EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ"

Transkript

1 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı

2 Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: , Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ağustos Baskı: Ekim 2007 Kapak Tasarımı: zulfin.eua Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Baskı: Öncü Basımevi Ankara Tel: (0312) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) İnternet: E-posta: ii

3 Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 1976 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı çeşitli ortaöğretim kurumlarında ve Eskişehir Eğitim Enstitüsü nde toplam on yıl öğretmenlik yaptı. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi nde yüksek lisansını; 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi nde doktorasını tamamladı. Aynı anabilim dalında 1997 de doçent, 2003 yılında profesör oldu yılları arasında Anadolu Üniversitesi nde görev yapan yazar, 1995 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ne atandı. Bu üniversitede Eğitim Fakültesi nin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve 1998 yılında Eğitim Fakültesi ne atandı yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi nde öğretim üyesi olarak görev yapan yazar, halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunan yazar, Örgüt Kültürü, Örgütler ve Kültürler, Öğretim Liderliği, Eğitimde Mükemmellik Arayışı, Öğretmenliğe Giriş kitaplarının yanında Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı adlı kitapların ortak yazarları, Sınıf Yönetimi adlı kitabın da editörleri arasında yer almaktadır. Ayrıca yazarın ulusal ve uluslar arası düzeyde çeşitli bilimsel toplantı ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Yazar, alanıyla ilgili ulusal ve uluslarası düzeydeki çeşitli akademik dergilerde hakemlik yapmakta, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte ve alanıyla ilgili araştırma ve yayım faaliyetlerini sürdürmektedir. iii

4 ÖNSÖZ Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından eğitim fakültelerinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda, öğretim yılından itibaren hazırlanan yeni eğitim programları uygulanmaya başlanmıştır. Aradan geçen sekiz yıl içinde bu programlar tekrar gözden geçirilmiş, uygulamalar değerlendirilmiş, söz konusu programlar yeniden düzenlenerek öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Daha önce programlarda Öğretmenlik Mesleğine Giriş adı altında yer alan dersin adı, yeni düzenlemede Eğitim Bilimine Giriş olarak değiştirilmiştir. Ayrıca dersin içeriğinde de bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına eğitimin çeşitli yönlerini ve öğretmenlik mesleğini kısaca tanıtmaktır. Dersin tanımında, eğitimin temel kavramları, eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, politik, hukuki, ekonomik ve tarihi temelleri ile eğitim bilimlerinde yöntem, sosyal değişme ve yenileşme sürecinde eğitim, öğretmenlik mesleği gibi konular yer almaktadır. Bu kitabın hazırlanmasında konuların ayrıntısına girmeden eğitimin çeşitli yönleri ve öğretmenlik mesleği, ana çizgileriyle tanıtılmaya çalışılmıştır. Kitabın yazımında olabildiğince anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Her bölümün sonunda o bölümle ilgili çoğu Türkçe kaynaklardan oluşan bir kaynak listesi verilmiştir. İlgi duyan okuyucuların bu kaynakları inceleyerek konuları daha ayrıntılı olarak öğrenebileceği düşünülmüştür. Kitabın bu baskısında, öncekilerden farklı olarak konuların birbiriyle ilişkisi göz önüne alınarak ünitelerin sırasında bir değişiklik yapılmıştır. Öğretim elemanlarından, öğrencilerden ve okuyuculardan gelecek yapıcı eleştiriler ve katkılar doğrultusunda gelecekte yapılacak baskılarında kitabın daha elverişli hale gelebileceği düşünülmektedir. Kitabın düzenlenmesi ve katkılarından dolayı meslektaşlarım Doç. Dr. S. Turan, Doç. Dr. M. B. Acat ile Servet Sarıkaya, Gürsel Avcı başta olmak üzere Pegem A takımına teşekkür eder, kitabın öğrencilere, programı uygulayacak öğretim elemanlarına ve okuyuculara yararlı olmasını dilerim. Eskişehir Ekim, 2007 Prof. Dr. Mehmet Şişman v

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz... v İçindekiler... vii 1. BÖLÜM EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI (ss: 1 17) İnsan ve Eğitim... 1 Bir Hizmet Olarak Eğitim... 3 Sosyalleşme ve Kültürleme Süreci Olarak Eğitim... 3 Eğitimin Konusu ve Türü... 4 Bir Bilim Olarak Eğitim... 4 Eğitimle İlgili Temel Kavramlar... 4 Eğitimin Tanımı... 6 Etkileme Olarak Eğitim... 6 Süreç ve Sonuç Olarak Eğitim... 6 Nesnel ve Öznel Açıdan Eğitim... 7 Formal ve İnformal Eğitim... 7 Sosyal Bir kurum Olarak Eğitim ve Okul... 8 Öğretme ve Öğrenme... 9 Öğrenme Teorileri Öğretim Stratejileri Öğretim Yöntemleri Öğretim Teknikleri Eğitim Programı Eğitim Programının Öğeleri Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar vii

6 2. BÖLÜM EĞİTİMİN AMAÇ VE İŞLEVLERİ (ss: 19 33) Eğitimin Amaç ve İşlevi Okulun Amaç ve İşlevi Hizmet Üreten Bir Yer Olarak Okul Eğitim ve Okulun İşlevleri Bireysel Amaç ve İşlevler Sosyal-İnsani Amaç ve İşlevler Kültürel Amaç ve İşlevler Politik Amaç ve İşlevler Teknik-Ekonomik Amaç ve İşlevler Eğitsel Amaç ve İşlevler Etkili Bir Okulun Özellikleri Eğitimin İşlevleri Açısından Okul Akımları Seçkinler Eğitimi Akımı Sanat Eğitimi Akımı Çocuktan Hareket Akımı Kır Eğitim Yurdu Akımı İş Eğitim Akımı Üretim Okulu Akımı Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ (ss: 35 49) Avrupa da Eğitimin Tarihi Gelişimi Doğu Toplumlarının Tarihinde Eğitim Türkiye de Eğitimin Tarihi Gelişimi Türklerde İslamiyet Öncesi Dönemde Eğitim Türklerde İslamiyet Sonrası Dönemde Eğitim Selçuklu Devleti Döneminde Eğitim Osmanlı Devleti Döneminde Eğitim Cumhuriyet Sonrası Türkiye de Eğitim Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar viii

7 4. BÖLÜM EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ (ss: 51 62) Eğitimin Toplumsal Yönleri Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan Toplum İçinde İnsanın Eğitimi Toplumlarla İlgili Sınıflamalar Sosyal Yapı ve Eğitim Sosyalleşme ve Eğitim Sosyal Tabakalaşma ve Eğitim Sosyal Hareketlilik ve Eğitim Sosyal Kontrol ve Eğitim Sosyal Bütünleşme ve Eğitim Aile ve Eğitim Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİM AÇISINDAN TOPLUMSAL DEĞİŞME VE YENİLEŞME (ss: 63 77) Sosyal Değişme Sosyal Değişme Sürecinde Eğitim Sosyal Değişme Aracı Olarak Eğitim Sosyal Değişmelerin Etkisiyle Eğitimde Değişme Sosyal Değişme Sürecinde Eğitim Sistemleri Sosyal Değişme Sürecinde Okul Teknolojik Değişmeler ve Okul Yönetimi Sosyal Değişme Sürecinde Öğretmen Sosyal Değişme Sürecinde Öğrenme Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sosyal Değişme Sürecinde Türk Eğitim Sistemi AB Sürecinde Türk Eğitim Sistemi Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ix

8 6. BÖLÜM EĞİTİMİN HUKUKİ TEMELLERİ (ss: 79 92) Hukuk ve Eğitim Bazı Uluslar arası Belgelerde Eğitim İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde Eğitim Çocuk Hakları Sözleşmesinde Eğitim Türk Anayasasında Eğitim Milli Eğitimle İlgili Bazı Yasalar Tevhid-i Tedrisat Kanunu Milli Eğitim Temel Kanunu Türk Milli Eğitiminin Amaçları Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri Eğitimle İlgili Diğer Yasal Belirleyiciler Yükseköğretimle İlgili Yasalar Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ (ss: ) Politika ve Eğitim Eğitim Politikaları Politik Sistemler ve Eğitim Siyasal Kurumlar ve Eğitim Demokrasi ve Eğitim Bir Politika Belirleme Aracı Olarak Milli Eğitim Şuraları Bir Politika Oluşturma Birimi Olarak Devlet Planlama Teşkilatı Hükümet Programlarında Eğitim Politikaları Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Eğitim Politikaları Türkiye İçin Orta Vadeli Program Türkiye Ön Ulusal Kalkınma Planı Modern Toplumlarda Eğitim ve Okula İlişkin Eleştiriler Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar x

9 8. BÖLÜM EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ (ss: ) İnsan ve Ekonomi Ekonomi İçinde İnsan Beşeri Sermaye Kavramı Eğitim ve Kalkınma Eğitim ve Ekonomik Büyüme Eğitimin Yatırım ve Tüketim Özelliği Eğitimin Finansmanı Eğitim Harcamaları Cari Harcamalar Yatırım Harcamaları Transfer Harcamaları Eğitimin Maliyeti İşgücü Planlaması Eğitim Ekonomisi Eğitimin Bir Hizmet ve Mal Olması Eğitim Talebi ve Özellikleri Eğitim Arzı ve Özellikleri Eğitimin Piyasası Eğitim Maliyetleri Eğitimin Bireysel ve Toplumsal Getirileri Eğitimin Dışsallıkları Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ (ss: ) Felsefenin Başlıca Çalışma Alanları Bazı Felsefi Akımlar ve Eğitime İlişkin Tezleri İdealist Felsefe Realist Felsefe Pragmatik Felsefe Varoluşçu Felsefe Analitik Felsefe Bazı Eğitim Akımları xi

10 Daimicilik Esasicilik İlerlemecilik Yeniden Kurmacılık Varoluşçu Eğitim İdeoloji ve Eğitim Türkiye Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ (ss: ) İnsanın Gelişimi ve Eğitim Gelişimle İlgili Temel Kavramlar Gelişim ve Öğrenme Büyüme ve Olgunlaşma Hazırbulunuşluk Öğrenme Gelişimin İlkeleri Gelişimi Etkileyen Etmenler Katılım Çevre Bedensel Gelişim Doğum Öncesi Dönem Bebeklik Dönemi Çocukluk Dönemi İlköğretim Dönemi Ergenlik Dönemi Bilişsel Gelişim Duyusal-Motor Dönemi İşlem Öncesi Dönem Somut İşlemler Dönemi Soyut İşlemler Dönemi Ahlak Gelişimi Gelenek Öncesi Düzey Geleneksel Düzey Gelenek Sonrası Düzey Kişilik Gelişimi Psiko-seksüel Gelişim xii

11 Psiko-sosyal Gelişim Öğrenme Süreci Refleksler İçgüdüler Öğrenme-Öğretme Teorileri Davranışçı Yaklaşım Klasik Koşullanma Edimsel Koşullanma Gözlem Yoluyla Öğrenme Bilişsel Yaklaşım Bilgiyi İşleme Kuramı Yapısalcılık Kuramı Çoklu Zekâ Kuramı Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler Hazırbulunuşluk Olgunlaşma Motivasyon Dikkat Pekiştireç Aktif Katılım Zaman Öğrenme Stratejileri Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK (ss: ) Öğretmenlik Mesleği Öğretmenlik Mesleğinin Bazı Özellikleri Öğretmenlerin Hizmet Öncesinde Yetiştirilmesi Öğretmen Adaylarının Seçilmesi Programlarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmen Yeterlilikleri Öğretmenlerin Yeterlilik Alanları Milli Eğitim Şuralarında Öğretmen Yetiştirme Konusu İyi Bir Öğretmende Bulunması Beklenen Genel Özellikler Öğretmenin Rolleri Öğretmenin Görevleri Öğretmenlerin Hizmet İçinde Yetiştirilmesi Öğretmenlerin Meslek Örgütleri xiii

12 Türkiye de Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar EK-1 Öğretmen Yeterlilikleri EK-2 Türkiye de okul Kademelerine Göre Öğretmen Yetiştirmenin Kısa Tarihçesi BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİNDE YÖNTEM (ss: ) Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemi Bilim ve Bilimsel Bilgi Bilim ve Paradigma Bilim ve Teori Bilimsel Yöntem Bilimsel Araştırma Türleri Bilimsel Araştırmanın Aşamaları Araştırmayla İlgili Kaynakların Taranması Araştırma Probleminin Belirlenmesi Araştırmanın Önemi Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar Yöntem Araştırma Modeli Evren Örneklem Verilerin Toplanması Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Eğitim Araştırmalarında Veri Toplama Yolları Verilerin Analizi ve Yorumu Sonuçlar ve Öneriler Araştırma Raporunun Yazılması Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar Dizin xiv

13 Eğitimin Temel Kavramları 1. BÖLÜM EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; eğitimle ilgili temel kavramları tanıyacak, eğitimin farklı tanımlarını öğrenecek, öğrenme sürecini tanıyacak, öğrenmeyle ilgili temel kavramların anlamını bilecek, eğitim ve öğrenme sürecini çözümleyebileceksiniz. İ İNSAN VE EĞİTİM nsanlar dışında diğer canlı varlıkların eğitiminden de söz edilmekle birlikte bu kitapta insanın eğitimi söz konusu edilmektedir. İnsan, yaratılmışlar içinde en mükemmel varlık olup geliştirilebilir bir potansiyele sahip olarak dünyaya gelmektedir. İçinde yer aldığı kültür, ortam ve yaşantıların zenginliğine göre insanın çeşitli yönlerden gelişimi ve eğitimi de farklılaşmaktadır. İnsan, genel olarak antropolojinin çalışma konusudur. İnsan, çeşitli bilim alanları tarafından biyolojik, sosyal, psikolojik, ekonomik bir varlık olarak tanımlanır. Bu farklı tanımların her biri karmaşık bir varlık olan insana tek açıdan bakmaktadır. Örneğin, felsefe insanı düşünen bir varlık 1

14 Eğitimin Amaç ve İşlevleri 2. BÖLÜM EĞİTİMİN AMAÇ VE İŞLEVLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; eğitim ve okulun başlıca amaç ve işlevlerini öğrenecek eğitim ve okulun işlevine ilişkin eleştirileri tanıyacak farklı amaçlarla oluşturulan okul tiplerini tanıyacak daha etkili bir eğitim için gereklilikleri analiz edebileceksiniz. EĞİTİMİN AMAÇ VE İŞLEVİ E ğitimle ilgili bütün planlı faaliyetler, belirli amaçlara ulaşmak ve belirli işlevleri gerçekleştirmek içindir. Eğitim sistemlerinin dayandığı belirli bir eğitim felsefesi, bu felsefeye göre teorik olarak yetiştirilmesi tasarlanan bir insan tipi ve oluşturulmak istenen bir toplum modeli vardır. Farklı eğitim felsefeleri, eğitimde amaç, içerik, süreç, yöntem, ortam gibi konularda farklı noktalara vurgu yapar. Eğitimin amaç ve işlevleri söz konusu eğitim felsefesinin içinde yer alır. Eğitimin amaçları konusunda çeşitli görüşler vardır. Bunlar, zamana, toplumlara, ülkelerin yönetim ve eğitim felsefelerine göre farklılaşabilir. Örneğin Batıda Eski Yunan da ve Roma da eğitimin temel amacı, siyasi otoriteye bağlı vatandaşlar yetiştirmek olarak görülürken, Ortaçağ eğitiminde bütünüyle dini bir amaç güdülmüş, Rönesans tan 19

15 Eğitimin Tarihi Gelişimi 3. BÖLÜM EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; eğitimin tarihi temellerini kavrayacak, Türk toplumunda eğitimin tarihi geçmişini tanıyacak, geçmişten bugüne eğitimdeki gelişmeleri kavrayacak, geçmişle bugün arasındaki ilişkileri eğitim ekseninde açıklayabileceksiniz. AVRUPA DA EĞİTİMİN TARİHİ GEÇMİŞİ B ugünkü Batı uygarlığının ve kültürünün temeli, düşünce, hukuk ve ahlak sistemleri yönünden, Eski Yunan, Eski Roma kültürleriyle Hıristiyan inanç sistemine dayanır. Dolayısıyla eğitim anlayış ve uygulamalarında da bunların etkileri vardır. Batı da Antik devirde eğitim, genel olarak müzik ve beden eğitimi olmak üzere iki öğeyi içeriyordu. Eğitim denince, bedensel ve zihni gelişim yanında ruh ve ahlak temizliği anlaşılmaktaydı. Eğitim, bu dönemde sadece asiller için söz konusu olup bireylere kazandırılması öngörülen temel değerler, kahramanlık, savaşçılık, şan ve şöhret, ahlak ve ruh güzelliği idi. Isparta Şehir Devleti nde devletin askeri özelliğine bağlı olarak eğitimde askerlikle ilgili değerlere emir, itaat, disiplin, savaşçılık önem verilirken, Atina Devleti nde devletin demokratik niteliğine bağlı olarak 35

16 Eğitimin Sosyal Temelleri 4. BÖLÜM EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; bireyle toplum arasındaki ilişkileri kavrayacak, toplumsal kurum ve süreçlerle eğitim ilişkisini anlayacak, ailenin eğitimdeki rolünü kavrayacak, insan-toplum ilişkilerini çözümleyebileceksiniz. EĞİTİMİN TOPLUMSAL YÖNLERİ E ğitimle toplum arasındaki ilişkiler ve eğitimin sosyal yönleri, eğitim sosyolojisinin temel çalışma konusudur. Eğitim sosyolojisi alanında eğitimle toplum, toplumsal kurumlar, toplumsal süreçler arasındaki ilişkiler, makro ve mikro düzeylerde, yani büyük toplum ve okul merkezli olarak ele alınır. Buna göre bu kapsamda eğitimle ilişkili olarak ele alınan başlıca konular, toplumsal kurumlar, sosyal tabakalar, sosyal statü ve roller, sosyal süreçler, sosyal değişme, eğitim politikaları, eğitim planlaması, meslekler, kültür, hukuk gibi konulardır. İnsan, bir toplum içinde dünyaya gelir ve eğitilir. Toplum olmadan bireyin olması mümkün değildir. Buna göre esas olan bireyin değil bir 51

17 Eğitim Açısından Toplumsal Değişme ve Yenileşme 5. BÖLÜM EĞİTİM AÇISINDAN TOPLUMSAL DEĞİŞME VE YENİLEŞME Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; toplumsal değişme ve eğitim ilişkilerini kavrayacak, toplumsal değişmelerin eğitime etkilerini bilecek, eğitimin toplumsal değişmelere etkisini kavramış olacaksınız. SOSYAL DEĞİŞME G ünümüzde başta bilgi ve teknoloji olmak üzere birçok alanda hızlı değişmeler gözlenmektedir. Toplumlar, durağan özelliklerinin yanında dinamik özellikler gösterir. Sosyal değişme, toplumun dinamik yönünü ifade eder. Değişmenin özünde bir farklılaşma olup bu kavram, bir durumdan başka bir duruma geçişi ifade eder. Sosyal değişme kavramı ise kısaca, toplumsal yapı ve davranışlarla sosyal kültürün maddi ve manevi öğelerindeki değişmeleri kapsar. Sosyolojide sosyal değişme konusu ayrıntılı olarak ele alınır ve bazı teorilerle açıklanır. Bu teorilerin bir kısmında maddi öğelerdeki değişmelerin daha hızlı, manevi (inanç, tutum ve değerler) öğelerdeki değişmelerin ise daha yavaş gerçekleştiği ileri sürülür. 63

18 Eğitimin Hukuki Temelleri 6. BÖLÜM EĞİTİMİN HUKÛKÎ TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; dünyada eğitimle ilgili evrensel bazı düzenlemeleri tanıyacak, Türkiye de eğitimi düzenleyen bazı yasaları bilecek, Türk milli eğitiminin temel ilkelerini kavrayacak, eğitimle ilgili uygulamaları eğitim hukuku kapsamında çözümleyebileceksiniz. HUKUK VE EĞİTİM T oplumsal yaşamı düzenleyen yazılı kurallar bütününe hukuk denir. Bu kurallar, toplumsal yaşamın çeşitli yönlerini kapsamakta olup bunlardan biri de eğitim alanıdır. Bugün dünya ülkelerinde eğitim, sosyal bir kurum ve kamu hizmeti olarak görülmekte, dolayısıyla zorunlu temel eğitim, hemen bütün ülkelerde devlet okullarında parasız olarak sunulmaktadır. Eğitim hakkı da temel insan hakları kapsamında yer almakta, bunu düzenleyen çeşitli ulusal yasalarla birlikte uluslararası düzeyde anlaşma ve belgeler bulunmaktadır. Bugün eğitim hukuku olarak adlandırılan bir alandan da söz edilebilir. 79

19 Eğitimin Politik Temelleri 7. BÖLÜM EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; politika ve eğitim politikası kavramlarının anlamını bilecek, eğitim, siyaset ve demokrasi ilişkilerini çözümleyebilecek, eğitimde hükümet politikalarının yerini kavrayacak, Türkiye nin eğitim politikalarını, uygulama açısından çözümleyebileceksiniz. POLİTİKA VE EĞİTİM olitika, Latince kökenli bir sözcük olup zamanla anlamında bazı P değişmeler olmuştur. Şehir yaşamı ve bu yaşamı düzenleme anlamına gelen politika kavramı hakkında İlk çağ filozofları Eflatun ve Aristo dan bu yana pek çok şey söylenmiş ve bu bağlamda politika ve eğitim ilişkileri de analiz edilmiştir. Toplumların tarihinde eğitimin bir politika konusu olarak ele alınması ve milli eğitim politikalarının oluşturulup uygulanması, yakın yüzyıllarda ulus devletlerin doğup gelişmeye başlamasıyla birlikte önem kazanır. Günümüzde eğitim, özellikle zorunlu eğitim, bir kamu politikası olarak planlanıp uygulanmaktadır. Hemen bütün ülkelerde eğitim, ağırlıklı olarak kamu tarafından sunulan bir hizmettir. 93

20 Eğitimin Ekonomik Temelleri 8. BÖLÜM EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; insanla ekonomi arasındaki ilişkileri kavrayacak, ekonomi içinde insan faktörünün yerini bilecek, eğitimin ekonomik açıdan çözümlemesini yapacak, toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde eğitimin yerini kavrayacaksınız. İNSAN VE EKONOMİ İ İnsanlar, yaşamak için birtakım ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanların toplum halinde yaşamaya başlamasıyla ekonomik faaliyetler de artmıştır. İnsan ihtiyaçları, sürekli artmakta ve çeşitlenmekte, buna bağlı olarak uzmanlaşma ve işbölümü gelişmektedir. İnsan ihtiyaçlarını gidermeye dönük üretim faktörleri (toprak, emek, sermaye ve girişimci) ise kıt ve sınırlıdır. Bilim insanları, ekonomi olarak adlandırılan faaliyetleri tanımaya yönelik teoriler ve birtakım araçlar geliştirmeye çalışmışlardır. Geliştirilen bu araçların bir bilim dalı haline gelmesi sonucu iktisat bilimi doğmuştur. İktisat biliminin uğraştığı temel sorun, kıt kaynaklar ve bunlarla giderilmek zorunda olan çok sayıda insan ihtiyaçlarıdır. 111

21 Eğitimin Felsefi Temelleri 9. BÖLÜM EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ Bölüm Amaçları Bu bölüm sonunda; felsefenin çalışma alanlarını tanıyacak, bazı felsefi akımların eğitime ilişkin tezlerini kavrayacak, eğitim akımlarını tanıyacak, eğitim akımlarının eğitime ilişkin farklı tezlerini kavrayacak, Türkiye de eğitimin felsefi temellerini çözümleyebileceksiniz. FELSEFENİN BAŞLICA ÇALIŞMA ALANLARI F elsefi düşünce ve felsefi bilgi, insanın kendini ve çevresini tanıma arzusunun bir sonucu olarak görülebilir. Felsefe, bütün bilim dallarının anasını oluşturur. Bütün bilim dalları, bağımsız birer alan olarak gelişmeden önce genel olarak felsefe içinde yer alıyordu. Bilimlerin felsefeden bağımsız olarak gelişmesi, onları bütünüyle bu alandan koparmış sayılmaz. Bu kez de bilim dallarının içinde bir alt alan olarak o alanın felsefesi gelişmeye başlamıştır: Eğitim felsefesi, siyaset felsefesi, bilim felsefesi gibi. 137

22 Eğitimin Psikolojik Temelleri 10. BÖLÜM EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; gelişimle ilgili temel kavramları bilecek, gelişimle ilgili temel teorileri tanıyacak, çeşitli yönlerden insanın gelişim sürecini tanıyacak, insanın gelişimi sürecinde eğitimin yerini kavramış olacaksınız. İNSANIN GELİŞİMİ VE EĞİTİM P sikoloji, insanın davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. İnsan davranışlarıyla ilgilenen başka bilim dalları da vardır. Eğitim de bir davranış değiştirme süreci olarak tanımlandığında, insan davranışı, eğitimin de bir konusu olmaktadır. Bu yönüyle psikoloji, eğitimle yakından ilişkili bir alandır. Psikolojinin içinde alt alanlar olarak gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji, eğitimle çok yakından ilgilidir. İnsan davranışlarını etkileyen birçok faktör vardır. İnsanların göstermiş oldukları davranışların temelinde, doğum öncesinden başlayarak geçmiş yaşantıların, özellikle de çocukluk döneminin büyük etkisi vardır. İnsanı değerlendirirken geçmişini ve bugününü birlikte değerlendirmek gerekir. Öğrencinin de çevresini, yeteneklerini, kişiliğini, 157

23 Bir Meslek Olarak Öğretmenlik 11. BÖLÜM BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıyacak, öğretmenlerin, rol, görev ve yeterlilik alanlarını öğrenecek, Türkiye de öğretmen yetiştirme sistemin tanıyacak, iyi bir öğretmen olabilmek için gerekli tutum ve davranışların neler olması gerektiğini tanımlayabileceksiniz. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ E ğitim sisteminin başlıca öğelerini, öğrenciler, öğretmenler, eğitim programları, yöneticiler, eğitim uzmanları, eğitim teknolojisi, fiziki ve finansal kaynaklar oluşturmaktadır. Bunlar içinde öğretmen, en temel öğedir. Eğitimin niteliği ve kalitesi de büyük ölçüde öğretmenlerin niteliğiyle doğru orantılıdır. Bu bakımdan eğitim sistemi içinde görev alacak öğretmenlerin, gerek hizmet öncesinde, gerekse hizmet içinde, iyi bir biçimde yetiştirilmesi, eğitim hizmetlerinin kalitesi yönünden önem taşır. Günümüzde öğretmenlik, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olarak kabul edilir. Statü ve saygınlığı, ülke ve kültürlere göre değişmekle birlikte öğretmenlik, doğrudan insanla ilgili bir meslek olması yönüyle, öteden beri sadece bir kazanç kapısı olarak değil, aynı zamanda kutsal bir meslek olarak görülmüştür. Türk eğitim tarihinde bilge kişilerin ve öğretmenlerin hep saygın bir yeri olmuş, öğretmen 189

24 Eğitim Bilimlerinde Yöntem 12. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİNDE YÖNTEM Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; bilim ve bilimsel yöntemle ilgili temel kavramları tanıyacak, bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını öğrenecek, bilimde alternatif bakış açılarını tanıyacak, bilimsel araştırma raporları düzenleyebileceksiniz. EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ E Eğitim, bir bilim midir, yoksa bir sanat mıdır konusu öteden beri tartışılır. Bu tartışmalarda kimisi eğitimi bilim, kimisi sanat, kimisi de bir araştırma ve çalışma konusu olarak görmüştür. Eğitim biliminin gelişmesine temel oluşturan çalışmalar, psikolojide insan davranışları konusunda yapılan çalışmalardır. Geçen yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise eğitimle ilgili konular daha geniş bir kapsamda ele alınmaya ve eğitimin içinde bazı alt alanlar gelişmeye başlar. Eğitim bilimleri ifadesi, eğitimi konu edinen bilim alanlarını kapsar. Eğitim bilimi karşılığı olarak eskiden beri kullanılan kavramlardan biri pedagojidir. Halen hem Batıda hem de Ortaasya Türk dillerinde bu kavram Rusça dan geçmiş haliyle pedagogika, Türkiye Türkçe sinde de pedagoji olarak kullanılır. Pedagoji kelimesinin aslı Grekçe olup çocuk 231

25 Dizin DİZİN A Açık Sistem 247 Açıköğretim 149,157 Ahilik 71,78,79,80 Ahlak Gelişimi 71,78,79,80 Ahmet Yesevi 148 Alan Bilgisi 217,219,220,221,227,237 Alt Kültür 47,186 Anaokulu 246,247 Anayasa 52,54,55,56,57,58,60,62,64, 130,225 Aydınlanma Çağı 145 Araştırma Modeli166,169 Araştırma Yöntemi160,169,177 B Bacon 145 Baker139,140,141 Bebeklik Dönemi72 Bedensel Gelişim 68,71,72,73,113 Berkeley 23 Beşeri Sermaye 99,100,102,103,107,118, 120,122 Bilgi Felsefesi 20 Bilgi Toplumu 42,134,198,200,205 Bilim 1,4,5,11,12,19,20,21,223,24,26,29, 30,32,34,37,56,60,66,86,92,96,98, 113,126,136,146,150,156,157,160, 171,176,203,217,222,232 Bilimsel Araştırma 60,136,159,162, 165,177 Bilimsel Bilgi 20,162,163,164 Bilimsel Yöntem 23,77,159,163,164 Bilimsellik 37,60 Bilişsel Gelişim 73,74,75,77,78,136 Bireyci Toplum 42 Biruni 148 Büyüme 40,66,67,70,72,100,102,111, 120,133,195 C Cari Harcamalar 107,116 Comensky 145 Condillac 145 Ç Çıraklık Eğitimi 105,153 Çocuktan Hareket Akım 191 Çocukluk Dönemi 65,69,72,73 D Daimicilik 28,29,33 Darülfünun 58,153,156,251 Darülmuallimat 247,250 Darülmuallimin 229,247,248,250,251 Darülmuallimin-i Ali 229,247,250,251 Davranış 5,6,7,9,15,41,42,44,46,47,48, 58,65,68,72,77,81,82,84,85,87,94, 96,126,137,159,181,187,200,211, 222,234,241 Değerler Felsefesi 20,21 Demokrasi 31,37,44,60,119,120,125, 127,223 Demokrasi Eğitimi 60 Demokratik Toplum 45,129,186 Ders Programı 16 Descartes 23,26,145 Devlet Planlama Teşkilatı 50,206,249 Dewey 25,36,128,155,156,192 Diderot 145 Dikey Hareketlilik 45 Doğrudan Maliyetler 116 Doğum Öncesi Dönem 71,72 Dolaylı Maliyetler 116,117 Duyusal-Motor Dönemi

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2015 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Doç.Dr.İlknur Maya TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Çağlar Çağlar Doç.Dr.Ercan Yılmaz Doç.Dr.İlknur Maya Doç.Dr.Zülfü Demirtaş Yrd.Doç.Dr.Fulya D. Kentli Yrd. Doç.Dr.Mahmet Ali

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör Editör Prof. Dr. Firdevs Güneş Prof. Dr. Firdevs Güneş Doç. Dr. Çetin Semerci Yrd. Doç. Dr. Aysun Nüket Elçi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya Işık Yrd. Doç. Dr. Cemal Tosun Yrd. Doç. Dr. Cengiz Özmen Yrd Doç.

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Editörler Prof.Dr.Durmuş Ekiz & Yrd.Doç.Dr.Haydar Durukan EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr.Abdurrahman Tanrıöğen Prof.Dr.Durmuş Ekiz Prof.Dr.Feridun Merter Prof.Dr.Hüseyin Mualla Yüceol Prof.Dr.İlhan

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Eğitim Ekonomisi ve Planlama. Erdal Gümüş Mehmet Şişman

Eğitim Ekonomisi ve Planlama. Erdal Gümüş Mehmet Şişman Eğitim Ekonomisi ve Planlama Erdal Gümüş Mehmet Şişman Doç. Dr. Erdal Gümüş - Prof. Dr. Mehmet Şişman EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ISBN 978-605-364-325-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN

psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN Ersin Altıntaş Mücahit Dilekmen Sabahattin Çam Hikmet Yazıcı Yaşar Özbay İbrahim Yıldırım Ömer Üre Alim Kaya Asım Çivitçi Sibel Türküm 13. Baskı Editör:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP ECONOMICUS İKTİSAT SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL Çeviren: Ahmet BENZER David Crystal Çeviren: Ahmet Benzer Dilbilim Nedir? ISBN 978-605-318-485-0 DOI 10.14527/9786053184850 Kitabın orijinal adı: What is Linguistics? Baskı

Detaylı

Tarih Ö retiminde Elefltirel ve Yarat c Düflüncenin Gelifltirilmesi

Tarih Ö retiminde Elefltirel ve Yarat c Düflüncenin Gelifltirilmesi Ydr. Doç. Dr. Orhan Ak no lu & Umut Diriöz Tarih Ö retiminde Elefltirel ve Yarat c Düflüncenin Gelifltirilmesi ISBN: 978-9944-919-50-0 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı

BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu,

BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu, PROGRAMIN TEMELLERİ PROGRAMIN TEMELLERİ BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu, SOSYAL Programlar bireyin sosyal

Detaylı

Editör: Kadir Keskinkılıç EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Editör: Kadir Keskinkılıç EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 7. Editör: Kadir Keskinkılıç EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-995-8792-89-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III BÖLÜM I :YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ... 11 Yönetim... 13 Sınıf Yönetimi Kavramı... 15 Sınıf Yönetimi... 16 Sınıf Yönetimi Gelişimi... 17 Sınıf Yönetiminin Önemi... 18 Sınıf Yönetimi

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Editör: Fatma Alisinanoğlu 2. Baskı İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Özlem Şimşek - Gülhan Güven - Gözde İnal Berrin Dinç - Saide Özbey - Barış Çaycı Emre Ünal - D. Neslihan Bay Editör: Prof.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Mehmet Şişman TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mehmet Şişman TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mehmet Şişman TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ISBN 978-605-0022-08-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü kpss 2013 işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m ta a m ı çö z ü 10 m lü Komisyon KPSS İŞLETME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN- 978-605-364-374-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

Enstitü nün aktif hale gelmesi tarihinde Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU'nun Enstitü Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir.

Enstitü nün aktif hale gelmesi tarihinde Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU'nun Enstitü Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir. Enstitü nün aktif hale gelmesi 30.05.202 tarihinde Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU'nun Enstitü Müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde bulunan beş anabilim

Detaylı

Editörler Prof. Dr.Mustafa Çelikten & Doç. Dr. Mehmet Özbaş EĞİTİM YÖNETİMİ

Editörler Prof. Dr.Mustafa Çelikten & Doç. Dr. Mehmet Özbaş EĞİTİM YÖNETİMİ Editörler Prof. Dr.Mustafa Çelikten & Doç. Dr. Mehmet Özbaş EĞİTİM YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Emel Gönenç Güler Doç.Dr. Ercan Yılmaz Doç.Dr. Hatice Özutku Doç.Dr. İbrahim Halil Çankaya Doç.Dr. İlhan Günbayı

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

ÖABT REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

ÖABT REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖABT REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 0000000001 Komisyon ÖABT REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-213-9 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Editör: Prof. Dr. Ayla OKTAY EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-9944-919-69-2. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Editör: Prof. Dr. Ayla OKTAY EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-9944-919-69-2. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Editör: Prof. Dr. Ayla OKTAY EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-9944-919-69-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Gözden Geçirilmiş 15. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Doç. Dr. Ömay Çokluk Prof. Dr. Nilgün Köklü Sosyal Bilimler İçin İSTATİSTİK ISBN 978-975-6802-33-5 Kitap içeriğinin

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 1 Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama İçindekiler

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Sosyal Yapı ve Eğitim Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN Yrd. Dç. Dr. Ahmet Çoban Bilişim Teknolojileri, Sosyal Yapı ve Eğitim ISBN 978-605-318-441-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarına

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

Editörler: Prof. Dr. Özcan Demirel - Prof. Dr. Zeki Kaya EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN

Editörler: Prof. Dr. Özcan Demirel - Prof. Dr. Zeki Kaya EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 11 Editörler: Prof. Dr. Özcan Demirel - Prof. Dr. Zeki Kaya EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-975-6802-54-0 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

T.C. KONYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. KONYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. KONYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

Mehmet ŞİŞMAN 8. Baskı

Mehmet ŞİŞMAN 8. Baskı Mehmet ŞİŞMAN 8. Baskı Bu kitabı, Kariyerimi ve bugünümü borçlu olduğum rahmetli anneme ithaf ediyorum. ÖNSÖZ Türkiye de eğitim fakültelerinde 1997 de gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Zorunlu Dersleri Teorik Dersler Teori Uygulama

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Akın & Yrd.Doç.Dr. Rukiye Şahin Psikolojik Danışma Kuramları ISBN: 978-605-5044-19-0

Editörler Doç.Dr. Ahmet Akın & Yrd.Doç.Dr. Rukiye Şahin Psikolojik Danışma Kuramları ISBN: 978-605-5044-19-0 Editörler Doç.Dr. Ahmet Akın & Yrd.Doç.Dr. Rukiye Şahin Psikolojik Danışma Kuramları ISBN: 978-605-5044-19-0 Kitapta yer alan bölümlerin sorumluluğu yazarlarına aittir 1.Baskı 2014 Bu kitabın basım,yayın

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5**

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5** - Kontenjan ALES Puan TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabul koşulları, kontenjanları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE. Editörler Hasan Basri MEMDUHOĞLU Kürşad YILMAZ

EĞİTİM BİLİMİNE. Editörler Hasan Basri MEMDUHOĞLU Kürşad YILMAZ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Editörler Hasan Basri MEMDUHOĞLU Kürşad YILMAZ Ahmet YAYLA Binali TUNÇ Cem TOPSAKAL Fuat TANHAN Güven ÖZDEM H. Basri MEMDUHOĞLU Hüseyin ŞİMŞEK Kürşad YILMAZ Murat TAŞDAN Tuncer BÜLBÜL

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

ALES. ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü. ales AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI.

ALES. ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü. ales AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI. ales 2013 ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI ALES ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 Kasım Dahil Komisyon ALES Tamamı Çözümlü

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSELER İÇİN KAYNAK DERS KİTABI ULUSLARARASI İLİŞKİLER Prof. Dr. Tayyar ARI aritayyar@uludag.edu.tr ISBN: 978 605 5911 15 7 Sayfa Düzeni: MKM Yayıncılık Kapak Tasarımı: Star Ajans

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014) BİRİNCİ YIL KODU 1.Sınıf I.Dönem (I.Yarıyıl) ST T U K AKTS KODU 1.Sınıf II.Dönem (II.Yarıyıl) ST T U K AKTS EFSB101 Sosyal Bilgilerin Temelleri

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİNDEN ERGENLİĞE ÇOCUK GELİŞİMİ. Ed tör: Prof. Dr. N lgün BAYSAL METİN

DOĞUM ÖNCESİNDEN ERGENLİĞE ÇOCUK GELİŞİMİ. Ed tör: Prof. Dr. N lgün BAYSAL METİN DOĞUM ÖNCESİNDEN ERGENLİĞE ÇOCUK GELİŞİMİ Ed tör: Prof. Dr. N lgün BAYSAL METİN Editör: Prof. Dr. E. Nilgün BAYSAL METİN DOĞUM ÖNCESİNDEN ERGENLİĞE ÇOCUK GELİŞİMİ ISBN 978-605-318-592-5 DOİ: 14527/ 9786053185925

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2014 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

Eğitim Denetimi. Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ

Eğitim Denetimi. Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ Eğitim Denetimi TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Sendelli Azınlık Okulunda (Gümülcine) tamamladıktan sonra İstanbul Çamlıca Kız Lisesi'ne

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı