Afete Hazır Okul Kampanyası. Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afete Hazır Okul Kampanyası. Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu"

Transkript

1 Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu

2

3 AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Afete Hazır Türkiye - Afete Hazır Okul Bilinçlendirme ve Eğitim Kampanyası kapsamında düzenlenen Afet Bilinci Eğitimleri Çalıştayı sonuçları referans alınarak hazırlanmıştır. Kasım 2013, Ankara Copyright 2013 Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü ilgili kurumlar ve yayımcı kurumun yazılı izni olmadan elektronik, dijital veya mekanik yollarla çoğaltılıp dağıtılamaz. Bu kitap kâr amaçlı kullanılamaz. i

4 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Hazırlayanlar ve Katkıda Bulunanlar* Prof. Dr. A. Tamer AKER Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK Doç. Dr. Özgür ERDUR BAKER Prof. Dr. Şerif BARIŞ Özden TİMURLENK ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Serpil GERDAN Doç. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA Dr. Bülent ÖZMEN *Soyadı alfabetik sırasına göre verilmiştir. Redaksiyon Prof. Dr. Şerif BARIŞ Doç. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA Kapak Tasarım Sadık SAKA, Yusuf BUDAK Grafik Tasarım ve Uygulama Sadık SAKA, Yusuf BUDAK Proje Yönetimi Başkan Dr. Fuat OKTAY Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı Mehmet Akif DANACI Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü Mete MİRZAOĞLU ii

5 AFETE HAZIR OKUL Önsöz Her yıl çok sayıda afet yaşanan ülkemizde, bugüne kadar Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yaralarını sarmış, gerekli çalışmaları yapmış, yapmaya da devam etmektedir. Ancak asıl önemli olan; afet sonrası yaraları sarmak, kalıcı konut yapmak gibi rutin faaliyetler yerine, öncelikle afetlere hazırlıklı olmak ve olası bir afeti en az zararla atlatmaktır. Ülkemizin afetlere karşı zaman zaman hazırlıksız ve eğitimsiz yakalanarak büyük can ve mal kaybına uğradığı maalesef acı bir gerçektir. Birçok alanda köklü reformlara imza atan Hükümetimiz, Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda da ülkemizin ve çağın gereklerini göz önüne alarak yürüttüğü yeniden yapılanma çalışmalarında önemli mesafe kat etmiştir. Şu iyi bilinmelidir ki; eğitimli, hazırlıklı bireylerle yürütülen başarılı ve etkili bir afet yönetimi, afetten erken ve en az zararla çıkmamızı sağlarken; hazırlıksız, kötü ve başarısız yönetim, afetin derinleşmesine ve ağır yaralar açmasına neden olabilir. Modern Afet Yönetimi anlayışı içinde önemli yere sahip olan risk yönetimi aşamasının en önemli bileşenlerinden biri; afetlere karşı hazırlıkta, halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimler ile birey, kurum, kent ve toplumun afetlere hazır ve dirençli hale getirilmesidir. Devlet olarak, afet sonrası yaptığımız etkin, hızlı ve başarılı çalışmaları, afet olmadan önce; zarar azaltma, planlama, hazırlık gibi alanlarda da aynı şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Afetleri korkulan bir durum olmaktan çıkartmak ve ülkemizin tüm kurum kuruluşları ile milletimizin her ferdini bilinçlendirmek, afetlere hazır hale getirmek için yola çıkmış bulunuyoruz. Bunun için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında; afet farkındalığı ve duyarlılığının artırılması adına Afete Hazır Türkiye sloganı ile başlattığımız eğitim seferberliği, halkımızın yoğun katılımıyla devam etmektedir. Eğitim seferberliğimizin temel amacı; halkımızın eğitim yoluyla riskleri öğrenmesi ve kendisini, ailesini, iş arkadaşlarını yaşadığı mekânlarda afetlere ve özellikle depreme hazırlaması ve depremin başa çıkılabilir bir olgu olduğunu öğrenmesidir. Eğitim kampanyamızda siz değerli eğitmen arkadaşlarımıza da önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Yüklendiğiniz bu ulvi görevi her zamanki gibi büyük bir özveri ve hassasiyetle yerine getireceğinize inancımız tamdır. Afetlere hazırlık çalışmaların temelini atan ve fedakarca görev yapan eğitimcilerimize şimdiden teşekkür eder ve başarılar dilerim. Afetlere dirençli ve afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmak amacıyla başlattığımız eğitim kampanyamızda bizlere verdiği güçlü destek için başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi AVCI ya ve tüm ekibine hassaten teşekkürlerimi sunar, sevgili öğrencilerimizle birlikte ailelerinin de kampanyamıza ilgisinin artarak devam etmesini dilerim. Beşir ATALAY Başbakan Yardımcısı iii

6 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Başkan ın Mesajı Afetlere karşı bilgi ile mücadele edebiliriz. Deprem, sel, heyelan, çığ gibi yüzlerce afet yaşanan dünyamızda, doğal ve insan kaynaklı afetlerin sayısında özellikle son dönemlerde önemli bir artış görülmektedir. Dünya ölçeğinde yaşanan afetlerden ülkemiz de maalesef payını almakta ve bu afetler, sosyal, kültürel ve ekonomik kayıpları da beraberinde getirmektedir. Büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı 21. yüzyıl, bilgi ve internet çağı olarak kabul edilse de, afetler konusunda hala büyük bilgi eksiklerinin olduğu, hazırlık ve eğitim konularında yeterli bilinç sağlanamadığı da bir gerçektir. Dünyanın yükselen değeri ve bölgesinin önemli aktörlerinden olan ülkemiz, yaşadığı afetlerden edindiği tecrübe ile afet yönetimi ve afetlere hazırlık konularında önemli çalışmalara imza atmış, yeni politikalar geliştirmiştir. Ancak, ülkemizde afetler konusunda yapılan araştırmalar, bireylerin afet öncesi, sırası ve sonrasında yapması gerekenler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Afetlerde yaşanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ancak halkımızın tüm kesimlerinin afetler konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi ile mümkündür. Halkımızın afetlerden en az zararla kurtulabilmesi için atılması gereken en önemli adım, okullardan başlayarak tüm kesimlerin afetlere karşı eğitimle hazırlanması olacaktır. Başkanlığımız, tüm afetlere karşı bireyler, kurumlar ve millet olarak hazırlanabilmemiz için, en kısa sürede ve öncelikle öğrenmemiz gereken temel afet bilinci konularını içeren bir eğitim seferberliği kampanyası başlatmıştır. Bu amaçla, ülkemizde uygulanan afet bilinci eğitim programları ve bölgesel afet riskleri değerlendirilerek; l Afete Hazır Aile l Afete Hazır Okul l Afete Hazır İşyeri l Afete Hazır Gönüllü Gençler ana başlıkları altında, halkımızın tüm kesimlerini kapsayan eğitim projeleri hazırlanmıştır. Başta öğrencilerimiz olmak üzere halkımızın tüm kesimlerine afet eğitimi verecek olan eğitimcilerimiz, kampanyamızın temel taşını oluşturmaktadır. Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımıza canı gönülden eğitim veren eğitmen arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür eder, bu kutsal görevlerinde başarılar dilerim. Eğitim Kampanyası çerçevesinde, Afete Hazır Okul ile çocuklara ve gençlere, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için, verilecek eğitimler ile afete hazırlık kültürünü kazandırmak, farkındalık oluşturmak, temel önlemleri paylaşmak, doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak hedeflenmiştir. Kampanya çerçevesinde ayrıca; okul yöneticilerine, öğretmenlere ve çalışanlara, afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirmede bulunulacak, okullarında alabilecekleri temel önlemler paylaşılacaktır. Başkanlığımızca hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığımız, Valiliklerimiz, İl Milli Eğitim ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerimizin öncülüğünde gerek halkımızın, gerekse paydaş kurum ve kuruluşlarımızın istifadesine sunulan bu eğitim materyalleri, afetlerden korunabilmek için gerekli bilgi ve uygulamaları içermektedir. Güvenli bir gelecek ve afetlere hazır bilinçli bir toplum için bu kaynakların önemli bir başucu kitabı olması temennisi ile eğitim seferberliğimizde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Dr. Fuat OKTAY AFAD Başkanı iv

7 AFETE HAZIR OKUL İçindekiler 7 GİRİŞ 8 EĞİTİM PROGRAMININ TANITIMI 9 EĞİTİMİN PLANLANMASI 10 ZAMANIN PLANLANMASI 12 EĞİTİM ÖNCESİNDE 13 İLETİŞİM BECERİLERİ 14 KİŞİLERARASI İLETİŞİM 16 GRAF ANALİZ TEORİSİ 18 BEDEN DİLİ 19 ETKİLİ EĞİTİM İÇİN EĞİTMENİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER 23 EĞİTMENİN İŞLEVİ 25 DESTEKLEYİCİ MATERYALLERİN KULLANIMI 27 EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 29 KAYNAKLAR v

8 vi AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA )

9 AFETE HAZIR OKUL Giriş Teknolojinin gelişmesiyle insan ilişkilerine de yansıyan hız, kolaycılık, sabırsızlık ve tahammülsüzlük gibi davranışların yeni nesil çocuklarda ve gençlerde de görülmekte, ebeveyn ya da okul çağı için öğretmenlerini rol model alan çocuklarda kişilik bu şekilde gelişme göstermektedir. Çocuklarla doğru iletişim kurabilmek, onları doğru anlayabilmek ve kendimizi doğru anlatabilmek adına dikkat edilmesi gereken hususlar kitabın ilgili bölümlerinde paylaşılmıştır. Bu kitap Afete Hazır Okul Projesinin, Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Kılavuzu Modülünü kapsamaktadır. Uluslararası örneklere bakıldığında birçok gelişmiş ülke afet bilinçlendirme eğitimlerine anaokulu çağında başlamakta ve yaş seviyesine göre geliştirerek yaygınlaştırmaktadır. Sadece afetler konusunda değil, hayatla ilgili aktarılması gereken her konuda kitapta bahsedilen doğru davranış biçimleri ve yaklaşım tekniklerine uyulması çocukların ve gençlerin gelişimi ve ileriki yaşlarda bilinçli birer yetişkin olabilmeleri adına önem arz etmektedir. Bu kitapçık Türkiye deki tüm ortaöğretim kurumlarında uygulanacak olan, 45 dakika ila bir saatlik farkındalık eğitimlerinde eğitmen kılavuzu olarak kullanılması için hazırlanmıştır. 1

10 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Eğitim Programının Tanımı Programın Amacı Günümüzde, karşı karşıya kalınan afet risklerini belirlemek, doğa kaynaklı ve insan kaynaklı olayların afete dönüşmemesi için gereken önlemleri almak, risk azaltma ve hazırlıklı olma çalışmaları afet yönetiminin en önemli parçası haline gelmiştir. Toplumun; bilinçlenmesi, afetlere karşı, ne zaman ne yapacağını bilen bireylerden oluşması, afetlerin ardından geliştirilen politikaların odak noktası olmuştur. Afet bilinci, bireyin içinde yaşadığı toplumda ve bölgede afet tehlikelerinin getirebileceği zararlar hakkında bilgilenmesini, bunlardan korunmak için hazırlıklı olmasını ve bu bilinci etrafındaki diğer bireylere de aktarmasını ifade etmektedir. Afet bilinci ve hazırlık, hem bireylerin hem de toplumun afet bilinci kültürünün önemli bir parçasıdır. Afet öncesinde; afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya olası etkilerinin, zararlarının azaltılması, olaylara karşı eğitim ve tatbikatlarla tüm paydaşların hazırlıklı olmasının sağlanması, afetlere karşı bilinçli ve dirençli nesiller yetiştirilmesi, bireyden topluma herkesin sorumluluğudur. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak, afetlerin zararını en aza indirmek için toplumda önlem alma ve zarar azaltma bilincini yerleştirmek önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu bilinçle donanmış bir toplumda, afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılacağına dair temel bilgiler yerleşmiş olacağından bireyler, kendileri, yakın çevreleri ve içinde yaşadıkları toplum için sorumluluk alabilir hale geleceklerdir. Bu çerçevede, Afete Hazır Okul eğitim programının amacı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve engelli öğrencilerimiz ile bu okullarımızdaki idarecilerin afetler konusunda farkındalıklarını artırarak, bilinçlenmelerine ve afete karşı ne zaman ne yapacağını bilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Afete hazırlık küçük adımlardan oluşur. Bu ve benzeri eğitimler vasıtasıyla aktarılan her bilgi parçası, olası bir afet anında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önleyecek, insanların hayatlarını kurtaracak ve toplumsal servette oluşabilecek kayıpları önlemeye yardımcı olacaktır. İşte bu nedenle, bu eğitim programı kapsamındaki emeğiniz ve gayretiniz son derece değerlidir. 2

11 AFETE HAZIR OKUL Eğitimin Planlanması Afete Hazır Okul Eğitim Kampanyası, okul öncesi, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim düzeyleri ve engelli öğrenciler için planlanmıştır. Her bir düzey için farklı eğitim materyalleri hazırlanmıştır. Bununla birlikte, her bir düzeyin kendi içindeki yaş gruplarının farklı özelliklerine bağlı olarak eğitim programı kapsamının ve bilgilerin aktarılma şeklinin, öğretmenler tarafından uyarlanması gerekecektir. Eğitim planını oluştururken katılımcıların yaş gruplarını, imkanlarını, araç ve gereçlerin uygun olmalarını göz önüne almanız beklenmektedir. a- Eğitimle ilgili planlama Eğitim ile ilgili planlama yapılırken aşağıdaki sorulara yanıt vermeye özen gösterilmelidir. w Bu sunum neden yapılacak? w Bu sunum kimlere yapılacak? w Sunumda ne tür bilgiler verilecek? w Hangi destek araçlar kullanılacak? w Sunum Nerede, Ne zaman, Nasıl yapılacak? Eğitim amacı; w Neden sunum yapıyorum? w Ne bekliyorum? b- Dinleyicilerle İlgili Planlama Sunuma hazırlanan kişi mutlaka kendisini dinlemeye gelecek kişiler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bir dinleyici grubu değerlendirilirken sunucu; dinleyicilerin Yaşlarını, Deneyimlerini, Konuya hakim olma derecelerini, Niçin katıldıklarını, Beklentilerini, Kendisi ile ortak yönlerini araştırmalıdır. 3

12 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Eğitimin Planlanması Bu ön tespitlere göre konunun başlıkları, teknik ayrıntıların ne ölçüde verilmesi gerektiği ve sunuş şekli ayarlanmalıdır. Bu durumlarından göz önünde bulundurularak eğitimin seviyesini ayarlamak gereklidir. Aşağıdaki soruların cevabının eğitim verilmeden bilinmesi eğitimin seviyesini, kullanılacak kelime ve kavramların seçilmesine önem verilmelidir. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir durumda eğitim alacak öğrenciler arasında oldukça hareketli, yerinde duramayan ve çabucak sıkılan izleyiciler bulunabilir. Eğitim sırasında mümkün olduğunca tek düze ses seviyesi kullanılmaması, sesimizi alçaltıp yükselterek sınıfta dikkat çekilmesi; bu tür öğrencileri fazla uyarmadan soru-cevap ile eğitimin içerisine çekilmesi gibi yöntemlere başvurmalısınız. Bu durumda aşağıdaki soruları önceden düşünmek sunumun sağlıklı yapılmasında size kolaylık sağlayacaktır; w Kimlere sunum yapılacak? w Konu ile ilgili bilgi düzeyleri nedir? w İlgi düzeyleri nasıldır? w Neleri bilmeleri gerekiyor? w Neden izleyecekler? w Ne bekliyorlar? w Neye gereksinimleri var? w Sınıfta kaç kişi olacak? c- Zamanın Planlanması Etkili bir sunum için; Etkili bir sınıf dersi: w Güçlü bir girişle başlar w Ana konuya yumuşak bir geçişle devam edilir w Ders sırasında eğitmeninin planının ana hatları izlenir w Çeşitli görsel-işitsel araçlar kullanılır 4

13 AFETE HAZIR OKUL Eğitimin Planlanması w Öğrencilerin etkin katılımını sağlayan çalışmalar içerir w Etkili bir özetle biter. Ana kural; söylenenlerin rahatça takip edilebilecek bir akış ile verilmesidir. Dinleyici konuşmacının hızına uymak zorundadır ve dikkatle izlemesi gerekir, çünkü dikkatinin dağıldığı aşamada konuyu takip etmesi zorlanır. Anlamadığı bir sözcük veya cümle için geri dönüp bilgilenme şansı da yoktur. Dolayısı ile konuşmacının basit, açık bir dil kullanması, önemli noktaları vurgulaması yararlı olacaktır (Kimse kitap okur gibi sözlü sunum yapılmasından hoşlanmaz). GİRİŞ: Konu ile ilgili kısa temel bilgi verilmelidir. Konuşma süresinin %10 unu geçmemelidir. ANA BİLGİ AKTARIMI: Konuşma süresinin %80 ini kapsamalıdır. Mutlaka bilinmesi gerekenler (Need to know) öncelikli olarak sunulmalı. Bilinse iyi olur (Nice to know) kategorisindekiler ise en aza indirgenmelidir. KONUŞMANIN ÖZETİ: Sürenin %5 ini, KONUŞMADAN ÇIKARILMASI İSTENEN SONUÇLAR: %5 ini kapsamalıdır. Önemli noktaları tekrar ederek dinleyici ve izleyicilerin sunumunuzda kaybolmasını önleyebilirsiniz. 5

14 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Eğitimin Planlanması d- Görsel Araçların Planlanması Görsel-işitsel araçları uygun şekilde kullanabilmek sunum süresince önemli bir basamaktır. Görsel-işitsel araçlar katılımcılara bilginin değişik açılardan verilmesini sağlar. Herkesin öğrenme tarzı farklı olduğundan, görsel-işitsel malzemeyi kullanmak konuşmacıya daha çok katılımcıya ulaşma olanağı verir. Unutulmaması gereken en önemli nokta herhangi bir konunun sadece okunarak %10, işitilerek %20, görerek %30, görerek ve işiterek %50, kişinin kendisinin sunması halinde %70, uygulayarak ise %90 oranında hatırlanacağıdır. Konuşmadan önce görsel-işitsel araçların uygun biçimde işleyip işlemediğinin mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Birden fazla görsel yardımcı kullanılmaması önerilmektedir, aksi taktirde konuşma bölünür, dikkatler dağılır ve dinleyiciyi kontrol edebilme şansı azalır. Tepe gözden, projeksiyona (slayt makinasına) ve tekrar tepe göze geçişler konuşmacı ve dinleyiciyi yorar. Hangi Görsel Araç Uygundur? l l l Amaç değil araçtır. Bilinçli seçilmelidir. Görsel araçların seçiminde insan sayısı, oturum salonunun şekli, olanaklar, zaman ve bütçe etkin rol oynar. Eğitim Öncesinde Eğitim öncesinde ağır yemek yememelisiniz. Gazlı ya da alkollü içecek içmemelisiniz. Eğitim yapacağınız yere erken gelip ortama alışmalısınız. Eğitim için zaman çizelgenizde ders saatlerinin ve teneffüslerin doğru olarak ayarlanmış olduğundan emin olmalısınız. Eğitim araçlarının ve malzemelerinin çalışır ve kullanılır durumda olup olmadıklarını önceden kontrol etmelisiniz. 6

15 AFETE HAZIR OKUL Eğitimin Planlanması Eksik ya da çalışmayan bir materyal olup olmadığını eğitimden önce kontrol ederek gerekiyorsa yedek ekipmanları devreye sokmalısınız. Eğitimler için, bir kontrol listesi oluşturup bu listedeki tüm ekipmanların ve malzemelerin karşılanmış olup olmadıklarını kontrol etmelisiniz. Eğitim yerinin düzeni son derece önemlidir. Bir eğitmen olarak ortamın öğrenmeye elverişli şekilde düzenlenmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Bunun için; sınıfın konumu, öğrenci sayısı ortamın sıcaklığı, aydınlatması ve havalandırması kontrol edilmelidir. Öğrencilerin ilgilisini dağıtabilecek faktörlerin ortadan kaldırılması (gürültü, hareket, telefon, araya giren birileri) son derece önemlidir. Rahat bir öğrenme ortamı motivasyonu yükseltip, öğretmenizi kolaylaştıracaktır. Bunun için eğitim öncesinde şu hususların kontrol edilmesi gereklidir: l Aydınlatma l Havalandırma l Ortamın sıcaklığı l Eğitim salonu ya da dersliklerin öğrencilerle göz temasınıza uygun şekilde düzenlenmesi. l Görüntülü kaynakların her öğrencinin görebileceği şekilde yerleştirilmesi. Sınıf düzenlemeniz, gerektiğinde slayt ve video sunumları, tartışmalar, fikir alışverişleri ve konferanslar da yapılabilecek şekilde hazırlanmalıdır. 7

16 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) İletişim Becerileri İletişim: Bir kişiden diğer kişi veya kişilere bilgi veya anlam aktarımı sürecidir. İletişim toplumun temelini oluşturan bir sistem, örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç, bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim ve sosyal bir uyum için gerekli bir sanattır. Etkili iletişim için; l Karşınızdakini etkili dinleyin, sizi de aynı şekilde dinlemesini sağlayın, l Konunuza hakim olun, l Kendinizi açık ve anlaşılabilir bir dille ifade edin, l Sizi dinleyenlerin anlayacağı sözcükleri iyi seçin, l Bir düşünceyi paylaştığınızı ve sorunların çözümün paylaşımıyla mümkün olduğunu unutmayın, İletişim karşınızdakini anlamayı ve onunla paylaşmayı gerektirir, l Düşünmeden konuşmayın, l Ne zaman susmak gerektiğini bilin, l Karşınızdakilerin tepkilerine dikkat edin, l Yüz ifadelerini kontrol edin, l Gerçekçi ve doğal davranın, l Genellemelerden ve önyargılardan uzaklaşın. 8

17 AFETE HAZIR OKUL Kişilerarası İletişim Kişiler Arası İletişim Çatışmalarının Nedenleri 1- Biliş: Duyu organlarından organizmaya ulaşan uyarıcıların algılanması (anlamlandırılması), depolanması, hatırlanması ve kullanılması sürecine verilen isimdir. (Örn: Hafıza) Kalıplaşmış düşünceler; Bizi etkileyen belli bir olay, bu olaya ilişkin düşüncelerimiz, düşüncelerimizin etkisiyle ortaya çıkan duygularımız ve davranışlarımızdır. Kalıplaşmanın Temelindeki Düşünceler a- İyi bir insan olmalıyım ve başka insanların onayını kazanmalıyım. b- Başkaları bana benim istediğim şekilde düşünceli ve kibar davranmalılar. Aksi halde ayıplanmalı ve cezalandırılmalılar. c- Hayat bana istediklerimi kolayca ve çabuk vermeli. İstemediklerimi ise vermemeli. Aşırı Genelleme: Belli bir durumun ya da belli bir özelliğin her yerde herkes için geçerli olduğunu düşünmek genelleme yapmaktır. Kutuplaştırma: Çok aşırı uçlar. Ya evet, ya hayır. Kişiselleştirme: Birinin başka bir kişi üzerinden yargıya kapılması. Örn: ev sahibi misafir kendi üzerine alınmasın diye kendi çocuğuna kızamaz. Mutlakçılık: -meli, -malı anlayışı. Örn: Her zaman her işte birinci olmalıyım. Kimse bana haksızlık etmemeli. Değiştirme Gayreti: Bir kişiyi kendi istediği kalıba sokma arzusudur. Toptancılık: Bütün yumurtaları aynı sepete koymak. Algı: Duygu organlarından beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması, anlamlandırılması sürecine verilen addır. Kişinin ihtiyaçlarına göre değişir. Not: Algılarımız doğru koordine edemezsek varoluş çatışması yaşarız. Duygu: Farkında olmadan verdiğimiz mesajdır. Bilinç Dışı: Her insanın bir bilinci, bir bilinç öncesi ve bilinç dışı vardır. İhtiyaçlar: Güdülerle koordineli çalışır. Birincil güdüler; açlık, susuzluk gibi fizyolojik kökenli güdülere dürtü veya birincil güdüler denir. Sosyal güdüler; merak, başarma gibi daha üst düzeyde sayılabilecek güdülere ise sosyal güdüler denir. 9

18 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) İletişim Becerileri İhtiyaçlar Hiyerarşisi İhtiyaçlar Hiyerarşisi Daha İyi İnsan İlişkileri Kurabilmek İçin; 1-Çevrede Olumlu İzlenim Yaratacak Beden Dili Özellikleri; n Göz ilişkisi, n Yüz ifadesi, n Baş hareketleri, n Jestler, n Beden duruşu, n Yakınlık, n Yöneliş, n Bedensel temas, n Dış görünüş, n Konuşmanın temel özellikleri, 10

19 AFETE HAZIR OKUL İletişim Becerileri 2. Duygusal Olgunluk Düzeyini Geliştirici Özellikler; n Duygularımızı ifa eden dilin beden dili olduğunu unutmayın. Düşüncenin dili kelimelerse, duyguların dili de bedendir. n Sahip olunan empati becerisinin düzeyi, n Hoşgörü ve esneklik özellikleri, n Yakın çevreyle kurulan olumlu duygusal ilişki, n Kişilerin ilişkileri içerisinde ortaya koydukları tavırlar sonuç açısından kendi amaçlarına ve toplumsal amaçlara uygun olmalıdır. İletişimin Psikolojik Kapsamda Türleri 1. Kişi İçi İletişim ve Çatışmaların Çelişkilerin Kurtuluş Yolları n Davranışını değiştirir, n Tutumunu değiştirir ya da yeni bilgiler edinerek o konudaki mevcut bilgisini değiştirir, n Psikolojik savunma mekanizmalarından birisini örneğin mantığa bürünmeyi kullanarak yetişkinin yarattığı rahatsızlıktan kurtulmaya çalışır. 2- Kişiler Arası İletişim ve Çatışma n Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere kişiler arası iletişim adı verilir. Kişiler arası iletişime katılanlar belli bir yakınlık içinde yüz yüze olmalıdır. Katılımcılar arasında tek yönlü değil karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır. Söz konusu mesajlar sözlü ve sözsüz nitelikte olmalıdır. 11

20 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) İletişim Becerileri Graf Analiz Teorisi Aktif Çatışma: Karşı karşıya gelen kişilerin birbirlerinden hoşlanmamaları, birbirlerine kızmaları durumunda aktif çatışma ortaya çıkar. Pasif Çatışma: İnsanlar herhangi bir sebepten ötürü (çekindikleri için ya da küs oldukları için) birbirleriyle iletişim kuramazlar. Varoluş Çatışması: Bir insan karşısındakinin sözlerini yanlış anlarsa ya da onun sözleriyle ilgisi olmayan bir mesaj verirse bu duruma varoluş çatışması denir. Tümden Reddetme: Eğer bir kişi kendisine yönelen mesajı tümüyle reddeder, tamamen aksi görüşü savunursa tümden reddetmedir. Önyargılı Çatışma: Kişiler belli bir konuda çatışmaya başlamadan önce o konuda bir önyargı veya peşin hüküm edinmişlerdir. Tartışma sırasında ısrarla bu ön yargılarını savunurlar. 12

21 AFETE HAZIR OKUL İletişim Becerileri İletişimde Belirginlik - Kesinlik Gösteren Kişinin Temel Varsayımları 1. Bir konuyla ilgili olarak her şeyi bilmek ve bunları normal bir iletişim sürecinde açık seçik ifade edebilmek mümkündür. 2. Bir konuyla ilişkili değişik görüş açıları vardır. Ancak bunlardan bir tanesi doğrudur. Yani bir tek doğru bakış açısı vardır. 3. Benim bakış açım en doğru bakış tarzıdır. Benim bilgim en doğru bilgidir. İletişimde Denemeci Bir Yaklaşım Gösteren Kişinin Temel Varsayımları 1. Bir konuyla ilgili olarak her şeyi bilebilmek zordur. Her şeyi bilsek bile bunları normal günlük iletişim içinde açık seçik ifade etme olanağı pek yoktur. 2. Bir konuyla ilgili birçok doğru bilgi doğru bakış açısı olabilir. Yani herkesin kendine göre gerçekleri vardır. 3. Benim bakış tarzım doğru olmayabilir. Benim bilgimden daha doğru olanı bulunabilir. İletişimde Çatışmayı Sonlandırma Aşamaları 1. Aşama: Çatışmayı tanımla. SEN dili değil BEN dili kullan. 2. Aşama: Birçok çözüm yolu ortaya koyalım. 3. Aşama: İki tarafı da memnun edecek şekilde çözüm yollarını değerlendirelim. 4. Aşama: Anlaşım. Tam olarak ne olduğu tespit edilir. 5. Aşama: Çözümü gözden geçirin. Herkes memnun mu? Değerlendirilir. 13

22 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) İletişim Becerileri Beden Dili Sözsüz iletişim: Beden dilimiz jestler, mimikler, oturuş, duruş gibi çeşitli tavırlarla kendini ortaya koyar. İnsanlar arası iletişimde bireyin duruma ilişkin değerlendirmelerini taşıyan bu araçlara sözsüz mesajlar denir. Sözsüz mesajlarla taşınan bu anlatım biçimine de sözsüz iletişim denir. Beden dilinin bugünkü işaretleri iki farklı kaynaktan gelir; a- Birincil İşaret Sistemi: Beden diline ait birincil işaretleme sistemini oluşturan mesajlar insanlığın evrensel dilidir. (Örn: gülme, üzülme) b- İkincil İşaret Sistemi: Soyut ve esas olarak anlamsı olan sözlü sembollerdir. Not: İletişimde; kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 rol oynar. Sağlıklı İletişim İçin; - Ne söylemek istiyorum? - Ne zaman söylersem karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur? - Nerede (hangi ortamda) iletişimi başlatırsam yerinde olur? Davranışınız neyse sizde osunuz. Dünyadan alacağınız karşılık dünyaya verdiğiniz tepkiye bağlıdır. 14

23 AFETE HAZIR OKUL Eğitim Becerileri Etkili Eğitim İçin Eğitmenin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Etkili eğitim için etkili bir iletişim gereklidir. Bunun için dikkatli dinlemek, anlaşılır bir ses tonu ile konuşmak, vücut dilini etkiyi arttırmak için kullanmak son derece önemlidir. Yapacağınız anlatımların açık ve anlaşılır olması için gerekenler; n ses n hız n telaffuz n açık ve basit dil kullanımı n istek n kesin değerlendirmelerden ve yargıdan kaçınmak n karmaşık mesajlar vermekten kaçınmak şeklinde sıralanabilir. Etkili iletişim vücut diline ve davranışlara da bağlıdır. Bilginin doğru şekilde aktarımı için gerekenler; n sık sık gülümsemek n göz temasının sağlanması n kolları kavuşturmamak n dik durmak 15

24 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Eğitim Becerileri Eğitimi aktarırken olumsuz etki bırakabilecek aşağıdaki davranışlardan kaçınmak gerekir: n parmağın ağızda olması n sürekli hareket etme n yumrukların sıkılması n kaşların çatılması n kolları kavuşturmak n birisini işaret ederek göstermek n başın eğilmesi n sırtın dinleyiciye dönük olması n ellerin cepte olması Arkadaşça, istekli ve herkesi birey olarak kabul eden olumlu bir yaklaşım katılımcıların motive olmasında yardımcı olacaktır. Katılımcılara olumlu yaklaşımınız ve farklılıklarını kabul etmeniz, açık sözlü ve kararlı olmanız son derece önemlidir. Katılımcıların öğrenme ihtiyaçlarını karşılarken sabırlı ve destekleyici bir yaklaşım benimsenmelidir. Bütün gereken, sabır ve esneklik, sakin ve insancıl yaklaşımdır. Aynı şeyleri herkesin anlamasını sağlamak için farklı şekillerde anlatmanız uygun olacaktır. Özelikle farklı yaş grupları düşünüldüğünde, aynı okul düzeyinde olan (ortaöğretim) farklı sınıflardaki (Lise 1. sınıf ve Lise 4. sınıf) öğrenciler için bilgiyi ve aktarım şeklini uyarlamak gerektiği ortadadır. Eğitim esnasında karşılaşılabilecek sorunların üstesinden gelmek için iletişim şeklinize dikkat edin; öğrencileri susturmayın, argo, abartılı, iğneleyici ya da anlayamayacakları tarzda konuşmaktan kaçının. Kendiniz, kurumunuz ya da başkaları hakkında olumsuz şeyler söylemekten kaçının. 16

25 AFETE HAZIR OKUL Eğitim Becerileri Saldırgan bir tavır ya da yanlış ifade durumunda nasıl dikkatli ve duyarlı bir yaklaşım belirlediğiniz son derece önemlidir. n Her zaman duruma, konuya ya da davranışa göre olayları kişiselleştirmeden yaklaşın, n Kimseyi küçümsemeyin, ya da kimseyi utandıracak yorumlarda bulunmayın n Konularla hemen ilgilenin ve hemen açıklığa kavuşturun, aradan uzun zaman geçmesine izin vermeyin, n Ciddi tavrınızı korurken karşınızdakine duyarlı ve ilgili bir ses tonuyla hitap edin n Tartışmaya girip, suçlamalarda bulunmayın, n Gözlemlerinizi ve duygularınızı ifade edin, n Açık ve dürüst olun. Uygun giyim ve profesyonel görüntü ile motive edici, örnek bir model oluşturmak önemlidir. Eğitim malzemelerinin ve öğrencilerin katılımının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir tavır içinde olun. Eğitim sırasında izlediğiniz profesyonel yol son derece önemlidir. Bunun için; n Dakik olun (dersi zamanında başlatıp, zamanında bitirmek) n Güvenilir olun (eğitmenlik konusunda kesin bir tavrınızın olması) n Gerekli malzemelerle derse hazırlıklı gelin n Belirlenen amaçlar doğrultusunda onları gerçekleştirebilecek şartları oluşturun, kurallara uyulmasını sağlayın n Kimseyi katılım için zorlamayın n Grup halinde çalışmaya yönlendirin Cevabını bilmediğimiz sorular olabilir. Bu konuda dürüst davranmak önemlidir. Bilmediğimiz konularda tartışarak zaman harcamaktansa emin olduğumuz konular üzerinde yoğunlaşmak daha doğru olabilir. 17

26 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Eğitim Becerileri Eğitmenin İşlevleri Bu eğitim programı kapsamında eğitmen olarak sizden beklenen; l Uygun eğitim ortamının hazırlanması l Eğitim malzemelerinin hazırlanması l Eğitim kapsamındaki beklentilerin ve gerekliliklerin açıklanması l Kavramların açıklanıp, içeriğin vurgulanması İçeriğe odaklanın malzemelerinizi, yöntemlerinizi ve faaliyetleri l Açıklayın l Yönlendirin l Eğitim sürecini güçlendirin ya da yenileyin l Konu üzerinden ilerleyin l Sınıfın grup halinde çalışmasını sağlayın l Öğrencilerin konuları tartışmalarını sağlayın l Belirli bir içeriğe odaklanın l Genel bir bakış sağlayın l Öğrenilenlerin değerlendirilmesini sağlayın l Katılımcıların bilgisini bir sınavla sınayın l Değerlendirme yapın l Duygularını ifade etmeleri için imkanlar sağlayın l Konuları tamamlayın l Zamanı iyi kullanın l Pekiştirmek için tekrar ve özet yapın l Gözlemleyin l Destekleyin 18

27 AFETE HAZIR OKUL Eğitim Becerileri Zor Durumlarla Başa Çıkmak Öğretmenler, eğitim esnasında farklı zorlukta öğrencilerle karşılaşabilirler. Böyle bir durumda bu öğrencilerle yapılabilecek şeylerden birkaçı; n Sürekli konuşan bir öğrenci olursa; Gruptaki diğer öğrencilere de sorular sorun n Her şeyi ben bilirim türünden öğrenci; Ondan, diğerlerine belli etmeden, başkalarının da katılımını sağlama konusunda size yardımcı olmasını isteyin n Dikkat çekmeye çalışan öğrenci: Düşünmesini sağlayacak sorular sorun ya da başkalarının da anlatması gerektiğini söyleyin n Konuyu dağıtan öğrenci: Öğrenciyi önemli noktaları bir araya getiren bir özet yapması ya da önemli noktaları tekrar tartışmaya açması için yönlendirin n Söz kesen öğrenci: Paniklemeyin. Kontrollü olun. Değerlendirme noktalarına dikkat edin. n Açık yakalamaya çalışan öğrenci: Eğitim içeriği dışına çıkmayın, bilginiz dışındaki konularda yorum yaparak tuzağa düşmeyin n Sessiz öğrenci: Bu kişiyi küçük tartışma gruplarına alıp, fikirlerini sorun Eğer bir öğrenci dikkati dağılırsa, içine kapanırsa, saldırganlaşırsa, savunmaya geçer ya da üzülürse, o zaman öğrenmiyor demektir. 19

28 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Destekleyici Materyallerin Kullanımı Bu eğitimde sizlere sunulan eğitim materyalinin içerisinde çizgi film, Flash animasyon ve destekleyici görsel malzemeler bulunmakta veya eğitmen kitabında bir olayı anlatırken ikinci, üçüncü değişik animasyon tarif edilmeye çalışılmaktadır. Mümkünse bu değişik animasyonları sınıfta öğrencilerle birlikte uygulayarak öğrenmeyi sevdirin ve benzer fikirleri öğrencilere ödev vererek ne tür bir eğitim materyali hazırlanabileceği konusunda hayallerini çalıştırın. Örneğin depremlerin yerküre içerisinde oluşumunu büyüklere bile anlatmak sorun olmakta ve birçok kişi depremlerin hala yer içerisindeki gaz sıkışmasının patlayarak açığa çıkması olarak bilmektedir. Depremler yerkabuğunda çeşitli hareketler sonucu levha dediğimiz plakaların yavaş yavaş birbirleri ile sürtünmeleri, çarpışmaları veya belli bir kısmının birbirinden koparak uzaklaşması veya aşağı-yukarı hareket etmesi nedeniyle çok yavaş biriken gerilme enerjisinin belirli bir seviyeye erişerek o tabakaları kırması olayıdır. Bu olayı çocuklara anlatmak için tıpkı büyüklere de uygulanabilecek benzer ve günlük yaşamımızda sürekli gözümüz önünde olan olaylarla benzeşim yaparak öğrenmeyi pekiştirmek ve olayın doğasını kavramasını sağlamaktır. Eğitmen ve eğitim kitaplarında da yer aldığı gibi bu gerilme sürecini anlatmanın yollarından birisi musluk ve su damlası olayıdır. Musluğun fazla sıkılmadığı durumlarda veya contada oluşan küçük bir yırtıktan yavaş yavaş biriken su damlası tıpkı yericinde biriken gerilme enerjisini, damlanın belirli bir boya ve ağırlığa sahip olması gerilme enerjisinin içinde biriktiği tabakayı kıracak seviyeye gelmesine, su damlasının koparak küvet veya evye içine veya durgun bir su birikintisine düşmesi de deprem olayına karşılık gelmektedir. Bu örnekte yine damlanın büyüklüğü depremin aletsel büyüklüğüne, düşen damlanın oluşturduğu etki ise depremin şiddetine benzerlik göstermektedir. Bu olay eğitim materyalinizde flash animasyon olarak bulunmakla birlikte istenirse bu olay çocuklara ödev olarak verilebilir ve yapacakları gözlem sonucunda da aynı olayı fark etmeleri sağlanır. Aynı örneği durgun suya atılan bir taş ile de anlatmak mümkündür. Aletsel büyüklük şiddet en sık karıştırılan kavramlar olup halen medyada birçok haberci ve sunucu bu kavramı yanlış olarak kullanmaktadır. Suya atılan taşın büyük- 20

29 AFETE HAZIR OKUL Destekleyici Materyallerin Kullanımı lüğü depremin aletsel büyüklüğüne karşılık gelirken, taşın durgun suda oluşturduğu dalgaların sayısı ve boyu şiddet olarak nitelenebilir. Bunun gibi anlaşılması zor olan olayları farklı destekleyici materyal kullanarak anlatmak öğrenmenin kalıcı olmasını pekiştirir. Sizde bu eğitim kapsamında benzer deney ve uygulamalarla hedeflediğiniz öğrenmeyi daha etkili hale getirebilirsiniz. Tavsiyemiz mümkün olduğunca görsel ve uygulamalı bir sunumla öğrenmenin daha hızlı kolay ve unutulmamasını sağlamak olmalıdır. Ortaöğretim öğrencileri yaş ve ergenlik sebebiyle çok basit uygulamalardan sıkılabilmektedirler. Onlarla da bu tür materyalleri kullanırken daha profesyonel olarak hazırlanmış video ve mobil uygulamalarla konuya olan ilgilerini çekmek gerekebilir. Bunun için projenin web sitesinden benzer materyalleri edinebilir ve eğitimlerinizde bu uygulamaları kullanabilirsiniz. Örneğin damlanın oluşturduğu etki ise depremin şiddetine benzerlik göstermektedir. Bu olay eğitim materyalinizde flash animasyon olarak bulunmakla birlikte istenirse bu olay çocuklara ödev olarak verilebilir ve yapacakları gözlem sonucunda da aynı olayı fark etmeleri sağlanır. Aynı örneği durgun suya atılan bir taş ile de anlatmak mümkündür. Aletsel büyüklük şiddet en sık karıştırılan kavramlar olup halen medyada birçok haberci ve sunucu bu kavramı yanlış olarak kullanmaktadır. Suya atılan taşın büyüklüğü depremin aletsel büyüklüğüne karşılık gelirken, taşın durgun suda oluşturduğu dalgaların sayısı ve boyu şiddet olarak nitelenebilir. Bunun gibi anlaşılması zor olan olayları farklı destekleyici materyal kullanarak anlatmak öğrenmenin kalıcı olmasını pekiştirir. Sizde bu eğitim kapsamında benzer deney ve uygulamalarla hedeflediğiniz öğrenmeyi daha etkili hale getirebilirsiniz. Tavsiyemiz mümkün olduğunca görsel ve uygulamalı bir sunumla öğrenmenin daha hızlı kolay ve unutulmamasını sağlamak olmalıdır. Engelli öğrenciler yaş ve ergenlik sebebiyle çok basit uygulamalardan sıkılabilmektedirler. Onlarla da bu tür materyalleri kullanırken daha profesyonel olarak hazırlanmış video ve mobil uygulamalarla konuya olan ilgilerini çekmek gerekebilir. Bunun için projenin web sitesinden benzer materyalleri edinebilir ve eğitimlerinizde bu uygulamaları kullanabilirsiniz. 21

30 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Eğitimin Değerlendirilmesi Değerlendirme bize işimizi iyi yapıp yapmadığımızı gösterir. Gelecekte nasıl ilerleyeceğimiz konusunda bize yardımcı olur. Bizi ilgilendiren; Edinilen bilgiler ve beceriler konusunda etkiler ve tepkiler Yazılı ve uygulamalı sınavlarla bilgi ve becerilerin ölçülmesi Davranışta değişiklikler ve öğrenilenlerin uygulanması Bilgi ve becerilerin sorun çözümlemeye yönelik etkilerinin belirlenmesidir. Öğretmenler gözlem ve değerlendirmelerini eğitim öncesinde, sırasında ve sonrasında olmak üzere genelde üç şekilde yapacaklardır. Eğitimden Önce, öğrencilerin konu ile ilgili mevcut bilgi düzeyini ölçmek için bir ön test yapılabilir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu test yardımıyla, öğrencilerin eğitim konusu ile ilgili başlangıçtaki bilgi ve farkındalık düzeyi belirlenebilir. Şayet eğitimin hızlı bir şekilde yapılarak etkili olabilmesi için birkaç soruluk test soru-cevap şekline de sınıf içinde yapılarak sınıfın bilgi düzeyi konusunda bir ön bilgi sahibi olmak mümkündür. Ayrıca katılımcıların listesi ve eğitim yeri, tarihi gibi konuları kayıt altına almak için bir eğitim kayıt formu kullanılabilir. Eğitim sırasında, öğretmenler, öğrencilerin eğitim süreçlerini ve faaliyetlere katılımlarını sürekli olarak izlerler. Konuların anlaşıldığını sınamak için sorular sormak, uygulama ve faaliyetlerdeki becerilerin, vücut dillerinin gözlemlenmesi, adayın değerlendirilmesine yardımcı yollardan birkaçıdır. Eğitimin sonunda, katılımcılardan iki konuda değerlendirme yapmaları beklenir. Biri eğitimin içeriği, diğeri de yeni öğrendikleri bilgilere hakimiyetleridir. Bu değerlendirme bize etkinliğimizi ölçmemiz, eğitim programını ve eğitmenliğimizi geliştirmemiz için yaralı olacaktır. Eğitim Değerlendirme Formu, katılımcıların eğitimi değerlendirmesini, eğitimden beklentilerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve eğitimin etkili olup olmadığını görmeyi sağlar. 22

31 Eğitim sonrası test ise, öğrencilerin eğitim konusu ile ilgili bilgi düzeylerinde bir değişiklik olup olmadığını görmemize olanak sağlar. Bu proje kapsamında verilen eğitim bir farkındalık yaratmak; ülkemizin afetler konusundaki tehlikesinin ve risklerinin anlaşılarak afet zararlarını azaltmanın mümkün olduğunu, bunun için birey olarak sorumluluklarımız olduğunu ve alacağımız eğitim, basit önlemlerle hem kendi canımızı hem de çevremizdeki akraba ve arkadaşlarımızın canını kurtarabileceğimizi öğretmek amaçlanmıştır. Bu nedenle eğitimde bir ön test, son test uygulanmayacaktır. Ancak, eğitmenlerin yaptıkları faaliyetleri işlemek, yapılan eğitimleri değerlendirmek ve eğitimi alan kişilerin geri bildirimlerini alabilmek amacıyla bir web sitesi yapılmış ve kullanılmaktadır. 23

32 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ EĞİTMEN KILAVUZU (OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ) Kaynaklar -Baltaş, Z., Baltaş, A., Bedenin Dili, Remzi Kitabevi, BÜ. KRDAE. AHEP, Eğitmen Rehberi -Cüceloğlu, D., Yeniden insan insana, Remzi Kitabevi, Dökmen, Ü., İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yay., Etkili Sunuş Jeff Olson ISBN Sunuş Yapma Robert B. Nelson ve Jenifer Wallick ISBN X -Yeşim Gökçe Kutsal, Sözel Sunum İlkeleri, -Tayfun, R., Etkili İletişim ve Bedel Dili, Nobel Yay., Tuğrul B., Sevgi Mönüsü, Ya-pa Yay., İstanbul, Tutar, H., Yılmaz, K., Genel İletişim Kavramlar ve Modeller, Nobel Yay., http://career.sabanciuniv.edu/tr/yazdir.php?kariyer/sunum_teknikleri.html 24

33 OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM PLANI EĞİTMEN EĞİTİMİ PROGRAMI /.. / 2014 Oturum Süre Yansı No 10 dk :00-09:50 (50 DK.) 1. OTURUM 10 dk. 10:00-10:50 AFAD TANITIMI ve KAMPANYA HAKKINDA BİLGİ PLANLAMA ADIMLARI, PLANIN GEREKLİLİĞİ VE AMAÇLAR 15. dk OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KURULUNUN KURULMASI, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ 10 dk. ARA 20 dk. (50 DK.) OKUL YÖNETİCİLERİ İÇİN OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİM İÇERİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 15 dk. 10 dk. 2. OTURUM Açıklama dk. 10 dk. ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER ZARAR GÖREBİLİRLİK, TEHLİKE PROFİLİ BELİRLEME FORMU HAKKINDA BİLGİ VE FORMLARIN DAĞITILMASI, ÖRNEK UYGULAMA ÇALIŞMASI RİSK SEVİYESİNE GÖRE DERECELENDİRME TABLOSUNUN DAĞITILMASI, ÖRNEK UYGULAMA, ÖRNEK UYGULAMA SONUÇLARINA GÖRE PLANLAMA ÖRNEKLERİNİN BELİRLENMESİ ARA 25

34 11:00-11:50 (50 DK.) 3. OTURUM 15 dk dk. 32 TEHLİKE AVI UYGULAMASI VE ZARAR AZALTMA PLANI FORMUNUN UYGULANMASI ÖĞLE YEMEĞİ dk :00-13:50 (50 DK.) OTURUM ÖRNEKLERİNİN DAĞITILMASI, BİLGİLENDİRME GENEL BİLGİLER FORMU ÜZERİNDEN YORA 70 dk. 15 dk. 20 dk. 10 dk. 14:00-14:40 (30 DK.) 10 dk. 5. OTURUM PLANLAMADA KULLANILABİLECEK BAZI FORM 10 dk. 20 dk HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER MÜDAHALE ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER İYİLEŞTİRMEE ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER, PLANLAMA DÖNGÜSÜNÜN ÖZETLENMESİ ARA PLANLAMA SÜRECİNİN ÖZETLENMESİ OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLAN FORMATI HAKKINDA BİLGİLENDİRME SORULAR-GENEL DEĞERLENDİRME- KAPANIŞ 26

35 27

36 28

37 29

38 30

39 31

40 32

41 33

42 34

43 35

44 36

45 37

46 38

47 ( Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu)

48

49 gqhulohq 6 UH VQ 0HUKDED +Rú JHOGLQL] %HQ 7 & %DúEDNDQOÕN $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPL %DúNDQOÕ Õ $)$' Õ YH øo $IHW YH $FLO 'XUXP 0 G UO Q WHPVLOHQ EXUDGD\ÕP ««9DOLOL L øo $)$' ÕQ G ]HQOHPLú ROGX X $IHWH +D]ÕU 2NXO H LWLPLQH KRú JHOGLQL] 41

50 gqhulohq 6 UH VQ $IHWH +D]ÕU 2NXO ( LWLPOHUL honh JHQHOLQGH DIHW ELOLQFLQLQ JHOLúWLULOPHVL YH \D\JÕQODúWÕUÕOPDVÕ DPDFÕ LOH KD]ÕUODQPÕúWÕU *HOLQ QFH EX H LWLP SURJUDPÕQÕ EL]OHUH XODúWÕUDQ NXUXP RODQ 7 & %DúEDNDQOÕN $)$' Õ WDQÕ\DOÕP 42

51 9LGHR 6 UHVL GN VQ ( LWPHQ 1RWX 9LGHR RWRPDWLN EDúODU VHVOLGLU 43

52 gqhulohq 6 UH VQ 7 & 7 & %DúEDNDQOÕN $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPL %DúNDQOÕ Õ $)$' ONHPL]LQ DIHWOHUH \ QHOLN RODUDN KD]ÕUODQPDVÕ YH ]DUDU J UHELOLUOL H NDUúÕ NDSDVLWHVLQLQ DUWÕUÕOPDVÕ DPDFÕ LOH W P 7 UNL\H GH ³$IHWH +D]ÕU 7 UNL\H SURMHVLQL EDúODWPÕúWÕU \ÕOÕQGD WHPHOOHUL DWÕODQ YH \ÕOÕQGD KD\DWD JHoLULOHQ SURMH LOH $)$' WRSOXPXPX]XQ W P NHVLPOHULQH XODúPD\Õ KHGHIOHGL LQGHQ DQD NDPSDQ\D ROXúWXUXOPXúWXU %X NDPSDQ\DODU $IHWH +D]ÕU $LOH $IHWH +D]ÕU 2NXO $IHWH +D]ÕU * Q OO *HQoOHU $IHWH +D]ÕU øú\hul ROXS EXJ Q VL]OHUOH $IHWH +D]ÕU 2NXO 3URMHVL NDSVDPÕQGD KD]ÕUODQPÕú RODQ 2NXO $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPL 3ODQÕ +D]ÕUODPD.ÕODYX]X ( LWLPL LoLQ ELU DUDGD\Õ] 'DKD VRQUD G ]HQOHQHFHN H LWLPOHU YH \DúDGÕ ÕQÕ] E OJHGH G ]HQOHQHFHN HWNLQOLNOHU KDNNÕQGD VL]OHUL ELOJLOHQGLUPH\H GHYDP HWPHN LVWL\RUX] %XQXQ LoLQ GD ÕWPÕú ROGX XPX] ELOJL IRUPODUÕQÕ HNVLNVL] RODUDN GROGXUDUDN H LWLP VRQXQGD EDQD WHVOLP HWPHQL]L ULFD HGL\RUXP $\UÕFD ohyuhql]gh \DúD\DQ DUNDGDúODUÕQÕ] NRPúXODUÕQÕ] DLOH ELUH\OHULQL]H GH odoõúpdpõ]õ WDQÕWDUDN H LWLPOHULPL]GHQ ID\GDODQPDODUÕQÕ VD OD\DELOLUVLQL] gqfholnoh $IHWH +D]ÕU 7 UNL\H.DPSDQ\DVÕ YH EL] EX NDPSDQ\DQÕQ QHUHVLQGH\L] EX NRQXGD VL]OHUH ELOJL YHUHOLP 44

53 gqhulohq 6 UH GN 2NXOODU LoLQ KD]ÕUODQDFDN $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPL SODQODUÕ \DQVÕGD J UG Q ] DGÕPODUÕQGDQ G O G ROXúPDOÕGÕU O OG 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU 45

54 gqhulohq 6 UH GN 2NXOODU LoLQ KD]ÕUODQDFDN $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPL SODQODUÕQÕ KD]ÕUODPDGDQ QFH RNXOODUGD DIHW \ QHWLPLQLQ QHGHQ JHUHNOL ROGX XQXQ orn L\L DQODúÕOPDVÕ JHUHNLU.ÕVDFD ]HWOHPHN JHUHNLUVH 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕ LoLQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 46

55 gqhulohq 6 UH GN 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU 47

56 gqhulohq 6 UH GN øon RODUDN SODQÕQ DPDFÕ EHOLUOHQPHOLGLU 3ODQODPDQÕQ DPDFÕ RNXO DIHW YH DFLO GXUXP \ QHWLPLQLQ DQD DPDFÕQÕ GD EHOLUOHPHNWHGLU $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPLQLQ DQD DPDFÕ 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 48

57 gqhulohq 6 UH GN 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH ELU VRQUDNL VXQX\D GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ JHoHU 49

58 gqhulohq 6 UH GN 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU 50

59 gqhulohq 6 UH VQ %LU EDúND GH\LúOH ROD\ QFHVL VÕUDVÕ YH VRQUDVÕ ROPDN ]HUH 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU odoõúpdoduõqõq VD OÕNOÕ ELU úhnlogh \ U W OPHVLQLQ VD ODQPDVÕGÕU 51

60 gqhulohq 6 UH GN $IHW YH DFLO GXUXPODUD \ QHOLN IDDOL\HWOHU HNLS odoõúpdvõ JHUHNWLULU %X QHGHQOH W P SHUVRQHO SODQODPDQÕQ DúDPDODUÕQÕ EHQLPVHPHOL YH SODQD KDNLP ROPDOÕGÕU ROPDOÕGÕU 3ODQODPDQÕQ LNLQFL YH QHPOL ELU DGÕPÕ GD SODQODPD odoõúpdoduõqgd YH P GDKDOH RUJDQL]DV\RQXQGD odoõúdfdn DIHW YH DFLO GXUXP \ QHWLPL NXUXOXQXQ YH DOW odoõúpd JUXSODUÕQÕQ EHOLUOHQPHVLGLU 8QXWXOPDPDOÕGÕU NL SODQODU VDGH DQODúÕOÕU YH V UG U OHELOLU ROPDOÕGÕU %X QHGHQOH SODQODU KD]ÕUODQÕUNHQ ELUH\VHO \DNODúÕPODUGDQ NDoÕQÕOPDOÕ HNLS odoõúpdvõ DQOD\ÕúÕ LOH ³2NXO $IHW YH $FLO 'XUXP < QHWLPL.XUXOX ROXúWXUXOPDOÕGÕU %X NXUXO DIHW QFHVL HVQDVÕ YH VRQUDVÕQGD \ U W OHFHN IDDOL\HWOHUGHQ YH DIHW LOH LOJLOL PHY]XDWD ED OÕ RODUDN SODQODUÕQ KD]ÕUODQPDVÕQGDQ VRUXPOXGXU 2NXO DIHW YH DFLO GXUXP \ QHWLPLQLQ NXUXPVDO \DSÕODUÕ YH UJ WOHQPH PRGHOOHUL NDUúÕ NDUúÕ\D EXOXQGXNODUÕ WHKOLNH YH ULVNOHULQLQ ohúlgl E \ NO NOHUL VÕNOÕNODUÕ \RO DoDELOHFHNOHUL ]LQFLUOHPH HWNLOHU YH RNXOXQ E \ NO LOH LQVDQ \R XQOX X JLEL GH LúNHQOHU GLNNDWH DOÕQDUDN EHOLUOHQPHOLGLU %X \DSÕODQPDGD QFHGHQ EHOLUOHQPLú NDWÕ YH GH LúPH] údeorqodu \HULQH HVQHN YH LKWL\DFD J UH GH LúHELOHQ \DSÕODUGD odoõúpd JUXSODUÕQÕQ ROXúWXUXOPDVÕ QHULOLU 2NXO DIHW YH DFLO GXUXP \ QHWLPL NXUXOX DúD ÕGDNL NLúLOHUGHQ ROXúWXUXODELOLU %DúNDQ 2NXO 0 G U %DúNDQ <UG øojlol 0 G U <UG h\hohu g UHWPHQOHU DUDVÕQGDQ VHoLOHQ HQ D] NLúL 2NXO $LOH %LUOL L YH 2NXO.RUXPD 'HUQHNOHUL EDúNDQODUÕ YH\D J UHYOHQGLUHFHNOHUL NLúL 6LYLO VDYXQPD NROX YH\D L]FLOLN NROX \HWNLOLVL 2NXO LGDUL J UHYOLVL YDUVD UHQFL WHPVLOFLOHUL %X NXUXOGD RNXO P G U Q Q EL]]DW EXOXQPDVÕ DIHW YH DFLO GXUXP SODQODPDVÕ YH DIHWH HWNLOL P GDKDOH odoõúpdoduõqõq EDúDUÕOÕ ROPDVÕ LoLQ JHUHNOL J U OPHNWHGLU 52

61 gqhulohq 6 UH VQ $IHW YH DFLO GXUXP SODQODUÕQÕQ DLW IDDOL\HWOHUL \ U WPHN ]HUH ROXúWXUXODQ RNXO DIHW YH DFLO GXUXP \ QHWLPL NXUXOX 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 53

62 gqhulohq 6 UH VQ 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 54

63 gqhulohq 6 UH VQ 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 55

64 gqhulohq 6 UH VQ 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 56

65 gqhulohq 6 UH VQ 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU JLEL EHOOL EDúOÕ J UHY YH VRUXPOXOXNODUÕ YDUGÕU 57

66 gqhulohq 6 UH VQ 2NXO 0 G U Q Q $IHW SODQODPDVÕ NRQXVXQGDNL VRUXPOXOXNODUÕ LVH 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU 58

67 gqhulohq 6 UH VQ 3ODQODPD odoõúpdoduõ DIHW \ QHWLPL LoHULVLQGH QHPOL ELU \HUH VDKLS RODQ ]DUDU D]DOWPD odoõúpdoduõ LOH EDúODPDOÕGÕU 127 ( LWPHQ ELU VRQUDNL VXQX\D JHoHU 59

68 gqhulohq 6 UH VQ =DUDU D]DOWPD VDIKDVÕ 0 PN QVH DIHW WHKOLNHVL YH ULVNLQLQ QOHQPHVL YH\D E \ N ND\ÕSODU GR XUPDPDVÕ LoLQ DOÕQPDVÕ JHUHNHQ \DSÕVDO YH \DSÕVDO ROPD\DQ W P QOHPOHU YH IDDOL\HWOHULQ \ U W OG odoõúpdoduõq WDPDPÕ RODUDN LIDGH HGLOHELOLU 60

69 gqhulohq 6 UH GN %X VDIKD \DQVÕGD J UG Q ] 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU YH GHYDPÕQÕ RNXPDN LoLQ GL HU VXQX\D JHoHU 61

70 gqhulohq 6 UH GN 127 ( LWPHQ VXQXGDNL ELOJLOHUL RNXU JLEL KXVXVODUÕ LoHUPHOLGLU 62

71 gqhulohq 6 UH VQ 3ODQODPDQÕQ LON DGÕPÕQÕ ]DUDU D]DOWPD odoõúpdoduõ ROXúWXUXU %X VDIKDGD \DSÕODFDNODU RNXOXQ NDUúÕ NDUúÕ\D NDODELOHFH L WHKOLNHOHULQ EHOLUOHQPHVL LOH EDúODU %XQGDQ VRQUDNL DGÕPODU ]DUDU J UHELOLUOL LQ YH ULVNOHULQ EHOLUOHQPHVLGLU 7HKOLNH YH ULVN EHOLUOHPH odoõúpdoduõqgdq HOGH HGLOHQ YHULOHU GR UXOWXVXQGD ]DUDU D]DOWPD LoLQ SODQODPD QFHOLNOHUL EHOLUOHQLU 0HYFXW LPNkQ YH ND\QDNODU GR UXOWXVXQGD HNVLNOHULQ JLGHULOPHVL WHKOLNH YH ULVNOHULQ QOHQPHVL YH\D HQ D] VHYL\H\H LQGLULOPHVL KHGHIOHQLU 63

72 gqhulohq 6 UH GN honhpl]lq NDUúÕ NDUúÕ\D EXOXQGX X DIHW WHKOLNHOHUL GR DO RODUDN RNXOODUÕPÕ] LoLQ SRWDQVL\HO WHKOLNH YH ULVN ROXúWXUPDNWDGÕU.ÕVDFD ONHPL]GHNL WHKOLNHOHUH J ] DWDUVDN 1. Depremler 7 UNL\H EXOXQGX X FR UDIL NRQXP YH E \ N SODNDODU DUDVÕQGD VÕNÕúPDVÕ QHGHQL\OH GHSUHP HWNLQOL L HQ \ NVHN ONHOHUGHQ ELULVLGLU 7 UNL\H G Q\DGD GHSUHP HWNLQOL L DoÕVÕQGDQ DOWÕQFÕ VÕUDGDGÕU 1 IXVXQXQ L GHSUHP WHKOLNHVL orn \ NVHN E OJHOHUGH \DúDU 2 Heyelanlar 7RSUDN SDUoDVÕQÕQ \HUoHNLPL QHGHQL\OH H LP DúD Õ KDUHNHWLQH KH\HODQ GHQLU 2. +H\HODQODU \D PXU VHO GHSUHP PDGHQFLOLN H LP WHVYL\HVL JLEL LQVDQL YH GR DO HWNHQOHUOH WHWLNOHQHELOLU %HQ]HU úhnlogh WRSUDN \HULQH ND\DODUÕQ H LP DúD Õ DNPDVÕ ROD\Õ GD ND\D G úphvl RODUDN WDQÕPODQÕU 1 IXVXPX]XQ L KH\HODQOÕ E OJHOHUGH \DúDPDNWDGÕU honhpl]gh \R XQ \D Õú DODQ.DUDGHQL] % OJHVL LOH GD OÕN E OJHOHUGH VÕNOÕNOD ROXúXU 3. Seller honh WRSUDNODUÕ RUPDQ ND\ÕSODUÕ HUR]\RQ YH ELOJLVL] JHOLúPHQLQ \DUDWWÕ Õ HWNLOHUOH VHOOHUH orn VDYXQPDVÕ]GÕU honhpl]gh VÕNOÕNOD J U OHQ GL HU ELU DIHW W U RODQ VHO DúÕUÕ \D PXUODU VHEHEL\OH ROXúDQ DQL VX EDVNÕQODUÕGÕU EDVNÕQODUÕGÕU <D\JÕQ RODUDN.DUDGHQL] % OJHVL % OJHVL QGH QGH YH EX E OJH\H NRPúX LOOHU LOH GHUH YH QHKLU NHQDUODUÕQGD VÕNOÕNOD J U O U.ÕUNODUHOL KDULo W P LOOHULPL]GH VX EDVNÕQÕ ROD\ODUÕ \DúDQPÕúWÕU 7RSODP VX EDVNÕQÕ ROD\ VD\ÕVÕ GLU Orman Yangınları ve Sanayi Yangınları honhpl]gh KHU \ÕO orn VD\ÕGD RUPDQ Lú\HUL YH NRQXW \DQJÕQÕ ROPDNWDGÕU 6XQJXU øvwdwlvwlnohu GHQ (NLP LWLEDUL\OH RUPDQ \DQJÕQÕQGD WRSODP PLO\RQ ELQ KHNWDU RUPDQ DODQÕ \DQPÕúWÕU 7 UNL\H \ÕOGD øvwdqexo LOL \ ] Oo P Q Q NDWÕ NDGDU RUPDQ DODQÕQÕ \DQJÕQD NXUEDQ YHUPLúWLU L WL (Q ( E \ N E N RUPDQ \DQJÕQODUÕ O GD G (JH ( YH $NGHQL] $NG L E OJHOHULQGH E O O L G \DúDQPDNWDGÕU NW G 2UPDQ \DQJÕQODUÕQÕQ oõnõú QHGHQOHUL GR DO QHGHQOHUOH LQVDQODUGDQ ND\QDNODQDQ QHGHQOHUOH G U øqvdq ND\QDNOÕ \DQJÕQODUÕQ E \ N NÕVPÕ NDVÕW LKPDO GLNNDWVL]OLN YH ND]DODUGDQ ND\QDNODQPDNWDGÕU 64

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM BECERİLERİ ÖĞRENİM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM BECERİLERİ ÖĞRENİM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM BECERİLERİ ÖĞRENİM REHBERİ Dr. H.Fazıl İNAN Zülfinaz KURT İlknur KUBİLAY ANKARA 2011 1 ÖNSÖZ Eğitim

Detaylı

Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1

Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 2 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ETKİLİ İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ETKİLİ İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ETKİLİ İLETİŞİM Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı 14.04.2011 tarih ve 37 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile 2011

Detaylı

İSTAMP. İstanbul Afet Müdahale Planı İSTANBUL UN PARKLARI

İSTAMP. İstanbul Afet Müdahale Planı İSTANBUL UN PARKLARI İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı İSTANBUL UN PARKLARI İSTAMP İstanbul Afet Müdahale Planı İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

1.ÜNİTE - İLETİŞİM VE İLETİŞİM SÜRECİNDE HALKLA İLİŞKİLER

1.ÜNİTE - İLETİŞİM VE İLETİŞİM SÜRECİNDE HALKLA İLİŞKİLER 1.ÜNİTE - İLETİŞİM VE İLETİŞİM SÜRECİNDE HALKLA İLİŞKİLER ĠletiĢim: ilişkiler iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişidir. İletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran dört temel unsur

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR İŞ HAYATINDA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR İŞ HAYATINDA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR İŞ HAYATINDA İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

Metodoloji. Katılımcı Eğitim Teknikleri Yetişkin Eğitimi

Metodoloji. Katılımcı Eğitim Teknikleri Yetişkin Eğitimi Katýlýmcý Eðitim Teknikleri (Eðiticilerin Eðitimi) KATILIMCI KÝTAPÇIÐI Pratik Öðrenme Ýçin Katýlýmcý Yöntem ve Araçlar Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artýrýlmasý Capacity Building Social Security

Detaylı

ÖNSÖZ III MALİYE BAKANLIĞI MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

ÖNSÖZ III MALİYE BAKANLIĞI MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Bilim ve teknolojideki gelişmelerin etkisiyle, uluslararası ilişkilerin yoğunlaştığı dünyamızda hızlı bir değişim süreci yaşanmakta ve bu durum sadece insanları değil kamu yönetimlerini de etkilemektedir.

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI EFSÖ 312 OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI EFSÖ 312 OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI EFSÖ 312 OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2012-2013 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH

Detaylı

İLK YARDIM EĞİTİMCİLERİ İÇİN EĞİTİM BECERİLERİ REHBERİ

İLK YARDIM EĞİTİMCİLERİ İÇİN EĞİTİM BECERİLERİ REHBERİ İLK YARDIM EĞİTİMCİLERİ İÇİN EĞİTİM BECERİLERİ REHBERİ 1 İçindekiler BÖLÜM 1. İletişim Becerisi.. BÖLÜM 2. Klinik Eğitime Yaklaşım. BÖLÜM 3. Olumlu Eğitim Atmosferi Yaratma Yetişkin Eğitimi.. Olumlu Eğitim

Detaylı

Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.

Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

güvenli yaşamı öğreniyorum

güvenli yaşamı öğreniyorum KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum 4. sınıf ve üzeri için Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 2 ÖĞRETMEN KİTABI Ankara,...2011 11. Baskı Yazarlar: Grafik Tasarım: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (Afetler ve

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 ORTAÖĞRETİM 12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ (CRM) 347CH0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ (CRM) 347CH0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ (CRM) 347CH0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DİKSİYON VE HİTABET DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DİKSİYON VE HİTABET DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SOSYAL BİLİMLER LİSESİ DİKSİYON VE HİTABET DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2007 2 DİKSİYON VE HİTABET DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İLETİŞİM

YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İLETİŞİM YETİŞKİN EĞİTİMİ, İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İLETİŞİM İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER. 1.Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 2.Özel MEF Okulları Tarihçesi B. MEF ORTAOKULU

İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER. 1.Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 2.Özel MEF Okulları Tarihçesi B. MEF ORTAOKULU 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 1.Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 2.Özel MEF Okulları Tarihçesi B. MEF ORTAOKULU 1.EĞİTİM ve ÖĞRETİM A)Eğitim Öğretim Yılı B)Akademik Program C)Okulumuzdaki Öğretim

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı