EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ"

Transkript

1 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı

2 Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: , Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ağustos Baskı: Ekim 2007 Kapak Tasarımı: zulfin.eua Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Baskı: Öncü Basımevi Ankara Tel: (0312) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) İnternet: E-posta: ii

3 Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 1976 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı çeşitli ortaöğretim kurumlarında ve Eskişehir Eğitim Enstitüsü nde toplam on yıl öğretmenlik yaptı. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi nde yüksek lisansını; 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi nde doktorasını tamamladı. Aynı anabilim dalında 1997 de doçent, 2003 yılında profesör oldu yılları arasında Anadolu Üniversitesi nde görev yapan yazar, 1995 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ne atandı. Bu üniversitede Eğitim Fakültesi nin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve 1998 yılında Eğitim Fakültesi ne atandı yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi nde öğretim üyesi olarak görev yapan yazar, halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunan yazar, Örgüt Kültürü, Örgütler ve Kültürler, Öğretim Liderliği, Eğitimde Mükemmellik Arayışı, Öğretmenliğe Giriş kitaplarının yanında Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı adlı kitapların ortak yazarları, Sınıf Yönetimi adlı kitabın da editörleri arasında yer almaktadır. Ayrıca yazarın ulusal ve uluslar arası düzeyde çeşitli bilimsel toplantı ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Yazar, alanıyla ilgili ulusal ve uluslarası düzeydeki çeşitli akademik dergilerde hakemlik yapmakta, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte ve alanıyla ilgili araştırma ve yayım faaliyetlerini sürdürmektedir. iii

4 ÖNSÖZ Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından eğitim fakültelerinde gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda, öğretim yılından itibaren hazırlanan yeni eğitim programları uygulanmaya başlanmıştır. Aradan geçen sekiz yıl içinde bu programlar tekrar gözden geçirilmiş, uygulamalar değerlendirilmiş, söz konusu programlar yeniden düzenlenerek öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Daha önce programlarda Öğretmenlik Mesleğine Giriş adı altında yer alan dersin adı, yeni düzenlemede Eğitim Bilimine Giriş olarak değiştirilmiştir. Ayrıca dersin içeriğinde de bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına eğitimin çeşitli yönlerini ve öğretmenlik mesleğini kısaca tanıtmaktır. Dersin tanımında, eğitimin temel kavramları, eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, politik, hukuki, ekonomik ve tarihi temelleri ile eğitim bilimlerinde yöntem, sosyal değişme ve yenileşme sürecinde eğitim, öğretmenlik mesleği gibi konular yer almaktadır. Bu kitabın hazırlanmasında konuların ayrıntısına girmeden eğitimin çeşitli yönleri ve öğretmenlik mesleği, ana çizgileriyle tanıtılmaya çalışılmıştır. Kitabın yazımında olabildiğince anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Her bölümün sonunda o bölümle ilgili çoğu Türkçe kaynaklardan oluşan bir kaynak listesi verilmiştir. İlgi duyan okuyucuların bu kaynakları inceleyerek konuları daha ayrıntılı olarak öğrenebileceği düşünülmüştür. Kitabın bu baskısında, öncekilerden farklı olarak konuların birbiriyle ilişkisi göz önüne alınarak ünitelerin sırasında bir değişiklik yapılmıştır. Öğretim elemanlarından, öğrencilerden ve okuyuculardan gelecek yapıcı eleştiriler ve katkılar doğrultusunda gelecekte yapılacak baskılarında kitabın daha elverişli hale gelebileceği düşünülmektedir. Kitabın düzenlenmesi ve katkılarından dolayı meslektaşlarım Doç. Dr. S. Turan, Doç. Dr. M. B. Acat ile Servet Sarıkaya, Gürsel Avcı başta olmak üzere Pegem A takımına teşekkür eder, kitabın öğrencilere, programı uygulayacak öğretim elemanlarına ve okuyuculara yararlı olmasını dilerim. Eskişehir Ekim, 2007 Prof. Dr. Mehmet Şişman v

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz... v İçindekiler... vii 1. BÖLÜM EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI (ss: 1 17) İnsan ve Eğitim... 1 Bir Hizmet Olarak Eğitim... 3 Sosyalleşme ve Kültürleme Süreci Olarak Eğitim... 3 Eğitimin Konusu ve Türü... 4 Bir Bilim Olarak Eğitim... 4 Eğitimle İlgili Temel Kavramlar... 4 Eğitimin Tanımı... 6 Etkileme Olarak Eğitim... 6 Süreç ve Sonuç Olarak Eğitim... 6 Nesnel ve Öznel Açıdan Eğitim... 7 Formal ve İnformal Eğitim... 7 Sosyal Bir kurum Olarak Eğitim ve Okul... 8 Öğretme ve Öğrenme... 9 Öğrenme Teorileri Öğretim Stratejileri Öğretim Yöntemleri Öğretim Teknikleri Eğitim Programı Eğitim Programının Öğeleri Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar vii

6 2. BÖLÜM EĞİTİMİN AMAÇ VE İŞLEVLERİ (ss: 19 33) Eğitimin Amaç ve İşlevi Okulun Amaç ve İşlevi Hizmet Üreten Bir Yer Olarak Okul Eğitim ve Okulun İşlevleri Bireysel Amaç ve İşlevler Sosyal-İnsani Amaç ve İşlevler Kültürel Amaç ve İşlevler Politik Amaç ve İşlevler Teknik-Ekonomik Amaç ve İşlevler Eğitsel Amaç ve İşlevler Etkili Bir Okulun Özellikleri Eğitimin İşlevleri Açısından Okul Akımları Seçkinler Eğitimi Akımı Sanat Eğitimi Akımı Çocuktan Hareket Akımı Kır Eğitim Yurdu Akımı İş Eğitim Akımı Üretim Okulu Akımı Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ (ss: 35 49) Avrupa da Eğitimin Tarihi Gelişimi Doğu Toplumlarının Tarihinde Eğitim Türkiye de Eğitimin Tarihi Gelişimi Türklerde İslamiyet Öncesi Dönemde Eğitim Türklerde İslamiyet Sonrası Dönemde Eğitim Selçuklu Devleti Döneminde Eğitim Osmanlı Devleti Döneminde Eğitim Cumhuriyet Sonrası Türkiye de Eğitim Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar viii

7 4. BÖLÜM EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ (ss: 51 62) Eğitimin Toplumsal Yönleri Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan Toplum İçinde İnsanın Eğitimi Toplumlarla İlgili Sınıflamalar Sosyal Yapı ve Eğitim Sosyalleşme ve Eğitim Sosyal Tabakalaşma ve Eğitim Sosyal Hareketlilik ve Eğitim Sosyal Kontrol ve Eğitim Sosyal Bütünleşme ve Eğitim Aile ve Eğitim Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİM AÇISINDAN TOPLUMSAL DEĞİŞME VE YENİLEŞME (ss: 63 77) Sosyal Değişme Sosyal Değişme Sürecinde Eğitim Sosyal Değişme Aracı Olarak Eğitim Sosyal Değişmelerin Etkisiyle Eğitimde Değişme Sosyal Değişme Sürecinde Eğitim Sistemleri Sosyal Değişme Sürecinde Okul Teknolojik Değişmeler ve Okul Yönetimi Sosyal Değişme Sürecinde Öğretmen Sosyal Değişme Sürecinde Öğrenme Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sosyal Değişme Sürecinde Türk Eğitim Sistemi AB Sürecinde Türk Eğitim Sistemi Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ix

8 6. BÖLÜM EĞİTİMİN HUKUKİ TEMELLERİ (ss: 79 92) Hukuk ve Eğitim Bazı Uluslar arası Belgelerde Eğitim İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde Eğitim Çocuk Hakları Sözleşmesinde Eğitim Türk Anayasasında Eğitim Milli Eğitimle İlgili Bazı Yasalar Tevhid-i Tedrisat Kanunu Milli Eğitim Temel Kanunu Türk Milli Eğitiminin Amaçları Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri Eğitimle İlgili Diğer Yasal Belirleyiciler Yükseköğretimle İlgili Yasalar Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ (ss: ) Politika ve Eğitim Eğitim Politikaları Politik Sistemler ve Eğitim Siyasal Kurumlar ve Eğitim Demokrasi ve Eğitim Bir Politika Belirleme Aracı Olarak Milli Eğitim Şuraları Bir Politika Oluşturma Birimi Olarak Devlet Planlama Teşkilatı Hükümet Programlarında Eğitim Politikaları Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Eğitim Politikaları Türkiye İçin Orta Vadeli Program Türkiye Ön Ulusal Kalkınma Planı Modern Toplumlarda Eğitim ve Okula İlişkin Eleştiriler Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar x

9 8. BÖLÜM EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ (ss: ) İnsan ve Ekonomi Ekonomi İçinde İnsan Beşeri Sermaye Kavramı Eğitim ve Kalkınma Eğitim ve Ekonomik Büyüme Eğitimin Yatırım ve Tüketim Özelliği Eğitimin Finansmanı Eğitim Harcamaları Cari Harcamalar Yatırım Harcamaları Transfer Harcamaları Eğitimin Maliyeti İşgücü Planlaması Eğitim Ekonomisi Eğitimin Bir Hizmet ve Mal Olması Eğitim Talebi ve Özellikleri Eğitim Arzı ve Özellikleri Eğitimin Piyasası Eğitim Maliyetleri Eğitimin Bireysel ve Toplumsal Getirileri Eğitimin Dışsallıkları Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ (ss: ) Felsefenin Başlıca Çalışma Alanları Bazı Felsefi Akımlar ve Eğitime İlişkin Tezleri İdealist Felsefe Realist Felsefe Pragmatik Felsefe Varoluşçu Felsefe Analitik Felsefe Bazı Eğitim Akımları xi

10 Daimicilik Esasicilik İlerlemecilik Yeniden Kurmacılık Varoluşçu Eğitim İdeoloji ve Eğitim Türkiye Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ (ss: ) İnsanın Gelişimi ve Eğitim Gelişimle İlgili Temel Kavramlar Gelişim ve Öğrenme Büyüme ve Olgunlaşma Hazırbulunuşluk Öğrenme Gelişimin İlkeleri Gelişimi Etkileyen Etmenler Katılım Çevre Bedensel Gelişim Doğum Öncesi Dönem Bebeklik Dönemi Çocukluk Dönemi İlköğretim Dönemi Ergenlik Dönemi Bilişsel Gelişim Duyusal-Motor Dönemi İşlem Öncesi Dönem Somut İşlemler Dönemi Soyut İşlemler Dönemi Ahlak Gelişimi Gelenek Öncesi Düzey Geleneksel Düzey Gelenek Sonrası Düzey Kişilik Gelişimi Psiko-seksüel Gelişim xii

11 Psiko-sosyal Gelişim Öğrenme Süreci Refleksler İçgüdüler Öğrenme-Öğretme Teorileri Davranışçı Yaklaşım Klasik Koşullanma Edimsel Koşullanma Gözlem Yoluyla Öğrenme Bilişsel Yaklaşım Bilgiyi İşleme Kuramı Yapısalcılık Kuramı Çoklu Zekâ Kuramı Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler Hazırbulunuşluk Olgunlaşma Motivasyon Dikkat Pekiştireç Aktif Katılım Zaman Öğrenme Stratejileri Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar BÖLÜM BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK (ss: ) Öğretmenlik Mesleği Öğretmenlik Mesleğinin Bazı Özellikleri Öğretmenlerin Hizmet Öncesinde Yetiştirilmesi Öğretmen Adaylarının Seçilmesi Programlarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmen Yeterlilikleri Öğretmenlerin Yeterlilik Alanları Milli Eğitim Şuralarında Öğretmen Yetiştirme Konusu İyi Bir Öğretmende Bulunması Beklenen Genel Özellikler Öğretmenin Rolleri Öğretmenin Görevleri Öğretmenlerin Hizmet İçinde Yetiştirilmesi Öğretmenlerin Meslek Örgütleri xiii

12 Türkiye de Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar EK-1 Öğretmen Yeterlilikleri EK-2 Türkiye de okul Kademelerine Göre Öğretmen Yetiştirmenin Kısa Tarihçesi BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİNDE YÖNTEM (ss: ) Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemi Bilim ve Bilimsel Bilgi Bilim ve Paradigma Bilim ve Teori Bilimsel Yöntem Bilimsel Araştırma Türleri Bilimsel Araştırmanın Aşamaları Araştırmayla İlgili Kaynakların Taranması Araştırma Probleminin Belirlenmesi Araştırmanın Önemi Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar Yöntem Araştırma Modeli Evren Örneklem Verilerin Toplanması Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Eğitim Araştırmalarında Veri Toplama Yolları Verilerin Analizi ve Yorumu Sonuçlar ve Öneriler Araştırma Raporunun Yazılması Tartışma ve Araştırma Soruları Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar Dizin xiv

13 Eğitimin Temel Kavramları 1. BÖLÜM EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; eğitimle ilgili temel kavramları tanıyacak, eğitimin farklı tanımlarını öğrenecek, öğrenme sürecini tanıyacak, öğrenmeyle ilgili temel kavramların anlamını bilecek, eğitim ve öğrenme sürecini çözümleyebileceksiniz. İ İNSAN VE EĞİTİM nsanlar dışında diğer canlı varlıkların eğitiminden de söz edilmekle birlikte bu kitapta insanın eğitimi söz konusu edilmektedir. İnsan, yaratılmışlar içinde en mükemmel varlık olup geliştirilebilir bir potansiyele sahip olarak dünyaya gelmektedir. İçinde yer aldığı kültür, ortam ve yaşantıların zenginliğine göre insanın çeşitli yönlerden gelişimi ve eğitimi de farklılaşmaktadır. İnsan, genel olarak antropolojinin çalışma konusudur. İnsan, çeşitli bilim alanları tarafından biyolojik, sosyal, psikolojik, ekonomik bir varlık olarak tanımlanır. Bu farklı tanımların her biri karmaşık bir varlık olan insana tek açıdan bakmaktadır. Örneğin, felsefe insanı düşünen bir varlık 1

14 Eğitimin Amaç ve İşlevleri 2. BÖLÜM EĞİTİMİN AMAÇ VE İŞLEVLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; eğitim ve okulun başlıca amaç ve işlevlerini öğrenecek eğitim ve okulun işlevine ilişkin eleştirileri tanıyacak farklı amaçlarla oluşturulan okul tiplerini tanıyacak daha etkili bir eğitim için gereklilikleri analiz edebileceksiniz. EĞİTİMİN AMAÇ VE İŞLEVİ E ğitimle ilgili bütün planlı faaliyetler, belirli amaçlara ulaşmak ve belirli işlevleri gerçekleştirmek içindir. Eğitim sistemlerinin dayandığı belirli bir eğitim felsefesi, bu felsefeye göre teorik olarak yetiştirilmesi tasarlanan bir insan tipi ve oluşturulmak istenen bir toplum modeli vardır. Farklı eğitim felsefeleri, eğitimde amaç, içerik, süreç, yöntem, ortam gibi konularda farklı noktalara vurgu yapar. Eğitimin amaç ve işlevleri söz konusu eğitim felsefesinin içinde yer alır. Eğitimin amaçları konusunda çeşitli görüşler vardır. Bunlar, zamana, toplumlara, ülkelerin yönetim ve eğitim felsefelerine göre farklılaşabilir. Örneğin Batıda Eski Yunan da ve Roma da eğitimin temel amacı, siyasi otoriteye bağlı vatandaşlar yetiştirmek olarak görülürken, Ortaçağ eğitiminde bütünüyle dini bir amaç güdülmüş, Rönesans tan 19

15 Eğitimin Tarihi Gelişimi 3. BÖLÜM EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; eğitimin tarihi temellerini kavrayacak, Türk toplumunda eğitimin tarihi geçmişini tanıyacak, geçmişten bugüne eğitimdeki gelişmeleri kavrayacak, geçmişle bugün arasındaki ilişkileri eğitim ekseninde açıklayabileceksiniz. AVRUPA DA EĞİTİMİN TARİHİ GEÇMİŞİ B ugünkü Batı uygarlığının ve kültürünün temeli, düşünce, hukuk ve ahlak sistemleri yönünden, Eski Yunan, Eski Roma kültürleriyle Hıristiyan inanç sistemine dayanır. Dolayısıyla eğitim anlayış ve uygulamalarında da bunların etkileri vardır. Batı da Antik devirde eğitim, genel olarak müzik ve beden eğitimi olmak üzere iki öğeyi içeriyordu. Eğitim denince, bedensel ve zihni gelişim yanında ruh ve ahlak temizliği anlaşılmaktaydı. Eğitim, bu dönemde sadece asiller için söz konusu olup bireylere kazandırılması öngörülen temel değerler, kahramanlık, savaşçılık, şan ve şöhret, ahlak ve ruh güzelliği idi. Isparta Şehir Devleti nde devletin askeri özelliğine bağlı olarak eğitimde askerlikle ilgili değerlere emir, itaat, disiplin, savaşçılık önem verilirken, Atina Devleti nde devletin demokratik niteliğine bağlı olarak 35

16 Eğitimin Sosyal Temelleri 4. BÖLÜM EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; bireyle toplum arasındaki ilişkileri kavrayacak, toplumsal kurum ve süreçlerle eğitim ilişkisini anlayacak, ailenin eğitimdeki rolünü kavrayacak, insan-toplum ilişkilerini çözümleyebileceksiniz. EĞİTİMİN TOPLUMSAL YÖNLERİ E ğitimle toplum arasındaki ilişkiler ve eğitimin sosyal yönleri, eğitim sosyolojisinin temel çalışma konusudur. Eğitim sosyolojisi alanında eğitimle toplum, toplumsal kurumlar, toplumsal süreçler arasındaki ilişkiler, makro ve mikro düzeylerde, yani büyük toplum ve okul merkezli olarak ele alınır. Buna göre bu kapsamda eğitimle ilişkili olarak ele alınan başlıca konular, toplumsal kurumlar, sosyal tabakalar, sosyal statü ve roller, sosyal süreçler, sosyal değişme, eğitim politikaları, eğitim planlaması, meslekler, kültür, hukuk gibi konulardır. İnsan, bir toplum içinde dünyaya gelir ve eğitilir. Toplum olmadan bireyin olması mümkün değildir. Buna göre esas olan bireyin değil bir 51

17 Eğitim Açısından Toplumsal Değişme ve Yenileşme 5. BÖLÜM EĞİTİM AÇISINDAN TOPLUMSAL DEĞİŞME VE YENİLEŞME Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; toplumsal değişme ve eğitim ilişkilerini kavrayacak, toplumsal değişmelerin eğitime etkilerini bilecek, eğitimin toplumsal değişmelere etkisini kavramış olacaksınız. SOSYAL DEĞİŞME G ünümüzde başta bilgi ve teknoloji olmak üzere birçok alanda hızlı değişmeler gözlenmektedir. Toplumlar, durağan özelliklerinin yanında dinamik özellikler gösterir. Sosyal değişme, toplumun dinamik yönünü ifade eder. Değişmenin özünde bir farklılaşma olup bu kavram, bir durumdan başka bir duruma geçişi ifade eder. Sosyal değişme kavramı ise kısaca, toplumsal yapı ve davranışlarla sosyal kültürün maddi ve manevi öğelerindeki değişmeleri kapsar. Sosyolojide sosyal değişme konusu ayrıntılı olarak ele alınır ve bazı teorilerle açıklanır. Bu teorilerin bir kısmında maddi öğelerdeki değişmelerin daha hızlı, manevi (inanç, tutum ve değerler) öğelerdeki değişmelerin ise daha yavaş gerçekleştiği ileri sürülür. 63

18 Eğitimin Hukuki Temelleri 6. BÖLÜM EĞİTİMİN HUKÛKÎ TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; dünyada eğitimle ilgili evrensel bazı düzenlemeleri tanıyacak, Türkiye de eğitimi düzenleyen bazı yasaları bilecek, Türk milli eğitiminin temel ilkelerini kavrayacak, eğitimle ilgili uygulamaları eğitim hukuku kapsamında çözümleyebileceksiniz. HUKUK VE EĞİTİM T oplumsal yaşamı düzenleyen yazılı kurallar bütününe hukuk denir. Bu kurallar, toplumsal yaşamın çeşitli yönlerini kapsamakta olup bunlardan biri de eğitim alanıdır. Bugün dünya ülkelerinde eğitim, sosyal bir kurum ve kamu hizmeti olarak görülmekte, dolayısıyla zorunlu temel eğitim, hemen bütün ülkelerde devlet okullarında parasız olarak sunulmaktadır. Eğitim hakkı da temel insan hakları kapsamında yer almakta, bunu düzenleyen çeşitli ulusal yasalarla birlikte uluslararası düzeyde anlaşma ve belgeler bulunmaktadır. Bugün eğitim hukuku olarak adlandırılan bir alandan da söz edilebilir. 79

19 Eğitimin Politik Temelleri 7. BÖLÜM EĞİTİMİN POLİTİK TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; politika ve eğitim politikası kavramlarının anlamını bilecek, eğitim, siyaset ve demokrasi ilişkilerini çözümleyebilecek, eğitimde hükümet politikalarının yerini kavrayacak, Türkiye nin eğitim politikalarını, uygulama açısından çözümleyebileceksiniz. POLİTİKA VE EĞİTİM olitika, Latince kökenli bir sözcük olup zamanla anlamında bazı P değişmeler olmuştur. Şehir yaşamı ve bu yaşamı düzenleme anlamına gelen politika kavramı hakkında İlk çağ filozofları Eflatun ve Aristo dan bu yana pek çok şey söylenmiş ve bu bağlamda politika ve eğitim ilişkileri de analiz edilmiştir. Toplumların tarihinde eğitimin bir politika konusu olarak ele alınması ve milli eğitim politikalarının oluşturulup uygulanması, yakın yüzyıllarda ulus devletlerin doğup gelişmeye başlamasıyla birlikte önem kazanır. Günümüzde eğitim, özellikle zorunlu eğitim, bir kamu politikası olarak planlanıp uygulanmaktadır. Hemen bütün ülkelerde eğitim, ağırlıklı olarak kamu tarafından sunulan bir hizmettir. 93

20 Eğitimin Ekonomik Temelleri 8. BÖLÜM EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; insanla ekonomi arasındaki ilişkileri kavrayacak, ekonomi içinde insan faktörünün yerini bilecek, eğitimin ekonomik açıdan çözümlemesini yapacak, toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde eğitimin yerini kavrayacaksınız. İNSAN VE EKONOMİ İ İnsanlar, yaşamak için birtakım ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanların toplum halinde yaşamaya başlamasıyla ekonomik faaliyetler de artmıştır. İnsan ihtiyaçları, sürekli artmakta ve çeşitlenmekte, buna bağlı olarak uzmanlaşma ve işbölümü gelişmektedir. İnsan ihtiyaçlarını gidermeye dönük üretim faktörleri (toprak, emek, sermaye ve girişimci) ise kıt ve sınırlıdır. Bilim insanları, ekonomi olarak adlandırılan faaliyetleri tanımaya yönelik teoriler ve birtakım araçlar geliştirmeye çalışmışlardır. Geliştirilen bu araçların bir bilim dalı haline gelmesi sonucu iktisat bilimi doğmuştur. İktisat biliminin uğraştığı temel sorun, kıt kaynaklar ve bunlarla giderilmek zorunda olan çok sayıda insan ihtiyaçlarıdır. 111

21 Eğitimin Felsefi Temelleri 9. BÖLÜM EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ Bölüm Amaçları Bu bölüm sonunda; felsefenin çalışma alanlarını tanıyacak, bazı felsefi akımların eğitime ilişkin tezlerini kavrayacak, eğitim akımlarını tanıyacak, eğitim akımlarının eğitime ilişkin farklı tezlerini kavrayacak, Türkiye de eğitimin felsefi temellerini çözümleyebileceksiniz. FELSEFENİN BAŞLICA ÇALIŞMA ALANLARI F elsefi düşünce ve felsefi bilgi, insanın kendini ve çevresini tanıma arzusunun bir sonucu olarak görülebilir. Felsefe, bütün bilim dallarının anasını oluşturur. Bütün bilim dalları, bağımsız birer alan olarak gelişmeden önce genel olarak felsefe içinde yer alıyordu. Bilimlerin felsefeden bağımsız olarak gelişmesi, onları bütünüyle bu alandan koparmış sayılmaz. Bu kez de bilim dallarının içinde bir alt alan olarak o alanın felsefesi gelişmeye başlamıştır: Eğitim felsefesi, siyaset felsefesi, bilim felsefesi gibi. 137

22 Eğitimin Psikolojik Temelleri 10. BÖLÜM EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; gelişimle ilgili temel kavramları bilecek, gelişimle ilgili temel teorileri tanıyacak, çeşitli yönlerden insanın gelişim sürecini tanıyacak, insanın gelişimi sürecinde eğitimin yerini kavramış olacaksınız. İNSANIN GELİŞİMİ VE EĞİTİM P sikoloji, insanın davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. İnsan davranışlarıyla ilgilenen başka bilim dalları da vardır. Eğitim de bir davranış değiştirme süreci olarak tanımlandığında, insan davranışı, eğitimin de bir konusu olmaktadır. Bu yönüyle psikoloji, eğitimle yakından ilişkili bir alandır. Psikolojinin içinde alt alanlar olarak gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji, eğitimle çok yakından ilgilidir. İnsan davranışlarını etkileyen birçok faktör vardır. İnsanların göstermiş oldukları davranışların temelinde, doğum öncesinden başlayarak geçmiş yaşantıların, özellikle de çocukluk döneminin büyük etkisi vardır. İnsanı değerlendirirken geçmişini ve bugününü birlikte değerlendirmek gerekir. Öğrencinin de çevresini, yeteneklerini, kişiliğini, 157

23 Bir Meslek Olarak Öğretmenlik 11. BÖLÜM BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; öğretmenlik mesleğini çeşitli yönleriyle tanıyacak, öğretmenlerin, rol, görev ve yeterlilik alanlarını öğrenecek, Türkiye de öğretmen yetiştirme sistemin tanıyacak, iyi bir öğretmen olabilmek için gerekli tutum ve davranışların neler olması gerektiğini tanımlayabileceksiniz. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ E ğitim sisteminin başlıca öğelerini, öğrenciler, öğretmenler, eğitim programları, yöneticiler, eğitim uzmanları, eğitim teknolojisi, fiziki ve finansal kaynaklar oluşturmaktadır. Bunlar içinde öğretmen, en temel öğedir. Eğitimin niteliği ve kalitesi de büyük ölçüde öğretmenlerin niteliğiyle doğru orantılıdır. Bu bakımdan eğitim sistemi içinde görev alacak öğretmenlerin, gerek hizmet öncesinde, gerekse hizmet içinde, iyi bir biçimde yetiştirilmesi, eğitim hizmetlerinin kalitesi yönünden önem taşır. Günümüzde öğretmenlik, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek olarak kabul edilir. Statü ve saygınlığı, ülke ve kültürlere göre değişmekle birlikte öğretmenlik, doğrudan insanla ilgili bir meslek olması yönüyle, öteden beri sadece bir kazanç kapısı olarak değil, aynı zamanda kutsal bir meslek olarak görülmüştür. Türk eğitim tarihinde bilge kişilerin ve öğretmenlerin hep saygın bir yeri olmuş, öğretmen 189

24 Eğitim Bilimlerinde Yöntem 12. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİNDE YÖNTEM Öğrenme Amaçları Bu bölüm sonunda; bilim ve bilimsel yöntemle ilgili temel kavramları tanıyacak, bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını öğrenecek, bilimde alternatif bakış açılarını tanıyacak, bilimsel araştırma raporları düzenleyebileceksiniz. EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ E Eğitim, bir bilim midir, yoksa bir sanat mıdır konusu öteden beri tartışılır. Bu tartışmalarda kimisi eğitimi bilim, kimisi sanat, kimisi de bir araştırma ve çalışma konusu olarak görmüştür. Eğitim biliminin gelişmesine temel oluşturan çalışmalar, psikolojide insan davranışları konusunda yapılan çalışmalardır. Geçen yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise eğitimle ilgili konular daha geniş bir kapsamda ele alınmaya ve eğitimin içinde bazı alt alanlar gelişmeye başlar. Eğitim bilimleri ifadesi, eğitimi konu edinen bilim alanlarını kapsar. Eğitim bilimi karşılığı olarak eskiden beri kullanılan kavramlardan biri pedagojidir. Halen hem Batıda hem de Ortaasya Türk dillerinde bu kavram Rusça dan geçmiş haliyle pedagogika, Türkiye Türkçe sinde de pedagoji olarak kullanılır. Pedagoji kelimesinin aslı Grekçe olup çocuk 231

25 Dizin DİZİN A Açık Sistem 247 Açıköğretim 149,157 Ahilik 71,78,79,80 Ahlak Gelişimi 71,78,79,80 Ahmet Yesevi 148 Alan Bilgisi 217,219,220,221,227,237 Alt Kültür 47,186 Anaokulu 246,247 Anayasa 52,54,55,56,57,58,60,62,64, 130,225 Aydınlanma Çağı 145 Araştırma Modeli166,169 Araştırma Yöntemi160,169,177 B Bacon 145 Baker139,140,141 Bebeklik Dönemi72 Bedensel Gelişim 68,71,72,73,113 Berkeley 23 Beşeri Sermaye 99,100,102,103,107,118, 120,122 Bilgi Felsefesi 20 Bilgi Toplumu 42,134,198,200,205 Bilim 1,4,5,11,12,19,20,21,223,24,26,29, 30,32,34,37,56,60,66,86,92,96,98, 113,126,136,146,150,156,157,160, 171,176,203,217,222,232 Bilimsel Araştırma 60,136,159,162, 165,177 Bilimsel Bilgi 20,162,163,164 Bilimsel Yöntem 23,77,159,163,164 Bilimsellik 37,60 Bilişsel Gelişim 73,74,75,77,78,136 Bireyci Toplum 42 Biruni 148 Büyüme 40,66,67,70,72,100,102,111, 120,133,195 C Cari Harcamalar 107,116 Comensky 145 Condillac 145 Ç Çıraklık Eğitimi 105,153 Çocuktan Hareket Akım 191 Çocukluk Dönemi 65,69,72,73 D Daimicilik 28,29,33 Darülfünun 58,153,156,251 Darülmuallimat 247,250 Darülmuallimin 229,247,248,250,251 Darülmuallimin-i Ali 229,247,250,251 Davranış 5,6,7,9,15,41,42,44,46,47,48, 58,65,68,72,77,81,82,84,85,87,94, 96,126,137,159,181,187,200,211, 222,234,241 Değerler Felsefesi 20,21 Demokrasi 31,37,44,60,119,120,125, 127,223 Demokrasi Eğitimi 60 Demokratik Toplum 45,129,186 Ders Programı 16 Descartes 23,26,145 Devlet Planlama Teşkilatı 50,206,249 Dewey 25,36,128,155,156,192 Diderot 145 Dikey Hareketlilik 45 Doğrudan Maliyetler 116 Doğum Öncesi Dönem 71,72 Dolaylı Maliyetler 116,117 Duyusal-Motor Dönemi

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Editörler: Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ FARKLI ÜLKELERDE COĞRAFYA

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM. Geliştirilmiş 4.BASKI

UZAKTAN EĞİTİM. Geliştirilmiş 4.BASKI UZAKTAN EĞİTİM Prof. Dr. Aytekin İşman Geliştirilmiş 4.BASKI Prof. Dr. Aytekin İşman UZAKTAN EĞİTİM ISBN 978-975-8792-82-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Pegem Akademi

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof.Dr.Recep AKDUR Ankara, 1999 TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ ve AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof. Dr. Recep AKDUR

Detaylı