DĠYARBAKIR SUR BELEDĠYESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DĠYARBAKIR SUR BELEDĠYESĠ"

Transkript

1 DĠYARBAKIR SUR BELEDĠYESĠ

2 BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ

3 BELEDĠYEMĠZĠN TARĠHÇESĠ Belediyemiz Diyarbakır Belediyesinin BüyükĢehir Belediyesi olmasıyla te Sur Ġlk Kademe Belediyesi olarak kurulmuģtur. Ġlk kurulduğunda; Mahalle sayısı: 15, Nüfusu: idi sayılı kanunla tarihinde yeni mahallelerin bağlanmasıyla ilçe belediyesi statüsüne kavuģan belediyemizin Ģuandaki durumu; Mahalle sayısı: 52 Nüfusu: (iller bankası verilerine göre) Mahalle sayısı artmasına rağmen, 18 yılda nüfus sadece 1100 kiģi artmıģtır. Bunun en önemli sebeplerinden biri iģsizliğin ve yoksulluğun yoğun yaģandığı ilçemizde halkın baģka Ģehirlere göç etmesidir. BüyükĢehir Belediyesinin sınırları hektar iken bunun % 50 ye yakını Sur Belediyemizin sınırlarından oluģmaktadır. Sur Belediye sınırlarımız hektardan oluģmaktadır.

4 Belediyemiz bünyesinde çalıģan personel sayısı Kadrolu ĠĢçi : 188 Geçici ĠĢçi : 1 SözleĢmeli Personel: 2 Memur : 51 Toplam : 242 Belediye personeli Ayrıca; Müteahhit Firma Elemanı:115 personel Toplamda 357 personel ile hizmetler yürütülmektedir.

5 BAŞKAN 4 BAŞKAN YARDIMCISI 1-Özel Kalem Müdürlüğü 2-Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3-Hukuk İşleri Müdürlüğü 4-Teftiş Kurulu Müdürlüğü 5-Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü 6-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 7-Temizlik İşleri Müdürlüğü 8-Fen İşleri Müdürlüğü 9-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 10-Yazı İşleri Müdürlüğü 11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 12-Bilgi İşlem Müdürlüğü 13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 14-Yapı Kontrol Müdürlüğü 15-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 16-Destek Hizmetleri Müdürlüğü 17-Mali Hizmetler Müdürlüğü 18-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 19-Zabıta Müdürlüğü 20-Dış İlişkiler Müdürlüğü 21-Kentsel Tasarım Müdürlüğü 22-Eşitlik ve İstihdam Müdürlüğü

6 Diyarbakır Sur Belediyesi olarak çok dilli, çok kültürlü belediyeciliğin gereklerini yerini getirmek en temel vazifemizdir. Bu temelde: MİSYONUMUZ: Halka hizmeti özgür, demokratik, katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, yerinde ve zamanında sunmak. VİZYONUMUZ: Geçmişin gelecekle buluştuğu, sağlıklı, yaşanabilir bir kültür ve turizm kenti yaratmak. İLKELERİMİZ: Şeffaflık Etkinlik ve Verimlilik Katılımcılık ve Ulaşılabilirlik Yurttaş Memnuniyeti ve Sürdürülebilir Hizmet Çözüm Odaklılık Ekolojik Duyarlılık Tarihe ve Kültüre Saygı Sürekli Gelişim Kaynakların Tahsisinde Öncelikler İş Ahlakı Kalite Bilinci Yurttaş Odaklılık

7

8 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ Ġçkale Saray Kapı Kentsel DönüĢüm Projesi kapsamında BüyükĢehir Belediyesiyle birlikte 354 ev kamulaģtırılarak kentimizin Mimari yapısına dokunulmadan dönüģümün sağlanması çalıģmalarına baģlanmıģtır. AB DESTEKLİ REHABİLİTASYON PROJELERİ Suriçi Kentsel Sit Alanı içinde kalan AB Destekli Gazi Caddesi ve Yeni Kapı Sokak Rehabilitasyon projeleri BüyükĢehir Belediyesi ile ortaklaģa tamamlanmıģtır.

9 SUR DİPLERİNİN KAMULAŞTIRILMASI Diyarbakır ın kültürel mirasını simgeleyen surların korunması ve yaģatılması kapsamında sur diplerinde bulunan cafe, lokanta, çay bahçesi ve benzeri yapılar 2002 yılında BüyükĢehir Belediyesi ile ortak çalıģma yürütülerek DAĞ KAPI MARDĠN KAPI ARASI halkımıza kazandırılmıģtır. Aynı proje kapsamda Mardin Kapı ve Saray Kapı arasında bulunan 275 adet yapının da kamulaģtırılması yapılmıģ ve bu iģlem yapılırken yapı sahiplerine yapı bedelleri ödenerek vatandaģımızın mağduriyeti engellenmiģtir.

10 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANLARI : Silvan yolu üzerinde 2200 hektarlık alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tamamlanarak BüyükĢehir Belediyesi ve Sur Belediye Meclislerince onaylanmıģtır sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması halen devam etmektedir. Silvan yolu üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulamaları devam etmektedir. 158 hektarlık kentsel sit alanı ve 2 hektarlık arkeolojik sit alanına sahip suriçi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı BüyükĢehir Belediyesince onaylanmıģ olup, onaylanması için Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu na sunulmuģtur.

11 KÜLTÜRLER SOKAĞI PROJESİ YAPILACAK TADİLAT İŞLERİ HAVRA İÇİN ARKEOLOJİK KAZI VE YENİDEN İNŞA SURP GREGOS KİLİSESİ RESTORASYONUNA DESTEK SUNULDU MOR PETYUM KELDANİ KİLİSESİ RESTORASONUNA DESTEK SUNULDU ŞEYH MUTAHHAR CAMİİ(DÖRT AYAKLI MİNARE) RESTORASYONU PAŞA HAMAMI RESTORASYONU YENİKAPI SOKAĞI SAĞLIKLAŞTIRMA (RENOVASYON, BAZALT KAPLAMA VE DİĞER DÜZENLEMELER) ALEVİ VE ÊZİDİ İNANÇ KÜLTÜR EVİNİN YAPIMI

12 Bağıvar da 501 dönüm olan 749 no lu parsel mera iken Belediyemizin vatandaģ lehine mahkemeden çekilerek, Milli emlak ile birlikte yapılan çalıģma sonucu hazine adına tescillenip vatandaģa satıģı gerçekleģecek. Bu satıģtan sonra yapılacak parselasyon (18. Madde Uygulaması) ile imar sorunları büyük ölçüde çözülecek. Çarıklı da daha önce tespiti yapılan 115 adet kaçak yapı ile ilgili çalışma yapıldı. İmar açısından ruhsatlandırılabilecekler için çalışmalar devam ediyor.

13 1-Sur Belediyesi sınırları içinde Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol personellerince Tescilli olmayan tehlike arz eden 47 yapı için yıkım kararı alındı. 2-Sur içinde ki mahallelerimizde tehlike arz eden Tescilli yapılara tehlike arz ettiğine dair levhalar asıldı. Fen Müdürlüğünün gerekli tedbirleri alması için yazıģmalar yapıldı. 3-Sur Belediyesi sınırları içinde 11 adet yıkım yapıldı. Yapılan diğer kaçak yapılar için makine ve personel eksikliğinden dolayı yıkım ihalesi açıldı. YAPI- KONTROL

14 EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 1-Sur Belediyesi adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair iģlemlerin yürütülmesi. 2-Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek özel ve tüzel kiģiler tarafından iģgal ettirilmemesi. 3-Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kiģilere 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesi. 4-Diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesi. 5-Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kiģilere kanunlar çerçevesinde satılması (2886 sayılı yasa 3194 sayılı yasanın maddesi ve 3194 sayılı yasanın 18. maddesi neticesinde Belediyenin hissedar olduğu parseller.) 6-Belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kiģilerden gayrimenkul satın alınması.

15 7-Belediyenin ihtiyacı durumunda özel ve tüzel kiģilerden gayrimenkul kiralanması, trampa yapılması intifa ve irtifak tesisi yapılması. 8-Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan iģgalleri tespit ederek fuzuli iģgalciye ecrimisil tahakkuk ettirir veya 2886 sayılı yasanın 75. maddesine göre tahliye ettirir. 9-Belediyemize ait kiracı ve ecrimisilcilerin kira ve ecrimisil bedellerinin alınması ve takibi. 10-Ġmar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin tarih ve 4650 sayılı kanunla değiģik 2942 sayılı yasa gereğince program dâhilinde istimlaklarının yapılması. 11-Belediyemizle tüm kamu ve kuruluģları ile vatandaģlar arasındaki yazıģmaların yapılmasını sağlamak gelen ve giden evrakların kaydını yapmak ilgili birimlere havalesini sağlamak, gerekli evrakları arģivlemek ve diğer iģleri yapmak. 12-Konusu ile ilgili Plan ve Projeler hazırlamak ve hazırlatmak. 13)Konusuna dayalı yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

16

17 FAALĠYETLER HARABELERDE YAPILAN ÇALIġMALAR: Sınırlarımız içinde yaklaģık 271 adet harabe bulunmaktadır. Bu harabelerin tümü temizlenmiģ, 950 kamyona yakın hafriyat atılmıģtır. Tarihi değere sahip taģ ve malzemeler korumaya alınmıģtır. YOL YAPIMI: Belediyemize bağlı bulunan 23 Mahallede ana yollar ve sokaklar dahil toplam metre yol stabilize edilmiģ olup bakım ve onarımları da zaman içerisinde düzenli olarak yapılmıģtır. KĠLĠTLĠ TAġ DÖġEMESĠ: Belediyemize bağlı bulunan 11 Mahallede toplam metre kare kilitli taģ döģemesi yapılmıģtır.

18 MEZARLIKLAR: Belediyemize bağlı bulunan 15 Mahallede toplam 19 adet mezarlığın tümünde duvar,tel örgü, kapı ve çevre düzenlemeleri ile yeģillik alan çalıģmaları yapılmıģtır. TAZĠYE EVLERĠ: YeĢil Vadi ve Karpuzlu Mahallelerinde 2 adet taziye evi yapılmıģ olup Havacılar ve Gencan Mahallerinde bulunan yas evleri için gerekli malzemeler Belediyemiz tarafından temin edilmiģtir.

19 MENFEZ VE TRUNG : Belediyemize bağlı bulunan Dicle Mahallesinde 3 adet menfez yapılmıģtır. 4 Mahallemizde 1000 lik 12 adet, 4 Mahallemizde 600 lük 16 adet menfez yapılmıģtır. Bağpınar mahallesinde 12 adet 1000 lik trunk kullanılmıģtır. Kozan mahallesinde 3 adet 600 luk trunk kullanılmıģtır. Bahçecik mahallesinde 1 adet 600 luk trunk kullanılmıģtır. Bahçecik küme evlerinde 5 adet 600 luk trunk kullanılmıģtır. Hacı Osman küme evlerinde 7adet 600 luk trunk kullanılmıģtır. OKULLARDA YAPILAN ÇALIġMALAR Ġlçemiz sınırlarındaki tüm okulların talepleri doğrultusunda, parke taģı döģenmesi, su deposu temini tamiratı, çevre düzenlemeleri vb. çalıģmalar yürütülmektedir. KĠLĠSELERDE YAPILAN ÇALIġMALAR Meryem ana kilisesi, Çeltik kilisesi, Keldani kilisesine inģaat malzemesi, bahçe ve çevre düzenlemeleri alanında yardımlar yapılmıģtır CAMĠLERDE YAPILAN ÇALIġMALAR Ġlçemiz sınırlarındaki tüm camilerin talepleri doğrultusunda, duvarlarının yapımı veya tamiratı, çevre düzenlemelerinin yapılması, gerek görüldüğünde temizliklerinin yapımı vb. hizmetler yürütülmektedir.

20 Ayrıca: 11 köyde su kuyusu açılmıģtır. Sınırlarımız içindeki değiģik adreslere 10 adet tandır evi yeri yapılmıģ olup, 100 adet tandır dağıtılmıģtır. Ġlçemizde 6 adet çeģme yapılmıģtır. ÇalıĢma sahamızda ; 1 adet akaryakıt istasyonu yapılmıģtır. 1 adet yağlama ve yıkama yeri yapılmıģtır. Çöp silosunda 1 adet bekçi kulübesi yapılmıģtır. Makine ikmal için yeni bir atölye yapıldı. 8 adet baģak traktörün bütünüyle revizesi yapıldı. Temizlik iģçileri için 2 katlı lokal yapıldı.

21 Belediyemiz bünyesinde bulunan atölyedeki çalıģanlarımız: Kendi imkanlarını zorlayarak normal römorkları sıkıģtırma römorkuna dönüģtürmüģlerdir. Bu Ģekilde 6 adet çöp sıkıģtırma römorku yapılmıģtır yılında 12 araçla baģladığımız hizmete,,halkımızın ihtiyaçlarına daha iyi cevap olabilmek için araç filomuzu 45 araca çıkartmıģ bulunmaktayız. Halkımızın mutluluk ve refahı için araç filomuzu geniģletmeye, hizmetlerimizi arttırmaya devam ediyoruz.

22

23 Tarihi ve Turistik özeliklerinin yanı sıra ticaret merkezi niteliğini de taģıyan Ġlçemizin nüfusu 105 bin olup, gündüz ticaret merkezi oluģundan kaynaklı gündüz 400 ile 500 bin arasında insan uğramaktadır. Bu yoğunluk beraberinde temizlik çalıģmalarının önemini de ortaya koymaktadır. YAPILAN FAALĠYETLER Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm sokak ve caddelerde katı atıklar, kanalizasyon atıkları ve hafriyatlar düzenli olarak alınmaktadır.

24 Günde yaklaģık olarak 120 ile 130 ton arasında toplanan çöpler Mardin kapı Ģantiyemizde bulunan ara aktarma istasyonuna götürülerek, oradan da BüyükĢehir ana aktarma istasyonuna taģınmakta, oradan da Karaca dağ da bulunan çöp imha merkezine taģınmaktadır. Personel yetersizliğinden dolayı ara sokaklarda kullanılmak üzere bir adet vakumlu süpürge makinesi alınmıģ olup, temizliğin daha az iģ gücüyle daha az zamanda yapılması amaçlanmıģtır.

25 Tarihi dokularıyla ünlü ilçemizde tescilli ve tescilli olmayan harabeler bulunmaktadır. Her hafta gelen dilekçeler ve kontroller neticesinde 1 veya 2 harabenin temizliği yapılarak atıkları bertaraf edilmektedir. Ġlçemize bağlanan köylere, sınırlarımızdaki kurum ve kuruluģlara yaklaģık 750 adet çöp bidonu Ģantiyemizde imal edilerek çöp noktalarına bırakılmıģtır. Ve düzenli olarak çöp bidonlarındaki atıklar kaldırılmıģtır. Bu konuda halka temizlik bilinci aģılanmıģtır.

26 Mahalleler dıģında Silvan yolu üzerinde bulunan Zirai Donatım, Bölge trafik, Polis okulu, Özel harekât, Sivil Savunma, Kırk konaklar, AZC Dicle vadi evleri, Petroller, yurtlar Gibi yerlere de çöp bidonları bırakılmıģ düzenli olarak her gün çöpleri kaldırılmaktadır. Ana arterler akģam saatlerinde çok kirlenmiģ olduğundan, BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı ile ortaklaģılarak, ana arterlerde çalıģan süpürgeci personel düzenlemesi yapılır ve iki vardiya halinde, AkĢam saat: a kadar çalıģma yapılmaktadır. Zamansız bırakılan çöpler için, çöp noktalarına temizlik personeli görevlendirilmiģtir.

27 Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm okul, cami, sağlık ocakları Gibi birçok kurumun düzenli olarak atıkları alınmıģ, kurumların tüm kül ve hafriyatları kaldırılmıģtır. Temizlik bilincini geliģtirmek için 4(dört) kiģiden oluģan bir eğitim ekibi oluģturulmuģ olup, daha temiz bir çevre ve daha temiz bir ilçe için çalıģmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sur ilçesi merkez on beģ mahallesinde dört ayrı bölge oluģturarak, el ilanı, saat uygulaması ve BaĢkanın temizliğin önemine iliģkin mektubu vatandaģlara dağıtılmıģtır.

28 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

29 Müdürlüğümüzce yürütülen sosyal çalıģmalar; Sosyal hizmetler va yardımlar (ayni ve nakdi) Evlendirme Memurluğu Muhtaç Asker Ailesi Memurluğu Eğitim, Kültür ve Sanat faaliyetleri ile sosyalleģtirme gibi faaliyetler sürdürülmektedir. Bastırdığımız Yayınlar: Temizlik kampanyaları için Kürtçe ve Türkçe broģür Sur içi tarihini anlatan 7 dilde broģür Helbestên Zarokân adlı Kürtçe kitap (Kürtçe çocuk Ģarkıları) Çocuk masallarından oluģan fabl Kürtçe ve bölgede kullanılan diğer dillerle basılan ġemamok dergisi Kavimler Kapısı isimli bülten Sur Ġçi ni ve belediyemiz hizmetlerini tanıtan cd 12 kitaptan oluģan Serê ġevê Çîrokek adlı kitap seti Organ bağıģı kampanyasını anlatan broģür

30 Kürtçe-Türkçe tiyatro Belediyemize ait birimlerde açılan onbir sınıfta Kürtçe dil kursu (Kütüphaneler, Eğitim Destek Evi, KADEM, Bağıvar Kültür Evi, Çarıklı Kültür Evi) Kürtçe eğitim veren kreģ BaĢta Kürtçe olmak üzere sekiz dilde müzik yapan koro, televizyonlarda yayınlanan Kürtçe klip Halka dönük basılan afiģ ve pankartlar Ermenice Bir Parmak Bal kitabı Dini bakıģ açısıyla Kürtçe ve Arapça Newroz kitapçığı Kürtçe sağlıklı beslenme kitapçığı Kürtçe çocuk oyun ve el iģi kitabı Kürtçe çocuk boyama kitabı Di Dilên Biçûk de Qîrînên Mezin kitabı 3 Dil 3 Sokak 3 Kitap Projesi çerçevesinde bastırılan ve her biri 3 dilde yazılan 3 kitap Yürüttüğümüz sosyal Faaliyetler: 1-Kadınlarımızın sosyal yaģamda üretkenlik gösterebilmeleri,ekonomik güçlerini elde edip kendilerini daha bağımsız ifade edebilmeleri için; Kadın Destek Merkezleri açıp bu merkezlerde Kadınların üretkenliğini arttırıcı kursları planlayıp uyguladık.

31 Bu bağlamda yapılan faaliyetler: Dil Kursu KreĢ Okuma- Yazma kursu NakıĢ Kursu Biçki- DikiĢ Kursu Takı- Tasarım Kursu Ebru Kursu Hediyelik Kına Paketi Yapımı Tandır Ekmeği Yapımı Mantar Üretimi Ġpek Böceği YetiĢtiriciliği gibi kurslar verilmektedir. 2-Bölge çocuklarına fırsat eģitliği yaratmak, çocuklarımız ve gençlerimizin okul hayatında daha baģarılı olabilmelerini sağlamak adına Eğitim Destek Evini 2004 yılında hizmete soktuk. Günümüze kadar 320 öğrencinin üniversiteye, 80 öğrencinin de Fen, Anadolu ve Anadolu Meslek Liselerine yerleģtirilmesi sağlanmıģtır.

32 3-Davut Ökütçü ve Melik Ahmet Çocuk Kütüphanelerimizde yıllık yaklaģık 5000 öğrenciye hizmet verilmektedir. 4-Resim kursumuz Davut Ökütçü ve Melik Ahmet Çocuk Kütüphanelerinde verilmektedir. 5-Halk oyunları eğitimi Davut Ökütçü Çocuk Kütüphanemizde verilmektedir. Düzenlenen yarıģmalara katılım sağlanmaktadır. 6-Sanat evimizde verilen Ritim, Bağlama, Gitar kurslarından 116 kiģi yararlanmaktadır. Ayrıca 18 kiģilik bir koro ile çeģitli zamanlarda Festivallere ve konserlere katılım sağlanmaktadır. 7-Hêviyên Nûjen (YeĢeren Umutlar) Giysi Bankamız elbise ve ayakkabı dağıtımına baģladığı tarihinden itibaren ilçemizde ikamet eden 1247 mağdur aileye yazlık ve kıģlık olmak üzere parça elbise ve ayakkabı yardımı yapmıģtır. Ayrıca; Van depreminden etkilenen depremzedelere de 4785 parça elbise ve ayakkabı gönderilmiģtir. Bu yönde çalıģmalarımız halen devam etmektedir.

33 8-Tiyatro ve drama kursumuzda kurs gören kursiyerlere 6 aylık süre zarfında beden dili, diksiyon, artikülasyon ve sahne eğitimi verilmektedir. Oynanan oyunlar gerek bölgenin birçok il ve ilçesinde gerekse yurt dıģında sergilenmektedir. Ayrıca, yurt dıģından ekiplerin Diyarbakır da tiyatrolarını sunabilmeleri için altyapılar hazırlanıp ekiplerle diyaloğa geçilmektedir. 9-Asker ailesi memurluğu, son 4 yıl içerisinde mağdur durumda olan toplamda 126 asker ve asker ailelerine aylık para yardımı yapmıģtır. 10-Evlendirme Memurluğumuzda Ortalama 2-4 gün içinde nikâhlar kıyılmaktadır. Her yıl ortalama 800 çiftin nikâhı kıyılırken yaklaģık 1200 kiģiye de danıģmanlık hizmeti Verilmektedir Uluslararası aile cüzdanı ücreti olarak yasal ücret alınmakta, bunun dıģında Herhangi bir talebimiz bulunmamaktadır.

34 Ayrıca; Sur içindeki 13 mahallenin tüm okullarında kütüphane yapılmıģtır. Kitaplar ve kütüphane için gerekli diğer malzemeler de okullara sağlanmıģtır. Belediyemize bağlı her iki kütüphanemizden de çevre okullara, talepleri doğrultusunda sınıf tahsisi yapılmıģtır. BELEDĠYEMĠZ TARAFINDAN HALKA VERĠLEN EĞĠTĠMLER VE SOSYAL HĠZMETLER AĢı Eğitimi Sağlık Taraması Köylerde YaĢayan Çocuklara Sünnet Ergenlik dönemi Genç Kızlara Ergenlik Sorunları Eğitimi Eczacılar Odası ile birlikte DiĢ Fırçalama ve DiĢ Sağlığı Eğitimleri Tabipler Odası ile Sağlık Politikaları Eğitimi Hepatit B ve Hepatit C Eğitimleri H1N1(Domuz Gribi) Virüsü Eğitimi

35 Kadınlara yönelik sağlık eğitimleri Aile Planlaması Eğitimleri Rahim Kanseri Eğitimi Çocuk Beslenmesi ve Mama Eğitimi Doğru Emzirme Eğitimi Tüp Bebek Eğitimi Koruyucu Sağlık Eğitimi Çiftçilere Yönelik Hayvan Sağlığı Eğitimi Çiftçilere Tarım ile ilgili Bilgilendirme Semineri

36 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

37 HALK TOPLANTILARI Farklı Din adamları ile iftar yemeği Serê ġevê Çirokek Mahalle toplantısı Türbe Ziyareti Kadınlarla SöyleĢi

38

39 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NÜN FAALİYETLERİ Sur İlçemizin tarihi ve kültürel yapısıyla geçmişten beri gelen önemli kentsel yapısından kaynaklı, alışveriş cazibesini halende devam ettirmektedir. İlçemizin cadde ve sokakları ile kaldırımları bu yapısından kaynaklı, sürekli işgal edilmektedir. Bu durum ciddi olarak düzensizlikleri beraberinde getirdiğinden; zabıta hizmetlerimizin yoğunluğunun bu yönde olması kaçınılmaz bir hal almaktadır.

40 1- ĠġGALĠYELER : Ġlçemizde halkımızın daha sağlıklı bir Ģekilde alıģ-veriģ yapmaları, yaya ve araç trafiğinin daha düzenli bir Ģekilde akıģını sağlamak amacıyla Ġlçemiz genelinde cadde ve kaldırımların iģgalinin engellenmesi amaçlı çalıģmalarımız sürekli devam edilmiģtir. Bu çalıģmalarımızı engellemeye çalıģan esnaflara ilk etapta uyarı tebligatları verilerek uyarılmıģlar. UyuĢmazlıkta ısrar edenlere cezai müeyyideler uygulanmak suretiyle çalıģmalar yapılmıģtır. 2- GIDA VE HĠJYEN DENETĠMLERĠ Belediyemiz sınırları dâhilindeki cafeler, internet salonları, lokantalar, marketler düzenli aralılarla denetlenmekte, belediyemizin tembih ve yasaklarına uymayanlara cezai müeyyideler uygulanmaktadır. 3- DĠLENCĠ OPERASYONLARI Özellikle baģka illerden gelip halkımızın dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik düzenli uygulamalar yapılarak dilenciler toplanıp Belediyemiz sınırları dıģına çıkartılmıģtır.

41 4- YIKIM VE MÜHÜRLEMELER Ġmar Müdürlüğümüz ile Ekiplerimizin ortaklaģa çalıģmalarından Ġlçemizin değiģik bölgelerinde yıl boyunca kaçak olduğu tespit edilen veya harabe konumundaki yapıların yıkım iģlemi gerçekleģmiģtir. Ayrıca; Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde esnaf ziyaretleri sırasında, esnafların çöp kutularını bulundurma zorunlulukları konusunda uyarılar yapılmıģ olup, çevreyi geliģi güzel kirleten esnaf ve Ģahıslara müdahaleler yapılıp, Yıl içerisinde Temizlik ĠĢleri Müdürlüğümüzün düzenlemiģ olduğu Temizlik kampanyalarına katılım sağlanıp, gerekli zabıtai tedbirler alınmıģtır. Ruhsat Müdürlüğümüz ile birlikte denetimler yapılmaktadır.

42 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

43 FAALĠYETLERĠMĠZ ġiģli Belediyesi ile kardeģ belediye çerçevesinde yapılan protokolle alınan 5 adet oyun grubu teslim alınmıģ olup GercüĢ,Uludere,Derik ve Eğil ilçelerine götürülüp monte edilmiģtir. Ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 12 köye ve 6 okula çocuk oyun grubu kurulmuģtur. GüneĢ, Ġç kale, Anzele, Keçi burcu, Özgürlük, Uğur Kaymaz YaĢam, Ali paģa, Meryem Ana Kilisesi ve Alparslan Ġlköğretim Okulu parklarından oluģan toplam 12 park yapılmıģtır. Fen ĠĢleri ġantiyemizin içinde bitki üretimi için yeni bir sera kurulmuģtur.

44 Ayrıca; Seramızdaki mevsimlik çiçekler imkanlar dahilinde ihtiyaç sahiplerine verilmiģ olup kaldırım ve parklara da dikimleri gerçekleģtirilmektedir. Ġlçemiz sınırlarındaki cadde ve sokaklar ile baģvuran kurum veya Ģahısların ağaç budama iģleri yapılmaktadır. Belediyemize baģvuruda bulunan vatandaģlara su yardımı yapılmaktadır. Ġlçemizdeki ana caddeler özellikle yaz aylarında sabah ve akģam olmak üzere günde iki defa sulanmaktadır. Okullarımızın çevre düzenlemesi için bitki temini sağlanmaktadır.

45 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

46 Belediyemiz Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yönetmeliği, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Sicil Amirleri Yönetmeliği ve Sur Belediyesine ilk defa atanan aday memurların yetiģtirilmesine dair yönetmelikler hazırlanmıģtır. ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde Belediyemiz Norm Kadrosu hazırlanmıģtır.

47 Belediyemiz Hizmet Ġçi Eğitim Programı Hazırlanarak aģağıda belirtilen eğitimler verilmiģtir. Yerel Yönetimlerde Kadın Erkek EĢitliği Toplam Kalite Yönetimi Takım ÇalıĢması Halkla ĠliĢkiler Resmi YazıĢma Kuralları Kamu Ġhale Mevzuatı ĠĢ Kanunu Ġnsan Kaynakları Yönetimi Muhasebe Bilgisi Bilgisayar Etkili ĠletiĢim Zabıta Yönetmeliği Proje Yönetimi Türk Alman Belediyelerinin karģılaģtırılması

48 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ Görevlerimiz; Belediyemiz sınırları dâhilinde açılacak Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık ĠĢyerlerinin 2005/9207 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Yönetmeliği hükümlerine göre; - Açılacak ĠĢyerlerinin Çevre Sağlık Raporlarını düzenlemek, - ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarını düzenlemek, - Ruhsatsız iģyerlerinin kontrollerini yapmak ve denetlemek, - Gıda üretim ve satıģı yapan gayri sıhhi müesseselerin iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatları ile birlikte gıda sicil belgelerini düzenlemek, - Müdürlüğümüzdeki çalıģmaların ana amacı, halkımızın mahalli müģterek ihtiyaçlarının bir kısmını karģılayan iģyerlerinin insan sağlığına zarar verip vermediği, çevre kirliliğine yol açıp açmadığı, yangına karģı önlemin alınıp alınmadığı, iģyerinde genel güvenlik ve asayiģin sağlanıp sağlanmadığı, iģçi sağlığı, ĠĢ güvenliği, trafik, karayolları ve imar ile ilgili düzenlemelere uygun olup olmadığı gibi esaslara dikkat edilerek iģyeri açma ve çalıģma ruhsatı almalarını sağlamak ve yukarıda belirtilen kıstaslara uygun hareket etmeyen iģyerlerinin sahiplerinin uyarılması, cezalandırılması, ruhsat iptali ve faaliyetten men edilmeleri gibi faaliyetler yürütülmektedir.

49 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġTIRMA RUHSATI YILLARA GÖRE TABLO AġAĞIYA ÇIKARILMIġTIR BAŞVURU ADEDİ VERİLEN RUHSAT ADEDİ İŞLEMDE OLAN YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI

50 YILLARA GÖRE DAĞILIMI , , , ,

51 2011 YILI ĠġYERĠ DENETLEMELERĠ SONUÇ TABLOSU DENETLENEN İŞYERİ SAYISI RUHSATLI İŞYERİ SAYISI RUHSATSIZ İŞYERİ SAYISI 0 DENETLEME SONUÇLARI

52

53 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz, bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaģ imkânlardan yararlanmak suretiyle, belediye hizmetlerinin hızlı, hatasız bir Ģekilde yürütülmesini sağlamakta, bu amaçla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımı tespit ederek gerekli sistemleri kurmakta, iģletmekte ve bu alandaki yeni teknolojileri takip ederek belediyenin hizmetine maddi imkânların elverdiği ölçüde sunmaktadır. Müdürlüğümüz bütün birimlere (Hizmet binası, Zabıta Ģubesi, Bağıvar Ģubesi, Çarıklı Ģubesi, Temizlik Ģantiyesi, Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, KADEM, Kütüphanelerimiz, Canlı Hayvan Borsası ve Eğitim amaçlı kurs yerlerimize ) teknik hizmetleri sunmaktadır. Günlük rutin iģleri takip etmekte ve olası teknik arızaları yapmak veya yaptırmak. Belediyemizde E-Belediye Server sistem odasında toplam 3 Server ile kesintisiz hizmet vermektedir. E-Belediye Hizmeti : Ġnteraktif Hizmetler :

54 Müdürlüğümüzün kurmuģ olduğu e-belediye sitemi ile VatandaĢın internet üzerinden belediyemize gelmeden dünyanın her hangi bir yerinden Ġnteraktif Hizmetler Bölümüne ulaģıp, internet üzerinden borç sorgulama, borç ödeme her türlü bildirimlerde bulunma, ruhsat baģvurusu yapma, nikâh randevu baģvurusu gerçekleģtirilebilmektedir. Bilgi Hizmetleri : internet üzerinden Arsa m 2 Fiyatları ĠnĢaat Maliyetleri AĢınma Oranları Ç.T.V. Bedelleri Meclis Gündemi Encümen Gündemi Nikah Rezervasyon Döküman Yönetimi Beyaz Masa Bilgi Edinme Bugün Evlenenler Bugün Vefat Edenler Sistem üzerinden ödemeyi gerçekleģtirmek imkânı sağlanarak daha kaliteli hizmet sunumu gerçekleģtirmektedir.(öz kaynakların toplanmasında kolaylık sağlamaktadır.)

55 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemizin gelir ve gider tabloları yıllara göre aģağıdaki Ģekilde gerçekleģmiģtir YILI TOPLAM GELİR ,00 TOPLAM GİDER , YILI TOPLAM GELİR ,00 TOPLAM GİDER ,00

56 2006 YILI TOPLAM GELİR ,00 TOPLAM GİDER , YILI TOPLAM GELİR ,00 TOPLAM GİDER ,00

57 2008 YILI TOPLAM GELİR ,00 TOPLAM GİDER , YILI TOPLAM GELİR ,22 TOPLAM GİDER , YILI TOPLAM GELİR ,13 TOPLAM GİDER ,60

58 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (OCAK) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,44 PERSONEL GĠDERLERĠ ,98 GENEL BÜTÇE PAYI ,63 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,07 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,35 TOPLAM ,07 TOPLAM ,07

59 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (ŞUBAT) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,48 PERSONEL GĠDERLERĠ ,28 GENEL BÜTÇE PAYI ,22 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,10 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM 5.400,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,35 TOPLAM ,70 TOPLAM ,40

60 2011 YILI AYLIK GELĠR- GĠDER TABLOSU (MART) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,08 PERSONEL GĠDERLERĠ ,85 GENEL BÜTÇE PAYI ,44 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ PROJE YRD ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM 4.950,00 TEMĠZLĠK HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,52 TOPLAM ,52

61 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (NİSAN) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,66 PERSONEL GĠDERLERĠ ,34 GENEL BÜTÇE PAYI ,67 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,32 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ PROJE YRD ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,33 TOPLAM ,33

62 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (MAYIS) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,51 PERSONEL GĠDERLERĠ ,76 GENEL BÜTÇE PAYI ,92 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,00 TEMĠZLĠK HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 TOPLAM ,43 TOPLAM ,43

63 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (HAZİRAN) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,33 PERSONEL GĠDERLERĠ ,98 GENEL BÜTÇE PAYI ,52 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,85 TOPLAM ,65

64 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (TEMMUZ) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,35 PERSONEL GĠDERLERĠ ,25 GENEL BÜTÇE PAYI ,57 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,92 TOPLAM ,92

65 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (AĞUSTOS) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,58 PERSONEL GĠDERLERĠ ,00 GENEL BÜTÇE PAYI ,17 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,75 TOPLAM ,67

66 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (EYLÜL) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,44 PERSONEL GĠDERLERĠ ,96 GENEL BÜTÇE PAYI ,19 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ 0,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM 3.411,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) 0,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,63 TOPLAM ,63

67 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (EKİM) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,66 PERSONEL GĠDERLERĠ ,54 GENEL BÜTÇE PAYI ,10 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,55 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM 7.075,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 ARAÇ ALIMI ,00 TOPLAM ,76 TOPLAM ,76

68 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (KASIM) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,42 PERSONEL GĠDERLERĠ ,00 GENEL BÜTÇE PAYI ,61 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ PROJE YRD ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSE.(VAN ĠLĠNE) YARDIM ,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 TOPLAM ,03 TOPLAM ,67

69 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (ARALIK) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,19 PERSONEL GĠDERLERĠ ,87 GENEL BÜTÇE PAYI ,35 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ PROJE YRD ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,54 TOPLAM ,54

70 2011 YILI TOPLAM GELİR ,21 TOPLAM GİDER ,59

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. A. MİSYON ve VİZYON MİSYON

1- GENEL BİLGİLER. A. MİSYON ve VİZYON MİSYON 1- GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON MİSYON Belediyemize ait gayrimenkulleri ilçe sakinlerinin yararını gözeterek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır.

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır. 1- Kasaba içi imar yolları kanalizasyon çalıģmaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, bu yolların tam amı mıcır hafriyatı ile doldurup sulama ve sıkıģtırma iģlemi yapılarak asfalt yapılacak hale getirildi.

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1- Birliğimizin 2013 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi meclisimizce 1.958,00.TL.sı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU PERSONEL YAPISI Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Kadrolu Tabip, 2 Kadrolu, 1 SözleĢmeli Vet. Hekim, 3 SözleĢmeli Gıda Mühendisi, 1 Kadrolu

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

KADIN DESTEK MERKEZLERİMİZ

KADIN DESTEK MERKEZLERİMİZ KADIN DESTEK MERKEZLERİMİZ SUR BELEDİYESİ KADEM Kadınlarımızın sosyal yaşamda üretkenlik gösterebilmeleri, ekonomik güçlerini elde edip kendilerini daha bağımsız ifade edebilmeleri için; Kadın Destek Merkezleri

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı 1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 1 - Zabıta Müdürü 1 - Zabıta Amiri 1 - Zabıta Komiser Yardımcısı 12 - Zabıta Memuru 2 - Büro Memuru 5 - Özel Güvenlik 1- Araç Şoförü Olmak üzere İlçemizde mevcut

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi KARAR 108 : Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi 2013 / 108 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 108 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

TC SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠY ÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

TC SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠY ÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak TC SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠY ÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç : MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediyesi,

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER MÜDÜR SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU 1 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında müdürlüğümüz koordinatörlüğünde

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler. : Olağan Karar Tarihi : 03.10.2016 Karar No : 41850698.301.05-172 : KardeĢ Kent ve Yurt DıĢı ĠliĢkiler KARAR : Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri faaliyet alanlarında kullanılmakta olan muhtelif tür ve cinslerdeki

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...2 B- KURUMSAL BILGILER...3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...8. 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü...9

ĠÇĠNDEKĠLER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...2 B- KURUMSAL BILGILER...3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...8. 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü...9 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BILGILER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...2 B- KURUMSAL BILGILER...3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...8 FAALĠYET BĠLGĠLERĠ 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü...9 1.2. Yazı ĠĢleri Müdürlüğü...13 1.3. Hukuk

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı