BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI"

Transkript

1 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI DUVARLAR...II.0/ Taşıyıcı Duvar Malzemes...II.0/ 0... Taşıyıcı Duvarların Boyut Özellkler...II.0/ 0.. YIĞMA DUVARLARIN GERİLMELERİNİN HESABI...II.0/ Düşey Gerlmelern Hesabı...II.0/ Kayma Gerlmelernn Hesabı...II.0/ LENTO VE YATAY HATIL...II.0/ DÖŞEME...II.0/11 II.0/1

2 BÖLÜM II D ÖRNEK BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ Şekl 0.1.de taşıyıcı tuğla duvarları gösterlen brnc deprem bölgesnde bulunan k katlı yığma konut bnasının mmar planına göre duvar düzennn hazırlandığı kabul edlecek Yönetmelk te öngörülen şartların sağlama durumu kontrol edlecektr. Örnekte bütün şartların sağlandığı tespt edlmesne rağmen, sağlanmadığı durumunda duvar düzennn sağlayacak bçmde değştrlmes gerekr. Bnada kat yükseklğ.80m olarak öngörülmüştür Deprem Yönetmelğ nde yığma bnalar çn zn verlen maksmum kat sayısı brnc derece deprem bölgesnde k olarak belrlenmştr (Yönetmelk Madde 5..). Ayrıca yığma bnalarda en büyük kat yükseklğ.00m olarak verlmştr (Yönetmelk Madde 5..4). Deprem Yönetmelğ nde yığma bnaların taşıyıcı duvarları planda olabldğnce düzenl ve ana eksenlere göre smetrk veya smetrğe yakın bçmde düzenlenmes öngörülmüştür (Yönetmelk Madde 5..5). Verlen duvar düzennn bu şartlara uyduğu kolayca görüleblr. Yığma bnanın seçlen geometrs dkdörtgen olup, taşıyıcı duvarlar ana eksenlere göre her k doğrultuda olabldğnce smetrk bulunmaktadır. Bütün katlarda taşıyıcı duvarlar planda tamamen üst üste gelmektedr (Yönetmelk Madde 5..6): D1 D1 P D16 P4 D19 P D7 D D D4 D17 D P K4 P D D14 D D8 D D K K 1.50 y D D15 D6 D18 K1 D9 D1 D4 D1 x Şekl 0.1. Bnada taşıyıcı duvar düzen (boyutlar m) 0.. TAŞIYICI DUVARLAR Taşıyıcı Duvar Malzemes Tasarımı yapılan örnek yığma bnanın taşıyıcı duvarları çn kullanılan malzeme, düşey delkl blok tuğla olarak seçlmştr (delk oranı %5 den az, çmento takvyel kreç II.0/

3 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 harcı le örgülü). Yönetmelk taşıyıcı duvarda yığma malzemes olarak Türk Standartlarına uygun doğal taş, dolu tuğla, TS510 ve TS EN de taşıyıcı duvar malzemes olarak zn verlen en büyük boşluk oranlarını aşmayan boşluk oranları olan tuğlalar ve blok tuğlalar, gazbeton yapı malzeme ve elemanları, kreç kumtaşı, dolu beton brket, kerpç veya benzer kargr brmler kullanılableceğn bldrmektedr (Yönetmelk Madde ) Taşıyıcı Duvarların Boyut Özellkler Örnek yığma bnanın tüm taşıyıcı duvarlarının kalınlığı 0.0m olarak kabul edlmştr. Brnc derece deprem bölgesnde yer alan k katlı yığma bnaların taşıyıcı duvarlarının (zemn ve brnc katlarda) en küçük kalınlıkları br tuğla boyudur (Yönetmelk Madde 5.4 ve Tablo 5.6). Bnada dk k doğrultu boyunca uzanan taşıyıcı duvarların, pencere ve kapı boşlukları gözönüne alınmaksızın toplam uzunluğunun brüt kat alanına (konsol döşeme alanları dışındak alan) oranının l d A 0. I m / m şartını sağlaması öngörülmüştür (Yönetmelk Madde 5.4.4). Bu eştszlkte yer alan l d Şekl 0..dek her br doğrultu çn taralı alanın uzunluğu, A brüt kat alanı ve I Bna Önem Katsayısı dır. Örnek yığma bna, konut amaçlı kullanım çn tasarlandığından I = 1. 0 olarak kabul edlmştr D1 D1 P P D16 P4 D19 P D7 D4 D17 D0 K4 D D10 P D1 D1 P P D16 P4 D19 P D7 D4 D17 D0 K4 D D10 P D D14 D5 D8 D D D D14 D5 D8 D D K K 0.90 K K 1.50 D D15 D6 D18 K1 D9 D1 D4 D D D15 D6 D18 K1 D9 D1 D4 D Şekl 0.. Bnada (a) x ve (b) y doğrultusunda taşıyıcı duvar düzen >1.5m _ >1.0m _ Deprem Bölges 1 ve >1.0m _ ve 4 >0.8m _ >0.5m _ l b1 l b l ve l <.0m b1 b (l + l )< 0.4 l b1 b n l (Mesnetlenmemş duvar boyu) n Şekl 0.. Deprem Yönetmelğ nde taşıyıcı duvarlardak boşluklar le lgl şartlar (Yönetmelk, Şekl 5.). II.0/

4 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 Şekl 0.1.den faydalanılarak örnek yığma bnanın taşıyıcı duvarlarının yukarıdak şartı sağladığı belrleneblr. x-doğrultusu: Toplam taşıyıcı duvar uzunluğu: =.60m. Kat alanı: = 10.00m 7.80m = 78.00m.60m / 78.00m = 0.0m/m > = 0.0m/m (sağlanıyor). y-doğrultusu: Toplam taşıyıcı duvar uzunluğu: =.40 m. Kat alanı: = 10.00m 7.80m = 78.00m.40m / 78.00m = 0.0m/m > = 0.0m/m (sağlanıyor). Şekl 0.1 le Şekl 0. ün karşılaştırılmasında taşıyıcı duvarlarda bırakılan kapı ve pencere boşluklarında aşağıda verlen yönetmelk kurallarının sağlandığı görülür: Şekl 0.1.de verldğ gb, örnek yığma bnada maksmum desteklenmemş uzunluk, her k doğrultuda da.40m dr (Yönetmelk Madde : Herhang br taşıyıcı duvarın planda kendsne dk olarak saplanan taşıyıcı duvar eksenler arasında kalan desteklenmemş uzunluğu 1. derece deprem bölgesnde en çok 5.50m olacaktır.). Şekl 0.1.de verldğ gb, örnek yığma bnada herhang br köşe le duvardak boşluk arasındak mnmum uzunluk, her k doğrultuda da 1.70m dr (Yönetmelk Madde : Bna köşesne en yakın pencere veya kapı le bna köşes arasında bırakılacak dolu duvar parçasının plandak uzunluğu 1. derece deprem bölgesnde 1.50m den az olamaz.). Şekl 0.1.de verldğ gb, örnek yığma bnada herhang k boşluk arasındak mnmum uzunluk, her k doğrultuda da 1.50m dr (Yönetmelk Madde : Bna köşeler dışında pencere ve kapı boşlukları arasında kalan dolu duvar parçalarının plandak uzunluğu 1.derece deprem bölgelernde 1.00m den az olamaz.). Şekl 0.1.de verldğ gb, örnek yığma bnada brbrn dk olarak kesen herhang k duvarın arakestne en yakın boşluk le duvar kest arasındak mnmum duvar uzunluğu 0.50m dr (Yönetmelk Madde : Bna köşeler dışında, brbrn dk olarak kesen duvarların arakestne en yakın pencere veya kapı boşluğu le duvarların arakest arasında bırakılacak dolu duvar parçasının plandak uzunluğu, tüm deprem bölgelernde 0.50m den az olamaz.). Şekl 0.1.de verldğ gb, örnek yığma bnada kapı veya pencere boşluklarının maksmum uzunluğu 1.10m dr (Yönetmelk Madde : Her br kapı ve pencere boşluğunun plandak uzunluğu.00m den daha büyük olamaz.). Şekl 0.1.de verldğ gb, örnek yığma bnanın desteklenmemş herhang br duvarı boyunca boşlukların toplam uzunluğu duvar uzunluğunun en fazla % ü kadardır (Yönetmelk Madde : Herhang br duvarın desteklenmemş uzunluğu boyunca kapı ve pencere boşluklarının plandak uzunluklarının toplamı desteklenmemş duvar uzunluğunun %40 ından fazla olmayacaktır.). II.0/4

5 BÖLÜM II D ÖRNEK YIĞMA DUVAR GERİLMELERİNİN HESABI Düşey Gerlmelern Hesabı Duvarlarda oluşan basınç gerlmeler hesap edlecek ve kullanılan tuğla duvar çn zn verlen gerlmelerle karşılaştırılacaktır. Duvardak kapı ve pencere boşluk en kestler kadar azaltılmış duvar en kest alanına bölünerek bulunan gerlmenn, tuğla duvar çn zn verlen basınç gerlmesnden büyük olmadığı gösterlmştr (Yönetmelk Madde 5..1.). Duvarlarda zn verlen basınç emnyet gerlmes, duvarda kullanılan kargr brmn basınç dayanımı belrl olmadığı veya duvar dayanım deney yapılmadığı çn, Yönetmelk Tablo 5..den alınmıştır. Buna göre düşey delkl blok tuğla (delk oranı %5 den az, çmento takvyel kreç harcı le) çn duvar basınç emnyet gerlmes f em = 1. 0MPa olarak kabul edlmştr. Yönetmelkte öngörüldüğü şeklde duvar basınç emnyet gerlmes, duvarların narnlk oranına göre azaltılacaktır (Yönetmelk Madde 5..., Tablo 5.4). Duvar narnlk oranı, h =. 80m duvarın yükseklğnn t = 0. 0m duvar kalınlığına oranı olarak tanımlanmıştır. Duvar narnlk oranı h / t =.80m / 0.0m = 14 ve Yönetmelk Tablo 5.4.e göre azaltma katsayısı 0.78 olarak belrlenr. Böylece duvar azaltılmış basınç emnyet gerlmes f em = MPa = 0. 78MPa olarak ortaya çıkar. Yığma bna duvarlarında düşey yükler altında oluşan normal gerlmeler, duvar üstündek kat ağırlıkları duvar alanına bölünerek hesaplanmıştır. Her kat alanı çn G + Q yüklemesnden yaklaşık ortalama 15kN / m (döşeme ve duvarlar dahl) ağırlığın bulunduğu kabulü yapılmıştır. Bu değer bnadak duvar türüne ve duvar düzenne ve kullanım amacına bağlı olup, hareketl yük değerne göre 1kN / m le 15kN / m arasında bulunur. Yapılan hesapta normal kat ve çatı katı ayrımı yapılmamış her ks çn 15kN / m değer kabul edlmştr. Buna göre zemn kat duvarlarına gelen toplam ağırlık yaklaşık olarak W = (15kN / m + 15kN / m ) 78.00m = 40kN olarak hesap edleblr. Katta kapı ve pencere boşluklarının bulunduğu br sevyeden yatay kest alındığında duvar en kest alanı A w = 8.84m olarak bulunur. Bnada düşey yükün düzgün yayıldığı kabul edlr. Duvarlar da planda oldukça düzgün dağıldığı çn, düşey yükten duvar kestlerndek gerlmelern düzgün yayılı olarak ortaya çıktığı kabul edlecektr. Bu durumda duvarda oluşan düşey normal gerlme σ = 40kN / 8.84m = 65 knm = 0.65 MPa < fem = MPa olarak hesap edlp, basınç emnyet gerlmes le karşılaştırıldığında bnada duvarlarının düşey gerlme açısından olumsuz br durumda olmadığı anlaşılır. Yığma bnada düşey yüklern veya duvarların planda düzgün dağılı olmaması, duvardak düşey normal gerlmelern duvarlar arasında farklılık göstermesne sebep olur. Krşl plaklarda krşlere gelen düşey yüklern hesabında kullanılan yaklaşık kabuller burada da, duvara gelen yükün belrlenmesnde kullanılablr ve her duvar çn II.0/5

6 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 farklı gerlme hesaplanablr (Şekl 0.4). Bu durumda kenar duvarlarda daha küçük normal gerlmeler hesap edlr. Ancak, yığma bnalarda planda duvarların olabldğnce düzgün yayılması genel olarak özen gösterlmes gereken br husus olduğu unutulmamalıdır D1 D1 P D16 P4 D19 P D7 D D D4 D17 D P K4 P 1.0 D D14 D D D5 D K K 1.50 D D15 D6 D18 K1 D9 D1 D4 D1 Şekl 0.4. Duvarlara gelen kat yüklernn hesaplanmasında yük alanlarının belrlenmes 0... Kayma Gerlmelernn Hesabı Yatay deprem etksnden dolayı duvar kestlernde kayma gerlmeler meydana gelr. Depremn G + Q + Ex ve G + Q + E y olarak k ortogonal doğrultuda ayrı ayrı etkdğ kabul edlr Yatay deprem yükü duvarlara yatay öteleme rjtlkler oranında paylaştırılır. Bu amaçla öncelkle her duvarın görecel kayma rjtlğ k A / h olarak hesaplanır. Bu fadede A duvar yatay en kest alanını ve h =. 80m duvar yükseklğn temsl etmektedr. İfadede yer alan k parametres duvar en kestler dkdörtgen olduğundan dolayı 1.0 olarak alınmıştır. Buna göre her k doğrultuda hesaplanan duvar kayma rjtlkler Tablo 0.1.de verlmştr. Tabloda yer alan x ve y değerler, duvar elemanının geometrk merkeznn döşemenn koordnat sstemnn başlangıcı olan O noktasına uzaklığını L u ve L k değerler se br duvar elemanının uzun ve kısa kenarlarının boyutlarını göstermektedr (Şekl 0.5). Her k doğrultudak duvar rjtlkler göz önüne alınarak C rjtlk merkez aşağıdak fadeler kullanılarak hesaplanmıştır: II.0/6

7 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 x k y y kx xc = = = 5. 00m yc = = = 4. 07m k y 1.6 kx m D1 D1 D4 D16 D17 D19 D0 D7 D D m D D14 y D D15 x O C(x, y ) C C G(x, y ) G G D5 D8 D6 D18 D1 D9 D D11 D1 D4 Şekl 0.5. Döşeme üzernde G ( x G, yg ) geometrk merkez ve C ( x C, yc ) rjtlk merkez Yığma bnanın kayma rjtlk merkez x C = 5. 00m ve y C = 4. 07m olarak hesaplanmıştır (Tablo 0.1). Döşemenn geometrk merkeznn x G = 5. 00m ve y G =. 90m olduğu gözönüne alınırsa, bu k merkezn brbrne çok yakın olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum taşıyıcı duvarların çok düzenl ve smetrk br bçmde yerleştrlmş olduğuna şaret etmektedr. Atalet momentlern hesaplamadan önce referans eksenler O noktasından G noktasına (döşemenn geometrk merkez) taşınmıştır. Buna göre herhang br duvar elemanının kend geometrk merkeznden yen referans eksenlerne olan uzaklığı aşağıdak fadeler kullanılarak hesaplanmıştır (Şekl 0.6 ve Tablo 0.1): x = x xg y = y yg Her k doğrultudak duvarların fktf atalet momentler se, aşağıdak denklemler kullanılarak hesaplanmıştır (Tablo 0.1): I I x = y k x ) + ycg kx = (0.17) (1.5) = ( 1.95m y = x k y ) + xcg k y = (0.00) (1.6) = ( 1.69m Kütle ve rjtlk merkez arasındak koordnat farkı x x x = = 0.0 y = y y = = 0. m CG = C G CG C G 17 II.0/7

8 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 şeklnde bulunur. Bnanın düşey eksenne göre burulma rjtlğ J, plandak k eksene göre olan I x = 1.95m ve I y = 1.69m atalet momentler toplamıdır (Tablo 0.1): J = I x + I y = = 5.64m TABLO ÖRNEK YIĞMA BİNADA KAYMA RİJİTLİK MERKEZİNİN HESABI Duvar x (m) y (m) L u L k A (m) (m) ( m ) k x k y x k y y k x x (m) (m) ( m ) ( m ) (m) y (m) x k y ( m ) Toplam Hesaplarda G duvar kayma rjtlğ bütün duvarlarda aynı olduğu çn, hesaba dahl edlmemştr. Bu sebepten parametrelern brmlernde eksklk görüleblr. Ancak kayma gerlmelernn hesabında görecel rjtlk yeterl olduğu çn bu eksklğn sonuçlara etks yoktur. Deprem yükü hesabı, Yönetmelk Bölüm.ye göre spektrum katsayısı S ( T 1 ) =. 5 ve deprem yükü azaltma katsayısı R a ( T 1 ) =. 0 alınarak yapılmıştır. Spektral vme katsayısı hesabında kullanılan etkn yer vmes katsayısı A = 0. 4 (Brnc deprem o y ( m k ) x II.0/8

9 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 bölges), konut çn Bna Önem Katsayısı I = 1. 0 olarak alınmıştır. Bna ağırlığının hesabında her kat çn 15kN / m ve çatı çn de aynı 15kN / m lk toplam yük değer kabul edlmştr. Buna göre bna ağırlığı 40 kn olarak hesaplanmıştır. Taban kesme kuvvet se, Vb = Ao I W S / Ra = / = 1170 kn olarak hesaplanır: Kat burulma moment, taban kesme kuvvetnn etkdğ doğrultu dkkate alınarak M = V bx y CG M = V by x CG olarak hesaplanablr. Burada kullanılan parametrelerden V bx ve V by hesabı yukarıda verlmş olan ve brbrne dk k doğrultuda geometrk merkezden uygulanan taban kesme kuvvetlern, M se burulma momentn temsl etmektedr (Şekl 0.6). V by x CG C y G M V bx y CG x Şekl 0.6. Her k doğrultuda taban kesme kuvvet ve burulma moment çn kabul edlen yönler (a) (b) 1170kN 198.9kNm G 1170kN G 198.9kNm (c) (d) 1170kN 1170kN G 0 G 0 Şekl 0.7. Zemn kata etkyen taban kesme kuvvetler ve burulma moment,(a) deprem + x doğrultusunda, (b) deprem x doğrultusunda, (c) deprem + y doğrultusunda ve (d) deprem y doğrultusunda. II.0/9

10 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 Taşıyıcı duvarların kayma gerlmesnn hesaplanmasında taban kesme kuvvetlernn farklı doğrultuda etkdğ dört değşk durum gözönüne alınmıştır. Bu dört durum taban kesme kuvvetlernn + x, x, + y ve y doğrultularında etkmesyle ortaya çıkmaktadır. Her br durum çn karşı gelen burulma momentler hesaplanmıştır. Momentlern büyüklüğü ve yönü Şekl 0.7.de gösterlmştr. TABLO 0. * DUVARLARA GELEN KESME KUVVETLERİNİN VE KAYMA GERİLMELERİNİN HESABI Duvar L u L k A (m) (m) ( m ) τ x V x,1 V y,1 V x, V y,,1 ( kn) ( kn ) ( kn) ( kn ) ( MPa) τ x, ( MPa) τ y,1 ( MPa) τ y, ( MPa) Duvarlara gelen kesme kuvvet, kat kesme kuvvet yanında kat burulma moment de göz önüne alınarak bnanın brbrne dk her k eksen doğrultusunda ve her k yönde aşağıdak denklemler kullanılarak hesaplanmıştır: Durum 1: Durum : V bx = 1170kN M = kNm, 1 + V bx = 1170kN M = kNm, II.0/10

11 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 Durum : Durum 4: V by, 1 = kN M = 0 V by, = 1170kN M = 0 Parametrelere at (1) nds + yönü ve () nds yönü temsl etmektedr. Her br duvar parçasına gelen kesme kuvvet Vx k x = V + k ( y y ) V = V + k ( x x ) k x bx M J x CG y k y k y by M J y CG fades kullanılarak hesap edlr. Son olarak her br duvar çn kayma gerlmeler, kesme kuvvetlernn duvar alanına bölünmes le elde edlr: τ = V / A. Kesme kuvvetlernn ve kayma gerlmelernn, her dört durum (taban kesme kuvvetnn + x, x, + y ve y doğrultuları) çn hesaplanmış değerler Tablo 0..de verlmştr. Buna göre herhang br duvarda oluşan maksmum kayma gerlmes 0.8MPa mertebesnde olup, kayma gerlmesnn öneml bölümü kesme kuvvetnden ve çok küçük bölümü de burulma momentnden oluşmaktadır. Her duvar çn elde edlen kayma gerlmesnn duvar kayma emnyet gerlmes τ em le karşılaştırılması son adımı teşkl eder. Duvar kayma emnyet gerlmes τ em τ = τ µ σ em o + = = 0. 8 MPa olarak elde edlr. Bu denklemde τ o = 0. 5MPa duvar çatlama emnyet gerlmes olup, değer delkl blok tuğla çn Yönetmelk Tablo 5.5.den alınmıştır. Sürtünme katsayısı yönetmelkte tavsye edldğ üzere µ = 0. 5 ve daha önce hesaplanmış olan duvar düşey gerlmes se σ = 0.65MPa olarak alınmıştır. Bu değer maksmum duvar gerlmes τ max = 0.8MPa le karşılaştırıldığında örnek yığma bnanın, duvarlarda oluşan kayma gerlmeler açısından güvenl olduğu anlaşılır. Tablo 0..de k doğrultuda hesaplanan kayma gerlmelernn brbrne yakın olduğu görülmektedr. Bunun sebeb k doğrultudak etkl duvar alanının brbrne yakın olmasıdır. Ayrıca, duvarların planda düzgün dağılı olmasından dolayı rjtlk merkez le kütle merkez brbrne çok yakın oluşmuş ve gerlmeler τ = 0.6 MPa ~ 0. 8MPa arasında kalmıştır LENTO VE YATAY HATIL Yönetmelkte pencere ve kapı lentolarının duvarlara oturan uçlarının her brnn uzunluğu serbest lento açıklığının %15 nden ve 0.0m den az olmaması öngörülmüştür. (Yönetmelk Madde ). Yığma bnada en büyük pencere açıklığı 1.10m olup, bu uzunluğun % m dr. Buna göre tüm kapı ve pencerelerde duvara oturan lento uçlarının uzunluğu 0.0m olarak alınmıştır. II.0/11

12 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 Yönetmelkte her br döşemenn taşıyıcı duvarlara oturduğu yerde betonarme döşeme le brlkte dökülen ve aşağıdak şartları sağlayan betonarme yatay hatıllar yapılması öngörülmüştür (Yönetmelk Madde ). (a) Yatay hatıllar taşıyıcı duvar genşlğne eşt genşlkte ve en az 0.0m yükseklkte olacaktır. (b) Hatıllarda beton kaltes en az C 16 olacak, çlerne taş duvarlarda en az üçü altta, üçü üstte 6φ 10, dğer malzemeden taşıyıcı duvarlarda se en az 4φ 10 boyuna donatı le brlkte en çok 0.5m ara le φ 8 lk etrye konulacaktır. Boyuna donatılar köşelerde ve kesşme noktalarında sürekllğ sağlayacak bçmde bndrlecektr 0.5. DÖŞEME Yönetmelkte yığma kagr bnaların kat döşemeler TS500 dek kurallara göre tasarlanmış boyut ve donatıları olan betonarme plak veya dşl döşemeler öngörülmüştür (Yönetmelk Madde 5.6.1). Döşeme mnmum kalınlığı TS500 de h h mn l sn α 1 s m fades le verlmştr. Bu denklemde h döşeme kalınlığını, l sn döşemenn kısa doğrultudak serbest açıklığını, m döşemenn uzun kenarının kısa kenarına oranını ve α s se süreksz kenarlarını toplamının tüm kenarların toplamına oranını temsl etmektedr. En krtk döşeme olan D101 çn bu parametreler l =. m, m = 1. 6, sn 0 h 1 α = 0.5 değerlern almaktadır. Bu değerler le döşeme kalınlığı = cm olarak s belrlenmştr (Şekl 0.8). Döşeme donatı hesabında se TS500 de k doğrultuda çalışan krşl döşeme plak çn verlen kurallar kullanılarak donatı hesabı yapılmıştır. Bu yöntem uyarınca hesaplanan momentler, döşeme sınır şartlarını ve geometrk özellklern gözönüne alarak hesaplanmıştır: m d = α p d l sn II.0/1

13 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 Şekl 0.7. Döşemede donatı düzen Bu denklemde p d düzgün yayılı tasarım yükünü, α se TS500 de verlmş olan br moment katsayısını temsl etmektedr. Bu denklem kullanılarak her döşemenn açıklık ve mesnet moment değerler kısa ve uzun doğrultu çn hesaplanmıştır. Donatı hesabında dkkat edlecek k husus, mnmum donatı koşulu ve maksmum donatı aralığıdır. TS500 uyarınca döşemelerde herhang br doğrultuda kullanılan donatı oranı den; uzun ve kısa doğrultuya konulan toplam donatının mktarı se (S0) ve (S40) den az olamaz. Ayrıca donatı aralığı, döşeme kalınlığının 1.5 katından fazla olamaz. Tüm bu koşullar göz önüne alınarak elde edlen döşeme donatı düzen Şekl 0.7.de verlmştr. II.0/1

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ Nihal ARIOĞLU (1), Dilek Dilhan HATİPOĞLU (2) (1) Doç. Dr. Mim., İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Malzemesi Birimi, Taşkışla, Taksim,

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı