Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (GOIO) Projesi (Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Proje Tanıtım Broşürü (Eylül 2012)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (GOIO) Projesi (Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Proje Tanıtım Broşürü (Eylül 2012)"

Transkript

1 Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (GOIO) Projesi (Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Proje Tanıtım Broşürü (Eylül 2012) GİRİŞ Bu Proje Tanıtım Broşürü, 2011 yılında dağıtılan broşürün güncellenmiş hali olup Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu ve İzmit Körfez Geçişi Projesi nin (GOIO) Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışmasının önemli sonuçlarını açıklamaktadır. Yaklaşık 800 sayfa ve eklerden oluşan ÇSED Raporu nun tam taslak metni Proje nin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini tespit edip değerlendirmekte ve olası olumsuz etkilerin önlenmesi veya azaltılması ve yararın arttırılması için alınacak tedbirleri açıklamaktadır. Proje için Paydaşların Katılım süreci Ocak 2011 den beri devam etmektedir. Bu süreç boyunca, Proje nin tasarlanmasında bilgi paylaşımı yapılmakta ve ilgili kuruluş ve kişilerin görüşleri dikkate alınmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreçte de Taslak ÇSED Raporu incelenmesi, tespit ve yorumların yapılabilmesi için ilgili tarafların dikkatine sunulmaktadır. (ÇSED Raporu na ulaşabileceğiniz noktalar bu broşürün son sayfasında belirtilmiştir.) Sizi, ÇSED Raporu ve Proje ile ilgili yorum ve görüşlerinizi sunmaya davet ediyoruz. Yorum ve görüşlerinizi bu broşürün sonunda belirtilen irtibat noktalarına iletebilirsiniz. Sözleşmesi kapsamında OTO- YOL AŞ yi (Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.) Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu nu projelendirmek, inşa etmek ve işletmek üzere tayin etmiştir. Proje, yaklaşık 3 km uzunluğunda İzmit Körfezi Asma Köprüsü ve yaklaşık 46 km uzunluğundaki bağlantı yolları ile toplam 377 km lik yeni otoyol yapımını içermektedir (güzergâhın genel durumu için Şekil 1 e bakınız). Sözleşme süresince OTOYOL A.Ş. Türk ve Uluslararası alanda saygın yüklenicilerden oluşan bir ekiple çalışacak ve işlerin gerçekleştirilmesi, KGM şartnameleri ve uluslararası standartlara uygun olacaktır. Otoyol tamamlandıktan sonra, OTOYOL A.Ş. tarafından işletilecek ve Köprü ve Otoyol kullanıcılarından tahsil edilen ücretle yatırım geri ödenecektir. YİD sözleşme süresinin sonunda GOIO KGM ye devredilecektir. PROJE TANIMI Gebze, Orhangazi, Bursa ve İzmir in bir otoyol ile bağlanması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü - (KGM) tarafından 1990 lı yıllardan bu yana planlanmaktadır. KGM, 22 yıl 4 ay sürecek olan Yap-İşlet-Devret (YİD) İzmit Körfez Geçişi Canlandırması ÇSED BROŞÜRÜ 1

2 Şekil 1: Proje Güzergahı Otoyol, mevcut karayolu ağındaki artan araç trafik baskısını hafifletecek ve ulaşım süresini önemli oranda kısaltacaktır. Örneğin İzmit Körfezi ni geçmek sadece birkaç dakika sürecek ve Gebze - İzmir arası ulaşım yaklaşık 4 saate inecektir. (şu anda bu süre trafik yoğunluğuna bağlı olarak 10 saat veya üzeri sürmektedir). Böylece, işgücünden, harcanan yakıttan ve seyahat süresinden önemli ölçüde tasarruf sağlanacak, kentlerdeki ve ilçelerdeki trafik yoğunluğu azalacak dolayısıyla ulaşım güvenli hale gelecek ve ekonomik verimlilik artacaktır. Projenin mevcut durumu nedir? İnşaat öncesi çalışmalar, tüm kısımlarda kamulaştırmaya paralel olarak 2011 yılında başlatılmıştır. Otoyolun, Gebze İznik Güney kavşağı arasının, yaklaşık 3.5 veya altında tamamlanması hedeflenirken Otoyolun tamamının inşaatının 7 yılda bitirilmesi planlanmaktadır. Proje nasıl tasarlanmaktadır? Proje, KGM Teknik Şartnamelerine göre tasarlanmaktadır ve güvenlik konusunda uluslararası standartlar da göz önüne alınmaktadır. Bu standartlara uygun tasarlanacak İzmit Körfez Köprüsü ve kuzey ve güney kısmındaki yaklaşım viyadükleri birinci sayfadaki canlandırma fotoğrafta gösterilmektedir. Otoyol gövdesi, 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olmak üzere toplam 6 şeritli ve ortalama 120 km/saat hıza uygun tasarlanmaktadır. ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) NEDİR? ÇSED, projenin yapım ve işletme sürecinin çevre üzerindeki fiziksel, doğal, kültürel, sosyal ve sosyo-ekonomik etkilerini inceleyen bir çalışmadır. ÇSED Raporu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu Projesini ve projenin çevre ve sosyal şartlar üzerindeki olası olumlu ve olumsuz etkilerini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Tespit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik önlemler ve uygulamaların nasıl takip edileceği Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı nda (ÇSYP) tanımlanmıştır yılı yatırım programına dâhil olması nedeniyle ilgili Çevre Yönetmeliği gereğince Proje, mevcut ÇED düzenlemesine tabi değildir. Ancak, gerek OTOYOL A.Ş. gerek Kreditör kuruluşlar, proje finansmanı çalışmaları doğrultusunda yerel ÇED uygulamalarını ve gerekliliklerini karşılayan ve bazı açılardan bunların da ötesine geçen uluslararası standartlar seviye- ÇSED BROŞÜRÜ 2

3 sinde bir ÇSED Raporu nun geliştirilmesine ihtiyaç duymuşlardır. ÇSED Raporu, Proje yi çevresel ve sosyal açıdan değerlendirebilmek için halkın katılım sürecinde birinci derecede önem teşkil eden ana dokümandır. Ayrıca, tasarım, malzeme ve hizmet tedariki, yapım, işletim ve bakım sözleşmelerindeki çevresel ve sosyal gerekliliklerin belirlenmesi ile ilgili esasları da içermektedir. Bu çalışmayla, Projenin hem ulusal, hem de uluslararası standartlara göre çevresel açıdan kabul edilebilir ve uygun olmasının temini amaçlanmaktadır. ÇSED süreci Ekim 2010 da başlamıştır ve Taslak ÇSED Raporu da bu süreç içerisinde yapılan çalışmalar baz alınarak geniş paydaşlarla paylaşılma aşamasına gelmiştir. ÇSED çalışmasının temel bulguları ve belirlenen etki azaltıcı önlemlerin muhtelif kısımlarının değerlendirilmesi kısaca bu broşürde verilmektedir. Daha ayrıntılı bilgiler dokümanın kendisinde bulunmaktadır. Bu belgelerin ulaşılabilirliği, ilgili kuruluş veya kişilerin yorum ve önerileri için bu dokümanda belirtildiği şekilde temin edilecektir. ÇSED in temel hedefi, Proje nin olası olumsuz etkilerini en düşük seviyeye indirmek ve faydalarını mümkün olduğunca arttırmak için önerilen uygulamaları açıklamaktır. ÇSED BROŞÜRÜ 3 ÇSED DE ELE ALINAN POTAN- SİYEL SORUNLAR NELERDİR? Çoğu büyük altyapı projelerinde olduğu gibi, olası olumsuz çevresel ve sosyal etkilerin birçoğu, yapım sırasında oluşmaktadır. Ancak, bu olası olumsuz etkiler genellikle geçicidir ve önlenmesi, azaltılması veya dengelenmesi mümkündür. Bu amaçla oluşturulan yönetim planları, yapım ve işletme sırasında oluşabilecek olası olumsuz çevresel ve sosyal etkilerin azaltılmasına yönelik önlemlerini ve planlamaları içermektedir. ÇSED Raporu nun sonuçları aşağıdaki kısımlarda özetlenmiştir. Mevcut arazi kullanımlarının, diğer varlık ve kıymetlerin etkilenmesi Bölgede ikamet eden, ağırlıklı olarak çiftçilik yapan yerel halk, projeden dolayı ekonomik anlamda kısmen etkilenecektir. KGM, Otoyol güzergâhını yoğun nüfus bölgelerinden kaçınma kriterini göz önüne alarak projelendirmiştir. Proje Bölgesindeki Peyzaj KGM, GOIO Projesi tesisleri için toplamda yaklaşık 12,000 parselin kamulaştırma işlemini gerçekleştirecektir. Kamulaştırma koridorunun genişliği 45m ila 130m aralığında değişmekte olup, genelinde ortalama 80m olacaktır. Proje için tahmin edilen daimi kullanılacak arazi yaklaşık hektar olup, bu miktarın yaklaşık hektarı özel mülkiyet arazisi, hektarı ise kamu arazisi olacağı öngörülmüştür. Toplamda, yaklaşık 12,000 parselin etkilenmesi, bu sayının hemen hemen tamamının tarım veya orman arazisi olduğu, sadece 240 parselin

4 üzerinde fiziksel yapıların var olduğu öngörülmektedir. OTOYOL A.Ş. kamulaştırma ile ilgili muhtelif ön çalışmaları sözleşmesel yükümlülüğü çerçevesinde gerçekleştirecek ancak kamulaştırma işlerinin tümü KGM tarafından gerçekleştirilecektir. İzmit Körfezi Köprüsü yapımının deniz ortamı (su kalitesi, biyoçeşitlilik, balıkçılık, deniz ulaşımı vs.) üzerindeki etkileri Yapımı planlanan Köprü, İzmit Körfezinin simgesi olacaktır. Diğer taraftan olası olumsuz etkilerinin; genel olarak Köprüdeki araç geçişlerinden, Köprü nün ayaklarının çevresi ile etkileşiminden, inşaatın yaratabileceği körfezdeki akıntı değişikliklerinden ve gemi kazaları olasılığını arttırması gibi nedenlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, Körfezde, gemi trafiği emniyetini sağlayacak şekilde yeni Gemi Trafik Sistemi de uygulamaya konulacaktır. Bu sistem, gemilerin Köprü ayaklarına çarpması veya birbirleri ile çarpışması gibi kaza risklerini en aza indirecektir. Önceden tahmin edilemeyen olaylar için ise deprem etkileri ve çökme riskine karşı gerekli tasarım kriterleri dikkate alınarak Köprü tasarımı gerçekleştirilecektir. İzmit Körfezi Köprü nün inşaatı sırasında, deniz trafiğinin etkilenmesi, deniz altında inşaat gürültüsü oluşması ve suda bulanıklığın artması başlıca beklenen etkilerdir. Her ne kadar, alınan önlemlerle bu etkiler azaltılacaksa da, bu etkileri tamamen yok edebilmek mümkün olmayabilir. Deniz tabanında veya kıyıya yakın yosunların içinde yaşayan bazı bitki-hayvan türlerinin yaşam alanları olumsuz yönde etkilenebilir. Ancak, Köprü ve dolgu alanları civarındaki inşaat yapıları, deniz tabanında yaşayan canlılar için yeni bir yaşam alanı sağlayacağı için uzun vadede pozitif etki meydana gelmesi beklenmektedir. Trafikten kaynaklı gürültü ve egzoz gazı yayılımları, Otoyol civarındaki yaşayanlar ve diğer hassas alanlar üzerindeki etkileri ve mevcut yollardaki yayılımların azalması İşletme sırasında, trafik akışındaki değişikliklere bağlı olarak, hem Proje güzergâhında, hem de civardaki yol ağları üzerinde egzoz gazı yayılımı, gürültü ve titreşim miktarlarında değişiklikler meydana gelecektir. Bu yayılımlar, hayvan ve bitki türlerini ve insan sağlığı ve huzurunu etkileyebilir. Ancak, işletme sırasında hava kalitesi ile ilgili beklenen değişiklikler, bir bütün olarak bakıldığında önemli ölçüde hava kalitesinin iyileştirilmesi şeklinde gerçekleşecektir. Mevcut trafik kilitlenmelerinin azalmasına bağlı olarak 155 km uzunluğundaki mevcut yolda NO 2 yayılımı azalacak, buna karşılık yeni otoyolda ise sadece 50 km uzunluğundaki bir kısım olumsuz etkiye maruz kalacaktır. Hava kalitesi ile ilgili en önemli iyileşme, özellikle transit trafiğin geçtiği yerleşim alanlarda kirletici gazların (örneğin NO 2) ve ÇSED BROŞÜRÜ 4

5 havadaki parçacıkların (örneğin PM 10) azalması şeklinde olacaktır. Şu an İzmit Körfezi etrafındaki mevcut yolların yoğun şekilde kullanılması yüzünden trafikten ağır şekilde etkilenen Marmara Denizi civarındaki yerleşimler bu iyileşmelerden en olumlu şekilde etkilenecek kısım olacaktır. Proje den kaynaklanan gürültü etkilerinin analizi amacı ile yapılan modelleme, önlem alınmadığı takdirde otoyola çok yakın olan ortalama 100 binanın önemli oranda etkilenebileceğini göstermiştir. Bu konuda detay mühendislik çalışmaları yapılarak gürültü azaltıcı önlemlerin uygun olanlarının ilgili kısımlarda uygulanabilirliği analiz edilecektir. İnşaat Sırasında Oluşabilecek Rahatsızlıklar ÇSED BROŞÜRÜ 5 Kapsamlı ve uzun bir inşaat dönemine sahip Proje, yerleşimleri ve diğer hassas alanlar üzerinde gürültü, toz, trafik ve görsel rahatsızlıklara neden olabilecektir. Ancak, inşaat aşamasından kaynaklanan hava ve gürültü etkileri geçici olacaktır. Planlanan şantiye sahaları, civardaki köylerden yeterli uzaklıkta olacağı için asfalt tesisleri gibi hava kalitesini etkileyen kaynaklar önemli etkilere neden olmayacaktır. İnşaattan kaynaklanan gürültünün etkisi ise etki noktalarına göre yerinde incelenerek alınacak önlemlerle hafifletilecektir. İnşaat malzemelerinin temini ve atıkların bertarafından kaynaklanan etkiler Projenin yapımı için çimento, inşaat demiri, agrega, bitüm gibi çeşitli yapım malzemelerine önemli miktarlarda ihtiyaç duyulmaktadır. İnşaat sırasında birçok şantiye tesisi, araç ve iş makinesi de kullanılacaktır. Malzeme temininden kaynaklanan etkileri hafifletmek için OTOYOL A.Ş. ve alt yüklenicileri: malzeme temin ve nakliyesinde gerekli özeni gösterecek; ana yapım malzemelerini sağlamak için taş ocaklarını ve ariyet sahalarını gerekli izinleri aldıktan sonra bu izinlerdeki yükümlülükler çerçevesinde işletecektir. Güzergâh boyunca Otoyol yarmaları ve tünelleri için büyük miktarda toprak kazısı yapılacaktır. Kazıdan çıkan malzemelerin büyük bir kısmı güzergâh boyunca dolgularda ve peyzaj işlerinde tekrar kullanılacak şekilde planlanacaktır. Tekrar kullanılamayan malzemeler ise gerekli izinler alınarak toprak dolgu alanlarında izin gereklilikleri doğrultusunda depolanacaktır. Yapım işleri sırasında, toprağın kazılmasından çıkan bitki artıkları, binaların yıkımından çıkan kalıntılar, çökeltme havuzlarında biriken çökeltiler, işçi konaklama sahalarından çıkan evsel atıklar, boya ve temizlik işlerinden çıkan atıklar gibi önemli miktarda atık çıkacaktır. Ayrıca, çalışmalar sırasında arazide inşaat öncesinden kalan kirlenmiş alanlarla da karşılaşma olasılığı vardır. OTOYOL A.Ş. ve yüklenicileri atıklarının olumsuz etkilerini azaltmak için Planlarda belirtildiği şekilde atıklardan kaynaklanan riskleri kontrol etmek için uygun tedbirleri alacak; Tüm atık tiplerinin, yasal mevzuata uygun bir Atık Yönetim Prosedürü çerçevesinde yönetilmesini temin edecektir. İnşaat sırasında, İş Gücünün, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yönetimi Büyük işgücüne sahip ana yapım projeleri, işçi barınaklarına ve hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. İnşaat sektörü, ayrıca

6 işçilerin, ziyaretçilerin ve genel halkın sağlık ve emniyetine ilişkin önemli riskler de arz etmektedir. OTOYOL A.Ş. bu riskleri azaltmak için; Otoyol yapım ve işletmesindeki tüm yüklenici ve alt yüklenici personele uygulanacak bir İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü hazırlayıp uygulayacak; İşçilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli standartlar ve prosedürlerini belirleyecek; Mümkün olduğunca tehlikeli kimyasal kullanımını azaltacak ve Tüm ilgili ulusal istihdam ve işçi kanunları ile ilgili uluslararası standartlara uygun istihdam gerçekleştirecektir. Halkın, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi nin yapım ve işletilmesi sırasında olası olumsuz etkilere karşı korunması için bir dizi önlem tespit edilmiştir. Bu kapsamda, OTOYOL A.Ş Halk Güvenliği Yönetim Prosedürü ve bir Toplum için Proje Eğitim Programı oluşturulacak ve Şantiyelere, özellikle köprü, viyadük ve tünellere izinsiz girişleri engellemek için yapım esnasında güvenlik personeli istihdam edilecektir. Bu personel, şantiye alanının ve halkın korunması için uygun tedbirlerin kullanılması konusunda eğitilecektir. Kaza ve acil durum yönetimi Araç kazaları, sel, yangın, patlama, deprem (özellikle İzmit Körfezinde) gibi acil durumlar ve öngörülemeyen olayların otoyolun yapım ve işletim aşamasında meydana gelmesi muhtemeldir. OTOYOL A.Ş. olası deprem, tsunami, sel ve fırtına gibi risklere maruz kalındığında yapıların en az derecede zarar görmesi için özel önem gösterecek, tüm yapıları standartlara uygun olarak ÇSED BROŞÜRÜ 6 tasarlayacak, inşa edecek ve işletecektir. Toplum sağlığı ve güvenliğinin korunması için, araçları yayaları ve civardaki halkı etkileyebilecek acil durumların önlenmesi, bu durumlara hazırlıklı olunması ve müdahale edilmesi için ayrıntılı acil durum hazırlık ve müdahale planları oluşturulacaktır. Doğal yaşam alanları ve koruma altındaki türleri de içeren bitki, kuş ve diğer hayvanlar üzerindeki etkiler İnşaat faaliyetleri, genel olarak güzergâh boyunca hassas bitki ve hayvanlar üzerinde kayda değer olumsuz etkiye sahip olmayacaktır. Güzergahın çoğu kısmında mevcut yol ağlarının bulunması ve hattın genellikle ekolojik değeri olmayan alanlardan geçirilmesi nedeniyle bu etkilerin az olacağı düşünülmektedir. Yol inşaatı için malzeme alınacak bazı taşocakları, koruma altındaki nadir veya endemik bitki veya hayvan türlerinin etkilenebileceği hassas bölgeler de bulunmaktadır. OTOYOL A.Ş. bu alanlardan kaçmayı ve mümkün olduğunca alternatif ocakları kullanmayı amaçlamaktadır. Hassas yaşam alanlarındaki hayvanların korunması için OTOYOL A.Ş. gerekli prosedürleri düzenleyecek ve uygulayacaktır. Bu önlemlerin etkinliği proje boyunca izlenecektir. Gerektiğinde ek önlemlerin belirlenmesi ve otoyolun hem araç kullananlar, hem de yaban hayatı için daha güvenli hale getirilmesi için gerekli gözlemler yapılacaktır. Önemli kültürel miras alanlarına ve keşfedilmemiş arkeolojik sahalara olası etkiler Otoyolun, kültürel miras alanlarına ve önemli arkeolojik sahalara kayda de-

7 ğer etkileri güzergâh seçilirken bu alanlardan kaçmak suretiyle önlenmiştir. Dolayısıyla, otoyolun etkileşim içinde bulunduğu 200 m genişliğindeki güzergâhta az sayıda tarihi yapı bulunmaktadır. Ancak yine de arkeolojik veya diğer kültürel miras kaynaklarına müdahale edilmesi gerektiğinde, kalıntılar koruma altına alınsa bile alanın tümü birden kontrol edilemeyeceği için önemli etkiler oluşabilir. Ayrıca, inşaat sırasında arkeolojik bulgularla karşılaşılması durumunda ise kalıntıların etkilenmesi artabilmektedir. Proje sırasında, güzergâh boyunca daha önce rastlanılmamış kültürel mirasın tespiti için ilgili Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlükleri ile işbirliği içinde inşaat öncesi araştırmalar yapılıp sahanın potansiyeli belirlenecek ve gerekli önlemleri içeren planlar oluşturulacaktır. KATILIM MEKANİZMASI Yerel halk dâhil herhangi bir kişi veya kuruluşun proje ile ilgili katılımını temin, düşüncelerini veya sıkıntılarını, para harcamadan ve herhangi bir baskı altında olmadan özgürce ifade edebilmesi için bir katılım mekanizması kurulmuştur. Görüş ve yorumlar, telefon, posta, e- posta ile veya ilgili Halkla İlişkiler Görevlisi kanalıyla veya Projenin web sayfasındaki irtibat formu yoluyla OTOYOL A.Ş. ye iletilebilir. Broşürün sonunda ilgili tüm irtibat bilgileri verilmiştir. HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE KATILIMI ÇSED, 60 Günlük süre ile Halkla İrtibat Ofisinde basılı olarak incelemek üzere hazır olacak ve eş zamanlı olarak OTOYOL A.Ş web sitesinde de yayınlanacaktır. Bu süre içinde halk, Taslak ÇSED BROŞÜRÜ 7 Nihai ÇSED Raporu ile ilgili görüş sunma fırsatına sahip olacaktır. Halkla İlişkiler Uzmanı, OTOYOL A.Ş. nin temsilcisi olarak 60 günlük askı sürecinden sonra da halkın katılımı ve bilgilendirilmesi sürecinin bir parçası olarak projeden etkilenen kişilerle ilişkileri yürütecektir. SONRAKİ ADIMLAR Halkın bilgilendirme ve katılım süresinin tamamlanması üzerine, paydaşların yorumları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve önerilen değişiklik ve etki azaltıcı önlemler dikkate alınarak Nihai ÇSED Raporu hazırlanıp yayınlanacaktır. Nihai ÇSED Raporu, Proje ömrü süresince kamuya açık olacaktır. GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUZ! Bu broşür ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile ilgili devam eden ÇSED süreci konusunda sizleri bilgilendirmek, bilgilerinizi güncel tutmak ve sizleri Proje ile ilgili görüşlerinizi sunmaya davet ediyoruz. Yazılı yorumlarınızı normal posta olarak aşağıdaki adreslere: (Halk Görüşleri) OTOYOL A.Ş. Bilkent Plaza A3 Blok No:24, Bilkent Çankaya / ANKARA veya (Halk Görüşleri) OTOYOL A.Ş. Altınova Kültür Merkezi İçi Cumhuriyet Mahallesi Park Cad. No:4 (Emniyet Müdürlüğü Arkası) Altınova / YALOVA

8 Elektronik posta olarak: Veya aşağıdaki ücretsiz telefon numarasını arayarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Tel: Bu Proje ile ilgili ÇSED dokümanına aşağıdaki web adresinden ÇSED sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz; ÇSED BROŞÜRÜ 8

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

ÇSED Sürecinde Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Etkinlikleri

ÇSED Sürecinde Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Etkinlikleri ÇSED Sürecinde Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Etkinlikleri Ek F-1: Ek F-2: Geçmiş ÇED Çalışmalarındaki Paydaş Görüşlerinin Özeti Yetkili Makamlar ile Yapılan Paydaş Katılım Toplantılarının Tutanakları

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013 İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet Ekim 2013 ELC GROUP Consulting and Engineering Inc. Kavacık Mah. Şehit Mustafa Yazıcı Sok. No:20 Kavacık/ İstanbul TURKEY Tel: +90 216 465

Detaylı

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf 2 PROJE Bu bölüm, daha sonraki bölümlerde sunulan etki değerlendirmelerine bir temel oluşturacak şekilde, Otoyol ve İzmit Körfez Köprüsü Projesi nin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerinin kapsamlı bir tarifini sunmaktadır.

Detaylı

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ 18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ Bu bölüm, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesinin etki alanı ( Proje Alanı ) içerisinde ya da yakınlarında geliştirilmekte olan, tespit edilmiş önemli başka projelerle

Detaylı

MERSIN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ

MERSIN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ MERSIN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇSED RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ HAZİRAN 2014 ANKARA MERSIN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇSED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ Versiyon Revizyon Tarih Hazırlayan Kontrol

Detaylı

Türkiye Bölümü (Ağrı-Edirne) BÖLÜM 13 SONUÇ. Sayfa i

Türkiye Bölümü (Ağrı-Edirne) BÖLÜM 13 SONUÇ. Sayfa i BÖLÜM 13 SONUÇ Sayfa i İÇİNDEKİLER 13. SONUÇ... 1 Sayfa i 13. SONUÇ (Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel

Detaylı

ÇED Rehberi Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar

ÇED Rehberi Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Haziran 2009 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi İstanbul, Türkiye. ÇSED Kamuoyu ve Paydaşlar ile Danışma Süreci Raporu

Avrasya Tüneli Projesi İstanbul, Türkiye. ÇSED Kamuoyu ve Paydaşlar ile Danışma Süreci Raporu Avrasya Tüneli Projesi İstanbul, Türkiye ÇSED Kamuoyu ve Paydaşlar ile Danışma Süreci Raporu Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC-Group, İstanbul Kutadgu, İstanbul Delivering sustainable solutions

Detaylı

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri. ÇED Rehberi Nükleer Enerji Santralları

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri. ÇED Rehberi Nükleer Enerji Santralları T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi Nükleer Enerji Santralları Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1. GİRİŞ

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)

Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Teslim edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)

Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Teslim edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Değerlendirmenin kapsamı belirlenirken, Projenin potansiyel sonuçları olarak aşağıdaki etki türleri tespit edilmiştir:

Değerlendirmenin kapsamı belirlenirken, Projenin potansiyel sonuçları olarak aşağıdaki etki türleri tespit edilmiştir: 5 ARAZİ KULLANIMI VE MÜLKİYET ÜZERİNDEKİ ETKİLER 5.1 GİRİŞ Bu bölüm, önerilen Otoyolun Faz 1 ve Faz 2 güzergâhları boyunca yer alan arazilerin ve arazi varlıklarının kullanımlarının etkilerini ele almaktadır.

Detaylı

Bu bölümde anlatılanlar hem Faz 1 hem de Faz 2 için geçerlidir.

Bu bölümde anlatılanlar hem Faz 1 hem de Faz 2 için geçerlidir. 16 İŞGÜCÜ VE ÇALIŞMA ŞARTLARI 16.1 GİRİŞ Bu bölümde anlatılanlar hem Faz 1 hem de Faz 2 için geçerlidir. Otoyolun inşaatı önemli ölçüde işgücü gerektirecektir. Faaliyetlerinin en yoğun zamanında Faz 1

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

BİLKENT ANKARA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ

BİLKENT ANKARA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ BİLKENT ANKARA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ KASIM 2014 ANKARA BİLKENT ANKARA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Paydaş Katılım Planı İstanbul, Türkiye. Delivering sustainable solutions in a more competitive world.

Avrasya Tüneli Projesi Paydaş Katılım Planı İstanbul, Türkiye. Delivering sustainable solutions in a more competitive world. Avrasya Tüneli Projesi Paydaş Katılım Planı İstanbul, Türkiye Mart 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, İstanbul Delivering sustainable solutions in a more competitive world Avrasya Tüneli İşletme

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

ES-1. İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti. Temmuz, 2015 ANKARA

ES-1. İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti. Temmuz, 2015 ANKARA ES-1 İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti Temmuz, 2015 ANKARA ES-2 KISALTMALAR % Yüzde BOTAS Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi ÇED

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET

DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ, GEBZE,

Detaylı

MERSİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ

MERSİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK III ÇEVRESEL ETKİ GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN İLİ,

Detaylı

HEMA LĐMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESĐ

HEMA LĐMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESĐ HATTAT Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. Büyükdere Caddesi No:53 Maslak/ĐSTANBUL Tel: (212) 285 2240 Faks: (212) 286 4435 HEMA LĐMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESĐ (Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkii)

Detaylı