BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI"

Transkript

1 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI DUVARLAR...II.0/ Taşıyıcı Duvar Malzemes...II.0/ 0... Taşıyıcı Duvarların Boyut Özellkler...II.0/ 0.. YIĞMA DUVARLARIN GERİLMELERİNİN HESABI...II.0/ Düşey Gerlmelern Hesabı...II.0/ Kayma Gerlmelernn Hesabı...II.0/ LENTO VE YATAY HATIL...II.0/ DÖŞEME...II.0/11 II.0/1

2 BÖLÜM II D ÖRNEK BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ Şekl 0.1.de taşıyıcı tuğla duvarları gösterlen brnc deprem bölgesnde bulunan k katlı yığma konut bnasının mmar planına göre duvar düzennn hazırlandığı kabul edlecek Yönetmelk te öngörülen şartların sağlama durumu kontrol edlecektr. Örnekte bütün şartların sağlandığı tespt edlmesne rağmen, sağlanmadığı durumunda duvar düzennn sağlayacak bçmde değştrlmes gerekr. Bnada kat yükseklğ.80m olarak öngörülmüştür Deprem Yönetmelğ nde yığma bnalar çn zn verlen maksmum kat sayısı brnc derece deprem bölgesnde k olarak belrlenmştr (Yönetmelk Madde 5..). Ayrıca yığma bnalarda en büyük kat yükseklğ.00m olarak verlmştr (Yönetmelk Madde 5..4). Deprem Yönetmelğ nde yığma bnaların taşıyıcı duvarları planda olabldğnce düzenl ve ana eksenlere göre smetrk veya smetrğe yakın bçmde düzenlenmes öngörülmüştür (Yönetmelk Madde 5..5). Verlen duvar düzennn bu şartlara uyduğu kolayca görüleblr. Yığma bnanın seçlen geometrs dkdörtgen olup, taşıyıcı duvarlar ana eksenlere göre her k doğrultuda olabldğnce smetrk bulunmaktadır. Bütün katlarda taşıyıcı duvarlar planda tamamen üst üste gelmektedr (Yönetmelk Madde 5..6): D1 D1 P D16 P4 D19 P D7 D D D4 D17 D P K4 P D D14 D D8 D D K K 1.50 y D D15 D6 D18 K1 D9 D1 D4 D1 x Şekl 0.1. Bnada taşıyıcı duvar düzen (boyutlar m) 0.. TAŞIYICI DUVARLAR Taşıyıcı Duvar Malzemes Tasarımı yapılan örnek yığma bnanın taşıyıcı duvarları çn kullanılan malzeme, düşey delkl blok tuğla olarak seçlmştr (delk oranı %5 den az, çmento takvyel kreç II.0/

3 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 harcı le örgülü). Yönetmelk taşıyıcı duvarda yığma malzemes olarak Türk Standartlarına uygun doğal taş, dolu tuğla, TS510 ve TS EN de taşıyıcı duvar malzemes olarak zn verlen en büyük boşluk oranlarını aşmayan boşluk oranları olan tuğlalar ve blok tuğlalar, gazbeton yapı malzeme ve elemanları, kreç kumtaşı, dolu beton brket, kerpç veya benzer kargr brmler kullanılableceğn bldrmektedr (Yönetmelk Madde ) Taşıyıcı Duvarların Boyut Özellkler Örnek yığma bnanın tüm taşıyıcı duvarlarının kalınlığı 0.0m olarak kabul edlmştr. Brnc derece deprem bölgesnde yer alan k katlı yığma bnaların taşıyıcı duvarlarının (zemn ve brnc katlarda) en küçük kalınlıkları br tuğla boyudur (Yönetmelk Madde 5.4 ve Tablo 5.6). Bnada dk k doğrultu boyunca uzanan taşıyıcı duvarların, pencere ve kapı boşlukları gözönüne alınmaksızın toplam uzunluğunun brüt kat alanına (konsol döşeme alanları dışındak alan) oranının l d A 0. I m / m şartını sağlaması öngörülmüştür (Yönetmelk Madde 5.4.4). Bu eştszlkte yer alan l d Şekl 0..dek her br doğrultu çn taralı alanın uzunluğu, A brüt kat alanı ve I Bna Önem Katsayısı dır. Örnek yığma bna, konut amaçlı kullanım çn tasarlandığından I = 1. 0 olarak kabul edlmştr D1 D1 P P D16 P4 D19 P D7 D4 D17 D0 K4 D D10 P D1 D1 P P D16 P4 D19 P D7 D4 D17 D0 K4 D D10 P D D14 D5 D8 D D D D14 D5 D8 D D K K 0.90 K K 1.50 D D15 D6 D18 K1 D9 D1 D4 D D D15 D6 D18 K1 D9 D1 D4 D Şekl 0.. Bnada (a) x ve (b) y doğrultusunda taşıyıcı duvar düzen >1.5m _ >1.0m _ Deprem Bölges 1 ve >1.0m _ ve 4 >0.8m _ >0.5m _ l b1 l b l ve l <.0m b1 b (l + l )< 0.4 l b1 b n l (Mesnetlenmemş duvar boyu) n Şekl 0.. Deprem Yönetmelğ nde taşıyıcı duvarlardak boşluklar le lgl şartlar (Yönetmelk, Şekl 5.). II.0/

4 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 Şekl 0.1.den faydalanılarak örnek yığma bnanın taşıyıcı duvarlarının yukarıdak şartı sağladığı belrleneblr. x-doğrultusu: Toplam taşıyıcı duvar uzunluğu: =.60m. Kat alanı: = 10.00m 7.80m = 78.00m.60m / 78.00m = 0.0m/m > = 0.0m/m (sağlanıyor). y-doğrultusu: Toplam taşıyıcı duvar uzunluğu: =.40 m. Kat alanı: = 10.00m 7.80m = 78.00m.40m / 78.00m = 0.0m/m > = 0.0m/m (sağlanıyor). Şekl 0.1 le Şekl 0. ün karşılaştırılmasında taşıyıcı duvarlarda bırakılan kapı ve pencere boşluklarında aşağıda verlen yönetmelk kurallarının sağlandığı görülür: Şekl 0.1.de verldğ gb, örnek yığma bnada maksmum desteklenmemş uzunluk, her k doğrultuda da.40m dr (Yönetmelk Madde : Herhang br taşıyıcı duvarın planda kendsne dk olarak saplanan taşıyıcı duvar eksenler arasında kalan desteklenmemş uzunluğu 1. derece deprem bölgesnde en çok 5.50m olacaktır.). Şekl 0.1.de verldğ gb, örnek yığma bnada herhang br köşe le duvardak boşluk arasındak mnmum uzunluk, her k doğrultuda da 1.70m dr (Yönetmelk Madde : Bna köşesne en yakın pencere veya kapı le bna köşes arasında bırakılacak dolu duvar parçasının plandak uzunluğu 1. derece deprem bölgesnde 1.50m den az olamaz.). Şekl 0.1.de verldğ gb, örnek yığma bnada herhang k boşluk arasındak mnmum uzunluk, her k doğrultuda da 1.50m dr (Yönetmelk Madde : Bna köşeler dışında pencere ve kapı boşlukları arasında kalan dolu duvar parçalarının plandak uzunluğu 1.derece deprem bölgelernde 1.00m den az olamaz.). Şekl 0.1.de verldğ gb, örnek yığma bnada brbrn dk olarak kesen herhang k duvarın arakestne en yakın boşluk le duvar kest arasındak mnmum duvar uzunluğu 0.50m dr (Yönetmelk Madde : Bna köşeler dışında, brbrn dk olarak kesen duvarların arakestne en yakın pencere veya kapı boşluğu le duvarların arakest arasında bırakılacak dolu duvar parçasının plandak uzunluğu, tüm deprem bölgelernde 0.50m den az olamaz.). Şekl 0.1.de verldğ gb, örnek yığma bnada kapı veya pencere boşluklarının maksmum uzunluğu 1.10m dr (Yönetmelk Madde : Her br kapı ve pencere boşluğunun plandak uzunluğu.00m den daha büyük olamaz.). Şekl 0.1.de verldğ gb, örnek yığma bnanın desteklenmemş herhang br duvarı boyunca boşlukların toplam uzunluğu duvar uzunluğunun en fazla % ü kadardır (Yönetmelk Madde : Herhang br duvarın desteklenmemş uzunluğu boyunca kapı ve pencere boşluklarının plandak uzunluklarının toplamı desteklenmemş duvar uzunluğunun %40 ından fazla olmayacaktır.). II.0/4

5 BÖLÜM II D ÖRNEK YIĞMA DUVAR GERİLMELERİNİN HESABI Düşey Gerlmelern Hesabı Duvarlarda oluşan basınç gerlmeler hesap edlecek ve kullanılan tuğla duvar çn zn verlen gerlmelerle karşılaştırılacaktır. Duvardak kapı ve pencere boşluk en kestler kadar azaltılmış duvar en kest alanına bölünerek bulunan gerlmenn, tuğla duvar çn zn verlen basınç gerlmesnden büyük olmadığı gösterlmştr (Yönetmelk Madde 5..1.). Duvarlarda zn verlen basınç emnyet gerlmes, duvarda kullanılan kargr brmn basınç dayanımı belrl olmadığı veya duvar dayanım deney yapılmadığı çn, Yönetmelk Tablo 5..den alınmıştır. Buna göre düşey delkl blok tuğla (delk oranı %5 den az, çmento takvyel kreç harcı le) çn duvar basınç emnyet gerlmes f em = 1. 0MPa olarak kabul edlmştr. Yönetmelkte öngörüldüğü şeklde duvar basınç emnyet gerlmes, duvarların narnlk oranına göre azaltılacaktır (Yönetmelk Madde 5..., Tablo 5.4). Duvar narnlk oranı, h =. 80m duvarın yükseklğnn t = 0. 0m duvar kalınlığına oranı olarak tanımlanmıştır. Duvar narnlk oranı h / t =.80m / 0.0m = 14 ve Yönetmelk Tablo 5.4.e göre azaltma katsayısı 0.78 olarak belrlenr. Böylece duvar azaltılmış basınç emnyet gerlmes f em = MPa = 0. 78MPa olarak ortaya çıkar. Yığma bna duvarlarında düşey yükler altında oluşan normal gerlmeler, duvar üstündek kat ağırlıkları duvar alanına bölünerek hesaplanmıştır. Her kat alanı çn G + Q yüklemesnden yaklaşık ortalama 15kN / m (döşeme ve duvarlar dahl) ağırlığın bulunduğu kabulü yapılmıştır. Bu değer bnadak duvar türüne ve duvar düzenne ve kullanım amacına bağlı olup, hareketl yük değerne göre 1kN / m le 15kN / m arasında bulunur. Yapılan hesapta normal kat ve çatı katı ayrımı yapılmamış her ks çn 15kN / m değer kabul edlmştr. Buna göre zemn kat duvarlarına gelen toplam ağırlık yaklaşık olarak W = (15kN / m + 15kN / m ) 78.00m = 40kN olarak hesap edleblr. Katta kapı ve pencere boşluklarının bulunduğu br sevyeden yatay kest alındığında duvar en kest alanı A w = 8.84m olarak bulunur. Bnada düşey yükün düzgün yayıldığı kabul edlr. Duvarlar da planda oldukça düzgün dağıldığı çn, düşey yükten duvar kestlerndek gerlmelern düzgün yayılı olarak ortaya çıktığı kabul edlecektr. Bu durumda duvarda oluşan düşey normal gerlme σ = 40kN / 8.84m = 65 knm = 0.65 MPa < fem = MPa olarak hesap edlp, basınç emnyet gerlmes le karşılaştırıldığında bnada duvarlarının düşey gerlme açısından olumsuz br durumda olmadığı anlaşılır. Yığma bnada düşey yüklern veya duvarların planda düzgün dağılı olmaması, duvardak düşey normal gerlmelern duvarlar arasında farklılık göstermesne sebep olur. Krşl plaklarda krşlere gelen düşey yüklern hesabında kullanılan yaklaşık kabuller burada da, duvara gelen yükün belrlenmesnde kullanılablr ve her duvar çn II.0/5

6 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 farklı gerlme hesaplanablr (Şekl 0.4). Bu durumda kenar duvarlarda daha küçük normal gerlmeler hesap edlr. Ancak, yığma bnalarda planda duvarların olabldğnce düzgün yayılması genel olarak özen gösterlmes gereken br husus olduğu unutulmamalıdır D1 D1 P D16 P4 D19 P D7 D D D4 D17 D P K4 P 1.0 D D14 D D D5 D K K 1.50 D D15 D6 D18 K1 D9 D1 D4 D1 Şekl 0.4. Duvarlara gelen kat yüklernn hesaplanmasında yük alanlarının belrlenmes 0... Kayma Gerlmelernn Hesabı Yatay deprem etksnden dolayı duvar kestlernde kayma gerlmeler meydana gelr. Depremn G + Q + Ex ve G + Q + E y olarak k ortogonal doğrultuda ayrı ayrı etkdğ kabul edlr Yatay deprem yükü duvarlara yatay öteleme rjtlkler oranında paylaştırılır. Bu amaçla öncelkle her duvarın görecel kayma rjtlğ k A / h olarak hesaplanır. Bu fadede A duvar yatay en kest alanını ve h =. 80m duvar yükseklğn temsl etmektedr. İfadede yer alan k parametres duvar en kestler dkdörtgen olduğundan dolayı 1.0 olarak alınmıştır. Buna göre her k doğrultuda hesaplanan duvar kayma rjtlkler Tablo 0.1.de verlmştr. Tabloda yer alan x ve y değerler, duvar elemanının geometrk merkeznn döşemenn koordnat sstemnn başlangıcı olan O noktasına uzaklığını L u ve L k değerler se br duvar elemanının uzun ve kısa kenarlarının boyutlarını göstermektedr (Şekl 0.5). Her k doğrultudak duvar rjtlkler göz önüne alınarak C rjtlk merkez aşağıdak fadeler kullanılarak hesaplanmıştır: II.0/6

7 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 x k y y kx xc = = = 5. 00m yc = = = 4. 07m k y 1.6 kx m D1 D1 D4 D16 D17 D19 D0 D7 D D m D D14 y D D15 x O C(x, y ) C C G(x, y ) G G D5 D8 D6 D18 D1 D9 D D11 D1 D4 Şekl 0.5. Döşeme üzernde G ( x G, yg ) geometrk merkez ve C ( x C, yc ) rjtlk merkez Yığma bnanın kayma rjtlk merkez x C = 5. 00m ve y C = 4. 07m olarak hesaplanmıştır (Tablo 0.1). Döşemenn geometrk merkeznn x G = 5. 00m ve y G =. 90m olduğu gözönüne alınırsa, bu k merkezn brbrne çok yakın olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum taşıyıcı duvarların çok düzenl ve smetrk br bçmde yerleştrlmş olduğuna şaret etmektedr. Atalet momentlern hesaplamadan önce referans eksenler O noktasından G noktasına (döşemenn geometrk merkez) taşınmıştır. Buna göre herhang br duvar elemanının kend geometrk merkeznden yen referans eksenlerne olan uzaklığı aşağıdak fadeler kullanılarak hesaplanmıştır (Şekl 0.6 ve Tablo 0.1): x = x xg y = y yg Her k doğrultudak duvarların fktf atalet momentler se, aşağıdak denklemler kullanılarak hesaplanmıştır (Tablo 0.1): I I x = y k x ) + ycg kx = (0.17) (1.5) = ( 1.95m y = x k y ) + xcg k y = (0.00) (1.6) = ( 1.69m Kütle ve rjtlk merkez arasındak koordnat farkı x x x = = 0.0 y = y y = = 0. m CG = C G CG C G 17 II.0/7

8 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 şeklnde bulunur. Bnanın düşey eksenne göre burulma rjtlğ J, plandak k eksene göre olan I x = 1.95m ve I y = 1.69m atalet momentler toplamıdır (Tablo 0.1): J = I x + I y = = 5.64m TABLO ÖRNEK YIĞMA BİNADA KAYMA RİJİTLİK MERKEZİNİN HESABI Duvar x (m) y (m) L u L k A (m) (m) ( m ) k x k y x k y y k x x (m) (m) ( m ) ( m ) (m) y (m) x k y ( m ) Toplam Hesaplarda G duvar kayma rjtlğ bütün duvarlarda aynı olduğu çn, hesaba dahl edlmemştr. Bu sebepten parametrelern brmlernde eksklk görüleblr. Ancak kayma gerlmelernn hesabında görecel rjtlk yeterl olduğu çn bu eksklğn sonuçlara etks yoktur. Deprem yükü hesabı, Yönetmelk Bölüm.ye göre spektrum katsayısı S ( T 1 ) =. 5 ve deprem yükü azaltma katsayısı R a ( T 1 ) =. 0 alınarak yapılmıştır. Spektral vme katsayısı hesabında kullanılan etkn yer vmes katsayısı A = 0. 4 (Brnc deprem o y ( m k ) x II.0/8

9 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 bölges), konut çn Bna Önem Katsayısı I = 1. 0 olarak alınmıştır. Bna ağırlığının hesabında her kat çn 15kN / m ve çatı çn de aynı 15kN / m lk toplam yük değer kabul edlmştr. Buna göre bna ağırlığı 40 kn olarak hesaplanmıştır. Taban kesme kuvvet se, Vb = Ao I W S / Ra = / = 1170 kn olarak hesaplanır: Kat burulma moment, taban kesme kuvvetnn etkdğ doğrultu dkkate alınarak M = V bx y CG M = V by x CG olarak hesaplanablr. Burada kullanılan parametrelerden V bx ve V by hesabı yukarıda verlmş olan ve brbrne dk k doğrultuda geometrk merkezden uygulanan taban kesme kuvvetlern, M se burulma momentn temsl etmektedr (Şekl 0.6). V by x CG C y G M V bx y CG x Şekl 0.6. Her k doğrultuda taban kesme kuvvet ve burulma moment çn kabul edlen yönler (a) (b) 1170kN 198.9kNm G 1170kN G 198.9kNm (c) (d) 1170kN 1170kN G 0 G 0 Şekl 0.7. Zemn kata etkyen taban kesme kuvvetler ve burulma moment,(a) deprem + x doğrultusunda, (b) deprem x doğrultusunda, (c) deprem + y doğrultusunda ve (d) deprem y doğrultusunda. II.0/9

10 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 Taşıyıcı duvarların kayma gerlmesnn hesaplanmasında taban kesme kuvvetlernn farklı doğrultuda etkdğ dört değşk durum gözönüne alınmıştır. Bu dört durum taban kesme kuvvetlernn + x, x, + y ve y doğrultularında etkmesyle ortaya çıkmaktadır. Her br durum çn karşı gelen burulma momentler hesaplanmıştır. Momentlern büyüklüğü ve yönü Şekl 0.7.de gösterlmştr. TABLO 0. * DUVARLARA GELEN KESME KUVVETLERİNİN VE KAYMA GERİLMELERİNİN HESABI Duvar L u L k A (m) (m) ( m ) τ x V x,1 V y,1 V x, V y,,1 ( kn) ( kn ) ( kn) ( kn ) ( MPa) τ x, ( MPa) τ y,1 ( MPa) τ y, ( MPa) Duvarlara gelen kesme kuvvet, kat kesme kuvvet yanında kat burulma moment de göz önüne alınarak bnanın brbrne dk her k eksen doğrultusunda ve her k yönde aşağıdak denklemler kullanılarak hesaplanmıştır: Durum 1: Durum : V bx = 1170kN M = kNm, 1 + V bx = 1170kN M = kNm, II.0/10

11 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 Durum : Durum 4: V by, 1 = kN M = 0 V by, = 1170kN M = 0 Parametrelere at (1) nds + yönü ve () nds yönü temsl etmektedr. Her br duvar parçasına gelen kesme kuvvet Vx k x = V + k ( y y ) V = V + k ( x x ) k x bx M J x CG y k y k y by M J y CG fades kullanılarak hesap edlr. Son olarak her br duvar çn kayma gerlmeler, kesme kuvvetlernn duvar alanına bölünmes le elde edlr: τ = V / A. Kesme kuvvetlernn ve kayma gerlmelernn, her dört durum (taban kesme kuvvetnn + x, x, + y ve y doğrultuları) çn hesaplanmış değerler Tablo 0..de verlmştr. Buna göre herhang br duvarda oluşan maksmum kayma gerlmes 0.8MPa mertebesnde olup, kayma gerlmesnn öneml bölümü kesme kuvvetnden ve çok küçük bölümü de burulma momentnden oluşmaktadır. Her duvar çn elde edlen kayma gerlmesnn duvar kayma emnyet gerlmes τ em le karşılaştırılması son adımı teşkl eder. Duvar kayma emnyet gerlmes τ em τ = τ µ σ em o + = = 0. 8 MPa olarak elde edlr. Bu denklemde τ o = 0. 5MPa duvar çatlama emnyet gerlmes olup, değer delkl blok tuğla çn Yönetmelk Tablo 5.5.den alınmıştır. Sürtünme katsayısı yönetmelkte tavsye edldğ üzere µ = 0. 5 ve daha önce hesaplanmış olan duvar düşey gerlmes se σ = 0.65MPa olarak alınmıştır. Bu değer maksmum duvar gerlmes τ max = 0.8MPa le karşılaştırıldığında örnek yığma bnanın, duvarlarda oluşan kayma gerlmeler açısından güvenl olduğu anlaşılır. Tablo 0..de k doğrultuda hesaplanan kayma gerlmelernn brbrne yakın olduğu görülmektedr. Bunun sebeb k doğrultudak etkl duvar alanının brbrne yakın olmasıdır. Ayrıca, duvarların planda düzgün dağılı olmasından dolayı rjtlk merkez le kütle merkez brbrne çok yakın oluşmuş ve gerlmeler τ = 0.6 MPa ~ 0. 8MPa arasında kalmıştır LENTO VE YATAY HATIL Yönetmelkte pencere ve kapı lentolarının duvarlara oturan uçlarının her brnn uzunluğu serbest lento açıklığının %15 nden ve 0.0m den az olmaması öngörülmüştür. (Yönetmelk Madde ). Yığma bnada en büyük pencere açıklığı 1.10m olup, bu uzunluğun % m dr. Buna göre tüm kapı ve pencerelerde duvara oturan lento uçlarının uzunluğu 0.0m olarak alınmıştır. II.0/11

12 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 Yönetmelkte her br döşemenn taşıyıcı duvarlara oturduğu yerde betonarme döşeme le brlkte dökülen ve aşağıdak şartları sağlayan betonarme yatay hatıllar yapılması öngörülmüştür (Yönetmelk Madde ). (a) Yatay hatıllar taşıyıcı duvar genşlğne eşt genşlkte ve en az 0.0m yükseklkte olacaktır. (b) Hatıllarda beton kaltes en az C 16 olacak, çlerne taş duvarlarda en az üçü altta, üçü üstte 6φ 10, dğer malzemeden taşıyıcı duvarlarda se en az 4φ 10 boyuna donatı le brlkte en çok 0.5m ara le φ 8 lk etrye konulacaktır. Boyuna donatılar köşelerde ve kesşme noktalarında sürekllğ sağlayacak bçmde bndrlecektr 0.5. DÖŞEME Yönetmelkte yığma kagr bnaların kat döşemeler TS500 dek kurallara göre tasarlanmış boyut ve donatıları olan betonarme plak veya dşl döşemeler öngörülmüştür (Yönetmelk Madde 5.6.1). Döşeme mnmum kalınlığı TS500 de h h mn l sn α 1 s m fades le verlmştr. Bu denklemde h döşeme kalınlığını, l sn döşemenn kısa doğrultudak serbest açıklığını, m döşemenn uzun kenarının kısa kenarına oranını ve α s se süreksz kenarlarını toplamının tüm kenarların toplamına oranını temsl etmektedr. En krtk döşeme olan D101 çn bu parametreler l =. m, m = 1. 6, sn 0 h 1 α = 0.5 değerlern almaktadır. Bu değerler le döşeme kalınlığı = cm olarak s belrlenmştr (Şekl 0.8). Döşeme donatı hesabında se TS500 de k doğrultuda çalışan krşl döşeme plak çn verlen kurallar kullanılarak donatı hesabı yapılmıştır. Bu yöntem uyarınca hesaplanan momentler, döşeme sınır şartlarını ve geometrk özellklern gözönüne alarak hesaplanmıştır: m d = α p d l sn II.0/1

13 BÖLÜM II D ÖRNEK 0 Şekl 0.7. Döşemede donatı düzen Bu denklemde p d düzgün yayılı tasarım yükünü, α se TS500 de verlmş olan br moment katsayısını temsl etmektedr. Bu denklem kullanılarak her döşemenn açıklık ve mesnet moment değerler kısa ve uzun doğrultu çn hesaplanmıştır. Donatı hesabında dkkat edlecek k husus, mnmum donatı koşulu ve maksmum donatı aralığıdır. TS500 uyarınca döşemelerde herhang br doğrultuda kullanılan donatı oranı den; uzun ve kısa doğrultuya konulan toplam donatının mktarı se (S0) ve (S40) den az olamaz. Ayrıca donatı aralığı, döşeme kalınlığının 1.5 katından fazla olamaz. Tüm bu koşullar göz önüne alınarak elde edlen döşeme donatı düzen Şekl 0.7.de verlmştr. II.0/1

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU

YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri NĠSAN 2014 T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No : Unvanı :

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ Olca OLGUN Bölümü: İnşaat Mühendisliği Betonarme Yapılar Çalışma Gurubu ARALIK 2000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü RİSKLİ BİNALARIN TESPİT

Detaylı

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri 2016-2017 Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri Adı Soyadı Öğrenci No: L K J I H G F E D C B A A Malzeme Deprem Yerel Zemin Dolgu Duvar Dişli Döşeme Dolgu Bölgesi Sınıfı Cinsi Cinsi 0,2,4,6 C30/

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

HAFTALIK PROJE KONTROL PROGRAMI

HAFTALIK PROJE KONTROL PROGRAMI mzan.ogu.edu.tr T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes İnşaat Mühendslğ ölümü atı Meşelk 26480 ESKİŞEHİR 151418414-151438414 YAPI PROJESİ [E] DERSİ PROJE PLANI HAFTALIK PROJE

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞI VE BETONARME BİR YÜKSEK YAPININ PROJELENDİRİLMESİ

DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞI VE BETONARME BİR YÜKSEK YAPININ PROJELENDİRİLMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI BETONARME PERDELERİN DAVRANIŞI VE BETONARME BİR YÜKSEK YAPININ PROJELENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Yalçın ŞAHİN

Detaylı

BETONARME BİNA TASARIMI

BETONARME BİNA TASARIMI BETONARME BİNA TASARIMI (ZEMİN KAT ve 1. KAT DÖŞEMELERİN HESABI) BETONARME BİNA TASARIMI Sayfa No: 1 ZEMİN KAT TAVANI (DİŞLİ DÖŞEME): X1, X2, ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı

Detaylı

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI 1 KİRİŞ YÜKLERİ HESABI Kirişin birim uzunluğuna (1 metre) gelen yük miktarına kiriş yükü denir. Kirişlerin taşıdığı yükler şunlardır: Kendi öz yükü (g kiriş ) Üzerindeki duvar yükü (var ise) (g duvar )

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch FRENLER GENEL 40-4. M. Güven KUTAY. 40-4-frenler-genel.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch FRENLER GENEL 40-4. M. Güven KUTAY. 40-4-frenler-genel.doc 009 Kasım FRENLER GENEL 40-4. Güven KUTAY 40-4-frenler-genel.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 4 enler... 4.3 4. en çeştler... 4.3 4.3 ende moment hesabı... 4.4 4.3.1 Kaba hesaplama... 4.4 4.3. Detaylı hesaplama...

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Deprem Riskli Bina Tespit Yönetmeliği

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Clt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 25 DEPREM EKİSİ ALINDA YAPILARDA OLUŞAN ABAN KESME KUVVELERİNİN KIYASLANMASI (COMPARISON OF BASE SHEAR FORCES A BUILDINGS

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME NERVÜRLÜ İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 10 [m] Nervür Üst Genişliği N1 0,5 [m] Nervürün Alt Genişliği

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI GİRİŞ

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI GİRİŞ KİRİŞ YÜKLERİ HESABI 1 GİRİŞ Betonarme elemanlar üzerlerine gelen yükleri emniyetli bir şekilde diğer elemanlara veya zemine aktarmak için tasarlanırlar. Tasarımda boyutlandırma ve donatılandırma hesapları

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

DUVARLAR. İç mekan iç mekan İç mekan dış mekan Dış mekan dış mekan. arasında ayırıcı elemandır.

DUVARLAR. İç mekan iç mekan İç mekan dış mekan Dış mekan dış mekan. arasında ayırıcı elemandır. DUVARLAR Bir yapının düşey bölücü ve/veya taşıyıcı yüzeysel elamanları olarak mekanları ayırır ve/veya sınırlar ve yapıyı çevreleyerek dış etkenlere karşı koruma oluşturur. İç mekan iç mekan İç mekan dış

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ İÇİNDEKİLER Lisanslı

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-4 DİŞLİ DÖŞEMELER Serbest açıklığı 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş dişlerden ve ince bir tabakadan oluşmuş döşemelere dişli döşemeler denir. Geçilecek açıklık eğer

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kompozit Kirişlerin Tasarımı

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kompozit Kirişlerin Tasarımı idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC 360-10 ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Kompozit Kirişlerin Tasarımı Hazırlayan: Oğuzcan HADİM www.idecad.com.tr idecad Çelik 8 Kullanılarak AISC 360-10

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir.

Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. 1 TEMEL HESABI Projemizde bir adet sürekli temel örneği yapılacaktır. Temel genel görünüşü aşağıda görülmektedir. Uygulanacak olan standart sürekli temel kesiti aşağıda görülmektedir. 2 Burada temel kirişi

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI T.C SAKARYA ÜİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ TASARIMI DAIŞMA: Prof. Adil Altundal KOU: Çok katlı betonarme bir yapının her iki yönde deprem hesabı yapılarak kolon

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

HER İKİ DOĞRULTUDA SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN BEŞ KATLI ÇELİK BİNA 1.1 AMAÇ

HER İKİ DOĞRULTUDA SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN BEŞ KATLI ÇELİK BİNA 1.1 AMAÇ HER İKİ DOĞRULTUDA SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN BEŞ KATLI ÇELİK BİNA 1.1 AMAÇ Sap000 üç boyutlu görünüşü Şekl1.1.1 de, en kest Şekl 1.1. de ve normal kat planı Şekl

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ STATİK-BETONARME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ STATİK-BETONARME PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ STATİK-BETONARME ROJEERİNİN AZIRANMASINA AİT 013 İller Bankası A.Ş. Yönetm Kurulu nun 5.04.013 tarh ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. STATİK BETONARME

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

BETONARME BİNALARIN PERDELERİNİN DEPREM ETKİSİNDE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BETONARME BİNALARIN PERDELERİNİN DEPREM ETKİSİNDE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ BETONARME BİNALARIN PERDELERİNİN DEPREM ETKİSİNDE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Cemal EYYUBOV (*), Neşe ŞENSOY (**) ve Yaşar UĞUR (*) (*) Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Müh. Bölümü, Kayser

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

KONU 4 BASINÇ ÇUBUKLARI. Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

KONU 4 BASINÇ ÇUBUKLARI. Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. 0..0 KONU 4 BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvvet taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denr. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetne maruz kalırlar. Bu çubuklar üzernde Eğlme

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Açık Poligon Dizisinde Koordinat Hesabı

Açık Poligon Dizisinde Koordinat Hesabı Açık Polon Dzsnde Koordnat Hesabı Problem ve numaralı noktalar arasında açılacak tüneln doğrultusunu belrlemek amacıyla,,3,4, noktalarını çeren açık polon dzs tess edlmş ve şu ölçme değerler elde edlmştr.

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA 1 VI. KÂRGİR DUVARLAR Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına "Kârgir

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

MUKAVEMET FORMÜLLER, TABLOLAR VE ŞEKĐLLER.

MUKAVEMET FORMÜLLER, TABLOLAR VE ŞEKĐLLER. MUKAVMT FORMÜLLR, TABLOLAR V ŞKĐLLR. 008/09 D Statk Denge Denklemler: + F 0 + F 0 M 0 ksenel Gerlme P σ A σ Normal gerlme P Kuvvet A Kest Alanı Ortalama Kama Gerlmes V τ ort., τ Kama Gerlmes A V kesme

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI HAZIRLAYAN : İSMAİL ENGİN KONTROL EDDEN : GÜNER İNCİ TARİH : 21.3.215 Sayfa / Page 2 / 4 REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No. Tarih Tanım / YayınNedeni Onay Sunan Kontrol Onay RevizyonDetayBilgileri

Detaylı

Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Betonarme Kirişler

Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Betonarme Kirişler YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-8 Betonarme (2. Kısım: Kiriş ve Döşemeler) Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 13 Aralık 2007 Betonarme Kirişler Betonarme kirişler genellikle dikdörtgen kesitinde olup yatay

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler 3 2 diş Ana taşıyıcı kiriş 1 A a a Đnce plak B Dişli döşeme a-a plak diş kiriş Asmolen döşeme plak diş Asmolen (dolgu) Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: DUVARLAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: DUVARLAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: DUVARLAR DUVARLAR Duvarlar mekanlarımızı sınırlayan düşey elemanlardır. Çok çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler.

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER

DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER İki doğrultuda çalışan plak (dikdörtgen) Dört tarafından kirişli plaklar aşırı yüklendiklerinde şekilde görülen kesik çizgiler boyunca kırılırlar. Yeter bir yaklaşıklıkla,

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI

ORTOTROPİK ZİNCİR YAN PLAKALARINDA GERİLME YIĞILMASI KATSAYILARININ HESAPLANMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 997 : 3 : 3 :45-49

Detaylı

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ StatiCAD-Yigma Đle Yığma Binaların Performans Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi Giriş StatiCAD-Yigma Programı yığma binaların statik hesabını deprem yönetmeliği esaslarına göre elastisite teorisi esasları

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı