BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU. B. Ljungberg, D.C. Hanbury, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU. B. Ljungberg, D.C. Hanbury, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C."

Transkript

1 1 BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU B. Ljungberg, D.C. Hanbury, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C. Sinescu Avrupa Üroloji Derneği 2006

2 2 Çeviri Notu: Kılavuzda yer alan bazı tıbbi terimler ve tercümede kullanılan Türkçe karşılıkları aşağıda yazıdaki kullanım sırasıyla verilmiştir. randomized: randomize incidence: incidental: extension: invasion: involvement: classification: stage: grade: predict: survival: WHO: proliferation: marker: integrated: cure: relative: elective: accumulated: insidans rastlantısal uzanım yayılım tutulum sınıflandırma evre derece tahmin, öngörü sağkalım DSÖ çoğalma belirteç bütünleştirilmiş sağaltım göreceli seçmeli yığılmış

3 3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER: EPİDEMİYOLOJİ VE ETYOLOJİ 2.1. Sonuç 2.2. Tavsiye 2.3. Kaynaklar 3. TANI VE EVRELEME 3.1. Semptomlar Fizik muayene Laboratuar bulguları 3.2. Radyololojik inceleme 3.3. Sonuç 3.4. Tavsiye 3.5. Kaynaklar 4. SINIFLANDIRMA VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER 4.1. Sınıflandırma 4.2. Prognostik faktörler Anatomik faktörler Histolojik faktörler Klinik faktörler Moleküler faktörler Prognostik sistemler ve nomogramlar 4.3. Sonuç 4.4. Sınıflandırma ve prognoz için tavsiyeler 4.5. Kaynaklar 5. ORGANA SINIRLI HASTALIKTA TEDAVİ 5.1. Cerrahi Embolizasyon Sonuç Tavsiye Nefron koruyucu cerrahi Sonuç Tavsiye Laparoskopik nefrektomi

4 Sonuç Tavsiye Parsiyel laparoskopik nefrektomi Sonuç Tavsiye 5.2. Alternatif tedavi Sonuç Tavsiye 5.3. Adjuvan tedavi Sonuç Tavsiye 5.4. Metastatik BHK da cerrahi tedavi (tümör nefrektomisi) Sonuç Tavsiye 5.5. Metastazların rezeksiyonu Sonuç Tavsiye 5.6. BHK metastazlarında radyoterapi Sonuç Tavsiye 5.7. Kaynaklar 6. METASTATİK BHK DE SİSTEMİK TEDAVİ 6.1. Kemoterapi Sonuç Tavsiye 6.2. İmmünoterapi İnterferon-alfa Sonuç Tavsiye İnterlökin Sonuç Tavsiye Kombine tedaviler

5 Sonuç Tavsiye 6.3. Anjiyogenez inhibitörü ilaçlar Sonuç Tavsiye 6.4. Kaynaklar 7. BHK DA RADİKAL CERRAHİ TEDAVİ SONRASI TAKİP 7.1. Giriş 7.2. Hangi hastada hangi inceleme ve ne zaman? 7.3. Görüntüleme yöntemleri 7.4. Sonuç 7.5. Tavsiye 7.6. Kaynaklar 8. YAZIDA KULLANILAN KISALTMALAR

6 6 1. GİRİŞ EAU böbrek hücreli karsinom (BHK) Kılavuz Grubu bu kılavuzu BHK tanı ve tedavisinde kanıta dayalı uygulamaların kullanılması ve kılavuzda yer alan tavsiyeleri klinik uygulamada yaygınlaşması amacıyla hazırlamıştır. BHK ile ilgili yayınlar çoğunlukla retrospektif analize dayalı yayınlar, bazı büyük çok merkezli çalışmalar ve iyi planlanmış kontrollü çalışmalardan oluşmaktadır. Randomize çalışmalar ise oldukça kısıtlı sayıdadır. Bu yüzden iyi nitelikli kanıta dayalı veri elde etmek güçtür. Bu kılavuz 2002 yılında yayınlanan BHK için EAU kılavuzunun güncelleştirilmiş şeklidir. Kılavuzda yer alan tavsiyeler Medline sistematik literatür taraması, Cochrane Register of Controlled Trials, yayınlarda yer alan kaynaklar ve derleme makaleler kullanılarak oluşturulmuştur. Kılavuzda yer alan bilgilerin kanıt düzeyleri aşağıda listelenmiştir (Tablo 1). Tablo 1: EAU tarafından kullanılan kanıt düzeyleri ve kılavuz tavsiyelerinin derecesi (1) Düzey 1a 1b 2a 2b 3 4 Derece A B Kanıt çeşidi Randomize çalışmaların meta-analizinden elde edilen kanıt En az bir adet randomize çalışmadan elde edilen kanıt Bir adet iyi tasarlanmış kontrollü ancak randomize olmayan çalışmadan elde edilen kanıt En az bir adet diğer iyi tasarlanmış yarı-deneysel çalışmadan elde edilen kanıt İyi tasarlanmış ancak deneysel olmayan karşılaştırmalı çalışmalar, korelasyon çalışmaları ve olgu sunumları gibi çalışmalardan elde edilen kanıt Uzman komitelerinin raporları, görüşleri veya saygın otoritelerin klinik tecrübelerinden elde edilen kanıt Tavsiyenin özelliği İyi kalitede ve tutarlı, ilgili tavsiyeye yönelik ve en az bir adet randomize çalışmayı da içeren klinik çalışmalara dayanarak yapılan tavsiye İyi yürütülmüş klinik çalışmalara dayanan ancak randomize klinik çalışmalar olmadan yapılan tavsiye C Konuyla doğrudan ilişkilendirilebilecek çalışmalar bulunmamasına karşın yapılan tavsiye

7 7 2. GENEL BİLGİLER: EPİDEMİYOLOJİ VE ETYOLOJİ Böbrek hücreli karsinom tüm kanserlerin %2-3 ünü oluşturur (2) ve en yüksek insidans gelişmiş ülkelerde görülür. Tüm dünyada ve Avrupa da hastalığın insidansında yıllık yaklaşık %2 oranında artış gözlenmekte, Danimarka ve İsveç te ise son yirmi yıldır süren bir düşüş görülmektedir (3) yılında Avrupa Birliği nde yaklaşık hastaya böbrek kanseri tanısı konulmuş ve kadar hasta bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir (4). Böbrek hücreli karsinom böbrek içinde en sık gelişen kitlesel lezyondur ve belirli histopatolojik ve genetik özellikleri olan değişik BHK tiplerinden oluşur (5). Erkeklerde kadınlara göre 1.5:1 oranında daha sık görülür ve en yüksek insidans 60 ve 70 yaşlar arasında görülür. Etyolojik faktörler arasında hayat tarzını ilgilendiren sigara, obezite ve antihipertansif tedavi gibi faktörler vardır (3,6,7). En etkili profilaksi sigara içilmesinin engellenmesidir. Ultrason ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme tekniklerinin yaygın kullanımına bağlı olarak rastlantısal tanı konulan BHK sayısı artmaktadır. Bunlar genellikle daha küçük boyutlu ve düşük evreli tümörlerdir (8-10). Rastlantısal tanı konulan olguların oranındaki artış BHK a bağlı mortaliteyi etkilememiş ve mortalite oranı insidansa paralel seyretmiştir Sonuç BHK da sigara, obezite, antihipertansif ilaç kullanımı gibi çeşitli etyolojik faktörler belirlenmiştir. Sigara içilmesi BHK için kesin risk faktörüdür (kanıt düzeyi 2a). Obezite ve uzamış antihipertansif ilaç kullanımının BHK da risk faktörü olarak rolleri henüz kesinlik kazanmamıştır (kanıt düzeyi: 2a) Tavsiye BHK dan en önemli ve birincil korunma yolu sigara içilmesinin önlenmesi ve obeziteden kaçınılmasıdır (B Derece tavsiye) Kaynaklar 1. US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Health Care Policy and Research, 1992, pp European Network of Cancer Registries. Eurocim version 4.0 European indices database V2.3, 730 entitiy dictionary (2001), Lyon, Lindblad P. Epidemiology of renal cell carcinoma. Scan J Surg 2004;93: EUCAN.

8 8 5. Kovacs G, Akhtar M, Beckwith BJ, et al. The Heidelberg classification of renal cell tumors. J Pathol 1997;83: Bergstrom A, Hsieh CC, Lindblad P, et al. Obesity and renal cell cancer a quantitative review. Br J Cancer 2001;85: Pischon T, Lahnmann PH, Boeing H, et al. Body size and risk of renal cell carcinoma in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Int J Cancer 2006;118: Patard JJ, Rodriguez A, Rioux-Leclercq N, et al. Prognostic significance of the mode of detection in renal tumors. BJU Int 2002;90: Kato M, Suzuki T, Suzuki Y, et al. Natural history of small renal cell carcinoma: evaluation of growth rate, histological grade, cell proliferation and apoptosis. J Urol 2004;172: Tsui KH, Shvarts O, Smith RB, et al. Renal cell carcinoma: prognositic significance of incidentally detected tumors. J Urol 2001;165: TANI VE EVRELEME 3.1. Semptomlar Böbrek kitlelerinin çoğu hastalığın ileri aşamalarına değin asemptomatik seyreder ve fizik muayene ile palpe edilemezler (1) (kanıt düzeyi: 4). Günümüzde BHK ların yarısından fazlasının tanısı çeşitli nonspesifik semptomların noninvazif görüntüleme yöntemleri kullanılarak araştırılması sırasında konulmaktadır(1) (kanıt düzeyi: 4). Yan ağrısı, makroskopik hematüri ve karında ele gelen kitleden oluşan klasik semptom üçlüsü ise nadiren görülmektedir (%6-10) (2,3) (kanıt düzeyi: 3). Paraneoplastik sendromlar semptomatik BHK hastalarının yaklaşık %30 unda görülmektedir. Bunlar arasında en sık rastlananlar hipertansiyon, kaşeksi, kilo kaybı, ateş, nöromiyopati, amiloyidoz, sedimentasyon yüksekliği, anemi, karaciğer fonksiyon bozukluğu, hiperkalsemi, polisitemi ve benzeri durumlardır (1) (kanıt düzeyi: 4). Az sayıda hasta ise kemik ağrısı, ısrarcı öksürük gibi metastatik hastalığa bağlı semptomlarla başvurur (1) (kanıt düzeyi: 4). Yine de metastatik hastalığa bağlı semptomlar nedeniyle tanısı konulan hastaların oranı hala %25-30 dolayındadır Fizik muayene BHK tanısında fizik muayenenin sınırlı bir rolü vardır. Fizik muayene karında ele gelen kitle, servikal lenfadenopati, venöz yayılıma bağlı redükte edilemeyen varikosel ve çift taraflı alt

9 9 ekstremite ödemi gibi bulguların varlığında önem taşır. Muayenede bu bulguların saptanması ileri radyolojik değerlendirme gerektirir Laboratuar bulguları En sık bakılan laboratuar testleri hemoglobin, eritrosit sedimentasyon oranı, alkalen fosfataz ve serum kalsiyum değeridir (1,4) (kanıt düzeyi: 4) Radyololojik inceleme Böbrek tümörlerinin büyük çoğunluğunda tanı değişik nedenlerle yapılan batın ultrason (US) ve BT ile konulur (kanıt düzeyi: 4). US ile böbrekte kitle saptanması durumunda kontrastlı yüksek kalite BT ile ileri inceleme yapılmalıdır. Bunun amacı BHK tanısının doğrulanması ve karşı taraf böbreğin fonksiyonu ve yapısı ile ilgili bilgi edinmektir (5) (kanıt düzeyi: 3). Batın BT primer tümör boyutu ve böbrek dışı yayılımı değerlendirir ayrıca venöz tutulum, bölgesel lenf düğümleri, adrenal bezler ve karaciğer ile ilgili bilgi sağlar (kanıt düzeyi: 3). Göğüs bölgesinin evrelemesinde en kesin yöntem göğüs BT dir (6-13) (kanıt düzeyi: 3). BT incelemesinin yapılamaması durumunda metastatik değerlendirme için en azından akciğer grafisi çekilmelidir, ancak bu yöntem BT ye göre daha az güvenilir bir seçenektir (kanıt düzeyi: 3). Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) öncelikle lokal ileri kanser, venöz tutulum şüphesi, böbrek yetmezliği veya damar içi kontrast madde alerjisi gibi durumlarda kullanılabilir (14-18) (kanıt düzeyi: 3). Magnetik rezonans görüntüleme inferior vena kavaya tümör trombüs uzanımında ve sınıflandırılamayan böbrek kitlelerinde de bir seçenektir (kanıt düzeyi: 3).Tümör trombüsünün değerlendirilmesinde Doppler US da kullanılabilir (19) (kanıt düzeyi: 3). Kemik ve beyin metastazlarının çoğu tanı esnasında semptomatiktir. Bu nedenle tüm hastalarda kemik sintigrafisi ve beyin BT incelemesine gerek olmadığı konusunda görüş birliği vardır (20,21). Kemik sintigrafisi, beyin BT ve MRG gibi değerlendirmeler klinik ve laboratuar bulguları veya hastanın semptomlar nedeniyle gerekli görüldüğünde istenilebilir (kanıt düzeyi: 3). Böbrek anjiyografisi, inferior venakavografi veya ince iğne biyopsisinin (22-24) BHK lu hastaların klinik değerlendirmesinde ancak sınırlı rolü vardır ve sadece seçilmiş olgularda akla getirilmelidir (kanıt düzeyi: 3) Sonuç

10 10 Avrupa da hala birçok BHK hastasının tanısı ele gelen kitle, hematüri, paraneoplastik ve metastatik semptomlar gibi klinik semptomlara bağlı olarak konulmaktadır (kanıt düzeyi: 3). Rastlantısal olarak tanısı konulan BHK ların sayısı ise anlamlı derecede artmaktadır. BHK da batın ve göğüs BT veya MRG ile uygun evreleme zorunludur (kanıt düzeyi: 3). Göğüs BT bu bölgenin evrelemesinde en hassas yöntemdir. Asemptomatik hastaların standard klinik değerlendirilmesinde rutin kemik sintigrafisi ve beyin BT nin yeri yoktur. İnce iğne biyopsisinin indikasyonu sınırlıdır (kanıt düzeyi: 3) Tavsiye Bu laboratuar ve fizik muayene bulgularından bir veya daha fazlasına sahip olan hastada BHK olma olasılığından şüphelenilmelidir. Düşük riskli hastalarda akciğerin değerlendirilmesinde akciğer grafisi yeterli olabilir ancak göğüs BT en duyarlı yöntemdir. BHK hastalarının klinik değerlendirilmelerinde batın BT ve MRG önerilir ve bunlar cerrahi tedavi öncesi TNM evrelendirmesi için en uygun görüntüleme yöntemleridir. Kemik metastazı açısından yüksek riskli hastalarda (alkalen fosfataz yüksekliği veya kemik ağrısı) ileri görüntüleme yöntemleri ile inceleme yapılmalıdır (A derece tavsiye) Kaynaklar 1. Novick AC, Campbell SC. Renal tumors. In: Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ, eds. Campbell s Urology. Philadelphia: WB Saunders, 2002, pp Lee CT, Katz J, Fearn PA, et al, Mode of presentation of renal cell carcinoma provides prognostic information. Urol Oncol 2002;7: Patard JJ, Leray E, Rodriguez A, et al. Correlation between symptom graduation, tumor characteristics and survival in renal cell carcinoma. Eur Urol 2003;44: Sufrin G, Chasan S, Golio A, et al. Paraneoplastic and serologic syndromes of renal adenocarcinoma. Semin Urol 1989;7: Bechtold RE, Zagoria RJ. Imaging approach to staging of renal cell carcinoma. Urol Clin North Am 1997;24: Heidenreich A, Ravery V; European Society of Oncological Urology. Preoperative imaging in renal cell cancer. World J Urol 2004;22: Sheth S, Scatarige JC, Horton KM, et al. Current concepts in the diagnosis and management of renal cell carcinoma: role of multidetector CT and three-dimensional CT. Radiographics 2001;21:S237-S254.

11 11 8. Milles KA, London NJ, Lavelle JM, et al. CT staging of renal carcinoma: a prospective comparison of three dynamic computed tomography techniques. Eur J Radiol 1991;13: Lim DJ, Carter MF. Computerized tomography in the preoperative staging for pulmonary metastases in patients with renal cell carcinoma. J Urol 1993;150: Doda SS, Mathur RK, Buxi TS. Role of computed tomography in staging of renal cell carcinoma. Comput Radiol 1986;10: Fritzsche PJ, Millar C. Multimodality approach to staging renal cell carcinoma. Urol Radiol 1992;14: McClennan BL, Deyoe LA. The imaging evaluation of renal cell carcinoma: diagnosis and staging. Radiol Clin North Am 1994;32: Tammela TL, Leinonen AS, Konturi MJ. Comparison of excretory urography, angiography, ultrasound and computed tomography for T category staging of renal cell carcinoma. Scand J Urol Nephrol 1991;25: Hricak H, Demas BE, Williams RD, et al. Magnetic resonance imaging in the diagnosis and staging of renal and perirenal neoplasms. Radiology 1985;154: Janus CL, Mendelson DS. Comparison of MRI and CT for study of renal and perirenal masses. Crit Rev Diagn Imaging 1991;32: Krestin GP, Gross-Fengels W, Marincek B. [The importance of magnetic resonance tomography in the diagnosis and staging of renal cell carcinoma.] Radiologe 1992;32: [German]. 17. Nishimura K, Hida S, Okada K, et al. Staging and differential diagnosis of renal cell carcinoma: a comparison of magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT). Hinyokika Kiyo 1988;34: Kabala JE, Gillatt DA, Persad RA, et al. Magnetic resonance imaging in the staging of renal cell carcinoma. Br J Radiol 1991;64: Gupta NP, Ansari MS, Khaitan A, et al. Impact of imaging and thrombus level in management of renal cell carcinoma extending to veins. Urol Int 2004;72: Hendriksson C, Haraldsson G, Aldenborg F, et al. Skeletal metastases in 102 patients evaluated before surgery for renal cell carcinoma. Scand J Urol Nephrol 1992;26: Marshall ME, Pearson T, Simpson W, et al. Low incidence of asymptomatic brain metastases in patients with renal cell carcinoma. Urology 1990;36:

12 Seaman E, Goluboff ET, Ross S, et al. Association of radionuclide bone scan and serum alkaline phosphatase in patients with metastatic renal cell carcinoma. Urology 1996;48: Brierly RD, Thomas PJ, Harrison NW, et al. Evaluation of fine-needle aspiration cytology for renal masses. BJU Int 2000;85: Dechet CB, Zincke H, Sebo TJ, et al. Prospective analysis of computerized tomography and needle biopsy with permanent sectioning to determine the nature of solid renal masses in adults. J Urol 2003;169: SINIFLANDIRMA VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER 4.1. Sınıflandırma Klinik ve bilimsel amaçlı kullanım için genel olarak 2002 TNM evre sınıflandırmasının kullanılması tavsiye edilmektedir (1). Güncel TNM sınıflandırmasının BHK hastalarının sağkalım öngörüsünde kullanmak için uygunluğu ve sınıflandırmada değişiklik yapılmasının gerekliliği henüz kesinleşmemiştir yılında getirilen pt1 alt gruplamasını valide eden bazı çalışmalar yayınlanmıştır (2-4) (kanıt düzeyi: 3). Bununla birlikte pt3 tümörler için bazı iyileştirmelerin yapılması gerekecektir. Öncelikle, sadece böbrek sinüsü yağlı dokusuna yayılımın böbrek çevresi yağlı dokusuna yayılım ile aynı prognostik değeri taşıyıp taşımadığı henüz belirlenmiş değildir (5,6). İkinci olarak, pek çok çalışma adrenal bez yayılımının oldukça kötü prognozlu bir grup olduğunu göstermiştir. Bu BHK ların T4 tümörler olarak sınıflandırılması önerilmiştir (7,8). Bunun yanında venöz yayılım yapan BHK ların T3b ve T3c olarak sınıflandırılmasının uygunluğu kesinlik kazanmamıştır. Vena kavaya yayılımın renal vene yayılımdan bağımsız prognostik önemini araştıran ek çalışmalara ihtiyaç vardır (9). Son zamanlarda N1-N2 alt sınıflandırmasının da uygunluğu sorgulanmıştır (10). Günümüzde BHK lu hastaların yeterli M evrelendirmelerinin yapılabilmesi için göğüs ve karın BT kullanılması uygun olan yöntemlerdir (11,12) Prognostik faktörler Prognozu etkileyen faktörler anatomik, histolojik, klinik ve moleküler olarak sınıflandırılabilir (13) Anatomik faktörler

13 13 Anatomik faktörler tümör boyutu, venöz yayılım, böbrek kapsülüne yayılım, adrenal tutulum, ve lenf düğümü metastazı ve uzak metastaz olarak sayılabilir. Bu faktörler 2002 TNM sınıflandırma sistemi içinde toplanmıştır (Tablo 2). Tablo 2: 2002 TNM evreleme sınıflandırması sistemi T- Primer tümör TX T0 T1 T2 T3 T4 T1a T1b T3a T3b T3c N- Bölgesel lenf düğümleri NX N0 N1 N2 M- Uzak metastaz MX M0 M1 Primer tümör değerlendirilemiyor Primer tümör varlığına dair belirti yok Tümör en büyük çapı 7 cm, böbrek içinde sınırlı Tümör en büyük çapı 4 cm, böbrek içinde sınırlı Tümör en büyük çapı > 4 cm ancak 7 cm, böbrek içinde sınırlı Tümör en büyük çapı > 7 cm, böbrek içinde sınırlı Tümör büyük venler içine uzanıyor veya doğrudan adrenal bez veya böbrek çevresi dokulara yayılıyor ancak Gerato fasyası dışına çıkmamış Tümör doğrudan adrenal bez veya böbrek çevresi dokulara 1 yayılıyor ancak Gerato fasyası dışına çıkmamış Tümör makroskopik olarak böbrek ven(ler)inin 2 veya segmental dalların veya vena kavanın diyafragma altındaki kısmı içine uzanıyor Tümör makroskopik olarak vena kavanın diyafragma üstündeki kısmının içine veya duvarına uzanıyor Tümör doğrudan Gerato fasyası dışına yayılıyor Bölgesel lenf düğümleri değerlendirilemiyor Bölgesel lenf düğümlerinde metastaz yok Tek bir bölgesel lenf düğümünde metastaz var Birden fazla bölgesel lenf düğümünde metastaz var Uzak metastaz değerlendirilemiyor Uzak metastaz yok Uzak metastaz var

14 14 pn0 lenfadenektomi spesimeni içinde normalde 8 veya daha fazla lenf düğümü bulunur. Lenf düğümleri negatif ise ancak normalde incelenen lenf düğümü sayısına ulaşılamamışsa pn0 olarak sınıflandırınız. 1 Böbrek sinüsünü de içerir (peripelvik yağ) 2 Segmental (kas dokusu içeren) dalları da içerir TNM sınıflandırması ile ilgili belirli sorular için bir yardım masasına adresinden ulaşılabilinir. TNM evre gruplandırması Evre I T1 N0 M0 Evre II T2 N0 M0 Evre III Evre IV T3 T1, T2, T Histolojik faktörler T4 Herhangi bir T Herhangi bir T N0 N1 N0, N1 N2 Herhangi bir N Histolojik faktörler Fuhrman derecesi, histolojik alt tip, sarkomatoid özelliklerin bulunması, mikrovasküler yayılım, tümör nekrozu ve toplayıcı sisteme yayılımdan oluşur. Fuhrman nükleer derecesi BHK da en çok kullanılan histolojik derecelendirme sistemidir (14). Bu sistemde gözlemcinin kendi değerlendirmesinde ve gözlemciler arasındaki değerlendirmede uyumsuzluklar görülebilmesine rağmen bağımsız bir prognostik faktör olarak yine de değer taşır (15) (kanıt düzeyi: 3). DSÖ sınıflamasına göre (16) histolojik olarak üç ana BHK alt tipi vardır. Bunlar konvansiyonel (berrak hücreli (%80-90), papiller (%10-15) ve kromofob (%4-5) BHK alt tipleridir (kanıt düzeyi 4). Birçok çalışmada prognozun kromofob tipte en iyi, konvansiyonel (berrak hücreli) tipte ise en kötü seyrettiği gösterilmiştir (17,18). Ancak tümör evresine göre gruplandırma yapıldığında BHK alt tiplerin prognostik önemi kaybolmaktadır (18). Papiller BHK da değişik prognoza sahip iki alt grup belirlenmiştir (19). Tip I alt grubu kromofilik sitoplasması olan düşük dereceli ve daha iyi prognozlu tümörlerden oluşur. Tip II alt grubu ise çoğunlukla eozinofilik sitoplazmalı yüksek dereceli ve metastaz yapmaya M0 M0 M0 M0 M1

15 15 eğilimli tümörlerden oluşur (kanıt düzeyi: 3). BHK alt tip gruplaması sitogenetik ve genetik analizlerle moleküler düzeyde de doğrulanmıştır (20-22) Klinik faktörler Klinik faktörler hasta performans statüsü, lokal semptomlar, kaşeksi, anemi ve trombosit sayısını kapsar (23-27) (kanıt düzeyi: 3) Moleküler faktörler Araştırılmakta olan birçok moleküler faktör vardır. Bunlar arasında karbonik anhidraz IX (CaIX), vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEBF), hipoksiyle indüklenebilen faktör (HİF), Ki 67 (çoğalma), p53, PTEN (hücre döngüsü), E-kadherin, abd CD44 (hücre adhezyonu) sayılabilir (21,22) (kanıt düzeyi: 3). Şu ana kadar bu faktörler yaygın kullanım alanı bulmamıştır. Son zamanlarda gen ekspresyon profili ile konvansiyonel BHK da klinik prognostik faktörlerden bağımsız olarak sağkalım öngörüsünde kullanılabilecek 259 gen belirlenmiştir. Bu bulgular genetik bilginin prognoz tayininin daha isabetli yapılmasında kullanılabileceğini göstermektedir (28) Prognostik sistemler ve nomogramlar Son zamanlarda bağımsız prognostik faktörlerin beraber kullanıldığı prognostik sistemler ve nomogramlar geliştirilmiştir. Bu sistemlerin sağkalım öngörüsünde TNM evresi veya Fuhrman derecesinin tek başına kullanılmasına göre daha doğru sonuçlar verdiği belirtilmiştir (29-32) (kanıt düzeyi: 3) Sonuç BHK lu hastalarda TNM evresi, Fuhrman nükleer derecesi ve BHK alt tipi (DSÖ 2004) önemli prognostik bilgi sağlar ve bu yüzden belirlenmelidir (kanıt düzeyi: 2). Günümüzde rutin klinik kullanım için önerilen prognostik bütünleştirilmiş sistem veya moleküler belirteç bulunmamaktadır. Prognostik sistemler veya nomogramlar hastaların klinik çalışmalara alınması sırasındaki gruplandırılmalarda faydalı olabilir (kanıt düzeyi: 2) Sınıflandırma ve prognoz için tavsiyeler Güncel TNM sınıflandırma sistemi prognoz ve tedavi açısından önem taşıması nedeniyle tavsiye edilmektedir. Fuhrman derecelendirme sistemi ve BHK alt tip sınıflaması kullanılmalıdır. Bütünleştirilmiş prognostik sistemler veya nomogramların rutin kullanımı

16 16 tavsiye edilmemektedir ancak bu sistemler hastaların klinik çalışmalara alınmasında prognostik öngörü açısından faydalı bir temel sağlamaktadır. Günümüzde günlük klinik kullanım için önerilen moleküler prognostik belirteç yoktur (B derece tavsiye) Kaynaklar 1. Sobin LH, Wittekind CH, eds. International Union Against Cancer (UICC). TNM classification of malignant tumors. 6th edn. New York: Wiley-Liss, 2002, pp Frank I, Blute ML, Leibovich BC, et al. Independent validation of the 2002 American Joint Committee on cancer primary tumor classification for renal cell carcinoma using a large, single institution cohort. J Urol 2005;173: Salama ME, Guru K, Stricker H, et al. pt1 substaging in renal cell carcinoma: validation of the 2002 TNM staging modification of malignant renal epithelial tumors. J Urol 2005;173: Ficarra V, Schips L, Guille F, et al. Multiinstitutional European validation of the 2002 TNM staging system in conventional and papillary localized renal cell carcinoma. Cancer 2005;104: Bonsib SM. The renal sinus is the principal invasive pathway: a prospective study of 100 renal cell carcinomas. Am J Surg Pahol 2004;28: Thompson RH, Leibovich BC, Cheville JC, et al. Is renal sinus fat invasion the same as perinephric fat invasion for pt3a renal cell carcinoma? J Urol 2005;174: Han KR, Bui MH, Pantuck AJ, et al. TNM T3a renal cell carcinoma: adrenal gland involvement is not the same as renal fat invasion. J Urol 2003;169: ; discussion Thompson RH, Leibovich BC, Cheville JC, et al. Should direct ipsilateral adrenal invasion from renal cell carcinoma be classified as pt3a? J Urol 2005;173: Thompson RH, Cheville JC, Lohse CM, et al. Reclassification of patients with pt3 and pt4 renal cell carcinoma improves prognostic accuracy. Cancer 2005;104: Terrone C, Cracco F, Porpiglia F, et al. Reassessing the current TNM lymph node staging for renal cell carcinoma. Eur Urol 2006;49: Heidenreich A, Ravery V; European Society of Oncological Urology. Preoperative imaging in renal cell cancer. World J Urol 2004;22: Sheth S, Scatarige JC, Horton KM, et al. Current concepts in the diagnosis and management of renal cell carcinoma: role of multidetector CT and three-dimensional CT. Radiographics 2001;21:S237-S254.

17 Lam JS, Shvarts O, Leppert JT, et al. Renal cell carcinoma 2005: new frontiers in staging, prognostication and targeted molecular therapy. J Urol 2005;173: Fuhrman SA, Lasky LC, Limas C. Prognostic significance of morphologic parameters in renal cell carcinoma. Am J Surg Pathol. 1982;6: Lang H, Lindner V, de Fromont M, et al. Multicenter determination of optimal interobserver agreement using the Fuhrman grading system for renal cell carcinoma: assessment of 241 patients with > 15-year follow-up. Cancer 2005;103: Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA eds. In: Pathology and genetics of tumors of the urinary system and male genital organs. World Health Organization Classification of Tumors. Lyons: IARC Pres, 2004, p Cheville JC, Lohse CM, Zincke H, et al. Comparisons of outcome and prognostic features among histological subtypes of renal cell carcinoma. Am J Surg Pathol 2003;27: Patard JJ, Leray E, Rioux-Leclercq N, et al. Prognostic value of histological subtypes in renal cell carcinoma: a multicenter experience. J Clin Oncol 2005;23: Delahunt B, Eble JN, McCredie MR, et al. Morphologic typing of papillary renal cell carcinoma: comparison of growth kinetics and patient survival in 66 cases. Hum Pathol 2001;32: Linehan WM, Vasselli J, Srinivasan R, et al. Genetic basis of cancer of the kidney: disease specific approaches to therapy. Clin Cancer Res 2004;10:6282S-6289S. 21. Furge KA, Lucas KA, Takahashi M, et al. Robust classification of renal cell carcinoma based on gene expression data and predicted cytogenetic profiles. Cancer Res 2004;64: Yang XJ, Tan MH, Kim HL, et al. A molecular classification of papillary renal cell carcinoma. Cancer Res 2005;65: Kim HL, Belldegrun AS, Freitas DG, et al. Paraneoplastic signs and symptoms of renal cell carcinoma: implications for prognosis. J Urol 2003; 170: Kim HL, Han KR, Zisman A, et al. Cachexia-like symptoms predict a worse prognosis in localized T1 renal cell carcinoma. J Urol 2004;171: Pattard JJ, Leray E, Cindolo L, et al. Multi-institutional validation of a symptom based classification for renal cell carcinoma. J Urol 2004;172: Bensalah K, Leray E, Fergelot P, et al. Prognostic value of thrombocytosis in renal cell carcinoma. J Urol 2006;175:

18 Patard JJ, Leray E, Rodriguez A, et al. Correlation between symptom graduation, tumor characteristics and survival in renal cell carcinoma. Eur Urol 2003;44: Zhao H, Ljungberg B, Grankvist K, et al. Gene expression profiling predicts survival in conventional renal cell carcinoma. PLoS Med 2006;3:e13. [Epub 2005 Dec 6.] 29. Kattan MW, Reuter V, Motzer RJ, et al. A postoperative prognostic nomogram for renal cell carcinoma. J Urol 2001;166: Zisman A, Pantuck AJ, Dorey F, et al. Improved prognostication of renal cell carcinoma using an integrated staging system. J Clin Oncol 2001;19: Frank I, Blute ML, Cheville JC, et al. An outcome prediction model for patients with clear cell renal cell carcinoma treated with radical nephrectomy based on tumor stage, size, grade and necrosis: the SSIGN score. J Urol 2002;168: Leibovich BC, Blute ML, Cheville JC, et al. Prediciton of progression after radical nephrectomy for patients with clear renal cell carcinoma: a stratification tool for prospective clinical trials. Cancer 2003;97: ORGANA SINIRLI HASTALIKTA TEDAVİ 5.1. Cerrahi Tümör taşıyan böbreğin radikal nefrektomi ile çıkarılması, lokalize BHK hastalarının sağaltım amaçlı tedavisinde altın standart tedavi şeklidir ve bu tedavi makul oranlarda sağaltım şansı sağlar (1). Belirli bir cerrahi yaklaşımın diğerlerinden üstün olduğunu gösteren yeterli kanıt yoktur. Ameliyat öncesi görüntüleme ve evreleme çalışmalarında (BT, MRG)) adrenal beze yayılım ile ilgili bulgu saptanmayan hastalarda radikal nefrektomi ile beraber rutin adrenalektominin gerekli olmadığına dair kanıtlar mevcuttur. Buna istisna teşkil eden hasta grupları adrenal beze direk yayılım riski olan büyük üst kutup tümörleri ve adrenal beze metastaz riski olan 7 cm den büyük tümörleri olan hastalardır Embolizasyon Cerrahi girişim için uygun olmayan ancak makroskopik hematüri si olan hastalarda ve büyük paravertebral metastazların cerrahi rezeksiyonu öncesinde tümör embolizasyonu indikasyonu vardır. Rutin radikal nefrektomi öncesi tümör embolizasyonunun yararı yoktur (2-8) (kanıt düzeyi: 3).

19 Sonuç Küçük böbrek tümörleri için Robson un tarifine uygun şekliyle radikal nefrektomi artık altın standard tedavi seçeneği değildir (kanıt düzeyi: 2b). Ameliyat öncesi BT de adrenalin normal olması durumunda adrenalektomi tavsiye edilmemektedir (kanıt düzeyi: 3). Adrenal metastazların yaklaşık yarısı büyük üst kutup tümörlerinden kaynaklanır (kanıt düzeyi: 3). Genişletilmiş lenfadenektominin sağkalıma olumlu etkisi yoktur. Bu nedenle lenfadenektomi evreleme amaçlı yapılmalıdır ve perihiler dokularla sınırlandırılmalıdır (kanıt düzeyi: 2b). Tümör trombüsü olan BHK ların evre ve dereceleri daha yüksektir (kanıt düzeyi: 2b). Uzak metastaz veya lenf düğümü metastazı iki kat daha sıktır (kanıt düzeyi: 3). Klinik prognozu belirleyen vena kava içinde tümör bulunması ve kranial uzanım değil daha ziyade bu artmış biyolojik agresifliktir (9-22) (kanıt düzeyi: 3) Tavsiye BHK tedavisinde tek gerçek sağaltımcı yaklaşım cerrahi tedavidir. Retroperitoneal bölgede sınırlı lenf düğümü tutulumu olan bazı seçilmiş olgularda genişletilmiş lenfadenektomi hastanın klinik prognozunu iyileştirebilir. Genelde genişletilmiş lenfadenektomi standart tedavi sayılamaz. Nefrektomi sırasında, adrenal bezin doğrudan tutulum olasılığının yüksek olduğu büyük üst kutup tümörleri hariç, hastaların büyük çoğunluğunda adrenalektomi yapılmayabilir (B derece tavsiye). Embolizasyon cerrahi için uygun olmayan ancak şiddetli hematürisi veya lokal ağrısı olan hastalarda palyatif yaklaşım olarak faydalı olabilir (C derece tavsiye) Nefron koruyucu cerrahi Nefron koruyucu cerrahi için standart indikasyonlar aşağıdaki kategorilerden oluşur: kesin (anatomik veya fonksiyonel olarak tek böbrek) göreceli (karşı böbrek çalışıyor ancak gelecekte işlevini bozabilecek bir durum mevcut) seçmeli (lokalize tek taraflı BHK ve karşı böbrek sağlıklı) Göreceli indikasyonlar gelecekte karşı böbrekte tümör gelişme riski bulunan kalıtımsal BHK çeşitlerini de kapsar Sonuç

20 20 BHK da nefron koruyucu cerrahi en büyük çapı 4 cm den küçük tek bir tümörü olan hastalarda uygulandığında elde edilen nükssüz sağkalım ve uzun dönem sağkalım oranları radikal cerrahi girişimler sonrası gözlenen oranlara benzerdir (23-25) (kanıt düzeyi: 2b). Kesin indikasyonla yapılan nefron koruyucu cerrahide muhtemelen tümör boyutlarının daha büyük olması nedeniyle, komplikasyon oranları ve lokal nüks gelişme riski seçmeli indikasyonla yapılan nefron koruyucu cerrahiye göre daha yüksek görünmektedir (26,27) (kanıt düzeyi: 3). BHK nedeniyle radikal nefrektomi uygulanan hastalarda nefron koruyucu cerrahi uygulananlara göre böbrek fonksiyonlarında bozulma, kronik böbrek yetmezliği ve proteinüri gelişme riskinin daha yüksek olduğuna dair bazı kanıtlar vardır (28-30) (kanıt düzeyi: 3). Bazı serilerde tümör çapı 7 cm ye ulaşan hastalara dahi nefron koruyucu cerrahi uygulanmış ve radikal yaklaşıma eşdeğer onkolojik sonuçlar gözlenmiştir. Tümörün tamamen rezeke edilmesi durumunda cerrahi sınırın kalınlığının lokal nüks olasılığına etkisi yoktur (kanıt düzeyi: 3) Tavsiye Nefron koruyucu cerrahi BHK lu hastalarda uygulanan sağaltım sağlayıcı bir yaklaşımdır. En büyük çapı 4-7 cm den büyük olan tümörlerin tedavisinde nefron koruyucu cerrahi uygun olgularda ve deneyimli merkezlerde uygulanabilir. Böbrek kanserinde nefron koruyucu rezeksiyon sonrası minimal tümörsüz cerrahi sınır lokal nüks riskini engellemede yeterli görünmektedir. Büyük boyutlu tümörler nefron koruyucu cerrahi ile tedavi edildiğinde böbrek içi nüks riskinin yüksekliği nedeniyle takip sıklığı ve yoğunluğu arttırılmalıdır (B derece tavsiye) Laparoskopik nefrektomi BHK da laparoskopik nefrektomi, ilk uygulanmasından bugüne dek geçen süre içinde tüm dünyada uygulanan bir yöntem haline gelmiştir. Retroperitoneal veya transperitoneal laparoskopik nefrektomi, açık cerrahide uygulanan kabul edilmiş onkolojik prensipleri aynı şekilde sağlamalıdır. Bu prensipler tümör manipülasyonu öncesi böbrek damarlarının erken kontrolü, Gerato fasyası dışından geniş mobilizasyon, spesimenin travmatize edilmeden ve bütünlüğü bozulmadan tek parça halinde çıkarılmasından oluşur. Deneyimli laparoskopik ürolojik cerrahlarca açık nefrektominin yukarıda sıralanan prensiplerine bağlı kalınarak uygulanan laparoskopik nefrektomi günümüzde T1-2 BHK hastalarının tedavisinde standart tedavi sayılabilir. Orta dönemde açık radikal nefrektomi ile eşdeğer kansersiz sağkalım oranları gözlenmektedir.

21 Sonuç Laparoskopik radikal nefrektominin morbiditesi açık cerrahiye kıyasla daha düşüktür (kanıt düzeyi: 3). Tümör kontrol oranları T1-2 olgularda ve deneyimli ellerde uygulandığında T3a olgularda açık radikal nefrektomiye eşdeğer görünmektedir (kanıt düzeyi: 3) Tavsiye Laparoskopik tümör nefrektomisi laparoskopik deneyimi olan merkezlerde uygulanmalıdır. Laparoskopik tümör nefrektomisinin yaygın bir tedavi seçeneği haline gelmesi beklenebilir ve böbrek tümörü tedaviyle uğraşan merkezlerde yaygınlaştırılmalıdır (B derece tavsiye) Parsiyel laparoskopik nefrektomi Deneyimli ellerde laparoskopik parsiyel nefrektomi iyi seçilmiş hastalarda açık nefron koruyucu cerrahiye alternatif olabilir (31-34). Laparoskopik nefron koruyucu cerrahi için en uygun indikasyon nispeten küçük ve periferal yerleşimli böbrek tümörleridir. Laparoskopik parsiyel nefrektomi sonrası onkolojik sonuçların açık nephron koruyucu cerrahiye eşdeğer olduğu gösterilmiş olsa da (35,36) henüz uzun dönem sonuçlar yayınlanmamıştır. Laparoskopik yaklaşımın dezavantajları açık cerrahiye oranla sıcak iskemi süresinin daha uzun olması ve intraoperatif ve postoperatif komplikasyon oranlarının daha yüksek olmasıdır (37-39) Sonuç Laparoskopik cerrahi ile parsiyel nefrektomi teknik olarak uygulanabilir bir yöntemdir (kanıt düzeyi: 2b) Tavsiye Açık parsiyel nefrektomi günümüzde hala standart tedavidir. Laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimli merkezlerce uygulanmalıdır (C derece tavsiye) Alternatif tedavi Perkütan radyofrekans (RF) ablasyon (40,41), kriyoablasyon (42), mikrodalga ablasyon, lazer ablasyon ve high-intensity focused ultrsound (HIFU) gibi görüntüleme eşliğinde perkütan ve minimal girişimsel teknikler BHK un cerrahi tedavisine alternatif yöntemler olarak öne sürülmüştür (43) (kanıt düzeyi: 2b).

22 22 Bu ve benzer teknikler düşük morbidite, ayaktan tedavi ve yüksek cerrahi riskli hastaların tedavi edilebilmeleri gibi avantajlar sağlayabilir (kanıt düzeyi: 2b). RF ablasyon ve benzeri minimal girişimsel tekniklerin indikasyonları arasında yaşlı hastalarda rastlantısal olarak tanı konulan küçük kortikal böbrek lezyonları, çok sayıda tümör oluşumuna genetik yatkınlığı olan hastalar veya tek böbrekli veya her iki böbreğinde de tümör olan hastalar bulunur (kanıt düzeyi: 2b). Yukarda bahsedilen girişimlerin kontraindikasyonları olarak 1 yıldan az yaşam beklentisi, çok sayıda metastaz ve tümörün boyut veya böbrek içinde yerleşim yerine bağlı olarak başarılı tedavinin teknik olarak güç olması sayılabilir. Genelde 5 cm den büyük veya böbrek hilusu, proksimal üreter ve toplayıcı sistem yerleşimli tümörlerin RF ablasyonla tedavisi önerilmez (44). Kesin kontraindikasyonlar arasında dönüşümsüz koagulopatiler veya sepsis gibi hastanın genel durumunu bozan hastalıkların bulunması vardır. Yüksek riskli hastalarda dahi bildirilen komplikasyon oranlarının düşük olmasına rağmen, açık veya laparoskopik cerrahiye alternatif bu girişimlerin onkolojik başarı ve komplikasyon oranlarının tanımlanması için daha büyük çok merkezli deneyimlere ihtiyaç vardır Sonuç Minimal girişimsel yaklaşımlar günümüzde böbrek kanseri tedavisinde deneysel tedavi seçenekleri konumundadır ve etkinlikleri ileri klinik çalışmalarla değerlendirilmelidir. Bu yöntemlerin dezavantajları yeterli histopatolojik incelemenin yapılamamasıdır. Avantajları ise sağlık durumları bozuk olan ve bu yüzden konvansiyonel cerrahiye uygun olmayan hastaların tedavisine olanak sağlamalarıdır (kanıt düzeyi: 3) Tavsiye Günümüzde küçük periferal tümörleri olan ve kötü performans durumu nedeniyle açık veya laparoskopik cerrahiye uygun olmayan hastalarda BHK tedavisi için yukarda bahsedilen girişimler dikkate alınmalıdır (B derece tavsiye) Adjuvan tedavi T3 böbrek kanseri için nefrektomi uygulanan seçilmiş hasta gruplarında adjuvan tümör aşılamasının progresyonsuz sağkalım süresini iyileştirebileceğine dair bulguların, genel sağkalıma etki açısından da doğrulanmasına ihtiyaç vardır (45-49) (kanıt düzeyi: 1b) Sonuç

23 23 Sitokinlerle adjuvan tedavi nefrektomi sonrası sağkalımı iyileştirmez (kanıt düzeyi: 1b) Tavsiye Kontrollü klinik çalışmalar haricinde cerrahi sonrası adjuvan tedavi indikasyonu bulunmamaktadır (B derece tavsiye) Metastatik BHK da cerrahi tedavi (tümör nefrektomisi) Tümör nefrektomisi ancak tüm tümör dokularının cerrahi olarak çıkarılabilmesi durumunda sağaltım sağlayabilir. Metastatik hastalığı olan hastaların büyük çoğunluğunda tümör nefrektomisi palyatif amaçlıdır ve diğer sistemik tedaviler gereklidir. Nefrektominin immünoterapi ile beraber uygulanmasına karşılık tek başına immünoterapi uygulamasının karşılaştırıldığı iki randomize çalışmanın meta-analizinde tümör nefrektomisi uygulanan olgularda daha iyi uzun dönem sağkalım bulunmuştur (50). Cerrahi için uygun ve iyi performans statüsü olan metastatik BHK hastalarında nefrektomi indikasyonu vardır (51) Sonuç Metastatik BHK da iyi performans statüsü olan hastalarda nefrektominin interferon-alfa (İFNalfa) ile beraber uygulanması sağkalımı iyileştirir (kanıt düzeyi: 1b) Tavsiye Tümör nefrektomisi iyi performans statüsü olan metastatik BHK hastalarında İFN-alfa ile beraber uygulanması şartıyla tavsiye edilir (A derece tavsiye) Metastazların rezeksiyonu Metastatik lezyonların tamamen çıkarılması klinik prognozun iyileştirilmesine katkı sağlar. Metastatik lezyonların tamamen rezeke edilmesi durumunda veya izole lokal nükslerde immünoterapi klinik prognozun iyileştirilmesine katkı sağlamaz (51-55) (kanıt düzeyi: 2b) Sonuç BHK lu hastalarda klinik prognozun iyileştirilmesinde metastatektominin belirli rolü vardır (kanıt düzeyi: 3) Tavsiye

24 24 Eş zamanlı metastatik yayılım olan hastalarda hastalığın rezeksiyona uygun ve hastanın performans statüsünün iyi olması durumunda metastatektomi uygulanmalıdır. Primer hastalıkla farklı zamanlı metastazlar için ameliyat olan hastalarda klinik prognoz daha kötüdür. İmmünoterapiye cevap vermiş rezidüel ve rezeksiyona uygun metastatik lezyonlarda ve/veya sınırlı (tek lezyon) sayıda farklı zamanlı metastazlarda prognozu iyileştirmek amacıyla metastatektomi uygulanmalıdır (A derece tavsiye) BHK metastazlarında radyoterapi Radyoterapi diğer konservatif tedavi seçeneklerine yanıt vermeyen, rezeksiyonu mümkün olmayan beyin veya kemik metastazı durumunda semptomları olan sınırlı sayıda hastada kullanılabilir (56,57) Sonuç BHK da metastazların radyoterapisi tek bir kemik metastazı gibi durumlarda ağrıda azalma sağlayarak semptomların giderilmesinde fayda sağlar (kanıt düzeyi: 3) Tavsiye Bireysel olgularda beyin metastazlarının (tüm beyin ışınlaması veya stereotaksik yaklaşım) ve kemik lezyonlarının radyoterapisi metastatik BHK da semptomların giderilmesini sağlayabilir (A derece tavsiye) Kaynaklar 1. Robson CJ, Churchill BM, Anderson W. The results of radical nephrectomy for renal cell carcinoma. J Urol 1969;101: Bakal CW, Cynamon J, Lakritz PS, et al. Value of preoperative renal artery embolization in reducing blood transfusion requirements during nephrectomy for renal cell carcinoma. J Vasc Interv Radiol 1993;4: Hemingway AP, Allison DJ. Complications of embolization: analysis of 410 procedures. Radiology 1988;166: Hom D, Eiley D, Lumerman JH, et al. Complete renal embolization as an alternative to nephrectomy. J Urol 1999;161: Lanigan D, Jurriaans E, Hammonds JC, et al. The current status of embolization in renal cell carcinoma a survey of local and national practice. Clin Radiol 1992;46:

25 25 6. Munro NP, Woodhams S, Nawrocki JD, et al. The role of transarterial embolization in the treatment of renal cell carcinoma. BJU Int 2003;92: Onishi T, Oishi Y, Suzuki Y, et al. Prognostic evaluation of transcatheter arterial embolization for unresectable renal carcinoma with distant metastasis. BJU Int 2001;87: Zielinski H, Szmigielski S, Petrovich Z. Comparison of preoperative embolization followed by radical nephrectomy with radical nephrectomy alone for renal cell carcinoma. Am J Clin Oncol 2000;23: O Brien WM, Lynch JH. Adrenal metastases by renal cell carcinom. Incidence at nephrectomy. Urology 1987;29: Angervall L, Wahlqvist L. Follow-up and prognosis of renal carcinoma in a series operated by perifascial nephrectomy combined with adrenalectomy and retroperitoneal lymphadenectomy. Eur Urol 1978;4: Kozak W, Holtl W, Pummer K, et al. Adrenalectomy-still a must in radical renal surgery? Br J Urol 1996;77: Kuczyk M, Munch T, Machtens S, et al. The need for routine adrenalectomy during surgical treatment for renal cell cancer: the Hannover experience. BJU Int 2002;89: Kuczyk M, Wegener G, Jonas U. The therapeutic value of adrenalectomy in case of solitary metastatic spread originating from primary renal cell cancer. Eur Urol 2005;48: Sandock DS, Seftel AD, Resnick MI. Adrenal metastases from renal cell carcinoma: role of ipsilateral adrenalectomy and definition of stage. Urology 1997;49: Li GR, Soulie M, Escourrou G, et al. Micrometastatic adrenal invasion by renal carcinoma in patients undergoing nephrectomy. Br J Urol 1996;78: Leibovitch I, Raviv G, Mor Y, et al. Reconsidering the necessity of ipsilateral adrenalectomy during radical nephrectomy for renal cell carcinoma. Urology 1995;46: von Knobloch R, Seseke F, Riedmiller H, et al. Radical nephrectomy for renal cell carcinoma: is adrenalectomy necessary? Eur Urol 1999;36: Zisman A, Wieder JA, Pantuck AJ, et al. Renal cell carcinoma with tumor thrombus extension: biology, role of nephrectomy and response to immunotherapy. J Urol 2003;169:

26 Bissada NK, Yakout HH, Babanouri A, et al. Long-term experience with management of renal cell carcinoma involving the inferior vena cava. Urology 2003;61: Giberti C, Oneto F, Martorana G, et al. Radical nephrectomy for renal cell carcinoma: long-term results and prognostic factors on a series of 328 cases. Eur Urol 1997:31: Glazer AA, Novick AC. Long-term followup after surgical treatment for renal cell carcinoma extending into the right atrium. J Urol 1996;155: Skinner DG, Pritchett TR, Lieskovsky G, et al. Vena caval involvement by renal cell carcinoma. Surgical resection provides meaningful long-term survival. Ann Surg 1989;210: Lee CT, Katz J, Shi W, et al. Surgical management of renal tumors 4 cm or less in a contemporary cohort. J Urol 2000;163: Uzzo RG, Novick AC. Nephron-sparing surgery for renal tumors: indications, techniques and outcomes. J Urol 2001;166: Delakas D, Karyotis I, Daskalopoulos G, et al. Nephron-sparing surgery for localized renal cell carcinoma with a normal contralateral kidney: a European three-center experience. Urology 2002;60: Kural AR, Demirkesen O, Onal B, et al: Outcome of nephron-sparing surgery: elective versus imperative indications. Urol Int 2003;71: Hafez KS, Fergany AF, Novick AC. Nephron-sparing surgery for localized renal cell carcinoma: impact of tumor size on patient survival, tumor recurrence and TNM staging. J Urol 1999; 162: McKiernan J, Yossepowitch O, Kattan MW, et al. Partial nephrectomy for renal cortical tumors: pathologic findings and impact on outcome. Urology 2002;60: Lundstam S, Jonsson O, Lyrdal D, et al. Nephron-sparing surgery for renal cell carcinoma-long term results. Scand J Urol Nephrol 2003;37: Lau WK, Blute ML, Weaver AL, et al. Matched comparison of radical nephrectomy vs nephron-sparing surgery in patients with unilateral renal cell carcinoma and a normal contralateral kidney. Mayo Clin Proc 2000;75: Desai MM, Strzempkowski B, Matin SF, et al. Prospective randomized comparison of transperitoneal versus retroperitoneal laparoscopic radical nephrectomy. J Urol 2005;173: Ono Y, Hattori R, Gotoh M, et al. Laparoscopic radical nephrectomy for renal cell carcinoma: the standard of care already? Curr Opin Urol 2005;15:75-78.

27 Link RE, Bhayani SB, Allaf ME, et al. Exploring the learning curve, pathological outcomes and perioperative morbidity of laparoscopic partial nephrectomy performed for renal mass. J Urol 2005;173: Novick AC. Laparoscopic and partial nephrectomy. Clin Cancer Res 2004;10:6322S- 6327S. 35. Porpiglia F, Fiori C, Terrone C, et al. Assessment of surgical margins in renal cell carcinoma after nephron sparing: a comparative study: laparoscopic vs open surgery. J Urol 2005;173: Matin SF, Gill IS, Worley S, et al. Outcome of laparoscopic radical and open partial nephrectomy for the sporadic 4 cm or less renal tumor with a normal contralateral kidney. J Urol 2002;168: ; discussion Rassweiler J, Tsivian A, Kumar AV, et al. Oncological safety of laparoscopic surgery for urological malignancy: experience with more than 1,000 operations. J Urol 2003;169: Makhoul B, De La Taille A, Vordos D, et al. Laparoscopic radical nephrectomy for T1 renal cancer: the gold standard? A comparison of laparoscopic vs open nephrectomy. BJU Int 2004;93: Wille AH, Roigas J, Deger S, et al. Laparoscopic radical nephrectomy: techniques, results and oncological outcome in 125 consecutive cases. Eur Urol 2004;45: ;discussion Lui KW, Gervais DA, Mueller PR. Radiofrequency ablation: an alternative treatment method of renal cell carcinoma. Chang Gung Med J 2004;27: Lewin JS, Nour SG, Connell CF, et al. Phase II clinical trial of interactive MR imaging-guided interstitial radiofrequency thermal ablation of primary kidney tumors: initial experience. Radiology 2004;232: Gill IS Remer EM, Hasan WA, et al. Renal cryoablation: outcome at 3 years. J Urol 2005;173: Lin CH, Moinzadeh A, Ramani AP, et al. Histopathologic confirmation of complete cancer-cell kill in excised specimens after renal cryotherapy. Urology 2004;64: Hines-Peralta A, Goldberg SN. Review of radiofrequncy ablation for renal cell carcinoma. Clin Cancer Res 2004;10:6328S-6334S 45. Galligioni E, Quaia M, Merlo A, et al. Adjuvant immunotherapy treatment of renal carcinoma patients with autologous tumor cells and bacillus Calmette-Guerin: five-year results of a prospective randomized study. Cancer 1996;77:

28 Figlin RA, Thompson JA, Bukowski RM, et al. Multicenter, randomized, phase III trial of CD8(+) tumor-infiltrating lymphocytes in combination with recombinant interleukin-2 in metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol 1999;17: Clark JI, Atkins MB, Urba WJ, et al. Adjuvant high-dose bolus interleukin-2 for patients with high-risk renal cell carcinoma: a cytokine working group randomized trial. J Clin Oncol 2003;21: Atzpodien J, Schmitt E, Gertenbach U, et al: German Cooperative Renal Carcinoma Chemoimmunotherapy Trials Group (DGCIN). Adjuvant treatment with interleukin-2 and interferon-alpha2a-based chemoimmunotherapy in renal cell carcinoma post tumor nephrectomy: results of a prospectively randomised trial of the German Cooperative Renal Carcinoma Chemoimmunotherapy Group (DGCIN). Br J Cancer 2005;92: Jocham D, Richter A, Hoffmann L, et al. Adjuvant autologous renal tumor cell vaccine and risk of tumor progression in patients with renal-cell carcinoma after radical nephrectomy: phase III, randomised controlled trial. Lancet 2004;363: Flanigan RC, Mickisch G, Sylvester R, et al. Cytoreductive nephrectomy in patients with metastatic renal cancer: a combined analysis. J Urol 2004; 171: Ljungberg B, Landberg G, Alamdari FI. Factors of importance for prediction of survival in patients with metastatic renal cell carcinoma, treated with or without nephrectomy. Scand J Urol Nephrol 2000;34: Pongracz N, Zimmerman R, Kotz R. Orthopaedic management of bony metastases of renal cancer. Semin Surg Oncol 1988;4: Tongaonkar HB, Kulkarni JN, Kamat MR. Solitary metastases from renal cell carcinoma: a review. J Surg Oncol 1992;49: van der Poel HG, Roukema JA, Horenblas S, et al. Metastasectomy in renal cell carcinoma: a multicenter retrospective analysis. Eur Urol 1999;35: Jackson RJi Loch SC, Gokaslan ZL. Metastatic renal cell carcinoma of the spine: surgical treatment and results. J Neurosurg 2001;94(1 Suppl): Fossa SD, Kjolseth I, Lund G. Radiotherapy of metastases from renal cancer. Eur Urol 1982;8: Gez E, Libes M, Bar-Deroma R, et al. Postoperative irradiation in localized renal cell carcinoma: the Rambam Medical Center experience. Tumori 2002;88: Andrews DW, Scott CB, Sperduto PW, et al. Whole brain radiation therapy with or without stereotactic radiosurgery boost for patients one to three brain metastases: phase III results of the RTOG 9508 randomised trial. Lancet 2004;363:

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU 1 BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU B. Ljungberg, D.C. Hanbury, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C. Sinescu Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 2 Çeviri

Detaylı

OPERATING WITH INTERNATIONAL THEEXPERTS

OPERATING WITH INTERNATIONAL THEEXPERTS INTERNATIONAL OPERATING WITH THEEXPERTS Uluslar arası düzeydeki deneyimli laparoskopik cerrahlar ve ulusal seviyedeki deneyimli hocalarımızın katılımıyla organize edilecek bir bilimsel aktivitedir. 8 şehirde

Detaylı

Küçük boyutlu böbrek kitlelerinde laparoskopik parsiyel nefrektomi

Küçük boyutlu böbrek kitlelerinde laparoskopik parsiyel nefrektomi Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi Küçük boyutlu böbrek kitlelerinde laparoskopik parsiyel nefrektomi Altuğ Tuncel, Anıl Erkan, Ali Atan Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU

AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU G. Aus, C.C. Abbou, M. Bolla, A. Heidenreich, H. van Poppel, H-P. Schmid, J.M. Wolff, F. Zattoni İÇİNDEKİLER SAYFA 1 GENEL BİLGİ 6 1.1 Kaynaklar 6 2 SINIFLAMA

Detaylı

Modern görüntüleme yöntemlerinin yaygın olarak kullanılması. Parsiyel nefrektomi. Kime hangi cerrahi yaklaşım? DERLEME

Modern görüntüleme yöntemlerinin yaygın olarak kullanılması. Parsiyel nefrektomi. Kime hangi cerrahi yaklaşım? DERLEME Parsiyel nefrektomi. Kime hangi cerrahi yaklaşım? Dr. İlter Tüfek, Dr. Haluk Akpınar Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul DERLEME ÖZET Parsiyel nefrektomi uygulamalarının amacı

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

Renal hücreli karsinomda tümör belirleyicilerindeki gelişmeler

Renal hücreli karsinomda tümör belirleyicilerindeki gelişmeler Renal hücreli karsinomda tümör belirleyicilerindeki gelişmeler Dr. Murat Lekili 1, Dr. Oktay Üçer 2 1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Manisa 2 Manisa Devlet Hastanesi, Üroloji

Detaylı

TaT1 (Kas-invaziv olmayan) Mesane Kanseri Kılavuzu. Üroonkoloji Derneği

TaT1 (Kas-invaziv olmayan) Mesane Kanseri Kılavuzu. Üroonkoloji Derneği TaT1 (Kas-invaziv olmayan) Mesane Kanseri Kılavuzu W.Oosterlinck, A.van der Meijden,R.Sylvester,A.Böhle,E.Rintala, E.Solsona Narvón,B.Lobel Avrupa Üroloji Birliği 2006 İÇERİK TABLOSU SAYFA 1.TEMEL BİLGİLER

Detaylı

Erişkin dönemi kanserlerin %2 si böbrek tümörleridir. Böbrek kitlelerin morfolojisini değerlendirmede yeni yaklaşımlar

Erişkin dönemi kanserlerin %2 si böbrek tümörleridir. Böbrek kitlelerin morfolojisini değerlendirmede yeni yaklaşımlar Böbrek kitlelerin morfolojisini değerlendirmede yeni yaklaşımlar New approaches to assess the morphology of renal masses Dr. Barbaros Başeskioğlu, Dr. Cavit Can Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji

Detaylı

Testis tümöründe kemoterapi sonrası kitlelere yaklaşım ve cerrahi teknik

Testis tümöründe kemoterapi sonrası kitlelere yaklaşım ve cerrahi teknik DERLEME / REVIEW Testis tümöründe kemoterapi sonrası kitlelere yaklaşım ve cerrahi teknik Management of post-chemotherapy residual masses in testicular tumor and surgical tecnique Dr. Ferhat Ateş, Dr.

Detaylı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı DERLEME / REVIEW güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı Current surgical approaches in local invasive prostate cancer: urologist approach Dr. Zafer Kozacıoğlu, Dr. Bülent Günlüsoy İzmir Bozyaka Eğitim

Detaylı

Testis tümörlerinde solid organ tutulumuna yaklaşım nasıl olmalıdır?

Testis tümörlerinde solid organ tutulumuna yaklaşım nasıl olmalıdır? Testis tümörlerinde solid organ tutulumuna yaklaşım nasıl olmalıdır? Dr. Murat Koşan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, Ankara DERLEME ABSTRACT Testicular cancer is the role

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Adrenokortikal Karsinoma Cerrahi Bakış

Adrenokortikal Karsinoma Cerrahi Bakış Adrenokortikal Karsinoma Cerrahi Bakış Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak Z.K.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2011 ADRENOKORTİKAL KARSİNOM TANI

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

Akciğer kanseri: birinci basamakta tanı, tedavi ve korunma Lung cancer: Diagnosis, treatment and prevention in primary care

Akciğer kanseri: birinci basamakta tanı, tedavi ve korunma Lung cancer: Diagnosis, treatment and prevention in primary care Smyrna Tıp Dergisi 68 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Akciğer kanseri: birinci basamakta tanı, tedavi ve korunma Lung cancer: Diagnosis, treatment and prevention in primary care Timuçin Alar 1, Erkan Melih

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER DERLEME/Review: ÜROONKOLOJİ/Urooncology PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER Ufuk ABACIOĞLU*, Levent TÜRKERİ** * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon

Detaylı

1914 yılında, ilk kez Bell tarafından üzerindeki cildin mor İLTİHABİ MEME KANSERİ REVIEW/DERLEME. Abut Kebudi, Uğur Deveci.

1914 yılında, ilk kez Bell tarafından üzerindeki cildin mor İLTİHABİ MEME KANSERİ REVIEW/DERLEME. Abut Kebudi, Uğur Deveci. REVIEW/DERLEME İLTİHABİ MEME KANSERİ Abut Kebudi, Uğur Deveci Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye INFLAMMATORY BREAST CANCER ABSTRACT Inflammatory breast

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 6 Sayı / Number 3 Ekim / October 2011 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

AMPULLER VE PARİAMPULLER TÜMÖRLER

AMPULLER VE PARİAMPULLER TÜMÖRLER AMPULLER VE PARİAMPULLER TÜMÖRLER Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı (Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı) Anatomi ve Epidemiyoloji Vater ampullası (ampulla, major papilla)

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

AKCİĞER KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz AKCİĞER KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Detaylı

Mide karsinomlarında postoperatif kemoradyoterapi tedavi sonuçları: Cerrahpaşa deneyimi

Mide karsinomlarında postoperatif kemoradyoterapi tedavi sonuçları: Cerrahpaşa deneyimi Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(1):1-10 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Mide karsinomlarında postoperatif kemoradyoterapi tedavi sonuçları: Cerrahpaşa deneyimi The treatment results of postoperative

Detaylı

Mesane kanseri üriner sistemin ikinci en sık rastlanılan. Sistektomi adayını evrelemek için yeni bir şey var mı? DERLEME

Mesane kanseri üriner sistemin ikinci en sık rastlanılan. Sistektomi adayını evrelemek için yeni bir şey var mı? DERLEME Sistektomi adayını evrelemek için yeni bir şey var mı? DERLEME Dr. Sinan Ekici Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul ABSTRACT Clinical staging has critical importance in selecting

Detaylı

REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ VE KEMORADYOTERAPİ

REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ VE KEMORADYOTERAPİ 35 REKTUM KAERİ TEDAVİSİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ VE KEMORADYOTERAPİ Dr. Rachel COOPER, Dr. Pervin HÜRMÜZ, Dr. David Sebag-MontefIore Rektum kanseri tedavisinde cerrahi etkili tedavi olmasına rağmen, son

Detaylı

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ. The New Journal of Urology (New J Urol)

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ. The New Journal of Urology (New J Urol) YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 10 Sayı / Number 1 Şubat / February 2015 YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489 Editör /

Detaylı

ÜROONKOLOJİ/Urooncology

ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROONKOLOJİ/Urooncology LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİDE BAŞLANGIÇ DENEYİMLERİMİZ OUR INITIAL EXPERIENCES WITH LAPAROSCOPIC NEPHRECTOMY Ali Rıza KURAL*, Oktay DEMİRKESEN*, Haluk AKPINAR**, İlter TÜFEK**, Veli

Detaylı

Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi

Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470307 Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi Medeni Şermet 1, Fevzi Celayir

Detaylı