EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ"

Transkript

1 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı

2 Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: , Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ağustos Baskı: Ekim 2007 Kapak Tasarımı: zulfin.eua Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Baskı: Öncü Basımevi Ankara Tel: (0312) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) İnternet: E-posta: ii

3 Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 1976 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı çeşitli ortaöğretim kurumlarında ve Eskişehir Eğitim Enstitüsü nde toplam on yıl öğretmenlik yaptı. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi nde yüksek lisansını; 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi nde doktorasını tamamladı. Aynı anabilim dalında 1997 de doçent, 2003 yılında profesör oldu yılları arasında Anadolu Üniversitesi nde görev yapan yazar, 1995 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ne atandı. Bu üniversitede Eğitim Fakültesi nin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve 1998 yılında Eğitim Fakültesi ne atandı yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi nde öğretim üyesi olarak görev yapan yazar, halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunan yazar, Örgüt Kültürü, Örgütler ve Kültürler, Öğretim Liderliği, Eğitimde Mükemmellik Arayışı, Öğretmenliğe Giriş kitaplarının yanında Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı adlı kitapların ortak yazarları, Sınıf Yönetimi adlı kitabın da editörleri arasında yer almaktadır. Ayrıca yazarın ulusal ve uluslar arası düzeyde çeşitli bilimsel toplantı ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Yazar, alanıyla ilgili ulusal ve uluslarası düzeydeki çeşitli akademik dergilerde hakemlik yapmakta, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte ve alanıyla ilgili araştırma ve yayım faaliyetlerini sürdürmektedir. iii

4 ÖNSÖZ Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından eğitim fakültelerinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda, öğretim yılından itibaren hazırlanan yeni eğitim programları uygulanmaya başlanmıştır. Aradan geçen sekiz yıl içinde bu programlar tekrar gözden geçirilmiş, uygulamalar değerlendirilmiş, söz konusu programlar yeniden düzenlenerek öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Daha önce programlarda Öğretmenlik Mesleğine Giriş adı altında yer alan dersin adı, yeni düzenlemede Eğitim Bilimine Giriş olarak değiştirilmiştir. Ayrıca dersin içeriğinde de bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına eğitimin çeşitli yönlerini ve öğretmenlik mesleğini kısaca tanıtmaktır. Dersin tanımında, eğitimin temel kavramları, eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, politik, hukuki, ekonomik ve tarihi temelleri ile eğitim bilimlerinde yöntem, sosyal değişme ve yenileşme sürecinde eğitim, öğretmenlik mesleği gibi konular yer almaktadır. Bu kitabın hazırlanmasında konuların ayrıntısına girmeden eğitimin çeşitli yönleri ve öğretmenlik mesleği, ana çizgileriyle tanıtılmaya çalışılmıştır. Kitabın yazımında olabildiğince anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Her bölümün sonunda o bölümle ilgili çoğu Türkçe kaynaklardan oluşan bir kaynak listesi verilmiştir. İlgi duyan okuyucuların bu kaynakları inceleyerek konuları daha ayrıntılı olarak öğrenebileceği düşünülmüştür. Kitabın bu baskısında, öncekilerden farklı olarak konuların birbiriyle ilişkisi göz önüne alınarak ünitelerin sırasında bir değişiklik yapılmıştır. Öğretim elemanlarından, öğrencilerden ve okuyuculardan gelecek yapıcı eleştiriler ve katkılar doğrultusunda gelecekte yapılacak baskılarında kitabın daha elverişli hale gelebileceği düşünülmektedir. Kitabın düzenlenmesi ve katkılarından dolayı meslektaşlarım Doç. Dr. S. Turan, Doç. Dr. M. B. Acat ile Servet Sarıkaya, Gürsel Avcı başta olmak üzere Pegem A takımına teşekkür eder, kitabın öğrencilere, programı uygulayacak öğretim elemanlarına ve okuyuculara yararlı olmasını dilerim. Eskişehir Ekim, 2007 Prof. Dr. Mehmet Şişman v

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz... v İçindekiler... vii 1. BÖLÜM EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI (ss: 1 17) İnsan ve Eğitim... 1 Bir Hizmet Olarak Eğitim... 3 Sosyalleşme ve Kültürleme Süreci Olarak Eğitim... 3 Eğitimin Konusu ve Türü... 4 Bir Bilim Olarak Eğitim... 4 Eğitimle İlgili Temel Kavramlar... 4 Eğitimin Tanımı... 6 Etkileme Olarak Eğitim... 6 Süreç ve Sonuç Olarak Eğitim... 6 Nesnel ve Öznel Açıdan Eğitim... 7 Formal ve İnformal Eğitim... 7 Sosyal Bir kurum Olarak Eğitim ve Okul... 8 Öğretme ve Öğrenme... 9 Öğrenme Teorileri Öğretim Stratejileri Öğretim Yöntemleri Öğretim Teknikleri Eğitim Programı Eğitim Programının Öğeleri Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar vii

6 2. BÖLÜM EĞİTİMİN AMAÇ VE İŞLEVLERİ (ss: 19 33) Eğitimin Amaç ve İşlevi Okulun Amaç ve İşlevi Hizmet Üreten Bir Yer Olarak Okul Eğitim ve Okulun İşlevleri Bireysel Amaç ve İşlevler Sosyal-İnsani Amaç ve İşlevler Kültürel Amaç ve İşlevler Politik Amaç ve İşlevler Teknik-Ekonomik Amaç ve İşlevler Eğitsel Amaç ve İşlevler Etkili Bir Okulun Özellikleri Eğitimin İşlevleri Açısından Okul Akımları Seçkinler Eğitimi Akımı Sanat Eğitimi Akımı Çocuktan Hareket Akımı Kır Eğitim Yurdu Akımı İş Eğitim Akımı Üretim Okulu Akımı Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ (ss: 35 49) Avrupa da Eğitimin Tarihi Gelişimi Doğu Toplumlarının Tarihinde Eğitim Türkiye de Eğitimin Tarihi Gelişimi Türklerde İslamiyet Öncesi Dönemde Eğitim Türklerde İslamiyet Sonrası Dönemde Eğitim Selçuklu Devleti Döneminde Eğitim Osmanlı Devleti Döneminde Eğitim Cumhuriyet Sonrası Türkiye de Eğitim Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar viii

7 4. BÖLÜM EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ (ss: 51 62) Eğitimin Toplumsal Yönleri Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan Toplum İçinde İnsanın Eğitimi Toplumlarla İlgili Sınıflamalar Sosyal Yapı ve Eğitim Sosyalleşme ve Eğitim Sosyal Tabakalaşma ve Eğitim Sosyal Hareketlilik ve Eğitim Sosyal Kontrol ve Eğitim Sosyal Bütünleşme ve Eğitim Aile ve Eğitim Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİM AÇISINDAN TOPLUMSAL DEĞİŞME VE YENİLEŞME (ss: 63 77) Sosyal Değişme Sosyal Değişme Sürecinde Eğitim Sosyal Değişme Aracı Olarak Eğitim Sosyal Değişmelerin Etkisiyle Eğitimde Değişme Sosyal Değişme Sürecinde Eğitim Sistemleri Sosyal Değişme Sürecinde Okul Teknolojik Değişmeler ve Okul Yönetimi Sosyal Değişme Sürecinde Öğretmen Sosyal Değişme Sürecinde Öğrenme Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sosyal Değişme Sürecinde Türk Eğitim Sistemi AB Sürecinde Türk Eğitim Sistemi Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ix

8 6. BÖLÜM EĞİTİMİN HUKUKİ TEMELLERİ (ss: 79 92) Hukuk ve Eğitim Bazı Uluslar arası Belgelerde Eğitim İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde Eğitim Çocuk Hakları Sözleşmesinde Eğitim Türk Anayasasında Eğitim Milli Eğitimle İlgili Bazı Yasalar Tevhid-i Tedrisat Kanunu Milli Eğitim Temel Kanunu Türk Milli Eğitiminin Amaçları Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri Eğitimle İlgili Diğer Yasal Belirleyiciler Yükseköğretimle İlgili Yasalar Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ (ss: ) Politika ve Eğitim Eğitim Politikaları Politik Sistemler ve Eğitim Siyasal Kurumlar ve Eğitim Demokrasi ve Eğitim Bir Politika Belirleme Aracı Olarak Milli Eğitim Şuraları Bir Politika Oluşturma Birimi Olarak Devlet Planlama Teşkilatı Hükümet Programlarında Eğitim Politikaları Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Eğitim Politikaları Türkiye İçin Orta Vadeli Program Türkiye Ön Ulusal Kalkınma Planı Modern Toplumlarda Eğitim ve Okula İlişkin Eleştiriler Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar x

9 8. BÖLÜM EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ (ss: ) İnsan ve Ekonomi Ekonomi İçinde İnsan Beşeri Sermaye Kavramı Eğitim ve Kalkınma Eğitim ve Ekonomik Büyüme Eğitimin Yatırım ve Tüketim Özelliği Eğitimin Finansmanı Eğitim Harcamaları Cari Harcamalar Yatırım Harcamaları Transfer Harcamaları Eğitimin Maliyeti İşgücü Planlaması Eğitim Ekonomisi Eğitimin Bir Hizmet ve Mal Olması Eğitim Talebi ve Özellikleri Eğitim Arzı ve Özellikleri Eğitimin Piyasası Eğitim Maliyetleri Eğitimin Bireysel ve Toplumsal Getirileri Eğitimin Dışsallıkları Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ (ss: ) Felsefenin Başlıca Çalışma Alanları Bazı Felsefi Akımlar ve Eğitime İlişkin Tezleri İdealist Felsefe Realist Felsefe Pragmatik Felsefe Varoluşçu Felsefe Analitik Felsefe Bazı Eğitim Akımları xi

10 Daimicilik Esasicilik İlerlemecilik Yeniden Kurmacılık Varoluşçu Eğitim İdeoloji ve Eğitim Türkiye Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ (ss: ) İnsanın Gelişimi ve Eğitim Gelişimle İlgili Temel Kavramlar Gelişim ve Öğrenme Büyüme ve Olgunlaşma Hazırbulunuşluk Öğrenme Gelişimin İlkeleri Gelişimi Etkileyen Etmenler Katılım Çevre Bedensel Gelişim Doğum Öncesi Dönem Bebeklik Dönemi Çocukluk Dönemi İlköğretim Dönemi Ergenlik Dönemi Bilişsel Gelişim Duyusal-Motor Dönemi İşlem Öncesi Dönem Somut İşlemler Dönemi Soyut İşlemler Dönemi Ahlak Gelişimi Gelenek Öncesi Düzey Geleneksel Düzey Gelenek Sonrası Düzey Kişilik Gelişimi Psiko-seksüel Gelişim xii

11 Psiko-sosyal Gelişim Öğrenme Süreci Refleksler İçgüdüler Öğrenme-Öğretme Teorileri Davranışçı Yaklaşım Klasik Koşullanma Edimsel Koşullanma Gözlem Yoluyla Öğrenme Bilişsel Yaklaşım Bilgiyi İşleme Kuramı Yapısalcılık Kuramı Çoklu Zekâ Kuramı Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler Hazırbulunuşluk Olgunlaşma Motivasyon Dikkat Pekiştireç Aktif Katılım Zaman Öğrenme Stratejileri Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK (ss: ) Öğretmenlik Mesleği Öğretmenlik Mesleğinin Bazı Özellikleri Öğretmenlerin Hizmet Öncesinde Yetiştirilmesi Öğretmen Adaylarının Seçilmesi Programlarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmen Yeterlilikleri Öğretmenlerin Yeterlilik Alanları Milli Eğitim Şuralarında Öğretmen Yetiştirme Konusu İyi Bir Öğretmende Bulunması Beklenen Genel Özellikler Öğretmenin Rolleri Öğretmenin Görevleri Öğretmenlerin Hizmet İçinde Yetiştirilmesi Öğretmenlerin Meslek Örgütleri xiii

12 Türkiye de Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar EK-1 Öğretmen Yeterlilikleri EK-2 Türkiye de okul Kademelerine Göre Öğretmen Yetiştirmenin Kısa Tarihçesi BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİNDE YÖNTEM (ss: ) Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemi Bilim ve Bilimsel Bilgi Bilim ve Paradigma Bilim ve Teori Bilimsel Yöntem Bilimsel Araştırma Türleri Bilimsel Araştırmanın Aşamaları Araştırmayla İlgili Kaynakların Taranması Araştırma Probleminin Belirlenmesi Araştırmanın Önemi Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar Yöntem Araştırma Modeli Evren Örneklem Verilerin Toplanması Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Eğitim Araştırmalarında Veri Toplama Yolları Verilerin Analizi ve Yorumu Sonuçlar ve Öneriler Araştırma Raporunun Yazılması Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar Dizin xiv

13 Eğitimin Temel Kavramları 1. BÖLÜM EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; eğitimle ilgili temel kavramları tanıyacak, eğitimin farklı tanımlarını öğrenecek, öğrenme sürecini tanıyacak, öğrenmeyle ilgili temel kavramların anlamını bilecek, eğitim ve öğrenme sürecini çözümleyebileceksiniz. İ İNSAN VE EĞİTİM nsanlar dışında diğer canlı varlıkların eğitiminden de söz edilmekle birlikte bu kitapta insanın eğitimi söz konusu edilmektedir. İnsan, yaratılmışlar içinde en mükemmel varlık olup geliştirilebilir bir potansiyele sahip olarak dünyaya gelmektedir. İçinde yer aldığı kültür, ortam ve yaşantıların zenginliğine göre insanın çeşitli yönlerden gelişimi ve eğitimi de farklılaşmaktadır. İnsan, genel olarak antropolojinin çalışma konusudur. İnsan, çeşitli bilim alanları tarafından biyolojik, sosyal, psikolojik, ekonomik bir varlık olarak tanımlanır. Bu farklı tanımların her biri karmaşık bir varlık olan insana tek açıdan bakmaktadır. Örneğin, felsefe insanı düşünen bir varlık 1

14 Eğitimin Amaç ve İşlevleri 2. BÖLÜM EĞİTİMİN AMAÇ VE İŞLEVLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; eğitim ve okulun başlıca amaç ve işlevlerini öğrenecek eğitim ve okulun işlevine ilişkin eleştirileri tanıyacak farklı amaçlarla oluşturulan okul tiplerini tanıyacak daha etkili bir eğitim için gereklilikleri analiz edebileceksiniz. EĞİTİMİN AMAÇ VE İŞLEVİ E ğitimle ilgili bütün planlı faaliyetler, belirli amaçlara ulaşmak ve belirli işlevleri gerçekleştirmek içindir. Eğitim sistemlerinin dayandığı belirli bir eğitim felsefesi, bu felsefeye göre teorik olarak yetiştirilmesi tasarlanan bir insan tipi ve oluşturulmak istenen bir toplum modeli vardır. Farklı eğitim felsefeleri, eğitimde amaç, içerik, süreç, yöntem, ortam gibi konularda farklı noktalara vurgu yapar. Eğitimin amaç ve işlevleri söz konusu eğitim felsefesinin içinde yer alır. Eğitimin amaçları konusunda çeşitli görüşler vardır. Bunlar, zamana, toplumlara, ülkelerin yönetim ve eğitim felsefelerine göre farklılaşabilir. Örneğin Batıda Eski Yunan da ve Roma da eğitimin temel amacı, siyasi otoriteye bağlı vatandaşlar yetiştirmek olarak görülürken, Ortaçağ eğitiminde bütünüyle dini bir amaç güdülmüş, Rönesans tan 19

15 Eğitimin Tarihi Gelişimi 3. BÖLÜM EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; eğitimin tarihi temellerini kavrayacak, Türk toplumunda eğitimin tarihi geçmişini tanıyacak, geçmişten bugüne eğitimdeki gelişmeleri kavrayacak, geçmişle bugün arasındaki ilişkileri eğitim ekseninde açıklayabileceksiniz. AVRUPA DA EĞİTİMİN TARİHİ GEÇMİŞİ B ugünkü Batı uygarlığının ve kültürünün temeli, düşünce, hukuk ve ahlak sistemleri yönünden, Eski Yunan, Eski Roma kültürleriyle Hıristiyan inanç sistemine dayanır. Dolayısıyla eğitim anlayış ve uygulamalarında da bunların etkileri vardır. Batı da Antik devirde eğitim, genel olarak müzik ve beden eğitimi olmak üzere iki öğeyi içeriyordu. Eğitim denince, bedensel ve zihni gelişim yanında ruh ve ahlak temizliği anlaşılmaktaydı. Eğitim, bu dönemde sadece asiller için söz konusu olup bireylere kazandırılması öngörülen temel değerler, kahramanlık, savaşçılık, şan ve şöhret, ahlak ve ruh güzelliği idi. Isparta Şehir Devleti nde devletin askeri özelliğine bağlı olarak eğitimde askerlikle ilgili değerlere emir, itaat, disiplin, savaşçılık önem verilirken, Atina Devleti nde devletin demokratik niteliğine bağlı olarak 35

16 Eğitimin Sosyal Temelleri 4. BÖLÜM EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; bireyle toplum arasındaki ilişkileri kavrayacak, toplumsal kurum ve süreçlerle eğitim ilişkisini anlayacak, ailenin eğitimdeki rolünü kavrayacak, insan-toplum ilişkilerini çözümleyebileceksiniz. EĞİTİMİN TOPLUMSAL YÖNLERİ E ğitimle toplum arasındaki ilişkiler ve eğitimin sosyal yönleri, eğitim sosyolojisinin temel çalışma konusudur. Eğitim sosyolojisi alanında eğitimle toplum, toplumsal kurumlar, toplumsal süreçler arasındaki ilişkiler, makro ve mikro düzeylerde, yani büyük toplum ve okul merkezli olarak ele alınır. Buna göre bu kapsamda eğitimle ilişkili olarak ele alınan başlıca konular, toplumsal kurumlar, sosyal tabakalar, sosyal statü ve roller, sosyal süreçler, sosyal değişme, eğitim politikaları, eğitim planlaması, meslekler, kültür, hukuk gibi konulardır. İnsan, bir toplum içinde dünyaya gelir ve eğitilir. Toplum olmadan bireyin olması mümkün değildir. Buna göre esas olan bireyin değil bir 51

17 Eğitim Açısından Toplumsal Değişme ve Yenileşme 5. BÖLÜM EĞİTİM AÇISINDAN TOPLUMSAL DEĞİŞME VE YENİLEŞME Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; toplumsal değişme ve eğitim ilişkilerini kavrayacak, toplumsal değişmelerin eğitime etkilerini bilecek, eğitimin toplumsal değişmelere etkisini kavramış olacaksınız. SOSYAL DEĞİŞME G ünümüzde başta bilgi ve teknoloji olmak üzere birçok alanda hızlı değişmeler gözlenmektedir. Toplumlar, durağan özelliklerinin yanında dinamik özellikler gösterir. Sosyal değişme, toplumun dinamik yönünü ifade eder. Değişmenin özünde bir farklılaşma olup bu kavram, bir durumdan başka bir duruma geçişi ifade eder. Sosyal değişme kavramı ise kısaca, toplumsal yapı ve davranışlarla sosyal kültürün maddi ve manevi öğelerindeki değişmeleri kapsar. Sosyolojide sosyal değişme konusu ayrıntılı olarak ele alınır ve bazı teorilerle açıklanır. Bu teorilerin bir kısmında maddi öğelerdeki değişmelerin daha hızlı, manevi (inanç, tutum ve değerler) öğelerdeki değişmelerin ise daha yavaş gerçekleştiği ileri sürülür. 63

18 Eğitimin Hukuki Temelleri 6. BÖLÜM EĞİTİMİN HUKÛKÎ TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; dünyada eğitimle ilgili evrensel bazı düzenlemeleri tanıyacak, Türkiye de eğitimi düzenleyen bazı yasaları bilecek, Türk milli eğitiminin temel ilkelerini kavrayacak, eğitimle ilgili uygulamaları eğitim hukuku kapsamında çözümleyebileceksiniz. HUKUK VE EĞİTİM T oplumsal yaşamı düzenleyen yazılı kurallar bütününe hukuk denir. Bu kurallar, toplumsal yaşamın çeşitli yönlerini kapsamakta olup bunlardan biri de eğitim alanıdır. Bugün dünya ülkelerinde eğitim, sosyal bir kurum ve kamu hizmeti olarak görülmekte, dolayısıyla zorunlu temel eğitim, hemen bütün ülkelerde devlet okullarında parasız olarak sunulmaktadır. Eğitim hakkı da temel insan hakları kapsamında yer almakta, bunu düzenleyen çeşitli ulusal yasalarla birlikte uluslararası düzeyde anlaşma ve belgeler bulunmaktadır. Bugün eğitim hukuku olarak adlandırılan bir alandan da söz edilebilir. 79

19 Eğitimin Politik Temelleri 7. BÖLÜM EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; politika ve eğitim politikası kavramlarının anlamını bilecek, eğitim, siyaset ve demokrasi ilişkilerini çözümleyebilecek, eğitimde hükümet politikalarının yerini kavrayacak, Türkiye nin eğitim politikalarını, uygulama açısından çözümleyebileceksiniz. POLİTİKA VE EĞİTİM olitika, Latince kökenli bir sözcük olup zamanla anlamında bazı P değişmeler olmuştur. Şehir yaşamı ve bu yaşamı düzenleme anlamına gelen politika kavramı hakkında İlk çağ filozofları Eflatun ve Aristo dan bu yana pek çok şey söylenmiş ve bu bağlamda politika ve eğitim ilişkileri de analiz edilmiştir. Toplumların tarihinde eğitimin bir politika konusu olarak ele alınması ve milli eğitim politikalarının oluşturulup uygulanması, yakın yüzyıllarda ulus devletlerin doğup gelişmeye başlamasıyla birlikte önem kazanır. Günümüzde eğitim, özellikle zorunlu eğitim, bir kamu politikası olarak planlanıp uygulanmaktadır. Hemen bütün ülkelerde eğitim, ağırlıklı olarak kamu tarafından sunulan bir hizmettir. 93

20 Eğitimin Ekonomik Temelleri 8. BÖLÜM EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; insanla ekonomi arasındaki ilişkileri kavrayacak, ekonomi içinde insan faktörünün yerini bilecek, eğitimin ekonomik açıdan çözümlemesini yapacak, toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde eğitimin yerini kavrayacaksınız. İNSAN VE EKONOMİ İ İnsanlar, yaşamak için birtakım ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanların toplum halinde yaşamaya başlamasıyla ekonomik faaliyetler de artmıştır. İnsan ihtiyaçları, sürekli artmakta ve çeşitlenmekte, buna bağlı olarak uzmanlaşma ve işbölümü gelişmektedir. İnsan ihtiyaçlarını gidermeye dönük üretim faktörleri (toprak, emek, sermaye ve girişimci) ise kıt ve sınırlıdır. Bilim insanları, ekonomi olarak adlandırılan faaliyetleri tanımaya yönelik teoriler ve birtakım araçlar geliştirmeye çalışmışlardır. Geliştirilen bu araçların bir bilim dalı haline gelmesi sonucu iktisat bilimi doğmuştur. İktisat biliminin uğraştığı temel sorun, kıt kaynaklar ve bunlarla giderilmek zorunda olan çok sayıda insan ihtiyaçlarıdır. 111

21 Eğitimin Felsefi Temelleri 9. BÖLÜM EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ Bölüm Amaçları Bu bölüm sonunda; felsefenin çalışma alanlarını tanıyacak, bazı felsefi akımların eğitime ilişkin tezlerini kavrayacak, eğitim akımlarını tanıyacak, eğitim akımlarının eğitime ilişkin farklı tezlerini kavrayacak, Türkiye de eğitimin felsefi temellerini çözümleyebileceksiniz. FELSEFENİN BAŞLICA ÇALIŞMA ALANLARI F elsefi düşünce ve felsefi bilgi, insanın kendini ve çevresini tanıma arzusunun bir sonucu olarak görülebilir. Felsefe, bütün bilim dallarının anasını oluşturur. Bütün bilim dalları, bağımsız birer alan olarak gelişmeden önce genel olarak felsefe içinde yer alıyordu. Bilimlerin felsefeden bağımsız olarak gelişmesi, onları bütünüyle bu alandan koparmış sayılmaz. Bu kez de bilim dallarının içinde bir alt alan olarak o alanın felsefesi gelişmeye başlamıştır: Eğitim felsefesi, siyaset felsefesi, bilim felsefesi gibi. 137

22 Eğitimin Psikolojik Temelleri 10. BÖLÜM EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; gelişimle ilgili temel kavramları bilecek, gelişimle ilgili temel teorileri tanıyacak, çeşitli yönlerden insanın gelişim sürecini tanıyacak, insanın gelişimi sürecinde eğitimin yerini kavramış olacaksınız. İNSANIN GELİŞİMİ VE EĞİTİM P sikoloji, insanın davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. İnsan davranışlarıyla ilgilenen başka bilim dalları da vardır. Eğitim de bir davranış değiştirme süreci olarak tanımlandığında, insan davranışı, eğitimin de bir konusu olmaktadır. Bu yönüyle psikoloji, eğitimle yakından ilişkili bir alandır. Psikolojinin içinde alt alanlar olarak gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji, eğitimle çok yakından ilgilidir. İnsan davranışlarını etkileyen birçok faktör vardır. İnsanların göstermiş oldukları davranışların temelinde, doğum öncesinden başlayarak geçmiş yaşantıların, özellikle de çocukluk döneminin büyük etkisi vardır. İnsanı değerlendirirken geçmişini ve bugününü birlikte değerlendirmek gerekir. Öğrencinin de çevresini, yeteneklerini, kişiliğini, 157

23 Bir Meslek Olarak Öğretmenlik 11. BÖLÜM BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıyacak, öğretmenlerin, rol, görev ve yeterlilik alanlarını öğrenecek, Türkiye de öğretmen yetiştirme sistemin tanıyacak, iyi bir öğretmen olabilmek için gerekli tutum ve davranışların neler olması gerektiğini tanımlayabileceksiniz. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ E ğitim sisteminin başlıca öğelerini, öğrenciler, öğretmenler, eğitim programları, yöneticiler, eğitim uzmanları, eğitim teknolojisi, fiziki ve finansal kaynaklar oluşturmaktadır. Bunlar içinde öğretmen, en temel öğedir. Eğitimin niteliği ve kalitesi de büyük ölçüde öğretmenlerin niteliğiyle doğru orantılıdır. Bu bakımdan eğitim sistemi içinde görev alacak öğretmenlerin, gerek hizmet öncesinde, gerekse hizmet içinde, iyi bir biçimde yetiştirilmesi, eğitim hizmetlerinin kalitesi yönünden önem taşır. Günümüzde öğretmenlik, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olarak kabul edilir. Statü ve saygınlığı, ülke ve kültürlere göre değişmekle birlikte öğretmenlik, doğrudan insanla ilgili bir meslek olması yönüyle, öteden beri sadece bir kazanç kapısı olarak değil, aynı zamanda kutsal bir meslek olarak görülmüştür. Türk eğitim tarihinde bilge kişilerin ve öğretmenlerin hep saygın bir yeri olmuş, öğretmen 189

24 Eğitim Bilimlerinde Yöntem 12. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİNDE YÖNTEM Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; bilim ve bilimsel yöntemle ilgili temel kavramları tanıyacak, bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını öğrenecek, bilimde alternatif bakış açılarını tanıyacak, bilimsel araştırma raporları düzenleyebileceksiniz. EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ E Eğitim, bir bilim midir, yoksa bir sanat mıdır konusu öteden beri tartışılır. Bu tartışmalarda kimisi eğitimi bilim, kimisi sanat, kimisi de bir araştırma ve çalışma konusu olarak görmüştür. Eğitim biliminin gelişmesine temel oluşturan çalışmalar, psikolojide insan davranışları konusunda yapılan çalışmalardır. Geçen yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise eğitimle ilgili konular daha geniş bir kapsamda ele alınmaya ve eğitimin içinde bazı alt alanlar gelişmeye başlar. Eğitim bilimleri ifadesi, eğitimi konu edinen bilim alanlarını kapsar. Eğitim bilimi karşılığı olarak eskiden beri kullanılan kavramlardan biri pedagojidir. Halen hem Batıda hem de Ortaasya Türk dillerinde bu kavram Rusça dan geçmiş haliyle pedagogika, Türkiye Türkçe sinde de pedagoji olarak kullanılır. Pedagoji kelimesinin aslı Grekçe olup çocuk 231

25 Dizin DİZİN A Açık Sistem 247 Açıköğretim 149,157 Ahilik 71,78,79,80 Ahlak Gelişimi 71,78,79,80 Ahmet Yesevi 148 Alan Bilgisi 217,219,220,221,227,237 Alt Kültür 47,186 Anaokulu 246,247 Anayasa 52,54,55,56,57,58,60,62,64, 130,225 Aydınlanma Çağı 145 Araştırma Modeli166,169 Araştırma Yöntemi160,169,177 B Bacon 145 Baker139,140,141 Bebeklik Dönemi72 Bedensel Gelişim 68,71,72,73,113 Berkeley 23 Beşeri Sermaye 99,100,102,103,107,118, 120,122 Bilgi Felsefesi 20 Bilgi Toplumu 42,134,198,200,205 Bilim 1,4,5,11,12,19,20,21,223,24,26,29, 30,32,34,37,56,60,66,86,92,96,98, 113,126,136,146,150,156,157,160, 171,176,203,217,222,232 Bilimsel Araştırma 60,136,159,162, 165,177 Bilimsel Bilgi 20,162,163,164 Bilimsel Yöntem 23,77,159,163,164 Bilimsellik 37,60 Bilişsel Gelişim 73,74,75,77,78,136 Bireyci Toplum 42 Biruni 148 Büyüme 40,66,67,70,72,100,102,111, 120,133,195 C Cari Harcamalar 107,116 Comensky 145 Condillac 145 Ç Çıraklık Eğitimi 105,153 Çocuktan Hareket Akım 191 Çocukluk Dönemi 65,69,72,73 D Daimicilik 28,29,33 Darülfünun 58,153,156,251 Darülmuallimat 247,250 Darülmuallimin 229,247,248,250,251 Darülmuallimin-i Ali 229,247,250,251 Davranış 5,6,7,9,15,41,42,44,46,47,48, 58,65,68,72,77,81,82,84,85,87,94, 96,126,137,159,181,187,200,211, 222,234,241 Değerler Felsefesi 20,21 Demokrasi 31,37,44,60,119,120,125, 127,223 Demokrasi Eğitimi 60 Demokratik Toplum 45,129,186 Ders Programı 16 Descartes 23,26,145 Devlet Planlama Teşkilatı 50,206,249 Dewey 25,36,128,155,156,192 Diderot 145 Dikey Hareketlilik 45 Doğrudan Maliyetler 116 Doğum Öncesi Dönem 71,72 Dolaylı Maliyetler 116,117 Duyusal-Motor Dönemi

BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Önsöz İÇİNDEKİLER III BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 11 Eğitimin Amacı 12 Eğitim 13 Formal ve İnformal Eğitim 15 Formal (Biçimlendirilmiş) Eğitim 15 Örgün Eğitim 15 Yaygın Eğitim 16 İnformal

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Şişman EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Prof. Dr. Mehmet Şişman EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 12. Prof. Dr. Mehmet Şişman EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-975-6802-10-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA ÖNSÖZ... xiii EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI....1 GİRİŞ...2 EĞİTİM... 3 EĞİTİM OLGUSUNUN TARİHSEL EVRİMİ... 4 İlkel Toplumlarda Eğitim... 5

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2015 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI Öğretmen Adayları İçin kpss Eğitim Bilimleri Soru Bankası Program Geliştirme SORU AVCISI 2009 da 74 2010 da 87 2011 de 96 SORU YAKALADI Özgün Yeni Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Doç.Dr.İlknur Maya TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Çağlar Çağlar Doç.Dr.Ercan Yılmaz Doç.Dr.İlknur Maya Doç.Dr.Zülfü Demirtaş Yrd.Doç.Dr.Fulya D. Kentli Yrd. Doç.Dr.Mahmet Ali

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Şişman EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ. İletişim

Prof. Dr. Mehmet Şişman EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ. İletişim 15. Prof. Dr. Mehmet Şişman EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-975-6802-10-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı KPSS Eğitim Bilimleri PROGRAM KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 70'in üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. GELİŞTİRME Sınıf Yönetimi

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren kpss eğitim bilimleri Ö ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Kolay oku Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Hızlı düşün Kalıcı öğren EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Editörler Prof.Dr.Durmuş Ekiz & Yrd.Doç.Dr.Haydar Durukan EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr.Abdurrahman Tanrıöğen Prof.Dr.Durmuş Ekiz Prof.Dr.Feridun Merter Prof.Dr.Hüseyin Mualla Yüceol Prof.Dr.İlhan

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör Editör Prof. Dr. Firdevs Güneş Prof. Dr. Firdevs Güneş Doç. Dr. Çetin Semerci Yrd. Doç. Dr. Aysun Nüket Elçi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya Işık Yrd. Doç. Dr. Cemal Tosun Yrd. Doç. Dr. Cengiz Özmen Yrd Doç.

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya 2014 kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Editör: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ISBN: 9944-919-19-5 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Editör. Prof.Dr. İlhan Günbayı SINIF YÖNETİMİ. Yazarlar. Prof.Dr.İlhan Günbayı

Editör. Prof.Dr. İlhan Günbayı SINIF YÖNETİMİ. Yazarlar. Prof.Dr.İlhan Günbayı Editör Prof.Dr.İlhan Günbayı SINIF YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. İlhan Günbayı Doç.Dr. Esin Acar Doç.Dr. Habib Özgan Doç.Dr. Mehmet Özbaş Doç.Dr. Nuri Baloğlu Yrd.Doç.Dr. Ahmet Akbaba Yrd.Doç.Dr. Haydar Durukan

Detaylı

Eğitim Ekonomisi ve Planlama. Erdal Gümüş Mehmet Şişman

Eğitim Ekonomisi ve Planlama. Erdal Gümüş Mehmet Şişman Eğitim Ekonomisi ve Planlama Erdal Gümüş Mehmet Şişman Doç. Dr. Erdal Gümüş - Prof. Dr. Mehmet Şişman EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ISBN 978-605-364-325-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları te.

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları  te. 23. BASKI Alıştırmalar için örnek data dosyaları www.pegem.net te. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK VERİ ANALİZİ EL KİTABI ISBN 978-975-6802-74-8 DOI 10.14527/9789756802748 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Selçuk ŞİMŞEK 1. Giriş ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ Giriş Toplumsal Sosyalleşme ve Toplum Toplumsal Temel Olarak Eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

Tarih Ö retiminde Elefltirel ve Yarat c Düflüncenin Gelifltirilmesi

Tarih Ö retiminde Elefltirel ve Yarat c Düflüncenin Gelifltirilmesi Ydr. Doç. Dr. Orhan Ak no lu & Umut Diriöz Tarih Ö retiminde Elefltirel ve Yarat c Düflüncenin Gelifltirilmesi ISBN: 978-9944-919-50-0 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM BİLİMLERİ 000000001 EĞİTİM BİLİMLERİ Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-334-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN

psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN Ersin Altıntaş Mücahit Dilekmen Sabahattin Çam Hikmet Yazıcı Yaşar Özbay İbrahim Yıldırım Ömer Üre Alim Kaya Asım Çivitçi Sibel Türküm 13. Baskı Editör:

Detaylı

Uygulamalı Meta-Analiz

Uygulamalı Meta-Analiz Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz Serkan DİNÇER Serkan Dinçer EĞİTİM BİLİMLERİNDE UYGULAMALI META-ANALİZ ISBN 978-605-364-844-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v. 1. Bölüm... 1 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v. 1. Bölüm... 1 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v 1. Bölüm... 1 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER... 1 Giriş... 1 Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler... 3 Sosyal Bilgiler ve İlişkili Disiplinler... 7 Sosyal Bilgiler

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP ECONOMICUS İKTİSAT SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL Çeviren: Ahmet BENZER David Crystal Çeviren: Ahmet Benzer Dilbilim Nedir? ISBN 978-605-318-485-0 DOI 10.14527/9786053184850 Kitabın orijinal adı: What is Linguistics? Baskı

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu,

BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu, PROGRAMIN TEMELLERİ PROGRAMIN TEMELLERİ BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu, SOSYAL Programlar bireyin sosyal

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

Editör: Kadir Keskinkılıç EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Editör: Kadir Keskinkılıç EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 7. Editör: Kadir Keskinkılıç EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-995-8792-89-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker ÖABT Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI Kerem Köker Tamamı Çözümlü Kerem Köker ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU

Detaylı

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde ALES 2017 SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker Eğitimde 30. yıl Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker ALES Sözel Soru Bankası ISBN-978-605-364-423-1 Kitapta

Detaylı

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III BÖLÜM I :YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ... 11 Yönetim... 13 Sınıf Yönetimi Kavramı... 15 Sınıf Yönetimi... 16 Sınıf Yönetimi Gelişimi... 17 Sınıf Yönetiminin Önemi... 18 Sınıf Yönetimi

Detaylı

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ ÖSYM % Özgün 900 Soru YENİ Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker MATEMATİK 0 DENEME ISBN 978-605-6-11- Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 62 soru EĞİTİM BİLİMLERİ PROGRAM GELİŞTİRME Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 62 soru EĞİTİM BİLİMLERİ PROGRAM GELİŞTİRME Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 80 Soruda 62 soru EĞİTİM BİLİMLERİ PROGRAM GELİŞTİRME Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası Program Geliştirme - Sınıf Yönetimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Editör: Fatma Alisinanoğlu 2. Baskı İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Özlem Şimşek - Gülhan Güven - Gözde İnal Berrin Dinç - Saide Özbey - Barış Çaycı Emre Ünal - D. Neslihan Bay Editör: Prof.

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller KPSS Eğitim Bilimleri ezberbozan serisi özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS DERS NTLARI ÖĞRENME PSİKLJİSİ ISBN 978-605-364-931-1 Kitap içeriğinin

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI Genel Toplam Ders Adeti: 68 Teorik(T): 180 Uygulama (U): 2 Kredi: 181 ECTS: 240 Teori ve Uygulama: 182 I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER 1. YARIYIL 1

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fizik Öğretmenliği Soru Bankası ISBN- 978-605-318-658-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü kpss 2013 işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m ta a m ı çö z ü 10 m lü Komisyon KPSS İŞLETME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN- 978-605-364-374-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Mehmet Şişman TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mehmet Şişman TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mehmet Şişman TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ISBN 978-605-0022-08-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN-978-605-364-144-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-684-7 Kitapta yer alan

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE 5000 SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS GYGK EFSANE 5000 SORU BANKASI ISBN 978-605-364-492-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

ÖABT REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

ÖABT REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖABT REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 0000000001 Komisyon ÖABT REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-213-9 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-360-0 Kitapta yer alan

Detaylı

İçindekiler. Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ EĞİTİM... 3 KÜLTÜR...

İçindekiler. Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ EĞİTİM... 3 KÜLTÜR... İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ Giriş... 1 EĞİTİM... 3 Formal Eğitim... 6 Örgün Eğitim... 6 Yayg n Eğitim... 8 İnformal Eğitim...

Detaylı

Editörler Prof. Dr.Mustafa Çelikten & Doç. Dr. Mehmet Özbaş EĞİTİM YÖNETİMİ

Editörler Prof. Dr.Mustafa Çelikten & Doç. Dr. Mehmet Özbaş EĞİTİM YÖNETİMİ Editörler Prof. Dr.Mustafa Çelikten & Doç. Dr. Mehmet Özbaş EĞİTİM YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Emel Gönenç Güler Doç.Dr. Ercan Yılmaz Doç.Dr. Hatice Özutku Doç.Dr. İbrahim Halil Çankaya Doç.Dr. İlhan Günbayı

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

Editör: Prof. Dr. Ayla OKTAY EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-9944-919-69-2. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Editör: Prof. Dr. Ayla OKTAY EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-9944-919-69-2. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Editör: Prof. Dr. Ayla OKTAY EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-9944-919-69-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0 3

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 9. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 Yönetim Kavramları... 1 Yapılandırmacılık ve Eğitim... 4 Sınıf Yönetimi Boyutları... 11 Sınıf Yönetiminde Rehber Kurallar... 16 Sınıf Yönetiminde Öğretmen

Detaylı

EĞİTİMDE PLANLAMA 1. DERS

EĞİTİMDE PLANLAMA 1. DERS EĞİTİMDE PLANLAMA 1. DERS I. KALKINMA VE EĞİTİM Dünya üzerindeki tüm ülkelerin amacı kalkınmış bir ülke olmaktır. Bir ülkenin kalkınmışlığının göstergesi, sahip olduğu teknolojik düzeyle ilgilidir. Sadece

Detaylı

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Gözden Geçirilmiş 15. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Doç. Dr. Ömay Çokluk Prof. Dr. Nilgün Köklü Sosyal Bilimler İçin İSTATİSTİK ISBN 978-975-6802-33-5 Kitap içeriğinin

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 1 Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama İçindekiler

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) ERDEM DİRİMEŞE YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi erdemdirimese@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3722574010-2353 5325081108 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Detaylı

PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ

PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ 1 EĞİTİM PROGRAMI TASARIMLARI Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlamakla başlanır. Eğitimi planlama sürecinde; Ne yapılmalıdır?

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ. 1.Eğitim Bilimi Nedir? 21

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ. 1.Eğitim Bilimi Nedir? 21 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EĞİTİM BİLİMİ-ALAN ÇALIŞMASI İÇİN BİR GİRİŞ 1.Eğitim Bilimi Nedir? 21 BİRSEL AYBEK Yeni "Eğitim Bilimi" 22 Eğitim Biliminin Doğası 23 Geleneksel Disiplinler ve Eğitim Bilimi 25 Dört

Detaylı

Enstitü nün aktif hale gelmesi tarihinde Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU'nun Enstitü Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir.

Enstitü nün aktif hale gelmesi tarihinde Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU'nun Enstitü Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir. Enstitü nün aktif hale gelmesi 30.05.202 tarihinde Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU'nun Enstitü Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde bulunan beş anabilim

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında...

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 GENEL KÜLTÜR ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. TARİH Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 30 DENEME Serkan Aksoy Gerçek Sınav Tadında... Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı