ve destekleyici bir yaklaşım benimsenmelidir. Bütün gereken, sabır ve esneklik, sakin ve insancıl yaklaşımdır. Aynı şeyleri herkesin anlamasını sağlamak için farklı şekillerde anlatmanız uygun olacaktır. Özelikle farklı yaş grupları düşünüldüğünde, aynı okul düzeyinde olan (ortaöğretim) farklı sınıflardaki (Lise 1. sınıf ve Lise 4. sınıf) öğrenciler için bilgiyi ve aktarım şeklini uyarlamak gerektiği ortadadır. Eğitim esnasında karşılaşılabilecek sorunların üstesinden gelmek için iletişim şeklinize dikkat edin; öğrencileri susturmayın, argo, abartılı, iğneleyici ya da anlayamayacakları tarzda konuşmaktan kaçının. Kendiniz, kurumunuz ya da başkaları hakkında olumsuz şeyler söylemekten kaçının. 16

25 AFETE HAZIR OKUL Eğitim Becerileri Saldırgan bir tavır ya da yanlış ifade durumunda nasıl dikkatli ve duyarlı bir yaklaşım belirlediğiniz son derece önemlidir. n Her zaman duruma, konuya ya da davranışa göre olayları kişiselleştirmeden yaklaşın, n Kimseyi küçümsemeyin, ya da kimseyi utandıracak yorumlarda bulunmayın n Konularla hemen ilgilenin ve hemen açıklığa kavuşturun, aradan uzun zaman geçmesine izin vermeyin, n Ciddi tavrınızı korurken karşınızdakine duyarlı ve ilgili bir ses tonuyla hitap edin n Tartışmaya girip, suçlamalarda bulunmayın, n Gözlemlerinizi ve duygularınızı ifade edin, n Açık ve dürüst olun. Uygun giyim ve profesyonel görüntü ile motive edici, örnek bir model oluşturmak önemlidir. Eğitim malzemelerinin ve öğrencilerin katılımının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir tavır içinde olun. Eğitim sırasında izlediğiniz profesyonel yol son derece önemlidir. Bunun için; n Dakik olun (dersi zamanında başlatıp, zamanında bitirmek) n Güvenilir olun (eğitmenlik konusunda kesin bir tavrınızın olması) n Gerekli malzemelerle derse hazırlıklı gelin n Belirlenen amaçlar doğrultusunda onları gerçekleştirebilecek şartları oluşturun, kurallara uyulmasını sağlayın n Kimseyi katılım için zorlamayın n Grup halinde çalışmaya yönlendirin Cevabını bilmediğimiz sorular olabilir. Bu konuda dürüst davranmak önemlidir. Bilmediğimiz konularda tartışarak zaman harcamaktansa emin olduğumuz konular üzerinde yoğunlaşmak daha doğru olabilir. 17

26 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Eğitim Becerileri Eğitmenin İşlevleri Bu eğitim programı kapsamında eğitmen olarak sizden beklenen; l Uygun eğitim ortamının hazırlanması l Eğitim malzemelerinin hazırlanması l Eğitim kapsamındaki beklentilerin ve gerekliliklerin açıklanması l Kavramların açıklanıp, içeriğin vurgulanması İçeriğe odaklanın malzemelerinizi, yöntemlerinizi ve faaliyetleri l Açıklayın l Yönlendirin l Eğitim sürecini güçlendirin ya da yenileyin l Konu üzerinden ilerleyin l Sınıfın grup halinde çalışmasını sağlayın l Öğrencilerin konuları tartışmalarını sağlayın l Belirli bir içeriğe odaklanın l Genel bir bakış sağlayın l Öğrenilenlerin değerlendirilmesini sağlayın l Katılımcıların bilgisini bir sınavla sınayın l Değerlendirme yapın l Duygularını ifade etmeleri için imkanlar sağlayın l Konuları tamamlayın l Zamanı iyi kullanın l Pekiştirmek için tekrar ve özet yapın l Gözlemleyin l Destekleyin 18

27 AFETE HAZIR OKUL Eğitim Becerileri Zor Durumlarla Başa Çıkmak Öğretmenler, eğitim esnasında farklı zorlukta öğrencilerle karşılaşabilirler. Böyle bir durumda bu öğrencilerle yapılabilecek şeylerden birkaçı; n Sürekli konuşan bir öğrenci olursa; Gruptaki diğer öğrencilere de sorular sorun n Her şeyi ben bilirim türünden öğrenci; Ondan, diğerlerine belli etmeden, başkalarının da katılımını sağlama konusunda size yardımcı olmasını isteyin n Dikkat çekmeye çalışan öğrenci: Düşünmesini sağlayacak sorular sorun ya da başkalarının da anlatması gerektiğini söyleyin n Konuyu dağıtan öğrenci: Öğrenciyi önemli noktaları bir araya getiren bir özet yapması ya da önemli noktaları tekrar tartışmaya açması için yönlendirin n Söz kesen öğrenci: Paniklemeyin. Kontrollü olun. Değerlendirme noktalarına dikkat edin. n Açık yakalamaya çalışan öğrenci: Eğitim içeriği dışına çıkmayın, bilginiz dışındaki konularda yorum yaparak tuzağa düşmeyin n Sessiz öğrenci: Bu kişiyi küçük tartışma gruplarına alıp, fikirlerini sorun Eğer bir öğrenci dikkati dağılırsa, içine kapanırsa, saldırganlaşırsa, savunmaya geçer ya da üzülürse, o zaman öğrenmiyor demektir. 19

28 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Destekleyici Materyallerin Kullanımı Bu eğitimde sizlere sunulan eğitim materyalinin içerisinde çizgi film, Flash animasyon ve destekleyici görsel malzemeler bulunmakta veya eğitmen kitabında bir olayı anlatırken ikinci, üçüncü değişik animasyon tarif edilmeye çalışılmaktadır. Mümkünse bu değişik animasyonları sınıfta öğrencilerle birlikte uygulayarak öğrenmeyi sevdirin ve benzer fikirleri öğrencilere ödev vererek ne tür bir eğitim materyali hazırlanabileceği konusunda hayallerini çalıştırın. Örneğin depremlerin yerküre içerisinde oluşumunu büyüklere bile anlatmak sorun olmakta ve birçok kişi depremlerin hala yer içerisindeki gaz sıkışmasının patlayarak açığa çıkması olarak bilmektedir. Depremler yerkabuğunda çeşitli hareketler sonucu levha dediğimiz plakaların yavaş yavaş birbirleri ile sürtünmeleri, çarpışmaları veya belli bir kısmının birbirinden koparak uzaklaşması veya aşağı-yukarı hareket etmesi nedeniyle çok yavaş biriken gerilme enerjisinin belirli bir seviyeye erişerek o tabakaları kırması olayıdır. Bu olayı çocuklara anlatmak için tıpkı büyüklere de uygulanabilecek benzer ve günlük yaşamımızda sürekli gözümüz önünde olan olaylarla benzeşim yaparak öğrenmeyi pekiştirmek ve olayın doğasını kavramasını sağlamaktır. Eğitmen ve eğitim kitaplarında da yer aldığı gibi bu gerilme sürecini anlatmanın yollarından birisi musluk ve su damlası olayıdır. Musluğun fazla sıkılmadığı durumlarda veya contada oluşan küçük bir yırtıktan yavaş yavaş biriken su damlası tıpkı yericinde biriken gerilme enerjisini, damlanın belirli bir boya ve ağırlığa sahip olması gerilme enerjisinin içinde biriktiği tabakayı kıracak seviyeye gelmesine, su damlasının koparak küvet veya evye içine veya durgun bir su birikintisine düşmesi de deprem olayına karşılık gelmektedir. Bu örnekte yine damlanın büyüklüğü depremin aletsel büyüklüğüne, düşen damlanın oluşturduğu etki ise depremin şiddetine benzerlik göstermektedir. Bu olay eğitim materyalinizde flash animasyon olarak bulunmakla birlikte istenirse bu olay çocuklara ödev olarak verilebilir ve yapacakları gözlem sonucunda da aynı olayı fark etmeleri sağlanır. Aynı örneği durgun suya atılan bir taş ile de anlatmak mümkündür. Aletsel büyüklük şiddet en sık karıştırılan kavramlar olup halen medyada birçok haberci ve sunucu bu kavramı yanlış olarak kullanmaktadır. Suya atılan taşın büyük- 20

29 AFETE HAZIR OKUL Destekleyici Materyallerin Kullanımı lüğü depremin aletsel büyüklüğüne karşılık gelirken, taşın durgun suda oluşturduğu dalgaların sayısı ve boyu şiddet olarak nitelenebilir. Bunun gibi anlaşılması zor olan olayları farklı destekleyici materyal kullanarak anlatmak öğrenmenin kalıcı olmasını pekiştirir. Sizde bu eğitim kapsamında benzer deney ve uygulamalarla hedeflediğiniz öğrenmeyi daha etkili hale getirebilirsiniz. Tavsiyemiz mümkün olduğunca görsel ve uygulamalı bir sunumla öğrenmenin daha hızlı kolay ve unutulmamasını sağlamak olmalıdır. Ortaöğretim öğrencileri yaş ve ergenlik sebebiyle çok basit uygulamalardan sıkılabilmektedirler. Onlarla da bu tür materyalleri kullanırken daha profesyonel olarak hazırlanmış video ve mobil uygulamalarla konuya olan ilgilerini çekmek gerekebilir. Bunun için projenin web sitesinden benzer materyalleri edinebilir ve eğitimlerinizde bu uygulamaları kullanabilirsiniz. Örneğin damlanın oluşturduğu etki ise depremin şiddetine benzerlik göstermektedir. Bu olay eğitim materyalinizde flash animasyon olarak bulunmakla birlikte istenirse bu olay çocuklara ödev olarak verilebilir ve yapacakları gözlem sonucunda da aynı olayı fark etmeleri sağlanır. Aynı örneği durgun suya atılan bir taş ile de anlatmak mümkündür. Aletsel büyüklük şiddet en sık karıştırılan kavramlar olup halen medyada birçok haberci ve sunucu bu kavramı yanlış olarak kullanmaktadır. Suya atılan taşın büyüklüğü depremin aletsel büyüklüğüne karşılık gelirken, taşın durgun suda oluşturduğu dalgaların sayısı ve boyu şiddet olarak nitelenebilir. Bunun gibi anlaşılması zor olan olayları farklı destekleyici materyal kullanarak anlatmak öğrenmenin kalıcı olmasını pekiştirir. Sizde bu eğitim kapsamında benzer deney ve uygulamalarla hedeflediğiniz öğrenmeyi daha etkili hale getirebilirsiniz. Tavsiyemiz mümkün olduğunca görsel ve uygulamalı bir sunumla öğrenmenin daha hızlı kolay ve unutulmamasını sağlamak olmalıdır. Engelli öğrenciler yaş ve ergenlik sebebiyle çok basit uygulamalardan sıkılabilmektedirler. Onlarla da bu tür materyalleri kullanırken daha profesyonel olarak hazırlanmış video ve mobil uygulamalarla konuya olan ilgilerini çekmek gerekebilir. Bunun için projenin web sitesinden benzer materyalleri edinebilir ve eğitimlerinizde bu uygulamaları kullanabilirsiniz. 21

30 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Eğitimin Değerlendirilmesi Değerlendirme bize işimizi iyi yapıp yapmadığımızı gösterir. Gelecekte nasıl ilerleyeceğimiz konusunda bize yardımcı olur. Bizi ilgilendiren; Edinilen bilgiler ve beceriler konusunda etkiler ve tepkiler Yazılı ve uygulamalı sınavlarla bilgi ve becerilerin ölçülmesi Davranışta değişiklikler ve öğrenilenlerin uygulanması Bilgi ve becerilerin sorun çözümlemeye yönelik etkilerinin belirlenmesidir. Öğretmenler gözlem ve değerlendirmelerini eğitim öncesinde, sırasında ve sonrasında olmak üzere genelde üç şekilde yapacaklardır. Eğitimden Önce, öğrencilerin konu ile ilgili mevcut bilgi düzeyini ölçmek için bir ön test yapılabilir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu test yardımıyla, öğrencilerin eğitim konusu ile ilgili başlangıçtaki bilgi ve farkındalık düzeyi belirlenebilir. Şayet eğitimin hızlı bir şekilde yapılarak etkili olabilmesi için birkaç soruluk test soru-cevap şekline de sınıf içinde yapılarak sınıfın bilgi düzeyi konusunda bir ön bilgi sahibi olmak mümkündür. Ayrıca katılımcıların listesi ve eğitim yeri, tarihi gibi konuları kayıt altına almak için bir eğitim kayıt formu kullanılabilir. Eğitim sırasında, öğretmenler, öğrencilerin eğitim süreçlerini ve faaliyetlere katılımlarını sürekli olarak izlerler. Konuların anlaşıldığını sınamak için sorular sormak, uygulama ve faaliyetlerdeki becerilerin, vücut dillerinin gözlemlenmesi, adayın değerlendirilmesine yardımcı yollardan birkaçıdır. Eğitimin sonunda, katılımcılardan iki konuda değerlendirme yapmaları beklenir. Biri eğitimin içeriği, diğeri de yeni öğrendikleri bilgilere hakimiyetleridir. Bu değerlendirme bize etkinliğimizi ölçmemiz, eğitim programını ve eğitmenliğimizi geliştirmemiz için yaralı olacaktır. Eğitim Değerlendirme Formu, katılımcıların eğitimi değerlendirmesini, eğitimden beklentilerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve eğitimin etkili olup olmadığını görmeyi sağlar. 22

31 Eğitim sonrası test ise, öğrencilerin eğitim konusu ile ilgili bilgi düzeylerinde bir değişiklik olup olmadığını görmemize olanak sağlar. Bu proje kapsamında verilen eğitim bir farkındalık yaratmak; ülkemizin afetler konusundaki tehlikesinin ve risklerinin anlaşılarak afet zararlarını azaltmanın mümkün olduğunu, bunun için birey olarak sorumluluklarımız olduğunu ve alacağımız eğitim, basit önlemlerle hem kendi canımızı hem de çevremizdeki akraba ve arkadaşlarımızın canını kurtarabileceğimizi öğretmek amaçlanmıştır. Bu nedenle eğitimde bir ön test, son test uygulanmayacaktır. Ancak, eğitmenlerin yaptıkları faaliyetleri işlemek, yapılan eğitimleri değerlendirmek ve eğitimi alan kişilerin geri bildirimlerini alabilmek amacıyla bir web sitesi yapılmış ve kullanılmaktadır. 23

32 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Kaynaklar -Baltaş, Z., Baltaş, A., Bedenin Dili, Remzi Kitabevi, BÜ. KRDAE. AHEP, Eğitmen Rehberi -Cüceloğlu, D., Yeniden insan insana, Remzi Kitabevi, Dökmen, Ü., İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yay., Etkili Sunuş Jeff Olson ISBN Sunuş Yapma Robert B. Nelson ve Jenifer Wallick ISBN X -Yeşim Gökçe Kutsal, Sözel Sunum İlkeleri, -Tayfun, R., Etkili İletişim ve Bedel Dili, Nobel Yay., Tuğrul B., Sevgi Mönüsü, Ya-pa Yay., İstanbul, Tutar, H., Yılmaz, K., Genel İletişim Kavramlar ve Modeller, Nobel Yay., http://career.sabanciuniv.edu/tr/yazdir.php?kariyer/sunum_teknikleri.html 24

33 OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM PLANI EĞİTMEN EĞİTİMİ PROGRAMI /.. / 2014 Oturum Süre Yansı No 10 dk :00-09:50 (50 DK.) 1. OTURUM 10 dk. 10:00-10:50 AFAD TANITIMI ve KAMPANYA HAKKINDA BİLGİ PLANLAMA ADIMLARI, PLANIN GEREKLİLİĞİ VE AMAÇLAR 15. dk OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KURULUNUN KURULMASI, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ 10 dk. ARA 20 dk. (50 DK.) OKUL YÖNETİCİLERİ İÇİN OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİM İÇERİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 15 dk. 10 dk. 2. OTURUM Açıklama dk. 10 dk. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER ZARAR GÖREBİLİRLİK, TEHLİKE PROFİLİ BELİRLEME FORMU HAKKINDA BİLGİ VE FORMLARIN DAĞITILMASI, ÖRNEK UYGULAMA ÇALIŞMASI RİSK SEVİYESİNE GÖRE DERECELENDİRME TABLOSUNUN DAĞITILMASI, ÖRNEK UYGULAMA, ÖRNEK UYGULAMA SONUÇLARINA GÖRE PLANLAMA ÖRNEKLERİNİN BELİRLENMESİ ARA 25

34 11:00-11:50 (50 DK.) 3. OTURUM 15 dk dk. 32 TEHLİKE AVI UYGULAMASI VE ZARAR AZALTMA PLANI FORMUNUN UYGULANMASI ÖĞLE YEMEĞİ dk :00-13:50 (50 DK.) OTURUM ÖRNEKLERİNİN DAĞITILMASI, BİLGİLENDİRME GENEL BİLGİLER FORMU ÜZERİNDEN YORA 70 dk. 15 dk. 20 dk. 10 dk. 14:00-14:40 (30 DK.) 10 dk. 5. OTURUM PLANLAMADA KULLANILABİLECEK BAZI FORM 10 dk. 20 dk HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER MÜDAHALE ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER İYİLEŞTİRMEE ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER, PLANLAMA DÖNGÜSÜNÜN ÖZETLENMESİ ARA PLANLAMA SÜRECİNİN ÖZETLENMESİ OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLAN FORMATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME SORULAR-GENEL DEĞERLENDİRME- KAPANIŞ 26

35 27

36 28

37 29

38 30

39 31

40 32

41 33

42 34

43 35

44 36

45 37

46 38

47 ( Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu)

48

49 gqhulohq 6 UH VQ 0HUKDED +Rú JHOGLQL] %HQ 7 & %DúEDNDQOÕN $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPL %DúNDQOÕ Õ $)$' Õ YH øo $IHW YH $FLO 'XUXP 0 G UO Q WHPVLOHQ EXUDGD\ÕP ««9DOLOL L øo $)$' ÕQ G ]HQOHPLú ROGX X $IHWH +D]ÕU 2NXO H LWLPLQH KRú JHOGLQL] 41

50 gqhulohq 6 UH VQ $IHWH +D]ÕU 2NXO ( LWLPOHUL honh JHQHOLQGH DIHW ELOLQFLQLQ JHOLúWLULOPHVL YH \D\JÕQODúWÕUÕOPDVÕ DPDFÕ LOH KD]ÕUODQPÕúWÕU *HOLQ QFH EX H LWLP SURJUDPÕQÕ EL]OHUH XODúWÕUDQ NXUXP RODQ 7 & %DúEDNDQOÕN $)$' Õ WDQÕ\DOÕP 42

51 9LGHR 6 UHVL GN VQ ( LWPHQ 1RWX 9LGHR RWRPDWLN EDúODU VHVOLGLU 43

52 gqhulohq 6 UH VQ 7 & 7 & %DúEDNDQOÕN $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPL %DúNDQOÕ Õ $)$' ONHPL]LQ DIHWOHUH \ QHOLN RODUDN KD]ÕUODQPDVÕ YH ]DUDU J UHELOLUOL H NDUúÕ NDSDVLWHVLQLQ DUWÕUÕOPDVÕ DPDFÕ LOH W P 7 UNL\H GH ³$IHWH +D]ÕU 7 UNL\H SURMHVLQL EDúODWPÕúWÕU \ÕOÕQGD WHPHOOHUL DWÕODQ YH \ÕOÕQGD KD\DWD JHoLULOHQ SURMH LOH $)$' WRSOXPXPX]XQ W P NHVLPOHULQH XODúPD\Õ KHGHIOHGL LQGHQ DQD NDPSDQ\D ROXúWXUXOPXúWXU %X NDPSDQ\DODU $IHWH +D]ÕU $LOH $IHWH +D]ÕU 2NXO $IHWH +D]ÕU * Q OO *HQoOHU $IHWH +D]ÕU øú\hul ROXS EXJ Q VL]OHUOH $IHWH +D]ÕU 2NXO 3URMHVL NDSVDPÕQGD KD]ÕUODQPÕú RODQ 2NXO $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPL 3ODQÕ +D]ÕUODPD.ÕODYX]X ( LWLPL LoLQ ELU DUDGD\Õ] 'DKD VRQUD G ]HQOHQHFHN H LWLPOHU YH \DúDGÕ ÕQÕ] E OJHGH G ]HQOHQHFHN HWNLQOLNOHU KDNNÕQGD VL]OHUL ELOJLOHQGLUPH\H GHYDP HWPHN LVWL\RUX] %XQXQ LoLQ GD ÕWPÕú ROGX XPX] ELOJL IRUPODUÕQÕ HNVLNVL] RODUDN GROGXUDUDN H LWLP VRQXQGD EDQD WHVOLP HWPHQL]L ULFD HGL\RUXP $\UÕFD ohyuhql]gh \DúD\DQ DUNDGDúODUÕQÕ] NRPúXODUÕQÕ] DLOH ELUH\OHULQL]H GH odoõúpdpõ]õ WDQÕWDUDN H LWLPOHULPL]GHQ ID\GDODQPDODUÕQÕ VD OD\DELOLUVLQL] gqfholnoh $IHWH +D]ÕU 7 UNL\H.DPSDQ\DVÕ YH EL] EX NDPSDQ\DQÕQ QHUHVLQGH\L] EX NRQXGD VL]OHUH ELOJL YHUHOLP 44

53 gqhulohq 6 UH GN 2NXOODU LoLQ KD]ÕUODQDFDN $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPL SODQODUÕ \DQVÕGD J UG Q ] DGÕPODUÕQGDQ G O G ROXúPDOÕGÕU O OG 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU 45

54 gqhulohq 6 UH GN 2NXOODU LoLQ KD]ÕUODQDFDN $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPL SODQODUÕQÕ KD]ÕUODPDGDQ QFH RNXOODUGD DIHW \ QHWLPLQLQ QHGHQ JHUHNOL ROGX XQXQ orn L\L DQODúÕOPDVÕ JHUHNLU.ÕVDFD ]HWOHPHN JHUHNLUVH 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕ LoLQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 46

55 gqhulohq 6 UH GN 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU 47

56 gqhulohq 6 UH GN øon RODUDN SODQÕQ DPDFÕ EHOLUOHQPHOLGLU 3ODQODPDQÕQ DPDFÕ RNXO DIHW YH DFLO GXUXP \ QHWLPLQLQ DQD DPDFÕQÕ GD EHOLUOHPHNWHGLU $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPLQLQ DQD DPDFÕ 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 48

57 gqhulohq 6 UH GN 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH ELU VRQUDNL VXQX\D GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ JHoHU 49

58 gqhulohq 6 UH GN 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU 50

59 gqhulohq 6 UH VQ %LU EDúND GH\LúOH ROD\ QFHVL VÕUDVÕ YH VRQUDVÕ ROPDN ]HUH 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU odoõúpdoduõqõq VD OÕNOÕ ELU úhnlogh \ U W OPHVLQLQ VD ODQPDVÕGÕU 51

60 gqhulohq 6 UH GN $IHW YH DFLO GXUXPODUD \ QHOLN IDDOL\HWOHU HNLS odoõúpdvõ JHUHNWLULU %X QHGHQOH W P SHUVRQHO SODQODPDQÕQ DúDPDODUÕQÕ EHQLPVHPHOL YH SODQD KDNLP ROPDOÕGÕU ROPDOÕGÕU 3ODQODPDQÕQ LNLQFL YH QHPOL ELU DGÕPÕ GD SODQODPD odoõúpdoduõqgd YH P GDKDOH RUJDQL]DV\RQXQGD odoõúdfdn DIHW YH DFLO GXUXP \ QHWLPL NXUXOXQXQ YH DOW odoõúpd JUXSODUÕQÕQ EHOLUOHQPHVLGLU 8QXWXOPDPDOÕGÕU NL SODQODU VDGH DQODúÕOÕU YH V UG U OHELOLU ROPDOÕGÕU %X QHGHQOH SODQODU KD]ÕUODQÕUNHQ ELUH\VHO \DNODúÕPODUGDQ NDoÕQÕOPDOÕ HNLS odoõúpdvõ DQOD\ÕúÕ LOH ³2NXO $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPL.XUXOX ROXúWXUXOPDOÕGÕU %X NXUXO DIHW QFHVL HVQDVÕ YH VRQUDVÕQGD \ U W OHFHN IDDOL\HWOHUGHQ YH DIHW LOH LOJLOL PHY]XDWD ED OÕ RODUDN SODQODUÕQ KD]ÕUODQPDVÕQGDQ VRUXPOXGXU 2NXO DIHW YH DFLO GXUXP \ QHWLPLQLQ NXUXPVDO \DSÕODUÕ YH UJ WOHQPH PRGHOOHUL NDUúÕ NDUúÕ\D EXOXQGXNODUÕ WHKOLNH YH ULVNOHULQLQ ohúlgl E \ NO NOHUL VÕNOÕNODUÕ \RO DoDELOHFHNOHUL ]LQFLUOHPH HWNLOHU YH RNXOXQ E \ NO LOH LQVDQ \R XQOX X JLEL GH LúNHQOHU GLNNDWH DOÕQDUDN EHOLUOHQPHOLGLU %X \DSÕODQPDGD QFHGHQ EHOLUOHQPLú NDWÕ YH GH LúPH] údeorqodu \HULQH HVQHN YH LKWL\DFD J UH GH LúHELOHQ \DSÕODUGD odoõúpd JUXSODUÕQÕQ ROXúWXUXOPDVÕ QHULOLU 2NXO DIHW YH DFLO GXUXP \ QHWLPL NXUXOX DúD ÕGDNL NLúLOHUGHQ ROXúWXUXODELOLU %DúNDQ 2NXO 0 G U %DúNDQ <UG øojlol 0 G U <UG h\hohu g UHWPHQOHU DUDVÕQGDQ VHoLOHQ HQ D] NLúL 2NXO $LOH %LUOL L YH 2NXO.RUXPD 'HUQHNOHUL EDúNDQODUÕ YH\D J UHYOHQGLUHFHNOHUL NLúL 6LYLO VDYXQPD NROX YH\D L]FLOLN NROX \HWNLOLVL 2NXO LGDUL J UHYOLVL YDUVD UHQFL WHPVLOFLOHUL %X NXUXOGD RNXO P G U Q Q EL]]DW EXOXQPDVÕ DIHW YH DFLO GXUXP SODQODPDVÕ YH DIHWH HWNLOL P GDKDOH odoõúpdoduõqõq EDúDUÕOÕ ROPDVÕ LoLQ JHUHNOL J U OPHNWHGLU 52

61 gqhulohq 6 UH VQ $IHW YH DFLO GXUXP SODQODUÕQÕQ DLW IDDOL\HWOHUL \ U WPHN ]HUH ROXúWXUXODQ RNXO DIHW YH DFLO GXUXP \ QHWLPL NXUXOX 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 53

62 gqhulohq 6 UH VQ 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 54

63 gqhulohq 6 UH VQ 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 55

64 gqhulohq 6 UH VQ 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 56

65 gqhulohq 6 UH VQ 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU JLEL EHOOL EDúOÕ J UHY YH VRUXPOXOXNODUÕ YDUGÕU 57

66 gqhulohq 6 UH VQ 2NXO 0 G U Q Q $IHW SODQODPDVÕ NRQXVXQGDNL VRUXPOXOXNODUÕ LVH 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU 58

67 gqhulohq 6 UH VQ 3ODQODPD odoõúpdoduõ DIHW \ QHWLPL LoHULVLQGH QHPOL ELU \HUH VDKLS RODQ ]DUDU D]DOWPD odoõúpdoduõ LOH EDúODPDOÕGÕU 127 ( LWPHQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 59

68 gqhulohq 6 UH VQ =DUDU D]DOWPD VDIKDVÕ 0 PN QVH DIHW WHKOLNHVL YH ULVNLQLQ QOHQPHVL YH\D E \ N ND\ÕSODU GR XUPDPDVÕ LoLQ DOÕQPDVÕ JHUHNHQ \DSÕVDO YH \DSÕVDO ROPD\DQ W P QOHPOHU YH IDDOL\HWOHULQ \ U W OG odoõúpdoduõq WDPDPÕ RODUDN LIDGH HGLOHELOLU 60

69 gqhulohq 6 UH GN %X VDIKD \DQVÕGD J UG Q ] 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ GL HU VXQX\D JHoHU 61

70 gqhulohq 6 UH GN 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU JLEL KXVXVODUÕ LoHUPHOLGLU 62

71 gqhulohq 6 UH VQ 3ODQODPDQÕQ LON DGÕPÕQÕ ]DUDU D]DOWPD odoõúpdoduõ ROXúWXUXU %X VDIKDGD \DSÕODFDNODU RNXOXQ NDUúÕ NDUúÕ\D NDODELOHFH L WHKOLNHOHULQ EHOLUOHQPHVL LOH EDúODU %XQGDQ VRQUDNL DGÕPODU ]DUDU J UHELOLUOL LQ YH ULVNOHULQ EHOLUOHQPHVLGLU 7HKOLNH YH ULVN EHOLUOHPH odoõúpdoduõqgdq HOGH HGLOHQ YHULOHU GR UXOWXVXQGD ]DUDU D]DOWPD LoLQ SODQODPD QFHOLNOHUL EHOLUOHQLU 0HYFXW LPNkQ YH ND\QDNODU GR UXOWXVXQGD HNVLNOHULQ JLGHULOPHVL WHKOLNH YH ULVNOHULQ QOHQPHVL YH\D HQ D] VHYL\H\H LQGLULOPHVL KHGHIOHQLU 63

72 gqhulohq 6 UH GN honhpl]lq NDUúÕ NDUúÕ\D EXOXQGX X DIHW WHKOLNHOHUL GR DO RODUDN RNXOODUÕPÕ] LoLQ SRWDQVL\HO WHKOLNH YH ULVN ROXúWXUPDNWDGÕU.ÕVDFD ONHPL]GHNL WHKOLNHOHUH J ] DWDUVDN 1. Depremler 7 UNL\H EXOXQGX X FR UDIL NRQXP YH E \ N SODNDODU DUDVÕQGD VÕNÕúPDVÕ QHGHQL\OH GHSUHP HWNLQOL L HQ \ NVHN ONHOHUGHQ ELULVLGLU 7 UNL\H G Q\DGD GHSUHP HWNLQOL L DoÕVÕQGDQ DOWÕQFÕ VÕUDGDGÕU 1 IXVXQXQ L GHSUHP WHKOLNHVL orn \ NVHN E OJHOHUGH \DúDU 2 Heyelanlar 7RSUDN SDUoDVÕQÕQ \HUoHNLPL QHGHQL\OH H LP DúD Õ KDUHNHWLQH KH\HODQ GHQLU 2. +H\HODQODU \D PXU VHO GHSUHP PDGHQFLOLN H LP WHVYL\HVL JLEL LQVDQL YH GR DO HWNHQOHUOH WHWLNOHQHELOLU %HQ]HU úhnlogh WRSUDN \HULQH ND\DODUÕQ H LP DúD Õ DNPDVÕ ROD\Õ GD ND\D G úphvl RODUDN WDQÕPODQÕU 1 IXVXPX]XQ L KH\HODQOÕ E OJHOHUGH \DúDPDNWDGÕU honhpl]gh \R XQ \D Õú DODQ.DUDGHQL] % OJHVL LOH GD OÕN E OJHOHUGH VÕNOÕNOD ROXúXU 3. Seller honh WRSUDNODUÕ RUPDQ ND\ÕSODUÕ HUR]\RQ YH ELOJLVL] JHOLúPHQLQ \DUDWWÕ Õ HWNLOHUOH VHOOHUH orn VDYXQPDVÕ]GÕU honhpl]gh VÕNOÕNOD J U OHQ GL HU ELU DIHW W U RODQ VHO DúÕUÕ \D PXUODU VHEHEL\OH ROXúDQ DQL VX EDVNÕQODUÕGÕU EDVNÕQODUÕGÕU <D\JÕQ RODUDN.DUDGHQL] % OJHVL % OJHVL QGH QGH YH EX E OJH\H NRPúX LOOHU LOH GHUH YH QHKLU NHQDUODUÕQGD VÕNOÕNOD J U O U.ÕUNODUHOL KDULo W P LOOHULPL]GH VX EDVNÕQÕ ROD\ODUÕ \DúDQPÕúWÕU 7RSODP VX EDVNÕQÕ ROD\ VD\ÕVÕ GLU Orman Yangınları ve Sanayi Yangınları honhpl]gh KHU \ÕO orn VD\ÕGD RUPDQ Lú\HUL YH NRQXW \DQJÕQÕ ROPDNWDGÕU 6XQJXU øvwdwlvwlnohu GHQ (NLP LWLEDUL\OH RUPDQ \DQJÕQÕQGD WRSODP PLO\RQ ELQ KHNWDU RUPDQ DODQÕ \DQPÕúWÕU 7 UNL\H \ÕOGD øvwdqexo LOL \ ] Oo P Q Q NDWÕ NDGDU RUPDQ DODQÕQÕ \DQJÕQD NXUEDQ YHUPLúWLU L WL (Q ( E \ N E N RUPDQ \DQJÕQODUÕ O GD G (JH ( YH $NGHQL] $NG L E OJHOHULQGH E O O L G \DúDQPDNWDGÕU NW G 2UPDQ \DQJÕQODUÕQÕQ oõnõú QHGHQOHUL GR DO QHGHQOHUOH LQVDQODUGDQ ND\QDNODQDQ QHGHQOHUOH G U øqvdq ND\QDNOÕ \DQJÕQODUÕQ E \ N NÕVPÕ NDVÕW LKPDO GLNNDWVL]OLN YH ND]DODUGDQ ND\QDNODQPDNWDGÕU 64

Afete Hazır Okul Kampanyası. Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu

Afete Hazır Okul Kampanyası. Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj :07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj :07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

Engelli_kitabi:Mizanpaj :32 Page 1

Engelli_kitabi:Mizanpaj :32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 2 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil

Detaylı

On Adımda Okul Afet ve Acil Durum. Yönetimi Planı. Hazırlama Kılavuzu

On Adımda Okul Afet ve Acil Durum. Yönetimi Planı. Hazırlama Kılavuzu On Adımda Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Afete Hazır Türkiye - Afete Hazır Okul Bilinçlendirme

Detaylı

ETKİLİ SÖZLÜ SUNU/BİLİMSEL SUNU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ. Derleyen: Yrd.Doç.Dr. Banu GÜNER

ETKİLİ SÖZLÜ SUNU/BİLİMSEL SUNU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ. Derleyen: Yrd.Doç.Dr. Banu GÜNER ETKİLİ SÖZLÜ SUNU/BİLİMSEL SUNU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Derleyen: Yrd.Doç.Dr. Banu GÜNER Sunum İçeriği TEMEL BİLGİLER SUNUMUN PLANLANMASI SÖZLÜ SUNUMUN HAZIRLANMASI SUNUMA HAZIRLANMA SUNUMUN YAPILMASI TEMEL

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI Genel Amaçlar Programın genel amacı çocuklarda trafik güvenliği bilinci ni oluşturmak ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini

Detaylı

3.3 Rafinaj Teknolojisi

3.3 Rafinaj Teknolojisi 3.3 Rafiaj Tekolojisi 7 UNL\H JLEL JHOLúPHNWH RODQ YH HQHUML WDOHEL V UHNOL DUWDQ ONHOHU LoLQ QFHOLN VÕUDODPDVÕQGD \HWHUOLHQHUMLQLQ UHWLPLDU]ÕLONKHGHIROPDNODEHUDEHUoHYUHQLQYHLQVDQVD OÕ ÕQÕQNRUXPDVÕQD \

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Etkin Dinleme. Yönetici tarafından yazıldı Salı, 03 Mart :38 - Son Güncelleme Çarşamba, 18 Mart :25. Etkin Dinleme

Etkin Dinleme. Yönetici tarafından yazıldı Salı, 03 Mart :38 - Son Güncelleme Çarşamba, 18 Mart :25. Etkin Dinleme Etkin Dinleme DİNLEMEK Dinlemeyi öğrenen kişi, her konuşmadan olumlu bir mesaj alır... İnsan iletişiminin büyük bir çoğunluğu sözeldir. Sözel iletişimin ancak yarısı kısa bir süre sonra hatırlanabilir.

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

AKANT ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ

AKANT ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ Sorumluluk 2017 AKANT ORTAOKULU REHBERLİK BÜLTENİ Almak Verebilmek Ç ocuğunuzun ortaokul öğrenci olmasıyla birlikte ondan beklediğiniz sorumluluklar da artmış olabilir. Ortaokul öğrencilerimizin aileleri

Detaylı

ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ

ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ Çocuğun davranışlarının kabul edilebilir bir düzeyde olması, yapıcı ve uyumlu bir birey olarak yetişmesi anne, baba, çocuk iletişimine bağlıdır. Eğer sağlıklı bir iletişim kurulabiliyorsa,

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI TC ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: Çalışma Plânı (Ek-5), Ders Gözlem Formu (Öğretmen adayının kendisinin, gözlem yaptığı derslerde dolduracağı

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ Eğitim içeriği Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitim ve Sınav Komisyonu

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Hedef SÖZEL SUNUM TEKNİKLERİ. İçerik. Etkili sunum yapma tekniklerini bilme Etkili PowerPointhazırlamada ilkeleri bilme

Hedef SÖZEL SUNUM TEKNİKLERİ. İçerik. Etkili sunum yapma tekniklerini bilme Etkili PowerPointhazırlamada ilkeleri bilme Hedef Etkili sunum yapma tekniklerini bilme Etkili PowerPointhazırlamada ilkeleri bilme SÖZEL SUNUM TEKNİKLERİ İçerik Sunumu planlama, Görsel malzeme kullanma, Sunuyu etkin kılma, Sunum korkusu ve baş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA GİRİŞ

Detaylı

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Öğrenme ve Öğretim İlkeleri Konular Konu alanı bilgisi Pedagojik bilgi ve beceri Öğretmen deneyimi Sağlıklı öğretmen öğrenci etkileşim ve iletişimi İşbirliği ortamı Hazır bulunuşluk Öğretim etkinliklerini

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri. Öğr. Gör. Murat YAZICI

Etkili Sunum Teknikleri. Öğr. Gör. Murat YAZICI Etkili Sunum Teknikleri Öğr. Gör. Murat YAZICI ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Nedir? Bir konuyu, mesajı iletmek amacıyla gerçekleştirilen sözlü ve/veya görsel iletişimdir. Amaç? İletilmek istenilen mesajların

Detaylı

Anayit M. COSKUN Eylem KARAKAYA

Anayit M. COSKUN Eylem KARAKAYA ( Editörler Anayit M. COSKUN Eylem KARAKAYA Yazarlar Anayit M. COSKUN Eylem KARAKAYA Semra BAYRAKTAR NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2016 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti. Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kendimizi İfade Etme Yollarımız Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları,

Detaylı

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Sunum Yapanın Adı-Soyadı Kurumu e-mail Telefon Hedef Etkili sunum yapma tekniklerini bilme Etkili Power Point hazırlamada ilkeleri bilme KAPSAM Sunumu planlama, Görsel malzeme kullanma,

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 4 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Ben Yapabilirim etkinliğini uyguladık. Etkinlikte; öğrencilerimizin

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

içindekiler 19 hacer.erar@atilim.edu.tr Arı Ürünleri Arı Ekmeği ve Apilarnil Türkiye nin Bilim Merkezleri Bornova Bilim Merkezi Akıl Oyunları Çözümler

içindekiler 19 hacer.erar@atilim.edu.tr Arı Ürünleri Arı Ekmeği ve Apilarnil Türkiye nin Bilim Merkezleri Bornova Bilim Merkezi Akıl Oyunları Çözümler içindekiler 19 Derginin basımdan önceki son halini gören bir arkadaşım Bu nasıl bilim dergisi? diye sordu. Ben de ona Biz bilim hayattır diyoruz. diye cevap verdim. Dolayısıyla hayata dair herşey bizim

Detaylı

İTEC Ankara Çalıştay Öğretmen Değerlendirmeleri. Bu Çalıştay size neler kazandırdı? Bu Çalıştayda neler yapıldı?

İTEC Ankara Çalıştay Öğretmen Değerlendirmeleri. Bu Çalıştay size neler kazandırdı? Bu Çalıştayda neler yapıldı? 3/11/2014 5:28:16 3/11/2014 5:29:38 3/11/2014 5:30:39 3/11/2014 5:31:37 3/11/2014 5:32:26 yeni teknolojiler ve derslerde nasıl kullanabileceğimiz anlatıldı Web araçlarının kullanımı üzerinde duruldu. bloog

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi Değerli Öğretmenimiz; Hacettepe Üniversitesi 2013-2014 Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi 3. Sınıf öğrencimiz 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Okul Deneyimi dersinin uygulamasını sınıfınızda yapacaktır.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi

Detaylı

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Y.Doç.Dr. Mustafa Sert msert@baskent.edu.tr Bilgisayar Mühendisliğ i Bölümü Baş kent Universitesi Ankara 06810 TÜRKİ YE İçerik 2 Giriş Sunum Kaygısı Sunum Aşamaları Sunum öncesinde

Detaylı

İletişimin Öğeleri SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ 31.05.2014. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir.

İletişimin Öğeleri SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ 31.05.2014. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. İletişim Kavramı Kişilerarası duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. SINIFTA İLETİŞİM SÜRECİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Bilgi ve duygu üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ KILAVUZU

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ KILAVUZU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ KILAVUZU TANIM: Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin 2. ve 3. Sınıflarının bitiminde 20 iş günlük

Detaylı

ETKILI SUNUM SıRLARı

ETKILI SUNUM SıRLARı ETKILI SUNUM SıRLARı Temel Hazırlıklar Başarılı bir sunum yaptığınız hazırlığa bağlıdır. Bu bölümde etkili bir sunum yapmak için gereken sağlam zemini nasıl kuracağınız anlatılıyor. Bu zemin yaratıcı düşünmeyi,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Aralık 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışma ve

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU

OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU 22.04.2012 Okulda Diyabet Programı Değerlendirme Anketi Okulda Diyabet Programının etkinliğini ölçmek için web sitesi üzerinden programı indiren

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçerik Sınıf ve sınıf yönetimi kavramları Sınıf yönetiminin boyutları Düzeni oluşturma

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Ders Tanıtım Formu Beden Dili Dersin Adı Öğretim Dili Türkçe Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans() Doktora() Dersin Verildiği Düzey Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi İçindekiler Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi vi Giriş 1 Sosyal Beceri ve Okul Öncesi ve Ana Sınıfı Çocuğu 1 Sosyal Beceri Öğretim Programı Nedir? 4 Beceri Yetersizliği

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER 16. Temsil Yeteneği Kurumu temsil yeteneğinden yoksun, tutarsız ve güven oluşturmayan bir izlenim vermektedir. 1 Giyim, konuşma ve tavırlarında

Detaylı

Serkan KAMBER. Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Öğretmeni

Serkan KAMBER. Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Öğretmeni Serkan KAMBER Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Öğretmeni Tam isabet Fena değil Daha çok çalışmalısın İnsanlar sizi ve düşüncelerinizi iletişim kurabilme yeteneğinize göre

Detaylı

KRİZE MÜDAHALE PLANI

KRİZE MÜDAHALE PLANI OKULDA KRİZ YÖNETİMİ Bir toplumun en değerli varlıkları olan çocuklarının en çok zaman geçirdikleri yer olan okullarda kriz durumlarına hazırlık çalışmalarının ve buna bağlı güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ MÜNÂZARA ETKİNLİKLERİ UYGULAMA ESASLARI Amaç Öğrencilerin; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini

Detaylı

4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Öğretim Yılı

4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Öğretim Yılı 4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Benliğin doğasını sorgulama; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık;

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ

İLETİŞİM BECERİLERİ. DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ İLETİŞİM BECERİLERİ DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ İşİTMEK VE DİNLEMEK İki ya da daha fazla kişi arasındaki iletişimin gerçek bir diyalog olabilmesinin bir koşulu: söz hakkının tanınması diğer koşulu: konuşanın

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

HASTA YARARINA İLETİŞİMİ GELİŞTİREN VE İLETİŞİME ZARAR VEREBİLEN DAVRANIŞLAR

HASTA YARARINA İLETİŞİMİ GELİŞTİREN VE İLETİŞİME ZARAR VEREBİLEN DAVRANIŞLAR HASTA YARARINA İLETİŞİMİ GELİŞTİREN VE İLETİŞİME ZARAR VEREBİLEN DAVRANIŞLAR Yrd.Doç.Dr.Gülgün DURAT Bir düşüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol, baş hareketleri, konuşma yoluyla ya da yazı, telefon,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

Öğrencilerimize günlük yaşamın önemli bir parçası olan trafikte sorumlu olmanın önemini yaşayarak benimsetmek,

Öğrencilerimize günlük yaşamın önemli bir parçası olan trafikte sorumlu olmanın önemini yaşayarak benimsetmek, Nisan-Mayıs 2014 3 Eylül Anaokulu DEĞERLER EĞİTİMİ projemiz çerçevesinde 28 Nisan- 9 Mayıs 2014 tarihleri arasında işlenmek üzere belirlediğimiz konu TRAFİK BİLİNCİ VE SORUMLULUK değerleri. Okul öncesi

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 HİZMETİÇİ EĞİTİMLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2 Hizmetiçi Eğitimler İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 MAKAM ONAYI... 5 MERKEZ TEŞKİLATI PROGRAMI... 9 MERKEZ

Detaylı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1.ANALİZ 1.1 PROBLEM 10. Sınıf Bilişim Teknolojileri öğrencilerinin Mesleki Gelişim dersini gereksiz bulmaları ve bu nedenle derse olan ilgisizlikleri. 1.2 OLMASI GEREKEN DURUM Öğrencilerin bu dersi diğer

Detaylı

THOMAS SATIŞ MOTİVASYONU & MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ

THOMAS SATIŞ MOTİVASYONU & MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Öncelikle kendinizi daha doğru, detaylı ve objektif olarak tanımanızı sağlamak ve bu gücü satışta nasıl başarıyla uygulayacağınız konusunda size yardımcı olmak. Karşınızdaki olası müşteri

Detaylı

Etkili Sunum Teknikleri. Nuri KUTLU

Etkili Sunum Teknikleri. Nuri KUTLU Etkili Sunum Teknikleri 1 Nuri KUTLU Etkili Sunuş Teknikleri Giriş Sunum kaygısını anlama ve denetleme Sunuma hazırlık Sunumun hazırlanması Görsel ve işitsel araçların seçimi ve kullanımı Uygulama önerileri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

1

1 www.ahmetsaltik.net 1 20.12.2012 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ DERSİ 2 GÖRSEL SUNUM ARAÇLARINI ETKİLİ KULLANMA Dr. Ahmet SALTIK www.ahmetsaltik.net Ankara

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

Ulubey ÇEKEN. Deprem tehlikesinin belirlenmesinde en önemli dinamik parametreyi depremin ivmesi

Ulubey ÇEKEN. Deprem tehlikesinin belirlenmesinde en önemli dinamik parametreyi depremin ivmesi TÜRKøYE KUVVETLø YER HAREKETø KAYIT ùebekesø ve 12 KASIM DÜZCE DEPREMø nin øvmesø Ulubey ÇEKEN $IHWøúOHUL*HQHO0 G UO 'HSUHP$UDúWÕUPD'DLUHVLFHNHQ#GHSUHPJRYWU *ø5øù Deprem tehlikesinin belirlenmesinde en

Detaylı

T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFETE HAZIR TÜRKİYE BİLİNÇLENDİRME VE EĞİTİM PROJESİ

T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFETE HAZIR TÜRKİYE BİLİNÇLENDİRME VE EĞİTİM PROJESİ T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFETE HAZIR TÜRKİYE BİLİNÇLENDİRME VE EĞİTİM PROJESİ ANKARA, NİSAN 2013 1 İÇİNDEKİLER BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) BİLİNÇLENDİRME

Detaylı

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI VERİ SUNUMU. Doç. Dr. Hilâl Özdağ SÖZLÜ SUNUMLAR

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI VERİ SUNUMU. Doç. Dr. Hilâl Özdağ SÖZLÜ SUNUMLAR GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546 VERİ SUNUMU Doç. Dr. Hilâl Özdağ SÖZLÜ SUNUMLAR 1 POSTER Birisi posterinizin yanına geldiğinde sessiz durmayın Anlatmamı/açıklamamı ister misiniz? diye

Detaylı